ORA Borculo, inv.nr. 209 Landgericht, "Ordinaris landgericht-prothocol"

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ORA Borculo, inv.nr. 209 Landgericht, "Ordinaris landgericht-prothocol""

Transcriptie

1 ORAB Grietjen Reekers e.v. o.l. Jan Becking, betreft re quest m.b.t. halfscheid, ingekomen dd ORAB Jan Becking o.l. e.v. Grietjen Reekers ORAB Jan Bekking z.v. Grietjen Reekers en Jan Becking ORAB Geertjen Bekking d.v. Grietjen Reekers en Jan Becking ORAB Wilmken Bekking d.v. Grietjen Reekers en Jan Becking ORAB Charlotta Megtelt Duthe gnt. Buth tot Mensink, betreft verkoop percelen houtgewas. ORAB Mensink havesathe ORAB Tijberink curator ORAB juffer Markel, ORAB Rotgerus Batenborg pagter de generale middelen de voogdij Eibergen, 1749 en 1750: schuldeiser ORAB Anthonij Franck medestaander ORAB Hendrik Kalf pagter het hoofd- en paarden geld de voogdij Eibergen. ORAB Jan Spencke, te Olden Eibergen ORAB Gerrijt Colthof Mallum buurschap 't Loo ORAB Hendrik Holters Eibergen ORAB weduwe Bekkink zie zaak dd , pag. 1, betreffende halfscheid. ORAB Jan Velthuijs, te ORAB Jan Bekkink voor zich zelf en zijn moeder ORAB D. Tijberink ORAB Tieleman Cate, ten ORAB Weddelink Neede burgemeester ORAB Velthuijs Geesteren erve ORAB G.G., dr. Wijginck schuldeiser ORAB David Wijginck ORAB Philippus Maalderink e.v. Geertruid Luckink ORAB Geertruid Luckink e.v. Philippus Maalderink ORAB Winkel Neede buurschap Hoonte; veldnaam ORAB Reefhorst Neede buurschap Hoonte; veldnaam ORAB Jan Maalderink Neede eigenaar belendend perceel ORAB Gerrit Rellekers, te Neede eigenaar belendend perceel ORAB Pieter Oijen gedaagde, vervolg zaak dd ORAB C., dr. Cate, ten ORAB Teunis Schothorst Gelselaar Rotmeester: betreft zaak die op 24 dec voor het schol tengericht Lochem is gepasseert (roof) ORAB Jan Broekhuijs Gelselaar Rotmeester, alias Jan de Weert ORAB Jan Weert, de Gelselaar Rotmeester, alias Jan Broekhuijs ORAB Egbert Stokkink Gelselaar Rotmeester ORAB Jan Nijhoff Rotmeester ORAB Griete Bartels weduwe Jan ten Broekhuijs ORAB Jan Broekhuijs, ten o.l. e.v. Griete Bartels ORAB Garrit Broekhuijs, ten z.v. Jan ten Broekhuijs en Griete Bartels ORAB Jannes Broekhuijs, ten z.v. Jan ten Broekhuijs en Griete Bartels ORAB Jan Broekhuijs, ten z.v. Jan ten Broekhuijs en Griete Bartels ORAB Hendrik Broekhuijs, ten z.v. Jan ten Broekhuijs en Grite Bartels ORAB H.R. Fleming, betreft heffing ac cijns: Kannen accijs, Gruijte ketel of Ko- ninksaccijs; schuldeiser (H.R.= Hei lige Roomse) ORAB G. Honhoff Eibergen Slijter en tapper ORAB Jan Smits Eibergen Slijter en tapper ORAB Fredrik Weeme, ter Eibergen Slijter en tapper ORAB Hendrikus Weeme, ter Mallem Mallemse molen ORAB weduwe Raa, ten ORAB Garrit Honhoff ORAB Gerardus Weeme, ter ORAB Willem Becking ORAB Hendrik Rosink ORAB Garrit Albink ORAB Berent Mengersen verzoek tot restitutie boete ORAB Jan Broekhuijs, ten broer Hendricus ten Broekhuijs. ORAB Hendricus Broekhuijs, ten broer Jan ten broekhuijs ORAB J.H. Abbink procureur bij het Lantgerighte, schuldeiser ORAB Harmannus Abbink Eibergen o.l. e.v. Wilmina ten Grotenhuijs ORAB Wilmina Grotenhuijs, ten o.l. e.v. Harmannus Abbink ORAB Bernard, dr. Hunink ORAB dr. Hekking Breedevoort Landtschrijver ORAB Gerrit Abbink eigenaar belendend perceel ORAB Harmannus Bouwmeisters eigenaar belendend perceel ORAB Holsmanshuijs ORAB Heemstede veldnaam ORAB Bijk veldnaam ORAB Jan Hagens Geesteren geschil m.b.t. betaling, broeder Harmen Hagens. ORAB Jan Willem Harkel, ter pachter over de generale middelen der voogdij Geesteren ORAB Hend. Broeke, ten wonend tussen Borculo en Geesteren ORAB J.W. Veldink voogt geesteren ORAB Harmen Hagens broeder Jan Hagens ORAB burgemeester Maedt, ter ORAB Harmen Hagens broeder Jan Hagens, vervolg proces , pag. 24. ORAB Jan Willem Harkel, ter ORAB Jan Hagens broeder Harmen Hagens

2 ORAB Fleming, Be treft specificatie kosten akte dd , pag. 22 ORAB Berent Mengers ORAB Jan Brouckhuijs, ten ORAB Bernhard Engelbert Abbinck gevolmachtigde Aleide Abbink, vervolg zaak dd , pag. 22: protest tegen de peindinge. ORAB Aleida Abbink wed. Willem Abbink, boedelhoud ster ORAB Willem Abbink o.l. e.v. Aleida Abbink ORAB Hermanus Abbink o.l. broeder Willem Abbink ORAB Jan Hendrik Abbink ORAB school, het huis tegenover de Eibergen ORAB Ontink gaarden veldnaam ORAB Holsmans huijs ORAB Hemstede veldnaam ORAB Bijk veldnaam ORAB Jan Willem Harkel, ter vervolg proces , pag. 26 ORAB Harmen Hagens ORAB Pieter Oijen, Dupliek ORAB C., dr. Cate, ten ORAB Gerrit Jalink zoon Willem Jalink, alias Gerrit Hallers ORAB Gerrit Hallers zoon Willem Jalink, alias Gerrit Jalink ORAB Arent Sroon ORAB Willem Jalink Vader Gerrit Hallers, alias Willem Hallers ORAB Willem Hallers Vader Gerrit Hallers, alias Willem Jalink ORAB Antonij Franck pachter het hooftgeld der stad en schependom Borculo: schuldeiser ORAB Garrijt Tegeler ORAB Jan Bannink ORAB weduwe n.n. weduwe Joseph Meijer ORAB Joseph Meijer o.l. e.v. n.n.; jood ORAB Jan Havehorst, te uit het schependom ORAB Jan Wessels dienaar, gerichtsbode ORAB Wilhelmina Boerhof laatst weduwe Willem Hävekes ORAB Willem Havekes o.l. e.v. Wilhelmina Boerhof. ORAB Hendrik Giebers op den Emmaus ORAB Emmaus ORAB C., dor Cate, ten inventaristaie processtukken ORAB P. Oijen, ORAB Triene Geerdink weduwe Jan Geerdink: volmacht betreffende erfenis ORAB Jan Geerdink o.l. e.v. Triene Geerdink ORAB Jan Lucas momber Triene Geerdink ORAB Arent Geerdink ORAB Jan Cooldewei ORAB Anna Hagens weduwe Jan Morgensteerne: uit koop uit erfenis ORAB Jan Morgensteerne o.l. e.v. Anna Hagens ORAB Jenneken Rotgers o.l. e.v. Arent Stroom ORAB Arent Stroom e.v. o.l. Jenneken Rotgers ORAB Reintjen Morgensteerne d.v. Jan Morgensteerne en Anna Hagens ORAB Garritjen Morgensteerne d.v. Jan Morgensteerne en Anna Hagens ORAB Hendrik Jan Simons betreft opschorting proces ORAB Willem Twenhuijs ORAB Harm. Weddelink momber over Gerrit Eggink: Request betreffende uitsel betaling ORAB Henr. Weddelink momber over Gerrit Eggink ORAB Gerrit Eggink z.v. Jan Eggink; (Hendrik in antwoord!!) ORAB Jan Eggink o.l. vader Gerrit Eggink ORAB Derk Eggink ORAB G.D. Fleming, betreft heffing "Kannenacceijs", "Gruite Ketel of Koningsaccijs" ORAB Hendrik Jan Cate, ten Neede tapper en slijter bieren ORAB Jan Olthoff Neede tapper en slijter bieren ORAB Philippus Maalderink Neede tapper en slijter bieren ORAB Hendrik Olthaar Neede tapper en slijter bieren ORAB Garrit Cate, ten Neede tapper en slijter bieren ORAB Jacob Weddelink Neede tapper en slijter bieren, o.l. e.v. n.n. ORAB n.n. Neede wed. Jacob Weddelink ORAB Garrit Meijer Neede tapper en slijter bieren ORAB Jan Wanssink Neede tapper en slijter bieren, o.l. e.v. n.n. ORAB n.n. Neede wed. Jan Wansink ORAB Goossen Harperink Neede tapper en slijter bieren ORAB Willem Meijer Neede tapper en slijter bieren ORAB Bernhard Abbink ontger der verpondingen : be treft achterstallinge verpondingen Engelb., dr. ORAB Jan Overbekkink Haarlo bouwman op 't erve Overbekkink ORAB Overbekkink Haarlo erve ORAB Jan Forkink Huirne bouwman op het erve Forkink ORAB Derk Forkink Huirne bouwman op het erve Forkink ORAB Forkink Huirne erve ORAB Harmen Hulhorst Gelselaar bouwman op het erve Hulhorst ORAB Hulhorst Gelselaar erve ORAB Geert Nijhof Gelselaar bouwman op het Nijhof

3 ORAB Nijhof Gelselaar erve ORAB Gerrit Freriks percelen onder Gelselaar ORAB Wijchert Eggink Hoonte bouwman op het erve Eggink ORAB Eggink Hoonte erve ORAB Jan Hondelink percelen onder Neede ORAB Albert Middelhuijs Brammelo bouwman op het erve Middelhuijs ORAB Middelhuijs Brammelo erve ORAB Adriaen Poppink Neede buurschap Hengeler; wegens huis en hof, 't land Wibbelink ORAB Wibbelink Neede buurschap Hengeler ORAB Jan Eggink Neede wegens percelen ORAB Jacob Weddelink Neede o.l. e.v.; 't huis en percelen ORAB weduwe Weddelink Neede wed. Jacob Weddelink; 't huis en percelen ORAB Jan Grijsen Mallum bouwman op Grijsen Plaetse ORAB Grijsen Plaetse Mallum erve ORAB Coert Hannink Olden Eibergen bouwman op het goed Hannink ORAB Hannink Olden Eibergen goed ORAB Egbert Spenke Eibergen wegens percelen ORAB Evert Spenke Eibergen wegens percelen ORAB Coert Wolterink Beltrum bouwman op het goed Wolterink ORAB Jan Wolterink Beltrum bouwman op het goed Wolterink ORAB Wolterink Beltrum goed ORAB Jan Roerdink Beltrum bouwman op het goed Roerdink ORAB Gerrit Roerdink Beltrum bouwman op het goed Roerdink ORAB Roerdink Beltrum goed ORAB Henrick Stevens Beltrum bouwman de halfscheid Heijink ORAB Heijink Beltrum halfscheid ORAB Jan Pijper Beltrum ORAB Jurien Menkhorst Avest bouwman op het goed Menkhorst ORAB Menkhorst Avest goed ORAB Willem Schaerlink Lintvelde buwman op het goed Schaerlink ORAB Schaerlink Lintvelde goed ORAB Gerrit Narkfelt, klein Eibergen naam onzeker ORAB Gerrit klein Narkfelt Eibergen naam onzeker ORAB Hendrik Endeman verzoek termijn 8 dagen, m.b.t. verklaring ORAB J.L., dr. Solner advocaat fiscaal Stad en Heerlijk heid Borculo ORAB J.L., dr. Solner advocaat fiscaal Stad en Heerlijk heid Borculo; betreft getuigenis ORAB Hendrik Benneker den ouden ORAB Steven Harmsen Getuige ORAB Hendr. Coeslag Getuige ORAB Jan Wessels Getuige ORAB Lodewijk Hartink Getuige ORAB Hendrik Benneker Geesteren vervolg zaak dd , pag. 65 ORAB Hendrik Endemans Geesteren vervolg zaak dd , pag. 54 ORAB W.H., dr. Lamberg schuldeiser ORAB Garrit Colthoff ORAB Jan Hilbers Geesteren Betreft beschuldi ging "vleeschlijke conversatie" met Geertjen Lanssink ORAB Geertjen Lanssink wordt in verband gebracht "wegens vleeschlijke conversatie" met Jan Hilbers ORAB Derk Smits e.v., "ehevoogt" en gevolmachtige Maria Elisabeth de Klein, be treft verkoop obligatiën ORAB Maria Elisabeth Klein, de e.v. Derk Smits ORAB Anna Sophia Klein, de o.l. zuster Maria Elisabeth de Klein ORAB Geertruid Klein, de o.l. zuster Maria Elisabeth de Klein ORAB Bernh. Abbink ontger de verpondingen der Stad en heerlijkheid Borculo, schuldeiser Engelb., dr. ORAB Harmen Hilhorst ORAB Geert Nijhof ORAB Albert Middelhuijs ORAB Adriaan Poppink ORAB Jan Eggink ORAB Jacob Weddelink ORAB Coert Hannink ORAB Coert Hannink bouwman op Hannink ORAB Hannink erve ORAB Evert Spenke ORAB Garrit Roerdink ORAB Hendrik Stevens ORAB Jan Piper ORAB Garrit Harmeulen verweer betreffende onrechtmatige arrestatie na het varen plaggen ORAB Broeke toponiem ORAB Harmeule molen ORAB Jan Cate, ten ORAB Bernh. Eng. Abbink ontger de verpondingen der, schuldeiser betreft openbare verkoop een pand Harmen Hilhorst en aankondiging openbare verkoop goederen andere schuldena ren. ORAB Harmen Hilhorst schuldenaar ORAB Harmen Hilhorst bouwman op het erve Hilhorst; schuldenaar ORAB Hilhorst erve ORAB Jan Elberink koper ORAB Dries Meerman koper

4 ORAB Jan Wissink koper ORAB Hend. Albers koper ORAB Jan Boink koper ORAB Albert Middelhuijs schuldenaar ORAB Adriaan Poppink schuldenaar ORAB Jan Eggink schuldenaar ORAB Jacob Weddelink schuldenaar ORAB Coert Hannink schuldenaar ORAB Evert Spenke schuldenaar ORAB Gerrit Roerdink schuldenaar ORAB Hendrik Stevens schuldenaar ORAB Jan Pijper schuldenaar ORAB Garrit Harmeule Vervolg akte dd , pag. 72, betreft een paard. ORAB Jan Cate, ten ORAB W.H., dr. Lamberg schuldeiser, betreft salaris en gemaakte kosten ORAB G. Colthof ORAB Colthovsplaatse erve ORAB Jan Cate, ten vervolg akte dd : zie ook bij het Gericht Haaksbergen. ORAB Jan Harmeule vader Gerrit Harmeule ORAB Gerrit Harmeule z.v. Jan Harmeu le ORAB Derk Voeselaars ORAB Willem Kuijpers ORAB Garrit Harmeule vervolg akte dd , pag. 76, betreft borgtocht. ORAB Hendrik Witte, de Brammeler ORAB Jannis Cate, ten ORAB Charlotta Megtelt Duith gnt. Buth tot Mensink, ORAB Willem Schutten Geesteren Bouman; e.v. Derksken N.N. ORAB Derksken n.n. e.v. Willem Schutten ORAB Schuttenstede Cavenplaatse ORAB Mensink Huize ORAB Elshuurne Veldnaam ORAB mevrouw Mensink, ORAB Fleming, Heer der, ORAB Wolterink, de Beltrum bouwman op ORAB Wolterink erve ORAB Schurink, de Beltrum bouwman op ORAB Schurink erve ORAB Groot Hemmink, Beltrum de bouwman op ORAB Hemmink, de bouwman op Groot Beltrum ORAB Groot Hemmink erve ORAB Hemmink, Groot erve ORAB Lieftink, de bouwman op Beltrum ORAB Lieftink erve ORAB Elverink, de bouwman op Beltrum ORAB Elverink erve ORAB Rotink, de bouwman op Beltrum ORAB Rotink erve ORAB Abbink, de bouwman op Beltrum ORAB Abbink erve ORAB Lebbenbrugsen Dijk Toponiem ORAB Charlotta Megtelt Duithe gnt. Buth tot Mensink, ORAB Willem Schutten Geesteren e.v. Derksken N.N. ORAB Derksken n.n. e.v. Willem Schutten ORAB Charlotte Megtelt Duithe gnt. Buth tot Mensink, ORAB Willem Schutten Geesteren e.v. Derksken N.N. ORAB Derksken n.n. e.v. Willem Schutten ORAB Christiaan Harkel, ter koper paard ORAB H. Harkel, ter borg ORAB Jan Revers borg ORAB Christiaan Harmelink koper koe ORAB C. Harkel, ter borg ORAB Claas Wilbers borg ORAB Jurrien Voorst koper os ORAB A.J. Broeker borg ORAB J. Telleman borg ORAB C. Harmelink koper kalf schuldeiser, m.b.t. achterstallige pacht, vervolg akte dd , pag. 82 vervolg akte dd , pag. 88, schuldeiser, betreft verkoop goederen

5 ORAB J. Voorst borg ORAB Goossen Griemelink borg ORAB Hend. Buring koper ORAB J. Gijgink borg ORAB J. Revers borg ORAB Hend. Albers koper ORAB Mol, de koper ORAB J. Wessel junior koper ORAB Jannis Hulbers koper ORAB Garrit Bouman koper ORAB Bouman koper ORAB Jan Schutte koper ORAB C. Harkel, ter koper ORAB freule Munster, koopster ORAB H. Parmesant koper ORAB Gosen Griemelink koper ORAB S. Morgensteern borg ORAB J. Hulbers borg ORAB Jan Boonk koper; naam onzeker ORAB hr. Duithe junior, koper ORAB C. Harkel, ter koper ORAB Roelof Janssen bezitter stuk land ORAB Claes Wilbers bezitter stuk land ORAB Jan Wensink bezitter stuk land ORAB H.H. Duthe, borg ORAB Hend. Stokker borg ORAB Lubberdink koper ORAB Hendrik Tragter schuldeiser, broeder Garrit Schutten ORAB Garrit Schutten broeder Hendrik Tragter ORAB Schuttenplaatse erve en onderpand ORAB Aalbert Biesbeek schuldeiser ORAB Janna Cremers wed. Jan ten Hope ORAB Johanna Cremers wed. Jan ten Hope ORAB Jan Hope, ten o.l. e.v. Johanna Cremers ORAB Derk Hope, ten o.l. persoon, betreft de erven ORAB Hendrik Tragter e.v. Jenneken Schutten< betreft ouderlijke nalatenschap ORAB Jenneken Schutten e.v. Hendrik Tragter, broeder Garrit Schulten ORAB Janna Cremers weduwe Jan ten Hope: betreft verzoek tot het aanstellen twee momberen: in de marge tevens de momberstelling. ORAB Garrit Hope, ten Meerderjarige broeder " 't eerste Bedde", momber ORAB Garrit Bonkink momber ORAB Elsken Jansen Betreft nakomen gedane trouw belofte door zoon de schout tijdens bijslaap. ORAB Scholte Harperink Neede buurschap Noordijk; vader Christiaan Harperink ORAB Christiaan Harperink Neede buurschap Noordijk; Zoon Scholte Harperink ORAB Wennink Meule ORAB Hofmate veldnaam ORAB Fleming, toestemming aan enkele joden om aldaar tegen betaling te wonen: schuldeiser ORAB Moses Ephraims Eibergen ORAB Fleming, Schuldeiser ORAB Meijer Levij Eibergen ORAB C., dr. Cate, ten betreft smaad ORAB Pieter Oijen, ORAB Pieter Oijen, vervolg zaak dd , pag. 107 ORAB C., dr. Cate, ten ORAB Fleming, heer der stad en heerlijkheid Borculo ORAB Berent Mengers ORAB Jan Broekhuis, ten ORAB Fleming, heer der stad en heerlijkheid Borcu lo: vervolg zaak am, pag. 111 ORAB Berent Mengers ORAB Jan Broekhuis, ten ORAB Johan, mr. Schrassert wordt aangehaald: "Velusen practi sijn" ORAB Walsenaar wordt aangehaald: "Practijcq judi cieel" ORAB Fleming, heer der stad en heerlijkheid Borcu lo: vervolg zaak pm, pag. 123 ORAB Berent Mengers ORAB J. Broekhuis, ten ORAB Gerrit Hope, ten momber: verzoelt gerede en ongerede goederen te mogen verkopen teneinde rekeningen te voldoen. ORAB Gerrit Bonkink momber ORAB Johanna Cremer weduwe Jan ten Hope ORAB Jan Hope, ten o.l. e.v. Johanna Cremer ORAB Hinders Hope, ten d.v. Jan ten Hope en Johanna Cremer ORAB Arent Jan Hope, ten d.v. Jan ten Hope en Johanna Cremer ORAB weduwe Olthaar schuldeiser ORAB Hendrik Cate, ten schuldeiser ORAB Gerrit Cate, ten schuldeiser ORAB Isak Thin schuldeiser ORAB Jan Willem Cate, ten schuldeiser ORAB Aelbert Beesbeek, te schuldeiser

6 ORAB Anna Hijlverdink schuldeiser ORAB Hendrik Temmink schuldeiser ORAB Dries Meerman schuldeiser ORAB W.H., dr. Lambergen schuldeiser, verzoek tot beslaglegging ORAB J.H., dr. Basten, ORAB Gerrit Colthof e.v. Grietjen Wittebreuke ORAB Grietjen Wittebreuke e.v. Gerit Colthof ORAB Haarerve of erve Colthof ORAB Colthof, erve Haarerve of ORAB Veltkamp Mallum buurschap 't Loo; veldnaam ORAB Ensinkrot Rekken veldnaam ORAB Pellens Mallum erve cavenstede, de ORAB W.H., dr. Lambergen schuldeiser, verzoek tot verkoop gerede en ongerede goederen, tot betaling schulden ORAB J.H., dr. Basten, ORAB Gerrit Colthof e.v. Grietjen Wittebreuke ORAB Grietjen Wittebreuke e.v. Gerit Colthof ORAB W.H., dr. Lambergen schuldeiser, verzoek tot verkoop gerede en ongerede goederen, tot betaling schulden, vervolg zaak dd , pag. 154 ORAB J.H., dr. Basten, ORAB Gerrit Colthof e.v. Grietjen Wittebreuke ORAB Grietjen Wittebreuke e.v. Gerit Colthof ORAB Colthof Eibergen goed ORAB Jan Colthof ORAB J.W. Harkel, ter pagter de generale middelen voogdij Eibergen, medeschuldeiser ORAB Gosen Swerink koper ORAB Hend. Weeme, ter koper ORAB F, Weeme, ter borg en koper ORAB Arnold Simmelink borg ORAB W. Mellink borg ORAB Cluijvers borg ORAB H. Weeme, ter koper ORAB Arent Polman koper ORAB Jan Smits borg ORAB Hend. Roeterink koper ORAB Derk Temmink koper ORAB G. Colthof koper ORAB G. Vaarwerk koper ORAB Jan Nijhuijs borg ORAB W. Bekkink borg ORAB Nijen Krijter, den koper ORAB Krijter, den Nijen koper ORAB Garrit Rae, te borg ORAB Reijmelink koper ORAB Gerrit Wolf koper ORAB Berent Avink koper ORAB Peter Coerhuijs koper ORAB Berent Maedt, ter koper ORAB H.J. Simons borg ORAB G. Hulshof, ten koper ORAB Berent Nijlandt koper ORAB Sweer Hannink koper ORAB Arn. Simmelink koper ORAB Mulder, de koper ORAB S. Rouhof koper ORAB B. Reuvers koper ORAB Beurkink koper ORAB G. Wolf koper ORAB Jan Lutjen Cormelink borg ORAB Jan Cormelink, borg Lutjen ORAB Biesebeke borg ORAB Derk Pellers borg ORAB Roelof Coelmans koper ORAB Hulshof koper ORAB D. Vunderink koper ORAB J.H. Heulters koper ORAB Colthof Mallum buurschap 't Loo; goed ORAB G.J. Danckerts Borculo ORAB Gerrit Simons Eibergen koster ORAB H. Simons Rekken ORAB J. Schapers Neede schoolmeester ORAB Berent Schulten zoon Gosselik Schulten, bevoegd om namens zijn vader op te treden: schuldeiser ORAB Gosselik Schulten vader Berent Schulten ORAB Garrit Arentsen Bannink Gelselaar

7 ORAB Garrit Bannink, Gelselaar Arentsen ORAB Reijntjen Volkerink ORAB Garrit Honhof Momber, verzoek tot openbare verkoop ongerede goederen uit boedel om schulden te voldoen. ORAB Jan Sladboom momber; broer o.l. Caterina; kuijper ORAB Jan Ludolf gewezen momber ORAB Arent Sladboom broer o.l. Caterina Sladboom; gewezen momber ORAB Caterina Sladboom o.l. zuster Jan en Arent Sladboom, weduwe Garrit Wolf. ORAB Garrit Wolf o.l. eerste man Catarina Slad boom ORAB Geertruijdt d.v. Garrit Wolf en Catarina Sladboom ORAB Hendrik Jan z.v. Garrit Wolf en Catarina Sladboom ORAB Daniel z.v. Garrit Wolf en Catarina Sladboom ORAB Hendrik Bannink e.v. en momber Geultjen Geerdink; betreft dagvaarding door Jan ten Broekhuijs ORAB Geultjen Geerdink e.v. Hendrik Bannink ORAB Evert Bannink e.v. Geertjen Middelhuis ORAB Geertjen Middelhuis e.v. Evert Bannink ORAB Jan Broekhuis junior, gevolmachtigd zoon Grietjen Bartels ten ORAB Grietjen Bartels wed. Jan ten Broekhuijs ORAB Jan Broekhuijs o.l. e.v. Grietjen Bartels. senior. Ten ORAB Tieleman Cate, ten Bloedmomber, verzoek tot veping de vaste goederen in de provincie Overijssel i.v.m. belasting boe del met diverse kapitalen. ORAB Hermannus Weddelink Bloedmomber ORAB J.W. Weddelink ontger, e.v. o.l. Zara toe Lintelo ORAB Zara Lintelo, toe o.l. e.v. J.W. Weddelink ORAB Gerhada Weddelink d.v. J.W. Weddelink en Zara toe Lintelo ORAB Barent Weddelink z.v. J.W. Weddelink en Zara toe Lintelo ORAB Eva Weddelink d.v. J.W. Weddelink en Zara toe Lintelo ORAB Egbert Schulten Buurse schuldeiser ORAB Gasthuijs, de provisoren het Zutphen schuldeiser ORAB Diaconie Neede schuldeiser ORAB Willem Mellink commies, schuldeiser ORAB Henr. Hennink schuldeiser ORAB Harmen Averbekink broeder o.l. Hendrik Averbec king, betreft opeisen erfenis ORAB Berent Furkink man en momber Geesken Biks ORAB Hendrik Averbecking Geesteren buurschap Culsdom; o.l. broeder en oom ORAB Geesken Biks e.v. Berent Furkink, d.v. o.l. Gerrit Averbecking ORAB Gerrit Averbecking o.l. broeder Harm. Averbecking ORAB Jannis Culsdom Geesteren buurschap Culsdom; e.v. Mechteld Averbecking ORAB Mechteld Averbecking e.v. Jannis Culsdom, zuster Hendrik Averbecking ORAB Nicolaas Verstonden naar wiens zaak contra Jacob Wilde man verwezen wordt ORAB Jacob Wildeman ORAB Jan Broekhuis, ten machtiging ORAB Wensink Gelselaar erve en goed, nu de Mengers Caven stede ORAB Mengers Gelselaar voorheen Wensink Cavenstede ORAB R., mr. Brienen, Arnhem Burgemeester der Stad Arnhem en advocaat voor het Hof Gelderland ORAB J.C. Reder of Redeker ORAB J.C. Redeker, Reder of ORAB H.J. Simons Zweert geen schulden te hebben ORAB Willem Twenhuijs ORAB Willem Meijer Hospes Neede schuldeiser ORAB Willem Hospes, Meijer Neede schuldeiser ORAB Hans Jorrien Vosman ORAB H.J., dr. Schmit ORAB W.H., dr. Lamberg vervolg zaak dd , pag. 155, betreffende beslaglegging ORAB J.H., dr. Basten, ORAB Gerrit Colthof e.v. Grietjen Wittebreuke ORAB Grietjen Wittebreuke e.v. Gerrit Colthof ORAB Jan Colthof ORAB Anton Frank pachter de comsumptie en het hoofdgeld de voogdij Eibergen, schuldeiser verzoekt tot beslagleg ging ORAB Rotgerus Batenborg medestander ORAB Claas Borg, ter Eibergen ORAB Willem Bekkink ORAB Jan Slatboom ORAB juffer Veldink ORAB Jan Decherink ORAB Maurits Cazimir ORAB Maurits Cazimir Bentheim Tecklenburg, Tecklenburg, Bentheim Goedheer het erf Laerberg, schuldeiser Goedheer het erf Laerberg, schuldeiser

8 ORAB Laerberg erf ORAB Gerrit Laerberg tijdelijke bouwman op het erf Laerman ORAB Roelof Nihuijs klacht i.v.m. opsluiten paarden ORAB Hermannus Ruirink idem ORAB Hendrik Hesselink ORAB Fleming, Schuldeiser ORAB Berent Mengers ORAB Jan Brouwschuis, ten ORAB Gerrit Laerberg bezitter de Hof te Laerberg, verweer tegen beslaglegging ORAB Mauritz Casimir Bentheim Teclenburgh, ORAB Roelof Nihuijs Zie zaak dd , pag. 190 ORAB Hermannus Ruirink ORAB Hendrik Hesselink ORAB Roelof Nihuis Noordijk Zie zaak dd , pag. 190 en 194 ORAB Hermannus Ruirink Noordijk ORAB Hendrik Hesselink ORAB Harmen Hesselink zie zaak dd. 23 en , pag.'s 190, 194 en 196, zoon Hendrik Hesselink ORAB Hendrik Hesselink vader Harmen Hesselink ORAB Roelof Nihuis Noordijk ORAB Hermannus Ruirink Noordijk ORAB B. Mengers vervolg zaak dd , pag. 192 ORAB Jan Broekhuis, ten ORAB Fleming, ORAB Jenneken Bleumink weduwe en erfuiterse Swier Bleumink, overdacht percelen land ORAB P.L. Santvoort Schoolmeester, assisterend. ORAB Swier Bleumink o.l. e.v. Jenneken Bleumink ORAB Jan Hendrik Bleumink zoon Swier en Jenneken Bleumink ORAB Garrit Lemmen oom Jan Hendrik Bleumink ORAB Jan Lemmen oom Jan Hendrik Bleumink ORAB Reinder Bleumink zoon Jenneken Bleumink, e.v. Jenneken Gebbink ORAB Jenneken Gebbink ORAB Harmen Brinke, ten bezitter land ORAB Frakkinks Beltrum veldnaam (perceel) Maethe ORAB Vrughte, de Beltrum veldnaam (perceel) ORAB Eggink Maat Beltrum veldnaam (perceel) ORAB Groene Bree, de Beltrum veldnaam (perceel) ORAB Snatbree, de Beltrum veldnaam (perceel) ORAB Wassink Boom Beltrum veldnaam (perceel) ORAB Horige Bree Beltrum veldnaam (perceel) ORAB Pent Bree Beltrum veldnaam (perceel) ORAB Goosen Elsman brander, verklaring betreffende "gebrande wateren" ORAB Hendrik Swiers Diepenheim tapper ORAB Harmannus Mathijssen Diepenheim tapper ORAB Arent Jalink Diepenheim tapper ORAB Fleming, vervolg zaak dd , pag. 199 ORAB B. Mengers bouwman Jan ten Broekhuijs ORAB Jan Broekhuijs, ten ORAB Gerhard, mr. Vatebender secretaris der Stadt en Landsschrijver ORAB Aleide Twenhuis zuster Willem Twenhuis, betreft volmacht i.v.m. ruiming behuizing ORAB Willem Twenhuis momber en broeder Aleida Twen huis ORAB Gerrit Simons ORAB Willem Twenhuis Zoon Jan Twenhuis en Jenneken Bekkink; betreft gebruik behuizing. ORAB Aleida Twenhuis dochter Jan Twenhuis en Jenneken Bekkink. ORAB Jan Twenhuis o.l. (1e) e.v. Jenneken Bekkink ORAB Jenneken Bekkink o.l. e.v. Jan Twenhuis ORAB Hendrik Bekkink o.l. Grootvader Willem en Aleida Twenhuis ORAB Gerrit Simons (2e) e.v. Jenneken Bekkink; koster Eibergen ORAB Derk Wenninkmeule Schuldeiser, verzoek tot beslaglegging op Schriebelt ORAB Derk Schriebelt, Wenninkmeule op Schuldeiser, verzoek tot beslaglegging ORAB Schriebelt erve ORAB Lambert Bonkink meerderjarige nagelaten zoon Hendrik Bonkink en Anna Geertruid Olthof ORAB Hendrik Bonkink o.l. e.v. Anna Geertruid Olthof ORAB Anna Geertruid Olthof e.v. Hendrik Bonkink ORAB Lomans huis Neede belendend perceel ORAB Jan Vruink Neede bezitter belendend perceel ORAB Felderop Neede bezitter belendend perceel ORAB Caters Morsch Neede veldnaam ORAB Schurinks Busch Neede veldnaam ORAB Blijk, het Neede veldnaam

9 ORAB Beurink bezitter land ORAB Bie, de bezitter land ORAB Huirne, de Neede veldnaam (halfscheid) ORAB Sogen Camp Neede veldnaam ORAB Meulenbelt, den Neede toponiem? ORAB Tuinhuis, 't Neede veldnaam ORAB Coenraadt Hopen, ten Neede bezitter land ORAB Bevert, den Neede veldnaam ORAB Wepse, de Neede veldnaam? ORAB Tieleman Cate, ten momber ORAB Berent Mengers vervolg zaak, dd , pag. 205 ORAB Jan Broekhuis, ten ORAB Fleming, ORAB T. Cate, ten momber en curator, vervolg zaak dd , pag. 216 ORAB Gerrit Meijers momber en curator ORAB Harmen Olthof o.l. momber en curator ORAB Hendrik Bonkink o.l. e.v. Anna Geertruid Olthof Lammers ORAB Hendrik Lammers, Bonkink o.l. e.v. Anna Geertruid Olthof ORAB Anna Geertruid Olthof e.v. Hendrik Bonkink ORAB Schriebelt verzoeker beslaglegging ORAB Hendrik Bonkink o.l. e.v. Anna Geertruid Olthof Lammers ORAB Hendrik Lammers, Bonkink o.l. e.v. Anna Geertruid Olthof ORAB Anna Geertruid Olthof e.v. Hendrik Bonkink ORAB Gerrit Simons vervolg zaak dd , pag. 208 ORAB Willem Twenhuis ORAB Aleida Twenhuis ORAB Christiena Geerdink Neede weduwe Jan Loesink, verzoek tot aanstellen mombers ORAB Jan Loesink Neede o.l. e.v. Christiena Geerdink, eer der e.v. o.l. Gertruij Wensink ORAB Gertruij Wensink o.l. (1e) e.v. Jan Loesink ORAB Janna Loesink d.v. Jan Loesink en Geertruij Men sink ORAB Willem Loesink z.v. Jan Loesink en Geertruij Men sink ORAB Trijntjen Loesink d.v. Jan Loesink en Geertruij Men sink ORAB Gerrit Smit schuldeiser ORAB Gerrit Wensink broeder Geertruij Wensink, mom ber ORAB Hendrik Grijsen neef de kinderen Loesink, momber ORAB Hendrik Griesen momber, betreft verzoek tot verkoop vaste goederen i.v.m. schulden en uitstel betaling. ORAB Gerrit Wensink momber ORAB Jan Loesink o.l. e.v. Christiena Geerdink, eer der e.v. o.l. Gertruij Wensink ORAB Gertruij Wensink o.l. (1e) e.v. Jan Loesink ORAB Janna Loesink d.v. Jan Loesink en Geertruij Men sink ORAB Willem Loesink z.v. Jan Loesink en Geertruij Men sink ORAB Trijntjen Loesink d.v. Jan Loesink en Geertruij Men sink ORAB Cristiena Geerdink weduwe Jan Loesink ORAB Gerrit Smit schuldeiser ORAB Willem Culsdom e.v. Geerten Vrends, volmacht m.b.t. verkoop Goed Culsdom ORAB Geertjen Vrends e.v. Willem Culsdom ORAB Harmen Hagens gevolmachtigde ORAB Gerrit Weeme, ter gevolmachtigde ORAB Culsdom Goed ORAB Hendrica Eijbergen, volmacht, m.b.t. verkoop Sophia ORAB Christina Eijbergen, ORAB Jan Wessels ORAB W.H., dom. Lambergh e.v. Lutgarda Geertruijd Eijbergen ORAB Lutgarda Eijbergen, e.v. Dom. W.H. Lambergh Geertruijd ORAB C., dr. Cate, ten e.v. Catharina Eijbergen ORAB Catharina Eijbergen, e.v. dr. C. ten Cate ORAB Lucas Brinkhof Zutphen mr. kleermaker aan de Saatmarkt ORAB Lange Brugge, de Zutphen toponiem ORAB Ravenschot, Hof Zutphen tegenoverliggende hof ORAB Johanna Maria Worm Zutphen o.l. weduwe Lud. Eijbergen ORAB Lud. Eijbergen, o.l. e.v. Johanna Maria Worm, rig ter. ORAB Derk Wonninkmeule schuldeiser, vervolg zaak dd , pag. 216 op Schriebelt ORAB Derk Schriebelt, Wenninkmeule op schuldeiser, vervolg zaak dd , pag. 216 ORAB Schriebelt Erve ORAB Lambert Bonkink meerderjarige z.v. Hendrik Bonkink en Anna Geertruid Olthof ORAB Hendrik Bonkink o.l. e.v. Anna Geertruid Olthof

10 ORAB Anna Geertruid Olthof o.l. e.v. Hendrik Bonkink ORAB Tieleman Cate, ten momber ORAB G. Meulen, ter gevolmachtigde de magistraat Borculo, schuldeiser ORAB Wanninkserve Geesteren goed ORAB Wensink Geesteren goed ORAB Jurrien Voors ORAB Berent Mengers vervolg zaak dd ORAB Jan Broekhuijs, ten borg ORAB Fleming, ORAB Henderik Broekhuis, ten ORAB F. Geers voogd en gevolmachtigde ORAB Benj. Satink gewezen administrateur over 't geestelijk rentampt deser schap: schuldeiser ORAB Jurrien Menkhors, te ORAB Hendrik Parmesant voogd ORAB Jurrien Menkhorst, te e.v. Jenneken Luttik Esch: schuldbekentenis m.b.t. lening ORAB Jenneken Luttik Esch e.v. Jurrien te Menkhorst ORAB Jan Nahuis, te ORAB Derk Bouwhuis ORAB Jan Nahuijs, te borgstelling, vervolg voorgaande zaak ORAB Derk Bouhuis ORAB Jurrien Menkhorst, te ORAB Benjamin Satink adminstrateur het geestelijke rentampt, schuldeiser ORAB Hendrik Olthaar bevoegd persoon namens moeder Maria te Lintelo: blijft bij standpunt inzake peindinge ORAB Maria Lintelo, te weduwe Othaars ORAB Hendrik Lammers o.l. e.v. Anna Geertruid Olthof ORAB Anna Geertruid Olthof e.v. Hendrik Lammers ORAB Hendricus Bomble, ten ORAB T. Cate, ten momber en curator ORAB Garrit Meijer momber en curator ORAB Henderik Bonkink o.l. e.v. Anna Geertruid Olthof Lammers ORAB Henderik Lammers, Bonkink o.l. e.v. Anna Geertruid Olthof ORAB Anna Geertruid Olthof e.v. o.l. Hendrik Bonkink Lammers ORAB Garrit Wensink Neede tijdelijk diaken, schuldeiser ORAB Roelof Bonkink Neede tijdelijk diaken, schuldeiser ORAB Jan Poppink Neede gewezen diaken ORAB Harmen Otto Olthaar Neede gewezen diaken ORAB Hendrik Bonkink o.l. e.v. A.G. Olthov ORAB A.G. Olthov e.v. Hendrik Bonkink ORAB Mechtelt Robben weduwe Jan Brouwers, schuldeiser ORAB Jan Brouwers o.l. e.v. Mechtelt Robben ORAB Anthonij Brouwer schuldeiser, broeder Jan Brouwer ORAB Hend. Lammers, Bonkink ORAB Hend. Bonkink Lammer ORAB Tileman Cate, ten momber ORAB G. Meiers momber ORAB Lammert Bonkink ORAB F. Geers voogd ORAB Benjamin Satink rentmeester over de geestelijke goederen, schuldeiser ORAB Jan Olthof ORAB F. Geers gevolmachtigde vervolg zaak dd , pag 241 ORAB Benjamin Satink rentmeester over de geestelijke goederen, schuldeiser ORAB Goosen Harperink Verzoek tot arrest op een aan goede ren, als schadeloosstelling voor borgtochten ORAB Claes Rietmeule, te idem ORAB Jan Olthof Neede bezitter huis, brouwerij, schuur en hofland ORAB Willem Hanselaar, te Neede bezitter belendend perceel ORAB Hofmathe Neede veldnaam ORAB Ackermathe Neede veldnaam ORAB Nederberg Neede toponiem ORAB Hengeler Stege Neede toponiem ORAB Knickens Neede naastgelegen land hofland ORAB Rotgerinks land Neede naastgelegen land ORAB Bleeken Esch, Neede veldnaam den ORAB Hoitink Camp Neede veldnaam ORAB Olthaar bezitter naastgelegen land ORAB Rottgerinks Patte Neede veldnaam ORAB Joachim Rouwhof bezitter naastgelegen land ORAB Busken Neede veldnaam ORAB Assink Lohuizen, Neede goed ORAB Averbroek Neede toponiem ORAB Elshof Noordijk erve? ORAB Jan Olthof pachter der generale middelen

11 ORAB Goosen Elsman verzoek tot arrest op en aan goede ren ORAB Jan Olthof Neede bezitter huis, brouwerij, schuur en hofland ORAB Willem Hanselaar of Neede bezitter belendend perceel Coster, te ORAB Willem Coster, te Neede bezitter belendend perceel Hanselaar of ORAB Hofmathe Neede veldnaam ORAB Ackermathe Neede veldnaam ORAB Scholte Neede bezitter naastgelegen land Rotgerink ORAB Nederberg Neede toponiem ORAB Hengelersteege Neede toponiem ORAB Knickens Neede naastgelegen land hofland ORAB Rottgerinksland Neede naastgelegen land ORAB Bleken Esch Neede veldnaam ORAB Hoitink kamp Neede veldnaam ORAB Olthaar Neede bezitter naastgelegen land ORAB Rottgerinks Neede veldnaam Patte ORAB Joachim Rouwhof Neede bezitter naastgelegen land en gaar den ORAB Busken, het Neede veldnaam ORAB Assink Lohuizen Goed ORAB Averbroek, 't toponiem ORAB Elshof, 't Noordijk erve? ORAB Gerrit Olthof zoon Herman Olthof en Arentje Bonkink, betreft verweer tegen peindinge ORAB Gerhard Westenberg secretaris, gevolmachtigd ORAB Lambert Olthof Amsterdam wijnverkoper, zoon Herman Olthof en Arentje Bonkink ORAB Herman Olthof o.l. e.v. Arentje Bonkink ORAB Arentje Bonkink o.l. e.v. Herman Bonkink ORAB Benjamin Satink ORAB Jan Olthof ORAB Beltrum, de vervolg zaak pag. 248; be sluit voortzetting verkoop. voogd ORAB F. Geers gevolmachtigde (Gericht Brede voorde dd ): betreft doorgang vinden verkoop ge rede goederen. ORAB Benjamin Satink Subst. rentmeester over de geeste lijke goederen ORAB Jan Olthof ORAB Willem Heiking stadholder, verklaring betreffende volmacht Sigismund, dr. ORAB Hans Willem Camstra, Drossart en rigter der Heerlijkheid en ampte Bredevoort, Grietman Idaerderadeel ORAB B. Schallenberg ORAB E.A. Meeuwsen ORAB Benj. Satink verwalter rentmr. der geestelijke goederen ORAB Frederik Geers Beltrum Voogd ORAB F. Geers gevolmachtigde, betreft voorwaarde verkoop goederen ORAB Benjamin Satink Subst. rentmeester over de geestelijke goederen ORAB Jan Olthof ORAB Tileman Cate, ten koper ORAB burgemeester Wedelink borg en koper ORAB Gerrit Cate, ten borg en koper ORAB n.n. e.v. Tileman ten Cate ORAB Jan Smies assistent ORAB Tileman Cate, ten koper ORAB Herm., Weddelink koper burgemeester ORAB Gerrit Cate, ten ORAB Jan Olthof verklaard dat verkoping ten ontrechte is geschied; verzoek tot stopzetten de verkoop. ORAB Jan Geers gevolmachtigde ORAB Satink subst. Rentmeester der geestelijke goederen; ook Zatink geschreven ORAB Zatink subst. Rentmeester der geestelijke goederen; ook Satink geschreven ORAB B. Verstege ontger generaal der schap Zutphen, schuldeiser i.v.m. niet afgedragen Haardstedeneld en pacht tabak. ORAB Jan Olthoff Neede gewezen pachter het haardste dengeld Neede ORAB G.J. Opgelder ontger generaal de schap Zutphen, schuldeiser i.v.m. niet afgedragen paardegeld Neede ORAB Jan Olthof Neede ORAB G.J. Opgelder ontger generaal de schap Zutphen, schuldeiser i.v.m. niet afgedragen pagt de Brandewijn Eibergen ORAB Antonij Rooij, ORAB Jan Kistemaker schuldeiser ORAB Reint Gosselink en echtgenote ORAB a Gerrit Simons vervolg zaak dd , pag. 208, betreft het in rechte te zijn betrokken door zijn stiefkinderen ORAB Willem Twenhuis junior a ORAB a Aleida Twenhuis