Jaarverslag/Jaarplan. van de. HAP Blankenburg 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag/Jaarplan. van de. HAP Blankenburg 2012"

Transcriptie

1 Jaarverslag/Jaarplan van de HAP Blankenburg 2012

2 2

3 INHOUD Inleiding... 5 Historie en profiel van de praktijk... 5 Visie... 5 Het afgelopen jaar... 5 Totstandkoming van het jaarverslag/jaarplan... 5 Doelstellingen van dit jaarverslag/jaarplan... 5 Infrastructuur en organisatie Tabel; De praktijkuitrusting... 7 Team Patiënten Werkbelasting Medisch handelen Verslaglegging en voorlichting Verslaglegging Veiligheid Privacy Voorlichting Kwaliteitbeleid Kwaliteitsvisie Evaluatie jaarplan vorig jaar Scholing Klachtenregeling en gebruikersinbreng IJken van het instrumentarium/controleren van de houdbaarheid Personeel... Samenvatting

4 4

5 Inleiding Historie en profiel van de praktijk Huisartsenpraktijk Blankenburg is gestart in 2011 en sinds gevestigd aan de Blankenburg 3 te Rozenburg. De HAPB is een fusiepraktijk van 2 voormalige huisartsenpraktijken te Rozenburg. De fusie van huisartsenpraktijk Anemonelaan en Koninginnelaan is in 2011 geëffectueerd. De praktijk is gelegen in een verzorgingsgebied met het profiel van een verstedelijkt platteland. De gemeente Rozenburg is sinds 2011 een deelgemeente van Rotterdam. Er is sprake van een niet-apotheekhoudende praktijk, waarin de artsen niet verloskundig actief zijn. De praktijkpopulatie kan als volgt worden omschreven: gemiddeld opleidingsniveau. Visie De missie van onze praktijk is: Door het belang van de patiënt steeds centraal te blijven stellen en deze persoonlijk, open en eerlijk te benaderen zal er een sterke binding tussen de patiënten en de huisartsenpraktijk ontstaan. Dit vormt de basis voor een open communicatie tussen behandelaar en patiënt. Een gedetailleerde beschrijving kunt u lezen op de website van de praktijk. (www.huisartsenpraktijkblankenburg.nl) Het afgelopen jaar - Bijzondere gebeurtenissen in het afgelopen jaar waren: het volgen van alle praktijkmedewerkers van cursus Triage In de Praktijk. - verbeteren van de telefonische bereikbaarheid - S-registratie door alle medewerkers - ADEPD met E-regelcodering van de consulten. Over een aantal van deze en doen wij elders in het jaarverslag uitvoeriger verslag. Totstandkoming van het jaarverslag/jaarplan Dit is de eerste jaargang van het jaarverslag/jaarplan van onze nieuwe praktijk. Verschillende medewerkers hebben aan het tot stand komen ervan meegewerkt. Zij worden voor hun inzet heel hartelijk bedankt. In de volgende lijst is per medewerker aangegeven voor welk onderdeel deze verantwoordelijk is geweest. Tekst jaarverslag Tekst jaarplan Dataverzameling Procesbegeleiding van jaarverslag naar jaarplan Secretariaat Redactie/uitvoering JA de Vries JA de Vries MJJ Wendte A. Kerklaan A. Kerklaan JA de Vries Doelstellingen van dit jaarverslag/jaarplan Het jaarverslag is primair bedoeld voor intern gebruik binnen onze praktijk, als een vinger aan de pols van de organisatie, als instrument om en te selecteren voor het jaarplan van 2013 en ter verantwoording van het uitgevoerde jaarplan 2012 In het jaarplan 2012 hebben we de beleidsvoornemens voor het volgende jaar vastgelegd. Jaarverslag en jaarplan vormen als zodanig een eenheid en zijn de expressie van ons kwaliteitsbeleid. Door middel van het jaarverslag/jaarplan geven wij anderen inzicht in onze werkwijze. Geïnteresseerden kunnen dit verslag bestellen via de praktijkmanager

6 Infrastructuur en organisatie Locatie van de praktijk De praktijk bevindt zich in een dorp die als volgt kan worden getypeerd: verstedelijkt platteland. Gebouw. Het gebouw is in dom van woningbouw coöperatie Ressort Wonen Het praktijkdeel is onderdeel van een groter Woon Zorg Centrum (www.wzc-blankenburg.nl) en heeft een oppervlakte van ong. 600m2. In het gebouw zijn o.a. gehuisvest: apotheek, fysiotherapie, logopedie, buitenpoli Ruwaard van Puttenziekenhuis, thuiszorg Careyn. Inmiddels zijn er 21 disciplines werkzaam in het WZG. In de volgende tabel wordt een overzicht gegeven van praktijk aanwezige ruimtes. Tabel; Indeling praktijkgebouw Ruimte Aantal m 2 Receptie 1 30 Wachtruimte 1 30 Spreekkamer Onderzoekkamers standaard 7 98 EHBO Chirurgie Polikamers (Ziekenhuis) 4 60 Back office 1 60 Vergaderkamer 1 18 Praktijkmanager 1 10 Laboratorium 1 15 Koffiekamer 1 15 Toilet De praktijk is elektronisch beveiligd tegen brand en inbraak. De apparatuur is geïnstalleerd en wordt onderhouden door de firma Hoogenboom Barendregt. De installatie is aangesloten bij de alarmcentrale G4S. Praktijkuitrusting De volgende tabel geeft inzicht in de praktijkuitrusting. De praktijkuitrusting wordt eens per jaar gecontroleerd door de Firma Meditec. Dit jaar was dat in januari

7 Tabel; De praktijkuitrusting Uitrustingsstuk Aantal Type AED (in de Hal van het WZG) 1 Heartsine Samaritan pad Bloeddrukmeter 14 meerdere Broedstoof Doppler-apparaat 1 Almedica AG Serial / Hadeco ECG-apparaat 1 Welch Allyn Glucosemeter 3 Accu Check meerdere Hyfrecator 1 Alsatam SU 50 MB Koelkast voor vaccins en medicijnen 1 Demetic ML 155 SG Kopieerapparaat 1 Brother Onderzoekbank hoog/laag electrisch 5 meerdere Ophthalmoscoop 14 Heine en Welch Allyn Otoscoop 14 Heine en Welch Allyn Printers 2 HP Laser Papierversnipperaar 2 Fellows 58-89C Indenl 2402 Pulse-Oxymeter 5 meerdere Rolstoel 1 Drive Spirometer 1 Welch Alllyn Samenwerkingsvorm huisartsen Het gebouw biedt onderdak aan een gezondheidscentrum. Juridisch is de samenwerking omschreven in een maatschapcontract. De huisartsen maken deel uit van de HAGRO Rozenburg. Opleiding De praktijk fungeert als stage/opleidingspraktijk voor de opleiding van huisartsen en praktijkassistentes. In de tabel worden de belangrijkste kenmerken per opleiding aangegeven. 7

8 Tabel; Opleidingskenmerken Aantal Opleiding stageplaatsen Instelling Huisarts 3 Huisartseninstituut EMC Verantwoordelijk Arts NC. Lievaart GHJ. van Dijk JA. de Vries Praktijkassistente 2 LOI en ROC Zadkine J. van Vuuren (ass) Praktijkorganisatie, bereikbaarheid en beschikbaarheid De spreekuurorganisatie van de praktijk is in de onderstaande tabellen weergegeven. Tabel; Organisatie van het spreekuur Type spreekuur Dagdeel Uren Afspraakspreekuur s morgens u. tot u. s middags u. tot u. Bijzonder spreekuur s morgens u. tot u. (5 min SU) s middags u. tot u. In de volgende tabel is de telefonische infrastructuur en bereikbaarheid weergegeven. Tabel;Telefonische bereikbaarheid Aansluiting Nummer Zonder tussenkomst open voor patiënten van/tot Praktijklijn uur tot uur * Spoedlijn uur tot uur Receptenlijn /7 Intercollegiale lijn uur tot uur Fax /7 *: antwoordbandje uur en uur. Gedurende de uren die boven staan aangegeven bij praktijklijn, wordt de telefoon beantwoord door de praktijkassistente. Gedurende de resterende kantooruren worden de patiënten met behulp van een automatische telefonische boodschap door verwezen naar de spoedlijn van de artsenpraktijk. Buiten kantooruren worden de patiënten via een automatische telefonische boodschap door verwezen naar de centrale huisartsenpost waardoor de 24 uurs beschikbaarheid van huisartsgeneeskundige zorg is gegarandeerd. De praktijk participeert in de dienstregeling van de centrale huisartsenpost CHPR Rijnmond met locatie Spijkenisse. De telefooncentrale is van het type Avaya en werd in 2011 geïnstalleerd. Ten behoeve van het gebruikscomfort zijn er 5 headsets beschikbaar voor praktijkassistentes en huisartsen. 8

9 Automatisering De beide praktijken zijn sinds 1990 geautomatiseerd en werken met het MicroHis huisartseninformatiesysteem (HIS). Daarvan worden de medische module en de financieel administratieve module gebruikt. In de praktijk zijn 26 werkplekken en 17 printers in gebruik. Op alle werkplekken is een internetaansluiting. Ten behoeve van de zorg kan er elektronisch worden gecommuniceerd met apotheken, ziekenhuizen het laboratorium, collega-huisartsen en de centrale huisartsenpost. De gegevens worden automatisch ingelezen en verwerkt in het HIS. De gegevens uit het HIS worden via een ASP verbinding middels een veilig netwerk gehost bij FUTEC te Barendrecht. FUTEC is een van de 3 Golden Partners van CSC, de verantwoordelijk leverancier van het HIS. FUTEC is verantwoordelijk voor de beveiliging van de medische gegevens. Zij zorgen voor updates en dagelijkse back-up. Ongeautoriseerde toegang tot (delen) van het systeem via het internet wordt verhinderd door een firewall. Binnen de praktijk wordt ongeautoriseerde toegang voorkomen door het gebruik van persoonlijke inlogcodes. Overlegstructuur De praktijkartsen nemen deel aan structureel overleg met onderstaande instanties en personen in de aangegeven frequentie: Tabel; Overlegstructuur Overlegpartner Hagro Apotheek Wijkverpleging Maatschappelijk werkende Overlegfrequentie 6 /jr 6 /jr 8 /jr Op afroep Door de vele wisselingen van verantwoordelijke apothekers bij een van de 2 apotheken is er lange tijd geen overleg mogelijk geweest. Eind dit jaar is daar gelukkig een einde aan gekomen, en is er een agenda gemaakt voor structureel overleg in Patiëntenparticipatie De patiënten hebben zich niet georganiseerd in een patiëntenraad. Klachtenregeling De artsen participeren in de Stichting Klachtenregeling Eerstelijn van Rotterdam In 2012 is er een klacht over een casus van de HAP Spijkenisse aan de orde geweest. Een extern deskundige heeft geoordeeld dat de betrokken huisarts conform de richtlijnen heeft gehandeld. Daarnaast kent onze praktijk een specifieke procedure. Daartoe functioneert een klachtencommissie die uit de volgende leden bestaat: - Voorzitter: M. Kerklaan - Romers - Secretaris: JA. de Vries - Lid: J. van Vuuren van de Bovenkamp. Bij de receptie is documentatie voor de patiënten beschikbaar over de klachtenregeling. Tevens is de informatie beschikbaar op de praktijk website Inhoudelijke rapportage over klachten en de afhandeling daarvan vindt u in het hoofdstuk Kwaliteit. 9

10 Team In de tabel BIG-geregistreerde medewerkers staan alle medewerkers van de praktijk die in het BIG-register staan ingeschreven. Tevens is de geldigheidsduur van de inschrijving vermeld. In de bijlage Team geeft de personeelssituatie van de praktijk weer. De peildatum was 31/12/2012. AJ. van der Born en GHJ. van Dijk zijn met de praktijkmanager verantwoordelijk voor het personeelsbeleid. Daartoe wordt ook het houden van functioneringsgesprekken gerekend. Mutatiedata in de samenstelling van het personeel zijn in de bijlage aangegeven. Van belang zijn de veranderingen in de personele samenstelling gedurende het afgelopen jaar. Dit waren m.n.de inzet van meerdere HIDHA s en enige mutaties bij de assistentes. Een aantal huisartsen hebben nevenfuncties: AJ. van der Born, directeur CHPR GHJ. van Dijk, directeur leergang Stichting KOEL JA. de Vries, secretaris Cohaesie UA en Cohaesie Zorg BV; Lid van de Raad van Toezicht Ruwaard van Putten Ziekenhuis, Sinds begin 2012 maakt de praktijk gebruik van de POH-GGZ. Het betreft hier een detacheringcontract van 24 uur via Indigo. Er zijn 2 vast medewerkers op vast tijden in de praktijk werkzaam. Tabel; BIG-geregistreerde medewerkers Functie Medewerker BIG-registratienummer AJ. van der Born NC. Lievaart Huisarts GHJ. van Dijk JA. de Vries MJJ. Wendte V.Bulut CML. Geurden F. van Luxemburg Praktijkondersteuner L. van Dam M. de Bruin van Gog

11 Patiënten In de praktijk staan (ultimo 31 dec. 2012) patiënten ingeschreven. De verdelingen naar leeftijd, geslacht en zorgverzekeraar wordt weergegeven in grafieken. Uit de deze gegevens blijkt dat de praktijk het afgelopen jaar is gekrompen met 59 patiënten. In de tabel wordt inzicht gegeven hoe die verandering tot stand is gekomen. Van het totale aantal patiënten in de praktijk bedraagt het percentage kinderen onder de 5 jaar 4,8 % en het percentage patiënten ouder dan 65 jaar 19 % Pat aantal 400 Pat aantal In- en uitschrijvingen van de praktijk Inschrijvingen Uitschrijvingen Totaal Saldo verslagjaar Mutaties Geboorte/Sterfte Nieuw totaal Totaal

12 Overzicht van gecontracteerde zorgverzekeraars. Er zijn met 31 zorgaanbieders contracten afgesloten. Bij 21 zorgverzekeraars waren minder dan 1% (129) patenten aangesloten. Er waren 3 zorgverzekeraars met minder dan 10 patiënten. Overzicht zorgverzekeraars in % 1% = 129 patienten Overig (21 ZV met ieder < 1% verz) 9018 De Amersfoortse 8401 Turien & Co. (VGZ) 7% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% Agis 0441 ONVZ Ziektekostenverzekeraar 0101 N.V. Unive Zorg 3313 Achmea Zorg (Interpolis) 3329 Achmea Zorg (Avero) 43% 3% 4% 4% 5% 2% 8972 IAK (VGZ) 0211 FBTO Zorgverzekeringen N.V Code 3334 is onbekend 7095 VGZ Zorgverzekeraar 8956 Aevitae (VGZ) 12% 9% 3332 Code 3332 is onbekend 7029 Zorgverzekeraar DSW 3311 Achmea Zorg (Zilveren Kruis) 9664 CZ, Delta lloyd en OHRA 12

13 Werkbelasting Tijdens het verslagjaar was de contactfrequentie per patiënt 6.03%. Berekenen we dit inclusief de administratieve contacten, dan is de frequentie 10.6%. In onderstaande cirkels is de onderlinge verhouding aangegeven. In een tabel is de aard en het aantal M&I-verrichtingen die worden uitgevoerd vastgelegd. Helaas is het niet mogelijk een tendens weer te geven. In voorgaande jaren maakten niet alle praktijken een jaarverslag. Tevens is er bij de fusie van de databases veel waardevolle gegevens verloren gegaan of niet meer bereikbaar. 253; 0% 2590; 3% Consult < 20 min Consult > 20 min 17150; 23% 32885; 44% Telefonisch consult Visite < 20 min 345; 1% 1946; 3% 15004; 20% Visite > 20 min Receptaanvraag Vaccinaties M&I-contact 4788; 6% Totaal aantal (niet administratieve) contacten = ; 40% Contacten 74961; 60% Administratief contact Totaal aantal contacten incl. administratieve handelingen:

14 Verder zijn de verschillende aantallen consulten en andere verrichtingen uitgesplitst en hieronder weer gegeven. Van belang te weten dat de cijfers van 2012 zijn gemeten in 10 maanden. Door de databasefusie zijn helaas de gegevens van februari en maart verloren gegaan. De uiteindelijke jaarcijfers zijn geëxtrapoleerd van 10 naar 12 maanden. Consultoverzicht 916; 3% 434; 1% 2754; 7% C C2 C. AIO 7637; 20% 14844; 40% C2. AIO C. HIDHA C2. HIDHA CA 688; 2% 4498; 12% C2A C2 GGZ 481; 1% 3148; 8% 2268; 6% ZG 14

15 Tabel; M&Verrichtingen Type verrichting Aantal Aantal per 1000 pt Audiometrie 0 0,0 Diagnostiek met behulp van Doppler 19 1,5 Allergietest 0 0,0 Tympanometrie 12 1,0 Longfunctiemeting (= spirometrie) 108 8,7 ECG-diagnostiek (ECG maken, interpreteren en bespreken met patiënt) ,6 Spleetlamponderzoek 0 0,0 Tele-echo, tele-röntgen, tele-hartmonitoring op de waddeneilanden 0 0,0 Bloeddrukmeting gedurende 24-uur, hypertensiemeting 83 6,7 Teledermatologie 11 0,9 Cognitieve functietest (MMSE) 13 1,0 Hartritmestoornissen 8 0,6 Chirurgie ,0 Chirurgie in geval van cosmetiek 1 0,1 Tapen 39 3,1 Ambulante compressietherapie bij ulcus cruris 56 4,5 Postoperatief consult inclusief verwijdering hechtmateriaal, in de praktijk 91 7,3 Postoperatief consult inclusief verwijdering hechtmateriaal, thuis 8 0,6 Verrichting ter vervanging specialistenbezoek 0 0,0 Trombosebeen 0 0,0 Varices sclerosering 0 0,0 Varices sclerosering in geval van cosmetiek 0 0,0 Desensibilisatiekuur 103 8,3 Therapeutische injectie (Cyriax) 57 4,6 Oogboring 1 0,1 Aanmeten en plaatsen pessarium 4 0,3 Urinekatheterisatie 0 0,0 MRSA-screening 2 0,2 Otitis externa 0 0,0 Diabetes begeleiding per jaar 0 0,0 Diabetes instellen op insuline 0 0,0 COPD-gestructureerde zorg per jaar 0 0,0 Palliatieve consultatie, visite 0 0,0 Palliatieve consultatie, telefonisch 0 0,0 Intensieve zorg, visite, dag 123 9,9 Intensieve zorg, visite langer dan 20 minuten, dag 36 2,9 Euthanasie 1 0,1 Reizigersadvisering ,4 Zw.test 15 1,2 Bloedsuiker n. 61 4,9 IUD inbrengen/ Implanteren c.q. verwijderen implanonstaafje 17 1,4 Stikstof ,9 DIP ,9 Maken ECG 79 6,4 Totaal 2185 Noot: betreft registratie van 10 maanden. Geëxtrapoleerd naar 12 komt het totaal uit op

16 Medisch handelen Inleiding In dit hoofdstuk wordt gerapporteerd over het medisch handelen in de praktijk. Als basis daarvoor dienen de epidemiologische gegevens over een aantal chronische aandoeningen, die in een tabel worden gepresenteerd. In de tabel zijn ook de gegevens opgenomen over de preventieve verrichtingen, alsmede voorschrijfgegevens over een aantal indicatiegroepen. Over de preventie wordt gedetailleerd gerapporteerd. Bij de chronische aandoeningen wordt oa. vergeleken hoeveel patiënten er zowel bij de praktijk als bij de KIS zijn aangesloten. PV= PortaVita Medisch handelen 1200 Chronische aandoeningen; absoluut HAP KetenPV Diabetes Mellitus COPD CVRM Prevalentie chronische aandoeningen per 1000 patiënten 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 HAP KetenPV 30,0 20,0 10,0 Diabetes Mellitus COPD CVRM 0,0 16

17 Tabel; Verwijzingen Onze HIS laat niet toe om een overzicht te maken van het aantal verwijzingen naar 1 e en 2 e lijn. Tabel; Receptuur HAPB Aantal patiënten Landelijk % Opm. % Opm. Antibiotica >12 jr Tetrecyclines breedspectrum Betalactamase gevoelig 3 3 Betalactamase resistent 6 5 Combinaties van penicillines Sulfa en trimethoprim 8 6 Macrolide en clindamycine chinolonen 3 7 nitrofuradantine Maagmiddelen protonpomremmer Antacida 3 2 H2-antagonist 4 3 Motiliteits bevorderend 4 5 overig 1 1 Laxantia bij opiod percentiel percentiel Gemidd. Referentie Secundaire Preventie Statine bij alle gebr, met HVZ of DM Statine bij nieuwe gebr. HVZ of DM Antithrombotica bij nitraat Therapiekeuze Simva/prava bij alle statines Simva/prava bij nieuwe statines Simva bij alle statinegebruikers Simva bij nieuwe stat.gerbuikers ASA e/o Carbasal.bij alle gebruikers Trombocytenaggr. remmers ACE bij nieuwe gebruikers RAS Diuretica bij nwe gebruikers antihypertensiva Therapietrouw statines antitrombotica

18 Deze gegevens zijn verkregen in samenwerking met de Apotheek Blankenburg en SFK. Bij deze apotheek zijn 48% van onze patiënten ingeschreven. SFK: Stichting Farmacotherapeutische Kerngetallen. Preventie en Bevolkingsonderzoek Griepvaccinatie. De praktijk voert jaarlijks een griepcampagne waarvoor de oproepen zelf worden verzorgd. De volgende grafieken geven inzicht in het aantal patiënten dat daarvoor een indicatie heeft, verdeeld naar leeftijdscategorie, het aantal daadwerkelijk gegeven vaccinaties, het aantal non-responders en ten slotte de bereikte beschermingsgraad. GV oproep vs opkomst Patiënten < 60 jaar Patiënten > 60 jaar Vaccinantie < 60 jaar 1500 Vaccinantie > 60 jaar HAPB Beschermingsgraad griepvaccinaties 80,00% 70,00% 65,54% 68,85% 60,00% Patiënten < 60 jaar 50,00% Patiënten > 60 jaar 40,00% 30,00% 31,94% non -responders 20,00% 10,00% 0,00% HAPB 18

19 Cervixscreening In de praktijk wordt het programma cervixscreening uitgevoerd; wij verzorgen daarvoor de oproepen zelf. De volgende grafieken geven inzage in de resultaten en de bereikte beschermingsgraad tov de regio Zuid-Holland Zuid West. Van belang te melden dat er registratieproblemen zijn geweest, die zijn toe te schrijven aan de samenvoeging eerder in 2012 van de 2 databases van de fusiepraktijken. Daardoor was er geen goed overzicht mogelijk. In november was het opkomstpercentage slechts 35%. Inmiddels is dit ingehaald en is het opkomstpercentage vrijwel gelijk aan het regiopercentage Cervixscreening HAPB Beschermingsgraad cervixscreening 68,00% 67,00% 67,00% 66,00% 65,00% 64,00% 63,00% 62,00% 62,11% 61,00% 60,00% 59,00% HAPB Regio 19

20 Borstkanker Dit jaar is de bus weer in het dorp geweest. De oproepen worden door de organisatie zelf verzorgd en verstuurd. Bij afwijkende uitslagen krijgt de praktijk een bericht. De praktijk roept de patiënt op voor overleg. Er was een opkomstpercentage van 79,4%. (1992 oproepen, waarvan 1585 respondenten). Dit jaar werd 3% van de gecontroleerde vrouwen doorgestuurd. Bij 0,75% (12 patiënten) werd een maligniteit geconstateerd. Stoppen met roken Wij stimuleren de patiënten het roken te staken. Onze strategie daarbij is een geprotocolleerd programma aan te bieden. Dit wordt voor rekening genomen van de POH-GGZ. In het afgelopen jaar is daar een aanvang mee genomen. Er is van 2012 geen registratie voorhanden hoeveel verwijzingen en behandelingen hiervoor hebben plaatsgevonden. Reisadvisering De praktijk verzorgt reisadvisering in de vorm van vaccinaties en medicatieadvies bij (verre) buitenlandse reizen. Hiervoor zijn 3 medewerkers (1 arts en 2 verpleegkundigen) werkzaam die hiervoor een speciale opleiding hebben genoten. De huisarts is aangesloten bij het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering. De praktijk is geregistreerd als gele koorts centrum. Er is een wekelijks reizigersspreekuur. Dit jaar zijn er meer dan 250 reisconsulten geweest. 20

21 Verslaglegging en voorlichting Verslaglegging De praktijk maakt gebruik van het Huisartseninformatiesysteem (HIS) MicroHis, waarop alle op deze locatie werkende huisartsen zijn aangesloten. Er zijn 26 werkplekken, waarvan allen met een internetaansluiting. In de tabel staan een aantal belangrijke functies van het HIS en ICT vermeld. In de tweede kolom is aangegeven welke daarvan in de praktijk daadwerkelijk worden benut. In de laatste kolom is te zien hoe lang er al met de betreffende functie wordt gewerkt. Tabel; In gebruik zijnde functies van het HIS Functionaliteit HIS In gebruik Sinds Journaal x 1990 SOEP-registratie x 2000 Probleemlijst x 2000 Episodegerichte registratie x 2010 ICPC x 2000 Ruiters x 1990 Verwijsbrieven schrijven x 1995 Scannen en elektronisch opslaan specialistenbrieven x 2000 Voorschrijven medicatie x 2000 Elektronisch formularium x 2000 Medicatieoverzicht x 2000 Medicatieoverzicht incl. specialistenreceptuur x 2000 Preventiemodules: x? Griep Cervix x x Datacommunicatie met: Collegae: [verzenden/ontvangen] - - Apotheek: [verzenden/ontvangen] +/ Centrale Huisartsen Post (CHP): [verzenden/ontvangen] -/ Specialisten: [verzenden/ontvangen] -/ Laboratorium: [verzenden/ontvangen] -/

22 Functionaliteit HIS In gebruik Sinds Röntgen: [verzenden/ontvangen] -/ Agenda x 2000 Actielijst x 2000 Declareren x 1992 Elektronisch declareren x 2000 Financiële administratie x 1992 ICT Internetaansluiting x 1995 Praktijkwebsite x 2000 Herhalingsrecepten elektronisch aanvragen x 2000 E-consult - Het afgelopen jaar is op het gebied van de automatisering onze aandacht vooral uitgegaan naar 1- het digitaliseren van oude patiëntendossiers. 2- optimaliseren van de registratie op de E-regel in het HIS. 3- toepassen van de juiste SOEP methode. 4- ICPC registraties koppelen aan episoden. Dit had tot resultaat dat eind december 88.4% van de contacten op de E-regel waren gecodeerd. Om voor de variabiliserinsgelden in aanmerking te komen is een percentage van 70% vereist. Veiligheid De data van het HIS worden tegen verlies beschermd door de ASP leverancier FUTEC. Ons netwerk wordt beschermd middels een virusscanner en firewall. Dit wordt professioneel beheerd door een IT medewerker van buiten. In de praktijk is een speciaal gekoelde serverruimte ingericht voor de telefonie, NAS en switchkasten. Er is een speciale vaccinkoelkast aangeschaft. Privacy Iedere medewerker heeft een toegangscode voor het HIS. Hiermee krijgt men een bij de functie passende toegang tot delen van het HIS en een bijpassende autorisatie gegevens te muteren. Met alle medewerkers van de praktijk die toegang hebben tot de vertrouwelijke gegevens van het HIS is een zwijgplichtovereenkomst gesloten. Ook met de IT medewerker en de ASP beheerder. Ten behoeve van de waarneming tijdens afwezigheid gedurende de vakantie, ziekte en nascholing van de huisarts hebben collega-huisartsen toegang tot de gegevens van de patiënt. Ten behoeve van de waarneming tijdens avond-, nacht- en weekenddiensten hebben collega-huisartsen geen toegang tot de gegevens van de patiënt. Op verzoek van de patiënt kunnen (delen) van het journaal niet voor waarneming worden afgeschermd. Het fysieke patiëntenarchief is opgeslagen in een afsluitbare kasten/ruimte. 22

23 Medisch Organisatie Gegevens van overleden patiënten en uit de praktijk vertrokken patiënten waarvan de gegevens om één of andere reden niet konden worden overgedragen aan de nieuwe huisarts, worden apart, maar onder dezelfde condities opgeslagen. Deze gegevens worden 15 jaar na dato vernietigd. Daarvoor wordt het volgende systeem aangehouden: de dossiers worden versnippert op de praktijk. Voor het vernietigen van privacygevoelige documenten zijn in de praktijk 2 papierversnipperaars aanwezig. Voorlichting Deze tabel geeft een beeld van de middelen en methoden die in de praktijk ten behoeve van de patiëntenvoorlichting worden ingezet. Tabel; Voorlichting Soort Materiaal Aanwezig Gevelbord met praktijknamen Gevelbord met organisatorische informatie Mededelingenscherm Praktijkfolder x x x x Folder van de HDS Folders van de ziekenhuizen Praktijkwebsite x x x Periodieke uitgave - NHG-Patiëntenbrieven NHG-Patiëntenbrieven in het HIS NHG-folders /Wachtkamerfolders Anatomische atlas voor patiëntenvoorlichting Anatomisch demonstratiemateriaal X X X X X Folders over (functie)onderzoek in het ziekenhuis Folders over ingrepen in het ziekenhuis X X Patiëntenbibliotheek - Groepsbijeenkomsten over een bepaald thema - Wachtkamervideo X 23

24 Kwaliteitbeleid Kwaliteitsvisie Onze praktijk heeft een visie op kwaliteit. Hiervoor verwijzen wij naar de website. Het accent lag dit jaar op de telefonische bereikbaarheid en de E-regel registratie. Evaluatie jaarplan vorig jaar In het jaarplan waren de volgende en opgenomen (zie tabel): Onderwerp plan Telefoon TIP S-registratie ADEPD Doel Gerealiseerd Zo nee: reden Vervolg? Verbeteren bereikbaarheid Verbeteren gebruik triagewijzer NHG Ieder contact wordt op de S-regel genoteerd Deels Deels Ja Personeelsbezetting Instelling centrale Moeilijk om gewoontes te veranderen ja ja Ja, doorgaan E-regelnotitie bij consulten Ja Ja, op peil houden Visitatie/accreditering Onze praktijk is voor het laats gevisiteerd in 28 augustus Acties die hieruit voortkwamen zijn: Verbeteren procedure inschrijven en verwerken gegevens nieuwe patiënten. Doel halen van target om binnen 2 weken de inschrijving te verwerken en af te ronden. Verbeteren procedure op de controle van houdbaarheid van steriele instrumenten; medicatie en vaccins. Hiervoor is een speciale vaccinkoelkast aangeschaft. Verwijderen oude website praktijk Anemonelaan. Deze is niet meer te googelen. Arbo-risicoanalyse In 2012 is gestart met een Risico Inventarisatie en Evaluatie Huisartsenpraktijken (RI&E). Door de zeer recente nieuwbouw en verhuizing is er met heel veel en al bij de bouw rekening gehouden. Het ligt in de bedoeling om dit in 2013 af te ronden. Scholing In de bijlage 1 van het jaarverslag wordt verantwoord welke scholing de individuele medewerkers hebben gevolgd en hoe het aantal uren is opgebouwd. Overlegsituaties In de tabel is aangegeven welke vormen van gestructureerd overleg in de praktijk bestaan. De belangrijkste en die aan de orde zijn geweest en de acties die daaruit zijn voortgekomen, zijn eveneens aangegeven. Tabel; Structureel intern overleg 24

25 Overleg van Met Freq. Onderwerpen Manager Assistentes 1/mnd Lopende zaken Huisartsen medewerkers 2/jr sfeerbesprekingen Huisarts POH-S 2/wk Patiënt gerelateerde zaken Huisarst POH-GGZ 4/jr Overleg inhoud en leidinggevende Huisarts manager 2/mnd Nav Fultor besluiten Huisarts Fultor 1/mnd Beleidsmatige zaken POH POH team 1/kw Beleidszaken, ketenzorg Team 10/jr Nieuwsbrief Daarnaast vond op incidentele basis overleg plaats met de volgende instanties en/of personen: Tabel; Extern overleg Overleg van met Onderwerp Huisarts wijk patiëntbesprekingen Huisarts WZG Samenwerking disciplines Huisarts Apotheek Herhaalrecept procedure Polyfarmacie check POH dietiste Samenwerking en toegang KIS Klachtenregeling en gebruikersinbreng Naast de regionale klachtenregeling kent onze praktijk de mogelijkheid klachten te melden via de receptie en via een speciaal adres. Aantal gemelde klachten dit jaar: 23 Aantal in behandeling genomen klachten: 23 De klachten betroffen het volgende type en: bereikbaarheid (8)/ bejegening (3)/ problemen met maken juiste afspraak/agenda (3). Klachtenbehandeling was de aanzet tot oa het veranderen van wederom de instellingen van de telefooncentrale en extra bemensing aan de telefoon op piekmomenten. Door langdurige ziekte van een medewerkers en het vertrek van aan andere assistente heeft het even geduurd voordat de praktijk weer maximaal op sterkte is. 25

26 IJken van het instrumentarium/controleren van de houdbaarheid Het ijken van het instrumentarium vond plaats in januari door de firma Meditec. De controles op de houdbaarheid van de aanwezige materialen en de medicatie in de praktijk werden verricht door Jeanette met een frequentie van 2-3 maal per jaar. Dit bleek onvoldoende. We troffen toch nog wel eens verlopen medicatie aan. Begin 2013 is het controle systeem aangepast. Medicatie, ampullen en steriel materiaal wordt maandelijks gecontroleerd en afgetekend. Wij accepteren een maximale overschrijding van de houdbaarheidsdatum van 1 maand. De medicijnen in de visitetassen worden 2 maal per jaar op vervaldatum gecontroleerd. Zo nodig wordt de medicatie ververst. Personeel Door de vele personeelswisselingen van dit jaar is er een werkgroep opgericht die meer inzicht in noden en wensen moet creëren. Deze werkgroep bestaat uit 2 artsen, praktijkmanager en begeleidster doktersassistentes. Onderwerpen van aandacht zijn: op orde brengen formatieplaatsen, verbeteren structuur werkoverleg, maken van een scholingsplan, uitvoeren van functioneringsgesprekken en een teambuilding activiteit. De formatieplaatsen zijn eind dit jaar geëvalueerd. Er zijn vacatures geplaatst. Er is inmiddels geregeld werkoverleg tussen de assistentes onderling en als team in het geheel met de artsen. Functioneringsgesprekken zijn 2x dit jaar geweest. Doelen voor 2013 Na een turbulent eerste jaar waarbij we na een fusie van 2 praktijken een nieuw format moesten bouwen, kunnen we een inhoudelijke verdieping gaan maken. De scherpe kantjes zijn eraf. We kennen elkaar beter en zijn door een aantal gebeurtenissen in 2012 meer in evenwicht gekomen. Het zal daarom goed zijn om eind 2013 een patiëntenenquête te houden. We gaan ervan uit dat de organisatie uitgebalanceerd is, en willen ons dan graag laten toetsen. Het komend jaar zal in het teken staan van de oudere Rozenburgse patiënt. Begin 2013 zijn 2 belangrijke trajecten parallel naast elkaar gestart: Zorg uit het Ziekenhuis 65+ Hierbij streven wij ernaar om binnen 24 uur na ontslag van een opname langer dan 24 uur net medische en farmacotherapeutisch dossier op orde te hebben. Dit doen we in samenspraak met beide apotheken de thuiszorg en de ziekenhuizen. In de praktijk zijn hiervoor 3 assistentes opgeleid. Tevens is er een POH-S die thuisbezoeken doet en zorg coördineert. Na een kort interview zijn we op de hoogte van de thuissituatie, medicatiegebruik, hulp, veiligheid en voedingstoestand. Polyfarmaciecheck Hierbij controleren wij samen met de apotheken het medicatiegebruik bij 75+ via casefinding of na de eerder genoemde opname. Via de zorgverzekeraar is toestemming verkregen om dit tot een maximum van 50 pt/ha uit te voeren. MDO overleg. Als uitvloeisel van de eerder genoemde acties is een MDO opgericht. Hierbij zijn er de volgende deelnemers: huisartsen, apotheek, POH-S, POH-GGZ, SOG, casemanager dementie, thuiszorg,en klinisch geriater. Deze bijeenkomsten vinden iedere 6 weken plaats. Valpreventie Een van de huisartsen in opleiding maakt voor haar afronding een verbeterplan voor de 26

Jaarverslag/Jaarplan. van de. HAP Blankenburg 2013

Jaarverslag/Jaarplan. van de. HAP Blankenburg 2013 Jaarverslag/Jaarplan van de HAP Blankenburg 2013 2 Inhoud Inleiding... 5 Historie en profiel van de praktijk... 5 Visie... 5 Het afgelopen jaar... 5 Totstandkoming van het jaarverslag/jaarplan... 5 Doelstellingen

Nadere informatie

Achmea Zorg & Gezondheid

Achmea Zorg & Gezondheid Achmea Zorg & Gezondheid Verrichtingen en Verbruiksmaterialen 2013 (Behorende bij de Huisartsenovereenkomst 2013) LET OP: M&I-verrichtingen kunnen niet in rekening worden gebracht, indien de prestatie

Nadere informatie

Achmea Zorg & Gezondheid

Achmea Zorg & Gezondheid Achmea Zorg & Gezondheid Verrichtingen en Verbruiksmaterialen 2014 (Behorende bij de Huisartsenovereenkomst 2014) LET OP: M&I-verrichtingen kunnen niet in rekening worden gebracht, indien de prestatie

Nadere informatie

Jaarverslag/Jaarplan. van de. HAP Blankenburg 2014

Jaarverslag/Jaarplan. van de. HAP Blankenburg 2014 Jaarverslag/Jaarplan van de HAP Blankenburg 2014 2 Inhoud Inleiding... 5 Historie en profiel van de praktijk... 5 Visie... 5 Het afgelopen jaar... 5 Totstandkoming van het jaarverslag/jaarplan... 5 Doelstellingen

Nadere informatie

Prestatiecode 2015. Inschrijftarieven, modulen en abonnementen. Huisarts POH-GGZ. Avond-, nacht- en weekendzorg niet HAP / HDS

Prestatiecode 2015. Inschrijftarieven, modulen en abonnementen. Huisarts POH-GGZ. Avond-, nacht- en weekendzorg niet HAP / HDS Prestatiecode 2015 code omschrijving 2015 Nieuwe Inschrijftarieven, modulen en abonnementen 11000 verzekerden tot 65 ar niet woonachtig in een achterstandswijk 11100 verzekerden van 65 ar tot 75 ar niet

Nadere informatie

Huisartspraktijk E.W.J. Ficken B.V.

Huisartspraktijk E.W.J. Ficken B.V. Huisartspraktijk E.W.J. Ficken B.V. arverslag/arplan 2009 Naam praktijk : Huisartspraktijk EWJ Ficken B.V. Huisarts(en) : E.W.J. Ficken arverslagcoördinator : E.W.J. Ficken Praktijk adres : Parklaan 6

Nadere informatie

Huisartspraktijk E.W.J. Ficken B.V.

Huisartspraktijk E.W.J. Ficken B.V. Huisartspraktijk E.W.J. Ficken B.V. arverslag/arplan 2010 Naam praktijk : Huisartspraktijk EWJ Ficken B.V. Huisarts(en) : E.W.J. Ficken arverslagcoördinator : E.W.J. Ficken Praktijk adres : Parklaan 6

Nadere informatie

Kernafspraken overeenkomst vrijgevestigde huisarts Menzis 2013-2014

Kernafspraken overeenkomst vrijgevestigde huisarts Menzis 2013-2014 Kernafspraken overeenkomst vrijgevestigde huisarts Menzis 2013-2014 Deel I. De huisarts/samenwerkingsverband: Naam huisarts : «CM_USER_LONGTITLE» «CM_USER_FULLNAME» Praktijkadres : «CM_PRACTICE_STREET»

Nadere informatie

Huisartsenpraktijk van den Berg Jaarverslag 2013 / 2014. Amphion 34 7314 AT Apeldoorn T: 055-5214071 www.huisartspraktijkvandenberg.

Huisartsenpraktijk van den Berg Jaarverslag 2013 / 2014. Amphion 34 7314 AT Apeldoorn T: 055-5214071 www.huisartspraktijkvandenberg. Huisartsenpraktijk van den Berg Jaarverslag 213 / 214 Amphion 34 7314 AT Apeldoorn T: 55-521471 www.huisartspraktijkvandenberg.nl Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Visie en missie... 3 1.2 Doel van het jaarverslag...

Nadere informatie

Verrichtingen en Verbruiksmaterialen 2015

Verrichtingen en Verbruiksmaterialen 2015 Verrichtingen en Verbruiksmaterialen 2015 (Behorende bij de Huisartsenovereenkomst 2015) Verrichtingen en Verbruiksmaterialen kunnen niet in rekening worden gebracht, indien de prestatie als onderdeel

Nadere informatie

Kernafspraken overeenkomst vrijgevestigde huisarts - zorgverzekeraar versie 2013 LHV/ZN uniform format

Kernafspraken overeenkomst vrijgevestigde huisarts - zorgverzekeraar versie 2013 LHV/ZN uniform format Bl-12-3839 Kernafspraken overeenkomst vrijgevestigde huisarts - zorgverzekeraar versie 2013 LHV/ZN uniform format Deel I. De huisarts/samenwerkingsverband: Huisartsenpraktijk Winkel en Nieuwe Niedorp Koperwiek

Nadere informatie

11600 module geïntegreerde eerstelijnszorg voor samenwerkingsverbanden met een rechtspersoonlijkheid

11600 module geïntegreerde eerstelijnszorg voor samenwerkingsverbanden met een rechtspersoonlijkheid Prestatiecode 2016 code Inschrijftarieven, modulen en abonnementen 11000 verzekerden tot 65 jaar niet woonachtig in een achterstandswijk 11100 verzekerden van 65 jaar tot 75 jaar niet woonachtig in een

Nadere informatie

Aanvullende gegevens. Gegevens aanvrager. Geboortedatum: Geslacht: Uw organisatiegegevens

Aanvullende gegevens. Gegevens aanvrager. Geboortedatum: Geslacht: Uw organisatiegegevens Aanvullende gegevens Gegevens aanvrager Naam: Voornamen: Banai Abdul Zaher Geboortedatum: 15-04-1959 Geslacht: Functie: Man huisarts Heeft u de bereikbaarheid voor spoedgevallen geborgd: Is er sprake van

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 - 1 -

Jaarverslag 2012 - 1 - Jaarverslag 2012-1 - Inhoud Inleiding pag 3 Infrastructuur en organisatie 5 Team 12 Patiënten 14 Medisch handelen 14 Verslaglegging en voorlichting 15 Kwaliteitsbeleid 18-2 - Inleiding Historie en profiel

Nadere informatie

Kernafspraken overeenkomst vrijgevestigde huisarts zorgverzekeraar

Kernafspraken overeenkomst vrijgevestigde huisarts zorgverzekeraar Kernafspraken overeenkomst vrijgevestigde huisarts zorgverzekeraar 2015-2016 Deel I. De huisarts/samenwerkingsverband: Naam huisarts : «CM_USER_LONGTITLE» «CM_USER_FULLNAME» Praktijkadres : «CM_PRACTICE_STREET»

Nadere informatie

NZa-maximumtarieven huisartsenzorg 2016 en 2017

NZa-maximumtarieven huisartsenzorg 2016 en 2017 NZa-maximumtarieven huisartsenzorg 2016 en 2017 Inschrijvingen op naam, per kwartaal Geen 11000 ION < 65 per kwartaal 14,72 14,99 11100 ION 65 tot 75 per kwartaal 21,41 21,81 11101 ION 75 per kwartaal

Nadere informatie

Inleiding. Over een aantal van deze onderwerpen doen wij elders in het jaarverslag uitvoeriger verslag.

Inleiding. Over een aantal van deze onderwerpen doen wij elders in het jaarverslag uitvoeriger verslag. Inleiding Historie en profiel van de praktijk Voor een beschrijving van de historie en het profiel van de praktijk verwijzen wij graag naar de voorgaande jaarverslagen. Visie De missie van onze praktijk

Nadere informatie

Huisartspraktijk E.W.J. Ficken B.V.

Huisartspraktijk E.W.J. Ficken B.V. Huisartspraktijk E.W.J. Ficken B.V. arverslag/arplan 2014 --------- Beleidsplan 2015-2018 Naam praktijk : Huisartspraktijk EWJ Ficken B.V. Huisarts(en) : E.W.J. Ficken arverslagcoördinator : E.W.J. Ficken

Nadere informatie

Behandeld door adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure JWES/escs/EZK/ 09d Huisartsenbekostiging 12 november 2009

Behandeld door  adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure JWES/escs/EZK/ 09d Huisartsenbekostiging 12 november 2009 Aan het bestuur van de Landelijke Huisartsen Vereniging, de Landelijke Vereniging voor de Georganiseerde Eerstelijn en Zorgverzekeraars Nederland Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht

Nadere informatie

NHG kwaliteitsnormen beschreven voor Huisartsen Weemelanden

NHG kwaliteitsnormen beschreven voor Huisartsen Weemelanden NHG kwaliteitsnormen beschreven voor Huisartsen Weemelanden 1: Kwaliteit Huisartsen Weemelanden streeft ernaar de beste kwaliteit van zorg te geven aan de patiënten. We streven ten allen tijde naar verantwoorde

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Venediën 26 1441 AK Purmerend www.drijverdaan.nl drijverdaan@zorgring.nl Tel: 0299 423993 Fax: 0299 428209

Jaarverslag 2014. Venediën 26 1441 AK Purmerend www.drijverdaan.nl drijverdaan@zorgring.nl Tel: 0299 423993 Fax: 0299 428209 Jaarverslag 2014 Venediën 26 1441 AK Purmerend www.drijverdaan.nl drijverdaan@zorgring.nl Tel: 0299 423993 Fax: 0299 428209 INHOUD 2 1. Inleiding 3 a Korte omschrijving praktijk b Missie en visie c Overzicht

Nadere informatie

Jaarverslag. Het Huisartsenteam Oudenbosch medisch centrum. Praktijk Bettink. Juli 2013 14 e jaargang

Jaarverslag. Het Huisartsenteam Oudenbosch medisch centrum. Praktijk Bettink. Juli 2013 14 e jaargang arverslag 2012 Het Huisartsenteam Oudenbosch medisch centrum Praktijk Bettink Juli 2013 14 e jaargang INHOUD Voorwoord! 3 Inleiding! 3 Visie 3 Locatie van de praktijk 3 Gebouw 3 Samenwerkingsvorm huisartsen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Praktijkadres Venediën 26 1441 AK Purmerend www.drijverdaan.nl drijverdaan@zorgring.nl Tel: 0299 423993 Fax: 0299 428209

Jaarverslag 2013. Praktijkadres Venediën 26 1441 AK Purmerend www.drijverdaan.nl drijverdaan@zorgring.nl Tel: 0299 423993 Fax: 0299 428209 Jaarverslag 2013 Praktijkadres Venediën 26 1441 AK Purmerend www.drijverdaan.nl drijverdaan@zorgring.nl Tel: 0299 423993 Fax: 0299 428209 INHOUD 2 1. Inleiding 3 a Korte omschrijving praktijk b Missie

Nadere informatie

Huisartsenpraktijk Hoekstra & de Doelder Jaarverslag 2013

Huisartsenpraktijk Hoekstra & de Doelder Jaarverslag 2013 arverslag 2013 Huisartsenpraktijk Hoekstra & de Doelder arverslag 2013 Contactgegevens: Haagweg 191 2281 AK Rijswijk 070-3994203 www.mchaagweg.nl Publicatie datum: 15 juli 2014 arverslag 2013 Huisartsenpraktijk

Nadere informatie

WIJZIGINGEN OVEREENKOMST ZORGVERZEKERAAR 2016

WIJZIGINGEN OVEREENKOMST ZORGVERZEKERAAR 2016 WIJZIGINGEN OVEREENKOMST ZORGVERZEKERAAR 2016 ZORGVERZEKERAAR Zilveren Kruis (ZK) REGIO Amsterdam, Drenthe, Gelre-IJssel, Midden Nederland, Noord-Holland-Midden, Rotterdam, Zwolle-Flevoland-Vechtdal REGIOMANAGERS

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Praktijk B.H.F. Sombekke Bamshoevelaan 32 7523 JJ Enschede

Jaarverslag 2013 Praktijk B.H.F. Sombekke Bamshoevelaan 32 7523 JJ Enschede Jaarverslag 013 Praktijk B.H.F. Sombekke Bamshoevelaan 3 753 JJ Enschede 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Inleiding pagina 3 Historie pagina 4 Visie pagina 4 Personeel pagina 5 Praktijkorganisatie

Nadere informatie

Algemene informatie huisartspraktijk

Algemene informatie huisartspraktijk Algemene informatie huisartspraktijk Adres en telefoon Kruidentuin 5d 2991 RK Barendrecht Telefoonnummer: 0180-617141 Receptenlijn: (24 uur per dag bereikbaar): 0180-617141 (optie 2) (alleen voor herhaalrecepten/chronische

Nadere informatie

De implementatie in de huisartsenpraktijk

De implementatie in de huisartsenpraktijk De implementatie in de huisartsenpraktijk Voor wie: -Start met ketenzorg COPD Ketenzorg COPD -Doel: - Idee hoe COPD ketenzorg te implementeren Hoe tot stand: - Ketenzorgprogramma COPD van werkgroep - Zorgstandaard

Nadere informatie

Huisartsenpraktijk Hoekstra & de Doelder Jaarverslag 2014. Contactgegevens: Haagweg 191 2281 AK Rijswijk. 070-3994203 www.mchaagweg.

Huisartsenpraktijk Hoekstra & de Doelder Jaarverslag 2014. Contactgegevens: Haagweg 191 2281 AK Rijswijk. 070-3994203 www.mchaagweg. JAARVERSLAG 2014 Huisartsenpraktijk Hoekstra & de Doelder arverslag 2014 Contactgegevens: Haagweg 191 2281 AK Rijswijk 070-3994203 www.mchaagweg.nl Publicatie datum: 10 juli 2015 arverslag 2014 Huisartsenpraktijk

Nadere informatie

Verleende zorg. B1.1 Aantal contacten met de huisarts in 2014

Verleende zorg. B1.1 Aantal contacten met de huisarts in 2014 trendtabel Verleende zorg De geregistreerde en gedeclareerde CTG codes uit uw HIS vormen de basis voor de resultaten over contacten en verrichtingen, (zie http://www.nza.nl/regelgeving/tarieven/vrije-beroepsbeoefenaren/tarieven-en-prestaties-).

Nadere informatie

Jaarverslag Huisartspraktijk H.A.Mantingh Boslaan KH Roden T: I: E:

Jaarverslag Huisartspraktijk H.A.Mantingh Boslaan KH Roden T: I:  E: Jaarverslag 2015 Huisartspraktijk H.A.Mantingh Boslaan 4 9301 KH Roden T: 0505019072 I: www.mantingh.info E: huisarts@mantingh.info Inhoudsopgave: 1. Praktijkbeschrijving 2. Spiegelinformatie medisch handelen.

Nadere informatie

INHOUD. 1. Patiënten 1.1 Aantallen, verdeling, verzekeringsvorm 1.2 Geografische verdeling

INHOUD. 1. Patiënten 1.1 Aantallen, verdeling, verzekeringsvorm 1.2 Geografische verdeling Jaarverslag in getallen Huisartsen praktijk Westlandgracht 2015 in vergelijking met 2014 INHOUD 1. Patiënten 1.1 Aantallen, verdeling, verzekeringsvorm 1.2 Geografische verdeling 2. Zorg en zorgkwaliteit

Nadere informatie

Bijlage 4 M&I Verrichtingen 2017

Bijlage 4 M&I Verrichtingen 2017 Bijlage 4 M&I Verrichtingen 2017 Algemeen De verrichtingen die in onderstaande lijst genoemd zijn, mogen door de zorgaanbieder worden gedeclareerd mits voldaan wordt aan de gestelde voorwaarden in de vigerende

Nadere informatie

Bijlage 4 M&I Verrichtingen

Bijlage 4 M&I Verrichtingen Bijlage 4 M&I Verrichtingen 2018-19 Algemeen De verrichtingen die in onderstaande lijst genoemd zijn, mogen door de zorgaanbieder worden gedeclareerd als voldaan wordt aan de gestelde voorwaarden in de

Nadere informatie

Jaarverslag Huisartsenpraktijk van der Endt en Garretsen

Jaarverslag Huisartsenpraktijk van der Endt en Garretsen Jaarverslag 2016 Huisartsenpraktijk van der Endt en Garretsen Huisartsenpraktijk van der Endt en Garretsen Molenweg 39 2681 RE Monster Tel: 0174-243441 www.huisartsenpraktijkvanderendtengarretsen.praktijkinfo.nl

Nadere informatie

Vragen, wensen en opmerkingen opgehaald tijdens de praktijkbezoeken

Vragen, wensen en opmerkingen opgehaald tijdens de praktijkbezoeken Vragen, wensen en opmerkingen opgehaald tijdens de praktijkbezoeken Kaderartsen en praktijkbezoekers hebben alle vragen, wensen en opmerkingen tijdens de praktijkbezoeken gebundeld tot een geheel. Individuele

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2015 Smits, Lemckert & Grote, huisartsen gevestigd in Zoetermeer

Kwaliteitsjaarverslag 2015 Smits, Lemckert & Grote, huisartsen gevestigd in Zoetermeer Kwaliteitsjaarverslag 2015 Smits, Lemckert & Grote, huisartsen gevestigd in Zoetermeer Datum augustus 2016 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Historie en profiel van de praktijk... 3 1.2 Het afgelopen jaar...

Nadere informatie

januari 2016 Jaarverslag 2015 Natalie Westhuis- Vonhof

januari 2016 Jaarverslag 2015 Natalie Westhuis- Vonhof januari 2016 Jaarverslag 2015 Praktijkhouder Opsteller R.W. Stikkel Natalie Westhuis- Vonhof Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van huisartsenpraktijk Stikkel. Halverwege het jaar is de praktijk

Nadere informatie

Praktijkmanagement in de huisartspraktijk

Praktijkmanagement in de huisartspraktijk Praktijkmanagement in de huisartspraktijk Voorstellen Yvette Hesp; Praktijkmanager De Hagen Personeelsadviseur Thoon Gezondheidswetenschappen & Personeelsmanagement Werkervaring zakelijke dienstverlening

Nadere informatie

Werken met het ketenprogramma CVRM

Werken met het ketenprogramma CVRM Werken met het ketenprogramma CVRM Praktijkinformatie Zorgprogramma CVRM voor huisartsen en praktijkondersteuners www.rohamsterdam.nl Inhoud 1. AAN DE SLAG MET CVRM!... 3 2. KETENPARTNERS... 3 3. WAT DOET

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015. Kolonel Verveerstraat 66, 1411 VE Naarden, www.keverdijkhuisartsen.nl

JAARVERSLAG 2015. Kolonel Verveerstraat 66, 1411 VE Naarden, www.keverdijkhuisartsen.nl JAARVERSLAG 2015 Kolonel Verveerstraat 66, 1411 VE Naarden, www.keverdijkhuisartsen.nl INHOUD 1. Inleiding.................................. 3 2. Historie en profiel van de praktijk..................................

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Huisartsenpraktijk Jonker & Koetsier

Jaarverslag 2014 Huisartsenpraktijk Jonker & Koetsier Jaarverslag 2014 Huisartsenpraktijk Jonker & Koetsier Jaarverslag Praktijk Jonker Koetsier 1 Huisartsenpraktijk Jonker Koetsier Beverwijkstraat 9C 1024 VR Amsterdam Tel: 020-6360086 info@jonkerkoetsier.nl

Nadere informatie

Impactanalyse huisartsenzorg & multi disciplinaire zorg. Effecten nieuw beleid per 2015

Impactanalyse huisartsenzorg & multi disciplinaire zorg. Effecten nieuw beleid per 2015 Impactanalyse huisartsenzorg & multi disciplinaire zorg Effecten nieuw beleid per 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Robuustheid dataset 6 3. Gewijzigde parameters M&I 8 4. Totaal analyse (M&I + POH-GGZ

Nadere informatie

Bereikbaarheid: Spoedlijn: Alle huisartsen 0528-371133. Praktijklijnen: Receptenlijnen:

Bereikbaarheid: Spoedlijn: Alle huisartsen 0528-371133. Praktijklijnen: Receptenlijnen: In deze folder van huisartsenpraktijk Zuidwolde vindt u informatie over de algemene gang van zaken in de drie praktijken en de belangrijke telefoonnummers. Wellicht is het een goed idee om deze folder,

Nadere informatie

Meldactie Integrale bekostiging Resultaten. Januari/februari 2012

Meldactie Integrale bekostiging Resultaten. Januari/februari 2012 Meldactie Integrale bekostiging Resultaten Januari/februari 2012 Voor deze meldactie zijn met name patiënten uitgenodigd die te maken hebben met Diabetes, COPD of met (risico op) een hart en vaataandoening.

Nadere informatie

Bijlage 4 M&I Verrichtingen

Bijlage 4 M&I Verrichtingen Bijlage 4 M&I Verrichtingen 2016-2017 Algemeen De verrichtingen die in onderstaande lijst genoemd zijn, mogen door de zorgaanbieder worden gedeclareerd mits voldaan wordt aan de gestelde voorwaarden in

Nadere informatie

OMNIHIS REGISTREREN IS ESSENTIEEL. Eenduidig op dezelfde manier. Allemaal. Consequent coderen. Afspraken vastleggen op schrift

OMNIHIS REGISTREREN IS ESSENTIEEL. Eenduidig op dezelfde manier. Allemaal. Consequent coderen. Afspraken vastleggen op schrift OMNIHIS REGISTREREN IS ESSENTIEEL Eenduidig op dezelfde manier Allemaal Consequent coderen Afspraken vastleggen op schrift Ieder altijd met eigen code inloggen dan is selecteren mogelijk NU PLANNEN +REGISTREREN

Nadere informatie

De weg naar ketenzorg via het LSP

De weg naar ketenzorg via het LSP De weg naar ketenzorg via het LSP Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie Harrie Geboers Programmamanager Informatie-uitwisseling Ketenzorg Wat is ketenzorg? Behandeling en begeleiding chronische

Nadere informatie

Jaarverslag Het Huisartsenteam OUMC

Jaarverslag Het Huisartsenteam OUMC 2013 Jaarverslag Het Huisartsenteam OUMC Philips & Bettink Mei 2014, 15de jaargang INLEIDING 2 Visie 3 De opbouw van de praktijkpopulatie 3 Populatiestratificatie 5 Zorgprogramma s 6 Individueel zorgplan

Nadere informatie

Fijn dat uw praktijk meedoet aan ACT II, het vervolg van het Amsterdams Cardiovasculair Traject (ACT).

Fijn dat uw praktijk meedoet aan ACT II, het vervolg van het Amsterdams Cardiovasculair Traject (ACT). Welkom bij ACT II Fijn dat uw praktijk meedoet aan ACT II, het vervolg van het Amsterdams Cardiovasculair Traject (ACT). ACT liep van 2010-2012 en heeft een groot deel van de Amsterdamse huisartsen gestimuleerd

Nadere informatie

Tarieven eerstelijnsbehandelingen logopedie per oktober 2015. Onderstaande tarieven gelden voor : Centrale Verwerkingseenheid CZ, Delta Lloyd, OHRA

Tarieven eerstelijnsbehandelingen logopedie per oktober 2015. Onderstaande tarieven gelden voor : Centrale Verwerkingseenheid CZ, Delta Lloyd, OHRA Onderstaande tarieven gelden voor : Centrale Verwerkingseenheid CZ, Delta Lloyd, OHRA 4000 Behandeling logopedie 30,00 4001 Behandeling incl. uittoeslag 40,10 4010 Telefonische zitting 15,00 4102 Eenmalig

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Praktijk Hoofdweg366. Inhoudsopgave: Inleiding. Praktijk. Praktijkorganisatie. Veranderingen. Verbeterplannen 20/11/12

Jaarverslag 2012. Praktijk Hoofdweg366. Inhoudsopgave: Inleiding. Praktijk. Praktijkorganisatie. Veranderingen. Verbeterplannen 20/11/12 Jaarverslag 2012 Praktijk Hoofdweg366 Inhoudsopgave: Inleiding Praktijk Praktijkorganisatie Veranderingen Verbeterplannen 20/11/12 Verbeteronderwerpen 2012/2013 Kengetallen Inleiding Dit is het tweede

Nadere informatie

Huisartspraktijk E.W.J. Ficken B.V.

Huisartspraktijk E.W.J. Ficken B.V. Huisartspraktijk E.W.J. Ficken B.V. arverslag/arplan 2012 Naam praktijk : Huisartspraktijk EWJ Ficken B.V. Huisarts(en) : E.W.J. Ficken arverslagcoördinator : E.W.J. Ficken Praktijk adres : Parklaan 6

Nadere informatie

Op het verplichte en vrijwillige eigen risico zijn niet van toepassing: - de kosten van ketenzorg bij diabetes, vasculair risicomanagement en COPD.

Op het verplichte en vrijwillige eigen risico zijn niet van toepassing: - de kosten van ketenzorg bij diabetes, vasculair risicomanagement en COPD. Ketenzorg 2017 Amersfoortse (de) / Ditzo Op het verplichte en vrijwillige eigen risico zijn niet van toepassing: - de kosten van ketenzorg bij diabetes, vasculair risicomanagement en COPD. Onder ketenzorg

Nadere informatie

Elektronisch patiëntendossier Zoetermeer - Benthuizen

Elektronisch patiëntendossier Zoetermeer - Benthuizen Elektronisch patiëntendossier Zoetermeer - Benthuizen Informatiefolder voor patiënten Uitgave: Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer Versie: oktober 2012 Deze folder wordt u ter beschikking

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2017

Beleidsplan 2014-2017 Beleidsplan 2014-2017 10-4-2014 Inhoud Inleiding... 2 De organisatie... 3 De populatie... 4 Missie... 5 Samenwerking... 5 Zorgaanbod... 6 Zorgvraag... 8 ICT... 9 Kwaliteit... 10 Doelstellingen... 11 1

Nadere informatie

Beleid Coöperatie VGZ. module POH-S 2015 D0084-201410

Beleid Coöperatie VGZ. module POH-S 2015 D0084-201410 Beleid Coöperatie VGZ module POH-S 2015 D0084-201410 1. Inleiding VGZ investeert in een sterke laagdrempelige eerste lijn en vindt het van belang dat de eerstelijnszorg geïntegreerd en in de nabije omgeving

Nadere informatie

Praktijkvoorbeeld: Eerstelijns ketenzorg astma in Maastricht-Heuvelland CAHAG conferentie 15 jan 2015. Maud van Hoof en Geertjan Wesseling

Praktijkvoorbeeld: Eerstelijns ketenzorg astma in Maastricht-Heuvelland CAHAG conferentie 15 jan 2015. Maud van Hoof en Geertjan Wesseling Praktijkvoorbeeld: Eerstelijns ketenzorg astma in Maastricht-Heuvelland CAHAG conferentie 15 n 2015 Maud van Hoof en Geertn Wesseling Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor

Nadere informatie

Jaarverslag

Jaarverslag Jaarverslag 2011-1 - Inhoud Inleiding pag 3 Infrastructuur en organisatie 5 Team 9 Patiënten 11 Medisch handelen 11 Verslaglegging en voorlichting 12 Kwaliteitsbeleid 15-2 - Inleiding Historie en profiel

Nadere informatie

Werkdocument prestatie Gestructureerde complexe ouderenzorg

Werkdocument prestatie Gestructureerde complexe ouderenzorg Werkdocument prestatie Gestructureerde complexe ouderenzorg Beschrijving van de prestatie De module gestructureerde complexe ouderenzorg richt zich op de zorg aan ouderen van 75 jaar en ouder in de eerste

Nadere informatie

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: LibertonI

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: LibertonI Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: LibertonI Datum aanmaak rapport:26-11-2015 1 Laatste ronde patiëntenvragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 31-10-2013 tot 9-11-2013

Nadere informatie

WIJZINGEN OVEREENKOMSTEN ZORGVERZEKERAARS 2015

WIJZINGEN OVEREENKOMSTEN ZORGVERZEKERAARS 2015 WIJZINGEN OVEREENKOMSTEN ZORGVERZEKERAARS 2015 ZORGVERZEKERAAR KRINGEN REGIOMANAGER Achmea Amsterdam, Drenthe, Gelre-IJssel, Midden Nederland, Noord-Holland-Midden, Rotterdam, Zwolle-Flevoland-Vechtdal

Nadere informatie

Bijlage bij beleidsregel CV-5000-4.1.6.-2

Bijlage bij beleidsregel CV-5000-4.1.6.-2 Bijlage bij beleidsregel CV-5000-4.1.6.-2 De door zorgaanbieders die geneeskundige zorg leveren zoals huisartsen die bieden in het kader van Modernisering en Innovatie in rekening te brengen prestaties

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Huisarstenpraktijk E.Bajramova

Jaarverslag 2016 Huisarstenpraktijk E.Bajramova Jaarverslag 2016 Huisarstenpraktijk E.Bajramova Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Het afgelopen jaar 3. Personeel 4.Ziekteverzuim 5. Opleiding 6. Bereikbaarheid 7.Organisatie van de werkdag 8. Apparatuur 9.Samenwerking

Nadere informatie

MEMO. Taskforce leden DBC-GGZ Vrijgevestigden en Instellingen Laatste overzicht declaratieverkeer van Vecozo. Aan: Datum: 26 november 2008.

MEMO. Taskforce leden DBC-GGZ Vrijgevestigden en Instellingen Laatste overzicht declaratieverkeer van Vecozo. Aan: Datum: 26 november 2008. Aan: Betreft: Taskforce leden DBC-GGZ Vrijgevestigden en Instellingen Laatste overzicht declaratieverkeer van Vecozo Afzender: Capgemini Datum: 26 november 2008 Inleiding Om inzicht te krijgen in het elektronisch

Nadere informatie

NEN 15224 Zorg en Welzijn HaZo24 HuisartsenZorg 24 uur

NEN 15224 Zorg en Welzijn HaZo24 HuisartsenZorg 24 uur NEN 15224 Zorg en Welzijn HaZo24 HuisartsenZorg 24 uur TOELICHTING Aanleiding voor nieuw kwaliteitssysteem Opbouw HaZo24 Doel van de gehouden pilot en onze gezamenlijke rol naar de toekomst toe Wat is

Nadere informatie

Ruimte voor substitutie? Verschuivingen van tweedelijns naar eerstelijnszorg

Ruimte voor substitutie? Verschuivingen van tweedelijns naar eerstelijnszorg Ruimte voor substitutie? Verschuivingen van tweedelijns naar eerstelijnszorg CE van Dijk, JC Korevaar, JD de Jong, B Koopmans, M van Dijk, DH de Bakker Presentatie, 20 maart 2014. Dr. JC Korevaar, programmaleider

Nadere informatie

Overzicht vergoeding Diëtetiek vanuit de Basisverzekering 2016

Overzicht vergoeding Diëtetiek vanuit de Basisverzekering 2016 Overzicht vergoeding Diëtetiek vanuit de Basisverzekering 2016 MAATSCHAPPIJ PRODUCT VERGOEDING AANVULLENDE VOORWAARDEN Amersfoortse (de) Zorgverzekering Flexibel Gecontracteerd: 100%, max. 3 Niet-gecontracteerd:

Nadere informatie

PRAKTIJK INFORMATIE. Huisartsenpraktijk Dolium. Adres Gebint 1b 5521 WD Eersel. Telefoon Huisartsen spoednummer

PRAKTIJK INFORMATIE. Huisartsenpraktijk Dolium. Adres Gebint 1b 5521 WD Eersel. Telefoon Huisartsen spoednummer PRAKTIJK INFORMATIE Huisartsenpraktijk Dolium Adres Gebint 1b 5521 WD Eersel Telefoon 0497 598360 Huisartsen spoednummer 0497 598368 Receptenlijn 0497 598369 www.huisartsendolium.nl Na 17.00 uur en in

Nadere informatie

Inleiding... 1. Waarom een jaarverslag en praktijkplan?... 1. Wettelijk kader... 1. Bijdrage aan het kwaliteitsbeleid... 2

Inleiding... 1. Waarom een jaarverslag en praktijkplan?... 1. Wettelijk kader... 1. Bijdrage aan het kwaliteitsbeleid... 2 Inhoud Inleiding... 1 Waarom een jaarverslag en praktijkplan?... 1 Wettelijk kader... 1 Bijdrage aan het kwaliteitsbeleid... 2 Waaruit bestaat een jaarverslag/-plan?... 5 Hoe maakt u een jaarverslag/-plan?...

Nadere informatie

JAARVERSLAG Huisartsenpraktijk MIR Dhr. J. Abdulraheam Dordrechtweg DM Arnhem. [Geef tekst op] Pagina 1

JAARVERSLAG Huisartsenpraktijk MIR Dhr. J. Abdulraheam Dordrechtweg DM Arnhem. [Geef tekst op] Pagina 1 JAARVERSLAG 2016 Huisartsenpraktijk MIR 07-02-2017 Dhr. J. Abdulraheam Dordrechtweg 14 6843 DM Arnhem [Geef tekst op] Pagina 1 Inhoud 1. Visie en missie... 3 2. De organisatie... 3 2.1 De huisarts.. 3

Nadere informatie

WIJZINGEN OVEREENKOMSTEN ZORGVERZEKERAARS 2015

WIJZINGEN OVEREENKOMSTEN ZORGVERZEKERAARS 2015 WIJZINGEN OVEREENKOMSTEN ZORGVERZEKERAARS 2015 ZORGVERZEKERAAR Achmea KRINGEN Amsterdam, Drenthe, Gelre-IJssel, Midden Nederland, Noord-Holland-Midden, Rotterdam, Zwolle-Flevoland-Vechtdal REGIOMANAGER

Nadere informatie

M.M.J.M. Brassé, huisarts

M.M.J.M. Brassé, huisarts M.M.J.M. Brassé, huisarts Kim van Haren, assistente Irene Brentjens, assistente Sandy Gelissen, assistente Beukenlaan 3 6063 DA Vlodrop Tel: 0475-401225 Tel: spoedlijn in levensbedreigende situaties:0475-400010

Nadere informatie

CVRM in N.Kennemerland

CVRM in N.Kennemerland CVRM in N.Kennemerland Goof Zonneveld Jacco Rempe Huisartsenzorg Noord-Kennemerland Zorgprogramma CVRM Preventie Preventie van HVZ traditioneel altijd aandacht voor hypertensie, onvoldoende aandacht voor

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Huisartsenpraktijk Jonker & Koetsier

Jaarverslag 2015 Huisartsenpraktijk Jonker & Koetsier Jaarverslag 2015 Huisartsenpraktijk Jonker & Koetsier Jaarverslag Praktijk Jonker Koetsier 1 Huisartsenpraktijk Jonker Koetsier Beverwijkstraat 9C 1024 VR Amsterdam Tel: 020 6360086 info@jonkerkoetsier.nl

Nadere informatie

Zorgovereenkomst Huisartsgeneeskundige Zorg 2016-2017. Bijlage 1 Lijst Modernisering- en Innovatie verrichtingen en verbruiksmaterialen

Zorgovereenkomst Huisartsgeneeskundige Zorg 2016-2017. Bijlage 1 Lijst Modernisering- en Innovatie verrichtingen en verbruiksmaterialen Zorgovereenkomst Huisartsgeneeskundige Zorg 2016-2017 Bijlage 1 Lijst Modernisering- en Innovatie verrichtingen en verbruiksmaterialen Audiometrie Objectiveren van subjectief verminderd gehoor en bepaling

Nadere informatie

Bekostiging van de huisartsenzorg:

Bekostiging van de huisartsenzorg: Bekostiging van de huisartsenzorg: Eindrapportage C.E. van Dijk 1 R.A. Verheij 1 H. van den Hoogen 2 D.H. de Bakker 1 1 NIVEL 2 IQ Healthcare ISBN 978-90-6905-955-6 http://www.nivel.nl nivel@nivel.nl Telefoon

Nadere informatie

Menzis CZ, DeltaLloyd, Ohra Achmea/AGIS VGZ MCA De Friesland DSW Multizorg alleen op verwijzing

Menzis CZ, DeltaLloyd, Ohra Achmea/AGIS VGZ MCA De Friesland DSW Multizorg alleen op verwijzing Overzicht 2015 aan huis behandelingen chronische aandoeningen niet-dchronische aandoeningen wachttijd Menzis CZ, DeltaLloyd, Ohra Achmea/AGIS VGZ MCA De Friesland DSW Multizorg alleen op verwijzing verwijzing

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! [titel folder] Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede medische zorg Ziekte, een blessure of ongeval komen vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen in de spreekkamer

Nadere informatie

Tarieven 2013. Dordrecht. www.vitaliz.info

Tarieven 2013. Dordrecht. www.vitaliz.info Dordrecht www.vitaliz.info Binnen Vitaliz werken uitsluitend fysiotherapeuten die gespecialiseerd zijn in de behandeling en begeleiding van de ouder wordende mens. In deze brochure leest u over de algemene

Nadere informatie

Huisartsenpraktijk. L. Hiltermann B. van der Velden

Huisartsenpraktijk. L. Hiltermann B. van der Velden Huisartsenpraktijk L. Hiltermann B. van der Velden Algemene Informatie Huisartsenpraktijk Hiltermann en Van der Velden Adres: Vossenbrinkweg 1k 7491 DA Delden Telefoon: 074 376 1257 Fax: 074 376 5208 E-mail:

Nadere informatie

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: J.E. Peerdeman-van Putten (2228-7)

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: J.E. Peerdeman-van Putten (2228-7) Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: J.E. Peerdeman-van Putten (2228-7) Datum aanmaak rapport:28-09-2017 1 Laatste ronde patiënten vragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld

Nadere informatie

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: ZwartV

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: ZwartV Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: ZwartV Datum aanmaak rapport:08-05-2017 1 Laatste ronde patiënten vragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 15-4-2017 tot 15-4-2017

Nadere informatie

TARIEVENLIJST HUISARTSENZORG. Bijlage 3 bij tariefbeschikking TB/CU-7076-03 van 17 december 2013

TARIEVENLIJST HUISARTSENZORG. Bijlage 3 bij tariefbeschikking TB/CU-7076-03 van 17 december 2013 TARIEVENLIJST HUISARTSENZORG Bijlage 3 bij tariefbeschikking TB/CU-7076-03 van 17 december 2013 De door zorgaanbieders die geneeskundige zorg leveren zoals huisartsen die bieden in het kader van Modernisering

Nadere informatie

Huisartsenpraktijk Hoekstra & de Doelder Jaarverslag Contactgegevens: Haagweg AK Rijswijk

Huisartsenpraktijk Hoekstra & de Doelder Jaarverslag Contactgegevens: Haagweg AK Rijswijk JAARVERSLAG 2015 Huisartsenpraktijk Hoekstra & de Doelder Jaarverslag 2015 Contactgegevens: Haagweg 191 2281 AK Rijswijk 070-3994203 www.mchaagweg.nl Publicatie datum: 20 mei 2016, patiëntenversie Jaarverslag

Nadere informatie

De oplossing voor het opzetten van gestructureerde osteoporosezorg

De oplossing voor het opzetten van gestructureerde osteoporosezorg Osteoporosezorg in uw huisartsenpraktijk De oplossing voor het opzetten van gestructureerde osteoporosezorg Osteoporosezorg De ontwikkeling van osteoporose Osteoporose is in de loop van de laatste vijftien

Nadere informatie

maatschap Jouster huisartsen

maatschap Jouster huisartsen Jaarverslag praktijkondersteuning 2005 maatschap Jouster huisartsen Inhoud A. Praktijkgegevens 3 B. Inzet personeel 4 C. Patiëntpopulatie en taken 5 D. Samenwerking 9 E. Financieel 10 Jaarverslag POH 2005

Nadere informatie

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: MimpenMG

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: MimpenMG Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: MimpenMG Datum aanmaak rapport:11-11-2015 1 Laatste ronde patiëntenvragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 1-3-2014 tot 1-3-2014

Nadere informatie

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de praktijk: Huisartsenpraktijk ten Kate (1107)

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de praktijk: Huisartsenpraktijk ten Kate (1107) Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de praktijk: Huisartsenpraktijk ten Kate (1107) Datum aanmaak rapport:17-11-2016 1 Laatste ronde patiënten vragenlijsten praktijk Periode waarin ingevuld

Nadere informatie

Beleidsplan huisartsenpraktijk Metz & Smits 2015 2018 versie september 2015

Beleidsplan huisartsenpraktijk Metz & Smits 2015 2018 versie september 2015 Beleidsplan huisartsenpraktijk Metz & Smits 2015 2018 versie september 2015 Inhoud 1. inleiding 2. de organisatie 3. de populatie 4. missie 5. samenwerking 6. zorgaanbod 7. zorgvraag 8. automatisering

Nadere informatie

Landelijke profiel huisartsopleider en opleidingspraktijk

Landelijke profiel huisartsopleider en opleidingspraktijk Landelijk profiel opleider en opleidingspraktijk / Kerngegevens opleider en opleidingspraktijk (in te vullen door opleider) laatste revisie datum naam 1. Persoonsgegevens naam voorletter(s) tussenvgsl

Nadere informatie

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: C. Noordzij

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: C. Noordzij Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: C. Noordzij Datum aanmaak rapport:16-09-2017 1 Laatste ronde patiënten vragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 5-8-2017 tot 1-9-2017

Nadere informatie

Bijlage bij beleidsregel CV-5000-4.1.6.-5

Bijlage bij beleidsregel CV-5000-4.1.6.-5 Bijlage bij beleidsregel CV-5000-4.1.6.-5 De door zorgaanbieders die geneeskundige zorg leveren zoals huisartsen die bieden in het kader van Modernisering en Innovatie in rekening te brengen prestaties

Nadere informatie

Midden Limburg. Meditta organisatie. en Midden Limburg 428.607 inwoners 205 gevestigde huisartsen 113 huisartsenpraktijken. Westelijke Mijnstreek

Midden Limburg. Meditta organisatie. en Midden Limburg 428.607 inwoners 205 gevestigde huisartsen 113 huisartsenpraktijken. Westelijke Mijnstreek Meditta organisatie Midden Limburg Westelijke Mijnstreek en Midden Limburg 428.607 inwoners 205 gevestigde huisartsen 113 huisartsenpraktijken Westelijke Mijnstreek Dienstenaanbod Meditta Spoedzorg Huisartsen

Nadere informatie

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Schudel

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Schudel Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Schudel Datum aanmaak rapport:20-03-2016 1 Laatste ronde patiëntenvragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 12-10-2015 tot 7-3-2016

Nadere informatie

Huisartsenpraktijk Bender Overschie, januari 2013 Auteur: P.P.M. Bender versie: 1.0

Huisartsenpraktijk Bender Overschie, januari 2013 Auteur: P.P.M. Bender versie: 1.0 Huisartsenpraktijk Bender Overschie, januari 2013 Auteur: P.P.M. Bender versie: 1.0 Informatiebeveiling Zie ook het Privacyregelement 1. Beroepsgeheim De huisartsen, psycholoog en POH s hebben als BIG

Nadere informatie

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Leenen

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Leenen Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Leenen Datum aanmaak rapport:26-11-2015 1 Laatste ronde patiëntenvragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 31-10-2013 tot 9-11-2013

Nadere informatie

B. van Abshoven A. Reiffers. Handboek organisatie van de huisartsenpraktijk

B. van Abshoven A. Reiffers. Handboek organisatie van de huisartsenpraktijk B. van Abshoven A. Reiffers Handboek organisatie van de huisartsenpraktijk Houten 2013 V Voorwoord Jarenlang is er gebruikgemaakt van het boek Zo werkt het in de huisartsenpraktijk van A.J. Dolmans, uitgegeven

Nadere informatie

RESULTATEN PATIENTEN ENQUETE 2015. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden contact (spreekuur, huisbezoek, telefonisch consult) gehad met de HAPEC?

RESULTATEN PATIENTEN ENQUETE 2015. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden contact (spreekuur, huisbezoek, telefonisch consult) gehad met de HAPEC? RESULTATEN PATIENTEN ENQUETE 2015 Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden contact (spreekuur, huisbezoek, telefonisch consult) gehad met de HAPEC? Gemiddeld 5 x Vind u dat u altijd door een arts geholpen

Nadere informatie

Zorg op maat voor Diabetes type 2 Waarom ontvangt u deze folder?

Zorg op maat voor Diabetes type 2 Waarom ontvangt u deze folder? Ketenzorg Zorg op maat voor Diabetes type 2 Waarom ontvangt u deze folder? Bij u is de chronische ziekte Diabetes vastgesteld. Om zo goed mogelijk met uw ziekte om te gaan, bent u onder behandeling van

Nadere informatie