Jaarverslag. stichting wijkgezondheidscentra huizen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag. stichting wijkgezondheidscentra huizen"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2010 stichting wijkgezondheidscentra huizen

2 Jaarverslag 2010 De Stichting Wijkgezondheidscentra Huizen staat midden in het leven en midden in de wijk. Al meer dan 25 jaar werken de medewerkers van de Bovenmaat en de Huizermaat aan de gezondheid van de inwoners van de wijk en daarbuiten. Gezondheid in brede zin. Tot een Fitplein aan toe, dat gezondheidscentrum Bovenmaat schenkt om de wijk in beweging te zetten. In dit jaarverslag leest u welke activiteiten de gezondheidscentra in 2010 hebben ontplooid. Wijkgezondheidscentra Huizen De Stichting Wijkgezondheidscentra Huizen bestaat uit twee gezondheidscentra: de Bovenmaat en de Huizermaat. In beide centra werken huisartsen met hun praktijkondersteuners en centrum - assistentes samen met andere professionals, zoals fysiotherapeuten en diëtisten. In de Huizermaat is ook een apotheek gevestigd. Patiënten kunnen terecht voor een grote diversiteit aan zorg: van huisartsenzorg tot maatschappelijk werk en van podotherapie tot eerstelijnspsychologie. En al deze professionals werken onder één dak. Daardoor kunnen ze elkaar gemakkelijk benaderen om collegiaal advies te vragen of om de zorg rond patiënten goed op elkaar af te stemmen. Die nauwe banden bestaan tussen alle medewerkers van beide gezondheidscentra. De verschillende disciplines houden elkaar goed op de hoogte, zodat patiënten niet elke keer hetzelfde verhaal hoeven te vertellen. Dat voelt veilig en vertrouwd en voorkomt irritatie. En alle medewerkers zoeken continu naar mogelijkheden om de kwaliteit van hun zorg en de service naar patiënten te verbeteren. Bijvoorbeeld door elkaar feedback te geven en regelmatig ervaringen uit te wisselen (intervisies) en de tevredenheid van patiënten te onderzoeken. Chronische aandoeningen De geïntegreerde aanpak sluit goed aan bij de zorg voor chronisch zieken. Aandoeningen waarmee de patiënt moet leren leven, zoals diabetes, longaandoeningen (COPD) en hart- en vaatziekten. Zeker bij deze chronische aandoeningen is het belangrijk complicaties zoveel mogelijk te voorkomen of uit te stellen. Dat vereist een goed afgestemde zorg van alle disciplines die bij deze chronische aandoeningen betrokken zijn. In beide centra kunnen patiënten al jaren terecht voor diverse uitgebalanceerde zorgprogramma s. Wetenschappelijk onderzoek toont bijvoorbeeld aan dat voor chronisch zieken voldoende bewegen een positief effect heeft. Daarom bieden de fysiotherapeuten beweegprogramma s aan voor verschillende groepen chronische patiënten. Voor jong en oud. Kwaliteit Kwaliteit blijft de belangrijkste drijfveer. Zo krijgt de apotheek in 2010 opnieuw een belangrijk keurmerk (HKZ-certificaat) en kunnen patiënten hun klachten laten beoordelen door een klachtencommissie. En cliëntenpanels en klanttevredenheidsonderzoeken blijven belangrijk. Steeds geldt: welke lessen zijn te trekken, waar valt te verbeteren? De organisatie van de gezondheidscentra helpt ook mee de kwaliteit te verbeteren. Alle medewerkers werken in dienstverband en een eventueel financieel overschot blijft in de stichting. Deze gelden worden ingezet voor het verbeteren van de zorg. Ook kunnen de professionals zich echt Steeds geldt: welke lessen zijn te trekken, waar valt te verbeteren? concentreren op de zorg van hun patiënten. Zij hoeven zich bijvoorbeeld niet bezig te houden met administratie en personeelsbeleid. Jubileum Voor Gezondheidscentrum Bovenmaat is 2010 een bijzonder jaar. Het centrum viert zijn 25-jarig jubileum en schenkt in samenwerking met de gemeente de wijk een Fitplein. Op De Wadden verandert een dode, braakliggende plek in een levendige ruimte waar jong en oud kunnen fitnessen. Ook de fysiotherapeuten in de Bovenmaat oefenen hier regelmatig met hun patiënten. Met dit geschenk laat het gezondheidscentrum zien dat het niet alleen klassieke zorg verleent zoals bloeddruk meten en medicijnen verstrekken, maar dat het écht onderdeel is van de wijk en daarbinnen een maatschappelijke functie heeft. Patiënten moeten wiebelend de deur uit Patiënten met diabetes en overgewicht weten dat ze eigenlijk moeten afvallen. En patiënten met een chronische longaandoening weten ook zelf dat roken niet verstandig is. Maar ondanks allerlei goedbedoelde leefstijladviezen lukt het velen niet om hun gedrag te veranderen. Huisartsen, praktijkondersteuners, doktersassistenten, fysiotherapeuten en diëtisten van Wijkgezondheidscentrum Huizen hebben in 2010 een gesprekstraining (motivational interviewing) gevolgd om deze mensen te motiveren. Huisarts René Batenburg: Het gaat erom dat patiënten na het gesprek wiebelend de deur uit gaan. Ambivalentie Met wiebelen bedoelt René nadenken over het eigen gedrag. In het gesprek confronteren we patiënten niet met allerlei gezonde adviezen, maar laten we ze zelf ontdekken waarom ze bepaald gedrag vertonen en waarom het voor hen zo moeilijk is hier afstand van te doen. We maken gebruik van de ambivalentie die elk mens heeft. Een longpatiënt snapt namelijk ook wel dat sigaretten zijn benauwdheid alleen maar erger maken. Ook proberen we te ontdekken waarom deze patiënt dit gedrag nodig heeft: misschien gebruikt hij de sigaret om stress weg te blazen of om met iemand een gezellig gesprek te beginnen. We leggen niets op, maar houden onze patiënten een spiegel voor, refereren aan wat ze zelf

3 aangeven en verduidelijken waar dat nodig is. Dat geeft inzicht. Als de patiënt thuis nog eens gaat nadenken, zijn we een stap dichter bij echte gedragsverandering. En dus bij een oplossing. Ingebed in consultgesprekken Een patiënt kan zijn energie op dat moment ook ergens anders voor nodig hebben, bijvoorbeeld voor een doodzieke partner, en er later op terugkomen. Dan parkeren we het probleem, aldus René. Dat is voor zowel patiënt als hulpverlener duidelijk en minder frustrerend. De patiënt hoeft dan bijvoorbeeld niet bang te zijn dat de dokter de volgende keer hoofdschuddend constateert dat het weer niet gelukt is met afvallen. Bij veel chronische aandoeningen is het noodzakelijk ongezond gedrag te veranderen, maar dat is heel erg moeilijk. Anders was het al wel gebeurd. Motivational interviewing is nu ingebed in de manier waarop onze medewerkers hun consultgesprekken voeren. Onze chronische patiënten worden hierdoor beter geholpen, zonder dat ze het misschien in de gaten hebben. Speciale beweegprogramma s dankzij Het Gezonde Net De fysiotherapeuten van de Wijkgezondheidscentra Huizen hebben zich in 2010 aangesloten bij Het Gezonde Net. Dit is een netwerk van 125 centra die zich bezighouden met gezondheid en bewegen. Dankzij de ondersteuning van Het Gezonde Net kunnen patiënten met diabetes en longaandoeningen (COPD) in de gezondheidscentra in Huizen groepsgewijs speciale beweegprogramma s blijven volgen. Patiënten met bepaalde chronische aandoeningen konden in Huizen al veel eerder terecht voor speciale groepstrainingen. Zorgverzekeraars vergoeden dit soort beweegprogramma s echter alleen nog als ze het kwaliteitsstempel hebben van een organisatie als Het Gezonde Net. Deze organisatie biedt fysiotherapiepraktijken beweegprogramma s aan voor bepaalde groepen patiënten, verzorgt scholing van de therapeuten en onderhandelt met de zorgverzekeraars. De beweegprogramma s van Het Gezonde Net sluiten naadloos aan op de programma s die wij onze patiënten al aanboden, zegt fysiotherapeut Anneke Mourits. Doordat we nu deel uitmaken van dit grote netwerk kunnen we onze patiënten speciale beweegprogramma s blijven aanbieden. Vicieuze cirkel Mensen met chronische aandoeningen, zoals diabetes, longziekten of hartfalen, zijn vaak angstig om te bewegen. Daardoor worden de spieren zwakker, waardoor ze nog minder bewegen. De bekende vicieuze cirkel. Beweegprogramma s kunnen deze impasse doorbreken en deze mensen weer op weg helpen. We willen ze laten ervaren wat ze nog wél kunnen, benadrukt Anneke Mourits. We kunnen in een groep ieder op zijn eigen niveau laten trainen. De bedoeling is dat mensen bewegen leuk gaan vinden en ook weer zelf gaan doen. Voor iemand die altijd thuiszit is tien minuten wandelen al een geweldige vooruitgang. Misschien kan zo iemand dan net weer de eigen boodschappen doen of langer zelfstandig thuis blijven wonen. De bedoeling is dat mensen bewegen leuk gaan vinden en ook weer zelf gaan doen. De training neemt drie maanden in beslag. Deelnemers krijgen een individuele intake. Bij een diabetespatiënt kunnen we dan bijvoorbeeld navraag doen naar de bloedsuikers en bij een longpatiënt naar de benauwdheid, zegt Anneke Mourits. Het sporten doen alle deelnemers gezamenlijk. Ook het lotgenotencontact in een beweeggroep is belangrijk. Kwaliteitssysteem Het Gezonde Net ondersteunt fysiotherapiepraktijken ook bij het invoeren van het HKZ-kwaliteitssysteem. De fysiotherapie van Wijkgezondheidscentrum Huizen verwacht eind 2011 dit belangrijke keurmerk in bezit te hebben. BeweegKuur aanzet om gezonder te leven Overgewicht levert risico s op voor de gezondheid. Genoeg motivatie om af te vallen, zou je zeggen. Toch werken diëten door het jo-jo-effect vaak averechts. Het gaat om een structurele gedragsverandering. In 2010 krijgen mensen in Wijkgezondheidscentrum Huizen voor het eerst de BeweegKuur aangeboden. Ze worden door verschillende disciplines een jaar lang begeleid om écht iets aan hun overgewicht te doen. Veel mensen met overgewicht komen niet verder dan bijvoorbeeld een paar maanden Sonjabakkeren, om daarna met een illusie armer te constateren dat het weer niet gelukt is. Het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) ontwikkelde daarom in samenwerking met het ministerie van VWS een programma dat het probleem structureler aanpakt. In 2010 starten door het hele land proeven met de BeweegKuur en ook de Gezondheidscentra Huizen doen mee. Vanaf april 2010 bieden ze hun patiënten dit programma aan. Wat houdt de BeweegKuur in? Een deelnemer die door de huisarts verwezen is naar de BeweegKuur, komt eerst voor een intake bij de leefstijladviseur. Daarna volgt een inspanningstest bij de fysiotherapeut. Ten slotte brengt de diëtist in kaart hoe het eet- en leefpatroon van de patiënt is. Tijdens het programma van een jaar gaat de deelnemer ongeveer zes keer individueel op bezoek bij de leefstijladviseur en vijf keer bij de fysiotherapeut. Of vaker, bijvoorbeeld als er blessures zijn. De maatschappelijk werker kan eventueel meer inzicht geven in de emotionele kanten van voeding. Bovendien komt de hele groep zeven keer bij elkaar. Minder krampachtig De focus ligt op het bevorderen van een gezonde leefstijl, zeggen Imke Lebesque en Annelies Visser, beiden leefstijladviseur binnen het programma Gezonder eten en meer bewegen. Veel deelnemers gaan na verloop van tijd minder krampachtig met hun gewicht om en krijgen plezier in hun gezondere manier van leven. Ze krijgen bijvoorbeeld lol in wandelen of fietsen of gezellig sporten bij een sportvereniging in de buurt. Ze zitten lekkerder in hun vel en houden daarom hun gezondere leefstijl ook vol. Dat is de winst. De ervaringen zijn zo positief dat voor het komend jaar een tweede Beweegkuur is gestart.

4 Aansluiting bij regionaal diabetesprogramma verhoogt kwaliteit De diëtisten van Wijkgezondheidscentrum Huizen doen sinds 2010 mee aan het diabetesprogramma dat binnen Go Diabetes BV is afgesproken. Go Diabetes BV is opgezet door de regionale huisartsenorganisatie Gho Go. In dit programma werken in de regio Gooi en Vechtstreek alle zorgverleners rond de diabetespatiënt nauw samen. Een computerprogramma ondersteunt deze samenwerking door een betere overdracht van patiëntengegevens mogelijk te maken. Vertrouwd concept Het zal patiënten misschien niet meteen opvallen dat we ons aangesloten hebben bij het programma van Go Diabetes BV, denkt diëtist Renee de Kruyf. We werken al enkele jaren met verschillende diabetesprogramma s waar diëtisten een rol in spelen. Bijvoorbeeld een beweeggroep bij de fysiotherapeuten en een programma voor groepen migranten met diabetes. Voor ons voelt het werken binnen het programma van Go Diabetes BV als een vertrouwd concept. Deze manier van werken past bij ons. Computerprogramma De essentie is dat alle zorgverleners die diabetespatiënten behandelen en begeleiden, elkaar met dit nieuwe programma nog beter weten te vinden. Belangrijk voor patiënten is dat alle zorgverleners op de hoogte zijn van de laatste stand van zaken. Renee: Wij hebben via het computerprogramma sneller en beter inzicht in bijvoorbeeld de laatst gemeten glucosewaarde. Andersom kunnen de huisarts en praktijkondersteuners nu na elk consult mijn gespreksverslag of rapportage lezen. Patiënten merken dat hun zorgverleners Belangrijk voor patiënten is dat alle zorgverleners op de hoogte zijn van de laatste stand van zaken. goed geïnformeerd zijn over hun aandoening en behandeling. Zij hoeven geen twee keer hetzelfde verhaal te vertellen. Dat schept vertrouwen. Samenwerken Ook hebben huisartsen en praktijkondersteuners meer informatie tot hun beschikking. Daardoor kunnen ze betere service verlenen aan patiënten. Via het computerprogramma kunnen ze precies zien wanneer en bij welke zorgverleners patiënten afspraken hebben of hebben gehad. Diabetespatiënten hebben een chronische aandoening en hebben door de jaren heen te maken met verschillende disciplines, aldus Renee. Dan is een goede samenwerking tussen zorgverleners belangrijk. We werken al langer goed samen, maar onze deelname aan het diabetesprogramma van Go Diabetes BV zal die samenwerking alleen maar versterken. Nieuwe beweegprogramma s voor jonge kinderen In 2010 zijn de Wijkgezondheidscentra Huizen samen met bureau Raedelijn gaan inventariseren waar in het beweegaanbod voor kinderen met een chronische aandoening in de wijk behoefte aan is. Daaruit blijkt dat voor kinderen van 0 tot 6 jaar nauwelijks voorzieningen zijn. Daarom starten de kinderfysiotherapeuten drie nieuwe beweegprogramma s. Voor de jongsten onder de naam Lekker samen bewegen, voor peuters Puppy Power en voor 4- tot 6-jarigen het programma Bewegen is Stoer. Plan op papier Vanaf 6 jaar zijn voor deze kinderen genoeg mogelijkheden, zegt kinderfysiotherapeut Maryvonne van den Berg. Te dikke kinderen kunnen bijvoorbeeld naar FitKids. Maar voor jongere kinderen en hun ouders is weinig gespecialiseerd beweegaanbod. Daarom hebben we na de inventarisatie in 2010 een plan op papier gezet om in deze behoefte te voorzien. Lekker samen bewegen In het verslagjaar is als eerste begonnen met een programma voor kinderen tot 2 jaar. Maryvonne: We merken dat adviezen op het consultatiebureau bij ouders niet altijd beklijven. Er blijven vragen ontstaan. Tijdens het programma Lekker samen bewegen leren we ouders, opa s, oma s, maar bijvoorbeeld ook leidsters van peuterdagverblijven, hoe ze het best met een kind kunnen spelen, zodat de ontwikkeling op een goede manier wordt gestimuleerd. Bij een kind met een voorkeurshouding naar één kant is het bijvoorbeeld goed speelgoed in de box aan de andere kant te leggen. Zo proberen we vertraging in de ontwikkeling of vervorming van de schedel te voorkomen. Dit doen we tweemaandelijks op vrijdagochtend in het Centrum voor Jeugd en Gezin. Plezier voorop In 2011 gaat als tweede het programma Puppy Power van start. Dit is een beweeggroep voor peuters van 2 tot 4 jaar die bijvoorbeeld niet goed durven bewegen of overgewicht ontwikkelen. Daarna volgt nog het programma Bewegen is stoer voor kinderen van 4 tot 6 jaar met soortgelijke problematiek. Maryvonne: Bij beide programma s staat plezier in bewegen voorop. De kinderen moeten ervaren dat bewegen vooral heel leuk is. Na onze cursus stromen ze door naar reguliere sportverenigingen. Apotheek verbetert privacy, service en kwaliteit In de apotheek hoeft niet iedereen in de wachtkamer mee te genieten als een baliemedewerker uitlegt hoe bijvoorbeeld een zetpil moet worden gebruikt. Terecht, want de privacy van ieder mens is een groot goed. De apotheek heeft daarom een aparte ruimte in gebruik waar cliënten uitleg kunnen krijgen over gebruik van medicijnen, incontinentiemateriaal of een inhalatieinstrument. Veel mensen wisten niet dat deze aparte ruimte in de apotheek aanwezig was. Uit het cliëntenonderzoek in 2010 blijkt dat meer mensen dat nu wel weten. Dat is winst. Medewerkers van de apotheek brengen de spreekkamer actief onder de aandacht van de cliënten en dat heeft effect. Bovendien ondergaat de spreekkamer in 2010 een verbouwing. De schuifdeur maakt plaats voor een vaste deur. De ruimte is hierdoor veel beter geïsoleerd. Nu kunnen cliënten en medewerkers van de apotheek op normale toon een gesprek voeren, zonder dat anderen in de apotheek dit kunnen volgen, zegt apotheker Marion Biermans. Ook dit komt de privacy van cliënten ten goede.

5 Afhaalsysteem De apotheek past in het verslagjaar ook het afhaalsysteem aan. Zorgverzekeraars bepalen tegenwoordig welke fabrikant de medicatie levert voor hun verzekerden. Dat houdt in dat de apotheek van meer soorten minder voorraad heeft. Geneesmiddelen voor chronische aandoeningen zijn daarom niet altijd dezelfde dag beschikbaar, omdat ze in bestelling zijn. Om te voorkomen dat mensen voor niets naar de apotheek komen om hun medicijn te halen, is met een grote groep huisartsen en apothekers in Huizen voor chronische middelen afgesproken: vandaag bestellen, morgen halen. Dat schept duidelijkheid. Marion Biermans: Dit was voor sommige mensen even wennen, maar het werkt nu goed. De apotheek organiseert in 2010 ook een uiterst succesvolle metercontroledag. Op deze dag kunnen diabetespatiënten hun bloedglucosemeter laten controleren. Veel mensen maken hier gebruik van. Keurmerk En ten slotte misschien wel het belangrijkste wapenfeit is voor de apotheek van Wijkgezondheidscentra Huizen in 2010 een belangrijk kwaliteitskeurmerk (HKZ-certificaat) verlengd. Marion Biermans: Onze cliënten hebben daarmee de garantie dat we ons werk zo hebben georganiseerd dat we aan alle voorwaarden voldoen om optimale zorg te leveren. Door accreditatie krijgt kwaliteit extra aandacht In 2010 starten de huisartsen van de Bovenmaat met de voorbereidingen voor accreditatie in Ze grijpen dit aan om de hele praktijkvoering nog eens goed tegen het licht te houden. Huisarts Mark Hof: Met dit keurmerk weten patiënten dat onze zorg voldoet aan de landelijke kwaliteitseisen, maar bijvoorbeeld ook dat ze regelmatig hun mening kunnen geven over de zorg die we als huisartsen leveren. Bij het aanvragen van accreditatie loop je met je team, aan de hand van de eisen die gesteld worden, de kwaliteit van je zorg nog eens helemaal na, zegt Mark Hof. We waren dit al langer van plan. Het is dus geen moeten maar willen. Om geaccrediteerd te worden, moeten alle protocollen op orde zijn, variërend van de klachtenregeling tot het steriliseren van de apparatuur. Maar Met dit keurmerk weten patiënten dat onze zorg voldoet aan de landelijke kwaliteitseisen. er moet bijvoorbeeld ook regelmatig een patiënttevredenheidsonderzoek worden uitgevoerd en een verbetercultuur aantoonbaar zijn. Wachttijd Bij de inventarisatie naar goede en minder goede punten scoren de huisartsen van de Bovenmaat bijna overal goed op. Zowel medisch inhoudelijk als op de gebieden organisatie en bejegening. Als verbeterpunt komt onder andere de wachttijd in de wachtkamers naar voren. Daar hebben we een verbeterplan voor gemaakt dat we in 2011 uitvoeren, aldus Mark Hof. We gaan inventariseren wat de daadwerkelijke wachttijd is en wat de wachttijd is die mensen ervaren. Om dat laatste te verbeteren zullen we mogelijk via een flatscreen mensen in de wachtkamer beter informeren over de tijd die ze nog moeten wachten. Als een patiënt ziet dat het nog een kwartier duurt voor hij bij zijn dokter terechtkan, wordt de tijd van wachten als minder onaangenaam ervaren. Kwaliteitsverbeteringen Naar aanleiding van de accreditatie werken de huisartsen ook aan een plan om de diabeteszorg te verbeteren. Mark Hof: Met het accreditatiekeurmerk weten patiënten dat de huisartsen in de Bovenmaat en hun praktijkondersteuners geen ingeslapen team is dat alleen op routine werkt, maar structureel oog heeft voor kwaliteitsverbeteringen. Door extra lijnen telefonisch beter bereikbaar Stel, op maandagmorgen heeft u een dokter nodig, maar u krijgt niemand aan de lijn. In gesprek, in gesprek, in gesprek. De verbinding wordt zelfs verbroken. Een lichte paniek kan zich dan van u meester maken. Dit komt niet meer voor sinds in 2010 zowel in de Bovenmaat als de Huizermaat een nieuwe telefooncentrale is geïnstalleerd met meer inkomende lijnen en spoedlijnen. Daarmee is de telefonische bereikbaarheid sterk verbeterd. Beter dan landelijk Uit het onderzoek Eerstelijnszorg door de cliënt bekeken scoorden we wat betreft de bereikbaarheid al beter dan het landelijk gemiddelde, zegt Jan Willem Gort, directeur van de stichting Wijkgezondheidscentra Huizen. Wij een 7.4, landelijk 6.4. Maar wij hebben ook onze eigen norm. We vinden dat we een 8 moeten scoren. Daarom zijn we gaan kijken hoe we de bereikbaarheid konden verbeteren. Maandagmorgen Het grootste probleem zit doorgaans op maandagmorgen tussen en uur. Dan bellen alle mensen die in het weekend klachten hebben gekregen en wachten tot maandagmorgen om hun huisarts te bellen. Het was vooral een technisch probleem. Afgelopen jaar zijn op de Huizermaat de inkomende lijnen uitgebreid van acht naar twaalf en op de Bovenmaat van drie naar acht. Ook krijgt de beller nu een keuzemenu, waardoor de telefoontjes efficiënter worden verwerkt. Patiënten komen bij drukte niet in een wachtrij en krijgen geen ingesprektoon. Binnen dit keuzemenu kan de beller een 1 kiezen voor spoed. Meten Jan Willem Gort: Het is voor patiënten nu veel gemakkelijker om op drukke momenten een van onze centrumassistenten te bereiken. De volgende stap is om in 2011 te meten op welke momenten het voor patiënten nog lastig is ons te bereiken, zodat we ook op die piekmomenten nog verbeteringen kunnen aanbrengen. Zo gaat de bereikbaarheid echt aan onze eigen hoge norm voldoen.

6 Stichting wijkgezondheidscentra Huizen p/a Holleblok 42-44, 1273 EC Huizen Zorgprogramma s: Diabetes Mellitus type 2, COPD, Astma, Cardiovasculair risicomanagement, Obesitas, Allochtone vrouwen, Depressie, Ouderen. Gezondheidscentrum Bovenmaat Wadden GK Huizen Disciplines Huisartsenzorg Huisartsen Praktijkondersteuner Centrumassistentes Fysiotherapie Maatschappelijk werk Consultatiebureau Patiënten < 65 jaar 5409 patiënten < 75 jaar 227 patiënten > 75 jaar 140 patiënten Totaal Aantal medewerkers 4 huisartsen 1 hoofdcentrumassistente 5 centrumassistentes 1 praktijkondersteuner 2 fysiotherapeuten Top 5 sterke punten van het gezondheidscentrum Bovenmaat uit Door cliënten bekeken 1. Hoe vaak verliep de verwijzing naar andere zorgverleners op een soepele manier? 2. Hoe vaak behandelde de baliemedewerker u met respect? 3. Hoe vaak nam de baliemedewerker u serieus? 4. Hoe vaak ging de baliemedewerker zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens? 5. Hoe vaak was er een duidelijk aanspreekpunt voor uw behandeling? 5776 patiënten 90,5 % 89,9 % 87,8 % 85,9 % 85,5 % Gezondheidscentrum Huizermaat Holleblok EG Huizen Disciplines Huisartsenzorg Huisartsen Praktijkondersteuners Centrumassistentes Apotheek Fysiotherapie Diëtetiek Podotherapie Maatschappelijk werk Eerstelijnspsycholoog Arbo-artsen Consultatiebureau Patiënten < 65 jaar 7843 patiënten < 75 jaar 665 patiënten > 75 jaar 348 patiënten Totaal Aantal medewerkers 6 huisartsen 2 hoofden centrumassistentes 8 centrumassistentes 2 praktijkondersteuners 5 fysiotherapeuten 3 diëtisten Apotheek 2 apothekers 9 apothekersassistentes 3 apotheekhulpen 3 apotheekbezorgers 8856 patiënten Algemene dienst en directie 1 hoofd administratie 2 medewerkers administratie 1 directeur Top 5 sterke punten van het gezondheidscentrum Huizermaat uit Door cliënten bekeken 1. Hoe vaak verliep de verwijzing naar andere zorgverleners op een soepele manier? 2. Hoe vaak gaven de zorgverleners u geen tegenstrijdige informatie? 3. Hoe vaak was er een duidelijk aanspreekpunt voor uw behandeling? 4. Hoe vaak werd u door de baliemedewerker binnen 15 minuten na binnenkomst geholpen? 5. Hoe vaak waren er voldoende comfortabele zitplaatsen in de wachtruimte? 88,0 % 87,5 % 86,0 % 86,0 % 83,3 %

blijvend bewegen Handreiking voor de opzet van een beweeginterventie naar voorbeeld van de Beweegpas

blijvend bewegen Handreiking voor de opzet van een beweeginterventie naar voorbeeld van de Beweegpas blijvend bewegen Handreiking voor de opzet van een beweeginterventie naar voorbeeld van de Beweegpas Colofon Eerste druk, december 2012 2012 Vilans Onderdelen van deze uitgave mogen worden overgenomen

Nadere informatie

Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds

Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds Goede zorg voor iedereen met COPD Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds Colofon Uitgever Binnenkort Longfonds 2010 Astma Fonds Astma Fonds Stationsplein 127 3818 LE Amersfoort Telefoon (033) 434 12 12

Nadere informatie

januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher

januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher Stage Begeleider: Diek Scholten en Carl Verheijen Stage

Nadere informatie

Implementatie en continuering van de BeweegKuur:

Implementatie en continuering van de BeweegKuur: Implementatie en continuering van de BeweegKuur: Monitorstudie onder zorgverleners ajaar 20 L.G.M. Raaijmakers J.H.M. Helmink F.J.M. Hamers S.P.J. Kremers Contact: Lieke Raaijmakers Universiteit Maastricht

Nadere informatie

Hij denkt positief over mij

Hij denkt positief over mij Hij denkt positief over mij 1 2 SAMENVATTING In 2014 wordt de Basis GGZ ingevoerd. De Praktijkondersteuner Huisartsen GGZ (POH GGZ) zal een belangrijker rol krijgen bij de ondersteuning van mensen met

Nadere informatie

Deelnemers over Van Klacht naar Kracht

Deelnemers over Van Klacht naar Kracht Deelnemers over Van Klacht naar Kracht GGD Rotterdam-Rijnmond Marion Matthijssen Cluster Zorgregie November 2008 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 2. Beoordeling programma Van Klacht naar Kracht 7 2.1 De

Nadere informatie

Gecombineerde Leefstijl Interventie Depressieve klachten. in een Eerstelijns Zorgvoorziening

Gecombineerde Leefstijl Interventie Depressieve klachten. in een Eerstelijns Zorgvoorziening Gecombineerde Leefstijl Interventie Depressieve klachten in een Eerstelijns Zorgvoorziening Een programmabeschrijving op basis van een verkennende pilotstudie Colofon: Redactie: Nederlands Instituut voor

Nadere informatie

Buiten de gebaande paden

Buiten de gebaande paden Buiten de gebaande paden Inspirerende voorbeelden van intersectoraal gezondheidsbeleid Onderwijsraad De Onderwijsraad is het adviesorgaan voor de regering op het terrein van het onderwijs. De raad adviseert

Nadere informatie

Het Nationaal Preventie Programma van het Rijk. Samenwerken aan een gezonde bevolking

Het Nationaal Preventie Programma van het Rijk. Samenwerken aan een gezonde bevolking iza 1 2014 Informatiekrant voor werkgevers inbedrijf 4 Breda helpt oudere medewerkers in fysiek belastende functies langer door te werken Marion van Kuijk en Saskia Boelema Inhoud 2 Hervorming WMO De overheveling

Nadere informatie

DE STEM VAN DE PATIËNT IN VASCULAIR RISICOMANAGEMENT

DE STEM VAN DE PATIËNT IN VASCULAIR RISICOMANAGEMENT DE STEM VAN DE PATIËNT IN VASCULAIR RISICOMANAGEMENT Cliëntraadpleging Platform Vitale Vaten Rapportage Weesp, mei 2007 Colofon Titel: Opdrachtgever: Onderzoek Auteur Datum en Plaats De stem van de patiënt

Nadere informatie

Handreikingen voor een multidisciplinaire aanpak

Handreikingen voor een multidisciplinaire aanpak Leefstijl en bewegen in de eerste lijn Handreikingen voor een multidisciplinaire aanpak Handreiking Auteur: dr. Marjan Hoeijmakers, ETC Tangram Eindredactie: Lidwien van Loon, Van Loon Arbeidsinpassing

Nadere informatie

patiënt centraal Zorg wat verandert er allemaal in de zorg? vrije keuze van zorgverlener pag. 03 fysiotherapeuten houden nederland in beweging pag.

patiënt centraal Zorg wat verandert er allemaal in de zorg? vrije keuze van zorgverlener pag. 03 fysiotherapeuten houden nederland in beweging pag. ZaterDaG 17 Mei 2014 Commerciële bijlage patiënt centraal Zorg wat verandert er allemaal in de zorg? vrije keuze van zorgverlener pag. 03 fysiotherapeuten houden nederland in beweging pag. 06 de signaalfunctie

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Gezondheidscentrum Lewenborg

Jaarverslag. Stichting Gezondheidscentrum Lewenborg Jaarverslag 2013 Stichting Gezondheidscentrum Lewenborg Inhoudsopgave Hoofdstuk 1; Algemene informatie... 2 Hoofdstuk 2; Ontwikkelingen in 2013... 11 Hoofdstuk 3; Ouderenzorg... 17 Hoofdstuk 4; Diabetes...

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag juni 2011 versie 1.0 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ

Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ Onderzoeksrapport op basis van een enquête en spiegelgesprek met patiënten van de POH-GGZ in de regio Gooi en Vechtstreek 1 Ervaringen

Nadere informatie

VOOR AL UW FYSIOTHERAPEUTISCHE BEHANDELINGEN PREVEN SPOR -TIEF TRAINEN ONDER DESKUNDIGE BEGELEIDING

VOOR AL UW FYSIOTHERAPEUTISCHE BEHANDELINGEN PREVEN SPOR -TIEF TRAINEN ONDER DESKUNDIGE BEGELEIDING Al 12 jaar een begrip in Uithoorn en omstreken!! VOOR AL UW FYSIOTHERAPEUTISCHE BEHANDELINGEN PREVEN SPOR -TIEF TRAINEN ONDER DESKUNDIGE BEGELEIDING Wiegerbruinlaan 8a 1422 CB Uithoorn 0297-562234 www.motion-fysiotherapie.nl

Nadere informatie

BRUNSSUM. Brunssum Beweegt! Jeugdsport: jong geleerd is oud gedaan. 55+ of chronisch ziek? Beweeg dan juist mee!

BRUNSSUM. Brunssum Beweegt! Jeugdsport: jong geleerd is oud gedaan. 55+ of chronisch ziek? Beweeg dan juist mee! BRUNSSUM Toch zijn er nog steeds teveel volwassenen en kinderen die de gezonde norm voor bewegen per dag niet halen. Daarom heeft de gemeente Brunssum besloten om extra sport- en beweegactiviteiten te

Nadere informatie

Zorgzaam. Zorgeloos op wintersport. Zorg op Goeree- Overflakkee De rol van gemeente en huisarts. Weten hoe te kiezen maakt besparen eenvoudiger

Zorgzaam. Zorgeloos op wintersport. Zorg op Goeree- Overflakkee De rol van gemeente en huisarts. Weten hoe te kiezen maakt besparen eenvoudiger Zorgzaam ZORGVERZEKERING 2015 Weten hoe te kiezen maakt besparen eenvoudiger Zorg op Goeree- Overflakkee De rol van gemeente en huisarts Zorgeloos op wintersport Meer informatie en tips op www.devogel.nl

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

Bewaar bij uw zorgpolis! Uw zorgverzekering in. Zorgbemiddeling voor iedereen Declareren doe je zo Alles over het eigen risico

Bewaar bij uw zorgpolis! Uw zorgverzekering in. Zorgbemiddeling voor iedereen Declareren doe je zo Alles over het eigen risico Bewaar bij uw zorgpolis! Uw zorgverzekering in Zorgbemiddeling voor iedereen Declareren doe je zo Alles over het eigen risico 2010 Fitness, maar dan anders Maandelijks 20% korting voor Achmea zorgverzekerden

Nadere informatie

Wat zijn neurologische aandoeningen?

Wat zijn neurologische aandoeningen? Thema Neurologische aandoeningen Wat zijn neurologische aandoeningen? Neurologische aandoeningen zijn aandoeningen van het zenuwstelsel. Het zenuwstelsel bestaat uit de hersenen, het ruggenmerg en de zenuwen.

Nadere informatie

Een ziekte komt zelden alleen. Werkt het Guided Care Model bij mensen met multimorbiditeit?

Een ziekte komt zelden alleen. Werkt het Guided Care Model bij mensen met multimorbiditeit? Een ziekte komt zelden alleen Werkt het Guided Care Model bij mensen met multimorbiditeit? Resultaten pilot 2012 Colofon Vilans, 2013 Tekst: Lidewij Vat, Ruth Pel, Hans Vlek, Evianne Wijenberg en Barbara

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. rijncoepel. Geïntegreerde eerstelijnszorg Organisatie voor samenhang en innovatie in de eerste lijn regio Rijnland

Jaarverslag 2012. rijncoepel. Geïntegreerde eerstelijnszorg Organisatie voor samenhang en innovatie in de eerste lijn regio Rijnland rijncoepel Geïntegreerde eerstelijnszorg Organisatie voor samenhang en innovatie in de eerste lijn regio Rijnland Jaarverslag 2012 Gezondheidscentrum Wantveld en de samenwerkingsverbanden Stevenshof, Stichting

Nadere informatie

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Handleiding voor organisatie en begeleiding survivalkid.nl Monique van t Erve, Rouw na zelfdoding Petra Windmeijer, Indigo Drenthe Beilerstraat

Nadere informatie

Pluspraktijk Bezuinigingen fysiotherapie Tijd voor gezondheid Shockwavetherapie

Pluspraktijk Bezuinigingen fysiotherapie Tijd voor gezondheid Shockwavetherapie Pluspraktijk Bezuinigingen fysiotherapie Tijd voor gezondheid Shockwavetherapie Zorgverzekeraar Menzis heeft Fysiotherapie Groustra het TopZorg predicaat toegekend. Menzis kent het predicaat Top- Zorg

Nadere informatie

Meesters in hun vak. Wijkverpleging nieuwe stijl

Meesters in hun vak. Wijkverpleging nieuwe stijl Meesters in hun vak Wijkverpleging nieuwe stijl meesters in hun vak - wijkverpleging nieuwe stijl meesters in hun vak - wijkverpleging nieuwe stijl Inleiding door Margriet Torny 5 3 Voorwoord 7 1 Gedreven

Nadere informatie

Zorgwijzer diabetes type 1 voor kinderen en jongeren tot 18 jaar

Zorgwijzer diabetes type 1 voor kinderen en jongeren tot 18 jaar Zorgwijzer diabetes type 1 voor kinderen en jongeren tot 18 jaar Wat is diabetes? Wie doet wat? Diabeteszorg Goede zorg Diabetesvereniging Nederland 2011 Diabetesvereniging Nederland, Nederlandse Diabetes

Nadere informatie

mantelzorgers Meer aandacht voor

mantelzorgers Meer aandacht voor jaargang 20 nummer 1 maart 2014 Meer aandacht voor mantelzorgers Longrevalidatie en tbc-zorg Hindernissen in het leven ná de revalidatie Aanvullende opleiding voor revalidatietherapeuten Resultaat zichtbaar

Nadere informatie

NISB ontwikkelt de BeweegKuur met subsidie van het ministerie van VWS en in samenwerking met NHG, NVD, LVG, NVDA, KNGF, LHV, DVN, NDF en VSG.

NISB ontwikkelt de BeweegKuur met subsidie van het ministerie van VWS en in samenwerking met NHG, NVD, LVG, NVDA, KNGF, LHV, DVN, NDF en VSG. NISB/10/44390/LBR/lrg BEWEEGKUUR Een gecombineerde leefstijlinterventie voor de (eerstelijns)zorg om mensen met een (zeer) hoog gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico te begeleiden naar een gezonde leefstijl.

Nadere informatie