JAARGANG 15 NUMMER 7 SEPTEMBER Goedkoop is geen duurkoop in juridische dienstverlening. gekeken, vertelt hij. Ik vond het als commercieel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARGANG 15 NUMMER 7 SEPTEMBER 2005. Goedkoop is geen duurkoop in juridische dienstverlening. gekeken, vertelt hij. Ik vond het als commercieel"

Transcriptie

1 FOV Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland JAARGANG 15 NUMMER 7 SEPTEMBER 2005 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 Bestuursvergadering Toegang tot recht Goedkoop is geen duurkoop in juridische dienstverlening Pagina 4 RIAV-toetsmodel in de lucht Pagina 4 FOV levert bijdrage aan vereenvoudiging Bijdragemodel Pagina 4 DNB/NICE op najaarsvergaderingen Pagina 4 Consultatie Besluit financiële dienstverlening Pagina 5 DNB beraadt zich over toepassing 75%-regeling Pagina 6 Nieuwe cao afgesloten Pagina 11 Onderlinge Steenwijk Zuinig op het geld van anderen Omdat advocaten doorgaans duur zijn, zoeken particulieren en ondernemers vaak andere wegen om hun juridische problemen op te lossen. XS2Justice e-schrift voor acces to justice, toegang tot recht wil die situatie veranderen. XS2Justice is een netwerk van juridische dienstverleners en advocaten, dat zo is georganiseerd dat steeds de goedkoopste oplossing voor een juridisch probleem kan worden gevonden. XS2Justice is een initiatief vanuit de verzekeringsbranche en ook voor onder meer de verzekeringsbranche bedoeld. Een gesprek met oprichter mr. Rob C.T. van Rooij. Rob van Rooij is jurist met een commerciële Rooij. De zaken die bij ARAG buiten de deur achtergrond. Begin jaren negentig zette hij voor werden gedaan, nog geen tien procent, kostten Bestfood, bekend van merken als Knorr en net zo veel als de meer dan negentig procent Conimex, een verkooporganisatie op in het net die de eigen juristen behandelden. We hebben geopende Oost-Europa. In 1998, terug in toen in een pilot telkens vijf advocatenkantoren Nederland, ging hij als commercieel manager op een bepaalde zaak laten bieden en wat bij ARAG Rechtsbijstand werken. Toen ik daar bleek? Advocaten die voor een specifieke zaak kwam, heb ik vooral naar de niet-gedekte zaken het meest geschikt waren en de hoogste winstkansen hadden, omdat ze bij wijze van spreken gekeken, vertelt hij. Ik vond het als commercieel verantwoordelijke onbegrijpelijk dat we in de dag ervoor nog een vergelijkbare zaak tien tot vijftien procent van de gevallen niet hadden gedaan, boden het laagst omdat ze er thuis gaven. Dat je iets niet verzekert, valt nog uit te leggen. Maar wanneer iets niet gedekt is en je helpt de klant dan niet op een andere manier, dat gaat er bij mij niet in. Vanuit deze overweging besloot ARAG een nieuw bedrijf op te richten, Rechtswijzer, dat klanten hulp bood, op notabasis, bij alle niet-gedekte zaken. Deze service leidde destijds tot extra verkoop van rechtsbijstandverzekeringen, omdat het afbreukrisico daarvan voor het intermediair bij een niet-gedekte zaak kan de klant met zijn hele verzekeringenpakket naar elders vertrekken minder zwaarwegend was geworden. GOEDKOOP DUURKOOP? Vervolgens ben ik onderzoek gaan doen naar de kosten van de advocatuur, vertelt Rob van Rob van Rooij, oprichter van XS2Justice. De onderlinge 1

2 de minste tijd in hoefden te steken. Goedkoop is duurkoop gaat hier dus niet op, integendeel. Van Rooij legde daarnaast nog een tweede moeilijkheid in de kostenstructuur van de advocatuur bloot. Het belang van cliënten om niet in juridische procedures verzeild te raken en om, wanneer dat toch is gebeurd, daar zo snel mogelijk weer uit te komen, strookt niet met het economisch belang van de advocaat. Procederen, zo lang mogelijk, tegen de hoge uurtarieven die in de advocatuur gebruikelijk zijn, is immers voor een advocatenkantoor het meest profijtelijk. Jean-Jacques Rousseau heeft al eens gezegd dat het belang en de moraal van een adviseur parallel moeten lopen. In de advocatuur is dat niet altijd het geval, aldus Van Rooij. VIRTUELE ONDERNEMING Beide aspecten, dat wil zeggen in de eerste plaats preventieve juridische dienstverlening tegen een betaalbaar tarief en in de tweede plaats advocatenkantoren op zaken laten bieden, heeft Rob van Rooij in zijn bedrijf XS2Justice gerealiseerd. Omdat de hele operatie voor ARAG een kostenbesparing moest opleveren, zocht Van Rooij er zelf een investeerder voor en begon hij de onderneming voor eigen rekening. XS2Justice bestaat uit een netwerk van momenteel acht, maar volgend jaar wellicht al dertig juridische dienstverleners, in feite franchisenemers van XS2Justice, en daarnaast een aantal advocatenkantoren als prefered suppliers. XS2Justice is grotendeels een virtueel bedrijf, hetgeen op zich al kostenbesparend is, op Ondernemers en particulieren kunnen op deze site een juridische hulpvraag formuleren, waarna ze binnen twee dagen door een van de juridische dienstverleners worden opgebeld en gratis een antwoord op hun vraag krijgen. In het verlengde daarvan kunnen zij een bepaalde dienst afnemen, bijvoorbeeld een brief laten schrijven, een telefoongesprek laten voeren of een schriftelijk advies laten geven. De tarieven daarvoor, die aanzienlijk lager zijn dan advocaten rekenen, staan ook op internet. Komt het ondanks deze preventieve werkzaamheden toch tot een procedure, dan is de zaak in ieder geval juridisch al goed voorbereid en laat XS2Justice vervolgens vijf advocatenkantoren online een bod op de zaak doen. De dienstverlening aan bedrijven omvat verder onder meer alle aspecten van juridisch management, het oplossen van geschillen en binnenkort ook financiering van rechtshulp (via een aparte stichting) om een faillissement te voorkomen. Een handig instrument in deze dienstverlening is de legal audit of de verkorte quick scan, waarmee wordt geïnventariseerd hoe ondernemingen in met name het midden- en kleinbedrijf hun juridisch management hebben geregeld. Rob van Rooij: Het zal niet de eerste keer zijn, om maar een van de vele voorbeelden te noemen, dat een directeur of een bestuurder die al twee jaar bij een bedrijf weg is, maar nog wel bij de Kamer van Koophandel ingeschreven staat, iets ondertekent waarvoor het bedrijf uiteindelijk alsnog kan opdraaien! VERZEKERINGSMARKT XS2Justice richt zich met haar dienstverlening ook uitdrukkelijk op de verzekeringsmarkt. Voor ARAG bijvoorbeeld voert XS2Justice in een pilot legal audits uit in het midden- en kleinbedrijf, voordat eventueel een rechtsbijstandverzekering aan een bedrijf wordt afgegeven. Daarnaast koopt XS2Justice voor verzekeraars capaciteit in bij de advocatuur, voor het afhandelen van vastgelopen dossiers. Rob van Rooij: Telkens wanneer een externe advocaat moet worden ingeschakeld, zie je dat het slim is om die capaciteit via onze methodiek in te kopen. Wij laten immers meer dan één kantoor naar zo n zaak kijken en weten zo lagere prijzen te bedingen dan verzekeraars. Doordat wij daar de infrastructuur voor hebben, hebben we binnen een paar dagen drie of vier biedingen binnen. Vervolgens kijken we met de verzekeraar wat de beste bieding is, met de beste prijs-kwaliteit- 2 De onderlinge september 2005

3 verhouding. XS2Justice heeft inmiddels ook al voor een onderlinge capaciteit bij de advocatuur ingekocht, en naar tevredenheid, zegt Rob van Rooij, met name over de prijs en ook over de snelheid waarmee alles is verlopen. Nog een dienstverlening van XS2Justice aan verzekeraars is, dat maatschappijen hun verzekerden de mogelijkheid kunnen bieden van het gratis antwoord op een eerste hulpvraag en de juridische hulpverlening die daarop kan volgen. We zouden zelfs een spreekuur kunnen houden, zegt Van Rooij. Onze juristen willen best op verzekeringskantoren spreekuren houden om met klanten juridische problemen door te spreken. De verzekeraar biedt zo een mooie service, die hem slechts honderd euro per uur kost, maar wel veel klantenbinding oplevert. Kortom: een typische winwinsituatie. marktwerking, zegt Rob van Rooij tot slot. De klant kan niet beoordelen wat hij krijgt en wat hij daarvoor moet betalen. Advocaten knokken tegen elkaar op, waardoor niet zelden kleinere partijen gewoon worden kapotgeprocedeerd. Dan komt er een dik pak vol met argumenten, waarop een reactie moet komen die de advocaat van de tegenpartij erg veel tijd kost. Zo wordt die tegenpartij op torenhoge kosten gejaagd die hij niet meer kan opbrengen. Sommige advocaten zijn heel handig in dat spelletje. Doordat wij echter met fixed fees, maximale kosten en andere duidelijke afspraken werken, zal zoiets bij ons niet snel gebeuren. Met onze diensten en inkoopmethode kunnen we verzekeraars en hun klanten veel geld besparen. KAPOTPROCEDEREN Onder juridische dienstverleners en advocaten is er op dit moment nog simpelweg te weinig De onderlinge september

4 FEDERATIE Bestuursvergadering Op 16 september vergaderde het FOVbestuur in Bunnik. De consultatie over het Besluit financiële dienstverlening stond hoog op de agenda. Dit besluit regelt het vergunningtraject voor de Wet financiële dienstverlening. Duidelijk is dat de verzekeringsmaatschappijen die over een WTV-vergunning of vrijstelling beschikken, een vergunning van rechtswege krijgen voor hun activiteiten als verzekeraar. Niet duidelijk is of deze vergunning tevens bemiddelsactiviteiten betreft. Naar verluidt is dat het geval maar dit is niet in het concept besluit te lezen. In een reactie naar het Ministerie van Financiën heeft de FOV gepleit voor duidelijkheid op dit punt (zie ook elders onder federatienieuws). Tijdens de vergadering werd een demonstratie gegeven van het RIAV-toetsmodel dat onlangs aan de FOV-website is toegevoegd. Er wordt naar gestreefd om voor eind 2005 de diverse integriteitsregelingen op dezelfde manier toegankelijk te maken. De vergadering stelde ook een profiel voor de FOV-voorzitter vast. De huidige voorzitter, Toon Bullens, staat voor volgend jaar op het rooster van aftreden. Om diens eventuele herbenoeming niet een automatisme te laten zijn, heeft een voorbereidingscommissie op verzoek van de voorzitter zelf een profiel vastgesteld. In de vergadering van 16 september werd dit definitief gemaakt. De volgende vergadering vindt plaats op 18 november. RIAV-toetsmodel in de lucht Per 17 augustus is het eerste FOV-toetsmodel beschikbaar gekomen. Dit betreft het zogenaamde RIAV-model. Met dit model kan door middel van het met ja of nee beantwoorden van een overzichtelijk aantal vragen worden nagegaan of een maatschappij aan de RIAV voldoet. Als vragen met nee worden beantwoord, genereert het model een schriftelijk advies waarmee tekortkomingen kunnen worden opgeheven. Dit advies wordt na het afsluiten van het model per toegezonden. De hiermee gemoeide tijd bedraagt enkele seconden. Het RIAV-toetsmodel is te vinden op de Internetsite van de FOV. Met dit model reikt de FOV haar leden een hulpmiddel aan om na te gaan of zij voldoen aan de RIAV. Het model komt niet in de plaats komt van het AFM- Bijdragemodel. Het RIAV-model is de eerste in een reeks. Er is een nader aantal modellen in aantocht, die onder andere betrekking hebben op de diverse integriteitsregelingen. Met het nu gepresenteerde model kan niet alleen worden nagegaan of aan de RIAV wordt voldaan maar er kan ook alvast kennis worden gemaakt met de methodiek die in de nog komende modellen ook zal worden toegepast. FOV levert bijdrage aan vereenvoudiging Bijdragemodel Het Bijdragemodel van de AFM is in 2004 geïntroduceerd. Dit model betreft een invulmodule op Internet waarmee de naleving van een aantal regelingen wordt gecontroleerd. Het model 2004 blonk niet uit door gebruikersvriendelijkheid; de FOV heeft niet minder dan 40 maatschappijen telefonische bijstand bij het invullen verleend. Dit is met de AFM opgenomen en heeft ertoe geleid dat het model 2005 voor commentaar is voorgelegd. Dit commentaar bestond vooral in de wens van het weglaten van de vragen die niet relevant zijn als eenmaal een nee of een niet van toepassing is gegeven. In het definitieve model heeft de AFM een aantal filtervragen ingebouwd. Daarmee is aan het commentaar van de FOV tegemoet gekomen. DNB/NICE op najaarsvergaderingen Tijdens de traditionele najaarsvergaderingen zal de bestuursinrichting van een onderlinge verzekeraar centraal staan. De inhoudelijke bijdragen zullen worden verzorgd door een vertegenwoordiger van DNB en door drs. ing. Ineke Duit, directeur van NICE (Netherlands Institute for Co-operative Entrepreneurship). De bijeenkomsten zullen verspreid over het land plaatsvinden. Nadere berichtgeving volgt. Consultatie Besluit financiële dienstverlening De FOV heeft deelgenomen aan de consultatie over het Besluit financiële dienstverlening. Zij heeft met name ingehaakt op artikel 12 van de conceptvrijstellingsregeling. Hieruit blijkt dat maatschappijen die beschikken over een vergunning krachtens de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 (Wtv) danwel over een verklaring op grond van het daaraan gelieerde Besluit vrijgestelde onderlinge waarborgmaatschappijen 1994 (vow), geen vergunning krachtens de Wet Financiële dienstverlening hoeven aan te vragen om financiële diensten te verlenen. De reikwijdte van deze bepaling is niet duidelijk. Helder is dat een WTV-vergunning danwel vow-verklaring een vrijstelling voor de Wfd oplevert voor de activiteit als verzekeraar. Veel (met name onderlinge) maatschappijen plegen echter niet alleen verzekeringsactiviteiten uit te oefenen maar ook bemiddelingsactiviteiten. Op grond van de Wtv is dit een toegestane activiteit. Niet duidelijk is of de vrijstelling ook de bemiddelingsactiviteit betreft. In een gesprek met het Ministerie van Financiën is aangegeven dat verzekeraars op grond van hun Wtv-vergunning ook mogen bemiddelen in andere producten, 4 De onderlinge september 2005

5 ONDERLINGEN behalve in producten die op grond van het wettelijke verbod op nevenactiviteiten niet zijn toegestaan. Deze toezegging lijkt in de uitwerking te ontbreken, althans zij is daarin niet eenduidig te lezen. Bovendien is niet duidelijk welke producten wel en welke niet onder het verbod op nevenactiviteiten vallen. Om de huidige beleidslijn voort te zetten en om een level playing field met banken te creëren het concept besluit geeft wel aan dat deze krachtens hun DNBvergunning mogen bemiddelen is de FOV voorstander van een regeling waaruit ondubbelzinnig blijkt dat maatschappijen die over een Wtv-vergunning of vowverklaring beschikken, niet alleen financiële diensten mogen aanbieden maar ook mogen bemiddelen. Een nader argument voor een regeling zoals hierboven omschreven is dat de huidige bemiddelingsactiviteiten door verzekeraars onder het prudentiële toezicht door DNB vallen. Met een Wfd-vergunningplicht zou een tweede toezichthouder op dit vlak worden geïntroduceerd, wat als onwenselijk wordt aangemerkt. DNB beraadt zich over toepassing 75%-regeling In het verleden hebben de FOV en de (toen nog) PVK gesproken over de zogenaamde 75%-regeling uit de Europese richtlijnen met betrekking tot solvabiliteitsvereisten aan verzekeraars. De FOV heeft verzocht deze regeling nationale toepassing te laten vinden. Van PVK-zijde is destijds aangegeven dat de regeling niet zal worden toegepast omdat suppletiebijdragen voor de helft kunnen meetellen bij de afdekking van de solvabiliteitsvereisten. Als voor de 75%-variant wordt gekozen, zou de bijtellingsfaciliteit moeten vervallen, was de toenmalige stelling van de PVK. Per najaar 2004 is de vermelde faciliteit ingeperkt: vanaf dat moment is toestemming vereist om tot bijtelling te kunnen komen en kunnen er aanvullende zekerheden worden verlangd. Tevens mogen suppletiebijdragen niet meer meetellen ter dekking van het garantiefonds. Met het oog op het voorgaande heeft de FOV er begin dit jaar opnieuw voor gepleit de 75%-regeling toepasbaar te maken. In de praktijk is daar ook behoefte aan; een bestaande, vergunninghoudende maatschappij met een premieinkomen van 2 mln bijvoorbeeld, moet in 2007/2009 over een solvabiliteitsmarge van 2 mln beschikken en een nieuwe vergunninghouder dient op dit moment al aan deze eis te voldoen. Dit kan tot financieringsvraagstukken leiden en werpt een hoge marktdrempel op, terwijl gesteld mag worden dat de eis verhoudingsgewijs erg hoog c.q. onnodig hoog is. Zo kan immers in een afdoende herverzekering zijn voorzien en/of de uitkeringsplicht van de betreffende onderlinge zijn beperkt. Tijdens een werkoverleg op 25 augustus is het verzoek van de FOV besproken. DNB deelde mee dat dit in welwillende overweging wordt genomen. Er wordt nog gestudeerd op de teksten van de richtlijnen en op de argumentatie om de 75%-regeling in Nederland buiten toepassing te laten. Voorlopige conclusie van DNB was dat de stellingen van de FOV correct waren en dat de regeling mogelijkerwijs wordt geïntroduceerd. Argument hierbij was dat het tegenwoordig gebruikelijk is om een Europese richtlijn in zijn geheel over te nemen. Waar dat niet gebeurt, dient een zwaarwegende argumentatie te worden gegeven (een Tabaksblat-achtige benadering dus). Afdeling Schepenverzekering voor Pampus De directies van de maatschappijen die in de afdeling schepenverzekering zijn verenigd, plegen één keer per jaar informeel bij elkaar te komen. Dit jaar werd op 13 september in Muiden ingescheept op de Jacobsschelp, een zeilschip uit Tijdens een tocht over het IJsselmeer werd afgemeerd bij het eiland Pampus. Daar leidde een gids het gezelschap over het (kunstmatig aangelegde) eiland en het eind 19 e eeuw gebouwde fort. Tijdens de tocht werd gesproken over marktontwikkelingen, fraude en preventie. Interpolis: weg met titels Interpolis schaft het gebruik van titulatuur in brieven, polissen, visitekaartjes en dergelijke af. Alof Wiechmann, directeur Communicatie van de verzekeraar: Het vermelden van titels heeft geen toegevoegde waarde voor klanten, het schept alleen maar afstand en bovendien wordt het in het moderne taalgebruik als enigszins ouderwets beschouwd. En daarmee is het dus ook niet Glashelder! Alleen als het echt nodig is, bijvoorbeeld in juridische stukken, blijven we nog formele ondertekeningen gebruiken. Het bestaande drukwerk wordt gewoon opgemaakt, maar voor het eind van het jaar gebruiken we alleen nog voornaam, De onderlinge september

6 ACTUALITEITEN achternaam en functie. En dan is mr. H.J.G.M. Janssen MFE dus gewoon Henk Janssen. Univé Zuid-Holland West opent nieuw hoofdkantoor Univé Zuid-Holland West heeft begin september op feestelijke wijze haar nieuwe hoofdkantoor aan de Marlotlaan 5 in Delft geopend. Een belangrijke stap in de reorganisatie van de Onderlinge verzekeraar is daarmee genomen. Diverse kleinere kantoren, waaronder Berkel en Rodenrijs, Den Hoorn en Maasland zijn na deze verhuizing gesloten. Univé Zuid- Holland West is ruim 5 jaar geleden uit een fusie tussen zes regionale Univéonderlingen ontstaan. Er werken in totaal 80 medewerkers die samen ruim klanten bedienen. Op vrijdag 2 september waren 170 genodigden getuige van de officiële opening. Na een welkomstwoord door de voorzitter van het bestuur, de heer Nienhuis, was het tijd voor een paneldiscussie. Aan deze discussie namen o.a. de heren Velzel (voorzitter Raad van Bestuur Univé) en Teijgeler (Algemeen Directeur van Univé Zuid-Holland West) deel. Thema s waren o.a., vestigingsbeleid, persoonlijke aandacht voor de klant en het belang van een evenwichtige portefeuille waarin voldoende leven- en pensioenomzet zit. De openingshandeling werd verricht door middel van een spectaculaire trapezeact. Deze vond plaats in het prachtige atrium van het kantoor. Klanten en inwoners van Delft waren zaterdag 3 september welkom om het nieuwe onderkomen van Univé Zuid- Holland West te bewonderen. Ruim bezoekers gaven gehoor aan deze uitnodiging. Nieuwe cao afgesloten In het weekend van 17en 18 september is na intensief onderhandelen een onderhandelingsresultaat bereikt over een CAO voor de verzekeringsbranche. De looptijd is 3 jaar, van 1 juni 2004 tot en met 31 mei De salarissen worden de komende jaren in stappen structureel verhoogd met in totaal 3%. Tevens ontvangen werknemers een eenmalige uitkering van 1,5%. Ook zijn er afspraken gemaakt op het gebied van het pensioen, ziektekosten en loondoorbetaling bij ziekte. De afspraken moeten nog worden voorgelegd aan de achterbannen van werkgevers en werknemers. De belangrijkste afspraken zijn: Salaris en looptijd De nieuwe CAO heeft een looptijd van 36 maanden; van 1 juni 2004 tot en met 31 mei De salarissen worden per 1 november 2005 structureel verhoogd met 1,25%, per 1 juni 2006 met 0,75% en per 1 december 2006 met 1%. Daarnaast ontvangen medewerkers per 1 november 2005 een eenmalige uitkering van 1,5% van het voor hen geldende vaste jaarsalaris. Pensioen Als gevolg van het vervallen van de fiscale aftrek voor prepensioenregelingen per 1 januari 2006 zullen de basispensioenregeling en bestaande aanvullingsregelingen in de CAO worden aangepast. Concreet is afgesproken dat de pensioenleeftijd wordt verhoogd van 62 naar 65 jaar, behalve voor werknemers boven de 55 jaar (leeftijd op 31 december 2004). Zij behouden hun oude rechten op grond van de wettelijke overgangsmaatregelen. Voor werknemers onder de 55 jaar geldt dat zij in belangrijke mate 6 De onderlinge september 2005

7 Indexcijfers voor gebouwen-, inboedel- en glasverzekering Vanaf 1 mei 2005 gelden de volgende indexcijfers: 1 september oktober november december januari februari maart april mei juni juli augustus september 147 gecompenseerd zullen worden door de toekenning van een flexibele aanvullingsregeling (FAR). Nieuwe medewerkers (vanaf 1 januari 2006) ontvangen een flexibele aanvullingsregeling ter grootte van 2,5% per jaar. Loondoorbetaling bij ziekte Overeengekomen is dat de werkgever tijdens het eerste ziektejaar 100% van het salaris doorbetaalt en tijdens het tweede ziektejaar 70%. Werknemers die succesvol reïntegreren en werkzaamheden verrichten, niet zijnde op arbeidstherapeutische basis, kunnen een extra aanvulling ontvangen. Als de werknemer minder dan 50% van de individuele arbeidsduur verricht wordt zijn salaris voor 85% doorbetaald; als de werknemer meer dan 50% van de individuele arbeidsduur verricht, wordt zijn salaris voor 100% doorbetaald. Werknemers die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn of blijken te zijn (IVA), ontvangen eventueel met terugwerkende kracht 100% van hun salaris. WIA In de CAO zijn geen afspraken gemaakt over bovenwettelijke aanvullingen ten aanzien van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). De oorzaak hiervan is gelegen in de diversiteit aan regelingen binnen de branche, waardoor vakorganisaties er de voorkeur aan hebben gegeven op CAO-niveau niets te regelen. Het wordt dus aan de individuele maatschappijen overgelaten om de eventueel bestaande voorzieningen naar eigen inzicht aan te passen aan de nieuwe wetgeving. Binnenkort volgt een aanbeveling hoe als werkgever hiermee om te gaan. Ziektekosten Met ingang van 1 januari 2006 vervalt artikel 7.3 en wordt de Zorgverzekeringswet van kracht. Werkgevers betalen vanaf die datum het wettelijk vastgestelde inkomensafhankelijke deel van de werknemersbijdrage. Als uitgangspunt is afgesproken, dat de invoering van de nieuwe Zorgverzekeringswet per werkgever kostenneutraal zal plaatsvinden. De werkgever zal aan de werknemer een bedrag uitkeren van 10 euro bruto per maand. Dit bedrag zal worden uitbetaald met ingang van 1 januari 2006 tot aan einde looptijd van deze cao (in totaal 170). Het staat de werkgever vrij de toekenning van deze bijdrage uitsluitend te verlenen aan de werknemer die deelneemt aan de door de onderneming gehanteerde collectieve aanvullende verzekering. Over de kostenneutrale invoering en de keuze van het verzekeringspakket zal op transparante wijze door gebouwen inboedels indexcijfers 1990 = 100 (waarde-index) glasverzekering * ,3 juli ,0% ,5 juli ,7% ,2 juli ,8% ,8 juli ,4% ,3 juli ,8% ,1 juli % ,6 * Het indexcijfer glasverzekeringen wordt jaarlijks vastgesteld op basis van de gemiddelde stijging/daling van het indexcijfer voor de gebouwenverzekering. De indexcijfers worden ook vermeld in de CBS-publicaties Statistisch Bulletin en Maandstatistiek voor Bouwnijverheid, tabel 9.14M. de werkgever worden overlegd met het vertegenwoordigend overleg. Overige onderwerpen Wet Kinderopvang: Werkgevers betalen aan werknemers maximaal 1/6 van de kosten kinderopvang (0-12 jaar). Hierbij geldt een budget van ten hoogste 0,5% van de totale bruto loonsom in de onderneming. Uitkering bij overlijden: De CAO-uitkering bij overlijden wordt met ingang van 1 januari 2006 gelijkgesteld aan het gewijzigde fiscaalvrije niveau van driemaal het maandsalaris, inclusief vakantiegeld en de jaarlijkse uitkering. Vergoeding vakbondscontributie: Daar waar mogelijk zullen werkgevers meewerken aan het fiscaal vriendelijk afdragen van de vakbondscontributie. De onderlinge september

8 Samenhangend inzetbaarheidbeleid: In de CAO zal een passage worden opgenomen over samenhangend inzetbaarheidbeleid en ontwikkeling. Dit beleid heeft als doel een optimale inzetbaarheid van alle werknemers. Er wordt een gezamenlijke taskforce ingesteld, die in 2006 concrete voorstellen zal formuleren op dit gebied. Deze taskforce zal ook voorstellen formuleren ten aanzien van flexibilisering van arbeidstijden. Alle bovengenoemde wijzigingen zijn van overeenkomstige toepassing op de CAO voor de Buitendienst. Daar waar in de huidige CAO sprake is van afwijkende bepalingen ten opzichte van de CAO Binnendienst, zullen de wijzigingen naar evenredigheid worden toegepast. Met betrekking tot pensioen betekent dit concreet dat een aantal van de budgetten ter compensatie van prepensioen, vroegpensioen en aanvullingsregelingen met een factor 4/3 worden vermenigvuldigd. Toepasselijkheid voor niet- Verbondsleden Een verzekeringsmaatschappij die niet tevens bij het Verbond van Verzekeraars is aangesloten, is op zich niet gebonden aan de afspraken die met de vakbonden zijn gemaakt. De CAO geldt met andere woorden niet voor deze maatschappijen. Dit wordt anders als de CAO algemeen verbindend wordt verklaard. In dat geval dient deze wel te worden nageleefd. Een algemeen verbindend verklaring heeft in het verleden overigens nooit op de hele CAO betrekking gehad. Zo is het pensioenhoofdstuk daar altijd buiten gebleven. Niettemin hebben veel verzekeraars het pensioenhoofdstuk wel gevolgd. Daarmee is de vrijblijvendheid om hier later nog van af te wijken, op zijn minst discutabel geworden. Veel verzekeraars hebben in hun individuele arbeidsovereenkomsten de zinsnede opgenomen dat de CAO voor het verzekeringsbedrijf van toepassing is. Deze formulering brengt met zich mee dat de hele CAO, inclusief de pensioenregeling en de overige punten die niet algemeen verbindend zijn verklaard, moeten worden nageleefd. In nieuwe gevallen is hier desgewenst aan te ontkomen door te bepalen dat de CAO van toepassing is, voor zover deze algemeen verbindend is verklaard. Strafbare feiten tussenpersonen baren toezichthouder zorgen De Autoriteit Financiële Markten (AFM) maakt zich zorgen over strafbare feiten die tussenpersonen plegen. Na een onderzoek naar witwaspraktijken onder 26 assurantiekantoren in Zuid-Limburg (in mei) heeft de toezichthouder diverse ongebruikelijke transacties gemeld en aangiftes gedaan. Het gaat om incidenten, zegt Jan Koelewijn, senior toezichthouder bij het Competentie Centrum Integriteit (voorheen het Bureau Witwasbestrijding) van de AFM. Over aantallen wil hij niets kwijt. Dat zal volgend jaar in het jaarverslag van de toezichthouder terug te lezen zijn. De aangetroffen strafbare feiten betreffen het witwassen van gelden en fiscale onregelmatigheden. Wij hebben geconstateerd dat tussenpersonen fiscale trucs adviseren aan hun klanten en deze trucs in sommige gevallen ook op de eigen bedrijfsvoering toepassen. De fiscus werd hier nadrukkelijk om de tuin geleid, aldus Koelewijn. De 26 kantoren in Zuid Limburg zijn niet zomaar geselecteerd. Wij werken met risico-indicatoren die wij in de loop van de tijd hebben vastgesteld. Voorheen werden kantoren a-selectief bezocht. Dat is niet meer zo. Wat zijn deze risico-indicatoren? Daarover kan ik geen mededelingen doen. Dat zou niet verstandig zijn, aldus Koelewijn. De bezochte kantoren varieerden in omvang. Het waren kleine kantoren met één of twee medewerkers, maar ook grote kantoren of kantoren die tot een keten behoren. Koelewijn ontkent dat Zuid-Limburg is uitgezocht omdat zich in de grensstreek meer witwaspraktijken zouden voordoen. Limburg is uitgekozen omdat het een redelijk dichtbevolkt gebied is, vergelijkbaar met de Randstad, en er zich voldoende tussenpersonen bevinden. Andere onregelmatigheden die werden aangetroffen (naast witwassen en fiscale trucs), betreffen vooral het ontbreken van dossiers. Er was zelfs een tussenpersoon die geen enkel dossier had. Zijn argumentatie was dat die op het intranet van de verzekeraar staan. In het kader van de Wet financiële dienstverlening (Wfd) is dat gewoon niet mogelijk, vult Wijnand van de Beek, hoofd Toezicht Financiële Dienstverlening bij de AFM aan. Een tussenpersoon moet te allen tijde een dossier kunnen overhandigen. Dat is een vereiste. Digitaal of op papier. Het onderzoek in Limburg richtte zich op de naleving van de Wet Identificatie bij Dienstverlening (WID) en de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (WMOT). Assurantietussenpersonen hebben een zelfstandige plicht om ongebruikelijke transacties te melden. De AFM had haar komst maanden van tevoren aangekondigd bij de assurantiekantoren. Vervolgens is informatie opgevraagd, zoals omzetgegevens, selecties uit verzekeringen, bedrijfsgegevens, de vennootschappelijke structuur en het aantal werknemers. Al voordat het onderzoek echt begon, lieten 8 De onderlinge september 2005

9 enkele tussenpersonen niets meer van zich horen. Anderen haakten halverwege plotseling af., zegt Koelewijn. Wij blijven informatie opvragen, gaan langs en als dan toch informatie niet wordt geleverd, doen we aangifte. In het afgelopen jaar heeft dat in ieder geval tot één aangifte geleid. Voor Van de Beek is de betrouwbaarheid van de bestuurder in het geding als hij weigert informatie te geven. Dan kan hij niet meer aan de slag. Ja, dat is strenger dan voorheen. Onder de Wabb moest er heel wat gebeuren, wilde je doorgehaald worden in het register. Een andere belangrijke conclusie uit het onderzoek naar witwaspraktijken, is dat het intermediair nog lang niet is voorbereid op de komst van de Wfd. Wij maken ons daar ernstig zorgen over, zegt Van Beek. Het uitstel van de Wfd heeft daar waarschijnlijk aan bijgedragen. Er is een houding van We zien wel, maar de wet gaat er nu echt komen. Op het moment dat de Wfd in werking treedt, moeten de vereisten van de wet geïmplementeerd zijn in de organisatie. Nu denken veel bedrijven dat het met de controle daarop niet zo n vaart zal lopen, maar dat is een groot misverstand. Eén dag na de inwerkingtreding van de wet gaan wij controles uitvoeren. Is het niet in orde, dan kan in het uiterste geval de bedrijfsactiviteit worden gestaakt. De kantoren hebben een maand de tijd om de vergunning aan te vragen. Geen vergunning betekent staken van de onderneming tot het moment dat de vergunning er wel is. Het lijkt erop dat tussenpersonen zich dat nog te weinig realiseren. Het is echt al vijf over twaalf. Men moet nu echt die inspanning verrichten, waarschuwt Van de Beek. De AFM zal ongeveer twee maanden voor de inwerkingtreding van de Wfd de aan- vraagformulieren voor de vergunning gereed hebben. Het zal krap worden. Het Besluit financiële dienstverlening ligt nu bij de Raad van State. Na het zomerreces wordt het in de Tweede Kamer behandeld. Pas dan zijn alle ins en outs definitief bekend. Er is volgens beide heren niet echt een onderscheid te maken naar grootte van kantoor en het klaar zijn voor de Wfd. Er zijn kleinere kantoren die het al dik voor elkaar hebben. Grotere kantoren zijn er meer mee bezig, maar die hebben vaak ook meer last van de interne beheersing. Sommige kantoren zullen een paar weken nodig hebben om de boel op orde te krijgen, andere zullen daar maanden voor nodig hebben. Die zijn dus al te laat. Coöperaties komen met eigen code-tabaksblat In navolging van beursgenoteerde bedrijven hebben coöperatieve ondernemingen nu ook een code voor ondernemingsbestuur. De leden van de Nationale Coöperatieve Raad voor landen tuinbouw (NCR) zijn akkoord gegaan met de zogenoemde NCR-code voor coöperatief ondernemerschap. De gedragscode geeft richtlijnen voor de verhoudingen tussen directie, ledenbestuur en raad van commissarissen. Verder moet de code zorgen voor kwaliteitshandhaving en verbetering van het dagelijks bestuur en toezichthouder. De voor beursgenoteerde bedrijven geldende code-tabaksblat diende als basis voor de NCR-code. De bepalingen voor toezicht zijn grotendeels overgenomen uit de code-tabaksblat. Maar er zijn ook grote verschillen, licht Ruud Galle toe. Galle is hoogleraar ondernemingsrecht in Tilburg en een van de opstellers van de code. De code Tabaksblat heeft een verplicht karakter ( pas toe of leg uit ), de coöperatieve code is vrijblijvend. Galle: De code is flexibeler omdat er zoveel verschillende coöperaties zijn. Daarbij speelt de mate van ledeninvloed een grote rol. Bij sommige coöperaties is die erg groot, bij andere nauwelijks aanwezig. In tegenstelling tot Tabaksblat kent de NCR-code geen verplichting om de beloning van het topmanagement openbaar te maken. Evenmin is er sprake van NCR-CODE VOOR een afzonderlijke COÖPERATIEF ONDERNEMERSCHAP auditcommissie binnen de raad van commissarissen. Bij beursgenoteerde bedrijven houdt de auditcommissie toezicht op de financiële rapportage. Ondanks het vrijwillige karakter denkt Galle dat coöperaties zich wel zullen richten op de NCR-code. Een groot aantal coöperaties is bezig met de herinrichting van het bestuur. Daarbij komt deze code goed van pas. Eerder dit jaar wijzigde de aardappelzetmeelcoöperatie Avebe haar organisatie. De onderneming voegde bestuur en directie samen in één orgaan. De leden van de NCR bestaan uit agrarische coöperaties en uit coöperatieve ondernemingen in de financiële dienstverlening en verzekeringsbranche. Maar de code kan ook goed gelden voor andere coöperaties, zoals onderlingen, aldus Galle. De code kan per bij de NCR worden opgevraagd: De onderlinge september

JAARGANG 15 NUMMER 6 JULI/AUGUSTUS 2005

JAARGANG 15 NUMMER 6 JULI/AUGUSTUS 2005 FOV Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland JAARGANG 15 NUMMER 6 JULI/AUGUSTUS 2005 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 Vergaderingen bestuur en districtsbestuur

Nadere informatie

JAARGANG 16 NUMMER 5 MEI/JUNI 2006. Algemene Ledenvergadering

JAARGANG 16 NUMMER 5 MEI/JUNI 2006. Algemene Ledenvergadering FOV Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland JAARGANG 16 NUMMER 5 MEI/JUNI 2006 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 Vergadering bestuur en districtsbestuur Pagina

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank is uit op een dialoog

De Nederlandsche Bank is uit op een dialoog FOV Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 1 8 N U M M E R 9 N O V E M B E R 2 0 0 8 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 Vergadering FOVbestuur

Nadere informatie

JAARGANG 16 NUMMER 3 MAART 2006. Studiedag over het nieuwe verzekeringsrecht

JAARGANG 16 NUMMER 3 MAART 2006. Studiedag over het nieuwe verzekeringsrecht FOV Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland JAARGANG 16 NUMMER 3 MAART 2006 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 Dr. Susanne Piët spreker op ledenvergadering Pagina

Nadere informatie

Trots zijn en begrip tonen is goedkoper dan korting geven

Trots zijn en begrip tonen is goedkoper dan korting geven Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 2 1 N U M M E R 6 J U L I / A U G U S T U S 2 0 1 1 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 2 71 e Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Over waarden en voorwaarden en het stoppen van de inbreker

Over waarden en voorwaarden en het stoppen van de inbreker Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 2 1 N U M M E R 1 0 D E C E M B E R 2 0 1 1 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 FOV benadrukt proportionaliteit

Nadere informatie

Zeventigjarige federatie is de tijd ver vooruit

Zeventigjarige federatie is de tijd ver vooruit Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 2 0 N U M M E R 5 M E I / J U N I 2 0 1 0 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 5 Preventiedag 2010 Zeventigste

Nadere informatie

Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland

Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland FOV Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 1 9 N U M M E R 1 0 D E C E M B E R 2 0 0 9 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 Districtbestuursvergadering

Nadere informatie

De drie P s van duurzaamheid: People, Planet, Preventiedag!

De drie P s van duurzaamheid: People, Planet, Preventiedag! Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 2 2 N U M M E R 9 N O V E M B E R 2 0 1 2 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 Model profielschetsen gepubliceerd

Nadere informatie

Jaarverslag 2002. Ombudsman Verzekeringen Raad van Toezicht Verzekeringen. Stichting Klachteninstituut Verzekeringen

Jaarverslag 2002. Ombudsman Verzekeringen Raad van Toezicht Verzekeringen. Stichting Klachteninstituut Verzekeringen Jaarverslag 2002 Ombudsman Verzekeringen Raad van Toezicht Verzekeringen Stichting Klachteninstituut Verzekeringen Jaarverslag 2002 Ombudsman Verzekeringen Raad van Toezicht Verzekeringen Inhoudsopgave

Nadere informatie

CONCEPT. De voorzitter van de Raad van Commissarissen, de heer drs. A.N.A.M. Smits, opent de vergadering om 13.30 uur en heet de aanwezigen welkom.

CONCEPT. De voorzitter van de Raad van Commissarissen, de heer drs. A.N.A.M. Smits, opent de vergadering om 13.30 uur en heet de aanwezigen welkom. CONCEPT Notulen van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van, gehouden op woensdag van 13.30 16.30 uur in Party- en Congrescentrum Artis aan de Plantage Middenlaan 41a - 43 te Amsterdam.

Nadere informatie

Eenvoudig schadeproduct is eerste levensbehoefte. Lex Verëll en Cas Verhage (Noordhollandsche van 1816): Het Verzekeringsblad

Eenvoudig schadeproduct is eerste levensbehoefte. Lex Verëll en Cas Verhage (Noordhollandsche van 1816): Het Verzekeringsblad Het Verzekeringsblad 97e jaargang 26 april 2007 nr. 9 NBVA woedend over openheid Verbond AFM nagelt rotte appels VB-Kennistest Lex Verëll en Cas Verhage (Noordhollandsche van 1816): Eenvoudig schadeproduct

Nadere informatie

doen we MAAtschAppeliJk JAArverslAg 2008 1 Achmea Maatschappelijk Jaarverslag 2008

doen we MAAtschAppeliJk JAArverslAg 2008 1 Achmea Maatschappelijk Jaarverslag 2008 doen we Maatschappelijk Jaarverslag 28 1 Achmea Maatschappelijk Jaarverslag 28 inhoud VOORWOORD 5 1 ACHMEA IN DE SAMENLEVINg 7 1.1 Wie willen we zijn 7 2 thema 1 VERTROUWEN 15 2.1 Focus op lange termijn

Nadere informatie

8 Voor het Goede Doel: The Learning Journey Terugkijken en

8 Voor het Goede Doel: The Learning Journey Terugkijken en Beerbericht Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs december 2014 2 Jubilarissen bij De Beer 3 Geslaagde bijeenkomst over de werkkostenregeling 4 Belastingstelsel kán simpeler, als we

Nadere informatie

Vraag de MKB-er hoe hij de informatie wil ontvangen

Vraag de MKB-er hoe hij de informatie wil ontvangen inter @ ctief 96e jaargang 23 november 2006 nr. 22a MKB gids 2006 Inleven in MKB-klanten van economisch levensbelang DGA-pensioen: eigen beheer, of verzekeren? Het nieuwe zakendoen in pensioen De levensloopregeling:

Nadere informatie

Verzekeringen&vrijwilligers

Verzekeringen&vrijwilligers Verzekeringen&vrijwilligers krant Een uitgave van CIVIQ, instituut vrijwillige inzet - Postbus 12080, 3501 AB Utrecht - tel. 030 750 90 00 - info@civiq.nl We groeien de claimcultuur in 4 Verzekeren in

Nadere informatie

S C H E F S E N G R A F I B E D R IJ F O N D S. augustus 2008 N I E U W S

S C H E F S E N G R A F I B E D R IJ F O N D S. augustus 2008 N I E U W S G R A F I B E D R IJ F O N D S S C H E F S E N G B F augustus 2008 N I E U W S Informatie voor deelnemers in grafimedia en uitgeverij Pensioenfonds PGB zoekt deelnemers voor klantenpanel Nieuwe klanten

Nadere informatie

Voorwoord. bewaken van een goede toegang tot het recht. Daar mag u ons op aanspreken.

Voorwoord. bewaken van een goede toegang tot het recht. Daar mag u ons op aanspreken. Jaarverslag 2006 Voorwoord De wegen in de Geschillendelta uit het jaarverslag van 2005 vinden hun vervolg in 2006, een jaar dat in het teken stond van majeure veranderingen. De introductie van VIValt heeft

Nadere informatie

Hoe meldt u een zaak aan?

Hoe meldt u een zaak aan? Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt, juni 2011 Hoe meldt u een zaak aan? Bent u betrokken geraakt bij een ongeval of juridisch geschil? U kunt uw zaak bij ons aanmelden. Dit kan online

Nadere informatie

Datum 20 december 2012 Ons kenmerk [ ] Pagina 1 van 34. Kopie aan. Telefoon E-mail. Betreft

Datum 20 december 2012 Ons kenmerk [ ] Pagina 1 van 34. Kopie aan. Telefoon E-mail. Betreft Geschoonde versie boetebesluit [ ] [.] Quotiënt Groep B.V. [..] [..] Datum 20 december 2012 Ons kenmerk [ ] Pagina 1 van 34 Kopie aan Telefoon E-mail Betreft Kienhuis Hoving N.V. t.a.v. mr. A. M. Gunckel

Nadere informatie

Hoe meldt u een zaak aan?

Hoe meldt u een zaak aan? Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt, juni 2011 Hoe meldt u een zaak aan? Bent u betrokken geraakt bij een ongeval of juridisch geschil? U kunt uw zaak bij ons aanmelden. Dit kan online

Nadere informatie

Zoals we allemaal dagelijks in de media kunnen volgen is er

Zoals we allemaal dagelijks in de media kunnen volgen is er 71 jaargang 18, maart 2008 Uitgave van de Vereniging van Gepensioneerden uit de Detailhandel In dit nummer: 18e jaargang, september 2008 Van de voorzitter 1 Van de redactie 2 Actie leden werving 3 Rectificatie

Nadere informatie

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt 2015

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt 2015 Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt 2015 Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt 2015 2 Hoe meldt u een zaak aan? Bent u betrokken geraakt bij een ongeval of juridisch geschil?

Nadere informatie

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Rechtsbijstand Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt Algemene Informatie Hoe doet u een beroep op uw polis? 1. Telefonische informatie (eerstelijns hulp) U kunt telefonisch contact opnemen

Nadere informatie

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Z220/0115 Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Inhoudsopgave Hoe meldt u een zaak aan? Altijd juridische hulp, verzekerd of niet! Artikel 1 Inleiding Artikel 2 Algemene regels voor de verzekering Artikel

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Ombudsman Zorgverzekeringen: Trends in 2008. Europese Verordening en de Zorgverzekeringswet

Jaarverslag 2008. Ombudsman Zorgverzekeringen: Trends in 2008. Europese Verordening en de Zorgverzekeringswet Jaarverslag 2008 Ombudsman Zorgverzekeringen: Trends in 2008 Europese Verordening en de Zorgverzekeringswet Afkortingenlijst AFM CVZ DBC KiFid NPCF NZa SKGZ VWS Wft ZN Zvw Autoriteit Financiële Markten

Nadere informatie

UITGAVE juli 2004 AFSCHAFFING WAZ FINANCIËLE BERICHTEN FOTO S SOCIAL EVENT OVERZICHT PROGRAMMA KIEZEN MET VERSTAND VRIJE ENERGIE MARKT

UITGAVE juli 2004 AFSCHAFFING WAZ FINANCIËLE BERICHTEN FOTO S SOCIAL EVENT OVERZICHT PROGRAMMA KIEZEN MET VERSTAND VRIJE ENERGIE MARKT UITGAVE juli 2004 AFSCHAFFING WAZ FINANCIËLE BERICHTEN FOTO S SOCIAL EVENT OVERZICHT PROGRAMMA KIEZEN MET VERSTAND VRIJE ENERGIE MARKT ADMINISTRATIEVE LASTEN EN NOG VEEL MEER Van de [nieuwe] Voorzitter

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 63 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Britse Enterprise betreedt Nederlandse schademarkt Focus ligt op autoverzekeringen

Britse Enterprise betreedt Nederlandse schademarkt Focus ligt op autoverzekeringen Aanpassing polisvoorwaarden DAS kost verzekerde geld > 4 Nr. Jaargang 36 24 januari 204 35 jaar AM Handel in portefeuilles trekt aan > 5 Interview Banken zouden eigenlijk niet meer met hypotheekklanten

Nadere informatie