Jaarverslag/Jaarplan. van de. HAP Blankenburg 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag/Jaarplan. van de. HAP Blankenburg 2012"

Transcriptie

1 Jaarverslag/Jaarplan van de HAP Blankenburg 2012

2 2

3 INHOUD Inleiding... 5 Historie en profiel van de praktijk... 5 Visie... 5 Het afgelopen jaar... 5 Totstandkoming van het jaarverslag/jaarplan... 5 Doelstellingen van dit jaarverslag/jaarplan... 5 Infrastructuur en organisatie Tabel; De praktijkuitrusting... 7 Team Patiënten Werkbelasting Medisch handelen Verslaglegging en voorlichting Verslaglegging Veiligheid Privacy Voorlichting Kwaliteitbeleid Kwaliteitsvisie Evaluatie jaarplan vorig jaar Scholing Klachtenregeling en gebruikersinbreng IJken van het instrumentarium/controleren van de houdbaarheid Personeel... Samenvatting

4 4

5 Inleiding Historie en profiel van de praktijk Huisartsenpraktijk Blankenburg is gestart in 2011 en sinds gevestigd aan de Blankenburg 3 te Rozenburg. De HAPB is een fusiepraktijk van 2 voormalige huisartsenpraktijken te Rozenburg. De fusie van huisartsenpraktijk Anemonelaan en Koninginnelaan is in 2011 geëffectueerd. De praktijk is gelegen in een verzorgingsgebied met het profiel van een verstedelijkt platteland. De gemeente Rozenburg is sinds 2011 een deelgemeente van Rotterdam. Er is sprake van een niet-apotheekhoudende praktijk, waarin de artsen niet verloskundig actief zijn. De praktijkpopulatie kan als volgt worden omschreven: gemiddeld opleidingsniveau. Visie De missie van onze praktijk is: Door het belang van de patiënt steeds centraal te blijven stellen en deze persoonlijk, open en eerlijk te benaderen zal er een sterke binding tussen de patiënten en de huisartsenpraktijk ontstaan. Dit vormt de basis voor een open communicatie tussen behandelaar en patiënt. Een gedetailleerde beschrijving kunt u lezen op de website van de praktijk. (www.huisartsenpraktijkblankenburg.nl) Het afgelopen jaar - Bijzondere gebeurtenissen in het afgelopen jaar waren: het volgen van alle praktijkmedewerkers van cursus Triage In de Praktijk. - verbeteren van de telefonische bereikbaarheid - S-registratie door alle medewerkers - ADEPD met E-regelcodering van de consulten. Over een aantal van deze en doen wij elders in het jaarverslag uitvoeriger verslag. Totstandkoming van het jaarverslag/jaarplan Dit is de eerste jaargang van het jaarverslag/jaarplan van onze nieuwe praktijk. Verschillende medewerkers hebben aan het tot stand komen ervan meegewerkt. Zij worden voor hun inzet heel hartelijk bedankt. In de volgende lijst is per medewerker aangegeven voor welk onderdeel deze verantwoordelijk is geweest. Tekst jaarverslag Tekst jaarplan Dataverzameling Procesbegeleiding van jaarverslag naar jaarplan Secretariaat Redactie/uitvoering JA de Vries JA de Vries MJJ Wendte A. Kerklaan A. Kerklaan JA de Vries Doelstellingen van dit jaarverslag/jaarplan Het jaarverslag is primair bedoeld voor intern gebruik binnen onze praktijk, als een vinger aan de pols van de organisatie, als instrument om en te selecteren voor het jaarplan van 2013 en ter verantwoording van het uitgevoerde jaarplan 2012 In het jaarplan 2012 hebben we de beleidsvoornemens voor het volgende jaar vastgelegd. Jaarverslag en jaarplan vormen als zodanig een eenheid en zijn de expressie van ons kwaliteitsbeleid. Door middel van het jaarverslag/jaarplan geven wij anderen inzicht in onze werkwijze. Geïnteresseerden kunnen dit verslag bestellen via de praktijkmanager

6 Infrastructuur en organisatie Locatie van de praktijk De praktijk bevindt zich in een dorp die als volgt kan worden getypeerd: verstedelijkt platteland. Gebouw. Het gebouw is in dom van woningbouw coöperatie Ressort Wonen Het praktijkdeel is onderdeel van een groter Woon Zorg Centrum (www.wzc-blankenburg.nl) en heeft een oppervlakte van ong. 600m2. In het gebouw zijn o.a. gehuisvest: apotheek, fysiotherapie, logopedie, buitenpoli Ruwaard van Puttenziekenhuis, thuiszorg Careyn. Inmiddels zijn er 21 disciplines werkzaam in het WZG. In de volgende tabel wordt een overzicht gegeven van praktijk aanwezige ruimtes. Tabel; Indeling praktijkgebouw Ruimte Aantal m 2 Receptie 1 30 Wachtruimte 1 30 Spreekkamer Onderzoekkamers standaard 7 98 EHBO Chirurgie Polikamers (Ziekenhuis) 4 60 Back office 1 60 Vergaderkamer 1 18 Praktijkmanager 1 10 Laboratorium 1 15 Koffiekamer 1 15 Toilet De praktijk is elektronisch beveiligd tegen brand en inbraak. De apparatuur is geïnstalleerd en wordt onderhouden door de firma Hoogenboom Barendregt. De installatie is aangesloten bij de alarmcentrale G4S. Praktijkuitrusting De volgende tabel geeft inzicht in de praktijkuitrusting. De praktijkuitrusting wordt eens per jaar gecontroleerd door de Firma Meditec. Dit jaar was dat in januari

7 Tabel; De praktijkuitrusting Uitrustingsstuk Aantal Type AED (in de Hal van het WZG) 1 Heartsine Samaritan pad Bloeddrukmeter 14 meerdere Broedstoof Doppler-apparaat 1 Almedica AG Serial / Hadeco ECG-apparaat 1 Welch Allyn Glucosemeter 3 Accu Check meerdere Hyfrecator 1 Alsatam SU 50 MB Koelkast voor vaccins en medicijnen 1 Demetic ML 155 SG Kopieerapparaat 1 Brother Onderzoekbank hoog/laag electrisch 5 meerdere Ophthalmoscoop 14 Heine en Welch Allyn Otoscoop 14 Heine en Welch Allyn Printers 2 HP Laser Papierversnipperaar 2 Fellows 58-89C Indenl 2402 Pulse-Oxymeter 5 meerdere Rolstoel 1 Drive Spirometer 1 Welch Alllyn Samenwerkingsvorm huisartsen Het gebouw biedt onderdak aan een gezondheidscentrum. Juridisch is de samenwerking omschreven in een maatschapcontract. De huisartsen maken deel uit van de HAGRO Rozenburg. Opleiding De praktijk fungeert als stage/opleidingspraktijk voor de opleiding van huisartsen en praktijkassistentes. In de tabel worden de belangrijkste kenmerken per opleiding aangegeven. 7

8 Tabel; Opleidingskenmerken Aantal Opleiding stageplaatsen Instelling Huisarts 3 Huisartseninstituut EMC Verantwoordelijk Arts NC. Lievaart GHJ. van Dijk JA. de Vries Praktijkassistente 2 LOI en ROC Zadkine J. van Vuuren (ass) Praktijkorganisatie, bereikbaarheid en beschikbaarheid De spreekuurorganisatie van de praktijk is in de onderstaande tabellen weergegeven. Tabel; Organisatie van het spreekuur Type spreekuur Dagdeel Uren Afspraakspreekuur s morgens u. tot u. s middags u. tot u. Bijzonder spreekuur s morgens u. tot u. (5 min SU) s middags u. tot u. In de volgende tabel is de telefonische infrastructuur en bereikbaarheid weergegeven. Tabel;Telefonische bereikbaarheid Aansluiting Nummer Zonder tussenkomst open voor patiënten van/tot Praktijklijn uur tot uur * Spoedlijn uur tot uur Receptenlijn /7 Intercollegiale lijn uur tot uur Fax /7 *: antwoordbandje uur en uur. Gedurende de uren die boven staan aangegeven bij praktijklijn, wordt de telefoon beantwoord door de praktijkassistente. Gedurende de resterende kantooruren worden de patiënten met behulp van een automatische telefonische boodschap door verwezen naar de spoedlijn van de artsenpraktijk. Buiten kantooruren worden de patiënten via een automatische telefonische boodschap door verwezen naar de centrale huisartsenpost waardoor de 24 uurs beschikbaarheid van huisartsgeneeskundige zorg is gegarandeerd. De praktijk participeert in de dienstregeling van de centrale huisartsenpost CHPR Rijnmond met locatie Spijkenisse. De telefooncentrale is van het type Avaya en werd in 2011 geïnstalleerd. Ten behoeve van het gebruikscomfort zijn er 5 headsets beschikbaar voor praktijkassistentes en huisartsen. 8

9 Automatisering De beide praktijken zijn sinds 1990 geautomatiseerd en werken met het MicroHis huisartseninformatiesysteem (HIS). Daarvan worden de medische module en de financieel administratieve module gebruikt. In de praktijk zijn 26 werkplekken en 17 printers in gebruik. Op alle werkplekken is een internetaansluiting. Ten behoeve van de zorg kan er elektronisch worden gecommuniceerd met apotheken, ziekenhuizen het laboratorium, collega-huisartsen en de centrale huisartsenpost. De gegevens worden automatisch ingelezen en verwerkt in het HIS. De gegevens uit het HIS worden via een ASP verbinding middels een veilig netwerk gehost bij FUTEC te Barendrecht. FUTEC is een van de 3 Golden Partners van CSC, de verantwoordelijk leverancier van het HIS. FUTEC is verantwoordelijk voor de beveiliging van de medische gegevens. Zij zorgen voor updates en dagelijkse back-up. Ongeautoriseerde toegang tot (delen) van het systeem via het internet wordt verhinderd door een firewall. Binnen de praktijk wordt ongeautoriseerde toegang voorkomen door het gebruik van persoonlijke inlogcodes. Overlegstructuur De praktijkartsen nemen deel aan structureel overleg met onderstaande instanties en personen in de aangegeven frequentie: Tabel; Overlegstructuur Overlegpartner Hagro Apotheek Wijkverpleging Maatschappelijk werkende Overlegfrequentie 6 /jr 6 /jr 8 /jr Op afroep Door de vele wisselingen van verantwoordelijke apothekers bij een van de 2 apotheken is er lange tijd geen overleg mogelijk geweest. Eind dit jaar is daar gelukkig een einde aan gekomen, en is er een agenda gemaakt voor structureel overleg in Patiëntenparticipatie De patiënten hebben zich niet georganiseerd in een patiëntenraad. Klachtenregeling De artsen participeren in de Stichting Klachtenregeling Eerstelijn van Rotterdam In 2012 is er een klacht over een casus van de HAP Spijkenisse aan de orde geweest. Een extern deskundige heeft geoordeeld dat de betrokken huisarts conform de richtlijnen heeft gehandeld. Daarnaast kent onze praktijk een specifieke procedure. Daartoe functioneert een klachtencommissie die uit de volgende leden bestaat: - Voorzitter: M. Kerklaan - Romers - Secretaris: JA. de Vries - Lid: J. van Vuuren van de Bovenkamp. Bij de receptie is documentatie voor de patiënten beschikbaar over de klachtenregeling. Tevens is de informatie beschikbaar op de praktijk website Inhoudelijke rapportage over klachten en de afhandeling daarvan vindt u in het hoofdstuk Kwaliteit. 9

10 Team In de tabel BIG-geregistreerde medewerkers staan alle medewerkers van de praktijk die in het BIG-register staan ingeschreven. Tevens is de geldigheidsduur van de inschrijving vermeld. In de bijlage Team geeft de personeelssituatie van de praktijk weer. De peildatum was 31/12/2012. AJ. van der Born en GHJ. van Dijk zijn met de praktijkmanager verantwoordelijk voor het personeelsbeleid. Daartoe wordt ook het houden van functioneringsgesprekken gerekend. Mutatiedata in de samenstelling van het personeel zijn in de bijlage aangegeven. Van belang zijn de veranderingen in de personele samenstelling gedurende het afgelopen jaar. Dit waren m.n.de inzet van meerdere HIDHA s en enige mutaties bij de assistentes. Een aantal huisartsen hebben nevenfuncties: AJ. van der Born, directeur CHPR GHJ. van Dijk, directeur leergang Stichting KOEL JA. de Vries, secretaris Cohaesie UA en Cohaesie Zorg BV; Lid van de Raad van Toezicht Ruwaard van Putten Ziekenhuis, Sinds begin 2012 maakt de praktijk gebruik van de POH-GGZ. Het betreft hier een detacheringcontract van 24 uur via Indigo. Er zijn 2 vast medewerkers op vast tijden in de praktijk werkzaam. Tabel; BIG-geregistreerde medewerkers Functie Medewerker BIG-registratienummer AJ. van der Born NC. Lievaart Huisarts GHJ. van Dijk JA. de Vries MJJ. Wendte V.Bulut CML. Geurden F. van Luxemburg Praktijkondersteuner L. van Dam M. de Bruin van Gog

11 Patiënten In de praktijk staan (ultimo 31 dec. 2012) patiënten ingeschreven. De verdelingen naar leeftijd, geslacht en zorgverzekeraar wordt weergegeven in grafieken. Uit de deze gegevens blijkt dat de praktijk het afgelopen jaar is gekrompen met 59 patiënten. In de tabel wordt inzicht gegeven hoe die verandering tot stand is gekomen. Van het totale aantal patiënten in de praktijk bedraagt het percentage kinderen onder de 5 jaar 4,8 % en het percentage patiënten ouder dan 65 jaar 19 % Pat aantal 400 Pat aantal In- en uitschrijvingen van de praktijk Inschrijvingen Uitschrijvingen Totaal Saldo verslagjaar Mutaties Geboorte/Sterfte Nieuw totaal Totaal

12 Overzicht van gecontracteerde zorgverzekeraars. Er zijn met 31 zorgaanbieders contracten afgesloten. Bij 21 zorgverzekeraars waren minder dan 1% (129) patenten aangesloten. Er waren 3 zorgverzekeraars met minder dan 10 patiënten. Overzicht zorgverzekeraars in % 1% = 129 patienten Overig (21 ZV met ieder < 1% verz) 9018 De Amersfoortse 8401 Turien & Co. (VGZ) 7% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% Agis 0441 ONVZ Ziektekostenverzekeraar 0101 N.V. Unive Zorg 3313 Achmea Zorg (Interpolis) 3329 Achmea Zorg (Avero) 43% 3% 4% 4% 5% 2% 8972 IAK (VGZ) 0211 FBTO Zorgverzekeringen N.V Code 3334 is onbekend 7095 VGZ Zorgverzekeraar 8956 Aevitae (VGZ) 12% 9% 3332 Code 3332 is onbekend 7029 Zorgverzekeraar DSW 3311 Achmea Zorg (Zilveren Kruis) 9664 CZ, Delta lloyd en OHRA 12

13 Werkbelasting Tijdens het verslagjaar was de contactfrequentie per patiënt 6.03%. Berekenen we dit inclusief de administratieve contacten, dan is de frequentie 10.6%. In onderstaande cirkels is de onderlinge verhouding aangegeven. In een tabel is de aard en het aantal M&I-verrichtingen die worden uitgevoerd vastgelegd. Helaas is het niet mogelijk een tendens weer te geven. In voorgaande jaren maakten niet alle praktijken een jaarverslag. Tevens is er bij de fusie van de databases veel waardevolle gegevens verloren gegaan of niet meer bereikbaar. 253; 0% 2590; 3% Consult < 20 min Consult > 20 min 17150; 23% 32885; 44% Telefonisch consult Visite < 20 min 345; 1% 1946; 3% 15004; 20% Visite > 20 min Receptaanvraag Vaccinaties M&I-contact 4788; 6% Totaal aantal (niet administratieve) contacten = ; 40% Contacten 74961; 60% Administratief contact Totaal aantal contacten incl. administratieve handelingen:

14 Verder zijn de verschillende aantallen consulten en andere verrichtingen uitgesplitst en hieronder weer gegeven. Van belang te weten dat de cijfers van 2012 zijn gemeten in 10 maanden. Door de databasefusie zijn helaas de gegevens van februari en maart verloren gegaan. De uiteindelijke jaarcijfers zijn geëxtrapoleerd van 10 naar 12 maanden. Consultoverzicht 916; 3% 434; 1% 2754; 7% C C2 C. AIO 7637; 20% 14844; 40% C2. AIO C. HIDHA C2. HIDHA CA 688; 2% 4498; 12% C2A C2 GGZ 481; 1% 3148; 8% 2268; 6% ZG 14

15 Tabel; M&Verrichtingen Type verrichting Aantal Aantal per 1000 pt Audiometrie 0 0,0 Diagnostiek met behulp van Doppler 19 1,5 Allergietest 0 0,0 Tympanometrie 12 1,0 Longfunctiemeting (= spirometrie) 108 8,7 ECG-diagnostiek (ECG maken, interpreteren en bespreken met patiënt) ,6 Spleetlamponderzoek 0 0,0 Tele-echo, tele-röntgen, tele-hartmonitoring op de waddeneilanden 0 0,0 Bloeddrukmeting gedurende 24-uur, hypertensiemeting 83 6,7 Teledermatologie 11 0,9 Cognitieve functietest (MMSE) 13 1,0 Hartritmestoornissen 8 0,6 Chirurgie ,0 Chirurgie in geval van cosmetiek 1 0,1 Tapen 39 3,1 Ambulante compressietherapie bij ulcus cruris 56 4,5 Postoperatief consult inclusief verwijdering hechtmateriaal, in de praktijk 91 7,3 Postoperatief consult inclusief verwijdering hechtmateriaal, thuis 8 0,6 Verrichting ter vervanging specialistenbezoek 0 0,0 Trombosebeen 0 0,0 Varices sclerosering 0 0,0 Varices sclerosering in geval van cosmetiek 0 0,0 Desensibilisatiekuur 103 8,3 Therapeutische injectie (Cyriax) 57 4,6 Oogboring 1 0,1 Aanmeten en plaatsen pessarium 4 0,3 Urinekatheterisatie 0 0,0 MRSA-screening 2 0,2 Otitis externa 0 0,0 Diabetes begeleiding per jaar 0 0,0 Diabetes instellen op insuline 0 0,0 COPD-gestructureerde zorg per jaar 0 0,0 Palliatieve consultatie, visite 0 0,0 Palliatieve consultatie, telefonisch 0 0,0 Intensieve zorg, visite, dag 123 9,9 Intensieve zorg, visite langer dan 20 minuten, dag 36 2,9 Euthanasie 1 0,1 Reizigersadvisering ,4 Zw.test 15 1,2 Bloedsuiker n. 61 4,9 IUD inbrengen/ Implanteren c.q. verwijderen implanonstaafje 17 1,4 Stikstof ,9 DIP ,9 Maken ECG 79 6,4 Totaal 2185 Noot: betreft registratie van 10 maanden. Geëxtrapoleerd naar 12 komt het totaal uit op

16 Medisch handelen Inleiding In dit hoofdstuk wordt gerapporteerd over het medisch handelen in de praktijk. Als basis daarvoor dienen de epidemiologische gegevens over een aantal chronische aandoeningen, die in een tabel worden gepresenteerd. In de tabel zijn ook de gegevens opgenomen over de preventieve verrichtingen, alsmede voorschrijfgegevens over een aantal indicatiegroepen. Over de preventie wordt gedetailleerd gerapporteerd. Bij de chronische aandoeningen wordt oa. vergeleken hoeveel patiënten er zowel bij de praktijk als bij de KIS zijn aangesloten. PV= PortaVita Medisch handelen 1200 Chronische aandoeningen; absoluut HAP KetenPV Diabetes Mellitus COPD CVRM Prevalentie chronische aandoeningen per 1000 patiënten 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 HAP KetenPV 30,0 20,0 10,0 Diabetes Mellitus COPD CVRM 0,0 16

17 Tabel; Verwijzingen Onze HIS laat niet toe om een overzicht te maken van het aantal verwijzingen naar 1 e en 2 e lijn. Tabel; Receptuur HAPB Aantal patiënten Landelijk % Opm. % Opm. Antibiotica >12 jr Tetrecyclines breedspectrum Betalactamase gevoelig 3 3 Betalactamase resistent 6 5 Combinaties van penicillines Sulfa en trimethoprim 8 6 Macrolide en clindamycine chinolonen 3 7 nitrofuradantine Maagmiddelen protonpomremmer Antacida 3 2 H2-antagonist 4 3 Motiliteits bevorderend 4 5 overig 1 1 Laxantia bij opiod percentiel percentiel Gemidd. Referentie Secundaire Preventie Statine bij alle gebr, met HVZ of DM Statine bij nieuwe gebr. HVZ of DM Antithrombotica bij nitraat Therapiekeuze Simva/prava bij alle statines Simva/prava bij nieuwe statines Simva bij alle statinegebruikers Simva bij nieuwe stat.gerbuikers ASA e/o Carbasal.bij alle gebruikers Trombocytenaggr. remmers ACE bij nieuwe gebruikers RAS Diuretica bij nwe gebruikers antihypertensiva Therapietrouw statines antitrombotica

18 Deze gegevens zijn verkregen in samenwerking met de Apotheek Blankenburg en SFK. Bij deze apotheek zijn 48% van onze patiënten ingeschreven. SFK: Stichting Farmacotherapeutische Kerngetallen. Preventie en Bevolkingsonderzoek Griepvaccinatie. De praktijk voert jaarlijks een griepcampagne waarvoor de oproepen zelf worden verzorgd. De volgende grafieken geven inzicht in het aantal patiënten dat daarvoor een indicatie heeft, verdeeld naar leeftijdscategorie, het aantal daadwerkelijk gegeven vaccinaties, het aantal non-responders en ten slotte de bereikte beschermingsgraad. GV oproep vs opkomst Patiënten < 60 jaar Patiënten > 60 jaar Vaccinantie < 60 jaar 1500 Vaccinantie > 60 jaar HAPB Beschermingsgraad griepvaccinaties 80,00% 70,00% 65,54% 68,85% 60,00% Patiënten < 60 jaar 50,00% Patiënten > 60 jaar 40,00% 30,00% 31,94% non -responders 20,00% 10,00% 0,00% HAPB 18

19 Cervixscreening In de praktijk wordt het programma cervixscreening uitgevoerd; wij verzorgen daarvoor de oproepen zelf. De volgende grafieken geven inzage in de resultaten en de bereikte beschermingsgraad tov de regio Zuid-Holland Zuid West. Van belang te melden dat er registratieproblemen zijn geweest, die zijn toe te schrijven aan de samenvoeging eerder in 2012 van de 2 databases van de fusiepraktijken. Daardoor was er geen goed overzicht mogelijk. In november was het opkomstpercentage slechts 35%. Inmiddels is dit ingehaald en is het opkomstpercentage vrijwel gelijk aan het regiopercentage Cervixscreening HAPB Beschermingsgraad cervixscreening 68,00% 67,00% 67,00% 66,00% 65,00% 64,00% 63,00% 62,00% 62,11% 61,00% 60,00% 59,00% HAPB Regio 19

20 Borstkanker Dit jaar is de bus weer in het dorp geweest. De oproepen worden door de organisatie zelf verzorgd en verstuurd. Bij afwijkende uitslagen krijgt de praktijk een bericht. De praktijk roept de patiënt op voor overleg. Er was een opkomstpercentage van 79,4%. (1992 oproepen, waarvan 1585 respondenten). Dit jaar werd 3% van de gecontroleerde vrouwen doorgestuurd. Bij 0,75% (12 patiënten) werd een maligniteit geconstateerd. Stoppen met roken Wij stimuleren de patiënten het roken te staken. Onze strategie daarbij is een geprotocolleerd programma aan te bieden. Dit wordt voor rekening genomen van de POH-GGZ. In het afgelopen jaar is daar een aanvang mee genomen. Er is van 2012 geen registratie voorhanden hoeveel verwijzingen en behandelingen hiervoor hebben plaatsgevonden. Reisadvisering De praktijk verzorgt reisadvisering in de vorm van vaccinaties en medicatieadvies bij (verre) buitenlandse reizen. Hiervoor zijn 3 medewerkers (1 arts en 2 verpleegkundigen) werkzaam die hiervoor een speciale opleiding hebben genoten. De huisarts is aangesloten bij het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering. De praktijk is geregistreerd als gele koorts centrum. Er is een wekelijks reizigersspreekuur. Dit jaar zijn er meer dan 250 reisconsulten geweest. 20

21 Verslaglegging en voorlichting Verslaglegging De praktijk maakt gebruik van het Huisartseninformatiesysteem (HIS) MicroHis, waarop alle op deze locatie werkende huisartsen zijn aangesloten. Er zijn 26 werkplekken, waarvan allen met een internetaansluiting. In de tabel staan een aantal belangrijke functies van het HIS en ICT vermeld. In de tweede kolom is aangegeven welke daarvan in de praktijk daadwerkelijk worden benut. In de laatste kolom is te zien hoe lang er al met de betreffende functie wordt gewerkt. Tabel; In gebruik zijnde functies van het HIS Functionaliteit HIS In gebruik Sinds Journaal x 1990 SOEP-registratie x 2000 Probleemlijst x 2000 Episodegerichte registratie x 2010 ICPC x 2000 Ruiters x 1990 Verwijsbrieven schrijven x 1995 Scannen en elektronisch opslaan specialistenbrieven x 2000 Voorschrijven medicatie x 2000 Elektronisch formularium x 2000 Medicatieoverzicht x 2000 Medicatieoverzicht incl. specialistenreceptuur x 2000 Preventiemodules: x? Griep Cervix x x Datacommunicatie met: Collegae: [verzenden/ontvangen] - - Apotheek: [verzenden/ontvangen] +/ Centrale Huisartsen Post (CHP): [verzenden/ontvangen] -/ Specialisten: [verzenden/ontvangen] -/ Laboratorium: [verzenden/ontvangen] -/

22 Functionaliteit HIS In gebruik Sinds Röntgen: [verzenden/ontvangen] -/ Agenda x 2000 Actielijst x 2000 Declareren x 1992 Elektronisch declareren x 2000 Financiële administratie x 1992 ICT Internetaansluiting x 1995 Praktijkwebsite x 2000 Herhalingsrecepten elektronisch aanvragen x 2000 E-consult - Het afgelopen jaar is op het gebied van de automatisering onze aandacht vooral uitgegaan naar 1- het digitaliseren van oude patiëntendossiers. 2- optimaliseren van de registratie op de E-regel in het HIS. 3- toepassen van de juiste SOEP methode. 4- ICPC registraties koppelen aan episoden. Dit had tot resultaat dat eind december 88.4% van de contacten op de E-regel waren gecodeerd. Om voor de variabiliserinsgelden in aanmerking te komen is een percentage van 70% vereist. Veiligheid De data van het HIS worden tegen verlies beschermd door de ASP leverancier FUTEC. Ons netwerk wordt beschermd middels een virusscanner en firewall. Dit wordt professioneel beheerd door een IT medewerker van buiten. In de praktijk is een speciaal gekoelde serverruimte ingericht voor de telefonie, NAS en switchkasten. Er is een speciale vaccinkoelkast aangeschaft. Privacy Iedere medewerker heeft een toegangscode voor het HIS. Hiermee krijgt men een bij de functie passende toegang tot delen van het HIS en een bijpassende autorisatie gegevens te muteren. Met alle medewerkers van de praktijk die toegang hebben tot de vertrouwelijke gegevens van het HIS is een zwijgplichtovereenkomst gesloten. Ook met de IT medewerker en de ASP beheerder. Ten behoeve van de waarneming tijdens afwezigheid gedurende de vakantie, ziekte en nascholing van de huisarts hebben collega-huisartsen toegang tot de gegevens van de patiënt. Ten behoeve van de waarneming tijdens avond-, nacht- en weekenddiensten hebben collega-huisartsen geen toegang tot de gegevens van de patiënt. Op verzoek van de patiënt kunnen (delen) van het journaal niet voor waarneming worden afgeschermd. Het fysieke patiëntenarchief is opgeslagen in een afsluitbare kasten/ruimte. 22

23 Medisch Organisatie Gegevens van overleden patiënten en uit de praktijk vertrokken patiënten waarvan de gegevens om één of andere reden niet konden worden overgedragen aan de nieuwe huisarts, worden apart, maar onder dezelfde condities opgeslagen. Deze gegevens worden 15 jaar na dato vernietigd. Daarvoor wordt het volgende systeem aangehouden: de dossiers worden versnippert op de praktijk. Voor het vernietigen van privacygevoelige documenten zijn in de praktijk 2 papierversnipperaars aanwezig. Voorlichting Deze tabel geeft een beeld van de middelen en methoden die in de praktijk ten behoeve van de patiëntenvoorlichting worden ingezet. Tabel; Voorlichting Soort Materiaal Aanwezig Gevelbord met praktijknamen Gevelbord met organisatorische informatie Mededelingenscherm Praktijkfolder x x x x Folder van de HDS Folders van de ziekenhuizen Praktijkwebsite x x x Periodieke uitgave - NHG-Patiëntenbrieven NHG-Patiëntenbrieven in het HIS NHG-folders /Wachtkamerfolders Anatomische atlas voor patiëntenvoorlichting Anatomisch demonstratiemateriaal X X X X X Folders over (functie)onderzoek in het ziekenhuis Folders over ingrepen in het ziekenhuis X X Patiëntenbibliotheek - Groepsbijeenkomsten over een bepaald thema - Wachtkamervideo X 23

24 Kwaliteitbeleid Kwaliteitsvisie Onze praktijk heeft een visie op kwaliteit. Hiervoor verwijzen wij naar de website. Het accent lag dit jaar op de telefonische bereikbaarheid en de E-regel registratie. Evaluatie jaarplan vorig jaar In het jaarplan waren de volgende en opgenomen (zie tabel): Onderwerp plan Telefoon TIP S-registratie ADEPD Doel Gerealiseerd Zo nee: reden Vervolg? Verbeteren bereikbaarheid Verbeteren gebruik triagewijzer NHG Ieder contact wordt op de S-regel genoteerd Deels Deels Ja Personeelsbezetting Instelling centrale Moeilijk om gewoontes te veranderen ja ja Ja, doorgaan E-regelnotitie bij consulten Ja Ja, op peil houden Visitatie/accreditering Onze praktijk is voor het laats gevisiteerd in 28 augustus Acties die hieruit voortkwamen zijn: Verbeteren procedure inschrijven en verwerken gegevens nieuwe patiënten. Doel halen van target om binnen 2 weken de inschrijving te verwerken en af te ronden. Verbeteren procedure op de controle van houdbaarheid van steriele instrumenten; medicatie en vaccins. Hiervoor is een speciale vaccinkoelkast aangeschaft. Verwijderen oude website praktijk Anemonelaan. Deze is niet meer te googelen. Arbo-risicoanalyse In 2012 is gestart met een Risico Inventarisatie en Evaluatie Huisartsenpraktijken (RI&E). Door de zeer recente nieuwbouw en verhuizing is er met heel veel en al bij de bouw rekening gehouden. Het ligt in de bedoeling om dit in 2013 af te ronden. Scholing In de bijlage 1 van het jaarverslag wordt verantwoord welke scholing de individuele medewerkers hebben gevolgd en hoe het aantal uren is opgebouwd. Overlegsituaties In de tabel is aangegeven welke vormen van gestructureerd overleg in de praktijk bestaan. De belangrijkste en die aan de orde zijn geweest en de acties die daaruit zijn voortgekomen, zijn eveneens aangegeven. Tabel; Structureel intern overleg 24

25 Overleg van Met Freq. Onderwerpen Manager Assistentes 1/mnd Lopende zaken Huisartsen medewerkers 2/jr sfeerbesprekingen Huisarts POH-S 2/wk Patiënt gerelateerde zaken Huisarst POH-GGZ 4/jr Overleg inhoud en leidinggevende Huisarts manager 2/mnd Nav Fultor besluiten Huisarts Fultor 1/mnd Beleidsmatige zaken POH POH team 1/kw Beleidszaken, ketenzorg Team 10/jr Nieuwsbrief Daarnaast vond op incidentele basis overleg plaats met de volgende instanties en/of personen: Tabel; Extern overleg Overleg van met Onderwerp Huisarts wijk patiëntbesprekingen Huisarts WZG Samenwerking disciplines Huisarts Apotheek Herhaalrecept procedure Polyfarmacie check POH dietiste Samenwerking en toegang KIS Klachtenregeling en gebruikersinbreng Naast de regionale klachtenregeling kent onze praktijk de mogelijkheid klachten te melden via de receptie en via een speciaal adres. Aantal gemelde klachten dit jaar: 23 Aantal in behandeling genomen klachten: 23 De klachten betroffen het volgende type en: bereikbaarheid (8)/ bejegening (3)/ problemen met maken juiste afspraak/agenda (3). Klachtenbehandeling was de aanzet tot oa het veranderen van wederom de instellingen van de telefooncentrale en extra bemensing aan de telefoon op piekmomenten. Door langdurige ziekte van een medewerkers en het vertrek van aan andere assistente heeft het even geduurd voordat de praktijk weer maximaal op sterkte is. 25

26 IJken van het instrumentarium/controleren van de houdbaarheid Het ijken van het instrumentarium vond plaats in januari door de firma Meditec. De controles op de houdbaarheid van de aanwezige materialen en de medicatie in de praktijk werden verricht door Jeanette met een frequentie van 2-3 maal per jaar. Dit bleek onvoldoende. We troffen toch nog wel eens verlopen medicatie aan. Begin 2013 is het controle systeem aangepast. Medicatie, ampullen en steriel materiaal wordt maandelijks gecontroleerd en afgetekend. Wij accepteren een maximale overschrijding van de houdbaarheidsdatum van 1 maand. De medicijnen in de visitetassen worden 2 maal per jaar op vervaldatum gecontroleerd. Zo nodig wordt de medicatie ververst. Personeel Door de vele personeelswisselingen van dit jaar is er een werkgroep opgericht die meer inzicht in noden en wensen moet creëren. Deze werkgroep bestaat uit 2 artsen, praktijkmanager en begeleidster doktersassistentes. Onderwerpen van aandacht zijn: op orde brengen formatieplaatsen, verbeteren structuur werkoverleg, maken van een scholingsplan, uitvoeren van functioneringsgesprekken en een teambuilding activiteit. De formatieplaatsen zijn eind dit jaar geëvalueerd. Er zijn vacatures geplaatst. Er is inmiddels geregeld werkoverleg tussen de assistentes onderling en als team in het geheel met de artsen. Functioneringsgesprekken zijn 2x dit jaar geweest. Doelen voor 2013 Na een turbulent eerste jaar waarbij we na een fusie van 2 praktijken een nieuw format moesten bouwen, kunnen we een inhoudelijke verdieping gaan maken. De scherpe kantjes zijn eraf. We kennen elkaar beter en zijn door een aantal gebeurtenissen in 2012 meer in evenwicht gekomen. Het zal daarom goed zijn om eind 2013 een patiëntenenquête te houden. We gaan ervan uit dat de organisatie uitgebalanceerd is, en willen ons dan graag laten toetsen. Het komend jaar zal in het teken staan van de oudere Rozenburgse patiënt. Begin 2013 zijn 2 belangrijke trajecten parallel naast elkaar gestart: Zorg uit het Ziekenhuis 65+ Hierbij streven wij ernaar om binnen 24 uur na ontslag van een opname langer dan 24 uur net medische en farmacotherapeutisch dossier op orde te hebben. Dit doen we in samenspraak met beide apotheken de thuiszorg en de ziekenhuizen. In de praktijk zijn hiervoor 3 assistentes opgeleid. Tevens is er een POH-S die thuisbezoeken doet en zorg coördineert. Na een kort interview zijn we op de hoogte van de thuissituatie, medicatiegebruik, hulp, veiligheid en voedingstoestand. Polyfarmaciecheck Hierbij controleren wij samen met de apotheken het medicatiegebruik bij 75+ via casefinding of na de eerder genoemde opname. Via de zorgverzekeraar is toestemming verkregen om dit tot een maximum van 50 pt/ha uit te voeren. MDO overleg. Als uitvloeisel van de eerder genoemde acties is een MDO opgericht. Hierbij zijn er de volgende deelnemers: huisartsen, apotheek, POH-S, POH-GGZ, SOG, casemanager dementie, thuiszorg,en klinisch geriater. Deze bijeenkomsten vinden iedere 6 weken plaats. Valpreventie Een van de huisartsen in opleiding maakt voor haar afronding een verbeterplan voor de 26

Jaarverslag 2014. Huisartsenpraktijk Deunisvelt Zandeveltplein 39 2692AH s-gravenzande www.deunisvelt.nl

Jaarverslag 2014. Huisartsenpraktijk Deunisvelt Zandeveltplein 39 2692AH s-gravenzande www.deunisvelt.nl ! Jaarverslag 2014 Huisartsenpraktijk Deunisvelt Zandeveltplein 39 2692AH s-gravenzande www.deunisvelt.nl Inhoudsopgave Pagina Inleiding 1 Historie van de praktijk 2 Missie van de praktijk 3 Terugblik

Nadere informatie

Jaarverslag 2013! !!!! ! " Huisartsenpraktijk Deunisvelt! Zandeveltplein 39! 2692AH s-gravenzande! www.deunisvelt.nl

Jaarverslag 2013! !!!! !  Huisartsenpraktijk Deunisvelt! Zandeveltplein 39! 2692AH s-gravenzande! www.deunisvelt.nl Jaarverslag 2013 " Huisartsenpraktijk Deunisvelt Zandeveltplein 39 2692AH s-gravenzande www.deunisvelt.nl Inhoudsopgave Pagina Inleiding 1 Historie van de praktijk 2 Missie van de praktijk 3 Terugblik

Nadere informatie

Huisartsenpraktijk Korte Akkeren

Huisartsenpraktijk Korte Akkeren Huisartsenpraktijk Korte Akkeren Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Inleiding...3 1 HISTORIE...4 2 VISIE...5 Visie en Missie...5 Terugblik op 2012...6 Infrastructuur en organisatie...7 1 Locatie van de praktijk...7

Nadere informatie

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag juni 2011 versie 1.0 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Gezondheidscentrum Lewenborg

Jaarverslag. Stichting Gezondheidscentrum Lewenborg Jaarverslag 2013 Stichting Gezondheidscentrum Lewenborg Inhoudsopgave Hoofdstuk 1; Algemene informatie... 2 Hoofdstuk 2; Ontwikkelingen in 2013... 11 Hoofdstuk 3; Ouderenzorg... 17 Hoofdstuk 4; Diabetes...

Nadere informatie

jaarverslag 2011 huisartsenpost hengelo

jaarverslag 2011 huisartsenpost hengelo jaarverslag 2011 huisartsenpost hengelo voorwoord In het verslagjaar 2011 hebben we als organisatie een aantal belangrijke kwaliteitsverbeteringen kunnen doorvoeren: de overgang op het nieuwe landelijke

Nadere informatie

Dit Zorgaanbodplan is een logisch vervolg op de ontwikkelingen die wij in Tiel 6 jaar geleden hebben ingezet.

Dit Zorgaanbodplan is een logisch vervolg op de ontwikkelingen die wij in Tiel 6 jaar geleden hebben ingezet. ECT ZORGAANBODPLAN 2013/2014 HET EERSTELIJNS CENTRUM TIEL: STERK IN PERSOONSGERICHTE ZORG Auteurs: J.F.M. Vlek, medisch manager M.R. Leeflang, algemeen manager Datum: 23 januari 2013 Eerstelijns Centrum

Nadere informatie

jaarverslag 2011 huisartsendienst twente-oost

jaarverslag 2011 huisartsendienst twente-oost jaarverslag 2011 huisartsendienst twente-oost voorwoord 2011 is het tweede jaar dat wij, als Raad van Commissarissen (RvC), vorm hebben mogen geven aan onze rol als toezichthouder op het beleid van directie

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Gezondheidscentrum Camminghaburen

Jaarverslag 2008. Gezondheidscentrum Camminghaburen Jaarverslag 2008 Gezondheidscentrum Camminghaburen Jaarverslag 2008 Gezondheidscentrum Camminghaburen Voorwoord In dit jaarverslag leggen bestuur en directie van de Stichting Wijkcentrum voor Gezondheidszorg

Nadere informatie

Overeenkomst. vrijgevestigd huisarts

Overeenkomst. vrijgevestigd huisarts Overeenkomst - vrijgevestigd huisarts 2015 Inhoudsopgave Toelichting bij de overeenkomst Vrijgevestigd huisarts 2015... 3 DEEL II ALGEMEEN DEEL OVEREENKOMST HUISARTSENZORG... 8 DEEL III VERLOSKUNDIGE HULP...

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. rijncoepel. Geïntegreerde eerstelijnszorg Organisatie voor samenhang en innovatie in de eerste lijn regio Rijnland

Jaarverslag 2012. rijncoepel. Geïntegreerde eerstelijnszorg Organisatie voor samenhang en innovatie in de eerste lijn regio Rijnland rijncoepel Geïntegreerde eerstelijnszorg Organisatie voor samenhang en innovatie in de eerste lijn regio Rijnland Jaarverslag 2012 Gezondheidscentrum Wantveld en de samenwerkingsverbanden Stevenshof, Stichting

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 Juni 2015

JAARVERSLAG 2014 Juni 2015 JAARVERSLAG 2014 Juni 2015 COLOFON Colofon Uitgave: Zorroo Zorg B.V. Tekstredactie: Exito Vertaalbureau Vormgeving en opmaak: HoncDesign Exito Vertaalbureau Fotomateriaal: istockphoto persoonlijke afbeelding

Nadere informatie

jaarversl JAARVERSL a AG 2010 HuiSARtSEndiEnSt twente-oost

jaarversl JAARVERSL a AG 2010 HuiSARtSEndiEnSt twente-oost jaarverslag JAARVERSLAG 2010 Huisartsendienst Twente-Oost INHOUDSOPGAVE 2 Ik ben Chantal Kok 30 jaar en al bijna 9 jaar werkzaam bij Huisartsendienst Twente Oost. Daar voel ik me als een vis in het water.

Nadere informatie

De physician assistant in de eerste lijn

De physician assistant in de eerste lijn Praktijkvoorbeelden De physician assistant in de eerste lijn Eindrapport In opdracht van: Uitgevoerd door: Praktijkvoorbeelden De physician assistant in de eerste lijn Eindrapport In opdracht van: Uitgevoerd

Nadere informatie

een rijdende trein...

een rijdende trein... Jaarverslag 20 ROHA, 13 een rijdende trein... ROHA - regionale organisatie huisartsen amsterdam Inhoud 4x ROHA in 2013 2 Wat zijn de kernpunten in 2013? 3 Wat leveren de ketenprogramma s op? 4 Ketenprogramma

Nadere informatie

Jaarverslag Gezondheidscentrum Levinas 2013

Jaarverslag Gezondheidscentrum Levinas 2013 Jaarverslag Gezondheidscentrum Levinas 2013 Eindredactie Loes Bomans Renate Scheffer 2014 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013 van de Stichting Gezondheidscentrum Levinas. In dit verslag wordt verantwoording

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015 Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015 Utrecht juli 2015 V1005309 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3 1.4 Toetsingskader

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Gezondheidscentrum Hoensbroek Noord

Jaarverslag 2012. Gezondheidscentrum Hoensbroek Noord Jaarverslag 2012 Gezondheidscentrum Hoensbroek Noord Inhoudsopgave 1 voorwoord... 5 1 algemeen... 7 2 organisatie... 11 3 zorgaanbod... 19 4 kwaliteitsbeleid... 23 5 externe contacten... 27 6 toekomst...

Nadere informatie

Inhoudsopgave... 2. 1. Voorwoord... 4. 2. Profiel van de organisatie... 6. 2.1 Algemene indentificatiegegevens... 6

Inhoudsopgave... 2. 1. Voorwoord... 4. 2. Profiel van de organisatie... 6. 2.1 Algemene indentificatiegegevens... 6 JAARDOCUMENT 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Voorwoord... 4 2. Profiel van de organisatie... 6 2.1 Algemene indentificatiegegevens... 6 2.2 Structuur van het concern... 6 2.3. Kerngegevens...

Nadere informatie

Vijf jaar cardiovasculair risicomanagement in Nederland: the state of the art

Vijf jaar cardiovasculair risicomanagement in Nederland: the state of the art Vijf jaar cardiovasculair risicomanagement in Nederland: the state of the art van en voor mensen met een hart- of vaatziekte Voorwoord Samen werken aan een betere aanpak van risicofactoren voor hart-

Nadere informatie

Zorgprogramma. Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg

Zorgprogramma. Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg Zorgprogramma Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1. HISTORIE EN PROGNOSES 04 1.1 Historie: Het landelijk Dementie Programma

Nadere informatie

1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving... 3

1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving... 3 Jaardocument 2009 INHOUDSOPGAVE 1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving... 3 2 Profiel van de organisatie... 5 2.1 Algemene identificatiegegevens... 5 2.2 Structuur van het concern... 5 2.3

Nadere informatie

CVRM van richtlijn naar praktijk. Implementatie in de eerste lijn

CVRM van richtlijn naar praktijk. Implementatie in de eerste lijn CVRM van richtlijn naar praktijk Implementatie in de eerste lijn CVRM van richtlijn naar praktijk Onder redactie van: Mw. P.G. Cornelis-Dijkstra, praktijkverpleegkundige Drs. A. Oostindjer, kaderhuisarts

Nadere informatie

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg Rapportage Jeugdgezondheidszorg 2011 Uitgave Jeugdgezondheidszorg Datum maart 2012 Voorwoord 3 1) Interne organisatie 4 2) Basistakenpakket uniform en maatwerk 5 2.1 Uniform deel Basistakenpakket 5 2.1.1

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Centrale Incidenten Melding-commissie

Jaarverslag 2010. Centrale Incidenten Melding-commissie Jaarverslag 2010 Centrale Incidenten Melding-commissie Jaarverslag 2010 Centrale Incidenten Melding-commissie Universitair Medisch Centrum Groningen Mei 2011 CIM11.0036 Inhoudsopgave 1 Samenvatting...3

Nadere informatie

Zorgconsulent Palliatieve Zorg. Een verdere ontwikkeling, implementatie en evaluatie van de functie

Zorgconsulent Palliatieve Zorg. Een verdere ontwikkeling, implementatie en evaluatie van de functie Zorgconsulent Palliatieve Zorg Een verdere ontwikkeling, implementatie en evaluatie van de functie september 213 Zorgconsulent Palliatieve Zorg Een verdere ontwikkeling, implementatie en evaluatie van

Nadere informatie

NHG-Jaarplan 2015. Huisartsenzorg in transitie. 120314-07-not. Nederlands Huisartsen Genootschap. Mercatorlaan 1200. Postbus 3231.

NHG-Jaarplan 2015. Huisartsenzorg in transitie. 120314-07-not. Nederlands Huisartsen Genootschap. Mercatorlaan 1200. Postbus 3231. 120314-07-not NHG-Jaarplan 2015 Huisartsenzorg in transitie Nederlands Huisartsen Genootschap Mercatorlaan 1200 Postbus 3231 3502 GE Utrecht Telefoon : 030-2823500 e-mail internet : info@nhg.org : www.nhg.org

Nadere informatie

2013 IN HET KORT 104.507 1.939 75.157 18.495. 177.771 meur 15.567. 1 e <24H. Personeelsleden incl. 149 medisch specialisten. Eerste polibezoeken

2013 IN HET KORT 104.507 1.939 75.157 18.495. 177.771 meur 15.567. 1 e <24H. Personeelsleden incl. 149 medisch specialisten. Eerste polibezoeken JAARVERSLAG 2013 Merijn en Enrique bij het Boxie kunstwerk 2013 IN HET KORT 1.939 Personeelsleden incl. 149 medisch specialisten 1 e 104.507 Eerste polibezoeken 258 Co-assistenten 75.157 Klinische verpleegdagen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Jaarverslag 2014 1 Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Inhoud Voorwoord raad van bestuur 3 Kerncijfers 4 Omgeving 6 Belanghebbendendialoog 7 Duurzame prioriteiten 7 Strategie 8 Visie

Nadere informatie

WERKPLAN KETENZORG NU BV

WERKPLAN KETENZORG NU BV WERKPLAN KETENZORG NU BV De Ketenzorg NU BV is onderdeel van de huisartsencoöperatie Zorg Nu in Noord-West Utrecht. Het bestuur van Zorg NU is tevens de Algemene Vereniging van Aandeelhouders (AVA). Dit

Nadere informatie