Optimaal verzekerd. Porsche Insurance. Dienstenwijzer.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Optimaal verzekerd. Porsche Insurance. Dienstenwijzer."

Transcriptie

1 Optimaal verzekerd. Porsche Insurance. Dienstenwijzer.

2 Inhoudsopgave. 1. Inleiding 3 2. Porsche Centrum: wie zijn wij? 3 3. Onze diensten 3 4. Onze partners 4 5. Beloning 4 6. Overeenkomst op afstand 4 7. Bedenktijd na het afsluiten van uw verzekering 5 8. Wat verwachten wij van u? 6 9. Klachten Onze bereikbaarheid 7 2

3 Porsche (Classic) Insurance. Belangrijke informatie over onze dienstverlening. FINANCIAL SERVICES 1. Inleiding. Met deze dienstenwijzer willen wij u kennis laten nemen van belangrijke informatie over onze dienstverlening. Dit document heeft tot doel u te informeren over de werkzaamheden die wij voor u verrichten met betrekking tot schadeverzekering(en). Wij zijn verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een verzekeringsovereenkomst deze informatie te verstrekken. 2. Porsche Centrum: wie zijn wij? Porsche heeft meerdere Porsche (Service) Centra in Nederland. Het dienstverleningsdocument dat voor u ligt is van Porsche Centrum Amsterdam, Porsche Centrum Groningen, Porsche Centrum Leusden, Porsche Centrum Rotterdam, Porsche Centrum Twente en Porsche Service Centrum Rotterdam Airport. De bovengenoemde centra handelen in naam van Pon Porsche Dealergroep B.V. (Zuiderinslag 8, 3833 BP Leusden) en zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De genoemde centra zijn verbonden bemiddelaar¹ van Zürich Versicherungs- Gesellschaft (AFM verzekeringsnummer , hierna te noemen Zürich). Zürich treedt op als aanbieder op het gebied van schadeverzekeringen, waaronder auto- en daarbij behorende aanvullende verzekeringen. Deze Porsche Centra bemiddelen in verzekeringen van en namens Zürich. 3. Onze diensten. Wij bemiddelen als verbonden bemiddelaar op het gebied van auto- en daarbij behorende aanvullende schadeverzekeringen uitsluitend voor Zürich. Porsche Insurance en Porsche Classic Insurance zijn verzekeringsproducten van Zürich en worden uitgevoerd door Turien & Co. Assuradeuren als gevolmachtigde van Zürich Versicherungs- Gesellschaft AG. Wij adviseren u niet bij de totstandkoming van deze verzekeringen en innen daarbij evenmin premies of voor de cliënt bestemde bedragen. Bij de totstandkoming van uw verzekering(en) dragen wij zorg voor de volgende punten: bemiddelen: wij helpen u bij het tot stand komen van de verzekering tussen u en de verzekeraar; informatievoorziening: voordat u een verzekering afsluit zullen wij u in kennis stellen van de premie en voorwaarden. Voor verdere ondersteuning bij het afsluiten en gedurende de looptijd van de verzekering kunt u contact opnemen met Turien & Co. Assuradeuren: Telefoon Fax Als onze klant mag u van ons verwachten dat wij uw persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen. Uw gegevens zullen conform de Wet bescherming persoonsgegevens worden behandeld. ¹ Een verbonden bemiddelaar is een financieel dienstverlener die uitsluitend werkt voor en onder verantwoordelijkheid van één aanbieder, of voor meerdere aanbieders indien deze niet in concurrerende producten bemiddelt. 3

4 Welke Porsche u ook rijdt, met Porsche Insurance bent u altijd optimaal verzekerd. 4. Onze partners. Turien & Co. Assuradeuren (Afm-vergunningnummer ) Turien & Co. treedt op als gevolmachtigde van Zürich Versicherungs Gesellschaft AG en is degene die namens Zürich de verzekering accepteert, administreert, uitvoert en beheert. Bij het afsluiten van de verzekering kunt u voor verzekeringsadvies contact opnemen met Turien & Co. Bloem Financieel Adviseurs B.V. (Afm-vergunningnummer ) Bloem Financieel Adviseurs B.V. adviseert Pon Porsche Dealergroep B.V. ten behoeve van het verzekeringsaanbod welke de samenwerkende dealers aanbieden aan haar consumenten. Bloem Financieel Adviseurs B.V. adviseert niet, noch bemiddelt voor, in deze hoedanigheid, de betreffende individuele klanten van de dealers. Tijdens de looptijd van uw verzekering draagt Turien & Co. zorg voor de volgende punten: controle van de polisgegevens; hulp bij schade, opzegging en mutaties; informatievoorziening: tijdens de looptijd van uw verzekering wordt u tijdig geïnformeerd over veranderingen met betrekking tot de premie en/of voorwaarden. 5. Beloning. De betreffende centra zijn verbonden bemiddelaar voor schadeverzekeringen van Zürich. Dit betekent dat deze bemiddelen bij de totstandkoming van een verzekeringsovereenkomst tussen u en Zürich, waarvoor de Porsche Centra een beloning van Zürich ontvangen in de vorm van een provisie. 6. Overeenkomst op afstand. Omdat u uw autoverzekering via het internet gaat afsluiten kan er sprake zijn van een overeenkomst op afstand. Looptijd van het contract. Wij bieden een contract met onbepaalde tijd aan. U kunt uw verzekering dagelijks opzeggen. Wijze van uitvoering. Indien u een verzekering afsluit ontvangt u op het door u verstrekte adres uw polisblad, verzekeringsvoorwaarden en de groene kaart. Uw auto is verzekerd conform de bepalingen op het polisblad en in de verzekeringsvoorwaarden. Indien u schade heeft kunt u de groene kaart raadplegen. 4

5 7. Bedenktijd na het afsluiten van uw verzekering. Als u als particuliere klant bij Zürich een verzekering via internet sluit, dan is er een bedenktijd van toepassing: u heeft de mogelijkheid om de verzekering binnen 14 dagen ongedaan te maken. De bedenktijd gaat in op het moment dat u de polis ontvangt. Er geldt geen bedenktijd bij verzekeringen: met een contracttermijn korter dan één jaar, of waarbij uitdrukkelijk met u is overeengekomen dat deze volledig zijn uitgevoerd voordat de bedenktijd is afgelopen. Indien u van dit bedenkrecht gebruikmaakt, wordt ervan uitgegaan dat de verzekering nooit heeft bestaan. Let wel op: als u gebruikmaakt van uw ontbindingsrecht, zijn er al kosten gemaakt door Turien & Co. Assuradeuren om de verzekering te sluiten en de polis op te maken. Om die reden kan van u een vergoeding worden gevraagd van 10,- plus de op het polisblad vermelde poliskosten. Eventueel door u al betaalde premies zullen worden verrekend met deze vergoeding. Wilt u uw verzekering ongedaan maken binnen de bedenktijd? Dit kunt u doen door alle verzekeringsbescheiden terug te sturen naar: Turien & Co. Assuradeuren T.a.v. Business Merken Antwoordnummer VB Alkmaar 5

6 Porsche Insurance biedt u transparante dienstverlening en waardevolle verzekering. 8. Wat verwachten wij van u? U mag aan onze dienstverlening hoge eisen stellen, maar wij verwachten ook een aantal dingen van u. De juiste gegevens. Wij verwachten dat u de juiste gegevens aan ons verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan kan het zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden Turien & Co. gerechtigd is bij schade deze niet of niet geheel te vergoeden. Om uw auto te allen tijde goed verzekerd te houden, dient u Turien & Co. op de hoogte te stellen van veranderingen in de op het polisblad vermelde gegevens. Indien u bijvoorbeeld verhuist, uw auto verkoopt, u de kilometrage overschrijdt of accessoires aan uw auto toevoegt, dient u Turien & Co. hiervan in kennis te stellen. Daarnaast vragen wij u de gegevens uit de ontvangen stukken, in het bijzonder het polisblad, te controleren op juistheid. Onjuistheden dient u zo spoedig mogelijk aan Turien & Co. door te geven. 9. Klachten. Wij hebben het streven u uitstekend van dienst te zijn. Mocht u een klacht hebben dan kunt u ons daarvan schriftelijk op de hoogte stellen. Indien u ons als autodealer op de onderstaande contactgegevens ter attentie van de directie in kennis stelt van uw klacht zullen wij deze in behandeling nemen. Porsche Centrum Amsterdam Sijsjesbergweg AL Amsterdam Telefoon Porsche Centrum Groningen Bornholmstraat AW Groningen Telefoon Porsche Centrum Leusden Zuiderinslag BP Leusden Telefoon Porsche Centrum Rotterdam Landaulettestraat NR Rotterdam Telefoon Klachten over de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst kunt u tevens voorleggen aan het interne klachtenbureau van Turien & Co. Assuradeuren. Deze kunt u bereiken via de onderstaande contactgegevens, ter attentie van het Klachtenbureau. Wanneer het oordeel van het Klachtenbureau voor u niet bevredigend is, kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Dit is een onafhankelijk loket voor het beslechten van geschillen tussen consumenten en financiële dienstverleners. U dient in uw correspondentie het volgende aansluitingsnummer te vermelden: Turien & Co. Assuradeuren Klachtenbureau Antwoordnummer VB Alkmaar (postzegel is niet nodig) KiFiD Postbus AG Den Haag Porsche Centrum Twente Vonderweg DC Enter Telefoon Porsche Service Centrum Rotterdam Airport Frobenstraat RD Rotterdam Telefoon

7 10. Onze bereikbaarheid. Wij willen goed bereikbaar zijn voor onze klanten. Heeft u een vraag over uw verzekering? Neem dan contact op met Turien & Co. Assuradeuren. Turien & Co. Assuradeuren James Wattstraat DC Alkmaar Antwoordnummer VB Alkmaar Telefoon Fax Telefonische bereikbaarheid op maandag t/m vrijdag van uur tot uur. 7

8 Porsche Centrum Amsterdam Sijsjesbergweg 50, 1105 AL Amsterdam. Telefoon Porsche Centrum Groningen Bornholmstraat 25, 9723 AW Groningen. Telefoon Porsche Centrum Leusden Zuiderinslag 8, 3833 BP Leusden. Telefoon Porsche Centrum Rotterdam Landaulettestraat 9, 3063 NR Rotterdam. Telefoon Porsche Centrum Twente Vonderweg 33, 7468 DC Enter. Telefoon Porsche Service Centrum Rotterdam Airport Frobenstraat 3, 3045 RD Rotterdam. Telefoon FINANCIAL SERVICES

Inhoudsopgave. ZAM Dienstenwijzer schadeverzekeringen 2011 1/4

Inhoudsopgave. ZAM Dienstenwijzer schadeverzekeringen 2011 1/4 Dienstenwijzer Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. ZAM: wie zijn wij?... 2 3. Onze diensten... 2 4. Onze partners... 2 5. Beloning... 3 6. Overeenkomst op afstand... 3 7. Bedenktijd na het afsluiten van

Nadere informatie

Dienstenwijzer Whoosz! Autoverzekering

Dienstenwijzer Whoosz! Autoverzekering Dienstenwijzer Whoosz! Autoverzekering Model 062013 Whoosz! Dienstenwijzer Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Whoosz!: wie zijn wij?... 1 3 Onze diensten... 1 4 Onze partners... 2 5 Beloning... 2 6 Looptijd

Nadere informatie

dienstenwijzer In het kader van de Wet op het financieel toezicht

dienstenwijzer In het kader van de Wet op het financieel toezicht In het kader van de Wet op het financieel toezicht dienstenwijzer De Wet op het financieel toezicht (Wft) schrijft voor dat financiële dienstverleners, voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst,

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER WET FINANCIËLE DIENSTVERLENING

DIENSTENWIJZER WET FINANCIËLE DIENSTVERLENING DIENSTENWIJZER WET FINANCIËLE DIENSTVERLENING Wat houd de dienstenwijzer in Dit dienstverleningsdocument is een puur informatief document op het gebeid van financiële dienstverlening en verplicht u niet

Nadere informatie

Dienstenwijzer Suzuki Financial Services

Dienstenwijzer Suzuki Financial Services Dienstenwijzer Suzuki Financial Services In deze dienstenwijzer informeren wij u over onze algemene gegevens, onze aard van dienstverlening en waar u terecht kunt met klachten. Daarnaast wordt er specifiek

Nadere informatie

Dienstenwijzer: Bokhorst Verzekeringen

Dienstenwijzer: Bokhorst Verzekeringen Dienstenwijzer: Bokhorst Verzekeringen Met deze dienstenwijzer geven wij u vooraf inzicht in onze dienstverlening zodat helder is wat u wel en wat u niet van ons mag verwachten. Zowel online als persoonlijk.

Nadere informatie

A. Inleiding. B. Wie zijn wij?

A. Inleiding. B. Wie zijn wij? Dienstenwijzer Streefkerk makelaars o.g. & assurantiën, Weesperweg 2-A, 1398 XD Muiden, www.streefkerk.com, telefoon 0294-261392, fax 0294-270204, e-mail info@streefkerk.com A. Inleiding 1. De verzekeringsbedrijfstak

Nadere informatie

vtwfinance.nl info@vtwfinance.nl Dienstverleningsdocument

vtwfinance.nl info@vtwfinance.nl Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Inleiding Op de activiteiten van onze onderneming is de Wet Financiële Dienstverlening van toepassing. Eén van de eisen die uit deze wet volgt, is dat wij u tijdig informeren over

Nadere informatie

U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen:

U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen: Informatie over: BSR Assurantiën B.V. handelend onder de naam D+F Assurantiën KvK-nummer 24280824 Op grond van de Wet op het financieel toezicht zijn wij verplicht u, voorafgaand aan de totstandkoming

Nadere informatie

Dienstenwijzer. A. Inleiding. Geachte relatie,

Dienstenwijzer. A. Inleiding. Geachte relatie, Dienstenwijzer A. Inleiding Geachte relatie, De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. In onze voorlichting trachten wij dan ook zo goed mogelijk advies te

Nadere informatie

Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer: 12011936.

Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer: 12011936. Dienstenwijzer Geachte cliënt, Ons assurantiekantoor is (o.a.) lid van de Coöperatieve Finergo Groep U.A. Dat is een samenwerkingsverband van professionele en onafhankelijke assurantieadviseurs. Lid zijn

Nadere informatie

Inleiding. Geachte cliënt,

Inleiding. Geachte cliënt, Assurantie & Financieringsbedrijf Herasto B.V. Jagersbosstraat 20 5241 JT Rosmalen Postbus 155 5240 AD Rosmalen Tel. 073-5216422 Fax2mail 0847461043 e-mail info@herasto.nl internet www.herasto.nl Inleiding

Nadere informatie

Wat kunt u van ons verwachten?

Wat kunt u van ons verwachten? Advieswijzer Financiering en Verzekering Doel en inhoud Volkswagen Bank is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In die werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER VRS B.V.

DIENSTENWIJZER VRS B.V. DIENSTENWIJZER VRS B.V. VRS B.V. Spoorlaan 23 5461 JX Veghel Postbus 243 5460 AE Veghel Telefoon: 0413-330131 Telefax: 0413-378710 Website: www.vrs-bv.nl E-mail: info@vrs-bv.nl Inschrijving Wfd-register

Nadere informatie

Dienstenwijzer (versie 17-6-2013)

Dienstenwijzer (versie 17-6-2013) Dienstenwijzer (versie 17-6-2013) Bon Adviesgroep B.V. ADVISEURS IN ASSURANTIËN EN PENSIOENEN Bolderweg 10, 1332 AT Almere Tel: 088-1101300 E-mail info@bonavg.nl A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De overheid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer.

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Gevestigd: Wilhelminalaan 34, 6641 KN Beuningen Telefoon : 024-6773238 Fax : 024-6776773 Website : www.meeksvanoijen.nl E-mailadres : info@meeksvanoijen.nl

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. A. Inleiding. C. Onze diensten

DIENSTENWIJZER. A. Inleiding. C. Onze diensten DIENSTENWIJZER Assurantie- en Financieringskantoor Feenstra V.O.F. & Adviesbureau Feenstra Reggestraat 28 1078 DA Amsterdam tel.nr. 020-6797953 & faxnr. 020-6627162. e-mail: feenstra-verzekeringen.nl.

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER VOOR DE CLIËNTEN VAN DE TEN RAEDE GROEP

DIENSTENWIJZER VOOR DE CLIËNTEN VAN DE TEN RAEDE GROEP DIENSTENWIJZER VOOR DE CLIËNTEN VAN DE TEN RAEDE GROEP A. Inleiding De Wet op het Financieel Toezicht (WFT) hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is binnen de verzekeringsbedrijfstak

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Dienstenwijzer. U aangeboden door Koekenberg Van Vuuren B.V. www.kvv.nl

Dienstenwijzer. Dienstenwijzer. U aangeboden door Koekenberg Van Vuuren B.V. www.kvv.nl Dienstenwijzer > Dienstenwijzer. U aangeboden door Koekenberg Van Vuuren B.V. www.kvv.nl 088 38 38 000 Inleiding Geachte heer, mevrouw, Deze dienstenwijzer informeert u over Koekenberg Van Vuuren B.V.,

Nadere informatie

Dienstenwijzer Bohan Assurantie

Dienstenwijzer Bohan Assurantie Dienstenwijzer Bohan Assurantie De Giek 18 Postbus 523 9206 AT Drachten 9200 AM Drachten Telefoon: 0512-369087 Fax: 0512-582011 E-mailadres: info@bohanassurantie.nl Website: www.bohanassurantie.nl A. Inleiding

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER WET FINANCIEEL TOEZICHT

DIENSTENWIJZER WET FINANCIEEL TOEZICHT DIENSTENWIJZER WET FINANCIEEL TOEZICHT APRIL 2010 Teeuwen Verzekeringen De Sitterlaan 89 2313TL LEIDEN Postbus 1147 2302BC LEIDEN Telefoonnr: 071-514 99 67 Telefaxnr: 071-514 99 79 Internet: www.teeuwenverzekeringen.nl

Nadere informatie

SFZ Dienstverleningsdocument

SFZ Dienstverleningsdocument SFZ Dienstverleningsdocument Duidelijkheid over de dienstverlening SFZ, vindt het belangrijk dat u goed inzicht heeft in de dienstverlening die wij u bieden. Deze dienstenwijzer richt zich met name op

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER Kemperman Verzekeringen VOF

DIENSTENWIJZER Kemperman Verzekeringen VOF DIENSTENWIJZER Kemperman Verzekeringen VOF Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Kemperman Verzekeringen VOF, Beatrixplein 1, 7031 AJ Wehl. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren

Nadere informatie

2. Verzekeringen die een (vaste) som geld uitkeren als u of één van uw gezinsleden blijvend invalide wordt of komt te overlijden.

2. Verzekeringen die een (vaste) som geld uitkeren als u of één van uw gezinsleden blijvend invalide wordt of komt te overlijden. Bovensmilde, maart 2012 Onderwerp: Dienstenwijzer Combivé Verzekeringen en www.hondengeleiderspolis.nl A. Inleiding Via dit document geven wij weer op welke manier wij werken. Wij geven hierin bij u aan

Nadere informatie

Bart Karel Financiële Diensten B.V. ADVIESWIJZER

Bart Karel Financiële Diensten B.V. ADVIESWIJZER Bart Karel Financiële Diensten B.V. ADVIESWIJZER Geachte relatie, Graag willen wij u in deze brochure inzage geven in het geen ons kantoor voor u kan betekenen op het gebied van verzekeringen en andere

Nadere informatie

Cliëntenbrochure AFAB Geldservice B.V.

Cliëntenbrochure AFAB Geldservice B.V. Cliëntenbrochure AFAB Geldservice B.V. www.afab.nl Deze cliëntenbrochure geeft een beschrijving van de diensten die AFAB Geldservice B.V. (AFAB) voor u kan verrichten. Daarnaast geeft de brochure informatie

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Van Maurik Hypotheken (onderdeel van Maurik Financiele Diensten bv) Herenstraat 24 2282 BT RIJSWIJK T 010 4129026 W www.vanmaurik.nl E info@vanmaurik.nl Informatie over onze dienstverlening

Nadere informatie

D I E N S T E N W I J Z E R.

D I E N S T E N W I J Z E R. 1 D I E N S T E N W I J Z E R. Jacobs Assurantiën Mgr. Van Gilsstraat 4 6461 VG Kerkrade Postadres: Postbus 118 6460 AC Kerkrade Tel. nr. 045-5453121 Fax nr. 045-5464900 E-mail jacobs@deraadsheeren.nl

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Koopman Assurantien BV, Hoofdstraat 37, 7665 AN te Albergen.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Koopman Assurantien BV, Hoofdstraat 37, 7665 AN te Albergen. DIENSTENWIJZER Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Koopman Assurantien BV, Hoofdstraat 37, 7665 AN te Albergen. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u

Nadere informatie

De volgende onderwerpen worden in dit document behandeld :

De volgende onderwerpen worden in dit document behandeld : Waarom dit dienstverleningsdocument en deze dienstenwijzer? Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en hoe onze werkwijze is. Dit dienstverleningsdocument (en tevens dienstenwijzer)

Nadere informatie