Het fundament van GroenWest Activiteitenplan 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het fundament van GroenWest Activiteitenplan 2013"

Transcriptie

1 Het fundament van GroenWest Activiteitenplan 2013 Woerden, 23 oktober 2012 GroenWest activiteitenplan

2 Voorwoord Het afgelopen jaar hebben wij met veel enthousiasme gewerkt aan de doelstellingen, die wij hebben vastgelegd in het ondernemingsplan Een Thuis in het Groene Hart. Zo hebben wij de portefeuillestrategie voor GroenWest vastgesteld, is er GroenWest-beleid vastgesteld op verschillende terreinen en hebben we een eerste slag gemaakt met onze nieuwe brochurelijn. Voor u ligt nu het activiteitenplan Het spreekt voor zich dat wij onze reguliere taken uitvoeren. In dit plan zoomen wij in op bijzondere, aanvullende activiteiten. Een deel van die activiteiten vloeit voort uit het huidige ondernemingsplan, dat afloopt in Het nieuwe ondernemingsplan zal het komend jaar worden opgesteld, onder leiding van de nieuwe directeur-bestuurder. Verder steken wij veel energie in het stroomlijnen van de interne organisatie. Daarmee zijn wij in 2012 al begonnen, in 2013 krijgt dit een vervolg. De portefeuillestrategie richt zich op het verbeteren en verduurzamen van ons bezit. Concreet betekent dit dat wij in 2013 een start maken met de aanpak van ongeveer 500 woningen. Niet alleen om de woonlasten te beperken, maar ook om het woongenot te vergroten. Om succesvol te zijn in het realiseren van onze activiteiten en het behalen van onze doelen zoeken wij in 2013 actief de samenwerking met onze belanghouders. Lilian Verheul directeur-bestuurder GroenWest GroenWest activiteitenplan

3 Inhoudsopgave De klant voorop 5 Een huis voor een thuis 6 Plezierig wonen in het Groene Hart 8 Oog voor de toekomst 9 Gezonde organisatie 10 GroenWest activiteitenplan

4 De klant voorop De klant voorop is de paraplu van het ondernemingsplan van GroenWest. Klanten zijn de reden van ons bestaan. Daarom luisteren we naar wat klanten willen en bieden we maatwerk. De wens van onze klant is dan ook het uitgangspunt voor onze activiteiten. Wij willen tevreden klanten Door goed te luisteren en maatwerk te bieden willen wij de klanttevredenheid vergroten. Daarom laten wij ons continu meten door het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH) op het gebied van klantcontact, onderhoud, verhuizen en klachten behandelen. Voor 2013 willen we daarom minimaal een 7,5 scoren. Wij werken aan een goede bereikbaarheid Onze klanten kunnen voor vragen, problemen en klachten altijd bij ons terecht. Door goed te luisteren proberen we samen tot een oplossing te komen. Ook in 2013 besteden we extra aandacht aan onze telefonische bereikbaarheid. Wij zetten in op participatie met bewoners In 2012 heeft de Centrale Bewonersraad verder gestalte gekregen. Zij vertegenwoordigt als koepelorganisatie de belangen van onze klanten. Om beter in te kunnen spelen op de individuele wensen, moeten we meer doen dan alleen in gesprek zijn met de koepelorganisatie. We hebben namelijk gemerkt dat we op dit moment een te klein deel van onze klanten weten te betrekken bij ons beheer en beleid. Zo is het steeds moeilijker om leden voor bewonerscommissies te vinden. In 2013 richten wij ons daarom op nieuwe vormen om meer individuele klanten te betrekken. Zo maken bijvoorbeeld social media (Facebook, Twitter en Youtube) het mogelijk informatie laagdrempelig en uitnodigend met elkaar te delen. In 2013 doen we ondermeer onderzoek naar de inzet van social media bij bewonersparticipatie. Ook gaan we op zoek naar andere vormen van participatie. Omdat wij de betrokken klanten graag betrokken willen houden, geven wij in het nieuwe jaar een vervolg aan de themabijeenkomst voor bewonerscommissies, lokale huurdersorganisaties en de Centrale Bewonersraad. Wij zetten in op het beperken van huurachterstanden In deze tijden van economische crisis is het ook voor een deel van onze klanten moeilijker geworden om de maandelijkse huur op tijd te betalen. Om huisuitzetting en daarmee verdere problemen te voorkomen besteden we extra aandacht aan het voorkomen van huurachterstanden. Een eenmaal opgelopen achterstand is immers moeilijk in te lopen als je niet veel geld te besteden hebt. We streven naar een huurachterstand die lager is dan 0,7% van de bruto jaarhuur. Wij maken afspraken over onze prestaties In 2013 maken we nieuwe prestatie-afspraken met de gemeenten Montfoort en De Ronde Venen. Immers, goede samenwerking staat of valt met heldere afspraken tussen partners. Resultaten 2013 Wij hebben doelgroepprofielen en kernprofielen geactualiseerd. Wij hebben onze telefonische bereikbaarheid geoptimaliseerd. Wij hebben minimaal een 7,5 gescoord voor alle KWH-huurlabel onderdelen. Wij hebben een huurachterstand die minder is dan 0.7% van de bruto jaarhuur. Wij hebben onderzocht hoe we andere vormen van bewonersparticipatie kunnen inzetten zoals social media. Wij hebben een themabijeenkomst georganiseerd. Wij hebben participatiebeleid vastgesteld. Wij hebben prestatie-afspraken gemaakt met de gemeenten Montfoort en De Ronde Venen. GroenWest activiteitenplan

5 Een huis voor een thuis Bij alle keuzes die we met betrekking tot ons vastgoed maken, houden we rekening met de wensen en behoeften van onze huidige en toekomstige klanten. Wensen en behoeften die in ons uitgestrekte werkgebied per kern kunnen verschillen. Met ons vastgoedbeleid willen we bijdragen aan de doorstroming op de verstopte woningmarkt. Wij hebben goede woningen In 2012 hebben we de portefeuillestrategie van GroenWest vastgesteld; op hoofdlijnen is de koers voor ons vastgoed bepaald. Dit vertalen wij in 2013 naar de individuele complexen in zogenaamde complexbeheerplannen. Daarnaast ligt de focus op de aanpak van ons bestaande bezit. De helft moet in de komende jaren verbeterd en duurzamer worden. Niet alleen om de woonlasten te beperken, maar ook om het woongenot te vergroten. De wensen van onze klanten zijn aan verandering onderhevig. Daarom investeren wij niet alleen in ons bestaande bezit, maar ook in nieuwbouw. Zo voegen wij kwalitatief goede woningen toe aan ons bezit en bieden wij onze klanten meer keuze. In 2013 worden naar verwachting 161 nieuwbouwwoningen opgeleverd. Daarnaast zijn ongeveer 156 woningen in aanbouw en van zo n 209 woningen zijn de voorbereidingen voor de bouw in volle gang. Wij verkopen woningen Om onze ambities waar te kunnen maken, moeten we woningen verkopen. Daarom wijzen we meer woningen aan voor verkoop. Vanwege de veranderende landelijke regels wordt de inzet van Koopgarant beperkt en zetten we deze verkoopvariant voornamelijk in voor klanten met een inkomen tussen ,- en ,-. Wij beheren woningen in VvE-verband Als gevolg van verkoop in appartementencomplexen participeert GroenWest in een aantal Verenigingen van Eigenaren. In het komend jaar stellen wij beleid vast over onze rol bij het beheer van de VvE s. GroenWest activiteitenplan

6 Resultaten 2013 Wij hebben complexbeheerplannen vastgesteld. Wij hebben 161 nieuwbouwwoningen opgeleverd: o 62 woningen in gemeente De Ronde Venen o 42 woningen in gemeente Utrecht o 57 woningen in gemeente Woerden Wij hebben 67 woningen gerenoveerd: o 28 woningen in gemeente Montfoort o 39 woningen in gemeente Woerden Wij hebben bij 454 woningen groot onderhoud uitgevoerd: o 91 woningen in gemeente De Ronde Venen o 69 woningen in gemeente Montfoort o 14 woningen in gemeente Nieuwkoop (Woerdense Verlaat) o 280woningen in gemeente Woerden Wij hebben 156 nieuwbouwwoningen in uitvoering: o 81 woningen in gemeente De Ronde Venen o 15 woningen in gemeente Montfoort o 60 woningen in gemeente Woerden Wij zijn bij 600 woningen bezig met groot onderhoud: o 193 woningen in de Ronde Venen o 58 woningen in gemeente Montfoort o 68 woningen in Vleuten o 281 woningen in gemeente Woerden Wij hebben 209 nieuwbouwwoningen in voorbereiding: o 73 woningen in gemeente De Ronde Venen o 46 woningen in gemeente Montfoort o 67 woningen in gemeente Utrecht o 23 woningen in gemeente Woerden Wij hebben van 26 woningen renovatie in voorbereiding: o 26 woningen in gemeente De Ronde Venen Wij hebben 224 woningen groot onderhoud in voorbereiding: o 78 woningen in de Ronde Venen o 54 woningen in Vleuten o 92 woningen in gemeente Woerden Wij hebben beleid vastgesteld over onze rol bij het beheer van de VvE s. GroenWest activiteitenplan

7 Plezierig wonen in het Groene Hart Om onze klanten nu en in de toekomst een aantrekkelijke woonomgeving in het Groene Hart te kunnen bieden, werken we intensief samen met onze klanten, gemeenten en andere belanghouders. Wij investeren in sterke lokale netwerken Wij willen goed zichtbaar zijn in wijken en buurten. Zo zetten wij de Klussendienst in voor schoonmaakwerkzaamheden, groenonderhoud en schilderwerk. Als we signaleren dat er mogelijk iets aan de hand is in een wijk of buurt, dan nemen wij contact op met de betreffende klant(en). Huismeesters en vaklieden zijn een laagdrempelig aanspreekpunt in de wijk. In 2013 evalueren wij hun inzet, met als doel om GroenWest-breed tot een eenduidige aanpak te komen. Wij stimuleren bewoners om zelf een actieve bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in hun wijk of buurt. Voor bewonersinitiatieven hebben wij een leefbaarheidsbudget beschikbaar dat we actief promoten. Hiermee ondersteunen we activiteiten die de sociale samenhang en de betrokkenheid van bewoners in de wijk of buurt bevorderen. Inzetten op brede samenwerking In een wijk of buurt zijn altijd meerdere partijen actief, zoals politie, gemeente en welzijnsinstellingen. Die partijen kunnen samen meer bereiken door hun activiteiten op elkaar af te stemmen. Daarom zijn wij voorstander van wijkgericht werken. Wij zetten voor 2013 in op deelname aan het wijkgericht werken binnen alle gemeenten waar wij actief zijn. Zo willen we door middel van een wijkschouw een goed beeld krijgen van wat er speelt in de wijk en daarop de gewenste actie(s) ondernemen. Resultaten 2013 Wij bepalen hoe we onze vaklieden en wijkhuismeesters GroenWest-breed kunnen inzetten. Wij promoten actief ons leefbaarheidbudget. Wij nemen deel aan wijkgericht werken. Wij stimuleren het organiseren van een wijkschouw met alle in de wijk actieve partijen. GroenWest activiteitenplan

8 Oog voor de toekomst Om de unieke kwaliteiten van ons werkgebied ook voor de toekomst te behouden, hechten wij extra waarde aan duurzaamheid. Niet alleen door onze woningen duurzaam te maken, maar ook door duurzaamheid te integreren in alle aspecten van onze bedrijfsvoering. Zo zorgen we ervoor dat goed en betaalbaar wonen ook in de toekomst gewaarborgd blijft. Wij borgen goed en betaalbaar wonen in de toekomst We steken veel energie in energiebesparing. Energiebesparende maatregelen zijn vaak relatief eenvoudig te realiseren. Maar, duurzaamheid gaat verder dan alleen energiebesparing; het gaat om de totale zorg voor het milieu. Daarom ontwikkelen wij in 2013 breed beleid ten aanzien van duurzaamheid. Wij verbeteren de energieprestatie van onze woningen Wat goed is voor het milieu, is over het algemeen ook goed voor onze klanten. Een woning met een betere energieprestatie brengt vaak lagere energielasten met zich mee. Goed voor de portemonnee, goed voor het milieu. Bij het uitvoeren van groot onderhoud of renovatie streven wij ook in 2013 naar minimaal energielabel C. Wij vragen een verantwoorde bijdrage van bewoners Wij willen graag dat zoveel mogelijk bewoners deelnemen wanneer wij de woningen energetisch willen verbeteren. Het is dus belangrijk om het nut van besparende maatregelen extra onder de aandacht te brengen bij onze klanten. Het gaat ons daarbij niet alleen om draagvlak voor een financiele bijdrage aan de investering die wij doen, we wijzen bewoners ook op wat ze zelf kunnen doen om energie te besparen. Wij onderzoeken de inzet van duurzame energiebronnen In 2013 besteden we ook aandacht aan de inzet van duurzame energiebronnen. Zo starten wij met het plaatsen van zonnepanelen op delen van ons woningbezit. Wij handelen milieubewust binnen onze eigen organisatie Goed voorbeeld doet goed volgen. Dus, wij moeten zelf het goede voorbeeld geven als we onze klanten milieubewuster willen maken. Wij zetten een intern duurzaamheidprogramma opdat onze medewerkers duurzamer handelen. Tegelijkertijd werken we aan een duurzaam wagenpark, het terugdringen van het energie- en waterverbruik, een duurzaam inkoopbeleid en een duurzaam personeelsbeleid. Resultaten 2013 Wij hebben duurzaamheidsbeleid ontwikkeld. Wij hebben een strategie ontwikkeld om bewoners te overtuigen van het belang van energetische maatregelen. Wij hebben een start gemaakt met het plaatsen van zonnepanelen op delen van ons bezit. Wij hebben een intern duurzaamheidsprogramma. Wij hebben in beeld wat de milieubelasting is per onderhoudsactiviteit. GroenWest activiteitenplan

9 Gezonde organisatie Om alle resultaten uit dit activiteitenplan te realiseren hebben we een sterke en gezonde organisatie nodig. Wij werken aan één nieuwe organisatie Nu het eerste volle jaar als nieuwe organisatie achter de rug is, is duidelijk geworden waar wij in 2013 intern nog extra aandacht aan moeten schenken. Dit doen wij onder de noemer De basis op orde. In 2012 is hiervoor een plan van aanpak opgesteld en een eerste aanzet gegeven. Activiteiten in dit kader zijn ondermeer een eenduidige werkwijze op alle front office vestigingen, het synchroniseren van beleid (verschillende terreinen), het opzetten van een beheerstructuur voor energielabels en het opnieuw inrichten van de cartotheek. Het huidige ondernemingsplan Een thuis in het Groene Hart loopt in 2013 af. Daarom stellen wij komend jaar een nieuw ondernemingsplan op dat onze koers bepaalt voor de periode Wij zijn een open en transparante organisatie GroenWest voldoet aan de Aedes Governancecode. In 2013 wordt het verbindingenstatuut opgesteld, dat hierop gebaseerd is. Integer handelen gaat terug naar de cultuur van de organisatie. Die bepaalt wat kan en mag en wat niet. GroenWest bevindt zich net als alle andere woningcorporaties, als maatschappelijk ondernemer in een glazen huis: We werken voor mensen op de krappe woningmarkt, met, om die reden, vele toezichthouderogen en belanghouders op ons gericht. Transparant handelen alsmede een positief imago is van essentieel belang. Ook komend jaar brengen wij de Integriteitscode intern onder de aandacht. Wij zijn financieel gezond Om onze ambities waar te kunnen maken, moeten we financieel gezond zijn en blijven. Dit houdt in dat GroenWest op middellange en lange termijn voldoende middelen (=geld) beschikbaar heeft voor de uitvoering van de volkshuisvestelijke opgave. Dit bereiken we door ondermeer: de A-status te behouden bij het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV); borgbaar te blijven bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Zo zorgen we ervoor dat al onze activiteiten (DAEB en niet-daeb) financierbaar blijven. Wij hebben het risicomanagement een permanente plek gegeven In 2013 willen wij het risicomanagement volledig inbedden in de organisatie. Daartoe voeren wij een risico-inventarisatie uit op basis van het vigerende ondernemingsplan en het jaarplan met bijbehorende begroting voor Verder richten wij komend jaar een intern control framework in waarmee de interne controle binnen de hele organisatie beter geborgd wordt. Resultaten 2013 Wij hebben de basis op orde. Wij hebben een nieuw ondernemingsplan vastgesteld. Wij hebben een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Wij hebben een imago-onderzoek uitgevoerd. Wij hebben onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van een interactieve website. Wij hebben een verbindingenstatuut opgesteld. Wij zijn een financieel gezonde organisatie. Wij hebben een intern control framework ingericht. GroenWest activiteitenplan

Uitvoeringsprogramma bij Ondernemingsplan GroenWest Een thuis in het Groene Hart 2011-2013, September 2011

Uitvoeringsprogramma bij Ondernemingsplan GroenWest Een thuis in het Groene Hart 2011-2013, September 2011 Uitvoeringsprogramma bij Ondernemingsplan GroenWest Een thuis in het Groene Hart 2011-2013, September 2011 De klant voorop Ambitie Activiteit 2011-2013 Wij hebben kennis van de wensen van onze klanten

Nadere informatie

Lokaal betrokken, regionaal verbonden

Lokaal betrokken, regionaal verbonden Lokaal betrokken, regionaal verbonden Beweeg de muis over de tekstblokken en klik Voorwoord Lokaal betrokken, regionaal verbonden Dat is de titel van het ondernemingsplan 2014-2018 van. Omdat dat is wat

Nadere informatie

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan 2017-2020 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 2. Hier staan we voor 3. Woningbezit 4. Huurders 5. Vitale wijken en buurten 6. Financiën 7. Organisatie Voorwoord samen werken

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters 1 inhoud ONZE VISIE 4 INHOUD ONZE MISSIE 4 ONZE DOELEN 5 1. KLANTGERICHT DIENSTVERLENEN 6 2. BETAALBARE WONINGEN

Nadere informatie

Managementcontract 2013. Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht

Managementcontract 2013. Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht Managementcontract 2013 Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht Programma 2 Wat is het? Ondernemingsplan Managementcontract: 3 thema s - De wensen van de klant zijn de start - Goede en betaalbare

Nadere informatie

Jaarplan 2010. Bewegen in Wonen. Let op! Onze nieuwe naam is GroenWest

Jaarplan 2010. Bewegen in Wonen. Let op! Onze nieuwe naam is GroenWest Jaarplan 2010 Let op! Onze nieuwe naam is GroenWest Bewegen in Wonen Bewegen in Wonen Bewegen in Wonen Bewegen in Wonen Waar GroenrandWonen, SWW of Westhoek Wonen staat vermeld, wordt GroenWest bedoeld.

Nadere informatie

Belanghoudersbijeenkomst

Belanghoudersbijeenkomst V e r s l a g Belanghoudersbijeenkomst Donderdag 17 november was u met ruim 30 andere genodigden aanwezig bij de belanghoudersbijeenkomst van Woningstichting Bergh. Een bijeenkomst waarbij wij graag twee

Nadere informatie

Lefier in samenvatting jaarverslag. Samenvatting jaarverslag

Lefier in samenvatting jaarverslag. Samenvatting jaarverslag Lefier in 2014 samenvatting jaarverslag Samenvatting jaarverslag 2014 1 Lefier in 2014 samenvatting jaarverslag Wij zijn Lefier, een woningcorporatie in Noord-Nederland. Lefier staat midden in de samenleving

Nadere informatie

Samenvatting Jaarverslag 2013

Samenvatting Jaarverslag 2013 Samenvatting Jaarverslag 2013 Het jaar 2013 laat zich voor KleurrijkWonen kenmerken door: het realiseren vaneen aantal grote onderhouds- en herstructureringsprojecten; het ruimschoots behalen van onze

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2014 2017. Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken

Ondernemingsplan 2014 2017. Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken Ondernemingsplan 2014 2017 Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken Missie QuaWonen QuaWonen is dé woningcorporatie voor de Krimpenerwaard. Wij bieden goede huisvesting aan mensen die

Nadere informatie

prestatieafspraken 201 7

prestatieafspraken 201 7 prestatieafspraken 201 7 In deze overeenkomst zijn de prestatieafspraken tussen de gemeente Barendrecht, de Bewonersraad en Patrimonium Barendrecht vastgelegd voor de periode van 1 januari 2017 tot en

Nadere informatie

Domesta. Gemeente Emmen Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus RA EMMEN. Geacht College van Burgemeester en Wethouders,

Domesta. Gemeente Emmen Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus RA EMMEN. Geacht College van Burgemeester en Wethouders, Gemeente Emmen Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 30.001 7800 RA EMMEN Ons kenmerk Onderwerp Behandeld door Bijlage(n) Datum Geme000346 Bod Domesta 2016 Karin Koers 29 oktober 2015

Nadere informatie

Domesta. Geme Sn ente ř oevord. 'ng. 30 : Aan. Class nr. Gemeente Coevorden Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 2 7740 AA COEVORDEN

Domesta. Geme Sn ente ř oevord. 'ng. 30 : Aan. Class nr. Gemeente Coevorden Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 2 7740 AA COEVORDEN Geme Sn ente ř oevord 'ng. 30 : 1 Gemeente Coevorden Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 2 7740 AA COEVORDEN Aan Class nr. Ons kenmerk Onderwerp Behandeld door Bijlage(n) Datum Geme000339

Nadere informatie

Wij zijn Brabantse Waard

Wij zijn Brabantse Waard Wij zijn Brabantse Waard Gastvrij wonen Inhoudsopgave 3 Wie is Brabantse Waard 4 Een organisatie met een transparante structuur 5 Onze missie en visie 5 Doelstellingen waarin de gast centraal staat 6 Onze

Nadere informatie

De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit

De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit 1 De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit 2016 was het eerste jaar van ons Ondernemingsplan 2016-2020. Afgelopen jaar hebben we extra de aandacht gericht op de thema s betaalbaarheid,

Nadere informatie

RESULTATEN 2016

RESULTATEN 2016 DOELGROEPEN Inclusief de nieuwbouw verhuren wij in 2016 minimaal 225 huurwoningen. Gelukt door een combinatie van nieuwbouw en lokaal maatwerk o.a. gericht op doorstroom: 242 verhuringen. 70% van onze

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2016. Lokaal, Klantgericht en Betrouwbaar

Beleidsplan 2012-2016. Lokaal, Klantgericht en Betrouwbaar Beleidsplan 2012-2016 Lokaal, Klantgericht en Betrouwbaar Colofon Beleidsplan 2012-2016 Woningstichting Sint Antonius van Padua Eindredactie Woningstichting Sint Antonius van Padua Realisatie Nestas communicatie,

Nadere informatie

Inleiding. Speerpunten. Speerpunt Wonen

Inleiding. Speerpunten. Speerpunt Wonen Jaarplan RWS 2014 Inhoud Inleiding...3 Speerpunten...3 Speerpunt Wonen...3 Betaalbare, goed verhuurbare en passende woningen aanbieden....3 Kwaliteit woningvoorraad differentiëren, meer keuzemogelijkheden

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

Ondernemingsplan jaar lokale kracht!

Ondernemingsplan jaar lokale kracht! Ondernemingsplan 2016-2020 100 jaar lokale kracht! Stichting Beter Wonen September 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 1 Inleiding 2 2 In- en externe analyse 3 2.1 Extern 3 Economie 3 Politiek 3 Maatschappij

Nadere informatie

koers op 2015 MENSEN WONEN WIJKEN

koers op 2015 MENSEN WONEN WIJKEN koers op 2015 MENSEN WONEN WIJKEN Ondernemingsplan 2011-2015 1 2 Ondernemingsplan 2011-2015 koers op 2015 MENSEN WONEN WIJKEN koers op 2015 Anno 2010 is het een uitdaging om een nieuw ondernemingsplan

Nadere informatie

KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL

KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL 1 Inleiding INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 Kwaliteit 3 KWH- huurlabel 3 Enquête 4 Visitatie 4 Aedes-code 5 Overige kwaliteitssystemen 5 Onderhoud 5 Keuzemogelijkheden 6 Bewonersparticipatie

Nadere informatie

Missie, visie en maatschappelijke verankering

Missie, visie en maatschappelijke verankering Jaarplan 2014 1 Missie, visie en maatschappelijke verankering In ons ondernemingsplan 2014-2017 hebben we onze missie en visie voor de komende jaren vastgesteld. In dit jaarplan is verwoord welke stappen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding Missie en kernwaarden Ambitie en speerpunten Doorvertaling organisatie...6

Inhoudsopgave. 1. Inleiding Missie en kernwaarden Ambitie en speerpunten Doorvertaling organisatie...6 Strategisch kader 2013-2017 0 Inhoudsopgave 1. Inleiding...2 2. Missie en kernwaarden...3 3. Ambitie en speerpunten...5 4. Doorvertaling organisatie...6 1 1. Inleiding Ons vorige ondernemingsplan Wonen

Nadere informatie

Echt thuis. Ondernemingsplan 2011-2015

Echt thuis. Ondernemingsplan 2011-2015 Echt thuis Ondernemingsplan 2011-2015 2 INLEIDING Mooiland is een woningcorporatie met circa 27.000 woningen verspreid over ruim 150 gemeenten in heel Nederland. Daarmee zijn wij een van de twintig grootste

Nadere informatie

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016 Stichting Woonpartners Kasteel Traverse 1, Helmond Postbus 6006, 5700 ES Helmond telefoonnummer: 0492-508 800 fax: 0492-508 820 e-mail: info@woonpartners.nl www.woonpartners.nl Anticiperen op klantwaarde

Nadere informatie

Domesta 3 OOKT Gemeente Hoogeveen Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus PA HOOGEVEEN

Domesta 3 OOKT Gemeente Hoogeveen Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus PA HOOGEVEEN Inkomende post Hoogeveen Iililllll' 15.0117315 Domesta 3 OOKT.2015 Gemeente Hoogeveen Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 20.000 7900 PA HOOGEVEEN Ons Icenmerk Onderwerp Behandeld door

Nadere informatie

herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ

herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ Voorwoord Voor u ligt het herijkte ondernemingsplan van SWZ. Dit is het antwoord op de vraag die we onszelf en onze belangrijkste stakeholder huurdersbelangenvereniging

Nadere informatie

inform special Ruimte geven en samen leven

inform special Ruimte geven en samen leven inform special Ruimte geven en samen leven Ondernemingsplan WSP 2013-2017 Het ondernemingsplan 2013-2017 van Woningstichting Putten Ruimte geven en samen leven Ruimte geven en samen leven is de titel van

Nadere informatie

Zakelijker worden om sociaal te blijven

Zakelijker worden om sociaal te blijven [1] Zakelijker worden om sociaal te blijven Koers GroenWest 2014-2018 GroenWest Maart 2014 Woerden, maart 2014 Afdeling Strategie & Beleid Tekeningen: Zwaar Water, Esther Mosselman [2] Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Koers op 2015 MENSEN, WONEN, WIJKEN

Koers op 2015 MENSEN, WONEN, WIJKEN Koers op 2015 MENSEN, WONEN, WIJKEN Ondernemingsplan 2010 2015 INHOUD Koers op 2015 Missie Onze ambities Onze strategie Het resultaat Koers op 2015 Anno 2010 is het een hele uitdaging om een nieuw ondernemingsplan

Nadere informatie

Verkorte versie. wonen doen we samen

Verkorte versie. wonen doen we samen Verkorte versie ondernemingsplan Jaarverslag 2012013-2017 wonen doen we samen Inhoud 1 VOORWOORD...3 2 TOTSTANDKOMING...4 3 WIE ZIJN WIJ...5 3.1 Onze missie...5 3.2 Onze visie: Wonen doen we samen...5

Nadere informatie

6 september Zomerbloeii.

6 september Zomerbloeii. 6 september Zomerbloeii. Themabijeenkomst: Maatschappelijk Rendement Raeflex Catharijnesingel 56, 3511 GE Utrecht Postbus 8068, 3503 Utrecht (030) 230 31 50 www.raeflex.nl Visitaties van Raeflex Gestart

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2013-2017

Ondernemingsplan 2013-2017 bewonersavond Ondernemingsplan 2013-2017 woensdag 29 augustus 2012 Theater de Junushoff Programma 19.30 uur Ontvangst 20.00 uur Welkomstwoord avondvoorzitter (Jelle de Gruyter) 20.05 uur Agendacommissie

Nadere informatie

SLEUTEL NAAR DE TOEKOMST

SLEUTEL NAAR DE TOEKOMST SLEUTEL NAAR DE TOEKOMST INLEIDING De wereld om ons heen is volop in beweging en aan corporaties worden steeds hogere eisen gesteld. Met het ondernemingsplan 2012-2016 spelen we in op deze ontwikkelingen.

Nadere informatie

Woondebat Woerden, 11 december 2014. Karin Verdooren Directeur-bestuurder Eugene Menagé manager Strategie & Bestuursondersteuning

Woondebat Woerden, 11 december 2014. Karin Verdooren Directeur-bestuurder Eugene Menagé manager Strategie & Bestuursondersteuning Woondebat Woerden, 11 december 2014 Karin Verdooren Directeur-bestuurder Eugene Menagé manager Strategie & Bestuursondersteuning Inhoud Even kennismaken De Herzieningswet Koers GroenWest Gemeente en corporaties

Nadere informatie

SAMEN BOUWEN VLAANDEREN

SAMEN BOUWEN VLAANDEREN aan ZEEUWS- VLAANDEREN Samen bouwen Dit is de gezamenlijke visie van Clavis, Woonstichting Hulst en Woongoed Zeeuws- Vlaanderen op de sociale volkshuisvesting in Zeeuws-Vlaanderen. Ons motto: samen bouwen.

Nadere informatie

Stek in 2011 Feiten & cijfers

Stek in 2011 Feiten & cijfers Stek in 2011 Feiten & cijfers Voor woord van de bestuurder 2 Financieel gezond blijven Stek heeft in 2011 een resultaat op de normale bedrijfsvoering behaald van H 5,0 miljoen. Vooral de verlaging van

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2017 en scheidingsvoorstellen DAEB/niet-DAEB Sander Akkerman. De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

Prestatieafspraken 2017 en scheidingsvoorstellen DAEB/niet-DAEB Sander Akkerman. De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Sander Akkerman De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) 367 83 02 1 6017546 Geachte heer, mevrouw, Hierbij informeren wij u over de concept-prestatieafspraken tussen de woningcorporaties

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE DUURZAAMHEID

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE DUURZAAMHEID Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE DUURZAAMHEID donderdag 19 maart 2015 Duurzaamheid Duiding en context Groningen heeft de ambitie om in 2035 een energieneutrale stad te zijn.

Nadere informatie

ondernemingsplan in het kort.

ondernemingsplan in het kort. leefbaarheid ondernemingsplan in het kort. samenwerking 2012 2016 betaalbaarheid zorg intro intro staat in verbinding met mensen in haar omgeving. De wereld om ons heen verandert snel. gaat in die verandering

Nadere informatie

Goed wonen = samen doen!

Goed wonen = samen doen! Goed wonen = samen doen! Beleidsplan Tablis Wonen 2016 2019 Participatiemaatschappij In Nederland leven we steeds meer in een participatiemaatschappij. We maken steeds meer gebruik van elkaars sterke punten

Nadere informatie

Toekomstbestendig 2019

Toekomstbestendig 2019 Toekomstbestendig 2019 20 19 Missie TBV Wonen is een excellente woningcorporatie in Noord-Brabant, die zich richt op het huisvesten van mensen die daarbij een helpende hand kunnen gebruiken. Wij investeren

Nadere informatie

voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder

voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder AMBITIE 2016 voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder Aan het begin van 2016 blikken wij terug en kijken wij vooruit in dit DuoDoc. Voordat wij dat doen willen wij eerst iedereen bedanken. Het was

Nadere informatie

ACTIVITEITEN AMSTERDAM

ACTIVITEITEN AMSTERDAM ACTIVITEITEN AMSTERDAM Woningbezit naar woningtype Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ bovenwoning Totaal 1.476 2.368 14.337 593 18.774 Woningbezit naar huurprijscategorieën AMSTERDAM totaal

Nadere informatie

Addendum Prestatieafspraken Gemeente Utrecht, corporatie GroenWest en huurdersorganisatie HV Weidelanden

Addendum Prestatieafspraken Gemeente Utrecht, corporatie GroenWest en huurdersorganisatie HV Weidelanden Addendum Prestatieafspraken 2017 2020 Gemeente Utrecht, corporatie GroenWest en huurdersorganisatie HV Weidelanden Utrecht, 23 november 2016 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. INVESTERINGSRUIMTE EN FINANCIËLE

Nadere informatie

Vivare Gemeente Renkum

Vivare Gemeente Renkum Samenvatting Vivare Gemeente Renkum Prestatieafspraken 2015-2018 Vivare en de gemeente Renkum werken samen aan voldoende goede huurwoningen op de juiste plek voor een juiste prijs. Meer dan voorheen moet

Nadere informatie

Minder middelen, meer ambitie

Minder middelen, meer ambitie Inleiding Bij Woonstad Rotterdam kunnen Rotterdammers terecht voor betaalbare huur- en koopwoningen, die staan in wijken waar zij zich thuis voelen. Meer dan 50.000 huishoudens en bedrijven vinden onderdak

Nadere informatie

Profielschets. Directeur-bestuurder Omnia Wonen

Profielschets. Directeur-bestuurder Omnia Wonen Profielschets Directeur-bestuurder Omnia Wonen ERLY the consulting company Opdrachtgever: Omnia Wonen Datum: 20 oktober 2014 Adviseur: drs. Lilian Vos Inleiding Omnia Wonen in Harderwijk is een moderne

Nadere informatie

Huurdersraadpleging donderdag 27 oktober 2016

Huurdersraadpleging donderdag 27 oktober 2016 Huurdersraadpleging donderdag 27 oktober 2016 Agenda Welkom Opening door wethouder van Wonen, mevrouw Van Vroonhoven Presentatie: achtergronden prestatieafspraken Korte pauze Wat is uw mening over: - betaalbaarheid

Nadere informatie

Werken aan een thuis bij GroenWest

Werken aan een thuis bij GroenWest Werken aan een thuis bij GroenWest Jaarstukken 2012 Volkshuisvestingsverslag en jaarrekening 2012 Woerden, 27 mei 2013 GroenWest jaarverslag 2012 2 GroenWest jaarverslag 2012 3 Algemene informatie Stichting

Nadere informatie

De woonvisie en uw woningcorporatie(s)

De woonvisie en uw woningcorporatie(s) Kennissessie De woonvisie en uw woningcorporatie(s) Circa 1/3 van de Vughtse woningen is een sociale huurwoning. Sociaal of betaalbaar wonen, wat betekent dat, wat is nodig? Portefeuille Woonwijze Huurbeleid:

Nadere informatie

MEMO HERZIENING WONINGWET

MEMO HERZIENING WONINGWET MEMO HERZIENING WONINGWET Nieuwe corporatiebestel van kracht op 1 juli 2015 Op 17 maart 2015 heeft de Eerste Kamer unaniem ingestemd met de gewijzigde Woningwet 1 die tot doel heeft het functioneren van

Nadere informatie

Beste netwerkpartner,

Beste netwerkpartner, Beste netwerkpartner, Vorig jaar, op 17 november tijdens onze belanghoudersbijeenkomst, spraken wij met u over de koers van Woningstichting Bergh. Centraal stonden de vragen of wij de juiste dingen doen

Nadere informatie

Missie We zijn een maatschappelijke vastgoedonderneming, die met en voor bewoners samenwerkt aan krachtige wijken met toekomstwaarde.

Missie We zijn een maatschappelijke vastgoedonderneming, die met en voor bewoners samenwerkt aan krachtige wijken met toekomstwaarde. Governance handboek Besturingsmodel Havensteder Inleiding Het besturingsmodel van woningcorporatie Havensteder maakt de verbanden zichtbaar tussen missie, visie en strategie. En de daarvan afgeleide doelstellingen,

Nadere informatie

Welkom. Stakeholdersdag. 27 mei 2015

Welkom. Stakeholdersdag. 27 mei 2015 Welkom Stakeholdersdag 27 mei 2015 Programma 12.45 uur Opening & voorstellen dagvoorzitter (Andries Greiner) door Truus Sweringa (directeur-bestuurder OFW) Terugblik Stakeholdersdag 2014 & Actualiteiten

Nadere informatie

EIGEN HAARD. LID RAAD VAN COMMISSARISSEN op voordracht huurdersfederatie Alert. april 2016 TdH/MMC/16.015

EIGEN HAARD. LID RAAD VAN COMMISSARISSEN op voordracht huurdersfederatie Alert. april 2016 TdH/MMC/16.015 EIGEN HAARD LID RAAD VAN COMMISSARISSEN op voordracht huurdersfederatie Alert april 2016 TdH/MMC/16.015 DE ORGANISATIE is opgericht in 1909 als woningbouwvereniging, met als doel verbetering van de volkshuisvesting

Nadere informatie

Profielschets. Directeur-bestuurder Woningbouwstichting Cothen

Profielschets. Directeur-bestuurder Woningbouwstichting Cothen Profielschets Directeur-bestuurder Woningbouwstichting Cothen ERLY the consulting company Opdrachtgever: Woningbouwstichting Cothen Datum: april 2015 Adviseur: drs. Lilian Vos Inleiding Woningbouwstichting

Nadere informatie

4 Kwaliteit van het bezit

4 Kwaliteit van het bezit 4 Kwaliteit van het bezit 4.1 Kwaliteitsbeleid bestaand bezit Onderhoud moet het vastgoed van Woonpartners in technisch opzicht goed verhuurbaar houden. Tijdens de bewoning spelen we zo goed mogelijk in

Nadere informatie

Ilta van der Mast Naar een nieuw systeem van sociale volkshuisvesting

Ilta van der Mast Naar een nieuw systeem van sociale volkshuisvesting Ilta van der Mast Naar een nieuw systeem van sociale volkshuisvesting De wijze waarop de woningmarkt nu georganiseerd is met 2,4 miljoen sociale huurwoningen is niet meer houdbaar. We zullen naar een systeemverandering

Nadere informatie

Rotterdam. Stook je rijk 2015. Monitoring Energiebesparing Huursector

Rotterdam. Stook je rijk 2015. Monitoring Energiebesparing Huursector Rotterdam Stook je rijk 2015 Monitoring Energiebesparing Huursector 9-10-2015 Inhoud Nieuwe Woningwet per 1 juli 2015 Doelstellingen landelijke Energieakkoord Stand van Zaken in Nederland Rotterdamse doelstellingen

Nadere informatie

Koersplan Woningbouwvereniging Poortugaal. OP HOOF D L I JN EN OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING

Koersplan Woningbouwvereniging Poortugaal.  OP HOOF D L I JN EN OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING Koersplan 2017-2020 OP HOOF D L I JN EN Woningbouwvereniging Poortugaal www.wbvpoortugaal.nl OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING Wij bieden betaalbare huurwoningen met een passende kwaliteit. We

Nadere informatie

Elan Wonen geeft ruimte

Elan Wonen geeft ruimte Elan Wonen in beeld Elan Wonen in beeld Elan Wonen is een woningcorporatie die haar klanten kwaliteit en ruimte biedt. We luisteren naar hun wensen en spelen hierop in. Bij ons staat de klant voorop.

Nadere informatie

BELEIDS VISIE OKTOBER

BELEIDS VISIE OKTOBER BELEIDS VISIE OKTOBER 2017 ONS DOEL1.0 2ONZE OMGEVING ONZE TAAKOPVATTING Ons doel is om mensen met een laag inkomen een prettige woonsituatie te bieden. Woningstichting Tubbergen verhuurt betaalbare en

Nadere informatie

WONINGSTICHTING ST. JOSEPH STRAMPROY.

WONINGSTICHTING ST. JOSEPH STRAMPROY. Ondernemingsplan 2011-2014 van WONINGSTICHTING ST. JOSEPH STRAMPROY. Inleiding Woningstichting St. Joseph Stramproy ( Woningstichting) wil dat mensen goed, betaalbaar en prettig kunnen wonen. Om dat doel

Nadere informatie

De woning(beleggings)markt in beeld 2016

De woning(beleggings)markt in beeld 2016 Research A Capital Value production De woning(beleggings)markt in beeld 2016 Samenvatting Ondanks de grote vraag krimpt de voorraad huurwoningen als er geen verdere maatregelen worden genomen. Er wordt

Nadere informatie

Energiebesparing in de Leidse huursector

Energiebesparing in de Leidse huursector - Leiden - 2014 Rondetafel 26 juni Energiebesparing in de Leidse huursector Bert Bakker StookjerijkTrofee 2014 prijsuitreiking op slotbijeenkomst do avond 20 november te Utrecht Energieprestaties 2013

Nadere informatie

WOONLASTENAGENDA BrabantWonen

WOONLASTENAGENDA BrabantWonen WOONLASTENAGENDA 2016 BrabantWonen ALGEMENE INLEIDING BrabantWonen, Kleine Meierij, Zayaz, gemeente s-hertogenbosch en het Stedelijk Huurdersplatform (SHP) hebben in 2014 het Woonlastenakkoord gesloten.

Nadere informatie

DUODOC. resultaten 2014 ambitie 2015 ZO GEZEGD ZO GEDAAN

DUODOC. resultaten 2014 ambitie 2015 ZO GEZEGD ZO GEDAAN resultaten 2014 ambitie 2015 ZO GEZEGD ZO GEDAAN Zo gezegd, zo gedaan 2015 is het derde jaar van onze vijfjarige beleidsperiode. De eerste resultaten zijn gehaald. Wij hebben jaarlijks de doelgroep een

Nadere informatie

Woningbezit per gemeente 140

Woningbezit per gemeente 140 Betaalbaarheid en in Fryslân 2016 HUURKLASSE Aantal 403,06 403,07 en 576,87 576,88 en 618,24 8,7 65 HUURPRIJS IN NIEUWBOUW Investering (x miljoen ) Woningbezit per gemeente 140 Schiermonnikoog WONINGVERBETERINGEN

Nadere informatie

Volkshuisvestelijk uitvoerings-/activiteitenprogramma. De Huismeesters. voor gemeente Haren

Volkshuisvestelijk uitvoerings-/activiteitenprogramma. De Huismeesters. voor gemeente Haren 1 Volkshuisvestelijk uitvoerings-/activiteitenprogramma De Huismeesters voor gemeente Haren 2017 Ons bod Groningen, 16 juni 2016 2 Aanbod 2017 Voor u ligt het voorgestelde, volkshuisvestelijke uitvoerings-/activiteitenprogramma

Nadere informatie

WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E

WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E Wonen in beweging De CWS is een woningcorporatie in beweging. Een professionele, klantgerichte organisatie die staat voor goed wonen in een aantrekkelijke

Nadere informatie

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 WSN: Thuis in Nijkerk Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 V O O R W O O R D Bertus Rakhorst over...geborgenheid Een goed en veilig thuis vormt een stevige basis van waaruit je je verder kunt

Nadere informatie

Waar het echt om gaat!

Waar het echt om gaat! Waar het echt om gaat! Ondernemingsplan 2015-2018 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. De omgeving waarin we werken 4 2. Het huis dat we willen bouwen 6 2.1 Betaalbaar wonen 6 2.2 Wonen en zorg 7 2.3 Duurzaam

Nadere informatie

ZOwonen in Lekker wonen

ZOwonen in Lekker wonen ZOwonen in 2015 Lekker wonen 1 Inleiding Voor u ligt de verkorte versie van het jaarverslag 2015. We hebben het afgelopen jaar hard gewerkt aan uw woonplezier. Wat hebben we allemaal gedaan en wat hebben

Nadere informatie

Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente

Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente In deze bijlage wordt per thema aangegeven wat gezamenlijk en daarnaast wat afzonderlijk door de corporaties dan wel de gemeente (aanvullend) is

Nadere informatie

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen!

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Samenvatting ondernemingsplan Samenvatting ondernemingsplan Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Dat is

Nadere informatie

Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties

Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties Bijlage 2 Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties 1 De thema s en de prestatieafspraken op hoofdlijnen 1.1 Thema Betaalbaarheid

Nadere informatie

WOONLASTENAGENDA 2015. BrabantWonen

WOONLASTENAGENDA 2015. BrabantWonen WOONLASTENAGENDA 2015 BrabantWonen ALGEMENE INLEIDING BrabantWonen, Kleine Meierij, Zayaz, gemeente s-hertogenbosch en het Stedelijk Huurdersplatform (SHP) hebben in 2014 het Woonlastenakkoord gesloten.

Nadere informatie

JAARPLAN 2013 Verantwoord acteren in een turbulente sector

JAARPLAN 2013 Verantwoord acteren in een turbulente sector JAARPLAN 2013 Verantwoord acteren in een turbulente sector Woonveste Afrikalaan 92 5152 MD Drunen T 0416 37 87 80 www.woonveste.nl inhoudsopgave pagina 1 Inleiding 4 2 Woningverhuur 5 3 Onderhoud 7 4 Nieuwbouw

Nadere informatie

Concept Beleidsplan 2014-2018. Huurdersvereniging Brederode

Concept Beleidsplan 2014-2018. Huurdersvereniging Brederode Concept Beleidsplan 2014-2018 Huurdersvereniging Brederode 1 1. Voorwoord In dit beleidsplan vindt u onderwerpen waaraan de huurdersvereniging werkt en wil blijven werken. Voor een deel staan in dit plan

Nadere informatie

Regionaal groeien - lokaal verbinden. Ondernemingsplan 2015-2017. (verkorte versie)

Regionaal groeien - lokaal verbinden. Ondernemingsplan 2015-2017. (verkorte versie) Regionaal groeien - lokaal verbinden Ondernemingsplan 2015-2017 (verkorte versie) EEN WETHOUDER IN HET NIEUWE WERKGEBIED Wij werkten altijd goed samen met de lokale corporatie. Wel zagen we dat corporaties

Nadere informatie

Passie voor de klant

Passie voor de klant Passie voor de maatschappelijke opgave Passie voor de klant Woningbedrijf Velsen realiseert zich dat de klant belangrijk is. Niet elke klant heeft dezelfde wensen, behoeften en gewoonten. Wij spelen daarop

Nadere informatie

Regionale woonvisie Gooi en Vechtstreek

Regionale woonvisie Gooi en Vechtstreek Regionale woonvisie Gooi en Vechtstreek Regiopodium Uitnodigend Proces Dynamische Visie Planning mijlpalen Wonen in de regio Gooi en Vechtstreek Een regio met duidelijke karakterverschillen In stedelijkheid

Nadere informatie

Jaarstukken GroenWest 2011. 25 juni 2012

Jaarstukken GroenWest 2011. 25 juni 2012 Jaarstukken GroenWest 2011 25 juni 2012 Woerden, 25 juni 2012 2 3 Algemene informatie Stichting GroenWest Naam toegelaten instelling Stichting GroenWest Gemeente Woerden Opgericht 15 maart 1919 Toegelaten

Nadere informatie

Groei is van belang. Ondernemingsplan

Groei is van belang. Ondernemingsplan Groei is van belang Ondernemingsplan 2017-2021 Waar staan we voor? Arcade: mensen en wonen Wij zijn een maatschappelijk betrokken, initiatiefrijke en sociale onderneming. Wij verhuren en beheren circa

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Beleidsplan van Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Activiteiten in 2013 In Baarn, Bunschoten, Blaricum, Bussum, Hilversum en Wijdemeren Investeren in groen en betaalbaar

Nadere informatie

Beknopt jaaroverzicht Een solide basis met zichtbare resultaten.

Beknopt jaaroverzicht Een solide basis met zichtbare resultaten. Beknopt jaaroverzicht 2015 Een solide basis met zichtbare resultaten. Verhuur Samenstelling van onze 80.000 bewoners Ouderen (65+) Studenten/jongeren 12 persoonshuishoudens Allochtonen Grote gezinnen 15%

Nadere informatie

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Pagina 1 / 6 Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Veel gehoord en gelezen is dat inzet op leefbaarheid geen verantwoordelijkheid en kerntaak meer is van woningcorporaties. Handen

Nadere informatie

Kwaliteit bezit. kwaliteit woningen. Uitgaven onderhoud. 28,8 mln 26,8 mln. Niet planmatig. 55,6 mln. Nieuwbouw huur 18,5 mln

Kwaliteit bezit. kwaliteit woningen. Uitgaven onderhoud. 28,8 mln 26,8 mln. Niet planmatig. 55,6 mln. Nieuwbouw huur 18,5 mln 5 Kwaliteit bezit Visie en doelstellingen kwaliteit bezit De kwaliteit van de woning is cruciaal voor het thuisgevoel van de bewoners. We zetten in op verduurzaming van het bezit onder de voorwaarde dat

Nadere informatie

Ondernemingsstrategie 2016 en verder. Missie en visie

Ondernemingsstrategie 2016 en verder. Missie en visie Ondernemingsstrategie 2016 en verder Het laatste ondernemingsplan van Thús Wonen dateert van november 2014. Sindsdien is er heel wat gebeurd. De missie en visie zijn nog steeds actueel, maar van de doelstellingen

Nadere informatie

Werk aan de wijk! Beleidsplan 2013-2016

Werk aan de wijk! Beleidsplan 2013-2016 Werk aan de wijk! Beleidsplan 2013-2016 Inhoudsopgave Werk aan de wijk! 5 Vitale en gewilde wijken 7 Oog voor de klant 11 Energiebewust bouwen en beheren 15 Een solide corporatie 17 3 4 Informatie voor

Nadere informatie

Visie Raad van Commissarissen op toezicht houden bij SSW

Visie Raad van Commissarissen op toezicht houden bij SSW 12-3-2017 Visie Raad van Commissarissen op toezicht houden bij SSW ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Inleiding Wet-

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR - BESTUURDER

FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR - BESTUURDER FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR - BESTUURDER december 2014 DE ORGANISATIE Woonstichting is een toegelaten instelling met als statutair werkgebied de gemeente Lelystad. heeft 8.700 woningen (ongeveer 30% van de

Nadere informatie

MEERWAARDE VOOR DE SAMENLEVING

MEERWAARDE VOOR DE SAMENLEVING MEERWAARDE VOOR DE SAMENLEVING ONDERNEMINGSPLAN 2015-2018 Inhoudsopgave 1 Wij zijn Intermaris 3 1.1 Onze meerwaarde Intermaris Volkshuisvester Meerwaarde voor de samenleving 1.2 De wereld om ons heen verandert

Nadere informatie

Verslag belanghouders bijeenkomst SallandWonen

Verslag belanghouders bijeenkomst SallandWonen Verslag belanghouders bijeenkomst SallandWonen 22 september 2011 Inleiding Directeurbestuurder Ed Penninks heet alle aanwezigen van harte welkom en dankt hen voor hun aanwezigheid. Het programma van vanmiddag

Nadere informatie

Online vragenlijst. Interne organisatie van woningcorporaties

Online vragenlijst. Interne organisatie van woningcorporaties Online vragenlijst Interne organisatie van woningcorporaties Deze vragenlijst gaat over de interne organisatie van uw woningcorporatie in 2013. Met uw antwoorden beogen we een momentopname te maken van

Nadere informatie

De Bedoeling

De Bedoeling De Bedoeling 2017-2020 ONDERNEMINGSPLAN Inhoudsopgave Voorwoord Thuis in Barendrecht Terug naar de bedoeling! Wat is onze bedoeling? 1. Betaalbare woningen voor mensen die minder te besteden hebben 2.

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015 Woonstede in Wageningen Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Wageningen

Activiteitenplan 2015 Woonstede in Wageningen Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Wageningen Activiteitenplan 2015 Woonstede in Wageningen Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Wageningen Woonstede presenteert hierbij op grond van artikel 25a van het Besluit Beheer

Nadere informatie

Bijlage: Financiële paragraaf

Bijlage: Financiële paragraaf Bijlage: Financiële paragraaf Disclaimer Het bod is onder voorbehoud van wijziging in wet- Ã regelgeving en veranderende marktsituatie. Havensteder werkt volgens het credo 'eerst verdienen, dan uitgeven'.

Nadere informatie