EFQM/INK Recognition

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EFQM/INK Recognition 2009-2013"

Transcriptie

1 Foto met IJburug EFQM/INK Recognition INK-najaarssymposium 2014 Arkin, Jeroen Muller, bestuursvoorzitter EFQM Regognition

2 1. Introductie EFQM/INK en Arkin GGZ en Verslavingszorg te Amsterdam

3 Arkin in Amsterdam

4 Meerwaarde EFQM/INK Naast HKZ ook INK en EFQM Jellinek is lid van EFQM sinds 1995 Arkin is een organisatie met ambitie Nulmeting en Nameting na 3 tot 5 jaar Kritische blik van buiten op de strategische thema s Marktpositie versterken, onderscheidend naar andere instellingen

5 2. EFQM/INK Nulmeting 2009

6 Doelstelling EFQM/INK traject Extern verantwoording afleggen over de fusie-effecten (evaluatie, maatschappelijke verantwoording, Zorgverzekeraar en Inspectie) Sterkten en verbeteringen inventariseren en monitoren (continue verbetering) Scharnierpunten voor de komende jaren vaststellen (bepalen van het beleid) Nul- en Nameting conform EFQM/INK (verbetercyclus: PDCA op directie niveau)

7 Managementletter Kansen liggen voor het oprapen. Het vermogen tot strategische oriëntatie Het vermogen om te zorgen voor de cliënten Het vermogen om te faciliteren Systematisch meten Implementatie van HRM Basis kwaliteitszorg Het vermogen om te leren

8 Kernboodschap Arkin medewerkers werken individueel en in teamverband vanuit een duidelijke focus op de cliënt. Ze zijn gedreven, enthousiast, betrokken en professioneel werkzaam binnen de verslavingszorg en de psychiatrie. De Arkin-organisatie bestaat als zodanig nog maar recent en is door fusie ontstaan en zoekt nog naar haar juiste vorm. De beleidsplanning staat in de steigers met bijbehorende formats. De nieuwe beleidscyclus wordt nu voorbereid maar kan nog directer gekoppeld worden aan de controlcyclus. Kansen liggen voor het oprapen. Pagina 1 en 3.

9 Recognition *** Certificaat uitreiking 25 februari 2010 tijdens symposium 100 jaar Jellinek met burgemeester van Amsterdam J. Cohen 358 punten

10 3. Gebouw Roeterstraat Veranderen verbetermanagement

11 Zes beleidsadviezen Scharnierpunten 1. Strategie versterken 2. Human Resources versterken 3. Meten en verbeteren 4. Vastgoed management 5. Besluitvorming verhelderen 6. Teams versterken

12 Strategie: Sterk in de stad Koers uitzetten op de kerntaken. Focus op de patiëntengroepen van Amsterdam. Focus op complexe zorg. Concurrentie aangaan in de curatieve zorg. Anticiperen op kortingen van 5% tot 10%. Focus op corebusiness

13 Human Resources versterken Inrichten van de centrale HR afdeling met directie. Inrichten van de centrale opleidingscommissie. Medewerkerstevredenheidsonderzoek driejaarlijks. Vakmanschap bevorderen door meer dan 500 trainingen en cursussen. Beroepsopleidingen psychiaters, psychologen en verpleegkundigen versterken. Innovaties zoals E-Learning stimuleren.

14 Vastgoedmanagement Nieuwe financiering vastgoed. Reductie van vloeroppervlakte. Inventarisatie van kosten en opbrengsten per locatie. Nieuwbouw en renovatieprojecten. Projectmatige aanpak. Langetermijn huisvestingsplan.

15 Besluitvorming verhelderen RvT RvB Business Units Clusters Afdelingen Aanpassing overlegstructuur 4 echelons Centrale sturing op hoofdlijnen door RvB, Duaal management, Decentrale verantwoordelijkheden en bevoegdheden, Resultaatgericht management, Centrale en decentrale ondersteunende functies.

16 Teams versterken Teambuilding om de productie te optimaliseren. Persoonlijke ontwikkelingsplannen. Vernieuwing van inventaris. Renovatie van locaties.

17 Meten en verbeteren:werkwijze jaarlijkse review HKZ en INK combinatie Opstellen rapportage INK positiebepaling Dagdeelbijeenkomst met directies HKZ/INK Monitor 2010, 2011 en 2012

18 4. Eerste EFQM/INK- Gebouw Roeterstraat Nameting 2013

19 Stakeholdersonderzoek ingelast Vraagstelling: Wat zijn de adviezen om optimaal in te spelen op de externe ontwikkelingen en de suggesties voor de toekomstige strategie? Aanpak: Interviewleidraad met 4 thema s inclusief EFQM Fundamental Concepts en Takehome messages, selectie van de stakeholders, 20 semigestructureerde interviews door 5 interviewers in koppels.

20 Bevindingen Uit de talloze bevindingen vijf statements: Er is weinig twijfel dat Arkin toegevoegde waarde heeft voor de klant en slaagt dankzij het talent van medewerkers. Arkin bestuurt en reageert met behendigheid in de stad. Arkin draagt bij aan een duurzame toekomst van de stad. De omvang van Arkin werkt soms remmend op samenwerking. Er is nog weinig zicht op het beleid van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

21 Take home messages Blijf doen waar je goed in bent. Meer winst door samenwerking. Bundel de krachten, wees trots op elkaar en stap over je grenzen heen. Profileer vanuit je professionaliteit je organisatie. Door de ontschotting naar de politie is een wereld te winnen, voorbeeld de psycholance.

22 Hoofdlijnen en venijnige punten Continueren Goed leiderschap en processen Grote betrokkenheid van medewerkers Financieel gezonde organisatie Vernieuwen Maatschappelijke winst verduidelijken Meer synergie tussen de Merken Ontwikkelingsprogramma s voor teams Samenwerking in de keten Communicatie verbeteren Opwaarderen Etaleren van de EFQM Recognition ****

23 Samenvatting 2013 In de EFQM/INK-rapportages van de Nulmeting: Gerichte zorg voor het beste resultaat, over en de Nameting: Goede zorg, gezonde organisatie, over is een basis gelegd voor doelmatige reflectie op de kwaliteitsontwikkeling van de nog jonge fusieorganisatie. De aanbevelingen uit het feedbackrapport 2009: Kansen liggen voor het oprapen, zijn grotendeels opgevolgd en worden jaarlijks gemonitord. Het is aan de EFQM assessoren de voortgang te beoordelen in de Nameting.

24 EFQM Recognition **** Door de voorzitter van de kwaliteitscommissie van de Raad van Toezicht Prof. N. Klazinga werd op 26 mei 2014 de EFQM/INK glassculptuur onthuld. (4 sterren of punten)

25 Bevindingen op het INK certificaat Arkin heeft een duidelijke visie waarin cliëntenperspectief en vakmanschap met elkaar verbonden worden. Met de merken zijn condities gecreëerd voor doelmatigheid, ondernemerschap en eigenaarschap voor resultaten. Lef en verbinding geeft impuls tot leiderschap voor de nieuwe organisatorische context. In de professionele ontwikkeling van teams wordt geïnvesteerd. Arkin boekt goede resultaten en weet steeds beter managementinformatie te genereren en die actief te gebruiken voor verbetering en vernieuwing.

26 5. Conclusies en vervolg

27 Dilemma s 2015 Veranderende wereld om ons heen Continuïteit waarborgen Kwaliteit van zorg en productiviteit omhoog (85%) Kosten naar beneden Verzekeraars eisen verkorting van de behandelduur Maatregelen om Arkin financieel gezond te houden - Pijnlijke ingrepen onontkoombaar; financiële krimp - Effectiviteit en instroom nieuwe cliënten omhoog - Loonkosten in relatie tot omzet omlaag - Passende inzet personeel: tijdelijke contracten en overhead terug in omvang

28 Uitdagingen Hoe behandelen we korten én worden we tegelijkertijd beter? - Hoe worden we efficiënter? - Hoe vangen we de administratieve lasten op van het contracteren met meerdere verzekeraars (i.v.m. einde representatiebeginsel) - Hoe worden/blijven we een aantrekkelijke samenwerkingspartner voor de huisartsen, zodat zij ook naar ons blijven doorverwijzen?

29 Verbeterplan tot 2018 Hoofdlijn RvT en RvB Consolideren van de 38 sterke punten Verbeteren van 37 aandachtspunten Maatschappelijke meerwaarde verduidelijken Samenwerking tussen de merken versterken Bevorderen van innovaties door teams Ketenkwaliteit met stakeholders uitbouwen Cliëntperspectief en ROM verbinden Integreren en analyseren van stuurinformatie Continueren van het kwaliteitsbeleid

30 Conclusies De fusie van de drie organisaties heeft tot een kwaliteitsverbetering geleid. Arkin staat sterker dan vijf jaar geleden. De zes scharnierpunten zijn grotendeels met succes uitgevoerd. De EFQM Assessoren zijn positief over het totaalbeeld en de specifieke kwaliteitsaspecten. Arkin gaat van *** naar **** (van 358 naar 425 punten). Het motto voor Arkin is: Samen sterk in de stad én samen sterk in een merk! De toekomst brengt nieuwe uitdagingen: kwaliteit is een moving target.

31 Colofon Rvt: Prof. Dr. N.S. Klazinga, Drs. P.H. van Leeuwen, Mr. E.A.O. Muurmans MBA, G.F. van Pijkeren, Prof. Dr. C. de Ruiter, Drs. J.C.M. Sap RvB: Jeroen Muller, voorzitter, Dick Veluwenkamp, lid EFQM en INK: Ruud Stassen, INK, Ronald Stevens, Stevens Consultancy Arkin: Udo Nabitz, Marijke Lans, Dick Osseman, OK&BGD

Organisatieontwikkeling Reinaerde REINAERDE

Organisatieontwikkeling Reinaerde REINAERDE Een sterke ontwikkeling Organisatieontwikkeling Reinaerde 2 REINAERDE Een sterke ontwikkeling Organisatieontwikkeling Reinaerde Opdrachtgever: Ella van Lingen en Hans Voogt raad van bestuur Auteur: Ingrid

Nadere informatie

Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog

Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 De context 5 1.2 De omgeving 6 1.3 Opdracht MBO15 6 1.4 Aard en

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Jaarverslag 2014 1 Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Inhoud Voorwoord raad van bestuur 3 Kerncijfers 4 Omgeving 6 Belanghebbendendialoog 7 Duurzame prioriteiten 7 Strategie 8 Visie

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011 Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording Verslagjaar 2011 GGZ ingeest, partner VUmc Amsterdam, mei 2012 2 Voorwoord GGZ ingeest heeft 2011 afgesloten met een positief resultaat van 1,5 miljoen euro

Nadere informatie

Strategisch Meerjarenbeleid

Strategisch Meerjarenbeleid Strategisch Meerjarenbeleid 2013 2016 Colofon Scribent: Nelleke Vogel Documenteigenaar: Bestuurder Bestemd voor: Geheel Atlant Zorggroep Datum besluit: Februari 2015 Evaluatiedatum: Januari 2016 Versie:

Nadere informatie

De koers van het Staring College: visie, missie en doelen per beleidsterrein

De koers van het Staring College: visie, missie en doelen per beleidsterrein Schoolplan Staring College 2014-2018 Het schoolplan: doel en ontstaansgeschiedenis 1. Inleiding 1.1 Doel schoolplan 1.2 Bouwtekening schoolplan 1.3 Schoolplan als basis 2. Het Staring College 2.1 Locaties

Nadere informatie

GAZO en SAG kiezen voor innovatie eerstelijnszorg Onderzoek: Inzicht in samenwerking

GAZO en SAG kiezen voor innovatie eerstelijnszorg Onderzoek: Inzicht in samenwerking GAZO en SAG kiezen voor innovatie eerstelijnszorg Onderzoek: Inzicht in samenwerking Hoe de eerstelijnsgezondheidszorg op organisatie -, proces - en zorginhoudelijk niveau kan worden geïntegreerd en geoptimaliseerd.

Nadere informatie

Hoe HR meerwaarde levert

Hoe HR meerwaarde levert Hoe HR meerwaarde levert 1 Het leveren van meerwaarde aan de business: 6 tips Zorg dat HR meer is dan een administratief orgaan HR is meer dan een administratieve verantwoordelijkheid in de vorm van salarisadministratie

Nadere informatie

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank Mensen verbinden de bank De HR-visie van de Rabobank Mensen Verbinden de Bank De HR-visie van de Rabobank 2 Woord vooraf Samen bereik je meer dan alleen. Dat was het credo van Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2016 STERK IN LEREN!

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2016 STERK IN LEREN! STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2016 STERK IN LEREN! Inhouds opgave Strategisch Beleidsplan 2013 2016 Samenvatting Voorwoord pag.2 pag.3 Hoofdstuk I pag.5 De scholen en stichting Spaarnesant 1.1 Visie en

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 ONDERWIJSGROEP

JAARVERSLAG 2014 ONDERWIJSGROEP JAARVERSLAG GEÏNTEGREERD JAARDOCUMENT 2014 ONDERWIJSGROEPTILBURG VOORWOORD Voor u ligt het Geïntegreerd Jaardocument 2014, het jaarverslag van onze organisatie. Het thema dat we aan dit verslag willen

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

Governance in de zorg

Governance in de zorg vereniging van bestuurders in de zorg Governance in de zorg Over besturing en bestuurders in de zorg anno 2015 Rapport Commissie Governance NVZD o.l.v. prof. mr. H.J. de Kluiver 27 maart 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

2. Profiel van de organisatie... 5. 3. Missie, visie en kernwaarden... 11. 4. Bestuur, toezicht en medezeggenschap... 14

2. Profiel van de organisatie... 5. 3. Missie, visie en kernwaarden... 11. 4. Bestuur, toezicht en medezeggenschap... 14 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 4 2. Profiel van de organisatie... 5 2.1. Algemene identificatiegegevens... 5 2.2. Structuur van de organisatie... 5 2.2.1. Stichting Espria... 5 2.2.2. Stichting GGZ Drenthe...

Nadere informatie

Koersen op duurzaamheid

Koersen op duurzaamheid Koersplan 2012-2017 Koersen op duurzaamheid Start 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Afronding 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 2 Start 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Afr Inhoud Inleiding 5 1. Ons profiel 6 1.1

Nadere informatie

Zakelijke. dienstverlening. het hart van de kenniseconomie

Zakelijke. dienstverlening. het hart van de kenniseconomie Zakelijke dienstverlening het hart van de kenniseconomie 2 De zakelijke dienstverlening vervult een belangrijke rol in de Nederlandse economie. Zij draagt in belangrijke mate bij aan de ontwikkeling tot

Nadere informatie

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 verbinding 1 Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 2 3 Inhoudsopgave VOORWOORD 7 3. MVO IN DE ORGANISATIE 21 5. KETENVERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

Optimale HR ondersteuning in een zelfsturende organisatie

Optimale HR ondersteuning in een zelfsturende organisatie Optimale HR ondersteuning in een zelfsturende organisatie Welke HR dienstverlening is er nodig in de nieuwe organisatie van (Organisatie) intramuraal? Auteurs: Sander Hoogland 500605608 Geert Boon 500606040

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. ROC Midden nederland. bestuursverslag jaarrekening

Jaarverslag 2014. ROC Midden nederland. bestuursverslag jaarrekening Jaarverslag 2014 ROC Midden nederland bestuursverslag jaarrekening ROC Midden Nederland jaarverslag 2014 COLOFON Uitgave Vormgeving en redactie Drukwerk ROC Midden Nederland, Utrecht peer&dedigitalesupermarkt,

Nadere informatie

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Inhoud Actie-overzicht bij plan van aanpak HRM 5 1. Inleiding 7 2. Visie 9 3. Positionering en verdere professionalisering unit HRM 11 3.1 Positionering HRM 11 3.2

Nadere informatie

handreiking risicomanagement In de ggz Veiligheidsmanagementsysteem (VMS)

handreiking risicomanagement In de ggz Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) handreiking risicomanagement In de ggz Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) colofon deze Handreiking Risicomanagement in de ggz is opgesteld in opdracht van de Stuurgroep Veilige zorg, ieders zorg patiëntveiligheidsprogramma

Nadere informatie

Doelbewust de basis op orde

Doelbewust de basis op orde Doelbewust de basis op orde JAARVERSLAG 2010 Klik hier om verder te gaan JAARVERSLAG 2010 - LEESWIJZER 3 Leeswijzer Dit is het formele jaarverslag van het Alfa-college over 2010. Met dit document leggen

Nadere informatie

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie

Klik hier om verder te gaan

Klik hier om verder te gaan J A A R V E R S L A G 2011 Klik hier om verder te gaan 2 JAARVERSLAG 2011 Leeswijzer Dit is het formele jaarverslag van het Alfa-college over 2011. Met dit document leggen we verantwoording af over onze

Nadere informatie

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Jaarverslag 2014 Inhoud jaarverslag 2014 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 1 2. Profiel van de organisatie

Nadere informatie

Assetmanagement bij corporaties Hype of structurele ontwikkeling?

Assetmanagement bij corporaties Hype of structurele ontwikkeling? Assetmanagement bij corporaties Hype of structurele ontwikkeling? Resultaten onderzoek 2 Assetmanagement bij corporaties Verantwoording Veel corporaties zijn bezig met assetmanagement. In dit kader heeft

Nadere informatie

Risicomanagement in de zorgsector

Risicomanagement in de zorgsector Er is sprake van een continu veranderend risicolandschap dat zorginstellingen vraagt om te ondernemen. Dit betekent risico's nemen en vereist tegelijkertijd een actieve beheersing van die risico's. Een

Nadere informatie

Financiën, Control Ingekomen stuk D5 (PA 14 november 2012) Datum uw brief

Financiën, Control Ingekomen stuk D5 (PA 14 november 2012) Datum uw brief Financiën, Control Ingekomen stuk D5 (PA 14 november 2012) Aan de Gemeenteraad van Nijmegen cc Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Management samenvatting: EFP 2015 in grote lijn... 3 3 Management en toezicht... 6. 3.1 Leiderschap... 6 3.2 Medewerkers...

1 Inleiding... 2 2 Management samenvatting: EFP 2015 in grote lijn... 3 3 Management en toezicht... 6. 3.1 Leiderschap... 6 3.2 Medewerkers... Jaarplan 2015 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Management samenvatting: EFP 2015 in grote lijn... 3 3 Management en toezicht... 6 3.1 Leiderschap... 6 3.2 Medewerkers... 6 3.2.1 Organogram... 7 3.3 Financiën...

Nadere informatie