Verslag van de Commissie Welstand en Monumenten West, gehouden op dinsdag 14 juni 2011 in het Veranderatelier te Utrecht.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag van de Commissie Welstand en Monumenten West, gehouden op dinsdag 14 juni 2011 in het Veranderatelier te Utrecht."

Transcriptie

1 COMMISSIE WELSTAND EN MONUMENTEN WEST Verslag van de Commissie Welstand en Monumenten West, gehouden op dinsdag 14 juni 2011 in het Veranderatelier te Utrecht. Aanwezig : De voorzitter, T. Frantzen, de leden, D. Dobbelaar, E. Bet, M. Cramer, T. van Rooijen, R. Roorda en K. Tedder, M. van der Wiel (secretaris), R. Alwart (Bureau CWM) en I. Bakhuis (conceptverslag). Afwezig : F. Wintermans (lid) en C. Boogert (uitvoerend secretaris) OVERZICHT VERSLAG A Ingekomen stukken en mededelingen B Notulen Commissie Welstand en Monumenten West d.d. 17 mei 2011 C Algemeen D D1 D2 Bouwplannen De Wetering-Zuid, kavel G17b Vleuterweide, De Erven (deelplan 5) Ontwerp bedrijfsgebouw, Architektenburo Vunderink Voorlopig ontwerp Stedenbouwkundig Plan, spoorzone, Diederendirrix D3 Mereveldlaan 12 (De Meern) Schetsontwerp vervangende nieuwbouw Marezaal (gymzaal), Van Hoogevest Architecten D4 Haarzuilens, kasteel De Haar Uitgangspunten herinrichting bebouwing Stalplein, Verlaan & Bouwstra Architecten D5 Het Zand, Cees van Dongensingel / Jopie Huismanstraat / Eschersingel (middenblok 3.2) Voorlopig ontwerp 109 appartementen, FARO Architecten D6 Leidsche Rijn Park, Klavertje 3 Schetsontwerp 10 villa's, Klunder Architecten E Nagekomen plannen E1 Akkrumerraklaan Ontwerp voor een twee-onder-eenkapwoning, pr8 architecten E2 Het Zand, Dudoksingel 113 Bouwaanvraag voor het vestigen van een kleinschalig kinderdagverblijf, La Piazza E3 Boutensstraat 13 Aanvraag omgevingsvergunning vervanging gevelpaneel F G Overige bouwplannen Plannen met preadvies, lijsten d.d en Rondvraag en sluiting Commissie Welstand en Monumenten West d.d. 14 juni 2011

2 A Ingekomen stukken en mededelingen Geen. B Notulen Commissie Welstand en Monumenten West d.d. 17 mei 2011 Het verslag is via een schriftelijke ronde vastgesteld. C D D1 (R) Algemeen Geen. Bouwplannen De Wetering-Zuid, kavel G17b Ontwerp bedrijfsgebouw Aanvraag : Meekers Medical Ontwerp : Architektenburo Vunderink Voor deze leverancier van chirurgisch gereedschap heeft architect Vunderink een gebouw ontworpen dat beschikt over kantoor- en personeelsruimten, een werkplaats en opslagruimte. Een van de randvoorwaarden voor het medisch cluster in De Wetering-Zuid is dat gebouwen onderling verwantschap vertonen, maar tevens eigenheid uitstralen. Uit het kubistisch volume van twee lagen is een hoek van 10 x 10 meter uitgesneden. Hier is de toegang tot de opslagfunctie gesitueerd. De inrit voor personeel en bezoekers ligt aan de Middenwetering en (fiets)parkeervoorzieningen liggen dicht bij de entree in de zuidoostgevel. Achter het gebouw is ruimte gereserveerd voor een eventuele uitbreiding van parkeervoorzieningen. Rondom het terrein wordt een haag geplaatst. Op de begane grond liggen de werkplaats en opslagruimte, de verdieping is ingericht met kantoren, een presentatieruimte met dakterras en een kantine. Het gebouw wordt rondom bekleed met horizontaal verwerkte metalen panelen met profiel, die de gevels een horizontale ritmering geven met tussenruimten van 40 cm. De plint wordt in dezelfde maatvoering en dikte uitgevoerd in verlijmd natuursteen. Kozijnen en zonwering worden in het gevelprofiel verwerkt. Supervisor Klein Breteler heeft schriftelijk laten weten akkoord te zijn met de stedenbouwkundige inpassing. De zakelijke en sobere, maar zorgvuldige architectuur is zijns inziens passend in de uitgangspunten voor deze omgeving. De commissie kan zich vinden in gekozen hoofdvorm en materialisatie, maar in de architectonische uitwerking moet nog een ontwerpslag worden gemaakt. Zij noemt hiervoor enkele aandachtspunten. Toevoegingen, zoals de luifel bij de overheaddeuren van de opslag en het uitgebouwde entreeportaal met luifel, ontkrachten de kloeke uitstraling van het hoofdvolume. De detaillering van de ramen geeft een aantrekkelijk gevelbeeld, maar dit is niet waar te maken in combinatie met beweegbare ramen. De positionering van het dakterras verdient nadere studie in relatie tot functie en gebruik, zodat dit een levendige en actieve rol kan krijgen in de plattegrond. Een combinatie met de kantine lijkt meer voor de hand te liggen. Plaatsing van de containeropslag bij de entree heeft niet de voorkeur. In de getoonde schetsen is de buitenruimte versnipperd. Geadviseerd wordt hiervoor een totaalontwerp te maken. De naamsvermelding in doosletters moet voldoen aan de reclamerichtlijnen van de gemeente Utrecht. De commissie wacht de doorwerking af. D2 Vleuterweide, De Erven (deelplan 5) (Ont) Voorlopig ontwerp Stedenbouwkundig Plan spoorzone Aanvraag : GEM Ontwerp : Diederendirrix Supervisor Van der Wielen licht toe dat de geplande bebouwing in de spoorzone wordt herontwikkeld. De robuuste appartementenblokken worden omgevormd tot grondgebonden woningen. Hierin wordt het concept van woningen met veranda's aan groen en parkeren in hoven tussen de woningen, zoals dit elders in De Erven is toegepast, herhaald, maar in de architectonische uitgangspunten is een nuancering mogelijk ten aanzien van kappen en Commissie Welstand en Monumenten West d.d. 14 juni

3 kapvormen. Een laagteaccent in de toegang tot de parkeerhoven, verbonden aan de rijen woningen aan weerszijden, maakt de woningen tot samenhangend blok in groen. Ook de blokken met bijzondere functies worden herzien. In blok 5 zijn nu 128 zorgappartementen geprojecteerd. Dit blok wordt als getrapt volume ontworpen (variërend van 3 tot 7 lagen) om een goede aansluiting op de laagbouw aan de westzijde te bewerkstelligen en tevens een hoogteaccent bij het station te kunnen realiseren, als markering van de beëindiging van de spoorzone. Parkeren wordt gedeeltelijk in het binnengebied gerealiseerd, gedeeltelijk in de omgeving. Het laatste blok wordt ingevuld met een vmbo-school en aanvullende voorzieningen. Om medegebruik door OV-reizigers te voorkomen, wordt het parkeerterrein bij de school als privéterrein aangemerkt. In tegenstelling tot eerdere plannen wordt blok 5 ontsloten via de woonbuurt, de school via het stationsplein. Aan de noordzijde van de spoorzone, tussen het station en de woningen, komen mogelijk een jongerenontmoetingsplek (JOP) en/of parkeerruimte te liggen. De invulling van deze locatie is nog in studie; het realiseren van parkeerruimte zou het binnengebied bij de zorgappartementen ontlasten, maar meer druk leggen op de omgeving van het station. De presentatie is toegespitst op een functieplan dat nog niet is gerelateerd aan de ruimtelijke situatie. Hierdoor laat de ruimtelijke kwaliteit zich moeilijk beoordelen. De eerste indruk van de commissie is dat op onderdelen van de planaanpak pragmatiek ten koste gaat van kwaliteit. Met name in de strook langs het spoor is stedenbouwkundige kwaliteit verloren gegaan. Een transformatie van appartementenblokken in grondgebonden woningen is denkbaar, maar in die transformatie zou ook de structuur van de openbare ruimte nadrukkelijker moeten worden betrokken. Essentieel voor de ruimtelijke kwaliteit is de ontmoeting van de onderdoorgang met de spoorzone, samenvallend met de overgang van woningbouw naar het station. Die ruimte is nog onbestemd. De commissie heeft grote twijfels over de situering van een parkeerfunctie. Ook de parkeerfunctie bij de school speelt een cruciale rol in de beleving van de openbare ruimte. Daarvoor moet een goede ruimtelijke oplossing worden gevonden. Maar ook de getoonde oplossingen voor het overige parkeren inclusief de inrichtingsvoorstellen overtuigen - niet. Het is een goede keuze de woningbouw qua architectuur en nuancering te laten aansluiten bij de bestaande laagbouw, maar deze zone zou aan kwaliteit kunnen winnen, wanneer de woningen zich als gesloten blokjes met verbijzonderde hoeken zouden manifesteren en de groene hoven tussen de blokken een duidelijker functie zouden krijgen. Een getrapte opbouw van blok 5 is denkbaar, maar hierover zou een duidelijker uitspraak op blokniveau moeten worden gedaan. Als markeringspunt bij het station zou het hoogteaccent extremer mogen zijn. Te overwegen is de volumeopbouw om te keren, waardoor het hoogteaccent dichter bij het station komt te liggen en minder schaduwwerking in de publieke ruimte veroorzaakt. De commissie wacht de doorwerking af waarin de wijk weer één wordt met één karakter en de pragmatiek het niet wint van de kwaliteit. D3 (O) Mereveldlaan 12 (De Meern) Schetsontwerp vervangende nieuwbouw Marezaal (gymzaal) Aanvraag : gemeente Utrecht, DMO Ontwerp : Van Hoogevest Architecten Architect Verduijn licht toe dat de voorzieningen in deze woonwijk geclusterd zijn in een ensemble van gebouwen met tussenruimten. De sociale veiligheid laat hier te wensen over en de noodzakelijke vervanging en uitbreiding van de gymzaal wordt aangegrepen om de ruimtelijke structuur te verbeteren. Voorgesteld wordt een sporthal en een multifunctioneel centrum aan elkaar te verbinden door een inpandige tussenzone met aanvullende voorzieningen en gemeenschappelijke verkeersruimten. In die opzet sluit het volume het binnengebied af en ontstaat een overzichtelijke situatie. De massa sluit aan bij de omliggende bebouwing. Gevels worden gemetseld in een gelig witte steen. Een afwisselend metselverband geeft de gevel nuancering en beperkt de graffitigevoeligheid. Gevelopeningen worden gemarkeerd door okergeel metselwerk. Grote gevelopeningen op de begane grond zorgen voor interactie met de buitenwereld. Openingen op de verdieping van de sporthal worden afgewerkt met horizontale aluminium lamellen in dezelfde okergele tint. Commissie Welstand en Monumenten West d.d. 14 juni

4 De opgave een heldere stedenbouwkundige structuur te maken door een opdeling van het volume is geslaagd. De keuze voor metselwerk sluit goed aan op de omgeving. Deze planopzet schept de verplichting het gesuggereerde beeld in maatvoering, verhoudingen, materialisatie en kleurstelling waar te maken. In de architectonische uitwerking overtuigt het plan nog niet zoals de detaillering en materialisering van insneden en de aansluitingen van vlakken. De voorgestelde lamellenstructuur zou, zoals gesuggereerd, in baksteen moeten worden uitgevoerd. De daglichttoetreding in de het multifunctioneel centrum verdient nadere studie, evenals het fietsparkeren en mogelijke hekwerken. De commissie wacht de doorwerking af. D4 (B) Haarzuilens, kasteel De Haar Uitgangspunten herinrichting bebouwing Stalplein Aanvraag : Stichting Kasteel De Haar Ontwerp : Verlaan & Bouwstra Architecten De bebouwing aan het Stalplein onder meer koetshuis, garage, paardenboxen en laverie is in 2004 gerestaureerd. Daarbij hebben de gebouwen gedeeltelijk een herbestemming gekregen als museumwinkel en horecavoorziening. Architect Bouwstra licht toe dat nu verder vorm wordt gegeven aan de herbestemming van gebouwen. De groepsruimte in het voormalige koetshuis wordt gewijzigd in museumcafé in combinatie met een horecafunctie in de laverie. Daartoe wordt de (open) laverie voorzien van een terugliggende glazen pui en worden enkele paardenboxen omgevormd tot volwaardige keuken. Daarbij blijft het gevelaanzicht van de paardenboxen ongewijzigd en in het interieur blijven muuraanzetten zichtbaar. Afvoeren worden via bestaande kanalen gerealiseerd. De horeca-inrichting wordt los in de ruimte geplaatst en de terrasinrichting bestaat uitsluitend uit losse, verplaatsbare elementen. Met geringe constructieve aanpassingen worden in de bovenwoning boven het koetshuis vergaderruimten ingericht. Hiervoor wordt de trap gewijzigd in een trap met tussenbordes. Indien een vluchtroute benodigd is, wordt deze gecombineerd met bestaande balkons, zodat ingrepen in de bestaande constructie tot een minimum beperkt blijven. Uit oogpunt van hygiëne wordt het bestaande vloertegelwerk met reliëf in het koetshuis verwijderd en opgeslagen. De afdeling Monumenten heeft positief geadviseerd over de voorgestelde ingrepen, maar stelt voor een band in de oorspronkelijke reliëftegels in stand te laten, als herinnering aan het verleden. De commissie is overtuigd van de zorgvuldigheid waarmee de herbestemming van ruimten wordt aangepakt, met respect voor de monumentale waarden. Het feit dat er aan de buitenzijde nagenoeg geen wijzigingen in de gevelbeelden optreden ondersteunt de commissie van harte. Met een losse inrichting blijven de oorspronkelijke wanden intact en voor afvoeren en leidingen wordt gebruikgemaakt van bestaande kanalen, waardoor de aantasting van het monument beperkt blijft. Van belang is dat de ingrepen in de paardenboxen aan de buitenzijde niet zichtbaar zijn, zodat de reeks optisch in stand blijft. De stenen vloer is uit monumentaal oogpunt waardevol en de commissie steunt het advies van de afdeling Monumenten om een band in stand te laten. Een ingrijpende aanpassing is de toevoeging van een glazen pui in de laverie. De commissie vraagt deze zodanig te construeren dat deze bij voorkeur in zijn geheel geopend kan worden en de oorspronkelijke open ruimte kan worden beleefd. Tevens dient de pui zo minimalistisch mogelijk te worden vormgegeven en familie te laten zijn van alle nieuwe ingrepen. Twee aspecten verdienen derhalve nadere ontwerpstudie: gedeeltelijk behoud van de monumentale tegelvloer en een zodanige constructie van de glazen pui, dat deze ondergeschikt is aan het monument en daaraan tevens nieuwe functionaliteit toevoegt. De commissie ziet de definitieve aanvraag met vertrouwen tegemoet. D5 Het Zand, Cees van Dongensingel / Jopie Huismanstraat / Eschersingel (middenblok 3.2) (Ont) Voorlopig ontwerp 109 appartementen Aanvraag : Mitros Ontwerp : FARO Architecten Commissie Welstand en Monumenten West d.d. 14 juni

5 Architect Kampstra licht toe dat ten zuiden van het station een appartementengebouw met 109 appartementen in het sociale huursegment wordt gerealiseerd. Dit maakt deel uit van een reeks bouwblokken die zich kenmerken door een eigen hoofdkleur. Het is een gesloten bouwblok rond een binnenterrein, waar 57 parkeerplaatsen en enkele privétuinen voor de woningen op de begane grond worden aangelegd. Woningen op de begane grond hebben een entree aan de straat, van de openbare ruimte afgeschermd door een smalle private zone. De overige appartementen worden ontsloten door dubbelhoge entrees aan weerszijden van het bouwblok in de Cees van Dongensingel. Bergingen liggen grotendeels aan het binnenterrein. Waar die aan de straat grenzen, zijn ze van de buitengevel gescheiden door een gang. Het getrapte volume van drie tot zeven bouwlagen heeft aan de straatzijde een klassieke opbouw: een tweelaagse plint in een donkere baksteen, een middendeel in een gele baksteen en een bovenbouw in een steen met een zilverachtige tint. Het metselwerk in het middendeel wordt als vlechtwerk uitgevoerd, waarin verspringende balkons zijn geïntegreerd. Deze hebben een gemetselde borstwering van 80 cm hoog met leuning. De glazen balustrades van de appartementen in de plint benadrukken de plinthoogte. Balkons in de bovenbouw zijn in geperforeerd metaal uitgevoerd. Galerijgevels aan het binnenterrein worden sober en doelmatig uitgevoerd in geel metselwerk. Galerijen hebben verblijfskwaliteit en het hekwerk ervan mondt uit in de vluchttrappen. Aanvullend op de 57 parkeerplaatsen in het binnenterrein worden parkeerplaatsen in de omgeving aangelegd, waarmee is voldaan aan de parkeernorm. De commissie herkent in de genuanceerde en plastische planopzet pogingen om de nadelen van de programmatische en typologische keuzen te verhullen, maar is er niet van overtuigd dat dit leidt tot een prettige woonomgeving. Zij heeft grote twijfels bij de woonkwaliteit van galerijflats van deze schaal en omvang. De kwaliteit van het binnenterrein wordt negatief beïnvloed door de lange galerijen en de geparkeerde auto's en het effect hiervan wordt versterkt door de scherpe hoeken in de aansluiting van de volumes. Als voor dit programma en deze typologie wordt gekozen, zal het binnenterrein een aangenamer uitstraling moeten krijgen in een totaalontwerp. De architectonische uitwerking van de buitenkant van het complex laat zich moeilijk lezen. Het basement van twee lagen correspondeert niet met de gekozen typologie en maakt de gevelarchitectuur tot decor en de smalle stoepen kenmerkend voor een typologie van smalle grondgebonden woningen komen niet overeen met deze typologie van appartementen. In de uitwerking is een groot aantal middelen gecombineerd, waardoor een hybride en onrustig beeld ontstaat. Concluderend stelt de commissie dat de verdichtingsopgave een eigen duurzame typologie en architectuur vereist, die kwaliteit aan de omgeving toevoegen. In de gekozen oplossing komt dit onvoldoende tot uitdrukking. D6 Leidsche Rijn Park, Klavertje 3 (Ont) Schetsontwerp 10 villa's Aanvraag : Vergeer Plantonwikkeling bv Ontwerp : Klunder Architecten Aan de zuidkant van het Leidsche Rijn Park, nabij het politiebureau, was appartementencomplex Fletiomare geprojecteerd. Dit project wordt herontwikkeld. Voorgesteld wordt tien vrijstaande villa's te bouwen in een eenduidige architectuur, maar met een variatie aan oriëntaties en kleurstellingen. De commissie kan zich de voorgenomen herontwikkeling voorstellen, maar is niet overtuigd van de gekozen pragmatische oplossing. De positionering van de relatief grote volumes maakt een gedrongen indruk, vooral door de introductie van een extra ontsluitingsweg. De commissie dringt er op aan te onderzoeken of een oplossing is te vinden in een ander type variatie. Denkbaar is een typologie van voor- en achterwoningen te introduceren, waarbij drie woningen op het achterterrein worden geplaatst, elk ontsloten door een pad vanaf de ontsluitingsweg. Door zo'n variatie aan tussenruimten tussen de woningen zou voldoende differentiatie ontstaan. Daarnaast ontstaat door de getoonde positionering van de woningen een achterkantzijde aan de Burgemeester Middelweerdbaan, een van de hoofdroutes van Leidsche Rijn, waaraan stedenbouwkundig gezien een voorzijde gewenst is. Ook in de architectonische uitwerking is het wenselijk naar fundamentelere variatie te zoeken dan hoofdzakelijk in het kleurgebruik. Commissie Welstand en Monumenten West d.d. 14 juni

6 E E1 (R) Nagekomen plannen Akkrummerraklaan Schetsontwerp voor een twee-onder-eenkapwoning Ontwerp : pr8 architecten Voorgesteld wordt een twee-onder-een-kapwoning te realiseren waarvan de kopgevels ten opzichte van elkaar zijn verdraaid en zijn afgezet met een witte omlijsting. De commissie heeft geen bezwaar tegen deze ontwerprichting, mits de witte omlijsting als prominent ontwerpelement consequent wordt uitgevoerd. De commissie geeft de verdere planbegeleiding in handen van het Bureau CWM. E2 Het Zand, Dudoksingel 113 BV (R) Aangepast voorstel voor de bouwaanvraag voor het vestigen van een kleinschalig kinderdagverblijf Ontwerp : La Piazza (zie notulen van 24/ ) Naar aanleiding van een rechtbankprocedure is er een voorstel ontwikkeld voor de gevraagde uitbreiding van het kinderdagverblijf in nauwe samenspraak met de oorspronkelijke architect. De ruimte die het bestemmingsplan biedt vraagt om de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij de architectonische uitwerking van uitbreidingen in deze singelwand. In de oorspronkelijke wandopzet hebben de incidentele onderbrekingen ruimtelijke betekenis en kwaliteit. Aanpassingen dienen dan ook in de geest van deze opzet te worden vormgegeven. Met het onderhavige voorstel is hieraan voldaan: zowel stedenbouwkundig als architectonisch voegt de uitbreiding zich goed in de singelwand. De revisie van de bouwaanvraag wordt van een positief advies voorzien. E3 Boutensstraat (O) Aanvraag omgevingvergunning voor het vervangen van een gevelpaneel Aanvraag De betreffende woning maakt onderdeel uit van een bouwblok. Voorgesteld wordt de borstwering op de eerste verdieping uit te voeren in geglazuurde baksteen ter vervanging van de schroten. Door het vervangen van het gevelpaneel van een van de woningen in een heel ander materiaal valt het bouwblok visueel uit elkaar en gaat de oorspronkelijke eenheid verloren. Dit leidt tot een onrustig beeld hetgeen van negatieve invloed is op de omgeving. Aanvraag wordt voorzien van een negatief advies. F Overige plannen De plannen, genoemd in de lijsten d.d. 26 mei 2011 en 9 juni 2011, zijn met een preadvies van de secretaris aan de commissie voorgelegd. De leden van de commissie hebben besloten de advisering over te nemen. De preadvisering is verricht op basis van de aan de verschillende beleidsniveaus verbonden criteria, zoals vastgelegd in de welstandsnota. Samenvattend: Open : Verandering en handhaving zijn beide mogelijk, zowel naar structuur als naar architectuur. Respect : Essentiële eigenschappen van de aanwezige bebouwings- en omgevingskarakteristiek worden gerespecteerd. Behoud : Behoud en herstel van het aanwezige bebouwingsbeeld en versterken van de bestaande of historisch bepaalde karakteristiek van stedenbouwkundige, architectonische, landschappelijke of cultuurhistorische aard. Stimulans: Het gebied vraagt vanwege zijn bijzondere of markante karakter extra aandacht voor versterking en stimulering van het beeld. Indien van toepassing, zijn de aanvragen getoetst aan de (welstands)criteria, zoals geformuleerd in de welstandsnota. De lijsten zijn ter inzage op het secretariaat en in te zien via de website http\\www.welstandutrecht.nl. Commissie Welstand en Monumenten West d.d. 14 juni

7 G Rondvraag en sluiting De volgende vergadering vindt plaats op 28 juni De voorzitter De secretaris T. Frantzen M. van der Wiel Per 1 juli 2004 wordt de welstandsadvisering verricht op basis van de aan de verschillende beleidsniveaus verbonden criteria zoals geformuleerd in de welstandsnota 'De schoonheid van Utrecht' (vastgesteld door de raad van de gemeente Utrecht d.d. 24 juni 2004). (O) = open (R) = respect (B) = behoud (St) = stimulans (Ont) = ontwikkelingsgebied Commissie Welstand en Monumenten West d.d. 14 juni

Verslag van de vergadering van de Commissie Welstand en Monumenten West, gehouden op dinsdag 23 juli 2013 in Utrecht.

Verslag van de vergadering van de Commissie Welstand en Monumenten West, gehouden op dinsdag 23 juli 2013 in Utrecht. COMMISSIE WELSTAND EN MONUMENTEN WEST 2013-7 Verslag van de vergadering van de Commissie Welstand en Monumenten West, gehouden op dinsdag 23 juli 2013 in Utrecht. Aanwezig : Verhinderd : De voorzitter,

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Heerenveen-Midden Tellegebied Herontwikkeling scholenlocatie Tussen Meineszstraat en Coehoorn van Scheltingaweg

Beeldkwaliteitplan Heerenveen-Midden Tellegebied Herontwikkeling scholenlocatie Tussen Meineszstraat en Coehoorn van Scheltingaweg Beeldkwaliteitplan Heerenveen-Midden Tellegebied Herontwikkeling scholenlocatie Tussen Meineszstraat en Coehoorn van Scheltingaweg Team stedenbouw Voorontwerp 16032017 Inleiding De locaties van de scholen

Nadere informatie

Verslag van de tweehonderddertigste vergadering, gehouden op dinsdag 28 april 2009 in de Regentenzaal te Utrecht.

Verslag van de tweehonderddertigste vergadering, gehouden op dinsdag 28 april 2009 in de Regentenzaal te Utrecht. COMMISSIE WELSTAND EN MONUMENTEN WEST 2009-08 Verslag van de tweehonderddertigste vergadering, gehouden op dinsdag 28 april 2009 in de Regentenzaal te Utrecht. Aanwezig: Afwezig: De plaatsvervangend voorzitter

Nadere informatie

Gedelegeerd overleg van de Commissie Welstand en Monumenten, gehouden op dinsdag 24 februari 2015 in het Stadskantoor te Utrecht

Gedelegeerd overleg van de Commissie Welstand en Monumenten, gehouden op dinsdag 24 februari 2015 in het Stadskantoor te Utrecht COMMISSIE WELSTAND EN MONUMENTEN 2015-05 Gedelegeerd overleg van de Commissie Welstand en Monumenten, gehouden op dinsdag 24 februari 2015 in het Stadskantoor te Utrecht Aanwezig: de leden E. Bet, M. Cramer

Nadere informatie

Verslag van het gedelegeerd overleg van de Commissie Welstand en Monumenten West, gehouden op dinsdag 15 september 2009 in de Regentenzaal te Utrecht.

Verslag van het gedelegeerd overleg van de Commissie Welstand en Monumenten West, gehouden op dinsdag 15 september 2009 in de Regentenzaal te Utrecht. COMMISSIE WELSTAND EN MONUMENTEN WEST 2009-16 Verslag van het gedelegeerd overleg van de Commissie Welstand en Monumenten West, gehouden op dinsdag 15 september 2009 in de Regentenzaal te Utrecht. Aanwezig

Nadere informatie

Verslag van het gedelegeerd overleg van de Commissie Welstand en Monumenten, gehouden op dinsdag 11 augustus 2015 in het Stadskantoor te Utrecht

Verslag van het gedelegeerd overleg van de Commissie Welstand en Monumenten, gehouden op dinsdag 11 augustus 2015 in het Stadskantoor te Utrecht COMMISSIE WELSTAND EN MONUMENTEN 2015-15 Verslag van het gedelegeerd overleg van de Commissie Welstand en Monumenten, gehouden op dinsdag 11 augustus 2015 in het Stadskantoor te Utrecht Aanwezig: de leden

Nadere informatie

Gebied 12 Elst Centrum

Gebied 12 Elst Centrum Gebied 12 Elst Centrum het gebied is roodgekleurd op de kaart Welstandsnota Overbetuwe 2010, gebied 12 Elst centrum 131 Gebiedsbeschrijving Structuur Het centrum van Elst wordt gevormd door de licht gekromde

Nadere informatie

bijlagen bij de Toelichting

bijlagen bij de Toelichting bijlagen bij de Toelichting 50 Rhoadviseursvoorleefruimte 050100.1840401 51 Bijlage1 Kavelpaspoortenfasen3&4 Rhoadviseursvoorleefruimte 050100.1840401 52 Rhoadviseursvoorleefruimte 050100.1840401 Kavelpaspoor

Nadere informatie

B. Notulen Commissie Welstand en Monumenten West d.d. 11 mei 2004

B. Notulen Commissie Welstand en Monumenten West d.d. 11 mei 2004 COMMISSIE WELSTAND EN MONUMENTEN WEST 2004-10 Verslag van de honderdnegentiende openbare vergadering, gehouden op dinsdag 25 mei 2004, in de Regentenzaal, Zwaansteeg te Utrecht Aanwezig: P. Vermeulen (voorzitter),

Nadere informatie

Verslag van de Commissie Welstand en Monumenten West, gehouden op dinsdag 30 oktober 2012 in Utrecht.

Verslag van de Commissie Welstand en Monumenten West, gehouden op dinsdag 30 oktober 2012 in Utrecht. COMMISSIE WELSTAND EN MONUMENTEN WEST 2012 14 Verslag van de Commissie Welstand en Monumenten West, gehouden op dinsdag 30 oktober 2012 in Utrecht. Aanwezig : Afwezig : De voorzitter, T. Frantzen, de leden

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Erve Broekmate concept / Datum: 5 november 2012

Beeldkwaliteitplan Erve Broekmate concept / Datum: 5 november 2012 Beeldkwaliteitplan Erve Broekmate concept / Datum: 5 november 2012 Oorsprong van het plangebied Erve Broekmate is een locatie in het zuiden van Nijverdal. Ter hoogte van de kruising van de Keizersweg met

Nadere informatie

BKP Tubbergen, Manderveen, uitbreidingslokatie Beeldkwalteitsplan Manderveen, de Bessentuin

BKP Tubbergen, Manderveen, uitbreidingslokatie Beeldkwalteitsplan Manderveen, de Bessentuin BKP Tubbergen, Manderveen, uitbreidingslokatie Beeldkwalteitsplan Manderveen, de Bessentuin 1. inleiding In 2003 is een locatieonderzoek verricht voor de toekomstige woningbouwopgave van Manderveen. Uit

Nadere informatie

BALBOAPLEIN, SCHOOL EN WONINGEN AMSTERDAM

BALBOAPLEIN, SCHOOL EN WONINGEN AMSTERDAM BALBOAPLEIN, SCHOOL EN WONINGEN AMSTERDAM OMSCHRIJVING PROJECT BALBOAPLEIN Met de afbraak van de Joop Westerweelschool kwam er een bouwterrein vrij van ongeveer 100 bij 50 meter, gelegen tussen het Balboaplein

Nadere informatie

Burgermeester de Beaufortweg 61-63

Burgermeester de Beaufortweg 61-63 een toekomstgerichte oplossing voor de renovatie van twee kenmerkende gebouwen in Leusden Burgermeester de Beaufortweg 61-63 nieuwbouw renovatie restauratie herbestemming multifunctioneel woningbouw industrie

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Emmen, Noorderplein en omstreken. behorende bij de Welstandsnota Koers op kwaliteit (2 e wijziging)

Beeldkwaliteitplan Emmen, Noorderplein en omstreken. behorende bij de Welstandsnota Koers op kwaliteit (2 e wijziging) Beeldkwaliteitplan Emmen, Noorderplein en omstreken behorende bij de Welstandsnota Koers op kwaliteit (2 e wijziging) Gemeente Emmen 21 april 2011 2 1. Inleiding Dit Beeldkwaliteitplan Emmen, Noorderplein

Nadere informatie

criteria 1 kozijn- en gevelwijzigingen Vereniging tot bevordering, ondersteuning en instandhouding van landschappelijk en stedelijk schoon

criteria 1 kozijn- en gevelwijzigingen Vereniging tot bevordering, ondersteuning en instandhouding van landschappelijk en stedelijk schoon criteria 1 kozijn- en gevelwijzigingen 2013 Vereniging tot bevordering, ondersteuning en instandhouding van landschappelijk en stedelijk schoon 2 criteria 1 - kozijn- en gevelwijzigingen dorp stad & land

Nadere informatie

Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 06-08-2015 Advies over de periode van 22-07-2015 t/m 06-08-2015

Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 06-08-2015 Advies over de periode van 22-07-2015 t/m 06-08-2015 Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 06-08-2015 15-17743 Adres: Lucasbolwerk te Utrecht het plaatsen van fietsenrekken voor de duur van zes maanden 29-7-2015 Commissie: 11-8-2015

Nadere informatie

Verslag van de Commissie Welstand en Monumenten West, gehouden op dinsdag 15 juni 2010 in de Regentenzaal te Utrecht.

Verslag van de Commissie Welstand en Monumenten West, gehouden op dinsdag 15 juni 2010 in de Regentenzaal te Utrecht. COMMISSIE WELSTAND EN MONUMENTEN WEST 2009-07 Verslag van de Commissie Welstand en Monumenten West, gehouden op dinsdag 15 juni 2010 in de Regentenzaal te Utrecht. Aanwezig: Afwezig: De voorzitter, T.

Nadere informatie

Adviezen commissievergadering Wijdemeren Vastgesteld: Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 3 Grote commissie: 5

Adviezen commissievergadering Wijdemeren Vastgesteld: Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 3 Grote commissie: 5 commissies voor ruimtelijke kwaliteit 1 Omgevingsvergunning (verbouwing) Aantal voorgaande behandelingen: 1 120008 Bouwadres Nieuw-Loosdrechtsedijk 161 te Loosdrecht gemand. Soort bouwwerk Individuele

Nadere informatie

Verslag van de Commissie Welstand en Monumenten Oost, gehouden op dinsdag 14 september 2010 in de Regentenzaal te Utrecht.

Verslag van de Commissie Welstand en Monumenten Oost, gehouden op dinsdag 14 september 2010 in de Regentenzaal te Utrecht. COMMISSIE WELSTAND EN MONUMENTEN OOST 2010-16 Verslag van de Commissie Welstand en Monumenten Oost, gehouden op dinsdag 14 september 2010 in de Regentenzaal te Utrecht. Aanwezig: de voorzitter, T. Frantzen,

Nadere informatie

INHOUDELIJKE TOELICHTING

INHOUDELIJKE TOELICHTING Agendapunt: 9 No. 04/'09 Dokkum, 26 november 2008 ONDERWERP: beeldcriteria de Twine SAMENVATTING: De welstandsnota bevat geen uitgewerkte welstandscriteria voor (her)ontwikkelingsprojecten. Dergelijke

Nadere informatie

BEELDKWALITEITPLAN DRIELANDEN WEST FASE 1

BEELDKWALITEITPLAN DRIELANDEN WEST FASE 1 BEELDKWALITEITPLAN DRIELANDEN WEST FASE 1 1 juli 2015 Doel In dit document worden de richtlijnen beschreven voor de vormgeving van de bebouwing in het stedenbouwkundig plan voor Drielanden west fase 1.

Nadere informatie

AI13168 beeldkwaliteitsplan erve Wink te ansen

AI13168 beeldkwaliteitsplan erve Wink te ansen AI13168 beeldkwaliteitsplan erve Wink te ansen 26 januari 2015 2 inhoud Inhoudsopgave Luchtfoto plangebied Inleiding Beelden bestaande situatie Nieuwe situatie, positie en kapvorm bebouwing Impressie bouwplan

Nadere informatie

Piet Hein kavel te Goes

Piet Hein kavel te Goes Piet Hein kavel te Goes Stedenbouwkundige randvoorwaarden 151215 BIJLAGE 2 1 Bestaande situatie De Piet Hein kavel ligt aan de zuidrand van de oude binnenstad in een omgeving met deels kleinschalige oudere

Nadere informatie

Brandweerkazerne Dordrecht

Brandweerkazerne Dordrecht opdrachtgever locatie ontwerp uitvoering functie Gemeente Dordrecht Leerpark, Dordrecht 2006 2010-2011 Brandweerkazerne Technische Dienst GHOR Leer- en werkplek Da Vinci College Brandweerkazerne Dordrecht

Nadere informatie

Kavelpaspoort 18 kavels Harderweide d.d

Kavelpaspoort 18 kavels Harderweide d.d Kavelpaspoort 18 kavels Harderweide d.d. 24-11-2016 Uitgangspunten bouwmogelijkheden gemeentelijke kavels: Hoofdgebouw dient gebouwd te worden in de voorgevelrooilijn (zie bijlagen); De afstand tussen

Nadere informatie

URHAHN STEDENBOUW EN STRATEGIE MAART 2016 BKP AMERSFOORTSESTRAATWEG

URHAHN STEDENBOUW EN STRATEGIE MAART 2016 BKP AMERSFOORTSESTRAATWEG URHAHN STEDENBOUW EN STRATEGIE MAART 2016 BKP AMERSFOORTSESTRAATWEG 1 BEELDKWALITEITPLAN PROCES KLANKBORD 1 PARTICIPATIEBIJEENKOMST KLANKBORD 2 PRESENTATIE VASTSTELLING DEFINITIEF PRODUCT PRINCIPES UITWERKING

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan Voormalige Eurobioscoop en omgeving.

Beeldkwaliteitsplan Voormalige Eurobioscoop en omgeving. Beeldkwaliteitsplan Voormalige Eurobioscoop en omgeving. Inleiding De tender voor de voormalige Eurobioscoop heeft als doel de kwaliteiten van het bijzondere gebouw weer een rol te laten spelen in de nieuwe

Nadere informatie

Concept. wonen in de kern. wonen rondom de kern

Concept. wonen in de kern. wonen rondom de kern Concept Fiet sr out e wonen in de kern wonen rondom de kern won en in het lint 16 Door te spelen met de richtingen en de hellingshoeken van de kappen ontstaat er een gevarieerd straatbeeld. Eenheid en

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan Kapelkesstraat 70-70a te Eijsden

Beeldkwaliteitsplan Kapelkesstraat 70-70a te Eijsden Beeldkwaliteitsplan Kapelkesstraat 70-70a te Eijsden Inhoudsopgave - Inleiding - Doelstelling o Proces o Bestemmingsplan - Het plan o Beschrijving o Ambitie o Beeld o Gevelopbouw o Detaillering o Materialisering

Nadere informatie

Hunenborg. Zwavertshoek. Nijhofshoek. Ontwerpen va nuit respect. wijkdelen A R C H I T E C T E N

Hunenborg. Zwavertshoek. Nijhofshoek. Ontwerpen va nuit respect. wijkdelen A R C H I T E C T E N voorlopig ontwerp hieraan kunnen geen rechten worden ontleend wijkdelen Hunenborg Zwavertshoek BELT MAN A R C H I T E C T E N Ontwerpen va nuit respect Nijhofshoek 3.5.8 STEMPELWIJKEN welstandsnota titel

Nadere informatie

Verslag van de honderdzevenennegentigste vergadering, gehouden op dinsdag 30 oktober 2007 in de Regentenzaal te Utrecht.

Verslag van de honderdzevenennegentigste vergadering, gehouden op dinsdag 30 oktober 2007 in de Regentenzaal te Utrecht. COMMISSIE WELSTAND EN MONUMENTEN WEST 2007-20 Verslag van de honderdzevenennegentigste vergadering, gehouden op dinsdag 30 oktober 2007 in de Regentenzaal te Utrecht. Aanwezig: Afwezig: P. Vermeulen (voorzitter),

Nadere informatie

Verslag van het Gedelegeerd Overleg van de Commissie Welstand en Monumenten Oost, gehouden op dinsdag 13 maart 2012 in Utrecht

Verslag van het Gedelegeerd Overleg van de Commissie Welstand en Monumenten Oost, gehouden op dinsdag 13 maart 2012 in Utrecht COMMISSIE WELSTAND EN MONUMENTEN OOST 2012 05 Verslag van het Gedelegeerd Overleg van de Commissie Welstand en Monumenten Oost, gehouden op dinsdag 13 maart 2012 in Utrecht Aanwezig: de voorzitter, T.

Nadere informatie

Verslag van het gedelegeerd overleg van de Commissie Welstand en Monumenten Oost, gehouden op dinsdag 3 juni 2014 in Utrecht

Verslag van het gedelegeerd overleg van de Commissie Welstand en Monumenten Oost, gehouden op dinsdag 3 juni 2014 in Utrecht COMMISSIE WELSTAND EN MONUMENTEN OOST 2014-10 Verslag van het gedelegeerd overleg van de Commissie Welstand en Monumenten Oost, gehouden op dinsdag 3 juni 2014 in Utrecht Aanwezig: Afwezig : T. Frantzen,

Nadere informatie

Verslag van het Gedelegeerd Overleg van de Commissie Welstand en Monumenten Oost, gehouden op dinsdag 2 juli 2013 in Utrecht

Verslag van het Gedelegeerd Overleg van de Commissie Welstand en Monumenten Oost, gehouden op dinsdag 2 juli 2013 in Utrecht COMMISSIE WELSTAND EN MONUMENTEN OOST 2013-11 Verslag van het Gedelegeerd Overleg van de Commissie Welstand en Monumenten Oost, gehouden op dinsdag 2 juli 2013 in Utrecht Aanwezig : T. Frantzen (voorzitter),

Nadere informatie

Ontwerp beeldkwalititeitplan. St.-Annaparochie. Ulbe van Houtenlocatie VOGELVLUCHT. 2 april 2015

Ontwerp beeldkwalititeitplan. St.-Annaparochie. Ulbe van Houtenlocatie VOGELVLUCHT. 2 april 2015 Ontwerp beeldkwalititeitplan St.-Annaparochie VOGELVLUCHT Ulbe van Houtenlocatie 2 april 2015 Ulbe van Houtenstraat Schetsontwerp stedenbouwkundig plan 13 november 2014 Inleiding Dit beeldkwaliteitplan

Nadere informatie

VOORONTWERP FLORIS VERSTERSTRAAT 10. 25 april 2012

VOORONTWERP FLORIS VERSTERSTRAAT 10. 25 april 2012 VOORONTWERP FLORIS VERSTERSTRAAT 10 25 april 2012 5 Floris Versterstraat 10 Bestaande situatie 1:200 BEGANE GROND EERSTE VERDIEPING 6 TWEEDE VERDIEPING DERDE VERDIEPING ACHTERGEVEL VOORGEVEL 7 Floris Versterstraat

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan. Kop IJsselveld

Beeldkwaliteitsplan. Kop IJsselveld Beeldkwaliteitsplan Kop IJsselveld Status: Definitief Datum: 1 juli 2013 Beeldkwaliteitsplan Kop IJsselveld 2 Inhoud 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Beeldkwaliteitsplan 3 1.3 Opbouw beeldkwaliteitsplan

Nadere informatie

3 augustus 2012. 32 woningen in groenzone

3 augustus 2012. 32 woningen in groenzone Plek voor ideeën Beeldkwaliteitsplan Daalkampen II 030.00.02.45.20.00 3 augustus 2012 32 woningen in groenzone Beeldkwaliteitsplan, Daalkampen II - 32 woningen in groenzone 030.00.02.45.20.00 3 augustus

Nadere informatie

Gebied 6 Woonwijken vooroorlogs tot jaren veertig

Gebied 6 Woonwijken vooroorlogs tot jaren veertig Gebied 6 Woonwijken vooroorlogs tot jaren veertig het gebied is roodgekleurd op de kaart Welstandsnota Overbetuwe 2010, gebied 6 Woonwijken vooroorlogs tot jaren veertig 93 Gebiedsbeschrijving Structuur

Nadere informatie

Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: Advies over de periode van t/m

Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: Advies over de periode van t/m Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 14-09-2017 17-23269 Adres: Oudegracht 2 te Utrecht het verplaatsen van een trap in een restaurant 06-09-2017 Commissie: 19-9-2017 Akkoord

Nadere informatie

Agnietenlocatie Zwartsluis BEELDKWALITEITSPLAN

Agnietenlocatie Zwartsluis BEELDKWALITEITSPLAN Agnietenlocatie Zwartsluis BEELDKWALITEITSPLAN COLOFON Dorpsweg 103 8271 BL IJsselmuiden Opdrachtgever: Versie: Gemeente Zwartewaterland Concept Datum: 18-05-2017 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 INLEIDING Procedure

Nadere informatie

Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 05-03-2015 Advies over de periode van 20-02-2015 t/m 05-03-2015

Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 05-03-2015 Advies over de periode van 20-02-2015 t/m 05-03-2015 Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 05-03-2015 14-30211 Adres: Brigittenstraat 1 te Utrecht het wijzigen van de indeling en gevels ten behoeve van kantoor op de begane grond

Nadere informatie

BEELDKWALITEITPLAN VILLAPARK DE BOUSBERG. Gemeente Landgraaf

BEELDKWALITEITPLAN VILLAPARK DE BOUSBERG. Gemeente Landgraaf BEELDKWALITEITPLAN VILLAPARK DE BOUSBERG Gemeente Landgraaf Opdrachtgever: Projectnr: Rapportnr: Datum: Van Wijnen BV LAN127 17 001 25 september 2017 BEELDKWALITEITPLAN VILLAPARK DE BOUSBERG Gemeente

Nadere informatie

stedenbouwk. randvoorwaarden s-herenwei te Maasland

stedenbouwk. randvoorwaarden s-herenwei te Maasland stedenbouwk. randvoorwaarden s-herenwei te Maasland transformatie weide s-herenstraat tussen 88 en 89 30_05_2007 stedenbouwkundig concept Maasland routing, herkenningspunten en contouren stedelijk gebied

Nadere informatie

Stedenbouwkundige Randvoorwaarden Vrije Kavels De Eiken. Terwijde, Leidsche Rijn Utrecht

Stedenbouwkundige Randvoorwaarden Vrije Kavels De Eiken. Terwijde, Leidsche Rijn Utrecht Stedenbouwkundige Randvoorwaarden Vrije Kavels De Eiken Terwijde, Leidsche Rijn Utrecht Versie 2 December 2009 Inhoudsopgave De ligging van De Eiken 2 Het verkavelingsplan 3 De architectuur 6 De verschillende

Nadere informatie

Deelgebied 4, Vorchten. 1. Beschrijving bestaande situatie

Deelgebied 4, Vorchten. 1. Beschrijving bestaande situatie Deelgebied 4, Vorchten 1. Beschrijving bestaande situatie der tijden zijn aanbouwen gerealiseerd, soms opvallend qua massa maar zodanig rekening houdend met de locatie en zichten dat zij geen afbreuk doen

Nadere informatie

DAKKAPELLEN. Beschrijving en uitgangspunten welstandsbeleid

DAKKAPELLEN. Beschrijving en uitgangspunten welstandsbeleid DAKKAPELLEN Beschrijving en uitgangspunten welstandsbeleid Een dakkapel is een bescheiden uitbouw in de kap, bedoeld om de lichttoetreding te verbeteren en het bruikbaar woonoppervlak te vergroten. Dakkapellen

Nadere informatie

9.1.F Inventum. Gebiedsbeschrijving

9.1.F Inventum. Gebiedsbeschrijving 9.1.F Inventum Gebiedsbeschrijving De voormalige locatie van lnventum is gelegen aan de Leijenseweg op de hoek van de 2e Brandenburgerweg. In 1908 werd daar de eerste fabriekshal gebouwd voor Inventum;

Nadere informatie

Verslag van de Commissie Welstand en Monumenten Oost, gehouden op dinsdag 20 juli 2010 in de Regentenzaal te Utrecht.

Verslag van de Commissie Welstand en Monumenten Oost, gehouden op dinsdag 20 juli 2010 in de Regentenzaal te Utrecht. COMMISSIE WELSTAND EN MONUMENTEN OOST 2010-14 Verslag van de Commissie Welstand en Monumenten Oost, gehouden op dinsdag 20 juli 2010 in de Regentenzaal te Utrecht. Aanwezig: de leden P. Diederen, M. Reniers,

Nadere informatie

Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 25-06-2015 Advies over de periode van 12-06-2015 t/m 25-06-2015

Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 25-06-2015 Advies over de periode van 12-06-2015 t/m 25-06-2015 Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 25-06-2015 15-06077 Adres: Oudegracht 69 te Utrecht het restaureren van een kerk 17-06-2015 Commissie: 30-6-2015 Akkoord Monumentwaarden voldoende

Nadere informatie

Aanleiding door de ordrachtgeverscombinatie

Aanleiding door de ordrachtgeverscombinatie MEMO Project: 200608 De Coronel ROC-locatie Hatertseweg Nijmegen Opdrachtgever: Opdrachtgeverscombinatie De Coronel vof Onderdeel: Beeldkwaliteitplan Datum: 30 oktober 2007 Door: Vera Yanovshtchinsky architecten

Nadere informatie

COMMISSIE WELSTAND EN MONUMENTEN OOST 2014-04. Verslag van de Commissie Welstand en Monumenten Oost, gehouden op dinsdag 25 februari 2014 in Utrecht

COMMISSIE WELSTAND EN MONUMENTEN OOST 2014-04. Verslag van de Commissie Welstand en Monumenten Oost, gehouden op dinsdag 25 februari 2014 in Utrecht COMMISSIE WELSTAND EN MONUMENTEN OOST 2014-04 Verslag van de Commissie Welstand en Monumenten Oost, gehouden op dinsdag 25 februari 2014 in Utrecht Aanwezig : Afwezig : de leden P. Diederen, J. Kamphuis,

Nadere informatie

BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468

BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468 BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468 colofon SAB Arnhem B.V. Contactpersoon: Arjan van der Laan bezoekadres: Frombergdwarsstraat 54 6814 DZ Arnhem correspondentieadres:

Nadere informatie

Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 16-04-2015 Advies over de periode van 03-04-2015 t/m 16-04-2015

Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 16-04-2015 Advies over de periode van 03-04-2015 t/m 16-04-2015 Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 16-04-2015 15-04812 Adres: Thematerweg 18 te Haarzuilens het verbouwen van een bijgebouw tot Bed & Breakfast 15-04-2015 Commissie: 21-4-2015

Nadere informatie

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 18-11-2014

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 18-11-2014 WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T weeknummer: 47 Verslag d.d. 18-11-2014 Status: vastgesteld Aanwezig: Stadsbouwmeester: mevr. ir. L.L.M. Oudenaarde Ambtelijke ondersteuning:

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Commissie Welstand en Monumenten West, gehouden op dinsdag 7 januari 2014 in Utrecht.

Verslag van de vergadering van de Commissie Welstand en Monumenten West, gehouden op dinsdag 7 januari 2014 in Utrecht. COMMISSIE WELSTAND EN MONUMENTEN WEST 2014-01 Verslag van de vergadering van de Commissie Welstand en Monumenten West, gehouden op dinsdag 7 januari 2014 in Utrecht. Aanwezig : De voorzitter T. Frantzen,

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ANALYSE. Historische route

RUIMTELIJKE ANALYSE. Historische route RUIMTELIJKE ANALYSE 1868 2007 Historische route Over het eiland loopt een deel van een eeuwenoude route tussen Oosterhout (centrum) en Den Hout. Eén van de belangrijkste structuurbepalende elementen op

Nadere informatie

Gemeente Alkmaar afdeling RO November 2010 (gewijzigd naar aanleiding van amendement in de raadsvergadering van 11 november 2010)

Gemeente Alkmaar afdeling RO November 2010 (gewijzigd naar aanleiding van amendement in de raadsvergadering van 11 november 2010) Gemeente Alkmaar afdeling RO November 2010 (gewijzigd naar aanleiding van amendement in de raadsvergadering van 11 november 2010) Deel 1 Deel 2 Bestaande situatie locatie 2 Aan de noordzijde van het Noordhollands

Nadere informatie

Welstandsparagraaf landschappelijke campus Wielewaal Oost

Welstandsparagraaf landschappelijke campus Wielewaal Oost Welstandsparagraaf landschappelijke campus Wielewaal Oost Rotterdam 13 november 2013 1. Inleiding Aanleiding De landschappelijke campus Wielewaal Oost ligt op het voormalige terrein van voetbalclub C.V.V.

Nadere informatie

112 woningen plan St. Cyr Geldrop

112 woningen plan St. Cyr Geldrop B02/2683 29-09-2005 Inleiding Op de locatie van een drietal gesloopte galerijflats is een plan ontwikkeld met een divers aanbod van woningtypes waaronder patiowoningen. De nieuwbouw zal een nieuwe impuls

Nadere informatie

DRIESPRONG HARMELEN. Uitgebreide stedebouwkundige randvoorwaarden. m e i 2010

DRIESPRONG HARMELEN. Uitgebreide stedebouwkundige randvoorwaarden. m e i 2010 DRIESPRONG HARMELEN Uitgebreide stedebouwkundige randvoorwaarden m e i 2010 INLEIDING De Driesprong is een complex van 30 seniorenwoningen gelegen aan de Kerkweg en de Uitweg in het centrum van Harmelen.

Nadere informatie

Verslag van de tweehonderdnegentiende vergadering, gehouden op dinsdag 28 oktober 2008 in de Regentenzaal te Utrecht.

Verslag van de tweehonderdnegentiende vergadering, gehouden op dinsdag 28 oktober 2008 in de Regentenzaal te Utrecht. COMMISSIE WELSTAND EN MONUMENTEN WEST 2008-19 Verslag van de tweehonderdnegentiende vergadering, gehouden op dinsdag 28 oktober 2008 in de Regentenzaal te Utrecht. Aanwezig: Afwezig: De voorzitter, T.

Nadere informatie

B Notulen Commissie Welstand en Monumenten Oost d.d. 25 maart 2014

B Notulen Commissie Welstand en Monumenten Oost d.d. 25 maart 2014 COMMISSIE WELSTAND EN MONUMENTEN OOST 2014-06 Verslag van de Commissie Welstand en Monumenten Oost, gehouden op dinsdag 8 april 2014 in Utrecht Aanwezig : Afwezig : T. Frantzen, voorzitter, de leden P.

Nadere informatie

Concept d.d. 8 november 2011

Concept d.d. 8 november 2011 1 BEELDKWALITEITPLAN MAARTENSWOUDEN Aanvulling november 2011 Gemeente Drachten Werknummer: 899.301.00 November 2011 Kuipercompagnons 2 Inhoudsopgave blz. 1. INLEIDING 5 1.1 Aanleiding en doel 5 1.2 Ligging

Nadere informatie

SUB COMMISSIE ERFGOED van de COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 07-01-2014

SUB COMMISSIE ERFGOED van de COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 07-01-2014 SUB COMMISSIE ERFGOED van de COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT A M E R S F O O R T weeknummer: 02 Verslag d.d. 07-01-2014 Status: vastgesteld Aanwezig: Leden: mevr. Ir. L.L.M. Oudenaarde, voorzitter, stadsbouwmeester

Nadere informatie

1/6. Toelichtend deel. Inleiding

1/6. Toelichtend deel. Inleiding Toelichtend deel Inleiding In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de huidige situatie en omgeving van het plangebied en worden de beeldkwaliteitseisen aangegeven voor de nieuw te bouwen woningen. Met het opstellen

Nadere informatie

Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN

Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN colofon SAB Arnhem bezoekadres: Frombergdwarsstraat 54 6814 DZ Arnhem correspondentieadres: postbus 479 6800 AL Arnhem T (026) 3576911 F

Nadere informatie

WELSTANDSNOTA RIJSSEN-HOLTEN - 1 RIJSSEN WONEN 31

WELSTANDSNOTA RIJSSEN-HOLTEN - 1 RIJSSEN WONEN 31 Situering - De situering van de bebouwing dient te worden afgestemd op de bebouwingskarakteristieken van de directe omgeving. - In gebieden waarbij in de situering sprake is van een grote mate van eenheid

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan Drachten, hoek Zuiderdwarsvaart-Raai. 232.30.05.35.00 1 juli 2013

Beeldkwaliteitsplan Drachten, hoek Zuiderdwarsvaart-Raai. 232.30.05.35.00 1 juli 2013 Plek voor ideeën Beeldkwaliteitsplan Drachten, hoek Zuiderdwarsvaart-Raai 232.30.05.35.00 1 juli 2013 Beeldkwaliteitsplan Drachten, hoek Zuiderdwarsvaart-Raai 1 juli 2013 232.30.05.35.00 Inhoudsopgave

Nadere informatie

beeldkwaliteitsplan locatie ons belang Staphorst 21 september 2012

beeldkwaliteitsplan locatie ons belang Staphorst 21 september 2012 beeldkwaliteitsplan locatie ons belang Staphorst 21 september 2012 Inleiding In de Welstandsnota Staphorst is aangegeven dat er bij nieuwe ontwikkelingen (zowel uitbreidingen als inbreidingen) gelet moet

Nadere informatie

47003-bkp-v BESTEMMINGSPLAN "WONINGBOUW OSSENDRECHTSEWEG 38, HOOGERHEIDE" 1 INLEIDING Aanleiding en doel...

47003-bkp-v BESTEMMINGSPLAN WONINGBOUW OSSENDRECHTSEWEG 38, HOOGERHEIDE 1 INLEIDING Aanleiding en doel... GEMEENTE WOENSDRECHT BESTEMMINGSPLAN "WONINGBOUW OSSENDRECHTSEWEG 38, HOOGERHEIDE" BIJLAGE 5 bij de TOELICHTING BEELDKWALITEITSPLAN Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 2 1.1 Aanleiding en doel... 2 1.2 Ligging

Nadere informatie

Gebied 5 Historische invalswegen

Gebied 5 Historische invalswegen Gebied 5 Historische invalswegen Welstandsnota Overbetuwe 2010, gebied 5 Historische invalswegen 81 het gebied is roodgekleurd op de kaart Welstandsnota Overbetuwe 2010, gebied 5 Historische invalswegen

Nadere informatie

Blok 4 August Allebéplein

Blok 4 August Allebéplein Blok 4 August Allebéplein Bouwenvelop 09-10-2014 Inhoud Inleiding, toelichting Matentekening Ruimtelijke randvoorwaarden Doorsneden Toelichting De bouwenvelop is opgesteld binnen het kader van het Uitwerkingsplan

Nadere informatie

Leidraad voor Boschkens-west d.d. oktober 2007 vormt het uitganspunt en toetsingskader voor de diverse deeluitwerkingen.

Leidraad voor Boschkens-west d.d. oktober 2007 vormt het uitganspunt en toetsingskader voor de diverse deeluitwerkingen. ligging plangebied 4a Boschkens, Goirle Context In juli 2014 is voor fase 4a in Boschkens een nieuw verkavelingsplan opgesteld bestaande uit volgende programma: - 30 rijwoningen, sociale huur, kavelgrootte

Nadere informatie

GEMEENTE BRONCKHORST

GEMEENTE BRONCKHORST GEMEENTE BRONCKHORST Bestemmingsplan Vorden, Ruurloseweg-Enkweg Bijlage: Beeldkwaliteitsplan Vorden, Ruurloseweg-Enkweg Beeldkwaliteitsplan Vorden, Ruurloseweg Enkweg In aanvulling op de welstandsnota

Nadere informatie

Verslag van de tweehonderdelfde vergadering, gehouden op dinsdag 10 juni 2008 in de Regentenzaal te Utrecht.

Verslag van de tweehonderdelfde vergadering, gehouden op dinsdag 10 juni 2008 in de Regentenzaal te Utrecht. COMMISSIE WELSTAND EN MONUMENTEN WEST 2008-11 Verslag van de tweehonderdelfde vergadering, gehouden op dinsdag 10 juni 2008 in de Regentenzaal te Utrecht. Aanwezig: Afwezig: De voorzitter, T. Frantzen,

Nadere informatie

Goudenregenstraat. Korte Kerkweg. Beeldkwaliteitplan

Goudenregenstraat. Korte Kerkweg. Beeldkwaliteitplan Goudenregenstraat Korte Kerkweg Beeldkwaliteitplan Landelijk wonen Rouveen januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Algemeen 5 1.2 Doelstelling 5 1.3 Status 5 2 Uitgangspunten 7 2.1 De ligging 7 2.2

Nadere informatie

Individuele woningbouw niveau 3

Individuele woningbouw niveau 3 Gebied 11: Canadalaan Individuele woningbouw niveau 3 Bebouwing De bebouwing in dit gebied dateert uit de jaren 70-80 en de oorspronkelijke functie is gelijk aan de huidige; te weten wonen. De bebouwing

Nadere informatie

Kloostergang met krokodillenhuid

Kloostergang met krokodillenhuid Kloostergang met krokodillenhuid De anier -70 sociale huurappartementen Den Haag van Herk De Kleijn Schroeder & de Jong architecten bv lid N Groenhoedenveem 22 1019 L msterdam 020-4185131 www.hksj.nl info@vanherkdekleijn.nl

Nadere informatie

Agenda vergadering Welstandscommissie Castricum d.d

Agenda vergadering Welstandscommissie Castricum d.d MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT Agenda vergadering Welstandscommissie Castricum d.d. 29-03-2016 Te behandelen plannen Castricum Bezoekers 13:30 uur Gerard Min (architect), inzake 160026,

Nadere informatie

Conclusies locatie P+R Stationsgebied

Conclusies locatie P+R Stationsgebied Conclusies locatie P+R Stationsgebied Inpassing in de omgeving + De omgeving is van een grootschaliger karakter passend bij de functie brandweerkazerne. De openbare ruimte waar de kazerne op aansluit bestaat

Nadere informatie

161 Weesperzijde renovatie en verbetering van 67 woningen aan de Amstel studieplan voor het optoppen van dit blok met 15 koopwoningen

161 Weesperzijde renovatie en verbetering van 67 woningen aan de Amstel studieplan voor het optoppen van dit blok met 15 koopwoningen 161 Weesperzijde renovatie en verbetering van 67 woningen aan de Amstel studieplan voor het optoppen van dit blok met 15 koopwoningen Oost/Watergraafsmeer, Amsterdam VILLANOVA architecten, Rotterdam, 1999

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Medisch centrum Bennekom e.o.

Beeldkwaliteitplan Medisch centrum Bennekom e.o. 1 Beeldkwaliteitplan Medisch centrum Bennekom e.o. 1. Inleiding 1.1. Aanleiding Om diverse logistieke en praktische redenen bestaat in Bennekom al enige tijd de behoefte om de plaatselijke huisartsen,

Nadere informatie

Park Krayenhoff Uithoorn

Park Krayenhoff Uithoorn Park Krayenhoff Uithoorn Park Krayenhoff Uithoorn Stedenbouwkundig plan Langwerpige parkzone De wijk wordt voor autoverkeer ontsloten vanuit het zuidoosten met een toegangsweg door het groen vanaf de

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan herziening Prikwei West Herziening 025.76.02.11.05.00 15 oktober 2013

Beeldkwaliteitsplan herziening Prikwei West Herziening 025.76.02.11.05.00 15 oktober 2013 Plek voor ideeën e Beeldkwaliteitsplan herziening Prikwei West Herziening 025.76.02.11.05.00 15 oktober 2013 Beeldkwaliteitsplan Prikwei West Herziening 025.76.02.11.05.00 15 oktober 2013 Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

NIEUWE LEIJENHOF B C. NIEUWE LEIJENHOF Doorsnede blok A Doorsnede blok B. Doorsnede blok C. Doorsnede blok A. Doorsnede blok B.

NIEUWE LEIJENHOF B C. NIEUWE LEIJENHOF Doorsnede blok A Doorsnede blok B. Doorsnede blok C. Doorsnede blok A. Doorsnede blok B. NIEUWE LEIJENHOF De nieuwe Leijenhof wordt een multifunctioneel woonzorgservicecentrum met programma s voor verschillende doelgroepen. De belangrijkste onderdelen zijn: 1. Wonen intramuraal in groepsverband

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGPLAN EN BEELDKWALITEITSPLAN PLAN WELLINK ZWOLLE GEMEENTE OOST GELRE ROBHL

STEDENBOUWKUNDIGPLAN EN BEELDKWALITEITSPLAN PLAN WELLINK ZWOLLE GEMEENTE OOST GELRE ROBHL STEDENBOUWKUNDIGPLAN EN BEELDKWALITEITSPLAN PLAN WELLINK ZWOLLE GEMEENTE OOST GELRE INLEIDING In het bestemmingsplan Buurtschap Zwolle 2011 is de toekomstige woningbouw op de voormalige locatie van Wellink

Nadere informatie

Wonen in een comfortabele. rietenkapvilla. Gevarieerd wonen in de gilden. 7 royale. bouwkavels te koop vanaf e 255, 00. per m 2 (incl.

Wonen in een comfortabele. rietenkapvilla. Gevarieerd wonen in de gilden. 7 royale. bouwkavels te koop vanaf e 255, 00. per m 2 (incl. Wonen in een comfortabele rietenkapvilla? 7 royale bouwkavels te koop vanaf e 255, 00 per m 2 (incl. BTW) Gevarieerd wonen in de gilden Toekomstige Hanzelijn Dronten geeft je de ruimte De woonwijk De Gilden

Nadere informatie

Twee nieuwe Tugelablokken in de Transvaalbuurt Amsterdam. In opdracht van Ymere Ontwikkeling

Twee nieuwe Tugelablokken in de Transvaalbuurt Amsterdam. In opdracht van Ymere Ontwikkeling Twee nieuwe Tugelablokken in de Transvaalbuurt Amsterdam In opdracht van Ymere Ontwikkeling 1/10 Twee nieuwe Tugelablokken De nieuwe Tugelablokken van M3H vervangen twee van de vijf bouwblokken in een

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan plangebied `De Gracht` Stadsvilla s en stadstuin. Mei 2015

Beeldkwaliteitplan plangebied `De Gracht` Stadsvilla s en stadstuin. Mei 2015 Beeldkwaliteitplan plangebied `De Gracht` Stadsvilla s en stadstuin Mei 2015 Inleiding Voor de locatie De Gracht in Groenlo wordt al jaren naar een nieuwe invulling gezocht. Om de gewenste beeldkwaliteit

Nadere informatie

AANLEIDING NIEUWE START: WOONPROGRAMMA

AANLEIDING NIEUWE START: WOONPROGRAMMA AANLEIDING Het onderwerp van het voorliggende document Aanpassing VIOSBP WW - 4 is de aanpassing van het stedenbouwkundig plan voor dit (deel-)gebied van Malburgen West in Arnhem. In 2011 en in de jaren

Nadere informatie

Gemeente. Hof van Twente. beeldkwaliteitplan stadhuis Delden

Gemeente. Hof van Twente. beeldkwaliteitplan stadhuis Delden Gemeente Hof van Twente beeldkwaliteitplan stadhuis Delden Rho adviseurs Oenkerk 7 juli 2014 Gemeente Hof van Twente beeldkwaliteitplan stadhuis Delden Rho adviseurs Oenkerk referte: Guido van Loenen opdrachtnr.

Nadere informatie

De Wederik. Herontwikkeling woningbouw - Stedenbouwkundig plan Ontwerp

De Wederik. Herontwikkeling woningbouw - Stedenbouwkundig plan Ontwerp De Wederik Herontwikkeling woningbouw - Stedenbouwkundig plan Ontwerp Team stedenbouw Versie 10 april 2015 De Wederik Stedenbouwkundig plan (ontwerp) Inhoud 1. Inleiding 2. Bestaande situatie 3. Project

Nadere informatie

B E E L D K W A L I T E I T S P L A N

B E E L D K W A L I T E I T S P L A N B E E L D K W A L I T E I T S P L A N F A L K E N A P A R K H E E R E N V E E N Datum 08-07-2014 Bestand Versie 1.2 Status Ontwerp I N H O U D 1. INLEIDING 2. FALKENA PARK 3. ONTWIKKELINGSVISIE 4. WELSTANDSBELEID

Nadere informatie

Beeldkwaliteit Gebouwde omgeving Sfeer Materialisering Kleur

Beeldkwaliteit Gebouwde omgeving Sfeer Materialisering Kleur Beeldkwaliteit Gebouwde omgeving Het landgoed kent een sterk variërende omgeving met bos, heide, weide en akkers, beekdal, ven en meer. De gebouwen vallen traditioneel niet erg op, ook de nieuwbouw zal

Nadere informatie

Locatie 3 Parklaan: NS + Verweij sab 61403.02. Gemeente Boskoop 25 september

Locatie 3 Parklaan: NS + Verweij sab 61403.02. Gemeente Boskoop 25 september Locatie Parklaan: NS + Verweij sab 6140.02 Gemeente Boskoop 25 september locatienummer Het gebied wordt aan de noordzijde begrensd door het Laag Boskoop, aan de zuidzijde door de Zijde. Aan de oost en

Nadere informatie

Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: Advies over de periode van t/m

Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: Advies over de periode van t/m Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 05-01-2017 16-34032 Adres: Mecklenburglaan 3 te Utrecht het renoveren van een monumentaal pand 04-01-2017 Commissie: 10-1-2017 Akkoord 16-36158

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan. Denekamp 't Pierik fase 2

Beeldkwaliteitsplan. Denekamp 't Pierik fase 2 Beeldkwaliteitsplan Denekamp 't Pierik fase 2 Govert Flinckstraat 31 - postbus 1158-8001 BD Zwolle 038-4216800 13 november 2008 2 Beeldkwaliteitsplan Denekamp t Pierik fase 2 1. Inleiding 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

St.-Annaparochie. Ulbe van Houtenlocatie

St.-Annaparochie. Ulbe van Houtenlocatie Ontwerp beeldkwalititeitplan St.-Annaparochie Ulbe van Houtenlocatie 14 juli 2015 Inleiding Dit beeldkwaliteitplan is gericht op de ontwikkeling van een Aldisupermarkt en nieuw te bouwen woningen op de

Nadere informatie