Wetenschappelijk personeel, ondersteunend personeel en studenten reageren op de vraag Wat wilt u meegeven aan het cvb?.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wetenschappelijk personeel, ondersteunend personeel en studenten reageren op de vraag Wat wilt u meegeven aan het cvb?."

Transcriptie

1 Wetenschappelijk personeel, ondersteunend personeel en studenten reageren op de vraag Wat wilt u meegeven aan het cvb?. Reacties Wetenschappelijk personeel "The bigger The better" is not the case! "Denk alstublieft heel goed na wat echt de concrete voordelen (dus niet op papier) van een fusie zouden zijn en of deze de juiste dingen zijn om na te streven. Wij zijn in Delft een technische universiteit. Ik zie daarom niet in wat wij met economen uit Rotterdam en medici uit Leiden verder kunnen bereiken. Wat voor universiteit is deze nieuwe universiteit dan? Wat is de rode draad? Hoe gaan we deze identificeren en verkopen in de wereld? Met de fusie wordt de kans heel groot dat deze enorme universiteit teveel op alle vlakken wil doen, en als resultaat nergens op echt zal 'excellen'. Samenwerking en onderling delen van kennis zijn altijd goed, maar het is absoluut niet nodig om hier een fusie voor te ondernemen. Bedenk ook dat de hoogst aangescheven universiteiten in de wereld (Hardvard, MIT) juist zo goed zijn omdat ze: - Kleinschalig zijn - Uiterst gespecialiseerd onderzoek doen - Voor 80% uit puur wetenschappelijk personeel bestaan Met de overgang naar 1 enorme universiteit is de kans groot dat dit een onderwijsfabriek wordt, waar meer managers en staf dan wetenschappers rondlopen, met als gevolg dat economische en strategische overwegingen de boventoon gaan voeren en de 'feeling' met het pure onderzoek weg is. Dit kán niet als we in Nederland hoogstaand onderzoek willen blijven doen." Trek lering uit de mislukkingen uit het verleden (bij InHolland bijvoorbeeld) en maak niet dezelfde fouten. "- Bezint eer ge begint - Zijn er niet andere vormen van kostenbesparende samenwerking mogelijk, waarbij de zelfstandigheid van de universiteit behouden blijft? Bijvoorbeeld gemeenschappelijke uitvoering van ondersteunende administratieve diensten, zoals loon- en inkoopadministratie." "dat een absoluut idioot idee is om een hogere ranking na te streven door een fusie. die rankings zijn totaal niet objectief en ik verbaas me dat wij een CVB hebben die zich inlaat met zulke oppervlakkige elementen!" "Merging the universities is a horrendous idea that only increases overhead costs, causes the individual name and character of each university and will make talented people move elsewhere. Furthermore, it has no impact on actual collaboration between the universities. TU Delft has already been subjected to many more reorganisations than necessary, and education quality has not improved. As a matter of fact, we have lost positions in most university rankings. Let students and staff do their work undisturbed." Ik vind het onzin, omdat de universiteiten al een log apparaat zijn, de universiteiten individueel al een goede naam hebben, en samenwerking mbt faciliteiten niet samen hoeft te gaan met een fusie. Ten tweede zie ik vaker dat er veranderingen worden aangebracht, zodat de veranderaar er credits voor krijgt.

2 "een klassiek voorbeeld van spreadsheet managment, een werkelijk volkomen stompzinnig plan, kan direct in de prullenbak. NIET DOEN" should the merger happen, take it as an occasion to simplify the "command and control" infrastructure: bureaucracy based on a fragmented flow of information such as it is now (multi- tiered reporting structures, over- fragmentation of competencies, paper documents flowing around and clogging every corner) is costly, inefficient, and a pain for the everyday users. Ik deel de visie dat een intensievere samenwerking in bepaalde overlappende (dus niet alle) gebieden gestimuleerd moet worden. Zowel voor onderzoek als bv studenten projecten. Echter, waarom zit hier automatisch het woord fusie bij? Dit levert alleen verlies van opgebouwde naam en een hoop weerstand, al helemaal als de huidige naam van 1 van de bestaande uni's gebruikt gaat worden. keep the name of TU Delft De reputatie van TU Delft is waardevol - niet zomaar de naam opgeven. De samenwerking is al goed vorm gegeven via de DRI's. Deze fusie leidt tot bureaucratisering en prestige verlies. Doe dit niet. Het voegt alleen een bureacratische laag toe. Leer van Inholland dat fusie leidt tot falen. De missie's van Delft, Leiden en Rotterdam liggen te ver uit elkaar. Goed voor salaris cvb en directeuren, slecht voor de wetenschap en het onderwijs. Making such a questionnaire without pointing out possible advantages or disadvantages which are beyond the judgement of staff and students beforehand is foolish. Niet doen. De naam TU Delft is, in ons vakgebied, niet te vergelijken met Leiden of Rotterdam Geef meer aandacht aan persoonlijke relaties. Just share the research/project together. Reserach consortium within 3 univ for high frontier research theme. "Ga voor kwaliteit ipv kwantitieit. Betrek industrie (wereldwijd) veel meer bij het definieren en financieren van technisch onderzoek. (zie model RWTH Aachen)" Belachelijk plan, alleen bedoeld om hoger op de 'lijstjes' te komen. Werkt misschien op de korte termijn, maar zal op de lange termijn alleen maar schaden ivm verlies identiteit en binding werknemers. Doe het niet. TU Delft is een gevestigde naam in de wereld. Een fusie heeft alleen nadelen voor de Tu. Wat zijn de voordelen naast de eventuele financiele? Volgens mij geen.. zorg dat het niet een trage logge organisatie wordt waar initiatieven geen kans krijgen Do not merge these universities together. I came from China, where had many universities merged together. I know what they are now after merged to a big group. Sometimes, big is really not a good word, particular for research. Education and research should always be carried on in a small group

3 and hence work will be more efficiency. the merge will never turn out to improve the qualities!! You lost the name and the new name will confuse everyone. "1) Het reizen tussen de steden lijkt een sinecure, maar een eenvoudige rekensom laat zien (nav Leiden/Delft gemeenschappelijke vakken), dat dit gewoon teveel tijd kost. Ergo, niet op regelmatige basis. 2) Er zijn voor de hand liggende gebieden (TBM<- > Rotterdam; TNW<- >Leiden) waar op afdelings of groeps niveau goede samenwerkingen kunnen optreden. Dit juist aanmoedigen. Ergo op een paar duidelijke speerpunten inzetten ipv gehele front. 3) Een belangrijke is dat de administratieve systemen op elkaar afgesteld zijn: studenten maar een keer registeren, dezelfde financiele software, misschien zelfs financiele allocatie. Zodanig dat men elkaars best practice kan toepassen. 4) Belangrijk probleem: ieder heeft zijn eigen koninkrijken en koninkrijkjes. Het zou met of zonder fusie goed zijn de verschillende koninkrijken te slechten." Ga maar gauw ergens anders graaien waar het niet ten koste van medewerkers, goed onderzoek en studenten gaat. "Samenwerking op het gebied van ondersteunende diensten, waarbij de ""pest practices"" dwingend worden geimplementeerd zou tot zeer grote besparingen kunnen leiden. Met die vrijgekomen budgetten kan het onderzoek en onderwijs worden gestimuleerd. Daarmee ontstaat ook meer ruimte voor samenwerking. N.B. Wanneer het al bijna onmogelijk blijkt om samenwerking op onze campus te realiseren, waarom zou dat wel lukken op grotere afstand tussen organisaties met verschillende culturen?" do it wees braaf ga door "Samenvoegen heeft weinig zin. Kortetermijndenken heeft eeveneens weinig zin. Je ontslaat eerst wat personeel (terwijl er bestuursafdelingen gesaneerd zouden moeten worden) om vervolgend extra personeel aan te nemen vanwege de gestegen werkdruk. Vrij zinloze exersitie, die alle naam van de drie universiteiten beschadigd." especially at a time of austerity grand schemes may seem like a good solution on paper but they have very limited appeal outside board rooms, in particular with researchers and students - Delft is already participating in a vague grand scheme (3tu); do we need more? "If in my CV, my previous degrees and work experience will state an University name that no longer exists, I will feel betrayed by this University. Moreover, any previous efforts made to merge or centralize services, with the excuse of better cooperation and money savings, has resulted only in alienation of people, hindering of research work and decreased quality of teaching. I do not understand why anyone will believe this time will be different. The only ""good name"" being polished here is the name of the managers who will put this ""successful merging"" in their CV and leave before seeing the disasterous consequences of their actions." Huidige crisissen tonen einde van een tijdperk dat schaalvergroting slechts heil brengt. Niets mis met drie besliscentra. Kans op stommiteiten wordt er kleiner door, en ook de gevolgen zijn kleiner. Niet doen, zo een fusie. Als het dan toch zou moeten, dan alleszins wachten tot de context (NL, economie,

4 Europa) stabiliseert. Zou heel stom zijn nu een dergelijke fusie door te voeren. Het is echt alle hens aan dek voor iedere medewerker om hoofd boven water te houden. Please stop thinking about merging. It will cost too much for rebranding and it may harm the existing identity of each university. Leiden, Erasmus, and TU Delft have already an unique position for a specific research area and it is better to continue and strengthen it. Ga eens na (bv door studie CWTS) of het argument van stijging in rankings klopt, en dan het liefst voor elk van de relevante rankings (Shanghai, Times, etc.). "Wees dienaars! Laat datgene de doorslag geven wat goed is voor studenten, docenten en onderzoekers. Die moeten kunnen floreren. De randvoorwaarden moeten daaraan dienstbaar zijn. Denk a.u.b. niet andersom en bedenk ook dat een fusie een irreversibel proces. Al het andere daarom heen m" Als het de (beta)wetenschap verder helpt: doen! Ik ben er echter vrij zeker van dat een fusie dit niet gaat bewerkstelligen. Het eerste valide argument heb ik i.i.g. (nog) niet gehoord. Klim eens uit de managementtoren; praat erover met wetenschappers; maak opnieuw een afweging. Laat technische studies niet het onderspit delven. It is better to make a long- term plan and follow it over years. If the merging decision are made, I suggest that the corresponding rules for the tenure (permenant) positions will be made in the same time and these rules should not change for a relatively long period (e.g. 10 years). The current problem is that these rules change all the time and it is very hard for the young researchers to select academic as their career. "Niet doen, om een aantal redenen: 1) De TU Delft heeft een enorme reputatie in de wereld, een reputatie hoger dan je zou verwachten als je naar rankings kijkt. Deze reputatie is gebaseerd op een gezonde combinatie van science en engineering en vooral ook op de kwaliteit van de afgestudeerden. In een groter geheel is de TU Delft toch minder zichtbaar en is de kans op reputatieverlies aanzienlijk. 2) Voor samenwerking is een fusie niet noodzakelijk. 3) Het leidt niet tot bezuinigingen, maar eerder tot meer kosten (doordat er een extra bestuurslaag bijkomt). 4) Megahogescholen en mega- universiteiten blijken in de praktijk niet goed te werken." slecht plan "Ga eerst veel sterker samenwerken. Fusie moet pas in een later stadium overwogen worden." Leg vooraf duidelijk vast wat de bestaande problemen zijn die mogelijk door nauwere samenwerking of een fusie opgelost kunnen worden. Beperk u tot samenwerking, een fusie is onnodig omslachtig. En laat nooit de (goede) naam TU Delft vallen! Schaalvergroting heeft zelden geleid tot kwaliteitsverbetering. Dat weet het het CvB heel goed. Als je alle publicaties/output optelt kom je vast hoger in de rankings. Met dat argument zouden Harvard en MIT of Stanford en Berkely ook moeten fuseren.

5 Stop met megalomane fantasien, kijk naar falende fusieprocessen in HBO en MBO en trek daar lessen uit. Houd u voor de onvermijdelijk verdergaande bureaucratisering die altijd gepaard gaat met schaalvergroting (het zogenaamde efficiency argument). Experience in the UK suggests total loss of identity of one or more of the merged institutions Niet doen! De Technische naam van de TU staat op het spel!! Nu heeft de TU Delft nog naam en faam... Delft heeft grote faam in buitenland. Verlies van deze merknaam zou schadelijk kunnen zijn. Fuseren kost heel veel geld, de opbrengst is gering Please don't do it, otherwise all the unique advantages of 3 universities will be gone. Doe het niet. "Op dit moment is er al veel nuttige samenwerking op gebieden als informatica, maar een veel opzichten is de grootste overeenkomst tussen de unversiteiten een geografische. Waarom de goede naam, op totaal verschillende gebieden opgebouwd, van TU Delft en de andere universiteiten te grabbel gooien? watbenjedan.com..." Niet doen! Gooi nooit een sterk merk weg; grote organisatie geeft (nog meer) bureaucratie en kostbare overhead; voor veel technische richtingen is de meerwaarde nihil. Think carefully if it is just to add another layer of burocracy, don't do it. Het is maatschappelijk onverantwoord om significante hoeveelheden van budget te besteden aan ''overhead'/management zaken, laat staan aan een fusie van 3 universiteiten, terwijl budgetten voor de kerntaken onderwijs & onderzoek alsmaar kleiner worden. zoek synergie en kijk naar waar de buitenwereld op zit te wachten anders dan zuilen zoals die nu bestaan. "Als een doel van de fusie is om de universiteit hoger te krijgen in internationale rankings, is dat mijns inziens onverstandig om na te streven. Deze onderzoeken zijn subjectief en beoordelen universiteiten altijd op een beperkt aantal punten. Op deze manier laten we onze universiteit besturen op basis van wat een ranking bureau belangrijk vindt. Mijns inziens is het beter om ZELF vast te stellen wat wij belangrijk vinden voor de TU Delft en daaraan te werken. Gezien flinke academische cultuur verschillen tussen de universiteiten in kwestie, zullen prioriteiten verschillend liggen, waardoor het beleid niet altijd op het belang van Delft kan worden afgestemd. Daarnaast zullen we opnieuw moeten beginnen met het opbouwen van een goede naam en historie die de TU Delft nu heeft. Dit kan invloed hebben op de instroom van internationale studenten/medewerkers, waarvan we nu volledig afhankelijk zijn. Samenwerking tussen de universiteiten kan ook zonder een

6 fusie worden bewerkstelligt en wordt ook al volop bewerkstelligt (gezamelijk onderwijs en onderzoek)." Make more effective use of funds by merging supporting departments (and performing subsequent cuts). wees zuinig op de TU Delft! doe dit niet. tu delft is een grote naam in het buitenland. mega organisaties leiden tot verspilling en verlies aan realiteitszin bij bestuurders. Desperate times call for desperate measures? Maybe I am mistaking, but what it is seen is that this idea is more a sacrifice for cost- reduction purposes rather than a education/research- improvement purposes. The lost of identity between the universities will be too much to manage. "Fusie is feitelijk of bestuurlijk Feitelijk levert het - behalve een ranking die nu toevallig zo is dat je dingen optelt - niets op. Een andere rankingsmethodiek (gemiddelde output) levert een ander resultaat. Naamgeving kan zoals Univerisity of California, Berkely. Samenwerking tussen Erasmus MC en LUMC levert wel wat op." Bigger does not mean better Kijk waar overlap is tussen disciplines/expertises, en breng deze mensen met elkaar in contact. het wordt pas één geheel als mensen elkaar kennen weten wat er elders gaande is. Samen vakken geven zou interessant kunnen zijn, multidisciplinaire opdrachten worden mogelijk! "Er is niemand gebaat bij een fusie, behalve de mensen die de extra bestuurslagen gaan opvullen die nodig zijn om zo'n monsteruniversiteit ""aan te sturen"". Maar dat weet het college van bestuur zelf ook wel. Als er iets goed is voor de universiteit dan is dat wel schaalverkleining en niet het tegenovergestelde. We zijn al te groot, dan moet je er niet nóg een schepje bovenop doen. Dit geldt helemaal als het om leefbaarheid, werkbaarheid, en kwaliteit gaat. Er zijn legio voorbeelden die deze visie onderschrijven. De redenen die door het CvB worden aangevoerd om wél te fuseren berusten grotendeels op onwaarheden en ongefundeerde aannames: Bijvoorbeeld; áls er al een stijging in internationale ranking plaats zal vinden door een fusie, dan is dit puur het resultaat van creatief boekhouden. Dit is zelfs letterlijk door het CvB zelf aangegeven (!). En dan nóg moet eerst maar worden aangetoond dat zo'n verhoopte stijging ook daadwerkelijk voordelen oplevert die tegen alle nadelen opwegen. Dit soort internationale rankings is tenslotte bovenal een uiterst betrouwbare weerspiegeling van de verschillen in de public- relations- budgetten van de verschillende universiteiten. Het punt van bezuiniging is ook een drogreden: alsof fuseren niets kost. En alsof het niets kost om al de uit zo'n fusie voortkomende extra bureaucratie in stand te houden. Hoe vaak moet nog herhaald worden dat Nederlandse universiteiten zo'n beetje de laagst mogelijke verhouding hebben tussen wetenschappelijk personeel en managers (i.e. teveel bestuurders)? Dan de samenwerking: er wordt al fantastisch samengewerkt op allerlei vlakken. Daar hoeven we echt niet voor te fuseren. Er is maar één woord van toepassing op het plan om te fuseren: prestigeproject. Laten we dit project voor de verandering eens stoppen vóórdat er ettelijke miljarden over de balk worden gesmeten. Als er ergens bezuinigd moet worden is de eerste stap een hoop bestuurslagen uitdunnen. Vervolgens kan de kwaliteit en wetenschappelijke output omhooggeschroefd worden

7 door mensen in dienst te nemen die echt waarde toevoegen: wetenschappelijk personeel en bijbehorend ondersteunend personeel." No merger please Succes "Schaalvergroting in het onderwijs zijn desastreus voor de kwaliteit. Top universiteiten zijn klein: ""de hoogst genoteerde universitaire instellingen op de ranglijsten van Shanghai en Times Higher Education zijn allemaal kleiner dan studenten (Harvard is met de grootste en London School of Economics met de kleinste)."" [NRC 6 september 2011]" Niet doen. iedereen weet dat het niets oplevert, de uitvoering verslechtert, dus waarom er uberhaupt over nadenken? Het zal pijn doen, maar op de lange termijn is het beter. Laat de namen Delft en Leiden bestaan, en verzin een nieuwe naam voor de overkoepelende organisatie, zodat Rotterdam en Delft niet het gevoel hebben over genomen te worden door Leiden. De losse universiteiten zijn al grote organisaties, als deze worden samengevoegd zal dit leiden tot meer consensus en daarmee identiteit verloren gaan Merging does not mean better reputation "TU = technische universiteit is heel wat anders dan Erasmus (medisch/economisch) en Leiden (medisch/historisch). Samenwerken kan zonder samen gaan. Waarom 3TU hebben en vervolgens dit plannen? Waarom niet op basis van 3TU intensiever samenwerken - dat is qua inhoud veel logischer! Het plan is een farce dat veel geld gaat kosten en weinig gaat opleveren. In z'n totaliteit reden elders een toekomst te zoeken." Dank voor deze enquete dat het niet een verkapte bezuinigingsronde moet worden met aan het eind meer duurbetaalde managers en minder wetenschappelijk personeel. Noem werkelijk steekhoudende inhoudelijke argumenten, die de huidige samenwerking overstijgen! (dus geen betere ratings, minder dubbelingen, schaalvoordelen) Bezint eer gij begint! NL is te klein voor zovele universiteiten,. Verdergaande samenwerking is noodzakelijk. Voeg overlap samen, in onderwijs aanbod en onderzoeksvelden "It is not shear quantity of staff members, facilities etc. that makes an excellent university but the quality. Even if there are similiar departments within the 3 universities, it is not good to merge these, as the progress of research depends on debats and discussion. if there are no more groups with difefernt visions in the netherlands, the competetion will disappear and withit teh quality." It is not necessary.

8 Denk na over _alle_ gevolgen. Fuseren gaat veelal gepaard met het dalen van het arbeidsethos: een probleem wat eerst binnen een dag opgelost kon worden, kan na een fusie ineens dagen duren omdat de betreffende afdeling toevallig in een andere stad zit. Of wat te denken van de schaalbaarheid van IT- systemen. De TU heeft nu al problemen om haar eigen IT- systemen (Exchange servers, MS Active Directory, algemene inlogproblemen, declaratiesystemen, etc.) probleemloos te laten werken. Dit zal een nog grotere ramp worden als ook dit soort infrastructuren moeten gaan fuseren. TUDelft is the best name for our university forever, the collaboration may hurt all students and employees who used to be or plan to be or are now in faculties related to science/technology/ engineering in TUD. Please don't make it as one university, it will worsen the working environment and bureaucracy TUDelft is een sterk merk, ook internationaal. Dat merk moet blijven, en niet van naam veranderen! Zet een visie op toekomstige wetenschappelijke en maatschappelijke opgaven centraal en maak van de fusie geen doel inzich zelf Vanuit Bouwkunde zie ik geen enkel nut. Een bureaucratisch monster dreigt gerund door managers, wat een nachtmerrie. Maar belangrijker: met ETH Zurich is de TU Delft de belangrijkste architectuuropleiding in Europa - een fusie gaat ons totaal onzichtbaar maken en op achterstand zetten. Een universiteit zou door wetenschappers moeten worden bestuurd en niet door baantjes jagers. Kortom terug naar de roots. Ik zie het nut niet zo in van een fusie. Het wordt te massaal om er een eigen karakter aan te geven. Do not sacrifice the name and reputation of TU Delft if there are not substantial reasons for a merger. "Fusie levert geen voordeel op. Moloch wordt onbestuurbaar. Fusie alleen voordelig voor managers Delft is een begrip in de wereld" Mixing diverse disciplines may not always be the best way forward! It should be made clear what are the reasons behind the merger Het is een unieke kans om een worldclass university in Nederland te vormen. Ieder van de 3 universiteiten is door eigen geschiedenis en profiel gedoemd om op weg naar 'worldclass' met elkaar te gaan concurreren. het alternatief is met elkaar te gaan samenwerken, zich gezamenlijk te verankeren in de regio, en zo te gaan concurreren met elders in de wereld. "1) Er is geen noodzaak 2) Het onderwijs & onderzoek wordt niet efficienter of beter 3) 'status' is maatschappelijk irrelevant 4) wetenschappelijke samenwerking onstaat nu al vanzelf 5) luister meer naar actieve wetenschappers en minder naar onderwijskundigen en managers: zie ramp InHolland." "1) De beste universiteiten in de wereld zijn vrijwel zonder uitzondering klein en hebben een gedurende lange tijd zorgvuldig opgebouwde reputatie. 2) Wie stelt er serieus voor dat MIT en

9 Harvard (aanzienlijk dichter bij elkaar dan Delft, Rotterdam en Leiden) zouden moeten fuseren? Of Oxford en Cambridge?" Zet er niet teveel druk op en inventariseer eerst op welke punten er al goed samengewerkt wordt, waar dat zou kunnen (met wegneming van enkele barrières) en waar dat helemaal niet mogelijk is. Laat u niet misleiden door het idee dat u meer macht of hogere salaris zult krijgen in een groter bedrijf Vergeet niet de waarde van het label DELFT. Voor samenwerking is geen fusie nodig. De HvA en de UvA zijn ook gefuseerd en dat heeft geen voordelen opgeleverd. Een grote instelling is niet per definitie beter dan een kleine. Bureaucratie dreigt e overhand te krijgen, en het management komt te ver van de werkvloer te staan. Hierdoor voelt niemand zich verantwoordelijk. Onderwijs en onderzoek floreren het best bij kleine groepen van zelfstandig werkende, betrokken mensen. Mijn vakgebied heeft geen overlap met een faculteit in Leiden of Roterdam. Ik zie dus geen voordelen in fusie. Onze (TUD) specialiteit is techniek! Dat moet zo blijven. Doen waar we sterk in zijn. Kwaliteit, geen kwantiteit. Geen schaalvergroting, om de schaalvergroting. Best of luck, and all the necessary diligence to steer this towards success. "Ondanks dat er zeker voordelen zullen zijn, zijn er toch ook punten die aandacht verdienen. Hierbij wat aandachtspunten voor als er gefuseerd gaat worden: - fuseren mag niet ten koste gaan van de kwaliteit van het onderwijs & onderzoek en ook niet van de goede naam die de TU Delft internationaal heeft. Als er een nieuwe naam wordt bedacht (een van de huidige namen gebruiken doet geen recht aan de andere twee universiteiten, en Universiteit Zuid- Holland klinkt internationaal niet aantrekkelijk) dan dient deze representatief te zijn voor alledrie en daarnaast internationaal aantrekkelijk/makkelijk herkenbaar te klinken - op de TU is nu al de neiging naar bureaucratie, mijn angst is dat dat erger wordt na fusie Persoonlijk ben ik geen voorstander, vooral omdat wij een technische universiteit zijn en de andere twee niet. Het kenmerkende technische van onze universiteit verdwijnt zo, dan gaan we op in de massa." Duidelijk zijn! Het samenvoegen is zinloos voor de TU Delft. De andere twee universiteiten gaan erop vooruit als ze van de goede naam en faciliteiten van Delft gebruik mogen maken (De faciliteiten in Delft zijn over het algemeen een stuk beter dan in Leiden en Rotterdam, slecht hebben we het in Delft nog niet), en Delft zal erop achteruit gaan in naam en faam. What are the real reason of merging?! Teveel onrust in de omgeving (en onrust is er al een poos) schaadt de voedingsbodem waar echt goed onderwijs en onderzoek uit kan groeien.

10 De geschiedenis leert ons dat schaalvergroting, want dat is het namelijk, tot nergens toe leidt, ook kostenbeheersing en efficiencyverhoging niet. (Denk maar aan ziekenhuizen en andere semi overheden.) Het is natuurlijk koren op de molen van de bestuurders en managers. De realiteit wordt echter dat wij, de wetenschappers en de studenten, alleen maar zullen worden opgescheept met nog meer bureaucratie, nog meer ondoorzichtige spelregels en wat dies meer zij. Gevolg: meer frustraties aan onze zijde en juist minder samenwerking! Kortom, uw plan voor het fuseren van de drie universiteiten in Zuid- Holland zet geen zoden aan de dijk! Don't do it. Just don't. You're wrong if you think this is a good idea: you'' simply destroy something that's unique, precious and valuable: the identity, culture and position of three universities that are each outstanding in their own right. And by the way, when was getting a bigger company car any reason to do anything, really? What looks good on paper to a bureaucrat, when motivated by the profit & loss of what said bureaucrat has *confused* with a business, usually turns out to be pretty dumb off paper, where reality, science and people live. So stop dreaming big and instead, just start making it easy to study and collaborate past the walls of each ivory tower, and defend that innovation to our kennisloze economie aan kabinets & kamerleden. "Waarom zou een grotere universiteit gelijk zijn aan een betere universiteit? De top instellingen in deze wereld (MIT, Stanford, enz.) zijn systematisch kleiner dan de TU, en hebben vooral een staff- student ratio die veeeeel hoger ligt, wat volgens mij essentieel is om goed te kunnen scoren in de internationale rankings. Immers, meer persoonlijk begeleiding van master en phd studenten kan enkel maar de kwaliteit van het werk doen toenemen. Een gevolg van een fusering is namelijk om met minder kosten (= minder personeel) evenveel studenten op te leiden - > dit is een daling in de staff- student ratio. Verder ga je door een fusering een extra laag aan management toevoegen, terwijl het zo goed als onmogelijk is op een ander vlak een laag management weg te nemen (kijk maar hoe moeilijk het is mensen te ontslaan intern voor bvb de herijking). Ook een rebranding van een gefuseerde universiteit zou heel veel kosten met zich meebrengen. Het college van bestuur zou moeten beseffen dat de universiteit geen commercieel bedrijf is, bijgevolg is een mooi nieuw logo en dergelijke helemaal niet zo belangrijk. Kwaliteit zou moeten komen uit het werk, en niet uit hoe de universiteit eruit ziet..." Veel onderlinge, gemengde vakken c.q. projecten Maak eerst helder waar de meerwaarde van samenwerking per faculteit aanwezig is. Het is goed als het CVB samenwerking wil stimuleren. Een fusie is daar echter niet voor nodig. De TU Delft is een universiteit met een eigen karakter en dat moet behouden blijven. Ik zie niet hoe dit onze universiteit versterkt. Ik denk dat het leidt tot nog grotere bureaucratie en dat we onze lenigheid verliezen. Betere samenwerking lijkt me zinnig, maar dat moet niet voortkomen uit een bestuurlijke exercitie met noog meer beleidsmedewerkers en dure managers. Be sensible, mergers should be motivated by natural collaboration of the people of the institutions. Not from the top by people who think they are smarter than others.

11 Samenwerking en synergieeffecten ontstaan niet door een top- down fusie. Elk universiteit heeft een bepaald profiel wat beter toegespist kan worden als er geen reuzeuniversiteit komt. Een technische universiteit is niet te vergelijken met een algemene universiteit. Het opleiden van ingenieurs die in staat zijn om concreet maatschappelijke (technische) problemen op te lossen is eerste prioriteit. Ondersteunende afdelingen dienen de primaire processen te faciliteren, niet andersom. De huidige plannen lijken megalomaan. "Richt je voornamelijk op nauwe samenwerking in onderzoek en onderwijs. Dit is veel belangrijker dan een totale fusie. Drie aparte universiteiten met een gezamenlijk belang is veel krachtiger dan 1 hele grote." Wees voorzichtig. Er zal vast geen terug meer zijn als het eenmaal gebeurd is. Most colleagues and myself never needed any merge to collaborate with our sister universities. Science is about a debate and for that both critical mass and diversity of thoughts, including diversity of university cultures in this case, have to be present. If merge is not guaranteed by some "zero redundancy" plan for one or two decades at least, I am afraid the process will strongly contribute to make South Holland a poorer place for science. Megalomanie heeft een prijs. U moet alleen de fusie doorzetten wanneer iedereen daar beter van wordt. Elke student, werknemer en ook het onderzoek. sterkte d'r mee "Denk aan INHOLLAND en de problemen die de grootschaligheid heeft opgeleverd. En is het buitenlang voldoende bekend met het verschil tussen GBO en University?" Hoewel voorbeelden uit het verleden geen garanties bieden voor de toekomst hebben veel voorbeelden laten zien dat het samenvoegen van scholen of banken eerder een verslechtering dan een verbetering is. "Denk aan de goede naam van de TU Delft Het is nu al zo gesteld dat het College van Bestuur weinig feeling heeft met de werkvloer, dat zal met de fusie veel minder worden" All three universities are internationally well- respected, each for their research & education in specific fields. This individuality is an asset that we should try to keep. It is our identity in the academic world. Merging the three universities will have a severe negative impact and it will take years to recover from this. Our own research group ("kite power") is linked to the TU Delft in all publications and media appearances. I have witnessed other mergers of universities, for example, of Karlsruhe University with the Forschungszentrum Karlsruhe, which are now called Karlsruhe Institute of Technology (KIT) with a Campus South and a Campus North. But in this case, the two institutions were very close together (effectively in one city) and had two different missions, the one being a university and the other one being a research center (originally for nuclear research). This was a healthy combination for a merger. But with Leiden, Rotterdam and Delft, the situation is different.

Bedrijfsjuristen Monitor 2009

Bedrijfsjuristen Monitor 2009 Bedrijfsjuristen Monitor 2009 1 Een initiatief van inhoud Voorwoord 4 Management summary 6 9 FRANK ELDERSON, interview PROFIEL VAN DE BEDRIJFSJURIST, onderzoek 12 16 BEDRIJFSJURIST MEER DAN EEN ADVISEUR,

Nadere informatie

de Forensisch accountant legt fraude en corruptie bloot Het feest op de financiële markten is definitief voorbij

de Forensisch accountant legt fraude en corruptie bloot Het feest op de financiële markten is definitief voorbij faces Y. 1 4 #. 0 2 d e c e m b e r 2 0 1 2 Faces is a magazine published by Asset Accounting & Finance for student members, alumni, relations of Asset Accounting & Finance, and other persons interested

Nadere informatie

faces bankenunie? doen! accountancy op de schop De Europese Unie is verwikkeld in een felle discussie

faces bankenunie? doen! accountancy op de schop De Europese Unie is verwikkeld in een felle discussie faces Y. 1 4 #. 0 1 S e p t e m b e r 2 0 1 2 Faces is a magazine published by Asset Accounting & Finance for student members, alumni, relations of Asset Accounting & Finance, and other persons interested

Nadere informatie

Harry Beckers over innovatie. redactie Ton Langendorff

Harry Beckers over innovatie. redactie Ton Langendorff Harry Beckers over innovatie redactie Ton Langendorff Publicatie van de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid. Deze bundel is uitgegeven in de reeks AWT-achtergrondstudies als Achtergrondstudie

Nadere informatie

Les 7 Usability testing

Les 7 Usability testing READER Rich Internet Application Interaction Design Les 7 Usability testing INHOUDSOPGAVE INLEIDING...1 Hoofdstuk 1 Wat is Usability Testing?...2 1.1 Gedeelte uit Don t make me Think...2 1.2 Gedeelte

Nadere informatie

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015 Year 1, No 1, april 2015 MAGAZINE Gouden driehoek helpt cybersecurity vooruit Digitale domein beperking én kans voor de nationale economie Cybersecurity hoort thuis in elke boardroom Meer internetveiligheid

Nadere informatie

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ vitality we add 2 Medical Delta Het Medical Delta consortium wordt gevormd door de academische instellingen en regionale overheden in Zuid-Holland. In samenwerking

Nadere informatie

Jaarverslag 2006 Annual report 2006

Jaarverslag 2006 Annual report 2006 Jaarverslag 2006 Annual report 2006 Buiten gewoon! Inhoud Contents 4 Oranjewoud in één oogopslag Oranjewoud at a glance 5 Oranjewoud: buiten gewoon! Oranjewoud: Outstanding in every way! 6 Bericht van

Nadere informatie

DREAMagazine. DREAMevent 2013. - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering

DREAMagazine. DREAMevent 2013. - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering DREAMagazine WWW.DREAMEVENT.NL. Dutch Requirements Engineering And Management DECEMBER 201 3 DREAMevent 2013 - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering DREAM

Nadere informatie

Enschede, december 2009 Rob van Dijk. Afstudeerscriptie Master Communication Studies Universiteit Twente

Enschede, december 2009 Rob van Dijk. Afstudeerscriptie Master Communication Studies Universiteit Twente Enschede, december 2009 Rob van Dijk Afstudeerscriptie Master Communication Studies Universiteit Twente Afstudeercommissie: Dr. J.M. Gutteling, faculteit Gedragswetenschappen Prof. Dr. G.J. Hospers, faculteit

Nadere informatie

interview cio van het jaar Vroegtijdig projecten beëindigen crowdsourcing interview met ns.ego Weblog

interview cio van het jaar Vroegtijdig projecten beëindigen crowdsourcing interview met ns.ego Weblog interview cio van het jaar Vroegtijdig projecten beëindigen crowdsourcing interview met ns.ego Weblog Jaargang 9 - Editie 2 - april 2010 INHOUDSOPGAVE interview cio van het jaar Interview met Arjen Dorland,

Nadere informatie

ICT-innovatieteam: sterktes met elkaar in verbinding brengen

ICT-innovatieteam: sterktes met elkaar in verbinding brengen Magazine van het ICT-onderzoek Platform Nederland (IPN) Jaargang 11 / nummer 4 / december 2014 ICT-onderzoek ICT-innovatieteam: sterktes met elkaar in verbinding brengen 2 I/O Magazine / december 2014

Nadere informatie

STUDENTENHUISVESTING IN LEEGSTAANDE KANTOORGEBOUWEN

STUDENTENHUISVESTING IN LEEGSTAANDE KANTOORGEBOUWEN STUDENTENHUISVESTING IN LEEGSTAANDE KANTOORGEBOUWEN Vraag en aanbod in relatie tot elkaar gebracht Master thesis J.A.J. (Judith) Wintraecken In het kader van de master Real Estate Management & Development

Nadere informatie

Veronderstellingen eindgebruikers collectieve warmtelevering Rotterdam. Eindrapport (including English summary; see page 7)

Veronderstellingen eindgebruikers collectieve warmtelevering Rotterdam. Eindrapport (including English summary; see page 7) Veronderstellingen eindgebruikers collectieve warmtelevering Rotterdam Eindrapport (including English summary; see page 7) Veronderstellingen eindgebruikers collectieve warmtelevering Rotterdam Eindrapport

Nadere informatie

UPDATE JANUARI 2014. Wij wensen u een Succesvol en Veilig 2014! I T S X. DE COLUMN 2 Hans Van de Looy

UPDATE JANUARI 2014. Wij wensen u een Succesvol en Veilig 2014! I T S X. DE COLUMN 2 Hans Van de Looy Your Security is Our Business 20 JANUARI 2014 UPDATE DE COLUMN 2 Hans Van de Looy HET NIEUWS 3 Succesvolle beursdagen Black Hat Sessions 2014 Ethical Hackers gezocht HET INTERVIEW 4 Engelstalig interview

Nadere informatie

Informatiebulletin 24

Informatiebulletin 24 . 1 juli 2005 SoE nieuws School of Economics Amsterdam / Diemen In dit nummer 14 november 2005 nr.24 Informatiebulletin 24 Onderwijsverniewing: Theorie & Praktijk Ten geleide 1 SoE nieuws 2 Stichting ISOB

Nadere informatie

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam I amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam 1 Inhoudsopgave contents Voorwoord Foreword

Nadere informatie

BENUTTING VAN OCTROOIEN

BENUTTING VAN OCTROOIEN BENUTTING VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK ADVIES benutting VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK voetregel 1 2014 Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

Nadere informatie

Probably the desire to achieve is the. Achieving. Faces - 1

Probably the desire to achieve is the. Achieving. Faces - 1 E d i t o r i a l W o r d s Achieving Probably the desire to achieve is the overall connecting link between all students here at Tilburg University. In one way or the other, we all have some goals. Some

Nadere informatie

FSA BEDANKT... & Beyond

FSA BEDANKT... & Beyond JUNI 2007 11 JAARGANG NUMMER 4 WWW.FSA.NL & Beyond FSA BEDANKT... Nu de zomer er weer aan komt en het collegejaar op zijn einde loopt, blikken wij terug op een geweldig en innovatief bestuursjaar. Vandaar

Nadere informatie

University College Venlo to start in 2014. Toekomst bacheloronderwijs verdeelt rechtenfaculteit

University College Venlo to start in 2014. Toekomst bacheloronderwijs verdeelt rechtenfaculteit 2 Vastbesloten Eindelijke eerstejaars geneeskunde. De weg van Kenny Staaks 3 Televisie Tros Radar interviewde UM-psychologen over gezond eten 4 Alstublieft Johanna Wagner about the Dear Dutch Language

Nadere informatie

Bedrijfsjuristen Monitor 2010

Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Een initiatief van Cover (niet afdrukken) inhoud Voorwoord 4 6 Management summary Suzanne Drion & Martijn Haks, interview 8 Loek Penders, interview 12 22 Belang van opleiding

Nadere informatie

FSA& Beyond. Consultition 2007. www.fsa.nl DECEMBER 2006,ELFDE JAARGANG, NUMMER 2

FSA& Beyond. Consultition 2007. www.fsa.nl DECEMBER 2006,ELFDE JAARGANG, NUMMER 2 DECEMBER 2006,ELFDE JAARGANG, NUMMER 2 www.fsa.nl Consultition 2007 AMSTERDAM, Lydia Havermans Klinkt een baan als strategie consultant jou als muziek in de oren? Heb je eigenlijk niet zo n goed idee wat

Nadere informatie

Meer gebruikmaken van het gevoel dat bloemen en planten losmaken Take more advantage of the feelings stirred up by flowers and plants

Meer gebruikmaken van het gevoel dat bloemen en planten losmaken Take more advantage of the feelings stirred up by flowers and plants Meer gebruikmaken van het gevoel dat bloemen en planten losmaken Take more advantage of the feelings stirred up by flowers and plants Logistieke kosten naar beneden brengen Decreasing logistical costs

Nadere informatie

SPIder Koerier. Lente Editie 2010

SPIder Koerier. Lente Editie 2010 Nummer 2010-1 SPIder Koerier Lente Editie 2010 www.st-spider.nl Redactioneel Na een echte Hollandse winter is dan nu de lente aangebroken. Ik hoop dat je nu de SPIder Koerier lekker in de voorjaarszon

Nadere informatie

Big Data. Reviewing the World. North Sea. Primer CONTAINING: SYMPOSIUM 2014 CREATING THE POSSIBILITY OF ALGAL BLOOMS IN THE MOVIE REVIEW

Big Data. Reviewing the World. North Sea. Primer CONTAINING: SYMPOSIUM 2014 CREATING THE POSSIBILITY OF ALGAL BLOOMS IN THE MOVIE REVIEW MACHAZINE Volume 18 - Issue 3 March 2014 SYMPOSIUM 2014 Big Data CREATING THE POSSIBILITY OF Reviewing the World ALGAL BLOOMS IN THE North Sea MOVIE REVIEW Primer CONTAINING: Current Affairs Association

Nadere informatie

Special 2011 LEIDERSCHAP

Special 2011 LEIDERSCHAP Special 2011 LEIDERSCHAP What s in it for me? Voor u ligt de derde special van AAA (Triple A) Total Facility Management Het lezen en gebruiken van deze special kan u helpen met; Index Leiders gezocht m/v,

Nadere informatie

Entrepreneurship Education Monitor (EEM) drs. N. de Vries dr. J. Meijaard dr. A. Rauch drs. N. Timmermans

Entrepreneurship Education Monitor (EEM) drs. N. de Vries dr. J. Meijaard dr. A. Rauch drs. N. Timmermans Entrepreneurship Education Monitor (EEM) Tool voor de monitoring van effecten van expliciete aandacht voor ondernemerschap en ondernemendheid in het onderwijs drs. N. de Vries dr. J. Meijaard dr. A. Rauch

Nadere informatie

Trust. Verslag. Innovation Lecture 2006. 19 oktober 2006. 19 oktober 2006

Trust. Verslag. Innovation Lecture 2006. 19 oktober 2006. 19 oktober 2006 Trust Making innovation work Verslag Innovation Lecture 2006 1 19 oktober 2006 Jorma Ollila (Shell en Nokia): Innovatief ondernemen vraagt ook politiek elan Wie op 19 oktober alleen wat flarden uit de

Nadere informatie

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag SESAC demonstratieproject in Delft Energy-efficient building under the flag of Europe SESAC demonstration project in Delft Energie-efficiënt bouwen onder Europese

Nadere informatie