Nr. Onderwerp Stukken (bijlagenr.) Voor kennisgeving aannemen. Het concept verslag van de Drechtraad van 2 juli 2013 vaststellen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nr. Onderwerp Stukken (bijlagenr.) Voor kennisgeving aannemen. Het concept verslag van de Drechtraad van 2 juli 2013 vaststellen."

Transcriptie

1 De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad op dinsdag 3 september 2013 van uur in het Energiehuis, kamer Ketel 2, Noordendijk 148 te Dordrecht. de voorzitter van de Drechtraad, drs. A.A.M. Brok Concept-agenda Nr. Onderwerp Stukken (bijlagenr.) 1. Opening 2. Vaststelling agenda en mededelingen 3. Vragenkwartier 4. Ingekomen stukken - Voorstel (1) Voorstel: - Lijst ingekomen Voor kennisgeving aannemen. stukken* 5. Vaststelling concept verslag Drechtraad 2 juli Voorstel (2) Voorstel: - Concept verslag Het concept verslag van de Drechtraad van 2 juli 2013 vaststellen. 6. Rondvraag en sluiting * Zie de meest recente lijst van ingekomen stukken op Aanmelden als spreker De leden van de Drechtraad die bij een onderwerp in eerste termijn het woord willen voeren dienen zich tot een kwartier voor aanvang van de vergadering aan te melden bij de coördinerend griffier met vermelding namens wie zij spreken. Aan de hand van de aanmeldingen van sprekers kan bij de vaststelling van de agenda geschoven worden met de benodigde tijd per agendapunt. De leden van de Drechtraad die zich niet hebben aangemeld voor de eerste termijn kunnen alleen in tweede termijn reageren op de woordvoerders in de eerste termijn en geen nieuwe punten inbrengen. Technische vragen vooraf Over alle onderwerpen van het programma van de Drechtstedendinsdagavond kunnen tot een week voor de Drechtstedendinsdag technische vragen worden gesteld via het adres Deze worden uiterlijk een dag voor de Drechtstedendinsdag via Bureau Drechtsteden beantwoord. Aanlevering moties en amendementen In verband met een goed verloop van de vergadering wordt u gevraagd digitale teksten van moties (en/of amendementen) op de Drechtstedendinsdag voor uur aan de coördinerend griffier via het adres beschikbaar te stellen, zodat deze klaargemaakt kunnen worden voor projectie en vermenigvuldiging. Vragenkwartier Hiervoor kunt u zich tot 5 minuten voor de aanvang van de Drechtraadvergadering aanmelden bij de coördinerend griffier. Spreekrecht carrouselvergadering Na de opening van de carrouselvergadering kunnen burgers elk gedurende maximaal 5 minuten per persoon en met een maximum van 30 minuten voor alle insprekers in totaal, het woord voeren over onderwerpen die op de agenda staan voor die vergadering van de carrousel en, desgewenst, over andere onderwerpen, voor zover de maximale tijd voor de vergadering dat toestaat. Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken meldt dit tenminste één dag voor de datum van de carrouselvergadering aan de coördinerend griffier via Onderwerpen waartegen door sprekers beroep of bezwaar is aangetekend en benoemingen zijn van het inspreekrecht uitgezonderd.

2 Bijlage 1 VOORSTEL DRECHTRAAD 3 SEPTEMBER 2013 Datum Steller Telefoonnummer 14 augsutus 2013 A.A. de Klerk-Faro Onderwerp Ingekomen stukken Voorstel Voor kennisgeving aannemen. Toelichting op het voorstel De ingekomen stukken worden meteen na ontvangst op de website geplaatst. Op de maandag vóór de Drechtraad wordt de lijst afgesloten om uur, waarna de lijst met andere na te zenden stukken op de maandag vóór de Drechtraad via de mail wordt toegezonden. Hiermee wordt bereikt dat stukken die tot kort voor de Drechtraad binnenkomen, nog ter kennis van de Drechtraad worden gebracht. Raadsinformatiebrieven van het Drechtstedenbestuur worden als ingekomen stuk verwerkt. Wel wordt hiervan direct per mail een melding naar de leden en plaatsvervangende leden van de Drechtraad gezonden. Tevens ontvangen de griffiers dit bericht, zodat zij op de gebruikelijke wijze hun raadsleden kunnen informeren. Onderliggende stukken Lijst met ingekomen stukken (laatste versie is te vinden op stukken Drechtraad/2013).

3 Bijlage 2 VOORSTEL DRECHTRAAD 3 SEPTEMBER 2013 Datum Steller Telefoonnummer 14 augustus 2013 A.A. de Klerk-Faro Onderwerp Concept-verslag van de Drechtraad van 2 juli 2013 Voorstel Het concept-verslag van de Drechtraad van 2 juli 2013 vaststellen. Onderliggende stukken Concept-verslag van de Drechtraad op 2 juli 2013.

4 Concept verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 2 juli 2013 Locatie: Stadhuis van Dordrecht, Stadhuisplein 1 1. Opening De voorzitter: Dames en heren, welkom vanavond bij uw Drechtraad. Ik open de vergadering. Berichten van verhindering: Alblasserdam: A.C. van 't Zelfde en T. Stam H.I.-Ambacht: J.C.W.H. Groos Papendrecht: R.A. Groene hij wordt vervangen door A. Stremler M. den Hartog-de Jong zij wordt vervangen door G.J.A. Klein Hofmeijer A. de Graaf, M.C. Hoogland, T.C. van Es is voor de stemmingen vertrokken Sliedrecht: L. van Rekom, W.J. Dunsbergen is later gekomen Zwijndrecht: B. Exoo en H.W. Pasveer De voorzitter: Vanavond nemen wij afscheid van mevrouw Van Dongen als Drechtraadslid. Mevrouw van Dongen blijft raadslid in Dordrecht. Ik wil u, als voorzitter van de Drechtraad, oprecht dank zeggen voor uw toewijding zoals u die geuit heeft in de afgelopen jaren. U was een zeer actief Drechtraadslid en u was zeer zichtbaar, niet alleen lokaal, maar ook in de regio bij tal van activiteiten, ook informele activiteiten, maar vooral ook zichtbaar in het debat. U heeft op een heel actieve wijze invulling willen geven aan uw plaats in de Drechtraad. U vindt de regio van groot belang en u heeft ook van uw politieke achtergrond van de lokale politieke fracties gezegd: "Juist dan ook heb ik een agenda voor de regio en die wil ik ook graag uiten." Er zijn nogal eens mensen en politieke partijen die voor de laatste verkiezingen reserves hadden of het regionaal denken en handelen en een visie uitdragen wel op de juiste plaats was bij de samenwerkende regionale fracties. De mensen die per definitie hier geen positief beeld bij hadden, zijn gelogenstraft door uw inzet en uw actieve bijdrage. U las uw stukken altijd goed en degelijk en zorgde doorgaans voor een heel originele insteek. Niet alleen ik, maar ook anderen zullen u missen in dit gremium en ik spreek de wens uit dat u ook vanuit uw functioneren in de raad van Dordrecht, op een heel actieve wijze, het belang van de regio en de Drechtsteden in het bijzonder, uit zult blijven dragen, ook in de toekomst en ook als u geen lid meer bent. Wat dat betreft hoeft u echt geen gas terug te nemen. En we blijven in de toekomst genieten van uw actieve deelname. Dank u vriendelijk. Applaus. De heer Loos: Als ik daar namens de Samenwerkende Lokale Partijen nog iets aan toe mag voegen. Het is nooit gemakkelijk, als je niet één bloedgroep bent, om met elkaar samen te komen en te komen tot een eensluidend standpunt. Maar onder de leiding van Jacqueline is dat tot nu toe en ook vanavond, altijd optimaal gelukt. Lokale regiofractievergaderingen mochten wij bij jou thuis houden aan de keukentafel, met de kat en de hond, waarvoor dank. Ook wij zullen jou zeker missen. Dank je wel. Applaus. Er wordt een geschenk uitgereikt. De voorzitter: Mevrouw Van Dongen wil graag zelf nog iets zeggen en ze daar van harte toe uitgenodigd. Mevrouw Van Dongen: Voorzitter, ik hoef niet zoveel meer toe te voegen. Ik wil mijn welgemeende dank uitspreken aan alle collegae, zeker ook voor alle levendige debatten die wij hebben mogen voeren, soms echt met 'the girl power' in de Lagerhuisopstelling. Daar heb ik erg van genoten. Ik hoop dat het de Drechtsteden verder heeft gebracht. Mijn dank ook aan de regiogriffie, het DSB en de ambtelijke ondersteuning. Zonder elkaar komen we er niet. In alle werkgroepen en de Agendacommissie heb ik dat als heel positief en opbouwend ervaren. Dat was heel prettig. Het proces van de Toekomstvisie heb ik met veel plezier gedaan. Het is jammer dat ik dat niet kan afmaken, maar u bent zeker niet van mij af, voorzitter. Ik geloof echt in de krachtige samenwerking van zes autonome gemeenten die met elkaar zoeken naar hun focus op regionaal niveau. Blijf dat zeker doen, want ik blijf kritisch volgen of jullie dat wel doen. Ik geloof ook echt dat de Drechtraad, zoals wij die nu hebben, verlengd lokaal bestuur direct verleggen van locale stemmen, het meest democratische model is wat we hebben, en ik hoop dat jullie er allemaal trots op kunnen zijn dat wij, ook in zo een groot gezelschap, met elkaar prima een debat met elkaar kunnen voeren. De ontwikkelingen in de Drechtraad, de afgelopen drie jaar, heb ik ervaren als een steeds meer samenwerken van het DSB en de Drechtraad, waarbij de Drechtraad steeds meer aan de voorkant zat. Het komende rmjp zal ook echt een rmjp van de Drechtraad zijn. Daar hoop ik op en daar heb ik ook alle vertrouwen in. Ik hoop dat het I&A het laatste miljoenen verrassingsdossier is omdat er een meer organisch proces moet komen tussen het DSB en de Drechtraad. Ik hoop dat iedereen voor die ontwikkeling openstaat, als zulke dossiers zich nog voordoen, en natuurlijk is de wens dat die helemaal niet meer langskomen. Maar dat hebben wij niet helemaal in de hand. Ik wens jullie allemaal heel veel succes. Ik laat dit wel los, maar ik laat het niet vallen. Applaus.

5 pagina 2 van concept-verslag plenaire vergadering Drechtraad d.d. 2 juli 2013 De voorzitter: Heel mooi gezegd en een van harte gemeend applaus. Mevrouw Van Dongen wordt opgevolgd door de heer Van Antwerpen en de heer Soy is de plaatsvervanger van de heer Van Antwerpen. We hebben vanavond een mooie agenda. Ik heb begrepen dat er verschillende moties en amendementen in aantocht zijn. Daarmee toont u aan dat u de relevantie van dit orgaan ook feitelijk vormgeeft. Ik wil u daar bij voorbaat hartelijk voor danken. Ik stel voor om snel te beginnen. We hebben veel boeiende punten dus we hebben de tijd hard nodig. 2. Vaststelling agenda en mededelingen De voorzitter: Is iedereen akkoord met de agenda? Ja. Dan is de agenda vastgesteld. Er zijn mededelingen. Portefeuillehouder Van de Burgt heeft een mededeling. Portefeuillehouder Van de Burgt: Collega Kamsteeg heeft in de Carrousel eerder opmerkingen gemaakt dat er een stagnatie zat op de aanbestedingen van vervoer binnen de Wmo. Er is een traject geweest waarin andere partijen hun bezwaar kenbaar konden maken. Die hebben dat niet gedaan, waardoor de aanbesteding vervoer doorloopt zoals die oorspronkelijk bedoeld is. De voorzitter: Dank u vriendelijk. Heeft iemand nog vragen? Nee. Zijn er nog andere mededelingen? Er zijn geen verdere mededelingen. De agenda wordt vastgesteld. 3. Vragenkwartier De voorzitter: Heeft er iemand een vraag voor het vragenkwartier? Nee. 4. Ingekomen stukken De voorzitter: De heer Hoogerduijn, ChristenUnie/SGP, heeft zich hiervoor aangemeld. De heer Hoogerduin: Het betreft nummer 13/115, de raadsinformatiebrief over het werkprogramma Het betreft de uitwerking van het in januari geactualiseerde rmjp. Eindelijk is het werkprogramma er, en ik zeg eindelijk omdat we halverwege het jaar zitten. We hebben gelezen dat het is vertraagd omdat er gesproken is over bezuinigingen in verband met dit werkprogramma. Er wordt voorgesteld om het voor kennisgeving aan te nemen, maar dat vindt de fractie wat kort door de bocht. Bij de algemene beschouwingen zal ik zeggen wat ik daarvan vind. De voorzitter: Dank u vriendelijk. Zijn er nog andere opmerkingen over de ingekomen stukken? Dat is niet het geval. De lijst van ingekomen stukken wordt vastgesteld. 5. Vaststelling concept verslag Drechtraad 11 juni 2013 De voorzitter: Hier hebben zich geen sprekers voor aangemeld. Dan wordt het verslag bij dezen vastgesteld. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 6. Raadsopdracht en financiering onafhankelijk onderzoek Transitieplan I&A Drechtsteden De voorzitter: Dit is u 28 juni toegezonden. De heer Van Gameren, voorzitter van de werkgroep, zal een toelichting geven op de totstandkoming van het voorstel, het vervolgproces en de selectie van het een en ander. De heer Van Gameren: Dank u wel, voorzitter. Zoals vorige keer in de Drechtraad is afgesproken, is er een offerteaanvraag gedaan. Drie partijen hebben een offerte uitgebracht. Uit de vooraf vastgestelde selectieprocedure, met de daarbij behorende criteria, is Ernst & Young. als onderzoekspartij, naar voren gekomen. Als de Drechtraad vanavond instemt met het voorliggende voorstel dan is er instemming gegeven voor de raadsopdracht en de financiering en zal het onderzoek, morgen, woensdag 3 juli, voorlopig worden gegund aan Ernst & Young. Nadat de periode van bezwaar is verstreken, kan op maandag, 8 juli, de opdracht definitief worden gegund. Zo hoort dat in een openbare aanbesteding. Het raadsvoorstel spreekt voor zich. U leest daarin het bedrag voor het onderzoek, waarvoor uw toestemming gevraagd wordt. Het is een bedrag inclusief de kosten die intern gemaakt worden bij de SCD om alle informatie te verschaffen die waarschijnlijk voor dit onderzoek nodig is. De voorzitter: Dank u wel, de heer Van Gameren. Een aantal van u heeft zich aangemeld als spreker. Als eerste krijgt het woord mevrouw De Smoker, fractie D66/VSP. Mevrouw De Smoker: Voorzitter, dank u wel. De fractie D66/VSP kan instemmen met de opdracht en met degene die uit de selectieprocedure is gekomen. Dank u. De voorzitter: Dank u vriendelijk. De heer Blanken, Samenwerkende Lokale Fracties. De heer Blanken: Dank u, voorzitter. Ook de Samenwerkende Lokale Partijen gaan akkoord met het krediet dat voorgesteld is in dit voorstel. We zijn blij dat wij op deze manier, als Drechtraad, aan de voorkant gaan zitten. Dank u.

6 pagina 3 van concept-verslag plenaire vergadering Drechtraad d.d. 2 juli 2013 De voorzitter: Dank u vriendelijk. De heer Van Ginkel, SGP/ChristenUnie. De heer Van Ginkel: Dank u wel, voorzitter. De fractie SGP/ChristenUnie stemt, onder dank aan de werkgroep, in met de raadsvoordracht en de financiering daarvan. Het bedrag van vinden wij wel hoog, maar we hopen, en gaan ervan uit, dat het onderzoek zijn geld waard is. Dank u wel. De voorzitter: Dank u wel. Er zijn geen andere mensen die zich ingeschreven hebben als spreker. Zijn er nog spijtoptanten? Nee. Er zijn geen vragen gesteld aan het DSB. Er zijn alleen opmerkingen gemaakt richting dit onderzoek. Wenst iemand nog aantekeningen over het een of ander? Nee. Bent u allen akkoord met het voorstel dat er ligt? Allen akkoord. Aldus besloten. Besloten wordt:: 1. De raadsopdracht "Onafhankelijk onderzoek Transitieplan I&A Drechtsteden definitief vast te stellen. 2. De kosten voor het onafhankelijk onderzoek, inclusief inzet van het Service Centrum Drechtsteden (SCD), geraamd op circa exclusief BTW, op te nemen in de tweede bestuursrapportage van 2013 welke in december 2013 in de Drechtraad behandeld zal worden. 7. Evaluatie minimabeleid 2013 De voorzitter: Als eerste heeft zich ingeschreven mevrouw De Klerk, regiofractie GroenLinks. Mevrouw De Klerk: Dank u wel, voorzitter. Naar aanleiding van de inzet van de ChristenUnie/SGP staat vanavond dit onderdeel op de agenda. Daar is de fractie van GroenLinks blij mee. We zijn blij dat er geld beschikbaar komt voor het minimabeleid en vooral omdat er onderdelen inzitten waar wij echte meerwaarde in zien. Er wordt gesproken over budgetbeheer. Hoe eerder je mensen kan bereiken die financieel in de problemen kunnen raken, hoe beter het is en hoe meer problemen je kunt voorkomen. Wij zijn daarom ook benieuwd hoe de uitvoering van dit project in de praktijk gaat werken. In het stuk staat dat onderzoek heeft aangetoond dat vooral huishoudens met kinderen moeilijk rond kunnen komen met een aantal financiële maatregelen. Ze komen iedere maand geld tekort. In dit voorstel wordt ruimte geboden om het kind aansluiting te geven bij de samenleving en mee te laten doen met datgene wat speelt. Dat vinden wij waardevol. GroenLinks heeft al eerder aangegeven, de 110%, daar waar het kan, te willen verhogen tot 120%. Wij weten dat het landelijk niet overal en op elk terrein kan, maar daar waar mogelijk wel. Zo kan je meer mensen, meer kansen bieden. Er wordt gesproken over de leenbijstand en maatwerk. Ik zou aan de portefeuillehouder mee willen geven dat leenbijstand vaak gaat over een categorie mensen en vaak over taakstellers die vanuit het buitenland niets hebben om zich hier te kunnen huisvesten. Er zijn minimale budgetten om het deze mensen mogelijk te maken om een huis in te richten. Het probleem doet zich voor als er sprake is van gezinshereniging. Dergelijke voorzieningen worden in principe maar één keer verschaft. Mijn partij vindt het belangrijk dat, als er zoveel geld over is bij de Sociale Dienst, gekeken wordt hoe deze mensen bij een gezinshereniging, als gezinsleden vanuit het buitenland hierheen komen, ondersteund kunnen worden. Wij zouden het zeer op prijs stellen dat alle professionals de mensen die het betreft, informeren over deze aanvullende voorziening. Het is echt een gemiste kans als het niet terecht komt bij de mensen waar het voor bestemd is. Hier wil ik het bij laten. De voorzitter: Dank u vriendelijk. Er wordt aan mevrouw De Klerk een verklarende vraag gesteld. Mevrouw De Klerk zegt dat er vaker budget beschikbaar gesteld moet worden in het kader van gezinshereniging. Bedoelt mevrouw De Klerk hiermee dat er bij ieder kind dat erbij komt, steeds weer geld beschikbaar moet komen? Waar ligt de grens? Mevrouw De Klerk: Normaal is het zo dat bij gezinshereniging vaak meerdere kinderen tegelijk komen. Binnen onze regio is afgesproken dat degene die als taaksteller in Nederland komt, een passende woning krijgt. Als het een alleenstaande man is, krijgt hij een kleine woning die bij gezinshereniging te klein is. In de praktijk ziet men dat er met een gezinshereniging met meerdere kinderen, het gezin noodgedwongen moet verhuizen. Dan vraag ik aan de portefeuillehouder om wat meer geld beschikbaar te stellen zodat de woning op een goede manier ingericht kan worden. En het gaat echt niet over veel geld. Vragensteller zegt dit te begrijpen. Maar mevrouw De Klerk gaat ervan uit dat het gezin in een keer overkomt. Maar het is ook zo dat, als het geld er ligt, de mensen op een vervelende manier daar gebruik van maken. Hoe ziet mevrouw De Klerk dat? Mevrouw De Klerk: Ik zou u aanraden om in te praktijk te kijken hoe het werkt. Deze mensen moeten heel veel moeite doen om het gezin hier naartoe te krijgen. Het is echt niet zo dat er elke week iemand komt. Dat is nog nooit gebeurd. Het gaat om een beperkt aantal mensen. Als u van 2500 een woning in kunt richten, dan neem ik mijn petje af. Die mensen doen het echt. Het gaat om wezenlijk lage bedragen voor mensen die noodgedwongen moeten verhuizen. Daarin verschilt u duidelijk van mening met mijn partij. De voorzitter: Dat is juist leuk in een debat. De heer Van Verk, PvdA. De heer Van Verk: Dank u voorzitter. De voorzitter: Voor de mensen die het niet kennen. De heer Van Verk loopt naar het spreekgestoelte en u mag allemaal hetzelfde doen als u wenst te spreken.

7 pagina 4 van concept-verslag plenaire vergadering Drechtraad d.d. 2 juli 2013 De heer Van Verk: Dank u voorzitter. Ik doe het ook omdat er een volle publieke tribune is en ik het onbeleefd vind om bij het spreken met men rug naar hen toe te zitten. Voorzitter, wij zijn een beetje ambivalent over het voorgestelde minimabeleid. Enerzijds zijn wij blij dat de evaluatie uitwijst dat er meer behoefte en noodzaak is tot een verruiming van dat beleid. Anderzijds constateren wij dat er ook een substantieel bedrag is overgebleven wat in voorgaande jaren wellicht ook besteed had kunnen worden. Niettemin kunnen wij instemmen met de voorgestelde maatregelen. Toch willen wij aandacht vragen voor een paar betrekkelijk kleine zaken. Wij vragen aandacht voor de zorgverzekeraars en de bronheffing die daarbij gemeld wordt. Overigens geldt dat niet alleen voor zorgverzekeraars maar ook voor schulden bij corporaties en nutsbedrijven. Die lopen al snel op en men loopt al snel naar de deurwaarder. Volgens mij moet er koste wat kost voorkomen worden dat deze groep van mensen bij een deurwaarder terecht komt. Het budgetbeheer zoals het voorgesteld wordt, zou toegepast moeten worden op mensen die daar terecht dreigen te komen. Een goede afstemming tussen bedoelde bedrijven is noodzakelijk en een vroegtijdige signalering zou daaraan kunnen bijdragen. Ik zou de wethouder willen vragen om daar zijn mening over te geven en wellicht dat hij ook ideeën heeft over hoe je dat zou kunnen opzetten. Uit het feit dat wij vorig jaar geld hebben overgehouden, zou je kunnen afleiden dat de onderuitputting deels wordt veroorzaakt door het feit dat mensen onvoldoende geïnformeerd zijn over de mogelijkheden die de regelingen bieden. Wij dringen erop aan dat de Sociale Dienst een actief beleid voert om deze mensen te stimuleren gebruik te maken van de geboden verruiming. Wij vragen de wethouder om jaarlijks te rapporteren of door middel van deze stimulatie er meer gebruik wordt gemaakt van de regelingen. De positie van de Cliëntenraad. Wij troffen een kort briefje aan met hun advies. Tegelijkertijd horen wij van leden van de Cliëntenraad dat zij zich nog wel eens buiten schot gezet voelen door de procedures. Ik wil van de wethouder de toezegging dat voortaan alle voorstellen die naar de Drechtraad komen, voorzien zijn van een advies van de Cliëntenraad. Als dat niet van toepassing is, kan de Cliëntenraad dat zelf aangeven. Zo weten wij in ieder geval dat er aan de Cliëntenraad gedacht is. Dit gewoon standaard opnemen in het format, is de meest simpele methode. Dat wat betreft onze aandachtspunten. Voorzitter, dan is er nog een vraag over de uitvoering van het vrijwilligerswerk. U stelt voor dat te gaan verruimen. Uit de stukken lees ik dat het gaat om een bonus die ongeveer 700 keer zou moeten worden uitgekeerd, terwijl we kunnen constateren dat het gaat om ongeveer 5000 uitkeringen. Vorig jaar hebben wij aan u gevraagd of er voldoende vrijwilligerswerk is. Graag vernemen wij van u hoe het staat met de verhouding tussen de vraag enerzijds en het aanbod van vrijwilligerswerk anderzijds. Wij willen daar graag een regelmatige rapportage van zien. Voorzitter, tot slot nog aandacht voor de procedure. Wij hebben daar vorige keer, in een ordedebat, uitgebreid bij stilgestaan. Ik denk dat dit ordedebat en het feit dat wij er nu uitgebreid over spreken, aangeeft hoe belangrijk de Drechtraad het vindt om zich ook bezig te houden met deze overgedragen bevoegdheden. Strikt genomen zou u gelijk hebben, als u had gezegd dat deze raad daar niets mee te maken heeft. Wij weten hoe nederig u bent in dat soort dingen en dat u als was bent in onze handen. Niettemin duidt het erop dat deze raad volwassen is geworden en zijn zegje wenst te doen over dit soort belangrijke zaken. Ik wil van u de toezegging dat zaken aangaande de sociale portefeuille hier geagendeerd worden als de Agendacommissie daar de noodzaak toe ziet. Dank u wel, voorzitter. De voorzitter: Dank u vriendelijk. Mevrouw De Smoker, D66/VSP. Mevrouw De Smoker: Voorzitter, dank u wel. De evaluatie van het minimabeleid kan van twee kanten benaderd worden. Enerzijds kunnen wij te zuinig geweest zijn, gezien het overschot dat er is. Anderzijds kunnen de regels die wij met elkaar geformuleerd hebben, te streng zijn. Het heeft geen zin om nu die hele discussie diepgaand met elkaar te voeren. U heeft een aantal voorstellen voorbereid inzake een uitbreiding. Die uitbreiding heeft onze goedkeuring. Ook wij hebben zorg voor kinderen en wij gunnen hun een goede start. Niets is erger dan ongelijkheid onder kinderen. Wij kunnen die ongelijkheid niet wegnemen, maar wij kunnen de kinderen en hun ouders wel helpen met de voorgestelde maatregelen. Vorig jaar oktober was het budget voor het SMS Kinderfonds op. Wij hebben dat moeten aanvullen. Dat is niet erg. Dit jaar zal het, met de voorgestelde maatregelen, ook weer gebeuren. Wij verwachten wel van het DSB dat zij dit tijdig melden en niet pas als de bodem al in zicht is. Voorkomen moet worden dat we een maand zonder geld zitten. De uitbreiding rondom de vrijwilligersbonus. Mijn fractie was hier al een voorstander van en wij zijn blij met deze uitbreiding. Vooral met de uitbreiding dat mensen met een gedeeltelijke arbeidsontheffing daar ook voor in aanmerking komen. Kortom, voorzitter, wij stemmen in met het voorstel. De voorzitter: Dank u vriendelijk. De heer Boersma, SGP/ChristenUnie. De heer Boersma: Dank u wel, voorzitter. Met ingang van 1 januari 2012 is er binnen de Drechtsteden een nieuw minimabeleid ingevoerd en werd de nieuwe verordening persoonlijk minimabudget van kracht.

8 pagina 5 van concept-verslag plenaire vergadering Drechtraad d.d. 2 juli 2013 Uit de voorliggende stukken blijkt dat dit nieuwe beleid de beoogde doelstellingen niet heeft bereikt. De doelgroep heeft onvoldoende gebruik gemaakt van de voorzieningen en het beschikbare budget is niet besteed. De SDD lijkt doorgeslagen in haar bezuinigingstaakstelling. Kenden wij vroeger de langdurigheidtoeslag met daarnaast een duidelijk overzicht van alle vergoedingen waarvoor men in aanmerking kon komen, thans kan iemand slechts in aanmerking komen voor het PMB of de Bijzondere Bijstand. Er bestaat weliswaar nog de mogelijkheid om een beroep te doen op de vrijwilligersbonus, maar dit heeft geen juridische basis en het geniet ook weinig bekendheid. Voorzitter, het huidige beleid is ondoorzichtig en ook onbekend. Dit laatste wordt door het DSB onderkend. Voorheen paste het beleid binnen een op internet aangeboden programma waarmee kon worden getoetst voor welke regelingen men in aanmerking kwam. De huidige regelgeving van de SDD is niet meer binnen dit programma te vinden. Reden, het is te ingewikkeld. Een eenvoudige toets is kennelijk niet meer toepasbaar binnen de Drechtsteden. Dat geeft te denken. Gezien deze ontwikkelingen juichen wij de voorstellen van het DSB toe, maar wij vinden deze niet ver genoeg gaan. Anders dan het DSB zijn wij van oordeel dat de verordening wellicht ook een aanpassing behoeft. Volgens de huidige verordening komen personen met een opgelegde arbeidsverplichting niet voor het PMB in aanmerking. Dat geldt ook voor personen die een beroep kunnen doen op de wet Studiefinanciering. In de praktijk leidt dit tot schrijnende gevallen. Daarover ontvangen wij signalen uit het veld. Ik wil een tweetal voorbeelden geven. Voorbeeld 1. Een jonge moeder met twee kinderen heeft een bijstandsuitkering en is vrijgesteld van de arbeidsplicht. Zij komt dus in aanmerking voor een PMB. Om haar kansen op de arbeidsmarkt te vergroten, besluit zij zelf om een studie te gaan volgen. Ze vraagt hiervoor studiefinanciering aan en hoeft geen beroep meer te doen op de bijstand. Als gevolgd hiervan heeft zij geen recht meer op een PMB. Voorbeeld 2. Een man die zijn best doet om werk te vinden en gedeeltelijk een baan heeft gevonden, is nog niet vrijgesteld van de arbeidsverplichting en komt niet in aanmerking voor een PMB, terwijl hij wel op bijstandsniveau leeft. Voorzitter, het beleid wordt voorts, naar onze mening, te stringent toegepast. Ik refereer ook aan het rapport van de Rekenkamercommissie Dordrecht, Het verlenen van bijzonder bijstand in Dordrecht, van november. Wanneer men de voorwaarden langsloopt en al bij de eerste voorwaarde blijft steken, dan wordt niet verder gekeken of er mogelijk aan de overige voorwaarden wel wordt voldaan. Maatwerk en een individuele beoordeling ontbreken. Voorzitter, samenvattend. Wij vinden het goed dat het DSB met deze voorstellen komt, maar wij bepleiten in het licht van wat ik zoeven heb ingebracht, een grotere en meer algehele heroverweging van en bezinning op het minimabeleid en wij willen dit graag in de eerstvolgende Carrousel Sociaal bespreken. Om dit verzoek kracht bij de zetten, voorzitter, dient mijn fractie op dit punt een motie in. Mevrouw De Smoker: Voorzitter, wij hebben de motie van de ChristenUnie/SGP vanmiddag al ontvangen, waarvoor dank. Ik hoor nu de heer Boersma in zijn woordvoering een paar voorbeelden noemen waar ik enigszins een beeld bij krijg, in tegenstelling tot de motie. Ik vind uw motie zo algemeen geformuleerd. Wat gaan wij nu precies opzetten? U zoemt vooral in op het PMB en al dan niet op mensen met een studiefinanciering. Ik zou het op prijs stellen als u dat benoemt. Als wij opnieuw een algeheel beleid op moeten zetten waar u de volgende keer ook weer over wilt praten, dan weten wij met zijn allen, dat het niet gaat lukken. De heer Boersma: Voorzitter, ik begrijp dit punt. De gedachte van onze fractie was dat het vanavond niet het juiste forum is om een uitgebreide discussie op dit thema te hebben. Ik noemde daarom slechts een tweetal voorbeelden. We kunnen natuurlijk meer voorbeelden geven, maar ik ben bang dat we dan in een te gedetailleerd gesprek verzanden. Een gesprek waar we juist de Carrousels voor uitgevonden hebben. Het enige wat mijn fractie bepleit is om nog eens zaken tegen het licht te houden, ik heb daar twee voorbeelden van genoemd, waarvoor weldegelijk een aanpassing van de verordening moet plaatsvinden. Houd dat nog eens tegen het licht om te kijken of de reparaties die nu worden voorgesteld door het DSB afdoende zijn, of dat er mogelijk op sommige punten toch nog een aanpassing van de verordening moet plaatsvinden. Ik herken wel dat u zegt dat het nu heel breed en algemeen geformuleerd is. De intentie is niet om het hele beleid nog eens op de schop te gooien en het anders te doen, maar het wel met elkaar te hebben over de punten waarvan wij vinden dat de verordening aangepast moet worden. Mevrouw De Smoker: Voorzitter, als ik daar nog even op mag reageren? Dan daag ik de ChristenUnie/SGP toch uit om criteria te formuleren die zij in hun motie desnoods amenderen. Dit blijft algemeen en een algemeen beeld geven. Als u zegt dat het PMB niet voldoende wordt toegepast, moet u het daarop toespitsen. Aan de andere kant onderschrijft u wel de evaluatie minimabeleid. Wij verzoeken u om gerichte criteria te geven en ook af te kaderen welk beleid er dan niet op de schop gaat. Voor je het weet, verzanden wij met elkaar in een grote discussie waar we geen van allen wijzer van worden en ook degenen die het nodig hebben worden hier niet wijzer van. De heer Boersma: Voorzitter, ik begrijp het punt. Ik zal gaande het debat met mijn fractie nadenken over hoe wij dit nader kunnen preciseren. Het zal zijn in de lijn die ik geschetst heb. We onderschrijven het belang van de maatregelen die nu ook genomen worden, maar wij denken dat die op punten niet ver genoeg gaan en dat we het daarover met elkaar moeten hebben.

9 pagina 6 van concept-verslag plenaire vergadering Drechtraad d.d. 2 juli 2013 Mevrouw De Smoker: Voorzitter, wij hebben dit jaar het PMB nog uitvoerig met elkaar besproken. Dan had u daar al de richting mee kunnen geven. Als u het er nu niet mee eens bent, geeft die richting dan mee. De voorzitter: Eerst de heer Van Antwerpen van de Lokalen en daarna de heer Heijkoop van het CDA. De heer Van Antwerpen: Voorzitter, dank u wel. Er wordt nu een aantal wijzigingen voorgesteld door de portefeuillehouder. Heeft de heer Boersma niet overwogen om eerst een aantal maanden aan te kijken wat de effecten van die wijzigingen zijn en die vervolgens te evalueren en dan te kijken of er het een en ander aangepast moet worden? Nu wilt u direct door terwijl er al diverse voorstellen van de portefeuillehouder liggen. De heer Boersma: Ja, voorzitter, dat hebben wij overwogen. Maar het punt is, maar het zijn wel gevallen waarover wij signalen krijgen vanuit het veld. Het gaat over reële situaties en deze situaties worden niet gerepareerd met de voorstellen die nu voorliggen. Mevrouw Burger: Bij interruptie, voorzitter. Wat mij bevreemd is dat er nu vanuit de SGP/ChristenUnie een motie ligt vanwege signalen uit het veld op een voorstel van het DSB. Die signalen zult u ongetwijfeld eerder gehad hebben, dan hadden wij op een eerder moment daarover met elkaar in discussie kunnen gaan. De heer Van Verk: Bij interruptie, voorzitter. Ik wil mevrouw Burger eraan herinneren dat wij volgens haar diverse keren zogenaamde 'huilie huilverhalen' ophingen, juist over dit soort schrijnende gevallen. Dus laten we niet zeggen dat wij dat niet wisten. Wij wisten weldegelijk dat er een aantal zaken was die niet in orde was. De evaluatie is een eerste bijdrage tot. De motie van de heer Boersma wil daar een stap verder in gaan. Ik kan hem daarin wel ondersteunen. De voorzitter: Nu eerst de heer Heijkoop van het CDA en dan mevrouw De Klerk van GroenLinks. De heer Heijkoop: Dank u wel, voorzitter. Ik kan goed uit de voeten met de opmerkingen van mevrouw De Smoker en de heer Van Antwerpen, dat de motie wat vaag is opgesteld en ook wat ontijdig aanvoelt. Ik denk graag met de heer Boersma mee. Zou het niet een goed moment zijn om nadat de brede beleidsevaluatie in 2014 heeft plaatsgevonden naar de instrumenten, dit gesprek met elkaar te voeren? En niet op dit moment. Mevrouw De Klerk: Er worden nu twee casussen aangegrepen als aanleiding om een bepaald onderdeel van de verordening opnieuw te bekijken. Ook ik heb een voorbeeld genoemd. Ik zou er waarde aan hechten om het als een totaalplaatje te bekijken en per onderdeel te bekijken waar de knelpunten zitten en daar de signalen vanuit de samenleving in mee te nemen. De heer Boersma: Voorzitter, dat is precies wat wij ook willen. Als collega's zeggen dat het ontijdig is en dat het eerder ingebracht had moeten worden, is dat misschien ook zo. Wij stellen het vanavond aan de orde omdat vanavond aan de orde is de evaluatie van het minimabeleid. U weet hoe dat vanavond op de agenda is gekomen. Anderen zeggen dat het niet ontijdig is maar dat het te vroeg komt. Ik zal binnen de boezem van mijn fractie daar nog even de mind over opmaken. Misschien dat wij deze motie dan aanhouden of afwachten tot er meer informatie komt. Dank u wel. De voorzitter: U wilt het eerst nog in de boezem van uw sectie bespreken en dient de motie misschien zo dadelijk in. Laten we ook eerst even luisteren naar de reflexie vanuit het DSB. Gaat u ermee akkoord dat u daarna uw reactie geeft? De heer Boersma: Akkoord, voorzitter. De heer Heijkoop: Voorzitter, zou ik hier ook nog iets over mogen zeggen? Ik heb mij niet aangemeld. Ik ben niet zo'n procedurekoning. De voorzitter: Wilt u daarmee zeggen dat ik dat wel ben? Dan krijgt u het woord niet meer. De heer Heijkoop heeft het woord. De heer Heijkoop: Voorzitter, de CDA-fractie steunt dit voorstel van harte. Een overschot van 1,3 miljoen is niet de bedoeling. Het gaat om ondersteuning van een kwetsbare doelgroep. Nu worden er doelgroepverruimende maatregelen voorgesteld. Die ondersteunt mijn fractie. Maar wij zien liever dat de kwetsbare kerndoelgroep, zoals die aanvankelijk was gedefinieerd, de voorzieningen beter weet te vinden. Dan kom je ook op het punt van de communicatie, zoals de heer Van Verk terecht aangaf. Mijn fractie heeft over het bereik enkele vragen. Er wordt aangegeven dat het bereik van de maatregelen sterk wisselt per gemeente en per regeling. U geeft in uw voorstel aan dat men in Dordrecht het hoogste bereik heeft. Daarover hebben wij enkele vragen. Zijn de verschillen tussen de gemeenten substantieel en structureel? En hoe komt dat? Ligt het aan de inzet van de afzonderlijke gemeenten, ook waar het gaat om de communicatie om de regelingen onder de aandacht van de doelgroep te brengen? Het CDA heeft zich altijd ingespannen voor vrijwilligers en daarom stelt het teleur dat met name de vrijwilligersbonus voor de doelgroep niet wordt aangevraagd. U geeft in uw voorstel aan dat de communicatie activiteit is ingezet. Waar moeten wij dan aan denken? Verloopt de aanvraag van die bonus soepel, is dat eenvoudig of zitten er misschien ook in dat proces de nodige hiccups? Wat is de rol van de vrijwilligersorganisaties zoals MEE en SSKW? Zij zouden, volgens mij, hier een heel belangrijke rol in kunnen spelen. Hoe ziet u dat?

10 pagina 7 van concept-verslag plenaire vergadering Drechtraad d.d. 2 juli 2013 Tot slot, voorzitter. Iets meer dan de helft van de doelgroep dient een aanvraag in bij het SMS Kinderfonds. En juist omdat het kinderen betreft, vindt de CDA-fractie het erg belangrijk dat er meer gebruik gemaakt wordt van deze regeling. Zouden bijvoorbeeld sportverenigingen daar een rol in kunnen spelen, doordat ze bijvoorbeeld namens aspirant jeugdleden en/of hun ouders, een aanvraag kunnen indienen. Het is een goed voorstel. Wij steunen het voorstel en volgen de argumentatie. Ik gaf net al aan in mijn interruptie naar de heer Boersma, wij zouden in 2014 de evaluatie een goed moment vinden om hier nog eens met elkaar over te praten. Dank u wel. De heer Van Verk: Voorzitter, u heeft een aantal vragen over het bereik van de maatregelen, maar u heeft daar geen vervolg op. U zegt wel dat u graag wilt weten of die verschillen substantieel zijn, maar wat dan? Ik proef dat u iets wilt, maar wat dat is, blijft ergens in het midden hangen. De heer Heijkoop: Voorzitter, de heer Van Verk gaf ook al aan dat het wellicht met communicatie te maken heeft. Ik denk dat het ook zo is. Daar moeten we goed naar kijken. Maar ik vind het ook interessant om te weten hoe het bereik per gemeente geregeld is. Als daaruit blijkt dat in HI Ambacht mensen de voorzieningen goed weten te vinden en bijvoorbeeld in Sliedrecht totaal niet, dan moeten we misschien inzoomen op lokaal niveau, om erachter te komen waar het aan schort. Mevrouw De Smoker: Voorzitter, de heer Heijkoop meent toch niet echt dat het zo zit? Wij hebben toch één beleid vanuit de Sociale Dienst en die werkt toch regionaal en overal hetzelfde? Dat denken wij. De heer Heijkoop: Voorzitter, het beleid is hetzelfde en daar gaat het hier niet direct over. Het gaat erom hoe het beleid vertaald wordt richting de mensen die het nodig hebben. Een Dordtse samenleving verschilt wezenlijk van een Sliedrechtse of Papendrechtse en het maatschappelijk middenveld ziet er ook anders uit. Het zou best kunnen dat in Dordrecht bepaalde voorzieningen gretiger aftrek vinden dan bijvoorbeeld in Ambacht en Papendrecht. Dat hoor ik straks graag van de wethouder. Dat heeft niets met beleidsregels te maken maar puur hoe die lokaal ingevuld worden. De voorzitter: Ik heb de heer Heijkoop gelegenheid gegeven om ook nog het woord te voeren. Zijn er nog andere mensen die zich niet hadden ingeschreven om het woord te voeren en die ook nog iets willen zeggen? Dat is niet het geval. Dan ga ik nu naar portefeuillehouder Van de Burgt. Portefeuillehouder Van de Burgt: Voorzitter, dank u wel. Ik denk dat ik met u tevreden ben dat wij hier vanavond over spreken. We hebben de vorige Drechtraad een goede afspraak gemaakt om dit te doen. Een prima initiatief van de heer Boersma. Het klopt ook met dat wat ik toegezegd heb bij het minimabeleid wat we vastgesteld hebben, de evaluatie komt bij u terug. De heer Van Verk, die daar de vinger bij legt zegt dat DSB besluiten naar de Drechtraad gaan als het over verordeningen gaat. En bij de verordeningen bent u in de gelegenheid om over het beleid een aantal opmerkingen te maken, zoals de gang van zaken nu. Daar waar het beleidsaanpassingen en beleidswijzigingen betreffen vind ik ook dat u geïnformeerd moet worden wat het besluit van het DSB is en dat u zelf in de gelegenheid bent om in de Carrousel hierover te spreken wanneer de Agendacommissie daartoe besluit. Aansluitend op de opmerking van de heer Van Verk over de Cliëntenraad. Ik heb de Cliëntenraad gisteren in een bestuurlijk overleg weer gesproken. Dat doe ik een paar keer per jaar. Daar werd nadrukkelijk gevraagd of hun adviezen bij de Drechtraadleden terecht kwamen. Ik heb aangegeven, bij de dossiers waar ze als advies in meelopen, er altijd bij zitten. Maar als ze nu ongevraagd adviezen uitbrengen? Dat is mij in deze periode nog niet overkomen. De afspraak die ik gisteren met de Cliëntenraad gemaakt heb is dat ze altijd bij de bestuurders en bij de leden van de Drechtraad terechtkomen. Ze zijn altijd in positie bij dossiers en als ze afzonderlijke adviezen geven dan krijgt de Drechtraad ze ook altijd. De heer Van Verk: Voorzitter, bij interruptie, mijn formulering was wat scherper. Ik heb gevraagd of het advies of het uitreksel van het advies toegevoegd kan worden aan het besluit, zodat de Drechtraad al lezende het voorstel met daaronder het dictum van het besluit, kennis kan nemen van de opvatting van de Cliëntenraad en niet ongeveer, in dit geval, een bladzijde of 45 door moet bladeren om dat besluit te zoeken. Portefeuillehouder Van der Burgt: Het lijkt mij een zeer acceptabel voorstel, maar u krijgt het met het logo van de Cliëntenraad, erbij gekopieerd. Mevrouw De Klerk heeft bij huisvesting nadrukkelijk een punt. Bij gezinshereniging naar een grotere woning moet op maat gekeken worden naar die situaties om iets aanvullends te doen met betrekking tot de inrichting. Maar de eerste inrichting moet wel geaccepteerd meegaan. De vraag van de heer Van Verk over de zorgverzekeraars, de bronmelding. Daar willen we vroegtijdig inzitten, early warning. Als de ziektekostenpremie niet betaald wordt, krijgt men na twee of drie maanden een signaal om te voorkomen dat mensen in de extra korting van 160 op de uitkering komen. In feite wordt er zo preventief aan schuldhulpverlening gewerkt. Dit is een inzet die wij heel nadrukkelijk willen. We zien het groeien van ruim 200 naar ruim 600. Het is zeer nadrukkelijk de inzet om voor die zes maanden, dat er daadwerkelijk gekort wordt, al in te grijpen.

11 pagina 8 van concept-verslag plenaire vergadering Drechtraad d.d. 2 juli 2013 De heer Van Verk: Voorzitter, ook daar bij interruptie. Mijn vraag was niet alleen dat te doen bij de ziektekostenverzekeraars, maar ook bij de woningcorporaties en nutsbedrijven. Dat zijn volgens mij de twee andere elementen die het eerste het signaal afgeven dat er problematische schulden dreigen te ontstaan. En ook daar is sprake van het doorsturen naar de deurwaarders na twee à drie maanden. Volgens mij is de boodschap dat wij dat koste wat kost moeten voorkomen. Portefeuillehouder Van de Burgt: Ik was in mijn beantwoording bij de puntkomma. Het betekent in feite dat er nu convenanten zijn met een aantal nutsbedrijven. Met het energiebedrijven is dat lastiger. Daar wordt op gestuurd en er wordt hard aan gewerkt. Maar het is lastig om met de Eneco's goede afspraken hierover te maken. De inzet is er, maar het moet in de totale organisatie ook geregeld worden. Evides heeft dat nadrukkelijk gedaan. Woningcorporatie heeft het ook gedaan. Het betekent dat wij voor de energiebedrijven nog een extra inspanning moeten leveren die wat meer daadkracht en macht moet inhouden om het ook geregeld te krijgen in een convenant. Vraag en aanbod ten aanzien van de vrijwilligers. De vrijwilligersbonus hebben wij bij de bespreking van het minimabeleid nadrukkelijk ingezet en er moet ook aanbod zijn van vrijwilligersbanen. In de stukken die toen voorlagen is gesproken over de twee instellingen waar de heer Heijkoop over spreekt, het SSKW en toen nog PAD en nu stichting MEE. De samenwerking van die twee partijen hebben wij beoogd als zijnde een versterking van het aanbod. Die samenwerking is eigenlijk op niets uitgelopen. Dat heeft collega Wagemaker ook gemeld in de Dordtse raad. Het bestuurlijk traject heeft niet geleid tot het resultaat van een vrijwilligersloket of tot een vrijwilligersplein. Wij hebben recent besloten om er iemand op te zetten om dat goed uit te werken, niet meer in relatie tot deze twee organisaties, zodat we inhalen wat we daar achter zijn. De heer Heijkoop: Voorzitter, wat bedoelt u met inhalen wat we daar achter zijn? Bedoelt u daarmee dat er ook op andere manieren gekeken wordt hoe wij aan voldoende vrijwilligersplekken komen? Portefeuillehouder Van de Burgt: Misschien nog even als nuancering. Stichting MEE en SSKW hebben wel eigenstandig bijgedragen aan meer plekken. We dachten door de samenwerking veel meer plekken te kunnen realiseren. Dat meer realisatie gaan we nu naar ons toehalen door zelf in feite loketten of pleinen in te richten. Dan moet je gaan inhalen wat je verwacht had van de samenwerking van die twee organisaties. Mevrouw De Klerk: Voorzitter, deze opmerking verbaast mij een beetje. Stichting MEE en SSKW zijn met name bedoeld voor die doelgroep en het werven van dat soort voorzieningen. Nu hoor ik u zeggen dat wij dat naar ons toe gaan halen omdat het onvoldoende functioneert. Kan ik dat zo vertalen? Portefeuillehouder Van de Burgt: Ja, zo kan u het vertalen. Dat komt mede doordat zij in de samenwerking elkaar niet vinden, maar ook omdat zij niet het hele Drechtstedelijke gebied bereiken. Mevrouw De Klerk: Dat is één ding, maar heeft u er niet over nagedacht om nog een bepaalde club daarin een positie te geven. Als ik kijk naar de discussie in Dordrecht in het kader van SSKW, dan denk ik dat ze misschien los van elkaar wel in staat zijn om dat te doen. Portefeuillehouder Van de Burgt: Zo hebben wij er niet naar gekeken, want wij wilden het in gezamenlijkheid laten uitvoeren. En nu hebben wij het teruggehaald. We gaan uitzoeken hoe een dergelijk vrijwilligersplein eruit moet zien daarna vragen we aan een of de andere partij om dat uit te voeren en als dat niet past, dan zullen wij zelf een organisatie binnen het werkplein van de Sociale Dienst vormgeven. Mevrouw De Klerk: Voorzitter, dan heb ik wel sterk de behoefte om daarover geïnformeerd te worden zodat we op een later moment nog een keer de discussie met elkaar kunnen aangaan. Portefeuillehouder Van de Burgt: Het is geen moeite om daar informatie over te verstrekken. Mevrouw De Smoker over het SMS Kinderfonds voor leergeld en het sportfonds. Het betekent in feite dat er een duidelijk bereik is. Gezien over het afgelopen jaar is er een groeiend bereik. Wel verschillend per gemeente. In 2012 was er een tekort op aantallen die in feite altijd per kwartaal bekeken worden. Meestal is er in het kwartaal van de zomervakantie een laag aantal. Maar vorig jaar was er een hoog aantal. Dat was afwijkend van de ervaringscijfers. Dat betekent dat er toen het voorsignaal kwam dat wij dit jaar tekort komen. Als dat voorsignaal komt, dan komt die informatie ook naar u toe en zullen we het budget opnieuw moeten aanvullen. We hebben nadrukkelijk gekeken naar de wijze van begroten en de capaciteitsvraag ten aanzien van het personeel. We gaan aan de voorkant iets meer sturen op het te begroten bedrag, zodat er wellicht voldoende middelen zijn voor het aantal kinderen dat groeiend is, ieder jaar. De praktijkvoorbeelden van de heer Boersma. Het is wettelijk dat studiefinanciering uitsluit dat je een PMB voorziening krijgt. Het is meer een wettelijk gegeven dan dat we dat lokaal in onze verordening hebben staan. Parttime werken in het andere voorbeeld, dat kan. Als men arbeidsplichtig is, betekent het in feite dat men niet in aanmerking komt voor een PMB en als je werkt ben je eigenlijk arbeidsplichtig en kom je nooit in aanmerking voor een PMB, maar zou je wel aanvullend vrijwilligerswerk kunnen doen en daar een vrijwilligersbonus voor kunnen krijgen.

12 pagina 9 van concept-verslag plenaire vergadering Drechtraad d.d. 2 juli 2013 U voorzet ten aanzien van de motie, het breder bespreken van het minimabeleid in de eerstvolgende Carrousel. Twee opmerkingen. Het is goed dat we nu de effecten van het minimabeleid met elkaar bespreken op grond van onderzoek en dat de evaluatie van het minimabeleid meer is dan wij hierin hebben staan. De categoriale voorzieningen hebben we hier in de evaluatie onvoldoende belicht. De evaluatie van het beleid zal nog moeten plaatsvinden en dat is in mijn beleving goed te doen in Ik meld u daarbij dat de Staatssecretaris, ten aanzien van de die wij volgend jaar meer krijgen en de 1 miljoen die we in 2015 meer krijgen voor het minimabeleid, het zijn voornemens om het budget uit te breiden, ervan uitgaat dat er geen categoriale voorzieningen meer zijn. Dus zij wil het hele minimabeleid eigenlijk op de schop nemen. Als we dat nu eens met elkaar kunnen combineren. Dus kijken hoe de aanpassingen uitvallen, in 2013 in de evaluatie zetten en afwachten wat in het najaar het nieuwe beleid is, herijking en eigenlijk op de schop nemen van het hele minimabeleid, dan kunnen we met elkaar de afspraak maken dat we het algemene beleid goed met elkaar bediscussiëren. De heer Heijkoop: Ik mis nog twee antwoorden voorzitter. De eerste vraag ging over het aanvragen van de vrijwilligersbonus. Dat bereik springt er erg negatief uit. Ik vroeg mij af of het met de procedure om het aan te vragen te maken had. Tweede vraag ging over het SMS Kinderfonds of ook de sportverenigingen en andere organisaties daar een rol in zouden kunnen spelen. Portefeuillehouder Van de Burgt: Iedereen die vrijwilligerswerk doet, maatschappelijk nuttig werk, nadrukkelijk in beeld moet hebben dat hij/zij daar een bonus voor krijgt. De instellingen waar dat gebeurt, moeten het ook hebben. Het is een inhaalactie die we in de tweede helft van 2012 gestart zijn om via die drie lijnen de informatie voor de vrijwilligersbonussen neer te zetten. Kunnen verenigingen dat plaatsvervangend voor ouders dat doen? Dat kan via de site van Leergeld Drechtsteden. Daar zit een formulier. Leerkrachten en mensen van sportverenigingen kunnen die aanvraag doen, maar er moet altijd instemming van de ouders bij. De heer Van Verk: Voorzitter, ik had ook nog een vraag gesteld over de verhouding vraag en aanbod vrijwilligerswerk. Vorig jaar is er geconstateerd dat deze werkwijze geïntroduceerd zou worden. Toen hebben wij onze twijfels uitgesproken over het feit of er voldoende vacatures waren in het vrijwilligerswerk om iedereen die een uitkering heeft te voorzien van een dergelijke vrijwilligersbaan. U heeft toen gezegd dat dit in de loop van het jaar bekeken zou worden. Ik ben nieuwsgierig hoe het er nu voorstaat. Portefeuillehouder Van de Burgt: Het aanbod hadden we meer moeten zien groeien, gelet op het SSKW/PAD. Het aanbod is achtergebleven bij wat we verwacht hadden op grond van de vraag. De heer Van Verk: Dan is de vervolgvraag. Wat gebeurt er nu met mensen die wel graag zouden willen, maar geen plek kunnen krijgen? Die mensen wordt een vrijwilligersbijdrage ontzegd omdat er geen plaats is. Een soort dubbele werkloosheid. Dat is wrang. Portefeuillehouder Van de Burgt: De mensen worden door de regisseurs van de Sociale Dienst geattendeerd op vrijwilligerswerk. Als men vrijwilligerswerk wil doen, maakt men gebruik van het aanbod dat er is. Dat aanbod zouden we moeten uitbreiden. U hebt het over 700 gehad. Van mij mogen het er best 1000 worden, maar die banen moeten er ook wel komen. Tot nu toe kunnen we niet zeggen dat het aanbod te klein is, maar de vraag zal groter moeten worden door de vraag meer op te roepen buj de klanten zelf. De heer Heijkoop: Voorzitter, ik heb nog geen antwoord gekregen op een vraag die er was naar aanleiding van een kleine discussie met collega De Smoker over de verschillen per gemeente. Ondanks dat er eenheid van beleid is, zijn er toch lokaal verschillen als het gaat om bereik van de verschillende regelingen. Portefeuillehouder Van de Burgt: Misschien kan ik het nog veel kleiner maken. Vanuit mijn eigen ervaring weet ik dat scholen zeer onderscheiden daarmee omgaan. Er zijn scholen die heel actief zijn met betrekking tot het SMS Kinderfonds en er zijn scholen die het aan de ouders overlaten. Ze attenderen ouders er alleen op. Ik ken iemand van een sportvereniging in Dordrecht die zei dat zijn vereniging was blijven bestaan door er actief mee bezig te zijn. De actieve inzet van de sportvereniging en van onderwijs leidt ertoe dat er lokale verschillen zijn en die lokale verschillen zijn binnen de gemeente ook zichtbaar. De voorzitter: Ik ga nu naar de tweede termijn. Wenst de heer Boersma een motie in te dienen, gehoord hebbende het bestuur? De heer Boersma: Voorzitter, ik neem aan dat het dan ook meteen mijn tweede termijn is? De voorzitter: Jazeker. De heer Boersma: Dank u wel. Voorzitter, dank voor de reactie van de collega's op de motie die wij eerder vandaag hebben verspreid. Gezien de reacties en gezien de beantwoording van de portefeuillehouder dienen wij deze motie niet in. Wij hebben genoteerd dat de meeste fracties voor een bredere evaluatie van het beleid zijn, maar de meesten zeggen dit in 2014 te willen doen. Dat is eigenlijk ook het voorstel van de portefeuillehouder. Daar kunnen we in meegaan, voorzitter, maar wij willen wel graag de toezegging van de portefeuillehouder dat het wel zo rap mogelijk is in Het is een verkiezingsjaar en voor je het weet, gaan we hier pas eind 2014 over spreken. Wij zouden dat zo spoedig mogelijk in dat jaar bespreken.

13 pagina 10 van concept-verslag plenaire vergadering Drechtraad d.d. 2 juli 2013 Ik heb ook de toezegging van de portefeuillehouder genoteerd dat de evaluatie van het beleid weliswaar in 2014 komt, maar de effecten die al eerder zichtbaar zijn, kunnen we eerder zien en die zou hij rapporteren op Carrousels voor zover wij die nog hebben in de lopende periode. Nogmaals dank voor de beantwoording. Dit was mijn bijdrage in tweede termijn. De heer Van Verk: Voorzitter, hoe realistisch is het dat er voor de verkiezingen nog een evaluatie plaatsvindt? De heer Boersma: Voorzitter, volgens mij heb ik dat niet gevraagd. Ik vraag de toezegging van de portefeuillehouder om te bewerkstelligen dat het zo rap mogelijk in 2014 is. De verkiezingen zijn begin maart 2014 dus wellicht dat het daarvoor niet kan, maar het kan wel zo snel mogelijk daarna kunnen en niet pas in het najaar of december De voorzitter: Mevrouw de Smoker wenst niet het woord. De heer Van Verk van de PvdA. De heer Van Verk: Voorzitter, ik heb genoteerd dat de heer Van de Burgt heeft toegezegd dat voortaan zaken die beleidsaanpassingen vormen op het beleid aan de raad toegezonden worden. Ik neem aan dat hij de raad daarbij actief laat informeren en niet via een postlijstje, zodat we op de een of andere manier erop geattendeerd worden. De voorzitter: De heer Van Antwerpen van de Samenwerkende Lokale Partijen. De heer Van Antwerpen: Voorzitter, dank u wel. Wij zijn tevreden met de beantwoording van de portefeuillehouder. Ik heb nog één vraag. Bijvoorbeeld in schrijnende situaties, zoals in de voorbeelden van de heer Boersma, kan er dan gebruik gemaakt worden van een soort hardheidsclausule of is het dan pech gehad? De voorzitter: Niemand meer? Nee. Dan gaan we voor de tweede termijn naar de heer Van de Burgt. Portefeuillehouder Van de Burgt: Voorzitter, zo spoedig mogelijk in Ik moet het tweede element van mijn antwoord, Staatssecretaris Voorst, daar ook mee verbinden. De heer Van Verk, ik wil niet in een orde- of procedure debatje met u komen. Maar wij hebben nadrukkelijk met een memo het stuk eerder toegestuurd dan dat het in het DSB besproken werd om de Agendacommissie te attenderen op een mogelijke bespreking in de Carrousel of raad. Dat zullen we blijven doen. De voorzitter: Dank u wel. De portefeuillehouder heeft gehoord dat iedereen een aantal toezeggingen heeft genoteerd. De heer Van Antwerpen? De heer Van Antwerpen: Misschien heb ik het gemist, maar ik had nog een vraag over de hardheidsclausule. Portefeuillehouder Van de Burgt: Op onderdelen heb ik die, dat weet u. De kinderopvang is er bijvoorbeeld eentje van, maar niet op alle onderdelen is die hardheidsclausule er. Daar waar zich situaties voordoen en waar ik ermee geconfronteerd wordt, zal ik een bestuurlijk besluit nemen. De voorzitter: Ik kijk nog een keer rond, want ik wil u echt recht doen bij dit door u zo belangrijk geduide punt. Geen opmerkingen meer? Nee. Dan wil ik de portefeuillehouder hartelijk danken en stel ik vast dat de Drechtraad kennis heeft genomen van de nota zoals die hier voorlag. Besloten wordt: Kennis te nemen van de vaststelling door het Drechtstedenbestuur d.d. 15 mei 2013 van beleidswijzigingen als maatregelen om de knelpunten als gevolg van het huidig minimabeleid aan te pakken. Het Drechtstedenbestuur heeft de dato 15 mei 2013 de navolgende beleidswijzigingen vastgesteld: 1. Ten aanzien van het knelpunt dat de besteedbare middelen van ouders met oudere kinderen niet toereikend zijn voor de basiskosten: 1.1 Verhogen van de vergoeding SMS Kinderfonds voor ouders met kinderen op de middelbare school met 45 per kind per maand. 2. Ten aanzien van het knelpunt dat de besteedbare middelen van minima weinig ruimte laat voor participatie: 2.1 Compensatie eigen bijdrage kinderopvang ook voor werkenden met een inkomen tot 110% WML. 2.2 Vergoeding reiskosten uitstroom werkenden onder de 110% WML. 2.3 De doelgroep bonus vrijwilligerswerk uitbreiden door: a. de inkomensgrens op te hogen naar 110% WML; b. beide partners van een echtpaar in aanmerking te laten komen voor een bonus; c. mensen met een gedeeltelijke arbeidsontheffing ook in aanmerking te laten komen voor de bonus. 2.4 Met meer ziektekostenverzekeraars collectieve arrangementen afsluiten. 2.5 Maatregelen bronheffing. 2.6 Onderzoek collectieve inkoop duurzame energie. 3. Ten aanzien van het bereik onder minima, een aantal acties te ondernemen om dit bereik te vergroten, in het bijzonder: a. met meer ziektekostenverzekeraars collectieve arrangementen afsluiten; b. preventief budgetbeheer en begeleiding voor mensen die hun financiën niet kunnen beheren; c. versterking aansluiting A-team in regio op bestaande structuren; d. optimalisering bestandsvergelijking; e. lokale acties.

14 pagina 11 van concept-verslag plenaire vergadering Drechtraad d.d. 2 juli 2013 De agendapunten 8,9 en 10 worden als één integraal onderwerp behandeld. De voorzitter: Dan gaan wij naar het volgende punt. Daarbij wijs ik u dat op de concept jaarstukken van de GR Drechtsteden, punt 9 en 10, besloten is om het als één integraal onderwerp te bespreken. Ik stel voor dat we de lijst doorlopen zoals van te voren is vastgesteld. Dat betekent dat we in de eerste termijn beginnen met de woordvoerder namens de Samenwerkende Lokale Partijen, de heer Van Antwerpen. De heer Van Antwerpen: Voorzitter, dank u wel. Een nadeel van algemene beschouwingen na twee eerdere bespreekpunten is dat de kans op dubbelingen aanwezig is. Ik zal proberen om zaken die al genoemd zijn eruit te halen. Vooraf een woord van dank aan de ambtelijke ondersteuning voor het aanleveren van de stukken. Jaarstukken 2012, primaire begroting 2014 en 1e Burap Alles bij elkaar opgeteld ongeveer 250 bladzijden tekst. Moet een drukke tijd zijn geweest. Dank voor de inzet. Qua leesbaarheid van de stukken zijn we redelijk over te spreken. Verzoek is dan ook om hier blijvend op te letten en wollig taalgebruik te voorkomen zoals nog staat bij Bureau Drechtsteden. De tekst willen vervullen van een leidende schakelrol in het smeden van functionele allianties in de zuidwestelijke delta op de as Rotterdam-Antwerpen klinkt prachtig, maar ik kan me niet voorstellen dat de gemiddelde lezer weet waar het over gaat. Primaire begroting Op zich valt hier nog weinig over te zeggen. Het gaat om een beleidsarm stuk dat eind 2013 beleidsrijk wordt gemaakt. De Samenwerkende Lokale Partijen willen u vast meegeven dat we er van uitgaan dat het principe samen trap op trap af gehandhaafd blijft. Daarnaast willen wij de toezegging dat zo ongeveer september/oktober een soort tussenrapportage wordt opgeleverd zodat wij nog sturing kunnen geven en kaders mee kunnen geven. Bijkomend voordeel is dan ook, dat er bij de gemeentelijke begrotingsbehandelingen meer duidelijkheid is over welke kant het financieel met de Drechtsteden opgaat. Immers, dat heeft zo zijn gevolgen voor de lokale begrotingen. 1 e Burap 2013 Voorzitter, we lezen in de stukken dat een uitstroomorganisatie is opgezet om binnen de GRD de frictiekosten zo laag mogelijk te houden. Dit lijkt ons een prima initiatief. Kunt u aangeven wat de kosten hiervan zijn en wat de resultaten zijn? En maakt deze uitstroomorganisatie gebruik van de contacten van Baanbrekend Drechtsteden? We kunnen ons voorstellen dat dit een toegevoegde waarde heeft. Over het transitieplan I&A Drechtsteden hebben we net al gesproken. Mozaïek staat voor nul op de balans. Betekent dit dat het systeem helemaal is afgeschreven? En in hoeverre levert dat onderhoudskosten op? Voorzitter, dan schakel ik over naar het sociale domein. Met betrekking tot het aantal klanten in de bijstand wordt voorgesteld om de doelstelling te verlagen tot handhaven op het peil april Daarnaast stelt u aan gemeenten voor om projecten aan te dragen. De Samenwerkende Lokale Partijen vinden dat weinig ambitieus om de doelstellingen nu al bij te stellen. Wij zien graag dat de oorspronkelijke ambities gehandhaafd blijven en we horen graag eind derde kwartaal 2013 van u terug wat de resultaten zijn. Mocht blijken dat het aantal mensen dat in de bijstand zit nog steeds erg hoog is, dan kunnen wij alsnog besluiten op dat moment die ambitie bij te stellen. De heer Van Verk: Voorzitter, mag ik de heer Van Antwerpen vragen waarom hij dit bepleit? De heer Van Antwerpen: Omdat ik het idee heb, als ik puur kijk naar het participatiebudget, er een groot deel is meegenomen vanaf 2012 naar Als ik daarna lees dat er gevraagd wordt aan de individuele gemeenten om projecten aan te dragen, dan ga ik ervan uit dat er wellicht meer in de pijplijn zit dan waar nu al rekening mee wordt gehouden. Ik denk dat het nooit kwaad kan om die ambities redelijk hoog te houden. Bijstellen kan altijd nog. Ik denk ook niet dat we onze ogen moeten sluiten en moeten wachten tot tussen Kerst en Oud- en Nieuw om dan te constateren dat wij te ambitieus waren. Vandaar het idee om dat zo rond het derde kwartaal nog eens opnieuw te bekijken. Nog een vraag over het aantal klanten. Er staat dat er sprake is van een bovengemiddelde stijging van verhuizingen die plaatsvinden van buiten de Drechtsteden naar met name Dordrecht. Wat is hier de oorzaak van? Is er sprake van een aanzuigende werking vanuit de zorginstellingen? Voor wat betreft het overhouden van budget bij de Wmo het volgende. In hoeverre worden schrijnende situaties nu opgelost of is het overhouden van budget het gevolg van het niet-oplossen van schrijnende situaties? In hoeverre is overhouden van budget het gevolg van de kanteling in de Wmo? Minimabeleid. Hier hebben we net uitvoerig bij stilgestaan. Is het bekend wat de oorzaken zijn van de onderbesteding? Hier wordt nog op teruggekomen. Voorzitter, de Samenwerkende Lokale Partijen zijn blij te lezen dat mensen geboren voor 1950 hun ID-baan kunnen houden tot aan hun pensionering. Wordt er nu ook overlegd met de organisaties waar deze mensen werken om na pensionering van de huidige medewerker tot meer structurele oplossingen te komen voor de dan vrijvallende arbeidsplaatsen? Jaarverslag 2012 Voorzitter, om maar te beginnen met het eindresultaat. Hier wordt voorgesteld een aanzienlijk deel niet naar de gemeenten terug te sluizen en dit te gebruiken voor inhaalafschrijvingen ICT. Hier zijn de Samenwerkende Lokale Partijen het niet mee eens. Het gaat hier om geld van de gemeente wat volledig terug dient te vloeien

15 pagina 12 van concept-verslag plenaire vergadering Drechtraad d.d. 2 juli 2013 naar de gemeenten. Achterhouden van middelen tast het budgetrecht van de gemeente aan. Daarnaast vindt er een second opinion plaats. Wij kunnen ons dan voorstellen dat je op dat moment een goed beeld hebt van de daadwerkelijke kosten. Ons voorstel zou zijn om die terug te laten vloeien naar de gemeente. En op het moment dat er duidelijkheid is over de kosten, kan er bij de individuele gemeente een verzoek gedaan worden. Wij willen hiervoor straks een amendement indienen. De heer Van Verk: Voorzitter, begrijp ik goed dat u zegt dat de overblijvende middelen terug moeten vloeien naar de gemeenten. Vervolgens wordt er voor vernieuwing van de ICT een voorstel gemaakt. De eerste schattingen zijn 15 miljoen. Dan moet er bij de individuele gemeenten weer met de pet rondgegaan worden, want er moet geld op tafel komen. Er moet daar weer op allerlei niveaus over gewauweld worden in plaats met een korte klap besluiten te nemen. De heer Van Antwerpen: Over 15 miljoen wauwel je niet. Daar praat je over. In principe gaat het wat ons betreft enerzijds om het budgetrecht van de gemeente. Anderzijds kan je je ook afvragen in hoeverre je op dit moment binnen de Drechtsteden dan een reserve aanhouden. U noemt nu die 15 miljoen, het zou meer of minder kunnen zijn. De heer Van Verk: Voorzitter, het gaat over wauwelen als men diverse keren hetzelfde onderwerp bespreekt. Ik stel vast dat we dan eerst zes keer in verschillende gemeenten dat bespreken om vervolgens, daar waar de overgedragen bevoegdheid zich bevindt, namelijk hier, een vaststelling te doen. Ik zou ervoor willen om het te doen zoals er voorgesteld wordt en gewoon met een korte klap de zaak beklinken. Dan kunnen we in dit huis, met deze mensen een goed debat voeren over nut en noodzaak van die 15 miljoen wel of niet, nadat we het advies hebben ontvangen uiteraard. De heer Van Antwerpen: Dan stel ik vast dat wij hierover van mening verschillen. Ik denk dat je als individuele raad weldegelijk hier iets over moet zeggen en ook moet willen zeggen. De heer Van Engelen: Ik wil erop wijzen dat ik het onzin vind dat dit soort interrupties geplaatst worden. Ik vond de heer Van Antwerpen heel duidelijk. De conclusie van dit debat was dat ze van mening verschillen. Ik roep op om dit soort interrupties achterwege te laten. De heer Van Verk: Ik ben blij dat de heer Van Engelen deze waarde-oordelen geeft, maar ik bepaal zelf of ik interrumpeer en niet de heer Van Engelen. De heer Van Antwerpen: Manden Maken, een beetje vergelijkbaar met de ICT. Wij zijn onaangenaam verrast doordat in 2011 alles afgerond diende te zijn en we nu alsnog met een nadeel van 3 miljoen blijven zitten waarvan u voorstelt dit te verrekenen met de resultaatsbestemming. Met andere woorden de rekening door te sturen naar de gemeenten. Hier zijn de Samenwerkende Lokale Partijen het niet mee eens. Het gaat om gemeentegeld en u dient dit terug te storten naar de individuele gemeenten. Indien uit een nauwkeurige analyse blijkt dat er daadwerkelijk dient te worden bijgestort door de gemeenten, kunt u daartoe een voorstel indienen bij de individuele raden. Voorzitter, hiervoor dienen wij een amendement in. Voorzitter, in het voorwoord bij het jaarverslag staat dat projecten uit het verleden nu eindelijk in financiële zin ordentelijk moeten worden afgerond. Over welke projecten heeft u het? Was er dan sprake van financiële wanorde? Dat haal ik uit de woorden "ordentelijk moeten worden afgerond". Ook uit het voorwoord de volgende stelling: "De samenwerking loont want (onder andere) is de begroting van de GRD met 10% afgenomen". Dat lijkt ons een wat lastige vergelijking want je weet niet wat de kosten waren geweest als je gezamenlijk was opgetrokken, of gedeeltelijk had samengewerkt of een andere constructie had verzonnen. Wat zou dan de besparing geweest zijn? Wij willen graag op korte termijn van DSB een overzicht ontvangen hoeveel op welk onderdeel nu bespaard is. Kunt u dit toezeggen? Daarnaast willen wij graag op korte termijn een overzicht van alle mandaten en delegaties. Kunt u dit ook toezeggen? Mevrouw De Klerk: Voorzitter, mandaten? Vorig jaar heeft GroenLinks daar vragen over gesteld en drie maanden later hebben we een mooi overzicht gekregen. Dat is dus compleet in beeld. Volgens mij gaan we nu toe naar de situatie waarbij wij die mandaten ter discussie gaan stellen. Een overzicht is dus niet nodig. De heer Van Antwerpen: Prima, dank u. Dan vraag ik iets wat we al hebben. Ik zou willen dat dit vaker gebeurde. Bij het Service Centrum Drechtsteden staat aangegeven dat er meerpartijenovereenkomsten zijn gesloten voor toekomstige relaties met de Omgevingsdienst ZHZ, de Veligheidsregio en Publieke gezondheid&jeugd. Wat is de stand van zaken en wanneer merken we daar financieel iets van? En gaat de uitbreiding niet ten koste van kwaliteit voor bestaande klanten? Voorzitter, de afgelopen tijd hebben we diverse heikele onderwerpen op een heel laat tijdstip voorbij zien komen. Hierbij moesten dan op een laat tijdstip, onder hoge tijdsdruk, snelle beslissingen genomen worden. De les die wij hieruit leren of geleerd hebben, is dat de Drechtraad alerter moet zijn om vroegtijdig bij dergelijke hete-aardappel-dossiers betrokken te worden en dat het DSB er alles aan dient te doen om te zorgen dat de Drechtraad daadwerkelijk eerder betrokken wordt. Wij willen daar graag een toezegging op hebben dat dit in

16 pagina 13 van concept-verslag plenaire vergadering Drechtraad d.d. 2 juli 2013 het vervolg toch anders gaat lopen. Zonder een dergelijke toezegging overwegen wij een motie in te dienen in tweede termijn. Wij wachten even af wat de reactie van de portefeuillehouder hierop is. Voorzitter, wat betreft de hoge lasten voor de Drechtstedendinsdag stellen wij voor om in plaats van te werken met wisselende locaties, over te gaan naar één vaste plek. Wij denken hierbij bijvoorbeeld aan Drechtwerk zodat de inkomsten van een vaste Drechtstedendinsdag daarmee bijdraagt aan een verbetering van de financiële positie van Drechtwerk. Daarnaast willen wij voorstellen om gezien de leegstand in het Drechtwerkgebouw, over te gaan om zoveel mogelijk de activiteiten van de GRD daar samen te voegen. Op die manier ga je efficiënter met huisvestingskosten om. Voorzitter, wat de resultaten van de SDD betreft het volgende. Het streven was om eind klanten te hebben. Het zijn er 4835, een overschrijding van ruim 500 per 1 januari Dit met de wetenschap dat er zoveel overblijft op het Participatiebudget en dat er ruim teruggestort diende te worden naar Den Haag en dat, ondanks verzoeken van de portefeuillehouder, om inbreng van projecten uit de gemeenten dit uitsluitend door Dordrecht en H.I. Ambacht aangeleverd werd. Jammer! Hoe kan dit? Waarom zijn wij hier niet eerder over geïnformeerd? U rekent dit deels toe aan inregeleffecten bij Baanbrekend. Vragen van Beter Voor Dordt in Dordrecht, leverde onder andere als antwoord op dat er onvoldoende matching was met het vacaturesysteem van Randstad. Waarom is er toen niet eerder ingegrepen? Wat zijn de gevolgen voor Baanbrekend/Randstad nu die doelstelling niet gehaald zijn? Is er sprake van less cure, less pay? Over het minimabeleid hebben wij het zojuist uitgebreid gehad. Voorzitter, complimenten aan de SDD voor het behalen van het kwaliteitscertificaat KIWA-NEN door de afdeling Budgetadvies en Schuldbemiddeling. Mooi dat de kwaliteit omhoog gaat casu quo hoog blijft in deze tijd waarin steeds meer mensen een beroep moeten doen op Schuldhulpverlening en Budgetadvies. Voorzitter tot slot om positief te eindigen in mijn eerste termijn deel ik mee dat de Samenwerkende Lokale Partijen blij zijn met de eerste resultaten van de lobby externe veiligheid op het doorgaande spoor nu er 12 miljoen is toegezegd voor onder andere wissels en dergelijke. Wij zien graag dat deze lobby voortgezet wordt met hopelijk als resultaat het realiseren van de Robellijn wat de spoorveiligheid in met name Dordrecht en Zwijndrecht aanzienlijk zal verbeteren. Wij blijven graag periodiek op de hoogte over het verloop van deze lobby. Dank u wel. De voorzitter: Dank u vriendelijk. Er zijn twee amendementen ingediend. Amendement 1 is het amendement over Manden Maken en amendement 2 gaat over de ICT. De amendementen zijn al verspreid en maken nu onderdeel uit van de beraadslaging. De mensen op de publieke krijgen ook een setje van de amendementen. Het woord is aan de woordvoerder van de SGP/ChristenUnie, de heer Hoogerduijn. Mevrouw De Smoker: Voorzitter, het is inderdaad waar dat de amendementen aan ons toegestuurd zijn, maar kunnen wij één setje per fractie krijgen? De voorzitter: Daar zullen wij in voorzien. De heer Hoogerduijn: Voorzitter, dank u. Voorafgaand aan de inhoud wil ik opmerken dat, zoals iedereen wellicht al weet, de politieke overtuiging van de regiofractie SGP/ChristenUnie is geworteld in de Bijbelse boodschap voor ons persoonlijk en het openbare leven. Onze opdracht is om trouw te zijn aan Bijbelse uitgangspunten en deze op een verantwoorde wijze inhoud te geven. Wij zien de overheid als dienares van God, de burgers ten goede en tot zegen. Voor onze fractie is het van groot belang dat de overheid zich in het beleid richt naar de waarden en normen van de Bijbel. Dit is ons principiële kader. Daaraan toetsen we nu en in de toekomst. Onze algemene beschouwingen van januari waren vooral kaderstellend van karakter. Nu koppelen we onze beschouwingen vooral aan de gepresenteerde Planning- en Controlstukken. Ook maken we een aantal op zichzelf staande opmerkingen. De Jaarrekening Wij hebben vastgesteld, dat ten opzichte van de laatste concernrapportage 2012 het financiële resultaat aanzienlijk verbeterd is. We dachten toen al dat vooral de Sociale Dienst een positief resultaat zou laten zien, maar 16 miljoen hadden we ook weer niet verwacht. Hoe kan het zijn dat we dit enorme overschot niet hebben zien aankomen. Portefeuillehouder, zijn we wel in control? Bij het positieve resultaat van de SDD zit wellicht gelijk een pijnpunt. Je zou kunnen stellen dat het positieve sociale resultaat van de SDD wordt ingezet voor frictiekosten SCD zijnde 3 miljoen, voor ICT, inhaalafschrijving zijnde 3 miljoen en voor het tekort Manden Maken, zijnde 3 miljoen. En ook, dat het overschot SDD komt door een te stringente toepassing van beleid, dat wil zeggen dat de SDD is doorgeslagen in voorgenomen bezuinigingen. Blijkbaar is meer maatwerk en individuele beoordeling nodig. Echter, overschotten hebben niet altijd een direct verband met het gevoerde beleid. De heer Van Antwerpen: Voorzitter, ik hoor de heer Hoogerduijn zeggen dat de SDD doorgeslagen is in het stringent uitvoeren van het beleid. Maar de SDD voert toch uit wat wij vaststellen? Dan zijn wij doorgeslagen. De heer Hoogerduijn: Zo zou je dat ook kunnen zeggen. Het gaat over bezuinigingen die doorgevoerd zijn en wij willen, gelet op het enorme overschot van 16 miljoen, die vraag naar voren brengen. Als we het over de Sociale Dienst hebben, dan hebben wij het inderdaad over onszelf. Ik voeg er nog aan toe dat overschotten

17 pagina 14 van concept-verslag plenaire vergadering Drechtraad d.d. 2 juli 2013 niet altijd een direct verband hebben met het gevoerde beleid. Deze overschotten dienen bezien te worden in een meerjarig verband, want achterliggende jaren waren er namelijk ook forse tekorten. Overigens zijn de overschotten nu verwerkt conform de afspraken tussen gemeenten. De heer Van Verk: Voorzitter, nu begrijp ik de heer Hoogerduijn niet meer. Eerst stelt hij dat de overschotten veroorzaakt kunnen zijn door een te stringent beleid. Vervolgens ontkracht hij dat door in dezelfde zin te zeggen dat het ook andere oorzaken zou kunnen hebben. Wat vindt u eigenlijk zelf, de heer Hoogerduijn? De heer Hoogerduijn: Ik zit tussen die twee uitersten in en wij hopen dat de wethouder daar straks een duidelijke reactie op kan geven, zodat we straks precies weten hoe dat zit. Vandaar dat we dat zo naar voren hebben gebracht, de ene kant en de andere kant. Maar juist deze enorme plussen en minnen doen ons de vraag stellen of we deze systematiek in de toekomst wel zo willen handhaven. Wellicht is het nodig om meer ruimte te creëren voor het aanhouden van reserves en voorzieningen binnen de SDD, om plussen te sparen voor negatieve toekomstige jaren. Wij willen ook verkeerde beeldvorming, dat sociale overschotten worden gebruikt voor niet-sociale tekorten, voorkomen. Manden Maken. Wij trekken in dit kader parallellen met het dossier Noordoevers. Wij moeten als bestuurders toch eens inzien dat we blijkbaar soms te optimistisch zijn over de financiële uitkomsten van projecten. Laten we van deze dossiers leren voor de toekomst. Wij roepen het bestuur op om deze kennis mee te nemen. Van het accountantsverslag hebben we kennis genomen. Daar staan nogal wat openstaande adviespunten in. Daar gaan we nu niet nader op in. Maar het lijkt ons zinvol dat het bestuur deze adviespunten afwikkelt, voordat we overgaan naar een nieuwe periode. Met andere woorden, dit jaar oplossen. Wat vindt de portefeuillehouder hiervan? De eerste bestuursrapportage Ten aanzien van Drechtwerk en de manier van organisatie van uitvoering van de Participatiewet, stelt u, dat begin september opnieuw wordt afgewogen of de uitvoering per 1 januari 2014 geheel of gedeeltelijk gehandhaafd blijft. Wat bedoelt u hier precies mee? In de bestuursrapportage wordt gesproken over aanvullende bezuinigingen Wat onze fractie betreft wordt de Drechtraad aan de voorkant betrokken bij het bezuinigingsproces. Dus niet alleen een ding van het Bureau Drechtsteden. Wellicht een Carrousel hierover? In het verlengde hiervan, de uitwerking van het regionaal Meerjaren Beleidsplan, dat was lijst ingekomen stukken nummer , waar ik eerder op de avond kort al wat over zei. Wij willen graag als Drechtraad betrokken zijn bij de concrete uitwerking van het in januari geactualiseerde rmjp. Dat is wat anders dan nu eindelijk een summiere RIB werkprogramma 2013, nota bene halverwege dit jaar, met een korte financiële specificatie bij de lijst ingekomen stukken, dus ter kennisname te ontvangen. Laten we met elkaar het debat aangaan over de inhoud van die concrete uitwerking. Wat doen we, wanneer, waarom en waarop wordt bezuinigd, zoals nu het geval is, zo lezen wij dat in de raadsinformatiebrief. Routekaarten zouden beschikbaar komen, waarin doelen, activiteiten en middelen in één oogopslag zichtbaar zijn. Waarbij de relaties en afhankelijkheden tussen doelen en activiteiten in beeld zijn gebracht en ook verbonden aan de beschikbare middelen, waar lokale en meervoudig lokale doelen en activiteiten op deze kaarten een plekje krijgen. Blijkbaar is uw idee ten aanzien van dit proces veranderd en er wordt bezuinigd buiten de Drechtraad om. Graag een reactie van het DSB. Mevrouw De Smoker: Voorzitter, waar staat dat er bezuinigd wordt buiten de Drechtraad om? Dat heb ik niet uit het stuk kunnen halen. De heer Hoogerduijn: Dat staat in mijn tekst. Voorzitter, ik zal het nog iets meer stevigheid geven. Op de lijst van ingekomen stukken van vanavond, zat ook de raadsinformatiebrief. In deze RIB staat dat het programma 2013, de uitvoering van het rmjp, wat langer is uitgebleven dan normaal. Het heeft wat vertraging opgelopen omdat er gekeken is naar bezuinigingen. Daar heb ik dat gegeven vandaan. Voor mijzelf heb ik geconcludeerd dat dit buiten de Drechtraad om is gebeurd. Dan heeft u nog een beetje achtergrond bij mijn opmerking. Kunt u dat zo plaatsen? Mevrouw De Smoker: Voorzitter, ik lees die zin anders. Het is zo dat er staat dat er langere tijd nodig is geweest voor de vaststelling van dit werkprogramma, door scherpe bezuinigingen gedwongen. Maar er staat niet één op één dat er nu al meteen bezuinigd is op het rmjp. Aan de andere kant weet u net zo goed als ik, in ieder geval vanuit de ervaring als raadslid vanuit Dordrecht, dat de GRD gewoon moet voldoen aan een taakstelling. Zou dat niet de bezuiniging zijn? Ik lees het in ieder geval niet als een extra bezuiniging. De heer Hoogerduijn: Ik stel voor dat we de portefeuillehouder vragen om een toelichting. Ik was ook geëindigd met de zin dat ik graag de reactie van het DSB hierop wil horen. Wat dat betreft zitten wij op één lijn. Voorzitter, ik ga verder. Doelstelling klantenbestand SDD. Waarom wordt er gekozen voor het aanpassen van de doelstelling van het klantenbestand? Wellicht realiteit, zeker als de SDD minder streng is. Maar is het niet logisch om ook maatregelen te bedenken om de eerder vastgestelde doelstelling toch zo veel mogelijk te realiseren?

18 pagina 15 van concept-verslag plenaire vergadering Drechtraad d.d. 2 juli 2013 De primaire, beleidsarme begroting We hebben er voorgaande keren al eens over gesproken. Waarom geen meerjarenperspectief in de begroting van de GRD, als beter besluitkader? Zodat we niet al te ad hoc omgaan met ontwikkelingen binnen de begroting, maar aspecten bezien in langer termijn perspectief. Hoe dan ook, gemeenten zijn gewend aan een meerjarenbegroting. Verrekensystematiek tussen de gemeenten. Is het niet nodig dat belanghebbenden vooraf hierbij betrokken worden, dat wil zeggen de Drechtraad en zeker ook de gemeenten. Het is op zich goed om keuzes te kunnen maken, maar we roepen het DSB op om de gemeenten en de Drechtraad in het kader van de verrekensystematiek goed in positie te houden. Wellicht kan de portefeuillehouder uitleggen hoe een aangepaste verrekensystematiek al een voordeel kan opleveren. Daar refereert u immers aan. Kunt u tevens aangegeven wat de status is van de actualisatie van de notitie Reserves en voorzieningen. Deze herijking is al toegezegd begin Verder zouden wij graag in het kader van onze samenwerking, met betrekking tot vergelijkbaarheid en leesbaarheid, een lans willen breken voor een min of meer gelijke benadering van het weerstandsvermogen door de zes deelnemende gemeenten. We vinden dit een actualiteit in onze regio. Tot slot, voorzitter, een paar op zichzelf staande opmerkingen. Vorig jaar hebben wij aangegeven, dat de verdere regionalisering van het inkooppotentieel een interessante ontwikkeling is. Dit zou 20 miljoen tot 30 miljoen bespaarpotentieel per jaar opleveren. Portefeuillehouder, wat is de status? Wilt u ons informeren over de stand van zaken en over de opbrengsten die inmiddels zijn gerealiseerd? Wat betreft de discussie over de toekomst van onze Drechtstedensamenwerking en de eindelijk ophanden zijnde afronding daarvan, kort na de zomer, verwijzen we graag naar onze bijdragen in de recente Carrousels. Concluderend alvast het volgende. Wij vinden, dat de nadrukkelijke koppeling intensivering van de ambtelijke samenwerking vanwege bezuinigingen en vooral vanwege de zogenaamde decentralisaties, als opmaat voor gemeentelijke fusies, verlammend kan werken. Dus het streven naar één gezamenlijke ambtelijke organisatie op termijn wordt afgewezen, vanwege de onlosmakelijk daarmee verbonden bestuurlijke reorganisatie, dat wil zeggen fusie of fusies. Anders gezegd, wij willen zo nodig intensivering van de samenwerking, maar geen verlamming daarvan. Afsluitend, door het ambtelijk apparaat van de Drechtsteden is en wordt veel werk verzet. Graag spreken we daarvoor onze dank uit. Wij wensen het DSB, de Drechtraad en het ambtelijk apparaat Gods onmisbare zegen toe in hun verantwoordelijke taak. De voorzitter: Dank u vriendelijk, de heer Hoogerduijn. Het woord is aan de woordvoerder van de fractie van de PvdA, de heer Van Verk. De heer Van Verk: Voorzitter, dank u. De heer Van Antwerpen merkte al op dat het onvermijdelijk is dat er een aantal dubbelingen zijn gezien de discussie rond het minimabeleid. Niettemin wil ik starten met de dankzegging aan het ambtelijk apparaat voor het zeer vele werk wat zij hebben verzet, dat heeft geleid tot een boekwerk van 250 bladzijden, die wij ongeveer in twee weken tijd konden doornemen. Ik kan u vertellen dat dit een waar genoegen was. Ik wil de opbouw van mijn verhaal doen langs het jaarverslag en de toekomst bij de begroting die beleidsarm is, leggen en de focus op de Sociale Dienst richten. Bij het jaarverslag constateren wij dat het Bureau op orde lijkt. Zeker na de turbulente periode van voorgaande jaren ziet het ernaar uit dat er nu rust is en dat men de zaken op orde heeft. Het bestuur en de staf hebben zich het afgelopen jaar nadrukkelijk bezig gehouden met een discussie rondom de toekomst van de Drechtsteden en onze fractie heeft die discussie als prettig en harmonisch ervaren. Er waren goede inhoudelijke discussies tussen de raad en het bestuur en tussen de raad onderling. Mevrouw Van Dongen refereerde daar nog aan in haar afscheidswoord. In het jaarverslag wordt voor de SDD een zware ambitie neergelegd. Wij vragen ons af of de SDD zich daar in de toekomst niet aan vertilt. Uit de Burap blijkt dat men vooral intern gericht is op het Zuid-Holland Zuid niveau. Op bladzijde 3 van het jaarverslag staat over de gemeentelijke belastingen, over wollig gesproken, een zeer cryptische zin, die ik niet anders kan duiden dan dat er de nodige onrust is geweest op die afdeling. Daar zou ik graag meer duidelijkheid over krijgen vanuit het bestuur. Zoals gezegd zal bij ons de focus liggen bij de SDD, zoals bijna gebruikelijk is bij deze beschouwingen. Ik constateer dat in het jaarverslag staat dat de SDD bovengemiddeld presteerde en dat dit mede heeft geleid tot het grote overschot wat we hebben vastgesteld. Het is maar net welke benadering je kiest. Het bovenmatig presteren zou ook geleid kunnen hebben, daar duidde de heer Hoogerduijn ook al op, en de heer Van Antwerpen ook, in mindere mate, tot het te ver doorslaan van het beleid. Dat heeft, in ons geval, geleid tot diverse klachten die wij diverse malen hier hebben geuit en waarover we vragen gesteld hebben. En ja, dat beleid is vastgesteld door de Drechtraad, de heer Van Antwerpen, al konden wij dat niet altijd van harte steunen of hebben wij dat ook niet altijd gesteund. Wij kregen te veel en te vaak signalen vanuit de samenleving die erop duidden dat mensen zich tekort gedaan voelden. Of dat daadwerkelijk altijd het geval is geweest, dat kan je betwijfelen omdat er altijd twee kanten aan het verhaal zitten. Daar zijn wij ons ook bewust van. Maar het feit dat er zoveel klachten waren, duidde er wel op dat er iets gaande was.

19 pagina 16 van concept-verslag plenaire vergadering Drechtraad d.d. 2 juli 2013 En datzelfde zien wij ook nu langzaam weer uit de samenleving komen rond het begrip Wmo. Ook daar is een aantal veranderingen doorgevoerd en wij worden langzaam geconfronteerd met steeds meer klagende mensen over de uitvoering van de Wmo. Tegelijkertijd zie ik dat we ook daar een redelijk bedrag op overhouden. Wij willen er dan ook op aandringen dat het begrip maatwerk meer de basis gaat vormen van het beleid van de SDD dan het rechtlijnige beleid dat soms gevoerd wordt. Mevrouw De Klerk had het daar al over in het vorige blok voor wat betreft de gezinshereniging en ik kan dat alleen maar onderschrijven, want ook wij horen van die schrijnende situaties. De heer Van Antwerpen: Voorzitter, kan het zijn dat de vele klachten bij de Wmo het gevolg is van veranderingen door die kanteling? Is het niet zo dat elke verandering, op welk vlak dan ook, altijd leidt tot onrust? De heer Van Verk: Ik wil u dat voordeel van de twijfel best meegeven. Inderdaad zal dat voor een deel veroorzaakt worden door de veranderingen die er plaatsvinden. Tegelijkertijd kan je vaststellen dat, daar waar de Sociale Dienst een indicatie afgeeft en de uitvoerende organisaties dat bij elkaar optellen en vervolgens tot minder uren komen omdat het allemaal binnen dat budget geperst moet worden, er weldegelijk een frictie is tussen de indicatiestelling en de uitvoering. En dat leidt dikwijls tot klachten. Voorzitter, het feit dat de Sociale Dienst haar doelstelling niet zou halen voor wat betreft het aantal uitkeringstrekkers, daar hebben wij niet zoveel problemen mee. Wij beseffen maar al te goed dat de economische wind in deze regio behoorlijk tegen zit. Het is bijna onvermijdelijk dat bij een groeiend aantal werklozen, en daar zijn we mee geconfronteerd het afgelopen jaar, dat het aantal mensen dat is aangewezen op een uitkering, helaas, zal stijgen. Dat de heer Van Antwerpen ervoor pleit om die doelstelling vooral te handhaven, ervaren wij als een papieren tijger. Over vier maanden kunnen we die doelstelling met hetzelfde gemak loslaten. De heer Van Antwerpen: Ik denk dat het heel logisch is dat je ambities moet hebben. Ik ben vooral benieuwd naar de input die vanuit de gemeenten moet komen. In de stukken lees ik dat er vorig jaar, ondanks verzoeken van de portefeuillehouder, nauwelijks input geweest is vanuit de diverse gemeenten. Daarnaast lees ik in de media dat er in Rotterdam gesprekken zijn met Defensie om vooral jonge mensen daar aan de slag te krijgen richting monteurswerk. Daarom denk ik dat je de doelstelling niet los moet laten. Je moet de doelstelling gelijk houden en je organisatie prikkelen om creatief keurig buiten de lijntjes te kleuren. De heer Van Verk: Ik ben het met u eens als u het heeft over de inzet die gepleegd moet worden vanuit de gemeenten en de maatschappelijke organisaties om mensen op een of andere manier aan het werk te helpen. Of dat nu betaald werk is of vrijwilligerswerk, dat laat ik in het midden. Die opvatting delen wij. Waar ik het met u oneens ben is, als wij vaststellen dat er in deze regio sprake is van een toenemende werkloosheid, dat wij dat cijfer dan good go good moeten vasthouden. Want dat is een papieren tijger. De realiteit zal ons leren dat wij aan het eind van het jaar, helaas nogmaals, te maken zullen hebben met een groeiend aantal uitkeringsgerechtigden. Dat is een onvermijdelijk iets. Daar moeten wij ons in die zin bij neerleggen dat het cijfer zal groeien, maar de inzet die u wilt plegen, daar vinden wij elkaar zeker. De gemeenten zullen met elkaar moeten streven naar werkgelegenheid in die projecten. Laat dat helder zijn. Het verbaast mij ook dat dit nog weinig van de grond komt. Misschien vergis ik mij daarin. Ik hoor graag van de portefeuillehouder wat de stand van zaken wat dat betreft is. Voorzitter, wij zijn verontrust over een drietal zaken. In de eerste plaats de kinderarmoede. Dat had ik net ook kunnen noemen bij het Kinderfonds. Wij hebben ervoor gekozen om dat hier te doen. Wij hebben kennis genomen van een rapport van de Kinderombudsman wat constateert dat een op de negen kinderen in armoede leeft. Zijn aanbeveling is om gratis openbaar vervoer, bibliotheekpas en eventueel zelfs kledingpakketten beschikbaar te stellen voor deze kinderen. Kortom een uitbreiding van het SMS Kinderfonds naar het kinderarmoedebeleid. Wij zullen daartoe een motie indienen waarbij wij het DSB verzoeken om een onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor het opstarten van een dergelijk fonds en een dergelijk beleid. Mevrouw De Smoker: Voorzitter, een gratis bibliotheekpas daar kan ik mij iets bij voorstellen. Datzelfde geldt voor de kleding die een kind nodig heeft. Maar een gratis buspas, daar kan ik mij niets bij voorstellen. Het zijn veelal kinderen die reizen onder begeleiding, dus de ouder moet ook betalen. Vindt u een gratis OV-pas voor kinderen het antwoord op kinderarmoede? Kunnen we ze dan niet beter aan een goede tweedehandse fiets helpen? De heer Van Verk: Ja, die overweging is bij ons in de fractie ook gemaakt. In eerste instantie waren wij ook die mening toegedaan. Maar je hebt het over een leeftijd tussen 4 en 16 jaar en dan moet je om de twee jaar de fiets weer vervangen, omdat ze er uit gegroeid zijn. Dat lijkt mij ook niet de weg die wij moeten bewandelen. Hoewel het sympathiek klinkt, vind ik hem wat onpraktisch. Mevrouw De Smoker: Voorzitter, dit is niet gezegd omdat het misschien onpraktisch is. Gratis OV tegenover beweging, inderdaad een kind groeit en dat is goed, dus die fietsen kan je ook aan elkaar doorgeven. Wees wat innovatiever, de heer Van Verk, in plaats van je te beperken tot 'het kind de bus in'.

20 pagina 17 van concept-verslag plenaire vergadering Drechtraad d.d. 2 juli 2013 De heer Van Verk: Dat is dan uw opvatting. Ik ben het met u eens dat wij daarnaar kunnen kijken. Neem dat mee in het onderzoek. Het gaat er mij om dat wij moeten inzetten op het kinderarmoedebeleid waardoor die 11% kinderen die in deze regio net zo goed aanwezig is, het net een beetje beter krijgen dan dat ze het nu hebben. Mevrouw De Smoker: Maar, voorzitter, dan toch als laatste vraag. We hebben net een besluit genomen rondom de evaluatie minimabeleid. Daar hebben wij gezegd dat de bijdrage rondom SMS Kinderfonds voor kinderen in een bepaalde leeftijdscategorie omhoog gaat. Zou u niet eerst, zoals in de lijn die afgesproken is, die effecten af willen wachten alvorens weer iets nieuws te verzinnen en dat introduceren? De heer Van Verk: Ik zou het eraan toe willen voegen en niet iets nu verzinnen en in plaats van, maar gewoon ernaast ontwikkelen. Mevrouw Kensenhuis: Voorzitter, waarom heeft de heer Van Verk nee gezegd tegen de motie van WEK, vorig jaar, in het kader van omgaan met geld, lespakket voor kinderen? Kinderen hebben armoede omdat de ouders vandaag de dag niet met geld om kunnen gaan. Waarom heeft u daar nee tegen gezegd terwijl u nu pleit tegen kinderarmoede? Dat is een begin, leren omgaan met geld. Je begint bij de ouders. De heer Van Verk: U wilt dus kinderen leren omgaan met geld? Ik denk, zoals ik het nu ook ervaar, dat ik die motie toen te vaag vond om in mee te gaan. Ik zie niet de relatie tussen een cursus Omgaan met geld en het kinderarmoedebeleid. Mevrouw Kensenhuis: Voorzitter, dat is heel spijtig dat u de relatie niet ziet. Als je leert omgaan met geld en als de kinderen het hun ouders leren, dan kunnen die ouders later ook beter omgaan met geld. De heer Van Verk: Mevrouw Kensenhuis, u herhaalt uzelf. Mevrouw Kensenhuis: Ik herhaal mijzelf niet. Voorzitter, ik vraag alleen aan u waarom u nee heeft gezegd. De heer Van Verk: Nogmaals, ik vond die motie toen vaag en ik vind het verhaal nu vaag. U verwacht van kinderen dat zij hun ouders iets leren. Ik denk dat de relatie andersom ligt. Voor de rest is het niet in plaats van armoedebeleid. Armoedebeleid heeft een meer structureel karakter. Mevrouw Kensenhuis: Je begint bij de basis. Mevrouw Burger: Voorzitter, ik begin het overzicht te verliezen. De voorzitter: Laat mevrouw Kensenhuis haar zin afmaken. Mevrouw Kensenhuis: Voorzitter, je begint bij de basis, bij de kinderen, dat ze leren omgaan met geld. Vandaag de dag hebben kinderen ook mobieltjes, dit en dat, alles wat je soms niet nodig hebt als klein kind. Dus als je een kind leert omgaan met geld, waarom heb je nu dan een armoedebeleid nodig voor kinderen als je al nee zegt tegen de motie Leren omgaan met geld? De voorzitter: De heer Van Verk reageert daarop en vervolgt zijn betoog. De heer Van Verk: Ik heb daarover al gezegd wat ik wilde zeggen en ik ga verder met mijn betoog. Het tweede aspect waar wij ons ernstig zorgen over maken, is het toenemend gebrek aan werkgelegenheid voor jongeren met een opleiding. Wij schrokken van het bericht dat de stijging van de werkloosheid in deze regio 123% bedroeg tegen een landelijk gemiddelde van 55%. Wij juichten het initiatief van de VVD in de vorige vergaderingen toe en merken nu dat het wellicht een te smal initiatief is, want 100 startersbeurzen op 1153 werkloze jongeren is eigenlijk een druppel op een veel te gloeiende plaat. Wij willen pleiten voor een stimuleringsfonds werkgelegenheid jongeren met een afgeronde opleiding dat structureel ingezet kan worden daar waar het nodig is en meer kan worden ingezet omdat het gevuld wordt met een nader te bepalen deel van het overschot van de Sociale Dienst. Mevrouw De Smoker: Voorzitter, toch de vraag aan de heer Van Verk om dat te preciseren. Aan welke bedragen denkt u en aan welke maatregelen denkt u en hoe gaan we dat financieren? Gewoon concreet. De heer Van Verk: Heel concreet. Wij denken eraan om een stimuleringsfonds op te richten voor werkgelegenheid voor jongeren dat gevuld wordt uit de overschotten van de Sociale Dienst, waarbij je kunt denken aan een aandeel van 10% van het overschot. Dan zou in dit geval 1,5 miljoen betekenen. Hiermee heb je een substantieel deel voor het toekennen van die beurzen. Dan bereik je in ieder geval drie keer zoveel jongeren als nu het geval is. We hebben nu daarvoor klaarstaan. Dat zou betekenen dat daar 400 jongeren gebruik van kan maken. Dat is nog onvoldoende. Misschien zouden alle 1100 jongeren gebruik moeten kunnen maken van dat fonds, maar het is een verder begin met een goede maatregel. Mevrouw De Smoker: Voorzitter, mag ik uit de woorden van de heer Van Verk opmaken dat hij denkt aan een uitbreiding van het budget van die studiebeurzen voor jongeren? De heer Van Verk: Dat is correct. Mevrouw De Smoker: Dat is correct. Dan zal ik daar nog eens de tekst van uw motie op naslaan. Zo was het niet overgekomen. De heer Van Verk: Met dat gegeven dat bij een fondsvorming dat geld jaarlijks kan blijven staan. Dat hoef je niet terug te laten vloeien naar de algemene middelen. Dat is het verschil tussen het vaststellen binnen je budget en een fondsvorming.

Verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 2 juli 2013 Locatie: Stadhuis van Dordrecht, Stadhuisplein 1

Verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 2 juli 2013 Locatie: Stadhuis van Dordrecht, Stadhuisplein 1 Verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 2 juli 2013 Locatie: Stadhuis van Dordrecht, Stadhuisplein 1 1. Opening De voorzitter: Dames en heren, welkom vanavond bij uw Drechtraad. Ik open

Nadere informatie

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11).

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Persoonsgebondenbudget Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Mevrouw Bergkamp (D66): Voorzitter. Eigen regie en keuzevrijheid voor de zorg en ondersteuning die je nodig hebt, zijn

Nadere informatie

(naar het idee van dualistische stelsel).

(naar het idee van dualistische stelsel). 1 - De Drechtraad is het Algemeen Bestuur van de GR Drechtsteden en belast met het algemeen bestuur waaronder kaderstelling en toezicht - Leden: leden worden lokaal aangewezen waarbij het aantal leden

Nadere informatie

Notitie raadsvragen in soorten en maten

Notitie raadsvragen in soorten en maten Notitie raadsvragen in soorten en maten Aanleiding Het komt regelmatig voor dat raadsleden een vraag willen stellen aan het college. Over een voorstel dat het college aan de raad doet. Over een artikel

Nadere informatie

3. Voorstel tot aanwijzing lid Drechtstedenbestuur Brief (4) Voorstel: De heer H. Mirck aanwijzen als lid van het Drechtstedenbestuur

3. Voorstel tot aanwijzing lid Drechtstedenbestuur Brief (4) Voorstel: De heer H. Mirck aanwijzen als lid van het Drechtstedenbestuur GEWIJZIGDE VERSIE De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 6 november 2012 in het gemeentehuis van Zwijndrecht gehouden wordt van

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 3. Ingekomen stukken De ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 3. Ingekomen stukken De ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen. Vastgesteld samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 4 oktober 2011 De volgende plenaire vergadering van de Drechtraad vindt plaats op 1 november 2011. Locatie: 1. Opening

Nadere informatie

Nr. Onderwerp Stukken (bijlagenr.) De lijst van ingekomen stukken voor kennisgeving aannemen.

Nr. Onderwerp Stukken (bijlagenr.) De lijst van ingekomen stukken voor kennisgeving aannemen. Aan de leden van de Drechtraad, Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad op dinsdag 3 december 2013 van 21.30-22.30 uur in het Gemeentehuis van Zwijndrecht, Raadhuisplein 3.

Nadere informatie

Vergadernotitie voor de Drechtraad op 7 december 2010

Vergadernotitie voor de Drechtraad op 7 december 2010 Bijlage 1 Vergadernotitie voor de Drechtraad op 7 december 2010 Onderwerp Ingekomen stukken Agendapunt 3 datum 10 november 2010 steller Hanneke Moret doorkiesnummer 078 6398515 e-mail regiogriffie@drechtsteden.nl

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van ; gehoord de Commissie Burgerzaken van 18 juni 2003;

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van ; gehoord de Commissie Burgerzaken van 18 juni 2003; De Raad van de gemeente Sint Anthonis; gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 29-4- 2003; gehoord de Commissie Burgerzaken van 18 juni 2003; BESLUIT: Vast te stellen de

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Tweede Kamer, 57e vergadering, donderdag 23 februari 2017

Tweede Kamer, 57e vergadering, donderdag 23 februari 2017 Tweede Kamer, 57e vergadering, donderdag 23 februari 2017 Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 en Besluit rechtsbijstand- en toevoegcriteria o Termijn inbreng o Termijn antwoord o stemmingen Aan de

Nadere informatie

MPGR GR Aan de Drechtraad Postbus AP DORDRECHT. Dordrecht, 10 juni 2013

MPGR GR Aan de Drechtraad Postbus AP DORDRECHT. Dordrecht, 10 juni 2013 SP DORDRECHT 1 1I 1 MPGR32013061209110050 GR3 12.06.2013 0050 g k 5 Usik M er wedestr aat 275 3313 GT DORDRECHT spil Aan de Drechtraad Postbus 619 3300 AP DORDRECHT Dordrecht, 10 juni 2013 Onderwerp: meev

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021

Rapport. Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021 Rapport Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) is

Nadere informatie

15 september 2014 8 2014/ n.v.t. wethouder H.G. Engberink

15 september 2014 8 2014/ n.v.t. wethouder H.G. Engberink Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 15 september 2014 8 2014/ n.v.t. wethouder H.G. Engberink Kenmerk 14.405692

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

De raadsvergadering is openbaar en wordt gehouden in het raadhuis in Schaijk (Pastoor van Winkelstraat 5).

De raadsvergadering is openbaar en wordt gehouden in het raadhuis in Schaijk (Pastoor van Winkelstraat 5). Vergadering Gemeenteraad 24-05-2007 Plaats: Raadshuis van Landerd, Pastoor van Winkelstraat 5, Schaijk Tijd: 18:30 Voorzitter: De raadsvergadering is openbaar en wordt gehouden in het raadhuis in Schaijk

Nadere informatie

Besluitenlijst agendacommissie 27 augustus 2013

Besluitenlijst agendacommissie 27 augustus 2013 enlijst agendacommissie 27 augustus 2013 1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda Aanwezig zijn de dames De Smoker, Ruisch, Van Dongen, Witsen Elias, Veldhuijzen- ten Kate en Van Hall (griffier) en

Nadere informatie

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.)

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.) De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 15 januari 2013 in het Stadhuis, Stadhuisplein 1 te Dordrecht gehouden wordt van 19.30-23.00

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

Nr. Onderwerp Stukken (bijlagenr.) Voor kennisgeving aannemen. stukken * Vaststellen van het concept verslag van de Drechtraad op 11 juni 2013.

Nr. Onderwerp Stukken (bijlagenr.) Voor kennisgeving aannemen. stukken * Vaststellen van het concept verslag van de Drechtraad op 11 juni 2013. De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 2 juli 2013 in het Stadhuis van Dordrecht (Stadhuisplein 1) gehouden wordt van 18.00-23.30

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater)

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) 18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) Bijdrage 1 e termijn Voorzitter, Hoe staat de DOP tegenover het project dierenpark / centrum / theater? Wij zouden er

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005 VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005 Onderwerp: Voorzitter: Aanwezig zijn de leden: Griffie: Portefeuillehouders: Financieel meerjarenbeleid

Nadere informatie

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis.

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis. Vragen en antwoorden over de ideeënmarkt De raad van Beuningen organiseert deze ideeënmarkt voor het eerst, dus voor alle duidelijkheid hebben we een aantal mogelijke vragen (met antwoorden) voor u op

Nadere informatie

Welkom. bij de. gemeenteraad

Welkom. bij de. gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad. De raad neemt beslissingen over allerlei belangrijke zaken in de gemeente. Of het nu gaat om toeristenbelasting

Nadere informatie

Beleidsregel Bonus Vrijwilligerswerk (nieuw vastgesteld op: 11 januari 2012 en gewijzigd op: 7 februari 2013 en 5 september 2013)

Beleidsregel Bonus Vrijwilligerswerk (nieuw vastgesteld op: 11 januari 2012 en gewijzigd op: 7 februari 2013 en 5 september 2013) Beleidsregel Bonus Vrijwilligerswerk (nieuw vastgesteld op: 11 januari 2012 en gewijzigd op: 7 februari 2013 en 5 september 2013) Artikel 1 1. De meerderjarige belanghebbende jonger dan de pensioengerechtigde

Nadere informatie

Zaaknummer: Sliedrecht, 31 maart Onderwerp: Benoeming (plaatsvervangende) leden Drechtraad en toekenning van de stemgewichten

Zaaknummer: Sliedrecht, 31 maart Onderwerp: Benoeming (plaatsvervangende) leden Drechtraad en toekenning van de stemgewichten Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Zaaknummer: Sliedrecht, 31 maart 2014 Onderwerp: Benoeming (plaatsvervangende) leden Drechtraad en toekenning van de stemgewichten Beslispunten De heren

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Wijchen

De Gemeenteraad van Wijchen De Gemeenteraad van Wijchen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Wijchen gehouden op 30 juni 2016 1. Vaststellen notulen van de vergadering van 12 mei 2016, voorgezet

Nadere informatie

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 16 juni 2010

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 16 juni 2010 bijlage 18 Vergadernotitie voor de Drechtraad van 16 juni 2010 Onderwerp Verkorting referteperiode Langdurigheidstoeslag tot 3 jaar en aangepaste Verordening Langdurigheidstoeslag Drechtsteden agendapunt

Nadere informatie

2017D05509 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2017D05509 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2017D05509 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Economische Zaken heeft een aantal vragen en opmerkingen aan de Minister van Economische Zaken voorgelegd over de brief d.d.

Nadere informatie

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur.

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. 0. verslag Aanwezig zijn: De heer A. van Leeuwen, voorzitter. De heren W. Goudriaan, E.A.R. Meesters (vanaf

Nadere informatie

De voorzitter: Ik heet de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van harte welkom, evenals de mensen op de publieke tribune.

De voorzitter: Ik heet de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van harte welkom, evenals de mensen op de publieke tribune. Pensioenonderwerpen Aan de orde is het VAO Pensioenonderwerpen (AO d.d. 06/11). Ik heet de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van harte welkom, evenals de mensen op de publieke tribune.

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE RAAD. Uitvoeringsplan Wet Werk en Bijstand Volgnr Portefeuillehouder wethouder B. van Vessem

VOORSTEL AAN DE RAAD. Uitvoeringsplan Wet Werk en Bijstand Volgnr Portefeuillehouder wethouder B. van Vessem Onderwerp Uitvoeringsplan Wet Werk en Bijstand Volgnr. 2012-004 Portefeuillehouder wethouder B. van Vessem Ambtenaar Ad Huijsman Afdeling Loket Altena Datum voorstel 23 december 2011 Opiniërende raad 31

Nadere informatie

Verordening op het Auditcomité

Verordening op het Auditcomité Verordening op het Auditcomité Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Gennep Officiële naam regeling Verordening op het Auditcomité Citeertitel Verordening auditcomité

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad. Geachte leden van de Raad,

Aan de gemeenteraad. Geachte leden van de Raad, POSTADRES Postbus 20 7500 AA Enschede BEZOEKADRES Langestraat 24 Aan de gemeenteraad TELEFOON 14 0 53 DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 10 juli 2014 H. Teussink UW BRIEF VAN UW KENMERK DOORKIESNUMMER (053)

Nadere informatie

: Vaststelling van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad.

: Vaststelling van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad. Raad : 27 februari 2007 Agendanr. : Doc.nr : B200700726 Team: : Bestuur RAADSVOORSTEL Onderwerp : Vaststelling van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad. Toelichting

Nadere informatie

HET WAALWIJKS VERGADERMODEL

HET WAALWIJKS VERGADERMODEL De Raad Gemeente Waalwijk PRAAT MET DE RAAD HET WAALWIJKS VERGADERMODEL Het Waalwijks vergadermodel 1 Het vergadermodel in het kort Om alle inwoners van de gemeente Waalwijk goed te kunnen vertegenwoordigen,

Nadere informatie

Raadsvoorstel: Onderwerp: Vaststelling Verordening beschermd wonen en opvang 2016

Raadsvoorstel: Onderwerp: Vaststelling Verordening beschermd wonen en opvang 2016 Raadsvoorstel: 2016-1545 Onderwerp: Vaststelling Verordening beschermd wonen en opvang 2016 Datum: 1 maart 2016 Portefeuillehouder: J. Freije Raadsbijeenkomst: 17 maart 2016 Raadsvergadering: 7 april 2016

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) Nr: 0217 7 RV Agendapunt: 7 Datum: 20 januari Datum: Raadsvergadering, 17 februari Voorstel aan de Raad Onderwerp: Verordening Ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Wijk bij Duurstede Gemeenteblad

Nadere informatie

Notitie namens Westland Verstandig door Peter Duijsens inzake alternatief voorstel op het eerder besproken concept spreektijdregeling

Notitie namens Westland Verstandig door Peter Duijsens inzake alternatief voorstel op het eerder besproken concept spreektijdregeling Notitie namens Westland Verstandig door Peter Duijsens inzake alternatief voorstel op het eerder besproken concept spreektijdregeling De fractie van Westland Verstandig gaat in beginsel niet akkoord met

Nadere informatie

Vijf uitdagingen en aanbevelingen voor de commissievergaderingen Gemeente Dordrecht

Vijf uitdagingen en aanbevelingen voor de commissievergaderingen Gemeente Dordrecht Vijf uitdagingen en aanbevelingen voor de commissievergaderingen Gemeente Dordrecht Op verzoek van Gemeente Dordrecht Anneloes Wepster Auteur Debat.NL Alex Klein klein@debat.nl 023-5629972 www.debat.nl

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad

Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad 1 gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Raadsnummer O4.RZOP8.OOZ Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad Samenvatting Door GroenLinks is in een motie aan de deelnemers van de debattraining

Nadere informatie

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Doelen en doelgroep... 4 2.1. Doelen... 4 2.1.1.

Nadere informatie

Fijnaart, 12 september 2005 t.a.v. Raadsgriffie. Ons kenmerk: pvda2005_196 Postbus AA ZEVENBERGEN Betreft: Initiatiefvoorstel

Fijnaart, 12 september 2005 t.a.v. Raadsgriffie. Ons kenmerk: pvda2005_196 Postbus AA ZEVENBERGEN Betreft: Initiatiefvoorstel Moerdijk Telefoon (0168) 46 20 71 Fax (0168) 46 20 71 Specht 30 moerdijk@pvda.nl 4793 HN Fijnaart www.moerdijk.pvda.nl Gemeente Moerdijk Fijnaart, 12 september 2005 t.a.v. Raadsgriffie Ons kenmerk: pvda2005_196

Nadere informatie

gemeente Bronckhorst Raadsbesluit besluit: Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Behorende bij raadsvoorstel met nummer: 141127/11

gemeente Bronckhorst Raadsbesluit besluit: Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Behorende bij raadsvoorstel met nummer: 141127/11 gemeente Bronckhorst Raadsbesluit Behorende bij raadsvoorstel met nummer: 141127/11 De raad van de gemeente Bronckhorst; gelezen het voorstel van 1 oktober 2014; Gelet op de bespreking in de commissievergadering

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Drechtraad

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Drechtraad De Drechtraad Gezien het voorstel van de Agendacommissie van 16 september 2010 Vast te stellen het navolgende: B E S L U I T : Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Drechtraad

Nadere informatie

De colleges, burgemeesters en raden van Alblasserdam, Hendrik Ido Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht

De colleges, burgemeesters en raden van Alblasserdam, Hendrik Ido Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht Postadres: Postbus 350 3300 AJ Dordrecht De colleges, burgemeesters en raden van Alblasserdam, Hendrik Ido Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht Gemeente Dordrecht Spuiboulevard 300 3311 GR Dordrecht

Nadere informatie

Interne memo. De nadruk ligt dus op de behandeling van de perspectiefnota.

Interne memo. De nadruk ligt dus op de behandeling van de perspectiefnota. Interne memo Aan : Presidium Van : Lenneke van der van der Meer Afdeling : Griffie Datum : Maart 2013 Onderwerp : Behandeling jaarrekening / scenario's voor de toekomst / perspectiefnota en begroting 1.

Nadere informatie

Voor agendapunt 7 Vragen halfuur voor raadsleden (raadsvergadering 25 september)

Voor agendapunt 7 Vragen halfuur voor raadsleden (raadsvergadering 25 september) Voor agendapunt 7 Vragen halfuur voor raadsleden (raadsvergadering 25 september) In de bijlage de ambtelijke beantwoording over hoe het proces tot een fusiemelding bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Openbaar lichaam Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Het Algemeen bestuur van het openbaar lichaam ; Gelet op artikel 6 derde lid van de Gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam ; Gelet op

Nadere informatie

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht; Regeling behandeling rechtspositionele bezwaren regio Drechtsteden

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht; Regeling behandeling rechtspositionele bezwaren regio Drechtsteden Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht; gelet op de bereikte overeenstemming in het Netwerk Georganiseerd Overleg van 20 april 2012; Vast te stellen de navolgende regeling:

Nadere informatie

Openbaar (verderop aangeven waarom) Onderwerp: Wijziging doelgroep en gemeentelijke bijdrage collectieve zorgverzekering.

Openbaar (verderop aangeven waarom) Onderwerp: Wijziging doelgroep en gemeentelijke bijdrage collectieve zorgverzekering. Openbaar (verderop aangeven waarom) Onderwerp: Wijziging doelgroep en gemeentelijke bijdrage collectieve zorgverzekering. Rapport aan B&W d.d. 2 december 2014 Secretaris Pauline van Gelder & Arnold den

Nadere informatie

Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid Zaltbommel 2012. Algemene informatie. Gegevens van de regeling. Overige informatie

Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid Zaltbommel 2012. Algemene informatie. Gegevens van de regeling. Overige informatie Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid Zaltbommel 2012 Algemene informatie Gegevens van de regeling Bestuursorgaan dat regeling vaststelde Gemeenteraad van Zaltbommel d.d. 13 september 2012 Officiële

Nadere informatie

Voorzitter: mr. drs. G.A.A. Verkerk Secretaris: de heer R. van Nood. Aanwezig zijn de leden: Delft J. Vreugdenhil, G.A.A. Verkerk, M.A.

Voorzitter: mr. drs. G.A.A. Verkerk Secretaris: de heer R. van Nood. Aanwezig zijn de leden: Delft J. Vreugdenhil, G.A.A. Verkerk, M.A. Verslag van de bijeenkomst van het algemeen bestuur van het Stadsgewest Haaglanden op woensdag 1 juli 2015 in het Stadhuis van de gemeente Delft (opening 19.39 uur). Voorzitter: mr. drs. G.A.A. Verkerk

Nadere informatie

Algemene beschouwingen CDA Weert

Algemene beschouwingen CDA Weert Algemene beschouwingen CDA Weert begroting 2016 www.cdaweert.nl Algemene Beschouwingen CDA Weert op de begroting 2016 van de gemeente Weert Dames en heren, hierbij de beschouwingen van het CDA op de voorliggende

Nadere informatie

Vergadernotitie voor de Adviescommissie Werk, Zorg en Inkomen van 18 februari 2009

Vergadernotitie voor de Adviescommissie Werk, Zorg en Inkomen van 18 februari 2009 datum 3 februari 2009 Steller I. van Montfoort Telefoonnummer 6396791 Email ie.van.montfoort@drechtsteden.nl portefeuillehouder BC J. Lavooi Vergadernotitie voor de Adviescommissie Werk, Zorg en Inkomen

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Aan de raad AGENDAPUNT 3 Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Voorstel: 1. De kaders uit het beleidsplan 'Werken werkt!' vaststellen, zijnde: a. als doelstellingen: - het bevorderen van de mogelijkheden

Nadere informatie

Algemene beschouwingen GroenLinks Drechtsteden

Algemene beschouwingen GroenLinks Drechtsteden 15 januari 2012 Algemene beschouwingen GroenLinks Drechtsteden Voorzitter; Bij de vaststelling van de primaire begroting op 3 juli 2012 hebben wij geconstateerd dat het een beleidsarme begroting was, vanwege

Nadere informatie

Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie

Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie Raadsvergadering : 27 oktober 2008 Agendapunt : 6 Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie Samenvatting

Nadere informatie

Politieke Avond Gooise Meren Handleiding / Algemene beschrijving.

Politieke Avond Gooise Meren Handleiding / Algemene beschrijving. Politieke Avond Gooise Meren Handleiding / Algemene beschrijving. 1. Inleiding In deze handleiding/beschrijving wordt aangegeven wat het doel c.q. karakter is (van de verschillende onderdelen) van de Politieke

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw H. Hoekstra

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL

GEMEENTE SCHERPENZEEL GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 27 januari 2015 Raadsvergadering : 5 maart 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : Geen Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door: Naam

Nadere informatie

Aan het bestuur van de GR Drechtsteden. Datum: 8 november 2010. Geacht bestuur,

Aan het bestuur van de GR Drechtsteden. Datum: 8 november 2010. Geacht bestuur, Aan het bestuur van de GR Drechtsteden Datum: 8 november 2010 Geacht bestuur, Hierbij vragen wij u, ten aanzien van de financiële ontwikkelingen in de Drechtsteden in 2010, of u onze visie deelt en of

Nadere informatie

Met deze regering zal de economie niet herstellen. Dat betekent dat de er nog heel wat boven ons hoofd hangt.

Met deze regering zal de economie niet herstellen. Dat betekent dat de er nog heel wat boven ons hoofd hangt. Kadernota 2013 en 2017 Meningsvorming: Vooropgesteld de verkiezingen staan voor de deur, veel van wat wij in de kadernota en later begroting vast stellen, leggen wij vast voor de volgende raadsperiode.

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2013/11979 Datum : 3 juni 2013 Programma : Economie, Werk en Inkomen Blad : 1 van 6 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder

Nadere informatie

Raadsvoorstel 48 Vergadering 27 juni Gemeenteraad. Onderwerp : Verordening behandeling bezwaarschriften Helmond 2017.

Raadsvoorstel 48 Vergadering 27 juni Gemeenteraad. Onderwerp : Verordening behandeling bezwaarschriften Helmond 2017. Raadsvoorstel 48 Vergadering 27 juni 2017 Gemeenteraad Onderwerp : Verordening behandeling bezwaarschriften Helmond 2017. B&W vergadering : 23 mei 2017 Zaaknummer : 33366337 Dienst / afdeling : BJO- Bestuurs

Nadere informatie

Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant

Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant Venlo, 5 november 2010 Begroting 2011-2014 Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant Venlo moet bezuinigen. Bezuinigen betekent dat de gemeenteraad vandaag besluit te stoppen met wat we gisteren

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Castricum 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Castricum 2015 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Castricum 2015 De raad van de gemeente Castricum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 oktober [nummer]; gelet op

Nadere informatie

De voorzitter van de commissie, Dezentjé Hamming-Bluemink

De voorzitter van de commissie, Dezentjé Hamming-Bluemink VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Financiën hebben enkele fracties de behoefte om over de brief van de staatssecretaris van Financiën, d.d. 8 juli 2011, inzake de motie

Nadere informatie

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008 Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën d.d.

Nadere informatie

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 1 Nr. 5.16 Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 Aanwezig: De heer J.B. Wassink, voorzitter raad Mevrouw J. Hofman, griffier Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA De heer

Nadere informatie

Aan de orde is het VAO Mantelzorg / Vrijwilligerswerk (AO d.d. 14/11).

Aan de orde is het VAO Mantelzorg / Vrijwilligerswerk (AO d.d. 14/11). Mantelzorg en vrijwilligerswerk Aan de orde is het VAO Mantelzorg / Vrijwilligerswerk (AO d.d. 14/11). Een hartelijk woord van welkom aan de staatssecretaris. Aan dit korte VAO doen acht leden mee; naar

Nadere informatie

Concept verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 5 maart 2013 Locatie: Gemeentehuis van Zwijndrecht

Concept verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 5 maart 2013 Locatie: Gemeentehuis van Zwijndrecht Concept verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 5 maart 2013 Locatie: Gemeentehuis van Zwijndrecht 1. Opening De vice voorzitter, de heer Loos: Dames en heren, welkom vanavond bij de

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

Voorstel tot invoering van een nieuw instrument van de raad tijdens raadsvergaderingen.

Voorstel tot invoering van een nieuw instrument van de raad tijdens raadsvergaderingen. ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 18 juni 2009 1 OPSTELLER VOORSTEL: Griffier AFDELING: Griffie PORTEFEUILLEHOUDER: N.v.t. Agendapunt: No. /'05 Dokkum, 19 mei 2009. Onderwerp: Spoeddebat.

Nadere informatie

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 26-09-2007

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 26-09-2007 Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 26-09-2007 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën d.d.

Nadere informatie

Portefeuillehouder Datum H.L.J. Mirck 28 juni 2013 Steller E-mail Telefoonnummer Marien Jongkind marien.jongkind@gemeentemolenwaard.

Portefeuillehouder Datum H.L.J. Mirck 28 juni 2013 Steller E-mail Telefoonnummer Marien Jongkind marien.jongkind@gemeentemolenwaard. VOORSTEL DRECHTRAAD Portefeuillehouder Datum H.L.J. Mirck 28 juni 2013 Steller E-mail Telefoonnummer Marien Jongkind marien.jongkind@gemeentemolenwaard.nl 06-10525667 Onderwerp Raadsopdracht en financiering

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein is in de huidige opzet gestart sinds eind 2013. De wijze waarop voorheen de WMO raad was ingericht voldeed voor

Nadere informatie

Feedback is een mededeling aan iemand die hem informatie geeft over hoe zijn gedrag wordt waargenomen, begrepen en ervaren.

Feedback is een mededeling aan iemand die hem informatie geeft over hoe zijn gedrag wordt waargenomen, begrepen en ervaren. FEEDBACK WAT IS FEEDBACK EIGENLIJK? Feedback is een mededeling aan iemand die hem informatie geeft over hoe zijn gedrag wordt waargenomen, begrepen en ervaren. Hiermee is feedback een belangrijk middel

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Participatiebonus

Hoofdstuk 1. Participatiebonus Beleidsregels Participatiebonus en Bonus Vrijwilligerswerk Drechtsteden 2016 Het Drechtstedenbestuur; gelezen het advies van het Portefeuillehoudersoverleg Sociaal d.d. 6 december 2016, gelet op artikel

Nadere informatie

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg Stap 6: Deel 2 6.2.1 Dealen met afleiding onderweg In het tweede deel van jullie experiment ga je verder met het ondernemen van ACTies die je met de anderen hebt afgesproken te doen. Daarnaast krijg je

Nadere informatie

VNG ledenbrief Gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 24 oktober 2017

VNG ledenbrief Gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 24 oktober 2017 Van: VNG Aan: Stadhuis Onderwerp: Lbr. 17/060 - Gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) Datum: dinsdag 24 oktober 2017 15:17:29 Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser B VNG ledenbrief Gratis Verklaring Omtrent

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Raad. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d. gfedcb Akkoordstukken. (paraaf adjunct-secretaris) Bijlagen

Raad. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d. gfedcb Akkoordstukken. (paraaf adjunct-secretaris) Bijlagen Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team ST/PZ/KZ Iinkomstenvrijlating langdurigheidstoeslag WWB 1- Notagegevens Notanummer 2007.00896 Datum 24-1-2007 Portefeuillehouder Weth.

Nadere informatie

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Maastricht. Nr. 99763 26 oktober 2015 Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht 2015 DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, gezien

Nadere informatie

Een schriftelijke bevestiging van de subsidietoekenning en/of van dit (bestuurs)standpunt hebben wij nog niet mogen ontvangen.

Een schriftelijke bevestiging van de subsidietoekenning en/of van dit (bestuurs)standpunt hebben wij nog niet mogen ontvangen. CK* BDK/^z- ci) MPGR932754 GR1 31..29 754 Aan de leden van de Drechtraad Postbus 619 33 AP Dordrecht Leer geld Vereniging van Stichtingen Leergeld in Nederland Stichting Leergeld Drechtsteden Postbus 81

Nadere informatie

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld.

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld. Begrippenlijst gemeenteraad Absolute meerderheid Manier van besluiten waarbij een voorstel is aangenomen als meer dan de helft van alle uitgebrachte stemmen vóór is. Agenda Programma van de vergadering,

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga, W.

Nadere informatie

Werkprocessen gemeenteraad. bijlage bij het Reglement van Orde 2012

Werkprocessen gemeenteraad. bijlage bij het Reglement van Orde 2012 Werkprocessen gemeenteraad bijlage bij het Reglement van Orde 2012 Vastgesteld op 10 juli 2012 1 Inhoudsopgave 1. Algemene aspecten vergaderingen 1.1 raads informatie systeem (ris) 1.2 beeld- en geluidopnames

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

Raad V200701046 versie 3 december 2007. Verordening functioneringsgesprekken burgemeester

Raad V200701046 versie 3 december 2007. Verordening functioneringsgesprekken burgemeester Raadsvoorstel Inleiding:In 2006 is met de fractievoorzitters de afspraak gemaakt dat er in de loop van 2007 een functioneringsgesprek zou worden gehouden met de burgemeester. In het kader van de voorbereiding

Nadere informatie

Aan de orde is de behandeling van: - het verslag van een schriftelijk overleg over de vaste boekenprijs (32641, nr. 16).

Aan de orde is de behandeling van: - het verslag van een schriftelijk overleg over de vaste boekenprijs (32641, nr. 16). Vaste boekenprijs Aan de orde is de behandeling van: - het verslag van een schriftelijk overleg over de vaste boekenprijs (32641, nr. 16). De beraadslaging wordt geopend. Voorzitter. Op 20 december 2011

Nadere informatie

BESLUIT DRECHTRAAD d.d. 2 december 2014

BESLUIT DRECHTRAAD d.d. 2 december 2014 BESLUIT DRECHTRAAD d.d. 2 december 2014 Portefeuillehouder Steller E. van de Burgt M.J. van der Hammen Onderwerp Verordening cliëntenparticipatie werk en inkomen Drechtsteden 2015 DE DRECHTRAAD Gezien

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE ABZ d.d. 29 februari 2016 (reguliere aanvang: uur).

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE ABZ d.d. 29 februari 2016 (reguliere aanvang: uur). BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE ABZ d.d. 29 februari 2016 (reguliere aanvang: 20.00 uur). Een integrale geluidsopname van deze informele bijeenkomst van deze raadscommissie

Nadere informatie

Verslag vergadering rekenkamercommissie d.d. 11 januari Aanwezig:

Verslag vergadering rekenkamercommissie d.d. 11 januari Aanwezig: Verslag vergadering rekenkamercommissie d.d. 11 januari 2016 Dinsdag 12 januari vindt een gesprek plaats met een kandidaat voor de vacante positie. Indien dit gesprek positief verloopt zal aan de beide

Nadere informatie

Ad Jongenelen, Carola van t Schip en Frank Reiber

Ad Jongenelen, Carola van t Schip en Frank Reiber Spelregels Jongerengemeenteraad 19 februari 2015 Er zijn 2 onderwerpen (agendapunten): - Veiligheid - Openings- en sluitingstijden van de horeca Regels van de vergadering - Ieder onderwerp/ agendapunt

Nadere informatie

Woningzoekende: degene die zich heeft aangemeld voor een beschikbare woning van de SOR in de vrije sector.

Woningzoekende: degene die zich heeft aangemeld voor een beschikbare woning van de SOR in de vrije sector. REGLEMENT KLACHTEN- EN GESCHILLENCOMMISSIE SOR 1. Definities Huurder: een huurder van een woning of woonruimte van de SOR. Voor de toepassing van dit reglement wordt onder huurder eveneens verstaan de

Nadere informatie

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanten van Careyn over het consultatiebureau Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

Voorzitter: Van Miltenburg. Mededelingen

Voorzitter: Van Miltenburg. Mededelingen Voorzitter: Van Miltenburg Mededelingen Op de tafel van de Griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de

Nadere informatie