Het fundament van GroenWest Activiteitenplan 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het fundament van GroenWest Activiteitenplan 2013"

Transcriptie

1 Het fundament van GroenWest Activiteitenplan 2013 Woerden, 23 oktober 2012 GroenWest activiteitenplan

2 Voorwoord Het afgelopen jaar hebben wij met veel enthousiasme gewerkt aan de doelstellingen, die wij hebben vastgelegd in het ondernemingsplan Een Thuis in het Groene Hart. Zo hebben wij de portefeuillestrategie voor GroenWest vastgesteld, is er GroenWest-beleid vastgesteld op verschillende terreinen en hebben we een eerste slag gemaakt met onze nieuwe brochurelijn. Voor u ligt nu het activiteitenplan Het spreekt voor zich dat wij onze reguliere taken uitvoeren. In dit plan zoomen wij in op bijzondere, aanvullende activiteiten. Een deel van die activiteiten vloeit voort uit het huidige ondernemingsplan, dat afloopt in Het nieuwe ondernemingsplan zal het komend jaar worden opgesteld, onder leiding van de nieuwe directeur-bestuurder. Verder steken wij veel energie in het stroomlijnen van de interne organisatie. Daarmee zijn wij in 2012 al begonnen, in 2013 krijgt dit een vervolg. De portefeuillestrategie richt zich op het verbeteren en verduurzamen van ons bezit. Concreet betekent dit dat wij in 2013 een start maken met de aanpak van ongeveer 500 woningen. Niet alleen om de woonlasten te beperken, maar ook om het woongenot te vergroten. Om succesvol te zijn in het realiseren van onze activiteiten en het behalen van onze doelen zoeken wij in 2013 actief de samenwerking met onze belanghouders. Lilian Verheul directeur-bestuurder GroenWest GroenWest activiteitenplan

3 Inhoudsopgave De klant voorop 5 Een huis voor een thuis 6 Plezierig wonen in het Groene Hart 8 Oog voor de toekomst 9 Gezonde organisatie 10 GroenWest activiteitenplan

4 De klant voorop De klant voorop is de paraplu van het ondernemingsplan van GroenWest. Klanten zijn de reden van ons bestaan. Daarom luisteren we naar wat klanten willen en bieden we maatwerk. De wens van onze klant is dan ook het uitgangspunt voor onze activiteiten. Wij willen tevreden klanten Door goed te luisteren en maatwerk te bieden willen wij de klanttevredenheid vergroten. Daarom laten wij ons continu meten door het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH) op het gebied van klantcontact, onderhoud, verhuizen en klachten behandelen. Voor 2013 willen we daarom minimaal een 7,5 scoren. Wij werken aan een goede bereikbaarheid Onze klanten kunnen voor vragen, problemen en klachten altijd bij ons terecht. Door goed te luisteren proberen we samen tot een oplossing te komen. Ook in 2013 besteden we extra aandacht aan onze telefonische bereikbaarheid. Wij zetten in op participatie met bewoners In 2012 heeft de Centrale Bewonersraad verder gestalte gekregen. Zij vertegenwoordigt als koepelorganisatie de belangen van onze klanten. Om beter in te kunnen spelen op de individuele wensen, moeten we meer doen dan alleen in gesprek zijn met de koepelorganisatie. We hebben namelijk gemerkt dat we op dit moment een te klein deel van onze klanten weten te betrekken bij ons beheer en beleid. Zo is het steeds moeilijker om leden voor bewonerscommissies te vinden. In 2013 richten wij ons daarom op nieuwe vormen om meer individuele klanten te betrekken. Zo maken bijvoorbeeld social media (Facebook, Twitter en Youtube) het mogelijk informatie laagdrempelig en uitnodigend met elkaar te delen. In 2013 doen we ondermeer onderzoek naar de inzet van social media bij bewonersparticipatie. Ook gaan we op zoek naar andere vormen van participatie. Omdat wij de betrokken klanten graag betrokken willen houden, geven wij in het nieuwe jaar een vervolg aan de themabijeenkomst voor bewonerscommissies, lokale huurdersorganisaties en de Centrale Bewonersraad. Wij zetten in op het beperken van huurachterstanden In deze tijden van economische crisis is het ook voor een deel van onze klanten moeilijker geworden om de maandelijkse huur op tijd te betalen. Om huisuitzetting en daarmee verdere problemen te voorkomen besteden we extra aandacht aan het voorkomen van huurachterstanden. Een eenmaal opgelopen achterstand is immers moeilijk in te lopen als je niet veel geld te besteden hebt. We streven naar een huurachterstand die lager is dan 0,7% van de bruto jaarhuur. Wij maken afspraken over onze prestaties In 2013 maken we nieuwe prestatie-afspraken met de gemeenten Montfoort en De Ronde Venen. Immers, goede samenwerking staat of valt met heldere afspraken tussen partners. Resultaten 2013 Wij hebben doelgroepprofielen en kernprofielen geactualiseerd. Wij hebben onze telefonische bereikbaarheid geoptimaliseerd. Wij hebben minimaal een 7,5 gescoord voor alle KWH-huurlabel onderdelen. Wij hebben een huurachterstand die minder is dan 0.7% van de bruto jaarhuur. Wij hebben onderzocht hoe we andere vormen van bewonersparticipatie kunnen inzetten zoals social media. Wij hebben een themabijeenkomst georganiseerd. Wij hebben participatiebeleid vastgesteld. Wij hebben prestatie-afspraken gemaakt met de gemeenten Montfoort en De Ronde Venen. GroenWest activiteitenplan

5 Een huis voor een thuis Bij alle keuzes die we met betrekking tot ons vastgoed maken, houden we rekening met de wensen en behoeften van onze huidige en toekomstige klanten. Wensen en behoeften die in ons uitgestrekte werkgebied per kern kunnen verschillen. Met ons vastgoedbeleid willen we bijdragen aan de doorstroming op de verstopte woningmarkt. Wij hebben goede woningen In 2012 hebben we de portefeuillestrategie van GroenWest vastgesteld; op hoofdlijnen is de koers voor ons vastgoed bepaald. Dit vertalen wij in 2013 naar de individuele complexen in zogenaamde complexbeheerplannen. Daarnaast ligt de focus op de aanpak van ons bestaande bezit. De helft moet in de komende jaren verbeterd en duurzamer worden. Niet alleen om de woonlasten te beperken, maar ook om het woongenot te vergroten. De wensen van onze klanten zijn aan verandering onderhevig. Daarom investeren wij niet alleen in ons bestaande bezit, maar ook in nieuwbouw. Zo voegen wij kwalitatief goede woningen toe aan ons bezit en bieden wij onze klanten meer keuze. In 2013 worden naar verwachting 161 nieuwbouwwoningen opgeleverd. Daarnaast zijn ongeveer 156 woningen in aanbouw en van zo n 209 woningen zijn de voorbereidingen voor de bouw in volle gang. Wij verkopen woningen Om onze ambities waar te kunnen maken, moeten we woningen verkopen. Daarom wijzen we meer woningen aan voor verkoop. Vanwege de veranderende landelijke regels wordt de inzet van Koopgarant beperkt en zetten we deze verkoopvariant voornamelijk in voor klanten met een inkomen tussen ,- en ,-. Wij beheren woningen in VvE-verband Als gevolg van verkoop in appartementencomplexen participeert GroenWest in een aantal Verenigingen van Eigenaren. In het komend jaar stellen wij beleid vast over onze rol bij het beheer van de VvE s. GroenWest activiteitenplan

6 Resultaten 2013 Wij hebben complexbeheerplannen vastgesteld. Wij hebben 161 nieuwbouwwoningen opgeleverd: o 62 woningen in gemeente De Ronde Venen o 42 woningen in gemeente Utrecht o 57 woningen in gemeente Woerden Wij hebben 67 woningen gerenoveerd: o 28 woningen in gemeente Montfoort o 39 woningen in gemeente Woerden Wij hebben bij 454 woningen groot onderhoud uitgevoerd: o 91 woningen in gemeente De Ronde Venen o 69 woningen in gemeente Montfoort o 14 woningen in gemeente Nieuwkoop (Woerdense Verlaat) o 280woningen in gemeente Woerden Wij hebben 156 nieuwbouwwoningen in uitvoering: o 81 woningen in gemeente De Ronde Venen o 15 woningen in gemeente Montfoort o 60 woningen in gemeente Woerden Wij zijn bij 600 woningen bezig met groot onderhoud: o 193 woningen in de Ronde Venen o 58 woningen in gemeente Montfoort o 68 woningen in Vleuten o 281 woningen in gemeente Woerden Wij hebben 209 nieuwbouwwoningen in voorbereiding: o 73 woningen in gemeente De Ronde Venen o 46 woningen in gemeente Montfoort o 67 woningen in gemeente Utrecht o 23 woningen in gemeente Woerden Wij hebben van 26 woningen renovatie in voorbereiding: o 26 woningen in gemeente De Ronde Venen Wij hebben 224 woningen groot onderhoud in voorbereiding: o 78 woningen in de Ronde Venen o 54 woningen in Vleuten o 92 woningen in gemeente Woerden Wij hebben beleid vastgesteld over onze rol bij het beheer van de VvE s. GroenWest activiteitenplan

7 Plezierig wonen in het Groene Hart Om onze klanten nu en in de toekomst een aantrekkelijke woonomgeving in het Groene Hart te kunnen bieden, werken we intensief samen met onze klanten, gemeenten en andere belanghouders. Wij investeren in sterke lokale netwerken Wij willen goed zichtbaar zijn in wijken en buurten. Zo zetten wij de Klussendienst in voor schoonmaakwerkzaamheden, groenonderhoud en schilderwerk. Als we signaleren dat er mogelijk iets aan de hand is in een wijk of buurt, dan nemen wij contact op met de betreffende klant(en). Huismeesters en vaklieden zijn een laagdrempelig aanspreekpunt in de wijk. In 2013 evalueren wij hun inzet, met als doel om GroenWest-breed tot een eenduidige aanpak te komen. Wij stimuleren bewoners om zelf een actieve bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in hun wijk of buurt. Voor bewonersinitiatieven hebben wij een leefbaarheidsbudget beschikbaar dat we actief promoten. Hiermee ondersteunen we activiteiten die de sociale samenhang en de betrokkenheid van bewoners in de wijk of buurt bevorderen. Inzetten op brede samenwerking In een wijk of buurt zijn altijd meerdere partijen actief, zoals politie, gemeente en welzijnsinstellingen. Die partijen kunnen samen meer bereiken door hun activiteiten op elkaar af te stemmen. Daarom zijn wij voorstander van wijkgericht werken. Wij zetten voor 2013 in op deelname aan het wijkgericht werken binnen alle gemeenten waar wij actief zijn. Zo willen we door middel van een wijkschouw een goed beeld krijgen van wat er speelt in de wijk en daarop de gewenste actie(s) ondernemen. Resultaten 2013 Wij bepalen hoe we onze vaklieden en wijkhuismeesters GroenWest-breed kunnen inzetten. Wij promoten actief ons leefbaarheidbudget. Wij nemen deel aan wijkgericht werken. Wij stimuleren het organiseren van een wijkschouw met alle in de wijk actieve partijen. GroenWest activiteitenplan

8 Oog voor de toekomst Om de unieke kwaliteiten van ons werkgebied ook voor de toekomst te behouden, hechten wij extra waarde aan duurzaamheid. Niet alleen door onze woningen duurzaam te maken, maar ook door duurzaamheid te integreren in alle aspecten van onze bedrijfsvoering. Zo zorgen we ervoor dat goed en betaalbaar wonen ook in de toekomst gewaarborgd blijft. Wij borgen goed en betaalbaar wonen in de toekomst We steken veel energie in energiebesparing. Energiebesparende maatregelen zijn vaak relatief eenvoudig te realiseren. Maar, duurzaamheid gaat verder dan alleen energiebesparing; het gaat om de totale zorg voor het milieu. Daarom ontwikkelen wij in 2013 breed beleid ten aanzien van duurzaamheid. Wij verbeteren de energieprestatie van onze woningen Wat goed is voor het milieu, is over het algemeen ook goed voor onze klanten. Een woning met een betere energieprestatie brengt vaak lagere energielasten met zich mee. Goed voor de portemonnee, goed voor het milieu. Bij het uitvoeren van groot onderhoud of renovatie streven wij ook in 2013 naar minimaal energielabel C. Wij vragen een verantwoorde bijdrage van bewoners Wij willen graag dat zoveel mogelijk bewoners deelnemen wanneer wij de woningen energetisch willen verbeteren. Het is dus belangrijk om het nut van besparende maatregelen extra onder de aandacht te brengen bij onze klanten. Het gaat ons daarbij niet alleen om draagvlak voor een financiele bijdrage aan de investering die wij doen, we wijzen bewoners ook op wat ze zelf kunnen doen om energie te besparen. Wij onderzoeken de inzet van duurzame energiebronnen In 2013 besteden we ook aandacht aan de inzet van duurzame energiebronnen. Zo starten wij met het plaatsen van zonnepanelen op delen van ons woningbezit. Wij handelen milieubewust binnen onze eigen organisatie Goed voorbeeld doet goed volgen. Dus, wij moeten zelf het goede voorbeeld geven als we onze klanten milieubewuster willen maken. Wij zetten een intern duurzaamheidprogramma opdat onze medewerkers duurzamer handelen. Tegelijkertijd werken we aan een duurzaam wagenpark, het terugdringen van het energie- en waterverbruik, een duurzaam inkoopbeleid en een duurzaam personeelsbeleid. Resultaten 2013 Wij hebben duurzaamheidsbeleid ontwikkeld. Wij hebben een strategie ontwikkeld om bewoners te overtuigen van het belang van energetische maatregelen. Wij hebben een start gemaakt met het plaatsen van zonnepanelen op delen van ons bezit. Wij hebben een intern duurzaamheidsprogramma. Wij hebben in beeld wat de milieubelasting is per onderhoudsactiviteit. GroenWest activiteitenplan

9 Gezonde organisatie Om alle resultaten uit dit activiteitenplan te realiseren hebben we een sterke en gezonde organisatie nodig. Wij werken aan één nieuwe organisatie Nu het eerste volle jaar als nieuwe organisatie achter de rug is, is duidelijk geworden waar wij in 2013 intern nog extra aandacht aan moeten schenken. Dit doen wij onder de noemer De basis op orde. In 2012 is hiervoor een plan van aanpak opgesteld en een eerste aanzet gegeven. Activiteiten in dit kader zijn ondermeer een eenduidige werkwijze op alle front office vestigingen, het synchroniseren van beleid (verschillende terreinen), het opzetten van een beheerstructuur voor energielabels en het opnieuw inrichten van de cartotheek. Het huidige ondernemingsplan Een thuis in het Groene Hart loopt in 2013 af. Daarom stellen wij komend jaar een nieuw ondernemingsplan op dat onze koers bepaalt voor de periode Wij zijn een open en transparante organisatie GroenWest voldoet aan de Aedes Governancecode. In 2013 wordt het verbindingenstatuut opgesteld, dat hierop gebaseerd is. Integer handelen gaat terug naar de cultuur van de organisatie. Die bepaalt wat kan en mag en wat niet. GroenWest bevindt zich net als alle andere woningcorporaties, als maatschappelijk ondernemer in een glazen huis: We werken voor mensen op de krappe woningmarkt, met, om die reden, vele toezichthouderogen en belanghouders op ons gericht. Transparant handelen alsmede een positief imago is van essentieel belang. Ook komend jaar brengen wij de Integriteitscode intern onder de aandacht. Wij zijn financieel gezond Om onze ambities waar te kunnen maken, moeten we financieel gezond zijn en blijven. Dit houdt in dat GroenWest op middellange en lange termijn voldoende middelen (=geld) beschikbaar heeft voor de uitvoering van de volkshuisvestelijke opgave. Dit bereiken we door ondermeer: de A-status te behouden bij het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV); borgbaar te blijven bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Zo zorgen we ervoor dat al onze activiteiten (DAEB en niet-daeb) financierbaar blijven. Wij hebben het risicomanagement een permanente plek gegeven In 2013 willen wij het risicomanagement volledig inbedden in de organisatie. Daartoe voeren wij een risico-inventarisatie uit op basis van het vigerende ondernemingsplan en het jaarplan met bijbehorende begroting voor Verder richten wij komend jaar een intern control framework in waarmee de interne controle binnen de hele organisatie beter geborgd wordt. Resultaten 2013 Wij hebben de basis op orde. Wij hebben een nieuw ondernemingsplan vastgesteld. Wij hebben een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Wij hebben een imago-onderzoek uitgevoerd. Wij hebben onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van een interactieve website. Wij hebben een verbindingenstatuut opgesteld. Wij zijn een financieel gezonde organisatie. Wij hebben een intern control framework ingericht. GroenWest activiteitenplan

Missie, visie en maatschappelijke verankering

Missie, visie en maatschappelijke verankering Jaarplan 2014 1 Missie, visie en maatschappelijke verankering In ons ondernemingsplan 2014-2017 hebben we onze missie en visie voor de komende jaren vastgesteld. In dit jaarplan is verwoord welke stappen

Nadere informatie

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016 Stichting Woonpartners Kasteel Traverse 1, Helmond Postbus 6006, 5700 ES Helmond telefoonnummer: 0492-508 800 fax: 0492-508 820 e-mail: info@woonpartners.nl www.woonpartners.nl Anticiperen op klantwaarde

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf Hart voor goed wonen Ondernemingsplan 2014 2017 Huis & Erf Inhoud einddoel Einddoel 3 Inleiding 4 Breed inzetbaar 1. Hart voor de omgeving 6 Flexibele omvang Aanspreekbaar Multidisciplinair Proactief 2.

Nadere informatie

Een (t)huis als basis

Een (t)huis als basis Een (t)huis als basis Ondernemingsplan 2014-2016 2 Een (t)huis als basis Een (t)huis als basis l inhoudsopgave Inhoudsopgave Samenvatting 4 Voorwoord 5 Waar wij voor staan 6 1. Kwaliteit van de woningen

Nadere informatie

Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening

Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening Mijdrecht, Vleuten, Woerden, mei 2011 2 Algemene informatie Stichting GroenWest Naam toegelaten instelling Stichting GroenWest Gemeente

Nadere informatie

Eigentijds betrokken partner in zicht. Jaarverslag 2013

Eigentijds betrokken partner in zicht. Jaarverslag 2013 Eigentijds betrokken partner in zicht Jaarverslag 2013 Eigentijds betrokken partner in zicht 2013, het vierde jaar van ons beleidsplan Mensen wensen wonen. In 2014 loopt het beleidsplan af. We zijn al

Nadere informatie

Jaarplan 2014. QuaWonen zet betaalbaar wonen voorop

Jaarplan 2014. QuaWonen zet betaalbaar wonen voorop Jaarplan 2014 zet betaalbaar wonen voorop Dit Jaarplan is een uitgave van: Hof ter Bergen 25 Postbus 27, 2860 AA Bergambacht Telefoon (088) 799 66 36 Fax (088) 799 66 20 E-mail info@quawonen.com Internet

Nadere informatie

Jaarverslag Nijestee 2014

Jaarverslag Nijestee 2014 Volkshuisvestingsverslag Verantwoording bestuur 4 Jaarverslag Nijestee 214 1 Wonen in Groningen 7 1.1 Lokale samenwerking 7 1.2 Herziening Woningwet 7 1.3 Missie, doelen en strategie 7 1.4 Meetbare resultaten

Nadere informatie

Jaarverslag Rochdale 2014

Jaarverslag Rochdale 2014 Jaarverslag 2014 Jaarverslag Rochdale 2014 Kerngegevens Eenheden in bezit (in aantallen) 2014 2013 2012 Sociale huurwoningen 35.735 36.006 39.860 Vrije sectorhuurwoningen* 2.474* 2.471 1.653 Bedrijfsruimten

Nadere informatie

Vidomes jaarverslag 2011. Heldere keuzes maken

Vidomes jaarverslag 2011. Heldere keuzes maken Vidomes jaarverslag 2011 Heldere keuzes maken Inhoudsopgave Voorwoord... 6 Leeswijzer van dit jaarverslag... 7 1. Strategische Visie 2011-2015... 8 2. Betaalbare woningen... 9 2.1 Wij wijzen onze woningen

Nadere informatie

Een jaar van kiezen en delen. Jaarverslag 2012

Een jaar van kiezen en delen. Jaarverslag 2012 Een jaar van kiezen en delen Jaarverslag 2012 Datum: 23 mei 2013 Inhoudsopgave Voorwoord Ons toekomstperspectief... 4 1 Midden in de samenleving... 6 1.1 Woningcorporaties in de schijnwerpers... 6 1.2

Nadere informatie

ZVH Jaarverslag 2008

ZVH Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 ZVH Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord.............................................................. 3 Verslag van de organisatie... 4 Gesprek met de directeur-bestuurder Frank van

Nadere informatie

Bewust midden in de samenleving

Bewust midden in de samenleving s-heerenberg, april 2010 S t r a t e g i s c h B e l e i d s p l a n 2 0 1 0-2 0 1 4 Bewust midden in de samenleving Strategisch beleidsplan, ook voor u Dit is geen strategisch beleidsplan zoals u gewend

Nadere informatie

ruimte maken voor maatschappelijke prestaties

ruimte maken voor maatschappelijke prestaties ruimte maken voor maatschappelijke prestaties jaarverslag 2013 voorwoord ruimte voor maatschappelijke prestaties In dit jaarverslag leest u hoe wooncorporatie Lefier zich in 2013 heeft ingespannen voor

Nadere informatie

Werken aan de kerntaak

Werken aan de kerntaak Werken aan de kerntaak Woonbron jaarplan 2015 6 januari 2015 Raad van Commissarissen Inhoud Voorwoord... 3 1. Strategie en governance... 4 2. Service en dienstverlening... 7 3. Betaalbaarheid, beschikbaarheid

Nadere informatie

Balanceren tussen wendbaarheid en koersvastheid

Balanceren tussen wendbaarheid en koersvastheid Balanceren tussen wendbaarheid en koersvastheid Jaarverslag Wonen Meerssen 2014 Colofon Jaarverslag 2014 Wonen Meerssen Eindredactie Wonen Meerssen Realisatie Wonen Meerssen Ontwerp Wonen Meerssen Fotografie

Nadere informatie

WERKPLAN. woningstichting Het Grootslag OP EIGEN KRACHT WERKPLAN EN BEGROTING. Wervershoof Werkplan 2014

WERKPLAN. woningstichting Het Grootslag OP EIGEN KRACHT WERKPLAN EN BEGROTING. Wervershoof Werkplan 2014 WERKPLAN woningstichting Het Grootslag OP EIGEN KRACHT WERKPLAN EN BEGROTING 2 0 1 4 woningstichting Het Grootslag Wervershoof Werkplan 2014 INHOUD 1. VOORWOORD... 2 2. STRATEGISCHE UITGANGSPUNTEN... 9

Nadere informatie

Jaarstukken 2014 Jaarverslag Jaarrekening Overige gegevens

Jaarstukken 2014 Jaarverslag Jaarrekening Overige gegevens Jaarstukken 2014 Jaarverslag Jaarrekening Overige gegevens INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE... 4 INLEIDING... 5 JAARREKENING 2014...46 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING...51 ENKELVOUDIGE JAARREKENING...96

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden Voorwoord Lefier heeft 2014 goed doorstaan. Daar zijn we trots op, omdat er extreem veel veranderde. De Tweede Kamer stelde opnieuw vast wat

Nadere informatie

jaarverslag 2014 Voorwoord 3

jaarverslag 2014 Voorwoord 3 Inhoud Voorwoord 3 1. Wij staan bewust midden in de samenleving 5 1.1 De wereld om eens heen verandert en wij veranderen mee 5 1.2 Wij blijven trouw aan onze missie 7 1.3 Met beide benen in Montferland

Nadere informatie

3. Leefbare en vitale wijken 8 3.1. Sponsoractiviteiten 8

3. Leefbare en vitale wijken 8 3.1. Sponsoractiviteiten 8 Jaarverslag 2013 Voorwoord 2 1. Onze koers 3 2. Tevreden en redzame huurders 4 2.1. Dienstverlening 4 2.2. Woningkwaliteit 5 2.3. Keuzevrijheid 6 2.4. Woonlasten 7 3. Leefbare en vitale wijken 8 3.1. Sponsoractiviteiten

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Volkshuisvesting Arnhem

Jaarplan 2015 Volkshuisvesting Arnhem Jaarplan 2015 Volkshuisvesting Arnhem Vastgesteld op 11 november 2014 door de directeur-bestuurder, G. Breeman Goedgekeurd op 24 november 2014 door de Raad van Commissarissen 1 1. Inleiding Dit jaarplan

Nadere informatie

PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014

PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014 PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014 Inhoud 1. Bestuursverslag... 2 2. Over Mooiland... 5 2.1 Waar wij voor gaan... 6 2.2 Transformatie woningvoorraad... 7 3. Werken aan woonplezier... 10 3.1Goede basis...

Nadere informatie

Begroting 2015 27 november 2014

Begroting 2015 27 november 2014 o Begroting 2015 27 november 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Lokale opgave 4 1.1 Nieuwe set afspraken met gemeente en collega-corporaties 1.2 Portfoliobeleid 1.3 Nieuwbouw in 2015-2017 1.4 Betaalbaar

Nadere informatie

Patrimonium Barendrecht. Jaarverslag en jaarrekening 2009

Patrimonium Barendrecht. Jaarverslag en jaarrekening 2009 Patrimonium Barendrecht Jaarverslag en jaarrekening 2009 Voorwoord Voor Patrimonium was 2009 een bewogen jaar, waarin veel is ondernomen en gerealiseerd. Maar het afgelopen jaar werd ook overschaduwd

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 22 juni 2015 Prioriteiten volkshuisvesting

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 22 juni 2015 Prioriteiten volkshuisvesting > Retouradres Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk Uw kenmerk Betreft Prioriteiten

Nadere informatie

Woonvisie 2012-2017. Thuis in Emmen

Woonvisie 2012-2017. Thuis in Emmen Woonvisie 2012-2017 Thuis in Emmen Voorwoord Voor u ligt de Woonvisie Thuis in Emmen met daarin een nieuwe koers. Het accent ligt de komende jaren op kwaliteit van wonen en leven. Op samen doen met bewoners

Nadere informatie

Stichting Goed Wonen. Gemert-Bakel. Visitatierapport

Stichting Goed Wonen. Gemert-Bakel. Visitatierapport Stichting Goed Wonen Gemert-Bakel Visitatierapport Utrecht, maart 2010 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie De heer A.T.A. Koopmanschap

Nadere informatie