uitgave van de Ontmoetingskerk Kamerik juni / juli 2014 jaargang 46 - nr. 7

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "uitgave van de Ontmoetingskerk Kamerik juni / juli 2014 jaargang 46 - nr. 7"

Transcriptie

1 Kerkbrief uitgave van de Ontmoetingskerk Kamerik juni / juli 2014 jaargang 46 - nr. 7 1

2 K E R K B R I E F I N F O R M A T I E De kerkbrief is een uitgave van de Gereformeerde Ontmoetingskerk te Kamerik en verschijnt eenmaal in de 6 à 8 weken (niet in augustus). Kopij kunt u bij de redactie inleveren volgens schema elders in dit blad. Hierbij staat ook de verschijningsdatum vermeld. Redactie Henk Hoogendoorn. adres: Redactieregels De redactie van de Kerkbrief valt onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad. De redactie is verantwoordelijk voor de plaatsing, de inhoud, de vorm en de kwaliteit van artikelen. Voor wat betreft de inhoud wil dat niet zeggen dat de redactie het eens moet zijn met de geplaatste artikelen maar er zal wel altijd worden gekeken of ze passen binnen het kader van ons blad. De artikelen onder 'ONTMOETINGSPLEIN' vallen qua inhoud niet onder verantwoordelijkheid van de redactie. Maar ook voor deze artikelen geldt dat wordt bekeken of zij thuishoren in de Kerkbrief. Ten aanzien van de beschikbare plaatsingsruimte en de kwaliteit van de artikelen behoudt de redactie zich het recht voor de aangeboden artikelen in te korten en/of tekstuele aanpassingen te doen, zonder het artikel daarbij inhoudelijk te wijzigen. Oplage: 175 exemplaren. Coördinatie en verspreiding Ans van Viegen. Indien op een nieuw adres de bezorging van de Kerkbrief gewenst is, kan dit aan Ans van Viegen of aan de scriba worden opgegeven. De kosten voor het ontvangen van de Kerkbrief bedragen 12,50 per jaar. Een postabonnement kost 25,00 per jaar. Rekeningnummer: NL65RABO t.n.v. Geref. Kerk Kamerik Kopieerwerk MultiCopy Woerden, Trasmolenlaan 8c, 3447 GZ Woerden, tel Dominee : G. Polderman Scriba s : Joke Weesjes-Vonk : Geralda Heuvelman-Marissen Koster : Piet en Corrie Sloof-van den Berg Kerk : Hallehuis 4, tel Gebruik Kerkgebouw U kunt gebruik maken van de zalen van ons kerkgebouw, bijvoorbeeld voor het vieren van uw verjaardag. Ook verenigingen e.d. waarvoor het dorpshuis niet geschikt is, kunnen bij ons terecht. De verhuur van de zalen wordt door de koster geregeld, Piet en Corrie Sloof Via de kerk kan koffie en thee worden besteld. Andere consumpties en bediening ( 11,-- per uur) gaan buiten de kerk om. Hiervoor kunt u contact opnemen met Corrie Sloof De tarieven zijn als volgt: Grote zaal 55,00 per dagdeel, Kerkenraadkamer 35,00 per dagdeel Kerkzaal 175,00 per dagdeel (o.v.v. toestemming van het College van Kerkrentmeesters) Voor kinderfeestjes en dergelijke zijn de bovenzalen te huur voor 35,00 per dagdeel via Alfons van Leeuwen Bij het huren van de grote zaal is het mogelijk ook een speelruimte op de verdieping te huren voor 10,00 per dagdeel. Website: 2

3 INTRO Het is niet mijn gewoonte om (uitgebreid) over mijzelf te schrijven, maar omdat de aandachtige kerkgangers op zondag 25 mei, gehoord zullen hebben voor wie de bloemen toen bestemd waren, weten zij (en nu de overige lezers ook) aan welke kant van de 70 ik sta. Ik merk in mijn naaste omgeving dat die hier meer moeite mee heeft dan ikzelf, maar dat terzijde. Aan de uitdrukking bij een verjaardag horen cadeautjes werd ruimschoots gehoor gegeven, dit ondanks het feit dat ik alles al heb! Ik geniet een goede gezondheid en ben gezegend met een opgewekt karakter (wat niet altijd te zien is omdat m n mondhoeken wat schijnen te zakken, maar dat komt door de leeftijd). Wat moet je dan nog meer? Ik kreeg o.a. een paar boeken, waarvan één over de levensgeschiedenis van een boerenzoon uit het dorpje Schoppernau in het Bregenzerwald in Oostenrijk, die (in de negentiende eeuw) door de dorpsbewoners als zonderling werd gezien omdat hij geïnteresseerd was in lectuur en zelfs romans ging schrijven en politiek publicist werd. Hij schrijft met een objectieve blik over de mooie gebruiken en de verstikkende ouderwetse ideeën die in het dorp leven. Hij geeft een kijk op het leven (voor- en tegenspoed) in een bergachtig gebied en hoe over bergpassen gereisd werd van het ene naar het andere dorp en hij beschrijft de mogelijkheden om de leefomstandigheden voor de bergbewoners te verbeteren. Voor liefhebbers van de bergwereld en kenners van het gebied waar het verhaal zich afspeelt, een heel interessant boek. Een ander geschrift waarmee ik verrast werd, gaat over seniorenmomentjes, die je niet onverwacht overkomen, maar die onaangekondigd komen aansloffen, zoals onderstaande gewaarwording: Tot slot nog een citaat van Bert Keizer, dat hopelijk niet voor mij van toepassing is: de beste jaren van je leven zijn die waarin je denkt dat de beste jaren van je leven nog moeten komen. Hartelijke groet, Henk Hoogendoorn 3

4 PASTORALIA Er is de afgelopen weken veel gebeurd binnen onze gemeente. We noemen: Tetske Verschuur Ank Smit Eelke Jongsma Sunette Kleingeld Dirk van Vliet De pastoralia staan, vanwege privacy redenen, niet in z n geheel op de website. Alle gemeenteleden van onze Ontmoetingskerk kunnen deze gegevens altijd opvragen via: of Eelke en Jacqueline vieren binnenkort dat zij 50 jaar getrouwd zijn. Geweldig om zo lang het leven met elkaar te kunnen delen en elkaar in voor- en tegenspoed trouw te kunnen zijn. Van harte gefeliciteerd, Jacqueline en Eelke. We wensen jullie nog vele jaren erbij met elkaar. Joke Weesjes werd tot haar grote verrassing verblijd met een lintje, waarmee zij lid werd in de Orde van Oranje Nassau. Het werd uitgereikt door de burgemeester, en ze kreeg het vanwege al het vrijwilligerswerk dat zij tot nu toe verricht heeft. Heel terecht werd dit met deze onderscheiding gewaardeerd. Van harte gefeliciteerd van ons allemaal, Joke. Bij Bob en Tamaike den Hollander werd op 29 april een dochter geboren! Ze kreeg de namen Mensje Adriana, roepnaam: Lauren. We wensen dit kleine meisje veel geluk toe in haar leven. En dat zij ook maar veel geluk mag brengen maar daar heeft zij al een goede start mee gemaakt! Gefeliciteerd Bob en Tamaike (en Ben en Anita)! Op 13 juli zal zij gedoopt worden. Maar zij niet alleen, ook Tess, dochter van Sandra en Marcel van Vliet en Florian, zoon van Chantal en Johan Littel zullen de heilige doop ontvangen. Het belooft een feestelijke dienst te worden! Dezelfde zondag nemen de kinderen uit groep 8 afscheid van de kindernevendienst. Een andere bijzondere kerkdienst is die van 6 juli. Hij wordt voorbereid en uitgevoerd door een groot aantal jongeren. Zij, maar ook ouderen worden vanzelfsprekend verwacht. Thema is: Waar leef je voor? Verder: Op zondag 15 juni wordt de Maaltijd van de Heer gevierd. Doe het tot mijn gedachtenis, zegt Jezus. Een uitnodiging én een opdracht dus. Dan moeten we toch júist als het Avondmaal gevierd wordt, naar de kerk komen?! Jong en oud van harte welkom! Op 29 juni wordt u allen uitgenodigd voor de jaarlijkse kerkdienst in de open lucht. Vanaf uur bent u welkom in Park Mijzijde en neemt u vooral buren, kennissen en vrienden mee! Pauline Vervoorn is de voorganger. Degenen die examen gedaan hebben, zullen inmiddels de uitslag ervan gekregen hebben. Van harte hoop ik dat jullie geslaagd zijn en verder kunt met een vervolgopleiding of wellicht een baan. Maar als dat niet zo is: geef de moed niet op en geniet eerst maar eens van een fijne en welverdiende vakantie! Een hartelijke groet voor u en jullie allen, Gilda Polderman 4

5 VAN DE KERKENRAAD Verslag vergadering Kerkenraad 20 mei 2014 De voorzitter opent met het lezen van: toerusting op het terrein van (geestelijke) leidinggeven, een artikel uit het blad Kerkinformatie dat ons informeert over hoe we leiding kunnen geven aan het proces van vernieuwen. Namens de Kerkinactie en de jeugdraad zijn op bezoek Henk v.d Vliet en Adriaan Evenleens. We bespreken het jaarthema zoals is voorgesteld door de PKN: met hart en ziel vieren en verbinden. Past dit thema het komend kerkelijk jaar in de Ontmoetingskerk? Aarnoud heeft een poster gemaakt van handen die symboliseren het samen kerk zijn. We zijn het met elkaar eens dat het thema uitstekend past in het proces van vernieuwen. 10 Juni gaat een groep, bestaande uit kerkenraadsleden, een delegatie uit verschillende werkgroepen/commissies en pastorale bezoekers aan de slag met brainstormen over activiteiten voor het komende jaar. Eind mei komt een kleine groep bijeen die zich buigt over het plan van aanpak. 1 Lid van het moderamen, 1 lid van de jeugdraad, 1 lid van de Kerkinactie, de predikant, 1 gemeentelid en Lydia Roosendaal zullen het te volgen traject bespreken om te komen tot het aantrekkelijk maken van de kerk(dienst) voor jong en oud. Het waarderend onderzoek en de voorbereiding op de (weide)heidag zijn o.a. punten die op de agenda staan. In de volgende Kerkbrief zal een verslag komen over de (weide)heidag die op 5 juli plaats vindt. Henk en Adriaan verlaten de vergadering en de KR vergadert verder over de volgende punten: Pastoraal: de zieken worden genoemd. Er zijn ook geboorteberichten. Op 13 juli zal er een doopdienst zijn waar 3 kinderen gedoopt worden. Aanvragen van een lied/video: de afspraak blijft staan dat gemeenteleden zelf een lied aanvragen en in een korte toelichting uitleggen waarom het lied hen aanspreekt. In september evalueert de Kerkenraad de mogelijkheid een lied aan te dragen tijdens de collecte. Evaluatie diensten: de diensten rondom Pasen zijn goed verlopen. Er was een hoge opkomst tijdens de Paaswake. 1 e Paasdag: een fijne, goede dienst en druk bezocht. De kinderdienst op 18 mei was een indrukwekkende, goede dienst. Er was veel interactie tussen de zangeres, de kinderen en gemeenteleden. Ook lovende woorden voor de muzikaliteit van de pianist. De oudere gemeenteleden werden gemist. Het was echt een dienst voor jong en oud. nieuwe ambtsdragers: de zoektocht duurt voort. De volgende vergadering van het Moderamen is op 24 juni. De kerkenraad komt op 1 juli bijeen. Joke Weesjes sluit de vergadering met het lezen van: Heer, maak van mij een instrument van uw vrede, toegeschreven aan Franciscus van Assisi uit het nieuwe liedboek, blz. 1355: Heer, maak van mij een instrument van uw vrede. Laat mij liefde brengen waar haat is. Laat mij vergeving brengen waar schuld is. Laat mij eenheid brengen waar tweedracht is. Laat mij waarheid brengen waar dwaling is. Laat mij geloof brengen waar twijfel is. Laat mij hoop brengen waar wanhoop is. 5

6 Laat mij licht brengen waar het duister is. Laat mij vreugde brengen waar verdriet is. Heer, laat mij ernaar streven niet dat ik getroost word, maar dat ik troost, niet dat ik begrepen word, maar dat ik liefheb, want wie geeft, ontvangt, wie zichzelf vergeet, vindt, wie vergeeft, zal vergeving ontvangen, en wie sterft, zal ontwaken tot eeuwig leven. Geralda Heuvelman (scriba de Ontmoetingskerk) = + = + = + = + + = + = + = + = tijdens vakantie Ook een scriba is wel eens met vakantie, soms wat langer, soms wat korter. Om er voor te zorgen dat alles gewoon doorloopt als òf Joke òf Geralda weg zijn, is het adres in het leven geroepen, net als alle andere adressen Het adres is meestal gekoppeld aan het adres van Joke, en als het nodig is wordt dit gekoppeld aan het adres van Geralda, zoals bij vakanties. Om ervoor te zorgen dat altijd de aankomt bij de juiste scriba vragen wij u om uitsluitend het adres te gebruiken. Een antwoord komt òf van Geralda, òf van Joke. Wilt u bij beantwoorden dan niet op "beantwoorden" drukken, maar toch weer intikken? Lijkt omslachtig, maar is gauw gewend. De computer vult het adres immers aan? Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking!! Hartelijke groet, Geralda en Joke 6

7 COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS Collectebonnen Het gebruik van collectebonnen kent vele voordelen. Door uw bijdrage voor de collectes met collectebonnen te voldoen heeft u geen problemen met het verkrijgen van (munt)geld. De kerk hoeft dan ook minder muntgeld af te storten bij de bank, waardoor de bankkosten lager zijn. Met het kopen van collectebonnen kunt u de aankoopkosten opgeven als gift. De giftenaftrek kan afhankelijk van uw inkomen tot een aanzienlijke belastingbesparing leiden. Er kunnen vellen van elk 20 bonnen worden aangekocht. De volgende bonnen zijn beschikbaar: Vel van 20 bonnen van 0,50 totaal 10,-- Vel van 20 bonnen van 0,75 totaal 15,-- Vel van 20 bonnen van 1,00 totaal 20,-- Vel van 20 bonnen van 1,50 totaal 30,-- Vel van 20 bonnen van 2,00 totaal 40,-- Wanneer u het bedrag van uw bestelling overmaakt op bankrekeningnr. NL65RABO ten name van de Gereformeerde Kerk Kamerik (onder vermelding welke vellen bonnen u wilt hebben) zal de penningmeester G. van Viegen de bonnen bij u thuis bezorgen. = + = + = + = + + = + = + = + = Kerkbrief Abonnement Bij deze kerkbrief is de nota gevoegd voor het abonnement op de Kerkbrief U wordt verzocht de verschuldigde kosten van 12,50 over te maken op bankrekening NLRABO ten name van de Gereformeerde Kerk Kamerik, onder vermelding van Abonnement Kerkbrief Hartelijk dank, namens het College van Kerkrentmeesters, penningmeester: G. van Viegen NIEUWS VAN DE DIACONIE De diaconiecollecte van 15 juni a.s. is voor de SOS Telefonische Hulpdienst Utrecht. Het kan gebeuren: dat je zorgen en problemen hebt, of verdriet, en dat je daarmee bij niemand terecht kunt. Het kan gebeuren: dat je je hart wilt luchten, of moeilijkheden wilt bespreken, maar daar je naasten niet mee wilt belasten. Als je, hoe dan ook, behoefte hebt aan een persoonlijk gesprek van mens tot mens, dan kun je bij de SOS Telefonische Hulpdienst terecht: (landelijk nummer) 24 uur per dag vertrouwelijk anoniem. En wil je liever chatten, dan kan dat ook via www. soshulp.nl 7

8 De extra collecte van 20 juli is voor de Diaconie en bestemd voor ons eigen werk. Van Stichting de Mantelmeeuw ontvingen wij de folder Gespreksgroep Omgaan met Rouw. Deze gespreksgroep wordt in het najaar in Woerden georganiseerd. Misschien kan zo'n gespreksgroep ondersteuning bieden bij uw verwerkingsproces. Informatie hierover vindt u op de website en in de folder die u op de leesplank in de hal kunt vinden. Namens de diaconie een hartelijke groet, Joke Koster INFORMATIE KERK IN AKTIE Hierbij de informatie over de komende collectes: Zondag 15 juni 2014: Project schuldhulpmaatjes Een schuldhulpmaatje is de steun en toeverlaat voor mensen die financieel zijn vastgelopen of dat dreigen te raken. Een maatje kan iemand ondersteunen om nog op tijd het tij te keren. Een maatje kan iemand begeleiden en bemoedigen tijdens een traject van schuldhulp en ook daarna nog helpen om de financiële huishouding op orde te houden. Dit is een landelijk interkerkelijk project. Wilt u eens zien hoe een schuldhulpmaatje in de praktijk hulp geeft, kijkt u dan eens op de volgende site: Zondag 29 juni 2014: Eigen werk van de KIA Deze collecte is bestemd voor de eigen doelen van de KIA, onder meer ten behoeve van de eigen diensten met een koor, en voor andere uitgaven voor specifieke doelen. Bijvoorbeeld voor het organiseren van de openluchtdienst. Namens de werkgroep Kerk in Actie met vriendelijke groet, Rob Verhoeve = + = + = + = + + = + = + = + = Openluchtdienst Op zondag 29 juni om uur organiseert de werkgroep Kerk in Actie de openluchtdienst, die ook dit jaar bij mooi weer - plaatsvindt in het Park Mijzijde. De dienst zal worden geleid door Paulien Vervoorn, de muzikale begeleiding is in handen van Jagerfanfare Nieuw Leven. Paulien heeft de werkgroep Kerk in Actie uitgedaagd zo veel mogelijk oude truien in te zamelen, en hierbij doen we dan ook een oproep om de truien die u niet meer draagt, in te leveren. Dat kan bij Henk van der Vliet, De Kapberg 11, of bij Henriëtte Kassies, De Hoeve 44. Waar de truien voor gebruikt worden, hoort u tijdens de openluchtdienst. U wordt van harte uitgenodigd de dienst bij te wonen; ook belangstellenden zoals uw familie of vrienden, zijn van harte welkom. 8

9 KIDS & ZO Hallo Jongeren, Vandaag is het Hemelvaartsdag, voor ons christenen een belangrijke dag. Ik ben net thuis van het opa Trekker festival. En nu is het tijd om jullie maar eens te schrijven. Hoe vonden jullie de kinderdienst met Elise Mannah?? Ik en de organisatoren vonden het super, wat waren jullie enthousiast! Mooi om te zien dat de ouderen ook meededen. Het verhaal van Zacheüs werd erg goed verteld door haar. Nu is het Hemelvaartsdag en volgende week is het Pinksteren. Voor velen van jullie betekent dit leuke dingen doen. Wie gaat er wat leuks doen? Vakantie? Dagje dierentuin? Thuis spelen? Bij iemand logeren? Wil je wat leuks erover vertellen? We horen het graag: Er wordt ook weer hard gewerkt aan de volgende jeugddienst, 6 juli wordt er door jongeren van de voortgezet onderwijs clubs een dienst voorbereid in samenwerking met de jeugddienstcommissie. Het belooft een spektakel te worden met beelden, veel muziek etc etc. Als laatste wil ik zeggen dat ik hoop dat alle examenkandidaten hun examens goed afgerond hebben en een verdiende vakantie tegemoet gaan. Allen een fijne pinkster week(end)! Bob den Hollander = + = + = + = + + = + = + = + = Woensdagavondclub Wij van de woensdagavondclub willen even laten weten wat we dit afgelopen clubjaar zoal gedaan hebben. De club was om de 3 weken voor groep 4 t/m 6. Dit waren Cornelle, Margje, Tom, Luigi, Lucas, Sven, Kaitlyn, Joyce, Emma, Tessa, Eva, Lyzanna en Lieke. De activiteiten waren: sleutelhanger van vilt maken, guirlande van blaadjes maken (die we zelf buiten gingen zoeken), kerstkransen maken voor in de kerk (dit deden we op een woensdagmiddag en aten met elkaar een broodje knakworst), Vogelhuisje in elkaar zetten en verven, filmavond, pepernoten bingo, naam maken met spijkers in een plankje en dan wol om de spijkers wikkelen en natuurlijk de lopers maken voor het paasontbijt. Als afsluiting gingen we met zijn allen bowlen en pannenkoekjes bakken. Ria schaap en Nellie Ps. Voor volgend seizoen zoeken we nieuwe clubleiding voor de woensdagavond, ben je geïnteresseerd meld je dan bij Nellie. 9

10 Verslag jeugdwerk / Bericht vanuit de clubs... Ja, een bijzonder moment op vrijdag 9 mei: Edwin Bastmeijer is op deze dag getrouwd met Eline Bruin. Zijn club-groep voortgezet 4+5 waren 's avonds uitgenodigd op de receptie. Als presentje had de groep een mand met M&M's en Vifit, Edwins favoriete eten. Hier is het kersverse bruidspaar vast de eerste dagen van de wittebroodsweken mee door gekomen. We wensen Eline en Edwin heel veel geluk toe en zien ze vast nog wel een keer op de clubzolder. Verder zijn we met groep en voortgezet 1,2,3 naar Austerlitz geweest voor een dropping en dit keer was het bijzonder, want er was een opdracht in verwerkt. De groepen werden in 2-en gesplitst met begeleiders en op verschillende locaties het bos ingestuurd. Na een half uur wandelen, werd het Weerwolven-spel gespeeld. Dit is een kaartspel met personages die gespeeld worden, waarin het doel is dat de weerwolven uitgeschakeld worden, zodat er burgers blijven leven in het plaatsje Wakkeredam. Na het spel een aantal keer gespeeld te hebben was het tijd voor een versnapering. Hierna werd de wandeling vervolgd en moesten de groepen personages vanuit het weerwolvenspel op gaan zoeken. Daarbij was het belangrijk dat je niet door de weerwolven gevonden werd, anders was je samen met de groep waarmee jij door het bos liep, af. Maar wat bleek: beide groepen waren heel slim en hebben via de linker- en rechterkant om de personages heen gelopen. Aan het eind kwam er toch nog één personage te voorschijn van achter een boom: de verschrikkelijke kerstman met zijn kettingzaag! Dat was schrikken geblazen, voor even dan! We hebben nadat we terug op de clubzolder waren nog even wat gedronken en gegeten, buitenlucht maakt hongerig! Iedereen binnen de groep heeft een topavond gehad, al zullen er bij een aantal nog wel even de bibbers in de benen gezeten hebben, maar niet voor lang... Vrijdag 16 mei heeft voortgezet 2+3 de favoriete spellen gespeeld met als thema: 'Waar leef je voor' Ook hebben we een kleine brainstorm versie gehad over de jeugddienst die voor 6 juli op het programma staat, want deze zal vanuit de clubs georganiseerd gaan worden. Een lage-drempel-dienst waarin echt iedereen zich thuis zou moeten voelen. Welkom alvast!! Andere jaren werd de dienst na de weekenden gehouden, maar nu gaan we de dienst als tussen-bezinnings-moment houden. Vrijdag avond 4 juli t/m zaterdag avond 5 juli gaat de groep voortgezet 4+5 naar Zeeland. Het weekend daarna gaat de groep voortgezet 2+3 naar Zeeland. We wensen alle groepen een mooi en waardevol weekend toe! 10

11 Hieronder nog een bericht vanuit Youth Alpha, dat wordt geleid door Alfons van Leeuwen: Dit seizoen was het een kleine groep met een opkomt van 7 a 12 man inclusief leiding. Maar toch een geslaagd seizoen, hoewel ik er wel eens gek van werd wanneer je er zo hard aan moest trekken (jongeren zijn zo laks in hun agendabeheer). Gek genoeg waren het mooie avonden met mooie gespreken (er rustte zegen op, dat voel je). Gisteren geëvalueerd en de meesten willen opnieuw mee gaan lopen als leiding (Lokke als deelnemer) en ook een aantal deelnemers van dit seizoen en vorig seizoen willen volgend jaar opnieuw meedoen. Eén deelnemer die niet gelovig is opgevoed en ook nog niet volledig de stap genomen heeft, zegt zich prima thuis te voelen bij Alpha, ik vind dit een geweldig compliment. En gisteren hebben we hem gezegd dat iets wat langzaam groeit, sterker is. En zo zitten we binnen Alpha in elkaar. Niets opdringen, gewoon ontmoeten, praten en bidden en verwachten de Heilige Geest zijn werk doet bij een ieder op zijn of haar tempo.. De gedachte is om volgend jaar in twee groepen te gaan werken. Arie Nap (Dirk Samson of Frank Korlas) gaan het vervolg doen voor de jongeren die al eerder deelgenomen hebben en ik de basis (Andre v d Velde, Frank Korlas, of Dirk Samson). Plan is om dit opnieuw op de vrijdag te doen en gezamenlijk te starten met diner en dan in twee groepen uit elkaar te gaan om vervolgens aan het einde van de avond elkaar weer op te zoeken. Locatie blijven hetzelfde, RK parochiecentrum, Jop en clubzolder. Groet, Alfons van Leeuwen Het is een feit dat er heel veel activiteiten voor de jeugd georganiseerd worden en dat begint al bij de basisschool groep 4/5/6. Daarnaast is er dan ook nog de Sleutelclub, een bijzonder plek waar zowel jong als oud met een wel/niet kerkelijke achtergrond zich thuis voelt. Dit geldt ook zeker voor de clubs vanaf voortgezet onderwijs. Want juist door het uitdragen van 'omkijken naar je naaste' binnen deze activiteiten zijn we bewust bezig met de Opdracht binnen het Geloof! Alle jeugdwerkers: Bedankt voor jullie bijdrage voor de jeugd van Kamerik + omgeving! Een hartelijke groet vanuit het jeugdwerk, Mariëtte. 11

12 Paasontbijt Wij van de organisatie van het paasontbijt vonden het zo leuk, dat we besloten hebben om het volgend jaar weer te organiseren! Ten eerste was het aantal deelnemers zeer geslaagd, maar liefst 81 personen, volgend jaar gaan we dit record natuurlijk proberen te verbeteren! Ten tweede de hulp die we kregen van Matsy, Christine en Tom, Rita en Moira, Jannita en Margje en Cornelle, Aarnoud, Benjamin, Ruben en Eva, Kim en Bas, Henk en Gerard (koken van de eieren) was ook geweldig. En ook alle anderen die meegeholpen hebben op de dag zelf, willen we nogmaals bedanken. De kinderen van de woensdagavondclub willen we ook nog een keer bedanken, want de lopers die ze gemaakt hadden zagen er heel gezellig uit! Ook nog een extra bedankje voor Ben en Anita en Marco en Mirjam voor het sponsoren van de kaas en boter en de ham en eieren. Want zeg nou eerlijk het smaakte toch heerlijk! Als laatste willen wij iedereen bedanken voor de gulle gaven voor het paasontbijt want er was nog genoeg over om er het palmpasenproject mee te financieren. Marjolein en Nellie = + = + = + = + + = + = + = + = VERJAARDAGEN JUNI 09 Thiara Verbon 16 jaar 15 Lyzanna Vroege 9 jaar 16 Brianne Muyt 12 jaar 16 Bart Doornebal 15 jaar 19 Mila Soede 4 jaar 22 Tijn Tuithof 4 jaar 24 Anouk van Vliet 8 jaar 27 Tijn Smit 13 jaar JULI 01 James van Vreeswijk 3 jaar 09 Kim Hoogerwerf 4 jaar 16 Chris Burggraaf 15 jaar 16 Tim Schaap 6 jaar 18 Roos Hoogendoorn 7 jaar 12

13 Ontmoetingskerk GELOVEN MET HART EN ZIEL FILMAVOND Zondag de 25 ste mei, vroeg in de avond, zo hadden we afgesproken. De film zou twee uur duren en er moest nog genoeg tijd zijn om na te praten. We keken naar Amazing grace. Een verhaal over een Britse politicus uit de 18 e eeuw, die, gedreven door zijn christelijk geloof zijn leven wijdt aan de afschaffing van de slavenhandel. Vol vuur en passie geeft hij alles, omdat hij onrecht niet kan verdragen en ervan overtuigd is dat elk mens gelijk is voor God. Zeer geboeid, en enkel onderbroken door een kop koffie, namen we de film in ons op. Ze zette ons aan het denken over onszelf. Geloven wij met hart en ziel, kunnen wij ergens voor gáán (al of niet gedreven door ons geloof)? Waar signaleren wij onrecht? Wat zijn ónze krachtbronnen, waar halen wij inspiratie uit? Het werd een avond waar van alles gedeeld werd en we elkaar (en onszelf) beter leerden kennen. Maar ook gewoon een heel gezellige avond, met ruim voldoende tijd om na te praten. Pas tegen twaalven ging iedereen naar huis. Gilda Polderman ONTMOETING Een nogal bewogen leven achter de rug en toch erop vertrouwen dat God zijn leven leidt... Dat is heel kort samengevat de inhoud van het gesprek dat ik op 20 mei had met Johan Langendoen. Johan is in Rockanje geboren en heeft daar, totdat hij bij PHILIPS in Den Haag ging werken, gewoond. In Den Haag heeft hij in de avonduren een masteropleiding gedaan (MBA) vanwege privacy redenen, staat deze ontmoeting niet in z n geheel op de website. Alle gemeenteleden van onze Ontmoetingskerk kunnen deze gegevens altijd opvragen via: of Na een aantal (heftige) jaren woont hij, samen met zoon Lucas, in Kamerik. Aanvankelijk in een hooiberghut en nu in een appartementje boven de Herberg. 13

14 Hij is de mensen van zowel de gereformeerde als de hervormde kerk dankbaar voor het huisraad en verdere benodigdheden voor de inrichting van de woning. Hij vindt het heel bijzonder hoe hij en zijn zoon Lucas hier in Kamerik zijn opgevangen. Hij werkt als consultant bij een werving- en selectiebureau in Linschoten, waar hij door flexibele invulling rekening kan houden met het schema van Lucas. Omdat hij in de schuldsaneringsregeling zit, moet hij rondkomen van een minimuminkomen. Dit ervaart Johan als louterend en leerzaam om mee te maken, maar niet fijn. Door de situatie waarin hij verkeert, mist hij soms wel sociale contacten met bijvoorbeeld een goede vriend(in). Hij is zich ervan bewust dat hij door een woestijn heen moet. Gelukkig zijn hij en zijn zoon Lucas allebei gezond. Johan leeft uit zijn geloof. Hij heeft er behoefte aan om s zondags zo mogelijk tweemaal naar de kerk te gaan; s morgens naar de gereformeerde en s avonds naar de hervormde. Daarnaast kijk hij vaak naar programma s als Hour of Power en naar de zender FamilySeven. Hij wil Gods wil doen en daarnaar is hij in zijn leven op zoek: minder ik en meer Heilige Geest. Hij heeft veel dingen geleerd en hij wil iets betekenen in dienst van God. Hij is bezig met de ontwikkeling van een programma voor de jeugd, hoe zij in hun dagelijks leven Jezus willen en kunnen volgen. Johan wil dicht bij Jezus blijven, hem volgen en zijn stem verstaan. In zijn leven heeft het materiële geen prioriteit. Hij verlangt naar een nieuwe klus van Jezus (en niet van de wereld). HH Uitje Ontmoetingsmiddag ONTMOETINGSMIDDAG Op maandag 19 mei verzamelden we bij de kerk en dronken koffie alvorens we vertrokken naar Oudewater. Met z'n zesentwintigen en 8 auto's waren we een beetje te vroeg bij het Touwmuseum "De Baanschuur". Het was prachtig weer en sommigen maakten nog even een wandelingetje en anderen bleven lekker in het zonnetje op een bankje wachten tot het museum open ging. Om uur ging de deur open en werden we hartelijk ontvangen en konden we plaatsnemen in een piepklein zaaltje Het was echt passen en meten maar uiteindelijk, met Judy en Ella op een kussen voor op de grond, kregen we twee filmpjes te zien over de geschiedenis van de touwslagerij. De mevrouw van het museum vertelde nog het een ander en er was ook gelegenheid tot het stellen van vragen. Erg leuk en interessant. Later kregen we in het museum nog een kleine demonstratie en zagen we hoe de lijnen uiteindelijk een touw werden. We mochten het zelf ook eens proberen Judy was de klos en trok de lijn en Ella draaide het wiel. In het museum kon je verder zien wat voor soorten touw er zijn en hoe het gemaakt wordt. Na afloop wandelden we naar restaurant 't Backertje dat speciaal voor ons open was, het touwmuseum had voor ons ook al een uitzondering gemaakt, normaal zijn ze allebei gesloten op maandag. Bij 't Backertje hebben we fijn in de tuin kunnen zitten en er een heerlijke pannenkoek gegeten. Het was een zeer geslaagde afsluiting van een heel gezellig seizoen ontmoetingsmiddagen. We hopen elkaar weer in goede gezondheid te ontmoeten in september. Een hele fijne zomer gewenst. 14

15 Hartelijke groeten. Engelien, Judy en Ella MUTATIES 1 april - 15 mei 2014 Geboren Datum Voorl. Voornaam Achternaam den M.A. Lauren Hollander Ingekomen G. Cazemier - Jobse Huwelijk Jan Willem de Groot Miranda Oskam Edwin Bastmeijer Eline Bruin Verhuisd K. Kirsten de Groot R. Marijke Wiedemeijer D.P. Davey Rooze D.P. Nikki Rooze Vertrokken R.J. Remco de Wit J.W. Jan Willem de Groot J.G. Joram Verhoef De mutaties staan, vanwege privacy redenen, niet in z n geheel op de website. Alle gemeenteleden van onze Ontmoetingskerk kunnen deze gegevens altijd opvragen via: of AGENDA 7 juni ophalen oud papier 24 juni vergadering moderamen 1 juli vergadering kerkenraad 5 juli ophalen oud papier 11 juli inleveren kopij Kerkbrief 15

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23 Kerkklanken Gereformeerde Nr. 559 Jaargang 29 19 april 2012 Kerk Woerden en Zegveld Toegegeven, de Bijbel op zich bevat al meer dan genoeg schatten, maar toch kan een lezing in de deuterocanonieke Bijbelboeken

Nadere informatie

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 Colofon Verantwoording Uitgave van de Hervormde Gemeente Maranathakerk te Lunteren, onder verantwoordelijkheid van de

Nadere informatie

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari 2 27 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari INHOUD MEDITATIE... 1ª KERKDIENSTEN... 2ª Kopij "Schakels" 3ª; Kerkelijke adressen 3ª; Autodienst 3ª;

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

Pasen: één groot doorgeefsysteem

Pasen: één groot doorgeefsysteem Kerk Onderweg Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek website: www.pknsantpoortenvelserbroek.nl 29 april tot 3 juni 2011 No. 4 Daar staat Jezus. Het bevel om hem te doden is al

Nadere informatie

BIJEEN januari 2015 blz. 1 BIJEEN voor januari 2015 45 e jaargang nr. 1. INHOUD blz. blz.

BIJEEN januari 2015 blz. 1 BIJEEN voor januari 2015 45 e jaargang nr. 1. INHOUD blz. blz. BIJEEN januari 2015 blz. 1 BIJEEN voor januari 2015 45 e jaargang nr. 1 INHOUD blz. blz. Gedicht 1 Diaconie en zending 12 Van de redactie 2 Middagdienst 25 januari 15 Om te beginnen 2 Daans overpeinzingen

Nadere informatie

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.)

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) ONDERWEG Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) 36e jaargang nr. 5 juni 2015 MEDITATIE De markt als buitenkerk Tijdens de maand van de spiritualiteit hebben we als Protestantse Gemeente Elst

Nadere informatie

K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN

K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN JAARGANG 33 NUMMER 5 MEI 2014 Kerken Samen Samen Kerken (KSSK) is een gezamenlijke uitgave van: de Hervormde Gemeente s-graveland de Hervormde Gemeente Kortenhoef de

Nadere informatie

Caleidoscoop. Concentratie

Caleidoscoop. Concentratie Caleidoscoop Kerkblad van de Protestantse (wijk)gemeente i.w. te Rotterdam-Kralingen Jaargang 9 nr 1 september 2010 Concentratie in de scrum (foto van www.flickr.com, roy_mac_an_iarla s photostream) Volgende

Nadere informatie

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010 PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010 Aan het volk van God bij Sint Adelbertus en Sint Engelmundus Hebt u een minuutje? vroeg de oude man bescheiden.

Nadere informatie

www.emmaus-apeldoorn.nl

www.emmaus-apeldoorn.nl vrijdag 10 oktober 2014 44e jaargang, nummer informatieblad voor katholiek apeldoorn 02 (driewekennummer) volgende uitgave vrijdag 31 oktober 2014 www.emmaus-apeldoorn.nl kerk pagina 4 huis pagina 5 stad

Nadere informatie

Gaandeweg. Requiem. Kerkelijk werker. Zoeken naar God. Oktober 2010

Gaandeweg. Requiem. Kerkelijk werker. Zoeken naar God. Oktober 2010 Gaandeweg Oktober 2010 Kerkelijk werker Requiem Zoeken naar God Magazine voor alle leden van de Protestantse Gemeente Zwolle, de Evangelisch-Lutherse Gemeente en De Hoofdhof Berkum Schildersbedrijf sinds

Nadere informatie

DRIEKLANK februari 2014

DRIEKLANK februari 2014 DRIEKLANK februari 2014 37.4 Informatieblad van de Protestantse gemeente te Usselo Adressen kerkgebouwen: Haaksbergerstraat 815, Usselo Hellerweg 50, Twekkelo Usselo / Boekelo / Twekkelo Drieklank, 37

Nadere informatie

Onderweg. Kansarm wordt Kansrijk. www.40-dagenaktie.nl

Onderweg. Kansarm wordt Kansrijk. www.40-dagenaktie.nl Onderweg Kansarm wordt Kansrijk Onder dit motto voert de Interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes in 2015 tijdens de vastentijd actie voor verschillende school- en ziekenhuisprojecten. Nog te

Nadere informatie

KERKBLAD 21e jaargang nr. 5 - februari 2014

KERKBLAD 21e jaargang nr. 5 - februari 2014 KERKBLAD 21e jaargang nr. 5 - februari 2014 O Heer, maak mij een werktuig van uw vrede O Heer, maak mij een werktuig van uw vrede: zodat ik liefde verspreid waar men elkaar haat, dat ik vergeef waar men

Nadere informatie

Kerstmis weer volop gevierd

Kerstmis weer volop gevierd Rondom de Kerk in en om Leiden December 2012 - Jaargang 8 - no. 3 In dit nummer l Catechese in het voorjaar 2 l Kerstbonnenactie 6 l Oproep tot getuigen 18 l Twitteren met God, deel 1 32 Kerstmis weer

Nadere informatie

GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT. In deze wijkbrief

GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT. In deze wijkbrief GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT In deze wijkbrief Dordtse Dom draait door Open-deur-dienst Reisje Hollands Venetië Expositie aquarellen Jubileum Grote Kerk Nieuwe leden kerkenraad Rooster van kerkdiensten

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

KERKBLAD. 50 jaar Nes Ammim. van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede. 16 en 23 juni 2013 jaargang 21 nr. 11

KERKBLAD. 50 jaar Nes Ammim. van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede. 16 en 23 juni 2013 jaargang 21 nr. 11 16 en 23 juni 2013 jaargang 21 nr. 11 KERKBLAD van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede Redactie: Wim Assink G. Foulkesweg 259, 6703 DK Wageningen Tel. (0317) 84 34 54 Gerben Rietman

Nadere informatie

DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG

DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG UITGAVE VAN RK PAROCHIE ST. BENEDICTUS NUMMER 7. AUGUSTUS 2011, JAARGANG 1 Start seizoen Kerktelefoon Maria-bedevaarten Vierdaagse Colofon

Nadere informatie

Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht

Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht Magazine van de kerken in Edam en Volendam Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht Jaargang

Nadere informatie

In dit nummer onder meer:

In dit nummer onder meer: Jaargang 39 nr. 9 oktober 2013 In dit nummer onder meer: Waar is God? Giften-wensen De zegen van Jaap Voor de toekomst van Open Hof Oosterhuis in Open Hof Israël Palestina avond Rozenkransmaand Pastoralia

Nadere informatie

Halverwege. Periodiek van de Kloosterkerkgemeente Ten Boer - Woltersum - Sint Annen. 30 ste jaargang nummer 4

Halverwege. Periodiek van de Kloosterkerkgemeente Ten Boer - Woltersum - Sint Annen. 30 ste jaargang nummer 4 1 Halverwege Periodiek van de Kloosterkerkgemeente Ten Boer - Woltersum - Sint Annen Kerst 2011 30 ste jaargang nummer 4 R o n d o m d e d i e n s t e n 2 R o n d o m d e d i e n s t e n Zaterdag 24 december

Nadere informatie

Ugchelen. ...en God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Gedachteniszondag. Kerstviering senioren. Helicon bedankt!

Ugchelen. ...en God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Gedachteniszondag. Kerstviering senioren. Helicon bedankt! De Bron Ugchelen Uitgever: Bronkerk Ugchelen Woensdag 3 december 2014-51 e jaargang nr. 21 Helicon bedankt! De taxussen bij de brandweerkazerne staan er weer fris geknipt bij. Leerlingen van de afdeling

Nadere informatie

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 Geboorte en dood het hoort bij het leven de één leeft wat langer de ander maar kort zelfs water en brood is niet ieder gegeven en al heb je

Nadere informatie

Eén maar anders. Haarlemse eenheid in verscheidenheid. Dan is anders zijn niet meer onze zwakte, maar juist de kracht van de kerk.

Eén maar anders. Haarlemse eenheid in verscheidenheid. Dan is anders zijn niet meer onze zwakte, maar juist de kracht van de kerk. infobulletin - jaargang 8 - februari 2013 Eén maar anders In dit Infobulletin geven we uitgebreid aandacht aan een boek dat onlangs is verschenen bij Uitgeverij Ark Media. Natuurlijk omdat het een boek

Nadere informatie

Pastorale. Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 11 - nummer 5 juni 2011

Pastorale. Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 11 - nummer 5 juni 2011 Pastorale Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 11 - nummer 5 juni 2011 Altijd Pinksteren! Pastor Ingrid van der Aart Als ik dit schrijf denk ik terug aan gisteren, 15 mei, toen we in de Benedictus

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Oudenhoorn

Protestantse Gemeente Oudenhoorn JULI AUGUSTUS 2014 Protestantse Gemeente Oudenhoorn Kerkdiensten Zondag 6 juli 9.30 uur Ds. Koster, Spijkenisse Zondag 13 juli Mw. N.van Embden Zondag 20 juli Kindernevendienst Zondag 27 juli 9.30 uur

Nadere informatie

Planning Meander 2015

Planning Meander 2015 16 de jaargang no.3 december 2014 Kerstnummer Colofon De Meander verschijnt zes keer per jaar en wordt verspreid onder cliënten, vrijwilligers en medewerkers van de Swinhove Groep: locaties Swinhove, De

Nadere informatie