berichten decaan School P. 4 rubriek Jean-Pierre De Bandt De muziekkapel Koningin Elisabeth. p. 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "berichten decaan School P. 4 rubriek Jean-Pierre De Bandt De muziekkapel Koningin Elisabeth. p. 6"

Transcriptie

1 EKONOMIKA Magazine van de Ekonomika Alumni Driemaandelijks 66 ste jaargang januari - februari - maart - april 2010 Afgiftekantoor 3000 Leuven 1 rubriek berichten Philippe Haspeslagh, decaan Vlerick School P. 4 Jean-Pierre De Bandt De muziekkapel Koningin Elisabeth. p. 6 Professor Marc Lambrecht Servitization als nieuwe trend in productie. p. 8 Jan Denys Voor een open en moderne arbeidsmarkt. p. 16 januari-februari-maart-april 2010 EKONOMIKA berichten 1

2 Business law Automotive Banking & finance Commercial law Corporate law and M&A Employment law, compensation & benefits and pensions EU, competition & regulatory IP, ICT and media law Life sciences Real estate Tax law General tax Indirect tax Private client A relationship to build on Your choice in the Benelux Loyens & Loeff is a leading, independent full service law firm offering integrated legal and tax advice. An international law firm, Loyens & Loeff counts more than 700 lawyers, tax advisors and civil law notaries in its offices throughout the Benelux and the world's major financial centres. In Belgium, Loyens & Loeff counts more than 120 lawyers. Loyens & Loeff offers a broad range of legal and tax services, mainly to corporate clients, in areas such as corporate law and M&A, tax law, commercial law, banking & finance law, real estate, employment law, employee benefits, intellectual property law, European law, competition law and dispute resolution. Loyens & Loeff differs from both local and international law firms in that it is able to combine these disciplines as equally important components. BRUSSELS Woluwe Atrium, Neerveldstraat B-1200 Brussels T , F AMSTERDAM ARNHEM ARUBA BRUSSELS CURACAO DUBAI EINDHOVEN FRANKFURT GENEVA LONDON LUXEMBOURG NEW YORK PARIS ROTTERDAM SINGAPORE TOKYO ZURICH EDitoriaal de TOEGEVOEGDE WAARDE VAN DE FACULTEIT EKONOMIKA berichten januari-februari-maart-april 2010 [ Fa Quix ] Omdat we niet àlles zelf kunnen weten en doen in deze alsmaar complexer wordende wereld is het zoeken naar geschikte partners vaak een lonende oplossing. Eigenlijk is dat in het bedrijfsleven een evidentie: samenwerken met kwaliteitsvolle klanten en leveranciers leidt er tot een win-win-situatie. Maar het gaat verder dan dat. Bedrijven zien ook steeds duidelijker de noodzaak in om extern samen te werken. Bijvoorbeeld met kenniscentra zoals de faculteiten van de universiteiten. Steeds meer wint die samenwerking veld, hetgeen niet mag verwonderen in de steeds groeiende kennisintensiteit van onze economie. Open innovatie of het delen van kennis als strategie om sterker te worden, is een toekomstgerichte strategie. De Vlerick Leuven Gent Management School is ook zo n voorbeeld. Decaan Philippe Haspeslagh verduidelijkte een en ander tijdens een lunchcauserie voor Ekonomika Brussel. U kan hierover in deze Ekonomika Berichten lezen. Interessant is dat Haspeslagh de toegevoegde waarde van zowel de KULeuven als van de UGent beklemtoont om het succes van de Vlerick school te verklaren. Onze Leuvense faculteit heeft vooral een zeer sterke academische inbreng gedaan; de UGent vooral de business aspecten. Een win-win, zo blijkt deze samenwerking nu. Ook voor onze alumniverenging is samenwerking de basis voor succes. Hierbij is onze Leuvense faculteit FEB de bevoorrechte partner. Omdat onze alumnileden terecht meerwaardezoekers zijn, kan de inhoudelijke inbreng vanuit de faculteit hiervoor een oplossing aanbieden. Anderzijds is het Ekonomika-Alumninetwerk zeer groot en van een uitzonderlijke kwaliteit: en daar kan de faculteit zeker haar voordeel mee doen. The only way is up, in de richting van alsmaar kennisintensiever, zowel in het bedrijfsleven als in het dagelijks leven. Samenwerking kan ons dus alleen maar sterker maken. Fa Quix Hoofdredacteur 2

3 Samen sterker in een geglobaliseerde wereld Woord van de voorzitter rubriek [ Voorzitter Freddy Nurski ] Ekonomika Alumni blijft er naar streven om goede banden te hebben met haar Alma Mater. Een nauw contact en permanent overleg zijn bijgevolg noodzakelijk. De KU Leuven heeft 4 belangrijke aandachtsgebieden om een succesvolle universiteit te blijven, in Europa maar ook in de andere werelddelen. De opleiding moet breder worden. De specialisatie van de voorbije jaren is erg ver gegaan: indien wij willen bijdragen tot het aanleveren van mensen die maatschappelijk leidinggevende functies gaan opnemen, mag een universitaire opleiding niet te specialistisch zijn, toch niet in de initiële bachelorjaren. De universiteit besteedt meer aandacht aan de capaciteit om netwerken te creëren. Het is niet voldoende om de beste te zijn, het moet ook geweten zijn en aanvaard worden. De ivoren toren moet verder worden opengesteld zodat de kennis binnen het netwerk kan worden uitgedragen. De internationalisering zet zich in een versneld tempo door: al meer dan 20% van de huidige bachelors aan de KULeuven zijn buitenlanders, waarvan de helft van buiten Europa. Onze eigen studenten moeten verder gestimuleerd worden om hun plaats op te eisen in deze Europeanisering/mondialisering. De interactie met het bedrijfsleven en met de maatschappij wordt verder geherstructureerd. Kennis moet sneller en effectiever worden overgedragen. De wisselwerking tussen universiteit en bedrijfsleven moet nog intenser worden. De alumniverenigingen, en in het bijzonder Ekonomika Alumni, hebben hier een belangrijke rol te spelen. Wij zijn de natuurlijke biotoop waar de KULeuven niet alleen haar ideeën kan toetsen, maar ze ook succesvol kan ontplooien. Faculteitskringen zijn een ideale leerschool en een kweekvijver voor latere managers. Alumni Lovanienses is een actief netwerk van meer dan betalende leden, waarvan meer dan economisten. Ekonomika Internationaal: meer dan 50 leden in het buitenland geven zich op als actieve ambassadeur van onze vereniging. Ons buitenlands netwerk is groot, maar nog steeds onderbenut. Onze vakgroepen brengen academici een practici op een unieke Utile Dulci manier bijeen. Deze professionele vorm van bijscholing scoort trouwens hoog op de waarderingsschaal van onze alumni. Universiteit en Alumni werken op een harmonieuze manier samen, in onze faculteit en nu ook meer en meer faculteitskringoverkoepelend: samen sterker zijn in een geglobaliseerde wereld. Uw actieve medewerking en steun aan Ekonomika Alumni en aan Alumni Lovanienses worden erg op prijs gesteld. Freddy Nurski Voorzitter inhoud Business schools liggen onder vuur. Sommigen wijzen hen met de vinger als mede-oorzaak van de crisis. Zijn zij immers niet de grote pleitbezorgers van de bonuscultuur? Philippe Haspeslagh, decaan Vlerick Leuven-Gent Management School, weerlegt. Cultuur zonder centen is geen lang leven beschoren. Dat beseffen toplui zoals advocaat Jean-Pierre De Bandt maar al te goed. Hij gaf uitleg bij de economische onderbouw van de muziekkapel Koningin Elisabeth. U mag ook altijd uw financiële bijdrage leveren! U hoeft Prof. Marc Lambrecht niet uit te leggen dat de industrie belangrijk is voor onze welvaart. Maar meer dan wie ook beseft hij dat onze industrie voortdurend moet vernieuwen. Hij was dan ook de grote spilfiguur in het seminarie van de vakgroep Productie & Logistiek over servitization: de bundeling van producten en diensten in industriële bedrijven. Randstad-topman Jan Denys heeft een boek geschreven voor een open en moderne arbeidsmarkt: Free to work. Een zeer lezenswaardig boek, waarvan wij het tipje van de sluier lichten. En hij geeft ook tien loopbaantips. Niet te missen dus. januari-februari-maart-april 2010 EKONOMIKA berichten 3

4 BRUSSEL Philippe Haspeslagh: Business schools niet verantwoordelijk voor de crisis Sommigen beweren dat de business schools hebben bijgedragen tot de crisis door prestaties aan bonussen te hebben gekoppeld. Maar er bestaat geen wetenschappelijke evidentie dat er een correlatie bestaat tussen bonussen en performantie. Ook geen verband met de hoogte van de bonussen. Er is wel een correlatie tussen een veralgemeende variabele verloning en performance. Eigenlijk wijst deze discussie op een verkeerde perceptie van business schools. Wij geloven weliswaar in de free market, maar het is in eerste instantie toch onze bedoeling om onze studenten een kritische zin bij te brengen en van hen te leren van zogenaamd evidente dingen in vraag te stellen, aldus professor Philippe Haspeslagh, decaan van de Vlerick Leuven Gent Management School, en ondernemer, op een lunchcauserie voor Ekonomika Brussel op 12 maart 2010 bij GDF Suez. BRUSSEL Philippe Haspeslagh is vooral bekend van zijn periode als decaan van de vermaarde business school INSEAD in Fontainebleau. Maar dat hij daarnaast ook ondernemer is en o.a.mede-oprichter van bedrijven zoals Dujardin Foods, Procuritas, Capricorn, Quest for Growth en Vitaya is minder bekend. Thema s zoals ondernemngsstrategie, mergers and acquisitions en corporate governance zijn enkele van zijn kerncompetenties. Sinds 2008 is hij decaan van de Vlerick Leuven Gent Management School (VLGMS). EKONOMIKA berichten januari-februari-maart-april [ (vlnr) Michel De Bièvre (voorzitter Ekonomika Brussel), Philippe Haspeslagh (Vlerick Leuven Gent management School) en Baudouin Velge (Interel) ]

5 BRUSSEL Deze school staat nu 10e in de ranking van de business schools in Europa, en telt zo n 36 vaste kern-professoren, en daarnaast nog 24 andere proffen. VLGMS haalt een omzet van circa 30 miljoen euro. Haspeslagh ziet 3 prioriteiten voor VLGMS: Wij willen vooreerst supply driven zijn, dwz de faculteit uitbouwen met top-professoren. Vaak is het een hele opdracht om deze te kunnen aantrekken. Ten tweede willen wij met het Master of Business Administration program (MBA) internationaal gaan. But internationalisation starts at home : wij hebben nog een groot potentieel in Brussel en in Wallonië. En ten derde must we act and behave as Vlerick, dwz dat we aparte profit centers moeten hebben, en dat we via ons netwerk van alumni en sponsors onze toekomst moeten vrijwaren. VLGMS is trouwens al internationaal actief. In een programma is Sint-Petersburg zijn zo n 80-tal studenten in het MBA-programma, en in China (Beijing) zo n 300. Haspeslagh: Ik geloof in China. Zij beleven nu het vooruitgangsdenken dat wij in de jaren zestig bij ons gekend hebben. Ze willen vooruit en zijn bereid daar hard voor te werken. Er is daar nog een generatie voorraad aan mensen die uit de armoede moeten worden gehaald. Lesgeven aan de universiteit wordt als tweederangs beschouwd. Research is alles geworden, maar tegelijk is er soms nauwelijks nog enige relevantie van dit onderzoek voor het bedrijfsleven Philippe Haspeslagh BRUSSEL De crisis en haar oorzaken De diepere oorzaken van de huidige financiële en economische crisis zijn volgens Haspeslagh van tweeërlei aard: enerzijds de ongebreidelde rendementsdoelstellingen, zowel van grote als van kleine beleggers, en anderzijds het afglijden van de ethiek in sommige financiële instellingen. Om steeds hogere rendementsdoelstellingen te kunnen halen waren steeds risicovollere producten nodig. Helaas hebben velen de link verloren tussen rendement en risico. Dat is achteraf een kapitale vergissing gebleken. En wat de ethiek betreft, haalde productsofisticatie het op het belang van de klant. Ook aan de universiteiten is de ethiek verschoven, aldus Haspeslagh. Lesgeven wordt als tweederangs beschouwd. Research is alles geworden, maar tegelijk is er soms nauwelijks nog enige relevantie van dit onderzoek voor het bedrijfsleven. Jonge proffen hebben meestal drie vragen: hoe weinig les moet ik geven? Hoeveel en welke statistische databases heb ik te mijner beschikking. En drie: hoeveel wetenschappelijke publicaties heb ik nodig om promotie te kunnen maken? Deze evolutie aan de universiteiten beïnvloedt natuurlijk ook de cultuur aan onze business schools, al is onze invalshoek heel anders. Een business school is géén universiteit, zo besloot prof. Philippe Haspeslagh. Fa Quix januari-februari-maart-april 2010 EKONOMIKA berichten 5

6 BRUSSEL rubriek Jean-Pierre de Bandt: Muziekkapel Koningin Elisabeth staat voor grote uitdagingen De Muziekkapel Koningin Elisabeth is synoniem voor excellentie. Maar die excellentie behouden in de toekomst is de grootste uitdaging. Wij willen een uitzonderlijk hoog muziekonderwijs aanbieden in de derde onderwijscyclus (Masterna-Master) en dit voor uitzonderlijk beloftevolle muzikale talenten. Over een langere termijn gezien is het zelfs de bedoeling om een trendsetter te worden inzake muziekonderwijs in Europa, aldus Jean-Pierre de Bandt, voorzitter van de Muziekkapel Koningin Elisabeth en stichter van het befaamde advocatenkantoor de Bandt, van Hecke & Lagae dat vandaag onderdeel is van het internationale kantoor Linklaters. Daar is hij vandaag nog senior advisor. Jean-Pierre de Bandt sprak op 14 december 2009 voor Ekonomika Brussel in het Atrium van Suez GDF aan het prestigieuze Troonplein te Brussel. EKONOMIKA berichten januari-februari-maart-april De Muziekkapel Koningin Elisabeth is vooral gekend als de plaats waar de laureaten van de Koningin Elisabethwedstrijd op afzondering gaan om het verplicht stuk van de finale in te studeren (piano, zang of viool). Maar de hoofdopdracht van de Muziekkapel is het verlenen van uitmuntend muzikaal en individueel onderwijs op internationaal niveau. De selectie van de leerlingen is niet evident, maar gebeurt toch via een groot netwerk en ook via de contacten die uit de concours voortvloeien. Buitenlandse studenten komen graag: niet alleen omwille van het prestige en de kwaliteit van het muziekonderwijs, maar ook omwille van de gunstige financiële voorwaarden. Ze kunnen een studiebeurs van euro ontvangen en logement. Vandaag zijn er 44 leerlingen, waarvan de helft Belgen. BRUSSEL Voor de toekomst zijn de uitdagingen en de ambities groot. Er wordt gedacht aan het bouwen van studio s voor niet minder dan 60 studenten op een campus van m². Een eigen concertzaal van 500 plaatsen is voorzien. [ (vlnr) Fernand Van Lierde, Jules Ackermans, Jean-Pierre de Bandt, Fa Quix, Prof. em. Sylvain Plasschaert ] [ Michel De Bièvre en Jean-Pierre de Bandt ] De huidige muziekdisciplines worden uitgebreid met cello. Voor de hele organisatie is een investeringsbudget van 15 miljoen euro nodig. Het jaarbudget van de Muziekkapel (school + concertzaal) kan geschat worden op 4,5 miljoen euro, waarvan 80 % gebeurt uit privéfinanciering. Deze bestaat in eerste instantie uit een aantal belangrijke sponsors. Maar ook de organisatie van een honderdtal concerten per jaar zorgen voor de nodige inkomsten. In juli 2004 werd de Muziekstichting Koningin Elisabeth in het leven geroepen om een vernieuwende rol te spelen in het Belgische muzikale landschap. Krachtenbundeling stond centraal. In de nieuwe NV zijn er zes partijen (Bozar, de Munt, de Filharmonische Vereniging van Brussel, Euphonia (Muziekstichting Koningin Elisabeth), de Koningin Elisabethwedstrijd en de Muziekkapel Koningin Elisabeth). De immobiliën zijn in een aparte NV opgenomen. Het is de bedoeling om aansluiting te vinden bij topscholen zoals de Hogere Muziekschool Koningin Sofia in Madrid, de Sibelius Academie in Helsinki of het Koninklijk Muziekcollege van Londen. Fa Quix

7 WEST-VLAANDEREN Tabaksfabriek Gryson roltabak spint garen van de crisis: Een wereldspeler in zijn branche Drie miljoen kilogram roltabak per jaar. Export naar 55 landen Ondanks de crisis verkeren ze bij Gryson in feeststemming. De fabrikant van roltabak uit Wervik vierde in 2009 zijn 25ste verjaardag in stijl: de omzet haalde voor het eerst de kaap van 100 miljoen euro. «We bewijzen dat je als kleine speler nog kan groeien in een krimpende markt», zegt sigarenmaker Guido Vandermarliere tijdens het bezoek van Ekonomika West-Vlaanderen aan tabaksfabriek Gryson op 26 november Overnames in goede verstandhouding Op 1 juli 1984 verkocht André Gryson zijn bedrijf aan Guido Vandermarliere. Gryson verkocht zijn merk D Harelbeke P. Benoit hoofdzakelijk in West-Vlaanderen en Limburg, waar het product vooral gegeerd was bij de mijnwerkers die de tabak meenamen onder de grond om op te kauwen. In totaal gingen jaarlijks ongeveer kilo tabak over de toonbank. In juni 1989 werd de firma Covemaeker in Houthulst overgenomen. Daar beschikte men over een grotere en moderne productiesite, in totaal goed voor een jaarproductie van 60 ton. Er werd beslist om de productie van Ieper over te brengen naar Houthulst. Ondertussen bleef de productiecurve zich in stijgende lijn handhaven: de nieuwe producten op de Belgische markt deden het steeds beter en de eerste exportmarkten (Duitsland, met het merk Blow UP, en Luxemburg met Domingo) werden aangeboord. Ondertussen schrijven we juni Dat was de periode van de overname van de firma D Heygere, gevestigd in Menen. D Heygere verkoopt zijn voornaamste merken (Broutteux, Tabac Belge) aan de Belgisch-Franse grens. Tevens wordt ongeveer een derde van de productie op de Franse markt zelf verkocht waar Le tabac du Broutteux zelfs één van de meest populaire merken was. Ondertussen wordt verder werk gemaakt van het creëren van nieuwe merken. In 1998 introduceert Gryson met enorm succes het merk Orlando in België. Tegen eind de jaren 90 wordt al naar 10 Europese landen geëxporteerd. In 2003 wordt de firma Arvic in Wervik overgenomen. De productieoppervlakte in Wervik wordt gevoelig uitgebreid en in 2004 wordt de productie van Houthulst naar Wervik verhuisd. Zoals wij konden vaststellen, is daar intussen een hypermoderne productie-unit met grote capaciteit gebouwd. Top 10 in de wereld Op vandaag wordt er naar 55 landen geëxporteerd. De verkopen blijven voortdurend in stijgende lijn gaan en 65 % van de productie wordt verkocht buiten de landsgrenzen. Met een omzet van boven de 100 miljoen euro behoort Gryson nu tot de top tien van de wereldproducenten in roltabak. Het bedrijf beschikt over een merkenportefeuille die internationaal vermaard zijn: Orlando, Domingo, Djembé, Blow Up en Fleur du Pays. Zij zijn in WEST- VLAANDEREN alle continenten te koop. Dat Ekonomika West-Vlaanderen Gryson in actie kon meemaken was te danken aan het personeel van de tabaksmaker. De werknemers uit de productie werden gevraagd om hun uren te verschuiven zodat Ekonomika het allemaal in levenden lijve kon meemaken. Voor ons is Gryson een voorbeeld van een perfecte verstandhouding tussen werkgever en personeel. Onze oprechte dank aan vader Guido & zoon Fred voor dit opmerkelijke bezoek. Naar goede West-Vlaamse traditie werd bij pot en pint de geschiedenis van de organiserende firma nog eens uit de doeken gedaan. Niko Lecluyse januari-februari-maart-april 2010 EKONOMIKA berichten 7

8 PRODUCTIE EN LOGISTIEK Servitization : A new Trend in After-Sales Services Servitization wordt aanzien als een nieuwe trend bij industriële bedrijven. Vooral Original Equipment Manufacturers (OEM) maken er gebruik van. Het komt erop neer dat bedrijven een geïntegreerde oplossing bieden van product en dienst (na verkoop), aldus Prof. Marc Lambrecht. Op 8 december 2009 organiseerde de Ekonomika vakgroep P&L (Productie & Logistiek) een seminarie rond servitization. Er waren vier sprekers op dit seminarie: Prof. Marc Lambrecht, Prof. Serguei Netessine, dhr. Nico Delvaux en dhr. Erik Van Esbroeck (zie foto). Dit succesvolle seminarie werd bijgewoond door een 65 tal geïnteresseerden. [ Serguei Netessine, Marc Lambrecht, Nico Delvaux en Erik Van Esbroeck ] EKONOMIKA berichten januari-februari-maart-april Die bundeling van producten en diensten wordt ook al eens aangeduid met de term Product Service Systems (PSS). De aangeboden diensten overstijgen de courante praktijk van het aanbieden van reserve-onderdelen. Servitization gaat veel verder. Een paar mogelijkheden: het aanbieden van preventief onderhoud, het aanbieden van upgrades, het permanent aanbieden van onderhoudsactiviteiten Productie & Logistiek waarbij de vergoeding enkel gebeurt bij het De ultieme bedoeling is uiteraard om de total cost of ownership te drukken, hetgeen positief is zowel voor de klant als voor de producent. effectief beschikbaar zijn (functioneren) van de machine (performance based), de werking van de apparatuur permanent opvolgen via remote control enz Een PSS strategie brengt een risicoverschui- ving met zich mee. De producent draagt de volle verantwoordelijkheid voor het gebruik en het functioneren van de machine. De ultieme bedoeling is uiteraard om de total cost of ownership te drukken, hetgeen positief is zowel voor de klant als voor de producent. Men probeert op die manier de motieven van producent en klant op eenzelfde lijn te krijgen. Beide partijen halen een meerwaarde uit die relatie. De klant haalt er voordeel uit omdat dit de kosten van gebruik en onderhoud van de machine moet drukken, de producent van zijn kant hoopt op die manier een winstgevende bijkomende, permanente omzet te creëren. Rolls Royce Algemeen wordt aangenomen dat de winstmarges bij diensten hoger liggen. En het onderhouden van de installed base (de machines die reeds in de markt zijn geplaatst) heeft uiteraard een belangrijk schaaleffect. Bij de voorlopers van de servitization strategie vermelden we Rolls Royce die 53 % van de omzet haalt uit aftermarket services. Rolls Royce is de

9 PRODUCTIE EN LOGISTIEK bedenker van de strategie Power By the Hour, een eerste zeer gekend voorbeeld van performance based denken. Vele andere bedrijven hebben dit voorbeeld gevolgd. In de USA zijn bij wet bijna alle militaire aankopen op basis van een performance based contract. Onderhoudscontracten van vliegtuigmaatschappijen, kopieertoestellen, medische apparatuur, off highway apparatuur, liften, compressoren, trein- en tramtoestellen zijn vandaag meestal gebaseerd op de nieuwe principes van servitization. Voldoende leerstof voor de vakgroep P&L om aan dit onderwerp een seminarie te wijden. Na een inleiding van Prof. Marc Lambrecht kwam als eerste spreker Prof. Serguei Netessine aan het woord. Serguei Netessine is visiting professor aan INSEAD en heeft als thuisbasis The Wharton School (University of Pennsylvania). Netessine is een wereldautoriteit op het vlak van servitization. Zijn betoog handelde vooral over de types contracten die gebruikt worden in PSS (Product Service Systems) omgevingen. Het brede aanbod van contracten gaat van cost+ contracten over contracten op basis van vaste prijzen tot contracten gebaseerd op de geleverde prestatie van de apparatuur (performance based). Daarnaast besprak hij de meest gekende gevallenstudie in dit nieuw onderzoeksdomein met name Rolls Royce. Zijn onderzoeksteam (dat nauw samenwerkt met Rolls Royce) heeft onderzocht wat de invloed is van servitization op de gemiddelde vervangingstermijn van motoren. Hieruit blijkt dat de vervangtermijn significant toeneemt. Servitization is dus ook een zeer duurzame strategie waarbij op een duurzame manier wordt omgegaan met grondstoffen, materialen en machines. Atlas Copco Als tweede spreker kwam Nico Delvaux aan bod. Nico Delvaux is algemeen directeur van Atlas Copco Compressor Technique-Service Division. Zijn betoog had vooral te maken met het concept van de service ladder of de opbouw van een hiërarchie van onderhoudscontacten. Daaraan gekoppeld is de strategie in verband met de competentie-opbouw van de techniekers. Hij ging ook in op een aantal logistieke vraagstukken die zich stellen bij het succesvol implementeren van een service strategie. Het verdient zeker de vermelding dat Atlas Copco, de sponsor is van een Leerstoel Servitization aan het Research center for Operations Management van onze faculteit economie en bedrijfswetenschappen. De titularis van de leerstoel is Marc Lambrecht. Servitization wordt aanzien als een nieuwe trend bij industriële bedrijven. Vooral Original Equipment Manufacturers (OEM) maken er gebruik van. Het komt erop neer dat bedrijven een geïntegreerde oplossing bieden van product en dienst (na verkoop) Prof. Marc Lambrecht Bombardier Productie & Logistiek Tot slot kwam Erik Van Esbroeck aan het woord. Hij is Directeur Bombardier Services Benelux. Centraal in zijn betoog stond eveneens het concept van prestatiegedreven contracten. Hij besprak de gevallenstudie service by the mile die Bombardier invoert voor treinen tramstellen. Ook hier een zeer boeiend verhaal waaruit we overduidelijk konden leren dat Rolls Royce al lang niet meer alleen staat in de strategie van servitization. De Ekonomika Vakgroep Productie-en Logistiek is erin geslaagd een zeer succesvol seminarie te brengen; een seminarie met een aantal zeer concrete positieve ideeën om onze industriële bedrijven op weg te zetten naar een nieuwe belangrijke trend. De grote opkomst van economisten actief in het bedrijfsleven wijst er op dat de thema s van de vakgroep P&L een schot in de roos zijn. Pieter Colen Marc Lambrecht Fa Quix januari-februari-maart-april 2010 EKONOMIKA berichten 9

10 congres VLAAMS WETENSCHAPPELIJK ECONOMISCH CONGRES 2010 Glokaal beleid in Europa - Lokaal beleid voor een globale markt: concurrentie of coördinatie binnen de EU? VOSEKO, de alumnivereniging van de economisten van de universiteit van Gent, organiseert in samenwerking met de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (UGent) en de Vereniging voor Economie het volgende Vlaams Wetenschappelijk Economisch Congres op 19 november 2010 rond het thema: Glokaal beleid in Europa - Lokaal beleid voor een globale markt: concurrentie of coördinatie binnen de EU? EKONOMIKA berichten januari-februari-maart-april Het uitgangspunt is dat de politieke situatie anno 2010 zich kenmerkt door het bestaan van een meerlagige overheidsstructuur enerzijds en een grote internationale openheid van markten voor producten en productiefactoren anderzijds. Concreet voor Vlaanderen is de beleidsruimte (her)verdeeld tussen de lagere overheden (gemeenten en provincies), de Vlaamse regering, de Federale regering en de Europese Unie. Zowel de Federale regering als de Europese Unie nemen dan op hun beurt nog deel aan de besluitvorming in diverse internationale instellingen. Dit is een dynamisch gebeuren waarbij voortdurend nagedacht wordt over herschikking van bevoegdheden ten einde beter in te spelen op verschillen in beleidsprioriteiten in de verschillende beleidsregio s. Dit is ook nodig om optimaal gebruik te kunnen maken van schaaleffecten in de beleidsvoering en spill-overs in de besluitvorming te vermijden. Het beleid komt tot stand in een omgeving die gekenmerkt wordt door een grote mate van mobiliteit van de productiefactoren arbeid (migratie) en kapitaal en grote invoer- en uitvoerstromen van goederen en diensten. CONGRES Dit alles kan tot verscheidene problemen leiden: 1. Beleidsdomeinen worden verdeeld over verschillende beslissingsniveaus, waardoor de besluitvorming complexer wordt en er mogelijks overlap ontstaat. Er stelt zich dus een probleem van het optimaal op elkaar afstemmen van de bevoegdheden en van het op elkaar afstemmen van de besluitvorming, de financiering van de verschillende overheden (eigen belastingen en/of ruimte voor solidariteit) enz. Gebeurt de optimale afstemming niet, dan kunnen er situaties ontstaan waarbij de effecten van een beleidsmaatregel van de ene overheid tegengewerkt worden door een maatregel 19 november 2010 van een overheid op een ander niveau. Voor de doelgroepen van het beleid die actief zijn in verschillende bestuurlijke entiteiten, kan een versnipperd beleid ook kostenverhogend werkend. 2. Mobiliteit van productiefactoren arbeid en kapitaal, van inwoners of kiezers laat deze toe om in te spelen op verschillen in beleid. Dit zorgt ervoor dat de verschillende overheden gevat zijn in een proces van institutionele concurrentie. Zij moeten een aantrekkelijk pakket aan regelgeving en een aantrekkelijke mix van collectieve voorzieningen/belastingen kunnen bieden om hun regio competitief te houden. Volgens sommige economen zal van dit proces van institutionele concurrentie een positieve weerslag uitgaan op de werking van de overheden, die op die manier zullen gedwongen worden meer aandacht te schenken aan de effectiviteit en de efficiëntie van hun optreden. Anderen vrezen eerder voor een proces van afbraak van de verzorgingstaat via een ongecontroleerd proces van deregulering en beleidsconcurrentie. Als gevolg van

11 congres beleidsconcurrentie kan er, bijvoorbeeld, sprake zijn van een te laag aanbod collectieve goederen, kunnen overheden angst hebben om nieuwe beleidsmaatregelen te nemen,... Om dergelijke negatieve spiraal te vermijden stellen deze auteurs hun hoop eerder op een ex ante harmonisering van het beleid. Daarvoor kunnen diverse wegen worden bewandeld: coördinatie van beleidsdoelstellingen, gemeenschappelijke beleidsinstrumenten, overdracht bevoegdheden naar een ander bestuursniveau, open coördinatiemethode. Kansen versus uitdagingen De verdere uitdieping van de globalisering brengt nieuwe kansen maar ook grote uitdagingen voor zowel ondernemingen als overheden. De globalisering en de uitbreiding van de Europese Unie confronteren ons met de beperkingen van het traditionele sociaaleconomische beleid binnen de naoorlogse natiestaat. Heel wat beleidsdomeinen zoals innovatie- en milieubeleid gaan gepaard met internationale spillover -effecten - zowel negatieve als positieve waardoor coördinatie tussen overheden essentieel wordt. Voor andere beleidsdomeinen zoals sociale bescherming en de organisatie van de arbeidsmarkt blijken afgesloten nationale systemen minder houdbaar te worden. Ook hier kan internationale coördinatie, het overhevelen van bevoegdheden naar het supranationale niveau of het introduceren van concurrentie tussen nationale systemen of binnen nationale sectoren onder bepaalde voorwaarden welvaartsverhogend werken. Net als private bedrijven dienen overheden hun rol permanent te herdefiniëren en in bepaalde gevallen drastisch bij te sturen. Of kunnen lokale en nationale overheden de uitdagingen van de globale markten probleemloos kanaliseren? Tijdens dit economisch congres stellen we de vraag in welke mate het klassieke nationale beleid met regionale vertakkingen succesvol kan inspelen op de grote uitdagingen van vandaag en morgen. In welke mate zijn beleidsprocessen en -resultaten al dan niet gebaat met introductie van meer concurrentie of een toenemende coördinatie? Hoe verandert de globalisering de organisatie en filosofie van het overheidsbeleid en wat zijn de meest relevante uitdagingen en opties voor het Belgische beleid? De bovenvermelde problematiek zal uitgewerkt worden op een aantal domeinen Belastingen en collectieve voorzieningen Arbeidsmarkt & Sociale zekerheid Energie en klimaat Innovatie en onderwijs Financieel en Monetair Beleid Voor elk van deze domeinen werd een commissie geïnstalleerd met een voorzitter. Elke commissie heeft een wetenschappelijke sessie en een sessie voor praktijkmensen. De academische sessies zijn opgebouwd rond een beperkt aantal geselecteerde papers of papers op uitnodiging. De beleids(praktijk)sessie bevat zeker iemand van de betrokken overheid, iemand uit het bedrijfsleven als doelgroep van het beleid, iemand uit de relevante internationale overheid. Deze sessie wordt ingeleid door een referaat waarin de problematiek wordt ingeleid d.m.v. een algemeen overzichtsartikel. In welke mate zijn beleidsprocessen en -resultaten al dan niet gebaat met introductie van meer concurrentie of een toenemende coördinatie? Congresvoorzitter: prof. Marc De Clercq Wetenschappelijke coördinatoren: prof. Johan Albrecht en prof. Tom Verbeke. Voorzitter van het organisatiecomité: Brigitte Mul-Van den Bossche CONGRES Meer nieuws volgt in de nieuwsbrieven. Raadpleeg ook regelmatig Noteer alvast vrijdag 19 november 2010 met een dikke stip in uw agenda! januari-februari-maart-april 2010 EKONOMIKA berichten 11

12 west-vlaanderen Jos Claassen: Beaulieu is een gediversifieerde industriële groep geworden Vele mensen zien Beaulieu nog als een louter tapijtengroep. Ik moet zeggen dat dit een voorbijgestreefd imago is omdat Beaulieu het jongste decennium is uitgegroeid tot een gediversifieerde industriële groep die actief is zowel in grondstoffen als in zachte vloerbekleding zoals tapijt, maar ook in harde vloerbekleding zoals vinyl en hout, en verder ook meubelstof en steeds meer ook in technisch textiel. We werken trouwens steeds verder aan deze diversifiëring zodat wij niet een groep zijn die op één poot staat. Wel blijft het onze missie om Europese leider in vloerbekleding en meubelstoffen te blijven, en wereldwijd één van de belangrijkste spelers in deze sectoren te blijven, aldus Jos Claassen, commercieel directeur Beauflor (vinylafdeling) tijdens de nieuwjaarsactiviteit van Ekonomika West-Vlaanderen bij Beaulieu in Wielsbeke. De Beaulieu International Group, die eind jaren 50 gesticht werd door de legendarische ondernemer Roger De Clerck, is in 2005 ontstaan als een Belgische industriële groep na de fusie van vijf takken van de voormalige Beaulieu-groep. Het bedrijf is verticaal geïntegreerd met de productie van grondstoffen tot afgewerkte producten. Het wil de positie van Europese leider in vloerbekleding en meubelstoffen handhaven en ook op werekdvlak één van de belangrijkste spelers blijven. Vandaag telt Beaulieu liefst 25 productievestigingen gespreid over 8 landen en stelt zo n mensen te werk. In 2008 (laatst beschikbaar jaar) bedroeg de omzet 1,4 miljard euro. WEST- VLAANDEREN De activiteiten van BIG kunnen onderverdeeld worden in vier categorieën: grondstoffen, zachte vloerbekleding, harde vloerbekleding, en meubelstoffen. Wat de grondstoffen betreft gaat het vanaf de granulaten (de korrels), bijvoorbeeld van polypropyleen, maar ook bv. poly vinyl, of caprolactaam. Uit dit laatste wordt nylon gewonnen dat gebruikt wordt als grondstof voor bv. tufttapijten. Op basis van deze granulaten worden inderdaad vezels en garens gemaakt, maar ook steeds meer technisch textiel zoals in Polyweave in Kruishoutem of in Beaulieu Technical Textiles in Komen. Dit zijn trouwens segmenten waarin Beaulieu jaar na jaar groeit. EKONOMIKA berichten januari-februari-maart-april [ Technisch textiel voor de tuinbouw ] Beaulieu Technical Fabrics

13 WEST-VLAANDEREN In het domein van de zachte vloerbekleding gaat het bij Beaulieu om zowel getuft tapijt als naaldvilttapijt, beide kamerbreed. Maar Beaulieu bezit ook nog een sterke afdeling van badkamermatten of badsets (Hermosa). In getuft tapijt werkt Beaulieu met sterke merknamen zoals Ideal, Berry of Noventis. Voor de harde houten vloerbekleding heeft Beaulieu productiesites in Menen (Berry Floor), in Frankrijk (Berry Decor in Bousbeque, Berry Wood in Meaulne), in Noorwegen (Alloc AS) en in USA (Alloc Inc). Voor vinyl werkt Beaulieu vanuit Wielsbeke met de merknaam Beauflor. Om te illustreren dat tapijt niet meer de belangrijkste activiteit van de BIG-groep is geeft Jos Claassen aan dat de soft flooring slechts nog voor 23 % van het geconsolideerd zakencijfer instaat. De grondstoffen (granulaten, vezels en garens, technisch textiel) nemen nu al ruim de helft van het omzetcijfer van Beaulieu International Group in. Beauflor Jos Claassen is commercieel directeur van Beauflor, de jongste telg van BIG. De activiteit is pas in november 2002 opgestart aan de Rijksweg, Beaulieu s historische site te Wielsbeke. De eigenlijke productie is pas in 2004 gestart. Enkele specifieke kenmerken maken van deze fabriek toch wel een sterke speler: het is de eerste fabriek ter wereld met een productie op 5 meter breedte. De maximum capaciteit bedraagt zowat 40 miljoen m² per jaar. Jos Claassen wijst erop dat het productieproces op het eerste zicht eenvoudig lijkt, maar toch is een vinylvloerbedekking een samenbrengen van niet minder dan 6 of 7 lagen. Het productieproces is ook een lang proces waarin bedrukking en verwarming in ovens essentiële onderdelen van zijn. De grote volumes vragen natuurlijk ook grote investeringen en zijn op zich dan weer een belangrijke barrier to entry in deze branche. Sleutelwoorden van Beauflor zijn milieu, kwaliteitscontrole en veiligheid van onze medewerkers. Jos Claassen ging vooral nader in op het aspect milieu. Alle uitstoot van de ovens wordt verbrand op ultra hoge temperatuur. De nog overblijvende rook wordt daarna gefilterd en gewassen. De hitte wordt terug aangewend als energiebron in het productieproces. Het gevolg is dat de productie kan rekenen op een laag energieverbruik en er verder ook geen uitstoot is van schadelijke rookgassen. Ik drink op de mensen die bergen verzetten die door blijven gaan met hun kop in de wind. Ik drink op de mensen die risico s nemen die blijven geloven met het geloof van een kind. Ik drink op de mensen die dingen beginnen waar niemand van weet wat de afloop zal zijn. Ik drink op de mensen die met vallen en opstaan niet willen weten van water in wijn. Ik drink op de mensen die blijven vertrouwen die van te voren niet vragen voor hoeveel en waarom. Ik drink op de mensen die door blijven douwen van doet het maar wèl en kijk naar niet om. Ik drink op het beste van vandaag en van morgen. Ik drink op het mooiste waar ik van hou. Ik drink op het maximum wat er nog in zit in vandaag en in morgen in mij en in jou. WEST- VLAANDEREN Wat de veiligheid betreft geldt voor de BIG Floorcoverings dat men conformiteit met de Europese wetgeving nastreeft, werkt met opleidingen voor de operatoren en met veiligheidsdoorgangen. Tot slot bracht Jos Claassen nog hulde aan Dirk Vyncke, zowel voor zijn succesvol ondernemerschap met Vyncke Energietechnieken in Harelbeke, maar ook met zijn visionair en sociaal ondernemerschap. Jos Claassen sloot af met de Nieuwjaarstoast die hij inzette met het lied dat Dirk Vyncke ooit bracht en dat begint met de woorden: Ik drink op de mensen die bergen verzetten, die door blijven gaan, met hun kop in de wind. (zie kader). Fa Quix januari-februari-maart-april 2010 EKONOMIKA berichten 13

14 ONDERWIJS Een studiedag voor leraren economie Een niet onbelangrijke groep van Leuvense economisten is actief in het onderwijs en dit op verschillende echelons. De leraren economie spelen een cruciale rol in het vormen van jonge mensen die later op één of andere wijze een maatschappelijke functie zullen uitoefenen. Het is daarbij van belang dat ze zowel de basiseconomische inzichten verwerven, als op de hoogte worden gehouden van de nieuwste economische inzichten en economische actualiteit. Om die reden organiseert e Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen jaarlijks een studiedag voor leraren economie, i.s.m. Ekonomika-Permanente Vorming en met Vliebergh-Senciecentrum, afdeling economie. De eerstkomende zal plaatsvinden op dinsdag 27 april 2010 te Leuven. Thema Programma Theorie en praktijk worden op deze zevende studiedag voor leerkrachten economie zorgvuldig verweven. In een gebalanceerd programma nemen drie voorname sprekers het woord over recente evoluties in de economie en in het economieonderwijs. Het belang van instituties en waarden in de huidige economie De Nobelprijs Economie 2009 valideerde ONDERWIJS het werk van Williamson. In het spoor van deze Berkeley econoom kadert Prof. Wim Moesen het belang van instituties en waarden. De grootte van het ambtenaren apparaat, de performantie van de overheid en de concurrentieposities worden immers allen beïnvloed door de mate waarin we spontaan een portefeuille naar de rechtmatige eigenaar terugbrengen. Een must voor eerlijke vinders u Ontvangst met koffie 09.45u Welkomstwoord Prof. Dr. Luc Sels, decaan FEB 10.00u Het belang van instituties en waarden in de huidige economie Prof. Dr. Wim Moesen (K.U.Leuven) 11.00u Koffiepauze 11.30u Webquests als activerende didactische werkvorm Hervé Wellens (K.U.Leuven; Pedagogisch Begeleider CVO) 12.30u Broodjeslunch 14.00u Evidence based education research Prof. Dr. Wim Groot (Teachers Academy, Universiteit Maastricht) 15.00u Einde Inschrijven EKONOMIKA berichten januari-februari-maart-april Webquests als activerende didactische werkvorm Echt leren vereist activerende, didactische werkvormen die de leerlingen zelf aan het werk zetten. Als deze werkvormen daarenboven intelligent gebruik maken van het internet, zijn alle leerlingen gemotiveerd. Hervé Wellens geeft stap per stap aan hoe een webquest kan worden ontwikkeld en gepubliceerd. Een must voor de moderne leerkracht. Innovatie en bewijs Evidence based (of pas geloven wat echt is onderzocht) maakt recent furore in het onderwijs. Wat is een evidence based attitude? Wat is het verband tussen innovatie en bewijs? En hoe leer je dat? Prof. Wim Groot geeft aan hoe je als leerkracht onderzoeksvaardigheden kan aanscherpen. Een must voor elke nieuwsgierige leerkracht. De studiedag vindt plaats in het Hogenheuvelcollege, Naamsestraat 69, 3000 Leuven op dinsdag 27 april 2010 Deelname: 25 euro. Schrijf snel in, want het aantal plaatsen is beperkt. Schrijf u meteen online in via be/vsc (code ec24). Of telefonisch via en stort de som van 25 euro op rekeningnummer van K.U.Leuven. Gelieve bij de betaling duidelijk het gestructureerd nummer 400/0003/86827 te vermelden.

15 ONDERWIJS Inlichtingen Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen K.U.Leuven Naamsestraat Leuven 016/ Dr. Kristof De Witte 016/ Loes Diricks 016/ De SLO Economie wenst een wervingsreserve op te bouwen van gemotiveerde praktijklectoren Wil je toekomstige collega s helpen vormen? Zoek je professionele uitdaging? Kijk je er niet tegenop om mensen te begeleiden? Misschien is dit iets voor jou? Jouw functie: Je staat de SLO-verantwoordelijke bij voor de opleidingsonderdelen stage en concretisering van thema s uit de vakdidactiek. Daardoor geef je occasioneel een les aan studenten uit de SLO-economie en begeleid je enkele studenten op hun stage. Jouw profiel: - In het bezit zijn van een licentiaats- of masterdiploma EW, TEW of HIR; - In het bezit zijn van een diploma van leraar of geaggregeerde voor het onderwijs; - Minstens 5 jaar onderwijservaring; - Professioneel verbonden met de onderwijswereld, met minstens een deelopdracht effectieve klaspraktijk; - Enthousiast en belangstelling voor vakoverschrijdende pedagogische, didactische onderwerpen. B2U Lecture met Marketing als centraal thema 6 mei 2010 om 19u30 Na eerdere succesvolle edities van de Business to University (B2U) lectures rond de financiële crisis en ondernemen, gooien de studenten het over een andere boeg door te kiezen voor het interessante topic Marketing als centraal thema in deze Ons aanbod: Je wordt opgenomen in de wervingsreserve voor nieuwe praktijklectoren die een deeltijdse tewerkstelling hebben van 10, 15 of 20% (dus gemakkelijk cumuleerbaar met voltijds lesgeven). Interesse? Voor verdere informatie kan je de SLO-verantwoordelijke per contacteren: ONDERWIJS lectures. Namen van sprekers die o.a. Yves Leterme, Axel Miller of Chris Van Doorslaer zullen opvolgen, worden binnenkort bekend gemaakt. Inschrijven via website! januari-februari-maart-april 2010 EKONOMIKA berichten 15

16 BOEKONOMIKA Jan Denys: Neem zelf je loopbaan in handen voor je baas dat doet Jan Denys, arbeidsmarktdeskundige bij Randstad, heeft een boek geschreven Free to work. Wie Jan kent weet dat hij graag de controverse opzoekt. Niet de controverse om de controverse, maar wel omdat hij zich stoort aan het kritiekloos bewandelen van platgetreden paden. En de arbeidsmarkt is zo n voorbeeld; er wordt nog al te vaak in clichés over gedacht. Jan is tevens een graaggelezen columnist in de krant De Tijd en De Morgen precies omdat hij stelling neemt. Ik vind dat werknemers hun loopbaan in eigen handen moeten nemen. Wie dat doet, is beter voorbereid wanneer, zoals nu in crisistijd, het fout loopt. Er op rekenen dat je je hele leven bij één en dezelfde werkgever zal werken, is geen realistisch uitgangspunt meer. Je kan dat hopen, maar de meesten onder ons zien die hoop toch een paar keer gedwarsboomd tijdens hun carrière. Op die momenten neem je maar beter het heft in eigen handen, vóór iemand anders dat voor jou doet, aldus Jan Denys in Jobat. De arbeidsmarkt is de jongste decennia erg veranderd. Werkgevers, maar ook werknemers moeten daar terdege rekening mee houden. Jan Denys schetst de veranderingen langs beide kanten, werkgevers en werknemers. EKONOMIKA berichten januari-februari-maart-april Onze visie op de arbeidsmarkt is uitgesproken negatief. Het is een plaats waar je je niet vrijwillig op begeeft. Wie er noodgedwongen op terecht komt is bang en onzeker. Zoals werknemers de zekerheid zoeken binnen één bedrijf, zo zochten en beleefden Deze laatsten houden er maar beter rekening mee dat bedrijven steeds meer innovatiegedreven projectorganisaties worden. Dat leidt dan ook tot innovatie in de personeelsvoorziening, aldus Denys. Op die manier investeren de bedrijven ook meer in de employability van horigen en de laten in de middeleeuwen hun zekerheid onder de hoede van de leenheer. Buiten de heerlijkheid bevond zich de boze en gevaarlijke wereld. Zoals de horigen en de laten analfabeet waren, zo zijn nu ook heel wat werknemers nog steeds arbeidsmarktanalfabeet. Ook werkgevers hebben dikwijs nog steeds een eerder middeleeuwse visie op de arbeidsmarkt. Dikwijls beschouwen zij hun werknemers toch nog een beetje als horigen en laten. [ Jan Denys, arbeidsmarktdeskundige bij Randstad ] BOEKONOMIKA hun werknemers. Zij moeten hun competenties in diverse, aansluitende projecten kunnen inzetten. Sommige bedrijven delen ook samen schaars talent in plaats van dit talent bij elkaar weg te kapen. Tijdelijk werken in een ander bedrijf is in heel wat bedrijven een onderdeel van het ontwikkelingstraject voor high potentials, zo schrijft Denys in het hoofdstuk De contouren van een moderne en open arbeidsmarkt. Opleiding en vorming in de bedrijven worden steeds belangrijker. Dat gebeurt niet alleen meer in zogn. klassieke opleidingen maar ook via competentiemanagement. Coaching en teamwerking winnen sterk veld. Dit geeft ook nieuwe kansen aan oudere, soms zeer ervaren werknemers die zich op het einde van hun

17 BOEKONOMIKA loopbaan vooral met coaching van jongere werknemers nuttig maken, schrijft Jan Denys. Voor ons als universitair geschoolden is deze boodschap niet alleen begrijpelijk, maar vaak ook dicht bij de realiteit. Maar wat met de zogn. kortgeschoolden? Zijn zij niet de meest kwetsbare groep op de arbeidsmarkt? En kunnen zij wel de flexibiliteit en complexiteit aan die vele jobs vandaag steeds vaker vereisen? M.a.w.: vergeet Denys deze (grote) groep werknemers niet? In zijn boek toont hij zich bewust te zijn van de problematiek van de laaggeschoolden, die in toenemende mate uit mannen bestaat. Oplossingen zijn niet eenvoudig. Voor deze groep kijkt Jan Denys sterk BOEKONOMIKA naar de overheid. Enerzijds dient deze te investeren in deze doelgroep met specifieke initiatieven (bv de dienstencheques). Anderzijds door werkbonussen toe te kennen die de kost van deze laaggeschoolde banen met vaak een lage productiviteit reduceert en toch een fatsoenlijk loon bezorgen aan de betrokkenen. Jan Denys is niet alleen een denker. Hij is ook een doener. In zijn boek blijft hij niet steken in de loutere analyse van de arbeidsmarkt. Hij doet ook concrete voorstellen om de werking van de arbeidsmarkt te verbeteren, en niet enkel lukrake voorstellen. Neen, in het negende (voorlaatste) hoofdstuk doet hij niet minder dan zestig weldoordachte voorstellen voor een open en moderne arbeidsmarkt. Over de kost van arbeid zegt Jan Denys ook heel veel zinnige dingen. Toch vindt hij dat jongeren niet altijd goed hun loonkost kunnen inschatten in het kader van een arbeidscontract. Tegenover een inkomen dat men als werknemer ontvangt staat ook een verwachting bij de werkgever van wat er voor die kost aan arbeidsprestatie, aan creatie van meerwaarde dient geleverd te worden. Van het ontbreken van dat besef sta ik soms toch te kijken. Het kan geen kwaad om jezelf af te vragen wat de zin van je job is, wat je bijdraagt tot de onderneming of organisatie. Fa Quix Free to work, Jan Denys, Houtekiet, 357 blz. 10loopbaantips 1 Volg de wet van de samengestelde intrest: hoe vroeger in je loopbaan je competenties verwerft, hoe beter. Verworven competenties vormen de basis van nieuwe. Wie achterstand oploopt haalt die nog moeilijk in =3. Combineer twee specialiteiten. Het is de combinatie die je uniek maakt en je een sterkere positie op de arbeidsmarkt bezorgt. 3 Doe zoals de Nederlandse bondscoach Dick Advocaat. Overweeg de combinatie van twee jobs. Het is een vorm van risicospreiding en het bevordert employability. 4 Maak minstens één keer in je loopbaan een grondige balans op. Overweeg eventueel een tweede loopbaan. Hanteer bij het nadenken over je loopbaan een langetermijnperspectief. 5 Een nieuwe job vinden gaat het gemakkelijkst als je al aan het werk bent. 6 Gezien het belang van werk voor je identiteit is het nuttig om er regelmatig eens een uurtje over te reflecteren. 7 Bij het netwerken is geven belangrijker dan krijgen. Blijf je netwerk vernieuwen doorheen je loopbaan. 8 Voor de meeste jobs is acht jaar verblijfsduur een maximum, tenzij de job inhoudelijk sterk verandert. 9 Blijf je competenties tijdens je gehele loopbaan benchmarken met de externe arbeidsmarkt. Zorg dat je zicht blijft houden waar je op de externe arbeidsmarkt terechtkunt. Zorg ook steeds voor een plan B. Dit haal je uit de kast als plan A (je huidige baan) op de helling komt te staan. Elk nadeel heb zijn voordeel. Een periode van onvrijwillige werkloosheid kan goed uitpakken als de vrijgekomen tijd wordt geïnvesteerd in nieuwe competenties. januari-februari-maart-april 2010 EKONOMIKA berichten 17

18 STUDENTEN First we take Wharton, and then we take 31/07--15u50, vlucht BA 67 landt op de luchthaven van Philadelphia met aan boord vier van de zeven Leuvense studenten die de volgende vier maand Amerika hun thuis mogen noemen. Sommigen zoals ik kregen van Ekonomika Berichten een financieel steuntje in de rug om deze droom te kunnen realiseren. We hebben allen een kamer op de campus van de University of Pennsylvania, een klein beetje buiten het historisch centrum. De eerste weken hier waren overweldigend. Tussen het nog administratief in orde brengen van honderd zaken en het inrichten van mijn kamertje op de zesde verdieping stonden een hele reeks van kennismakingen en ontdekkingen te wachten. Eén van de meest memorabele activiteiten was de togaparty in het museum waarbij Ik zou wel durven stellen dat de motivatie van een Amerikaanse student hoger is dan die van de gemiddelde Leuvense student. de universiteit zo maar eventjes een volledig museum afhuurde zodat wij daar een feestje konden bouwen. Alcohol was daar natuurlijk niet te verkrijgen aangezien drinking age hier nog altijd 21 is. Iets waar verder geen enkele student zich nog iets van aantrekt. Er bestaat een hele handel in fake ID s en gratis bier is er altijd te verkrijgen op de zogenaamde Frat party s. Voor wie niet met het concept vertrouwd is, Frats zijn feestjes waar de fraternity s of sorority s (respectievelijk jongens- en meisjes- STUDENTENstudentenverenigingen) hun huizen openstellen voor feestjes met veel gratis drank waar de bier-pong tafel met de befaamde red cups ook altijd klaar staat. The real American way of partying! Maar nu even serieus: de lessen Het EKONOMIKA berichten januari-februari-maart-april [ Catarina Keereman tussen Edward Scissorhands en Superwoman! ]

19 studenten [ Philadelphia: from the sky ] Amerikaanse leersysteem is niet te vergelijken met het Leuvense. Om te beginnen kunnen de Amerikanen hun lessen min of meer volledig vrij kiezen (op een paar plichtvakken na per optie). Daardoor kan je naast je gewone economievakken ook film-, kunst- of literatuurcursussen volgen. Het systeem heeft echter zijn nadelen: door het beperkte aantal plaatsen voor bepaalde cursussen heb ik zelf twee weken moeten puzzelen en verschillende lessen volgen voordat ik definitief een uurrooster kon opstellen. Verder bevinden wij ons in zeer kleine klasgroepjes: man. Ik zou wel durven stellen dat de motivatie van een Amerikaanse student groter is dan die van de gemiddelde Leuvense student. Wat misschien niet abnormaal is, gezien de astronomisch hoge inschrijvingskosten. De meeste studenten bereiden aandachtig hun readings voor en participeren actief in de les (wat een contrast met iedereen die wegdook in de les wiskunde van de Q). Verder worden hier naast de voorbereidende readings ook vaak groepwerkjes, assignments, midterms en quizzes naar je hoofd gegooid. Er is een vak waarvoor ik met een team een volledig business plan moest uitwerken voor een nieuwe venture. Enorm interessant, dat is zeker! Iets meer werk tijdens het jaar dus, maar daarentegen zijn het concept blok en zware eindexamens hier niet gekend. De competitiviteit van het Amerikaanse systeem laat zich ook voelen op tal van andere vlakken. Aan de universiteit worden constant leadership activities, lectures, workshops en nog veel meer georganiseerd. Bovendien zit elke student in meerdere verenigingen waar ze volledig in opgaan: vrijwilligerswerk, business-, sport-, culturele en religieuze verenigingen. De universiteit heeft trouwens ook zijn eigen volkslied dat iedereen fier op elke belangrijke culturele of sportactiviteit uit volle borst meezingt! Ik probeerde zelf zoveel mogelijk nieuwe culturele ervaringen op te pikken zoals de lokale baseballgame, een theaterstuk opgevoerd door Aan elke Amerikaanse universiteit zit elke student in meerdere verenigingen: vrijwilligerswerk, business-, sport-, culturele en religieuze verenigingen. studenten of een professionele dansshow. Ook veel reizen staan op het programma. In het STUDENTEN begin ben ik natuurlijk vooral Down Town in Philadelphia geweest om mijn eigen stad te verkennen. Philadelphia is gekend voor zijn the declaration of independence, de liberty bell en zijn overheerlijke Philly Cheesesteaks (pure fastfood maar mmmmm lekker). Verder zijn Washington en New York slechts op 2 uurtjes met de bus en ook Boston is niet al te ver. Kortom, studeren in het buitenland, en zeker in de USA, is een fantastische ervaring die ik iedereen aanraad te ondernemen. Je kan alleen maar rijker terugkomen! Het geld volgt later wel! Greets from Philly! Catarina Keereman januari-februari-maart-april 2010 EKONOMIKA berichten 19

20 studenten AFC kan ook uw bedrijfsprojecten uitwerken! De belangrijkste pijler van de AFC (Academics for Companies) werking is het aanbieden van projecten aan studenten en bedrijven. Projectcoördinatoren Righard Bruyns en Michiel Smeuninx proberen op deze manier projecten uit te zoeken die bedrijven wensen uit te besteden en die studenten kunnen uitvoeren. Idealiter is er voor elk vakgebied aan de faculteit een representatief project. EKONOMIKA berichten januari-februari-maart-april In het eerste semester werden 6 projecten uitgevoerd. In totaal waren 30 studenten (AFC-leden) actief betrokken bij de uitvoering van een project. Nooit eerder waren zoveel studenten binnen 1 semester actief bezig aan een project. Gold Meat Het Gold Meat projectteam, geleid door Blerta Aliaj, telt 5 AFC leden. Gold Meat, een producent van kop- en aspikproducten wil na de Franse, de Belgische en de Duitse, nu ook de Nederlandse markt veroveren. Door middel van een hechte samenwerking met de bedrijfsleider van Gold Meat, Francis Titeca, heeft het team een enquête ontwikkeld om na te gaan hoe Gold Meat best de markt kan bewerken. STUDENTEN Het team onderzocht onder andere welke producten de potentiële klanten aanspreken, welk profiel deze potentiële klanten hebben en via welk distributiekanaal de Gold Meat producten verdeeld moeten worden. Ekonomika Alumni Onder leiding van Koen Overlaet-Michiels voerde het vijftallige projectteam voor Ekonomika Alumni een onderzoek uit naar de sterktes en zwaktes van de vereniging. Aan de hand van enkele strategische thema s werd in samenwerking met onze partners en de support van Ekonomika Alumni zelf een analysestructuur opgesteld voor zowel een kwantitatieve als kwalitatieve bevraging. Uit dit onderzoek wordt afgeleid hoe Ekonomika Alumni gepercipieerd wordt door zowel leden als niet-leden. De resultaten uit de enquête zullen in een volgende stap gebruikt worden als input voor workshops waarin de Alumni zelf de vereniging verder kwalitatief zullen evalueren. Innovatiecentrum Vlaams Brabant Het projectteam dat een brand health check uitvoerde voor het Innovatiecentrum Vlaams- Brabant bestond eveneens uit 5 leden, onder leiding van Jasper Kerremans. Zij voerden een bevraging uit bij klanten en niet-klanten van het Innovatiecentrum om zo onder andere te peilen naar de bekendheid, de spreiding van klanten, etc. Het team voerde het volledige proces uit van het opstellen en uitvoeren van de enquête, tot aan de resultatenverwerking en presentatie van de gevoerde analyse. Zij kregen hierbij steun van Bas Sturm, manager van het Innovatiecentrum, en prof. Koenraad Debackere (o.a. managing director KUL R&D, voorzitter van Leuven Inc.). Begijnendijk Het team van 4 AFC leden met projectleider Charlotte Moerman maakte een strategische denkoefening voor de gemeente Begijnendijk. Er werd gezocht naar verschillende manieren om de gemeente te verjongen, te activeren en de zelfstandigen te verenigen en enthousiast te maken om de gemeenschap samen te brengen bij grote evenementen. Naast het vele creatieve en strategische denkwerk, is er ook een bevraging gebeurd bij de bevolking (zowel inwoners als zelfstandigen) om te informeren wat hun wensen en klachten zijn. Het team heeft hier bovendien ook moeten leren werken met gegeven ruimtelijke, geografische, etnologische en politieke beperkingen. Dit is natuurlijk een surplus aan bagage die ze overhouden aan het project. ALS Het vijfkoppig AFC projectteam dat onder leiding van Jens Mahieu het ALS-event bestudeerde, maakte in opdracht van Johan Gheyssens en decaan Luc Sels een scenario analyse over een te organiseren event.

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen. Economie en Bedrijfswetenschappen

Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen. Economie en Bedrijfswetenschappen Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Economie en Bedrijfswetenschappen Vier opleidingen Economische wetenschappen (EW) Toegepaste economische wetenschappen (TEW) Toegepaste economische wetenschappen:

Nadere informatie

De specifieke lerarenopleiding

De specifieke lerarenopleiding geëngageerd onderzoekend communicatief talent ontwikkelend vakdeskundig leerling gericht samenwerkend De specifieke lerarenopleiding dynamisch leergierig master Jij bent... inspirerend creatief toekomstgericht

Nadere informatie

Thema 4: Competentiemanagement

Thema 4: Competentiemanagement Thema 4: Competentiemanagement Competentiemanagement (of management van vaardigheden) is de praktijk van het begrijpen, ontwikkelen en inzetten van mensen en hun competenties. Hoewel competentiemanagement

Nadere informatie

Dames en Heren hoogwaardigheidsbekleders, Waarde Collega s, Beste studenten,

Dames en Heren hoogwaardigheidsbekleders, Waarde Collega s, Beste studenten, Dames en Heren hoogwaardigheidsbekleders, Waarde Collega s, Beste studenten, Enige tijd geleden stelde de Vlaamse Regering haar actieplan voor de toekomst voor, VIA genaamd, onder het moto De Vlaming van

Nadere informatie

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Juli 2013 De evolutie van de werkende beroepsbevolking te Brussel van demografische invloeden tot structurele veranderingen van de tewerkstelling Het afgelopen

Nadere informatie

De mobiliteit van talent in de socialprofitsector In-, door- en uitstroom Een onderzoek bij meer dan 4000 werknemers uit de sector

De mobiliteit van talent in de socialprofitsector In-, door- en uitstroom Een onderzoek bij meer dan 4000 werknemers uit de sector De mobiliteit van talent in de socialprofitsector In-, door- en uitstroom Een onderzoek bij meer dan 4000 werknemers uit de sector Luc Dekeyser, 2012 Talent groeit als je het ruimte geeft Groeit een goudvis

Nadere informatie

Jongeren ten opzichte van hun eerste job 15-09-2008

Jongeren ten opzichte van hun eerste job 15-09-2008 Jongeren ten opzichte van hun eerste job Samenvatting 15-09-2008 van de resultaten a Market Probe division Doelstelling van het onderzoek 2 3 Kennis over de jongeren ten aanzien van het einde van hun studies

Nadere informatie

FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE

FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE ACADEMISCH PROGRAMMA POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE INHOUD POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT MODULE FISCALE RECHTSVAKKEN Pagina 2 tot 7 POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT SUMMERSCHOOL

Nadere informatie

Verder in Fusie & Overnames

Verder in Fusie & Overnames Verder in Fusie & Overnames (Mid size en familiebedrijven) Datum: december 2009 Plaats: Zeewolde Door: Triple Play Keynote speaker: Mr. Pieter J.H. Mensink MBA Verbonden door vertrouwen; groeien door samenhang

Nadere informatie

VERTROUWEN & VERANTWOORDELIJKHEID WIM VANDERSTRAETEN

VERTROUWEN & VERANTWOORDELIJKHEID WIM VANDERSTRAETEN VERTROUWEN & VERANTWOORDELIJKHEID WIM VANDERSTRAETEN VAN WAAR KOMT VERTROUWEN? De EU markt (economisch): groei staat onder druk Voor het eerst sinds jaren Oorzaken? Opvoeding? Opleiding? Economie? Waarom?

Nadere informatie

Tien jaar master(s) in het sociaal werk en sociaal beleid Een blik op het verleden, heden én de toekomst! Resultaten onderwijsproject

Tien jaar master(s) in het sociaal werk en sociaal beleid Een blik op het verleden, heden én de toekomst! Resultaten onderwijsproject Tien jaar master(s) in het sociaal werk en sociaal beleid Een blik op het verleden, heden én de toekomst! Resultaten onderwijsproject Inhoud 1. Bekendheid van de opleiding 2. Algemene tevredenheid over

Nadere informatie

Master in de journalistiek

Master in de journalistiek BRUSSEL t Master in de journalistiek Faculteit Sociale Wetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook

Nadere informatie

foto s sina willmann haar mannetje

foto s sina willmann haar mannetje foto s sina willmann Sina Willmann staat haar mannetje De wereld van quadraces staat bij het brede publiek voornamelijk bekend als een echte mannenwereld. Er zijn echter ook dames die hun mannetje weten

Nadere informatie

Innovatie support gids

Innovatie support gids Innovatie support gids Uw gids naar resultaat 1 Uw gids naar resultaat Innovatief duurzaam drukwerk Het drukwerk van deze gids is uitgevoerd in waterloos offset met inkt op plantaardige basis, dit resulteert

Nadere informatie

INNOVEREND ONDERNEMEN

INNOVEREND ONDERNEMEN ACADEMISCH PROGRAMMA INTERUNIVERSITAIR POSTGRADUAAT INNOVEREND ONDERNEMEN VOOR INGENIEURS Innovate Create Design Geef de wereld van morgen mee vorm Het Postgraduaat Innoverend Ondernemen voor ingenieurs

Nadere informatie

Onze belangrijkste succesfactoren

Onze belangrijkste succesfactoren NL 01/2015 Onze belangrijkste succesfactoren Meest betrouwbare bedrijf Bij Balta weten we dat betrouwbare partners de sleutel tot succes zijn. Daarom streven we ernaar om voor al onze belanghebbenden de

Nadere informatie

De Brusselse metropool Socio-economische scan

De Brusselse metropool Socio-economische scan De Brusselse metropool Socio-economische scan Jan Van Doren Jo LIBEER Voka-Metropolitan gedelegeerd bestuurder Studiedag Vlabest-VGC 15 oktober 2013 Schema Toenemend belang van metropolen, wereldwijd Brusselse

Nadere informatie

Naar de kern. Thema 1: De kern van het ondernemen ...

Naar de kern. Thema 1: De kern van het ondernemen ... Thema 1: De kern van het ondernemen overheid klanten leveranciers leefomgeving onderneming werknemers... mede-eigenaars drukkingsgroepen en actiecomités U Ondernemen doet iemand in de eerste plaats uit

Nadere informatie

Onze belangrijkste succesfactoren

Onze belangrijkste succesfactoren NL - 07/2015 Onze belangrijkste succesfactoren Meest betrouwbare bedrijf Bij Balta weten we dat betrouwbare partners de sleutel tot succes zijn. Daarom streven we ernaar om voor al onze belanghebbenden

Nadere informatie

Het wijzigende juridische en fiscale kader voor ondernemingen

Het wijzigende juridische en fiscale kader voor ondernemingen Het wijzigende juridische en fiscale kader voor ondernemingen UITNODIGING SEMINARIE SCAFF Refresh your mind at our seminars Sign up now at www.loyensloeffnews.be Surf naar www.loyensloeffnews.be. O p deze

Nadere informatie

We Are Ghent University

We Are Ghent University We Are Ghent University Stijn Baert Mevrouw de Rector, Geachte leden van de Raad van Bestuur, Beste collega s, Dames en heren Vandaag houden we Ghent University Postdoc Community boven het doopvont. Vandaag

Nadere informatie

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bvba. Regionaal (de Nederlandstalige gemeenschap, voornamelijk in Gent), Nederland

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bvba. Regionaal (de Nederlandstalige gemeenschap, voornamelijk in Gent), Nederland www.socialbiz.eu Sociale Onderneming Informatiefiche KLEIN SPOOK (BELGIË) Opgericht in 2011 Rechtsvorm Sector Werkgebied Website Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bvba Private ondernemingen/ecologisch

Nadere informatie

Nederland zakt vier plaatsen op Human Capital Index: vaardigheden en kennis van oudere leeftijdscategorieën blijven onbenut.

Nederland zakt vier plaatsen op Human Capital Index: vaardigheden en kennis van oudere leeftijdscategorieën blijven onbenut. ONDERZOEKSRAPPORT Nederland zakt vier plaatsen op Human Capital Index: vaardigheden en kennis van oudere leeftijdscategorieën blijven onbenut. Introductie In het Human Capital 2015 report dat het World

Nadere informatie

Onze belangrijkste succesfactoren

Onze belangrijkste succesfactoren NL - 02/2016 Onze belangrijkste succesfactoren Meest betrouwbare bedrijf Bij Balta weten we dat betrouwbare partners de sleutel tot succes zijn. Daarom streven we ernaar om voor al onze belanghebbenden

Nadere informatie

Bijna 7 Belgische werknemers op 10 hebben een goed evenwicht tussen werk en privéleven

Bijna 7 Belgische werknemers op 10 hebben een goed evenwicht tussen werk en privéleven Bijna 7 Belgische werknemers op 10 hebben een goed evenwicht tussen werk en privéleven Een goed evenwicht tussen werk en privéleven bij werknemers heeft een positieve invloed op de resultaten van het bedrijf.

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE

FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE CURRICULUM CREDITS HRM: introductie 3 E-Uitdagingen voor HRM 3

Nadere informatie

Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis

Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2009 Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis Rotterdam, 6 oktober 2009 INSCOPE: Research for Innovation heeft in opdracht

Nadere informatie

Meerwaarde van het gebruik van. Citymarketing. het regio-merk voor lokale bedrijven. Wim Beernaert Wim Beernaert 10 april 2012

Meerwaarde van het gebruik van. Citymarketing. het regio-merk voor lokale bedrijven. Wim Beernaert Wim Beernaert 10 april 2012 Meerwaarde van het gebruik van Citymarketing het regio-merk voor lokale bedrijven Wim Beernaert Wim Beernaert 10 april 2012 1 INHOUD 1. Wat is plaatsmarketing? 2. Opkomst & belang van plaatsmarketing 3.

Nadere informatie

Onthaal 2014-2015 BACHELOR GESCHIEDENIS OPBOUW PROGRAMMA/MOTIVATIE

Onthaal 2014-2015 BACHELOR GESCHIEDENIS OPBOUW PROGRAMMA/MOTIVATIE Onthaal 2014-2015 BACHELOR GESCHIEDENIS OPBOUW PROGRAMMA/MOTIVATIE Kennismaking Monitoren Charlotte Verrydt Katrien Philippen Tim Juwet Gemotiveerde keuze Doel van de sessie Motivatie is je brandstof om

Nadere informatie

Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen?

Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen? Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen? Welke percepties leven er bij werknemers en studenten omtrent de logistieke sector? Lynn De Bock en Valerie Smid trachten in hun gezamenlijke masterproef

Nadere informatie

BANABA ZORGMANAGEMENT 2014-2015

BANABA ZORGMANAGEMENT 2014-2015 BANABA ZORGMANAGEMENT 2014-2015 INHOUD 04 Doel van de opleiding 05 Banaba zorgmanagement 06 Situering 09 Algemene informatie VOORWOORD Het personeel en de studenten van de bachelor na bachelor opleiding

Nadere informatie

BRUSSEL t. Master in het tolken. Faculteit Letteren

BRUSSEL t. Master in het tolken. Faculteit Letteren BRUSSEL t Master in het tolken Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als je elders een

Nadere informatie

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012 Sociale innovatie De volgende vragen gaan over sociale innovatie en innovatief ondernemingsbeleid. Sociale Innovatie is een vernieuwing of een verbetering in de arbeidsorganisatie en in de arbeidsrelaties

Nadere informatie

Persberichten stage hogeschool Odissee

Persberichten stage hogeschool Odissee en stage hogeschool Odissee LARISSA KLICK Buitenlandse studenten op internationale stage op Technologiecampus Gent Gent 16 augustus 2016 Vijf studenten uit respectievelijk Duitsland, Engeland, Polen en

Nadere informatie

De impact van concurrentie op de productmix van exporteurs

De impact van concurrentie op de productmix van exporteurs VIVES BRIEFING 2016/09 De impact van concurrentie op de productmix van exporteurs Koen Breemersch KU Leuven, Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, VIVES 1 DE IMPACT VAN CONCURRENTIE OP DE PRODUCTMIX

Nadere informatie

Workshop opleiding op leeftijd. Margreet Verbeek

Workshop opleiding op leeftijd. Margreet Verbeek Workshop opleiding op leeftijd Margreet Verbeek Workshop opleiding op leeftijd Werken aan een gezonde toekomst Kom in beweging! 2 Wat gaan we doen? Kennismaking: Wie zijn wij? Actieve kennismaking Ik ga

Nadere informatie

Boost uw carrière. Zo kiest u de MBAopleiding die bij u past. Deze whitepaper is mede mogelijk gemaakt door

Boost uw carrière. Zo kiest u de MBAopleiding die bij u past. Deze whitepaper is mede mogelijk gemaakt door Boost uw carrière Zo kiest u de MBAopleiding die bij u past Deze whitepaper is mede mogelijk gemaakt door Introductie Update uw kennis De wereld om ons heen verandert in een steeds hoger tempo. Hoe goed

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/15/156 BERAADSLAGING NR. 15/056 VAN 1 SEPTEMBER 2015 INZAKE DE MEDEDELING VAN GECODEERDE PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Navigeren in krediet- en kapitaalmarkten in beweging

Navigeren in krediet- en kapitaalmarkten in beweging Navigeren in krediet- en kapitaalmarkten in beweging Programma 18u30 18u40 Inleiding Luc Boelaert - directeur regio Oost- en West-Vlaanderen, Bank Degroof Hoe de balans strategisch versterken om financiële

Nadere informatie

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren.

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren. Het Cruyff Foundation Community Program De Johan Cruyff Foundation wil jongeren langdurig binden aan het Cruyff Court en de wijk. Wij willen jongeren meer zelfvertrouwen geven, kansen bieden om hun talent

Nadere informatie

Road to Growth is een individueel begeleidingstraject voor ambitieuze ondernemers die nieuwe uitdagingen willen aanpakken om zo succesvol te groeien

Road to Growth is een individueel begeleidingstraject voor ambitieuze ondernemers die nieuwe uitdagingen willen aanpakken om zo succesvol te groeien Road to Growth Als ambitieuze ondernemer sta je vaak voor nieuwe uitdagingen. Die hoef je niet alleen aan te pakken. Ontdek hier een individueel begeleidingstraject om te groeien in wat je doet en hoe

Nadere informatie

Studiedag Sociaal-Economische Raad Nederland & Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen

Studiedag Sociaal-Economische Raad Nederland & Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen UITNODIGING studiedag Studiedag Sociaal-Economische Raad Nederland & Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Iedereen duurzaam inzetbaar Donderdag 7 april 2011 10u00 17u00 Lindner Hotel Antwerpen Op donderdag

Nadere informatie

1. Samenvatting. 2. De Belgische energiemarkt. 2.1 Liberalisering van de energiemarkt

1. Samenvatting. 2. De Belgische energiemarkt. 2.1 Liberalisering van de energiemarkt PERSDOSSIER Inhoud 1. Samenvatting... 2 2. De Belgische energiemarkt... 2 3. Hoe maakt Poweo het verschil?... 3 4. Poweo: meest competitieve elektriciteitsaanbod in Wallonië volgens Test-Aankoop... 4 5.

Nadere informatie

DOELSTELLING VOOR ONDERZOEK EN ONTWIKKELING

DOELSTELLING VOOR ONDERZOEK EN ONTWIKKELING COMMENTAAR 10 Kleurrijk Vlaanderen - 21 doelstellingen voor de 21 ste eeuw DOELSTELLING VOOR ONDERZOEK EN ONTWIKKELING 24 januari 2002 VRWB-R/COM-10 24 januari 2002 1/5 VRWB-R/COM-10 24 januari 2002 2/5

Nadere informatie

Dank u wel kolonel Lambrichts, mevrouw Sybilla Dekker, Generaal, geachte aanwezigen,

Dank u wel kolonel Lambrichts, mevrouw Sybilla Dekker, Generaal, geachte aanwezigen, Spreekpunten staatssecretaris De Vries van Defensie ter gelegenheid van de eerste deeltijdopleiding Middelbare Defensie Vorming te Den Haag. Let op: Alleen gesproken woord geldt! Dank u wel kolonel Lambrichts,

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING COMBINEER MANAGEMENT- KENNIS MET PRAKTISCHE MANAGEMENTVAARDIGHEDEN Deze Master in het Management

Nadere informatie

Partnerdossier. Career Event Insurance, Actuarial

Partnerdossier. Career Event Insurance, Actuarial Partnerdossier Career Event Insurance, Actuarial & Financial Engineering 11 maart 2015 Voorwoord van de faculteit Als professoren van de onderzoeksgroep Insurance en docenten van de opleidingen Master

Nadere informatie

In samenwerking met de Federatie oudleerlingenbonden Vlaamse jezuïetencolleges & de Vlaamse koepel van jezuïetencolleges

In samenwerking met de Federatie oudleerlingenbonden Vlaamse jezuïetencolleges & de Vlaamse koepel van jezuïetencolleges In samenwerking met de Federatie oudleerlingenbonden Vlaamse jezuïetencolleges & de Vlaamse koepel van jezuïetencolleges CONGRES π Zaterdag 20 november 2010 π Universiteit Antwerpen Stadscampus π Aula

Nadere informatie

Europese toppositie voor Management onderzoek van Erasmus Universiteit Rotterdam

Europese toppositie voor Management onderzoek van Erasmus Universiteit Rotterdam Persbericht Europese toppositie voor Management onderzoek van Erasmus Universiteit Rotterdam Belang van managementonderzoek In een onlangs verschenen rapport*) van de Rijksuniversiteit Leiden is de kwaliteit

Nadere informatie

Postacademische opleiding. Offshore windenergie Permanente vorming

Postacademische opleiding. Offshore windenergie Permanente vorming Postacademische opleiding Offshore windenergie 2016-2017 Permanente vorming Tegen 2020 wil België 13% van haar energie uit hernieuwbare energiebronnen halen. Windenergie speelt daarin een cruciale rol.

Nadere informatie

Aantal financials dat actief een andere functie zoekt bijna verdubbeld

Aantal financials dat actief een andere functie zoekt bijna verdubbeld Persbericht Yacht, 23 februari 2010 Aantal financials dat actief een andere functie zoekt bijna verdubbeld Trends en ontwikkelingen op de financiële arbeidsmarkt Door: mr.drs. E. Kolthof, Yacht, Competence

Nadere informatie

TTALIS. Maatschappelijke waardering door de ogen van de. leraar en de samenhang met leraar- en schoolkenmerken

TTALIS. Maatschappelijke waardering door de ogen van de. leraar en de samenhang met leraar- en schoolkenmerken Maatschappelijke waardering door de ogen van de TTALIS leraar en de samenhang met leraar- en schoolkenmerken Bevindingen uit de Teaching And Learning International Survey (TALIS) 2013 IN FOCUS Faculteit

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

2. Beter nu dan later

2. Beter nu dan later Daarom Duits 1. Engels is niet voldoende Natuurlijk is kennis van de Engelse taal essentieel, maar: Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus. Uit een enquête onder bedrijven die actief zijn in Duitsland

Nadere informatie

De mobiliteit van talent in de socialprofitsector. In-, door- en uitstroom Een onderzoek bij meer dan 4400 werknemers uit de sector

De mobiliteit van talent in de socialprofitsector. In-, door- en uitstroom Een onderzoek bij meer dan 4400 werknemers uit de sector De mobiliteit van talent in de socialprofitsector In-, door- en uitstroom Een onderzoek bij meer dan 4400 werknemers uit de sector Talent groeit als je het ruimte geeft Groeit een goudvis beter in een

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding maatschappijwetenschappen en filosofie

Specifieke lerarenopleiding maatschappijwetenschappen en filosofie Specifieke lerarenopleiding maatschappijwetenschappen en filosofie www.soc.kuleuven.be/slo Waarom kiezen voor de specifieke lerarenopleiding (SLO)? Deel jij graag je kennis met anderen? Spreek je graag

Nadere informatie

Inhoud. 2 Ondernemen in een veranderende wereld. 4 Inzicht in jezelf en de ander

Inhoud. 2 Ondernemen in een veranderende wereld. 4 Inzicht in jezelf en de ander Inhoud 1 Inleiding 2 Ondernemen in een veranderende wereld 1 Veranderende tijden 3 2 Waarom zingeving in werk steeds belangrijker wordt! 3 3 Mens en wereld als energetisch geheel van nature in beweging

Nadere informatie

Aan de Schrans in Leeuwarden is één van de meest opvallende orthodontiepraktijken. van Noord-Nederland gevestigd. Daarin werkt

Aan de Schrans in Leeuwarden is één van de meest opvallende orthodontiepraktijken. van Noord-Nederland gevestigd. Daarin werkt Aan de Schrans in Leeuwarden is één van de meest opvallende orthodontiepraktijken van Noord-Nederland gevestigd. Daarin werkt orthodontist Daniël van der Meulen samen met veertien assistentes intensief

Nadere informatie

The speed of Trust. MasterClass - Seminarie

The speed of Trust. MasterClass - Seminarie MasterClass - Seminarie Na vader Stephen R. Covey was het in juni 2008 de beurt aan de Zoon Covey (ook een Stephen maar dan M.R. Covey). Stephen M.R. Covey (zoon van Stephen R. Covey, auteur van De zeven

Nadere informatie

Master in de journalistiek

Master in de journalistiek BRUSSEL t Master in de journalistiek Faculteit Sociale Wetenschappen Welkom aan de KU Leuven, een van de grootste en oudste universiteiten van Europa. Met meer dan 250 masteropleidingen aan 16 verschillende

Nadere informatie

Interuniversitaire. Permanente Vorming Arbeidsgeneeskunde

Interuniversitaire. Permanente Vorming Arbeidsgeneeskunde Interuniversitaire Permanente Vorming Arbeidsgeneeskunde Inleiding De GSO-er (geneesheer-specialist in opleiding) in de Arbeidsgeneeskunde moet 2 jaar stage doen in een erkende stagedienst onder de begeleiding

Nadere informatie

Vrouwenraadinfofiche 2016

Vrouwenraadinfofiche 2016 Vrouwenraadinfofiche 2016 Drie decennia deeltijds werk en de gevolgen voor vrouwen Evolutie deeltijdse arbeid De overheid en de sociale partners zijn deeltijds werk (gebaseerd op een deeltijdse arbeidsovereenkomst)

Nadere informatie

Uittocht uit de industrie onstuitbaar? Prof. Dr. J. Konings VIVES - KULeuven

Uittocht uit de industrie onstuitbaar? Prof. Dr. J. Konings VIVES - KULeuven Uittocht uit de industrie onstuitbaar? Prof. Dr. J. Konings VIVES - KULeuven Overzicht Stylized Facts Theoretisch kader Sterke en zwakke sectoren in Vlaanderen? De supersterren van de Vlaamse economie

Nadere informatie

Bedrijfsoverdracht in Vlaanderen

Bedrijfsoverdracht in Vlaanderen Bedrijfsoverdracht in Vlaanderen Onderzoek over de planning van de bedrijfsoverdracht uitgevoerd met de steun van Agentschap Ondernemen: Executive summary Prof. dr. Tensie Steijvers drs. Ine Umans Universiteit

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Geeft je inzicht in jouw persoonlijke

Nadere informatie

Focus Workshop 2 daagse

Focus Workshop 2 daagse Focus Workshop 2 daagse Doelstelling Het is onze passie om bedrijven te ondersteunen in hun groei en andere ondernemers te helpen hun dromen te realiseren. HaRvest is ontstaan van uit onze overtuiging

Nadere informatie

HRM = HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

HRM = HUMAN RESOURCE MANAGEMENT HRM = HUMAN RESOURCE MANAGEMENT Human Resource human = resource Human de mens uit de humanistische psychologie cf. piramide Maslow typisch menselijke: Self mens=self Self = verlangen om te groeien, om

Nadere informatie

Specifieke leraren - opleiding economie

Specifieke leraren - opleiding economie COMBINEER MET BACHELOR / MASTER Specifieke leraren - opleiding economie Leuven Brussel Antwerpen Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit

Nadere informatie

Het vermogen fiscaal doorgelicht

Het vermogen fiscaal doorgelicht SCAFF Het vermogen fiscaal doorgelicht UITNODIGING SEMINARIE Stay sharp. Attend our 2011 seminars. Sign up now at www.loyensloeffnews.be Surf naar www.loyensloeffnews.be, op deze website kan u de volledige,

Nadere informatie

SAMENWERKEN MET BEDRIJVEN

SAMENWERKEN MET BEDRIJVEN KENNISCENTRUM MAATSCHAPPELIJKE BETROKKENHEID SAMENWERKEN MET BEDRIJVEN DR. LONNEKE ROZA POST-DOCTORAAL ONDERZOEKER TBV: STICHTING PRESENT JANUARI 2017 WIE BEN IK? Betaald werk: Post-Doctoral Researcher

Nadere informatie

Welkom op de studiedag. Financiële educatie. Prof. Dr. Kristof De Witte 18 april 2016

Welkom op de studiedag. Financiële educatie. Prof. Dr. Kristof De Witte 18 april 2016 Welkom op de studiedag Financiële educatie Prof. Dr. Kristof De Witte 18 april 2016 Programma 1. Inleiding 2. Algemeen kader Prof. Dr. Geert van Campenhout (KU Leuven) 3. Financiële geletterdheid van jongeren

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Laat je talenten leven Helpt je het

Nadere informatie

Social profit is in volle groei. Welke uitdagingen brengt dit mee en hoe speelt u hierop in met uw personeelsbeleid?

Social profit is in volle groei. Welke uitdagingen brengt dit mee en hoe speelt u hierop in met uw personeelsbeleid? Social profit is in volle groei. Welke uitdagingen brengt dit mee en hoe speelt u hierop in met uw personeelsbeleid? Prof. Dr. Luc Dekeyser, Directeur Kenniscentrum SD Worx François Lombard, Consultant

Nadere informatie

Master in de meertalige communicatie

Master in de meertalige communicatie BRUSSEL t Master in de meertalige communicatie Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als

Nadere informatie

Het veranderende ondernemingslandschap: feiten en een kader voor industrieel beleid

Het veranderende ondernemingslandschap: feiten en een kader voor industrieel beleid VIVES BRIEFING 2017/03 Het veranderende ondernemingslandschap: feiten en een kader voor industrieel beleid Gert Bijnens & Joep Konings KU Leuven, Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, VIVES Dit

Nadere informatie

BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE

BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE 1 Boeiend en verrijkend. Ook verschillend van invalshoeken en belangen Het was mijn doel om van de ervaringen van anderen te leren en dat is geslaagd De rondetafelsessies

Nadere informatie

Laat jou(w) Limburg zien DIT IS ZEF MAGAZINE

Laat jou(w) Limburg zien DIT IS ZEF MAGAZINE Laat jou(w) Limburg zien DIT IS ZEF MAGAZINE Kennismakingsgids 2012 Dit is ZEF Magazine! ZEF Magazine is een online magazine voor jonge mensen die wonen in Limburg. ZEF draait niet alleen om nieuwtjes

Nadere informatie

MyMicroInvest: een invloedrijk 2016 legt de basis voor 2017.

MyMicroInvest: een invloedrijk 2016 legt de basis voor 2017. PERSBERICHT MyMicroInvest: een invloedrijk 2016 legt de basis voor 2017. Brussel, 16 Juni 2017 In 2016 bouwde MyMicroInvest zijn activiteiten verder uit en gaf het als marktleider vorm aan de markt. De

Nadere informatie

Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1

Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1 Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1 infodocument werkgever 2015 Wil je een schoolverlater zonder diploma secundair onderwijs kansen bieden om onze sector te leren kennen

Nadere informatie

Geschiedenis en VOET

Geschiedenis en VOET Geschiedenis en VOET Per 1 september 2010 traden de nieuwe vakoverschrijdende eindtermen (VOET) in werking en vanaf 1 september 2011 zal de doorlichting de VOET meenemen in de focus van de scholen. De

Nadere informatie

Mijnheer de Schepen, Mijnheer Christiaens, Mijnheer Hellings, Dames en heren,

Mijnheer de Schepen, Mijnheer Christiaens, Mijnheer Hellings, Dames en heren, TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID Keppel-Seghers 28 maart 2011 Mijnheer de Schepen, Mijnheer

Nadere informatie

WESTHOEK BUSINESS DISTRICT. een regionaal contactpunt voor bedrijven d.m.v. een officieel samenwerkingsverband

WESTHOEK BUSINESS DISTRICT. een regionaal contactpunt voor bedrijven d.m.v. een officieel samenwerkingsverband WESTHOEK BUSINESS DISTRICT een regionaal contactpunt voor bedrijven d.m.v. een officieel samenwerkingsverband AGENDA 1. Missie, doelstellingen en taakstellingen van Westhoek Business District 2. Inspirerende

Nadere informatie

VAN HIGH POTENTIALS NAAR HIGH CONTRIBUTORS

VAN HIGH POTENTIALS NAAR HIGH CONTRIBUTORS VAN HIGH POTENTIALS NAAR HIGH CONTRIBUTORS Het gebeurt vaak dat veelbelovende krachten de hoge verwachtingen niet inlossen. Soms gaan zij weg nog vooraleer zij een reële bijdrage hebben geleverd. Talentbeheer

Nadere informatie

Creativiteit is prioriteit

Creativiteit is prioriteit PERSBERICHT Hasselt, 9 november 2011 Creativiteit is prioriteit Creativiteit noodzakelijk voor toekomst Limburgse bedrijven Onderzoek VKW Limburg en UNIZO-Limburg: 4 op 5 bedrijven acht creativiteit noodzakelijk

Nadere informatie

Voorwoord! Wie wil ik helpen?!

Voorwoord! Wie wil ik helpen?! Voorwoord Allereerst dankjewel dat je mijn boek hebt gekocht of gekregen en dat je dit ook leest. Dit toont dat jij vooruit wil in het leven en dat je ook actiegericht bent. En actiegerichte mensen halen

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. 2012 In samenwerking met 1 547.259 uitzendkrachten 547.259 motieven 2 Inhoudstafel 1. Uitzendarbeid vandaag 2. Doel van het onderzoek 3. De enquête 4. De verschillende

Nadere informatie

Veranderen is een noodzaak, verbeteren is een keuze (1)

Veranderen is een noodzaak, verbeteren is een keuze (1) (1) Inspirerend leiderschap van bestuurders en directeuren vraagt om meer aandacht voor hun verander- en verbetercapaciteit. In dit eerste deel (van twee) staat een belangrijke component hiervan centraal:

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken is vooral nog een mannenzaak

Het Nieuwe Werken is vooral nog een mannenzaak Het Nieuwe Werken is vooral nog een mannenzaak Enquêteresultaten Kluwer Opleidingen 2011 Dit document bevat de enquêteresultaten over het onderzoek rond Het Nieuwe Werken dat in België werd gevoerd. Kluwer

Nadere informatie

INNOVATIEVE PROCESSEN in de voertuigindustrie in Vlaanderen

INNOVATIEVE PROCESSEN in de voertuigindustrie in Vlaanderen INNOVATIEVE PROCESSEN in de voertuigindustrie in Vlaanderen Prof.dr.ir.. Hendrik Van Landeghem Onderzoekscentrum voor In-Plant Logistics (AoG) Lean Enterprise Research Center Vakgroep Industrieel Beheer

Nadere informatie

Het Instituut voor bedrijfsjuristen De alma mater van de bedrijfsjuristen

Het Instituut voor bedrijfsjuristen De alma mater van de bedrijfsjuristen Legal insight, inside Het Instituut voor bedrijfsjuristen De alma mater van de bedrijfsjuristen Het beroep van bedrijfsjurist is relatief jong. De wet die dit beroep erkende en het Instituut voor bedrijfsjuristen

Nadere informatie

Europese jobmarkt herleeft

Europese jobmarkt herleeft Europese jobmarkt herleeft Resultaten Search Trends survey Februari 2010 1 Samenvatting Twee derde van de bedrijven wil tijdens de komende 12 maanden mensen aanwerven; een vijfde van de Europese bedrijven

Nadere informatie

Crelan Leerstoel aan de UGent ter bevordering van innovatie in de duurzame landbouw

Crelan Leerstoel aan de UGent ter bevordering van innovatie in de duurzame landbouw B R U S S E L, 22 s e p t e m b e r 2014 Crelan Leerstoel aan de UGent ter bevordering van innovatie in de duurzame landbouw De coöperatieve bank Crelan steunt innovatie in de landbouw via leerstoel aan

Nadere informatie

Reflectiegesprek: toekomstbeelden

Reflectiegesprek: toekomstbeelden 1 Reflectiegesprek: toekomstbeelden 1. Mastercampussen: nog sterkere excellente partnerschappen in gezamenlijke opleidingscentra (VDAB West-Vlaanderen) 2. Leertijd+: duaal leren van de toekomst (Syntra

Nadere informatie

Investors in People. Willem E.A.J. Scheepers MBA

Investors in People. Willem E.A.J. Scheepers MBA Investors in People. Willem E.A.J. Scheepers MBA LINCOLN STEFFENS I have seen the future and it works IiP = Meer dan Opleiden! (veel meer.) Recent Onderzoek Informeel Leren ( Research voor Onderwijs &

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Werken bij VDB Advocaten Notarissen. Zo zien wij het.

Werken bij VDB Advocaten Notarissen. Zo zien wij het. Hoe ONDERSCHEIDEND kun jij zijn? Werken bij VDB Advocaten Notarissen. Zo zien wij het. Hoe Krachtig kun jij zijn? VDB Advocaten Notarissen. Zo zien wij het. In onze geïntegreerde aanpak staat teamwork

Nadere informatie

Farmacijfers 2016 België, een groeiende farmahub

Farmacijfers 2016 België, een groeiende farmahub Farmacijfers 2016 België, een groeiende farmahub 2016 in een oogopslag Groeiende en 1 2016 was opnieuw een bijzonder jaar voor de farmaceutische sector in België. Ons land versterkte haar positie als speler

Nadere informatie

Bedrijfsjurist in Beweging

Bedrijfsjurist in Beweging Salary Survey editie 2014 Bedrijfsjurist in Beweging Profiel, lonen en trends 01 Executive summary Met 696 deelnemers is deze editie 2014 van de salary survey bij de bedrijfsjurist een succes. We noteerden

Nadere informatie