JAARVERSLAG 2014 ZEELANDCARE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2014 ZEELANDCARE"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2014 ZEELANDCARE

2 COLOFON Jaarverslag Zeelandcare 2014 Zeelandcare Piet Heinstraat GL Goes T: E: W:

3 inhoudsopgave voorwoord directie van Zeelandcare... 1 uitgangspunten van verslaglegging profiel van de organisatie algemene gegevens organisatiestructuur besturingsmodel resultaat verantwoordelijke eenheden medisch wellness centrum zeeland (MWCZ) victoriakliniek zorgboulevaart dialyse kaakchirurgie kerngegevens werkgebied partners in de zorg bestuur bestuur/directie taak, samenstelling en portefeuille verdeling werkwijze overleg met medische staf overleg met externe accountant arbeidsvoorwaarden en honorering onafhankelijkheid en nevenfuncties raad van commissarissen taak en regelement profiel en samenstelling honorering medezeggenschap ondernemingsraad meerjarenbeleid & strategie missie en visie missie visie strategie

4 3.2.1 uitbreiding zorgaanbod en zorgactiviteiten kwaliteit en veiligheid communicatie en patiëntrelatie zorgverzekeraars medewerkers financieel beleid realisatie strategische doelstellingen uitbreiding zorgaanbod en zorgactiviteiten kwaliteit en veiligheid communicatie en patiëntrelatie zorgverzekeraars medewerkers financieel beleid veiligheidsmanagementsysteem beleid een vooruitstrevende veilige cultuur prospectieve risico inventarisatie (PRI) veilig incidenten melden continu verbeteren patiënten participatie kwaliteitssysteem visie op kwaliteit kwaliteitssysteem normkader prestatie- en kwaliteitsindicatoren meten, analyseren en verbeteren bereikbaarheid berichtgeving media vaardigheden van medewerkers en specialisten gemelde incidenten/tekortkomingen patiënten participatie certificering bedrijfsvoering plan- en controle cyclus risico s... 36

5 7. medewerkers personeelsbeleid personeelsomvang specialisten verbonden aan Zeelandcare scholingsbeleid verzuim imago en communicatie Zeelandcare, een slimme zorgkeuze een nieuwe website huisartsen en tandartsen financieel beleid behaalde omzet en resultaten financiële positie zorgverzekeraars blik vooruit: capaciteitsvergroting centra voor gecombineerde zorgverlening bijlage 1 verslag van de raad van commissarissen... 48

6 JAARVERSLAG 2014 ZEELANDCARE 1 voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2014 van Zeelandcare, dat wij u met enthousiasme aanbieden. Het afgelopen jaar hebben wij wederom een substantiële bijdrage kunnen leveren aan onze missie: het bieden van kwalitatief hoogwaardige zorg aan de Zeeuwse patiënt, in een kleinschalige en gastvrije omgeving in nabijheid van de patiënt. Met het openen van onze nieuwe locatie de Zorgboulevaart aan de Boulevard in Vlissingen hebben wij ons ingezet om de zorg dichterbij de Walcherse patiënt te brengen en een monumentenpand met grote (emotionele) waarde te behouden. Een dialysepatiënt is drie dagdelen per week afhankelijk van zijn of haar nierspoeling. Voorheen moest de Walcherse dialysepatiënt hiervoor drie keer in de week op en neer naar Goes. Sinds april 2014 kunnen zij terecht op de Boulevard, met een prachtig uitzicht op de Westerschelde. Dat betekent voor ons patiënt centraal. De kwaliteit van leven verhogen, zorg aantrekkelijker maken, toegankelijk zijn en het bieden van een veilige behandelomgeving. In 2014 verbeterden wij onze communicatie aanzienlijk. Een nieuwe website is online gegaan die als faciliterend platform voor de patiënt dient. Daarnaast hebben wij een patiënt contactcentrum opgezet om onze telefonische bereikbaarheid te verbeteren. Ons veiligheidsmanagementsysteem (VMS) het systeem waarmee we (mogelijke) veiligheidsrisico s signaleren, verbeteringen doorvoeren, evalueren en aanpassen voldeed al aan de basiseisen die daarvoor gesteld worden, maar hebben wij verder geïntegreerd in onze dagelijkse praktijk. Een nieuw kwaliteitshandboek werd geïmplementeerd voor medewerkers, waarin ons begrip van kwalitatief hoogwaardige patiëntenzorg en het daaraan gerelateerde kwaliteitssysteem inzichtelijk én begrijpelijk wordt gemaakt. Alle onze locaties doorliepen succesvol de periodieke audit door certificerende instellingen voor continuering van het ZKN Keurmerk en het HKZ Certificaat. Hiermee voldoen wij voor patiënten, huisartsen, tandartsen en zorgverzekeraars aantoonbaar aan de strenge eisen ten aanzien van kwaliteit en veiligheid. In onze bedrijfsvoering hebben we grote stappen gezet naar een organisatie waarbij medewerkers betrokken en medeverantwoordelijk zijn voor de resultaten van hun locatie of specialisme. Wij streven naar een lerende, ondernemende en zelfkritische werkomgeving. Op verschillende manieren worden onze medewerkers betrokken bij ontwikkeling van het beleid. Certificerende instanties en zorgverzekeraars prijzen Zeelandcare om haar gedreven en betrokken medewerkers. Dit maakt van Zeelandcare een krachtige organisatie die het verschil maakt voor de patiënt. Dat de patiënt dit herkend, blijkt uit de groei die Zeelandcare in 2014 heeft doorgemaakt en de patiënttevredenheid waaraan een gemiddeld rapportcijfer van 8.5 kan worden toegekend. Om dit alles te realiseren is een gezonde financiële situatie van groot belang. Door strak te sturen op kosten en een grote aandacht voor efficiëntie en effectiviteit, is Zeelandcare er in geslaagd om in toe te voegen aan het eigen vermogen. Deze groeiende financiële stabiliteit stelt Zeelandcare in staat te blijven investeren in zorgvernieuwing en kwaliteit van de Zeeuwse zorg. Zeelandcare heeft zich in 2014 neergezet als een belangrijke speler in de Zeeuwse gezondheidszorg. Wij blijven hard werken aan het verankeren van onze zorgvisie in de regio en zien de toekomst van de Zeeuwse zorg met vertrouwen tegemoet. Namens de directie van Zeelandcare, Charles Versluijs Algemeen directeur dr. Rutger Batenburg Medisch directeur

7 JAARVERSLAG 2014 ZEELANDCARE 2 uitgangspunten van verslaglegging Zeelandcare vindt het als maatschappelijke onderneming van belang een brede en grondige verantwoording af te leggen aan de samenleving. Wij stellen openheid over de wijze waarop wij de cyclus van beleid, uitvoering en inspanning, resultaten en bijstelling van beleid vormgeven als uitgangspunt voor deze maatschappelijke verantwoording. Ons jaarverslag geeft inzicht in financiële gegevens en productiecijfers, maar ook in kwaliteit, prestaties en verbeteringen. Met het jaarverslag voldoet Zeelandcare aan de jaarlijkse verantwoordingsverplichting op basis van: De Kwaliteitswet Zorginstellingen De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen De Wet Klachtrecht Cliënten Zorginstellingen De Wet Bijzondere Medische Verrichtingen De Wet openbaarheid uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens De Wet op de Ondernemingsraden Het ZKN Keurmerk Het HKZ Certificaat De periode waarover verslag word gelegd betreft het boekjaar Ook zal, wanneer dit van toepassing en relevant is, een vooruitblik worden gegeven op de volgende jaren. Het jaarverslag wordt samen met de jaarrekening van Zeelandcare gepubliceerd op en op de eigen website Ook verschijnt er een factsheet met kerngegevens uit dit jaarverslag.

8 JAARVERSLAG 2014 ZEELANDCARE 3 1. profiel van de organisatie Eind 2011 heeft Zorg Invest Zeeland (ZIZ) een overeenkomst gesloten met het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) met als doel de zorg in de regio te verbeteren. Met deze overeenkomst werd een gezamenlijk holding opgericht: Zeelandcare. Zeelandcare combineert een bedrijfsmatige organisatie met medische kennis, waardoor een maatschappelijk betrokken én ondernemende zorgorganisatie is ontstaan. 1.1 ALGEMENE GEGEVENS Algemene identificatiegegevens Zeeland Care B.V. Adres Piet Heinstraat 43 Postcode Plaats 4461 GL Goes Telefoonnummer adres Website WTZi instellingsnummer Kamer van Koophandel

9 JAARVERSLAG 2014 ZEELANDCARE ORGANISATIESTRUCTUUR Zeelandcare is een besloten vennootschap met een eigen directie, management en toezichthoudend orgaan. Zeelandcare wordt bestuurd door een directie, die eindverantwoordelijk is voor het strategisch beleid en de behaalde resultaten. Hierover legt de directie verantwoording af aan de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen kent een vertegenwoordiging van onafhankelijke leden. Admiraal De Ruyter Ziekenhuis 49% Zorg Invest Zeeland 51% Raad van Commissarissen Directie Ondernemingsraad (OR) Advies & Control Kwaliteit & Veiligheid Communicatie & Marketing Administratie Dialyse Kaakchirurgie MWCZ Victoriakliniek Zorgboulevaart 1.3 BESTURINGSMODEL Om onze zorg vanuit het perspectief van de patiënt te kunnen organiseren, kenmerkt het besturingsmodel van Zeelandcare zich door korte lijnen. Zeelandcare kent vijf eenheden die resultaat verantwoordelijk zijn en onder leiding staan van een manager. Deze eenheden zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse beslissingen en uitvoering van de strategie binnen de daarvoor aangereikte kaders. Het management legt rechtstreekse verantwoording af aan de directie.

10 JAARVERSLAG 2014 ZEELANDCARE RESULTAAT VERANTWOORDELIJKE EENHEDEN Zeelandcare is een keten van locaties waarbinnen verschillende zorgactiviteiten vallen. Wij hebben drie locaties: het Medisch Wellness Centrum Zeeland (MWCZ), de Victoriakliniek en de Zorgboulevaart. Daarnaast valt alle Zeeuwse dialysezorg en kaakchirurgische zorg boven de Westerschelde onder Zeelandcare. Ook kaakchirurgische zorg bij Mondzorgcentrum De Beet in Terneuzen onder de Westerschelde valt onder Zeelandcare. Locaties Medisch Wellness Centrum Zeeland Victoriakliniek Zorgboulevaart Dialysezorg Vakantiedialyse De Banjaard Kaakchirurgie Goes Mondzorgcentrum De Beet Adresgegevens Piet Heinstraat 41, 4461 GL Goes Koning Gustaafweg 2, 4301 NP Zierikzee Boulevard Bankert 156, 4382 AC Vlissingen s Gravenpolderseweg 114, 4462 RA Goes Eb en Vloed 23a, 4493 RR Kamperland s Gravenpolderseweg 114, 4462 RA Goes Beethovenhof 3a, 4536 AE Terneuzen Medisch Wellness Centrum Zeeland (MWCZ) In het Medisch Wellness Centrum Zeeland vindt de patiënt behandelingen op het gebied van plastische chirurgie, huidtherapie, medische tatoeage, kaakchirurgie en mondhygiëne. Het MWCZ kenmerkt zich door de kleinschalige en vriendelijke omgeving waar kwaliteit en persoonlijke aandacht voorop staan. Het MWCZ biedt zowel verzekerde als niet-verzekerde zorg. Binnen het MWCZ speelt innovatie een belangrijke rol. In alle disciplines biedt het MWCZ een vernieuwend aanbod van zorg en werkt het MWCZ met de meest moderne apparatuur Victoriakliniek De Victoriakliniek biedt behandelingen op het gebied van algemene chirurgie, flebologie (spataderen), kaakchirurgie, KNO-heelkunde, oogheelkunde, orthopedie, pijnbestrijding en plastische chirurgie. Dit zelfstandig behandelcentrum in Zierikzee is gevestigd in het voormalige Rode Kruisziekenhuis. Bij de Victoriakliniek kan de patiënt rekenen op persoonlijke en betrokken zorg met korte wachttijden. Het team van de Victoriakliniek stelt zichzelf tot doel de patiënt van het eerste moment op zijn of haar gemak te stellen. Goede uitleg, begeleiding en nazorg speelt hierbij een belangrijke rol. Victoriakliniek beschikt over poliklinieken, twee operatiekamers van het hoogste kwaliteitsniveau en een nieuw gebouwde opnameafdeling op de tweede verdieping met 24 uur per dag verpleging (het Buurtzorgpension) Zorgboulevaart De Zorgboulevaart in Vlissingen is een centrum voor gezondheid en welzijn op Walcheren. In dit centrum zijn verschillende zorgdiensten en voorzieningen bij elkaar gebracht. Hierdoor ontvangt onze patiënt de best geïntegreerde zorg: op maat en met aandacht. Door de sterke onderlinge samenwerking ontstaat een vloeiende lijn van diagnose naar behandeling. Maar ook naar preventie en vroege opsporing. Er kunnen betere afspraken gemaakt worden die afgestemd zijn op de behoefte van de patiënt. In de Zorgboulevaart vindt de patiënt de specialismen dialyse, kaakchirurgie, plastische chirurgie en een pijncentrum. Ook

11 JAARVERSLAG 2014 ZEELANDCARE 6 kunnen toeristen in dit centrum terecht voor vakantiedialyse. In de Zorgboulevaart werkt Zeelandcare samen met Van Loo & Veerhoek (fysiotherapie en revalidatiegeneeskunde) en Zorgstroom (zorghotel) Dialyse Zeelandcare beschikt over een hoofdvestiging dialyse in Goes met twee satelliet dialyses in Kamperland en Vlissingen. De hoofdvestiging bevindt zich in het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (ADRZ). Dit is de voormalige dialyseafdeling van het ziekenhuis dat in 2012 verzelfstandigd is. De hoofdvestiging biedt behandelingen aan dialysepatiënten van Schouwen en de Bevelanden. In dit dialysecentrum staan 15 Gambro-machines van het type AK200 ultra S. Hiermee zijn alle moderne behandelmethodes mogelijk, waaronder HDF online. Ook kan de patiënt hier terecht voor peritoneaal dialyse. Op vakantiepark Noordzee Résidence De Banjaard in Kamperland en in de Zorgboulevaart Vlissingen bieden wij dialysebehandelingen voor toeristen in Zeeland. Hier ontvangen zij niet enkel een kwalitatief hoogwaardige dialysebehandeling, maar houden zij ook hun vakantiegevoel. Deze twee unieke locaties lenen zich als pullfactor voor het dialysetoerisme naar Zeeland. De dialysetoerist kan nu kiezen uit drie centra die dialysezorg bieden: Goes (wanneer de aanwezigheid van een medisch specialist is vereist), Kamperland en Vlissingen Kaakchirurgie In oktober 2014 heeft het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) samen met de maatschap kaakchirurgie besloten het specialisme kaakchirurgie volledig te verzelfstandigen en de dagelijkse praktijk te verhuizen naar Zeelandcare. Kaakchirurgie is een specialisme dat zich uitstekend leent voor zorg op verschillende kleinschalige locaties dichtbij de patiënt en vereist in de meeste gevallen niet de klinische omgeving van een ziekenhuis. De verzelfstandiging van het specialisme stelt de kaakchirurgen in staat een meer slagvaardige en patiëntgerichte praktijk te realiseren. De verzelfstandigde maatschap is in veel opzichten samen blijven werken met het ADRZ. De huidige poliklinische ruimte in het ADRZ Goes is voor de kaakchirurgen behouden, het ADRZ faciliteert de kaakchirurgen in het gebruik van operatiekamers en de kaakchirurgen zijn verbonden gebleven aan het ADRZ voor hulp bij patiënten die zich melden op de spoedeisende hulp. In de nieuwe situatie kan de Zeeuwse patiënt voor kaakchirurgische zorg terecht op vier locaties van Zeelandcare verspreidt over de Zeeuwse eilanden en in het ADRZ locatie Goes.

12 JAARVERSLAG 2014 ZEELANDCARE KERNGEGEVENS Zeelandcare is een keten van zelfstandige behandelcentra voor medisch specialistische zorg in Zeeland. De patiënt kan bij Zeelandcare terecht voor een groot aantal behandelingen op het gebied van planbare zorg. Planbare zorg is zorg die plaatsvindt op verwijzing van een huisarts of medisch specialist en waarvoor de patiënt van te voren een afspraak maakt. Zeelandcare heeft een toelating als Instelling voor Medisch Specialistische Zorg. Zeelandcare beschikt over een operatieafdeling met twee klasse-1 operatiekamers. Overzicht van de bij Zeelandcare vertegenwoordigde medische specialismen Anesthesiologie Chirurgie Dialyse Kaakchirurgie KNO-heelkunde Oogheelkunde Orthopedie Pijnbehandeling Plastische chirurgie Overzicht van de overige bij Zeelandcare vertegenwoordigde specialismen Huidtherapie Medische tatoeage Personeel Aantal personeelsleden in loondienst Aantal fte personeelsleden in loondienst 44 57,5 Aantal medisch specialisten op 31 december Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten Waarvan omzet B-segment Waarvan overige bedrijfsopbrengsten Productie Aantal geopende DBC s Aantal gesloten DBC s

13 JAARVERSLAG 2014 ZEELANDCARE WERKGEBIED Het verzorgingsgebied van Zeelandcare omvat de Zeeuwse eilanden boven de Westerschelde en West-Brabant. In deze regio wonen ongeveer mensen. Zij kunnen een beroep doen op Zeelandcare voor een specifiek aanbod aan behandelingen en specialismen op het gebied van planbare zorg. De kaakchirurgische zorg bij Mondzorgcentrum De Beet in Terneuzen onder de Westerschelde valt ook onder Zeelandcare. Voor wat betreft dialysezorg en kaakchirurgische zorg is Zeelandcare de enige aanbieder binnen de grenzen van Zeeland en boven de Westerschelde. Van buiten het verzorgingsgebied komen patiënten die tijdens hun vakantie afhankelijk zijn van dialyse. 1.7 PARTNERS IN DE ZORG Zeelandcare werkt in het streven naar een (continue) verbetering van de Zeeuwse gezondheidszorg samen met vele partners. Onderstaand staat een overzicht van onze partners, waarbij wij kort aangeven wat deze samenwerking inhoud en of deze is verankerd in een overeenkomst. Samenwerkingspartner Onderwerp Overeenkomst Zorginhoudelijk Admiraal De Ruyter Ziekenhuis Buurtzorgpension Erasmus MC Fineline Tattoo MediSkinCare Tandgaaf Van Loo & Veerhoek Zorgstroom Eerste lijn Samenwerkingsverband op het gebied van ICT, CSA en achterwacht bij complicaties. Dienstverleningsovereenkomst op het gebied van zorg en verpleging bij een dagbehandeling of klinische opname. Samenwerkingsverband ter bevordering van zorg op het gebied van pijngeneeskunde. Het beschikbaar stellen van een specialist pijngeneeskunde voor het verrichten van werkzaamheden. Dienstverleningsovereenkomst voor het aanbrengen van medische tatoeages in samenwerking met de plastisch chirurg. Dienstverleningsovereenkomst voor het verrichten van laser- en huidtherapeutische werkzaamheden. Dienstverleningsovereenkomst op het gebied van mondzorg en implantologie. Samenwerkingsverband op het gebied van fysiotherapeutische behandelingen en revalidatie. Samenwerkingsverband op het gebied zorg en verpleging na een operatie of ingreep. Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

14 JAARVERSLAG 2014 ZEELANDCARE 9 Huisartsen Tandartsen Onderwijs/opleiding HZ University of Applied Sciences Bestuurlijk Scheldezoom Farmacie Overheid Provincie Zeeland Toezichthouders Inspectie voor de Gezondheidszorg Jaarlijkse organisatie van een avond voor doorverwijzers voor kennismaking huisartsen en medisch specialisten. Periodiek overleg op gezamenlijke initiatieven om de zorg beter vorm te geven. Jaarlijkse organisatie van een avond voor doorverwijzers voor kennismaking kaakchirurgen of een onderwijsthema. Periodiek overleg voor verbetering samenwerking. Zeelandcare heeft een nauwe samenwerking met Hogeschool Zeeland op het gebied van opleidingsinitiatieven, als de topclass Ondernemen in de Zorg. Samenwerkingsverband op het gebied van farmaceutische dienstverlening Vanuit de Economische Agenda Zeeland functioneert Zeelandcare als kartrekker uit het bedrijfsleven om de business case Zorg en Recreatie uit te werken en de ambities uit deze agenda waar te maken Regulier bezoek en overleg n.a.v. aangeleverde risico-indicatoren Nee Nee Nee Ja Ja Nee Nederlandse Zorgautoriteit Toezichthouder Nee Zelfstandige Klinieken Nederland / Kiwa Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Gezondheidszorg / Lloyds Register Zorgverzekeraars CZ, VGZ, Multizorg (inkoopcombinaties) Achmea en Menzis (inkoopcombinaties) Jaarlijkse toetsing van kwaliteits- en veiligheidseisen voor het ZKN Keurmerk, samenwerking voor scholing van personeel en kwaliteitsvraagstukken. Jaarlijkse toetsing van kwaliteits- en veiligheidseisen voor het HKZ Certificaat, samenwerking op kwaliteitsvraagstukken. Technisch overleg: afspraken productie en zorgvernieuwingsprojecten. Strategisch overleg: medisch inhoudelijke ontwikkelingen, kwaliteitsindicatoren, financiële ontwikkelingen. Technisch overleg: afspraken productie en zorgvernieuwingsprojecten. Strategisch overleg: medisch inhoudelijke ontwikkelingen, kwaliteitsindicatoren, financiële ontwikkelingen. Ja Ja Ja Ja

15 JAARVERSLAG 2014 ZEELANDCARE bestuur Zeelandcare hanteert de Zorgbrede Governancecode van de Brancheorganisaties Zorg (BoZ). In deze code zijn de beginselen van goed en transparant bestuur vastgelegd voor de diverse zorginstellingen. Zeelandcare past de Zorgbrede governancecode toe en beschikt over een Regelement betrekking hebbend op de Raad van Commissarissen (de Raad ) als bedoeld in hoofdstuk VIII, artikel 18 t/m 21 van de Statuten Zeelandcare BV. Deze zijn in 2014 ongewijzigd gebleven. Het Bestuur en de Raad zijn samen verantwoordelijk voor de corporate governancestructuur van de vennootschap en de naleving van de Corporate Governancecode. Hierover leggen zij verantwoording af aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 2.1 BESTUUR / DIRECTIE Het Bestuur is belast met het besturen van Zeelandcare met inachtneming van de rechten en verplichtingen van het bestuur, die voortvloeien uit de wet en uit de Statuten. Het Bestuur is in ieder geval belast met de volgende taken:

16 JAARVERSLAG 2014 ZEELANDCARE 11 De dagelijkse leiding van de organisatie en het uitvoeren van alle aan deze functie verbonden taken. Het zorg dragen voor realisering van de doelstellingen van Zeelandcare en dochterondernemingen, zoals beschreven in de statuten. Het zorg dragen voor de kwaliteit en veiligheid van de door Zeelandcare en haar dochterondernemingen te verlenen zorg. Het opstellen van een meerjarenplan. Het vaststellen van de op het meerjarenplan betrekking hebbende begroting. Het jaarlijks, op grond van het meerjarenplan, vaststellen van een taakstellend jaarplan en een daarbij behorende begroting en budget. Het opstellen van een eindverslag aan het eind van ieder kwartaal betreffende het jaarplan, begroting en budget alsmede de liquiditeiten, waarbij de resultaten in relatie worden gebracht met de gestelde doelen respectievelijk taakstellingen. Binnen twee maanden na afloop van het kwartaal wordt hierover aan de Raad van Commissarissen gerapporteerd. Het opstellen van het jaarverslag inclusief het zorgdragen voor de toelichting aan het Bestuur en de Raad van Commissarissen door de externe accountant. Het contracteren van voldoende gekwalificieerd personeel. Het zorg dragen voor en onderhouden van externe contacten van Zeelandcare. Het opstellen van communicatiebeleid en het verrichten van activiteiten op dit terrein. Het opstellen van ondersteunende systemen, regels en procedures, en in het kader daarvan zorg dragen voor een goede overleg- en communicatiestructuur. Het zorgdragen voor een prettige en veilige werkomgeving Taak, samenstelling en portefeuille verdeling De Raad van Bestuur bestaat uit een algemeen directeur, de heer C.F.H. Versluijs en een medisch directeur, de heer dr. R.H.K. Batenburg. Hoewel een onderlinge taakverdeling tussen de bestuurders is afgesproken, is er geen sprake van exclusieve bevoegdheden. De leden van het Bestuur zijn ten aanzien van de toebedeelde taken verplicht elkaar te consulteren of een Bestuursvergadering te beleggen. De leden van het Bestuur worden in navolging van de Statuten benoemd en ontslagen door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Werkwijze Het Bestuur neemt besluiten in een Bestuursvergadering, waar alle bestuurders aanwezig zijn. In beginsel is de meerderheid van stemmen van alle bestuurders voor een besluit van het Bestuur vereist. Het Bestuur voert periodiek overleg met de Raad van Commissarissen over de stand van zaken en bedrijfsvoering van Zeelandcare. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders stelt voor aanvang van het nieuwe boekjaar de begroting/het ondernemingsplan vast, alsmede het meerjarenplan met bijbehorende begroting. De hiervoor genoemde stukken worden ondertekend door alle bestuurders en commissarissen Overleg met medische staf Het Bestuur vergadert één maal per zes weken met een afvaardiging van de medische staf. In dit overleg worden strategische onderwerpen, kwaliteit, veiligheid en continuïteit van de patiëntenzorg en personele zaken besproken.

17 JAARVERSLAG 2014 ZEELANDCARE Overleg met externe accountant Het Bestuur en de Raad vergaderen tweemaal per jaar met de externe accountant: aan het einde van het jaar rondom het uitbrengen van de managementletter en in het voorjaar rond het vaststellen van de jaarrekening Arbeidsvoorwaarden en honorering De Algemene Vergadering van Aandeelhouders stelt de beloning en de verdere arbeidsvoorwaarden van iedere bestuurder vast. Bestuurslid Functie Vergoeding Deeltijdfactor Dhr. C.F.H. Versluijs Algemeen directeur % Dhr. dr. R.H.K. Batenburg Medisch directeur % Onafhankelijkheid en nevenfuncties Elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen de Vennootschap en Bestuur wordt vermeden. Indien en zodra één der bestuurders van de Raad meent dat er sprake is van potentieel tegenstrijdige belangen dan wel dat zich een dergelijke situatie voordoet in verband met een te behandelen of in de toekomst mogelijk te behandelen vraagstuk, maakt de betreffende bestuurder hiervan melding bij de voorzitter van de Raad van Commissarissen en bij de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders is steeds bevoegd om bij tegenstrijdige belangen een of meer personen aan te wijzen, die de vennootschap dan vertegenwoordigt. Lid Dhr. dr. R.H.K. Batenburg Functies Kaakchirurg 2.2 RAAD VAN COMMISSARISSEN De Raad heeft tot taak het toezicht houden op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en haar dochterondernemingen. De Raad staat het Bestuur, gevraagd en ongevraagd, met advies terzijde. Het toezicht van de Raad op het Bestuur omvat tenminste het toezicht op: De realisatie van de doelstellingen van de vennootschap De strategie en de risico s verbonden aan de ondernemingsactiviteiten De opzet en de werking van interne risicobeheersing- en controlesystemen Het financiële verslaggevingsproces De naleving van de wet- en regelgeving De verhouding met de aandeelhouders De voor de onderneming relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen Taak en regelement 1. De Raad heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en haar dochterondernemingen. De Raad staat het Bestuur, gevraagd en ongevraagd met advies terzijde. Hij richt zich, conform de wet, bij de vervulling van

18 JAARVERSLAG 2014 ZEELANDCARE 13 zijn taak naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming, en de daarbij betrokken belanghebbenden. De Raad behartigt al dan niet op verzoek van het Bestuur de belangen van de vennootschap bij (potentiële) relaties van de Vennootschap; 2. De Raad is samen met het Bestuur verantwoordelijk voor de Corporate Governance structuur van de vennootschap en de naleving van de Corporate Governance code. Zij leggen hierover verantwoording af aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders; 3. De Raad verschaft aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders alle verlangde informatie, tenzij een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet. Indien door de Raad op een zwaarwichtig belang een beroep wordt gedaan, wordt dit beroep gemotiveerd toegelicht; 4. De Raad doet na advies door het Bestuur aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders een voordracht tot de benoeming van de externe accountant; 5. Het toezicht van de Raad op het Bestuur omvat ten minste het toezicht op: 6. De realisatie van de doelstellingen van de vennootschap.; o De strategie en de risico s verbonden aan de ondernemeningsactiviteiten; o De opzet en de werking van de interne risicobeheersing- en controlesysteen; o Het financiële verslaggevingsproces; o De naleving van de wet- en regelgeving; o De verhouding met de aandeelhouders; o De voor de onderneming relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen. 7. De Raad van Commissarissen dient diverse besluiten van het Bestuur goed te keuren. Daaronder onder meer het vaststellen van meerjarenbeleidsplannen en de jaarlijkse begroting, alsmede het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking met een andere rechtspersoon of vennootschap Profiel en samenstelling Omvang van de Raad Het aantal commissarissen wordt bepaald door de aandeelhouders, maar bestaat uit minimaal drie personen. Momenteel is dat ook het aantal commissarissen. In de statuten is een uitgebreide beschrijving opgenomen van de eventuele benoeming van nieuwe commissarissen. Zo is daar ook een beschrijving opgenomen omtrent de benoeming van een commissaris op bindende voordracht van de cliëntenraad, overeenkomstig de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen. Momenteel is daar nog geen invulling aan gegeven. Profiel en competenties De Raad heeft van zichzelf een profiel opgesteld, ten behoeve van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Bij het opstellen van het profiel van de Raad van Commissarissen heeft als belangrijke ontwikkeling gespeeld dat de rol en positie van een commissaris in de zorg de afgelopen jaren aanzienlijk is veranderd. Onder andere de NVTZ heeft hieromtrent in 2012 een brochure laten verschijnen. Kort samengevat en vertaald naar de positie van de raad van commissarissen van Zeelandcare wordt van een commissaris in ieder geval het volgende algemene profiel verwacht. Lid Benoeming Benoemingstermijn Dhr. prof. dr. P.A.M. Vierhout jaar Dhr. M.A. Bierens jaar Dhr. Ir. M. Buis jaar

19 JAARVERSLAG 2014 ZEELANDCARE 14 De Raad is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, van het Bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. In het verslag verklaart de Raad de onafhankelijkheid van de individuele commissarissen en de Raad als college te bewaken. De Raad neemt in zijn verslag een verklaring op omtrent deze onafhankelijkheid. Elke vorm van schijn van belangenverstrengeling tussen vennootschap en commissarissen wordt vermeden. Indien en zodra één der leden van de Raad meent dat er sprake is van potentieel tegenstrijdige belangen dan wel dat zich een dergelijke situatie voordoet in verband met een te behandelen of in de toekomst mogelijk te behandelen vraagstuk, maakt het betreffende lid van de Raad hiervan melding bij de voorzitter en onthoudt zich voor het overige van meningsvorming en besluitvorming binnen de Raad dit onderwerp betreffende. Lid Dhr. prof. dr. P.A.M. Vierhout Functies Voorzitter Raad van Toezicht Stichting MCHZ/ Hyperbare Zuurstoftherapie Voorzitter Nederlandse Vereniging voor Hyperbare Geneeskunde Voorzitter Bouw Consortium Zeeland Voorzitter Raad voor Ambulancezorg Lid raad van Advies Nza Lid Raad van Advies Focus Cura Dhr. M.A. Bierens Bestuurslid Focus 2: professionele Oogheelkundige hulp in landen in ontwikkeling Lid Raad van Toezicht SHL-groep Voorzitter Audit Commissie SHL-groep Lid Raad van Toezicht SRTB: Stichting Trombosedienst Breda en omstreken Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Zuidwester, organisatie voor Zorg en Dienstverlening Voorzitter Financiële Commissie Zeeland Care Lid Raad van Toezicht ZRTI Lid Raad van Toezicht Stichting Vrienden van het ZRTI Lid Financiële Commissie ZRTI Dhr. Ir. M. Buis Directeur van Kanaalkruising Sluiskil BV Voorzitter van Stichting Natuur- en Milieueducatie Schouwen-Duiveland Honorering Leden van de Raad ontvangen voor hun werkzaamheden een door de algemene vergadering van aandeelhouders vast te stellen vergoeding. Aan commissarissen worden geen aandelen en/of rechten op aandelen bij wijze van bezoldiging toegekend. Bestuurslid Functie Vergoeding Dhr. Prof. P.A.M. Vierhout Voorzitter 8000 Dhr. M.A. Bierens Vicevoorzitter 5800 Dhr. Ir. M. Buis Lid 5800

20 JAARVERSLAG 2014 ZEELANDCARE MEDEZEGGENSCHAP Ondernemingsraad De directie van Zeelandcare wordt bijgestaan door de ondernemingsraad als medezeggenschaporgaan. De ondernemingsraad (OR) adviseert de directie gevraagd en ongevraagd over voorgenomen besluiten en over beleidsaangelegenheden. De OR heeft als medezeggenschaporgaan een wettelijke verankering in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). De zittende OR is opgestart in 2013 en bestaat uit vijf leden. Lid Functie Benoeming J. Moree-Nijsse medewerker dialyse 2013 N. Filius medewerker dialyse 2013 W. de Jong medewerker dialyse 2013 A. Kikstra Medewerker locatie Victoriakliniek 2013 M. Walhout Medewerker locatie MWCZ 2013

JAARVERSLAG 2014 ZEELANDCARE

JAARVERSLAG 2014 ZEELANDCARE JAARVERSLAG 2014 ZEELANDCARE COLOFON Jaarverslag Zeelandcare 2014 Zeelandcare Piet Heinstraat 43 4461 GL Goes T: 088 33 88 422 E: info@zeelandcare.com W: www.zeelandcare.com inhoudsopgave voorwoord directie

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Corporate governance code Caparis NV

Corporate governance code Caparis NV Corporate governance code Caparis NV De brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Cedris heeft in het voorjaar van 2010 een branchecode aangenomen. In de inleiding van deze branchecode

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V.

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. Definities de Vennootschap de RVC de voorzitter Directie : Bever Holding N.V. : De raad van commissarissen van de vennootschap : De voorzitter

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V.

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. Artikel 1. Definities - Governancecode: de Zorgbrede Governancecode 2010 of een daarvoor in de plaats tredende regeling; - Raad van Bestuur: de

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden De Raad van Toezicht houdt ondermeer toezicht op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Focus op Zorg B.V.

Reglement Raad van Commissarissen Focus op Zorg B.V. Reglement Raad van Commissarissen Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement is, ter aanvulling van de statuten van, opgesteld voor de Raad van Commissarissen Focus Op Zorg BV en is gebaseerd op de uitgangspunten

Nadere informatie

S a t de d Ad A vi v es BV B V Kw K al a ite t i e t tva v n n same m nl n eve v n

S a t de d Ad A vi v es BV B V Kw K al a ite t i e t tva v n n same m nl n eve v n Directie Reglement Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Artikel 1. Structuur 1. De directie is belast met de dagelijkse leiding van de W&MD-onderneming en de door het bestuur aan de directie gedelegeerde

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen de Raad van

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht op voordracht van de Cliëntenraden. Regionale binding; Portefeuille Kwaliteit & Veiligheid

Lid Raad van Toezicht op voordracht van de Cliëntenraden. Regionale binding; Portefeuille Kwaliteit & Veiligheid Profiel Lid Raad van Toezicht op voordracht van de Cliëntenraden Regionale binding; Portefeuille Kwaliteit & Veiligheid 1 december 2017 Opdrachtgever ZorgSaam Voor meer informatie over de functie Truus

Nadere informatie

REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND

REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: 1.1 "Stichting": Stichting Greenpeace Nederland; 1.2 "Statuten": de statuten van genoemde Stichting;

Nadere informatie

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden Bijlage a Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden De functie van de Raad van Commissarissen. In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht OMS, NVZ St. Jacobsstraat 16 3511 OS Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

Bestuursreglement Zadkine

Bestuursreglement Zadkine Bestuursreglement Zadkine Dit reglement dient tot nadere uitwerking van artikel 6 lid 5 van de statuten van de Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs Zadkine Algemeen Artikel 1 In dit reglement wordt

Nadere informatie

Woningstichting Samenwerking Vlaardingen. Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen 2016

Woningstichting Samenwerking Vlaardingen. Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen 2016 Woningstichting Samenwerking Vlaardingen Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen 2016 Artikel 1: Definities Artikel 2: Vaststelling reglement Artikel 3: Taak van de Auditcommissie Artikel 4: Samenstelling,

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap]

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] BESTUURSREGLEMENT Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] 1 Inleiding 1.1 Dit bestuursreglement is een reglement in de zin van art. [...] van de statuten van [naam betreffende stichting/vennootschap]

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Dit reglement is op grond van artikel 8.3 het reglement van de Raad van Commissarissen vastgesteld door middel van een besluit van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Reglement Directie Stichting Peuterspeelzalen Hoogeveen

Reglement Directie Stichting Peuterspeelzalen Hoogeveen Reglement Directie Stichting Peuterspeelzalen Hoogeveen Vastgesteld door het Toezichthoudend Bestuur op 14 juli 2016 Gebaseerd op modelreglement MO-groep (2009) Artikel 1. Structuur 1. De directie is belast

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering;

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering; Code Goed Bestuur DVN vastgesteld in de Ledenraad van 6 oktober 2012 Vooraf DVN heeft een aantal kernwaarden vastgelegd rondom de houding, gedragingen en cultuur van de vereniging DVN. Deze zijn uitgewerkt

Nadere informatie

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012)

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Algemeen De raad van toezicht van de Stichting Gereformeerde Scholengroep, statutair gevestigd te Groningen,

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis

Jaarverslag Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis Inhoudsopgave Voorwoord 4 Missie en visie 5 Samenstelling 5 Interne en externe overleggen 6 Adviesaanvragen 7 Verzwaarde adviesaanvragen 8 Ongevraagd

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 8 november 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 8 november 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Het keurmerk voor zelfstandige klinieken

Het keurmerk voor zelfstandige klinieken Het keurmerk voor zelfstandige klinieken Z e l f s t a n d i g e K l i n i e k e n N e d e r l a n d Hoe maakt u de juiste keuze? Het kaf van het koren scheiden Waaraan kunt u nu zien of een kliniek voldoet

Nadere informatie

DIRECTIEREGLEMENT VAN DE MAAG LEVER DARM STICHTING

DIRECTIEREGLEMENT VAN DE MAAG LEVER DARM STICHTING Blad 1/8 DIRECTIEREGLEMENT VAN DE MAAG LEVER DARM STICHTING Artikel 1. Begripsbepaling In dit reglement worden de volgende begrippen gehanteerd: a. stichting: Nederlandse, gevestigd te Amersfoort; b. statuten:

Nadere informatie

REGLEMENT COLLEGE VAN BESTUUR REGIONAAL OPLEIDINGEN CENTRUM DRENTHE, OOK GENAAMD: DRENTHE COLLEGE. gevestigd te 7825 SG Emmen, Stadionplein 5

REGLEMENT COLLEGE VAN BESTUUR REGIONAAL OPLEIDINGEN CENTRUM DRENTHE, OOK GENAAMD: DRENTHE COLLEGE. gevestigd te 7825 SG Emmen, Stadionplein 5 REGLEMENT COLLEGE VAN BESTUUR REGIONAAL OPLEIDINGEN CENTRUM DRENTHE, OOK GENAAMD: DRENTHE COLLEGE gevestigd te 7825 SG Emmen, Stadionplein 5 In de statuten van het Drenthe College is bepaald dat het College

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht

Profielschets Raad van Toezicht Profielschets Raad van Toezicht Stichting Philadelphia Zorg Het beste uit jezelf Inleiding De Raad van Toezicht van de Stichting Philadelphia Zorg en de daaraan gelieerde organisatie en organisatie-onderdelen,

Nadere informatie

Profielschets raad van commissarissen

Profielschets raad van commissarissen Profielschets raad van commissarissen 1. Algemeen De raad van commissarissen (rvc) heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar

Nadere informatie

Directiestatuut. Waterleidingmaatschappij Drenthe

Directiestatuut. Waterleidingmaatschappij Drenthe Directiestatuut Waterleidingmaatschappij Drenthe Inhoud Directiestatuut van de NV Waterleidingmaatschappij Drenthe Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Inleiding 3 Artikel 3 Taken van de directie 3 Artikel

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen

Profielschets Raad van Commissarissen Profielschets Raad van Commissarissen Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 18 maart 2009 en laatstelijk gewijzigd in 2014. 1. Doel profielschets 1.1 Het doel van deze profielschets is om uitgangspunten

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren Bestuursreglement Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Bestuursreglement Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 4 februari

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Inleiding Dit reglement Raad van Toezicht is een aanvulling op de statuten van de Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord.

Nadere informatie

LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad)

LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad) STICHTING GELRE ZIEKENHUIZEN LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad) Februari 2016 HCG/TK/ES DE ORGANISATIE is met ruim 3.500 medewerkers, 190 medisch specialisten, 300 vrijwilligers en een verzorgingsgebied

Nadere informatie

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Functieprofiel Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Stichting De Waalboog Nijmegen 17 mei 2017 1 Stichting De Waalboog Stichting De Waalboog is één van de grote Nijmeegse

Nadere informatie

Corporate Governance verantwoording

Corporate Governance verantwoording Corporate Governance verantwoording Algemeen De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC) respecteren de principes en best practice bepalingen van de Corporate

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Uitgangspunten 1. Deze profielschets wordt gehanteerd: bij de werving en selectie van nieuwe leden van de Raad van Commissarissen; bij de discussie over de

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie. Veluwonen

Reglement Auditcommissie. Veluwonen Reglement Auditcommissie Veluwonen Versie 2017-01 - januari 2017 INHOUDSOPGAVE 1 Vaststelling en reikwijdte van het reglement 2 Samenstelling van de commissie 3 Taken en bevoegdheden 4 Relatie tot de externe

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK 1 Begripsbepaling REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK 1.1 In dit reglement van de Raad van Bestuur wordt verstaan: a) Groep: de groep van rechtspersonen waarvan aan het hoofd staat en waarvan op de datum

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

PROFIELSCHETS VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT

PROFIELSCHETS VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT PROFIELSCHETS VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT 1. Beschrijving van de aard en de omvang van de stichting Bij de bepaling van de omvang en samenstelling van de Raad van Toezicht wordt rekening gehouden met

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk. Reinier Haga Groep

Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk. Reinier Haga Groep Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk Reinier Haga Groep 1. Inleiding Per 12 juli 2013 maakt het HagaZiekenhuis samen met het Reinier de Graaf in Delft deel uit van een overkoepelende

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Welzijn Buren

Bestuursreglement Stichting Welzijn Buren I. Keuze en naleving van de governancecode I.1 Het Bestuur van de Stichting Welzijn Buren is verantwoordelijk voor goed bestuur, goed toezicht en een goede verantwoording daarover. In het verlengde daarvan

Nadere informatie

Visie document Zelfstandige behandelcentra zijn de logische speler naast gezondheidscentra en ziekenhuizen

Visie document Zelfstandige behandelcentra zijn de logische speler naast gezondheidscentra en ziekenhuizen Visie document Zelfstandige behandelcentra zijn de logische speler naast gezondheidscentra en ziekenhuizen Leidschendam februari 2011 Zelfstandige behandelcentra als speler naast gezondheidscentra en ziekenhuizen

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht 1.3. Reglement Raad van Toezicht. Positionering raad van toezicht in de stichting 1.1. De directie bestuurt de stichting en de raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van de directie en op de algemene

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement is opgesteld ter aanvulling van de statuten van de coöperatieve vereniging ThuisZorg Maatschappij en is gebaseerd op de Governance Code Zorg en Welzijn 2010 2. Dit

Nadere informatie

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur Informatieprotocol Raad van Bestuur Raad van Toezicht Versie 1.1 Document code: Status Definitief Datum januari 2013 Auteur(s) Raad van Bestuur Verificator Secretaris Raad van Bestuur Autorisator Raad

Nadere informatie

Inleiding. Cliënten. Cliëntenraad Lievensberg ziekenhuis

Inleiding. Cliënten. Cliëntenraad Lievensberg ziekenhuis Cliëntenraad Inleiding Om de kwaliteit van zorg mede te bewaken is op 1 juni 1996 de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen in werking gesteld. Deze wet verplicht elke zorginstelling een Cliëntenraad

Nadere informatie

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis BIJLAGE A Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis Dit profiel is vastgesteld op 28 mei 2013 op grond van het bepaalde in artikel 3.1 van het reglement van de raad van toezicht. 1. Profiel raad

Nadere informatie

Bijlage 5 Bewijsstukken nieuwe zorgaanbieders en bestaande aanbieders bij andere Wlz uitvoerder

Bijlage 5 Bewijsstukken nieuwe zorgaanbieders en bestaande aanbieders bij andere Wlz uitvoerder Bijlage 5 Bewijsstukken nieuwe zorgaanbieders en bestaande aanbieders bij andere Wlz uitvoerder TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG (Wlz) 2017 Zorgverzekeraars Nederland Juni 2016 na nota van

Nadere informatie

Cliëntenraad Zuyderland Medisch Centrum. Uw mening telt!

Cliëntenraad Zuyderland Medisch Centrum. Uw mening telt! Cliëntenraad Zuyderland Medisch Centrum Uw mening telt! Inleiding De mening van cliënten en bezoekers is belangrijk voor het Zuyderland Medisch Centrum. Sinds 30 september 1998 heeft het ziekenhuis dan

Nadere informatie

Cliëntenraad Elkerliek ziekenhuis. Jaarverslag 2015

Cliëntenraad Elkerliek ziekenhuis. Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Elkerliek ziekenhuis Jaarverslag 2015 Het is een goed gebruik om jaarlijks openbaar verslag te doen van de werkzaamheden van de Cliëntenraad. Dat is ook in ons huishoudelijk reglement vastgelegd.

Nadere informatie

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 13 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 13 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Profiel Voorzitter Cliëntenraad 13 oktober 2017 Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 06 29

Nadere informatie

NMC 1170.001. Het bedrijf. 1. Korte beschrijving Dar NV

NMC 1170.001. Het bedrijf. 1. Korte beschrijving Dar NV NMC 1170.001 Het bedrijf 1. Korte beschrijving Dar NV Dar is een naamloze vennootschap met een directie en een onafhankelijke Raad van Commissarissen. Dar is opgericht in 2000 als verzelfstandigd bedrijf

Nadere informatie

KENNISBANK - ORGANISATIE

KENNISBANK - ORGANISATIE KENNISBANK - ORGANISATIE MODEL DIRECTIEREGLEMENT STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting Het bestuur stelt een profiel voor de directie op, waarin de omvang van de directie en de vereiste kwaliteiten van

Nadere informatie

Raad van Toezicht Marketing Drenthe

Raad van Toezicht Marketing Drenthe Algemeen functieprofiel i Raad van Toezicht Marketing Drenthe versie 1.0 RBe okt 2017 Inleiding De Raad van Toezicht is een belangrijk intern toezichthoudend orgaan van Marketing Drenthe. Het is daarom

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 Positionering Raad van Toezicht in de stichting Artikel 1 De statuten van de stichting voorzien in de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Bestuur (Beleid)

Reglement voor de Raad van Bestuur (Beleid) De Raad van Bestuur van de stichting Van Neynselgroep, gevestigd te s-hertogenbosch, besluit, met inachtneming van de statuten van de stichting zoals gewijzigd bij akte tot statutenwijziging op 28 december

Nadere informatie

Bestuursreglement Baston Wonen

Bestuursreglement Baston Wonen Bestuursreglement Baston Wonen Artikel 1- Algemeen Dit bestuursreglement is een nadere uitwerking van de statuten van Baston Wonen Stichting te Zevenaar, hierna te noemen de stichting. Het geeft nadere

Nadere informatie

Kwaliteit in kleine en middelgrote zorginstellingen

Kwaliteit in kleine en middelgrote zorginstellingen Kwaliteit in kleine en middelgrote zorginstellingen PART zorg - Masterclass februari 2013 Agenda 1 2 3 4 5 6 7 8 Kennismaking + huiswerkopdracht Wat is kwaliteit? Kwaliteitscertificaten Uit het nieuws

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Samenstelling... 6 4. De voorzitter... 7 5. De secretaris... 7 6.

Nadere informatie

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 30 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 30 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Profiel Voorzitter Cliëntenraad 30 oktober 2017 Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 06 29

Nadere informatie

Reglement bestuur Stichting Havensteder

Reglement bestuur Stichting Havensteder Reglement bestuur Stichting Havensteder Dit reglement is krachtens artikel 7 lid 3 van de statuten door het bestuur van Stichting Havensteder vastgesteld op 6 september 2011, na goedkeuring door de raad

Nadere informatie

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de RvC op 10 maart 2010 1 10 maart 2010 INHOUDSOPGAVE Blz. 0. Inleiding... 3 1. Samenstelling... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Taken betreffende

Nadere informatie

Format inschrijving nieuwe aanbieders toewijsbare zorg (S2)

Format inschrijving nieuwe aanbieders toewijsbare zorg (S2) Format inschrijving nieuwe aanbieders toewijsbare zorg (S2) Voor u ligt het format inschrijving nieuwe aanbieders toewijsbare zorg (S2) wijkverpleging 2015. Door het invullen van dit format maakt u de

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 11 december 2014 INLEIDING Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 12 lid 5 en 12 van

Nadere informatie

Conceptprofiel. Voorzitter Cliëntenraad

Conceptprofiel. Voorzitter Cliëntenraad Conceptprofiel Voorzitter Cliëntenraad 13 oktober 2017 Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00

Nadere informatie

Bijlage 5 Bewijsstukken nieuwe zorgaanbieders

Bijlage 5 Bewijsstukken nieuwe zorgaanbieders Bijlage 5 Bewijsstukken nieuwe zorgaanbieders INKOOPDOCUMENT WLZ 2017 ZORGKANTOOR FRIESLAND Juni 2016 Bewijsstukken nieuwe zorgaanbieders Inkoopdocument Wlz 2017 Zorgkantoor Friesland 1 1. Inleiding Zoals

Nadere informatie

Reglement van de Auditcommissie van de Raad van Commissarissen

Reglement van de Auditcommissie van de Raad van Commissarissen Reglement van de Auditcommissie van de Raad van Commissarissen 1 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Vaststelling reglement 3 Artikel 3 Taak van de auditcommissie 3 Artikel 4 Samenstelling, deskundigheid

Nadere informatie

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit Reglement College van Bestuur Onderwijsstichting Esprit Amsterdam, vastgesteld, na goedkeuring door de Raad van Toezicht op 4 december 2015, door het College van Bestuur in haar vergadering van 7 december

Nadere informatie

Profiel. Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV. Voorzitter Raad van Commissarissen

Profiel. Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV. Voorzitter Raad van Commissarissen Profiel Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV Voorzitter Raad van Commissarissen 1 Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV Voorzitter Raad van Commissarissen Algemeen Ontwikkelingsmaatschappij

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Het reglement bestendigt het reglement van de Raad van Toezicht dat van kracht is sinds 29 september 2010. Het onderhavige reglement is goedgekeurd en vastgesteld door de Raad

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht / Lid Commissie Kwaliteit en Veiligheid Zuyderland

Profiel Lid Raad van Toezicht / Lid Commissie Kwaliteit en Veiligheid Zuyderland Profiel Lid Raad van Toezicht / Lid Commissie Kwaliteit en Veiligheid Zuyderland Een wenkend perspectief van professioneel toezicht houden in een koploper ziekenhuis met hoge fusieambities en een toppresterende

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen

Profiel Raad van Toezicht Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen Profiel Raad van Toezicht Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen Inleiding De Raad van Toezicht werkt voor het bepalen van zijn samenstelling met een profielschets. Wanneer zich een vacature in de Raad van

Nadere informatie

Reglement van de raad van commissarissen

Reglement van de raad van commissarissen Reglement van de raad van commissarissen Preambule Als maatschappelijk onderneming leveren U-center B.V. (hierna ook te noemen: de Vennootschap) en de met haar gelieerde rechtspersonen diensten die zowel

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting De Volmacht te Gieten

Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting De Volmacht te Gieten Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting De Volmacht te Gieten In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen binnen het kader

Nadere informatie

Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek

Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek Ingevuld door: Naam Instelling: Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek In de documentenanalyse wordt gevraagd om verplichte documentatie en registraties vanuit de NTA 8009:2007 en HKZ certificatieschema

Nadere informatie

Missie visie document

Missie visie document Missie visie document 2014 2018 NVLO bestuur Oktober 2014 Visie Nederlandse Vereniging van Leidinggevenden Operatieafdeling (NVLO) De NVLO is een professionele en ondernemende beroepsvereniging voor leidinggevende

Nadere informatie

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGSTICHTING VAALS

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGSTICHTING VAALS PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGSTICHTING VAALS 1. De functie van de Raad van Commissarissen In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht bij Zorggroep Ter Weel

Profielschets lid Raad van Toezicht bij Zorggroep Ter Weel Profielschets lid Raad van Toezicht bij Zorggroep Ter Weel TIRIONS CONSULTANCY BV ANJA TIRIONS MHA 5 OKTOBER 2016 Algemeen Zorggroep Ter Weel is een zorgorganisatie in Zeeland, met tien woonzorgcentra

Nadere informatie

HOOFDSTUK I SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT; FUNCTIES

HOOFDSTUK I SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT; FUNCTIES MZ/PS 14.0502 1011482 NOT2014-0392 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Stichting Dutch Design Platform HOOFDSTUK I SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT; FUNCTIES 1. Samenstelling; taakverdeling 1.1 De leden van de

Nadere informatie

Compliance- verklaring

Compliance- verklaring Compliance- verklaring 23 januari 2013 1 van 6 Inleiding Spaarnelanden en de Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Spaarnelanden wenst haar governance in lijn te brengen met de laatste inzichten op

Nadere informatie

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur Appendi 105 Het Nieuwe Instituut Jaarverslag Verantwoording Governance Code Cultuur Toegepast in Principe 1 Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur De organisatie

Nadere informatie

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden 1. Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie