De Internationalisering van de Jaarbeurs Utrecht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Internationalisering van de Jaarbeurs Utrecht"

Transcriptie

1

2

3 Inhoudsopgave Voorwoord Inhoudsopgave 1. Ontwerpopgave 2. Verkenning 3. Stedenbouwkundig ontwerp 1.1 Locatie Masterplan 1.3 Huidige plannen Te ontwerpen product Locatieanalyse Beursbeschrijving Precedenten Conclusies Pve & randvoorwaarden Uitgangspunten Concept Varianten Ontwerp LP model Conclusies Gebouw ontwerp 4.1 Pve & randvoorwaarden Uitgangspunten Concept Varianten Ontwerp LP model Haalbaarheid Conclusies & aanbevelingen 50 Literatuur 51 Bijlage Gebouwtekeningen op 1:

4 1. Ontwerpopgave 1.1 Locatie Het gekozen project is de Jaarbeurs met het Jaarbeursterrein. Het terrein huisvest op dit moment voornamelijk één functie, de beursfunctie. Grootste oppervlakte van het terrein bestaat dan ook uit hallen en de rest wordt als verkeersgebied gebruikt door zowel auto s als voetgangers. Er bevinden zich een groot aantal parkeerterreinen op het gebied. De Jaarbeurs van Utrecht is een van de grotere beurzen, met een redelijke flexibiliteit aan zalen. De beurs heeft een hallencomplex van twaalf hallen. Deze zalen zijn samen goed voor een zaaloppervlak van m2. De hallen verschillen in grootte van ongeveer tot ongeveer m2. De Jaarbeurs heeft verder ook functies als vergaderen en congres maar deze zijn in het Beatrixgebouw gesitueerd en niet op het terrein zelf. Dit congres- en vergadercentrum beschikt over een tiental zalen. Het complex is groot maar zit organisatorisch minder in elkaar doordat de functies zover van elkaar liggen. Naast problemen heeft dit gebied ook een aantal goede aspecten. Station Utrecht is als een van de HSL-locaties aangewezen en doordat het centraal binnen het land ligt heeft het een belangrijke rol voor Nederland. De komst van de HSL brengt veel mogelijkheden met zich mee, zowel aan het station zelf als de omgeving ervan en in dit geval kan de Jaarbeurs er ook van profiteren. Verder heeft Utrecht een groot winkelcentrum met regionale en landelijke aantrekkingskracht. Door onder andere de hiervoor genoemde problemen heeft de gemeente besloten het gebied te gaan herontwerpen met als doel het Stationsgebied internationaal op de kaart te zetten. De beurs in combinatie met een druk station wordt ervaren als een gebied met een matige verblijfskwaliteit en een weinig aantrekkelijk aanzien. Op dit moment is het ook het geval dat de bezoekers van de Jaarbeurs gelijk na het bezoeken van de beurs richting centrum gaan, er zijn geen voorzieningen om de bezoekers op het Jaarbeursterrein te houden. Het jaarbeursterrein maakt deel uit van het Stationsgebied Utrecht. Dit gebied kampt met een aantal problemen; Het centrum kan de druk van de bezoekersstroom niet meer aan. Het aantal voorzieningen in het centrum is niet voldoende en doordat het niet verder kan uitbreiden ontstaan er spanningen. Het station bleek niet berekend te zijn op de groei van Utrecht en voldoet niet meer aan de wensen. Verder vormt het station een barrière tussen het centrum en het Jaarbeursterrein, het zijn op dit moment twee verschillende delen aan weerszijden van het station met geen enkele verbinding ertussen. Bewerkte luchtfoto van plangbied. 1

5 1.2 Masterplan In 2001 besloot het nieuw aangetreden Utrechtse gemeentebestuur twee visies voor te leggen aan de stad in een raadplegend referendum. Na jaren van plannenmakerij wilde het stadsbestuur met het referendum de betrokkenheid van de Utrechters vergroten, draagvlak voor een ontwikkelingsvisie bereiken en de garantie geven dat er ook werkelijk iets zou gebeuren. De Utrechter kon kiezen tussen Visie A - Stadshart Verruimd en Visie 1 - Stadshart Compact. De doelstellingen die ten grondslag lagen aan de ontwikkeling van de twee referendabele visies waren: De barrièrewerking van het spoor tussen de oostelijke en de westelijk stad wordt aangepakt; De westkant van het station krijgt een volwaardige entree; Het Stationsgebied krijgt een aansprekende architectuur; Het Stationsgebied wordt sociaal veilig; Het Stationsgebied is straks goed bereikbaar en biedt voldoende parkeerplaatsen en openbaar vervoer. Visie A lost de problemen op in een ruimere opzet. De nieuwe binnenstad sluit aan bij de oude monumentale binnenstad, én op de omliggende wijken. Er komen twee nieuwe hoofdroutes. De eerste is de centrumboulevard van Merwedekanaal naar plein Vredenburg. Hier komen voornamelijk winkels, kantoren, horeca en entertainment. De tweede hoofdroute is de stadscorridor. Deze strook loopt langs Graadt van Roggenweg en Leidseweg, via Westplein en Smakkelaarsveld, naar plein Vredenburg. Langs deze route komen publieke gebouwen te staan, zoals een bibliotheek. Het doorgaande autoverkeer gaat onder het Westplein door, fietsers en voetgangers gaan via een onderdoorgang onder het spoor door van Lombok naar Vredenburg. Visie A is ruim omdat gebouwen geplaatst worden aan twee doorgaande routes. Visie 1 Hieronder zijn de plannen heel kort uitgelegd. Visie A Visie 1 benut de kansen en lost de problemen op in het Stationsgebied zelf. De nieuwe binnenstad sluit aan op de oude monumentale binnenstad. Er komt één centrale hoofdroute van Merwedekanaal naar plein Vredenburg: de centrumboulevard. Langs deze hoofdroute vestigen zich winkels, kantoren, horeca, entertainment, cultuur en publieke gebouwen. Het is er 24 uur per dag levendig. Door de concentratie aan deze ene route ontstaat een compacte nieuwe binnenstad, met hoogbouw en een bedrijvig karakter. 2

6 De bewoners van Utrecht hebben in een referendum voor Visie A gekozen. 65,3% van de bevolking heeft zijn stem uitgebracht. De gemeenteraad koos eveneens voor Visie A en gaf opdracht voor het maken van een Masterplan. In de volgende stap werd visie A verder uitgewerkt, hieronder is een overzichtskaart hiervan te zien. Het is geen definitief plan, maar een houvast voor verdere ontwikkelingen per gebied. 1.3 De huidige plannen De jaarbeurs is volop bezig met plannen te maken voor het terrein. Het huidige plan lijkt erg veel op het masterplan van hierboven, maar zijn een aantal verschillen. De boulevard blijft wel erin, maar de bioscoop verplaatst zich naar oost entree kant van de beurs en in plaats van de hoogte in te gaan, wordt het een uitgestrekt gebouw van een zaallaag hoog. Verder word er een casino en een hotel aan het begin van het terrein geplaatst. Deze fungeren dan ook als landmarks van de beurs. De parkeerplaatsen die verdwijnen door de bouw komen terug in garages onder de bioscoop en gedeeltelijk in de bioscoop. (onder de zalen). 1.4 Te ontwerpen product Het ontwerp gedeelte omvat voor ons twee onderdelen, het stedenbouwkundige gedeelte en de uitwerking daarvan op gebouw niveau Stedenbouwkundige opgave: In het voor ons belangrijke gebied (Jaarbeursterrein) komen voorzieningen als een casino, een bioscoop, een foodcourt en een schouwburg. Bij het bepalen van de functies die op het gebied moesten komen zijn er verschillende onderzoeken verricht naar de vraag van de bezoekers van het station. Hier kwam naar voren dat velen van hen een bibliotheek miste. Hierdoor nemen wij deze functie ook op in ons gebied. Het stationsgebied in Utrecht wordt in de komende jaren vernieuwd. De hoofdredenen hiervoor zijn dat het treinstation Utrecht Centraal, dat nu 50 miljoen reizigers opvangt, rond 2020, 100 miljoen reizigers per jaar verwacht te moeten verwerken. Deze vergroting van de bezoekersstroom kan het station in de huidige staat niet aan. Ook het aanliggende shoppingcenter Hoog-Catherijnen wordt vernieuwd. Dit omdat er door alle dode hoeken en de onoverzichtelijke routing voor een onaangename, onveilige sfeer wordt gezorgd. Het Masterplan voor het gebied richt zich voornamelijk op het station, het Jaarbeursterrein worden niet in volle mate meegenomen, terwijl juist door het verder ontwikkelen van de Jaarbeurs en de omgeving hiervan sterk aan de internationalisering van het station kan bijdragen. Het Jaarbeursterrein, aan de westzijde van het station wordt als onprettig ervaren, door de doodsheid die dit beurscomplex met zich mee kan brengen. Dit terwijl het op een toplocatie ligt, dichtbij het centrum. 3

7 Op het moment gaan de bezoekers van de Jaarbeurs, waarvan 60% met de trein komt, dan ook meteen weer via het station naar huis, of naar de stad. Door plaatsing van voorzieningen kunnen deze bezoekers op het terrein gehouden worden, waardoor het terrein een levendigere uitstraling kan krijgen. Op het terrein moeten verschillende door de gemeente bepaalde functies komen. Hierbij zitten verschillende leisure-activiteiten opgenomen. (zie voor de gedetailleerdere beschrijving H 3.1 H3.3)De opdracht voor onze stedenbouwkundig deel is het zo inplaatsen van deze functies, dat ze het terrein aantrekkelijker maken en door de werking van synergie de Jaarbeurs en zichzelf beter kunnen laten gedijen. Hierbij moet dus goed rekening worden gehouden met looproutes en het vermijden van dode plekken in het plan Gebouwopgave: Het gebouw dat wij willen gaan uitwerken is de combinatie van het multiplex en het congrescentrum. Op het moment zit het congrescentrum nog in het Beatrixgebouw, maar dit zal plaats maken voor het WTC dat er in de toekomst zal komen. Het congrescentrum zal ook de verhuurbare vergaderruimte moeten overnemen, die op het moment deels in het Beatrixgebouw en in het mediaplaza van het beurshallencomplex zelf is gevestigd. Het gebouw zal flexibel moeten zijn om antwoord te kunnen geven op de tweedeling er in. Het verschil in vraag naar zalen, kan namelijk per keer anders zijn en hiervoor moet een oplossing worden gevonden. De twee verschillende mensenstromen, die van de vaak zakelijke congressen en de meer entertainmentkant van de bioscoop zullen niet goed met elkaar mixen. Verder zal de richting naar de horeca, waar na de film of het congres juist nog een versnapering kan worden genuttigd, aangegeven moeten worden, zodat ook deze groep een lift krijgt van de bezoekersstroom Ambities: Onze ambitie bij deze stedenbouwkundige opdracht ligt bij het levendig maken van het Jaarbeursterrein, het aantrekkelijker maken van de Jaarbeurs En zo door het verhogen van de status van het gebied op zich, de Jaarbeurs internationaal op de kaart te zetten. Voor het Gebouwontwerp willen we vooral graag de samenwerking van het multiplex en het congrescentrum optimaliseren. Hierbij is een afscheiding en menging van functies belangrijk, maar met een goede oplossing verkrijg je dus twee gebouwen voor de prijs van één. Wat zeer goed zou inwerken op de haalbaarheid van het geheel. Ook zal het gebouw met de gecreëerde bezoekersstroom een impuls moeten geven aan de vlakbij liggende retail en horeca. Deze stromen zullen dus binnen het gebouw gescheiden moeten zijn. Ook zal bij het ontwerp van het gebouw gedacht moeten worden aan de functie die het gebouw heeft als stroomtrekker. Het moet het retailgedeelte een verhoging van passerende mensen bezorgen. 4

8 2. Verkenning Voordat er überhaupt ontworpen kan worden moeten de locatie en een aantal precedenten bekeken worden. In dit hoofdstuk wordt dus de locatie beschreven en worden er een aantal precedenten benoemd met een aantal eigenschappen die ons verder kunnen helpen met het opzetten van een pve en dergelijke. 2.1 Locatieanalyse Bij de locatie analyse wordt het terrein geanalyseerd en wordt het gebouw ook meegenomen. Op het Jaarbeursterrein zijn heel veel parkeermogelijkheden. Op elk gebied waar geen gebouw staat is er een parkeervlak gemaakt. In totaal heeft de jaarbeurs tegen de 6000 parkeerplaatsen. De inkomst van het parkeren is een van de key inkomstenbronnen voor de jaarbeurs. Op het plaatje hieronder is te zien waar de parkeerplaatsen zich bevinden. Het Stationgebied en het Jaarbeursterrein zijn verdeeld onder verschillende partijen. Een deel is van de Jaarbeurs, een deel van de gemeente en weer een deel is van Corus. Hoe dit precies verdeeld is, is te zien op de volgende pagina op het eigendomskaart. De Jaarbeurs is voor logistiek van alle kanten te benaderen. Meeste hallen hebben een rij ingangen aan een kant waardoor de beurs snel en makkelijk bevoorraadt kan worden. Maar deze uitgangen kunnen ook gebruikte worden als nooduitgangen en bij brand is het gebouw snel te ontruimen. Voetgangers bereiken de beurs door het volgen van en pad vanaf het station. In het verlengde van dit pad ligt de as van de Jaarbeurs. Op deze as bevinden zich het merendeel van de ontsluitingen van de hallen. Ook zijn er hier de eetgelegenheden gesitueerd van de jaarbeurs. Het Beatrixgebouw is ook een onderdeel van de Jaarbeurs. In dit gebouw bevinden zich de vergader- en congrescentrum. De Jaarbeurs (rood) ligt erg vlakbij het station Utrecht (geel) en maakt hierdoor deel uit van het Stationsgebied. Door die ligging aan het station is de Jaarbeurs heel goed met openbaar vervoer te bereiken. Dit is een groot pluspunt. Doordat dit station ook een HSL krijgt, wordt de Jaarbeurs ook beter bereikbaar voor mensen van ver. De Jaarbeurs is ook prima met de auto te bereiken, vanaf de Ring Utrecht kunnen de blauwe borden met de aanduiding "Jaarbeurs" gevolgd worden. Voor bezoekers die met het vliegtuig komen kunnen daarvandaan de trein richting Utrecht nemen. Maar voor de mensen die liever een auto huren is de afstand tussen Schiphol en Utrecht goed te doen. Na de korte beschrijving van de jaarbeurs zijn er plaatjes te vinden die het een en ander weergeven, het meest hiervan is hierboven genoemd. 2.2 Beurs beschrijving De Jaarbeurs heeft een beurshalcomplex van twaalf hallen en een expozaal. Deze zijn in totaal goed voor een zaaloppervlak van m 2 de hallen verschillen in grootte van tot ongeveer m 2. Bijna ieder van deze zalen heeft een catering. Het congrescentrum beschikt over een tiental zalen, waarvan 5 banquetzalen. De congreszalen zijn ieder goed voor een paar honderd mensen. Verder kunnen er in het theater zo'n 1450 mensen worden geplaatst. Verder zijn er een aantal vergaderzalen, voorkomend in vier verschillende typen. 5

9 Parkeerplaatsen Corridor Bevoorradingskanten Eetgelegenheden Catering Eigendomskaart 6

10 2.3 Precedenten In dit gedeelte worden aantal met de jaarbeurs vergelijkbare hallen beschreven. Met de Jaarbeurs vergelijkbare hallen zijn de Brabanthallen, de Rai, Mecc Maastricht, Messe-Kassel hallen en de Westfalenhallen Brabanthallen: De Brabanthallen beschikt over zo'n m 2 verdeeld over 14 verhuurbare zalen en hallen, geschikt voor een bezoekersaantal van mensen. De grootte van de zalen verschilt van 588 m 2 tot 9300 m 2. Het beursgebouw is goed te bereiken via auto en trein. Vanaf de A2 en A59 bereik je de Brabanthallen. Verder ligt het NS station 's - Hertogenbosch op loopafstand Bij deze beurshallen ligt een parkeerplaats die plek biedt aan 4000 auto's. Dit beursgebouw heeft wel een grote variëteit aan hallen en zalen, in verschillende groottes, maar beschikt niet over een verscheidenheid aan functies op zich Amsterdam RAI: De Amsterdam Rai beschikt over drie typen ruimten, auditoriumzalen, forumzalen en beurshallen. het totaal aan oppervlakten van deze ruimtes zijn respectievelijk m 2, m 2 en m 2. De beurszalen zijn verdeeld in groottes van 4000 tot m 2 verder zijn er 8 restaurants en eetgelegenheden. Er zijn 24 types auditoriumzalen, 21 verschillende mogelijkheden van forum ruimtes en 11 beurshallen. Enkele van de auditoria kunnen ook getransformeerd worden in theaters. Bij de Rai liggen verschillende parkeeraccommodaties, die in totaal plaats bieden aan auto's. De Rai is goed bereikbaar met de auto, tram en trein. Het station Amsterdam Sloterdijk ligt op een paar minuten afstand lopen. Ook per vliegtuig is het goed te bereiken, aangezien Schiphol vlak in de buurt ligt. 7

11 De Amsterdam Rai is een groot beursgebouw, met een grote variëteit in aanbod, voor zowel zaalgrootte, ambiance als functieaanbod. ook is de parkeergelegenheid goed geregeld, door verscheidene parkeergarages binnen het gebouw. De Messe-Kassel hallen heeft een mindergroot aanbod van zalen, het beschikt buiten deze, over een restaurant en een entreehal. Wel is het mogelijk om deze beurs ordelijk op te delen in verschillende tentoonstellingen of concertzalen, waar ze namelijk ook voor worden gebruikt Messe-kassel hallen: De messe kassel hallen in Kassel (Duitsland) is een middelgrote beurs, van een hal oppervlak van zo n m 2, welke verschillen in aanbod van 1200 m 2 tot 3150 m 2. Het totaal bestaat uit 13 verschillende verhuurbare hallen. Qua bereikbaarheid zit het goed met deze beurs. Het is namelijk via verschillende snelwegen te bereiken en beschikt over 3200 parkeerplaatsen. Ook met het openbaar vervoer via trein is het goed te doen. Door de IC-generatie is de beurs namelijk binnen drie uur te bereiken vanuit iedere grote stad in Duitsland. Het vliegveld Kassel- Calden ligt ook niet ver van de hallen vandaan Westfalenhallen: Dit beursgebouw beschikt over meer dan m 2 aan beurshal, opgebouwd uit acht verschillende hallen, die variëren tussen en m 2. Verder beschikken de westfalen hallen ook nog over congresruimten, hotels, restaurants en twee sportcentra, bestaande uit een ijsbaan en een atletiekstadion, verder uit drie evenementenzalen, die zich zeer goed schikken voor concerten. De bereikbaarheid van de hallen is goed, Dortmund airport ligt op 12 km, ook met de trein is het goed te doen, er zijn buslijnen en met de auto kun je goed bij het door A40 en A44 geflankeerde beursgebouw komen. De Westfalen hallen bieden dus een zeer gevarieerd aanbod aan van activiteiten. De beursruimte op zich is ook niet meer het enige interessante aan de hallen. 8

12 2.3.5 Mecc Maastricht: Deze beurs beschikt over drie echte zalen en een expositie hal van m 2 In totaal komt dit uit op zo n m 2 verder beschikt Mecc nog over een congrescentrum van met twee auditoria voor 600 en 1000 mensen, 26 vergaderzalen voor 10 tot 350 mensen. Verder is er een hotel aanwezig met 274 hotelkamers. Verder zijn er twee cafés en verschillende restaurants ook is er een winkelgalerij aanwezig. Er is parkeergelegenheid voor zo n 2250 auto s. Het Mecc is bereikbaar met auto vanaf de snelweg, maar het ligt niet vlak naast één. Het station Maastricht-Randwyck ligt op loop afstand. Vanaf Maastricht CS gaat een pendelbus naar het CS. Per vliegtuig is het ook bereikbaar, want op tien km afstand ligt het vliegveld Maastricht-Aachen. Waarvandaan je met de taxi binnen 15 minuten bij Mecc bent aangeland. 2.4 Conclusies De jaarbeurs heeft in vergelijking tot andere beurzen veel minder te bieden. Het heeft geen verschillende eet- en zitgelegenheden en heeft weinig tot geen andere functies op het complex, zelfs de vergader- en congrescentrum ligt er niet. Deze is iets verder in het Beatrixgebouw gesitueerd. Wil het internationaal op de markt komen, moeten er veel verschillende functies op het complex komen die dan weer op hun beurt ook mensen trekken. De beurs moet veel flexibeler zijn en makkelijk kunnen veranderen. Dit hoeven geen grote veranderingen te zijn, het kunnen bijvoorbeeld veranderingen aan de aanwezige restaurants zijn, dat hier meer trend in komt. De Jaarbeurs van Utrecht is een van de grotere beurzen, met een redelijke flexibiliteit aan zalen. Het geheel valt op door zijn grootte, maar organisatorisch zit het minder in elkaar. Kortom is Mecc een van de kleinere beurzen, maar manifesteert zich wel de verscheidenheid in aanbod en zijn compactheid. Om je van de ene naar de andere ruimte te begeven, behoef je geen grote afstanden te lopen. 9

13 3. Stedenbouwkundig ontwerp In de vorige hoofdstukken zijn de masterplannen al bekeken, die door de gemeente Utrecht zijn voorgelegd aan de inwoners van de stad. Ook is getoond hoe de plannen inmiddels zijn gewijzigd en hoe het plan er nu dus voorstaat. In dit deel van het verslag wordt ingegaan op ons eigen ontwerp. Welke variant hebben wij gemaakt voor deze stedenbouwkundige opgave, met welke beweegredenen hebben we bepaalde ingrepen gedaan en wat voor visie hebben wij op het terrein. Als eerst worden het PVE, de randvoorwaarden en de uitgangspunten getoond. Vervolgens komen de door ons ontworpen varianten, om uiteindelijk het definitieve ontwerp te laten zien, waar de werking van het plan wordt uitgelicht. Ook komt er een LP-model naar voren, om als laatste gevolgd te worden door de vergelijking van ons plan met het door de Jaarbeurs gekozen plan, waaraan conclusies en aanbevelingen worden verbonden. Verder komt er: - Een bibliotheek ter grootte van 4000 m 2. - Een retailgedeelte, in totaal ter grootte van 3000 m 2 - Een Autoshowroom, ter grootte van 8000 m 2 - Congresruimte 5000 m 2 - Vergaderruimte 2000 m PVE en Randvoorwaarden Hier volgen het Programma van Eisen en de randvoorwaarden voor het Stedenbouwkundige gedeelte. De volgende overgenomen voorzieningen zijn al geëist in visie a: - Een multiplex bioscoop, m 2, goed voor zo n meer dan 5000 stoelen - Een hotel, m 2 - Horeca m 2 waarvan uit categorie A en B horecabedrijven zijn opgenomen. Categorie A: Categorie B: Horecabedrijf dat als hoofddoel heeft het ten gehore brengen van muziek en gelegenheid geven tot dansen, met of zonder alcoholische consumering. Vb: disco, bar-dancing, zaalverhuur. Horecabedrijf dat als hoofddoel heeft het verstrekken van alcoholische versnaperingen en kleine etenswaren. Vb: café, bar - Een casino m 2 De maximale hoogtes voor de te plaatsen functies is bepaald in het bestemmingsplan. Hierbij mag in het rode gebied tot 25 meter en incidenteel tot 45 meter hoog gebouwd worden. In het paarse gebied mag tot 45 meter hoog gebouwd worden en incidenteel tot 80 meter. In het blauwe gebied mag er tot 45 meter hoog gebouwd worden en incidenteel tot 100 meter. o Het aantal parkeerplaatsen moet gehandhaafd blijven. Eventueel mogen er nog 1000 parkeerplaatsen worden bijgebouwd. o De scheiding die tussen het Jaarbeursterrein en het stationsgebied, die veroorzaakt wordt door de Croeselaan moet gemakkelijk oversteekbaar zijn voor de bezoekers van het Jaarbeursterrein. 10

14 o In verband met de veiligheid moeten tunnels doorzichtbaar zijn, de langzaam verkeer routes overzichtelijk en mogen er geen dode, openbare hoeken ontstaan in het plangebied. o Het terrein moet verlevendigd worden, het mag niet meer de koude sfeer uitstralen die het nu doet. o Er moet een plein, in plaats van een boulevard komen. o Blinde gevels moeten beperkt worden. o De overgang van het Station naar het Jaarbeursterrein moet verbeterd worden. De Croeselaan mag niet meer het obstakel vormen zoals die het nu doet. o De Jaarbeurs besteedt de schoonmaakwerkzaamheden uit aan GCA. Het gebied dat wordt bijgehouden omvat het eigen terrein, maar tegenwoordig ook het stationsgebied, als er evenementen hebben plaatsgevonden die vervuiling van de openbare ruimte tot gevolg hadden. o Er is sprake van overleg en evaluatie van aanpak met de gemeente over samenwerking bij en preventie van overlast. o De Politie heeft een cameratoezichtsplan dat gedeeld wordt met de Jaarbeurs. o Er wordt zelf beveiliging ingehuurd door de Jaarbeurs dat surveilleert in en om het complex 3.2 UITGANGSPUNTEN o De bezoekers van de Jaarbeurs moeten na het bezoek aan de beurs op het terrein kunnen blijven en er vermaakt worden. o Het parkeren mag niet in het zicht gebeuren. De parkeerfuncties moeten weggewerkt zijn, dit vanwege het aanzicht. o Er moeten functies geplaatst worden voor de gevels. Hierdoor worden de blinde gevels geanimeerd. o Het gebied moet worden opgedeeld. Op het moment is het te grootschalig om de gezochte sfeer te creëren. o De functies die op het Jaarbeursterrein worden geplaatst moeten zodanig worden gepositioneerd, dat iedere locatie met bijbehorende functie een zo maximaal mogelijke potentie heeft. o Waar het kan moet er sprake zijn van functie menging, zodat er een interactie bestaat tussen verschillende bezoekerstromen. o Er moet een directe verbinding van het station naar het Jaarbeursterrein komen, d.m.v een loopbrug. o Op het terrein mag er geen sprake zijn van een dwingende route. De bezoeker moet bij aankomst nog de vrije keuze hebben te gaan waar hij wil. Bij aankomst op het terrein moet de bezoeker een overzicht hebben van de functies die zich aanbieden op de planlocatie. Hier volgen de uitgangspunten die voor het stedenbouwkundige ontwerp zijn bepaald. o De voorzieningen die bij de eisen al vermeld staan (bioscoop, hotel, casino, retail, horeca, biblliotheek) moeten gaan zorgen voor een verlichting van de stroom bezoekers richting de binnenstad van Utrecht. o Het plein moet centraal in het ontwerp staan. o Het terrein, waar de bezoekers passeren moet autoluw zijn. 11

15 3.3 CONCEPT Het geheel van het Jaarbeursterrein moet een levendige uitstraling krijgen. Door deze ingreep zal het terrein van de Jaarbeurs meer naam krijgen. Want na een bezoek blijft er dan een positiever sfeerbeeld bij, in plaats van die het koude beursgebouw van nu. Door plaatsing van al die extra functies, zal er een gezelligere sfeer komen, maar het gevaar is dat het eerder oubollig wordt. Daardoor komt er nog een extra punt bij onze visie. Het geheel moet stijl en klasse hebben. Door deze mix wordt de status van de Jaarbeurs omhoog gekrikt en zo meer internationale aantrekkingskracht hebben. Hierdoor zullen er meer internationale evenementen georganiseerd kunnen worden. Wat ons oorspronkelijke doel was, de internationalisering van de Jaarbeurs. We hebben dus twee factoren die we blijvend hebben meegenomen in ons ontwerp van de Jaarbeurs. Deze zijn stijl en levendigheid. Gecombineerd tot één woord is dit Vivant. Dit is de franse benaming van levendig. 3.4 Varianten Hier volgen de ontwerpvarianten die tijdens het proces zijn ontworpen Variant 1: Deze eerste variant heeft verwelkomt de bezoeker door de plaatsing van twee gebouwen aan weerszijden van het entreegedeelte naar het terrein. De bezoeker komt op hoog niveau aan, over de Croeselaan en blijft op het eerste plein op dezelfde hoogte. De stap over de Croeselaan kan vanaf twee routes. Verder bestaat de ruimte voor de Jaarbeurs uit verschillende delen. Een doorloopplein, een leisureplein, waaraan alle leisurefuncties zijn gelegen 12

16 en een uitstroomplein voor de hal, aan de rechterhand bij opkomst van het terrein, geheten de Prins van Oranjehal. Een hoofdpunt hierbij is directe routing naar het congresgebouw. Ook is er een afscheiding van de Croeselaan. Het parkeren gebeurt onder het doorloopplein, op de begane grond Variant 2: gekomen, die de verloren ruimte opvangt van de plaats waar nu het congrescentrum staat. Ook is de ontsluiting van alle hallen aangepakt. De hallen worden nu ontsloten door een passage, een omloop om het congresgebouw. Op het terrein wordt nog steeds op de begane grond geparkeerd, met daarboven het plein. Het afscheiden van de Croeselaan is ook hier van werking Variant 3: De tweede variant heeft ook de werking van entreegebouwen, maar de pleinen zijn kleiner geworden. Ook is de plaatsing van het leisureplein dichter bij de looproutes gezet. Er is een extra zaal op het gebied 13

17 De derde variant heeft dezelfde entrees als de vorige varianten, alleen wordt de bezoeker na de Croeselaan op de begane grond gezet. Het leisureplein is nu verdiept en de omliggende functies zijn wat naar achter getrokken. De afscheiding van de Croeselaan is nog steeds blijvend, maar er zit nu een onderbreking in. Parkeren gebeurt nu ondergronds, onder het congresgebouw. De entree voor de parkeergarage is onder het loopdek over de Croeselaan gesitueerd Variant 4: terrein vanaf het station gebeurt nu via een loopbrug ipv een loopdek. Verder zijn er zichtlijnen gecreëerd vanaf de Croeselaan, deze wordt dus niet meer volledig afgescheiden, maar op het plein, merk je de relatie niet. Ook hier wordt er ondergronds geparkeerd, onder het congresgebouw. De vorm van het plein is ronder geworden, om aan het idee van levendigheid gehoor te geven. Ook is hieraan gedacht bij het gevelbeeld van de hallen. Voor deze blinde gevels is namelijk een retailplint gezet, die de bezoekersstroom animeert. 3.5 STEDENBOUWKUNDIG ONTWERP In dit hoofdstuk komt de beschrijving van het stedenbouwkundig ontwerp. Als eerste volgt een korte beschrijving van het geheel, met een overzicht hierop. Later wordt ingegaan op de onderdelen als looproutes, vormgeving en de sfeerbeschrijving Het ontwerp: In het definitieve plan wordt gebruik gemaakt van het feit dat de stationsterminal zich op hoogte ontsluit. Het Jaarbeursplein wordt hierbij dus verdeeld in tweeën. Het deel grenzend aan het Beatrixgebouw wordt op dezelfde hoogte gesteld. Via een loopbrug wordt de bezoeker over de Croeselaan, op het Jaarbeursterrein, op maaiveldniveau gezet. Hier krijgt hij een overzicht over het terrein. De verschillende functies die zich aanbieden zijn zichtbaar. Bij aankomst op het terrein kan men verschillende routes kiezen, om naar de gewilde functie te manoeuvreren. De routing en plaatsing van functies zijn zo ontworpen dat werking en de synergie tussen beide optimaal fungeert. De kavels liggende aan de Croeselaan zijn gevormd door zichtlijnen en vorming naar het plein toe. In de vierde variant is de passage doorgevoerd tot op het plein. De welkomstgebouwen functioneren ook in deze variant. De aankomst op het 14

18 3.5.2 Plattegrond: De plattegronden en doorsnedes zijn niet op schaal Achter in de bijlage is dit wel zo. 15

19 3.5.3 Doorsnede: De doorsnede is over het midden van het mulltiplex genomen Functiekaart: 16

20 3.5.5 Zichtlijnen: In het ontwerp zijn de kavels grenzend aan de Croeselaan zo gevormd dat bij het passeren van het Jaarbeursterrein er telkens een zichtrelatie wordt gevormd naar het plein. Hierdoor wordt het terrein meer betrokken bij de omgeving. Echter, in de eisen was gesteld dat er een afscheiding van het terrein en de Croeselaan moest komen. Dit punt is behouden, want de relatie werkt maar naar één kant. Dit komt doordat de zichtlijnen niet op een punt zijn gefocust. Hierdoor krijgt de bezoeker op het terrein niet alle connecties nergens vanaf één punt te zien. De snijpunten die er wel zijn, liggen boven het verlaagde plein, zodat je altijd maar maximaal 1 connectie ziet, doordat ze vanaf het verlaagde plein zelf niet zichtbaar zijn. trap, die ook gedeelten van een halve meter hoge treden zal hebben, zodat dit kan fungeren als zitgedeelte. Ook wordt de gevel van het Beatrixgebouw door het aanhouden van de terminalhoogte verandert Routing: Bij het verlaten van de stationsterminal zit je op acht meter hoogte. Deze hoogte wordt nu doorgetrokken naar buiten. Het Jaarbeursplein wordt hierdoor opgedeeld in twee delen. Deze worden verbonden door een grote 17

Ruimtelijke Onderbouwing Jaarbeurs Utrecht Entree Oost

Ruimtelijke Onderbouwing Jaarbeurs Utrecht Entree Oost JaarbeursUtrecht Ruimtelijke Onderbouwing Jaarbeurs Utrecht Entree Oost datum 25 juli 2012 betreft Ruimtelijke Onderbouwing Jaarbeurs Utrecht Entree Oost (artikel 3.2 lid a en lid b van de Ministeriele

Nadere informatie

De internationalisering van de Jaarbeurs en omgeving

De internationalisering van de Jaarbeurs en omgeving De internationalisering van de Jaarbeurs en omgeving Door: Richard Fikse 1140728 Fidan Bulut 1093800 Docent: Herman Vande Putte Leerplan i Voorwoord In het kader van het eindproject van semester 6 bij

Nadere informatie

Internationalisering Jaarbeurs

Internationalisering Jaarbeurs Internationalisering Jaarbeurs BK6100R Eindwerkstuk Real Estate & Housing Initieel Ontwerp Bouwkunde TUDelft Student: Fidan Bulut, B1093800 Docenten: Ir.arch. H.J.M. Vande Putte Ir. L. Lousberg Inleverdatum:

Nadere informatie

CU update. februari 2016. over de projecten in het Utrechtse Stationsgebied kjaarbeurskant M K L E O F A B C D G I

CU update. februari 2016. over de projecten in het Utrechtse Stationsgebied kjaarbeurskant M K L E O F A B C D G I N M K O F L E A B C D J G I H februari 2016 CU update over de projecten in het Utrechtse Stationsgebied kjaarbeurskant Er gebeurt van alles in het Stationsgebied, maar waar wordt nou precies aan gewerkt?

Nadere informatie

Jaarbeurs van de toekomst

Jaarbeurs van de toekomst Jaarbeurs van de toekomst Herontwikkeling Jaarbeursterrein De herontwikkeling van het Jaarbeursterrein is in 2015 gestart en zal doorlopen tot minimaal 2026. Belangrijk uitgangspunt is dat Jaarbeurs haar

Nadere informatie

De nieuwe entree van Hilversum

De nieuwe entree van Hilversum De nieuwe entree van Hilversum Het stationsgebied over vijftien jaar: een waardig visitekaartje voor de Mediastad in het groen. Door de ontwikkeling van deze belangrijke entree zet Hilversum zich weer

Nadere informatie

Concept voorontwerp Jaarbeursplein. 27 maart 2013

Concept voorontwerp Jaarbeursplein. 27 maart 2013 Concept voorontwerp Jaarbeursplein 27 maart 2013 Toelichting Het Jaarbeursplein krijgt in de toekomst een complete metamorfose. De nieuwe bebouwing rondom het plein en het feit dat er geen auto's, bussen

Nadere informatie

i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî" Òä i Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving

i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî Òä i Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî" Òä i Gebiedsvisie T P E C N O C Hollands Spoor en omgeving mei 2008 2 Inleiding 1 Straatnamenkaart 1 Inleiding Voorwoord Voor u ligt de Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving.

Nadere informatie

In Den Vergulden Harinckton Prins Hendrikkade 14, Amsterdam

In Den Vergulden Harinckton Prins Hendrikkade 14, Amsterdam In Den Vergulden Harinckton Prins Hendrikkade 14, Amsterdam TE HUUR Kantoorpand van circa 775 m² Gerestaureerd rijksmonument Gesitueerd recht tegenover het Centraal Station In Den Vergulden Harinckton

Nadere informatie

INHOUD. 4. Alles van waarde is weerloos. 6. Op en top Rotterdams. 8. Eyecatcher van de Blaak. 10. Plattegrond. 18. Inspirerende en dynamische Maasstad

INHOUD. 4. Alles van waarde is weerloos. 6. Op en top Rotterdams. 8. Eyecatcher van de Blaak. 10. Plattegrond. 18. Inspirerende en dynamische Maasstad PAGINA 2 Inhoud PAGINA 3 INHOUD 4. Alles van waarde is weerloos 6. Op en top Rotterdams 8. Eyecatcher van de Blaak 10. Plattegrond 18. Inspirerende en dynamische Maasstad 20. Faciliteiten om de hoek 22.

Nadere informatie

Actualisatie parkeereffecten Jaarbeurs Utrecht en Megabioscoop

Actualisatie parkeereffecten Jaarbeurs Utrecht en Megabioscoop Notitie Contactpersoon ing. Arjo van den Berg Datum 24 maart 2014 Kenmerk N005-1218988ARB-los-V03-NL Actualisatie parkeereffecten Jaarbeurs Utrecht en Megabioscoop 1 Inleiding 1.1 Aanleiding voor deze

Nadere informatie

ARTHUR VAN SCHENDELSTRAAT 500 UTRECHT

ARTHUR VAN SCHENDELSTRAAT 500 UTRECHT ARTHUR VAN SCHENDELSTRAAT 500 UTRECHT www.arthurvanschendelstraat500.nl Omschrijving Algemeen Het kantoorgebouw aan de Arthur van Schendelstraat 500 te Utrecht is een van de meest bekende kantoorgebouwen

Nadere informatie

Herijking Masterplan, Fase II. concept 2 augustus 2011

Herijking Masterplan, Fase II. concept 2 augustus 2011 Herijking Masterplan, Fase II concept 2 augustus 2011 Inleiding Het masterplan Schieveste zoals het tot nu toe is uitgewerkt, is minder geschikt voor het huisvesten van kleinere volumes. Het starten van

Nadere informatie

Variant 1. Stedenbouwkundig. Visuele belevingswaarde. Functioneren stadhuis. Functioneren station

Variant 1. Stedenbouwkundig. Visuele belevingswaarde. Functioneren stadhuis. Functioneren station Variant 1 Stedenbouwkundig Het voormalig postkantoor en het stationsgebouw worden vervangen door nieuwbouw. De nieuwbouw verschuift in de richting van het stadspark, waardoor de aansluiting met het centrum

Nadere informatie

BORGSTEDE EN OMGEVING

BORGSTEDE EN OMGEVING UITSNEDE STRUCTUURKAART 56 UITSNEDE VOORBEELDUITWERKING BORGSTEDE EN OMGEVING STEDENBOUWKUNDIGE STRUCTUUR Uitgangspunt voor de stedenbouwkundige structuur voor het deelgebied Borgstede e.o. is de bestaande

Nadere informatie

HET POORTJE; Toelichting stedenbouwkundige inpassing Datum:

HET POORTJE; Toelichting stedenbouwkundige inpassing Datum: HET POORTJE; Toelichting stedenbouwkundige inpassing Datum: 14-4-2009 Huidige situatie De locatie maakt deel uit van het ontwikkelingsgebied Heerenveen Noordoost; een langgerekt gebied tussen grofweg de

Nadere informatie

Aanleidingen. Om welk gebied gaat het? Vastgoedprojecten. Openbare ruimte Stationsgebied west consultatieavond 29 september 2009

Aanleidingen. Om welk gebied gaat het? Vastgoedprojecten. Openbare ruimte Stationsgebied west consultatieavond 29 september 2009 Aanleidingen Nota Ruimtelijke Ordening Groei van de stad Nationaal Sleutelproject HSL Randstadspoor Verloedering omgeving Openbare ruimte Stationsgebied west consultatieavond 29 september 2009 Niets doen

Nadere informatie

Sociaal huis MErksplas

Sociaal huis MErksplas Sociaal Huis Merksplas DE Omgeving 1 Zicht naar de kerk 2 Zicht over het kruispunt 3 Het oude gemeentehuis met plein 4 Koppeling oude en nieuwe gemeentehuis 5 Het nieuwe gemeentehuis met terras 6 Overkant

Nadere informatie

in opdracht van en Nota van Uitgangspunten Goudse Poort Samenvatting Definitief

in opdracht van en Nota van Uitgangspunten Goudse Poort Samenvatting Definitief in opdracht van en Nota van Goudse Poort Samenvatting Definitief Adviseurs Stedenbouwkundigen Architecten Geeresteinselaan 57 Postbus 57 3930 EB Woudenberg Telefoon (033) 286 82 11 Fax (033) 286 82 00

Nadere informatie

Congrescentrum Brabanthallen. Authentiek en modern!

Congrescentrum Brabanthallen. Authentiek en modern! 1931 Congrescentrum Brabanthallen Authentiek en modern! Het beste van beide tijden Een mix van modern en authentiek In 1931 opende s-hertogenbosch het eerste, geheel overdekte veemarktcomplex van Nederland.

Nadere informatie

Blok 4 August Allebéplein

Blok 4 August Allebéplein Blok 4 August Allebéplein Bouwenvelop 09-10-2014 Inhoud Inleiding, toelichting Matentekening Ruimtelijke randvoorwaarden Doorsneden Toelichting De bouwenvelop is opgesteld binnen het kader van het Uitwerkingsplan

Nadere informatie

Veld 5. Vragen en antwoorden n.a.v. informatieavond d.d. 16 maart 16.

Veld 5. Vragen en antwoorden n.a.v. informatieavond d.d. 16 maart 16. Veld 5 Vragen en antwoorden n.a.v. informatieavond d.d. 16 maart 16. Waar is de locatie van Veld 5? Bouwplan veld 5 is een deelplan van de gebiedsontwikkeling Nieuw Delft, in het centrum van Delft. Het

Nadere informatie

Aansluiting Dorpsstraat: Voetgangersoversteekplaats: Voetgangers op parkeerterrein: Parkeerplaatsen: Oversteekplaats fietsers: Verkeerskundig

Aansluiting Dorpsstraat: Voetgangersoversteekplaats: Voetgangers op parkeerterrein: Parkeerplaatsen: Oversteekplaats fietsers: Verkeerskundig De herinrichting heeft betrekking op de openbare inrichting van de locatie ter plaatse van de toekomstige supermarkt. De herinrichting houdt voornamelijk het realiseren van een toegang van de supermarkt

Nadere informatie

BAC -^.0^.351 Kr \06. Ingekcms' 2 5NOV. 2011. Afdeling H-iem

BAC -^.0^.351 Kr \06. Ingekcms' 2 5NOV. 2011. Afdeling H-iem GAB t oooonn Goudse Adviesraad voor mensen met een Beperking BAC -^.0^.351 Kr \06 Postbus 2148 0vb_3 2800 BG Gouda 088-929 40 10 Ingekcms' 2 5NOV. 2011 Gouda, 24 november 2011 Afdeling H-iem \.'\,M.:f

Nadere informatie

Ontwikkelingsvisie. Noordereiland & Burgemeester Drijbersingel, Zwolle. DeZwarteHond.

Ontwikkelingsvisie. Noordereiland & Burgemeester Drijbersingel, Zwolle. DeZwarteHond. Ontwikkelingsvisie Noordereiland & Burgemeester Drijbersingel, Zwolle DeZwarteHond. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Huidige situatie 3. Uitgangspunten 4. Ontwikkelingsvisie 4.1 Verbindingen 4.2 Parkeren

Nadere informatie

Empowering your business in West.

Empowering your business in West. Empowering your business in West. HEMELS ZICHT UNIEKE VRIJE RUIMTE HOOGWAARDIGE VESTIGINGSPLAATS HORECA, WONEN EN RECREATIE CENTRAAL GELEGEN EN GOED BEREIKBAAR ARCHITECTUUR MEERDERE BESTEMMINGEN GROTE

Nadere informatie

UITSNEDE STRUCTUURKAART

UITSNEDE STRUCTUURKAART UITSNEDE STRUCTUURKAART 2 layers 3 layers 40 UITSNEDE VOORBEELDUITWERKING CENTRUMPLEINEN EN MIDDENBAAN STEDENBOUWKUNDIGE STRUCTUUR Een reeks van drie centrumpleinen vormt de verbinding tussen de verschillende

Nadere informatie

Het kantoor @Westblaak 155

Het kantoor @Westblaak 155 Het kantoor @Westblaak 155 Mooie grote open ruimtes Bereikbaarheid Omgeving Westblaak Kwaliteit Het Kantoor Het representatieve kantoorgebouw RotterdamOffice aan de Westblaak 155-189 ligt uiterst centraal

Nadere informatie

1931 Congrescentrum Brabanthallen

1931 Congrescentrum Brabanthallen 1931 Congrescentrum Brabanthallen Oude Engelenseweg 1, 5222 AA s-hertogenbosch Telefoon 088-9000 333 Email Web info@1931.nl www.1931.nl 1931 Congrescentrum Brabanthallen Authentiek en modern! Amsterdam

Nadere informatie

B U S I N E S S I N. E n t r a d a 5 0 0 - A m s t e r d a m

B U S I N E S S I N. E n t r a d a 5 0 0 - A m s t e r d a m B U S I N E S S I N R e p r e s e n t a t i e f k a n t o o r g e b o u w i n k a n t o r e n p a r k E n t r a d a - A m s t e r d a m E n t r a d a 5 0 0 - A m s t e r d a m E N t r a d a Kantoorgebied

Nadere informatie

PROJECTINFORMATIE KANTOORRUIMTE PROFESSOR TULPSTRAAT 17 AMSTERDAM

PROJECTINFORMATIE KANTOORRUIMTE PROFESSOR TULPSTRAAT 17 AMSTERDAM PROJECTINFORMATIE KANTOORRUIMTE PROFESSOR TULPSTRAAT 17 AMSTERDAM Object Deze karakteristieke 19de eeuwse straat, die haaks op de entree van het Amstel Hotel staat, heeft een rijke historie die begon met

Nadere informatie

aaattttaaa Leusden ro.o m Ruimtelijke onderbouwing Hessenweg 3L0 Bijlage I Stedenbouwkundig onderzoek

aaattttaaa Leusden ro.o m Ruimtelijke onderbouwing Hessenweg 3L0 Bijlage I Stedenbouwkundig onderzoek Ruimtelijke onderbouwing i aaattttaaa Leusden roo m Hessenweg 3L0 Bijlage I Stedenbouwkundig onderzoek u^", /Advies Betref' Hessenweg 3ot, Achterveld Aan: RengerDuinsbergen Van: Algon Schuurman / f ruimtelíjke

Nadere informatie

Stationsgebied. Toelichting Stedenbouwkundig Plan. 2 & 3 april 2013

Stationsgebied. Toelichting Stedenbouwkundig Plan. 2 & 3 april 2013 Stationsgebied Toelichting Stedenbouwkundig Plan 2 & 3 april 2013 Stedenbouwkundig plan 2010: masterplan: geen vierde kwadrant, dóór de stad 2011: variantenstudie: keuze variant Korte Autotunnel 2012:

Nadere informatie

Reactie KCAP op opmerkingen van de Participatiegroep

Reactie KCAP op opmerkingen van de Participatiegroep Reactie KCAP op opmerkingen van de Participatiegroep MODEL GROENE POORT/BUURT-AS OPMERKINGEN VERKEER Advies: ook overgang Hogeweg-Stadsring aanpakkenvoor veiligheid. Dit valt buiten ons projectgebied maar

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. "Kantoor Delftse Poort" Weena 505 te Rotterdam

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. Kantoor Delftse Poort Weena 505 te Rotterdam VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR "Kantoor Delftse Poort" Weena 505 te Rotterdam Object Op de beste locatie direct naast het Centraal Station in het Rotterdam Central District, vind u Delftse Poort,

Nadere informatie

Marcel Breuer Amerikaanse Ambassade

Marcel Breuer Amerikaanse Ambassade Marcel Breuer Amerikaanse Ambassade Eindpresentatie herontwikkelingsvisie Lous Hagg-Kleingeld & Thijs Brienen 1 20 Aanpak Aanleiding Vrijkomen ambassade VVE Doel van onderzoek Analyse Stedenbouwkundige

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. "Kantoor Delftse Poort" Weena 505 te Rotterdam

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. Kantoor Delftse Poort Weena 505 te Rotterdam VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR "Kantoor Delftse Poort" Weena 505 te Rotterdam Object Op de beste locatie direct naast het Centraal Station in het Rotterdam Central District, vind u Delftse Poort,

Nadere informatie

5.1 Autoverkeer. 5.2 Parkeren

5.1 Autoverkeer. 5.2 Parkeren 5 52 Verkeer 5.1 Autoverkeer Huidige situatie De verkeersstructuur van de Stationsbuurt en de Schilderswijk is historisch gegroeid, de wijken liggen ingeklemd tussen de historische grachten en het spoor.

Nadere informatie

Piet Hein kavel te Goes

Piet Hein kavel te Goes Piet Hein kavel te Goes Stedenbouwkundige randvoorwaarden 151215 BIJLAGE 2 1 Bestaande situatie De Piet Hein kavel ligt aan de zuidrand van de oude binnenstad in een omgeving met deels kleinschalige oudere

Nadere informatie

DE STADSCORRIDOR IN ONTWIKKELING IN BEELD GEBRACHT VERSIE STEDENBOUW GEMEENTE UTRECHT

DE STADSCORRIDOR IN ONTWIKKELING IN BEELD GEBRACHT VERSIE STEDENBOUW GEMEENTE UTRECHT DE STADSCORRIDOR IN ONTWIKKELING IN BEELD GEBRACHT VERSIE 26.09.2016 - STEDENBOUW GEMEENTE UTRECHT Stadscorridor in Masterplan CITAAT Masterplan 2003: De aanpak van het Stationsgebied is gebundeld in twee

Nadere informatie

Stedenbouwkundige reactie

Stedenbouwkundige reactie Stedenbouwkundige reactie 1. Stedenbouwkundige visie Stationsgebied Buitenpost Naast het voornemen voor de bouw van een passerelle over het spoor, is er ook een plan gemaakt voor de totale invulling van

Nadere informatie

Bereikbaar voor iedereen

Bereikbaar voor iedereen Parkeergarage onder gebouw Station Bijlmer ArenA - 5 min. Schiphol - 15 min. www.dianavesta.nl Bereikbaar voor iedereen Inhoudsopgave Masterplan en Diana & Vesta 1 Bijzonder aanzicht 2 Groots en persoonlijk

Nadere informatie

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 29-04-2014

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 29-04-2014 WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T weeknummer: 18 Verslag d.d. 29-04-2014 Status: vastgesteld Aanwezig: Stadsbouwmeester: mevr. ir. L.L.M. Oudenaarde Ambtelijke ondersteuning:

Nadere informatie

STADIONGEBIED HERACLES ALMELO SCOORT DYNAMISCH IN VERBINDINGEN, MERKEN, FACILITEITEN, DOELGROEPEN, MOGELIJKHEDEN, BELEVINGEN

STADIONGEBIED HERACLES ALMELO SCOORT DYNAMISCH IN VERBINDINGEN, MERKEN, FACILITEITEN, DOELGROEPEN, MOGELIJKHEDEN, BELEVINGEN STADIONGEBIED HERACLES ALMELO SCOORT DYNAMISCH IN VERBINDINGEN, MERKEN, FACILITEITEN, DOELGROEPEN, MOGELIJKHEDEN, BELEVINGEN STADIONGEBIED HERACLES ALMELO SCOORT GEBIEDSONTWIKKELING 3 DYNAMISCH IN BELEVINGEN

Nadere informatie

Schouwburg de Kampanje Den Helder

Schouwburg de Kampanje Den Helder Schouwburg de Kampanje Den Helder van Dongen Koschuch Architects and Planners Inzending Arie Keppler Prijs 016 SCHOUWBURG DE KAMPANJE DEN HELDER INTRODUCTIE EEN MARITIEM ENSEMBLE Schouwburg De Kampanje

Nadere informatie

Herinrichting Ooster-& Westerkade. Buurtavond Juni Utrecht.nl

Herinrichting Ooster-& Westerkade. Buurtavond Juni Utrecht.nl Herinrichting Ooster-& Westerkade Buurtavond Juni 2016 Programma van de avond 19:15 uur: Overzicht inbreng eerste bijeenkomst 19:45 uur: Toelichting ideeschetsen 20:15 uur: Werksessie reacties en voorkeuren

Nadere informatie

Het kantoor @Westblaak 155

Het kantoor @Westblaak 155 Het kantoor @Westblaak 155 Mooie grote open ruimtes Bereikbaarheid Omgeving Westblaak Kwaliteit Het Kantoor Het representatieve kantoorgebouw RotterdamOffice aan de Westblaak 155-189 ligt uiterst centraal

Nadere informatie

Aandachtspunten de Griend e.o.

Aandachtspunten de Griend e.o. Aandachtspunten de Griend e.o. Deelgebied 1: Deelgebied 2: Deelgebied 3: ARCH 1 Deelgebied 1: De kop van de Griend Om de Griend te laten functioneren als recreatieve ontmoetingsplek is het belangrijk om

Nadere informatie

Denktankbijeenkomst 2 5 juni 2014

Denktankbijeenkomst 2 5 juni 2014 Denktankbijeenkomst 2 5 juni 2014 Planning Masterplan Begin april bijpraten nieuwe gemeenteraad. 16 april startbijeenkomst omwonenden, marktpartijen en geïnteresseerden. Dinsdag 13 mei eerste denktank.

Nadere informatie

VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN

VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN

Nadere informatie

Schiekade 532, 3032 AZ Rotterdam Vraagprijs ,- k.k.

Schiekade 532, 3032 AZ Rotterdam Vraagprijs ,- k.k. , 3032 AZ Rotterdam Vraagprijs 477.500,- k.k. Omschrijving WOON-PRAKTIJKPAND! Op loopafstand van Rotterdam-Centrum bieden wij aan een LUXE 4-KAMER APPARTEMENT (153 m2) MÉT APARTE BEDRIJFSRUIMTE (112 m2).

Nadere informatie

Onderbouwing sloop en inpassing van woningen aan de Croeselaan

Onderbouwing sloop en inpassing van woningen aan de Croeselaan Onderbouwing sloop en inpassing van woningen aan de Croeselaan 20.09.2017 Inleiding Met de Omgevingsvisie Beurskwartier en Lombokplein (juni 2017) wordt voorgesteld om een deel van de bestaande woningen

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. "Kantoor Delftse Poort" Weena 505 te Rotterdam

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. Kantoor Delftse Poort Weena 505 te Rotterdam VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR "Kantoor Delftse Poort" Weena 505 te Rotterdam Object Op de beste locatie direct naast het Centraal Station in het Rotterdam Central District, vind u Delftse Poort,

Nadere informatie

Wonen in één van de 22 luxe huurappartementen in de parel van Leidsche Rijn: de poort van terwijde

Wonen in één van de 22 luxe huurappartementen in de parel van Leidsche Rijn: de poort van terwijde TE HUUR Wonen in één van de 22 luxe huurappartementen in de parel van Leidsche Rijn: de poort van terwijde Kiest u voor wonen in een gebied met veel water, groen en voorzieningen? Wonen in de Poort van

Nadere informatie

ROC Mondriaan. Leidschenveen

ROC Mondriaan. Leidschenveen ROC Mondriaan Leidschenveen ROC Mondriaan Leidschenveen Locatie De locatie De locatie vormt een onderdeel van het deelplan Lanen van Leidschenveen en is gelegen op korte afstand van het centrum van Leidschenveen,

Nadere informatie

VRIJSTAAND CONSUMENTGERICHT WONEN

VRIJSTAAND CONSUMENTGERICHT WONEN VRIJSTAAND CONSUMENTGERICHT WONEN Vrijstaand consumentgericht wonen Op de woningmarkt is een groeiende behoefte te constateren naar vrijstaande en toch betaalbare woningen op kleine kavels. Een categorie

Nadere informatie

BOERHAAVE BUILDING ZOETERMEER

BOERHAAVE BUILDING ZOETERMEER BOERHAAVE BUILDING ZOETERMEER BOERHAAVE BUILDING ZOETERMEER Boerhaavebuilding is een hoogwaardig kantoorgebouw dat in 2006 ingrijpend is gerenoveerd. De afgelopen periode tot en met 2016 heeft het gebouw

Nadere informatie

variant 1d 1d De nieuwbouw verdeelt het gebied duidelijk in twee pleinen: het Roselaarplein en de Nieuwe Markt.

variant 1d 1d De nieuwbouw verdeelt het gebied duidelijk in twee pleinen: het Roselaarplein en de Nieuwe Markt. wat spreekt u aan? bebouwing vervanging van het Mausoleum biedt nieuwe kansen! 1 Een aantrekkelijk plein wordt afgebakend door sterke wanden met uitnodigende en transparante etalages. Nu zijn er op de

Nadere informatie

Conclusies locatie P+R Stationsgebied

Conclusies locatie P+R Stationsgebied Conclusies locatie P+R Stationsgebied Inpassing in de omgeving + De omgeving is van een grootschaliger karakter passend bij de functie brandweerkazerne. De openbare ruimte waar de kazerne op aansluit bestaat

Nadere informatie

Welkom Terug # LVR2017

Welkom Terug # LVR2017 Welkom Terug # LVR2017 Landelijke Vastgoeddag Rijksoverheid 2017 Herontwikkeling Stationsgebied Utrecht Pim Venema, 24 oktober 2017 Aanleidingen voor herontwikkeling Groei van de stad Verloedering omgeving

Nadere informatie

Schouwburg & Filmtheater Agnietenhof, plek van cultuur en ontmoeting

Schouwburg & Filmtheater Agnietenhof, plek van cultuur en ontmoeting Schouwburg & Filmtheater Agnietenhof, plek van cultuur en ontmoeting In deze notitie worden de verbouwingsplannen van de Agnietenhof toegelicht. Het is bedoeld om, na de beeldvormende avond van afgelopen

Nadere informatie

Loopstroomstudie Utrecht Forum Westflank Noord. Definitief v2.0

Loopstroomstudie Utrecht Forum Westflank Noord. Definitief v2.0 Loopstroomstudie Utrecht Forum Westflank Noord Definitief v2.0 Achtergrond De komende jaren werken de gemeente Utrecht en NS Stations aan de ontwikkeling van een leefbaar, veilig en prettig stationsgebied.

Nadere informatie

Projectnummer: Onderdeel : Stedenbouwkundige onderbouwing. Opdrachtgever : de Eekelaar NV Baarleseweg RH Chaam

Projectnummer: Onderdeel : Stedenbouwkundige onderbouwing. Opdrachtgever : de Eekelaar NV Baarleseweg RH Chaam Projectnummer: 22435 Onderdeel : Stedenbouwkundige onderbouwing Omschrijving : De Eekelaar 43 appartementen met commerciële ruimten en parkeerkelder Aan de Dorpsstraat te Chaam Opdrachtgever : de Eekelaar

Nadere informatie

GENERAAL VETTERSTRAAT

GENERAAL VETTERSTRAAT GENERAAL VETTERSTRAAT Disclaimer De informatie in deze brochure is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. FRED is niet aansprakelijk voor

Nadere informatie

Vogelzang en de dorpssteeg: Kop met een intieme woonoase

Vogelzang en de dorpssteeg: Kop met een intieme woonoase Vogelzang en de dorpssteeg: Kop met een intieme woonoase Het principe van de gesloten bouwblokken maakt de routing en structuur helder. De verschillende toegangen tot de expeditieterreinen worden afgesloten

Nadere informatie

Inspraaknotitie voorontwerp-bestemmingsplan Markelo-west, herziening Grotestraat 11. Gemeente Hof van Twente.

Inspraaknotitie voorontwerp-bestemmingsplan Markelo-west, herziening Grotestraat 11. Gemeente Hof van Twente. Inspraaknotitie voorontwerp-bestemmingsplan Markelo-west, herziening Grotestraat 11 Gemeente Hof van Twente. 1 juni 2016 Inspraaknotitie voorontwerp-bestemmingsplan Markelo-west, herziening Grotestraat

Nadere informatie

HAREN. Stedenbouwkundigplan Stationsgebied. 8 September 2011

HAREN. Stedenbouwkundigplan Stationsgebied. 8 September 2011 HAREN Stedenbouwkundigplan Stationsgebied 8 September 2011 PROGRAMMA 19.30u Welkom en programma 19.35u Introductie dhr Pek, wethouder 19.45u Presentatie stedenbouwkundig plan, dhr Gjaltema (buro Vijn)

Nadere informatie

Burgermeester de Beaufortweg 61-63

Burgermeester de Beaufortweg 61-63 een toekomstgerichte oplossing voor de renovatie van twee kenmerkende gebouwen in Leusden Burgermeester de Beaufortweg 61-63 nieuwbouw renovatie restauratie herbestemming multifunctioneel woningbouw industrie

Nadere informatie

Te Huur. Overborch Hoog Catharijne. Alberts & Muus. T: +31(0) A: Nachtegaalstraat 1A, 3581 AA

Te Huur. Overborch Hoog Catharijne. Alberts & Muus. T: +31(0) A: Nachtegaalstraat 1A, 3581 AA Te Huur Overborch Hoog Catharijne Te Huur Overborch Hoog Catharijne Naam gebied: Metrage: Parkeren: Soort: Huurprijs: Stationslokatie ca. 759 m² Betaald parkeren kantoorruimte EUR 195,- per m2 / per jaar

Nadere informatie

Toelichting plan Hoge Wei, Oosterhout

Toelichting plan Hoge Wei, Oosterhout Toelichting plan Hoge Wei, Oosterhout Wei Ligging Hoge te Oosterhout Stedenbouwkundig plan Hoge Wei, Oosterhout Toelichting stedenbouwkundig plan Hoge Wei, Oosterhout - Het plangebied is erg grillig qua

Nadere informatie

PROJECTINFORMATIE / GebouwWest. Albada Jelgersma Real Estate Development AJRED B.V

PROJECTINFORMATIE / GebouwWest. Albada Jelgersma Real Estate Development AJRED B.V / PROJECTINFORMATIE / GebouwWest / HET GEBOUW GebouwWest GebouwWest is een zeer goed bereikbaar kantoorgebouw midden in het zakencentrum van Amsterdam Sloterdijk. Het gebouw bevindt zich dichtbij de Amsterdamse

Nadere informatie

MASTERPLAN RIJKSMUSEUM AMSTERDAM

MASTERPLAN RIJKSMUSEUM AMSTERDAM MASTERPLAN RIJKSMUSEUM AMSTERDAM Architect prof. ir. Hans Ruijssenaars Opdrachtgever Rijksgebouwendienst Opdracht 1995 Werknummer 9500 6 mei 1995 Het Rijksmuseum is een belangwekkend instituut. Aan de

Nadere informatie

Reactie op ontwerp actiecomité Groen voor poen dd. juli 2012

Reactie op ontwerp actiecomité Groen voor poen dd. juli 2012 Reactie op ontwerp actiecomité Groen voor poen dd. juli 2012 In juli 2012 heeft het actiecomité Groen voor poen een stedenbouwkundig ontwerp aangeleverd voor de woningbouwlocatie Sloetsweg/Bellinckhof

Nadere informatie

Studie fietsroutes Beethoven

Studie fietsroutes Beethoven Studie fietsroutes Beethoven mogelijkheden tbv fietsroutes Zuidas concept 12-10-2011 1 bron: Hoofdnet Fiets dienst IVV 2005 1ste fase project Beethoven (plot 1,3en5) Hoofdnet Fiets toekomstig Hoofdnet

Nadere informatie

Kwalitatieve onderbouwing parkeren Noordgebouw Utrecht

Kwalitatieve onderbouwing parkeren Noordgebouw Utrecht Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

visie Centrumplan Geldrop Beste mevrouw, mijnheer,

visie Centrumplan Geldrop Beste mevrouw, mijnheer, uw brief ons kenmerk behandeld door Stefan van Bogget doorkiesnr. (040) 289 37 60 Geldrop 26 september 2007 onderwerp Verslag informatieavond integrale visie Centrumplan Geldrop Beste mevrouw, mijnheer,

Nadere informatie

Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten.

Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten. Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten. Inleiding. Het creëren van een huiskamer is een belangrijke referentiegedachte: aldus is opgetekend in de Centrumvisie

Nadere informatie

Uitkomsten denk mee over de toekomst van Leidsenhage

Uitkomsten denk mee over de toekomst van Leidsenhage Uitkomsten denk mee over de toekomst van Leidsenhage Koningin Wilhelminalaan 2 Leidschendam Postbus 905 2270 AX Voorburg Telefoon 14 070 Fax (070) 320 13 02 www.leidschendam-voorburg.nl info@leidschendam-voorburg.nl

Nadere informatie

Brandweerkazerne Dordrecht

Brandweerkazerne Dordrecht opdrachtgever locatie ontwerp uitvoering functie Gemeente Dordrecht Leerpark, Dordrecht 2006 2010-2011 Brandweerkazerne Technische Dienst GHOR Leer- en werkplek Da Vinci College Brandweerkazerne Dordrecht

Nadere informatie

VOORONTWERP FLORIS VERSTERSTRAAT 10. 25 april 2012

VOORONTWERP FLORIS VERSTERSTRAAT 10. 25 april 2012 VOORONTWERP FLORIS VERSTERSTRAAT 10 25 april 2012 5 Floris Versterstraat 10 Bestaande situatie 1:200 BEGANE GROND EERSTE VERDIEPING 6 TWEEDE VERDIEPING DERDE VERDIEPING ACHTERGEVEL VOORGEVEL 7 Floris Versterstraat

Nadere informatie

Te Huur. Westerdoksdijk 411/421 te Amsterdam. Kantoorruimte tegenover het Paleis van Justitie

Te Huur. Westerdoksdijk 411/421 te Amsterdam. Kantoorruimte tegenover het Paleis van Justitie Te Huur Westerdoksdijk 411/421 te Amsterdam Kantoorruimte tegenover het Paleis van Justitie Object: De commerciële ruimte welke beschikt over 14 eigen parkeerplaatsen en 5 motorparkeerplaatsen, onderdeel

Nadere informatie

Dit grachtenpand is voorzien van een riante vide met veel sfeer en daglichttoetreding.

Dit grachtenpand is voorzien van een riante vide met veel sfeer en daglichttoetreding. Brouwersgracht 83 3901TK Veenendaal 429.000,- v.o.n., 39.500,- p.j. Winkel Kantoor Praktijk Een Kameleon heeft de eigenschap zich aan te kunnen passen aan zijn omgeving en is dus flexibel in elke situatie.

Nadere informatie

TE KOOP. Zijde 442 Boskoop, Zuid-Holland

TE KOOP. Zijde 442 Boskoop, Zuid-Holland TE KOOP Zijde 442 Boskoop, Zuid-Holland Reliplan, specialisten in kerkelijk en bijzonder onroerend goed met een maatschappelijke bestemming. Buiksloterdijk 224 1025 WD AMSTERDAM Tel: 020 636 58 89 (Hoofdvestiging

Nadere informatie

MEMO CENTRUMPLAN REUSEL ADVIES RUIMTELIJK- FUNCTIONELE CONSTELLATIE SUPERMARKTEN

MEMO CENTRUMPLAN REUSEL ADVIES RUIMTELIJK- FUNCTIONELE CONSTELLATIE SUPERMARKTEN MEMO CENTRUMPLAN REUSEL ADVIES RUIMTELIJK- FUNCTIONELE CONSTELLATIE SUPERMARKTEN 13 OKTOBER 2017 Status: Definitief Datum: 13 oktober 2017 Een product van: Bureau Stedelijke Planning bv Silodam 1E 1013

Nadere informatie

14 RUIME HERENHUIZEN IN DE BINNENSTAD VAN SNEEK STATIG WONEN IN HET HISTORISCHE CENTRUM VAN SNEEK

14 RUIME HERENHUIZEN IN DE BINNENSTAD VAN SNEEK STATIG WONEN IN HET HISTORISCHE CENTRUM VAN SNEEK 14 RUIME HERENHUIZEN IN DE BINNENSTAD VAN SNEEK STATIG WONEN IN HET HISTORISCHE CENTRUM VAN SNEEK SFEERVOL EN COMFORTABEL WONEN In de gezellige binnenstad van Sneek worden veertien herenhuizen gerealiseerd.

Nadere informatie

SCHEVENINGEN BAD Perspresentatie Platform Scheveningen Bad 18 mei 2009

SCHEVENINGEN BAD Perspresentatie Platform Scheveningen Bad 18 mei 2009 SCHEVENINGEN BAD Perspresentatie Platform Scheveningen Bad 18 mei 2009 WERELDSTAD AAN ZEE > Stedelijke voorzieningen aan het strand > Kust is een bestemming BADPLAATS AAN DE NL KUST > Drukste badplaats

Nadere informatie

PROJECTINFORMATIE / GebouwWest. Albada Jelgersma Real Estate Development AJRED B.V

PROJECTINFORMATIE / GebouwWest. Albada Jelgersma Real Estate Development AJRED B.V / PROJECTINFORMATIE / GebouwWest / HET GEBOUW GebouwWest GebouwWest is een zeer goed bereikbaar kantoorgebouw midden in het zakencentrum van Amsterdam Sloterdijk. Het gebouw bevindt zich dichtbij de Amsterdamse

Nadere informatie

nieuwsbrief - april 2013 Spoorzone Zwolle

nieuwsbrief - april 2013 Spoorzone Zwolle nieuwsbrief - april 2013 Spoorzone Zwolle De spoorzone Zwolle: nu nog verscholen achter bussen, auto s, fietsen, hoge loopbruggen en bouwputten, maar straks de place-to-be in Zwolle. Dit gebied is een

Nadere informatie

HET NIEUWE HAVENBLOK ALMELO

HET NIEUWE HAVENBLOK ALMELO HET NIEUWE HAVENBLOK ALMELO WELKOM IN HET NIEUWE HART VAN ALMELO! Sinds enige tijd werkt de stad Almelo aan een ambitieuze transformatie van de westelijke binnenstad. Met het doortrekken van het Overijssels

Nadere informatie

GENERAAL VETTERSTRAAT AMSTERDAM

GENERAAL VETTERSTRAAT AMSTERDAM GENERAAL VETTERSTRAAT AMSTERDAM www.generaalvetterstraatong.nl Omschrijving OBJECT Deze spectaculaire nieuwbouw ontwikkelingvan ca 4.400 m² heeft door de eenvoudige vormgeving en sterke verticale belijning

Nadere informatie

3 exclusieve driekapwoningen type c

3 exclusieve driekapwoningen type c 3 exclusieve driekapwoningen type c De 3 drie-onder-een-kapwoningen aan de Van de Broekelaan liggen in feite midden tussen de reeds bestaande bouw. Qua uitstraling passen deze woningen dus perfect in het

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Kavel 12 Arnhem-Centraal Noord van de gemeente Arnhem

Ruimtelijke onderbouwing Kavel 12 Arnhem-Centraal Noord van de gemeente Arnhem Ruimtelijke onderbouwing Kavel 12 Arnhem-Centraal Noord van de gemeente Arnhem oktober 2009 1. Omschrijving van het project 3 2. Beschrijving van het projectgebied 4 3. Geldende planologische situatie

Nadere informatie

Poort van Boerhaave - Damiate locatie

Poort van Boerhaave - Damiate locatie Reageren antwoord@haarlem.nl Meer informatie www.haarlem.nl Vragen 023 _ 511 51 15 Gemeente Haarlem Stadszaken Ruimtelijk Beleid Poort van Boerhaave - Damiate locatie Spelregels Boerhaavelaan Zuster Rebelpad

Nadere informatie

Gouden Tips Beleving Openbaar Vervoer. 18 november 2015

Gouden Tips Beleving Openbaar Vervoer. 18 november 2015 Gouden Tips Beleving Openbaar Vervoer 18 november 2015 1 Schone omgeving Kracht van de schone omgeving Zichtbaar schoonhouden van de totale omgeving Gescheiden afvalinzameling draagt bij aan duurzaamheidsgevoel

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Bedrijventerrein Portland Gemeente Albrandswaard

Beeldkwaliteitplan Bedrijventerrein Portland Gemeente Albrandswaard Beeldkwaliteitplan Bedrijventerrein Portland Gemeente Albrandswaard Beeldkwaliteitplan Bedrijventerrein Portland Gemeente Albrandswaard Kuiper Compagnons 103.607.01 Rotterdam, juni 2015 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

P R O J E C T I N F O R M A T I E. Generaal Vetterstraat De Verffabriek te Amsterdam

P R O J E C T I N F O R M A T I E. Generaal Vetterstraat De Verffabriek te Amsterdam P R O J E C T I N F O R M A T I E Generaal Vetterstraat De Verffabriek te Amsterdam 2 P R O J E C T I N F O R M A T I E Adres Algemeen Generaal Vetterstraat, gebouw De Verffabriek In een industriële setting

Nadere informatie

DORPSVERNIEUWING IN PUTTEN

DORPSVERNIEUWING IN PUTTEN DORPSVERNIEUWING IN PUTTEN FASE 1 21 HUURAPPARTEMENTEN BRINKSTRAAT De Brinkstraat wonen in het centrum van Putten! Een gezichtsbepalend nieuwbouwproject, dat een prominente plek in het centrum van Putten

Nadere informatie

M. Madani. wfc beursplaza informatiemap

M. Madani. wfc beursplaza informatiemap M. Madani wfc beursplaza informatiemap wfc beursplaza een unieke en dynamische evenementen locatie Al meer dan 40 jaar is het World Fashion Centre hèt hart van de Nederlandse modewereld, gelegen in de

Nadere informatie

De Wederik. Herontwikkeling woningbouw - Stedenbouwkundig plan Ontwerp

De Wederik. Herontwikkeling woningbouw - Stedenbouwkundig plan Ontwerp De Wederik Herontwikkeling woningbouw - Stedenbouwkundig plan Ontwerp Team stedenbouw Versie 10 april 2015 De Wederik Stedenbouwkundig plan (ontwerp) Inhoud 1. Inleiding 2. Bestaande situatie 3. Project

Nadere informatie