Algemene voorwaarden. Direct Marketing Diensten 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden. Direct Marketing Diensten 2014"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden Direct Marketing Diensten 2014

2 Inhoud 1 Definities 3 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 5 3 Totstandkoming Overeenkomst 6 4 De Dienst 7 5 De Vervoersdienst 8 6 Aansprakelijkheid 9 7 Overmacht 10 8 Prijzen en betaling 11 9 Inschakeling van derden Gebruik van adresgegevens en privacy Aangeleverde gegevens, bestanden en gegevensdragers Geheimhouding Intellectueel eigendom Eigendomsvoorbehoud Overdracht rechten en verplichtingen Beëindiging van de Overeenkomst Wijziging van de Algemene Voorwaarden Slotbepalingen 21

3 Artikel 1 Definities Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing met ingang van 1 juli 2014 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden Direct Marketing Diensten van Koninklijke PostNL B.V. (hierna: PostNL); BasisKaart: de BasisKaart is een fullcolour A5 kaartvoor algemene en brede communicatie naar de doelgroep van de Klant; Dienst (en)-*: - Basis Kaart: Het vervaardigen en gereed maken van de door Opdrachtgever bestelde BasisKaart en het door PostNL of door PostNL ingeschakelde derden ter postvervoer aanbieden van de BasisKaart; en/of - marketing: Het vervaardigen en verzenden van een campagne naar de beoogde doelgroep van de Opdrachtgever en het na afloop van de campagne uitleveren van een rapportage aan de Opdrachtgever; en/of - Easy Response Card: Het vervaardigen en gereed maken van de door Opdrachtgever bestelde Easy Response Card en het door PostNL of door PostNL ingeschakelde derden ter postvervoer aanbieden van de Easy Response Card; en/of - High Attention Card: Het vervaardigen en gereed maken van de door Opdrachtgever bestelde High Attention Card en het door PostNL of door PostNL ingeschakelde derden ter postvervoer aanbieden van de High Attention Card; en/ of - Layar: Het vervaardigen van de door Opdrachtgever bestelde Layar door PostNL. - Mobiele website: Het vervaardigen en gereed maken van de Mobiele website en het hosten van deze Mobiele website; en/of - Mobile Quick Response Code: Het vervaardigen en gereed maken van de door Opdrachtgever bestelde gepersonaliseerde en/of ongepersonaliseerde Mobile Quick Response-code, het (laten) opbouwen en gereed maken van een Mobiele landingspagina en het na afloop van de campagne uitleveren van een rapportage aan de Opdrachtgever; en/of - Privacy Card: Het vervaardigen en gereed maken van de door Opdrachtgever bestelde Privacy Card en het door PostNL of door PostNL ingeschakelde derden ter postvervoer aanbieden van de Privacy Card versie; en/of - PURL: Het vervaardigen en gereed maken van een Persoonlijke landingspagina, het hosten van de Persoonlijke landingspagina en het aanmaken van de PURL, welke wordt gekoppeld aan de Persoonlijke landingspagina; en/of - Online Video: Online video: Het (laten) vervaardigen en produceren van een online video bestaande uit het filmen, monteren en uitleveren van de video op dvd aan de Opdrachtgever; en/of - Overige Print & Fulfilment: Het vervaardigen en gereedamaken van de door Opdrachtgever bestelde Overige Print & Fulfilment diensten en het door PostNL of door PostNL ingeschakelde derden ter postvervoer aanbieden van de Traffic Card; en/of - Traffic Card: Het vervaardigen en gereed maken van de door Opdrachtgever bestelde Traffic Card en het door PostNL of door PostNL ingeschakelde derden ter postvervoer aanbieden van de Traffic Card; Easy Response Card: de Easy Response Card is een fullcolour A5-kaart die zowel heen, naar de geadresseerde van de Easy Response Card,- als retour (naar de Opdrachtgever) gestuurd kan worden. Het heenadres staat op een adressticker op de achterkant van de kaart. Na verwijdering van deze sticker door de ontvanger wordt het antwoordnummer van de verzender zichtbaar en kan deze kaart retour gestuurd worden; marketing: marketing is het promoten van producten en diensten via . Een marketing kan een van de volgende elementen bevatten of een combinatie (afhankelijk van de wensen van de Opdrachtgever): opmaak van de , verzending van de op naam van Opdrachtgever naar het door Opdrachtgever aangeleverde adres; High Attention Card: de High Attention Card ( HAC ) is een fullcolour A5-kaart (14,8cm x 21cm). De voorzijde van de HAC is voorzien van een sticker met de afmeting 14cm x 20cm. Zowel de kaart als de sticker zijn voorzien van verschillende, op elkaar af te stemmen, communicatieboodschappen. Als de ontvanger sde HAC ontvangt dient de ontvanger de sticker te verwijderen, zodat het vervolg van de boodschap tevoorschijn komt; * Afhankelijk van de overeengekomen Dienst(en). 3

4 Mobiele landingspagina: Mobile Quick Response-code: een barcode welke met behulp van de camera van een mobiele telefoon gelezen kan worden. Deze barcode leidt naar een mobiele landingspagina. De landingspagina is de eerste HTML webpagina waarop de bezoeker landt, nadat hij of zij de Mobile Quick Response-code heeft gescand; Mobiele website: een HTML website welke voor mobiele toestellen is geoptimaliseerd, o.a. schermgrootte, content, ladingsnelheid; Klant(en): klanten van Opdrachtgever; Layar: een Layar toont van online verkregen content bovenop een printuiting. De ontvanger scant de printuiting met de Layar app op een daarvoor geschikte telefoon of tablet. Het ontwerp van de printpagina wordt herkend door de app en als link naar de online content gebruikt. Vervolgens wordt de content zoals buttons en video bovenop de printuiting weergegeven indien door de telefoon of tablet wordt gekeken die boven de uiting wordt gehouden; Online video: een film met beeld en audio waarbij een boodschap wordt weergegeven; Persoonlijke landingspagina: Een landingspagina, welke zal worden gekoppeld aan de PURL. De inhoud van deze pagina zal worden aangeleverd door de Opdrachtgever. De Landingspagina is een HTML webpagina die als onderdeel van een cross media campagne wordt ingezet. De klant/prospect van de Opdrachtgever wordt de mogelijkheid geboden om ook online te reageren via de PURL pagina; PostNL: Koninklijke PostNL B.V. gevestigd te Den Haag aan de Prinses Beatrixlaan 23, 2595AK; Print- en fulfilmentdiensten: de Diensten Basis Kaart, Easy Response Card, High Attention Card, Privacy Card, Traffic Card en Overige Print en fulfilmentdiensten*; Privacy Card: de Privacy Card is een fullcolour kaart van 21 x 14,8 cm die zowel heen- als retour gestuurd kan worden. Het van de ontvanger van de Privacy Card staat op de sticker. Indien de ontvanger van de Privacy Card sticker verwijdert, kan de kaart worden dubbelgevouwen, dichtgeplakt en retour worden gestuurd naar het antwoordnummer dat onder de sticker staat vermeld; PURL: een persoonlijke URL, zijnde een uniek en en persoonlijk webadres dat voor de Klant van Opdrachtgever wordt aangemaakt; Opdracht: de opdracht aan PostNL tot het verrichten van de Dienst(en); Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, of de rechtspersoon die PostNL een Opdracht geeft dan wel met PostNL een Overeenkomst heeft gesloten; Overeenkomst: de overeenkomst en de bijbehorende bijlagen waarbij PostNL en Opdrachtgever het verrichten van de Dienst(en) overeenkomen; Overige Print & fulfilmentdiensten: dit betreft drukwerk van uiteenlopend formaat en samenstelling dat ingezet kan worden als direct mailing; Traffic Card: een door PostNL en/of door PostNL ingeschakelde derde samengestelde gepersonaliseerde ansichtkaart met op zowel de voor- als achterzijde in full color variabele beelden tekstwissels; Vervoersdienst: het vervoer van de Print- en fulfilmentdiensten * per post waarvoor een separate overeenkomst gesloten dient te worden. * Afhankelijk van de overeengekomen Dienst(en). 4

5 Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van de Overeenkomst, nadere overeenkomsten alsmede aanbiedingen en mededelingen van PostNL die verband houden met de Dienst(en). 2.2 Voor zover de bepalingen van de Overeenkomst afwijken van de Algemene Voorwaarden prevaleren de bepalingen van de Overeenkomst. 5

6 Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomst 3.1 Alle aanbiedingen (offertes) van PostNL zijn vrijblijvend. 3.2 De Overeenkomst komt tot stand door en op het moment van ondertekening door Opdrachtgever van de door PostNL uitgebrachte offerte voor de Dienst(en). 3.3 PostNL behoudt zich het recht voor om een Opdracht om haar moverende redenen te weigeren dan wel nadere voorwaarden te stellen. 6

7 Artikel 4 De Dienst 4.1 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de Dienst in strijd met de wet, de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden te gebruiken dan wel anderszins onrechtmatig te handelen jegens PostNL of derden. 4.2 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid, nauwkeurigheid en volledigheid van de adresgegevens en de persoonlijke boodschap, de inhoud en de opmaak van de Diensten*. Indien onjuistheid, onnauwkeurigheid of onvolledigheid van de door Opdrachtgever opgegeven gegevens tot gevolg heeft dat de Dienst(en) niet (volledig) kan worden uitgevoerd, blijft Opdrachtgever de vergoeding voor de Dienst(en) verschuldigd. 4.6 Behoudens het gestelde in artikel 4.4 van deze Algemene Voorwaarden dienen klachten over de uitvoering van de Dienst binnen 7 dagen na afloop van de door Opdrachtgever aangegeven campagne periode worden ingediend, tenzij dit van Opdrachtgever redelijkerwijs niet kan worden verlangd, bij gebreke waarvan iedere aanspraak van Opdrachtgever komt te vervallen. 4.7 Opdrachtgever dient te beschikken over een klantnummer van PostNL. Indien Opdrachtgever niet over een klantnummer van PostNL beschikt, dient zij deze aan te vragen op de website van PostNL (www. postnl. nl) om gebruik te kunnen maken van de Dienst(en). 4.3 Opdrachtgever verplicht zich ertoe geen afbeeldingen/ content aan te leveren over onderwerpen die hieronder vermeld staan: - Onderwerpen die onwettig zijn, ingaan tegen de goede zeden, kwetsend, beledigend, aanstootgevend of nadelig kunnen zijn voor derden of immoreel zijn; - Onderwerpen waarvan de inhoud leugenachtig, bedrieglijk of vals is; - Onderwerpen met religieuze of politieke inhoud; - Onderwerpen die op enige andere wijze niet geschikt zijn om te worden opgenomen. 4.4 Indien Opdrachtgever een proefversie van de Dienst(en)* ontvangt dient zij bij afname van de proef deze op fouten en gebreken te onderzoeken. Indien Opdrachtgever binnen 2 werkdagen na ontvangst van de proef geen schriftelijke reactie aan PostNL geeft met eventuele fouten of gebreken, wordt Opdrachtgever geacht akkoord te zijn met de proefversie. 4.5 Voor de Dienst marketing, de Dienst PURL en de uiteindelijke daarbij behorende Persoonlijke landingspagina en de Dienst Mobile Quick Response Code met de bijbehorende Mobiele landingspagina geldt dat het uiteindelijke resultaat qua kleur, beeldkwaliteit of positie kan verschillen van de content die de Opdrachtgever op heeft aangeleverd aan PostNL. De Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat dit kan afwijken. * Afhankelijk van de overeengekomen Dienst(en). 7

8 Artikel 5 De Vervoersdienst 5.1 Opdrachtgever heeft c.q. sluit voor de Vervoersdienst een separate overeenkomst met PostNL dan wel een andere voor verzending in te schakelen vervoerder. 5.2 Op het vervoer van de antwoordzending naar het desbetreffende antwoordnummer zijn de voorwaarden van toepassing zoals Opdrachtgever die separaat is overeengekomen. 5.3 Het risico van al hetgeen PostNL uit hoofde van een overeenkomst aan de Opdrachtgever levert met betrekking tot de Print- en fulfilmentdiensten gaat op de Opdrachtgever over bij afgifte van de ter vervoer aangeboden Print- en fulfilmentdiensten aan de voor de verzending ingeschakelde vervoerder. 8

9 Artikel 6 Aansprakelijkheid 6.1 Op PostNL rust een inspanningsverplichting de Overeenkomst naar behoren uit te voeren en de overeengekomen leveringstermijn te halen. Een dergelijke termijn is echter niet fataal en overschrijding daarvan geeft Opdrachtgever geen recht de Overeenkomst te ontbinden of schadevergoeding te eisen. 6.2 Indien de Opdrachtgever van oordeel is dat PostNL een overeenkomst niet naar behoren nagekomen is, dient hij PostNL daarvan binnen 7 dagen nadat hij het desbetreffende gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze heeft kunnen ontdekken schriftelijk in kennis te stellen, bij gebreke waarvan hij zich niet langer op het gebrek kan beroepen. De Opdrachtgever wordt, bijzondere en door hem aan te tonen omstandigheden uitgezonderd, in ieder geval geacht een gebrek redelijkerwijze te kunnen ontdekken vanaf het moment dat hij de door PostNL geleverde prestatie heeft ontvangen, dan wel anderszins met de inhoud van de prestatie bekend is geworden. 6.3 De Opdrachtgever is gehouden om PostNL alle medewerking te verlenen teneinde PostNL in staat te stellen een vermeend gebrek te onderzoeken en desgewenst binnen bekwame tijd te herstellen. 6.4 Indien PostNL niet heeft voldaan aan haar in artikel 6.1 van deze Bijlage genoemde inspanningsverplichting, de Opdrachtgever overeenkomstig de artikelen 6.2. en 6.3 van deze Bijlage heeft gehandeld en het gebrek niet binnen bekwame tijd is hersteld, is PostNL ten aanzien van haar tekortkoming aansprakelijk voor directe schade, mits deze aan haar dient te worden toegerekend en de aansprakelijkheid niet op grond van de artikelen 6.1 of 6.2 van de Algemene Voorwaarden ontbreekt. Iedere aansprakelijkheid voor indirecte en/of gevolgschade, waaronder begrepen geleden verlies, gederfde winst, gemiste besparingen, reputatieschade en gemiste goodwill, wordt uitgesloten. 6.5 De omvang van iedere aansprakelijkheid van PostNL is steeds beperkt tot de factuurwaarde van de werkzaamheden (c.q. de geleverde diensten of goederen), waardoor of in verband waarmee de aansprakelijkheid is ontstaan. Bij een langer lopende overeenkomst bedraagt deze factuurwaarde ten hoogste hetgeen PostNL gedurende een periode van een jaar, voorafgaande aan de in artikel 6.2 van deze Bijlage bedoelde kennisgeving, ter zake van de desbetreffende overeenkomst heeft gefactureerd. 6.6 De in artikel 6.5 van deze Bijlage omschreven beperking van de omvang van de aansprakelijkheid is niet van toepassing in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevenden (en leidinggevende ondergeschikten) van PostNL. 6.7 Opdrachtgever vrijwaart PostNL voor alle aanspraken van derden, waaronder maar niet beperkt tot de content van de Diensten* 6.8 Opdrachtgever staat er voor in dat hij de aan PostNL aangeleverde content voor het vervaardigen van de Diensten* rechtmatig heeft verkregen en dat er geen bezwaren zijn voor het gebruik van deze content. Opdrachtgever vrijwaart PostNL voor alle aanspraken van derden ter zake. 6.9 Opdrachtgever staat er voor in dat hij gebruik maakt van persoons en adresgegevens en die hij rechtmatig heeft verkregen en dat er geen bezwaren zijn voor het gebruik van deze gegevens. Opdrachtgever vrijwaart PostNL voor alle aanspraken van derden ter zake. 9

10 Artikel 7 Overmacht PostNL is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting uit hoofde van de Overeenkomst indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een niet toerekenbare tekortkoming. Van een niet toerekenbare tekortkoming is onder meer sprake indien PostNL niet in staat is haar verplichtingen jegens Opdrachtgever na te komen als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van derden van wiens hulp PostNL gebruik maakt bij de uitvoering van de Overeenkomst. 10

11 Artikel 8 Prijzen en betaling 8.1 Opdrachtgever is aan PostNL de in de Overeenkomst vermelde vergoeding verschuldigd. De vergoeding voor het verlenen van de Dienst(en) zal door PostNL aan Opdrachtgever worden gefactureerd na levering van de Dienst(en). 8.9 Bij onenigheid over de juiste omvang van hetgeen de Opdrachtgever aan PostNL verschuldigd is zullen de administratieve gegevens van PostNL bepalend zijn, tenzij schriftelijk tegenbewijs door de Opdrachtgever wordt geleverd. 8.2 Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en zijn in Euro s. 8.3 Voor betaling en facturering zijn de Betalingsvoorwaarden voor op rekening verrichte diensten (laatste versie) van PostNL op de Overeenkomst van toepassing. 8.4 Het totaalbedrag dat per factuur verschuldigd is, dient binnen 10 dagen na factuurdatum op een daartoe door PostNL aangegeven rekening te zijn bijgeschreven. Een andere wijze van betaling is niet toegestaan. 8.5 PostNL is gerechtigd ten allen tijde de prijzen te wijzigen. 8.6 Indien een factuur niet binnen de desbetreffende termijn is voldaan, heeft PostNL recht op vergoeding van alle redelijke rechtelijke en buitengerechtelijke kosten die PostNL in verband daarmee maakt. Daarnaast heeft PostNL recht op vergoeding van de wettelijke rente over het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag. PostNL heeft voorts het recht om de (verdere) nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat volledige voldoening heeft plaatsgevonden. 8.7 Het recht van de Opdrachtgever om de betaling van verschuldigde bedragen op te schorten of deze te verrekenen wordt uitgesloten. 8.8 PostNL is te allen tijde bevoegd om afdoende zekerheidsstelling of (gehele of gedeeltelijke) vooruitbetaling van een Opdrachtgever te verlangen, alvorens (verder) te presteren. 11

12 Artikel 9 Inschakeling van derden 9.1 PostNL is gerechtigd om voor het verrichten van (delen van) de Dienst(en) zonder toestemming van Opdrachtgever derden in te schakelen. 9.2 Opdrachtgever geeft, door ondertekening van de offerte toestemming dat zij benaderd zal worden door eventueel ingeschakelde derden voor de uitvoering van deze Overeenkomst. 12

13 Artikel 10 Gebruik van adresgegevens en privacy 10.1 Ten aanzien van de door Opdrachtgever aan PostNL aangeleverde persoonsgegevens die PostNL in bewerking heeft en de eventuele persoonlijke boodschap/content voor de uitvoering van de Diensten, zal PostNL slechts die werkzaamheden met betrekking tot de persoonsgegevens uitvoeren, welke haar uitdrukkelijk zijn opgedragen. De gegevens zullen door PostNL en door de door haar ingeschakelde derden als vertrouwelijk worden behandeld PostNL zal afdoende technische en organisatorische maatregelen treffen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zullen, rekening houdend met de stand van de techniek en kosten van de ten uitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau garanderen, gelet op de risico s die de verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens met zich brengen Opdrachtgever blijft de verantwoordelijke met betrekking tot de persoonsgegevens die PostNL, in opdracht van Opdrachtgever, zal bewerken binnen de scope van de werkzaamheden en handelingen als vermeld in de Overeenkomst Opdrachtgever garandeert dat, met betrekking tot de persoonsgegevens die hij aan PostNL heeft verschaft, hij heeft voldaan aan alle toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens en dat deze wet- en regelgeving toestaat dat deze persoonsgegevens aan PostNL worden verschaft en dat deze gegevens door PostNL worden bewerkt. Opdrachtgever zal PostNL vrijwaren tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet voldoen aan deze wet- en regelgeving. 13

14 Artikel 11 Aangeleverde gegevens, bestanden en gegevensdragers 11.1 Alle door een Opdrachtgever in het kader van een Overeenkomst aan te reiken gegevens en bestanden dienen door hem te worden aangeleverd in het door PostNL aangegeven format en op de door PostNL aan te geven wijze. Fouten of vertragingen die (mede) ontstaan omdat de Opdrachtgever zich hier niet aanhoudt kunnen niet tot enige aansprakelijkheid van PostNL leiden Fouten of vertragingen die (mede) ontstaan omdat de aangeleverde gegevens of bestanden niet juist en/of onvolledig zijn kunnen niet tot enige aansprakelijkheid van PostNL leiden De Opdrachtgever is jegens PostNL aansprakelijk voor de eventuele schade die PostNL lijdt ten gevolge van fouten of onvolkomenheden in de door hem aangeleverde gegevens, bestanden of gegevensdragers. Hieronder dienen mede te worden verstaan eventuele virussen, wormen of andere elektronische elementen. De Opdrachtgever vrijwaart PostNL voorts voor eventuele aanspraken van derden ten gevolge van dergelijke fouten of onvolkomenheden De Opdrachtgever garandeert ten aanzien van door hem aan PostNL te leveren gegevens, bestanden en gegevendragers dat hij gerechtigd is deze aan PostNL ter beschikking te stellen en dat PostNL gerechtigd is de ten aanzien daarvan overeengekomen werkzaamheden te verrichten. De Opdrachtgever vrijwaart PostNL voor eventuele aanspraken van derden ter zake. 14

15 Artikel 12 Geheimhouding 12.1 De Opdrachtgever zal geheimhouding betrachten ten aanzien van alle vertrouwelijke informatie die bij de uitvoering van een Overeenkomst in zijn bezit komt en zal de informatie niet gebruiken voor andere doeleinden dan de uitvoering van de Overeenkomst Deze geheimhoudingsverplichting geldt niet, indien en voor zover er een wettelijke verplichting bestaat vertrouwelijke informatie aan een derde te verschaffen. In dat geval zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk PostNL van de informatieverschaffing op de hoogte stellen. 15

16 Artikel 13 Intellectueel eigendom 13.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen blijvende intellectuele eigendomsrechten (waaronder begrepen auteursrechten) van alle in het kader van een Overeenkomst aan een Opdrachtgever ter beschikking gestelde producten en geleverde Diensten (waaronder mede begrepen software, gegevens en gegevens) bij PostNL en worden deze niet aan de Opdrachtgever overgedragen Opdrachtgever garandeert dat PostNL dan wel de door haar ingeschakelde derde gerechtigd is de naam en/of beeldmerk en de overige door Opdrachtgever aangeleverde informatie aangaande de Klant te gebruiken voor de uitvoering van de Dienst. Opdrachtgever vrijwaart PostNL en de door PostNL ingeschakelde derden voor eventuele claims van Klanten dan wel derden terzake Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PostNL is het de Opdrachtgever niet toegestaan om logo s, merken, handelsnamen of andere intellectuele eigendommen van PostNL te gebruiken in zijn communicatie (advertenties en andere reclameuitingen daaronder begrepen) met derden. 16

17 Artikel 14 Eigendomsvoorbehoud 14.1 Alle ter uitvoering van een Overeenkomst door PostNL geleverde Diensten/producten blijven haar eigendom, totdat de Opdrachtgever al hetgeen hij aan PostNL verschuldigd is volledig heeft voldaan Indien PostNL zich op haar eigendomsvoorbehoud beroept, is de Opdrachtgever gehouden alle medewerking te verlenen teneinde haar in staat te stellen de desbetreffende zaken tot zich te nemen. 17

18 Artikel 15 Overdracht rechten en verplichtingen 15.1 Het is Opdrachtgever niet toegestaan de Overeenkomst en de hieruit voortvloeiende rechten en verplichtingen tussentijds over te dragen aan een andere rechtspersoon dan wel natuurlijke persoon PostNL is gerechtigd de rechten en plichten voortvloeiend uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een andere tot de PostNL-groep, in de zin van artikel 2:24b BW, behorende onderneming. 18

19 Artikel 16 Beëindiging van de Overeenkomst 16.1 Onverminderd de aan haar ter zake op grond van het Burgerlijk Wetboek toekomende rechten, is PostNL gerechtigd om een Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden (c.q. op te zeggen) indien aan de Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling is verleend, hij in staat van faillissement is gesteld, op hem een schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard of hij zijn bedrijfsvoering stil heeft gelegd of de door hem gedreven onderneming liquideert PostNL is gerechtigd om een Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden (c.q. op te zeggen) indien PostNL op grond van gewijzigde wet- of regelgeving of de uitspraak van een rechterlijke of toezichthoudende instantie niet meer kan voldoen aan haar verplichtingen PostNL is gerechtigd om een Overeenkomst tussentijds te ontbinden (c.q. op te zeggen) indien PostNL niet meer kan voldoen aan haar verplichtingen door toedoen van een bronleverancier dan wel indien zij op enig moment gedurende de looptijd van een overeenkomst zou besluiten definitief te stoppen met het aanbieden van de desbetreffende dienst of het desbetreffende product In geval van een ontbinding (c.q. opzegging) zoals bedoeld in artikel 16.1, 16.2 of 16.3 zal al het geen de Opdrachtgever aan PostNL verschuldigd is terstond opeisbaar worden. 19

20 Artikel 17 Wijziging van de Algemene Voorwaarden De Algemene Voorwaarden kunnen door PostNL te allen tijde eenzijdig worden gewijzigd. 20

21 Artikel 18 Slotbepalingen 18.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing Geschillen tussen PostNL en de Opdrachtgever die voortvloeien uit de Overeenkomst zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te s-gravenhage. 21

22 2014 Meer weten? Bel of kijk op postnl.nl

Sendt Online Marketing BV

Sendt Online Marketing BV Algemene Voorwaarden Lead Generatie Sendt Online Marketing BV Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Offertes en aanbiedingen 4. Totstandkoming Overeenkomst 5. Uitvoeringstermijnen; prijsverhoging; uitvoering

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Sourcez Offerte: Opdracht: Inhoudsopgave Opdrachtgever Overeenkoms Partijen Sourcez Website

Algemene Voorwaarden Sourcez Offerte: Opdracht: Inhoudsopgave Opdrachtgever Overeenkoms Partijen Sourcez Website Algemene Voorwaarden Sourcez Sourcez (KvK-nummer 51016109) ontwikkelt en onderhoudt maatwerksoftware en webapplicaties. Hiertoe wordt een overeenkomst gesloten met een Opdrachtgever. Op die Overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden CAPTER Hilversum B.V.

Algemene Leveringsvoorwaarden CAPTER Hilversum B.V. Algemene Leveringsvoorwaarden CAPTER Hilversum B.V. 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de met hoofdletters aangeduide begrippen in de navolgende betekenissen gebruikt: CAPTER Hilversum B.V

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SendCloud B.V. 2015 Artikel 1 Definities Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

Algemene voorwaarden SendCloud B.V. 2015 Artikel 1 Definities Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Aanbiedingen en offertes Algemene voorwaarden SendCloud B.V. 2015 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Trivium Software B.V.

Algemene Voorwaarden Trivium Software B.V. Algemene Voorwaarden Trivium Software B.V. Gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Breda onder nummer 34/2014 Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden ( Algemene Voorwaarden ) wordt aan

Nadere informatie

Afnemer: de rechtspersoon of natuurlijke persoon met wie EUN een Overeenkomst heeft gesloten.

Afnemer: de rechtspersoon of natuurlijke persoon met wie EUN een Overeenkomst heeft gesloten. ARTIKEL 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Afnemer: de rechtspersoon of natuurlijke persoon met wie EUN een Overeenkomst heeft gesloten. Algemene Voorwaarden: deze algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. Artikel 1 Definities 1.1 Afnemer: de rechtspersoon met wie Spete.nl een overeenkomst sluit of aan wie Spete.nl een aanbieding doet. 1.2 Apparatuur: de door

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2Contact

Algemene Voorwaarden 2Contact Algemene Voorwaarden 2Contact 1. Definities 1.1 2Contact: 2Contact Telemarketing B.V./2Contact Direct Marketing B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Haarlem

Nadere informatie

2. De toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. De toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Artikel 1: Algemeen 1. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten, waaronder ook de Service Level Agreements, die door CODE14 VOF (hierna CODE14 ) en opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene voorwaarden WP Smart Host B.V. 1 oktober 2013

Algemene voorwaarden WP Smart Host B.V. 1 oktober 2013 DEEL A: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. Applicaties:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu

Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu Versie 1 Datum: 01-09-2012 ALGEMEEN 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Algemene voorwaarden Het geheel van bepalingen zoals in

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GREENFLASH WEBDESIGN & HOSTING.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GREENFLASH WEBDESIGN & HOSTING. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GREENFLASH WEBDESIGN & HOSTING. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de dienstverlening van Greenflash Webdesign & Hosting, hierna: "Greenflash Webdesign & Hosting",

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van Mankr8 Groep B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument:

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument: Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Zowel op papier als elektronisch. Diensten: alle

Nadere informatie

Algemene voorwaarden XML Hosting B.V.

Algemene voorwaarden XML Hosting B.V. Algemene voorwaarden XML Hosting B.V. Versie 2.3 24 februari 2014 Op alle aanbiedingen, offertes, producten, diensten en overeenkomsten van XML Hosting B.V. (gevestigd te Amsterdam, KvK nummer: 34329987),

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Invest Online Diensten B.V.

Algemene Voorwaarden Invest Online Diensten B.V. Artikel 1: Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn tevens te downloaden van http://www.investonline.nl (hierna: de "Algemene Voorwaarden"). 1.2 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a)

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 4orange, 2014. Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl

Algemene voorwaarden. 4orange, 2014. Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl Algemene voorwaarden 4orange, 2014 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl ALGEMENE VOORWAARDEN 4ORANGE B.V. I II III IV INHOUDSOPGAVE DEFINITIES Artikel 1 Definities ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

1. Definities. In deze bijlage wordt verstaan onder:

1. Definities. In deze bijlage wordt verstaan onder: Bijlage G bij de Algemene Voorwaarden van Emergion BV te Rotterdam, bevattende de specifieke leverings- en betalingsvoorwaarden voor het (laten) plaatsen van vermeldingen en advertenties op Outplacementbureaus.nl

Nadere informatie

HostingNet. Algemene Voorwaarden

HostingNet. Algemene Voorwaarden Artikel 1: Definities De hierna met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben in de Overeenkomst de volgende betekenis: 1. Bestelformulier Elektronisch document ( winkelmand ) dat ter beschikking

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 2

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 2 Algemene Voorwaarden Artikel 1 DEFINITIES In deze ASP Algemene voorwaarden (hierna te noemen: Algemene Voorwaarden ) en verwante documenten hebben de volgende definities, steeds met een begin hoofdletter

Nadere informatie

1 Algemeen. 2 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

1 Algemeen. 2 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst 1 Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij schriftelijk door partijen anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met HVMP Marketing B.V., statutair gevestigd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Emergion BV, gevestigd en kantoorhoudende te (3051 NB) Rotterdam, Elektroweg 11F

ALGEMENE VOORWAARDEN. Emergion BV, gevestigd en kantoorhoudende te (3051 NB) Rotterdam, Elektroweg 11F ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Emergion BV, gevestigd en kantoorhoudende te (3051 NB) Rotterdam, Elektroweg 11F Hierna te noemen: Gebruiker Artikel 1 Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende

Nadere informatie

Graydon Algemene voorwaarden.

Graydon Algemene voorwaarden. Graydon Algemene voorwaarden. Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemeen Deel 4 Art. 1 Definities 4 Art. 2 Algemeen 4 Art. 3 Aanbiedingen en offertes 4 Art. 4 Uitvoering van de overeenkomst 4 Art. 5 Wijziging

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor Belastingbuddy Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.nl Artikel 1 DEFINITIES 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige bepalingen. 2. Recht Wel: de eenmanszaak Recht Wel Juristen en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F.

Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F. Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F. Artikel 1: Partijen 1. Gebruiker: de vennootschap onder firma Emiel Al V.O.F., gevestigd te (4132 AT) Vianen aan het adres Voorstraat 100, ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 1. Definities Algemene voorwaarden De volgende begrippen hebben in de communicatie van Webunity de hierna omschreven betekenis. In onze communicatie kunt U deze begrippen herkennen doordat zij met een

Nadere informatie