Introduccion Acuerdo Bilateral Relato financiero 2013 NPR 2014 E areglo di pensioen NPR 2014 Consecuencia pa e haltura di e pensioen Palabracion

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Introduccion Acuerdo Bilateral Relato financiero 2013 NPR 2014 E areglo di pensioen NPR 2014 Consecuencia pa e haltura di e pensioen Palabracion"

Transcriptie

1 15 di december 2014

2 Sheila M. van Veen

3 Introduccion Acuerdo Bilateral Relato financiero 2013 NPR 2014 E areglo di pensioen NPR 2014 Consecuencia pa e haltura di e pensioen Palabracion financiero y Plan di Recuperacion NPR 2014 Resultado financiero 2014: Resultado YTD 2014 Effecto introduccion NPR 2014 Pregunta Clausura 3

4 Nos ta percura pa bo pensioen Dos areglo di pensioen: NPR 2011 y NPR 2005 Mas cu participante 26 dunador di trabou afilia Desde 1 di januari 2011 bou di supervision di Banco Central di Aruba Plan di recuperacion NPR

5 Dunador di trabou Trahador (sindicato) Areglo di pensioen Fondo di Pensioen (APFA) 5

6 Aumento progresivo di edad di pensioen di AOV Legislacion di Pensioen di 1 di januari 2012 LAP Grado di cobertura abou di NPR 2011: Bruto 80,8% y Netto 75,5% 31 di december 2013 Prima halto di NPR 2011: 36,1% di salario Sostenibilidad di e garantianan di NPR

7 Adaptacion di NPR 2011 entrante 1 di januari 2014 Fecha di pensioen Aumento segun e edad di pensioen di AOV (progresivamente di 60 pa 65 aña) Tanto e pensioennan acumula caba como e acumulacion den futuro Porcentahe di acumulacion Franchise Aña di acumulacion Areglo transitorio 7

8 Grado di cobertura bruto ta bira 100% Door cu ta bay paga pensioen mas laat Door di e pago di e dunadornan di trabou den NPR 2014 No tin garantia mas di Pais Aruba 8

9 Sherwin E. Vingal

10 (in miljoenen Afl.) Entradanan Contribucion di prima Rendimento di inversion Gastonan Provision pa pensioen Pago di pensioen Gasto operational Resultado operational (prome cu e efecto di interes actuarial) Provision pa pensioen aditional -70 Resultado operational (despues di e efecto di interes actuarial)

11 Den Miyon Afl Rendimento 2012 Rendimento

12 Den Miyon Afl (5) (10) Vastrentend Zakelijk Totaal buitenland Rendimento 2012 Rendimento

13 (den miyon Afl.) ACTIVA Capital inverti Premievorderingen/duurtetoeslagen Cash y demas PASSIVA Capital di pensioen Provision pa pensioen Demas debe

14 Deposito's en overige 19% 2013 Vastgoed en gronden 3% % Staats obligaties 27% Onderhandse leningen 35% 26% 30% Hypotheken 16% 24% 17% 14

15 (den miyon Afl.) ACTIVA Capital inverti Premievorderingen/duurtetoeslagen Cash y demas PASSIVA Capital di pensioen Provision pa pensioen Demas debe

16 E posicion financiero di e fondo di pensioen ta wordo midi a base di e grado di cobertura (dekkingsgraad) (den miyon Afl.) Capital di inversion 7,7 5,8 Provision di pensioen 6,9 5,0 (bruto) grado di cobertura NPR ,2% 115,4% Capital di reserva (buffer) -0,5-0,3 (netto) grado di cobertura NPR ,9% 109,6%

17 E posicion financiero di e fondo di pensioen ta wordo midi a base di e grado di cobertura (dekkingsgraad) (den miyon Afl.) Capital di inversion Provision di pensioen (bruto) grado di cobertura NPR ,8% 80,1% Capital di reserva (buffer) ,8 (netto) grado di cobertura NPR ,5% 76,0%

18 77% 77% Dekkingsgraad NPR 2011 Kritieke herstelpad 76% 76% 75% 75% 74% Jan'13 Feb'13 Mrt'13 Apr'13 Mei'13 Jun'13 Jul'13 Aug'13 Sep'13 Okt'13 Nov'13 Dec'13

19 Lennart van Andel MSc AAG

20 Omschrijving NPR 2011 NPR 2014 Ingangsdatum 1 januari januari 2014 Type regeling Middelloon Middelloon Pensioenleeftijd 60 AOV (60 tot 65) Franchise Afl Afl Ouderdomspensioen (OP) 2,15% per jaar 1,75% per jaar Partnerpensioen als % OP 71,4% 71,4% Indexatie Voorwaardelijk Voorwaardelijk Maximaal aantal dienstjaren (daarna vrijwillig) Hoogte werknemerspremie Per werkgever Per werkgever 20

21 Aanspraken opgebouwd t/m worden omgezet in aanspraken in het NPR 2014 met de nieuwe pensioendatum Er vindt geen verhoging plaats in verband met wijziging van de pensioendatum Overgangsregeling NPR 2011 vervalt en wordt vervangen door nieuwe regeling op kosten van werkgevers (pending werkgevers) Pensioenen die ingaan in 2014 worden nog vastgesteld op basis van NPR

22 Géén wijziging van de al ingegane APFApensioenen bij de invoering van NPR Duurtetoeslagen voor PVL-gepensioneerden worden bevroren Overige componenten blijven ongewijzigd in stand Gelijkbedrag Bashi premie Uitkering

23 Voor alle pensioeningangen gedurende 2014 geldt: De regels van het NPR 2011 zijn nog van toepassing Dit geldt dus voor de volgende situaties: Deelnemer wordt 60 gedurende 2014 Deelnemer maakt gebruik van vervroegde pensionering Deelnemer overlijdt of invalideert gedurende

24 Pensioenleeftijd wordt 65 onder NPR 2014 voor alle deelnemers geboren ná 1 juli 1959 (nu 55 jaar oud) Geboren in periode Pensioenleeftijd < jaar 1 januari juni ,5 jaar 1 juli december jaar 1 januari juni ,5 jaar 1 juli december jaar 1 januari juni ,5 jaar 1 juli december jaar 1 januari juni ,5 jaar 1 juli december jaar 1 januari juni ,5 jaar Vanaf 1-juli jaar 24

25 Pensionering vóór 60 niet meer mogelijk Huidige regeling voor vervroegd pensioneren (eerder dan 60 jaar) vervalt Er komt een nieuwe regeling voor vervroegd pensioneren (eerder dan AOV-leeftijd) Zolang werkgever hiervoor budget beschikbaar stelt Mogelijkheden op eigen kosten : Vervroegd met pensioen met verlaagd pensioen Zelf extra sparen bij APFA voor vervroegd pensioen Nieuw: deeltijdpensioen vanaf 60 jaar tot AOV-gerechtigde leeftijd Tegemoetkoming AOV-premie bij vervroegd pensioneren 25

26 Uitstellen van pensioeningang is mogelijk tot de leeftijd van 70 jaar. Pensioen per jaar is hoger. Indien ook de AOV-uitkering is uitgesteld, kan extra pensioen worden opgebouwd, tot leeftijd 65 jaar en binnen fiscale grenzen. Bij deeltijdpensioen niet uitstellen. 26

27 Nieuw: Inkoop van pensioen bij tekort aan opbouw. Lv algemeen pensioen geeft minimum aan pensioenopbouw. Indien Deelnemer een tekort aan pensioenopbouw heeft in de voorafgaande vijf jaar, kan de Deelnemer tegen betaling van een eenmalige koopsom bij APFA extra pensioenaanspraken inkopen. Let op: binnen fiscale grenzen. 27

28 Bij vervroeging pensioen krijgt de deelnemer minder pensioen Nieuw: Deelnemer kan extra aanspraken inkopen om eerder met pensioen te kunnen zonder of met minder korting Moet binnen fiscale regels passen 28

29 Het ouderdomspensioen dat is opgebouwd tijdens de partnerrelatie wordt verdeeld: De ex-partner krijgt een aanspraak op 50% hiervan. Dit ouderdomspensioen van de ex-partner gaat in wanneer de deelnemer met pensioen gaat, en wordt betaald tot het overlijden van de gepensioneerde deelnemer. Indien de ex-partner eerder overlijdt dan de (gepensioneerde) deelnemer, gaat de aanspraak terug naar de (gepensioneerde) deelnemer. Bij invaliditeitspensioen wordt dit op overeenkomstige wijze toegepast. 29

30 Het nabestaandenpensioen dat is opgebouwd tijdens de partnerrelatie wordt verdeeld: De ex-partner krijgt een aanspraak op 50% hiervan. Dit bijzonder nabestaandenpensioen van de expartner gaat in wanneer de deelnemer overlijdt, en wordt betaald tot het overlijden van de ex-partner. Indien de ex-partner eerder overlijdt dan de deelnemer, gaat de aanspraak terug naar de (gepensioneerde) deelnemer. 30

31 Wijziging als gevolg van de bepalingen in de Lv algemeen pensioen. Hoofdregel: afkoop is verboden Uitzonderingen: Klein pensioen bij pensioeningang Emigratie Dus geen afkoop meer bij einde deelneming. 31

32 NPR 2014, in lijn met Lv algemeen pensioen Bij ingang van ouderdomspensioen, (bijzonder) nabestaandenpensioen, wezenpensioen. Indien dit pensioen minder is dan jaarlijks Afl 600. Bij afkoop ouderdomspensioen: gepensioneerde moet instemmen. alle andere aanspraken op (bijzonder) nabestaandenpensioen worden ook afgekocht. 32

33 NPR 2014 (in lijn met Lv algemeen pensioen) Op verzoek van gewezen deelnemer. Gewezen deelnemer is minimaal drie jaar voor verzoek vertrokken van Aruba. Als er nog belasting- of premieschulden zijn, worden deze verrekend met het afkoopbedrag. Eventueel pensioen ten behoeve van de (ex-)partner wordt ook afgekocht. 33

34 Door overgang naar NPR 2014 verbetert de dekkingsgraad Bruto-dekkingsgraad 100% per 1 januari 2014 Een bruto-dekkingsgraad van 100% is echter niet genoeg voor volledig herstel CBA eist een weerstandsvermogen om slechte rendementen op te vangen: Bruto-dekkingsgraad minimaal 107% APFA zal daarom komende jaren kijken of er voorzichtig kan worden geïndexeerd in NPR 2014 Indexatie hangt af van te behalen rendementen / herstel Indexatie voorlopig zeker niet gelijk aan volledige inflatie 34

35 Door introductie NPR 2014 vervalt de garantie van het Land uit het NPR 2011 Ondanks toename dekkingsgraad kunnen toekomstige tekorten niet worden uitgesloten Bruto-dekkingsgraad van 100% is niet genoeg Toekomstige rendementen zijn onzeker Afspraak is dat het Land / vakbonden bij toekomstige tekorten in overleg gaan Kan leiden tot een bijstorting in NPR 2014 Kan ook leiden tot een verlaging van pensioenen Als overleg niet tot oplossing leidt, kan APFA eenzijdig verlagen 35

36

37 APFA pensioenregeling is een middelloonregeling Elk jaar wordt een stukje van het pensioen opgebouwd Bijvoorbeeld Afl. 300 per jaar Betekent na 40 dienstjaren: 40 x Afl. 300 = Afl Jaarlijkse pensioenuitkering Afl per jaar Dus APFA-pensioen Afl per maand Daarnaast ontvangt gepensioneerde AOV Hoogte van jaarlijkse opbouw hangt af van: Salaris Franchise Opbouwpercentage 37

38 Pensioen Opbouw in een jaar Diensttijd 38

39 De hoogte van de pensioenopbouw vóór 1 januari 2014 blijft ongewijzigd Maar de ingangsleeftijd wordt wel verhoogd De wijziging van de pensioenregeling heeft alleen gevolgen voor de hoogte van de pensioenopbouw ná 1 januari

40 Voorbeeld zonder wijziging regeling: Ambtenaar is in 1994 gaan werken (nu dus 20 dienstjaren) In 2024 wordt hij 60 jaar oud (na 30 dienstjaren) Tot 1 januari 2014 opgebouwde pensioen: Hij heeft bij APFA in 20 dienstjaren Afl opgebouwd Pensioenopbouw ná 1 januari 2014: Jaarlijkse pensioenopbouw Afl. 300 per jaar Hij zou dus in komende 10 jaar nog Afl opbouwen APFA-pensioen vanaf 60 jaar Afl per jaar Afl. 750 per maand (plus AOV) 40

41 Uitwerking voorbeeld: wijziging naar NPR 2014 In 2029 wordt hij 65 jaar oud (na 35 dienstjaren) Tot 1 januari 2014 opgebouwde pensioen: Bedraagt Afl per jaar vanaf 60 jaar Blijft in hoogte gelijk maar gaat in vanaf 65 jaar Dus Afl per jaar vanaf 65 jaar Pensioenopbouw ná 1 januari 2014: Jaarlijkse opbouw wordt lager: Afl. 300 wordt Afl. 180 Dus kan hij nog 15 x Afl. 180 = Afl opbouwen APFA-pensioen vanaf 65 jaar Afl per jaar Afl. 725 per maand (plus AOV) 41

42 Effecten op pensioenhoogte: 1. Opbouwpercentage-daling: Verlagend 2. Franchise-verhoging: Verlagend 3. Verlenging deelnameperiode (tot 65 jaar): Verhogend Netto-effect van deze 3 wijzigingen: Voor jongere deelnemers iets negatief Voor oudere deelnemers iets positief Effecten negatiever naarmate salaris lager Wettelijk voorgeschreven verhoging van franchise heeft meeste impact op deelnemers met relatief laag salaris Het pensioen gaat later in, conform AOV-leeftijd Door geleidelijke verhoging komende 10 jaar het minste effect voor ouderen 42

43 1 2 3 Salaris Leeftijd Diensttijd NPR Als % van het inkomen op 60 62% 71% 93% NPR Als % van het inkomen op 65 57% 73% 96% NPR 2014 vs. NPR % 2% 3% Uitkomsten zijn afhankelijk van aannames! (carrière, indexatie, loonstijging) 43

44

45 Bruto-dekkingsgraad wordt 100% Door latere ingang van opgebouwde pensioenen Door bijstorting in NPR 2014 door werkgevers Het Land financiert dit middels een lening van APFA Kosten van pensioenopbouw nemen af: Verhoging pensioenleeftijd Verhoging franchise Verlaging opbouwpercentage Garantie door het Land vervalt 45

46 (Afl. miljoen) Vermogen Verplichtingen Brutodekkingsgraad Jaarrapportage NPR december ,8% Verhoging pensioenleeftijd ,2% Wijziging definitie vermogen ,3% Tussenresultaat ,3% Benodigde bijstorting ,7% Financiële positie 1 januari ,0% DEKKINGSGRAAD GARANTIE VERVALT 46

47 Premie NPR 2011 voor 2014: 36,1% van salaris (andere werkgevers dan het Land: 33,1%) Kostendekkende premie: ±24% Herstelpremie: ±12% Premie NPR 2014 voor 2014: 17,7% van salaris Gelijk aan kostendekkende premie Geen herstelpremie 47

48 Ontwikkeling dekkingsgraad 125% 120% Bruto dekkingsgraad 115% 110% 105% 100% 95% 90% Jaren (ultimo) 48

49 Op basis van best-estimate prognose wordt herstel naar het vereiste weerstandsvermogen (bruto-dekkingsgraad van 107%) verwacht in 2018 Eis Centrale Bank van Aruba einddatum herstelplan: 1 januari 2029 Wordt naar verwachting ruim gehaald Geanticipeerd herstel wordt veroorzaakt door verwachte overrente en beperkte indexering 49

50 Toekomstige rendementen zijn onzeker Zie spreiding van dekkingsgraad op volgende slide Afspraak is dat het Land / vakbonden bij toekomstige tekorten in overleg gaan Kan leiden tot een bijstorting in NPR 2014 Kan ook leiden tot een verlaging van pensioenen Geen garantie meer van het Land Indien geen oplossing wordt bereikt binnen drie maanden kan APFA eenzijdig pensioenen verlagen 50

51 51

52

53 (den miyon Afl.) Capital Obligacion Grado di cobertura (bruto) Relato Annual ,8% Hisa edad di pensioen ,2% Cambio di definicion 32 +1,3% Resultado preliminario ,3% Capital necesario ,7% Posicion financiero 1 di januari ,0%

54 (den miyon Afl.) NPR 2011 Entrada 2014 NPR 2014 Contribucion di prima Rendimento di inversion Gasto Provision pa pensioen Pago di pensioen Gasto operational Resultado operational

55 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0%

56 (den miyon Afl.) Posicion financiero NPR di januari 2014 Resultado financiero 2014 (Proyeccion) Posicion financiero NPR di december 2014 (Proyeccion) Capital di pensioen Obligacion di pensioen Grado di cobertura (bruto) % % %

Vergelijking op hoofdlijnen van de pensioenregelingen van SPMS en PFZW

Vergelijking op hoofdlijnen van de pensioenregelingen van SPMS en PFZW Vergelijking op hoofdlijnen van de pensioenregelingen van SPMS en PFZW Inleiding Op verzoek van de NVZ heeft PFZW een vergelijking op hoofdlijnen gemaakt tussen beide pensioenregelingen in samenspraak

Nadere informatie

Pensioenreglement in het kort Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Pensioenreglement in het kort Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Pensioenreglement in het kort Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Inhoudsopgave Inleiding 2 1 Wat bouwt u op bij Ballast Nedam? 4 2 Het ouderdomspensioen 5 3 Nabestaandenpensioen

Nadere informatie

Uw Honeywell-pensioen

Uw Honeywell-pensioen Uw Honeywell-pensioen Mei 2015 2 Uw Honeywell-pensioen Lees de blauwe tekst voor de hoofdpunten Inleiding 5 Stopt u met werken met 67 jaar? 6 Uw pensioenuitkering 7 Wat kost uw pensioen? 11 Zorg voor uw

Nadere informatie

COSUN PENSIOENINFORMATIEBIJEENKOMSTEN IN MEI 2014 GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN GERANGESCHIKT PER THEMA INKOMEN BIJ PENSIONERING

COSUN PENSIOENINFORMATIEBIJEENKOMSTEN IN MEI 2014 GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN GERANGESCHIKT PER THEMA INKOMEN BIJ PENSIONERING COSUN PENSIOENINFORMATIEBIJEENKOMSTEN IN MEI 2014 GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN GERANGESCHIKT PER THEMA INKOMEN BIJ PENSIONERING Is het mogelijk om voor je eigen situatie een berekening op te vragen voor

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij. is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij. is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch Uw pensioenregeling in het kort Versie 2015 Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch U bouwt bij ons pensioen op. In deze brochure leggen

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT D. Pensioenreglement D van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 juli 2015 pagina 1 van 47

PENSIOENREGLEMENT D. Pensioenreglement D van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 juli 2015 pagina 1 van 47 PENSIOENREGLEMENT D Pensioenreglement D van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 juli 2015 pagina 1 van 47 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNEMING AAN DE PENSIOENREGELING 4 Artikel 1 Deelnemers...4 Artikel

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. 1 januari 2015

PENSIOENREGLEMENT. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. 1 januari 2015 PENSIOENREGLEMENT Stichting Pensioenfonds Avery Dennison 1 januari 2015 Versie definitief INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING 4 Artikel 1 Deelnemers 4 Artikel 2 Start en einde

Nadere informatie

Toelichting principe CAO akkoord ten aanzien van pensioen in de Koopvaardij 24, 26 EN 27 NOVEMBER 2014

Toelichting principe CAO akkoord ten aanzien van pensioen in de Koopvaardij 24, 26 EN 27 NOVEMBER 2014 Toelichting principe CAO akkoord ten aanzien van pensioen in de Koopvaardij 24, 26 EN 27 NOVEMBER 2014 Opmerkingen vooraf / disclaimer / contactinformatie Mercer heeft de presentatie gemaakt voor de achterban

Nadere informatie

Pensioenbrochure Pensioenregeling 2015

Pensioenbrochure Pensioenregeling 2015 Pensioenbrochure Pensioenregeling 2015 Uitgave mei 2015, wijzigingen voorbehouden. 1 INHOUD BLAD 1 INLEIDING 3 2 WAT IS HET KARAKTER VAN DE PENSIOENREGELING? 3 3 WAT BETAAL IK EN WAT BETAALT MIJN WERKGEVER

Nadere informatie

ACHMEA PENSIOENREGLEMENT 1

ACHMEA PENSIOENREGLEMENT 1 ACHMEA PENSIOENREGLEMENT 1 1-1-2009 [versie 1.0 d.d. 18 april 2012] 44303593/10087/20120418 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING 1. Deelnemers 2. Start en einde van de deelname

Nadere informatie

Pensioenbrochure 2013

Pensioenbrochure 2013 Pensioenbrochure 2013 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave: 3 Inleiding 5 Wat is pensioen? 5 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 5 2. Wanneer kan ik met pensioen? 5 3. Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik

Nadere informatie

Pensioenreglement 67

Pensioenreglement 67 Pensioenreglement 67 STICHTING DOUWE EGBERTS PENSIOENFONDS PENSIOENREGLEMENT 67 geldend voor werknemers geboren op of na 1 januari 1950 of deelnemer geworden op of na 1 januari 2006 Ingangsdatum 1 januari

Nadere informatie

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen.

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen. Uw pensioen Wij sluiten graag bij u aan Meer weten? www.kpnpensioen.nl Nieuwe baan 20 Trouwen of samenwonen 22 Wat is pensioen? Arbeidsongeschikt Beleggen 6 12 18 Scheiden 23 Extra pensioen 16 Uw KPN pensioen

Nadere informatie

Pensioenregeling. Stichting Pensioenfonds Haskoning

Pensioenregeling. Stichting Pensioenfonds Haskoning Pensioenregeling Stichting Pensioenfonds Haskoning april 2011 2 Pensioenregeling april 2011 ROYAL HASKONING Inhoud Pagina Algemeen 4 Pensioenregeling Royal Haskoning 6 Ouderdomspensioen 10 Nabestaandenpensioen

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT BASISREGELING versie 1 januari 2015 Voor deelnemers geboren op of na 1 januari 1950 en die deelnemers die geboren zijn voor 1

PENSIOENREGLEMENT BASISREGELING versie 1 januari 2015 Voor deelnemers geboren op of na 1 januari 1950 en die deelnemers die geboren zijn voor 1 PENSIOENREGLEMENT BASISREGELING versie 1 januari 2015 INHOUD PENSIOENREGLEMENT BASISREGELING versie 1 januari 2015 PENSIOENREGLEMENT Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1 Artikel 2. Deelnemerschap 3 Artikel

Nadere informatie

Stichting ING CDC Pensioenfonds. Pensioenreglement Basispensioenregeling 67. per 1 januari 2014 (voor het laatst gewijzigd op 1 januari 2015)

Stichting ING CDC Pensioenfonds. Pensioenreglement Basispensioenregeling 67. per 1 januari 2014 (voor het laatst gewijzigd op 1 januari 2015) Stichting ING CDC Pensioenfonds Pensioenreglement Basispensioenregeling 67 per 1 januari 2014 (voor het laatst gewijzigd op HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities, begrippen en afkortingen

Nadere informatie

ING TRANSPORT. Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

ING TRANSPORT. Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling HTING TRANS STICHTING TRANSPORT PENSIOENSTICHTING ING TRANSPORT Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Pensioenstichting Transport (PST). Uw werkgever heeft ons onlangs uw gegevens toegestuurd.

Nadere informatie

Pensioenreglement-II 2007 van Stichting Pensioenfonds Rockwool,

Pensioenreglement-II 2007 van Stichting Pensioenfonds Rockwool, 2007 van, Toelichting bij pensioenbegrippen afkoop arbeidsongeschiktheid deelnemer dispensatie franchise geregistreerd partnerschap gewezen deelnemer gezamenlijke huishouding indexcijfers (loonindex of

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds. Pensioenbrochure

Stichting Pensioenfonds. Pensioenbrochure Stichting Pensioenfonds Pensioenbrochure Versie 2012 2 Inhoudsopgave 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op?... 4 2 Wanneer kan ik met pensioen?... 5 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik?... 5 3.1 U kunt

Nadere informatie

Uw pensioen in het kort

Uw pensioen in het kort Uw pensioen in het kort Pensioenregeling 2011 geldend voor werknemers voor wie op 31 juli 2011 het pensioenreglement 2008 N van toepassing is dan wel in dienst getreden op of na 1 augustus 2011 1 Deze

Nadere informatie

Pensioenreglement van. Stichting Pensioenfonds Groothandel Vegro

Pensioenreglement van. Stichting Pensioenfonds Groothandel Vegro Pensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Groothandel Vegro ii Inhoudsopgave Artikel 1: Begripsomschrijvingen... 1 Artikel 2: Karakter pensioenregeling 3 Artikel 3: Deelnemerschap en pensioenaanspraken...

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SNT. Pensioenreglement

Stichting Pensioenfonds SNT. Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds SNT Pensioenreglement 2 Inhoudsopgave A. Algemeen deel 4 Artikel 1 Definities 4 Artikel 2 Voorwaarden voor Deelneming 7 Artikel 3 Informatieverstrekking aan de deelnemer 7 Artikel

Nadere informatie

Getronics Pensioen. Pensioenregeling in het kort

Getronics Pensioen. Pensioenregeling in het kort Getronics Pensioen Pensioenregeling in het kort Inleiding Pensioen is een onderwerp waarmee de meeste mensen zich pas bezighouden als het pensioen in zicht komt. Toch is het belangrijk dat u nu al goed

Nadere informatie

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen?

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Uw Pensioen In het kort 3 Welkom 10 4 Wat is pensioen? 11 6 Nabestaandenpensioen 14 8 Wanneer verandert uw pensioen? Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Meer weten? www.bpfkunststof-rubber.nl

Nadere informatie

Pensioenreglement 2015 Stichting Pensioenfonds Coram

Pensioenreglement 2015 Stichting Pensioenfonds Coram Pensioenreglement 2015 Stichting Pensioenfonds Coram Geldrop, 26 maart P. Hulshof D. Rosenau Voorzitter Secretaris Pagina 2 Stichting Pensioenfonds Coram, pensioenreglement 2015 Pagina 3 Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE LANDBOUW

PENSIOENREGLEMENT BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE LANDBOUW PENSIOENREGLEMENT BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE LANDBOUW Dit is een uitgave van Bestuursbureau BPL in opdracht van het bestuur van BPL Datum 1 juli 2015 Bezoek en postadres Stationsweg 1, 3445 AA Woerden

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Pensioenbrochure 2012 Pensioenregeling Euronext Amsterdam Reglement 2012 ingegaan 1 januari 2012 Deze brochure geeft antwoord op de vragen: Wanneer kan ik met

Nadere informatie

Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór. 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij

Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór. 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij Pensioenregeling tot 1 juli 2008 Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij BASF Nederland B.V., BASF IT Services Nederland

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Stichting Pensioenfonds Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling 2 Stichting Pensioenfonds Welkom bij Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas, het pensioenfonds

Nadere informatie

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 PENSIOENREGLEMENT 2015 Stichting ORTEC Pensioenfonds te Groningen Januari 2015 Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING

Nadere informatie