Memo Deskresearch. Aan. Van. Kenmerk O&M / 452 / I Datum 10 oktober 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Memo Deskresearch. Aan. Van. Kenmerk O&M / 452 / I 0096. Datum 10 oktober 2008"

Transcriptie

1 Memo Deskresearch Vooronderzoek Verbeteren Diensten IH Aan Hans Rob H.R. de Reus/CPP/BLD Toeska T.V. Renier/CPP/BLD Robert R. Nass/CPP/BLD Van Matthijs M.J. Tegeler/CPP/BLD Willem W. Jansen/CPP/BLD Kenmerk O&M / 452 / I 0096 Datum 10 oktober 2008 Inleiding Deze memo presenteert een overzicht van de belangrijkste inzichten en uitkomsten uit recent onderzoek. Het overzicht is het resultaat van deskresearch dat is gedaan voor het Vooronderzoek Verbeteren Diensten IH. Het projectteam Vooronderzoek Verbeteren Diensten IH is gevraagd een visie te ontwikkelen op hoe de interactie tussen inkomstenbelastingplichtigen en Belastingdienst beter kan. Daarom staat wat burgers belangrijk vinden in deze memo centraal. Achtereenvolgens wordt ingegaan op: Hoe kijken burgers naar de Belastingdienst? Hoe is hun houding t.a.v. belasting betalen? Wat is gemak in de ogen van burgers? En wat zijn relevante ontwikkelingen? In deze memo wordt gefocust op burgers die een relatie met de Belastingdienst hebben omwille van inkomstenbelasting en de daaruit voortvloeiende interactie. En vooral op het massale proces. Op de regel en niet op de uitzonderingen. Er is dus niet gekeken naar uitstel aanvragen, bezwaarbehandeling, etc. Dat is niet onbelangrijk, maar wel vers twee. Inhoudsopgave 1 Hoe kijken burgers naar de Belastingdienst? Hoe kijken burgers naar gemak? Relevante verschillen Relevante ontwikkelingen... 8 Bijlage 1 Hoe spelen wij als Belastingdienst hierop in? Bijlage 2 Bronnen... 12

2 1 Hoe kijken burgers naar de Belastingdienst? Dit hoofdstuk geeft inzicht in het beeld dat burgers hebben van de Belastingdienst. Wat is het imago van de belastingdienst? Rapportcijfer Inkomstenbelastingplichtigen waarderen de Belastingdienst in 2008 met een 6.2, tegenover een 6.4 vorig jaar (Fiscale monitor, 2008). Dat is geen dikke voldoende, maar hierbij moet wel in acht worden genomen dat voor een organisatie als de Belastingdienst heel hoge scores op het gebied van imago en klanttevredenheid geen reële ambitie is. Imago Belastingdienst De Belastingdienst wil graag overkomen als geloofwaardig, verantwoordelijk, zorgvuldig, dienstverlenend en streng wanneer nodig. Daarom zijn 16 waarden aan inkomstenbelastingplichtigen voorgelegd met de vraag welke ze het meest van toepassing vinden op de Belastingdienst. Uit figuur 1 blijkt dat dienstverlenend, streng, verantwoordelijk en zorgvuldig best vaak worden genoemd. Geloofwaardig scoort aanzienlijk lager. 1 Dienstverlenend (33%) 2 Correct (32%) 3 Streng (28%) 4 Voorspelbaar (27%) 5 Verantwoordelijk (26%) 6 Zorgvuldig (35%) 7 Betrouwbaar (23%) Toegankelijk (23%) Deskundig (23%) Rekening houden met privacy (23%) 8 Gelijke behandeling (18%) 9 Integer (15%) Effectieve fraudebestrijding (15%) 10 Efficiënt (13%) 11 Geloofwaardig (11%) Transparant (11%) Figuur 1 Mate waarin burgers aspecten van toepassing vinden op Belastingdienst (Fiscale monitor, 2008) Stellingen Aan belastingplichtigen worden jaarlijks de stellingen voorgelegd (figuur 2). Uit het percentage achter elke stelling blijkt hoeveel procent van alle belastingplichtigen de stelling onderschrijft. Belastingdienst doet al het mogelijke om mij van dienst te zijn. 54% Ik vind de Belastingdienst over het algemeen betrouwbaar. 69% De Belastingdienst behandelt iedereen gelijk. 38% Ik kan me doorgaans vinden in de beslissingen van de Belastingdienst. 52% Medewerkers geven op dezelfde vraag een verschillend antwoord. 34% De Belastingdienst wijst voldoende op aftrekmogelijkheden 40% Figuur 2 Aan belastingplichtigen voorgelegde stellingen (Fiscale monitor, 2008) 2

3 Behandeling door Belastingdienst Een ruime meerderheid van de inkomstenbelastingplichtigen vindt dat zij streng wordt behandeld, 10% vindt dat zij zeer streng wordt behandeld en niemand vindt dat zij zeer soepel wordt behandeld (figuur 3). 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Zeer streng Streng Soepel Zeer soepel Figuur 3 Behandeling door de Belastingdienst (Fiscale monitor, 2008) Verbeterpunten De meeste suggesties die door inkomstenbelastingplichtigen worden gedaan hebben betrekking op de snelheid van handelen door de Belastingdienst. Vooral het terugbetalen van geld en het verwerken van aangiftes en wijzigingen moet sneller. Verder pleiten burgers voor: De Belastingdienst zou klantvriendelijker en minder bureaucratisch moeten worden. Procedures en formulieren moeten, vooral qua taalgebruik, eenvoudiger en duidelijker. De telefonische bereikbaarheid en de deskundigheid van medewerkers, die vragen moeten beantwoorden, moet beter. De internetsite kan qua toegankelijkheid, zoekgemak en lay-out beter. Maak het makkelijker. Waarom moeten burgers op formulieren invullen wat de Belastingdienst al weet? Belastingplichtigen willen meer openheid en voorlichting over aftrekmogelijkheden. Conclusie Veel inkomstenbelastingplichtigen vinden de Belastingdienst dienstverlenend, streng, verantwoordelijk en zorgvuldig. De vernieuwing van de interactie tussen burgers en Belastingdienst zou een positief effect moeten hebben op de geloofwaardigheid van de Belastingdienst en het gevoel van burgers; dat zij op gelijkwaardige en soepele wijze worden behandeld. Transparantie; meer openheid bijvoorbeeld door voorlichting over aftrekmogelijkheden wordt door veel burgers gewenst. 3

4 2 Hoe kijken burgers naar gemak? De pay-off van de Belastingdienst is Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker. Veel projecten zijn er dan ook op gericht het makkelijker te maken. Maar wat wordt precies onder gemak verstaan? Dit hoofdstuk geeft invulling aan dit begrip en stelt acties voor ter verbetering ervan in de ogen van de burger. De moderne mens is verwend en gewend geraakt aan luxe en comfort, stelt hoge eisen en verwacht dat oplossingen op maat worden aangereikt. Het liefst met één druk op de knop (TNO Trendstudie). Inloggen met een username en password voor persoonlijke informatie of transacties wordt steeds gewoner (vrij naar TNO Trendstudie). Dat klinkt aantrekkelijk. Eén kanttekening: van alle mensen die voor aangifte inkomstenbelasting 2005 DigiD heeft aangevraagd, heeft 25% dit jaar opnieuw DigiD aangevraagd (GBO). Kortom, bij lage transactiefrequentie neemt kans op username/password vergeten toe. Door versnelling van ons dagelijks bestaan, leeft men meer in hier en nu. Lang lopende issues zijn voor later. Men verwacht dat behoeftes direct kunnen worden ingevuld; transacties realtime kunnen worden afgehandeld. Mensen ervaren snel stress bij veel keuze en gaan daarom op zoek naar betrouwbare (virtuele) gidsen (vrij naar TNO Trendstudie). De mens is van nature lui. Bellen kan overal en kost tegenwoordig bijna niets. Hierdoor is de drempel om te bellen laag. Tel daarbij op dat veel mensen slecht zijn in het formuleren van hun vraag, waardoor ze op internet niet snel vinden wat ze zoeken (vooronderzoek Willem Pieterson). Ook blijkt uit onderzoek dat burgers lange teksten niet waarderen, of zelfs niet doorlezen. Hierdoor loopt men vaker vast bij het invullen van formulieren en programma s en maakt men weinig gebruik van beschikbare toelichtingen. Een korte heldere uitleg is hier effectiever (Deskresearch 8 jaar testen van applicaties en formulieren, juni 2008). Men wil dat de Belastingdienst gepaste afstand bewaart, niet onnodig lastig valt. Op het juiste moment, via het juiste kanaal, de juiste informatie, op de juiste toon en met de juiste argumenten s.v.p. (vrij naar Nabij en vertrouwd). Veel opmerkingen die op een Belastingdienst ideeëndag in 2006 zijn gemaakt hebben betrekking op taalgebruik en complexe wetgeving. De wet is een gegeven. Enkele opmerkingen die wel kunnen worden meegenomen bij vernieuwing van interactie: - Er zitten teveel stappen in het proces. - Het proces duurt te lang (als je aangifte over 2007 moet doen, kan het zijn dat je de definitieve aanslag over 2006 nog niet binnen hebt). - Waarom moet ik de gegevens van begin dit jaar opnieuw invullen, gegevens van begin dit jaar zijn toch gelijk aan gegevens eind vorig jaar? - Maak het mogelijk elektronisch bezwaar in te dienen. - Maak statusinformatie mogelijk. - Om uit te zoeken of fiscaal partnerschap aantrekkelijk is moet je dezelfde gegevens tweemaal invullen (Belastingdienst ideeëndag, 2006). Burgers vinden dat de Belastingdienst vaak verwarrende of onbegrijpelijke termen gebruikt. En als dan een toelichting ontbreekt of ook onduidelijk is dan leidt dat tot frustratie. Dit geldt zowel voor brieven, formulieren als aangifteprogramma s op internet. Ook de navigatie door programma s wordt als onvoldoende intuïtief bestempeld (Deskresearch 8 jaar testen van applicaties en formulieren, juni 2008). 4

5 Conclusies Moderne mensen zijn verwend en gewend geraakt aan luxe en comfort, stellen hoge eisen, willen niet onnodig lastig gevallen worden en verwachten oplossingen op maat. Ze kiezen voor de makkelijkste oplossing en bij veel keuzes gaan ze op zoek naar (virtuele) gidsen. Dit beïnvloedt in hoge mate hun kanaalvoorkeur Alleen voorinvullen is in hun ogen niet genoeg. Ze willen bijvoorbeeld ook direct feedback op hun aangifte en een kortere doorlooptijd. Als we voor vooringevulde aangifte in een online omgeving realiseren, moeten we voor uitnodigen, feedback geven, bezwaar indienen, etc. kanalen kiezen die daarbij passen. De gebruikte terminologie en lange toelichtingen in formulieren en programma s veroorzaken veel verwarring wat leidt tot frustratie. Burgers zien graag korte uitleg en hints en verlangen dat snel duidelijk is wat van hen wordt verwacht. Burgers hebben behoefte aan intuïtieve navigatie en heldere structuur. In programma s loopt men loopt nu te vaak tegen problemen aan, vooral bij invullen en verzenden. 5

6 3 Relevante verschillen Dit hoofdstuk geeft inzicht in hoe burgers qua houding en gedrag verschillen. En hoe de Belastingdienst daarop kan inspelen. Hoe is de houding van burgers t.a.v. belasting betalen? Onder inkomstenbelastingplichtigen zegt iets minder dan de helft het gevoel te hebben iets bij te dragen wanneer men belasting betaalt. 30% heeft meer met het gevoel iets af moeten staan, terwijl bijna een kwart toch echt vindt dat hen iets af wordt genomen (Fiscale monitor, 2008). Op basis van de factoren opleidingsniveau en attitude kunnen particulieren in vier groepen worden ingedeeld; zij die wel willen én kunnen, zij die niet willen maar wel kunnen, etc. (Onderzoek begrijpelijkheid schriftelijke communicatie particulieren). De houding van particulieren varieert van het moet gewoon gebeuren tot een vorm van angst je bent toch heel bang dat je dingen fout doet (Belevingsonderzoek veranderingen IB aangifte, december 2006). Uit het voorgaande blijkt dat niet alle inkomstenbelastingplichtigen unaniem over de Belastingdienst oordelen. Hoe zij bijvoorbeeld oordelen over hoe ze behandeld worden is waarschijnlijk ook afhankelijk van of zij het gevoel hebben bij te dragen, iets af te staan of dat hen iets af wordt genomen. Wat beïnvloedt houding en gedrag van burgers? Uit onderzoek blijkt dat de persoonskenmerken interesse en vertrouwen grote invloed hebben op de houding van burgers in relatie tot de Belastingdienst (figuur 4). Figuur 4 Segmentatiemodel (Segmentatieonderzoek Burgers 2007) slordig vertrouwen vriend introvert bijdragen afzijdig gemakzuchtig welwillend meewerken desinteresse interesse tegenwerken gefrustreerd kieskeurig maatschappelijk betrokken afnemen extravert autoritair wantrouwen precies Op basis van deze twee persoonskenmerken kunnen we vier groepen burgers onderscheiden: gemakzuchtige, welwillende, gefrustreerde en kieskeurige burgers. Elk segment vergt een andere aanpak (figuur 5). 6

7 Gemakzuchtige burgers Kenmerken - Ongeïnteresseerd - Heeft vertrouwen - Slordig - Weinig maatschappelijk betrokken - Passief Hoe daarop in spelen? Gemakzuchtige burgers zijn geen lastige klanten, maar wel klanten waar weinig initiatief van te verwachten is. Voor dit segment moet alles er dus op gericht zijn dat men het gewenste gedrag vertoont. De kans is anders immers zeer groot dat zij de Belastingdienst, maar vooral zichzelf te kort doen. Welwillende burgers Kenmerken - Geïnteresseerd - Heeft vertrouwen - Positieve grondhouding - Precies - Redelijk Hoe daarop in spelen? Welwillende burgers zijn de ideale klanten van de Belastingdienst. Waarschijnlijk is dit ook de groep die veel medewerkers voor ogen hadden wanneer ze aan burgers dachten. Gefrustreerde burgers Kenmerken - Ongeïnteresseerd - Is wantrouwend - Slordig - Negatieve grondhouding - Snel onredelijk Hoe daarop in spelen? Gefrustreerde burgers zijn de meest lastige klanten. Waarschijnlijk is het niet mogelijk om hen ooit tevreden te krijgen. De uitdaging: ervoor zorgen dat ze ons niet tegenwerken en de relatie niet saboteren. Kieskeurige burgers Kenmerken Hoe daarop in spelen? - Geïnteresseerd Kieskeurige burgers lijken op het eerste gezicht moeilijke - Is wantrouwend klanten, maar in feite zijn het zeer betrokken burgers - Maatschappelijk betrokken waar de Belastingdienst haar voordeel mee zou kunnen - Precies doen. - Actief Figuur 5 Elk segment vergt een andere aanpak (Segmentatieonderzoek Burgers, 2007) Voor de vernieuwing van de interactie tussen inkomstenbelastingplichtigen en Belastingdienst kan niet worden uitgegaan van één segment. Een aanzienlijk deel van elk segment doet aangifte inkomstenbelasting via internet. Ontwerpstrategie Om in te kunnen spelen op elk segment is een ontwerpstrategie ontwikkeld: Bij het ontwikkelen van een eerste concept uitgaan van gemakzuchtige burgers. Dan bekijken hoe het concept ook geschikt kan worden gemaakt voor kieskeurige burgers. Hoe het ook in hun informatiebehoefte kan voorzien. Vervolgens checken of het concept ook werkt voor welwillende burgers. Tenslotte kijken of het bij gefrustreerde burgers niet te veel negatieve reacties oproept. Het resultaat zal vaak zijn: gelaagde informatie. Conclusie Burgers verschillen qua houding en gedrag. Uit onderzoek blijkt dat de persoonskenmerken interesse en vertrouwen de meeste invloed hebben op de houding van burgers in relatie tot de Belastingdienst. Om in te kunnen spelen op elk segment is een ontwerpstrategie ontwikkeld waarbij eerst wordt ontworpen voor gemakzuchtige burgers, dan het ontwerp geschikt wordt gemaakt voor kieskeurige burgers, etc. 7

8 4 Relevante ontwikkelingen In dit hoofdstuk worden de relevante ontwikkelingen rondom inkomstenbelasting beschreven. Eerst wordt aandacht besteed aan Vooraf Ingevulde Aangifte (VIA) en de integratie van Voorlopige Aanslag (VA) en Voorlopige Teruggaaf (VT). Vervolgens wordt gekeken naar trends: uitbesteding neem toe, papier daalt en marktbewerking. Vooraf Ingevulde Aangiften (VIA) Van alle burgers geeft 60% aan positief te staan tegenover vooraf invullen, zelfs als het aantal gegevens beperkt is. Bijna alle burgers denken dat de Belastingdienst al over een behoorlijk deel van de gegevens beschikt. Vooraf invullen past volgens burgers bij leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker. De meest genoemde positieve punten van de VIA zijn: Het wordt makkelijker (39%), is een logische ontwikkeling (35%), wordt minder tijdrovend (33%), neemt onzekerheid weg (31%) en wordt eenvoudiger (31%). Als negatieve punten worden gezien: Zelf moeten corrigeren (40%), grote kans op foute gegevens (40%), chaos bij invoering (34%) en gegevens via internet onveilig (31%). De gebruikintentie van de VIA is hoog, ruim vier op de vijf respondenten geven aan gebruik te gaan maken van de vooringevulde gegevens (VIA monitor, 2007). Ook vier op de vijf respondenten hebben vertrouwen in de kwaliteit van gegevens. Toch de geeft een ruime meerderheid (70%) aan dat zij de vooringevulde gegevens gaan controleren. Burgers verwachten dat het aantal mensen dat hun aangifte zal uitbesteden door de invoering van VIA met zo n 10% zal afnemen (VIA Monitor, 2007). Integratie VA/VT De processen Voorlopige Aanslag (VA) en Voorlopige Teruggaaf (VT) worden geïntegreerd. Veel burgers die nu gebruik maken van Voorlopige Teruggaaf hebben deze eenmalig aangevraagd en daarna wordt deze elk jaar automatisch gecontinueerd, hierdoor zijn zij zich niet bewust van hoe dit proces loopt. Burgers die nu een Voorlopige Aanslag moeten betalen, krijgen deze opgelegd en zijn daardoor nog minder bewust van het proces. Alleen wanneer burgers een wijziging in hun persoonlijke situatie willen doorgeven of hun Voorlopige Teruggaaf willen stopzetten maken zij gebruik van een formulier/programma. Hierdoor hebben veel burgers niet echt een beeld bij het formulier/programma daarvoor, zoals ze dat wel hebben bij het aangifteprogramma. De burger heeft weinig begrip voor de verandering, aangezien men niet inziet wat het doel van de verandering is. Meerwaarde wordt hierdoor niet echt gevoeld. Burgers vinden, als ze het programma voor het aanvragen/wijzigen van Voorlopige aanslag zien, dat het erg lijkt op het aangifteprogramma. Dat vinden ze verwarrend en dubbelop. Er zal vaak een concrete aanleiding voor het doorgeven van een wijziging zijn. Waarom moeten ze daarom alle rubrieken invullen? Waarom niet alleen wat wijzigt, met opgaaf van reden? (Onderzoek Integratie VA/VT, april 2008). Uitbesteden aangifte neemt toe Het percentage van alle aangiftes waarvoor gebruik is gemaakt van HUBA of een Fiscaal dienstverlener is gestegen van 3% in 2004 naar 20% in Voor veel burgers is de voornaamste reden om hulp te vragen de ingewikkeldheid van de aangifte (33%). Terwijl een andere groep burgers uit gewoonte de aangifte elk jaar door een ander laat doen (13%). En 87% van alle uitbesteders onderstreept de stelling dat men zeker wilde weten dat de aangifte goed werd ingevuld (Redenen uitbesteden aangifte, mei 2008). 8

9 Aantal aangiftes op papier daalt Het percentage van alle aangiftes waarvoor een papieren biljet is ingevuld is gedaald van 38% in 2004 naar 18% in Een kwart van de papieren aangevers zegt niet te beschikken over een (geschikte) computer of internet. Een andere belangrijke reden is dat men het prettiger vindt of veiliger om de aangifte op papier te doen. Deze twee groepen vormen samen bijna de helft van de ondervraagden. Een relatief kleine groep (11%) geeft aan niet te weten hoe de aangifte digitaal moet worden gedaan. Kenmerken van papieren aangevers zijn: 42% van de aangiftes die op papier binnen komen zijn ouder dan 60 jaar. Ongeveer de helft van de papieren aangevers is niet (meer) werkzaam en eveneens is bijna de helft van deze groep lager opgeleid. Van de papieren aangevers is 56% vrouw en 44% man (Quickscan gebruik papieren aangifte 2006). Marktbewerking Nu organiseert de Belastingdienst nog elk jaar een massamediale campagne in de aangifteperiode. Een belangrijke trend op het gebied van marktbewerking is de verschuiving van massamediaal naar meer gerichte marktbewerking. Aanleiding voor deze verschuiving is dat gerichte marktbewerking vaak veel kosteneffectiever is. Plus dat de technische mogelijkheden er zijn om de juiste personen, op het juiste moment, met de juiste boodschap per post of te benaderen. Uit onderzoek blijkt dat responspercentages altijd hoger zijn als bij benadering per post wordt gestuurd op per post reageren, dan wanneer wordt gestuurd op online reageren. Ook blijkt dat bij online benadering (per ) responspercentages altijd hoger zijn als wordt gestuurd op online reageren, dan op per post reageren. Deze bevindingen zijn schematisch weergegeven in figuur 6. De groene lijnen genieten dus de voorkeur. benaderen reageren post post online online Figuur 6 Effectieve responsmechanismen Kortom, als ervoor wordt gekozen een online omgeving te ontwikkelen voor bijvoorbeeld het doen van aangifte inkomstenbelasting, dan past het daarbij de uitnodigingen tot het doen van aangifte, de voorlopige aanslag, etc. online (per ) te verzenden. 9

10 Bijlage 1 Hoe spelen wij als Belastingdienst hierop in? Ter reflectie zijn hier algemene uitgangspunten uit verschillende beleidsdocumenten opgenomen. Uit bedrijfsplan : De Belastingdienst valt belastingplichtigen niet vaker lastig dan strikt noodzakelijk. Daarom is gestart met het ontwikkelen van basisregistraties. Daardoor hoeft de burger straks een gegeven bijvoorbeeld inkomen maar eenmaal aan een overheidsorganisatie te verstrekken, daarna is het gegeven voor alle betrokken overheidsorganisaties beschikbaar. Door middel van de automatisering van verschillende (overheidsbrede) voorzieningen zorgt de Belastingdienst voor steeds meer uniformiteit. Dit sluit aan bij de wens van de burger voor duidelijkheid en eenvoud. Om een gewenste vereenvoudiging te bereiken in de ICT-toepassingen en beter, en sneller, tegemoet te komen aan de vraag van de burger loopt binnen de Belastingdienst een meerjarig programma omtrent complexiteitsreductie. Ondanks de trends op het gebied van automatisering en digitale dienstverlening houdt de Belastingdienst rekening met een gedeelte van belastingplichtigen dat niet mee kan met de digitale samenleving. Dit gebeurt door het aanbieden van hulp bij aangifte, (telefonische) klantenservice en hulp aan huis. Daarnaast blijft het mogelijk om op papier te communiceren en aangifte te doen. Uit koersplan Communicatie : (nog geen nieuwe versie) Elke communicatieve actie moet een bijdrage leveren aan de strategische bedrijfsdoelstelling compliance. Anders gezegd, de Belastingdienst probeert met communicatie het gedrag van belastingplichtigen te beïnvloeden. Het wordt steeds belangrijker om specifieke groepen belastingplichtigen over een bepaald onderwerp op maat te kunnen bereiken. Voor belastingplichtigen is het belangrijk, dat de lasten die horen bij de belastingplicht tot een minimum beperkt blijven. Om hen in staat te stellen hun verplichtingen na te komen, moet de Belastingdienst allereerst tijdig de juiste middelen ter beschikking stellen. Als er een vraag of probleem is, moet bovendien met weinig inspanning een antwoord kunnen worden verkregen. Daarbij gaat het niet alleen om een goede website of adverteren in het juiste blad. Vergroting van de leesbaarheid en begrijpelijkheid van documenten kan hier ook een verbetering in brengen. Formulieren, brieven en toelichtingen moeten van zichzelf beter communiceren. Het beeld dat belastingplichtigen van de Belastingdienst moeten hebben, namelijk: geloofwaardig, zorgvuldig verantwoordelijk en dienstverlenend, wordt gehandhaafd. Het aspect streng wordt een groeiend punt van aandacht. Uit huisstijlwijzer: De functie of het doel van een tekst moet duidelijk zijn voor de lezer. In veel gevallen blijkt die functie al uit de naam van het document, zoals Aangiftebiljet. Soms is de functie minder duidelijk. Als een brief tot doel heeft de lezer te informeren en hem iets te vragen, moet de schrijver dat expliciet verwoorden. De Belastingdienst gebruikt zoveel mogelijk een eenduidige vormgevingsstijl. Daarnaast wordt hierin verscheidenheid toegepast als het gaat om Belastingdienst, Douane of Toeslagen. De tekst attendeert de lezer indien nodig op ander informatiemateriaal. Daarbij is consistentie van groot belang Uit kanalenstrategie burgers: Maak de relatie zichtbaar Communiceer over voor burgers logische onderwerpen Bied steeds overzicht Communiceer waar en wanneer voor burgers logisch is Wees duidelijk en actiegericht Wees voorspelbaar 10

11 Uit nabij en vertrouwd: Gedrag centraal In communicatieplannen splitsen we gedrag uiteen in elementen waarop we gericht sturen. In onze voorlichting onderscheiden we vijf communicatiefuncties. Daardoor is het beter mogelijk om gericht in te spelen op gedragsmomenten. Verschillen onderkennen Bij het ontwikkelen van media en campagnes gebruiken we naast de gebruikelijke doelgroepgegevens ook kennis uit beschikbaar sociaal-cultureel onderzoek naar de segmentatie van bevolkingsgroepen. Door verdiepend onderzoek leggen we relaties tussen segmenten en kenmerkend gedrag in relatie tot de Belastingdienst. Relatie versterken De voorlichting van de Belastingdienst doet recht aan belangrijke verschillen in de samenleving. Dat betekent dat we de komende jaren, binnen de reikwijdte van het merkimago, meer variatie aanbrengen in boodschap en vorm van onze uitingen. Communicatieplannen geven een strategie weer om verschillende segmenten op een passende manier te betrekken. Waar nodig geven we meer aandacht aan een aantal hygiënische gewoontes, zoals beleefdheid, vraaggericht informeren, werken vanuit voorbeelden en praktijksituaties, en burgertaal. Omgeving betrekken De komende jaren zoeken we systematisch de samenwerking met sociale en maatschappelijke netwerken. Media en middelen In communicatieplannen wordt duidelijk gemaakt op welke manier mediumtype, propositie en benadering (bijvoorbeeld rationeel/affectief) aansluit bij verschillende doelgroepsegmenten. Binnen de grenzen van doelmatigheid plaatsen we verschillende advertenties en spots in verschillende publieksmedia. Teksten worden mediumspecifiek ontworpen. Dat wil zeggen dat tekst en vormgeving zijn afgestemd op het gebruikte medium (bijvoorbeeld de website of een brochure). 11

12 Bijlage 2 Bronnen Bedrijfsplan Belevingsonderzoek veranderingen IB aangifte, december 2006 Deskresearch 8 jaar testen van applicaties en formulieren, juni 2008 Fiscale monitor 2008 Huisstijlwijzer Kanalenstrategie burgers, 2008 Koersplan Communicatie Nabij en vertrouwd Onderzoek Begrijpelijkheid schriftelijke communicatie particulieren Onderzoek Integratie VA/VT, april 2008 Onderzoek Redenen uitbesteden aangifte, mei 2008 Quickscan gebruik papieren aangifte, 2006 Segmentatieonderzoek Burgers, 2007 TNO Trendstudie Verslag Belastingdienst ideeëndag VIA monitor, 2007 Vooronderzoek Willem Pieterson 12

Fiscale Monitor 2007. Hoofdlijnen. Belastingdienst Centrum voor Proces- en Productontwikkeling Sector Onderzoek & Marketing

Fiscale Monitor 2007. Hoofdlijnen. Belastingdienst Centrum voor Proces- en Productontwikkeling Sector Onderzoek & Marketing Fiscale Monitor 2007 Hoofdlijnen Belastingdienst Centrum voor Proces- en Productontwikkeling Sector Onderzoek & Marketing Paul Verschoor Jo van Kruchten Oktober 2007 OM2007_I0071 Fiscale Monitor 2007

Nadere informatie

Horizontaal toezicht. Samenwerken vanuit vertrouwen

Horizontaal toezicht. Samenwerken vanuit vertrouwen Horizontaal toezicht Samenwerken vanuit vertrouwen 12345 "Bij gaat het om wederzijds vertrouwen tussen belastingplichtige en Belastingdienst, het scherper naar elkaar aangeven wat ieders verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 066 Belastingdienst Nr. 28 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5

Nadere informatie

Elektronische dienstverlening

Elektronische dienstverlening Hoofdstuk 4 Elektronische dienstverlening Samenvatting Bewoners kunnen voor steeds meer diensten gebruik maken van de website van de gemeente. De beschikbaarheid van internet mag hierbij vrijwel geen beperkingen

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 2: Ervaringen E met de aanvraag van SNL 203 April 203. Inleiding In januari en februari 203 is een peiling georganiseerd over de ervaringen met de aanvraag

Nadere informatie

Dienstverlening: vraag en antwoord

Dienstverlening: vraag en antwoord Dienstverlening: vraag en antwoord Informatie en ondersteuning door de Belastingdienst Vanaf het begin van 2004 communiceert de Belastingdienst met de markt over elektronisch aangeven. In eerste instantie

Nadere informatie

Aanvragen zorgtoeslag. Ik regel het meteen!

Aanvragen zorgtoeslag. Ik regel het meteen! Zorgtoeslag 2006 Aanvragen zorgtoeslag. Ik regel het meteen! 1 Ontdek of u in aanmerking komt 2 3 Zorgtoeslag aanvragen Ontvangen en wijzigen Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 1... Zorgtoeslag

Nadere informatie

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

Rapport. Datum: 12 september 2007 Rapportnummer: 2007/195

Rapport. Datum: 12 september 2007 Rapportnummer: 2007/195 Rapport Datum: 12 september 2007 Rapportnummer: 2007/195 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het met ingang van het belastingjaar 2007 niet meer mogelijk zal zijn om voor de aangifte inkomstenbelasting

Nadere informatie

Belastingaangifte over 2010. Nibud, maart 2011

Belastingaangifte over 2010. Nibud, maart 2011 Belasting over 2010 Nibud, maart 2011 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Aangifte doen... 4 3. Maandelijkse belastingteruggaaf... 5 4. Belastingteruggaaf over het afgelopen jaar... 6 5. Geld betalen... 7 6. Wijzigingen

Nadere informatie

Uitkomsten peiling kennis en gedrag omtrent de belastingaangifte. Nibud, 2010

Uitkomsten peiling kennis en gedrag omtrent de belastingaangifte. Nibud, 2010 Uitkomsten peiling kennis en gedrag omtrent de Nibud, 2010 Inleiding In dit rapport staan de resultaten beschreven van een peiling onder lezers van De Telegraaf over hun kennis en gedrag omtrent de. De

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 31 066 Belastingdienst Nr. 78 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2

Nadere informatie

Zorgtoeslag 2007 Een bijdrage in de premiekosten van uw zorgverzekering. Zo geregeld!

Zorgtoeslag 2007 Een bijdrage in de premiekosten van uw zorgverzekering. Zo geregeld! Zorgtoeslag 2007 Een bijdrage in de premiekosten van uw zorgverzekering. Zo geregeld! 1 2 3 4 Ontdek of u in aanmerking komt Zorgtoeslag aanvragen Zorgtoeslag ontvangen Wijzigingen doorgeven Leuker kunnen

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015 Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 1 Juni 1 Doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de huidige mate van tevredenheid van tolken en vertalers, afnemers van tolk- en vertaaldiensten

Nadere informatie

Kanaalkeuzes van burgers: fictie of feiten?

Kanaalkeuzes van burgers: fictie of feiten? Kanaalkeuzes van burgers: fictie of feiten? Thea van der Geest CENTER FOR E-GOVERNMENT STUDIES HAN CENTRUM IT + MEDIA HOGESCHOOL ARNHEM-NIJMEGEN. Het nieuwe digiprogramma 2016-2017: Stel mensen centraal

Nadere informatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie April 2012 Concrete tips voor effectieve interne communicatie Amsterdam, augustus 2012 Geloofwaardige interne communicatie Deze white

Nadere informatie

Een bijdrage in de kosten van kinderopvang. Zo geregeld!

Een bijdrage in de kosten van kinderopvang. Zo geregeld! Kinderopvangtoeslag 2007 Een bijdrage in de kosten van kinderopvang. Zo geregeld! 1 2 3 4 Ontdek of u in aanmerking komt Kinderopvangtoeslag aanvragen Kinderopvangtoeslag ontvangen Wijzigingen doorgeven

Nadere informatie

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van Middelgroot Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van het programma e-dienstverlening Wat is: Het programma e-dienstverlening? In de gemeente Waalwijk wordt gewerkt met een elektronisch

Nadere informatie

Zeven Stellingen over de Campagne Vaarwel de Blauwe Envelop. Prof. Jan A.G.M. van Dijk Center for egovernment Studies

Zeven Stellingen over de Campagne Vaarwel de Blauwe Envelop. Prof. Jan A.G.M. van Dijk Center for egovernment Studies Zeven Stellingen over de Campagne Vaarwel de Blauwe Envelop Prof. Jan A.G.M. van Dijk Center for egovernment Studies Digitale Ambitie Regering 2017 In 2017 zijn alle overheidsdiensten digitaal beschikbaar

Nadere informatie

De Nationale ombudsman zond verzoeksters brief ter behandeling als klacht door naar de Belastingdienst/Noord.

De Nationale ombudsman zond verzoeksters brief ter behandeling als klacht door naar de Belastingdienst/Noord. Rapport 2 h2>klacht Verzoekster voldeed in de loop van 2007 aan de voorwaarden voor het opleggen van geautomatiseerde voorlopige aanslagen en werd daardoor binnen een tijdvak van zeven maanden geconfronteerd

Nadere informatie

Fiscale aangiftesoftware: Verkort of niet verkort de winstaangifte doen?

Fiscale aangiftesoftware: Verkort of niet verkort de winstaangifte doen? Coevorden, juni 2010 Fiscale aangiftesoftware: Verkort of niet verkort de winstaangifte doen? Het aanbod van fiscale aangiftesoftware is in de vorige eeuw alleen maar gedaald. De afgelopen jaren kunnen

Nadere informatie

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015 Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot Januari 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Resultaten... 4 2.1 Onderzoeksverantwoording... 4 2.2 Hoe tevreden

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015)

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) In het voorjaar van 2015 is een tevredenheidsonderzoek onder de particuliere klanten van Warmtenet Hengelo gehouden. Aan alle particuliere klanten van Warmtenet

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Afdeling Belastingen. Gemeente s-hertogenbosch

Klanttevredenheidsonderzoek Afdeling Belastingen. Gemeente s-hertogenbosch Klanttevredenheidsonderzoek Afdeling Belastingen Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Oktober 2012 2 Conclusies en aanbevelingen In 2012 is voor de tweede keer een klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

16 TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE E-MAIL MARKETINGCAMPAGNE

16 TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE E-MAIL MARKETINGCAMPAGNE 16 TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE E-MAIL MARKETINGCAMPAGNE 1. Bepaal uw e-mail marketing strategie Wat wilt u bereiken met uw e-mail marketingcampagne? Wilt u naamsbekendheid creëren, de verkoop van een product

Nadere informatie

Inspectie Jeugdzorg. Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014

Inspectie Jeugdzorg. Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014 Inspectie Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014 Samenvatting Opzet belevingsonderzoek naar klanttevredenheid De Inspectie heeft een belevingsonderzoek naar klanttevredenheid gedaan, om inzicht

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 16: Gecombirde opgave Juli 2012 1. Inleiding Tussen 27 juni en 8 juli is een peiling uitgezet over de Gecombirde opgave 2012 (GO2012). Dienst Regelingen

Nadere informatie

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek De Goede Woning

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek De Goede Woning UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek De Goede Woning Over het onderzoek De Goede Woning heeft in juni 2017 deelgenomen aan het imago-onderzoek dat KWH uitvoerde voor s. Dit imago-onderzoek

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 20: evaluatie panel December 2012 1. Inleiding Het Internetpanel Dienst Regelingen bestaat nu bijna vijf jaar. Dat vinden de opdrachtgever Dienst Regelingen

Nadere informatie

Maastricht University; van complexe en tijdrovende administratieve procedures naar hoogwaardige dienstverlening met behoud van persoonlijke service.

Maastricht University; van complexe en tijdrovende administratieve procedures naar hoogwaardige dienstverlening met behoud van persoonlijke service. Maastricht University; van complexe en tijdrovende administratieve procedures naar hoogwaardige dienstverlening met behoud van persoonlijke service. Implementatie van VisaCare, een expertsysteem dat voldoet

Nadere informatie

Digitaal aangifte doen bij Belastingdienst verplicht voor ondernemers

Digitaal aangifte doen bij Belastingdienst verplicht voor ondernemers Regelingen en voorzieningen CODE 3.3.2.5 Digitaal aangifte doen bij Belastingdienst verplicht voor ondernemers brochure bronnen Digitaal aangifte doen bij Belastingdienst verplicht; www.antwoordvoorbedrijven.nl

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt over de reactie van de staatssecretaris van Financiën op zijn klacht dat bij de ondertekening van zijn aangifte voor de inkomstenbelasting 2007 ook de DigiD-code van

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

31066 Belastingdienst. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Den Haag, 3 december 2015

31066 Belastingdienst. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Den Haag, 3 december 2015 34196 Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige andere wetten in verband met een regeling voor het elektronische berichtenverkeer (Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst)

Nadere informatie

Van contentbeheer naar kennisbeheer

Van contentbeheer naar kennisbeheer Nadat een organisatie het contentbeheer goed heeft ingericht en de website goed op orde heeft, zal zich een nieuwe vraag aandienen: 'We hebben nog veel meer kennis die via de verschillende dienstverleningskanalen

Nadere informatie

360 graden feedback formulier

360 graden feedback formulier 360 graden feedback formulier Je bent gevraagd om feedback te geven door middel van dit formulier. Het doel van dit onderzoek is: Aangeven waar Tessa Persijn na haar vierdejaarsstage op het koning Willem

Nadere informatie

Recruitment anno 2005 Recruitment anno 2005 Handvatten ter verbetering van het recruitmentproces Inhoud Wederzijdse verwachtingen Ontvangstbevestiging Uitnodiging Gehele proces Motivaties Keuzes Veldwerk:

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling intermediairenbeleid november 2012 1. Inleiding In juli en augustus is er een peiling georganiseerd onder het Internetpanel Dienst Regelingen over het

Nadere informatie

DEELNEMERS TEVREDENHEID ONDERZOEK

DEELNEMERS TEVREDENHEID ONDERZOEK DEELNEMERS TEVREDENHEID ONDERZOEK Hoe denken deelnemers en gepensioneerden over PPF APG en haar communicatie uitingen. 18 september 2014 Roel Lubberink MCD/ MI Conclusies: Deelnemers Hoge algemene tevredenheid

Nadere informatie

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder autochtone Nederlanders

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder autochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder autochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder autochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

Elektronisch aangeven voor ondernemers

Elektronisch aangeven voor ondernemers Elektronisch aangeven voor ondernemers Vanaf 1 januari 2005 bent u als ondernemer verplicht om elektronisch aangifte te doen. Wat betekent dit voor u? En hoe bereidt u zich daarop voor? 12345 Inhoud 1

Nadere informatie

Gemaakt door: Lysanne Wolbers Menno Akkerman Tessa Heijerman

Gemaakt door: Lysanne Wolbers Menno Akkerman Tessa Heijerman Gemaakt door: Lysanne Wolbers Menno Akkerman Tessa Heijerman FSU Oktober 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Verantwoording...4 Conclusies...5 De cijfers op een rij.9 Knelpunten/oplossingen 15 Positieve punten.16

Nadere informatie

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 1. Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de gebruikerspeiling over de regeling Koopsubsidie. Meer specifiek gaat het

Nadere informatie

Verbinden. Bestuurlijke Samenvatting

Verbinden. Bestuurlijke Samenvatting Verbinden Bestuurlijke Samenvatting Verbinding Burgers en bedrijven verwachten dat de overheid er voor hen is in plaats van andersom. Ze willen samenhangende en begrijpelijke communicatie van de overheid

Nadere informatie

Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam

Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam Overzicht basisprincipes Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam De klant staat centraal in alles wat we doen. We zijn betrouwbaar voor

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Publieksdienstverlening De gemeente Utrecht wil excelleren in publieksdienstverlening die past bij de wettelijke kaders en de ambities van de stad. Wat willen we bereiken? Wat gaan

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 300 IXB Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2006 Nr. 38 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek zwemlessen in De Tweesprong

Klanttevredenheidsonderzoek zwemlessen in De Tweesprong Klanttevredenheidsonderzoek zwemlessen in De Tweesprong zet je met plezier in beweging! 18 januari 2017 Inleiding en samenvatting De Tweesprong hecht veel waarde aan tevreden bezoekers. Daarvoor is het

Nadere informatie

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 42: Berichtenbox Februari 2017

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 42: Berichtenbox Februari 2017 Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 42: Berichtenbox Februari 2017 1. Inleiding 1.1 Aanleiding Deze notitie beschrijft de resultaten van de pilot over het gebruik van de Berichtenbox. In december 2016

Nadere informatie

Project e-mededelen via Berichtenbox. Gebruik en ervaringen Belastingdienst. 15 april 2015 Clemens Holtkamp

Project e-mededelen via Berichtenbox. Gebruik en ervaringen Belastingdienst. 15 april 2015 Clemens Holtkamp Project e-mededelen via Berichtenbox Gebruik en ervaringen Belastingdienst 15 april 2015 Clemens Holtkamp 2 Agenda Fase 0: mededelen op papier Fase 1: de 1 e aansluiting, Pilots Fase 2: de landelijke implementatie,

Nadere informatie

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei Kübra Ozisik Mei 2017 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl @basisvoorbeleid BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 1. Inleiding 4 2. Resultaten 5 2.1 Respons 5 2.2 Bekendheid

Nadere informatie

Communiceren met de achterban

Communiceren met de achterban 1 Communiceren met de achterban Je wilt weten hoe je het beste communiceert met de achterban. Je wilt direct aan de slag en snel resultaten. Je hebt een hoe-vraag. Zoals iedereen. Maar als je werkelijk

Nadere informatie

Rapport onderzoek Afgevaardigden

Rapport onderzoek Afgevaardigden 1. Inleiding Op 30 november 2012 (herinnering op 12 december) hebben 28 afgevaardigden en 1 oudafgevaardigde van Badminton Nederland een mailing ontvangen met daarin een link naar de enquête Afgevaardigden

Nadere informatie

Pensioenverlaging (korting) in Hoe consumenten geïnformeerd zijn over de verlaging van hun pensioen. Rapport

Pensioenverlaging (korting) in Hoe consumenten geïnformeerd zijn over de verlaging van hun pensioen. Rapport Pensioenverlaging (korting) in 2013 Hoe consumenten geïnformeerd zijn over de verlaging van hun pensioen Rapport Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten.

Nadere informatie

Elektronische aangifte verplicht vanaf 1 januari 2005

Elektronische aangifte verplicht vanaf 1 januari 2005 2004 Elektronische aangifte verplicht vanaf 1 januari 2005 Vanaf 1 januari 2005 zijn ondernemers verplicht om belasting elektronisch aan te geven. Wat verandert er voor u? En hoe bereidt u zich daarop

Nadere informatie

Wat zie jij er uitgeslapen uit... Monitoringsrapport 2.0

Wat zie jij er uitgeslapen uit... Monitoringsrapport 2.0 Wat zie jij er uitgeslapen uit... Monitoringsrapport 2. Inhoud 1 Inleiding... 5 2 Werving en achtergronden deelnemers... 6 2.1 Interpretatie van de gegevens...6 2.2 Werving...6 2.3 Doelgroep...7 2.4 Kenmerken

Nadere informatie

CODE SOCIAL MEDIA MARKETING

CODE SOCIAL MEDIA MARKETING CODE SOCIAL MEDIA MARKETING Toelichting De Code Social Media Marketing maakt een begin met het reguleren van reclame- en marketingactiviteiten via social media. De Code beoogt transparantie in social marketing

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

Met het navolgende advies voldoet het CBP aan dat verzoek.

Met het navolgende advies voldoet het CBP aan dat verzoek. POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN De minister van Financiën CONTACTPERSOON

Nadere informatie

Terugkoppeling testen egeo internetpanel

Terugkoppeling testen egeo internetpanel www.rijksoverheid.nl Terugkoppeling testen egeo internetpanel Inleiding De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft in 2013 een nieuwe versie van de webapplicatie voor het bekijken en wijzigen van

Nadere informatie

Aanbevelingen, conclusies en verbeteracties gebaseerd op resultaten van het Klanttevredenheidsonderzoek NV Schade 2012/ 2013

Aanbevelingen, conclusies en verbeteracties gebaseerd op resultaten van het Klanttevredenheidsonderzoek NV Schade 2012/ 2013 Aanbevelingen, conclusies en verbeteracties gebaseerd op resultaten van het Klanttevredenheidsonderzoek NV Schade 2012/ 2013 November 2013 Aanbevelingen, conclusies en verbeteracties Het Klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

BESPREEKPUNTEN VANUIT AFGENOMEN ENQUETES; 2014 HET OUDERTEVREDENHEIDONDERZOEK;

BESPREEKPUNTEN VANUIT AFGENOMEN ENQUETES; 2014 HET OUDERTEVREDENHEIDONDERZOEK; BESPREEKPUNTEN VANUIT AFGENOMEN ENQUETES; 2014 HET OUDERTEVREDENHEIDONDERZOEK; Inleiding: Allereerst wil ik iedereen bedanken voor het invullen van deze onderzoeken. We zijn erg blij met de uitkomsten

Nadere informatie

Digitaal aangeven. Ondernemers doen digitaal aangifte. Wat betekent dit voor u? En hoe doet u digitaal aangifte? AL 549-1Z*10FD

Digitaal aangeven. Ondernemers doen digitaal aangifte. Wat betekent dit voor u? En hoe doet u digitaal aangifte? AL 549-1Z*10FD 12345 Digitaal aangeven Ondernemers doen digitaal aangifte. Wat betekent dit voor u? En hoe doet u digitaal aangifte? 1 Digitaal aangifte doen Als ondernemer bent u verplicht om digitaal aangifte te doen.

Nadere informatie

Digitale post van de Belastingdienst

Digitale post van de Belastingdienst Belastingdienst Digitale post van de Belastingdienst Steeds meer mensen regelen via internet allerlei zaken. Denk bijvoorbeeld aan het bestellen van een boek, het boeken van een vakantie en internetbankieren.

Nadere informatie

Vaardigheidsmeter Communicatie

Vaardigheidsmeter Communicatie Vaardigheidsmeter Communicatie Persoonlijke effectiviteit Teamvaardigheden Een goede eerste indruk Zelfempowerment Communiceren binnen een team Teambuilding Assertiviteit Vergaderingen leiden Anderen beïnvloeden

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website

Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website Samenvatting Van de Leidenaren heeft inmiddels 95% de beschikking over internet. Ruwweg betekent dit dat vrijwel alle Leidenaren tot 65 jaar over internet

Nadere informatie

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen E-resultaat aanpak Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen 2010 ContentForces Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Digitale post van de Belastingdienst

Digitale post van de Belastingdienst Belastingdienst Digitale post van de Belastingdienst Steeds meer mensen regelen via internet allerlei zaken. Denk bijvoorbeeld aan het bestellen van een boek, het boeken van een vakantie en internetbankieren.

Nadere informatie

UWV Klantgerichtheidsmonitor Landelijk - 1e tertiaal 2013

UWV Klantgerichtheidsmonitor Landelijk - 1e tertiaal 2013 UWV Klantgerichtheidsmonitor Landelijk - 1e tertiaal 2013 Amsterdam/Heerlen, mei 2013 RMI FULLSERVICE MARKTONDERZOEK 2013 RMI. Alle rechten voorbehouden. Aan de informatie in deze presentatie kunnen geen

Nadere informatie

Special advertising: SBS Billboards DVJ Insights

Special advertising: SBS Billboards DVJ Insights Special advertising: SBS s DVJ Insights Ronald Jansen & Robin Koenen Maart 2016 onderzoeksopzet 2 Inleiding SBS biedt adverteerders de mogelijkheid om via special advertising nog betere effecten voor het

Nadere informatie

Special advertising: SBS ident Spots DVJ Insights

Special advertising: SBS ident Spots DVJ Insights Special advertising: SBS ident Spots DVJ Insights Lucas Hulsebos & Anneke Kuipers November 2015 Inleiding 2 Inleiding SBS biedt adverteerders de mogelijkheid om via special advertising betere effecten

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Evaluatie deelname burgerpanel November 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015 / 164 Datum November 2015

Nadere informatie

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Thuisvester

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Thuisvester UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Thuisvester Over het onderzoek Thuisvester heeft in juni 2017 deelgenomen aan het imago-onderzoek dat KWH uitvoerde voor s. Dit imago-onderzoek voerden

Nadere informatie

Rapport: Delegeren is te leren.

Rapport: Delegeren is te leren. Rapport: Delegeren is te leren. Ingrid Jeuring, trainer, coach, spreker 1 Delegeren is te leren. Allereerst bedankt voor het downloaden van dit rapport. Het betekent dat je open staat voor ontwikkeling

Nadere informatie

Massaal Digitaal Algemene bevindingen Highlight rapport

Massaal Digitaal Algemene bevindingen Highlight rapport Massaal Digitaal Algemene bevindingen Highlight rapport Kwalitatief onderzoek naar barrières en oplossingen voor meer gebruik van digitale overheidsdienstverlening Uitgevoerd door: GfK Uw contact: Ineke

Nadere informatie

uitdagingen voor digitaal succes

uitdagingen voor digitaal succes Inspiratiebijeenkomst 10 december 2015 FOCUS OP GEBRUIKER EN COMMUNICATIE uitdagingen voor digitaal succes Ineke Graumans Inspiratiebijeenkomst 10 december 2015 kansen bereidheid groot zeker / waarschijnlijk

Nadere informatie

Voorbeeld servicenormen op drie dimensies

Voorbeeld servicenormen op drie dimensies Voorbeeld servicenormen op drie dimensies Samen met gemeenten en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie (BZK) heeft KING in 2014 servicenormen verzameld die gemeenten hanteren. Deze

Nadere informatie

Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD)

Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) Index 1. Samenvatting en conclusies 2. Inleiding 3. Bekendheid EPD 4. Kennis over het EPD 5. Houding ten aanzien van het EPD 6. Informatiebehoefte 7. Issue

Nadere informatie

Bijlage 1 Toelichting op de functies en de werking van de Persoonlijke Internet Pagina

Bijlage 1 Toelichting op de functies en de werking van de Persoonlijke Internet Pagina Bijlage 1 Toelichting op de functies en de werking van de Persoonlijke Internet Pagina Bij de diverse overheidsorganisaties in Nederland is veel informatie aanwezig over de individuele burgers en bedrijven.

Nadere informatie

Nieuws en informatie over de gemeente

Nieuws en informatie over de gemeente Re a ge re n Conc e rnsta f Fe brua ri 2013 o.e n.s@ha a rle m.nl Afde ling Onde rzoe k e n S ta tistie k Grote ma rkt 2 2011 Ha a rle m Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek Digipanel Haarlem

Nadere informatie

Rechte tellingen enquête digitale overheid

Rechte tellingen enquête digitale overheid Rechte tellingen enquête digitale overheid V001 - Wat is uw hoogst genoten opleiding? Lagere school 1458 3,0% LBO, MAVO, VMBO, MBO-1, eerste drie jaren van HAVO of VWO 16159 33,8% MBO 2-4, HAVO, VWO 15185

Nadere informatie

Verandering in de relatie met de cliënt

Verandering in de relatie met de cliënt Verandering in de relatie met de cliënt Elektronisch aangeven: Hoe werkt dat? Het zakenverkeer over de elektronische snelweg groeit. De snelheid van communiceren neemt toe en fysieke afstand is niet langer

Nadere informatie

Memorandum. Technical Sciences Brassersplein 2 2612 CT Delft Postbus 5050 2600 GB Delft. Aan Bestuur stichting Pensioenfonds TNO. www.tno.

Memorandum. Technical Sciences Brassersplein 2 2612 CT Delft Postbus 5050 2600 GB Delft. Aan Bestuur stichting Pensioenfonds TNO. www.tno. Memorandum Aan Bestuur stichting Pensioenfonds TNO Van Dr. F. Phillipson Onderwerp Risicobereidheidsonderzoek Pensioenfonds TNO Inleiding In de periode juni-augustus 2014 is er een risicobereidheidsonderzoek

Nadere informatie

STAND VAN ZAKEN MAART 2000

STAND VAN ZAKEN MAART 2000 KLANTTEVREDENHEIDMONITOR RAILNED CAPACITEITSTOEDELING STAND VAN ZAKEN MAART 2000 TERUGBLIK In 1998 heeft LIGTERMOET + LOUWERSE BV voor de afdelingen Capaciteitsplanning, Innovatie en Capaciteitstoedeling

Nadere informatie

> Communicatie korten pensioen > Tijdspad > Online tool > Individuele brief > Integratie UPO-proces > Maatwerk > Kosten

> Communicatie korten pensioen > Tijdspad > Online tool > Individuele brief > Integratie UPO-proces > Maatwerk > Kosten > Communicatie korten pensioen > Tijdspad > Online tool > Individuele brief > Integratie UPO-proces > Maatwerk > Kosten Februari 2012 Communicatie korten pensioen 2012 staat in de pensioenwereld tot nu

Nadere informatie

Authenticatie en autorisatie SBR-stromen

Authenticatie en autorisatie SBR-stromen Authenticatie en autorisatie SBR-stromen 6 juni 2012 Jeroen van Hulten Inhoud Waar staan we Waar gaan we naar toe Authenticeren Autoriseren Gebruik binnen SBR Waar staan we? Authenticatie veel soorten

Nadere informatie

2017Z Antwoord Ja.

2017Z Antwoord Ja. 2017Z01440 Vragen van het lid Omtzigt (CDA) aan de staatssecretaris van Financiën over de problemen met de digitale belastingaangifte voor fiscale hulpverleners zoals het feit dat wijzigingen voor toeslagen

Nadere informatie

Een bijdrage in de huurlasten. Zo geregeld!

Een bijdrage in de huurlasten. Zo geregeld! Huurtoeslag 2007 Een bijdrage in de huurlasten. Zo geregeld! 1 Ontdek of u in aanmerking komt 2 3 4 Huurtoeslag aanvragen Huurtoeslag ontvangen Wijzigingen doorgeven Leuker kunnen we t niet maken. Wel

Nadere informatie

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009 Gemeentelijke Dienstverlening Omnibus 2009 Afdeling O&S Februari 2009 2 Samenvatting Inwoners vinden dat de gemeente haar dienstverlening heeft verbeterd De inwoners van s-hertogenbosch beoordelen de gemeentelijke

Nadere informatie

Meting september 2013

Meting september 2013 Meting september 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl Donateursvertrouwen daalt in tegenstelling tot consumentenvertrouwen

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Woongoed GO

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Woongoed GO UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Woongoed GO Over het onderzoek Woongoed GO heeft in juni 2017 deelgenomen aan het imago-onderzoek dat KWH uitvoerde voor s. Dit imago-onderzoek voerden

Nadere informatie

Figuur 1 Model Operational Excellence

Figuur 1 Model Operational Excellence 1. Management samenvatting Ondanks de groeiende populariteit process redesign, is er maar weinig bekend over de strategieën die organisaties kunnen volgen om te bereiken. Een redesign strategie bevat de

Nadere informatie

Masterclass Best Practices in Social Media voor communicatiemedewerkers t.b.v. Building Business

Masterclass Best Practices in Social Media voor communicatiemedewerkers t.b.v. Building Business Masterclass Best Practices in Social Media voor communicatiemedewerkers t.b.v. Building Business Juni 2012 Ronald Provoost Inzet soort Social Media Anders 7% 7% 7% 7% 7% 7% 2% 4% 56% 41% 56% 50% 59% 72%

Nadere informatie

Bewonerspanel Communicatie

Bewonerspanel Communicatie Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Communicatie Context Van 16 tot 30 november 2015 heeft IB Onderzoek een peiling gehouden onder

Nadere informatie

Kiwa Nederland B.V. Mijn Keurmerk d.d. januari 2015

Kiwa Nederland B.V. Mijn Keurmerk d.d. januari 2015 Inhoud 1. Inleiding... 2 1.1 Minstens 3 cliënten per jaar... 2 2. Cliënten vragenlijsten proces... 3 2.1 Hoe werkt het?... 3 2.2 Wie gaat u enquêteren?... 3 2.3 Papieren vragenlijst... 4 3. Instructie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 29 279 Rechtsstaat en Rechtsorde Nr. 114 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie