Continuïteit in de palliatieve thuiszorg door de huisarts: organisatie van palliatieve zorg na de werkuren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Continuïteit in de palliatieve thuiszorg door de huisarts: organisatie van palliatieve zorg na de werkuren"

Transcriptie

1 Continuïteit in de palliatieve thuiszorg door de huisarts: organisatie van palliatieve zorg na de werkuren Dr. De Moitié Els Promotor: Prof. Bert Aertgeerts Co-promotoren: Prof. Jan De Lepeleire, Dr. Mieke Vermandere Master of Family Medicine Masterproef Huisartsgeneeskunde

2 Abstract Titel: Continuïteit in de palliatieve thuiszorg door de huisarts: organisatie van palliatieve zorg na de werkuren. Haio: Els De Moitié Katholieke universiteit Leuven Promotor: Prof. Dr. Bert Aertgeerts Co-promotor: Prof. Jan De Lepeleire, Dr. Mieke Vermandere Praktijkopleiders: Dr. Frans Staes, Dr. Jos Geukens Context: De laatste jaren veranderde het sociodemografische landschap in de huisartsgeneeskunde. Er is een vervrouwelijking van het beroep en meer en meer artsen werken halftijds. Tegelijkertijd ervaren we een vergrijzing van de patiëntenpopulatie, waardoor we in de toekomst meer en meer met palliatieve patiënten zullen te maken hebben. Palliatieve zorg vraagt een groot engagement van de huisarts, ook na de werkuren, en men kan zich afvragen of huisartsen tegenwoordig gemotiveerd zijn om deze taak op zich te nemen. Onderzoeksvraag: 1. Hoe organiseert de huisarts tegenwoordig continuïteit in de palliatieve thuiszorg na de werkuren? 2. Gebruiken huisartsen een palliatieve gsm om deze continuïteit te garanderen? Methode (literatuur en registratiewijze): a. Literatuuronderzoek: Aanvankelijk werd de Nederlandstalige literatuur van NHG en Domus Medica nagekeken. Vervolgens doorzochten we de databanken MEDLINE, EMBASE en CINAHL met als MESH termen: palliative care, continuity of care, primary health care, after-hours-care voor de eerste onderzoeksvraag, en mobile Phone (telephone, cellular phone) telecare, telemedicine, continuity of care, palliative care en general practitioner voor de tweede onderzoeksvraag. Voor de Belgische cijfers raadpleegden we de databank van het Kenniscentrum voor gezondheidszorg. b. Enquête bij huisartsen: Na het literatuuronderzoek voerden we een online enquête uit bij huisartsen. De enquête werd naar 471 huisartsen g d. 100 huisartsen vervolledigden de gehele enquête. Resultaten: Engagement door de huisarts blijkt erg belangrijk voor de kwaliteit van palliatieve zorg. Huisartsen ondervinden een aantal belangrijke barrières, maar desondanks zien zij palliatieve zorg als een belangrijk deel van hun functie als huisarts en zien zij zichzelf als een spilfiguur in het organiseren van deze zorg. In België is de organisatie van palliatieve zorg na de werkuren erg wisselend. De meerderheid van de artsen blijkt zelf telefonisch bereikbaar te blijven na de werkuren. Dit was onafhankelijk van de praktijkvorm, werkervaring en locatie van de praktijk. Vrouwelijke artsen blijken wel vaker zelf telefonisch bereikbaar te blijven na de werkuren. Artsen vinden het palliatief thuisdossier belangrijk voor het doorgeven van informatie aan de dokter van wacht. Conclusies: Telefonische bereikbaarheid na de werkuren is goed ingeburgerd bij de Vlaamse huisartsen. Toch is er ruimte voor verbetering. Er zijn nog steeds artsen die niet bereikbaar blijven en zelfs de wachtdienst niet inlichten in verband met de toestand van hun patiënt. Trefwoorden: palliatieve zorg, continuïteit van zorg, huisarts, gsm Contact: 2

3 Inhoudsopgave Abstract Voorwoord Literatuuronderzoek Inleiding Palliatieve zorg: door de huisarts?! Sociodemografische veranderingen in de eerstelijnszorg Methoden... 7 Onderzoeksvraag 1: Hoe organiseert de huisarts tegenwoordig continuïteit in de palliatieve thuiszorg na de werkuren?... 7 Onderzoeksvraag 2: Gebruiken huisartsen een palliatieve gsm om deze continuïteit te garanderen? Resultaten... 9 Onderzoeksvraag 1: Hoe organiseert de huisarts tegenwoordig continuïteit in de palliatieve thuiszorg na de werkuren?... 9 Onderzoeksvraag 2: Gebruiken huisartsen een palliatieve gsm om deze continuïteit te garanderen? Discussie...21 Onderzoeksvraag 1: Hoe organiseert de huisarts tegenwoordig continuïteit in de palliatieve thuiszorg na de werkuren?...21 Onderzoeksvraag 2: Gebruiken huisartsen een palliatieve gsm om deze continuïteit te garanderen? Conclusie Project Inleiding Methoden...25 Statistische analyse Resultaten Demografische gegevens Gegevensanalyse Discussie...36 Samenvatting van de bevindingen en vergelijking met bestaande literatuur...36 Sterktes en zwaktes van de studie...37 Implicaties voor verder onderzoek Samenvatting Bronnen Bijlage Online enquête: palliatieve zorg door de huisarts

4 1. Voorwoord De laatste jaren is de demografie in de eerstelijnszorg veranderd. De principes en filosofie zijn nog steeds dezelfde, maar, waar in het verleden de huisarts vaak mannelijk was, alleen werkte of met zijn secretaresse, dag en nacht bereikbaar voor zijn patiënten, is er nu meer en meer vervrouwelijking van het beroep en meer en meer artsen die deeltijds werken. Huisartsenkringen worden opgericht om de continuïteit van zorg te garanderen na de werkuren, en het aantal groepspraktijken neemt toe. 1 Vragen over het effect hiervan op de palliatieve zorg ontstonden toen ik enkele maanden geleden tijdens de wachtdienst op huisbezoek ging bij een voor mij en mijn praktijk onbekende palliatieve patiënte. Er was een medicatielijst en probleemlijst, maar geen enkele andere informatie over prognose of afgesproken behandeling beschikbaar. De behandelende huisarts was niet meer bereikbaar. Aanpassen van de behandeling was aldus zeer moeilijk. In de terminale fase verhoogt de nood aan hulp, om zowel fysieke als psychologische redenen. Wachten op zorg tot tijdens de werkuren is vaak geen optie. In België kiezen huisartsen individueel hoe zij palliatieve zorg na de werkuren organiseren. Sommigen blijven dag en nacht bereikbaar, anderen verdelen de zorg in de groepspraktijk of steunen op de dokter van wacht om te zorgen voor hun palliatieve patiënten in geval van nood. In de groepspraktijk waar ik vorig jaar werkte, gebruikten de huisartsen een palliatieve gsm, een apart telefoonnummer dat enkel gebruikt werd voor palliatieve patiënten. Vanaf het moment dat de patiënt terminaal beschouwd werd en snel moest kunnen geholpen worden, kregen de mantelzorgers het telefoonnummer, zodat ze op elk moment een arts van de praktijk konden bereiken in geval van nood. De zorg dragen over zijn/haar palliatieve patiënten vereist een groot engagement van de huisarts. Zijn huisartsen in Vlaanderen hiertoe bereid? Deze thesis wil identificeren hoe huisartsen palliatieve zorg organiseren, welke barrières zij hierbij ondervinden en of zij gebruik maken van een palliatieve gsm om continuïteit van zorg na de werkuren te garanderen. 4

5 2. Literatuuronderzoek 2.1 Inleiding Palliatieve zorg: door de huisarts?! Volgens de WHO (World Health Organization) wordt palliatieve zorg gedefinieerd als een benadering die de kwaliteit van leven van patiënten die lijden aan een levensbedreigende ziekte en hun familie bevordert door middel van preventie en wegnemen van lijden door vroege identificatie en behandeling van pijn en andere problemen, zoals fysiek, psychosociaal en spiritueel. 2 Palliatieve zorg bevat alle essentiële karakteristieken van eerstelijnszorg: het moet continu, veralgemeend en individueel zijn. 3 Dokters kunnen zich niet langer baseren op biomedische modellen van diagnose therapie behandeling. Het perspectief van de patiënt wordt van het allergrootste belang. 4 Volgens patiënten en huisartsen zijn de kernwaarden in de zorg voor het levenseinde toegankelijkheid tot zorg en bereikbaarheid van de behandelende arts, pijn- en symptoommanagement en emotionele ondersteuning. 5-6 Sterven is een persoonlijk en uniek proces. De huisarts kent de patiënt meestal sinds vele jaren en heeft hierdoor een goed inzicht in de voorgeschiedenis en achtergrondinformatie rond de patiënt. Dit plaatst hem/haar in een uitgelezen positie om, indien de patiënt thuis wenst te sterven, de zorg rond het levenseinde mee te dragen, omdat hij signalen beter en gemakkelijker kan interpreteren Sociodemografische veranderingen in de eerstelijnszorg De laatste jaren veranderde de structuur van de eerstelijnszorg echter. Een recent verschenen artikel onderzocht verschillen in gepresenteerde gezondheidsproblemen in Nederland tussen 1987 en De auteur baseerde zich hierbij op twee grote nationale studies. Hij toonde aan dat steeds meer Nederlandse huisartsen deeltijds werken. Het vak van huisarts is geen typisch mannenberoep meer, vrouwen zijn aan een snelle opmars begonnen en lijken op korte termijn zelfs in de meerderheid te geraken: in 2008 was 71% van de huisartsen in opleiding in Nederland vrouwelijk. Het aantal samenwerkingsverbanden van drie of meer huisartsen is sterk gestegen ten opzichte van het aantal solistisch werkende huisartsen. Vooral vrouwen kiezen zelden voor een solopraktijk. 1 (zie tabel 1) 5

6 Tabel 1: Veranderingen binnen de beroepsgroep en praktijkvorm tussen 1987 en 2008 in Nederland % vrouwen % deeltijdswerkers % < 40j % in solopraktijk % in duopraktijk % in groepspraktijk of gezondheidscentrum Ook in België is een dergelijke trend merkbaar. Omdat het medisch beroep vergrijst (in 2005 bedroeg het aantal huisartsen ouder dan 50 jaar 47,5%) en vervrouwelijkt (30,1% van het huidig aantal artsen is een vrouw, terwijl deze verhouding 59,5% bedraagt bij de pas afgestudeerden), zal dit een impact hebben op de beschikbare arbeidskrachten. Dit heeft ook een invloed op de productiviteit. Tussen 2002 en 2005 werd een duidelijke vermindering van het aantal huisbezoeken door de huisarts vastgesteld. Deze daling werd niet gecompenseerd door een toename van andere medische activiteiten. 7 Palliatieve zorg vraagt een groot engagement van de huisarts, ook na de werkuren, en men kan zich afvragen of huisartsen tegenwoordig gemotiveerd zijn om deze taak op zich te nemen. Kunnen de structurele veranderingen in de huisartsgeneeskunde de kernwaarden van de zorg voor het levenseinde bedreigen? Misschien hoeft de toename in groepspraktijken geen bedreiging te zijn voor de continuïteit van zorg, maar kan het in tegendeel een mogelijkheid zijn om deze continuïteit op een huisartsvriendelijke manier waar te maken. Gedurende de afwezigheid van de eigen huisarts, kan één van de collega s in de praktijk gemakkelijk toegang hebben tot het medisch dossier en zal geen volledig vreemde zijn voor de patiënt. 4 In onderstaand literatuuronderzoek zullen wij verder nagaan hoe palliatieve zorg na de werkuren door de huisarts georganiseerd wordt. Onderzoeksvragen van deze literatuurstudie: 1. Hoe organiseert de huisarts tegenwoordig continuïteit in de palliatieve thuiszorg na de werkuren? 2. Gebruiken huisartsen een palliatieve gsm om deze continuïteit te garanderen? 6

7 2.2 Methoden Onderzoeksvraag 1: Hoe organiseert de huisarts tegenwoordig continuïteit in de palliatieve thuiszorg na de werkuren? 1. Opzoeking in de richtlijnen Aanvankelijk keken we de Nederlandstalige praktijkrichtlijnen na (NHG, Domus Medica, RIZIV richtlijnen). 2. Medische databanken We keken ook de database van het Federaal Kenniscentrum voor gezondheidszorg (KCE) na voor Belgische gegevens omtrent palliatieve zorg door de huisarts. Vervolgens zochten we in de online databanken Medline (Pubmed), Embase en Cinahl. We zochten ook systematisch in de referentielijsten van de geïncludeerde studies naar interessante artikels. 3. Trefwoorden In onze zoektocht werden volgende trefwoorden gebruikt (MESH Terms): Palliative care + Continuity of patient care + Primary health care en After hours care + Palliative care. 4. Inclusie- en exclusiecriteria Inclusiecriteria: we selecteerden enkel de artikels die handelden over huisartsgeneeskunde en thuiszorg. Als limieten gebruikten we de artikels gepubliceerd in het Engels of Frans, tijdens de laatste 10 jaar, die handelden over volwassen personen. Exclusiecriteria: Artikels over pediatrische palliatieve zorg werden niet in de studie opgenomen. Onderzoeksvraag 2: Gebruiken huisartsen een palliatieve gsm om deze continuïteit te garanderen? 1. Opzoeking in medische databanken Gezien de Nederlandstalige richtlijnen geen vermelding maakten van het gebruik van een gsm in palliatieve zorg zochten we voor het tweede deel van onze literatuurstudie in de databank Medline. We gingen ook de referentielijsten na van de geïncludeerde studies naar interessante artikels. Ook zochten we in de Cochrane database via het trefwoord telemedicine. 7

8 2. Trefwoorden We combineerden volgende trefwoorden (MESH terms): Mobile phone (telephone, cellular phone), Telecare, Telemedicine, Continuity of care, Palliative care, General practitioner (of family practice). 3. Inclusie / exclusiecriteria Inclusiecriteria: Opnieuw selecteerden we enkel de artikels gepubliceerd in het Engels of Frans, tijdens de laatste 10 jaar, die handelden over volwassenen. Het artikel diende te handelen over zorg door de huisarts en over thuiszorg. Artikels over hartfalen werden mee opgenomen, aangezien het hierbij doorgaans gaat om een niet-curatieve aandoening. Ook artikels over kanker werden mee opgenomen, indien het artikel handelde over de telefonische begeleiding van deze patiënten. Exclusiecriteria: Artikels die handelden over pediatrische palliatieve zorg of een telefonisch adviescentrum voor palliatieve zorg werden geëxcludeerd uit de studie, net zoals artikels over telefonische begeleiding van andere pathologie zoals bijvoorbeeld in de opvolging van astma, rookstop begeleiding en middelenmisbruik. 8

9 2.3 Resultaten Onderzoeksvraag 1: Hoe organiseert de huisarts tegenwoordig continuïteit in de palliatieve thuiszorg na de werkuren? De Nederlandstalige praktijkrichtlijnen na (NHG, Domus Medica, RIZIV richtlijnen) leverden slechts enkele hits op over palliatieve zorg. In totaal leverde onze zoektocht 49 bruikbare artikels op (zie figuur 1). Zoektermen Palliativecare + continuityof patientcare + primary health care: 212 artikels Limits: artikel in Engels/Frans, laatste 10j, volwassenen Exclusie: artikels over palliatieve eenheid, geen abstract beschikbaar, artikels over pediatrie (39) 50 artikels Medline Embase Richtlijnen (NHG, Domus medica) Inclusie: artikels over huisarts Inclusie: artikels over huisarts, thuiszorg Zoektermen: afterhours+ palliativecare: 7 artikels Exclusie: (28) Zoektermen Palliativecare + continuity+ general practitioner: 40 artikels Inclusie: artikels over huisarts, thuiszorg Exclusie: geen abstract (8) Cinahl Zoektermen Palliativecare + continuity+ primarycare: 18 artikels Inclusie: artikels over huisarts, thuiszorg Via citatie uit referenties van gevonden artikels KCE 11 artikels 5 artikels 12 artikels 2 artikels 10 artikels 8 artikels 1 artikel 49 artikels Figuur 1: Flow chart van literatuuropzoeking 1. Belgische gegevens In 2007 voerde het federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg een grote epidemiologische enquête uit bij 909 Belgische huisartsen om na te gaan wat hun ervaringen waren met palliatieve zorg. Er is een grote diversiteit in palliatieve zorgmodellen beschikbaar in België (thuiszorg, hospitaalzorg, mobiele teams, palliatieve zorg in het rusthuis, palliatief team en palliatieve dagcentra), maar uit de studie bleek geen evidentie dat het ene model superieur zou zijn boven het andere. Hoewel er in België vele diensten bestaan voor zowel ambulante als gehospitaliseerde patiënten, doen Belgische zorgverleners hier niet zo vaak een 9

10 beroep op als we zouden verwachten. Uit de resultaten bleek dat de meeste huisartsen wel op de hoogte zijn van het bestaan van palliatieve zorgteams (96%), maar dat minder dan 10% van de huisartsen beroep deed op een palliatief team in Huisartsen in België zijn het er wel over eens dat de zorg voor palliatieve patiënten een essentiële taak is voor de huisarts. 4,7 Meer dan 80% van de huisartsen vindt het een verrijking van het beroep. Vele huisartsen (89.3%) wensen de zorg voor palliatieve patiënten te delen met andere professionals. De meeste huisartsen zien zichzelf als de contactpersoon voor andere zorgverleners (88%). Het geven van medische informatie en de coördinatie van de zorg staat voor hun centraal. 7 Ook studies uit andere landen (onder andere Noorwegen 8, Nederland 9-10 ) tonen aan dat huisartsen erkennen dat zij een belangrijke rol spelen in de palliatieve zorg en het garanderen van continuïteit doorheen het gehele ziekteproces. Engagement van de huisarts beïnvloedt de locatie van overlijden. De laatste decennia neemt de levensverwachting en het aantal levensverlengende behandelingen toe. Patiënten kunnen nog vele maanden overleven na stopzetten van de curatieve behandeling. De meerderheid van de palliatieve patiënten drukt hun wens uit om thuis te kunnen blijven in deze laatste fase van hun leven Thuis zorgen voor een palliatieve patiënt vraagt een grote draagkracht van het sociaal en professioneel zorgnetwerk rond de patiënt. Bij minder goede coördinatie tussen de verschillende professionele en familiale hulpverleners, kan de zorg te zwaar worden voor de familie. Dit kan, tegen de wens van de patiënt in, resulteren in een ziekenhuisopname van de patiënt een paar dagen voor het overlijden. De locatie van overlijden is een belangrijke kwaliteitsindicator in de palliatieve zorg die gemakkelijk kan gebruikt en gemeten worden. Van den Block et al. 16 analyseerden het aantal verplaatsingen van patiënten in België gedurende de laatste 3 maanden van hun leven. Bij 73% van de patiënten die thuis verbleven kwam minstens 1 transitie voor gedurende die 3 maanden. Dichter naar het levenseinde toe was er een stijging in de sterfte in het ziekenhuis, een daling in de thuissterfte en een stijging in het gebruik van palliatieve eenheden, voornamelijk in de laatste 2 weken van het leven. Van alle getransfereerde patiënten, werd 80% getransfereerd in de laatste maand van het leven en 33% in de laatste week. Dit resulteert uiteindelijk in een hogere sterfte in het ziekenhuis. 16 (zie figuur 2) 10

11 Figuur 2: Transities in locatie van zorg gedurende de laatste 3 maanden van het leven. 16 In 2000 gingen Higginson et al. 13 (UK) in een systematische review de literatuur na omtrent voorkeur van plaats van overlijden bij palliatieve patiënten en hun mantelzorgers. Zowel bij patiënten als mantelzorgers verkoos de meerderheid thuis sterven (patiënten > mantelzorgers). Bij een recent overlijden van een naaste vriend of familielid koos men vaker voor sterven in het ziekenhuis. De voorkeur van de patiënt omtrent thuis overlijden veranderde soms bij ziekteprogressie, in functie van de omstandigheden thuis: in goede omstandigheden steeg dit van 67% (initieel) naar 70% bij het laatste interview, in minder ideale omstandigheden daalde de initiële voorkeur voor thuis sterven van 90% naar 50% en kozen patiënten eerder voor sterven in een palliatieve eenheid naarmate de tijd vorderde. Ook bij de mantelzorgers zag men een dergelijke trend. Tegelijkertijd werd met de tijd een stijging in vermoeidheid gerapporteerd bij de mantelzorger. De daling in voorkeur voor thuiszorg bij mantelzorgers was niet statistisch significant, maar suggereert dat de toegenomen last voor de mantelzorger de voorkeur van plaats van overlijden in realistische omstandigheden sterk beïnvloedt. 13 Uit het onderzoek van het kenniscentrum blijkt dat ook in België 52% van de patiënten thuis wenst te sterven (45.3% van de familieleden). Indien hun wens voordien uitgesproken werd, 11

12 konden de meeste palliatieve patiënten sterven op de plaats die zij prefereerden. Indien de patiënt thuis wenste te sterven gebeurde dit ook in 76% van de gevallen. De meest frequente reden van overlijden in het ziekenhuis was dat de medische zorg te zwaar werd om thuis uit te voeren, of dat de huisarts of specialist vaststelde dat de zorg psychologisch te zwaar werd voor de familie. 7 Er dient opgemerkt te worden dat in 28% van de gevallen de voorkeur voor plaats van overlijden voordien niet besproken werd met de huisarts. 7 Ook een retrospectieve studie van Meeusen et al. 14 gaf vergelijkbare resultaten aan: in hun studie was minder dan de helft van de huisartsen (46%) zich bewust van de voorkeur van hun patiënt. Het bewustzijn van de huisarts omtrent de wensen van de patiënt was hoger indien de patiënt niet gehospitaliseerd werd gedurende de laatste 3 maanden, indien een palliatief team geconsulteerd werd of indien er meer dan 7 contacten waren tussen de huisarts en de patiënt of de familie gedurende de laatste 3 maanden. 14 Huisartsen vinden het moeilijk om met de patiënt over locatie van overlijden te praten, behalve wanneer de patiënt hier zelf over begint. In België blijkt voor 38% van de huisartsen een gesprek over het levenseinde moeilijk. 53% van de huisartsen praat met elke palliatieve patiënt over het nakende doodseinde, 21% helemaal niet. 7 De voorkeur voor plaats van overlijden lijkt frequent te veranderen met de tijd en wordt soms moeilijk gedefinieerd door de patiënt. Vaak wordt er beslist in overleg met de patiënt, of door middel van veronderstelling door de gezondheidsverlener zonder directe vraagstelling of zonder een definitief antwoord van de patiënt te verkrijgen. 15 Gomes et al. 11 identificeerden door middel van een systematische review 17 factoren die de plaats van overlijden beïnvloeden bij terminale patiënten met kanker. (zie figuur 3) Omgevingsfactoren bleken de grootste invloed te hebben. Zes factoren waren sterk geassocieerd met thuis sterven: een lage functionele status, een uitgedrukte voorkeur voor thuis sterven, thuiszorg en zijn intensiteit (frequente huisbezoeken), leven met familieleden en kunnen rekenen op uitgebreide familiale steun. 11 Recente studies suggereren dat patiënten met de steun van de huisarts en geëngageerde mantelzorgers meer kans hebben om thuis te sterven Aabom et al. 19,21 ontdekten dat de intensiteit van huisbezoeken door de huisarts gedurende de laatste 3 maanden omgekeerd evenredig geassocieerd was met sterven in het ziekenhuis (OR = 0.08, 95% [CI] = ). Een hoger aantal huisbezoeken door de huisarts in de laatste weken verhoogde de kans op thuis sterven. De associatie bleek zelfs nog sterker wanneer de patiënt voordien palliatief 12

13 verklaard was. Ook de zorg door een thuisverpleegkundige bleek de kans op thuis sterven significant te verhogen (OR = 0.68, 95% [CI] = ). Het type kanker, geslacht of woonplaats (stedelijk of landelijk) was niet geassocieerd met hospitaalsterfte. Ook Burge et al. 18 toonde aan dat deze associatie huisbezoeken - thuis sterfte niet alleen significant was, maar ook dosis afhankelijk: hoe méér huisbezoeken door de huisarts, hoe groter de kans om thuis te sterven. Hogere continuïteit door de huisarts bleek ook significant geassocieerd te zijn met een lager aantal bezoeken aan de spoedgevallen gedurende de laatste dagen van het leven. 22 Figuur 3: Factoren die de plaats van overlijden van palliatieve patiënten beïnvloeden. 11 Barrières voor intensievere participatie in palliatieve zorg Hoewel het engagement van huisartsen in palliatieve zorg efficiënt bleek om de kwaliteit van zorg te verbeteren, zijn huisartsen niet altijd gemotiveerd om bij te dragen aan deze intense opvolging van hun patiënten. Huisbezoeken en tijd voor arts - patiënt contacten staan ook in de normale consultaties onder druk. 1,7 Palliatieve zorg vereist nog meer aandacht en bereikbaarheid van de huisarts. Er zijn sterk individuele verschillen tussen huisartsen. Afhankelijk van interesse en ervaring, is er een verschillende competentie en kennis over palliatieve zorg. Huisartsen hebben ook een eigen opinie omtrent bereikbaarheid, toegankelijkheid en bereidheid om na de werkuren voor palliatieve patiënten te zorgen (gedefinieerd als avonden, weekends van vrijdag tot maandag ochtend en vrije dagen). Verschillende barrières voor intensievere deelname aan palliatieve zorg werden geïdentificeerd Een Nederlandse studie verdeelde deze barrières in 3 niveaus: 13

14 (1) persoonlijke (gerelateerd aan kennis, vaardigheden, tijd en emoties), (2) relationele (communicatie en samenwerking) en (3) organisatorische barrières (gerelateerd aan de organisatie van de zorg en compartimentalisatie in de gezondheidszorg). (Zie ook figuur 4) Persoonlijke barrières Een tekort aan kennis over symptoomcontrole, bepaalde vaardigheden (zoals bijvoorbeeld werken met een pijnpomp of het aanbrengen van een sonde in geval van blaasretentie) of lagere persoonlijke interesse in palliatieve zorg bleken belangrijke barrières. Ook werd aangehaald dat huisartsen te weinig palliatieve patiënten zien op één jaar tijd om volledig up to date te blijven met kennis en expertise. Men was vaak niet op de hoogte welke voorzieningen en mogelijkheden er waren om een specifieke medische of technische behandeling mogelijk te maken in een thuissetting. Meer ervaring als huisarts met palliatieve zorg en deelname in casusbesprekingen waren geassocieerd met minder barrières voor het beoefenen van palliatieve zorg. Relationele barrières Op relationeel niveau werden problemen gerapporteerd op vlak van communicatie en samenwerking, voornamelijk tussen de huisarts en mantelzorger en tussen huisartsen en andere gezondheidszorgverstrekkers. Mantelzorgers laten niet altijd zien hoe zwaar de zorg voor hun valt, en hun wensen omtrent plaats van verzorging verschillen soms van die van de patiënt. Ook de communicatie met specialisten blijkt niet altijd even vlot te verlopen. 45 Organisatorische barrières Meer dan 80% van de huisartsen rapporteerden problemen met de organisatie en coördinatie van palliatieve zorg, onder andere de tijd vereist om thuiszorg op te starten en de moeilijkheden die samengaan met de wens of noodzaak om extra zorg voor de patiënt te bekomen. Vele huisartsen vinden palliatieve zorg erg tijdrovend. Vaak blijft er onvoldoende tijd over voor het ondersteunen van de mantelzorger. Belgische huisartsen lijken wel gemotiveerd te zijn om palliatieve zorg te voorzien. 7 De meeste huisartsen ondervinden geen problemen in organisatie van de zorg (time management, ondersteuning, zorgverlening 24u per dag). Palliatieve zorg wordt ervaren als veeleisend maar dit houdt hen niet tegen om dit op te starten. 80.9% van de huisartsen heeft geen problemen om 24 uur per dag palliatieve zorg te voorzien. Moeilijke of onduidelijke administratieve procedures (75%) houden de Belgische huisarts niet tegen om palliatieve zorg op te starten, en ook een gebrek aan kennis niet (74.9%). De helft van de huisartsen ondervond wel 14

15 moeilijkheden om palliatieve zorg op te starten indien de familie niet wenste dat de patiënt geïnformeerd werd (52%). Figuur 4: Barrières voor het voorzien van palliatieve zorg. (*Statistisch significante verschillen tussen de twee groepen (p 0.05)) 24 Continuïteit van zorgen na de werkuren Het voorzien van continuïteit van zorgen na de werkuren wordt door huisartsen gezien als een groot knelpunt. 24 Met de oprichting van huisartsenkringen en wachtdiensten verkleint de kans dat patiënten met een hulpvraag na de werkuren terechtkomen bij een dokter die de voorgeschiedenis kent. Begrip van de noden en ervaringen van palliatieve patiënten en hun mantelzorgers is echter essentieel om efficiënte en effectieve zorg te garanderen. 27 De transfer van informatie tussen de huisarts en zijn/haar vervanger na de werkuren over kwetsbare patiëntengroepen is dus noodzakelijk om goede continuïteit van zorgen te garanderen. 28 Als deze transfer van informatie faalt, moet de dokter van wacht palliatieve zorg voorzien in een complexe situatie zonder adequate informatie Burt et al. 28 analyseerden in 4 huisartsenkringen in Groot Brittannië het aantal contacten gaande over palliatieve zorg tijdens de wachtdienst: van tweederde van de patiënten met palliatieve noden waren de diagnose, prognose en voorkeuren van zorg onbekend voor de wachtdienst. 28 Ook Schweitzer et al. 29 (crosssectionele studie in Nederland, Denemarken en 15

16 Engeland) ondervonden dat niet alle informatie doorgegeven werd aan de dokter van wacht: slechts bij 25,5% van de telefoons over een palliatieve patiënt was de dokter van wacht op de hoogte van de huidige toestand van de patiënt (28,5% voor de terminale patiënten). Indien informatie doorgegeven werd betrof het voornamelijk klinische data. In 90% werden dan gegevens doorgegeven over diagnose en huidige problemen. De wensen van de patiënt en de psychosociale situatie werd respectievelijk in 45% en 30,5% van de gevallen doorgegeven aan de dokter van wacht. 29 (zie tabel 2) Tabel 2: inhoud van doorgegeven informatie door de huisarts naar de wachtdienst. 29 (* = % van informatie transfer formulieren waarin dit item gerepresenteerd was) Content (N = 141) % * Diagnosis 97.2 Current problems 90.1 Medication 84.4 Management plan 72.3 Prognosis 52.5 Patient s wishes 44.7 Information about carers 41.8 Previous contacts 41.8 Patient s awareness of prognosis 40.4 Other professionals involved 39.0 Psychosocial aspects 30.5 Availability own GP 9.9 In een retrospectieve enquête bij Nederlandse artsen 30 beweerde echter 82% van de huisartsen informatie door te geven over hun terminale patiënten aan de wachtdienst. 5% gaf geen enkele vorm van informatie door aan de wachtdienst. Geïdentificeerde redenen voor falen van overdracht van informatie waren: snellere achteruitgang dan verwacht (48%), de huisarts vergat de informatie door te geven (37%) of de patiënt werd net ontslagen uit het ziekenhuis (20%). De meerderheid van de huisartsen rapporteerden informatie over medicatie (90%), wensen aangaande behandeling (87%) en prognose (74%). Minder dan 50% van de huisartsen bleken informatie door te geven over het bewustzijn van de patiënt omtrent diagnose en prognose, de psychosociale context of intoleranties. Toch wensten de meeste huisartsen zelf wel tijdens de wachtdienst informatie te verkrijgen over diagnose, terminale status van de patiënt, medicatie en wensen omtrent behandeling. Slechts 21% van de huisartsen was tevreden met de kwaliteit van getransfereerde informatie

17 Onderzoeksvraag 2: Gebruiken huisartsen een palliatieve gsm om deze continuïteit te garanderen? Uit onze zoektocht in Medline bekwamen we 28 bruikbare artikels. Het nagaan van de referentielijsten van de geïncludeerde studies naar interessante artikels leverde 6 extra artikels op. De opzoeking in de Cochrane database leverde 1 artikel op. In totaal bekwamen we 35 artikels. (tabel 3, figuur 5) Tabel 3: Trefwoorden gebruikt bij literatuuropzoeking 2 Mesh terms Aantal artikels Aantal artikels na inclusie/exclusie Telephone OR Cellular phone + palliative care 9 5 Telephone OR cellular phone + continuity of patient care + palliative care 0 0 Terminal care + continuity of patient care 43 6 Family practice + Terminal care Telemedicine + palliative care 9 4 Family practice + cellular phone 2 0 Figuur 5: flowchart van literatuuropzoeking 2 17

18 Het gebruik van een gsm in gezondheidszorg Gedurende de laatste jaren worden de mogelijkheden van nieuwe technologieën voor preventie, diagnose, monitoring en behandeling van ziekte meer en meer erkend. Deze technologieën omvatten internet, en gsm applicaties, waarnaar in de gezondheidszorg wordt gerefereerd als electronic health of ehealth De literatuur rapporteert snelle vooruitgang, bijvoorbeeld in rookstop en management van chronisch hartfalen en kanker (zie verder). Santosh et al. 31 analyseerden 25 studies over interventies via gsm en sms. Zowel chronische ziekten zoals diabetes en astma, die regelmatig management vereisen, als rookstop, waarbij advies en ondersteuning noodzakelijk is, hadden het meeste voordeel bij de gsm interventies. Draadloze gsm technologie laat toe om de vitale tekens en het activiteitsniveau van de patiënt te observeren, de gezondheidsstatus na te gaan en vroege signalen van problemen te detecteren. Het vermindert isolatie en verhoogt de kans op succesvolle interventies bij moeilijk te bereiken populaties. 31 In 2010 evalueerde een Cochrane review 33 het gebruik van digitale technologie als ondersteuning voor thuiszorg en management van chronische ziekten. De artikels toonden aan dat telecommunicatie haalbaar zou kunnen zijn, maar er was weinig evidentie van een klinisch voordeel. Het merendeel van de geïncludeerde studies werd gelimiteerd door een te kleine onderzoekspopulatie. De studies voorzagen geen analyseerbare data over de financiële implicaties van deze telemedicine systemen. Ook de resultaten omtrent psychologische effecten en veiligheid van deze technieken waren niet conclusief. Verder werd opgemerkt dat artsen er rekening mee dienen te houden dat werken met technologie andere klinische vaardigheden zou kunnen vereisen, zoals bijvoorbeeld specifieke communicatievaardigheden, en dat dit de verhouding tussen arts en patiënt zou kunnen veranderen. Regelmatig wordt vermeld dat zich moeilijkheden kunnen voordoen met zulke technologieën bij oudere personen die geen ervaring hebben met het werken met computers. Ook functionele beperkingen omwille van leeftijd of morbiditeit kunnen de mogelijkheden om digitale technologieën zoals een digitale pen of PC te gebruiken verder limiteren, omdat de gebruiker bekend zou moeten zijn met de basisfuncties van het toestel Eén studie selecteerde relatief jongere patiënten met geavanceerde kanker, in deze populatie toonde de digitale technologie geen problemen

19 Chronisch hartfalen In de ondersteuning van patiënten met chronisch hartfalen, werd telecommunicatie reeds toegepast in de praktijk. Clark et al. 37 analyseerden de opvolging van chronische hartpatiënten, zowel door middel van telemonitoring (de transfer van fysiologische data zoals bloeddruk, gewicht, electrocardiografische gegevens en de zuurstofsaturatie via telefoon of digitale kabel van thuis naar de gezondheidszorgverlener) als gestructureerde telefonische contacten tussen patiënten en gezondheidszorgverleners. Beide methoden werden vergeleken met gewone zorg. Continue monitoring kon de mortaliteit reduceren met 20%. Er was geen significant effect op het algemene opnamecijfer in het ziekenhuis, maar het aantal opnamen in het ziekenhuis voor hartfalen werd gereduceerd met 21%. Dit werd verklaard door een snellere triage van patiënten bij de eerste tekenen van klinische achteruitgang, en aldus geen reductie in het aantal opnames, maar het verblijf in het ziekenhuis was wel korter dankzij een betere begeleiding thuis. 37 Wakefield et al. 38 evalueerden een opvolgingsprogramma na hospitalisatie voor hartfalen, waarbij ze telefonisch contact vergeleken met video contact en gewone zorg. In contrast met de studie van Clark, kon Wakefield geen significant effect aantonen op de mortaliteit, maar de kwaliteit van leven met bijkomende telemonitorming bleek significant hoger en er was langere tijd tot heropname. Videocontact bleek geen voordeel te hebben boven telefonisch contact. 38 Telecare voor patiënten met kanker Kroenke et al. 39 koppelden gecentraliseerd telecare management met geautomatiseerde symptoom monitoring van kankerpatiënten woonachtig in geografisch afgelegen stedelijke en landelijke gebieden. Een groep van 202 kankerpatiënten met pijn en depressie van minimum matige ernst kregen een basistelefoontje en 3 follow up telefoontjes (op 1, 4 en 12 weken), en bovenop deze geplande telefonische contacten ook extra telefoontjes wanneer de automatische monitoring inadequate symptoomverbetering, geen reactie op medicatie, nevenwerkingen, zelfmoordgedachten of een wens van de patiënt om gecontacteerd te worden aangaf. Patiënten in de interventiegroep hadden significant lagere pijn en depressie scores gedurende de 12 maanden van de trial. 39 Ook voor management van nevenwerkingen bij chemotherapie werd mobiele telefonie reeds toegepast. De gsm werd hierbij gebruikt om tweemaal per dag symptomen (nevenwerkingen van chemotherapie zoals misselijkheid, diarree, temperatuur) te versturen. In geval van matige of ernstige symptomen, werd de verpleegster automatisch verwittigd. Zij contacteerde dan de 19

20 patiënt voor verdere symptoomcontrole. De studie toonde aan dat patiënten zich veilig voelde omdat ze van nabij opgevolgd werden en dat ze zelf ook actief konden participeren in hun eigen zorgmanagement. 40 Het gebruik van gsm in palliatieve zorg Vergeleken met andere domeinen in de geneeskunde, is er slechts weinig literatuur beschikbaar over het gebruik van een gsm in de palliatieve zorg. Enkele pilootstudies 35,41-42 werden uitgevoerd waarbij patiënten verhoogde autonomie, verhoogd begrip voor hun ziekte en gevoelens van veiligheid aanhaalden, dankzij het bewustzijn dat zij nauwgezet opgevolgd werden. Technologieën van vandaag bieden nochtans verschillende mogelijkheden voor patiënten om pijnschalen of andere symptomen thuis te analyseren en door te sturen naar de zorgverlener, bijvoorbeeld door het gebruik van een gsm met digitale pen. Lind et al. 35,41 voerden een pilootstudie uit bij 12 palliatieve patiënten met terminale kanker, waarbij het gebruik van gsm in de routine zorg geïmplementeerd werd. Drie keer per dag stuurden de patiënten een pijndagboek door, waarbij de VAS score gebruikt werd en de gebruikte extra dosis van pijnverlichtende medicatie. De zorgverleners zagen de informatie en gebruikte deze als ondersteuning voor het nemen van medische beslissingen. Een plotse stijging in de VAS pijnschaal werd door het systeem verwerkt en doorgestuurd naar de zorgverleners. De uitrusting, een digitale pen en gsm, was draadloos en mobiel, zodat de patiënt mobiel kon blijven. Deze studie toonde aan dat de digitale pen makkelijk in gebruik was en dat het pijndagboek gemakkelijk te begrijpen was voor de meeste patiënten in de studie. De resultaten indiceerden een verhoogde kwaliteit van zorg. Zorgverleners waren zich op voorhand bewust van de toestand van de patiënt en daardoor beter voorbereid op de huisbezoeken. Er was verhoogde participatie in de zorg, betere monitoring van de pijnschalen en de patiënten voelden zich veiliger, wetende dat ze van nabij geobserveerd werden. Over de kostprijs van deze technieken waren geen gegevens beschikbaar. 35,41 20

Communicatie met palliatieve patiënten. Haalbaarheid en effectiviteit van een communicatietraining bij Vlaamse Huisartsen.

Communicatie met palliatieve patiënten. Haalbaarheid en effectiviteit van een communicatietraining bij Vlaamse Huisartsen. Communicatie met palliatieve patiënten. Haalbaarheid en effectiviteit van een communicatietraining bij Vlaamse Huisartsen. Moisse Stéphanie (Ugent) Promotor: Prof. M. Deveugele (Ugent) Co-promotor: Dr.

Nadere informatie

Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan.

Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan. Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan. Onraedt Lien Promotor: Prof. Jo Goedhuys Co-Promotor: Dr. Danielle

Nadere informatie

Zorggebruik tijdens de wachtdiensten: waarom kiezen voor de spoedgevallendienst of de huisartsenwachtpost?

Zorggebruik tijdens de wachtdiensten: waarom kiezen voor de spoedgevallendienst of de huisartsenwachtpost? UNIVERSITEIT GENT Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Academiejaar 2010-2011 Zorggebruik tijdens de wachtdiensten: waarom kiezen voor de spoedgevallendienst of de huisartsenwachtpost? Ontwikkeling

Nadere informatie

Factoren die het bijscholingsgedrag van huisartsen beïnvloeden

Factoren die het bijscholingsgedrag van huisartsen beïnvloeden Factoren die het bijscholingsgedrag van huisartsen beïnvloeden Stefanie Moermans, K.U. Leuven Promotor: Ann Roex, K.U. Leuven Co-promotor: Bert Aertgeerts, K.U. Leuven Praktijkopleider: Joke Van den Heuvel

Nadere informatie

Kwalitatieve analyse bij de huisarts van de noden, de verwachtingen en de houding betreffende de wachtdienst van nu en in de toekomst.

Kwalitatieve analyse bij de huisarts van de noden, de verwachtingen en de houding betreffende de wachtdienst van nu en in de toekomst. Kwalitatieve analyse bij de huisarts van de noden, de verwachtingen en de houding betreffende de wachtdienst van nu en in de toekomst. Jacob Merckx, K.U.Leuven Promotor: Patrik Vankrunkelsven, K.U.Leuven

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET EEN PRAKTIJKASSISTENT(E): OPSTELLEN VAN EEN TAKENLIJST EN UITWERKEN VAN PROCEDURES

AAN DE SLAG MET EEN PRAKTIJKASSISTENT(E): OPSTELLEN VAN EEN TAKENLIJST EN UITWERKEN VAN PROCEDURES INTERUNIVERSITAIR CENTRUM VOOR HUISARTSENOPLEIDING AAN DE SLAG MET EEN PRAKTIJKASSISTENT(E): OPSTELLEN VAN EEN TAKENLIJST EN UITWERKEN VAN PROCEDURES Scriptie voorgedragen tot het behalen van de graad

Nadere informatie

Communicatie van slecht nieuws: event of traject? Een kwalitatief onderzoek gebaseerd op interviews met mantelzorgers van palliatieve patiënten

Communicatie van slecht nieuws: event of traject? Een kwalitatief onderzoek gebaseerd op interviews met mantelzorgers van palliatieve patiënten Communicatie van slecht nieuws: event of traject? Een kwalitatief onderzoek gebaseerd op interviews met mantelzorgers van palliatieve patiënten Dr Beyens I., KU Leuven Promotor: Prof Dr Deveugele M., U

Nadere informatie

Onderzoeksvraag: Wat zijn de noden zijn van mantelzorgers van psychiatrische patiënten en hoe kan de huisarts aan deze noden tegemoet komen?

Onderzoeksvraag: Wat zijn de noden zijn van mantelzorgers van psychiatrische patiënten en hoe kan de huisarts aan deze noden tegemoet komen? ABSTRACT WAT ZIJN DE NODEN VAN MANTELZORGERS VAN PSYCHIATRISCHE PATIËNTEN EN HOE KAN DE HUISARTS AAN DEZE NODEN TEGEMOET KOMEN? EEN KWALITATIEF ONDERZOEK AAN DE HAND VAN SEMIGESTRUCTUREERDE INTERVIEWS.

Nadere informatie

Impact van online gezondheidsinformatie op de arts-patiënt relatie

Impact van online gezondheidsinformatie op de arts-patiënt relatie Impact van online gezondheidsinformatie op de arts-patiënt relatie Dr. Joris Maggen, KULeuven Promotor: Jo Goedhuys, KULeuven Master of Family Medicine 2011-2013 Masterproef huisartsgeneeskunde 2011-2013

Nadere informatie

De patiënt als consument Noden en wensen van chronisch zieke patiënten

De patiënt als consument Noden en wensen van chronisch zieke patiënten De patiënt als consument Noden en wensen van chronisch zieke patiënten Psychiatrisch Ziekenhuis St. Jan de Deo, Gent in samenwerking met het Vlaams Patiëntenplatform vzw Opdracht van het Federaal Ministerie

Nadere informatie

Screening naar problematisch alcoholgebruik: waarom (niet)?

Screening naar problematisch alcoholgebruik: waarom (niet)? FACULTEIT GENEESKUNDE EN GEZONDHEIDSWETENSCHAPPEN Academiejaar 2009-2010 Screening naar problematisch alcoholgebruik: waarom (niet)? Ellen VAN LEEUWEN Promotor: Prof. Dr. Thierry Christiaens Co-promotor:

Nadere informatie

2008-2009 MAGDA. KHK Liesbet Lommelen Guido Cuyvers MAGDA [MANTELZORGERS GEPRANGD TUSSEN DOORZETTEN EN AFHAKEN] [ ]

2008-2009 MAGDA. KHK Liesbet Lommelen Guido Cuyvers MAGDA [MANTELZORGERS GEPRANGD TUSSEN DOORZETTEN EN AFHAKEN] [ ] 2008-2009 MAGDA KHK Liesbet Lommelen Guido Cuyvers MAGDA [MANTELZORGERS GEPRANGD TUSSEN DOORZETTEN EN AFHAKEN] [ ] 2 Ik heb van de week gelezen van de Bond zonder Naam en dat was: Liever stout en moedig

Nadere informatie

React-Project: Reactivatie van patiënten met risico op langdurige arbeidsongeschiktheid.

React-Project: Reactivatie van patiënten met risico op langdurige arbeidsongeschiktheid. React-Project: Reactivatie van patiënten met risico op langdurige arbeidsongeschiktheid. Nicolas Makay, Universiteit Antwerpen Promotor: Prof. Dirk Avonts, MD, PhD Co-promotor: Dr. Jo Bernagie Master of

Nadere informatie

Het Elektronisch Medisch Dossier: (ver)wens(ing)en

Het Elektronisch Medisch Dossier: (ver)wens(ing)en Het Elektronisch Medisch Dossier: (ver)wens(ing)en Auteur: Katleen Fabry, Katholieke Universiteit Leuven Promotor: Prof. Dr. Bert Aertgeerts, Katholieke Universiteit Leuven Copromotor: Dr. Harrie Dewitte,

Nadere informatie

ONTWIKKELING VAN GEBRUIKSVRIENDELIJKE EMD- SOFTWARE VOOR DE UITWISSELING VAN PATIËNTENGEGEVENS TUSSEN HUISARTSENPRAKTIJKEN.

ONTWIKKELING VAN GEBRUIKSVRIENDELIJKE EMD- SOFTWARE VOOR DE UITWISSELING VAN PATIËNTENGEGEVENS TUSSEN HUISARTSENPRAKTIJKEN. ONTWIKKELING VAN GEBRUIKSVRIENDELIJKE EMD- SOFTWARE VOOR DE UITWISSELING VAN PATIËNTENGEGEVENS TUSSEN HUISARTSENPRAKTIJKEN. 2014-2015 Stijn Van Driessche, universiteit Gent PROMOTOR: Prof. Dr. Dirk Avonts,

Nadere informatie

Casemanagement in de palliatieve zorg voor kinderen

Casemanagement in de palliatieve zorg voor kinderen Casemanagement in de palliatieve zorg voor kinderen een exploratieve studie Dr. Gea Huizinga Senior onderzoeker zorg Wenckebach Instituut Universitair Medisch Centrum Groningen In opdracht van de Stichting

Nadere informatie

PALLIATIEVE ZORG VOOR PERSONEN MET ERNSTIGE MEERVOUDIGE BEPERKINGEN

PALLIATIEVE ZORG VOOR PERSONEN MET ERNSTIGE MEERVOUDIGE BEPERKINGEN PALLIATIEVE ZORG VOOR PERSONEN MET ERNSTIGE MEERVOUDIGE BEPERKINGEN Eindrapport Jakob De Maeyer Bea Maes &HQWUXPYRRU*H]LQVHQ2UWKRSHGDJRJLHN.8/HXYHQ 0XOWLSOXV 'DQNZRRUG We willen uitdrukkelijk iedereen

Nadere informatie

www.haios.be Een hulp tijdens de consultatie? Masterproef huisartsgeneeskunde Interuniversitair Centrum voor HuisartsenOpleiding (ICHOvzw)

www.haios.be Een hulp tijdens de consultatie? Masterproef huisartsgeneeskunde Interuniversitair Centrum voor HuisartsenOpleiding (ICHOvzw) Masterproef huisartsgeneeskunde Interuniversitair Centrum voor HuisartsenOpleiding (ICHOvzw) www.haios.be Een hulp tijdens de consultatie? Philippe Volders 9 jaar huisartsgeneeskunde Promotor: Prof. J.

Nadere informatie

Begeleiding van kinderen en jongeren met ADHD in de eerste lijn.

Begeleiding van kinderen en jongeren met ADHD in de eerste lijn. Begeleiding van kinderen en jongeren met ADHD in de eerste lijn. Pieterjan Geusens, KU Leuven. Wouter Peters, KU Leuven. Promotor: Prof. Dr. Aertgeerts Bert, KU Leuven. Master of Family Medicine Masterproef

Nadere informatie

Spiritualiteit voor en door de huisarts.

Spiritualiteit voor en door de huisarts. Spiritualiteit voor en door de huisarts. Dr. Liesbeth Smeets Promotor: Prof. Bert Aertgeerts Co promotoren: Prof. Jan De Lepeleire en Dr. Mieke Vermandere Master of Family Medicine Masterproef Huisartsgeneeskunde

Nadere informatie

Invloed van een niet vast contract op de gezondheid

Invloed van een niet vast contract op de gezondheid Invloed van een niet vast contract op de gezondheid Smet Frederick, UGent Promotor: Prof. Dr. Deveugele Myriam, UGent Co-promotoren: Dr. Segers Karl Master of Family Medicine Masterproef Huisartsgeneeskunde

Nadere informatie

Uitgavenmanagement in de zorg Literatuurstudie naar het effect van disease management en preventie op de zorguitgaven

Uitgavenmanagement in de zorg Literatuurstudie naar het effect van disease management en preventie op de zorguitgaven RIVM Rapport XXX/2008 XXX Uitgavenmanagement in de zorg Literatuurstudie naar het effect van disease management en preventie op de zorguitgaven José Boom Richard Heijink Jeroen Struijs Caroline Baan Johan

Nadere informatie

Vertaling en pilotering van de Palliative Performance Scale PPS als een prognoseinstrument voor het Zorgpad Palliatieve Zorg

Vertaling en pilotering van de Palliative Performance Scale PPS als een prognoseinstrument voor het Zorgpad Palliatieve Zorg Vertaling en pilotering van de Palliative Performance Scale PPS als een prognoseinstrument voor het Zorgpad Palliatieve Zorg Marie Luise Streffer Promotor: Bart Van den Eynden Co promotoren: Bart Van den

Nadere informatie

Over vroegtijdige planning van de zorg

Over vroegtijdige planning van de zorg Het levenseinde teruggeven aan de mensen Over vroegtijdige planning van de zorg Manu Keirse Hoogleraar Faculteit der Geneeskunde KU Leuven Ondervoorzitter Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen Inhoud Het

Nadere informatie

Het beroep van coördinator voor oncologische zorgen

Het beroep van coördinator voor oncologische zorgen Interprofessionele meeting Het beroep van coördinator voor oncologische zorgen Vrijdag 15 maart 2013 Diamant Center Auguste Reyerslaan 80 1030 Brussel Deze infodag wordt door de Stichting tegen Kanker

Nadere informatie

November 2008. Evidence-Based Medicine voor de eerste lijn. volume 7 ~ nummer 9. Editoriaal. Minerva

November 2008. Evidence-Based Medicine voor de eerste lijn. volume 7 ~ nummer 9. Editoriaal. Minerva Minerva Evidence-Based Medicine voor de eerste lijn Editoriaal Minerva Zorg bij het levenseinde: is er ook hier nood aan evidentie? 129 P. Chevalier, K. Soenen, JP. Sturtewagen, M. Vanhalewyn Medicamenteuze

Nadere informatie

DE ROL VAN FAMILIELEDEN IN WOONZORGCENTRA

DE ROL VAN FAMILIELEDEN IN WOONZORGCENTRA UNIVERSITEIT GENT Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Academiejaar 2010-2011 DE ROL VAN FAMILIELEDEN IN WOONZORGCENTRA Masterproef voorgelegd tot het behalen van de graad van Master in Management

Nadere informatie

2. Inleiding en motivatie p2. 3. Doelstelling p4. 4. Methodologie p5. Deel 1 : Literatuurgegevens. Deel 2 : Onderzoeksresultaten

2. Inleiding en motivatie p2. 3. Doelstelling p4. 4. Methodologie p5. Deel 1 : Literatuurgegevens. Deel 2 : Onderzoeksresultaten Inhoudstafel 1. Dankwoord p2 2. Inleiding en motivatie p2 3. Doelstelling p4 4. Methodologie p5 5. Resultaten p8 Deel 1 : Literatuurgegevens p8 Deel 2 : Onderzoeksresultaten p17 6. Besluit en aanbevelingen

Nadere informatie

ZELFHULP. dossier effectiviteit van zelfhulp

ZELFHULP. dossier effectiviteit van zelfhulp ZELFHULP dossier effectiviteit van zelfhulp Colofon Auteur Else De Donder, stafmedewerker VAD Verantwoordelijke uitgever F. Matthys, Vanderlindenstraat 15, 1030 Brussel wettelijk depotnummer: D/2010/6030/29

Nadere informatie

Regie over de plaats van sterven

Regie over de plaats van sterven Berdine Koekoek Regie over de plaats van sterven Een kwantitatieve en kwalitatieve verkenning Apeldoorn mei 2014 afstudeeronderzoek master Strategisch management in de non-profit 2012-2014 Faculteit, Recht,

Nadere informatie