STAR ONLINE Met onder andere: > Centrum Vrouw Centraal > Digitaal laboratoriumonderzoek aanvragen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STAR ONLINE Met onder andere: > Centrum Vrouw Centraal > Digitaal laboratoriumonderzoek aanvragen"

Transcriptie

1 nr. 3 > december 2011 STAR ONLINE Met onder andere: > Centrum Vrouw Centraal > Digitaal laboratoriumonderzoek aanvragen > Eerstelijnsdiagnostiek: de kosten > Allergie: Onze koeriers kunnen het onderzoeksmateriaal bij u ophalen. Meer weten? Neem dan contact op via

2 02 03 INHOUDSOPGAVE INFORMATIENUMMERS COLOFON Uitslagen, afspraken, aanvragen huisbezoek etc. Artsenlijn: T Afsprakenbureau: T Trombosedienst: T De Star-Online wordt uitgegeven door Star-MDC. Gebruik van informatie uit deze editie is toegestaan, maar graag eerst even overleg. 2 > Informatienummers 5 > Digitaal laboratoriumonderzoek aanvragen 2 > Colofon 5 > Eerstelijnsdiagnostiek: de kosten Redactie Star-MDC Jasper de Jong, communicatieadviseur Postbus 8661, 3009 AR Rotterdam T of E 3 > Voorwoord 6 > Allergie: 4 > Nieuws van de trombosedienst 7 > Wist u dat? Koerier klinisch chemische, microbiologische en pathologische materialen (waaronder uitstrijken) Rob Stomp / T / E Public Relations Jasper de Jong / T / E Financiële vragen Wietse Venema / T Vakinhoudelijke informatie Peter Croughs, arts-microbioloog T of Tekst > Selma Lagewaardt Fotografie > Ton Möhlmann Vormgeving > Ontwerpbureau B2B Drukwerk > Formsbroker, Almere Art Direction > Melati Helmhout en Jasper de Jong Verschijningvorm > Eens per kwartaal Oplage > 1400 Sacha de Lathouder, klinisch chemicus T Jacqueline Laudy, medisch coördinator Prenataal Centrum Rijnmond / T Peter Bühre, medisch coördinator Trombosedienst T of Gonny Bausch, medisch coördinator Biometrie T (alleen op woensdag) Jacqueline Muilwijk-Kroes, coördinator Astma/COPD-dienst T of Vragen met betrekking tot MRI / T Vragen met betrekking tot pathologie / T Informatie over onze producten en diensten Esther Merten, Eliora Klijnsmit, Brenda van Leunen, Liesbeth Breeman en Ibrahim Benkhlifa. E Of kijk op onze site: / Tel > Samenwerking Centrum Vrouw Centraal VOORWOORD Enige weken geleden is bij iedereen de polis ziektekostenverzekering 2012 op de deurmat gevallen. De premies gaan flink omhoog, zoveel is duidelijk. Zoals u wellicht weet is Star-MDC een stichting zonder winstoogmerk. In de praktijk betekent dit dat wij niet het maximale tarief rekenen, maar het tarief dat juist voldoende is om onze kosten te dekken. Dat betekent dat wij bijvoorbeeld in 2011 naar verwachting bijna E 10 miljoen minder in rekening brengen bij de verzekeraars dan het maximum tarief. Door uw patiënten en zwangeren naar Star-MDC te verwijzen draagt u bij aan de beheersing van de zorgpremie. Deze kostenbeheersing betekent beslist niet dat wij beknibbelen op snelheid, nabijheid, gemak of kwaliteit. Integendeel, het afgelopen jaar hebben wij veel geïnvesteerd. Naast continue investering in de opleiding en training van onze medewerkers, investeerden wij stevig in informatietechnologie waarbij wij voor alle biometrie onderzoeken het hele werkproces van aanvraag, afspraak tot uitslag, digitaliseerden. Dit levert een snellere dienstverlening op. Wij installeerden een nieuwe telefooncentrale, die tezamen met uitbreiding van het aantal medewerkers, onze telefonische bereikbaarheid zal verbeteren. De ophaalservice van microbiologische en pathologische lichaamsmaterialen is flink uitgebreid. Ook gaven wij veel aandacht aan nieuwe diagnostische technieken. Denk hierbij aan de invoering van de PCR voor faecesscreening, en de cardio-echoscopie. Dit jaar zijn wij nog dichter bij u en uw patiënten gekomen met onze nieuwe of vernieuwde locaties. Zoals bijvoorbeeld in Krimpen aan de Lek in gebouw Marijkestaete, Bergambacht Hof ter Berge, Delfshaven Jan Kruyffstraat, MC Hillegersberg, Capelle aan den IJssel aan de IJsduiker, en bij huisartsenpraktijk Schenkel, GC Dante en Centrum Vrouw Centraal. Ook in 2012 komen er weer nieuwe locaties bij. Zo hopen wij in februari onze locatie Blakeburg aan de Blaak te openen. Dit kunnen wij alleen realiseren omdat u vertrouwen in onze dienstverlening heeft. Vanaf deze plaats wil ik u hartelijk danken voor dit vertrouwen. Ook in 2012 zijn wij u weer graag van dienst. En: Bent u tevreden over ons, vertel het anderen. Bent u niet tevreden, vertel het ons. Dan helpt u ons om continu te verbeteren. Ik wens u prettige feestdagen voor uzelf en uw naasten. Thijs Veerman, Raad van Bestuur

3 Nieuws van de Trombosedienst Eerstelijnsdiagnostiek: De kosten Peter Buhre, medisch manager van de Trombosedienst Voor patiënten die coumarinederivaten gebruiken en onder controle staan van de trombosedienst geldt dat zij het geneesmiddel miconazol NIET mogen gebruiken. Er kan door miconazol een ernstige verhoging van de INR optreden. Dit heeft te maken met beïnvloeding van enzym systemen. Een belangrijk deel van het metabolisme van geneesmiddelen in de lever vindt plaats door enzymen van de familie van het cytochroom P450, afgekort CYP. Het enzym CYP2C9 speelt een belangrijke rol. Bij enzyminhibitie door geneesmiddelen wordt het enzym matig tot sterk geremd, waardoor een sterke tot zeer sterke remming van het metabolisme van de coumarinederivaten optreedt. Hierdoor kan de INR zeer sterk stijgen! Het gaat bij miconazol niet alleen om de huidcrème maar ook om de vaginale crème. NIEUWE MEDICATIE VOOR TROMBOSEPATIËNTEN Wij houden u vanzelfsprekend op de hoogte over de nieuwe medicatie. In de volgende Star-Online besteden wij hier uitgebreid aandacht aan. GEWIJZIGDE MANIER VAN INLOGGEN GELE KAART Om beter te kunnen samenwerken met de omliggende Trombosediensten is Star-MDC recent overgestapt op de nieuwe patiënten doseerapplicatie Trodis. Deze overstap brengt voor de patiënt een gewijzigde manier van inloggen met zich mee. Patiënten dienen vanaf nu in te loggen met hun Burgerservicenummer en hun PAS-nummer. Beide staan op de gele kaart van de patiënt vermeld. Daarnaast is gebleken dat wij onze telefonische bereikbaarheid en onze dienstverlening nog verder kunnen verbeteren door te investeren in een nieuwe telefooncentrale en nieuwe medewerkers. Begin december zal ons Klant Contact Center dan ook worden voorzien van een nieuwe centrale die het telefoonverkeer nog beter kan reguleren, waardoor de wachttijden verkort worden. VRAGEN? Heeft u vragen? Neem dan contact op met Peter Buhre, medisch manager van de trombosedienst. Multidisciplinair centrum biedt compleet zorgaanbod rond vruchtbare vrouw Prenataal Centrum Rijnmond en de verloskundigen van Centrum Vrouw Centraal gaan samenwerken Het Prenataal Centrum Rijnmond van Star-MDC heeft een samenwerkingsovereenkomst getekend met de verloskundigen van het Centrum Vrouw Centraal. Aan dit centrum zijn de verloskundigenpraktijken IJsselmonde, Zuidwijk en Nieuw Leven verbonden. Dit - voor Rotterdamse maatstaven - uniek verloskundig gezondheidscentrum kent een multidisciplinaire opzet en is volledig opgezet rond de vruchtbare vrouw. Door een intensieve samenwerking tussen de aanwezige disciplines in het centrum, zoals fysiotherapie, prenatale screening, doula (het inbakeren van baby s), lactatievoorlichting, diëtetiek en kraamzorg kunnen vrouwen rekenen op een compleet zorgaanbod onder één dak. In het centrum staat het bevorderen van de gezondheid en levensstijl van de vruchtbare vrouw centraal, waarbij door middel van (preventieve) consulten en een goede (preconceptionele) risicoselectie wordt bijgedragen aan het terugdringen van ongunstige zwangerschapsuitkomsten in Rotterdam. Het Prenataal Centrum Rijnmond van Star-MDC verzorgt in dit centrum de dienstverlening op het gebied van echoscopie tijdens de zwangerschap. Vrouwen kunnen voor de uitvoering van de prenatale screeningsecho s zoals de nekplooimeting in het kader van de combinatietest, en het structureel echoscopisch onderzoek terecht bij het Centrum Vrouw Centraal, gevestigd aan de Burgemeester Hazenberglaan 411, te Rotterdam. De echo s op 1e lijns indicaties zoals termijnbepalingen worden in de eigen lokale verloskundigenpraktijk uitgevoerd, of indien dit niet mogelijk is, in het Centrum Vrouw Centraal. Met enige regelmaat ontvangen we vragen van huisartsen over de kosten van eerstelijns diagnostiek. Wij geven graag een toelichting. De diagnostiek op verzoek van de eerstelijn wordt vergoed door de zorgverzekeraars vanuit het basispakket. In tegenstelling tot de huisartsenzorg vallen de kosten voor onderzoek wel binnen het eigen risico. Niet altijd zijn patiënten hiermee bekend. De kosten voor diagnostiek op verzoek van de eerstelijn verschillen per aanbieder en per aanvraag. De tariefstructuur van de eerstelijnsdiagnostiek bestaat in de basis uit een vast tarief en een variabel tarief. Het vaste tarief is afgeleid van een door de NZa opgestelde prijslijst en verschilt afhankelijk van het type onderzoek. Een Hb of Kreatinine kost bijvoorbeeld E 1,70. Veelal worden er combinaties van bepalingen of panels aangevraagd zoals het onderzoek Risico Inventarisatie: HbA1c, Cholesterol-panelKreat, Alb./Kreat-ratio in urine met een prijs van E 25,15. Voor Microbiologische onderzoeken geldt ook dat het tarief afhankelijk is van de vraag of er moet worden doorgekweekt of een gevoeligheidsbepaling moet worden uitgevoerd. Een huisbezoek heeft een opslag van ongeveer E 9,-. Naast deze vaste tarieven per onderzoek is er een variabel tarief, het zogenaamde ordertarief. Ongeacht het aantal aanvragen mag een huisartsenlaboratorium of ziekenhuis per order eenmaal een ordertarief in rekening brengen. Dit varieert per instelling. Ziekenhuizen declareren standaard het maximum van E 13,50. Star-MDC is met de zorgverzekeraars voor 2011 een tarief overeen-gekomen van E 0,90 per order. Voor 2012 streven we naar een ordertarief van E 0,10. Daarmee zijn we dus aanzienlijk goedkoper dan andere aanbieders. Op jaarbasis declareert Star-MDC hiermee ongeveer 10 miljoen Euro minder dan het maximale tarief. Star-MDC wordt als eerstelijns diagnostisch centrum gefinancierd vanuit hetzelfde budget als de ziekenhuizen. Alleen de diensten die wij bieden voor eerstelijns DBC s (bijvoorbeeld diabetes DMII) aan zorggroepen vallen binnen het huisartsenzorgbudget. Wij laten zien dat goede zorg ook efficiënt kan worden uitgevoerd. Hierdoor blijft de eerstelijn ook toegankelijk voor iedereen die daar gebruik van moet maken. Digitaal laboratoriumonderzoek aanvragen Sinds afgelopen zomer is het mogelijk om bij Star-MDC uw laboratoriumonderzoek aan te vragen via Zorgdomein. De digitale versie van het formulier is vrijwel identiek aan de papieren versie die u van ons gewend bent. U kunt de diverse testen terugvinden op de bij u bekende plaats. Daarnaast is het ook mogelijk om op probleemgestuurde wijze of via een alfabetische lijst testen aan te vragen. Daarnaast zitten er handigheidjes in het formulier, zoals zoeken naar testnamen of suggesties op basis van een ICPC code. Welke ontwikkelingen kunt u op korte termijn verwachten? Allereerst zal zeer binnenkort de mogelijkheid tot het aanvragen van huisbezoeken beschikbaar komen. Uw assistente hoeft dan voor het maken van een afspraak voor een huisbezoek geen telefonisch contact op te nemen met Star-MDC. We verwachten dat dit een tijdsbesparing voor uw praktijk zal opleveren. Ook de overige aanvraagformulieren (microbiologie, biometrie, formulieren voor Zorggroepen) worden in 2012 beschikbaar gesteld via Zorgdomein. Vanzelfsprekend houden we u van de ontwikkelingen op de hoogte. Hoe doet u mee? U meldt zich aan bij relatiebeheerder Eliora Klijnsmit-Vonk. Zij is bereikbaar via U kunt ook een sturen naar Een speciaal getrainde medewerker maakt een afspraak met u in uw praktijk en geeft uitleg over digitaal aanvragen bij Star-MDC. Daarna kunt u het echt zelf. Lukt het nog even niet, dan belt u deze medewerker op en dan helpen we u op weg.

4 06 07 COR A8-TEST Sensibilisatie voor het eiwit Cor a8 is daarentegen veelal gerelateerd met ernstige allergieklachten als buikpijn, misselijkheid, benauwdheid en zelfs anafylaxie. Cor a8 wordt niet afgebroken in het spijsverteringskanaal en is waarschijnlijk in staat zelf primair te sensibiliseren. Als een persoon gesensibiliseerd is voor Cor a8 zal een vrij dieet vaak nodig zijn. CCD-TEST Het kan voorkomen dat zowel de Cor a 1 als de Cor a 8 zijn bij een positieve test. In dat geval is vervolgonderzoek op CCD s zinvol. CCD s zijn suikergroepen die deel uitmaken van diverse eiwitstructuren van vooral plantaardige allergenen. Zij kunnen specifieke IgE-antistoffen opwekken, maar deze hebben veelal geen klinische betekenis. Wanneer de CCD-test duidelijk positief is (concentratie groter dan de test) kan dit de verklaring zijn voor de positieve test. Als de CCD-test is of als de concentratie lager is dan de test, kan de positieve test alsnog klinisch relevant zijn. Hieruit blijkt dat de anamnese ook bij deze nieuwe allergietests van groot belang blijft en bepalend is voor eventueel vervolgonderzoek in de tweedelijn. Uiteraard blijft een orale provocatietest de meest nauwkeurige methode voor het vaststellen van een voedselallergie, maar deze is tijdrovend, duur en belastend voor de patiënt. INTERPRETATIE HAZELNOOTTEST COR A8 COR A1 CCD positief positief Cor a1 << Cor a1 Cor a1 < /positief /positief / / / positief: Hoog risico op een ernstige reactie Mogelijk klinisch reactie tijdens pollenseizoen Geen hooikoortspatiënt (boompollen) Risico op klinische reactie niet uitgesloten Risico op klinische reactie niet uitgesloten Zeer geringe kans op klinische reactie Allergie: Indien u een symptoom aankruist op het aanvraagformulier krijgt u de uitslagen van de testen met een toelichting van ons terug. Hazelnoot Hazelnootallergie is een frequent voorkomende voedselallergie. Niet alleen volwassenen, ook steeds meer kinderen krijgen hiermee te maken. Met een nieuwe generatie allergietesten is het mogelijk een positieve reactie op hazelnoten verder uit te splitsen. Daarmee kan beter voorspeld worden of iemand kans heeft op het ontwikkelen van een ernstige klinische reactie. Star-MDC gaat deze testen vanaf 1 januari 2012 gebruiken. Hazelnoten worden in veel voedingsmiddelen verwerkt. Denk aan koekjes, cake, gebak, roomijs, cornflakes, brood en natuurlijk de onder kinderen populaire chocopasta. De eiwitten die in de voorkomen, zijn samen met eiwitten in de pinda en andere boomnoten een veelvoorkomende oorzaak van overgevoeligheidsreacties op voedsel. De meeste patiënten met een allergie zijn primair gesensibiliseerd door berkenpollen maar de kan zelf ook de eerste trigger zijn. Klachten lopen uiteen van een milde prikkeling rondom de mond tot ernstiger soms zelfs levensbedreigende systemische klachten. Sinds begin dit jaar is de test op voedselallergieën bij Star-MDC uitgebreid met, limoen, tomaat, sesamzaad en cashewnoot. Een sensibilisatie wordt vaak gevonden bij patiënten bij wie een voedselscreening is aangevraagd. Niet al deze patiënten zullen ook daadwerkelijk klachten krijgen bij contact met de. Een positieve test kan namelijk ook veroorzaakt worden door eiwitten die lijken op eiwitten, zoals berkenpolleneiwitten. Een zorgvuldige anamnese blijft daarom van essentieel belang. Maar ook vanuit Star-MDC kunnen we binnenkort bijdragen aan een nadere duiding van de uitslag. Vanaf januari 2011 doet Star-MDC vervolgonderzoek bij alle positieve testuitslagen. Daar zijn drie extra testen voor beschikbaar: de Cor a1-test, de Cor a8-test en eventueel de CCD-test. COR A1-TEST Het eiwit Cor a1 (afkorting van Corylus avellana) lijkt sterk op het belangrijkste berkenpolleneiwit Bet v1. IgE tegen Bet v1 kan dan ook kruisreageren met Cor a1. Patiënten met een positieve testuitslag voor dit allergeen hebben in de meeste gevallen milde klachten van prikkelingen en jeuk in en rondom de mond (oral allergy syndrome: OAS). Deze patiënten zijn vaak bekend met hooikoortsklachten tijdens het boompollenseizoen. Cor a1 wordt afgebroken in de maag en veroorzaakt doorgaans geen systemische klachten. WIST U DAT? sperma alleen kan worden afgegeven op onze regiopost Binnenhof aan de Niels Bohrplaats 7, te Rotterdam. Dit kan tussen uur en uur. Houdt u er rekening mee dat u hiervoor een steriel potje gebruikt. Deze potjes kunt u kosteloos bestellen via onze webshop. Als de patiënt thuis produceert wordt er aangeraden om het materiaal op lichaamstemperatuur te houden. In koude omgevingstemperaturen dient de man het materiaal bij voorkeur op zijn lijf te dragen. er op 17 november een her-standaardisatie heeft plaats gevonden van de foliumzuurbepaling. Hierdoor zullen de uitslagen hoger liggen dan voorheen. Ook de referentiewaarde is daarom aangepast naar >8 nmol/l. Hiermee willen we bereiken dat in de toekomst de foliumzuur uitslagen tussen verschillende laboratoria beter vergelijkbaar worden. wij u de mogelijkheid bieden om onderzoeksmateriaal bij u op te halen? Afhankelijk van de locatie komen onze koeriers graag bij u langs. U hoeft dan geen gebruik meer te maken van de brievenbus, waardoor wij de maximale kwaliteit van het onderzoeksmateriaal kunnen waarborgen. Wilt u meer weten over de mogelijkheden van onze koeriersdienst? Neem dan contact op met uw relatiebeheerder via sinds september 2011 alle positieve pinda allergie testen opgevolgd worden met drie extra testen, de Ara h2, Ara h8 en CCD. Ara h2 wordt getest omdat dit een voorspeller is van het krijgen van een ernstige klinische reactie. Ara h8 wordt getest omdat dit een positieve pinda uitslag kan verklaren bij patiënten die ook allergisch zijn voor berkenpollen. Ara h8 sensibilisatie wordt vaak gezien bij Oraal Allergie Syndroom (OAS). Indien beide allergenen zijn zal ook getest worden op CCD antistoffen, die een verklaring kunnen zijn van een positieve pindatest. Als alle drie de testen zijn kan men doorverwijzen naar een specialist. bij baby s onder de 6 maanden geen venapunctie mag worden uitgevoerd. Uiteraard is een hielprik of vingerprik wel mogelijk. ondertussen al ruim 25 huisartsen digitaal aanvragen via Zorgdomein. Ook benieuwd naar digitaal aanvragen? Neem dan contact op met Eliora Klijnsmit-Vonk, of stuur een naar

5 STAR MEDISCH DIAGNOSTISCH CENTRUM BIJ ONS KUNT U ALTIJD REKENEN OP OPTIMALE DIENSTVERLENING EN SERVICE; SNEL, BETROUWBAAR EN DICHT BIJ HUIS. Bij Star-MDC kunt u o.a. terecht voor: Bloedafname Microbiologie Pathologie (ook BVO Cervix) (inspannings-) ECG Buik- en vaatecho Gynaecologische echo Enkel/ arm index Ademtest MRI Holter ABPM Fundusscreening Longfunctiemeting Prenatale screening Zwangerschapsecho Trombosedienst/ zelfmeten Voor meer informatie over onze onderzoeken, adressen en actuele openingstijden van één van onze 140 locaties, kijk op Bloedafname en/of onderzoek uitsluitend na verwijzing van (huis)arts, verloskundige of specialist. / Tel

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2 Inhoudsopgave DSW - Goed voor je! 4 Wat biedt DSW? 5 De premies 6 Uw verzekering in 2014 7 Vergoedingen 8 Het eigen risico 9 Onze website 11 Gemakkelijk overstappen! Overstappen

Nadere informatie

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar Welkom bij DSW Zorgverzekeraar Inhoudsopgave DSW - Goed voor je! 3 Wat biedt DSW? 4 De premies 5 Uw verzekering in 2015 6 Vergoedingen 8 Het eigen risico 9 Onze website 11 Gemakkelijk overstappen! Overstappen

Nadere informatie

Uitlevering nieuwe verpakkingen afnamematerialen laboratoriumonderzoeken

Uitlevering nieuwe verpakkingen afnamematerialen laboratoriumonderzoeken Voorpagina - Uitlevering nieuwe verpakkingen Medische Microbiologie - Arts Microbioloog Ann Demeulemeester Pagina 2 - Pilot met balie in Gezondheidscentrum Dolium Eersel - Spirometrie onderzoek bij kinderen

Nadere informatie

Welkom bij Stad Holland 2015

Welkom bij Stad Holland 2015 Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Welkom bij Stad Holland 2015 100222-BIJ SH00-2015 Inhoudsopgave Stad Holland - Een dijk van een zorgverzekeraar! Wat biedt Stad Holland? Onze aanvullende

Nadere informatie

Zwangerschap en geboorte 2015 Informatie over zwangerschap, bevalling, kraamzorg en vergoedingen. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar.

Zwangerschap en geboorte 2015 Informatie over zwangerschap, bevalling, kraamzorg en vergoedingen. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. Deze brochure is van kracht met ingang van 1 januari 2015. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. Zwangerschap en geboorte 2015 Informatie over zwangerschap, bevalling, kraamzorg en vergoedingen 70450/201412

Nadere informatie

Zwangerschap en Geboorte 2014. Wij zijn er voor ú. En voor uw baby.

Zwangerschap en Geboorte 2014. Wij zijn er voor ú. En voor uw baby. Zwangerschap en Geboorte 2014 Wij zijn er voor ú. En voor uw baby. Zwangerschap en Geboorte Wat er geregeld en vergoed wordt U heeft een kinderwens Als u zwanger wilt worden, is het goed om stil te staan

Nadere informatie

Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte

Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Het stimuleren van samenwerking juni 2012 Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte 2 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting

Nadere informatie

Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte

Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Het stimuleren van samenwerking juni 2012 2 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding advies 11 1.2 Totstandkoming

Nadere informatie

Minigids. Zorg 2014 Nieuwe regelingen & vergoedingen ZORG- VERZEKERINGEN. 10 x besparen op zorgkosten Overstappen kan lonen

Minigids. Zorg 2014 Nieuwe regelingen & vergoedingen ZORG- VERZEKERINGEN. 10 x besparen op zorgkosten Overstappen kan lonen Minigids 10 november 2013 ZORG- VERZEKERINGEN Zorg 2014 Nieuwe regelingen & vergoedingen 10 x besparen op zorgkosten Overstappen kan lonen MEER INFO: WWW.CONSUMENTENBOND.NL/ZORG Gezondgids Wilt u bewust

Nadere informatie

Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds

Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds Goede zorg voor iedereen met COPD Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds Colofon Uitgever Binnenkort Longfonds 2010 Astma Fonds Astma Fonds Stationsplein 127 3818 LE Amersfoort Telefoon (033) 434 12 12

Nadere informatie

Praktijk is een uitgave van Maastricht Universitair Medisch Centrum+ voor huisartsen en andere verwijzers. nummer 2 2014 P R A K T J A A R I J K

Praktijk is een uitgave van Maastricht Universitair Medisch Centrum+ voor huisartsen en andere verwijzers. nummer 2 2014 P R A K T J A A R I J K nummer 2 2014 Praktijk is een uitgave van Maastricht Universitair Medisch Centrum+ voor huisartsen en andere verwijzers P R A K T 5 I J K 5 J A A R Thema Substitutie in de ketenzorg Zorgsubstitutie in

Nadere informatie

Bevalling en kraamzorg

Bevalling en kraamzorg Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 Bevalling en kraamzorg www.youcare.nu info@aevitae.com Inhoud Zwangerschap en Geboorte 2013 2 Wat er geregeld

Nadere informatie

ZORGTIPS.NL. Kies de juiste zorgverzekering. Praktische tips & tricks bij het kiezen en overstappen van zorgverzekering

ZORGTIPS.NL. Kies de juiste zorgverzekering. Praktische tips & tricks bij het kiezen en overstappen van zorgverzekering ZORGTIPS.NL Kies de juiste zorgverzekering Praktische tips & tricks bij het kiezen en overstappen van zorgverzekering 2 Hoe kies je de juiste zorgverzekering voor 2015? Het einde van het jaar komt weer

Nadere informatie

Jaarverslag 2007 Stichting Synergos Ontwerp voor de toekomst

Jaarverslag 2007 Stichting Synergos Ontwerp voor de toekomst Jaarverslag 2007 Stichting Synergos Ontwerp voor de toekomst Synergos bedrijfsonderdelen Diagnostisch Centrum Eindhoven (DCE) Biometrie Röntgen Echoscopie Relatiemanagement Administratie functieonderzoeken

Nadere informatie

Bewaar bij uw zorgpolis! Uw zorgverzekering in. Zorgbemiddeling voor iedereen Declareren doe je zo Alles over het eigen risico

Bewaar bij uw zorgpolis! Uw zorgverzekering in. Zorgbemiddeling voor iedereen Declareren doe je zo Alles over het eigen risico Bewaar bij uw zorgpolis! Uw zorgverzekering in Zorgbemiddeling voor iedereen Declareren doe je zo Alles over het eigen risico 2010 Fitness, maar dan anders Maandelijks 20% korting voor Achmea zorgverzekerden

Nadere informatie

Knelpuntenanalyse. Integrale verloskundige zorg

Knelpuntenanalyse. Integrale verloskundige zorg Knelpuntenanalyse Integrale verloskundige zorg Januari 2012 Inhoud Managementsamenvatting 5 1. Inleiding 1.1 Aanleiding 8 8 1.2 Doelstelling 8 1.3 Context 9 1.4 Aanpak 1.5 Afbakening 9 10 1.6 Leeswijzer

Nadere informatie

Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel Gezondheidszorg

Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel Gezondheidszorg Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel

Nadere informatie

Monitor Basis GGZ Quickscan

Monitor Basis GGZ Quickscan Bijlage 3 GEZONDHEIDSZORG Monitor Basis GGZ Quickscan In opdracht van het Ministerie van VWS Juni 2014 Juni 2014 Dit rapport is uitsluitend bestemd voor het Ministerie van VWS. Het is niet bedoeld voor

Nadere informatie

Zorgverzekeringen 2014

Zorgverzekeringen 2014 Zorgverzekeringen 2014 Dit informatiepakket bevat de volgende onderdelen: o Over Consumind o Basiszorgverzekering o Wijzigingen basispakket 2014 o Natura of vrije zorgkeuze polis o Top 5 meest gestelde

Nadere informatie

De kosten van een ziekenhuisbezoek

De kosten van een ziekenhuisbezoek Gaat u binnenkort naar het MCL? Kijk dan eerst op de website van uw zorgverzekeraar om te kijken of deze een contract met ons heeft afgesloten voor de behandeling die u moet ondergaan. Check ook uw polisvoorwaarden

Nadere informatie

Ziekenhuiszorg: Wat betaalt u?

Ziekenhuiszorg: Wat betaalt u? Ziekenhuiszorg: Wat betaalt u? Heeft u binnenkort een afspraak in ons ziekenhuis? Of bent u al patiënt? Hieronder vindt u informatie over de kosten van uw zorg. Wie betaalt uw zorg? Iedereen die woont

Nadere informatie

december 2013 In dit nummer o.a: Jaargang 9, nummer 6 MCCE

december 2013 In dit nummer o.a: Jaargang 9, nummer 6 MCCE december 2013 1-2TJE IS HET INFORMATIEBULLETIN VAN MCC EEMLAND, MEANDER MEDISCH CENTRUM, MEANDER DIAGNOSTISCH CENTRUM, GGZ CENTRAAL EN SYMFORAMEANDER - CENTRUM VOOR PSYCHIATRIE, VOOR 1E- EN 2E LIJNS ZORGAANBIEDERS

Nadere informatie

Gemeente heeft Antwoord Voor alle vragen aan de gemeente 14+ netnummer Antwoord

Gemeente heeft Antwoord Voor alle vragen aan de gemeente 14+ netnummer Antwoord Gemeente heeft Antwoord Voor alle vragen aan de gemeente 14+ netnummer Antwoord Handleiding aanvraag & implementatie 14+netnummer Antwoord versie 19 - augustus 2013 1 Handleiding aanvraag & implementatie

Nadere informatie

Meerjarenplan 2014-2016. Omdat erfelijkheid iedereen aangaat!

Meerjarenplan 2014-2016. Omdat erfelijkheid iedereen aangaat! Meerjarenplan 2014-2016 Omdat erfelijkheid iedereen aangaat! Amersfoort, februari 2014 Voorwoord Voor u ligt het meerjarenplan 2014-2016 van het Erfocentrum. Met het tot stand komen van dit plan sluiten

Nadere informatie

Marktwerking en concurrentie in de klinisch-chemische laboratoriumdiagnostiek 1

Marktwerking en concurrentie in de klinisch-chemische laboratoriumdiagnostiek 1 Ned Tijdschr Klin Chem Labgeneesk 2006; 31: 180-186 Symposiumverslagen Marktwerking en concurrentie in de klinisch-chemische laboratoriumdiagnostiek 1 K.M.T. de BRUYN, J. van de VEN, A.K. BOER, M.P. SCHUIJT,

Nadere informatie

dit is een bijlage bij de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid zorg op maat featuring

dit is een bijlage bij de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid zorg op maat featuring dit is een bijlage bij de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid NR. 4 DECEMBER 2013 zorg op maat Alleen als we samen ons best blijven doen houden we

Nadere informatie

voor de pedicures Uw praktijk in de schijnwerpers Mei 2012 nr. 38 Kies voor vier opvallende acties per jaar Geen seizoen zonder de pedicure

voor de pedicures Uw praktijk in de schijnwerpers Mei 2012 nr. 38 Kies voor vier opvallende acties per jaar Geen seizoen zonder de pedicure Mei 2012 nr. 38 Met deze nieuwsbrief informeren wij u graag over de projecten die het Hoofdbedrijfschap Ambachten met de jaarlijkse heffing betaalt. Kies voor vier opvallende acties per jaar Geen seizoen

Nadere informatie

Informatie. voor mensen onder antistollingsbehandeling

Informatie. voor mensen onder antistollingsbehandeling Informatie voor mensen onder antistollingsbehandeling 2 Inhoudsopgave Inleiding 4 Informatie over trombose 5 Wat is trombose? 5 De bloedsomloop 5 Ziekten door trombose 6 De behandeling van trombose 7 De

Nadere informatie

Rapportage Analyse gegevensstromen huidige situatie Zvw

Rapportage Analyse gegevensstromen huidige situatie Zvw Rapportage Analyse gegevensstromen huidige situatie Zvw Enschede, 22 april 2013 SV/13/0659/anzvw ir. Arthur Frank Jan Schovers ir. Susan Veldhuis Inhoudsopgave Lijst met afkortingen... 3 Samenvatting...

Nadere informatie

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) T.a.v. drs. M.A. Ruys Postbus 3017 3502 GA UTRECHT

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) T.a.v. drs. M.A. Ruys Postbus 3017 3502 GA UTRECHT > Retouradres Postbus 320, 1110 AH Diemen Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) T.a.v. drs. M.A. Ruys Postbus 3017 3502 GA UTRECHT Zorginstituut Nederland Pakket Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH

Nadere informatie