JAARGANG 15 NUMMER 7 SEPTEMBER Goedkoop is geen duurkoop in juridische dienstverlening. gekeken, vertelt hij. Ik vond het als commercieel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARGANG 15 NUMMER 7 SEPTEMBER 2005. Goedkoop is geen duurkoop in juridische dienstverlening. gekeken, vertelt hij. Ik vond het als commercieel"

Transcriptie

1 FOV Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland JAARGANG 15 NUMMER 7 SEPTEMBER 2005 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 Bestuursvergadering Toegang tot recht Goedkoop is geen duurkoop in juridische dienstverlening Pagina 4 RIAV-toetsmodel in de lucht Pagina 4 FOV levert bijdrage aan vereenvoudiging Bijdragemodel Pagina 4 DNB/NICE op najaarsvergaderingen Pagina 4 Consultatie Besluit financiële dienstverlening Pagina 5 DNB beraadt zich over toepassing 75%-regeling Pagina 6 Nieuwe cao afgesloten Pagina 11 Onderlinge Steenwijk Zuinig op het geld van anderen Omdat advocaten doorgaans duur zijn, zoeken particulieren en ondernemers vaak andere wegen om hun juridische problemen op te lossen. XS2Justice e-schrift voor acces to justice, toegang tot recht wil die situatie veranderen. XS2Justice is een netwerk van juridische dienstverleners en advocaten, dat zo is georganiseerd dat steeds de goedkoopste oplossing voor een juridisch probleem kan worden gevonden. XS2Justice is een initiatief vanuit de verzekeringsbranche en ook voor onder meer de verzekeringsbranche bedoeld. Een gesprek met oprichter mr. Rob C.T. van Rooij. Rob van Rooij is jurist met een commerciële Rooij. De zaken die bij ARAG buiten de deur achtergrond. Begin jaren negentig zette hij voor werden gedaan, nog geen tien procent, kostten Bestfood, bekend van merken als Knorr en net zo veel als de meer dan negentig procent Conimex, een verkooporganisatie op in het net die de eigen juristen behandelden. We hebben geopende Oost-Europa. In 1998, terug in toen in een pilot telkens vijf advocatenkantoren Nederland, ging hij als commercieel manager op een bepaalde zaak laten bieden en wat bij ARAG Rechtsbijstand werken. Toen ik daar bleek? Advocaten die voor een specifieke zaak kwam, heb ik vooral naar de niet-gedekte zaken het meest geschikt waren en de hoogste winstkansen hadden, omdat ze bij wijze van spreken gekeken, vertelt hij. Ik vond het als commercieel verantwoordelijke onbegrijpelijk dat we in de dag ervoor nog een vergelijkbare zaak tien tot vijftien procent van de gevallen niet hadden gedaan, boden het laagst omdat ze er thuis gaven. Dat je iets niet verzekert, valt nog uit te leggen. Maar wanneer iets niet gedekt is en je helpt de klant dan niet op een andere manier, dat gaat er bij mij niet in. Vanuit deze overweging besloot ARAG een nieuw bedrijf op te richten, Rechtswijzer, dat klanten hulp bood, op notabasis, bij alle niet-gedekte zaken. Deze service leidde destijds tot extra verkoop van rechtsbijstandverzekeringen, omdat het afbreukrisico daarvan voor het intermediair bij een niet-gedekte zaak kan de klant met zijn hele verzekeringenpakket naar elders vertrekken minder zwaarwegend was geworden. GOEDKOOP DUURKOOP? Vervolgens ben ik onderzoek gaan doen naar de kosten van de advocatuur, vertelt Rob van Rob van Rooij, oprichter van XS2Justice. De onderlinge 1

2 de minste tijd in hoefden te steken. Goedkoop is duurkoop gaat hier dus niet op, integendeel. Van Rooij legde daarnaast nog een tweede moeilijkheid in de kostenstructuur van de advocatuur bloot. Het belang van cliënten om niet in juridische procedures verzeild te raken en om, wanneer dat toch is gebeurd, daar zo snel mogelijk weer uit te komen, strookt niet met het economisch belang van de advocaat. Procederen, zo lang mogelijk, tegen de hoge uurtarieven die in de advocatuur gebruikelijk zijn, is immers voor een advocatenkantoor het meest profijtelijk. Jean-Jacques Rousseau heeft al eens gezegd dat het belang en de moraal van een adviseur parallel moeten lopen. In de advocatuur is dat niet altijd het geval, aldus Van Rooij. VIRTUELE ONDERNEMING Beide aspecten, dat wil zeggen in de eerste plaats preventieve juridische dienstverlening tegen een betaalbaar tarief en in de tweede plaats advocatenkantoren op zaken laten bieden, heeft Rob van Rooij in zijn bedrijf XS2Justice gerealiseerd. Omdat de hele operatie voor ARAG een kostenbesparing moest opleveren, zocht Van Rooij er zelf een investeerder voor en begon hij de onderneming voor eigen rekening. XS2Justice bestaat uit een netwerk van momenteel acht, maar volgend jaar wellicht al dertig juridische dienstverleners, in feite franchisenemers van XS2Justice, en daarnaast een aantal advocatenkantoren als prefered suppliers. XS2Justice is grotendeels een virtueel bedrijf, hetgeen op zich al kostenbesparend is, op Ondernemers en particulieren kunnen op deze site een juridische hulpvraag formuleren, waarna ze binnen twee dagen door een van de juridische dienstverleners worden opgebeld en gratis een antwoord op hun vraag krijgen. In het verlengde daarvan kunnen zij een bepaalde dienst afnemen, bijvoorbeeld een brief laten schrijven, een telefoongesprek laten voeren of een schriftelijk advies laten geven. De tarieven daarvoor, die aanzienlijk lager zijn dan advocaten rekenen, staan ook op internet. Komt het ondanks deze preventieve werkzaamheden toch tot een procedure, dan is de zaak in ieder geval juridisch al goed voorbereid en laat XS2Justice vervolgens vijf advocatenkantoren online een bod op de zaak doen. De dienstverlening aan bedrijven omvat verder onder meer alle aspecten van juridisch management, het oplossen van geschillen en binnenkort ook financiering van rechtshulp (via een aparte stichting) om een faillissement te voorkomen. Een handig instrument in deze dienstverlening is de legal audit of de verkorte quick scan, waarmee wordt geïnventariseerd hoe ondernemingen in met name het midden- en kleinbedrijf hun juridisch management hebben geregeld. Rob van Rooij: Het zal niet de eerste keer zijn, om maar een van de vele voorbeelden te noemen, dat een directeur of een bestuurder die al twee jaar bij een bedrijf weg is, maar nog wel bij de Kamer van Koophandel ingeschreven staat, iets ondertekent waarvoor het bedrijf uiteindelijk alsnog kan opdraaien! VERZEKERINGSMARKT XS2Justice richt zich met haar dienstverlening ook uitdrukkelijk op de verzekeringsmarkt. Voor ARAG bijvoorbeeld voert XS2Justice in een pilot legal audits uit in het midden- en kleinbedrijf, voordat eventueel een rechtsbijstandverzekering aan een bedrijf wordt afgegeven. Daarnaast koopt XS2Justice voor verzekeraars capaciteit in bij de advocatuur, voor het afhandelen van vastgelopen dossiers. Rob van Rooij: Telkens wanneer een externe advocaat moet worden ingeschakeld, zie je dat het slim is om die capaciteit via onze methodiek in te kopen. Wij laten immers meer dan één kantoor naar zo n zaak kijken en weten zo lagere prijzen te bedingen dan verzekeraars. Doordat wij daar de infrastructuur voor hebben, hebben we binnen een paar dagen drie of vier biedingen binnen. Vervolgens kijken we met de verzekeraar wat de beste bieding is, met de beste prijs-kwaliteit- 2 De onderlinge september 2005

3 verhouding. XS2Justice heeft inmiddels ook al voor een onderlinge capaciteit bij de advocatuur ingekocht, en naar tevredenheid, zegt Rob van Rooij, met name over de prijs en ook over de snelheid waarmee alles is verlopen. Nog een dienstverlening van XS2Justice aan verzekeraars is, dat maatschappijen hun verzekerden de mogelijkheid kunnen bieden van het gratis antwoord op een eerste hulpvraag en de juridische hulpverlening die daarop kan volgen. We zouden zelfs een spreekuur kunnen houden, zegt Van Rooij. Onze juristen willen best op verzekeringskantoren spreekuren houden om met klanten juridische problemen door te spreken. De verzekeraar biedt zo een mooie service, die hem slechts honderd euro per uur kost, maar wel veel klantenbinding oplevert. Kortom: een typische winwinsituatie. marktwerking, zegt Rob van Rooij tot slot. De klant kan niet beoordelen wat hij krijgt en wat hij daarvoor moet betalen. Advocaten knokken tegen elkaar op, waardoor niet zelden kleinere partijen gewoon worden kapotgeprocedeerd. Dan komt er een dik pak vol met argumenten, waarop een reactie moet komen die de advocaat van de tegenpartij erg veel tijd kost. Zo wordt die tegenpartij op torenhoge kosten gejaagd die hij niet meer kan opbrengen. Sommige advocaten zijn heel handig in dat spelletje. Doordat wij echter met fixed fees, maximale kosten en andere duidelijke afspraken werken, zal zoiets bij ons niet snel gebeuren. Met onze diensten en inkoopmethode kunnen we verzekeraars en hun klanten veel geld besparen. KAPOTPROCEDEREN Onder juridische dienstverleners en advocaten is er op dit moment nog simpelweg te weinig De onderlinge september

4 FEDERATIE Bestuursvergadering Op 16 september vergaderde het FOVbestuur in Bunnik. De consultatie over het Besluit financiële dienstverlening stond hoog op de agenda. Dit besluit regelt het vergunningtraject voor de Wet financiële dienstverlening. Duidelijk is dat de verzekeringsmaatschappijen die over een WTV-vergunning of vrijstelling beschikken, een vergunning van rechtswege krijgen voor hun activiteiten als verzekeraar. Niet duidelijk is of deze vergunning tevens bemiddelsactiviteiten betreft. Naar verluidt is dat het geval maar dit is niet in het concept besluit te lezen. In een reactie naar het Ministerie van Financiën heeft de FOV gepleit voor duidelijkheid op dit punt (zie ook elders onder federatienieuws). Tijdens de vergadering werd een demonstratie gegeven van het RIAV-toetsmodel dat onlangs aan de FOV-website is toegevoegd. Er wordt naar gestreefd om voor eind 2005 de diverse integriteitsregelingen op dezelfde manier toegankelijk te maken. De vergadering stelde ook een profiel voor de FOV-voorzitter vast. De huidige voorzitter, Toon Bullens, staat voor volgend jaar op het rooster van aftreden. Om diens eventuele herbenoeming niet een automatisme te laten zijn, heeft een voorbereidingscommissie op verzoek van de voorzitter zelf een profiel vastgesteld. In de vergadering van 16 september werd dit definitief gemaakt. De volgende vergadering vindt plaats op 18 november. RIAV-toetsmodel in de lucht Per 17 augustus is het eerste FOV-toetsmodel beschikbaar gekomen. Dit betreft het zogenaamde RIAV-model. Met dit model kan door middel van het met ja of nee beantwoorden van een overzichtelijk aantal vragen worden nagegaan of een maatschappij aan de RIAV voldoet. Als vragen met nee worden beantwoord, genereert het model een schriftelijk advies waarmee tekortkomingen kunnen worden opgeheven. Dit advies wordt na het afsluiten van het model per toegezonden. De hiermee gemoeide tijd bedraagt enkele seconden. Het RIAV-toetsmodel is te vinden op de Internetsite van de FOV. Met dit model reikt de FOV haar leden een hulpmiddel aan om na te gaan of zij voldoen aan de RIAV. Het model komt niet in de plaats komt van het AFM- Bijdragemodel. Het RIAV-model is de eerste in een reeks. Er is een nader aantal modellen in aantocht, die onder andere betrekking hebben op de diverse integriteitsregelingen. Met het nu gepresenteerde model kan niet alleen worden nagegaan of aan de RIAV wordt voldaan maar er kan ook alvast kennis worden gemaakt met de methodiek die in de nog komende modellen ook zal worden toegepast. FOV levert bijdrage aan vereenvoudiging Bijdragemodel Het Bijdragemodel van de AFM is in 2004 geïntroduceerd. Dit model betreft een invulmodule op Internet waarmee de naleving van een aantal regelingen wordt gecontroleerd. Het model 2004 blonk niet uit door gebruikersvriendelijkheid; de FOV heeft niet minder dan 40 maatschappijen telefonische bijstand bij het invullen verleend. Dit is met de AFM opgenomen en heeft ertoe geleid dat het model 2005 voor commentaar is voorgelegd. Dit commentaar bestond vooral in de wens van het weglaten van de vragen die niet relevant zijn als eenmaal een nee of een niet van toepassing is gegeven. In het definitieve model heeft de AFM een aantal filtervragen ingebouwd. Daarmee is aan het commentaar van de FOV tegemoet gekomen. DNB/NICE op najaarsvergaderingen Tijdens de traditionele najaarsvergaderingen zal de bestuursinrichting van een onderlinge verzekeraar centraal staan. De inhoudelijke bijdragen zullen worden verzorgd door een vertegenwoordiger van DNB en door drs. ing. Ineke Duit, directeur van NICE (Netherlands Institute for Co-operative Entrepreneurship). De bijeenkomsten zullen verspreid over het land plaatsvinden. Nadere berichtgeving volgt. Consultatie Besluit financiële dienstverlening De FOV heeft deelgenomen aan de consultatie over het Besluit financiële dienstverlening. Zij heeft met name ingehaakt op artikel 12 van de conceptvrijstellingsregeling. Hieruit blijkt dat maatschappijen die beschikken over een vergunning krachtens de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 (Wtv) danwel over een verklaring op grond van het daaraan gelieerde Besluit vrijgestelde onderlinge waarborgmaatschappijen 1994 (vow), geen vergunning krachtens de Wet Financiële dienstverlening hoeven aan te vragen om financiële diensten te verlenen. De reikwijdte van deze bepaling is niet duidelijk. Helder is dat een WTV-vergunning danwel vow-verklaring een vrijstelling voor de Wfd oplevert voor de activiteit als verzekeraar. Veel (met name onderlinge) maatschappijen plegen echter niet alleen verzekeringsactiviteiten uit te oefenen maar ook bemiddelingsactiviteiten. Op grond van de Wtv is dit een toegestane activiteit. Niet duidelijk is of de vrijstelling ook de bemiddelingsactiviteit betreft. In een gesprek met het Ministerie van Financiën is aangegeven dat verzekeraars op grond van hun Wtv-vergunning ook mogen bemiddelen in andere producten, 4 De onderlinge september 2005

5 ONDERLINGEN behalve in producten die op grond van het wettelijke verbod op nevenactiviteiten niet zijn toegestaan. Deze toezegging lijkt in de uitwerking te ontbreken, althans zij is daarin niet eenduidig te lezen. Bovendien is niet duidelijk welke producten wel en welke niet onder het verbod op nevenactiviteiten vallen. Om de huidige beleidslijn voort te zetten en om een level playing field met banken te creëren het concept besluit geeft wel aan dat deze krachtens hun DNBvergunning mogen bemiddelen is de FOV voorstander van een regeling waaruit ondubbelzinnig blijkt dat maatschappijen die over een Wtv-vergunning of vowverklaring beschikken, niet alleen financiële diensten mogen aanbieden maar ook mogen bemiddelen. Een nader argument voor een regeling zoals hierboven omschreven is dat de huidige bemiddelingsactiviteiten door verzekeraars onder het prudentiële toezicht door DNB vallen. Met een Wfd-vergunningplicht zou een tweede toezichthouder op dit vlak worden geïntroduceerd, wat als onwenselijk wordt aangemerkt. DNB beraadt zich over toepassing 75%-regeling In het verleden hebben de FOV en de (toen nog) PVK gesproken over de zogenaamde 75%-regeling uit de Europese richtlijnen met betrekking tot solvabiliteitsvereisten aan verzekeraars. De FOV heeft verzocht deze regeling nationale toepassing te laten vinden. Van PVK-zijde is destijds aangegeven dat de regeling niet zal worden toegepast omdat suppletiebijdragen voor de helft kunnen meetellen bij de afdekking van de solvabiliteitsvereisten. Als voor de 75%-variant wordt gekozen, zou de bijtellingsfaciliteit moeten vervallen, was de toenmalige stelling van de PVK. Per najaar 2004 is de vermelde faciliteit ingeperkt: vanaf dat moment is toestemming vereist om tot bijtelling te kunnen komen en kunnen er aanvullende zekerheden worden verlangd. Tevens mogen suppletiebijdragen niet meer meetellen ter dekking van het garantiefonds. Met het oog op het voorgaande heeft de FOV er begin dit jaar opnieuw voor gepleit de 75%-regeling toepasbaar te maken. In de praktijk is daar ook behoefte aan; een bestaande, vergunninghoudende maatschappij met een premieinkomen van 2 mln bijvoorbeeld, moet in 2007/2009 over een solvabiliteitsmarge van 2 mln beschikken en een nieuwe vergunninghouder dient op dit moment al aan deze eis te voldoen. Dit kan tot financieringsvraagstukken leiden en werpt een hoge marktdrempel op, terwijl gesteld mag worden dat de eis verhoudingsgewijs erg hoog c.q. onnodig hoog is. Zo kan immers in een afdoende herverzekering zijn voorzien en/of de uitkeringsplicht van de betreffende onderlinge zijn beperkt. Tijdens een werkoverleg op 25 augustus is het verzoek van de FOV besproken. DNB deelde mee dat dit in welwillende overweging wordt genomen. Er wordt nog gestudeerd op de teksten van de richtlijnen en op de argumentatie om de 75%-regeling in Nederland buiten toepassing te laten. Voorlopige conclusie van DNB was dat de stellingen van de FOV correct waren en dat de regeling mogelijkerwijs wordt geïntroduceerd. Argument hierbij was dat het tegenwoordig gebruikelijk is om een Europese richtlijn in zijn geheel over te nemen. Waar dat niet gebeurt, dient een zwaarwegende argumentatie te worden gegeven (een Tabaksblat-achtige benadering dus). Afdeling Schepenverzekering voor Pampus De directies van de maatschappijen die in de afdeling schepenverzekering zijn verenigd, plegen één keer per jaar informeel bij elkaar te komen. Dit jaar werd op 13 september in Muiden ingescheept op de Jacobsschelp, een zeilschip uit Tijdens een tocht over het IJsselmeer werd afgemeerd bij het eiland Pampus. Daar leidde een gids het gezelschap over het (kunstmatig aangelegde) eiland en het eind 19 e eeuw gebouwde fort. Tijdens de tocht werd gesproken over marktontwikkelingen, fraude en preventie. Interpolis: weg met titels Interpolis schaft het gebruik van titulatuur in brieven, polissen, visitekaartjes en dergelijke af. Alof Wiechmann, directeur Communicatie van de verzekeraar: Het vermelden van titels heeft geen toegevoegde waarde voor klanten, het schept alleen maar afstand en bovendien wordt het in het moderne taalgebruik als enigszins ouderwets beschouwd. En daarmee is het dus ook niet Glashelder! Alleen als het echt nodig is, bijvoorbeeld in juridische stukken, blijven we nog formele ondertekeningen gebruiken. Het bestaande drukwerk wordt gewoon opgemaakt, maar voor het eind van het jaar gebruiken we alleen nog voornaam, De onderlinge september

6 ACTUALITEITEN achternaam en functie. En dan is mr. H.J.G.M. Janssen MFE dus gewoon Henk Janssen. Univé Zuid-Holland West opent nieuw hoofdkantoor Univé Zuid-Holland West heeft begin september op feestelijke wijze haar nieuwe hoofdkantoor aan de Marlotlaan 5 in Delft geopend. Een belangrijke stap in de reorganisatie van de Onderlinge verzekeraar is daarmee genomen. Diverse kleinere kantoren, waaronder Berkel en Rodenrijs, Den Hoorn en Maasland zijn na deze verhuizing gesloten. Univé Zuid- Holland West is ruim 5 jaar geleden uit een fusie tussen zes regionale Univéonderlingen ontstaan. Er werken in totaal 80 medewerkers die samen ruim klanten bedienen. Op vrijdag 2 september waren 170 genodigden getuige van de officiële opening. Na een welkomstwoord door de voorzitter van het bestuur, de heer Nienhuis, was het tijd voor een paneldiscussie. Aan deze discussie namen o.a. de heren Velzel (voorzitter Raad van Bestuur Univé) en Teijgeler (Algemeen Directeur van Univé Zuid-Holland West) deel. Thema s waren o.a., vestigingsbeleid, persoonlijke aandacht voor de klant en het belang van een evenwichtige portefeuille waarin voldoende leven- en pensioenomzet zit. De openingshandeling werd verricht door middel van een spectaculaire trapezeact. Deze vond plaats in het prachtige atrium van het kantoor. Klanten en inwoners van Delft waren zaterdag 3 september welkom om het nieuwe onderkomen van Univé Zuid- Holland West te bewonderen. Ruim bezoekers gaven gehoor aan deze uitnodiging. Nieuwe cao afgesloten In het weekend van 17en 18 september is na intensief onderhandelen een onderhandelingsresultaat bereikt over een CAO voor de verzekeringsbranche. De looptijd is 3 jaar, van 1 juni 2004 tot en met 31 mei De salarissen worden de komende jaren in stappen structureel verhoogd met in totaal 3%. Tevens ontvangen werknemers een eenmalige uitkering van 1,5%. Ook zijn er afspraken gemaakt op het gebied van het pensioen, ziektekosten en loondoorbetaling bij ziekte. De afspraken moeten nog worden voorgelegd aan de achterbannen van werkgevers en werknemers. De belangrijkste afspraken zijn: Salaris en looptijd De nieuwe CAO heeft een looptijd van 36 maanden; van 1 juni 2004 tot en met 31 mei De salarissen worden per 1 november 2005 structureel verhoogd met 1,25%, per 1 juni 2006 met 0,75% en per 1 december 2006 met 1%. Daarnaast ontvangen medewerkers per 1 november 2005 een eenmalige uitkering van 1,5% van het voor hen geldende vaste jaarsalaris. Pensioen Als gevolg van het vervallen van de fiscale aftrek voor prepensioenregelingen per 1 januari 2006 zullen de basispensioenregeling en bestaande aanvullingsregelingen in de CAO worden aangepast. Concreet is afgesproken dat de pensioenleeftijd wordt verhoogd van 62 naar 65 jaar, behalve voor werknemers boven de 55 jaar (leeftijd op 31 december 2004). Zij behouden hun oude rechten op grond van de wettelijke overgangsmaatregelen. Voor werknemers onder de 55 jaar geldt dat zij in belangrijke mate 6 De onderlinge september 2005

7 Indexcijfers voor gebouwen-, inboedel- en glasverzekering Vanaf 1 mei 2005 gelden de volgende indexcijfers: 1 september oktober november december januari februari maart april mei juni juli augustus september 147 gecompenseerd zullen worden door de toekenning van een flexibele aanvullingsregeling (FAR). Nieuwe medewerkers (vanaf 1 januari 2006) ontvangen een flexibele aanvullingsregeling ter grootte van 2,5% per jaar. Loondoorbetaling bij ziekte Overeengekomen is dat de werkgever tijdens het eerste ziektejaar 100% van het salaris doorbetaalt en tijdens het tweede ziektejaar 70%. Werknemers die succesvol reïntegreren en werkzaamheden verrichten, niet zijnde op arbeidstherapeutische basis, kunnen een extra aanvulling ontvangen. Als de werknemer minder dan 50% van de individuele arbeidsduur verricht wordt zijn salaris voor 85% doorbetaald; als de werknemer meer dan 50% van de individuele arbeidsduur verricht, wordt zijn salaris voor 100% doorbetaald. Werknemers die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn of blijken te zijn (IVA), ontvangen eventueel met terugwerkende kracht 100% van hun salaris. WIA In de CAO zijn geen afspraken gemaakt over bovenwettelijke aanvullingen ten aanzien van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). De oorzaak hiervan is gelegen in de diversiteit aan regelingen binnen de branche, waardoor vakorganisaties er de voorkeur aan hebben gegeven op CAO-niveau niets te regelen. Het wordt dus aan de individuele maatschappijen overgelaten om de eventueel bestaande voorzieningen naar eigen inzicht aan te passen aan de nieuwe wetgeving. Binnenkort volgt een aanbeveling hoe als werkgever hiermee om te gaan. Ziektekosten Met ingang van 1 januari 2006 vervalt artikel 7.3 en wordt de Zorgverzekeringswet van kracht. Werkgevers betalen vanaf die datum het wettelijk vastgestelde inkomensafhankelijke deel van de werknemersbijdrage. Als uitgangspunt is afgesproken, dat de invoering van de nieuwe Zorgverzekeringswet per werkgever kostenneutraal zal plaatsvinden. De werkgever zal aan de werknemer een bedrag uitkeren van 10 euro bruto per maand. Dit bedrag zal worden uitbetaald met ingang van 1 januari 2006 tot aan einde looptijd van deze cao (in totaal 170). Het staat de werkgever vrij de toekenning van deze bijdrage uitsluitend te verlenen aan de werknemer die deelneemt aan de door de onderneming gehanteerde collectieve aanvullende verzekering. Over de kostenneutrale invoering en de keuze van het verzekeringspakket zal op transparante wijze door gebouwen inboedels indexcijfers 1990 = 100 (waarde-index) glasverzekering * ,3 juli ,0% ,5 juli ,7% ,2 juli ,8% ,8 juli ,4% ,3 juli ,8% ,1 juli % ,6 * Het indexcijfer glasverzekeringen wordt jaarlijks vastgesteld op basis van de gemiddelde stijging/daling van het indexcijfer voor de gebouwenverzekering. De indexcijfers worden ook vermeld in de CBS-publicaties Statistisch Bulletin en Maandstatistiek voor Bouwnijverheid, tabel 9.14M. de werkgever worden overlegd met het vertegenwoordigend overleg. Overige onderwerpen Wet Kinderopvang: Werkgevers betalen aan werknemers maximaal 1/6 van de kosten kinderopvang (0-12 jaar). Hierbij geldt een budget van ten hoogste 0,5% van de totale bruto loonsom in de onderneming. Uitkering bij overlijden: De CAO-uitkering bij overlijden wordt met ingang van 1 januari 2006 gelijkgesteld aan het gewijzigde fiscaalvrije niveau van driemaal het maandsalaris, inclusief vakantiegeld en de jaarlijkse uitkering. Vergoeding vakbondscontributie: Daar waar mogelijk zullen werkgevers meewerken aan het fiscaal vriendelijk afdragen van de vakbondscontributie. De onderlinge september

8 Samenhangend inzetbaarheidbeleid: In de CAO zal een passage worden opgenomen over samenhangend inzetbaarheidbeleid en ontwikkeling. Dit beleid heeft als doel een optimale inzetbaarheid van alle werknemers. Er wordt een gezamenlijke taskforce ingesteld, die in 2006 concrete voorstellen zal formuleren op dit gebied. Deze taskforce zal ook voorstellen formuleren ten aanzien van flexibilisering van arbeidstijden. Alle bovengenoemde wijzigingen zijn van overeenkomstige toepassing op de CAO voor de Buitendienst. Daar waar in de huidige CAO sprake is van afwijkende bepalingen ten opzichte van de CAO Binnendienst, zullen de wijzigingen naar evenredigheid worden toegepast. Met betrekking tot pensioen betekent dit concreet dat een aantal van de budgetten ter compensatie van prepensioen, vroegpensioen en aanvullingsregelingen met een factor 4/3 worden vermenigvuldigd. Toepasselijkheid voor niet- Verbondsleden Een verzekeringsmaatschappij die niet tevens bij het Verbond van Verzekeraars is aangesloten, is op zich niet gebonden aan de afspraken die met de vakbonden zijn gemaakt. De CAO geldt met andere woorden niet voor deze maatschappijen. Dit wordt anders als de CAO algemeen verbindend wordt verklaard. In dat geval dient deze wel te worden nageleefd. Een algemeen verbindend verklaring heeft in het verleden overigens nooit op de hele CAO betrekking gehad. Zo is het pensioenhoofdstuk daar altijd buiten gebleven. Niettemin hebben veel verzekeraars het pensioenhoofdstuk wel gevolgd. Daarmee is de vrijblijvendheid om hier later nog van af te wijken, op zijn minst discutabel geworden. Veel verzekeraars hebben in hun individuele arbeidsovereenkomsten de zinsnede opgenomen dat de CAO voor het verzekeringsbedrijf van toepassing is. Deze formulering brengt met zich mee dat de hele CAO, inclusief de pensioenregeling en de overige punten die niet algemeen verbindend zijn verklaard, moeten worden nageleefd. In nieuwe gevallen is hier desgewenst aan te ontkomen door te bepalen dat de CAO van toepassing is, voor zover deze algemeen verbindend is verklaard. Strafbare feiten tussenpersonen baren toezichthouder zorgen De Autoriteit Financiële Markten (AFM) maakt zich zorgen over strafbare feiten die tussenpersonen plegen. Na een onderzoek naar witwaspraktijken onder 26 assurantiekantoren in Zuid-Limburg (in mei) heeft de toezichthouder diverse ongebruikelijke transacties gemeld en aangiftes gedaan. Het gaat om incidenten, zegt Jan Koelewijn, senior toezichthouder bij het Competentie Centrum Integriteit (voorheen het Bureau Witwasbestrijding) van de AFM. Over aantallen wil hij niets kwijt. Dat zal volgend jaar in het jaarverslag van de toezichthouder terug te lezen zijn. De aangetroffen strafbare feiten betreffen het witwassen van gelden en fiscale onregelmatigheden. Wij hebben geconstateerd dat tussenpersonen fiscale trucs adviseren aan hun klanten en deze trucs in sommige gevallen ook op de eigen bedrijfsvoering toepassen. De fiscus werd hier nadrukkelijk om de tuin geleid, aldus Koelewijn. De 26 kantoren in Zuid Limburg zijn niet zomaar geselecteerd. Wij werken met risico-indicatoren die wij in de loop van de tijd hebben vastgesteld. Voorheen werden kantoren a-selectief bezocht. Dat is niet meer zo. Wat zijn deze risico-indicatoren? Daarover kan ik geen mededelingen doen. Dat zou niet verstandig zijn, aldus Koelewijn. De bezochte kantoren varieerden in omvang. Het waren kleine kantoren met één of twee medewerkers, maar ook grote kantoren of kantoren die tot een keten behoren. Koelewijn ontkent dat Zuid-Limburg is uitgezocht omdat zich in de grensstreek meer witwaspraktijken zouden voordoen. Limburg is uitgekozen omdat het een redelijk dichtbevolkt gebied is, vergelijkbaar met de Randstad, en er zich voldoende tussenpersonen bevinden. Andere onregelmatigheden die werden aangetroffen (naast witwassen en fiscale trucs), betreffen vooral het ontbreken van dossiers. Er was zelfs een tussenpersoon die geen enkel dossier had. Zijn argumentatie was dat die op het intranet van de verzekeraar staan. In het kader van de Wet financiële dienstverlening (Wfd) is dat gewoon niet mogelijk, vult Wijnand van de Beek, hoofd Toezicht Financiële Dienstverlening bij de AFM aan. Een tussenpersoon moet te allen tijde een dossier kunnen overhandigen. Dat is een vereiste. Digitaal of op papier. Het onderzoek in Limburg richtte zich op de naleving van de Wet Identificatie bij Dienstverlening (WID) en de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (WMOT). Assurantietussenpersonen hebben een zelfstandige plicht om ongebruikelijke transacties te melden. De AFM had haar komst maanden van tevoren aangekondigd bij de assurantiekantoren. Vervolgens is informatie opgevraagd, zoals omzetgegevens, selecties uit verzekeringen, bedrijfsgegevens, de vennootschappelijke structuur en het aantal werknemers. Al voordat het onderzoek echt begon, lieten 8 De onderlinge september 2005

9 enkele tussenpersonen niets meer van zich horen. Anderen haakten halverwege plotseling af., zegt Koelewijn. Wij blijven informatie opvragen, gaan langs en als dan toch informatie niet wordt geleverd, doen we aangifte. In het afgelopen jaar heeft dat in ieder geval tot één aangifte geleid. Voor Van de Beek is de betrouwbaarheid van de bestuurder in het geding als hij weigert informatie te geven. Dan kan hij niet meer aan de slag. Ja, dat is strenger dan voorheen. Onder de Wabb moest er heel wat gebeuren, wilde je doorgehaald worden in het register. Een andere belangrijke conclusie uit het onderzoek naar witwaspraktijken, is dat het intermediair nog lang niet is voorbereid op de komst van de Wfd. Wij maken ons daar ernstig zorgen over, zegt Van Beek. Het uitstel van de Wfd heeft daar waarschijnlijk aan bijgedragen. Er is een houding van We zien wel, maar de wet gaat er nu echt komen. Op het moment dat de Wfd in werking treedt, moeten de vereisten van de wet geïmplementeerd zijn in de organisatie. Nu denken veel bedrijven dat het met de controle daarop niet zo n vaart zal lopen, maar dat is een groot misverstand. Eén dag na de inwerkingtreding van de wet gaan wij controles uitvoeren. Is het niet in orde, dan kan in het uiterste geval de bedrijfsactiviteit worden gestaakt. De kantoren hebben een maand de tijd om de vergunning aan te vragen. Geen vergunning betekent staken van de onderneming tot het moment dat de vergunning er wel is. Het lijkt erop dat tussenpersonen zich dat nog te weinig realiseren. Het is echt al vijf over twaalf. Men moet nu echt die inspanning verrichten, waarschuwt Van de Beek. De AFM zal ongeveer twee maanden voor de inwerkingtreding van de Wfd de aan- vraagformulieren voor de vergunning gereed hebben. Het zal krap worden. Het Besluit financiële dienstverlening ligt nu bij de Raad van State. Na het zomerreces wordt het in de Tweede Kamer behandeld. Pas dan zijn alle ins en outs definitief bekend. Er is volgens beide heren niet echt een onderscheid te maken naar grootte van kantoor en het klaar zijn voor de Wfd. Er zijn kleinere kantoren die het al dik voor elkaar hebben. Grotere kantoren zijn er meer mee bezig, maar die hebben vaak ook meer last van de interne beheersing. Sommige kantoren zullen een paar weken nodig hebben om de boel op orde te krijgen, andere zullen daar maanden voor nodig hebben. Die zijn dus al te laat. Coöperaties komen met eigen code-tabaksblat In navolging van beursgenoteerde bedrijven hebben coöperatieve ondernemingen nu ook een code voor ondernemingsbestuur. De leden van de Nationale Coöperatieve Raad voor landen tuinbouw (NCR) zijn akkoord gegaan met de zogenoemde NCR-code voor coöperatief ondernemerschap. De gedragscode geeft richtlijnen voor de verhoudingen tussen directie, ledenbestuur en raad van commissarissen. Verder moet de code zorgen voor kwaliteitshandhaving en verbetering van het dagelijks bestuur en toezichthouder. De voor beursgenoteerde bedrijven geldende code-tabaksblat diende als basis voor de NCR-code. De bepalingen voor toezicht zijn grotendeels overgenomen uit de code-tabaksblat. Maar er zijn ook grote verschillen, licht Ruud Galle toe. Galle is hoogleraar ondernemingsrecht in Tilburg en een van de opstellers van de code. De code Tabaksblat heeft een verplicht karakter ( pas toe of leg uit ), de coöperatieve code is vrijblijvend. Galle: De code is flexibeler omdat er zoveel verschillende coöperaties zijn. Daarbij speelt de mate van ledeninvloed een grote rol. Bij sommige coöperaties is die erg groot, bij andere nauwelijks aanwezig. In tegenstelling tot Tabaksblat kent de NCR-code geen verplichting om de beloning van het topmanagement openbaar te maken. Evenmin is er sprake van NCR-CODE VOOR een afzonderlijke COÖPERATIEF ONDERNEMERSCHAP auditcommissie binnen de raad van commissarissen. Bij beursgenoteerde bedrijven houdt de auditcommissie toezicht op de financiële rapportage. Ondanks het vrijwillige karakter denkt Galle dat coöperaties zich wel zullen richten op de NCR-code. Een groot aantal coöperaties is bezig met de herinrichting van het bestuur. Daarbij komt deze code goed van pas. Eerder dit jaar wijzigde de aardappelzetmeelcoöperatie Avebe haar organisatie. De onderneming voegde bestuur en directie samen in één orgaan. De leden van de NCR bestaan uit agrarische coöperaties en uit coöperatieve ondernemingen in de financiële dienstverlening en verzekeringsbranche. Maar de code kan ook goed gelden voor andere coöperaties, zoals onderlingen, aldus Galle. De code kan per bij de NCR worden opgevraagd: De onderlinge september

Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen

Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Is een rechtsbijstandverzekering nodig?

Is een rechtsbijstandverzekering nodig? Is een rechtsbijstandverzekering nodig? Ja. Iedereen kan in het dagelijks leven verzeild raken in een juridisch conflict. Hoe voorzichtig u ook bent. Met een rechtsbijstandverzekering bent u verzekerd

Nadere informatie

Schol Verzekeringen B.V.

Schol Verzekeringen B.V. Schol Verzekeringen B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie

Nadere informatie

Inkomensgarantieplan. De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid

Inkomensgarantieplan. De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid Inkomensgarantieplan De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid Inhoud Neem geen risico met uw inkomen 4 Wettelijke regelingen 5 OHRA Inkomensgarantieplan Basis 7 OHRA Inkomensgarantieplan

Nadere informatie

Hoffinass b.v. Verzekeringen en Verzekeringsadviezen. Dienstenwijzer

Hoffinass b.v. Verzekeringen en Verzekeringsadviezen. Dienstenwijzer Hoffinass b.v. Verzekeringen en Verzekeringsadviezen Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Admicon Hypotheken en Verzekeringen. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik

Nadere informatie

Internet Wij beschikken over een eigen internetsite. Hierop treft u regelmatig informatie en tips aan. Ga naar www.rietman-advies.

Internet Wij beschikken over een eigen internetsite. Hierop treft u regelmatig informatie en tips aan. Ga naar www.rietman-advies. Dienstenwijzer RIETMAN FINANCIEEL ADVIES Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstenwijzer Kostons Assurantiën

Dienstenwijzer Kostons Assurantiën versie 1.1 particulier Dienstenwijzer Kostons Assurantiën Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

Dienstenwijzer Kraan Assurantiën

Dienstenwijzer Kraan Assurantiën Dienstenwijzer Kraan Assurantiën Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze dienstenwijzer

Nadere informatie

In deze dienstenwijzer leggen wij uit wie wij zijn en wat u van ons kan en mag verwachten.

In deze dienstenwijzer leggen wij uit wie wij zijn en wat u van ons kan en mag verwachten. In deze dienstenwijzer leggen wij uit wie wij zijn en wat u van ons kan en mag verwachten. Wie zijn wij? Wij behartigen uw belangen op het gebied van financiële diensten. Wij zijn een onafhankelijke tussenpersoon

Nadere informatie

Het Anw-Zekerheidsplan. Goed werkgeverschap voor de nabestaanden van uw werknemer

Het Anw-Zekerheidsplan. Goed werkgeverschap voor de nabestaanden van uw werknemer Het Anw-Zekerheidsplan. Goed werkgeverschap voor de nabestaanden van uw werknemer Inhoud Een goede werkgever denkt mee. 3 Even uw voordelen op een rij! 4 Zo werkt de Algemene nabestaandenwet (Anw). 5 Bijverzekeren

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Hypotheek Advies Kantoor is een handelsnaam van Financiën Winkel B.V.

Dienstenwijzer. Hypotheek Advies Kantoor is een handelsnaam van Financiën Winkel B.V. Dienstenwijzer Wie zijn wij? Financiën Winkel B.V. handelt onder de naam Hypotheek Advies Kantoor en is gevestigd te Helmond. Het postadres van de onderneming is Postbus 137, 5730 AC Mierlo. U kunt ons

Nadere informatie

Wat kunnen we van elkaar verwachten?

Wat kunnen we van elkaar verwachten? Wat kunnen we van elkaar verwachten? U heeft ons de zorg voor uw verzekeringen en/of andere financiële producten toevertrouwd of overweegt dit te gaan doen. In deze dienstenwijzer informeren wij u over

Nadere informatie

Hierna vind je, kort en bondig, onze algemene gegevens, informatie over onze dienstverlening en waar je terecht kunt met klachten.

Hierna vind je, kort en bondig, onze algemene gegevens, informatie over onze dienstverlening en waar je terecht kunt met klachten. Dienstenwijzer A. Inleiding De verzekeringsbedrijfstak hecht waarde aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Conform de eisen van de Wft (Wet financieel toezicht) heeft ons kantoor een dienstenwijzer

Nadere informatie

WFD Dienstenwijzer Versie april 2007. Inleiding. Wie zijn wij? Geachte relatie,

WFD Dienstenwijzer Versie april 2007. Inleiding. Wie zijn wij? Geachte relatie, WFD Dienstenwijzer Versie april 2007 Inleiding Geachte relatie, Met ingang van 1 januari 2006 is binnen de assurantiebranche de Wet Financiële Dienstverlening (Wfd) van kracht. De Wfd eist dat consumenten,

Nadere informatie

Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl)

Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl) Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl) Particulieren kunnen door de Regeling dienstverlening aan huis gemakkelijk iemand inhuren voor klussen in en om het huis. Zij hoeven voor deze huishoudelijke

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WIA-excedentverzekering voor werknemers

Productwijzer collectieve WIA-excedentverzekering voor werknemers Productwijzer collectieve WIA-excedentverzekering voor werknemers Productwijzer collectieve WIA-excedentverzekering voor werknemers In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de

Nadere informatie

Kamer van Koophandel In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 60717602.

Kamer van Koophandel In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 60717602. Dienstenwijzer Oranjeland Ltd Ons kantoor heeft een adviserende en bemiddelende functie op het gebied van hypotheken, pensioenen en assurantiën voor zowel de particuliere als zakelijke relatie. Daarbij

Nadere informatie

Wie zijn wij? Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten.

Wie zijn wij? Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen zijn onze leidraad. Graag willen wij u laten zien

Nadere informatie

Dienstenwijzer. OWM Achterhoek Verzekeringen: Brandverzekeraar. Dienstverlening. OWM Achterhoek Verzekeringen: Ook adviseur en tussenpersoon.

Dienstenwijzer. OWM Achterhoek Verzekeringen: Brandverzekeraar. Dienstverlening. OWM Achterhoek Verzekeringen: Ook adviseur en tussenpersoon. Diensten wijzer Dienstenwijzer OWM Achterhoek Verzekeringen is een onderlinge brandverzekeraar, en tevens adviseur en bemiddelaar op het gebied van verzekeringen en hypotheken. Anders dan bij een commerciële

Nadere informatie

1. Inleiding. Geacht bestuur, geachte directie,

1. Inleiding. Geacht bestuur, geachte directie, De Nederlandsche Bank N.V. Toezicht horizontale functies en integriteit Expertisecentrum markttoegang Onderwerp Verzoek om reactie vanwege de vrijstelling van kleine schadeverzekeraars Postbus 98 1000

Nadere informatie

Dienstenwijzer Mediair Roosendaal tevens handelend onder de naam HypotheekCompany Roosendaal

Dienstenwijzer Mediair Roosendaal tevens handelend onder de naam HypotheekCompany Roosendaal Dienstenwijzer Mediair Roosendaal B.V. Financiële dienstverlening is een kwestie van vertrouwen! Dienstenwijzer Mediair Roosendaal tevens handelend onder de naam HypotheekCompany Roosendaal U bent van

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument & Productwijzer

Dienstverleningsdocument & Productwijzer Dienstverleningsdocument & Productwijzer Versie 2013-4 Uitvaartverzekering Twenthe N.V., Enschede Pagina 1 Waarom ontvangt u dit dienstverleningsdocument? Vanaf 1 juli 2013 dienen financiële dienstverleners

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Allianz Inkomensverzekeringen Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Brantjes Verzekeringen. Brantjes Verzekeringen VERZEKERINGEN

Dienstverleningsdocument. Brantjes Verzekeringen. Brantjes Verzekeringen VERZEKERINGEN Dienstverleningsdocument Elke financieel adviseur is per 1 juli 2009 verplicht om schriftelijk een omschrijving van zijn dienstverlening aan u te overhandigen. Daarom zetten we hier voor u op een rij wie

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dienstverleningsdocument --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dienstverleningsdocument --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten.

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID Wet op het financieel toezicht Maart 2011 Versie 1.

Dienstenwijzer. Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID Wet op het financieel toezicht Maart 2011 Versie 1. Dienstenwijzer Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID Wet op het financieel toezicht Maart 2011 Versie 1.1 Op alle diensten die door Fundament worden geleverd, zijn de Algemene

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Lidmaatschappen en registraties. Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn:

Dienstverleningsdocument. Lidmaatschappen en registraties. Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: Dienstverleningsdocument Graag willen wij u middels dit document laten zijn wie wij zijn, wat voor u kunnen betekenen en wat u van ons mag verwachten. Wie zijn wij? Van Den Hoek Verzekeringen Hilsestraat

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor Loondoorbetaling

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Contractcateringbranche Vrijwillig Vervroegd Uittreden 2004/2008 Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Ik bemiddel en adviseer zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Versie 2013

Dienstenwijzer. Ik bemiddel en adviseer zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Versie 2013 Dienstenwijzer Inleiding Dit document geeft een beschrijving van de diensten die ik, Westerhoek Hypotheken & Verzekeringen, voor u als consument kan verrichten. Het geeft bovendien informatie over de manier

Nadere informatie

Onze dienstverlening Ons kantoor is ingeschreven bij de AFM. Op basis hiervan mogen wij adviseren in schadeverzekeringen, zorgverzekeringen en

Onze dienstverlening Ons kantoor is ingeschreven bij de AFM. Op basis hiervan mogen wij adviseren in schadeverzekeringen, zorgverzekeringen en Dienstenwijzer Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik te maken, weet u waar u aan toe bent en wat wij wederzijds van

Nadere informatie

_SFPA_ Smit Financiële Planning & Advies

_SFPA_ Smit Financiële Planning & Advies DIENSTVERLENINGSDOCUMENT ALGEMEEN In dit document stelt het kantoor zich graag aan u voor en wordt de werkwijze die gehanteerd wordt beschreven. Tevens treft u een beschrijving van de diensten aan en wordt

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Actua Assuradeuren B.V. Versie januari 2009 Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: "werknemer";

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: werknemer; ARBEIDSOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [naam] Holding BV, statutair gevestigd te [plaats] en kantoorhoudende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats],

Nadere informatie

Dienstenwijzer Ass.kntr. van der Salm BV

Dienstenwijzer Ass.kntr. van der Salm BV Dienstenwijzer Ass.kntr. van der Salm BV Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstenwijzer Geld & Gezin Altena

Dienstenwijzer Geld & Gezin Altena Dienstenwijzer Geld & Gezin Altena Nijverheidstraat 13 4283 GW GIESSEN Dienstenwijzer Geld & Gezin Altena Geld & Gezin Altena Dienstenwijzer Versie januari 2010 1 Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Van der Krabben Pensioenen Hypotheken Verzekeringen BV

Dienstverleningsdocument Van der Krabben Pensioenen Hypotheken Verzekeringen BV Dienstverleningsdocument Van der Krabben Pensioenen Hypotheken Verzekeringen BV Ons kantoor heeft zich gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze

Nadere informatie

Hierna vindt u, kort en bondig, onze algemene gegevens, openingstijden, informatie over onze dienstverlening en waar u terecht kunt met klachten.

Hierna vindt u, kort en bondig, onze algemene gegevens, openingstijden, informatie over onze dienstverlening en waar u terecht kunt met klachten. Dienstenwijzer Hessels & Hessels Adviesgroep Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw

Nadere informatie

Particulier. De Vaste Lasten AOV beschermt uw huidige levensstijl bij arbeidsongeschiktheid of werkloosheid.

Particulier. De Vaste Lasten AOV beschermt uw huidige levensstijl bij arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. Particulier De Vaste Lasten AOV beschermt uw huidige levensstijl bij arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. De ideale lastenverzekering. U leeft een onbekommerd leven. U woont in een mooi huis, u heeft

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en wensen zijn onze leidraad. Graag willen wij u laten

Nadere informatie

Het ANW-Zekerheidsplan. Zekerheid voor later

Het ANW-Zekerheidsplan. Zekerheid voor later Het ANW-Zekerheidsplan Zekerheid voor later De Anw en meer zekerheid voor de werkgever Als iemand overlijdt, kunnen de nabestaanden - partner en kinderen - een uitkering aanvragen via de Algemene nabestaandenwet

Nadere informatie

Wieringa Adviesgroep. Dienstenwijzer. Wie zijn wij?

Wieringa Adviesgroep. Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Wieringa Adviesgroep Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstenwijzer. MORRA 2-33 POSTBUS 714 9200 AS DRACHTEN T 0512-33 42 20 F 0512-33 42 99 info@poelmanassurantien.nl www.poelmanassurantien.

Dienstenwijzer. MORRA 2-33 POSTBUS 714 9200 AS DRACHTEN T 0512-33 42 20 F 0512-33 42 99 info@poelmanassurantien.nl www.poelmanassurantien. Dienstenwijzer MORRA 2-33 POSTBUS 714 9200 AS DRACHTEN T 0512-33 42 20 F 0512-33 42 99 info@poelmanassurantien.nl www.poelmanassurantien.nl 2 D I E N S T E N W I J Z E R Ons kantoor is gespecialiseerd

Nadere informatie

Met Interpolis ZekerVanJeZaak Een aandeel in elkaar

Met Interpolis ZekerVanJeZaak Een aandeel in elkaar Verzekeren bij de Rabobank. Met Interpolis ZekerVanJeZaak Een aandeel in elkaar Verzekeren bij de Rabobank. Met Interpolis ZekerVanJeZaak Als ondernemer bent u gewend om te gaan met risico s. Om de meest

Nadere informatie

Bochane Services Dienstenwijzer Biedt helderheid over de dienstverlening van Bochane Services B.V.

Bochane Services Dienstenwijzer Biedt helderheid over de dienstverlening van Bochane Services B.V. Bochane Services Dienstenwijzer Biedt helderheid over de dienstverlening van De verschillende bedrijfstakken van financiële dienstverlening en in het bijzonder hechten grote waarde aan goede voorlichting

Nadere informatie

Wft deskundigheidsbouwwerk

Wft deskundigheidsbouwwerk Wft deskundigheidsbouwwerk Mr. J. Oosterbaan Martinius Algemeen directeur Bureau D & O D & O april 2012 1 Inhoud Actualiteiten Huidige eisen deskundigheid Vergunning Wft pensioenverzekering Wensen minister

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de Collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers.

Nadere informatie

van Weijen Verzekeringen B.V.

van Weijen Verzekeringen B.V. van Weijen Verzekeringen B.V. Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

U kunt rekenen op juridische hulp en advies. Met de Rechtsbijstandverzekering van Centraal Beheer Achmea

U kunt rekenen op juridische hulp en advies. Met de Rechtsbijstandverzekering van Centraal Beheer Achmea U kunt rekenen op juridische hulp en advies. Met de Rechtsbijstandverzekering van Centraal Beheer Achmea 1 Inhoud Als u er zelf niet uitkomt 3 Daarom kiest u voor onze Rechtsbijstandverzekering! 4 U kiest

Nadere informatie

ONDERHANDELINGRESULTAAT

ONDERHANDELINGRESULTAAT ONDERHANDELINGRESULTAAT Rotterdam, 19 januari 2015 De onderhandelingsdelegatie van Coca-Cola Enterprises Nederland (CCE-NL) heeft na enkele onderhandelingsrondes met Vakorganisaties FNV, CNV Vakmensen

Nadere informatie

In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer of

In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer of DIENSTENWIJZER Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze dienstwijzer geven wij daaraan

Nadere informatie

Uw zakelijke verzekeringsadvies bij de Rabobank. Samen sterker

Uw zakelijke verzekeringsadvies bij de Rabobank. Samen sterker Uw zakelijke verzekeringsadvies bij de Rabobank Samen sterker U wilt inzicht in de risico s die u loopt en de financiële consequenties daarvan. U wilt weten hoe u met deze risico s kunt omgaan, of het

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten en aan- en verkoop bemiddeling onroerend goed, taxaties e.a.

DIENSTENWIJZER. Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten en aan- en verkoop bemiddeling onroerend goed, taxaties e.a. DIENSTENWIJZER Ons kantoor heeft als prioriteit een goede voorlichting over onze dienstverlening, werkwijze en beloning te presenteren. De Wet Financieel Toezicht eist ook dat wij u tijdig informeren over

Nadere informatie

ZLM als tussenpersoon

ZLM als tussenpersoon ZLM als tussenpersoon voor ondernemers en particulieren Inhoudsopgave Wie zijn wij 3 ZLM als bemiddelaar 3 Werkwijze 3 Verzekeringen voor particulieren 3 Verzekeringen voor ondernemers 4 Onze relatie met

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID Wet op het financieel toezicht Juli 2013 Versie 1.

Dienstenwijzer. Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID Wet op het financieel toezicht Juli 2013 Versie 1. Dienstenwijzer Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID Wet op het financieel toezicht Juli 2013 Versie 1.2 Op alle diensten die door Fundament worden geleverd, zijn de Algemene

Nadere informatie

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: AFM SKV SEH RPA NVHP

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: AFM SKV SEH RPA NVHP Dienstenwijzer OHK Verzekeringen B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

ZLM als tussenpersoon

ZLM als tussenpersoon ZLM als tussenpersoon voor ondernemers en particulieren Inhoudsopgave Wie zijn wij 3 ZLM als bemiddelaar 3 Werkwijze 3 Verzekeringen voor particulieren 3 Verzekeringen voor ondernemers 4 Onze relatie met

Nadere informatie

Hieronder volgt onze uitleg over het Serviceabonnement voor particulieren.

Hieronder volgt onze uitleg over het Serviceabonnement voor particulieren. Hieronder volgt onze uitleg over het Serviceabonnement voor particulieren. Introductie U overweegt een of meerdere (particuliere) schadeverzekeringen af te sluiten. Een goed advies is daarbij belangrijk.

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wij informeren u over het volgende:

Dienstenwijzer. Wij informeren u over het volgende: Dienstenwijzer Ons kantoor heeft zich gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. Daarin staat u als klant centraal. In deze dienstenwijzer treft u een

Nadere informatie

REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE

REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE INHOUDSOPGAVE REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 Artikel 1. DEELNEMERS... 4

Nadere informatie

Dienstenwijzer De Zeeuw Verzekeringen -DZV

Dienstenwijzer De Zeeuw Verzekeringen -DZV Dienstenwijzer De Zeeuw Verzekeringen -DZV Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

HM BEDRIJFSADVIES UTRECHT BV

HM BEDRIJFSADVIES UTRECHT BV HM BEDRIJFSADVIES UTRECHT BV Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze dienstenwijzer

Nadere informatie

In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer

In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Hypotheken Pensioenen Verzekeringen Sparen

Hypotheken Pensioenen Verzekeringen Sparen Geachte relatie, Op 1 januari 2013 is provisie op complexe producten verboden. Ook voor overige producten en schadeverzekeringen is een provisieverbod aannemelijk. Tevens zijn de provisies verlaagd en

Nadere informatie

Wie zijn wij? Onze dienstverlening

Wie zijn wij? Onze dienstverlening Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen

Nadere informatie

Dienstenwijzer Univé bewijst u graag een dienst!

Dienstenwijzer Univé bewijst u graag een dienst! Dienstenwijzer Univé bewijst u graag een dienst! Univé Noord-Nederland wil u informeren over wederzijdse verplichtingen, verwachtingen en de voorwaarden van uw verzekering. In deze dienstenwijzer leest

Nadere informatie

Dienstenwijzer Marinus Jansen Verzekeringen en Hypotheken

Dienstenwijzer Marinus Jansen Verzekeringen en Hypotheken Dienstenwijzer Marinus Jansen Verzekeringen en Hypotheken Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als

Nadere informatie

In deze paragraaf treft u de belangrijkste gegevens aan van onze onderneming:

In deze paragraaf treft u de belangrijkste gegevens aan van onze onderneming: Caesar adviseurs DIENSTENWIJZER December 2012 Inleiding Op de activiteiten van onze onderneming is de Wet op het Financieel Toezicht van toepassing. Eén van de eisen die uit deze wet volgt is dat wij u

Nadere informatie

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Inhoud REGLEMENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING VOORZIENINGSFONDS GETRONICS Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 1

Nadere informatie

Advieswijzer WIE ZIJN WIJ?

Advieswijzer WIE ZIJN WIJ? WIE ZIJN WIJ? Naam en adresgegevens de Kredieter B.V. Strawinskylaan 17 1077 XW AMSTERDAM Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van een aantal financiële diensten Bereikbaarheid U kunt ons op

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreid)

Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreid) Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreid) Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreid) In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de collectieve

Nadere informatie

Dienstverleningswijzer/document

Dienstverleningswijzer/document Dienstverleningswijzer/document Brabantsestraat 16 3074 RS Rotterdam Tel: 010-7370850 Fax: 085-8786211 info@imkanverzekeringen.nl Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen

Nadere informatie

Headline Headline. Sach-, Haftpflicht, Kfz etc. Vereniging van Appartementseigenaren

Headline Headline. Sach-, Haftpflicht, Kfz etc. Vereniging van Appartementseigenaren Headline Sach-, Haftpflicht, Kfz etc. ARAG ProRechtCombinatie Vereniging van Appartementseigenaren Headline Vereniging van Appartementseigenaren Sach-, ARAG ProRechtCombinatie Haftpflicht, Kfz etc. met

Nadere informatie

ARAG ProRechtCombinatie Vereniging van Appartementseigenaren

ARAG ProRechtCombinatie Vereniging van Appartementseigenaren ARAG ProRechtCombinatie Vereniging van Appartementseigenaren Zekerheid voor VVE's Voor een Vereniging van Appartementseigenaren (VVE) spelen altijd grote, gezamenlijke belangen. Het behartigen van deze

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling. werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling. werknemers (conventioneel) verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Wat leest u in deze productwijzer?

Nadere informatie

Dienstenwijzer Van den Beukel Assurantien B.V.

Dienstenwijzer Van den Beukel Assurantien B.V. Dienstenwijzer Van den Beukel Assurantien B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal.

Nadere informatie

Dienstenwijzer Van den Beukel Assurantien B.V.

Dienstenwijzer Van den Beukel Assurantien B.V. Dienstenwijzer Van den Beukel Assurantien B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal.

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT D it document wordt u aangeboden door R-B & A en Partners. Wij zijn adviseurs en bemiddelaars op het gebied van Bedrijfsmatige en Particuliere Verzekeringen, Pensioenen, Levensverzekeringen,

Nadere informatie

ZW-eigenrisicoverzekering

ZW-eigenrisicoverzekering Ziektewet-eigenrisicoverzekering Informatie voor de werkgever ZW-eigenrisicoverzekering Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers ZW-eigenrisicoverzekering Grip op de kosten

Nadere informatie

Klantinformatie document Altijd het beste advies voor een voordelige lening!

Klantinformatie document Altijd het beste advies voor een voordelige lening! Klantinformatie document Altijd het beste advies voor een voordelige lening! Dit document is puur informatief en wij hebben hierin tevens ons dienstverleningsdocument en dienstenwijzer verwerkt. U bent

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? Mijn Uw werknemers

Arbeidsongeschikt? Mijn Uw werknemers Arbeidsongeschikt? Mijn Uw werknemers inkomen aangevuld automatisch door goed NV verzekerd Schade NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Uw werknemers goed verzekerd bij arbeidsongeschiktheid:

Nadere informatie

Dienstenwijzer Brouwers Assurantiën

Dienstenwijzer Brouwers Assurantiën Dienstenwijzer Brouwers Assurantiën Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Hoe komen wij tot een advies? Hoe zit het met onze beloning?

Hoe komen wij tot een advies? Hoe zit het met onze beloning? Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Acceptatievragen. Basis Bestuurders- en Toezichthoudersaansprakelijkheidsverzekering. verenigingen, stichtingen en coöperaties

Acceptatievragen. Basis Bestuurders- en Toezichthoudersaansprakelijkheidsverzekering. verenigingen, stichtingen en coöperaties Acceptatievragen Basis Bestuurders- en Toezichthoudersaansprakelijkheidsverzekering voor verenigingen, stichtingen en coöperaties Belangrijk: toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht 1. Als

Nadere informatie

geef richting aan uw financiële toekomst Met deze dienstenwijzer van Finvisie financieel planners en beleggingsadviseurs informeren wij u over:

geef richting aan uw financiële toekomst Met deze dienstenwijzer van Finvisie financieel planners en beleggingsadviseurs informeren wij u over: geef richting aan uw financiële toekomst Dienstenwijzer Met deze dienstenwijzer van Finvisie financieel planners en beleggingsadviseurs informeren wij u over: De precieze gegevens van ons kantoor inclusief

Nadere informatie

Kerncijfers verzekeren in Nederland. september 2014

Kerncijfers verzekeren in Nederland. september 2014 Kerncijfers verzekeren in Nederland september 2014 In 2013 hebben Nederlandse verzekeraars: dagelijks gemiddeld zo n 200 miljoen euro uitgekeerd aan personen en bedrijven; 75 miljard euro aan premies ontvangen;

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument CAN Assurantiën B.V. Molukkenstraat 68 3531 WE UTRECHT Tel: 030 296 14 81 Fax: 030 296 42 87 www.canassurantien.nl KvK: 30181022 1 P a g i n a Dienstverleningsdocument ten behoeve

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Onze bereikbaarheid en openingstijden. Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Onze bereikbaarheid en openingstijden. Waarvoor kunt u bij ons terecht? Dienstenwijzer Naast algemene informatie over Assurantiekantoor van Duijn vindt u in dit document uitgebreide informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij daarvoor ontvangen en onze klachtenregeling.

Nadere informatie

"ALLES OVER FINDIGO" Wie zijn wij?

ALLES OVER FINDIGO Wie zijn wij? "ALLES OVER FINDIGO" Voor u ligt de dienstenwijzer van Findigo Financiële Diensten. In dit document geven wij u een zo duidelijk en compleet mogelijk beeld van elke stap van de dienstverlening die u van

Nadere informatie

Dienstenwijzer Brouwers Assurantien

Dienstenwijzer Brouwers Assurantien Dienstenwijzer Brouwers Assurantien Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze dienstenwijzer

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Van Haarlem Uw Financieel Adviseur. Strandmeer 1 3994 ZR Houten Telefoon 030-6590800 Fax 084-2273005 KvK Utrecht 30219708 Internet www.uwfinancieeladviseur.nl E-mail vanhaarlem@uwfinancieeladviseur.nl

Nadere informatie

Schijven Assurantiën B.V.

Schijven Assurantiën B.V. Schijven Assurantiën B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie

Nadere informatie

Dienstenwijzer Polis Centraal V.O.F. Wie zijn wij? Naam en adresgegevens: Bereikbaarheid. Waarom een dienstenwijzer?

Dienstenwijzer Polis Centraal V.O.F. Wie zijn wij? Naam en adresgegevens: Bereikbaarheid. Waarom een dienstenwijzer? Dienstenwijzer Polis Centraal V.O.F. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstenwijzer Versie februari 2016

Dienstenwijzer Versie februari 2016 ONZE DIENSTVERLENING Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze dienstverlening. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik te maken weet u waar u aan toe bent en wat we van elkaar

Nadere informatie

De Interpolis WerkWaarde Pensioenen

De Interpolis WerkWaarde Pensioenen De Interpolis WerkWaarde Pensioenen Pensioen voor uw werknemers Interpolis. Glashelder Willem Dijk sr., 53 jaar, Willem Dijk Groothandel groente & fruit. Import & Export. Ik was commissionair in groente

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 080.00 ingediend door: tegen: hierna te noemen klager`, hierna te noemen 'verzekeraar. De Raad van Toezicht Verzekeringen heeft

Nadere informatie

Loyalis Levensloop. Voor tussentijds verlof of eerder stoppen met werken

Loyalis Levensloop. Voor tussentijds verlof of eerder stoppen met werken Loyalis Levensloop Voor tussentijds verlof of eerder stoppen met werken Koop vrije tijd met levensloop Levensloop maakt het u mogelijk tijd vrij te maken voor zaken die u belangrijk vindt. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Verzuim Totaal: Verzuimverzekering Conventioneel ZV-CV-2011-01

Verzuim Totaal: Verzuimverzekering Conventioneel ZV-CV-2011-01 Verzuim Totaal: Verzuimverzekering Conventioneel ZV-CV-2011-01 Deze voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Loonsom Het loon, voor zover uitdrukkelijk

Nadere informatie