Samen maken we de zorg persoonlijk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samen maken we de zorg persoonlijk"

Transcriptie

1 Samen maken we de zorg persoonlijk Wij zien uw passie om goede zorg mogelijk te maken voor klanten in de Wlz. En we begrijpen dat dit niet altijd eenvoudig is in een complexe omgeving. Daarom willen we u graag zo goed mogelijk faciliteren. Informatie over het zorggebruik in uw regio delen we met u. Dit kan u helpen te bepalen waar kansen liggen om persoonsvolgend zorgaanbod te ontwikkelen. Samen zorgen we voor zorg en ondersteuning die past bij de manier waarop onze klanten hun leven willen leiden. Zilveren Kruis

2 Regioanalyse Gehandicaptenzorg Zaanstreek/Waterland April 219

3 Doel Graag delen wij onze analyses over ontwikkelingen in uw regio die van invloed zijn op de zorgvraag. Wij denken dat dit u kan helpen te bepalen waar kansen liggen om persoonsvolgend zorgaanbod te ontwikkelen. Klanten in de Wlz willen graag zorg en ondersteuning die past bij de manier waarop ze hun leven willen leiden. Samen met u willen wij dit mogelijk maken. Daarnaast gaan wij graag met u in gesprek over de meest passende zorg voor u en onze klanten. Over de regioanalyse Deze regioanalyse heeft als peilmoment december 218. Deze data delen we graag met zorgaanbieders en andere geïnteresseerden. Daarnaast volgen we vanuit de gedeelde foto van de regio en de gesprekken met zorgaanbieders, de ontwikkelingen in de sector en regio. Met deze informatie bepalen we waar kansen en knelpunten liggen om persoonsvolgende zorg beter invulling te geven. 3

4 Leeswijzer Om dit rapport goed te kunnen interpreteren en gebruiken is het belangrijk om met een aantal zaken rekening te houden: In de regioanalyse kijken we op verschillende niveaus naar de gegevens. Vaak beginnend met het totaal van Zilveren Kruis Zorgkantoor (ZK), aangegeven met de kleur blauw [ ]. Vervolgens zoomen we dieper in op de zorgkantoorregio die centraal staat. Deze geven we weer met roze[ ]. Tot slot de Wmo-regio met groen [ ] en de gemeente met zwart [ ]. Om de resultaten beter te begrijpen en verklaren, hebben we op veel plaatsen een symbool [ i ] gezet. Door hier op te klikken, komt u bij een uitgebreide toelichting over het betreffende onderwerp (de uitlegsheet). Via de knop [ Terug naar slide ] en het symbool [ i ] kunt u heen en weer gaan tussen de datasheet en de uitlegsheet. Op de sheets staat vermeld uit welk jaartal en welke bron de gegevens komen. Wanneer we spreken over Totaal ZK of Overige ZK regio s, dan gaat dit alleen over de gehandicaptenzorg. Onder gehandicaptenzorg vallen alle zorgaanbieders die Zorg in Natura (ZIN) leveren en die onder het beleid van de gehandicaptenzorg werden gecontracteerd. Voor zorg op basis van persoonsgebonden budget (PGB) is de grondslag en/of ZZP code bepalend voor de sector. 4

5 Inhoud 1 Zorgvraag: op basis van de indicatiestelling 2 Op welke wijze wordt de zorgvraag ingevuld? 3 Instroom + wachtenden 4 Ontwikkeling PGB 5 Ontwikkeling MPT 6 Bijlagen: uitleg bij de sheets 5

6 Inhoud Regionale zorgvraag: op basis van de indicatiestelling 1 Zorgvraag: het aantal indicaties in relatie tot het aantal inwoners 2 3 Toestroom + wachtenden 4 Ontwikkeling PGB Doel: Inzicht geven in de regionale verschillen in het aanspraak Op welke wijze wordt de zorgvraag ingevuld? maken (ZIN, ontwikkeling op zorg. Het ) aantal inwoners dat een beroep doet op de Wlz verschilt per regio. In dit hoofdstuk geven we inzicht in deze verschillen. We doen dit door het aantal WLZ-indicaties af te zetten tegen het aantal inwoners binnen de (WMO-)regio en gemeenten. Op de volgende sheets starten we eerst met een algemeen beeld van de totale bevolking in de regio (CBS/SCP). Daarna gaan we in op de leeftijdsverdeling van cliënten met een WLZindicatie. 5 Ontwikkeling MPT 6

7 Demografie [bron: CBS, SCP, 218] i Stedelijkheid [# inwoners per km 2, CBS, 218] Herkomstgroepering [% naar herkomst, CBS, 218] Regio t.o.v. ZK ZAANSTREEK/WATERLAND Autochtoon 76% 4% ZK Westerse allochtoon Niet-westerse allochtoon 9% 15% -2% -3% Sociaal economische status [%, SCP, 218] Regio t.o.v. ZK Laag 8% -11% Midden 83% 18% Hoog 9% -7% Onbekend % % 7

8 Demografie [bron: CBS, 218] Aandeel cliënten intramuraal & VPT in de regio t.o.v. de overige ZK regio s in aantallen Leeftijd [% per leeftijdscategorie, AW319, 218] i Regio t.o.v. totaal ZK 1% 4% t/m 1 1 t/m 2 % 4% -1% % 2 t/m 3 17% -4% 3 t/m 4 18% 1% 95% 4 t/m 5 2% 4% 5 t/m 6 22% 3% Aantal cliënten intramuraal en VPT 6 t/m 7 13% -2% Totaal ZK t/m 8 5% -1% Zaanstreek/Waterland t/m 9 1% -1% 8

9 Demografie [bron: AW319, 218] Ontwikkeling aantal cliënten intramuraal en VPT in de regio % verandering Regio Totaal ZK t/m 1 % % % % % 1 t/m 2 4% 4% 4% % -1% 2 t/m 3 16% 16% 17% 1% -1 3 t/m 4 2% 19% 18% -2% 2% 4 t/m 5 22% 21% 2% -2% -1% 5 t/m 6 21% 21% 22% 1% % 6 t/m 7 11% 12% 13% 2% % 7 t/m 8 5% 5% 5% % 1% 8 t/m 9 1% 1% 1% % % 9

10 Zorgvraag Alle zorgkantoorregio s Zilveren Kruis [bron: AZR, CBS, 218] Aantal Wlz indicaties Aantal indicaties in relatie tot het aantal inwoners i Zwolle Drenthe Apeldoorn, Zutphen e.o. Kennemerland Gooi Zaanstreek/Waterland Flevoland Rotterdam Amsterdam Utrecht Aantal inwoners Boven lijn: meer dan gemiddeld aantal WLZ-indicaties. Onder lijn: minder dan gemiddeld aantal WLZ-indicaties 1

11 Zorgvraag WMO regio s [bron: AZR, CBS, 218] Inwoners Aantal indicaties in relatie tot het aantal inwoners i Wlz indicaties Verhouding Zaanstreek-Waterland ,6% Hoe hoger de verhouding, hoe hoger de zorgvraag in een WMOregio 11

12 Zorgvraag Gemeenten [bron: AZR, CBS, 218] Inwoners Aantal indicaties in relatie tot het aantal inwoners i Wlz indicaties Verhouding Zaanstad ,5% Purmerend Edam-Volendam Waterland Wormerland Landsmeer Oostzaan Beemster ,5%,2%,4%,2%,2% 1,% 1,8% Hoe hoger de verhouding, hoe hoger de zorgvraag in een gemeente 12

13 Zorgvraag Gemeenten [bron: AZR, CBS, 218] Inwoners Aantal indicaties in relatie tot het aantal inwoners i Wlz indicaties Verhouding Hoe hoger de verhouding, hoe hoger de zorgvraag in een gemeente 13

14 Zorgvraag Gemeenten [bron: AZR, CBS, 218] Overig Inwoners Aantal indicaties in relatie tot het aantal inwoners i Wlz indicaties Verhouding Hoe hoger de verhouding, hoe hoger de zorgvraag in een gemeente 14

15 Inhoud 1 Zorgvraag: op basis van de indicatiestelling 2 Op welke wijze wordt de zorgvraag ingevuld? Doel: Inzicht geven in de ontwikkeling van het aantal inwoners dat gebruik maakt van Wlz-zorg (zorgvragers), de keuze voor een 3 Toestroom leveringsvorm + wachtenden en de regionale verschillen. We kijken naar: Aandeel cliënten en zorgkosten in de regio versus Zilveren Kruis De gekozen leveringsvorm 4 Ontwikkeling PGB De ontwikkeling Intramuraal & VPT in de regio Het aantal cliënten per ZZP in de (WMO) regio 5 15

16 Aandeel cliënten intramuraal en Volledig Pakket Thuis (VPT) in de regio t.o.v. overige ZK regio s [bron: declaraties, ] i Aandeel cliënten intramuraal & VPT in de regio t.o.v. de overige ZK regio s in aantallen Aandeel kosten intramuraal & VPT in de regio t.o.v. de overige ZK regio s Intramuraal VPT overige ZK regio s 95% 1% 4% 94% 5% 1% Aantal cliënten intramuraal en VPT Kosten intramuraal en VPT in MLN Totaal ZK Totaal ZK 2.25 Zaanstreek/Waterland 1.32 Zaanstreek/Waterland 17 16

17 Invulling zorgvraag [bron: zorgkosten, ] Welke leveringsvorm wordt gekozen i Totaal ZK % 25% 14% 56% Intramuraal MPT VPT PGB 25% % 15% 55% 17

18 Invulling zorgvraag [bron: zorgkosten, ] Welke leveringsvorm wordt gekozen i Totaal ZK ZAANSTREEK-WATERLAND 25% Intramuraal MPT 22% Intramuraal MPT % 14% 56% VPT PGB 16% 14% 48% VPT PGB 25% 22% % 15% 55% 14% 15% 49% 18

19 Invulling zorgvraag Ontwikkeling regio [bron: zorgkosten] i Ontwikkeling aantal cliënten per jaar Intramuraal, VPT *1, % Totaal ZK % Zaanstreek/Waterland *niet in de trend opgenomen zijn: 1 MPT omdat dit niet bestond in SGLVG en LVG 1 t/m 5 omdat deze grotendeels naar de Jeugdwet zijn gegaan 19

20 Invulling zorgvraag Ontwikkeling regio [bron: zorgkosten] 216 Ontwikkeling aantal cliënten intramuraal en VPT in regio % verandering Regio Totaal ZK i VG % -16% VG % -1% VG % 3% VG % 5% LG % -6% LG % -2% LG 5, % 9% ZG % 1% 2

21 Invulling zorgvraag Ontwikkeling WMO regio s [bron: zorgkosten ] Aantal cliënten gedeclareerd Intramuraal, VPT Zaanstreek-Waterland Totaal VG VG VG VG LG LG LG 5, ZG 31 Overig Totaal VG VG VG VG LG LG LG 5, ZG Overig Totaal VG VG VG VG LG LG LG 5, ZG Overig i 21

22 Invulling zorgvraag Ontwikkeling WMO regio s [bron: zorgkosten ] Aantal cliënten gedeclareerd Intramuraal, VPT TOTAAL VG VG VG VG LG LG LG 5, ZG Overig i TOTAAL VG VG VG VG LG LG LG 5, ZG Overig *niet in de trend opgenomen zijn: 1 MPT omdat dit niet bestond in SGLVG en LVG 1 t/m 5 omdat deze grotendeels naar de Jeugdwet zijn gegaan TOTAAL VG VG VG VG LG LG LG 5, ZG Overig 22

23 Inhoud 1 Zorgvraag: op basis van de indicatiestelling 2 Op welke wijze wordt de zorgvraag ingevuld? 3 Instroom + wachtenden Doel: Inzage geven in de keuzes van nieuwe cliënten en wachtenden in de regio 4 Ontwikkeling PGB Hoeveel nieuwe GZ indicaties zijn er afgegeven? Hoeveel cliënten hiervan kiezen voor PGB? Hoeveel cliënten overschrijden de treeknorm 5 Tot slot geven we inzicht in de cliënten met een complexe zorgvraag. Het gaat om mensen bij wie het in de praktijk niet lukt om passende zorg en ondersteuning te vinden. 23

24 Instroom [bron: AZR, 218] Amsterdam peldoorn, Zutphen e.o. Drenthe Flevoland Kennemerland Rotterdam Gooi Utrecht Zaanstreek/Waterland Zwolle Aantal nieuw afgegeven WLZ indicaties met grondslag GZ (ZIN+PGB) i Q1 Q2 Q3 Q4 Aantal nieuwe cliënten dat kiest voor PGB Q1 Q2 Q3 Q4 Zaanstreek/Waterland 56% 25% 25% 14% 54 Alle ZK-regio s 29% 24% 25% 26%

25 Wachtlijst [bron: AZR] Aantal cliënten actief wachtend boven Treeknorm i Alle ZK-regio s Zaanstreek/Waterland Actief wachtend boven treeknorm Waarvan problematisch* *Problematisch wachtend werd in de tussenliggende periode 'anders' gedefinieerd zodat het aantal veel hoger is dan normaal gesproken. Daarom is deze data verder niet opgenomen 25

26 Complexe casuïstiek regio s [bron: Aanvraagformulieren, 217] Aanmeldingen naar regio van herkomst Aanmeldingen naar regio van voorkeur Almere 5 Almere 1 Amsterdam 28 Amsterdam 16 Apeldoorn/Zutphen Bovenregionaal 8 12 Apeldoorn/Zutphen Bovenregionaal 9 19 Drenthe 1 Drenthe 7 Flevoland 5 Flevoland 2 Gooi 3 Gooi 4 Kennemerland 4 Kennemerland 2 Rotterdam 14 Rotterdam 16 Utrecht 22 Utrecht 22 Zaanstreek/Waterland 5 Zaanstreek/Waterland 2 Zwolle 3 Zwolle 25 26

27 Complexe casuïstiek Totaal ZK [bron: Aanvraagformulieren, 217] Aantal afgesloten cases per maand van aanmelding (totaal ZK) leeftijd (totaal ZK) Afgesloten in mnd tot 12 1% 12 tot 18 9% 18 tot 25 4% 25 tot 35 23% 35 tot 5 15% > 5 11% Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Doorlooptijd in dagen voor afgesloten cases per maand van aanmelding (totaal ZK) Gem. doorlooptijd in dgn Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 27

28 Inhoud 1 Zorgvraag: het aantal indicaties in relatie tot het aantal inwoners 2 Op welke wijze wordt de zorgvraag ingevuld? (ZIN, ontwikkeling ) 3 Instroom + wachtenden 4 5 Ontwikkeling PGB MPT Doel: Hoe vaak, door wie en waarom wordt er voor PGB gekozen? (..) Aantal PGB budgethouders in de regio t.o.v. overige regio s Ontwikkeling PGB in aantal en euro s Ontwikkeling aantal PGB budgethouders per ZZP Welke leeftijd hebben PGB budgethouders? Waarom kiest men voor PGB? 28

29 Persoonsgebonden budget [bron: MIAZ, ] Aantal PGB budgethouders 218 reek/waterland 57 Percentage PGB budgethouders t.o.v. het aantal Wlz indicaties in een regio i 26% 33% 23% 32% 33% 39% 35% 25% 27% 26% 3% Zaanstreek/Waterland Amsterdam Apeldoorn, Zutphen e.o. Drenthe Flevoland Gooi Kennemerland Rotterdam Utrecht Zwolle Totaal Ontwikkeling PGB beschikkingen per jaar % groei Totaal ZK regio s % Zaanstreek/Waterland % % 5 5% Totaal ZK regio s Zaanstreek/Waterland [x MLN] 22 [x MLN] 25 % 4 5% 9% 12% 29

30 Persoonsgebonden budget [bron: MIAZ, ] Aantal PGB budgethouders per ZZP i Totaal ZK regio s 1 1 VG VG VG VG LG LG LG 5, ZG Zaanstreek/Waterland VG VG VG VG LG LG LG 5, ZG 3

31 Persoonsgebonden budget [bron: MIAZ, ] Aantal PGB budgethouders per ZZP i Zaanstreek-Waterland VG VG VG VG LG LG LG 5, ZG VG VG VG VG LG LG LG 5, ZG VG VG VG VG LG LG LG 5, ZG 31

32 Persoonsgebonden budget [bron: MIAZ, ] Aantal PGB budgethouders per ZZP (Q1,Q2) i VG VG VG VG LG LG LG 5, ZG VG VG VG VG LG LG LG 5, ZG VG VG VG VG LG LG LG 5, ZG 32

33 Inhoud 1 Zorgvraag: het aantal indicaties in relatie tot het aantal inwoners 2 Op welke wijze wordt de zorgvraag ingevuld? (ZIN, ontwikkeling ) 3 Instroom + wachtenden 4 5 Ontwikkeling MPT Ontwikkeling PGB Doel: Inzicht geven in hoe vaak er in de (WMO) regio voor MPT wordt gekozen Aantal MPT cliënten in de regio t.o.v. overige regio s Aantal MPT cliënten in de WMO regio Ontwikkeling van aantal MPT cliënten 33

34 Modulair Pakket Thuis [bron: declaraties, 218] Aantal cliënten MPT in eek/waterland % 21% 18% Percentage MPT cliënten t.o.v. het aantal Wlz indicaties in een regio 28% 21% 24% 19% 14% 18% 23% 23% i Zaanstreek/Waterland Amsterdam Apeldoorn, Drenthe Flevoland Gooi Kennemerland Rotterdam Utrecht Zwolle Totaal Zutphen e.o. Percentage MPT cliënten t.o.v. het aantal Wlz indicaties in een WMO-regio 21% Zaanstreek-Waterland 34

35 Modulair Pakket Thuis [bron: declaraties, ] Aantal cliënten MPT in eek/waterland 417 Ontwikkeling MPT i % verandering % % 5 5% 5% 35

36 Inhoud 1 Zorgvraag: op basis van de indicatiestelling Bijlagen Om de resultaten beter te begrijpen en verklaren, treft u op de volgende pagina s een uitgebreide toelichting bij alle gegevens. Via de 2 Op knop welke [ Terug naar slide wijze wordt de ] en zorgvraag het symbool ingevuld? [ i ] kunt u heen en weer gaan tussen de datasheet en de uitlegsheet. 3 Instroom + wachtenden 4 Ontwikkeling PGB 5 Ontwikkeling MPT 6 36

37 Het opstellen van deze regio-analyse is met de grootste zorgvuldigheid gebeurd om zorgaanbieders en zorginkopers een beeld te geven van de ontwikkeling van vraag en aanbod. Het kan zijn dat er desondanks onjuistheden of fouten in voorkomen. Zilveren Kruis Zorgkantoor kan dan ook niet volledig instaan voor de juistheid van de regio-analyse. Zilveren Kruis Zorgkantoor erkent geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie.

38 Uitleg Demografie Terug naar slide CBS/SCP Op deze sheet geven we demografische gegevens weer over de totale bevolking in de regio. Dit geeft een algemeen beeld van de Sociaal Economische Status in de regio, de stedelijkheid en de herkomst van de bevolking. Leeftijd We laten de verdeling van de leeftijd van cliënten in zorg zien in de betreffende regio. Deze verdeling wordt afgezet tegen de verdeling van cliënten over de leeftijdscategorieën in de overige Zilveren Kruis Zorgkantoorregio s. Tot slot geven we inzicht in de trend van deze leeftijdsopbouw in de regio t.o.v. de overige regio s. 38

39 Uitleg Zorgvraag alle zorgkantoorregio s Terug naar slide Op deze sheet zetten we het aantal inwoners met een Wlz-indicatie af tegen het totaal aantal inwoners. Dit doen we voor alle zorgkantoorregio s. De regio s onder de lijn hebben relatief veel inwoners met een WLZ-indicatie. De regio s boven de lijn hebben relatief weinig inwoners met een WLZ-indicatie. 39

40 Uitleg Zorgvraag WMO regio s en gemeenten Terug naar slide Op deze sheet zetten we het aantal inwoners met een Wlz-indicatie af tegen het totaal aantal inwoners. Dit doen we per WMO-regio en per gemeente. Ook de verhouding hiertussen geven we weer. Hoe hoger het percentage, hoe hoger de zorgvraag in een WMO-regio/gemeente. 4

41 Uitleg aandeel cliënten intramuraal en VPT Terug naar slide Aandeel cliënten intramuraal & VPT in aantallen We geven weer hoeveel procent van het totaal aantal cliënten in de betreffende regio woont. In het roze geven we het intramurale gedeelte hiervan weer. In het lichtroze het gedeelte VPT. In het blauw ziet u de andere Zilveren Kruis Zorgkantoorregio s. Aandeel cliënten intramuraal & VPT in geld De bovenstaande beschrijving voor het aantal cliënten, geven we ook weer in kosten. Zo is te zien hoe het aantal cliënten en de kosten zich tot elkaar verhouden. Wanneer het percentage kosten in de regio hoger is dan het percentage cliënten, dan is er sprake van relatief hoge zorgkosten per cliënt in de regio. 41

42 Uitleg invulling zorgvraag Terug naar slide We geven de verhouding weer tussen de verschillende leveringsvormen. Dit geven we weer voor het totaal van Zilveren Kruis Zorgkantoor en voor de betreffende regio. Zo is te zien of de verhouding in de betreffende regio afwijkt van het totaal. We laten dit zien voor twee peildata. Zo is te zien of de verhoudingen onderling veranderd zijn in de tijd. 42

43 Uitleg ontwikkeling aantal cliënten Terug naar slide Ontwikkeling aantal cliënten per jaar Hier laten we de ontwikkeling van het aantal cliënten zien over de afgelopen jaren. Dit doen we zowel voor de totale Zilveren Kruis Zorgkantoorregio s als voor de betreffende regio. Wanneer het aantal cliënten in de regio sterker is gestegen dan Totaal Zilveren Kruis, dan kan dit duiden op een toegenomen zorgvraag in de regio. Ontwikkeling aantal cliënten per cliëntgroep De bovenstaande ontwikkeling hebben we voor de regio verder uitgesplitst naar zorgprofielen. Deze ontwikkeling in de regio hebben we afgezet tegen het totaal van de Zilveren Kruis Zorgkantoorregio s. Hetzelfde hebben we ook gedaan voor de WMO-regio s. 43

44 Uitleg instroom Terug naar slide We gaan hier in op het aantal nieuwe cliënten dat in de WLZ instroomt. Zij kiezen later voor Zorg in Natura of voor een persoonsgebonden budget. We laten zien hoeveel van de nieuwe cliënten kiest voor PGB en zoomen daarna verder in op deze groep. Mogelijke redenen voor het kiezen voor een PGB beschrijven we verderop in deze analyses. 44

45 Uitleg wachtlijst Terug naar slide Treeknorm De treeknorm is de maatschappelijk aanvaardbare wachttijd. Wanneer er sprake is van een Wlz-zorgprofiel voor verblijf (met behandeling) geldt een treeknorm van 13 weken. Voor zorg thuis is de treeknorm 6 weken. Actief wachtend Een cliënt is actief wachtend wanneer de geïndiceerde zorg dringend moet starten. De zorgbehoefte is zo urgent dat de zorg eventueel ook (tijdelijk) geboden moet worden door een andere aanbieder dan de voorkeuraanbieder. Problematisch wachtend Wanneer een cliënt actief wachtend is en nog geen enkele vorm van zorg ontvangt, is iemand problematisch wachtend. We geven het aantal actief wachtenden weer boven de treeknorm voor totaal ZK. Daaronder laten we zien welk aandeel hiervan problematisch wachtend is. In de grafiek daarnaast geven we ditzelfde weer voor de regio. NB: De gegevens zijn een momentopname. De huidige situatie kan anders zijn. 45

46 Uitleg complexe casuïstiek alle zorgkantoorregio s Terug naar slide Definitie cliënten met een complexe zorgvraag: Cliënten met een zorgvraag die niet past bij de wijze waarop de zorg is georganiseerd. Het gaat om mensen bij wie het in de praktijk niet lukt om passende zorg en ondersteuning te vinden, soms door (onnodige) complicering van hun zorgvraag, waardoor verergering of escalatie van de inhoudelijke problematiek dreigt. Wij zien bij Zilveren Kruis dat het vaak gaat om cliënten die gebaat zijn bij een plek binnen de gehandicaptenzorg maar waarvoor: Door middelen gebruik, psychiatrische problematiek, grensoverschrijdend gedrag, specifieke aandoening of een combinatie daarvan maatwerk in het aanbod nodig is. Door een disharmonisch profiel, onduidelijk perspectief of (te late) diagnostiek toegang verkrijgen tot de meest passende plek lastig is. Data over complexe casuïstiek Op zorgkantoorniveau laten we zien waar cliënten met een complexe zorgvraag vandaan komen en welke regio hun voorkeur heeft. Ook geven we inzicht in de leeftijd van deze cliënten. Tot slot geven we de trend weer in het aantal afgesloten cases per maand van aanmelding en de doorlooptijd in dagen voor afgesloten cases per maand van aanmelding. 46

47 Uitleg PersoonsGebonden Budget Terug naar slide Percentage PGB budgethouders t.o.v. het aantal WLZ indicaties in een regio We brengen het aantal geldige, actuele PGB beschikkingen in de regio in beeld. Ook laten we de percentages in de overige Zilveren Kruis Zorgkantoorregio s zien. Zodat te vergelijken is of er meer of minder PGB-budgethouders in de betreffende regio zijn, vergeleken met de overige regio s. Ontwikkeling PGB beschikkingen We geven de ontwikkeling weer van het aantal cliënten met een geldige, actuele PGB beschikking per jaar. Daarnaast doen we dit ook voor de ontwikkeling in de PGB zorgkosten in MLN euro s. Aantal PGB budgethouders per ZZP Hier volgen we de ontwikkelingen in het aantal cliënten met een PGB binnen de groepen zorgprofielen over de afgelopen jaren. 47

48 Uitleg waarom kiest een cliënt voor PGB Terug naar slide Inzicht in leeftijdscategorieën van PGB budgethouders We laten het aantal cliënten zien met een PGB per leeftijdscategorie zien. Hiermee is zichtbaar bij welke leeftijd het vaakst gebruik gemaakt wordt van een PGB. Leeftijd per reden PGB consulenten van het zorgkantoor voeren gesprekken met cliënten die hun zorg via een PGB willen ontvangen. De consulenten toetsen of iemand geschikt is voor het beheren van een PGB en noteren waarom een cliënt kiest voor PGB. Deze reden wordt door hen ingedeeld in één van de vijf categorieën. Deze vijf redenen om voor PGB te kiezen staan op de X-as. In de grafiek geven we het percentage cliënten per leeftijdsklasse per reden weer. Indicaties per reden Deze vijf redenen om voor PGB te kiezen staan op de X-as. Op de y-as het percentage cliënten dat om een reden voor PGB koos. De kleuren in de balken zijn de verschillende doelgroepen. 48

49 Uitleg Modulair Pakket Thuis Terug naar slide Percentage MPT cliënten t.o.v. het aantal WLZ indicaties in een (WMO-)regio We kijken naar het aantal MPT cliënten in de regio. Ook laten we de percentages in de overige Zilveren Kruis Zorgkantoorregio s zien. Zo kunnen we vergelijken of er meer of minder MPT gebruikt wordt in de betreffende regio, vergeleken met de overige regio s. Hetzelfde geven we daaronder weer voor de WMO-regio s. Ontwikkeling MPT cliënten We laten zien hoeveel cliënten de afgelopen jaren gebruik maakten van MPT. 49