uitgave van de Ontmoetingskerk Kamerik juni / juli 2014 jaargang 46 - nr. 7

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "uitgave van de Ontmoetingskerk Kamerik juni / juli 2014 jaargang 46 - nr. 7"

Transcriptie

1 Kerkbrief uitgave van de Ontmoetingskerk Kamerik juni / juli 2014 jaargang 46 - nr. 7 1

2 K E R K B R I E F I N F O R M A T I E De kerkbrief is een uitgave van de Gereformeerde Ontmoetingskerk te Kamerik en verschijnt eenmaal in de 6 à 8 weken (niet in augustus). Kopij kunt u bij de redactie inleveren volgens schema elders in dit blad. Hierbij staat ook de verschijningsdatum vermeld. Redactie Henk Hoogendoorn. adres: Redactieregels De redactie van de Kerkbrief valt onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad. De redactie is verantwoordelijk voor de plaatsing, de inhoud, de vorm en de kwaliteit van artikelen. Voor wat betreft de inhoud wil dat niet zeggen dat de redactie het eens moet zijn met de geplaatste artikelen maar er zal wel altijd worden gekeken of ze passen binnen het kader van ons blad. De artikelen onder 'ONTMOETINGSPLEIN' vallen qua inhoud niet onder verantwoordelijkheid van de redactie. Maar ook voor deze artikelen geldt dat wordt bekeken of zij thuishoren in de Kerkbrief. Ten aanzien van de beschikbare plaatsingsruimte en de kwaliteit van de artikelen behoudt de redactie zich het recht voor de aangeboden artikelen in te korten en/of tekstuele aanpassingen te doen, zonder het artikel daarbij inhoudelijk te wijzigen. Oplage: 175 exemplaren. Coördinatie en verspreiding Ans van Viegen. Indien op een nieuw adres de bezorging van de Kerkbrief gewenst is, kan dit aan Ans van Viegen of aan de scriba worden opgegeven. De kosten voor het ontvangen van de Kerkbrief bedragen 12,50 per jaar. Een postabonnement kost 25,00 per jaar. Rekeningnummer: NL65RABO t.n.v. Geref. Kerk Kamerik Kopieerwerk MultiCopy Woerden, Trasmolenlaan 8c, 3447 GZ Woerden, tel Dominee : G. Polderman Scriba s : Joke Weesjes-Vonk : Geralda Heuvelman-Marissen Koster : Piet en Corrie Sloof-van den Berg Kerk : Hallehuis 4, tel Gebruik Kerkgebouw U kunt gebruik maken van de zalen van ons kerkgebouw, bijvoorbeeld voor het vieren van uw verjaardag. Ook verenigingen e.d. waarvoor het dorpshuis niet geschikt is, kunnen bij ons terecht. De verhuur van de zalen wordt door de koster geregeld, Piet en Corrie Sloof Via de kerk kan koffie en thee worden besteld. Andere consumpties en bediening ( 11,-- per uur) gaan buiten de kerk om. Hiervoor kunt u contact opnemen met Corrie Sloof De tarieven zijn als volgt: Grote zaal 55,00 per dagdeel, Kerkenraadkamer 35,00 per dagdeel Kerkzaal 175,00 per dagdeel (o.v.v. toestemming van het College van Kerkrentmeesters) Voor kinderfeestjes en dergelijke zijn de bovenzalen te huur voor 35,00 per dagdeel via Alfons van Leeuwen Bij het huren van de grote zaal is het mogelijk ook een speelruimte op de verdieping te huren voor 10,00 per dagdeel. Website: 2

3 INTRO Het is niet mijn gewoonte om (uitgebreid) over mijzelf te schrijven, maar omdat de aandachtige kerkgangers op zondag 25 mei, gehoord zullen hebben voor wie de bloemen toen bestemd waren, weten zij (en nu de overige lezers ook) aan welke kant van de 70 ik sta. Ik merk in mijn naaste omgeving dat die hier meer moeite mee heeft dan ikzelf, maar dat terzijde. Aan de uitdrukking bij een verjaardag horen cadeautjes werd ruimschoots gehoor gegeven, dit ondanks het feit dat ik alles al heb! Ik geniet een goede gezondheid en ben gezegend met een opgewekt karakter (wat niet altijd te zien is omdat m n mondhoeken wat schijnen te zakken, maar dat komt door de leeftijd). Wat moet je dan nog meer? Ik kreeg o.a. een paar boeken, waarvan één over de levensgeschiedenis van een boerenzoon uit het dorpje Schoppernau in het Bregenzerwald in Oostenrijk, die (in de negentiende eeuw) door de dorpsbewoners als zonderling werd gezien omdat hij geïnteresseerd was in lectuur en zelfs romans ging schrijven en politiek publicist werd. Hij schrijft met een objectieve blik over de mooie gebruiken en de verstikkende ouderwetse ideeën die in het dorp leven. Hij geeft een kijk op het leven (voor- en tegenspoed) in een bergachtig gebied en hoe over bergpassen gereisd werd van het ene naar het andere dorp en hij beschrijft de mogelijkheden om de leefomstandigheden voor de bergbewoners te verbeteren. Voor liefhebbers van de bergwereld en kenners van het gebied waar het verhaal zich afspeelt, een heel interessant boek. Een ander geschrift waarmee ik verrast werd, gaat over seniorenmomentjes, die je niet onverwacht overkomen, maar die onaangekondigd komen aansloffen, zoals onderstaande gewaarwording: Tot slot nog een citaat van Bert Keizer, dat hopelijk niet voor mij van toepassing is: de beste jaren van je leven zijn die waarin je denkt dat de beste jaren van je leven nog moeten komen. Hartelijke groet, Henk Hoogendoorn 3

4 PASTORALIA Er is de afgelopen weken veel gebeurd binnen onze gemeente. We noemen: Tetske Verschuur Ank Smit Eelke Jongsma Sunette Kleingeld Dirk van Vliet De pastoralia staan, vanwege privacy redenen, niet in z n geheel op de website. Alle gemeenteleden van onze Ontmoetingskerk kunnen deze gegevens altijd opvragen via: of Eelke en Jacqueline vieren binnenkort dat zij 50 jaar getrouwd zijn. Geweldig om zo lang het leven met elkaar te kunnen delen en elkaar in voor- en tegenspoed trouw te kunnen zijn. Van harte gefeliciteerd, Jacqueline en Eelke. We wensen jullie nog vele jaren erbij met elkaar. Joke Weesjes werd tot haar grote verrassing verblijd met een lintje, waarmee zij lid werd in de Orde van Oranje Nassau. Het werd uitgereikt door de burgemeester, en ze kreeg het vanwege al het vrijwilligerswerk dat zij tot nu toe verricht heeft. Heel terecht werd dit met deze onderscheiding gewaardeerd. Van harte gefeliciteerd van ons allemaal, Joke. Bij Bob en Tamaike den Hollander werd op 29 april een dochter geboren! Ze kreeg de namen Mensje Adriana, roepnaam: Lauren. We wensen dit kleine meisje veel geluk toe in haar leven. En dat zij ook maar veel geluk mag brengen maar daar heeft zij al een goede start mee gemaakt! Gefeliciteerd Bob en Tamaike (en Ben en Anita)! Op 13 juli zal zij gedoopt worden. Maar zij niet alleen, ook Tess, dochter van Sandra en Marcel van Vliet en Florian, zoon van Chantal en Johan Littel zullen de heilige doop ontvangen. Het belooft een feestelijke dienst te worden! Dezelfde zondag nemen de kinderen uit groep 8 afscheid van de kindernevendienst. Een andere bijzondere kerkdienst is die van 6 juli. Hij wordt voorbereid en uitgevoerd door een groot aantal jongeren. Zij, maar ook ouderen worden vanzelfsprekend verwacht. Thema is: Waar leef je voor? Verder: Op zondag 15 juni wordt de Maaltijd van de Heer gevierd. Doe het tot mijn gedachtenis, zegt Jezus. Een uitnodiging én een opdracht dus. Dan moeten we toch júist als het Avondmaal gevierd wordt, naar de kerk komen?! Jong en oud van harte welkom! Op 29 juni wordt u allen uitgenodigd voor de jaarlijkse kerkdienst in de open lucht. Vanaf uur bent u welkom in Park Mijzijde en neemt u vooral buren, kennissen en vrienden mee! Pauline Vervoorn is de voorganger. Degenen die examen gedaan hebben, zullen inmiddels de uitslag ervan gekregen hebben. Van harte hoop ik dat jullie geslaagd zijn en verder kunt met een vervolgopleiding of wellicht een baan. Maar als dat niet zo is: geef de moed niet op en geniet eerst maar eens van een fijne en welverdiende vakantie! Een hartelijke groet voor u en jullie allen, Gilda Polderman 4

5 VAN DE KERKENRAAD Verslag vergadering Kerkenraad 20 mei 2014 De voorzitter opent met het lezen van: toerusting op het terrein van (geestelijke) leidinggeven, een artikel uit het blad Kerkinformatie dat ons informeert over hoe we leiding kunnen geven aan het proces van vernieuwen. Namens de Kerkinactie en de jeugdraad zijn op bezoek Henk v.d Vliet en Adriaan Evenleens. We bespreken het jaarthema zoals is voorgesteld door de PKN: met hart en ziel vieren en verbinden. Past dit thema het komend kerkelijk jaar in de Ontmoetingskerk? Aarnoud heeft een poster gemaakt van handen die symboliseren het samen kerk zijn. We zijn het met elkaar eens dat het thema uitstekend past in het proces van vernieuwen. 10 Juni gaat een groep, bestaande uit kerkenraadsleden, een delegatie uit verschillende werkgroepen/commissies en pastorale bezoekers aan de slag met brainstormen over activiteiten voor het komende jaar. Eind mei komt een kleine groep bijeen die zich buigt over het plan van aanpak. 1 Lid van het moderamen, 1 lid van de jeugdraad, 1 lid van de Kerkinactie, de predikant, 1 gemeentelid en Lydia Roosendaal zullen het te volgen traject bespreken om te komen tot het aantrekkelijk maken van de kerk(dienst) voor jong en oud. Het waarderend onderzoek en de voorbereiding op de (weide)heidag zijn o.a. punten die op de agenda staan. In de volgende Kerkbrief zal een verslag komen over de (weide)heidag die op 5 juli plaats vindt. Henk en Adriaan verlaten de vergadering en de KR vergadert verder over de volgende punten: Pastoraal: de zieken worden genoemd. Er zijn ook geboorteberichten. Op 13 juli zal er een doopdienst zijn waar 3 kinderen gedoopt worden. Aanvragen van een lied/video: de afspraak blijft staan dat gemeenteleden zelf een lied aanvragen en in een korte toelichting uitleggen waarom het lied hen aanspreekt. In september evalueert de Kerkenraad de mogelijkheid een lied aan te dragen tijdens de collecte. Evaluatie diensten: de diensten rondom Pasen zijn goed verlopen. Er was een hoge opkomst tijdens de Paaswake. 1 e Paasdag: een fijne, goede dienst en druk bezocht. De kinderdienst op 18 mei was een indrukwekkende, goede dienst. Er was veel interactie tussen de zangeres, de kinderen en gemeenteleden. Ook lovende woorden voor de muzikaliteit van de pianist. De oudere gemeenteleden werden gemist. Het was echt een dienst voor jong en oud. nieuwe ambtsdragers: de zoektocht duurt voort. De volgende vergadering van het Moderamen is op 24 juni. De kerkenraad komt op 1 juli bijeen. Joke Weesjes sluit de vergadering met het lezen van: Heer, maak van mij een instrument van uw vrede, toegeschreven aan Franciscus van Assisi uit het nieuwe liedboek, blz. 1355: Heer, maak van mij een instrument van uw vrede. Laat mij liefde brengen waar haat is. Laat mij vergeving brengen waar schuld is. Laat mij eenheid brengen waar tweedracht is. Laat mij waarheid brengen waar dwaling is. Laat mij geloof brengen waar twijfel is. Laat mij hoop brengen waar wanhoop is. 5

6 Laat mij licht brengen waar het duister is. Laat mij vreugde brengen waar verdriet is. Heer, laat mij ernaar streven niet dat ik getroost word, maar dat ik troost, niet dat ik begrepen word, maar dat ik liefheb, want wie geeft, ontvangt, wie zichzelf vergeet, vindt, wie vergeeft, zal vergeving ontvangen, en wie sterft, zal ontwaken tot eeuwig leven. Geralda Heuvelman (scriba de Ontmoetingskerk) = + = + = + = + + = + = + = + = tijdens vakantie Ook een scriba is wel eens met vakantie, soms wat langer, soms wat korter. Om er voor te zorgen dat alles gewoon doorloopt als òf Joke òf Geralda weg zijn, is het adres in het leven geroepen, net als alle andere adressen Het adres is meestal gekoppeld aan het adres van Joke, en als het nodig is wordt dit gekoppeld aan het adres van Geralda, zoals bij vakanties. Om ervoor te zorgen dat altijd de aankomt bij de juiste scriba vragen wij u om uitsluitend het adres te gebruiken. Een antwoord komt òf van Geralda, òf van Joke. Wilt u bij beantwoorden dan niet op "beantwoorden" drukken, maar toch weer intikken? Lijkt omslachtig, maar is gauw gewend. De computer vult het adres immers aan? Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking!! Hartelijke groet, Geralda en Joke 6

7 COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS Collectebonnen Het gebruik van collectebonnen kent vele voordelen. Door uw bijdrage voor de collectes met collectebonnen te voldoen heeft u geen problemen met het verkrijgen van (munt)geld. De kerk hoeft dan ook minder muntgeld af te storten bij de bank, waardoor de bankkosten lager zijn. Met het kopen van collectebonnen kunt u de aankoopkosten opgeven als gift. De giftenaftrek kan afhankelijk van uw inkomen tot een aanzienlijke belastingbesparing leiden. Er kunnen vellen van elk 20 bonnen worden aangekocht. De volgende bonnen zijn beschikbaar: Vel van 20 bonnen van 0,50 totaal 10,-- Vel van 20 bonnen van 0,75 totaal 15,-- Vel van 20 bonnen van 1,00 totaal 20,-- Vel van 20 bonnen van 1,50 totaal 30,-- Vel van 20 bonnen van 2,00 totaal 40,-- Wanneer u het bedrag van uw bestelling overmaakt op bankrekeningnr. NL65RABO ten name van de Gereformeerde Kerk Kamerik (onder vermelding welke vellen bonnen u wilt hebben) zal de penningmeester G. van Viegen de bonnen bij u thuis bezorgen. = + = + = + = + + = + = + = + = Kerkbrief Abonnement Bij deze kerkbrief is de nota gevoegd voor het abonnement op de Kerkbrief U wordt verzocht de verschuldigde kosten van 12,50 over te maken op bankrekening NLRABO ten name van de Gereformeerde Kerk Kamerik, onder vermelding van Abonnement Kerkbrief Hartelijk dank, namens het College van Kerkrentmeesters, penningmeester: G. van Viegen NIEUWS VAN DE DIACONIE De diaconiecollecte van 15 juni a.s. is voor de SOS Telefonische Hulpdienst Utrecht. Het kan gebeuren: dat je zorgen en problemen hebt, of verdriet, en dat je daarmee bij niemand terecht kunt. Het kan gebeuren: dat je je hart wilt luchten, of moeilijkheden wilt bespreken, maar daar je naasten niet mee wilt belasten. Als je, hoe dan ook, behoefte hebt aan een persoonlijk gesprek van mens tot mens, dan kun je bij de SOS Telefonische Hulpdienst terecht: (landelijk nummer) 24 uur per dag vertrouwelijk anoniem. En wil je liever chatten, dan kan dat ook via www. soshulp.nl 7

8 De extra collecte van 20 juli is voor de Diaconie en bestemd voor ons eigen werk. Van Stichting de Mantelmeeuw ontvingen wij de folder Gespreksgroep Omgaan met Rouw. Deze gespreksgroep wordt in het najaar in Woerden georganiseerd. Misschien kan zo'n gespreksgroep ondersteuning bieden bij uw verwerkingsproces. Informatie hierover vindt u op de website en in de folder die u op de leesplank in de hal kunt vinden. Namens de diaconie een hartelijke groet, Joke Koster INFORMATIE KERK IN AKTIE Hierbij de informatie over de komende collectes: Zondag 15 juni 2014: Project schuldhulpmaatjes Een schuldhulpmaatje is de steun en toeverlaat voor mensen die financieel zijn vastgelopen of dat dreigen te raken. Een maatje kan iemand ondersteunen om nog op tijd het tij te keren. Een maatje kan iemand begeleiden en bemoedigen tijdens een traject van schuldhulp en ook daarna nog helpen om de financiële huishouding op orde te houden. Dit is een landelijk interkerkelijk project. Wilt u eens zien hoe een schuldhulpmaatje in de praktijk hulp geeft, kijkt u dan eens op de volgende site: Zondag 29 juni 2014: Eigen werk van de KIA Deze collecte is bestemd voor de eigen doelen van de KIA, onder meer ten behoeve van de eigen diensten met een koor, en voor andere uitgaven voor specifieke doelen. Bijvoorbeeld voor het organiseren van de openluchtdienst. Namens de werkgroep Kerk in Actie met vriendelijke groet, Rob Verhoeve = + = + = + = + + = + = + = + = Openluchtdienst Op zondag 29 juni om uur organiseert de werkgroep Kerk in Actie de openluchtdienst, die ook dit jaar bij mooi weer - plaatsvindt in het Park Mijzijde. De dienst zal worden geleid door Paulien Vervoorn, de muzikale begeleiding is in handen van Jagerfanfare Nieuw Leven. Paulien heeft de werkgroep Kerk in Actie uitgedaagd zo veel mogelijk oude truien in te zamelen, en hierbij doen we dan ook een oproep om de truien die u niet meer draagt, in te leveren. Dat kan bij Henk van der Vliet, De Kapberg 11, of bij Henriëtte Kassies, De Hoeve 44. Waar de truien voor gebruikt worden, hoort u tijdens de openluchtdienst. U wordt van harte uitgenodigd de dienst bij te wonen; ook belangstellenden zoals uw familie of vrienden, zijn van harte welkom. 8

9 KIDS & ZO Hallo Jongeren, Vandaag is het Hemelvaartsdag, voor ons christenen een belangrijke dag. Ik ben net thuis van het opa Trekker festival. En nu is het tijd om jullie maar eens te schrijven. Hoe vonden jullie de kinderdienst met Elise Mannah?? Ik en de organisatoren vonden het super, wat waren jullie enthousiast! Mooi om te zien dat de ouderen ook meededen. Het verhaal van Zacheüs werd erg goed verteld door haar. Nu is het Hemelvaartsdag en volgende week is het Pinksteren. Voor velen van jullie betekent dit leuke dingen doen. Wie gaat er wat leuks doen? Vakantie? Dagje dierentuin? Thuis spelen? Bij iemand logeren? Wil je wat leuks erover vertellen? We horen het graag: Er wordt ook weer hard gewerkt aan de volgende jeugddienst, 6 juli wordt er door jongeren van de voortgezet onderwijs clubs een dienst voorbereid in samenwerking met de jeugddienstcommissie. Het belooft een spektakel te worden met beelden, veel muziek etc etc. Als laatste wil ik zeggen dat ik hoop dat alle examenkandidaten hun examens goed afgerond hebben en een verdiende vakantie tegemoet gaan. Allen een fijne pinkster week(end)! Bob den Hollander = + = + = + = + + = + = + = + = Woensdagavondclub Wij van de woensdagavondclub willen even laten weten wat we dit afgelopen clubjaar zoal gedaan hebben. De club was om de 3 weken voor groep 4 t/m 6. Dit waren Cornelle, Margje, Tom, Luigi, Lucas, Sven, Kaitlyn, Joyce, Emma, Tessa, Eva, Lyzanna en Lieke. De activiteiten waren: sleutelhanger van vilt maken, guirlande van blaadjes maken (die we zelf buiten gingen zoeken), kerstkransen maken voor in de kerk (dit deden we op een woensdagmiddag en aten met elkaar een broodje knakworst), Vogelhuisje in elkaar zetten en verven, filmavond, pepernoten bingo, naam maken met spijkers in een plankje en dan wol om de spijkers wikkelen en natuurlijk de lopers maken voor het paasontbijt. Als afsluiting gingen we met zijn allen bowlen en pannenkoekjes bakken. Ria schaap en Nellie Ps. Voor volgend seizoen zoeken we nieuwe clubleiding voor de woensdagavond, ben je geïnteresseerd meld je dan bij Nellie. 9

10 Verslag jeugdwerk / Bericht vanuit de clubs... Ja, een bijzonder moment op vrijdag 9 mei: Edwin Bastmeijer is op deze dag getrouwd met Eline Bruin. Zijn club-groep voortgezet 4+5 waren 's avonds uitgenodigd op de receptie. Als presentje had de groep een mand met M&M's en Vifit, Edwins favoriete eten. Hier is het kersverse bruidspaar vast de eerste dagen van de wittebroodsweken mee door gekomen. We wensen Eline en Edwin heel veel geluk toe en zien ze vast nog wel een keer op de clubzolder. Verder zijn we met groep en voortgezet 1,2,3 naar Austerlitz geweest voor een dropping en dit keer was het bijzonder, want er was een opdracht in verwerkt. De groepen werden in 2-en gesplitst met begeleiders en op verschillende locaties het bos ingestuurd. Na een half uur wandelen, werd het Weerwolven-spel gespeeld. Dit is een kaartspel met personages die gespeeld worden, waarin het doel is dat de weerwolven uitgeschakeld worden, zodat er burgers blijven leven in het plaatsje Wakkeredam. Na het spel een aantal keer gespeeld te hebben was het tijd voor een versnapering. Hierna werd de wandeling vervolgd en moesten de groepen personages vanuit het weerwolvenspel op gaan zoeken. Daarbij was het belangrijk dat je niet door de weerwolven gevonden werd, anders was je samen met de groep waarmee jij door het bos liep, af. Maar wat bleek: beide groepen waren heel slim en hebben via de linker- en rechterkant om de personages heen gelopen. Aan het eind kwam er toch nog één personage te voorschijn van achter een boom: de verschrikkelijke kerstman met zijn kettingzaag! Dat was schrikken geblazen, voor even dan! We hebben nadat we terug op de clubzolder waren nog even wat gedronken en gegeten, buitenlucht maakt hongerig! Iedereen binnen de groep heeft een topavond gehad, al zullen er bij een aantal nog wel even de bibbers in de benen gezeten hebben, maar niet voor lang... Vrijdag 16 mei heeft voortgezet 2+3 de favoriete spellen gespeeld met als thema: 'Waar leef je voor' Ook hebben we een kleine brainstorm versie gehad over de jeugddienst die voor 6 juli op het programma staat, want deze zal vanuit de clubs georganiseerd gaan worden. Een lage-drempel-dienst waarin echt iedereen zich thuis zou moeten voelen. Welkom alvast!! Andere jaren werd de dienst na de weekenden gehouden, maar nu gaan we de dienst als tussen-bezinnings-moment houden. Vrijdag avond 4 juli t/m zaterdag avond 5 juli gaat de groep voortgezet 4+5 naar Zeeland. Het weekend daarna gaat de groep voortgezet 2+3 naar Zeeland. We wensen alle groepen een mooi en waardevol weekend toe! 10

11 Hieronder nog een bericht vanuit Youth Alpha, dat wordt geleid door Alfons van Leeuwen: Dit seizoen was het een kleine groep met een opkomt van 7 a 12 man inclusief leiding. Maar toch een geslaagd seizoen, hoewel ik er wel eens gek van werd wanneer je er zo hard aan moest trekken (jongeren zijn zo laks in hun agendabeheer). Gek genoeg waren het mooie avonden met mooie gespreken (er rustte zegen op, dat voel je). Gisteren geëvalueerd en de meesten willen opnieuw mee gaan lopen als leiding (Lokke als deelnemer) en ook een aantal deelnemers van dit seizoen en vorig seizoen willen volgend jaar opnieuw meedoen. Eén deelnemer die niet gelovig is opgevoed en ook nog niet volledig de stap genomen heeft, zegt zich prima thuis te voelen bij Alpha, ik vind dit een geweldig compliment. En gisteren hebben we hem gezegd dat iets wat langzaam groeit, sterker is. En zo zitten we binnen Alpha in elkaar. Niets opdringen, gewoon ontmoeten, praten en bidden en verwachten de Heilige Geest zijn werk doet bij een ieder op zijn of haar tempo.. De gedachte is om volgend jaar in twee groepen te gaan werken. Arie Nap (Dirk Samson of Frank Korlas) gaan het vervolg doen voor de jongeren die al eerder deelgenomen hebben en ik de basis (Andre v d Velde, Frank Korlas, of Dirk Samson). Plan is om dit opnieuw op de vrijdag te doen en gezamenlijk te starten met diner en dan in twee groepen uit elkaar te gaan om vervolgens aan het einde van de avond elkaar weer op te zoeken. Locatie blijven hetzelfde, RK parochiecentrum, Jop en clubzolder. Groet, Alfons van Leeuwen Het is een feit dat er heel veel activiteiten voor de jeugd georganiseerd worden en dat begint al bij de basisschool groep 4/5/6. Daarnaast is er dan ook nog de Sleutelclub, een bijzonder plek waar zowel jong als oud met een wel/niet kerkelijke achtergrond zich thuis voelt. Dit geldt ook zeker voor de clubs vanaf voortgezet onderwijs. Want juist door het uitdragen van 'omkijken naar je naaste' binnen deze activiteiten zijn we bewust bezig met de Opdracht binnen het Geloof! Alle jeugdwerkers: Bedankt voor jullie bijdrage voor de jeugd van Kamerik + omgeving! Een hartelijke groet vanuit het jeugdwerk, Mariëtte. 11

12 Paasontbijt Wij van de organisatie van het paasontbijt vonden het zo leuk, dat we besloten hebben om het volgend jaar weer te organiseren! Ten eerste was het aantal deelnemers zeer geslaagd, maar liefst 81 personen, volgend jaar gaan we dit record natuurlijk proberen te verbeteren! Ten tweede de hulp die we kregen van Matsy, Christine en Tom, Rita en Moira, Jannita en Margje en Cornelle, Aarnoud, Benjamin, Ruben en Eva, Kim en Bas, Henk en Gerard (koken van de eieren) was ook geweldig. En ook alle anderen die meegeholpen hebben op de dag zelf, willen we nogmaals bedanken. De kinderen van de woensdagavondclub willen we ook nog een keer bedanken, want de lopers die ze gemaakt hadden zagen er heel gezellig uit! Ook nog een extra bedankje voor Ben en Anita en Marco en Mirjam voor het sponsoren van de kaas en boter en de ham en eieren. Want zeg nou eerlijk het smaakte toch heerlijk! Als laatste willen wij iedereen bedanken voor de gulle gaven voor het paasontbijt want er was nog genoeg over om er het palmpasenproject mee te financieren. Marjolein en Nellie = + = + = + = + + = + = + = + = VERJAARDAGEN JUNI 09 Thiara Verbon 16 jaar 15 Lyzanna Vroege 9 jaar 16 Brianne Muyt 12 jaar 16 Bart Doornebal 15 jaar 19 Mila Soede 4 jaar 22 Tijn Tuithof 4 jaar 24 Anouk van Vliet 8 jaar 27 Tijn Smit 13 jaar JULI 01 James van Vreeswijk 3 jaar 09 Kim Hoogerwerf 4 jaar 16 Chris Burggraaf 15 jaar 16 Tim Schaap 6 jaar 18 Roos Hoogendoorn 7 jaar 12

13 Ontmoetingskerk GELOVEN MET HART EN ZIEL FILMAVOND Zondag de 25 ste mei, vroeg in de avond, zo hadden we afgesproken. De film zou twee uur duren en er moest nog genoeg tijd zijn om na te praten. We keken naar Amazing grace. Een verhaal over een Britse politicus uit de 18 e eeuw, die, gedreven door zijn christelijk geloof zijn leven wijdt aan de afschaffing van de slavenhandel. Vol vuur en passie geeft hij alles, omdat hij onrecht niet kan verdragen en ervan overtuigd is dat elk mens gelijk is voor God. Zeer geboeid, en enkel onderbroken door een kop koffie, namen we de film in ons op. Ze zette ons aan het denken over onszelf. Geloven wij met hart en ziel, kunnen wij ergens voor gáán (al of niet gedreven door ons geloof)? Waar signaleren wij onrecht? Wat zijn ónze krachtbronnen, waar halen wij inspiratie uit? Het werd een avond waar van alles gedeeld werd en we elkaar (en onszelf) beter leerden kennen. Maar ook gewoon een heel gezellige avond, met ruim voldoende tijd om na te praten. Pas tegen twaalven ging iedereen naar huis. Gilda Polderman ONTMOETING Een nogal bewogen leven achter de rug en toch erop vertrouwen dat God zijn leven leidt... Dat is heel kort samengevat de inhoud van het gesprek dat ik op 20 mei had met Johan Langendoen. Johan is in Rockanje geboren en heeft daar, totdat hij bij PHILIPS in Den Haag ging werken, gewoond. In Den Haag heeft hij in de avonduren een masteropleiding gedaan (MBA) vanwege privacy redenen, staat deze ontmoeting niet in z n geheel op de website. Alle gemeenteleden van onze Ontmoetingskerk kunnen deze gegevens altijd opvragen via: of Na een aantal (heftige) jaren woont hij, samen met zoon Lucas, in Kamerik. Aanvankelijk in een hooiberghut en nu in een appartementje boven de Herberg. 13

14 Hij is de mensen van zowel de gereformeerde als de hervormde kerk dankbaar voor het huisraad en verdere benodigdheden voor de inrichting van de woning. Hij vindt het heel bijzonder hoe hij en zijn zoon Lucas hier in Kamerik zijn opgevangen. Hij werkt als consultant bij een werving- en selectiebureau in Linschoten, waar hij door flexibele invulling rekening kan houden met het schema van Lucas. Omdat hij in de schuldsaneringsregeling zit, moet hij rondkomen van een minimuminkomen. Dit ervaart Johan als louterend en leerzaam om mee te maken, maar niet fijn. Door de situatie waarin hij verkeert, mist hij soms wel sociale contacten met bijvoorbeeld een goede vriend(in). Hij is zich ervan bewust dat hij door een woestijn heen moet. Gelukkig zijn hij en zijn zoon Lucas allebei gezond. Johan leeft uit zijn geloof. Hij heeft er behoefte aan om s zondags zo mogelijk tweemaal naar de kerk te gaan; s morgens naar de gereformeerde en s avonds naar de hervormde. Daarnaast kijk hij vaak naar programma s als Hour of Power en naar de zender FamilySeven. Hij wil Gods wil doen en daarnaar is hij in zijn leven op zoek: minder ik en meer Heilige Geest. Hij heeft veel dingen geleerd en hij wil iets betekenen in dienst van God. Hij is bezig met de ontwikkeling van een programma voor de jeugd, hoe zij in hun dagelijks leven Jezus willen en kunnen volgen. Johan wil dicht bij Jezus blijven, hem volgen en zijn stem verstaan. In zijn leven heeft het materiële geen prioriteit. Hij verlangt naar een nieuwe klus van Jezus (en niet van de wereld). HH Uitje Ontmoetingsmiddag ONTMOETINGSMIDDAG Op maandag 19 mei verzamelden we bij de kerk en dronken koffie alvorens we vertrokken naar Oudewater. Met z'n zesentwintigen en 8 auto's waren we een beetje te vroeg bij het Touwmuseum "De Baanschuur". Het was prachtig weer en sommigen maakten nog even een wandelingetje en anderen bleven lekker in het zonnetje op een bankje wachten tot het museum open ging. Om uur ging de deur open en werden we hartelijk ontvangen en konden we plaatsnemen in een piepklein zaaltje Het was echt passen en meten maar uiteindelijk, met Judy en Ella op een kussen voor op de grond, kregen we twee filmpjes te zien over de geschiedenis van de touwslagerij. De mevrouw van het museum vertelde nog het een ander en er was ook gelegenheid tot het stellen van vragen. Erg leuk en interessant. Later kregen we in het museum nog een kleine demonstratie en zagen we hoe de lijnen uiteindelijk een touw werden. We mochten het zelf ook eens proberen Judy was de klos en trok de lijn en Ella draaide het wiel. In het museum kon je verder zien wat voor soorten touw er zijn en hoe het gemaakt wordt. Na afloop wandelden we naar restaurant 't Backertje dat speciaal voor ons open was, het touwmuseum had voor ons ook al een uitzondering gemaakt, normaal zijn ze allebei gesloten op maandag. Bij 't Backertje hebben we fijn in de tuin kunnen zitten en er een heerlijke pannenkoek gegeten. Het was een zeer geslaagde afsluiting van een heel gezellig seizoen ontmoetingsmiddagen. We hopen elkaar weer in goede gezondheid te ontmoeten in september. Een hele fijne zomer gewenst. 14

15 Hartelijke groeten. Engelien, Judy en Ella MUTATIES 1 april - 15 mei 2014 Geboren Datum Voorl. Voornaam Achternaam den M.A. Lauren Hollander Ingekomen G. Cazemier - Jobse Huwelijk Jan Willem de Groot Miranda Oskam Edwin Bastmeijer Eline Bruin Verhuisd K. Kirsten de Groot R. Marijke Wiedemeijer D.P. Davey Rooze D.P. Nikki Rooze Vertrokken R.J. Remco de Wit J.W. Jan Willem de Groot J.G. Joram Verhoef De mutaties staan, vanwege privacy redenen, niet in z n geheel op de website. Alle gemeenteleden van onze Ontmoetingskerk kunnen deze gegevens altijd opvragen via: of AGENDA 7 juni ophalen oud papier 24 juni vergadering moderamen 1 juli vergadering kerkenraad 5 juli ophalen oud papier 11 juli inleveren kopij Kerkbrief 15

uitgave van de Ontmoetingskerk Kamerik maart / april 2014 jaargang 46 - nr. 5

uitgave van de Ontmoetingskerk Kamerik maart / april 2014 jaargang 46 - nr. 5 Kerkbrief uitgave van de Ontmoetingskerk Kamerik maart / april 2014 jaargang 46 - nr. 5 40-dagen- of lijdenstijd - 5 maart tot en met 19 april 2014 Wekenlang - veertig dagen - wordt naar Pasen, hét centrale

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden k Jaargang 37 Uitgave juni Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Informatie Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Postadres : Markt 15, 6915 AH, Lobith Scriba : Mevr. T. Edink, Dahliastraat 14, 6915 SV,

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 4 DECEMBER Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse

VIERINGEN VOOR 4 DECEMBER Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse VIERINGEN VOOR 4 DECEMBER Morgendienst: 10.00 uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse OM TE BEGINNEN - Orgelspel - Welkom - Stil worden - Kind ontsteekt Tweede Adventskaars: Vandaag steek ik de tweede kaars

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

uitgave van de Ontmoetingskerk Kamerik

uitgave van de Ontmoetingskerk Kamerik Kerkbrief uitgave van de Ontmoetingskerk Kamerik juni juli 2015 jaargang 47 - nr. 7 Werelden van verschil Zondag, 21 juni is de 1 e collecte bestemd voor Vluchtelingenwerk Nederland 1 K E R K B R I E F

Nadere informatie

MaS-vacaturebank. Protestante Gemeente Vaassen

MaS-vacaturebank. Protestante Gemeente Vaassen MaS-vacaturebank Protestante Gemeente Vaassen Inleiding Hieronder is de maatschappelijke stagevacaturebank te vinden van de Protestante Gemeente Vaassen. De kerk is een bijzondere plek om je maatschappelijke

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Rijnwaarden

Protestantse Gemeente Rijnwaarden Jaargang 38 Uitgave juni Protestantse Gemeente Rijnwaarden Informatie Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Postadres : Markt 15, 6915 AH, Lobith Scriba : Mevr. T. Edink, Dahliastraat 14, 6915 SV, Lobith

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD

PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD orde voor de dienst op 21 juni 2015 in de Stefanuskerk te Noorddijk voorganger: ds. Jan Wilts, organist: dhr. Gerard van Reenen ouderling van dienst: dhr. Dennis van

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Kerkbrief. uitgave van de Ontmoetingskerk Kamerik. juli augustus september 2014 jaargang 46 - nr. 8. Zwitserland. Noorwegen. Schotland.

Kerkbrief. uitgave van de Ontmoetingskerk Kamerik. juli augustus september 2014 jaargang 46 - nr. 8. Zwitserland. Noorwegen. Schotland. Kerkbrief uitgave van de Ontmoetingskerk Kamerik juli augustus september 2014 jaargang 46 - nr. 8 Noorwegen Schotland Duitsland Zwitserland 1 K E R K B R I E F I N F O R M A T I E De kerkbrief is een uitgave

Nadere informatie

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1.

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1. Uitvaart voorbede Voorganger: Genadige en barmhartige God. U ziet ons hier bijeen in ons verdriet rond het sterven van N. Hij / zij was één van ons, wij zullen hem / haar missen. Geef ons de kracht samen

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK zondagsbrief 6 september 2015 HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK 12 e Zondag van de Zomer Kleur: groen De kleur groen drukt nieuw leven, hoop, toekomst en groeikracht uit. Voorganger: Organist: Da. Geke

Nadere informatie

Kerkdiensten 25 mei Omzien naar elkaar. Hoop Diep in onszelf dragen wij de hoop. Als dat niet het geval is,

Kerkdiensten 25 mei Omzien naar elkaar. Hoop Diep in onszelf dragen wij de hoop. Als dat niet het geval is, NIEUWSBRIEF VAN DE GEREFORMEERDE SIONKERK AMEIDE JAARGANG 3 nr.21 24-05-2014 Kerkdiensten 25 mei 2014 10.00 uur Dhr. A. de Jong uit Tienhoven 18.00 uur Ds. E.J. Terpstra uit Urk v.m. dhr. H.J. den Hartogh

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk Zondag Quasimodo geniti (als pasgeboren kinderen) Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk Orgelspel Stilte Om te beginnen De kaarsen worden aangestoken Gemeente gaat staan Zingen'

Nadere informatie

Zondagmorgen 30 oktober

Zondagmorgen 30 oktober Zondagmorgen 30 oktober 7 e zondag van de herfst, kleur groen, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Scott Baks Piano: Pieter Blokland Ouderling van dienst: Cees Verhoeff Lector: Nel

Nadere informatie

De gelijkenis van de verloren zoon.

De gelijkenis van de verloren zoon. De gelijkenis van de verloren zoon. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen te leren.

Nadere informatie

Jouw hand mijn glimlach

Jouw hand mijn glimlach Jouw hand mijn glimlach Oecumenische viering: Week van Gebed voor de eenheid zondag 22 januari 2017 Sint Catharijnekerk Welkom: (allen gaan staan indien mogelijk) Openingslied: "U die mij kent" (melodie:

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf.

VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf. VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: 10.00 uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf. DIENST VAN VOORBEREIDING Welkom en mededelingen Stilte Aanvangslied: lied. 221:1,3 Groet en bemoediging Vg: de Heer zij

Nadere informatie

Lichtinval Geroepen om te komen

Lichtinval Geroepen om te komen Maanlicht 2 e jaargang nr. 4, april 2015 Lichtinval Geroepen om te komen Geroepen om te komen, geroepen om te zijn. Een vast besluit genomen, begin van een refrein. Dat is voor ons de grond: Belangeloos

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 8 JANUARI Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. G.T. Wijnstok.

VIERINGEN VOOR 8 JANUARI Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. G.T. Wijnstok. VIERINGEN VOOR 8 JANUARI Morgendienst: 10.00 uur, Voorganger: Ds. G.T. Wijnstok. OM TE BEGINNEN Stil worden Zingen: Zie de zon, zie de maan (LB 8b) Stilte Bemoediging en groet Gebed Zingen: Hoe helder

Nadere informatie

Gezamenlijke Startdienst 18 september 2016

Gezamenlijke Startdienst 18 september 2016 Gezamenlijke Startdienst 18 september 2016 Gezamenlijke Startdienst 18 september 2016 Voorganger Organist : Ds. E. Bijl : Jaap Dekker Welkom Afkondigingen door ouderling Janie van Everdingen t Jong Voor

Nadere informatie

Kinder-, jeugd- en jongerenactiviteiten

Kinder-, jeugd- en jongerenactiviteiten Kinder-, jeugd- en jongerenactiviteiten Hervormde Gemeente Kapelle... 2 Crèche... 2 Kinderkerk... 2 Jeugdkerk... 3 KK(Koken en Kletsen)... 4 Kindercantorij "Parels"... 4 Belijdeniskring... 4 Gezamenlijke

Nadere informatie

Denkt u bij de uitgang aan de Zendingsbus? De opbrengst is dit jaar bestemd voor de Voedselbank Veenendaal.

Denkt u bij de uitgang aan de Zendingsbus? De opbrengst is dit jaar bestemd voor de Voedselbank Veenendaal. Liturgie voor 6 november 2016 Thema: WIE IS JOUW HELD? Deze dienst is voorbereid met kinderen en personeel van CBS t Speel-Kwartier Voorganger: ds. John Boogaard Ouderling van dienst: Mineke van Beek Organist:

Nadere informatie

Nieuwsbrief Prot. Chr. Basisschool De Hoeksteen nummer 5 4 november 2015 www.dehoeksteenvoorthuizen.nl Postbus 1 3780 BA Voorthuizen 0342-472633

Nieuwsbrief Prot. Chr. Basisschool De Hoeksteen nummer 5 4 november 2015 www.dehoeksteenvoorthuizen.nl Postbus 1 3780 BA Voorthuizen 0342-472633 Nieuwsbrief Prot. Chr. Basisschool De Hoeksteen nummer 5 4 november 2015 www.dehoeksteenvoorthuizen.nl Postbus 1 3780 BA Voorthuizen 0342-472633 Om te onthouden maandagmiddag 9 november : unit 1 naar Papierazzi

Nadere informatie

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde Zo blijven dan geloof, hoop en liefde 1 Kor. 13, vers 13a DUINZICHTKERK zondag 23 november 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds C. van Duinen; ouderling van dienst L. Fijn van Draat;

Nadere informatie

Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen

Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen Voorganger Ouderling Diaken Lector Organist Kind en Kerk KeK Ds. Peter Verhoeff uit Alkmaar

Nadere informatie

TOV! Koningsdag. Nieuwsbrief april. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Koningsdag. Nieuwsbrief april. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief april TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl U bent voor eeuwig Koning. Door alle eeuwen heen zult U regeren. Psalm 145:13 Koningsdag.

Nadere informatie

Axel, 19 juli Protestantse Kerk

Axel, 19 juli Protestantse Kerk Axel, 19 juli Protestantse Kerk Voorganger deze zondag is Ds. Overduin uit Hulst. Organist is de heer Ed van Essen. Vandaag lezen we: Jeremia 23: 1 8 Markus 6: 30-44 De uitgangscollecte is bestemd voor

Nadere informatie

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2)

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Contactblad van de Protestantse Gemeente te Nigtevecht www.kerknigtevecht.nl Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Zondag 3 februari 10.00 uur Ds. H. Eschbach, Terschuur Collecten : Evangelisch

Nadere informatie

Instructie Ambtsdrager van Dienst (AvD) en 2 e ambtsdrager Gebaseerd op PGSG2013-006

Instructie Ambtsdrager van Dienst (AvD) en 2 e ambtsdrager Gebaseerd op PGSG2013-006 Kerk: Johanneskerk, Mgr. Vranckenstraat 9, 6134 AJ SITTARD Scribaat: p/a G. van Kranenburg Mgr. Vranckenstraat 9 6134 AJ SITTARD Tel: 046-4490080 E-mail: scriba@pgsittard.nl PGSG2015-I-087r2 2015-08-25

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Oudewater

Protestantse Gemeente Oudewater Protestantse Gemeente Oudewater Welkom in deze kerkdienst van de PROTESTANTSE GEMEENTE OUDEWATER. Een hartelijke groet gaat ook uit naar degenen die via de Kerk TV deze dienst meemaken. Zondag 20 maart:

Nadere informatie

WEEKBRIEF. 19 t/m 23 oktober herfstvakantie 2 november voorlichtingsavond overgang groep 2 naar 3 6 november techniekmiddag groep 5 t/m 8

WEEKBRIEF. 19 t/m 23 oktober herfstvakantie 2 november voorlichtingsavond overgang groep 2 naar 3 6 november techniekmiddag groep 5 t/m 8 WEEKBRIEF Cursusjaar 2015-2016 d.d. 16 oktober 2015 Ons internetadres is: http://www.cbsdeacker.nl cbsdeacker 19 t/m 23 oktober herfstvakantie 2 november voorlichtingsavond overgang groep 2 naar 3 6 november

Nadere informatie

Thema: Ik ben Christen, jij niet?

Thema: Ik ben Christen, jij niet? Liturgie voor de jeugddienst op zondag 2 april 2017 in de Hervormde Johanneskerk te Heerde. Aanvang 19.00 uur, samenzang vanaf 18.45 uur. Thema: Ik ben Christen, jij niet? Voorganger: ds. G.J. Röben Ouderling

Nadere informatie

Ontmoetingskerk, Heerde

Ontmoetingskerk, Heerde Ontmoetingskerk, Heerde Zondag, 18 sept. 2016, om 9:30u Voorganger: ds. Hanneke Diermanse en dhr. Kees Posthumus Organist: Henk van der Maten Lectoren: Josephine Hanekamp, Hanneke Gerritsen, Luit Jonker

Nadere informatie

Startzondag 2014. Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze

Startzondag 2014. Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze Startzondag 2014 Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze Op weg naar een vertrouwensvolle gemeente Welkom door ouderling van dienst Intochtslied: Tussentijds 3: 1, 6 en 2 Hier is de plaats waar God ons wil

Nadere informatie

Protestantse gemeente Biddinghuizen

Protestantse gemeente Biddinghuizen Protestantse gemeente Biddinghuizen Zondag 16 november 2014 Thema: Meedoen met Jezus Viering van het Heilig Avondmaal de Tafel van de Heer Voorganger: ds. Beatrice L. Jongkind Organist: dhr. Cor van Kooten

Nadere informatie

Nieuwsbrief 18 30 april 2015

Nieuwsbrief 18 30 april 2015 Westervalge 5 9989 EB Warffum Telefoon: 42 2330 email: obsjanseniusdevries@lauwerseneems.nl http://www.janseniusdevries.nl Nieuwsbrief 18 30 april 2015 Agenda. 2 t/m 17 mei Meivakantie 4 mei Dodenherdenking

Nadere informatie

Erediensten. Nieuwsbrief De Lichtbron 29 april 6 mei 2016

Erediensten. Nieuwsbrief De Lichtbron 29 april 6 mei 2016 Nieuwsbrief De Lichtbron 29 april 6 mei 2016 Lichtbron-inspiratie Een gebed op weg naar Hemelvaart; kom Heilige Geest Kom, heilige Geest wanneer het me niet meer kan schelen, wanneer het genoeg is geweest,

Nadere informatie

Hartelijk Welkom bij

Hartelijk Welkom bij Hartelijk Welkom bij Tienduizend redenen Opwekking 733 De zon komt op, maakt de morgen wakker; mijn dag begint met een lied voor U. Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen, laat mij nog zingen

Nadere informatie

Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom. Zondag Reminiscere

Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom. Zondag Reminiscere Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom Zondag 21 februari 2016 kleur: paars Zondag Reminiscere Dienst: Oude kerk om 10.30 uur Voorganger: mevr. Ds. M.A. de Hoog, Doorn Organist: dhr. Sjoerd Meijer

Nadere informatie

ZOMERBRIEF INTERKERKELIJKE WERKGROEP HART-EN-VROUW

ZOMERBRIEF INTERKERKELIJKE WERKGROEP HART-EN-VROUW ZOMERBRIEF INTERKERKELIJKE WERKGROEP HART-EN-VROUW Terugblik afgelopen seizoen We mogen dankbaar terugkijken op een mooi seizoen van Hart-en-Vrouw. In oktober hielden we een cabaret Avond Oma in de la

Nadere informatie

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self!

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self! Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014 Selfie? Ie-self! Voorganger: Dhr. G.J. Heinen Muzikale medewerking: koor van Groot Schuylenburg uit

Nadere informatie

Lichtbron-inspiratie-Gebed om licht

Lichtbron-inspiratie-Gebed om licht Nieuwsbrief De Lichtbron, 22 29 april 2016 Lichtbron-inspiratie-Gebed om licht U komt mij, lieve God/ zo nederig nabij, in dagen van gemis/ en moeite vindt u mij. Een man van smarten/ die ter aarde valt

Nadere informatie

1 Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande

1 Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande 1 Oecumenische Kerkgemeenschap De Ark Hoofddorp Overbos-Floriande Orde van dienst Startzondag 13 september 2015 Woorddienst Voorganger: Aarnoud van der Deijl Thema: Goede buren m.m.v. Marjolein Dijkstra,

Nadere informatie

Alleen in Nisse is nog een zondagsschool, waar ook een paar kinderen uit 's-heer Abtskerke opzitten. We zijn blij dat er nog een zondagsschool is.

Alleen in Nisse is nog een zondagsschool, waar ook een paar kinderen uit 's-heer Abtskerke opzitten. We zijn blij dat er nog een zondagsschool is. BELEIDSPLAN NISSE EN S-HEER ABTSKERKE herziening beleidsplan 6 mei 2014 VOORAF: Dit beleidsplan is vooral een beschrijving van wat we als gemeenten doen en in ieder geval zo willen houden. Dat is niet

Nadere informatie

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 ter afsluiting van het project Kerk, School en Gezin 2012 in de Grote- of Andreaskerk te Hattem Hervormde gemeente Hattem - wijkgemeente

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor de SIEN-dienst op zondag 6 november 2016 Thema: Dank je wel! Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 15.00 uur Pianist: Henk Dubbink Voorganger: ds. Kees Benard = = =

Nadere informatie

In deze dienst wordt gedoopt: Tijn Bouter. Van harte welkom!

In deze dienst wordt gedoopt: Tijn Bouter. Van harte welkom! In deze dienst wordt gedoopt: Tijn Bouter Van harte welkom! Welkom en gebed Weet Je Dat De Lente Komt Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit De

Nadere informatie

Welkom op de gemeente-avond van de Protestantse Gemeente Herveld en Slijk Ewijk

Welkom op de gemeente-avond van de Protestantse Gemeente Herveld en Slijk Ewijk Welkom op de gemeente-avond van de Protestantse Gemeente Herveld en Slijk Ewijk Psalm 78 : 1 7 1 Een kunstig lied van Asaf. Luister, mijn volk, naar wat ik leer, hoor de woorden uit mijn mond. 2 Ik open

Nadere informatie

Liturgie voor zondagochtend 21 augustus in de Westerkerk te Veenendaal

Liturgie voor zondagochtend 21 augustus in de Westerkerk te Veenendaal Liturgie voor zondagochtend 21 augustus in de Westerkerk te Veenendaal Aan Tafel [VBW-themalied] De allergrootste Koning de allergrootste Koning Heeft aan jou een vraag: heeft aan jou een vraag Mag ik

Nadere informatie

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende

Nadere informatie

HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander

HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander Bevestiging Chris Smits als ouderling Liturgie Voorzang Opw 462 = EL 261 Stil gebed Votum Zegengroet Zingen: Ps 18,1.8.9 Gebed Lezen:

Nadere informatie

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Oecumenisch Roze Viering zondag 6 maart 2016 om 15.00 uur THEMA Hoe ik ook ben Voorganger ds. Ilse Hogeweg Paradijskerk Nieuwe Binnenweg 25, Rotterdam Gedachten

Nadere informatie

Zondagmorgen 6 maart

Zondagmorgen 6 maart Zondagmorgen 6 maart 4 e zondag 40dagentijd, kleur paars Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Jan van der Meulen Piano: Judith Schep Ouderling van dienst: Joop van den Dool Lector: Emiel de Jager Kosters:

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 2 oktober 2016 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 2 oktober 2016 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen 1 Orde van dienst voor de viering van zondag 2 oktober 2016 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen voorganger orgel : ds. Neely Kok : Guus Korpershoek De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden

Nadere informatie

Diaconale Adventsactie 2012. Midden onder ons

Diaconale Adventsactie 2012. Midden onder ons Diaconale Adventsactie 2012 Midden onder ons Foto voorzijde: Midden onder ons: gevangen vreemdelingen op Schiphol Oost. De Diaconale Adventsactie van de lutherse gemeente Amsterdam loopt van 2 december

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 15 april 2012. Wijkgemeente Ambacht-Oost in de Bethelkerk

Orde van dienst voor de viering van zondag 15 april 2012. Wijkgemeente Ambacht-Oost in de Bethelkerk Orde van dienst voor de viering van zondag 15 april 2012 Wijkgemeente Ambacht-Oost in de Bethelkerk Hendrick ter Brugghen (1588-1629): De Ongelovige Thomas voorganger orgel : dhr. Rob van Herwaarden :

Nadere informatie

Zondagmorgen 10 januari

Zondagmorgen 10 januari Zondagmorgen 10 januari 1 e zondag na Epifanie, kleur wit, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Bastiaan van der Pijl Dienst van de Voorbereiding Orgelspel Mededelingen door de kerkenraad

Nadere informatie

Beleidsplan. Gemeente. Steenwijkerwold 2014-2018

Beleidsplan. Gemeente. Steenwijkerwold 2014-2018 Beleidsplan van de Protestantse Gemeente te Steenwijkerwold 2014-2018 1 Inhoud 1. Beleidsvoornemens 2. Algemene beschrijving van de gemeente 3. Prioriteiten voor de komende jaren 4. Werkvelden a. Pastoraat

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK zondagsbrief 28 juni 2015 HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK 2 e Zondag van de Zomer Kleur: groen Kleur van groei en aarde, toekomst en hoop In deze dienst nemen 6 kinderen afscheid van de kindernevendienst

Nadere informatie

1 Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande

1 Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande 1 Oecumenische Kerkgemeenschap De Ark Hoofddorp Overbos-Floriande Orde van dienst Zondag 23 augustus 2015 Tafeldienst Voorganger: Clementine van Polvliet Thema: Volhouden m.m.v. Marjolein Dijkstra, piano

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding

Inhoudsopgave. Inleiding Handboek Inhoudsopgave Inleiding... 1 Thema... 2 1. Aan de slag... 3 2. Waar beginnen?... 4 2.1 WANNEER?... 4 2.2 AANMELDEN ALS ORGANISATOR... 5 2.3 SAMENSTELLEN VAN EEN TEAM... 5 2.4 WAARVOOR MOETEN WE

Nadere informatie

Liturgie voor de kerkdienst op 6 november 2016 met de bewoners van OlmenEs. Thema: delen maakt je rijk!

Liturgie voor de kerkdienst op 6 november 2016 met de bewoners van OlmenEs. Thema: delen maakt je rijk! Liturgie voor de kerkdienst op 6 november 2016 met de bewoners van OlmenEs Thema: delen maakt je rijk! Voorganger : Tina Kerssies Organist : Fokke v d Woude Welkom en mededelingen Aansteken van de liturgiekaars

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Echteld Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016

Protestantse Gemeente Echteld  Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016 Protestantse Gemeente Echteld www.kerkechteld.nl Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016 Thema: liefde = zegen Voorganger Ds. Wya de Kam - Diepeveen

Nadere informatie

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst Witte Donderdag 13 april 2017

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst Witte Donderdag 13 april 2017 Oecumenische Kerkgemeenschap De Ark Hoofddorp Overbos-Floriande Orde van dienst Witte Donderdag 13 april 2017 Tafeldienst Voorganger: Annelies Buijs Thema: De kracht van verbinden m.m.v. Arjen Noordzij,

Nadere informatie

Kerkbrief. uitgave van de Ontmoetingskerk Kamerik. oktober november 2014 jaargang 47 - nr. 2. Startzaterdag. 20 september. Startzondag.

Kerkbrief. uitgave van de Ontmoetingskerk Kamerik. oktober november 2014 jaargang 47 - nr. 2. Startzaterdag. 20 september. Startzondag. Kerkbrief uitgave van de Ontmoetingskerk Kamerik oktober november 2014 jaargang 47 - nr. 2 Startzaterdag 20 september Startzondag 21 september K E R K B R I E F I N F O R M A T I E 1 De kerkbrief is een

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK zondagsbrief 28 februari 2016 HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK Derde zondag van de Veertigdagentijd- Oculi Kleur: Paars Het paars wil inkeer geven in passie en advent. Wij hebben in ons leven ons van God

Nadere informatie

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief 1 Tessalonicenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Tessalonica 1 Dit is een brief van Paulus, Silvanus en Timoteüs, aan de christenen in de stad Tessalonica. Jullie horen bij God, de

Nadere informatie

WIJKNIEUWS NOORD-OOST WIJKKERK ALLER ERF

WIJKNIEUWS NOORD-OOST WIJKKERK ALLER ERF WIJKNIEUWS NOORD-OOST WIJKKERK ALLER ERF Wijkpredikant: ds. John Boogaard Uitgave Wijkkerk Aller Erf Verschijning Streven 1 x per maand Web publicatie Dik Kleyne Vormgeving Dik Kleyne Inhoud o.a. gemeenteleden

Nadere informatie

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING!

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Voorganger: ds. Peter Smilde Pianist en organist: Bas van Viegen Met medewerking

Nadere informatie

Jeugdwerkprogramma Protestantse Gemeente Tiel 2014-2015 Een folder speciaal voor iedereen van 0-21+ jaar en ouders

Jeugdwerkprogramma Protestantse Gemeente Tiel 2014-2015 Een folder speciaal voor iedereen van 0-21+ jaar en ouders Protestantse Gemeente Tiel Jeugdwerkprogramma Protestantse Gemeente Tiel 2014-2015 Een folder speciaal voor iedereen van 0-21+ jaar en ouders Rondom de zondag Oppasdienst Voor wie: kinderen 0-4 jaar Waar

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!!

Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!! Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!! Voorganger: ds. F. Wijnhorst Ouderling van dienst: br. Henny Hoek Organist

Nadere informatie

De Lichtboei, baken voor een goede koers Schooljaar 2016/2017 nummer januari 2017

De Lichtboei, baken voor een goede koers Schooljaar 2016/2017 nummer januari 2017 Nieuwsbrief De Lichtboei, baken voor een goede koers Schooljaar 2016/2017 nummer 09 24 januari 2017 Kalender 25-01: Inloopochtend 08.30 08.40u 27-01: Speelgoedochtend 31-01: Open ochtend 09.00 12.00u 02-01:

Nadere informatie

Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament

Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament Voor de dienst luisteren we naar: In de hemel is de Heer (Andre van Zyl). In

Nadere informatie

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ARCHIPEL/BENOORDENHOUT Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk Vandaag beginnen wij de viering van de drie dagen van Pasen. Wij gedenken

Nadere informatie

Bethelkerk, 17:00 25 september 2011 Voorganger Ds. Hellinga

Bethelkerk, 17:00 25 september 2011 Voorganger Ds. Hellinga Bethelkerk, 17:00 25 september 2011 Voorganger Ds. Hellinga 1, 2, 3, 4 - en; jij Telt ook mee! VOOR DE DIENST IEDEREEN WORDT VAN HARTE UITGENODIGD OM NA DE DIENST NOG EEN KOPJE KOFFIE / THEE MET ONS TE

Nadere informatie

1 Petrus 4,6 Gastvrijheid

1 Petrus 4,6 Gastvrijheid 1 Petrus 4,6 Gastvrijheid Avondmaal Liturgie Voorzang: Gez 156,1.2.4 Welkom Stil gebed. Votum Zegengroet Zingen: Ps 84,1.2 Wet Zingen: Ps 135,3.12 Gebed Schriftlezing: - Genesis 18,1-10a - 1 Petrus 4,7-11

Nadere informatie

MEI 2016 NIEUWSBRIEF. Succesvolle actie Help meester Paul naar de top.

MEI 2016 NIEUWSBRIEF. Succesvolle actie Help meester Paul naar de top. NIEUWSBRIEF MEI 2016 Beste ouder(s) Na twee weken meivakantie (de eerste zullen we qua weer snel vergeten) zijn we afgelopen maandag weer fris en fruitig aan de start verschenen. We maken ons op voor het

Nadere informatie

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus.

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 1 Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 2 Het verhaal De Goede Week Trouw, Hoop en Spijt Ik wil jullie vandaag vertellen over de Goede Week. Dat

Nadere informatie

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief december TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht,

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

9.30 uur CD Kerk Gebedsviering door Lekenvoorgangers PK

9.30 uur CD Kerk Gebedsviering door Lekenvoorgangers PK Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-DORP NIEUWSBRIEF juli en augustus 2015 Pastorie: R.K. Pastorie Zuidbuurtseweg 14 2381 LB Zoeterwoude Bankrekening Parochiekern Sint Jan:

Nadere informatie

De Zegge s. Nieuwsbrief 32 Jaargang 9 01-05-2015. Agenda

De Zegge s. Nieuwsbrief 32 Jaargang 9 01-05-2015. Agenda De Zegge s Nieuwsbrief 32 Jaargang 9 01-05-2015 Agenda 4 t/m 15 mei Meivakantie Dinsdag 19 mei Spelletjesochtend groep 1 t/m 4, de kinderen zijn om 12:00 vrij Dinsdag 19 mei Sportdag groep 5 t/m 8, 9:15-14:15

Nadere informatie

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid Liturgie PGA wijkgemeente Arnhem Zuid Vierplaats De Kandelaar mei 2015 APOSTOLISCHE GELOOFSBELIJDENIS Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus,

Nadere informatie

In deze Nieuwsbrief...

In deze Nieuwsbrief... 1 of 6 30-3-2012 10:09 Wordt het onderstaande e-mailbericht niet correct weergegeven? Klik hier voor de onlineversie. OGH Nieuwsbrief #33-30 maart 2012 In deze Nieuwsbrief... In deze Nieuwsbrief: Brood

Nadere informatie

Toon Uw heerlijkheid Opwekking 505

Toon Uw heerlijkheid Opwekking 505 Hartelijk welkom Toon Uw heerlijkheid Opwekking 505 Vader van de schepping, volvoer uw eeuwige plan. Maak ons een generatie die overwinnen kan. Heer, laat uw koninkrijk komen, waar heel de schepping

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Bilthoven

Protestantse Gemeente Bilthoven Protestantse Gemeente Bilthoven WIJKGEMEENTE OOST / WEST Trinitatis zondag 31 mei 2015 Noorderkerk, 10.30 uur Voorganger Ouderlingen Diakenen Lector Leiding kinderkerk Organist Koster Collecte ds. Paul

Nadere informatie

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL Thema: Wachten Orde van dienst: - VOORBEREIDING Zondag 28 december 2014 Zuiderkerkgemeente Voorganger: ds. E. Wisselink Organist: mevr. Willy Misker Wit Wit is de kleur van de vreugde, wit is de kleur

Nadere informatie

Dienst te Buurse op de tweede zondag van de advent. 7 december doopdienst

Dienst te Buurse op de tweede zondag van de advent. 7 december doopdienst Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse Dienst te Buurse op de tweede zondag van de advent 7 december 2014 doopdienst voorganger: ds. N.J. Pronk organist: René van Dijken ouderling: mevr. J. de Greef

Nadere informatie

Duinzichtkerk, zondag 20 november 2016 Gedachtenis van de gestorvenen

Duinzichtkerk, zondag 20 november 2016 Gedachtenis van de gestorvenen Hierheen, naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijt, en ík zal u rust geven! Duinzichtkerk, zondag 20 november 2016 Gedachtenis van de gestorvenen Wijkgemeente Archipel- Benoordenhout voorganger

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Kerst Agenda

Nieuwsbrief. Kerst Agenda Jaargang 2016-2017 23 december 2016 nummer 6 Nieuwsbrief Kerst 2016 In de weken van advent leven we met de kinderen toe naar het kerstfeest. In een donkere nacht in Bethlehem straalt plotseling een licht.

Nadere informatie

NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016

NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016 NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016 Welkom Kinderen: Dag lieve mensen allemaal, wij heten jullie heel hartelijk welkom in deze viering van onze Naamopgave. Wij komen vandaag aan Jezus zeggen dat ons hartje klaar

Nadere informatie

Woord van welkom tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken

Woord van welkom tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken ORDE VAN DIENST PAASTIJD Duinzichtkerk 21 april 2013 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Voorganger: ds. L.J. Ridderhof-Boon ouderling van dienst: Mevr. R.T. Steinvoort de Groot diaken

Nadere informatie

SAAMHORIG ONDERWEG WERKPLANNEN VOOR SEIZOEN 2015-2016 BIJ BELEIDSPLAN 2015-2019 VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TWELLO

SAAMHORIG ONDERWEG WERKPLANNEN VOOR SEIZOEN 2015-2016 BIJ BELEIDSPLAN 2015-2019 VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TWELLO SAAMHORIG ONDERWEG WERKPLANNEN VOOR SEIZOEN 2015-2016 BIJ BELEIDSPLAN 2015-2019 VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TWELLO 2 Voorwoord In oktober 2014 is het beleidsplan 2015-2019 van de Protestantse Gemeente

Nadere informatie

Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken)

Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken) Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken) Doek achter de tafel Even kijken hoor. U en jullie hebben er al naar kunnen kijken, maar ik nog niet. Nu wil ik het goed zien. Ja, zo

Nadere informatie

In de Apostolische Geloofsbelijdenis worden de hoofdzaken van het christelijk geloof kort samengevat.

In de Apostolische Geloofsbelijdenis worden de hoofdzaken van het christelijk geloof kort samengevat. BELEIDSPLAN PROTESTANTSE KERK OLDELAMER/OLDETRIJNE VISIE Wij zien onze gemeente als een huis waarvan de deuren wijd open staan naar buiten toe. Het is ons streven om als gemeente in de wereld te staan

Nadere informatie