Algemene voorwaarden. Direct Marketing Diensten 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden. Direct Marketing Diensten 2014"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden Direct Marketing Diensten 2014

2 Inhoud 1 Definities 3 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 5 3 Totstandkoming Overeenkomst 6 4 De Dienst 7 5 De Vervoersdienst 8 6 Aansprakelijkheid 9 7 Overmacht 10 8 Prijzen en betaling 11 9 Inschakeling van derden Gebruik van adresgegevens en privacy Aangeleverde gegevens, bestanden en gegevensdragers Geheimhouding Intellectueel eigendom Eigendomsvoorbehoud Overdracht rechten en verplichtingen Beëindiging van de Overeenkomst Wijziging van de Algemene Voorwaarden Slotbepalingen 21

3 Artikel 1 Definities Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing met ingang van 1 juli 2014 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden Direct Marketing Diensten van Koninklijke PostNL B.V. (hierna: PostNL); BasisKaart: de BasisKaart is een fullcolour A5 kaartvoor algemene en brede communicatie naar de doelgroep van de Klant; Dienst (en)-*: - Basis Kaart: Het vervaardigen en gereed maken van de door Opdrachtgever bestelde BasisKaart en het door PostNL of door PostNL ingeschakelde derden ter postvervoer aanbieden van de BasisKaart; en/of - marketing: Het vervaardigen en verzenden van een campagne naar de beoogde doelgroep van de Opdrachtgever en het na afloop van de campagne uitleveren van een rapportage aan de Opdrachtgever; en/of - Easy Response Card: Het vervaardigen en gereed maken van de door Opdrachtgever bestelde Easy Response Card en het door PostNL of door PostNL ingeschakelde derden ter postvervoer aanbieden van de Easy Response Card; en/of - High Attention Card: Het vervaardigen en gereed maken van de door Opdrachtgever bestelde High Attention Card en het door PostNL of door PostNL ingeschakelde derden ter postvervoer aanbieden van de High Attention Card; en/ of - Layar: Het vervaardigen van de door Opdrachtgever bestelde Layar door PostNL. - Mobiele website: Het vervaardigen en gereed maken van de Mobiele website en het hosten van deze Mobiele website; en/of - Mobile Quick Response Code: Het vervaardigen en gereed maken van de door Opdrachtgever bestelde gepersonaliseerde en/of ongepersonaliseerde Mobile Quick Response-code, het (laten) opbouwen en gereed maken van een Mobiele landingspagina en het na afloop van de campagne uitleveren van een rapportage aan de Opdrachtgever; en/of - Privacy Card: Het vervaardigen en gereed maken van de door Opdrachtgever bestelde Privacy Card en het door PostNL of door PostNL ingeschakelde derden ter postvervoer aanbieden van de Privacy Card versie; en/of - PURL: Het vervaardigen en gereed maken van een Persoonlijke landingspagina, het hosten van de Persoonlijke landingspagina en het aanmaken van de PURL, welke wordt gekoppeld aan de Persoonlijke landingspagina; en/of - Online Video: Online video: Het (laten) vervaardigen en produceren van een online video bestaande uit het filmen, monteren en uitleveren van de video op dvd aan de Opdrachtgever; en/of - Overige Print & Fulfilment: Het vervaardigen en gereedamaken van de door Opdrachtgever bestelde Overige Print & Fulfilment diensten en het door PostNL of door PostNL ingeschakelde derden ter postvervoer aanbieden van de Traffic Card; en/of - Traffic Card: Het vervaardigen en gereed maken van de door Opdrachtgever bestelde Traffic Card en het door PostNL of door PostNL ingeschakelde derden ter postvervoer aanbieden van de Traffic Card; Easy Response Card: de Easy Response Card is een fullcolour A5-kaart die zowel heen, naar de geadresseerde van de Easy Response Card,- als retour (naar de Opdrachtgever) gestuurd kan worden. Het heenadres staat op een adressticker op de achterkant van de kaart. Na verwijdering van deze sticker door de ontvanger wordt het antwoordnummer van de verzender zichtbaar en kan deze kaart retour gestuurd worden; marketing: marketing is het promoten van producten en diensten via . Een marketing kan een van de volgende elementen bevatten of een combinatie (afhankelijk van de wensen van de Opdrachtgever): opmaak van de , verzending van de op naam van Opdrachtgever naar het door Opdrachtgever aangeleverde adres; High Attention Card: de High Attention Card ( HAC ) is een fullcolour A5-kaart (14,8cm x 21cm). De voorzijde van de HAC is voorzien van een sticker met de afmeting 14cm x 20cm. Zowel de kaart als de sticker zijn voorzien van verschillende, op elkaar af te stemmen, communicatieboodschappen. Als de ontvanger sde HAC ontvangt dient de ontvanger de sticker te verwijderen, zodat het vervolg van de boodschap tevoorschijn komt; * Afhankelijk van de overeengekomen Dienst(en). 3

4 Mobiele landingspagina: Mobile Quick Response-code: een barcode welke met behulp van de camera van een mobiele telefoon gelezen kan worden. Deze barcode leidt naar een mobiele landingspagina. De landingspagina is de eerste HTML webpagina waarop de bezoeker landt, nadat hij of zij de Mobile Quick Response-code heeft gescand; Mobiele website: een HTML website welke voor mobiele toestellen is geoptimaliseerd, o.a. schermgrootte, content, ladingsnelheid; Klant(en): klanten van Opdrachtgever; Layar: een Layar toont van online verkregen content bovenop een printuiting. De ontvanger scant de printuiting met de Layar app op een daarvoor geschikte telefoon of tablet. Het ontwerp van de printpagina wordt herkend door de app en als link naar de online content gebruikt. Vervolgens wordt de content zoals buttons en video bovenop de printuiting weergegeven indien door de telefoon of tablet wordt gekeken die boven de uiting wordt gehouden; Online video: een film met beeld en audio waarbij een boodschap wordt weergegeven; Persoonlijke landingspagina: Een landingspagina, welke zal worden gekoppeld aan de PURL. De inhoud van deze pagina zal worden aangeleverd door de Opdrachtgever. De Landingspagina is een HTML webpagina die als onderdeel van een cross media campagne wordt ingezet. De klant/prospect van de Opdrachtgever wordt de mogelijkheid geboden om ook online te reageren via de PURL pagina; PostNL: Koninklijke PostNL B.V. gevestigd te Den Haag aan de Prinses Beatrixlaan 23, 2595AK; Print- en fulfilmentdiensten: de Diensten Basis Kaart, Easy Response Card, High Attention Card, Privacy Card, Traffic Card en Overige Print en fulfilmentdiensten*; Privacy Card: de Privacy Card is een fullcolour kaart van 21 x 14,8 cm die zowel heen- als retour gestuurd kan worden. Het van de ontvanger van de Privacy Card staat op de sticker. Indien de ontvanger van de Privacy Card sticker verwijdert, kan de kaart worden dubbelgevouwen, dichtgeplakt en retour worden gestuurd naar het antwoordnummer dat onder de sticker staat vermeld; PURL: een persoonlijke URL, zijnde een uniek en en persoonlijk webadres dat voor de Klant van Opdrachtgever wordt aangemaakt; Opdracht: de opdracht aan PostNL tot het verrichten van de Dienst(en); Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, of de rechtspersoon die PostNL een Opdracht geeft dan wel met PostNL een Overeenkomst heeft gesloten; Overeenkomst: de overeenkomst en de bijbehorende bijlagen waarbij PostNL en Opdrachtgever het verrichten van de Dienst(en) overeenkomen; Overige Print & fulfilmentdiensten: dit betreft drukwerk van uiteenlopend formaat en samenstelling dat ingezet kan worden als direct mailing; Traffic Card: een door PostNL en/of door PostNL ingeschakelde derde samengestelde gepersonaliseerde ansichtkaart met op zowel de voor- als achterzijde in full color variabele beelden tekstwissels; Vervoersdienst: het vervoer van de Print- en fulfilmentdiensten * per post waarvoor een separate overeenkomst gesloten dient te worden. * Afhankelijk van de overeengekomen Dienst(en). 4

5 Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van de Overeenkomst, nadere overeenkomsten alsmede aanbiedingen en mededelingen van PostNL die verband houden met de Dienst(en). 2.2 Voor zover de bepalingen van de Overeenkomst afwijken van de Algemene Voorwaarden prevaleren de bepalingen van de Overeenkomst. 5

6 Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomst 3.1 Alle aanbiedingen (offertes) van PostNL zijn vrijblijvend. 3.2 De Overeenkomst komt tot stand door en op het moment van ondertekening door Opdrachtgever van de door PostNL uitgebrachte offerte voor de Dienst(en). 3.3 PostNL behoudt zich het recht voor om een Opdracht om haar moverende redenen te weigeren dan wel nadere voorwaarden te stellen. 6

7 Artikel 4 De Dienst 4.1 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de Dienst in strijd met de wet, de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden te gebruiken dan wel anderszins onrechtmatig te handelen jegens PostNL of derden. 4.2 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid, nauwkeurigheid en volledigheid van de adresgegevens en de persoonlijke boodschap, de inhoud en de opmaak van de Diensten*. Indien onjuistheid, onnauwkeurigheid of onvolledigheid van de door Opdrachtgever opgegeven gegevens tot gevolg heeft dat de Dienst(en) niet (volledig) kan worden uitgevoerd, blijft Opdrachtgever de vergoeding voor de Dienst(en) verschuldigd. 4.6 Behoudens het gestelde in artikel 4.4 van deze Algemene Voorwaarden dienen klachten over de uitvoering van de Dienst binnen 7 dagen na afloop van de door Opdrachtgever aangegeven campagne periode worden ingediend, tenzij dit van Opdrachtgever redelijkerwijs niet kan worden verlangd, bij gebreke waarvan iedere aanspraak van Opdrachtgever komt te vervallen. 4.7 Opdrachtgever dient te beschikken over een klantnummer van PostNL. Indien Opdrachtgever niet over een klantnummer van PostNL beschikt, dient zij deze aan te vragen op de website van PostNL (www. postnl. nl) om gebruik te kunnen maken van de Dienst(en). 4.3 Opdrachtgever verplicht zich ertoe geen afbeeldingen/ content aan te leveren over onderwerpen die hieronder vermeld staan: - Onderwerpen die onwettig zijn, ingaan tegen de goede zeden, kwetsend, beledigend, aanstootgevend of nadelig kunnen zijn voor derden of immoreel zijn; - Onderwerpen waarvan de inhoud leugenachtig, bedrieglijk of vals is; - Onderwerpen met religieuze of politieke inhoud; - Onderwerpen die op enige andere wijze niet geschikt zijn om te worden opgenomen. 4.4 Indien Opdrachtgever een proefversie van de Dienst(en)* ontvangt dient zij bij afname van de proef deze op fouten en gebreken te onderzoeken. Indien Opdrachtgever binnen 2 werkdagen na ontvangst van de proef geen schriftelijke reactie aan PostNL geeft met eventuele fouten of gebreken, wordt Opdrachtgever geacht akkoord te zijn met de proefversie. 4.5 Voor de Dienst marketing, de Dienst PURL en de uiteindelijke daarbij behorende Persoonlijke landingspagina en de Dienst Mobile Quick Response Code met de bijbehorende Mobiele landingspagina geldt dat het uiteindelijke resultaat qua kleur, beeldkwaliteit of positie kan verschillen van de content die de Opdrachtgever op heeft aangeleverd aan PostNL. De Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat dit kan afwijken. * Afhankelijk van de overeengekomen Dienst(en). 7

8 Artikel 5 De Vervoersdienst 5.1 Opdrachtgever heeft c.q. sluit voor de Vervoersdienst een separate overeenkomst met PostNL dan wel een andere voor verzending in te schakelen vervoerder. 5.2 Op het vervoer van de antwoordzending naar het desbetreffende antwoordnummer zijn de voorwaarden van toepassing zoals Opdrachtgever die separaat is overeengekomen. 5.3 Het risico van al hetgeen PostNL uit hoofde van een overeenkomst aan de Opdrachtgever levert met betrekking tot de Print- en fulfilmentdiensten gaat op de Opdrachtgever over bij afgifte van de ter vervoer aangeboden Print- en fulfilmentdiensten aan de voor de verzending ingeschakelde vervoerder. 8

9 Artikel 6 Aansprakelijkheid 6.1 Op PostNL rust een inspanningsverplichting de Overeenkomst naar behoren uit te voeren en de overeengekomen leveringstermijn te halen. Een dergelijke termijn is echter niet fataal en overschrijding daarvan geeft Opdrachtgever geen recht de Overeenkomst te ontbinden of schadevergoeding te eisen. 6.2 Indien de Opdrachtgever van oordeel is dat PostNL een overeenkomst niet naar behoren nagekomen is, dient hij PostNL daarvan binnen 7 dagen nadat hij het desbetreffende gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze heeft kunnen ontdekken schriftelijk in kennis te stellen, bij gebreke waarvan hij zich niet langer op het gebrek kan beroepen. De Opdrachtgever wordt, bijzondere en door hem aan te tonen omstandigheden uitgezonderd, in ieder geval geacht een gebrek redelijkerwijze te kunnen ontdekken vanaf het moment dat hij de door PostNL geleverde prestatie heeft ontvangen, dan wel anderszins met de inhoud van de prestatie bekend is geworden. 6.3 De Opdrachtgever is gehouden om PostNL alle medewerking te verlenen teneinde PostNL in staat te stellen een vermeend gebrek te onderzoeken en desgewenst binnen bekwame tijd te herstellen. 6.4 Indien PostNL niet heeft voldaan aan haar in artikel 6.1 van deze Bijlage genoemde inspanningsverplichting, de Opdrachtgever overeenkomstig de artikelen 6.2. en 6.3 van deze Bijlage heeft gehandeld en het gebrek niet binnen bekwame tijd is hersteld, is PostNL ten aanzien van haar tekortkoming aansprakelijk voor directe schade, mits deze aan haar dient te worden toegerekend en de aansprakelijkheid niet op grond van de artikelen 6.1 of 6.2 van de Algemene Voorwaarden ontbreekt. Iedere aansprakelijkheid voor indirecte en/of gevolgschade, waaronder begrepen geleden verlies, gederfde winst, gemiste besparingen, reputatieschade en gemiste goodwill, wordt uitgesloten. 6.5 De omvang van iedere aansprakelijkheid van PostNL is steeds beperkt tot de factuurwaarde van de werkzaamheden (c.q. de geleverde diensten of goederen), waardoor of in verband waarmee de aansprakelijkheid is ontstaan. Bij een langer lopende overeenkomst bedraagt deze factuurwaarde ten hoogste hetgeen PostNL gedurende een periode van een jaar, voorafgaande aan de in artikel 6.2 van deze Bijlage bedoelde kennisgeving, ter zake van de desbetreffende overeenkomst heeft gefactureerd. 6.6 De in artikel 6.5 van deze Bijlage omschreven beperking van de omvang van de aansprakelijkheid is niet van toepassing in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevenden (en leidinggevende ondergeschikten) van PostNL. 6.7 Opdrachtgever vrijwaart PostNL voor alle aanspraken van derden, waaronder maar niet beperkt tot de content van de Diensten* 6.8 Opdrachtgever staat er voor in dat hij de aan PostNL aangeleverde content voor het vervaardigen van de Diensten* rechtmatig heeft verkregen en dat er geen bezwaren zijn voor het gebruik van deze content. Opdrachtgever vrijwaart PostNL voor alle aanspraken van derden ter zake. 6.9 Opdrachtgever staat er voor in dat hij gebruik maakt van persoons en adresgegevens en die hij rechtmatig heeft verkregen en dat er geen bezwaren zijn voor het gebruik van deze gegevens. Opdrachtgever vrijwaart PostNL voor alle aanspraken van derden ter zake. 9

10 Artikel 7 Overmacht PostNL is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting uit hoofde van de Overeenkomst indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een niet toerekenbare tekortkoming. Van een niet toerekenbare tekortkoming is onder meer sprake indien PostNL niet in staat is haar verplichtingen jegens Opdrachtgever na te komen als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van derden van wiens hulp PostNL gebruik maakt bij de uitvoering van de Overeenkomst. 10

11 Artikel 8 Prijzen en betaling 8.1 Opdrachtgever is aan PostNL de in de Overeenkomst vermelde vergoeding verschuldigd. De vergoeding voor het verlenen van de Dienst(en) zal door PostNL aan Opdrachtgever worden gefactureerd na levering van de Dienst(en). 8.9 Bij onenigheid over de juiste omvang van hetgeen de Opdrachtgever aan PostNL verschuldigd is zullen de administratieve gegevens van PostNL bepalend zijn, tenzij schriftelijk tegenbewijs door de Opdrachtgever wordt geleverd. 8.2 Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en zijn in Euro s. 8.3 Voor betaling en facturering zijn de Betalingsvoorwaarden voor op rekening verrichte diensten (laatste versie) van PostNL op de Overeenkomst van toepassing. 8.4 Het totaalbedrag dat per factuur verschuldigd is, dient binnen 10 dagen na factuurdatum op een daartoe door PostNL aangegeven rekening te zijn bijgeschreven. Een andere wijze van betaling is niet toegestaan. 8.5 PostNL is gerechtigd ten allen tijde de prijzen te wijzigen. 8.6 Indien een factuur niet binnen de desbetreffende termijn is voldaan, heeft PostNL recht op vergoeding van alle redelijke rechtelijke en buitengerechtelijke kosten die PostNL in verband daarmee maakt. Daarnaast heeft PostNL recht op vergoeding van de wettelijke rente over het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag. PostNL heeft voorts het recht om de (verdere) nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat volledige voldoening heeft plaatsgevonden. 8.7 Het recht van de Opdrachtgever om de betaling van verschuldigde bedragen op te schorten of deze te verrekenen wordt uitgesloten. 8.8 PostNL is te allen tijde bevoegd om afdoende zekerheidsstelling of (gehele of gedeeltelijke) vooruitbetaling van een Opdrachtgever te verlangen, alvorens (verder) te presteren. 11

12 Artikel 9 Inschakeling van derden 9.1 PostNL is gerechtigd om voor het verrichten van (delen van) de Dienst(en) zonder toestemming van Opdrachtgever derden in te schakelen. 9.2 Opdrachtgever geeft, door ondertekening van de offerte toestemming dat zij benaderd zal worden door eventueel ingeschakelde derden voor de uitvoering van deze Overeenkomst. 12

13 Artikel 10 Gebruik van adresgegevens en privacy 10.1 Ten aanzien van de door Opdrachtgever aan PostNL aangeleverde persoonsgegevens die PostNL in bewerking heeft en de eventuele persoonlijke boodschap/content voor de uitvoering van de Diensten, zal PostNL slechts die werkzaamheden met betrekking tot de persoonsgegevens uitvoeren, welke haar uitdrukkelijk zijn opgedragen. De gegevens zullen door PostNL en door de door haar ingeschakelde derden als vertrouwelijk worden behandeld PostNL zal afdoende technische en organisatorische maatregelen treffen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zullen, rekening houdend met de stand van de techniek en kosten van de ten uitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau garanderen, gelet op de risico s die de verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens met zich brengen Opdrachtgever blijft de verantwoordelijke met betrekking tot de persoonsgegevens die PostNL, in opdracht van Opdrachtgever, zal bewerken binnen de scope van de werkzaamheden en handelingen als vermeld in de Overeenkomst Opdrachtgever garandeert dat, met betrekking tot de persoonsgegevens die hij aan PostNL heeft verschaft, hij heeft voldaan aan alle toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens en dat deze wet- en regelgeving toestaat dat deze persoonsgegevens aan PostNL worden verschaft en dat deze gegevens door PostNL worden bewerkt. Opdrachtgever zal PostNL vrijwaren tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet voldoen aan deze wet- en regelgeving. 13

14 Artikel 11 Aangeleverde gegevens, bestanden en gegevensdragers 11.1 Alle door een Opdrachtgever in het kader van een Overeenkomst aan te reiken gegevens en bestanden dienen door hem te worden aangeleverd in het door PostNL aangegeven format en op de door PostNL aan te geven wijze. Fouten of vertragingen die (mede) ontstaan omdat de Opdrachtgever zich hier niet aanhoudt kunnen niet tot enige aansprakelijkheid van PostNL leiden Fouten of vertragingen die (mede) ontstaan omdat de aangeleverde gegevens of bestanden niet juist en/of onvolledig zijn kunnen niet tot enige aansprakelijkheid van PostNL leiden De Opdrachtgever is jegens PostNL aansprakelijk voor de eventuele schade die PostNL lijdt ten gevolge van fouten of onvolkomenheden in de door hem aangeleverde gegevens, bestanden of gegevensdragers. Hieronder dienen mede te worden verstaan eventuele virussen, wormen of andere elektronische elementen. De Opdrachtgever vrijwaart PostNL voorts voor eventuele aanspraken van derden ten gevolge van dergelijke fouten of onvolkomenheden De Opdrachtgever garandeert ten aanzien van door hem aan PostNL te leveren gegevens, bestanden en gegevendragers dat hij gerechtigd is deze aan PostNL ter beschikking te stellen en dat PostNL gerechtigd is de ten aanzien daarvan overeengekomen werkzaamheden te verrichten. De Opdrachtgever vrijwaart PostNL voor eventuele aanspraken van derden ter zake. 14

15 Artikel 12 Geheimhouding 12.1 De Opdrachtgever zal geheimhouding betrachten ten aanzien van alle vertrouwelijke informatie die bij de uitvoering van een Overeenkomst in zijn bezit komt en zal de informatie niet gebruiken voor andere doeleinden dan de uitvoering van de Overeenkomst Deze geheimhoudingsverplichting geldt niet, indien en voor zover er een wettelijke verplichting bestaat vertrouwelijke informatie aan een derde te verschaffen. In dat geval zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk PostNL van de informatieverschaffing op de hoogte stellen. 15

16 Artikel 13 Intellectueel eigendom 13.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen blijvende intellectuele eigendomsrechten (waaronder begrepen auteursrechten) van alle in het kader van een Overeenkomst aan een Opdrachtgever ter beschikking gestelde producten en geleverde Diensten (waaronder mede begrepen software, gegevens en gegevens) bij PostNL en worden deze niet aan de Opdrachtgever overgedragen Opdrachtgever garandeert dat PostNL dan wel de door haar ingeschakelde derde gerechtigd is de naam en/of beeldmerk en de overige door Opdrachtgever aangeleverde informatie aangaande de Klant te gebruiken voor de uitvoering van de Dienst. Opdrachtgever vrijwaart PostNL en de door PostNL ingeschakelde derden voor eventuele claims van Klanten dan wel derden terzake Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PostNL is het de Opdrachtgever niet toegestaan om logo s, merken, handelsnamen of andere intellectuele eigendommen van PostNL te gebruiken in zijn communicatie (advertenties en andere reclameuitingen daaronder begrepen) met derden. 16

17 Artikel 14 Eigendomsvoorbehoud 14.1 Alle ter uitvoering van een Overeenkomst door PostNL geleverde Diensten/producten blijven haar eigendom, totdat de Opdrachtgever al hetgeen hij aan PostNL verschuldigd is volledig heeft voldaan Indien PostNL zich op haar eigendomsvoorbehoud beroept, is de Opdrachtgever gehouden alle medewerking te verlenen teneinde haar in staat te stellen de desbetreffende zaken tot zich te nemen. 17

18 Artikel 15 Overdracht rechten en verplichtingen 15.1 Het is Opdrachtgever niet toegestaan de Overeenkomst en de hieruit voortvloeiende rechten en verplichtingen tussentijds over te dragen aan een andere rechtspersoon dan wel natuurlijke persoon PostNL is gerechtigd de rechten en plichten voortvloeiend uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een andere tot de PostNL-groep, in de zin van artikel 2:24b BW, behorende onderneming. 18

19 Artikel 16 Beëindiging van de Overeenkomst 16.1 Onverminderd de aan haar ter zake op grond van het Burgerlijk Wetboek toekomende rechten, is PostNL gerechtigd om een Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden (c.q. op te zeggen) indien aan de Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling is verleend, hij in staat van faillissement is gesteld, op hem een schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard of hij zijn bedrijfsvoering stil heeft gelegd of de door hem gedreven onderneming liquideert PostNL is gerechtigd om een Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden (c.q. op te zeggen) indien PostNL op grond van gewijzigde wet- of regelgeving of de uitspraak van een rechterlijke of toezichthoudende instantie niet meer kan voldoen aan haar verplichtingen PostNL is gerechtigd om een Overeenkomst tussentijds te ontbinden (c.q. op te zeggen) indien PostNL niet meer kan voldoen aan haar verplichtingen door toedoen van een bronleverancier dan wel indien zij op enig moment gedurende de looptijd van een overeenkomst zou besluiten definitief te stoppen met het aanbieden van de desbetreffende dienst of het desbetreffende product In geval van een ontbinding (c.q. opzegging) zoals bedoeld in artikel 16.1, 16.2 of 16.3 zal al het geen de Opdrachtgever aan PostNL verschuldigd is terstond opeisbaar worden. 19

20 Artikel 17 Wijziging van de Algemene Voorwaarden De Algemene Voorwaarden kunnen door PostNL te allen tijde eenzijdig worden gewijzigd. 20

21 Artikel 18 Slotbepalingen 18.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing Geschillen tussen PostNL en de Opdrachtgever die voortvloeien uit de Overeenkomst zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te s-gravenhage. 21

22 2014 Meer weten? Bel of kijk op postnl.nl

Algemene voorwaarden. Persoonlijke Postzegel

Algemene voorwaarden. Persoonlijke Postzegel Algemene voorwaarden Persoonlijke Postzegel Inhoud 1. Definities 3 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 4 3. Totstandkoming van de Overeenkomst 5 4. De Service 6 5. Het Vervoer 7 6. Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Print en Verzend

Algemene voorwaarden. Print en Verzend Algemene voorwaarden Print en Verzend Inhoud 1. Definities 3 2. Toepasselijkheid 4 3. Onderwerp van de Overeenkomst 5 4. Bestelling 6 5. Totstandkoming Overeenkomst 7 6. Prijzen en betaling 8 7. Geheimhouding

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Printbezorger. Op de dienst Printbezorger van Koninklijke PostNL B.V. zijn de Algemene voorwaarden Printbezorger van toepassing

Algemene voorwaarden. Printbezorger. Op de dienst Printbezorger van Koninklijke PostNL B.V. zijn de Algemene voorwaarden Printbezorger van toepassing Algemene voorwaarden Printbezorger Op de dienst Printbezorger van Koninklijke PostNL B.V. zijn de Algemene voorwaarden Printbezorger van toepassing Inhoud 1. Definities 3 2. Toepasselijkheid 4 3. Onderwerp

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tax Talents

Algemene Voorwaarden Tax Talents Tax Talents Kantoorhoudend aan: Maliebaan 42 3581 CR Utrecht K.v.K. Utrecht: 59413425 Algemene Voorwaarden Tax Talents Artikel 1 Definities Onderstaande begrippen hebben, indien zij met een hoofdletter

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy 1. (hierna: ) Deze zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding (zoals aanbiedingen, offertes en overeenkomsten) tussen G.F.A. de Smit, handelend onder de naam en opdrachtgever (hierna: Opdrachtgever

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan:.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Mijnpost Shop 2015

Algemene voorwaarden. Mijnpost Shop 2015 Algemene voorwaarden Mijnpost Shop 2015 Inhoud Algemene voorwaarden 3 1. Definities 4 2. Toepasselijkheid 6 3. Registratie en Bestelling 7 4. Totstandkoming Overeenkomst 8 5. Prijzen en betaling 9 6. Conformiteit

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Collect Club

Algemene voorwaarden. Collect Club Algemene voorwaarden Collect Club Inhoud 1. Definities 3 2. Overeenkomst 4 3. Toepasselijkheid, Algemene voorwaarden 5 4. Registratie, Bestelling en Abonnement 6 5. Totstandkoming Overeenkomst 7 6. De

Nadere informatie

Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden

Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden van Het Fries Vergaderhuis 1.0. Definities 1.1. Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Het Fries Vergaderhuis een overeenkomst aangaat.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015.

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015. Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities a. Opdrachtgever: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan Michaela Communicatie een opdracht verstrekt of een overeenkomst met Michaela Communicatie aangaat.

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

true loyalty programs

true loyalty programs true loyalty programs Algemene Voorwaarden 1. Begripsbepalingen 1.1 true loyalty programs handelend onder de naam true loyalty programs gevestigd te Hilversum, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden de Haan online marketing

Algemene voorwaarden de Haan online marketing Algemene voorwaarden de Haan online marketing 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon of nonprofitinstelling met wie de Haan online marketing een overeenkomst sluit tot het leveren

Nadere informatie

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Artikel 1: Definities - Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. - Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan: burojohanna.nl.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Artikel 1. Definities 1. GSF/Opdrachtnemer: Stichting Gelderse Sport Federatie, gevestigd te (6816 VD) Arnhem aan de Papendallaan 60. 2. Opdrachtgever: iedere

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden BudgetCoach de Eilanden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij

Nadere informatie

TRADUCIR.NL ALGEMENE VOORWAARDEN

TRADUCIR.NL ALGEMENE VOORWAARDEN TRADUCIR.NL ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere offerte en iedere overeenkomst tussen traducir.nl en een opdrachtgever, met uitsluiting van de algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen GerLing Translations te Wijchen, hierna te noemen: opdrachtnemer, en een opdrachtgever

Nadere informatie

ALGEMENEVOORWAARDEN van de eenmanszaak

ALGEMENEVOORWAARDEN van de eenmanszaak MOSTIMPRESSIVE gevestigd te (5283 BE) Boxtel Hoogheem 292; ARTIKEL 1: DEFINITIES a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de algemene voorwaarden van Make Marketing Magic B.V. Onderstaand vindt u de voorwaarden van Make Marketing Magic B.V. die van toepassing zijn op al onze diensten. 1. DEFINITIES

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR Algemene Voorwaarden van Zeker Zichtbaar, gevestigd te Scherpenzeel, gepubliceerd op de website www.zekerzichtbaar.nl. 1) Definities 1.1) Zeker Zichtbaar: de handelsnaam

Nadere informatie

R.O.E.L Design. Direct Marketing. Huisstijlen. Advertising. Designs Algemene voorwaarden:

R.O.E.L Design. Direct Marketing. Huisstijlen. Advertising. Designs Algemene voorwaarden: Van de eenmanszaak R.O.E.L Design Brand gevestigd te (1423 DN) Uithoorn aan de ; Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Nadere informatie

5. Duur en beëindiging 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum

5. Duur en beëindiging 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum Algemene voorwaarden Cross Communications is een vennootschap gevestigd te Deventer, kantoorhoudend aan het adres Assenstraat 14 7411JT Deventer, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Koninklijke PostNL B.V., gevestigd in Den Haag aan de Prinses Beatrixlaan 23, 2595AK; Postbus 30250, 2500 GG Den Haag;

Koninklijke PostNL B.V., gevestigd in Den Haag aan de Prinses Beatrixlaan 23, 2595AK; Postbus 30250, 2500 GG Den Haag; ALGEMENE VOORWAARDEN COLLECTCLUB.NL Inhoud 1. Definities 2. Overeenkomst 3. Toepasselijkheid, Algemene voorwaarden 4. Registratie, Bestelling en Abonnement 5. Totstandkoming Overeenkomst 6. De Vervoersdienst

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden.

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. 1. Onderzoek, begeleiding, rapportages en advisering, vinden plaats in opdracht

Nadere informatie

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN Artikel 1 - Toepasselijkheid van de voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Cumlingua

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Italiaantje van Nederland wordt

Nadere informatie

3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt onder Opdrachtgever verstaan de wederpartij van Snel Een Professionele Website. Onder Snel Een Professionele Website wordt verstaan de opdrachtnemer

Nadere informatie

Artikel 4. Voorrijkosten VijftigKLUS rekent geen voorrijkosten, maar heeft als begintijd het moment van vertrek vanaf het vestigingsadres.

Artikel 4. Voorrijkosten VijftigKLUS rekent geen voorrijkosten, maar heeft als begintijd het moment van vertrek vanaf het vestigingsadres. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: VijftigKLUS Klusbedrijf VijftigKLUS 3315 MP Dordrecht KvK: 12345667 opdrachtgever: de wederpartij van VijftigKLUS Artikel 2. Toepasselijkheid

Nadere informatie

2.1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Tenzij anders is vermeld, zijn alle opgegeven prijzen exclusief B.T.W.

2.1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Tenzij anders is vermeld, zijn alle opgegeven prijzen exclusief B.T.W. 1. Algemeen 1.1. Deze voorwaarden zijn, met uitsluiting van voorwaarden van derden, van toepassing op alle overeenkomsten tot het verrichten van diensten, gesloten tussen Bosscha Ongevallenanalyse B.V.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Hakvoort HR HRM & Organisatieadvies: Verder te noemen Hakvoort HR, is

Nadere informatie

!!!!!!!!!!!! ALGEMEENE VOORWAARDEN ONLINE VERSIE OVALPICTURE !!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!! ALGEMEENE VOORWAARDEN ONLINE VERSIE OVALPICTURE !!!!!!!!!!!! ALGEMEENE VOORWAARDEN ONLINE VERSIE OVALPICTURE Werkingssfeer Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere offerte en Overeenkomst gesloten tussen OVALPICTURE en de Opdrachtgever, tenzij van deze Algemene

Nadere informatie

3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt onder Opdrachtgever verstaan de wederpartij van Code#id Webdesign. Onder Code#id Webdesign wordt verstaan de opdrachtnemer en gebruiker van deze

Nadere informatie

1.2. De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2. De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap De Combinatie van Factoren, hierna: DCVF, gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. 1. Algemeen 1.1. Deze algemene

Nadere informatie

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

2.Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor WorldStream B.V. niet bindend en niet van toepassing.

2.Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor WorldStream B.V. niet bindend en niet van toepassing. Algemene Voorwaarden WorldStream B.V. 1. Definities 1.Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van WorldStream B.V. wordt gesloten.

Nadere informatie

eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten

eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy Artikel 1 - Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Van der Laarse Consultancy (verder Opdrachtnemer)

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN van Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: AV : de onderhavige

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden VAN: ALLWWW (een handelsnaam van de eenmanszaak ALLSMS) Kvk nummer ALLSMS: 20134026 hierna te noemen: gebruiker Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen

Nadere informatie

1. Alle offertes van Berg communiceert zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld.

1. Alle offertes van Berg communiceert zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld. --- ALGEMENE VOORWAARDEN --- I. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte en overeenkomst tussen Berg communcieert en een Opdrachtgever waarop Berg communiceert deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Olthof-kunststofkozijnen

Algemene voorwaarden Olthof-kunststofkozijnen Algemene voorwaarden Olthof-kunststofkozijnen 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 In deze algemene voorwaarden voor dienstverlening, verkoop en levering, verder: Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Olthof-kuststofkozijnen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW Dit zijn de algemene Voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) van de vennootschap onder firma Code Blauw, kantoorhoudende te (3772 MP) Barneveld, aan Anthonie Fokkerstraat

Nadere informatie

1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder:

1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder: 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder: a) InsightYou: InsightYou B.V., statutair gevestigd te Rotterdam; b) Materialen: het door InsightYou aan Opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Local Express

Algemene voorwaarden Local Express Algemene voorwaarden Local Express Inhoud Algemene Voorwaarden... 3 Artikel 1 Definities... 4 Artikel 2 Toepasselijkheid... 7 Artikel 3 Registratie en Bestelling... 6 Artikel 4 Totstandkoming Overeenkomst...

Nadere informatie

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. InnerKom, coaching en training van ondernemers dmv NLP: Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Gemakspost 2016

Algemene voorwaarden. Gemakspost 2016 Algemene voorwaarden Gemakspost 2016 Inhoud Inhoud 2 Algemene voorwaarden Gemakspost 3 1. Vervoersovereenkomst 4 2. Verplichtingen PostNL 5 3. Verplichtingen van Klant 6 4. Prijzen, facturen en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden (versie augustus 2012) 1/5 worktimer.nl

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden (versie augustus 2012) 1/5 worktimer.nl Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen 1a In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - WorkTimer: WorkTimer te Utrecht, KvK nr: 30158263; - Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met

Nadere informatie

1. BCC Consult B.V.: een besloten vennootschap, vertegenwoordigd door dhr. Jarmohamed.

1. BCC Consult B.V.: een besloten vennootschap, vertegenwoordigd door dhr. Jarmohamed. 1 Algemene Leveringsvoorwaarden BCC Consult BV 23 juni 2015, Rotterdam Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen BCC Consult

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V.

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Artikel 1 definities 1.1 Onder Total Support wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Total

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE. te Andijk Generaal de Wetlaan 17

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE. te Andijk Generaal de Wetlaan 17 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE te Andijk Generaal de Wetlaan 17 Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Algemeen Artikel 3 - Offertes, aanbiedingen Artikel 4 - Opdracht

Nadere informatie

Pagina 1 van 6 ALGEMENE VOORWAARDEN TELEFOONDIENST.NL

Pagina 1 van 6 ALGEMENE VOORWAARDEN TELEFOONDIENST.NL ALGEMENE VOORWAARDEN TELEFOONDIENST.NL Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 Onder "Telefoondienst.nl" wordt de volgende vennootschap verstaan: Telefoondienst.nl handelend onder de naam Telefoondienst.nl. 1.2

Nadere informatie

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing.

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden en overeenkomsten die 142Design.nl levert. Voor de hostingdiensten die 142Design.nl levert zijn aanvullende bepalingen van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor Dienstverlening & Verkoop

Algemene voorwaarden voor Dienstverlening & Verkoop Algemene voorwaarden voor Dienstverlening & Verkoop 1. Definities en Toepasselijkheid 1.1 In deze algemene voorwaarden voor dienstverlening, verkoop en levering, verder: Voorwaarde wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Tarero

Algemene Voorwaarden - Tarero Algemene Voorwaarden - Tarero Dit zijn de algemene voorwaarden van Tarero ( Opdrachtnemer ). Het adres van Tarero is Kromakkerweg 75 5616SB Eindhoven, met het KvK-nummer 64009610. Mocht u vragen hebben,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Jortt BV

Algemene Voorwaarden Jortt BV Algemene Voorwaarden Jortt BV 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (aanvragen tot) aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en verlening van diensten door en overeenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 2.6 Alle prijzen genoemd door AUTHENTIC COMMUNICATION zijn exclusief B.T.W.

ALGEMENE VOORWAARDEN. 2.6 Alle prijzen genoemd door AUTHENTIC COMMUNICATION zijn exclusief B.T.W. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Algemeen 1.1 De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen, offertes en adviezen met AUTHENTIC COMMUNICATION, nader aan te duiden

Nadere informatie

Webshops4AllW. Algemene Voorwaarden Webshops4All B.V.

Webshops4AllW. Algemene Voorwaarden Webshops4All B.V. Algemene Voorwaarden Webshops4All B.V. Artikel 1 Algemeen 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Webshops4All B.V., als opdrachtnemer; - opdrachtgever: de partij die de opdracht aan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bouw Offerte Winkel

Algemene voorwaarden Bouw Offerte Winkel Algemene voorwaarden Bouw Offerte Winkel 1. Algemeen: 1.1 Op alle aanbiedingen van de Bouw Offerte Winkel tot uitvoering van diensten (hierna: "werkzaamheden") alsmede op alle overeenkomsten, bevestigingen

Nadere informatie

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst 5. Duur en beeindiging

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst 5. Duur en beeindiging 1. Definities 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Strategaweb wordt gesloten. 2. Producten en diensten van Strategaweb:

Nadere informatie

1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Freemle Algemeen deel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (aanvragen tot) aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en verlening van diensten door

Nadere informatie

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld.

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld. Algemene voorwaarden Multimediastation ptera, Hoofdweg 30, 9905 PD Holwierde 1. Definities 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Effect Veiligheid B.V.

Algemene Leveringsvoorwaarden Effect Veiligheid B.V. Algemene Leveringsvoorwaarden Effect Veiligheid B.V. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten gesloten tussen Effect Veiligheid B.V., gevestigd te Geldrop, -hierna te noemen Effect

Nadere informatie

Artikel 3 Aanbiedingen (offertes) 3.1 Alle aanbiedingen (offertes) van R&M Contact Solutions zijn vrijblijvend.

Artikel 3 Aanbiedingen (offertes) 3.1 Alle aanbiedingen (offertes) van R&M Contact Solutions zijn vrijblijvend. ALGEMENE VOORWAARDEN R&M CONTACT SOLUTIONS Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 Onder "R&M Contact Solutions" wordt de volgende vennootschap verstaan: R&M Contact Solutions handelend onder de naam R&M Contact

Nadere informatie

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Denker BV 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden te verrichten.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht ALGEMENE VOORWAARDEN van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Colorsuite een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Colorsuite een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten. Colorsuite Marnixstraat 52 2023 RG Haarlem Mail : info@colorsuite.nl Website: www.colorsuite.nl Grafische vormgeving webdesign DTP Fotografie Print-service Mail : info@colorsuite.nl Algemene voorwaarden

Nadere informatie

van de eenmanszaak Designon gevestigd te (3765 AH) Soest aan de Ereprijsstraat 189;

van de eenmanszaak Designon gevestigd te (3765 AH) Soest aan de Ereprijsstraat 189; Algemene Voorwaarden: van de eenmanszaak Designon gevestigd te (3765 AH) Soest aan de Ereprijsstraat 189; Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

Opdrachtgever: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die de overeenkomst met Accion Verzuimregie & HRM aangaat;

Opdrachtgever: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die de overeenkomst met Accion Verzuimregie & HRM aangaat; Algemene voorwaarden Artikel 1. Begripsbepalingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die de overeenkomst met Accion Verzuimregie & HRM aangaat;

Nadere informatie

Fine Tune Music. Algemene Voorwaarden Fine Tune Music

Fine Tune Music. Algemene Voorwaarden Fine Tune Music Fine Tune Music Algemene Voorwaarden Fine Tune Music 1. Introductie en algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden) wordt verstaan onder: a. Fine Tune Music: een creatief bureau dat

Nadere informatie

Algemene JaVar voorwaarden

Algemene JaVar voorwaarden Algemene JaVar voorwaarden 1. Definities. 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van JaVar worden wordt gesloten. 2. Producten

Nadere informatie

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is. Algemene voorwaarden 2015 -Corewonders V.O.F. Artikel Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: -opdrachtnemer: Corewonders V.O.F. die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST SERVICEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM], statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de [adres] te [(postcode)] [plaats], ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Cadension - Algemene Voorwaarden

Cadension - Algemene Voorwaarden Cadension - Algemene Voorwaarden 1. Toepasselijkheid 1.1. Cadension is een financieel advies bureau dat is gespecialiseerd in analyse en advies ten aanzien van complexe financiële producten en structuren,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN D-TAC

ALGEMENE VOORWAARDEN D-TAC ALGEMENE VOORWAARDEN D-TAC Gevestigd: Postbus 23 2450 AA Leimuiden KVK nummer: 28099669 Algemeen Artikel 1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen van D-tac

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1.

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1. Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: BudgetNL te Amersfoort ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 58925392 2. Opdrachtgever: Natuurlijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering:

Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering: Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering: 1.Toepasselijkheid 1.1. Op alle offertes en leveringen van SbeO-Aumatisering zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk

Nadere informatie

1 Definities. 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van. Algemene Voorwaarden le Mair ICT Advies 1

1 Definities. 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van. Algemene Voorwaarden le Mair ICT Advies 1 Algemene Voorwaarden Le Mair ICT Advies, gevestigd te Vijfhuizen, kantoorhoudend aan het adres Fortwachter 6, 2141 EE Vijfhuizen, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer:

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Construction Media

Licentieovereenkomst Construction Media Licentieovereenkomst Construction Media Dit document bevat de licentieovereenkomst van Construction Media. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle door Construction Media aan een gebruiker

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DRG VvE BEHEER B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN DRG VvE BEHEER B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN DRG VvE BEHEER B.V. Artikel 1: Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding tot het uitvoeren van werkzaamheden van DRG VvE Beheer B.V., en op alle

Nadere informatie

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor EndeWeb Internet niet bindend en niet van toepassing.

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor EndeWeb Internet niet bindend en niet van toepassing. EndeWeb Internet is een handelsnaam van Endemar Communicatie: Endemar Communicatie is een eenmanszaak. EndeWeb Internet, gevestigd te 's-gravenhage, kantoorhoudend aan het adres Warnaarslaan 23, 2496 RA

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies. 1. Definities

ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies. 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies Definities Dienstverlener: Wijma Juridisch Advies Opdrachtgever: iedere partij (natuurlijke of rechtspersoon) die een overeenkomst met Wijma Juridisch Advies

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SmartPhort

Algemene voorwaarden SmartPhort Algemene voorwaarden SmartPhort Artikel 1 Definities 1. SmartPhort: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan J.F. Kennedylaan 19F, 5555XC te Valkenswaard, ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen frans heijmans en een

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de algemene voorwaarden van Ad Summa. Ad Summa is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 3020996 (Midden-Nederland) en bij de Belastingdienst onder nummer NL212420434B01.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie