De Internationalisering van de Jaarbeurs Utrecht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Internationalisering van de Jaarbeurs Utrecht"

Transcriptie

1

2

3 Inhoudsopgave Voorwoord Inhoudsopgave 1. Ontwerpopgave 2. Verkenning 3. Stedenbouwkundig ontwerp 1.1 Locatie Masterplan 1.3 Huidige plannen Te ontwerpen product Locatieanalyse Beursbeschrijving Precedenten Conclusies Pve & randvoorwaarden Uitgangspunten Concept Varianten Ontwerp LP model Conclusies Gebouw ontwerp 4.1 Pve & randvoorwaarden Uitgangspunten Concept Varianten Ontwerp LP model Haalbaarheid Conclusies & aanbevelingen 50 Literatuur 51 Bijlage Gebouwtekeningen op 1:

4 1. Ontwerpopgave 1.1 Locatie Het gekozen project is de Jaarbeurs met het Jaarbeursterrein. Het terrein huisvest op dit moment voornamelijk één functie, de beursfunctie. Grootste oppervlakte van het terrein bestaat dan ook uit hallen en de rest wordt als verkeersgebied gebruikt door zowel auto s als voetgangers. Er bevinden zich een groot aantal parkeerterreinen op het gebied. De Jaarbeurs van Utrecht is een van de grotere beurzen, met een redelijke flexibiliteit aan zalen. De beurs heeft een hallencomplex van twaalf hallen. Deze zalen zijn samen goed voor een zaaloppervlak van m2. De hallen verschillen in grootte van ongeveer tot ongeveer m2. De Jaarbeurs heeft verder ook functies als vergaderen en congres maar deze zijn in het Beatrixgebouw gesitueerd en niet op het terrein zelf. Dit congres- en vergadercentrum beschikt over een tiental zalen. Het complex is groot maar zit organisatorisch minder in elkaar doordat de functies zover van elkaar liggen. Naast problemen heeft dit gebied ook een aantal goede aspecten. Station Utrecht is als een van de HSL-locaties aangewezen en doordat het centraal binnen het land ligt heeft het een belangrijke rol voor Nederland. De komst van de HSL brengt veel mogelijkheden met zich mee, zowel aan het station zelf als de omgeving ervan en in dit geval kan de Jaarbeurs er ook van profiteren. Verder heeft Utrecht een groot winkelcentrum met regionale en landelijke aantrekkingskracht. Door onder andere de hiervoor genoemde problemen heeft de gemeente besloten het gebied te gaan herontwerpen met als doel het Stationsgebied internationaal op de kaart te zetten. De beurs in combinatie met een druk station wordt ervaren als een gebied met een matige verblijfskwaliteit en een weinig aantrekkelijk aanzien. Op dit moment is het ook het geval dat de bezoekers van de Jaarbeurs gelijk na het bezoeken van de beurs richting centrum gaan, er zijn geen voorzieningen om de bezoekers op het Jaarbeursterrein te houden. Het jaarbeursterrein maakt deel uit van het Stationsgebied Utrecht. Dit gebied kampt met een aantal problemen; Het centrum kan de druk van de bezoekersstroom niet meer aan. Het aantal voorzieningen in het centrum is niet voldoende en doordat het niet verder kan uitbreiden ontstaan er spanningen. Het station bleek niet berekend te zijn op de groei van Utrecht en voldoet niet meer aan de wensen. Verder vormt het station een barrière tussen het centrum en het Jaarbeursterrein, het zijn op dit moment twee verschillende delen aan weerszijden van het station met geen enkele verbinding ertussen. Bewerkte luchtfoto van plangbied. 1

5 1.2 Masterplan In 2001 besloot het nieuw aangetreden Utrechtse gemeentebestuur twee visies voor te leggen aan de stad in een raadplegend referendum. Na jaren van plannenmakerij wilde het stadsbestuur met het referendum de betrokkenheid van de Utrechters vergroten, draagvlak voor een ontwikkelingsvisie bereiken en de garantie geven dat er ook werkelijk iets zou gebeuren. De Utrechter kon kiezen tussen Visie A - Stadshart Verruimd en Visie 1 - Stadshart Compact. De doelstellingen die ten grondslag lagen aan de ontwikkeling van de twee referendabele visies waren: De barrièrewerking van het spoor tussen de oostelijke en de westelijk stad wordt aangepakt; De westkant van het station krijgt een volwaardige entree; Het Stationsgebied krijgt een aansprekende architectuur; Het Stationsgebied wordt sociaal veilig; Het Stationsgebied is straks goed bereikbaar en biedt voldoende parkeerplaatsen en openbaar vervoer. Visie A lost de problemen op in een ruimere opzet. De nieuwe binnenstad sluit aan bij de oude monumentale binnenstad, én op de omliggende wijken. Er komen twee nieuwe hoofdroutes. De eerste is de centrumboulevard van Merwedekanaal naar plein Vredenburg. Hier komen voornamelijk winkels, kantoren, horeca en entertainment. De tweede hoofdroute is de stadscorridor. Deze strook loopt langs Graadt van Roggenweg en Leidseweg, via Westplein en Smakkelaarsveld, naar plein Vredenburg. Langs deze route komen publieke gebouwen te staan, zoals een bibliotheek. Het doorgaande autoverkeer gaat onder het Westplein door, fietsers en voetgangers gaan via een onderdoorgang onder het spoor door van Lombok naar Vredenburg. Visie A is ruim omdat gebouwen geplaatst worden aan twee doorgaande routes. Visie 1 Hieronder zijn de plannen heel kort uitgelegd. Visie A Visie 1 benut de kansen en lost de problemen op in het Stationsgebied zelf. De nieuwe binnenstad sluit aan op de oude monumentale binnenstad. Er komt één centrale hoofdroute van Merwedekanaal naar plein Vredenburg: de centrumboulevard. Langs deze hoofdroute vestigen zich winkels, kantoren, horeca, entertainment, cultuur en publieke gebouwen. Het is er 24 uur per dag levendig. Door de concentratie aan deze ene route ontstaat een compacte nieuwe binnenstad, met hoogbouw en een bedrijvig karakter. 2

6 De bewoners van Utrecht hebben in een referendum voor Visie A gekozen. 65,3% van de bevolking heeft zijn stem uitgebracht. De gemeenteraad koos eveneens voor Visie A en gaf opdracht voor het maken van een Masterplan. In de volgende stap werd visie A verder uitgewerkt, hieronder is een overzichtskaart hiervan te zien. Het is geen definitief plan, maar een houvast voor verdere ontwikkelingen per gebied. 1.3 De huidige plannen De jaarbeurs is volop bezig met plannen te maken voor het terrein. Het huidige plan lijkt erg veel op het masterplan van hierboven, maar zijn een aantal verschillen. De boulevard blijft wel erin, maar de bioscoop verplaatst zich naar oost entree kant van de beurs en in plaats van de hoogte in te gaan, wordt het een uitgestrekt gebouw van een zaallaag hoog. Verder word er een casino en een hotel aan het begin van het terrein geplaatst. Deze fungeren dan ook als landmarks van de beurs. De parkeerplaatsen die verdwijnen door de bouw komen terug in garages onder de bioscoop en gedeeltelijk in de bioscoop. (onder de zalen). 1.4 Te ontwerpen product Het ontwerp gedeelte omvat voor ons twee onderdelen, het stedenbouwkundige gedeelte en de uitwerking daarvan op gebouw niveau Stedenbouwkundige opgave: In het voor ons belangrijke gebied (Jaarbeursterrein) komen voorzieningen als een casino, een bioscoop, een foodcourt en een schouwburg. Bij het bepalen van de functies die op het gebied moesten komen zijn er verschillende onderzoeken verricht naar de vraag van de bezoekers van het station. Hier kwam naar voren dat velen van hen een bibliotheek miste. Hierdoor nemen wij deze functie ook op in ons gebied. Het stationsgebied in Utrecht wordt in de komende jaren vernieuwd. De hoofdredenen hiervoor zijn dat het treinstation Utrecht Centraal, dat nu 50 miljoen reizigers opvangt, rond 2020, 100 miljoen reizigers per jaar verwacht te moeten verwerken. Deze vergroting van de bezoekersstroom kan het station in de huidige staat niet aan. Ook het aanliggende shoppingcenter Hoog-Catherijnen wordt vernieuwd. Dit omdat er door alle dode hoeken en de onoverzichtelijke routing voor een onaangename, onveilige sfeer wordt gezorgd. Het Masterplan voor het gebied richt zich voornamelijk op het station, het Jaarbeursterrein worden niet in volle mate meegenomen, terwijl juist door het verder ontwikkelen van de Jaarbeurs en de omgeving hiervan sterk aan de internationalisering van het station kan bijdragen. Het Jaarbeursterrein, aan de westzijde van het station wordt als onprettig ervaren, door de doodsheid die dit beurscomplex met zich mee kan brengen. Dit terwijl het op een toplocatie ligt, dichtbij het centrum. 3

7 Op het moment gaan de bezoekers van de Jaarbeurs, waarvan 60% met de trein komt, dan ook meteen weer via het station naar huis, of naar de stad. Door plaatsing van voorzieningen kunnen deze bezoekers op het terrein gehouden worden, waardoor het terrein een levendigere uitstraling kan krijgen. Op het terrein moeten verschillende door de gemeente bepaalde functies komen. Hierbij zitten verschillende leisure-activiteiten opgenomen. (zie voor de gedetailleerdere beschrijving H 3.1 H3.3)De opdracht voor onze stedenbouwkundig deel is het zo inplaatsen van deze functies, dat ze het terrein aantrekkelijker maken en door de werking van synergie de Jaarbeurs en zichzelf beter kunnen laten gedijen. Hierbij moet dus goed rekening worden gehouden met looproutes en het vermijden van dode plekken in het plan Gebouwopgave: Het gebouw dat wij willen gaan uitwerken is de combinatie van het multiplex en het congrescentrum. Op het moment zit het congrescentrum nog in het Beatrixgebouw, maar dit zal plaats maken voor het WTC dat er in de toekomst zal komen. Het congrescentrum zal ook de verhuurbare vergaderruimte moeten overnemen, die op het moment deels in het Beatrixgebouw en in het mediaplaza van het beurshallencomplex zelf is gevestigd. Het gebouw zal flexibel moeten zijn om antwoord te kunnen geven op de tweedeling er in. Het verschil in vraag naar zalen, kan namelijk per keer anders zijn en hiervoor moet een oplossing worden gevonden. De twee verschillende mensenstromen, die van de vaak zakelijke congressen en de meer entertainmentkant van de bioscoop zullen niet goed met elkaar mixen. Verder zal de richting naar de horeca, waar na de film of het congres juist nog een versnapering kan worden genuttigd, aangegeven moeten worden, zodat ook deze groep een lift krijgt van de bezoekersstroom Ambities: Onze ambitie bij deze stedenbouwkundige opdracht ligt bij het levendig maken van het Jaarbeursterrein, het aantrekkelijker maken van de Jaarbeurs En zo door het verhogen van de status van het gebied op zich, de Jaarbeurs internationaal op de kaart te zetten. Voor het Gebouwontwerp willen we vooral graag de samenwerking van het multiplex en het congrescentrum optimaliseren. Hierbij is een afscheiding en menging van functies belangrijk, maar met een goede oplossing verkrijg je dus twee gebouwen voor de prijs van één. Wat zeer goed zou inwerken op de haalbaarheid van het geheel. Ook zal het gebouw met de gecreëerde bezoekersstroom een impuls moeten geven aan de vlakbij liggende retail en horeca. Deze stromen zullen dus binnen het gebouw gescheiden moeten zijn. Ook zal bij het ontwerp van het gebouw gedacht moeten worden aan de functie die het gebouw heeft als stroomtrekker. Het moet het retailgedeelte een verhoging van passerende mensen bezorgen. 4

8 2. Verkenning Voordat er überhaupt ontworpen kan worden moeten de locatie en een aantal precedenten bekeken worden. In dit hoofdstuk wordt dus de locatie beschreven en worden er een aantal precedenten benoemd met een aantal eigenschappen die ons verder kunnen helpen met het opzetten van een pve en dergelijke. 2.1 Locatieanalyse Bij de locatie analyse wordt het terrein geanalyseerd en wordt het gebouw ook meegenomen. Op het Jaarbeursterrein zijn heel veel parkeermogelijkheden. Op elk gebied waar geen gebouw staat is er een parkeervlak gemaakt. In totaal heeft de jaarbeurs tegen de 6000 parkeerplaatsen. De inkomst van het parkeren is een van de key inkomstenbronnen voor de jaarbeurs. Op het plaatje hieronder is te zien waar de parkeerplaatsen zich bevinden. Het Stationgebied en het Jaarbeursterrein zijn verdeeld onder verschillende partijen. Een deel is van de Jaarbeurs, een deel van de gemeente en weer een deel is van Corus. Hoe dit precies verdeeld is, is te zien op de volgende pagina op het eigendomskaart. De Jaarbeurs is voor logistiek van alle kanten te benaderen. Meeste hallen hebben een rij ingangen aan een kant waardoor de beurs snel en makkelijk bevoorraadt kan worden. Maar deze uitgangen kunnen ook gebruikte worden als nooduitgangen en bij brand is het gebouw snel te ontruimen. Voetgangers bereiken de beurs door het volgen van en pad vanaf het station. In het verlengde van dit pad ligt de as van de Jaarbeurs. Op deze as bevinden zich het merendeel van de ontsluitingen van de hallen. Ook zijn er hier de eetgelegenheden gesitueerd van de jaarbeurs. Het Beatrixgebouw is ook een onderdeel van de Jaarbeurs. In dit gebouw bevinden zich de vergader- en congrescentrum. De Jaarbeurs (rood) ligt erg vlakbij het station Utrecht (geel) en maakt hierdoor deel uit van het Stationsgebied. Door die ligging aan het station is de Jaarbeurs heel goed met openbaar vervoer te bereiken. Dit is een groot pluspunt. Doordat dit station ook een HSL krijgt, wordt de Jaarbeurs ook beter bereikbaar voor mensen van ver. De Jaarbeurs is ook prima met de auto te bereiken, vanaf de Ring Utrecht kunnen de blauwe borden met de aanduiding "Jaarbeurs" gevolgd worden. Voor bezoekers die met het vliegtuig komen kunnen daarvandaan de trein richting Utrecht nemen. Maar voor de mensen die liever een auto huren is de afstand tussen Schiphol en Utrecht goed te doen. Na de korte beschrijving van de jaarbeurs zijn er plaatjes te vinden die het een en ander weergeven, het meest hiervan is hierboven genoemd. 2.2 Beurs beschrijving De Jaarbeurs heeft een beurshalcomplex van twaalf hallen en een expozaal. Deze zijn in totaal goed voor een zaaloppervlak van m 2 de hallen verschillen in grootte van tot ongeveer m 2. Bijna ieder van deze zalen heeft een catering. Het congrescentrum beschikt over een tiental zalen, waarvan 5 banquetzalen. De congreszalen zijn ieder goed voor een paar honderd mensen. Verder kunnen er in het theater zo'n 1450 mensen worden geplaatst. Verder zijn er een aantal vergaderzalen, voorkomend in vier verschillende typen. 5

9 Parkeerplaatsen Corridor Bevoorradingskanten Eetgelegenheden Catering Eigendomskaart 6

10 2.3 Precedenten In dit gedeelte worden aantal met de jaarbeurs vergelijkbare hallen beschreven. Met de Jaarbeurs vergelijkbare hallen zijn de Brabanthallen, de Rai, Mecc Maastricht, Messe-Kassel hallen en de Westfalenhallen Brabanthallen: De Brabanthallen beschikt over zo'n m 2 verdeeld over 14 verhuurbare zalen en hallen, geschikt voor een bezoekersaantal van mensen. De grootte van de zalen verschilt van 588 m 2 tot 9300 m 2. Het beursgebouw is goed te bereiken via auto en trein. Vanaf de A2 en A59 bereik je de Brabanthallen. Verder ligt het NS station 's - Hertogenbosch op loopafstand Bij deze beurshallen ligt een parkeerplaats die plek biedt aan 4000 auto's. Dit beursgebouw heeft wel een grote variëteit aan hallen en zalen, in verschillende groottes, maar beschikt niet over een verscheidenheid aan functies op zich Amsterdam RAI: De Amsterdam Rai beschikt over drie typen ruimten, auditoriumzalen, forumzalen en beurshallen. het totaal aan oppervlakten van deze ruimtes zijn respectievelijk m 2, m 2 en m 2. De beurszalen zijn verdeeld in groottes van 4000 tot m 2 verder zijn er 8 restaurants en eetgelegenheden. Er zijn 24 types auditoriumzalen, 21 verschillende mogelijkheden van forum ruimtes en 11 beurshallen. Enkele van de auditoria kunnen ook getransformeerd worden in theaters. Bij de Rai liggen verschillende parkeeraccommodaties, die in totaal plaats bieden aan auto's. De Rai is goed bereikbaar met de auto, tram en trein. Het station Amsterdam Sloterdijk ligt op een paar minuten afstand lopen. Ook per vliegtuig is het goed te bereiken, aangezien Schiphol vlak in de buurt ligt. 7

11 De Amsterdam Rai is een groot beursgebouw, met een grote variëteit in aanbod, voor zowel zaalgrootte, ambiance als functieaanbod. ook is de parkeergelegenheid goed geregeld, door verscheidene parkeergarages binnen het gebouw. De Messe-Kassel hallen heeft een mindergroot aanbod van zalen, het beschikt buiten deze, over een restaurant en een entreehal. Wel is het mogelijk om deze beurs ordelijk op te delen in verschillende tentoonstellingen of concertzalen, waar ze namelijk ook voor worden gebruikt Messe-kassel hallen: De messe kassel hallen in Kassel (Duitsland) is een middelgrote beurs, van een hal oppervlak van zo n m 2, welke verschillen in aanbod van 1200 m 2 tot 3150 m 2. Het totaal bestaat uit 13 verschillende verhuurbare hallen. Qua bereikbaarheid zit het goed met deze beurs. Het is namelijk via verschillende snelwegen te bereiken en beschikt over 3200 parkeerplaatsen. Ook met het openbaar vervoer via trein is het goed te doen. Door de IC-generatie is de beurs namelijk binnen drie uur te bereiken vanuit iedere grote stad in Duitsland. Het vliegveld Kassel- Calden ligt ook niet ver van de hallen vandaan Westfalenhallen: Dit beursgebouw beschikt over meer dan m 2 aan beurshal, opgebouwd uit acht verschillende hallen, die variëren tussen en m 2. Verder beschikken de westfalen hallen ook nog over congresruimten, hotels, restaurants en twee sportcentra, bestaande uit een ijsbaan en een atletiekstadion, verder uit drie evenementenzalen, die zich zeer goed schikken voor concerten. De bereikbaarheid van de hallen is goed, Dortmund airport ligt op 12 km, ook met de trein is het goed te doen, er zijn buslijnen en met de auto kun je goed bij het door A40 en A44 geflankeerde beursgebouw komen. De Westfalen hallen bieden dus een zeer gevarieerd aanbod aan van activiteiten. De beursruimte op zich is ook niet meer het enige interessante aan de hallen. 8

12 2.3.5 Mecc Maastricht: Deze beurs beschikt over drie echte zalen en een expositie hal van m 2 In totaal komt dit uit op zo n m 2 verder beschikt Mecc nog over een congrescentrum van met twee auditoria voor 600 en 1000 mensen, 26 vergaderzalen voor 10 tot 350 mensen. Verder is er een hotel aanwezig met 274 hotelkamers. Verder zijn er twee cafés en verschillende restaurants ook is er een winkelgalerij aanwezig. Er is parkeergelegenheid voor zo n 2250 auto s. Het Mecc is bereikbaar met auto vanaf de snelweg, maar het ligt niet vlak naast één. Het station Maastricht-Randwyck ligt op loop afstand. Vanaf Maastricht CS gaat een pendelbus naar het CS. Per vliegtuig is het ook bereikbaar, want op tien km afstand ligt het vliegveld Maastricht-Aachen. Waarvandaan je met de taxi binnen 15 minuten bij Mecc bent aangeland. 2.4 Conclusies De jaarbeurs heeft in vergelijking tot andere beurzen veel minder te bieden. Het heeft geen verschillende eet- en zitgelegenheden en heeft weinig tot geen andere functies op het complex, zelfs de vergader- en congrescentrum ligt er niet. Deze is iets verder in het Beatrixgebouw gesitueerd. Wil het internationaal op de markt komen, moeten er veel verschillende functies op het complex komen die dan weer op hun beurt ook mensen trekken. De beurs moet veel flexibeler zijn en makkelijk kunnen veranderen. Dit hoeven geen grote veranderingen te zijn, het kunnen bijvoorbeeld veranderingen aan de aanwezige restaurants zijn, dat hier meer trend in komt. De Jaarbeurs van Utrecht is een van de grotere beurzen, met een redelijke flexibiliteit aan zalen. Het geheel valt op door zijn grootte, maar organisatorisch zit het minder in elkaar. Kortom is Mecc een van de kleinere beurzen, maar manifesteert zich wel de verscheidenheid in aanbod en zijn compactheid. Om je van de ene naar de andere ruimte te begeven, behoef je geen grote afstanden te lopen. 9

13 3. Stedenbouwkundig ontwerp In de vorige hoofdstukken zijn de masterplannen al bekeken, die door de gemeente Utrecht zijn voorgelegd aan de inwoners van de stad. Ook is getoond hoe de plannen inmiddels zijn gewijzigd en hoe het plan er nu dus voorstaat. In dit deel van het verslag wordt ingegaan op ons eigen ontwerp. Welke variant hebben wij gemaakt voor deze stedenbouwkundige opgave, met welke beweegredenen hebben we bepaalde ingrepen gedaan en wat voor visie hebben wij op het terrein. Als eerst worden het PVE, de randvoorwaarden en de uitgangspunten getoond. Vervolgens komen de door ons ontworpen varianten, om uiteindelijk het definitieve ontwerp te laten zien, waar de werking van het plan wordt uitgelicht. Ook komt er een LP-model naar voren, om als laatste gevolgd te worden door de vergelijking van ons plan met het door de Jaarbeurs gekozen plan, waaraan conclusies en aanbevelingen worden verbonden. Verder komt er: - Een bibliotheek ter grootte van 4000 m 2. - Een retailgedeelte, in totaal ter grootte van 3000 m 2 - Een Autoshowroom, ter grootte van 8000 m 2 - Congresruimte 5000 m 2 - Vergaderruimte 2000 m PVE en Randvoorwaarden Hier volgen het Programma van Eisen en de randvoorwaarden voor het Stedenbouwkundige gedeelte. De volgende overgenomen voorzieningen zijn al geëist in visie a: - Een multiplex bioscoop, m 2, goed voor zo n meer dan 5000 stoelen - Een hotel, m 2 - Horeca m 2 waarvan uit categorie A en B horecabedrijven zijn opgenomen. Categorie A: Categorie B: Horecabedrijf dat als hoofddoel heeft het ten gehore brengen van muziek en gelegenheid geven tot dansen, met of zonder alcoholische consumering. Vb: disco, bar-dancing, zaalverhuur. Horecabedrijf dat als hoofddoel heeft het verstrekken van alcoholische versnaperingen en kleine etenswaren. Vb: café, bar - Een casino m 2 De maximale hoogtes voor de te plaatsen functies is bepaald in het bestemmingsplan. Hierbij mag in het rode gebied tot 25 meter en incidenteel tot 45 meter hoog gebouwd worden. In het paarse gebied mag tot 45 meter hoog gebouwd worden en incidenteel tot 80 meter. In het blauwe gebied mag er tot 45 meter hoog gebouwd worden en incidenteel tot 100 meter. o Het aantal parkeerplaatsen moet gehandhaafd blijven. Eventueel mogen er nog 1000 parkeerplaatsen worden bijgebouwd. o De scheiding die tussen het Jaarbeursterrein en het stationsgebied, die veroorzaakt wordt door de Croeselaan moet gemakkelijk oversteekbaar zijn voor de bezoekers van het Jaarbeursterrein. 10

14 o In verband met de veiligheid moeten tunnels doorzichtbaar zijn, de langzaam verkeer routes overzichtelijk en mogen er geen dode, openbare hoeken ontstaan in het plangebied. o Het terrein moet verlevendigd worden, het mag niet meer de koude sfeer uitstralen die het nu doet. o Er moet een plein, in plaats van een boulevard komen. o Blinde gevels moeten beperkt worden. o De overgang van het Station naar het Jaarbeursterrein moet verbeterd worden. De Croeselaan mag niet meer het obstakel vormen zoals die het nu doet. o De Jaarbeurs besteedt de schoonmaakwerkzaamheden uit aan GCA. Het gebied dat wordt bijgehouden omvat het eigen terrein, maar tegenwoordig ook het stationsgebied, als er evenementen hebben plaatsgevonden die vervuiling van de openbare ruimte tot gevolg hadden. o Er is sprake van overleg en evaluatie van aanpak met de gemeente over samenwerking bij en preventie van overlast. o De Politie heeft een cameratoezichtsplan dat gedeeld wordt met de Jaarbeurs. o Er wordt zelf beveiliging ingehuurd door de Jaarbeurs dat surveilleert in en om het complex 3.2 UITGANGSPUNTEN o De bezoekers van de Jaarbeurs moeten na het bezoek aan de beurs op het terrein kunnen blijven en er vermaakt worden. o Het parkeren mag niet in het zicht gebeuren. De parkeerfuncties moeten weggewerkt zijn, dit vanwege het aanzicht. o Er moeten functies geplaatst worden voor de gevels. Hierdoor worden de blinde gevels geanimeerd. o Het gebied moet worden opgedeeld. Op het moment is het te grootschalig om de gezochte sfeer te creëren. o De functies die op het Jaarbeursterrein worden geplaatst moeten zodanig worden gepositioneerd, dat iedere locatie met bijbehorende functie een zo maximaal mogelijke potentie heeft. o Waar het kan moet er sprake zijn van functie menging, zodat er een interactie bestaat tussen verschillende bezoekerstromen. o Er moet een directe verbinding van het station naar het Jaarbeursterrein komen, d.m.v een loopbrug. o Op het terrein mag er geen sprake zijn van een dwingende route. De bezoeker moet bij aankomst nog de vrije keuze hebben te gaan waar hij wil. Bij aankomst op het terrein moet de bezoeker een overzicht hebben van de functies die zich aanbieden op de planlocatie. Hier volgen de uitgangspunten die voor het stedenbouwkundige ontwerp zijn bepaald. o De voorzieningen die bij de eisen al vermeld staan (bioscoop, hotel, casino, retail, horeca, biblliotheek) moeten gaan zorgen voor een verlichting van de stroom bezoekers richting de binnenstad van Utrecht. o Het plein moet centraal in het ontwerp staan. o Het terrein, waar de bezoekers passeren moet autoluw zijn. 11

15 3.3 CONCEPT Het geheel van het Jaarbeursterrein moet een levendige uitstraling krijgen. Door deze ingreep zal het terrein van de Jaarbeurs meer naam krijgen. Want na een bezoek blijft er dan een positiever sfeerbeeld bij, in plaats van die het koude beursgebouw van nu. Door plaatsing van al die extra functies, zal er een gezelligere sfeer komen, maar het gevaar is dat het eerder oubollig wordt. Daardoor komt er nog een extra punt bij onze visie. Het geheel moet stijl en klasse hebben. Door deze mix wordt de status van de Jaarbeurs omhoog gekrikt en zo meer internationale aantrekkingskracht hebben. Hierdoor zullen er meer internationale evenementen georganiseerd kunnen worden. Wat ons oorspronkelijke doel was, de internationalisering van de Jaarbeurs. We hebben dus twee factoren die we blijvend hebben meegenomen in ons ontwerp van de Jaarbeurs. Deze zijn stijl en levendigheid. Gecombineerd tot één woord is dit Vivant. Dit is de franse benaming van levendig. 3.4 Varianten Hier volgen de ontwerpvarianten die tijdens het proces zijn ontworpen Variant 1: Deze eerste variant heeft verwelkomt de bezoeker door de plaatsing van twee gebouwen aan weerszijden van het entreegedeelte naar het terrein. De bezoeker komt op hoog niveau aan, over de Croeselaan en blijft op het eerste plein op dezelfde hoogte. De stap over de Croeselaan kan vanaf twee routes. Verder bestaat de ruimte voor de Jaarbeurs uit verschillende delen. Een doorloopplein, een leisureplein, waaraan alle leisurefuncties zijn gelegen 12

16 en een uitstroomplein voor de hal, aan de rechterhand bij opkomst van het terrein, geheten de Prins van Oranjehal. Een hoofdpunt hierbij is directe routing naar het congresgebouw. Ook is er een afscheiding van de Croeselaan. Het parkeren gebeurt onder het doorloopplein, op de begane grond Variant 2: gekomen, die de verloren ruimte opvangt van de plaats waar nu het congrescentrum staat. Ook is de ontsluiting van alle hallen aangepakt. De hallen worden nu ontsloten door een passage, een omloop om het congresgebouw. Op het terrein wordt nog steeds op de begane grond geparkeerd, met daarboven het plein. Het afscheiden van de Croeselaan is ook hier van werking Variant 3: De tweede variant heeft ook de werking van entreegebouwen, maar de pleinen zijn kleiner geworden. Ook is de plaatsing van het leisureplein dichter bij de looproutes gezet. Er is een extra zaal op het gebied 13

17 De derde variant heeft dezelfde entrees als de vorige varianten, alleen wordt de bezoeker na de Croeselaan op de begane grond gezet. Het leisureplein is nu verdiept en de omliggende functies zijn wat naar achter getrokken. De afscheiding van de Croeselaan is nog steeds blijvend, maar er zit nu een onderbreking in. Parkeren gebeurt nu ondergronds, onder het congresgebouw. De entree voor de parkeergarage is onder het loopdek over de Croeselaan gesitueerd Variant 4: terrein vanaf het station gebeurt nu via een loopbrug ipv een loopdek. Verder zijn er zichtlijnen gecreëerd vanaf de Croeselaan, deze wordt dus niet meer volledig afgescheiden, maar op het plein, merk je de relatie niet. Ook hier wordt er ondergronds geparkeerd, onder het congresgebouw. De vorm van het plein is ronder geworden, om aan het idee van levendigheid gehoor te geven. Ook is hieraan gedacht bij het gevelbeeld van de hallen. Voor deze blinde gevels is namelijk een retailplint gezet, die de bezoekersstroom animeert. 3.5 STEDENBOUWKUNDIG ONTWERP In dit hoofdstuk komt de beschrijving van het stedenbouwkundig ontwerp. Als eerste volgt een korte beschrijving van het geheel, met een overzicht hierop. Later wordt ingegaan op de onderdelen als looproutes, vormgeving en de sfeerbeschrijving Het ontwerp: In het definitieve plan wordt gebruik gemaakt van het feit dat de stationsterminal zich op hoogte ontsluit. Het Jaarbeursplein wordt hierbij dus verdeeld in tweeën. Het deel grenzend aan het Beatrixgebouw wordt op dezelfde hoogte gesteld. Via een loopbrug wordt de bezoeker over de Croeselaan, op het Jaarbeursterrein, op maaiveldniveau gezet. Hier krijgt hij een overzicht over het terrein. De verschillende functies die zich aanbieden zijn zichtbaar. Bij aankomst op het terrein kan men verschillende routes kiezen, om naar de gewilde functie te manoeuvreren. De routing en plaatsing van functies zijn zo ontworpen dat werking en de synergie tussen beide optimaal fungeert. De kavels liggende aan de Croeselaan zijn gevormd door zichtlijnen en vorming naar het plein toe. In de vierde variant is de passage doorgevoerd tot op het plein. De welkomstgebouwen functioneren ook in deze variant. De aankomst op het 14

18 3.5.2 Plattegrond: De plattegronden en doorsnedes zijn niet op schaal Achter in de bijlage is dit wel zo. 15

19 3.5.3 Doorsnede: De doorsnede is over het midden van het mulltiplex genomen Functiekaart: 16

20 3.5.5 Zichtlijnen: In het ontwerp zijn de kavels grenzend aan de Croeselaan zo gevormd dat bij het passeren van het Jaarbeursterrein er telkens een zichtrelatie wordt gevormd naar het plein. Hierdoor wordt het terrein meer betrokken bij de omgeving. Echter, in de eisen was gesteld dat er een afscheiding van het terrein en de Croeselaan moest komen. Dit punt is behouden, want de relatie werkt maar naar één kant. Dit komt doordat de zichtlijnen niet op een punt zijn gefocust. Hierdoor krijgt de bezoeker op het terrein niet alle connecties nergens vanaf één punt te zien. De snijpunten die er wel zijn, liggen boven het verlaagde plein, zodat je altijd maar maximaal 1 connectie ziet, doordat ze vanaf het verlaagde plein zelf niet zichtbaar zijn. trap, die ook gedeelten van een halve meter hoge treden zal hebben, zodat dit kan fungeren als zitgedeelte. Ook wordt de gevel van het Beatrixgebouw door het aanhouden van de terminalhoogte verandert Routing: Bij het verlaten van de stationsterminal zit je op acht meter hoogte. Deze hoogte wordt nu doorgetrokken naar buiten. Het Jaarbeursplein wordt hierdoor opgedeeld in twee delen. Deze worden verbonden door een grote 17

Masterplan Spoorzone. Oktober 2003

Masterplan Spoorzone. Oktober 2003 Masterplan Spoorzone Oktober 2003 1 2 1 Voorwoord Voor u ligt het masterplan dat de herontwikkeling van de Spoorzone in beeld brengt wanneer het bestaande spoorviaduct vervangen wordt door een spoortunnel.

Nadere informatie

Projectvoorstel NDSM-terrein Amsterdam-Noord

Projectvoorstel NDSM-terrein Amsterdam-Noord Projectvoorstel NDSM-terrein Amsterdam-Noord Titel Werktitel KINETISCH NOORD Ontwikkeling NDSM-terrein tot bedrijfsverzamelterrein voor cultuurproducenten Inhoudsopgave Inleiding H1 Bedrijfsfilosofie:

Nadere informatie

(door)startdocument Fietsbrug Amsterdam-Rijnkanaal

(door)startdocument Fietsbrug Amsterdam-Rijnkanaal (door)startdocument Fietsbrug Amsterdam-Rijnkanaal mei 2011 Michaela du Pon, opdrachtgever programma fiets Mintske Sijsma, ontwerper openbare ruimte Eric Rossen, stedenbouwkundige Leon Peeters, verkeerskundige

Nadere informatie

De Hoef weer op één!

De Hoef weer op één! De Hoef weer op één! De Hoef weer op één! 2 De Hoef weer op één! Eindconcept, 15 maart 2011 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Waarom een visie op De Hoef ontwikkelen?...5 Hoofdstuk 2: Vijf speerpunten...7 Hoofdstuk

Nadere informatie

Grote gebouwen. Een onderzoek naar architectuur, beleving en exibiliteit

Grote gebouwen. Een onderzoek naar architectuur, beleving en exibiliteit Grote gebouwen Een onderzoek naar architectuur, beleving en exibiliteit 1 Aanloopproject afstuderen Het Grote Generieke Gebouw Begeleiders: ir. M. Willems prof. ir. J. Westra November 2008 Dit boekwerk

Nadere informatie

Masterplan Gebiedsontwikkeling. Kennispark Twente

Masterplan Gebiedsontwikkeling. Kennispark Twente Masterplan Gebiedsontwikkeling Kennispark Twente Masterplan Gebiedsontwikkeling Kennispark Twente Status Op 30 oktober 2008 heeft de Stuurgroep Kennispark Twente dit Masterplan Gebiedsontwikkeling vastgesteld.

Nadere informatie

Quickscan Bibliotheek en Artplex, Utrecht Alternatieve huisvesting voor de bibliotheek en Artplex

Quickscan Bibliotheek en Artplex, Utrecht Alternatieve huisvesting voor de bibliotheek en Artplex Quickscan Bibliotheek en Artplex, Utrecht Alternatieve huisvesting voor de bibliotheek en Artplex Plaats Datum Referentie Baarn 10 januari 2014 2014001/OGU6-QSBA-HV/CKO/FHE 2014001/OGU6-QSBA-HV/CKO/TED/FHE/10.01.2014

Nadere informatie

ZORG VOOR LEEGSTAND. Herbestemmen van leegstaande kantoren naar woonzorggebouwen. BNA Onderzoek & TU Delft

ZORG VOOR LEEGSTAND. Herbestemmen van leegstaande kantoren naar woonzorggebouwen. BNA Onderzoek & TU Delft ZORG VOOR LEEGSTAND Herbestemmen van leegstaande kantoren naar woonzorggebouwen BNA Onderzoek & TU Delft Zorg voor leegstand Herbestemmen van leegstaande kantoren naar woonzorggebouwen BNA Onderzoek &

Nadere informatie

Kloosterd. Adviesverslag Projectopdracht blok 2.2 Beheer en Exploitatie van Gebouwen 2010-2011 Profiel: Event, Leisure en Sport Management (ELS)

Kloosterd. Adviesverslag Projectopdracht blok 2.2 Beheer en Exploitatie van Gebouwen 2010-2011 Profiel: Event, Leisure en Sport Management (ELS) Kloosterd Adviesverslag Projectopdracht blok 2.2 Beheer en Exploitatie van Gebouwen 2010-2011 Profiel: Event, Leisure en Sport Management (ELS) Opdrachtgever: Missiehuis St. ivlichaël, Missionarissen van

Nadere informatie

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl rapportage kwaliteitshuis publiekszaken Rapportageonderdelen 1. Oorsprong van de vraag 2. Aanpak 3. Inventariseer behoeften 4. Verwerk behoeften

Nadere informatie

van een rotonde in de kruising met de Onderwijsboulevard. De rotonde zal in 2009 worden aangelegd.

van een rotonde in de kruising met de Onderwijsboulevard. De rotonde zal in 2009 worden aangelegd. referentiebeeld grondgebonden wonen foto Van Musschenbroekstraat referentiebeeld accenten bebouwing Het Stationskwartier ligt op het kruispunt van het Paleiskwartier, station, de binnenstad, Boschveld

Nadere informatie

ZORG VOOR LEEGSTAND. Herbestemmen van leegstaande kantoren naar zorgfuncties

ZORG VOOR LEEGSTAND. Herbestemmen van leegstaande kantoren naar zorgfuncties ZORG VOOR LEEGSTAND Herbestemmen van leegstaande kantoren naar zorgfuncties Voorwoord Zorginstellingen hebben vaak grote moeite, vooral in de grote steden, om geschikte locaties te vinden voor nieuwbouw.

Nadere informatie

Herbestemming kloostergebouw St. Gregor

Herbestemming kloostergebouw St. Gregor Blok 2.2 Beheer en exploitatie van gebouwen Herbestemming kloostergebouw St. Gregor Opdrachtgever Dhr. Winfried Timmers Missiehuis Steyl Auteurs Svenja Brochhaus (Notulist) Senta Hardt Melissa Janssen

Nadere informatie

Videoprojecties op gebouwen

Videoprojecties op gebouwen Videoprojecties op gebouwen Een onderzoek naar de invloed van videoprojecties op de emotionele beleving van een fysieke ruimte. Marcelle Massop Marcelle Massop 1531951 Digitale Communicatie, Communication

Nadere informatie

Flexibel wonen voor Oost-Europese werknemers

Flexibel wonen voor Oost-Europese werknemers Flexibel wonen voor Oost-Europese werknemers Auteur: V. Kojadin Studentnummer: 0788836 Opleiding: Bouwkunde Voorwoord Dit onderzoeksverslag is gemaakt in het kader van het afstuderen voor de opleiding

Nadere informatie

Huis van Democratie, Dialoog en Duurzame ontwikkeling (3D-huis)

Huis van Democratie, Dialoog en Duurzame ontwikkeling (3D-huis) Huis van Democratie, Dialoog en Duurzame ontwikkeling (3D-huis) Nieuw perspectief voor het Maison Descartes te Amsterdam 1 2 Inhoud 1. Een betekenisvolle toekomst voor het Maison Descartes (Hospice Wallon)

Nadere informatie

NIEUW LICHT OP LEEGSTAND

NIEUW LICHT OP LEEGSTAND NIEUW LICHT OP LEEGSTAND ontwerpend onderzoek naar de transformatie & stedenbouwkundige potentie van (structureel) leegstaande kantoren in Nederland en België 1 16 oktober 2012 S-M-L studio voor het metropolitane

Nadere informatie

Communicatiemonitor 2012. Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen

Communicatiemonitor 2012. Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen Communicatiemonitor 2012 Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Onderzoek en Statistiek Venlo, januari 2013 1 2 Samenvatting

Nadere informatie

Conversie en hergebruik The Corridor

Conversie en hergebruik The Corridor Conversie en hergebruik The Corridor Auteurs: A. Dullaert, N. van Spronsen, W. Steunenberg en M. Waanders Opdrachtgever: Gemeente Enschede in samenwerking met Stichting Pioneering Kader: Minor Regie Stedelijke

Nadere informatie

Structuurvisie. Nieuw - Amsterdam / Veenoord Centrumgebied....van kwantiteit naar kwaliteit

Structuurvisie. Nieuw - Amsterdam / Veenoord Centrumgebied....van kwantiteit naar kwaliteit Structuurvisie Nieuw - Amsterdam / Veenoord Centrumgebied...van kwantiteit naar kwaliteit VOORWOORD Geachte lezer(es), Voor u ligt het resultaat van ruim een jaar hard werken, veel overleg en presentaties.

Nadere informatie

BOUWEN AAN DE STAD over citymarketing in Nederland

BOUWEN AAN DE STAD over citymarketing in Nederland BOUWEN AAN DE STAD over citymarketing in Nederland Afstudeeronderzoek Arnoud van der Kolk (9809643) TCW- corporate communication In opdracht van de gemeente Zaanstad Afstudeercommissie: M.D.T. de Jong

Nadere informatie

Nota wensbeelden, uitgangspunten en bouwstenen bedrijventerreinen

Nota wensbeelden, uitgangspunten en bouwstenen bedrijventerreinen Nota wensbeelden, uitgangspunten en bouwstenen bedrijventerreinen Scharlo Maasoever Nederveenweg Haven Zeve van And Cartografe Berkhaag n elstraat weg Haven I - VI Laageinde Eerste Zeine Zanddonk Versie:

Nadere informatie

Project Design for Space. To the Surface. Gerard Bossenbroek Dennis Haverhals Jens Wouters Paul Suurmeijer

Project Design for Space. To the Surface. Gerard Bossenbroek Dennis Haverhals Jens Wouters Paul Suurmeijer Project Design for Space To the Surface Gerard Bossenbroek Dennis Haverhals Jens Wouters Paul Suurmeijer 1 UITGANGSPUNTEN... 5 TAAKVERDELING... 5 PLANNING... 5 CONCEPT TO THE SURFACE... 6 DOEL VAN HET

Nadere informatie

Eindrapportage. Complexe bouwopgaven in stedelijke gebieden (7C535)

Eindrapportage. Complexe bouwopgaven in stedelijke gebieden (7C535) Eindrapportage Complexe bouwopgaven in stedelijke gebieden (7C535) Auteurs: L.W.L. D Hooghe (0528282) J.J.P. van der Lee (0597336) R.W.Y. Lee (0595511) T. Nillesen (0537037) H.M. Robbemondt (0595558) Docenten:

Nadere informatie

Martijn Bentum. Consumentenkeuze voor een parkeerprovider

Martijn Bentum. Consumentenkeuze voor een parkeerprovider 2015 Martijn Bentum Consumentenkeuze voor een parkeerprovider Een onderzoek naar de reden van een consument om te kiezen voor het gebruik van parkeerproviders en de redenen achter de keuze voor een specifieke

Nadere informatie

Verslag van agendapunt 2 Hoorzitting uitvoeringsprogramma s visie binnenstad van de Politieke Markt Deventer.

Verslag van agendapunt 2 Hoorzitting uitvoeringsprogramma s visie binnenstad van de Politieke Markt Deventer. Verslag van agendapunt 2 Hoorzitting uitvoeringsprogramma s visie binnenstad van de Politieke Markt Deventer. Datum: 8 december 2010 Agendapunt : 2. Hoorzitting uitvoeringsprogramma s visie binnenstad

Nadere informatie

Lintenmanagement Besterdring en Korvelseweg. Plan van Aanpak

Lintenmanagement Besterdring en Korvelseweg. Plan van Aanpak Lintenmanagement Besterdring en Korvelseweg Plan van Aanpak Januari 2011 Inhoudsopgave Managementsamenvatting 3 1 Inleiding 5 1.1 Achtergrond 5 1.2 Project Lintenmanagement 6 1.3 Afbakening projectgebied

Nadere informatie

Vraag en aanbod van kleinschalige werkruimte in Amsterdam

Vraag en aanbod van kleinschalige werkruimte in Amsterdam Vraag en aanbod van kleinschalige werkruimte in Amsterdam Eindrapportage Projectnummer: 12105 In opdracht van: Dienst Economische Zaken Sanna de Ruiter, MSc drs. Carine van Oosteren Oudezijds Voorburgwal

Nadere informatie

Smaakmakend Veghel. Een Unieke Mix van Stedelijke Kwaliteit en Dorpse Waarden. Deel A Visie 2030

Smaakmakend Veghel. Een Unieke Mix van Stedelijke Kwaliteit en Dorpse Waarden. Deel A Visie 2030 Smaakmakend Veghel Een Unieke Mix van Stedelijke Kwaliteit en Dorpse Waarden Deel A Visie 2030 INHOUDSOPGAVE Voorwoord...3 1. Toekomstvisie en ontwikkelstrategie...4 2. Profiel Veghel...6 3. Veghel in

Nadere informatie

Gebiedsontwikkeling van start Nieuw perspectief voor Maastricht Oost

Gebiedsontwikkeling van start Nieuw perspectief voor Maastricht Oost A2 Maastricht / Speciale bijlage bovengrondse (her)inrichting / juni 2015 Gebiedsontwikkeling van start Nieuw perspectief voor Maastricht Oost 2 Ontwikkeling vastgoed is Anno 2015 moeten grote gebiedsontwikkelingen

Nadere informatie