Programma van Toetsing in de Onderbouw Schooljaar TTO HAVO 3. Gemeentelijke Schoter Scholengemeenschap, Het Schoter

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programma van Toetsing in de Onderbouw Schooljaar TTO HAVO 3. Gemeentelijke Schoter Scholengemeenschap, Het Schoter"

Transcriptie

1 Schooljaar TTO HAVO 3 Gemeentelijke Schoter Scholengemeenschap, Het Schoter

2 Vak: Nederlands Nieuw Nederlands (5 e editie) Lesuren per week 3 Bij schriftelijk werk worden fouten in hoofdletters, punten en werkwoordspelling altijd meegerekend in de beoordeling. Bij niet-dyslectische leerlingen 0,1 punt aftrek per fout met een maximum van 0,5 punt en bij dyslectische leerlingen 0,05 punt aftrek per fout met een maximum van 0,5 punt. R1 PW leesvaardigheid RT R1 PO betoog R1 SO werkwoordspelling R2 PW grammatica en formuleren R2 PW Leesvaardigheid RT R3 PW Schrijfvaardigheid R3 PO taaldossier 1, 2 en R3 PW leesvaardigheid RT

3 Vak: Frans Grandes Lignes Lesuren per week 2 R1 SO Chapitre R1 SO Chapitre R1 PW Chapitre 1 & R2 PW Chapitre 1 & R2 SO Chapitre R2 SO Chapitre R3 PW Chapitre 3 & R3 PW Chapitre 6/ R3 PO Creatieve opdrachten R3 MO Mondeling R3 SO Boekjes

4 Deutsch.com 2 Lesuren per week 2 Vak: Duits R1 PW Kapitel 10 (grammatica/woordenschat/zinnen/vaardigheid) RT R1 PW Kapitel 11 (grammatica/woordenschat/zinnen/vaardigheid) RT R1 PO PO Landeskunde R2 PW Kapitel 12 (grammatica/woordenschat/zinnen/vaardigheid) RT R2 PW Kapitel 13 (grammatica/woordenschat/zinnen/vaardigheid) RT R2 PO Praktische opdracht (lezen/schrijven) R3 PW Kapitel 14 (grammatica/woordenschat/zinnen/vaardigheid) RT R3 PW Kapitel 15 (grammatica/woordenschat/zinnen/vaardigheid) RT R3 PO PO Sprachstadt R3 PW extra opdracht

5 Vak: English CAE Exam prep Lesuren per week 3 R1 Test FCE test units 1-5 plus vocabulary RT R1 Test Cambridge FCE Listening test R1 Test Reading R2 Test FCE test units 6-10 plus vocabulary RT R2 PA Speech Junior Speaking Contest R2 Test Essay R3 PA EIO Project: War Poetry R3 Test Cambridge Checkpoint R3 Test Essay R3 Test Reading R3 PA EIO Project: City of the Future

6 Vak: history Werkplaats Lesuren per week 2 R1 Quiz Era of World Wars WI and Interbellum R1 Test Era of World Wars RT R2 Quiz Era of Television and Computer/ the Cold War R2 Test Era of Television and Computer/ the Cold War RT Quiz The world beyond Europe (the Netherlands) R3 Test Historical overview of the 20th century RT R3 PA Project; City of the Future

7 Vak: geography BuiteNLand 3V English edition Lesuren per week 2 R1 Quiz ch. 1 Global economy RT R1 Test ch. 1 Global economy R2 Quiz Ch 2. Earth R2 Test Ch. 2 Earth & RT R2 Test Ch. 4 Conflicts R3 Quiz map skills RT R3 Quiz ch 3. Support RT R3 PA Project future city RT

8 Lesuren per week 3,5 Modern Mathematics 3V Rekenen wordt geoefend met de onderdelen binnen de blokken 'skills'. Vak: mathematics R1 Test ch. 1 exponential growth R1 Test ch. 2 quadratic formulas RT R1 Test Skills R2 Test ch. 3 plane figures and ch. 4 types of relations RT R2 Test ch. 5 statistics and ch. 6 New graphs R2 Test ch. 8 quadratic formula R3 Test ch. 7 trigonometry RT R3 Test skills R3 Test ch. 9 numbers & variables R3 Test ch. 12a probability (without 12.3) + ch. 5 statistics + ch. 1 exponential growth

9 Lesuren per week 3,5 Modern Mathematics 3V Rekenen wordt geoefend met de onderdelen binnen de blokken 'skills'. Vak: wiskunde B Pupils who choose to follow a profile with math-b in 4 vwo have to attend an extra lesson in the second half of the year. They also make tests for math-b. To be allowed to follow math-b in 4 vwo the average mark has to be at least 6,0 PW Algebra R3 PW H8 abc-formule R3 PW Opstap 4h H4,5,6 (rechter bladzijden) R3 PW H11 Vergelijkingen en ongelijkheden (wisb) R3 PW H12b Vergelijkingen oplossen - EINDPROEFWERK

10 Vak: physics Nova Physics 4th edition Lesuren per week 2 R1 Quiz Forces R1 PA Forces R1 Test Mechanics RT R2 Quiz significant numbers R2 Test CH2&6 Electricity RT R2 PA EIO Project R3 PA Experiments dossier R3 Test CH7 Nuclear physics R3 PA open column

11 Vak: chemistry It's all chemistry 1st edition Lesuren per week 2 R1 PA Properties of Substance R1 Test chapter 2 and 6 - Mixtures and Seperation methods RT R1 PA Experiment file R2 Test chapter 3 Buildingblocks of sunstances RT R2 PA Unknown Mixture R3 Test chapter 4 and 5 - Reactions and Mole RT R3 PA Sustainable Future Project RT R3 PA practical dossier of whole year R3 PA Ch 8 - Organic Chemistry

12 Vak: biology GCSE boilogy (CGP) Lesuren per week 2 R1 PA Fieldwork - GLOBE R1 PA Biology of the cell - CSI laboratory R2 Test Biology of the cell - chapter 1 plus HSW RT R2 PA Evolution an genetics - portfolio R2 Test Evolution and genetics - chapter 6 and HSW RT PO Olympiade junior R3 PA Sports and doping - report R3 Quiz Sports and doping - Chapter 7.1 and HSW R3 PA City of the future- Hanging gardens R3 Test City of the future - Mix of chapter 2, 5, 8 and 9 RT

13 Vak: economie Buying & Working Lesuren per week 2 R1 SO H1 Diagnostische toets (A, B, C, D) SO R1 PW H1 (Introductie leswijs), H2 (Schaarste en ruil) PW R2 PO PO Ondernemer aan het woord (H3 Management & Organisatie) PO R2 PW H4 (Ruilen over tijd), H5 (Onderhandelen en risico) PW R3 PW H6 Markt en Rekonomie onderdeel nr4 PW R3 PW H7 (Welvaart), H8 (Groei) PW

14 Vak: tekenen Zienderogenkunst Lesuren per week 1 Vooronderzoek, bestaande uit een aantal korte beeldende opdrachten en een beeldende eindopdracht rondom een beeldaspect. Beeldend onderzoek, kunstbeschouwing en evaluatie van de beeldende opdrachten worden verwerkt in een digitaal verslag. Elk thema volgt een stappenplan. Te weten: 1. Verzinnen 2. Kiezen 3. Onderzoeken 4. Vaststellen 5. Uitvoeren 6. Presenteren 7. Evalueren R1 PO portfolio beeldend R1 PO digitaal verslag R2 PO Werkstuk n.a.v. een thema

15 Vak: physical education Lesuren per week none 140 minutes The course includes 7 test: Cooper Tes t Shuttlerun Test Hall Test Obstacle run Ice skating Swimming Sports day The average of thes e tests will NOT be the final mark. The final mark is made up of the following as pects : Working attitude Physical skills Social s kills Meas uring moments Progress Evaluation reports clinics by native speaker R1 PA period R2 PA period R3 PA period

16 Vak: drama original work Lesuren per week 1 Remark: the weighing of written reflection assignment is: well done: acting mark + 0,5 sufficient: acting mark + 0,3 moderate: no change insufficient: acting mark - 0,3 not handed in: acting mark - 0,5 R2 PA Styles of acting - genre R3 PA Styles of acting - genre R3 PA Styles of acting - genre R3 PA Film/method acting R3 Test Reflection on professional theatre

17 Vak: europese en internationale oriëntatie Eduhint Lesuren per week 1 Voor het vak EIO krijgen leerlingen gedurende het jaar verschillende opdrachten, die gezamenlijk het portfolio vormen. Dat portfolio moet aan het eind van het jaar ten minste voldoende zijn om het junior college te kunnen afsluiten. R1 PA Human rights/amnesty - BID R2 PA MUN R3 PA MUN HD eindbeoordeling