Colofon. Gemeente Amersfoort Stadhuisplein 1 Postbus EA Amersfoort Tel: (033)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Colofon. Gemeente Amersfoort Stadhuisplein 1 Postbus 4000 3800 EA Amersfoort Tel: (033)4695111 www.amersfoort.nl email: StadzoektBoer@amersfoort."

Transcriptie

1 Stad zoekt Boer

2 Colofon Gemeente Amersfoort Stadhuisplein 1 Postbus EA Amersfoort Tel: (033) De gemeente Amersfoort, de gemeente Leusden en het Nationaal Landschap Arkemheen Eemland zijn de initiatiefnemers van deze conferentie. Zij worden hierbij gesteund en ondersteund door de provincie Utrecht, Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei, gewest Eemland, Mensenland en BMC (Bestuur & Management Consultants). Productie publicatie Gemeente Amersfoort Fotografie Robert Jan Stokman, Amersfoort Vormgeving BRAYN, Amersfoort Druk Mailfors, Amersfoort

3 En weer klikt het tussen stad en platteland Tweede conferentie Stad zoekt Boer een succes Terwijl een stormachtige wind rond de speciaal voor de ruim honderdvijftig deelnemers opgezette partytent spookte, werd binnen zowel vooruit als terug gekeken. Voor de deelnemers aan de tweede editie van Stad zoekt Boer was een ochtendprogramma samen gesteld dat hen naar verschillende buitenlocaties bracht. Ter inspiratie! De middag stond in het teken van matching. De deelnemers konden hun wensen en ideeën kenbaar maken op vraag en aanbod plakborden die ruimte boden aan de vier thema s: Voedsel, Zorg, Energie en Recreatie/Landschapsbeleving. Dit leverde vele reacties op. Zoals van deze boer: Ik biedt 1500 m 2 dak aan op het zuiden onder een hoek van 40 graden voor het opwekken van groene stroom door middel van zonnepanelen. In de categorie Voedsel kon de volgende wens worden genoteerd: Ik wil... een afspraak maken tussen gemeente en landwinkel om drie mogelijke locaties voor een landwinkel in de stad te realiseren. En de categorie Zorg leverde een opmerkelijk initiatief op: Ik wil... op een boerderij activiteiten en ontspanning aanbieden aan Turkse ouderen met lichamelijke en psychische klachten. Alle matches werden keurig in kaart gebracht en onder het toeziend oog van notaris Schermerhorn van de benodigde handtekeningen voorzien. De notaris kon bekendmaken dat het aantal matches ongeveer hetzelfde was als het jaar daarvoor namelijk 45. Maar het verschil is dat nu vaak drie à vier partijen bij een match zijn betrokken, aldus notaris Schermerhorn.

4 De initiatiefnemers Tijdens deze conferentie spreek je zelf veel mensen, maar vooral ook veel mensen spreken elkaar. Hans van Daalen, wethouder gemeente Amersfoort Zestig procent van de vorig jaar op De Eemlandhoeve tot stand gekomen matches werd daadwerkelijk in uitvoering genomen. Dat is heel erg veel, aldus Hans van Daalen, wethouder Groenblauwe Structuur van de gemeente Amersfoort. Van Daalen: Ik vind dat een groot succes, want bij dit initiatief spelen zoveel verschillende partijen met zoveel verschillende achtergronden een rol. Ofschoon een resultaat van zestig procent geslaagde matches uitstekend mag worden genoemd, hebben de organiserende partners besloten scherper toe te zien op de uitvoering van de dit jaar tot stand gekomen matches. Wethouder Van Daalen: Een aantal matches is vorig jaar in enthousiasme gemaakt, maar niet tot uitvoering gekomen. Als gemeente Amersfoort gaan wij er nu iets dichter op zitten om te bevorderen dat nog meer matches ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Wethouder Van Daalen benadrukt dat de betrokken partners volwaardig moeten samenwerken en dat niet teveel op de gemeente Amersfoort kan worden geleund. Van Daalen: Wij vinden het voor onze inwoners van groot belang dat zij op allerlei manieren gebruik kunnen maken van het platteland, maar als het om de financiën gaat moet er niet alleen naar de stad worden gekeken. Wij zijn één van de spelers.

5 Wim Huijgen, voorzitter Nationaal Landschap Arkemheen - Eemland Wim Huijgen, voorzitter van het bestuurlijk platform Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland, is meer dan tevreden over het resultaat van de tweede Stad zoekt Boer. Ik ging hier naartoe in de veronderstelling dat het niet mogelijk was het succes van vorig jaar te evenaren, maar ik denk dat deze dag minstens zo succesvol is als die van vorig jaar, aldus Huijgen. De voorzitter: Ik heb zelf bij de totstandkoming van veel matches gezeten. Ze zijn intensiever dan die van vorig jaar. Toen was het een nieuwtje, nu wordt er goed over nagedacht of het ook mogelijk is om de match uit te voeren. En omdat er ook meer aan nazorg wordt gedaan, vertrouw ik er op dat nog meer matches gaan lukken. Joyce Oskam, wethouder gemeente Leusden, zegt over Stad zoekt Boer 2008 het volgende: Dat de stad de boeren vindt en de boeren de stad, daar bieden wij nu als overheid het podium voor. Met als doel om allerlei verschillende partijen bij elkaar te brengen en de stad en het platteland beter met elkaar te verbinden. In de Vallei wordt veel voedsel geproduceerd. De boeren die hier aanwezig zijn produceren goed voedsel, kwalitatief sterk. Deze boeren geven wij hier een podium om aan de stad en de consument te laten zien wat zij doen en hoe zij dat doen. Als het goed is kunnen beide partijen veel voor elkaar betekenen en hebben ze elkaar daarnaast ook hard nodig. Wij hebben elkaar ook hard nodig als het gaat om natuur en landschap. Het zijn vooral onze boeren die het landschap in stand houden. Consumenten willen graag goed eten, maar ze willen ook graag naar buiten. Men wil recreëren en genieten van het mooie gebied dat wij hier in en rond de stad hebben. Hier is echt een markt voor en daar moeten we elkaar ook vinden! Door het zetten van handtekeningen onder matches blijkt dat het niet alleen intenties zijn, maar dat er ook werkelijk afspraken gemaakt worden om de plannen die er zijn te realiseren! Joyce Oskam, wethouder gemeente Leusden En of er een derde conferentie Stad zoekt Boer komt? Wim Huijgen: Ik hoop van wel. Misschien moeten we het wat breder trekken. Maar het concept is goed. Waar krijg je meer dan 140 mensen bij elkaar? Dit idee moeten we koesteren.

6 Bestuurders Henk Veldhuizen, voorzitter LTO Utrecht Marja van der Tas, dagvoorzitter Bart Krol, gedeputeerde provincie Utrecht Albertine van Vliet, burgemeester gemeente Amersfoort Burgemeester Albertine van Vliet-Kuiper is ervan overtuigd dat de energie die vandaag vrijkomt, net als afgelopen jaar, nog lang voelbaar zal blijven en in concrete resultaten wordt omgezet! Ik daag u uit om het aantal matches van vorig jaar te overtreffen, niet in aantal maar vooral in kwaliteit. Van vorig jaar hebben wij geleerd hoe belangrijk de nazorg is. Wij willen samen met anderen daar meer handen en voeten aan geven. Ik ben trots op dit project. Dat ik hier in Leusden vandaag de aftrap mag doen is een mooi voorbeeld van de verregaande samenwerking die wij met elkaar in dit project al hebben bereikt. Vandaag doen we daar allen natuurlijk nog een schepje bovenop. Gedeputeerde Bart Krol kon het vriendelijke doch dringende verzoek van burgemeester Van Vliet om aanwezig te zijn op Stad zoekt Boer dit keer niet afwijzen. Hij noemde Stad zoekt Boer een goed initiatief. Men mag trots zijn op de grote aantallen matches maar Krol vraagt wel om aandacht voor de daadwerkelijke uitvoering van de projecten. Matches sluiten is leuk, en het is fijn dat er zoveel energie voor is, maar de projecten moeten ook uitvoerbaar zijn. En daar moet meer op gelet gaan worden. Er liggen voor Henk Veldhuizen van het LTO-Utrecht heel veel kansen en mogelijkheden om werk met werk te maken. Uitgangspunt daarbij is dat dit op basis van vrijwilligheid gebeurt en mits dit haalbaar en betaalbaar is. Als aan deze voorwaarden wordt voldaan is er met iedere individuele ondernemer een match te maken. Veldhuizen heeft niet alleen de hoop, maar ook de verwachting dat er veel matches gaan ontstaan. Voor hem is wel de vraag: wie zoekt wie? Stad en boer of boer en consument kunnen elkaar wel vinden, maar kunnen stad en boer de provincie ook vinden. Kan de provincie ons tempo bijhouden?

7 Maatschappelijke Organisaties Nico Peelen vertelde ons, als directeur van de Abrona, over de diverse mogelijkheden in het buitengebied die deze zorginstelling al weet te benutten. Stichting Abrona is een christelijke organisatie voor dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking. De nadruk ligt, waar dat mogelijk is, op ontplooiing. Zowel kinderen als volwassenen kunnen bij Abrona terecht voor onder meer wonen, logeren, dagopvang, naschoolse opvang, noodopvang, maaltijden, training en thuiszorg. Voor patiënten heeft het een heilzame werking om buiten te zijn. Op dit moment zijn de boerderijen waarmee Abrona contacten heeft en patiënten onderbrengt ver weg gelegen. Hier bestaat nadrukkelijk de wens om opvang en zorgmogelijkheden dichter bij Amersfoort te realiseren. Jan Huijgen werkt met zijn collega s op de Eemlandhoeve aan een Veelzijdig Platteland. Het platteland verandert, verbreding, vergroting, vernieuwing, sociale en economische verschuivingen treden er op en er ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden. Ondernemers, beleidsmakers, onderwijsmensen en wetenschappers hebben elkaar veel te bieden. Met het Regionaal Innovatie Centrum Eemland probeert Huijgen kennis te generen en te delen. Ook hier ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden. Later in oktober vindt de European Eemland Conference plaats waar een internationaal publiek in debat gaat over het veelzijdige platteland. Jan Huijgen, Eemlandhoeve Nico Peelen, directeur Abrona Hans van Paddenburgh, De Amersfoortse Berg Gerard van Santen, directeur Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei Hans van Paddenburgh is aardrijkskundeleraar bij de Openbare Scholengemeenschap De Amersfoortse Berg. Hij organiseert een jaarlijkse werkweek op een aantal boerenbedrijven voor alle 3de klasleerlingen van deze school. Door leerlingen een aantal dagen op een boerderij onder te brengen, maken ze kennis met boeren, werken mee in de bedrijfsvoering en ervaren het leven in een totaal ander leefmilieu dan ze gewend zijn. Nu gaan de 3de klassers naar Friesland voor hun werkweek. Maar wat in Friesland gebeurt, kan ook hier in de eigen regio. Gerard van Santen werkt als directeur van de SVGV aan de uitvoering van de reconstructie en het nationaal landschap of eenvoudig gezegd de grote opknapbeurt van het platteland in de regio. Hij doet dit in samenwerking met de gemeenten, waterschap, maatschappelijke organisaties in de Gelderse Vallei en Eemland en met de provincies Gelderland en Utrecht. In honderden projecten die via SVGV worden uitgevoerd is samenwerking tussen bestaande partijen en nieuwe partijen een must. SVGV verbindt de partijen. Met een deftig woord is dit integraal werken.

8 Boeren Henk Davelaar, Leusder Horstee Henk Davelaar is melkveehouder in Leusden. Hij vertelt dat de Gelderse Vallei en Eemland aantrekkelijke gebieden zijn voor de stedeling. Jaarlijks recreëren meer dan een miljoen mensen in dit gebied. De vraag is hoe je dit in goede initiatieven vertaalt. Als boer moet je goed nadenken wat je de burger te bieden hebt. Er zijn boeren met skyboxen in hun stal, waar stedelingen het werk van de boer kunnen meemaken. Er zijn plattelandswinkels. Er is een boerderij met een kookstudio. Boeren zoeken voordurend naar bronnen van inkomsten. Breng deze behoeften samen en de rest volgt vanzelf. Samen kunnen kansen worden benut. Creativiteit is er! Jos Tolboom is de eigenaar van de Geitenboerderij Breevort in Hoogland West. Hier kunnen bezoekers vanuit een skybox in de geitenstal kijken. Op deze boerderij wordt geitenkaas gemaakt. Er zijn ongeveer 700 witte melkgeiten. Ook zijn bij de boerderij ruimtes te huur voor teambuilding, bedrijfspresentaties, vergaderingen, recepties en partijen. Joop Wantenaar is eigenaar van de biologisch dynamische melkveehouderij Het Derde Erf. In het kader van zorg heeft een aantal hulpboeren hier twee dagen per week een plezierige en nuttige dagbesteding. De koeien op Het Derde Erf zijn minimaal 6 maanden per jaar buiten. Bezoekers kunnen in de ligboxen en potstal kijken. Er is op de boerderij een koffie- en theehuis in de voormalig schaapskooi, je kunt er vergader- en cursusruimte huren en boerengolf spelen. Langs Het Derde Erf loopt een klompenpad van 9 kilometer lang, dat voert over het boerenland, het jaagpad langs de Eem en door de bossen en duinen van Soest.

9 Initiatieven, enkele voorbeelden Erwin Vroom (Projectmanager Eemfors): Ik heb vandaag een hele leuke match gesloten. Dit is met De Glind. De Glind is een jeugddorp bij Barneveld. Ik zag een kaartje hangen met de vraag of er bedrijven zijn die mensen op kunnen leiden voor het horecavak. Ik heb toen de vrager opgezocht en afgelopen week hebben wij een afspraak gehad. We gaan nu onderzoeken of wij jeugd uit het dorp kunnen opleiden voor de nieuwe horeca in het dorp. Daarnaast gaan we ook kijken of we jeugd in leerwerk trajecten kunnen opleiden voor schoonmaak en groen. Gerda Brethouwer (BMC): Ik heb enige weken terug inspirerende gesprekken gehad met Ted de Nijs van Waterschap Valei en Eem en Jaap Floor van SVGV. Ook Jaap is in en wil graag samenwerken aan een concreet project als dit. Inmiddels zijn nog meer partijen aangeschoven. De gemeente Amersfoort met Willem van der Stelt en Carolien de Boer en Johanna van der Werff van het Architectuurcentrum Amersfoort. We gaan na in hoeverre de wensen en belangen van verschillende partijen tot een uitvoerbaar project kunnen leiden met als resultaat een nieuwe serie bijzondere bankjes in het buitengebied. Gastheer en gastvrouw, Martin en Marieke van t Klooster, De Kopermolen te Leusden

10 Boeren Matches Stad zoekt Boer 2008 Nr. Partijen Overeenkomst 1 Gemeente Leusden Gemeente Amersfoort Provincie Utrecht (B. Krol) Eemlandhoeve Zorgboerderij t Paradijs/Buro Land-schap Leusder Horstee Landmarkt (H. van Dijk) SVGV 2 Gemeente Amersfoort (V. Labordus) Landschapswinkel (A. Hardeman) 3 ETC (namens gemeente Amersfoort) Mw. O. Tanyal en mw. Y. Asci 4 Projectgroep Leesbaar Landschap College van B&W Amersfoort College van B&W Leusden 5 Gemeente Amersfoort (R. Koek) W. van de Geest K&G Advies 6 Gemeente Amersfoort Ark en Eemlandschap Landschap Erfgoed Utrecht Eemfors CAH Dronten 7 Rudolph Stichting Stichting behoud historische werktuigen BMC Gemeente Leusden Landschap Erfgoed Utrecht 8 Gemeente Leusden R. v. Marissing Raatakker Leusderhorstee SVGV Handen en voeten geven aan het project Voedsel in Vallei en Eem. (Extra partijen vanuit horeca en onderwijs worden nog gezocht). Gesprek over de mogelijkheden voor het vestigen van een landschapswinkel in de stad --> bespreken van drie mogelijke locaties binnen 2 maanden. Klankbord voor onderzoek dagbesteding voor Turkse ouderen uit Amersfoort. Gebruik van het Netwerk Platteland voor uitwisseling ervaringen en contacten. De colleges van Leusden en Amersfoort gaan in hun grensgebied een dagdeel op stap met een landschapsgids. In de zoektocht naar oplossingen voor duurzame energie voor de wijk Vathorst West zal de gemeente Amersfoort ook zoeken naar mogelijkheden van de boer als energieleverancier. Partijen komen overeen dat gezamenlijk een plek in Amersfoort wordt gezocht waar snoeihout van het platteland en/of de stad Amersfoort tot duurzame energie kan worden verwerkt. (Een vragende partij moet nog worden gevonden). Oude landbouwwerktuigen nieuw leven inblazen. Vertellen van verhaal in nieuwe setting van nieuwe onderneming. Wellicht te combineren met informatiecentrum Leusderhorstee. Dus een fysieke plek en gebruik bewerkstelligen. --> natuurhistorisch, cultuurhistorisch en landbouwhistorisch museum en informatiecentrum met collectie oude landbouwwerktuigen. Inspannen voor een streekmarkt in de gemeente Leusden.

11 Nr. Partijen Overeenkomst 9 Gemeente Leusden Landwinkel (PJ. Brandsma) 10 Gemeente Leusden De Kopermolen 11 Leusder Horstee Gemeente Leusden Provincie Utrecht (S. Roell) 12 Gemeente Leusden CAH Dronten Leusder Horstee 13 Waterschap Vallei en Eem Natuurmonumenten IVN-Eemland 14 SVGV Leusder Horstee CAH Dronten 15 Matchpoint Landschapsfonds Vallei en Eem Projectgroep Leesbaar Landschap 16 Projectgroep Leesbaar Landschap Leusder Horstee 17 Streek en Smaakverbond Golden Tulip 18 Landschapsfonds Vallei en Eem Eemfors 19 Stiltecentrum Kloostertuin aan de Laak RIC Eemland Cliptoo BV Inspannen om een landwinkel mogelijk te maken in de gemeente Leusden. Proeverij organiseren op 10 december, de milieuvisieavond van de gemeente Leusden. Plaatsing twee kleine windmolens bij twee Leusder agrariërs Doel: belemmeringen vergunningverlening wegnemen productie groene stroom energieverbruik terugdringen voorlichting rond energie Indicatie tijdpad afhankelijk van vergunningtraject, april Zoeken partners om duurzame energie in het buitengebied te realiseren: zonnepanelen houtwalenergie biogas Wij maken een afspraak om te kijken of en hoe we een vogelobservatiehut oid kunnen realiseren bij gemaal Zeldert, Zuidereind in Baarn. Energiescans bij agrarische bedrijven Bewustwording energieverbruik 2 à 3 voorlichtingsbijeenkomsten in de regio (januari/februari erna tot zomervakantie 2009) 40x individueel bedrijfsvoorlichting Onderzoeken van de mogelijkheden om bedrijfsuitjes te organiseren met een landschapsexcursie in het kader van maatschappelijk betrokken ondernemen. Het organiseren van landschapsexcursies in de Gelderse Vallei volgens de vier brillen methode van leesbaar landschap. boeren masterclasses informatie en producten uit de streek in het restaurant in 2008 en 2009 minstens 3x komen tot leveren Aanleg/middelen voor een klompenpad in combinatie met maatschappelijke stages van de Guido de Bres School. Samenwerking bij digitale promotie van het gebied Vathorst Noord en stiltecentrum Kloostertuin aan de Laak.

12 Nr. Partijen Overeenkomst 20 Leudser Horstee Scholen Amersfoort (H. van Paddenburgh) 21 Boerderij Anders (mw W. Hoedjes en T. Stouten) Abrona 22 Abrona Stichting Ravelijn 23 Knoflookboerderij Kees Huijbregts Stichting Ravelijn 24 Urban Wijland Projectgroep Leesbaar Landschap 25 Zorgboerderij Het Paradijs Centrum Maliebaan 26 Eemlandhoeve Centrum Maliebaan 27 Rudolph Stichting Centrum Maliebaan 28 Streek en Smaakverbond Restaurant Sober/Tollius 29 Cliptoo W. Gijsbertsen Werkgroep Agrotoerisme Ark en Eemlandschap 30 Stichting Behoud de Eemvallei C.V. Koolmees Breevoort - J. Tolboom 31 Stichting Behoud de Eemvallei C.V. Koolmees Cliptoo W. Gijsbertsen Het aanbieden en ontvangen van stages t.b.v. scholen. Onderzoeken van realisatie woon/zorg boerderij in directe omgeving Utrecht (met name het vinden van een locatie). Wat: inzet van patiënten als medewerker in de vorm van dagbesteding in de wijk Vathorst. Welk: ondersteuning van bewoners die in het kader van leefbaarheid hulp nodig hebben. Wie: in afstemming met diverse partijen (woningcorporaties e.d.) Tijdspad: start 1 maart Samenwerking, onderzoeken en vormgeven waarbij vrijwilligers ingezet kunnen worden voor de boerderij. Waarbij onderzocht wordt op welke wijze samenwerking gevonden wordt bij het invullen van een land markt in Amersfoort en werk-/stage combinaties met AV Werk(t)! voor de wijken Liendert-Rustenburg, Kruiskamp-Koppel en Randenbroek-Schuilenburg. Vis AV-Werk(t) een zoeken naar een nieuwe afzetmarkt streekproducten. Kunstenaars van Urban Wijland proberen de vier brillen van leesbaar landschap visueel te maken. Onderzoeken mogelijkheid plaatsen cliënten. Ecologisch erfbeheer door (ex)verslaafden. Intentie om hovenierswerk te laten doen door (ex)verslaafden op de Glind. Samen boerenproducten in het spotlight zetten voor producenten markt in het restaurant. J. Tolboom ondersteunt het initiatief om te komen tot een internetportal voor alle plattelands toeristische activiteiten. Het wordt ingebracht in de werkgroep die zich richt op toeristen in Arkemheen en Eemland. Uitwisseling gegevens met betrekking tot de historie van de boerderij Breevoort in Hoogland tbv publicatie Cliptoo (Arkemheen-Eemland). Historische gegevens uitwisselen over Eemland op initiatief van online platform ter stimulering van plattelandstoerisme van Cliptoo.

13 Nr. Partijen Overeenkomst 32 RIC Eemland Homerunr Cliptoo 33 Stichting Omtrek van Amersfoort L. Janssen Cliptoo W. Gijsbertsen 34 BMC mw G. Brethouwer Waterschap V&E T. de Nijs Amersfoort in C J. van der Werff Gemeente Amersfoort 35 Provincie Utrecht S. Roell CAH Dronten 36 Cliptoo W. Gijsbertsen Boerderij arrangementen, mw L. Oskam Farm Visit en J. Tolboom - Breevoort 37 LBI W. Nauta RIC Eemland Sandra Bos Gemeente Amersfoort 38 ETC (namens gemeente Amersfoort) Beweging 3.0 (verpleging + verzorging) M. de Jong 39 J. Tolboom Geitenboerderij Breevoort Mw. A. Savenije Urban Wijland RIC Eemland wil als partner meewerken aan dit initiatief om regionale kennis uit het gebied Eemland, Arkemheen en de Gelderse Vallei beter te ontsluiten om zo de regio op de kaart te krijgen en te promoten. Promotie van omtrek van Amersfoort te publiceren op digitaal platform van Cliptoo --> initiatief ter ontsluiting van het landschap ter bevordering van plattelandstoerisme. Realisering van verbindingsbuitenbankjes voor stad en ommeland. Serie water-uitkijk-bankjes. Gezamenlijke inspanning om opgedane ervaringen uit zien=geloven voor onderwijs geschikt te maken. Partijen ondersteunen het initiatief van Homerun om te komen tot een internet-portal voor alle plattelands toeristische activiteiten. Het plan wordt ingebracht in het samenwerkingsverband boerderijarrangementen die zich specifiek richt op de zakelijke markt. Het doel is mogelijkheden voor een stadsboerderij te onderzoeken. Bij mogelijkheden denken we aan locatie, producten (educatie, zorg, netwerk, duurzame landbouwproductie en verkoop), groenonderhoud, financiering, samenwerking, omvang, organisatie, vraag (zorg, scholen, gemeente, retail bio/streek) Tijdpad: okt 2008 okt 2009 Resultaat: voorstel/(ondernemings)plan voor stadsboerderij Amersfoort. Coördinatie, kennisinbreng: B. Pijnenburg, W. Nauta, Wethouder van Daalen, E. van Groningen, PJ. Brandsma (landwinkels), H. van Paddenburgh (De Berg) Nog meerdere partijen te betrekken: Eemlandhoeve, biowinkels en agrarische bedrijven. Leggen van contacten met agrarische wereld. Bijvoorbeeld plekken voor cliënten in verzorging via Netwerk Platteland. Zorgen dat de opening van de geiten/conferentie boerderij samenvalt met de activiteiten en events van Urban Wijland in de periode 3 juni t/m 28 juni 2009.

14 Nr. Partijen Overeenkomst 40 Gemeente Eemnes H. Zoetman Natuurmonumenten Waterschap V&E 41 Projectgroep Leesbaar Landschap Kerken in Vathorst R. van de Spoel Informatievoorziening over kwaliteiten Eemland verbeteren in het veld. Recreatieve routestructuren verbeteren naar draagkracht van de natuur. Resultaten: infopanelen versterking fiets- en wandelroutes natuurbeleving aan randen reservaten picknickplekken en bankjes vogelkijkplekken parkeervoorzieningen etc. Ook nog meer mogelijke partners gezocht. Het organiseren van landschapsexcursies voor de inwoners van Vathorst, bij voorkeur in hun directe woonomgeving. 42 Rudolfstichting G. de Jong Gemeente Amersfoort 43 Ark en Eemlandschap K. van Valkengoed Waterschap V&E D. van Veldhuizen Nationaal Landschap A&E H. Hubers 44 ETC (namens gemeente Amersfoort) Centrum Maliebaan 45 Rudolfstichting G. de Jong ETC/Netwerk Platteland/ mw. M. Wille, mw M. de Jong 46 RIC Eemland Rabo agrarische Kennis K. Gondelach SVGV 10x huren vergaderruimte De Glindster geëxploiteerd door jeugdhulpverleningcliënten. Uitvoeren project vermindering erfafspoeling als demoproject opnemen in het conceptuitvoeringsprogramma 2009 van Utrecht. Kennismatch: excursie landzijde, uitwisseling ervaring Amsterdam. Bemiddeling implementatie Eemland. Beide voor dagbesteding en wonen ex verslaafden. NP/ETC maakt minstens 6x per jaar gebruik van vergaderlocaties de Glindster. af te stemmen te verkennen zo mogelijk te komen tot een Agro & co formule in het gebied Gelderse Vallei, Randmeren en Eemland

15 Bert Nou, ik ben dus Bert de Vries, agrarisch ondernemer hier in Wijde Wielen. En mijn vrouw Elly en ik willen dus graag een landschapswinkeltje beginnen, in een schuur bij mij op het terrein. Ad (gemeenteambtenaar) Pardon? Een winkeltje? In een oude boerenschuur? Bert Inderdaad. En nu hebben we bedacht: wij hebben nog een schuur staan, die mijn vader ooit nog heeft gebouwd en waar we al heel lang helemaal niks meer mee doen. Die staat eigenlijk wel op het punt van totaal verval, zeg maar. Ruiten kapot, gaten in het dak, deuren hangen op half zeven en noem maar op. En daar kan dus een prachtig mooi winkeltje in... met boerenproducten, maar ook met dingen van het landschap. Ja, dus een Landschapwinkel zeg maar... met mooie spullen, zoals mooie nestkastjes, kaarten, oud-hollandse klompen, zowel blank als geel beschilderd, op maat gemaakte rieten matten voor de tuinschutting of isolatie, bedrukte T-shirts, schorten, noem maar op. Ad Ahaa ja ja nee nee. Nee! Mag niet! En gebeurt niet! Want dat past a niet in het bestemmingsplan en b niet in het beleid. Goedemiddag (draait bordje dicht om en wil verder gaan werken). Bert is radeloos en vraagt het publiek om een emotie waarin hij gaat proberen om deze ambtenaar te overtuigen om toch even met hem verder mee te kijken naar de mogelijkheden. VERLEIDEN Troje Training en Theater

16

STREEK. > Europees plattelandsbeleid: amalgaam van doelen > Collectief vergroenen

STREEK. > Europees plattelandsbeleid: amalgaam van doelen > Collectief vergroenen > Europees plattelandsbeleid: amalgaam van doelen > Collectief vergroenen in Salland > Passie Op het Platteland > Achterhoek: samenwerken nieuwe stijl > Appels, peren en POP in Fruitpark Ochten > Streekoesters

Nadere informatie

DRIEHOEKSverhouding over ontwikkelingen binnen de Stedendriehoek

DRIEHOEKSverhouding over ontwikkelingen binnen de Stedendriehoek 2 Van agenda naar to-do lijstje De maakbare regio? Kermit de Kikker: It s not easy being green DRIEHOEKSverhouding over ontwikkelingen binnen de Stedendriehoek 10e jaargang juli 2013 Dagelijks Bestuur(d)

Nadere informatie

Samenwerken onder één dak

Samenwerken onder één dak Samenwerken onder één dak 1 Samenwerken onder één dak Handreiking voor het opzetten van een Cultuurhuis 2 3 Voorwoord Een Cultuurhuis is een plek waar mensen elkaar ontmoeten, kennis kunnen opdoen en waar

Nadere informatie

STREEK. STREEK 2 jaargang 4 JUnI 2011 NETWERKBLAD VOOR HET PLATTELAND

STREEK. STREEK 2 jaargang 4 JUnI 2011 NETWERKBLAD VOOR HET PLATTELAND Succesvolle plattelandsgemeenten > Goed verhaal helpt toerisme > Ondernemers en Nieuwe Nederlanders > Topdorpen doen het zelf > Leader wil door > Maaisel als strooisel > Schwarzwalder zonnedaken STREEK

Nadere informatie

amerpoort jaarbeeld 2011 Werelden die bij elkaar komen

amerpoort jaarbeeld 2011 Werelden die bij elkaar komen amerpoort jaarbeeld 2011 Werelden die bij elkaar komen Amerpoort in 2011: Werelden die bij elkaar komen Als ik nu terugblik, is het eigenlijk wonderlijk dat we nog nooit een Jaarbeeld hebben gemaakt rond

Nadere informatie

Patroontaal in duurzame regionale netwerken 1

Patroontaal in duurzame regionale netwerken 1 Patroontaal in duurzame regionale netwerken 1 Regionale netwerken voor duurzaamheid groeien wanneer jij werkt aan jouw droom en jouw ambities En daarvoor nieuwe verbindingen maakt met anderen Die dat zelfde

Nadere informatie

Werkplan in uitvoering 2015. Het begint met aandacht voor elkaar

Werkplan in uitvoering 2015. Het begint met aandacht voor elkaar Werkplan in uitvoering 2015 Het begint met aandacht voor elkaar september 2014 1 Werkplan Wijk&co 2014-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het Waarom van ons werk: Wijk&co en haar missie... 5 3. De

Nadere informatie

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING INHOUD 1. INTRODUCTIE 3 2. AANLEIDING BASIS PROGRAMMA 4 2.1 Inspelen op ontwikkelingen 6 2.2 Wat wil de gemeen(te)schap 7 2.3 Wat is er al besloten? 8 3. DOEL VAN DIT PROGRAMMA

Nadere informatie

PARTICIPATIE CARROUSEL FACTOR M Opdracht van gemeente Rotterdam aan Factor M gericht op de inschakeling in het arbeidsproces van werkzoekenden.

PARTICIPATIE CARROUSEL FACTOR M Opdracht van gemeente Rotterdam aan Factor M gericht op de inschakeling in het arbeidsproces van werkzoekenden. www.factor-m.nl Mens, Maatschappij, Meedoen en Motivatie; dat is waar Factor M voor staat! Factor M werkt vanuit de overtuiging dat ieder mens kan en moet deelnemen aan de maatschappij door naar eigen

Nadere informatie

Buiten de gebaande paden

Buiten de gebaande paden Buiten de gebaande paden Inspirerende voorbeelden van intersectoraal gezondheidsbeleid Onderwijsraad De Onderwijsraad is het adviesorgaan voor de regering op het terrein van het onderwijs. De raad adviseert

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Duurzaam investeren in recreatie en ruimte. 10 innovatieve ondernemers in beeld

Duurzaam investeren in recreatie en ruimte. 10 innovatieve ondernemers in beeld Duurzaam investeren in recreatie en ruimte 10 innovatieve ondernemers in beeld STIRR De Stichting Innovatie Recreatie en Ruimte (STIRR) is een initiatief van een aantal vooruitstrevende recreatieondernemers

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe 2013-2016

Beleidsplan. Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe 2013-2016 Beleidsplan Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe 2013-2016 Voorwoord Inhoud Voor u ligt het beleidsplan 2013-2016 van de Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe. In een periode die gekenmerkt wordt door

Nadere informatie

movisies Juist nu investeren in vernieuwing en kwaliteit In dit nummer: Relatieblad over maatschappelijke ontwikkeling * oktober 2011 * nr 12

movisies Juist nu investeren in vernieuwing en kwaliteit In dit nummer: Relatieblad over maatschappelijke ontwikkeling * oktober 2011 * nr 12 movisies Thema : Bezuin iginge n Relatieblad over maatschappelijke ontwikkeling * oktober 2011 * nr 12 In dit nummer: Juist nu investeren in vernieuwing en kwaliteit Algemeen Sociaal werk in de wijk 2

Nadere informatie

Verbinden & Versterken Samenwerken aan een sterke stad

Verbinden & Versterken Samenwerken aan een sterke stad Verbinden & Versterken Samenwerken aan een sterke stad Coöperatief Jaarbericht 2013 1 Voorwoord Samenwerken aan een sterke stad Wie om zich heen kijkt, ziet steeds meer innovatieve vormen van samenwerking

Nadere informatie

leren van de stad Duurzaamheidscoalities buiten Amsterdam amsterdam

leren van de stad Duurzaamheidscoalities buiten Amsterdam amsterdam leren van de stad Duurzaamheidscoalities buiten Amsterdam Vier cases uit het hele land Met praktische tips amsterdam leren van de Stad Duurzaamheidscoalities buiten Amsterdam leren van de stad amsterdam

Nadere informatie

NieuwsHeft. Accommodatie onder de loep. In dit NieuwsHeft: Informatiemagazine voor gemeenschapshuizen. Jaargang 14 - nummer 1 - maart 2010

NieuwsHeft. Accommodatie onder de loep. In dit NieuwsHeft: Informatiemagazine voor gemeenschapshuizen. Jaargang 14 - nummer 1 - maart 2010 Jaargang 14 - nummer 1 - maart 2010 Accommodatie onder de loep In dit NieuwsHeft: Themabijeenkomsten 3 Jaarverslag / Werkplan Grote delen van de binnenstad van Helmond zijn herstructureringsgebieden. Te

Nadere informatie

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie.

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie. DE SUCCESFORMULE: Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie Toekomstbestendig NJR het Bureau is het jongerenadviesbureau voor professionals over jongeren. NJR het Bureau ontwikkelt: ǃ Beleidsadvies

Nadere informatie

Prik 1 Het Geluksbudget

Prik 1 Het Geluksbudget Sociale Herovering van de Riet Prik 1 Het Geluksbudget Mensen gaan pas iets voor de buurt doen als hun eigen leven op orde is. En voor een deel van de mensen in De Riet is dat niet het geval. Achter de

Nadere informatie

Modder aan je broek. Verhalen over het aanleggen van natuurlijke speelplekken samen met bewoners

Modder aan je broek. Verhalen over het aanleggen van natuurlijke speelplekken samen met bewoners Een natuurlijke speelplek in de woonwijk biedt kinderen de kans om dichtbij huis en school heerlijk buiten te spelen. Boompje klimmen, vlotje varen, bloemen plukken, verstoppertje spelen in de struiken;

Nadere informatie

Gebiedsontwikkeling van start Nieuw perspectief voor Maastricht Oost

Gebiedsontwikkeling van start Nieuw perspectief voor Maastricht Oost A2 Maastricht / Speciale bijlage bovengrondse (her)inrichting / juni 2015 Gebiedsontwikkeling van start Nieuw perspectief voor Maastricht Oost 2 Ontwikkeling vastgoed is Anno 2015 moeten grote gebiedsontwikkelingen

Nadere informatie

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<<

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<< EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!> INTERACTIEF EN BETROKKEN!

Nadere informatie

Geslaagde start van 2015 Ondernemers positief gestemd. Bezoekers aan het woord

Geslaagde start van 2015 Ondernemers positief gestemd. Bezoekers aan het woord Geslaagde start van 2015 Ondernemers positief gestemd Bezoekers aan het woord Nieuwjaarsspeech van de heer Frans J.N. Kramer, voorzitter Federatie Bedrijvenverenigingen Alkmaar e.o. Wij willen u van harte

Nadere informatie

De (on)begrensde mogelijkheden van het burgerinitiatief

De (on)begrensde mogelijkheden van het burgerinitiatief Analyse burgerinitiatieven De (on)begrensde mogelijkheden van het burgerinitiatief Stageproject: Instituties voor Collectieve Actie Student: Sarah Simmelink Studentnummer: 3488756 Stagebegeleider organisatie:

Nadere informatie

op weg naar maatschappelijk betrokken ondernemen in en rond Assen Samen maatschappelijk betrokken ondernemen in Assen

op weg naar maatschappelijk betrokken ondernemen in en rond Assen Samen maatschappelijk betrokken ondernemen in Assen op weg naar maatschappelijk betrokken ondernemen in en rond Assen Samen maatschappelijk betrokken ondernemen in Assen stichting Assen voor Assen / juli 2011 Auteur / redacteur Noor van Leeuwen, NL consulting

Nadere informatie

Wie wil er nog boeren in Nederland?

Wie wil er nog boeren in Nederland? Wie wil er nog boeren in Nederland? Wie wil er nog boeren in Nederland? Tijd voor een goed gesprek met jonge boeren en boerinnen Ton Duffhues (red.) In de stad zit je zo opgesloten en ik ben zo aan die

Nadere informatie

innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap water landgoederen innovatiekracht ondernemend landbouw papier natuur hout

innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap water landgoederen innovatiekracht ondernemend landbouw papier natuur hout innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap ondernemend innovatiekracht water landgoederen landbouw 1 papier natuur hout brummen 25 juni 2013 int.13.0925 inleiding Deze toekomstvisie zet

Nadere informatie

Burgercoöperaties in opkomst

Burgercoöperaties in opkomst thema Burgercoöperaties in opkomst Tijdschrift over de veranderende relatie tussen samenleving en overheid Austerlitz Zorgt, voor zichzelf Dorpsvoorzieningen in Nieuwleusen: deur oons, veur oons Snel internet

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS

DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS De toekomst van de jeugdzorg decentralisatie jeugdzorg door de ogen van bestuurders en professionals

Nadere informatie

Nieuwe ronde, nieuwe kansen MILLENNIUM GEMEENTE CAMPAGNE BROCHURE 2010

Nieuwe ronde, nieuwe kansen MILLENNIUM GEMEENTE CAMPAGNE BROCHURE 2010 Nieuwe ronde, nieuwe kansen MILLENNIUM GEMEENTE CAMPAGNE BROCHURE 2010 Nieuwe ronde, nieuwe kansen Millennium Gemeente Campagne brochure 2010 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Inleiding 7 2 Millennium Gemeente

Nadere informatie