Wetenschappelijk personeel, ondersteunend personeel en studenten reageren op de vraag Wat wilt u meegeven aan het cvb?.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wetenschappelijk personeel, ondersteunend personeel en studenten reageren op de vraag Wat wilt u meegeven aan het cvb?."

Transcriptie

1 Wetenschappelijk personeel, ondersteunend personeel en studenten reageren op de vraag Wat wilt u meegeven aan het cvb?. Reacties Wetenschappelijk personeel "The bigger The better" is not the case! "Denk alstublieft heel goed na wat echt de concrete voordelen (dus niet op papier) van een fusie zouden zijn en of deze de juiste dingen zijn om na te streven. Wij zijn in Delft een technische universiteit. Ik zie daarom niet in wat wij met economen uit Rotterdam en medici uit Leiden verder kunnen bereiken. Wat voor universiteit is deze nieuwe universiteit dan? Wat is de rode draad? Hoe gaan we deze identificeren en verkopen in de wereld? Met de fusie wordt de kans heel groot dat deze enorme universiteit teveel op alle vlakken wil doen, en als resultaat nergens op echt zal 'excellen'. Samenwerking en onderling delen van kennis zijn altijd goed, maar het is absoluut niet nodig om hier een fusie voor te ondernemen. Bedenk ook dat de hoogst aangescheven universiteiten in de wereld (Hardvard, MIT) juist zo goed zijn omdat ze: - Kleinschalig zijn - Uiterst gespecialiseerd onderzoek doen - Voor 80% uit puur wetenschappelijk personeel bestaan Met de overgang naar 1 enorme universiteit is de kans groot dat dit een onderwijsfabriek wordt, waar meer managers en staf dan wetenschappers rondlopen, met als gevolg dat economische en strategische overwegingen de boventoon gaan voeren en de 'feeling' met het pure onderzoek weg is. Dit kán niet als we in Nederland hoogstaand onderzoek willen blijven doen." Trek lering uit de mislukkingen uit het verleden (bij InHolland bijvoorbeeld) en maak niet dezelfde fouten. "- Bezint eer ge begint - Zijn er niet andere vormen van kostenbesparende samenwerking mogelijk, waarbij de zelfstandigheid van de universiteit behouden blijft? Bijvoorbeeld gemeenschappelijke uitvoering van ondersteunende administratieve diensten, zoals loon- en inkoopadministratie." "dat een absoluut idioot idee is om een hogere ranking na te streven door een fusie. die rankings zijn totaal niet objectief en ik verbaas me dat wij een CVB hebben die zich inlaat met zulke oppervlakkige elementen!" "Merging the universities is a horrendous idea that only increases overhead costs, causes the individual name and character of each university and will make talented people move elsewhere. Furthermore, it has no impact on actual collaboration between the universities. TU Delft has already been subjected to many more reorganisations than necessary, and education quality has not improved. As a matter of fact, we have lost positions in most university rankings. Let students and staff do their work undisturbed." Ik vind het onzin, omdat de universiteiten al een log apparaat zijn, de universiteiten individueel al een goede naam hebben, en samenwerking mbt faciliteiten niet samen hoeft te gaan met een fusie. Ten tweede zie ik vaker dat er veranderingen worden aangebracht, zodat de veranderaar er credits voor krijgt.

2 "een klassiek voorbeeld van spreadsheet managment, een werkelijk volkomen stompzinnig plan, kan direct in de prullenbak. NIET DOEN" should the merger happen, take it as an occasion to simplify the "command and control" infrastructure: bureaucracy based on a fragmented flow of information such as it is now (multi- tiered reporting structures, over- fragmentation of competencies, paper documents flowing around and clogging every corner) is costly, inefficient, and a pain for the everyday users. Ik deel de visie dat een intensievere samenwerking in bepaalde overlappende (dus niet alle) gebieden gestimuleerd moet worden. Zowel voor onderzoek als bv studenten projecten. Echter, waarom zit hier automatisch het woord fusie bij? Dit levert alleen verlies van opgebouwde naam en een hoop weerstand, al helemaal als de huidige naam van 1 van de bestaande uni's gebruikt gaat worden. keep the name of TU Delft De reputatie van TU Delft is waardevol - niet zomaar de naam opgeven. De samenwerking is al goed vorm gegeven via de DRI's. Deze fusie leidt tot bureaucratisering en prestige verlies. Doe dit niet. Het voegt alleen een bureacratische laag toe. Leer van Inholland dat fusie leidt tot falen. De missie's van Delft, Leiden en Rotterdam liggen te ver uit elkaar. Goed voor salaris cvb en directeuren, slecht voor de wetenschap en het onderwijs. Making such a questionnaire without pointing out possible advantages or disadvantages which are beyond the judgement of staff and students beforehand is foolish. Niet doen. De naam TU Delft is, in ons vakgebied, niet te vergelijken met Leiden of Rotterdam Geef meer aandacht aan persoonlijke relaties. Just share the research/project together. Reserach consortium within 3 univ for high frontier research theme. "Ga voor kwaliteit ipv kwantitieit. Betrek industrie (wereldwijd) veel meer bij het definieren en financieren van technisch onderzoek. (zie model RWTH Aachen)" Belachelijk plan, alleen bedoeld om hoger op de 'lijstjes' te komen. Werkt misschien op de korte termijn, maar zal op de lange termijn alleen maar schaden ivm verlies identiteit en binding werknemers. Doe het niet. TU Delft is een gevestigde naam in de wereld. Een fusie heeft alleen nadelen voor de Tu. Wat zijn de voordelen naast de eventuele financiele? Volgens mij geen.. zorg dat het niet een trage logge organisatie wordt waar initiatieven geen kans krijgen Do not merge these universities together. I came from China, where had many universities merged together. I know what they are now after merged to a big group. Sometimes, big is really not a good word, particular for research. Education and research should always be carried on in a small group

3 and hence work will be more efficiency. the merge will never turn out to improve the qualities!! You lost the name and the new name will confuse everyone. "1) Het reizen tussen de steden lijkt een sinecure, maar een eenvoudige rekensom laat zien (nav Leiden/Delft gemeenschappelijke vakken), dat dit gewoon teveel tijd kost. Ergo, niet op regelmatige basis. 2) Er zijn voor de hand liggende gebieden (TBM<- > Rotterdam; TNW<- >Leiden) waar op afdelings of groeps niveau goede samenwerkingen kunnen optreden. Dit juist aanmoedigen. Ergo op een paar duidelijke speerpunten inzetten ipv gehele front. 3) Een belangrijke is dat de administratieve systemen op elkaar afgesteld zijn: studenten maar een keer registeren, dezelfde financiele software, misschien zelfs financiele allocatie. Zodanig dat men elkaars best practice kan toepassen. 4) Belangrijk probleem: ieder heeft zijn eigen koninkrijken en koninkrijkjes. Het zou met of zonder fusie goed zijn de verschillende koninkrijken te slechten." Ga maar gauw ergens anders graaien waar het niet ten koste van medewerkers, goed onderzoek en studenten gaat. "Samenwerking op het gebied van ondersteunende diensten, waarbij de ""pest practices"" dwingend worden geimplementeerd zou tot zeer grote besparingen kunnen leiden. Met die vrijgekomen budgetten kan het onderzoek en onderwijs worden gestimuleerd. Daarmee ontstaat ook meer ruimte voor samenwerking. N.B. Wanneer het al bijna onmogelijk blijkt om samenwerking op onze campus te realiseren, waarom zou dat wel lukken op grotere afstand tussen organisaties met verschillende culturen?" do it wees braaf ga door "Samenvoegen heeft weinig zin. Kortetermijndenken heeft eeveneens weinig zin. Je ontslaat eerst wat personeel (terwijl er bestuursafdelingen gesaneerd zouden moeten worden) om vervolgend extra personeel aan te nemen vanwege de gestegen werkdruk. Vrij zinloze exersitie, die alle naam van de drie universiteiten beschadigd." especially at a time of austerity grand schemes may seem like a good solution on paper but they have very limited appeal outside board rooms, in particular with researchers and students - Delft is already participating in a vague grand scheme (3tu); do we need more? "If in my CV, my previous degrees and work experience will state an University name that no longer exists, I will feel betrayed by this University. Moreover, any previous efforts made to merge or centralize services, with the excuse of better cooperation and money savings, has resulted only in alienation of people, hindering of research work and decreased quality of teaching. I do not understand why anyone will believe this time will be different. The only ""good name"" being polished here is the name of the managers who will put this ""successful merging"" in their CV and leave before seeing the disasterous consequences of their actions." Huidige crisissen tonen einde van een tijdperk dat schaalvergroting slechts heil brengt. Niets mis met drie besliscentra. Kans op stommiteiten wordt er kleiner door, en ook de gevolgen zijn kleiner. Niet doen, zo een fusie. Als het dan toch zou moeten, dan alleszins wachten tot de context (NL, economie,

4 Europa) stabiliseert. Zou heel stom zijn nu een dergelijke fusie door te voeren. Het is echt alle hens aan dek voor iedere medewerker om hoofd boven water te houden. Please stop thinking about merging. It will cost too much for rebranding and it may harm the existing identity of each university. Leiden, Erasmus, and TU Delft have already an unique position for a specific research area and it is better to continue and strengthen it. Ga eens na (bv door studie CWTS) of het argument van stijging in rankings klopt, en dan het liefst voor elk van de relevante rankings (Shanghai, Times, etc.). "Wees dienaars! Laat datgene de doorslag geven wat goed is voor studenten, docenten en onderzoekers. Die moeten kunnen floreren. De randvoorwaarden moeten daaraan dienstbaar zijn. Denk a.u.b. niet andersom en bedenk ook dat een fusie een irreversibel proces. Al het andere daarom heen m" Als het de (beta)wetenschap verder helpt: doen! Ik ben er echter vrij zeker van dat een fusie dit niet gaat bewerkstelligen. Het eerste valide argument heb ik i.i.g. (nog) niet gehoord. Klim eens uit de managementtoren; praat erover met wetenschappers; maak opnieuw een afweging. Laat technische studies niet het onderspit delven. It is better to make a long- term plan and follow it over years. If the merging decision are made, I suggest that the corresponding rules for the tenure (permenant) positions will be made in the same time and these rules should not change for a relatively long period (e.g. 10 years). The current problem is that these rules change all the time and it is very hard for the young researchers to select academic as their career. "Niet doen, om een aantal redenen: 1) De TU Delft heeft een enorme reputatie in de wereld, een reputatie hoger dan je zou verwachten als je naar rankings kijkt. Deze reputatie is gebaseerd op een gezonde combinatie van science en engineering en vooral ook op de kwaliteit van de afgestudeerden. In een groter geheel is de TU Delft toch minder zichtbaar en is de kans op reputatieverlies aanzienlijk. 2) Voor samenwerking is een fusie niet noodzakelijk. 3) Het leidt niet tot bezuinigingen, maar eerder tot meer kosten (doordat er een extra bestuurslaag bijkomt). 4) Megahogescholen en mega- universiteiten blijken in de praktijk niet goed te werken." slecht plan "Ga eerst veel sterker samenwerken. Fusie moet pas in een later stadium overwogen worden." Leg vooraf duidelijk vast wat de bestaande problemen zijn die mogelijk door nauwere samenwerking of een fusie opgelost kunnen worden. Beperk u tot samenwerking, een fusie is onnodig omslachtig. En laat nooit de (goede) naam TU Delft vallen! Schaalvergroting heeft zelden geleid tot kwaliteitsverbetering. Dat weet het het CvB heel goed. Als je alle publicaties/output optelt kom je vast hoger in de rankings. Met dat argument zouden Harvard en MIT of Stanford en Berkely ook moeten fuseren.

5 Stop met megalomane fantasien, kijk naar falende fusieprocessen in HBO en MBO en trek daar lessen uit. Houd u voor de onvermijdelijk verdergaande bureaucratisering die altijd gepaard gaat met schaalvergroting (het zogenaamde efficiency argument). Experience in the UK suggests total loss of identity of one or more of the merged institutions Niet doen! De Technische naam van de TU staat op het spel!! Nu heeft de TU Delft nog naam en faam... Delft heeft grote faam in buitenland. Verlies van deze merknaam zou schadelijk kunnen zijn. Fuseren kost heel veel geld, de opbrengst is gering Please don't do it, otherwise all the unique advantages of 3 universities will be gone. Doe het niet. "Op dit moment is er al veel nuttige samenwerking op gebieden als informatica, maar een veel opzichten is de grootste overeenkomst tussen de unversiteiten een geografische. Waarom de goede naam, op totaal verschillende gebieden opgebouwd, van TU Delft en de andere universiteiten te grabbel gooien? watbenjedan.com..." Niet doen! Gooi nooit een sterk merk weg; grote organisatie geeft (nog meer) bureaucratie en kostbare overhead; voor veel technische richtingen is de meerwaarde nihil. Think carefully if it is just to add another layer of burocracy, don't do it. Het is maatschappelijk onverantwoord om significante hoeveelheden van budget te besteden aan ''overhead'/management zaken, laat staan aan een fusie van 3 universiteiten, terwijl budgetten voor de kerntaken onderwijs & onderzoek alsmaar kleiner worden. zoek synergie en kijk naar waar de buitenwereld op zit te wachten anders dan zuilen zoals die nu bestaan. "Als een doel van de fusie is om de universiteit hoger te krijgen in internationale rankings, is dat mijns inziens onverstandig om na te streven. Deze onderzoeken zijn subjectief en beoordelen universiteiten altijd op een beperkt aantal punten. Op deze manier laten we onze universiteit besturen op basis van wat een ranking bureau belangrijk vindt. Mijns inziens is het beter om ZELF vast te stellen wat wij belangrijk vinden voor de TU Delft en daaraan te werken. Gezien flinke academische cultuur verschillen tussen de universiteiten in kwestie, zullen prioriteiten verschillend liggen, waardoor het beleid niet altijd op het belang van Delft kan worden afgestemd. Daarnaast zullen we opnieuw moeten beginnen met het opbouwen van een goede naam en historie die de TU Delft nu heeft. Dit kan invloed hebben op de instroom van internationale studenten/medewerkers, waarvan we nu volledig afhankelijk zijn. Samenwerking tussen de universiteiten kan ook zonder een

6 fusie worden bewerkstelligt en wordt ook al volop bewerkstelligt (gezamelijk onderwijs en onderzoek)." Make more effective use of funds by merging supporting departments (and performing subsequent cuts). wees zuinig op de TU Delft! doe dit niet. tu delft is een grote naam in het buitenland. mega organisaties leiden tot verspilling en verlies aan realiteitszin bij bestuurders. Desperate times call for desperate measures? Maybe I am mistaking, but what it is seen is that this idea is more a sacrifice for cost- reduction purposes rather than a education/research- improvement purposes. The lost of identity between the universities will be too much to manage. "Fusie is feitelijk of bestuurlijk Feitelijk levert het - behalve een ranking die nu toevallig zo is dat je dingen optelt - niets op. Een andere rankingsmethodiek (gemiddelde output) levert een ander resultaat. Naamgeving kan zoals Univerisity of California, Berkely. Samenwerking tussen Erasmus MC en LUMC levert wel wat op." Bigger does not mean better Kijk waar overlap is tussen disciplines/expertises, en breng deze mensen met elkaar in contact. het wordt pas één geheel als mensen elkaar kennen weten wat er elders gaande is. Samen vakken geven zou interessant kunnen zijn, multidisciplinaire opdrachten worden mogelijk! "Er is niemand gebaat bij een fusie, behalve de mensen die de extra bestuurslagen gaan opvullen die nodig zijn om zo'n monsteruniversiteit ""aan te sturen"". Maar dat weet het college van bestuur zelf ook wel. Als er iets goed is voor de universiteit dan is dat wel schaalverkleining en niet het tegenovergestelde. We zijn al te groot, dan moet je er niet nóg een schepje bovenop doen. Dit geldt helemaal als het om leefbaarheid, werkbaarheid, en kwaliteit gaat. Er zijn legio voorbeelden die deze visie onderschrijven. De redenen die door het CvB worden aangevoerd om wél te fuseren berusten grotendeels op onwaarheden en ongefundeerde aannames: Bijvoorbeeld; áls er al een stijging in internationale ranking plaats zal vinden door een fusie, dan is dit puur het resultaat van creatief boekhouden. Dit is zelfs letterlijk door het CvB zelf aangegeven (!). En dan nóg moet eerst maar worden aangetoond dat zo'n verhoopte stijging ook daadwerkelijk voordelen oplevert die tegen alle nadelen opwegen. Dit soort internationale rankings is tenslotte bovenal een uiterst betrouwbare weerspiegeling van de verschillen in de public- relations- budgetten van de verschillende universiteiten. Het punt van bezuiniging is ook een drogreden: alsof fuseren niets kost. En alsof het niets kost om al de uit zo'n fusie voortkomende extra bureaucratie in stand te houden. Hoe vaak moet nog herhaald worden dat Nederlandse universiteiten zo'n beetje de laagst mogelijke verhouding hebben tussen wetenschappelijk personeel en managers (i.e. teveel bestuurders)? Dan de samenwerking: er wordt al fantastisch samengewerkt op allerlei vlakken. Daar hoeven we echt niet voor te fuseren. Er is maar één woord van toepassing op het plan om te fuseren: prestigeproject. Laten we dit project voor de verandering eens stoppen vóórdat er ettelijke miljarden over de balk worden gesmeten. Als er ergens bezuinigd moet worden is de eerste stap een hoop bestuurslagen uitdunnen. Vervolgens kan de kwaliteit en wetenschappelijke output omhooggeschroefd worden

7 door mensen in dienst te nemen die echt waarde toevoegen: wetenschappelijk personeel en bijbehorend ondersteunend personeel." No merger please Succes "Schaalvergroting in het onderwijs zijn desastreus voor de kwaliteit. Top universiteiten zijn klein: ""de hoogst genoteerde universitaire instellingen op de ranglijsten van Shanghai en Times Higher Education zijn allemaal kleiner dan studenten (Harvard is met de grootste en London School of Economics met de kleinste)."" [NRC 6 september 2011]" Niet doen. iedereen weet dat het niets oplevert, de uitvoering verslechtert, dus waarom er uberhaupt over nadenken? Het zal pijn doen, maar op de lange termijn is het beter. Laat de namen Delft en Leiden bestaan, en verzin een nieuwe naam voor de overkoepelende organisatie, zodat Rotterdam en Delft niet het gevoel hebben over genomen te worden door Leiden. De losse universiteiten zijn al grote organisaties, als deze worden samengevoegd zal dit leiden tot meer consensus en daarmee identiteit verloren gaan Merging does not mean better reputation "TU = technische universiteit is heel wat anders dan Erasmus (medisch/economisch) en Leiden (medisch/historisch). Samenwerken kan zonder samen gaan. Waarom 3TU hebben en vervolgens dit plannen? Waarom niet op basis van 3TU intensiever samenwerken - dat is qua inhoud veel logischer! Het plan is een farce dat veel geld gaat kosten en weinig gaat opleveren. In z'n totaliteit reden elders een toekomst te zoeken." Dank voor deze enquete dat het niet een verkapte bezuinigingsronde moet worden met aan het eind meer duurbetaalde managers en minder wetenschappelijk personeel. Noem werkelijk steekhoudende inhoudelijke argumenten, die de huidige samenwerking overstijgen! (dus geen betere ratings, minder dubbelingen, schaalvoordelen) Bezint eer gij begint! NL is te klein voor zovele universiteiten,. Verdergaande samenwerking is noodzakelijk. Voeg overlap samen, in onderwijs aanbod en onderzoeksvelden "It is not shear quantity of staff members, facilities etc. that makes an excellent university but the quality. Even if there are similiar departments within the 3 universities, it is not good to merge these, as the progress of research depends on debats and discussion. if there are no more groups with difefernt visions in the netherlands, the competetion will disappear and withit teh quality." It is not necessary.

8 Denk na over _alle_ gevolgen. Fuseren gaat veelal gepaard met het dalen van het arbeidsethos: een probleem wat eerst binnen een dag opgelost kon worden, kan na een fusie ineens dagen duren omdat de betreffende afdeling toevallig in een andere stad zit. Of wat te denken van de schaalbaarheid van IT- systemen. De TU heeft nu al problemen om haar eigen IT- systemen (Exchange servers, MS Active Directory, algemene inlogproblemen, declaratiesystemen, etc.) probleemloos te laten werken. Dit zal een nog grotere ramp worden als ook dit soort infrastructuren moeten gaan fuseren. TUDelft is the best name for our university forever, the collaboration may hurt all students and employees who used to be or plan to be or are now in faculties related to science/technology/ engineering in TUD. Please don't make it as one university, it will worsen the working environment and bureaucracy TUDelft is een sterk merk, ook internationaal. Dat merk moet blijven, en niet van naam veranderen! Zet een visie op toekomstige wetenschappelijke en maatschappelijke opgaven centraal en maak van de fusie geen doel inzich zelf Vanuit Bouwkunde zie ik geen enkel nut. Een bureaucratisch monster dreigt gerund door managers, wat een nachtmerrie. Maar belangrijker: met ETH Zurich is de TU Delft de belangrijkste architectuuropleiding in Europa - een fusie gaat ons totaal onzichtbaar maken en op achterstand zetten. Een universiteit zou door wetenschappers moeten worden bestuurd en niet door baantjes jagers. Kortom terug naar de roots. Ik zie het nut niet zo in van een fusie. Het wordt te massaal om er een eigen karakter aan te geven. Do not sacrifice the name and reputation of TU Delft if there are not substantial reasons for a merger. "Fusie levert geen voordeel op. Moloch wordt onbestuurbaar. Fusie alleen voordelig voor managers Delft is een begrip in de wereld" Mixing diverse disciplines may not always be the best way forward! It should be made clear what are the reasons behind the merger Het is een unieke kans om een worldclass university in Nederland te vormen. Ieder van de 3 universiteiten is door eigen geschiedenis en profiel gedoemd om op weg naar 'worldclass' met elkaar te gaan concurreren. het alternatief is met elkaar te gaan samenwerken, zich gezamenlijk te verankeren in de regio, en zo te gaan concurreren met elders in de wereld. "1) Er is geen noodzaak 2) Het onderwijs & onderzoek wordt niet efficienter of beter 3) 'status' is maatschappelijk irrelevant 4) wetenschappelijke samenwerking onstaat nu al vanzelf 5) luister meer naar actieve wetenschappers en minder naar onderwijskundigen en managers: zie ramp InHolland." "1) De beste universiteiten in de wereld zijn vrijwel zonder uitzondering klein en hebben een gedurende lange tijd zorgvuldig opgebouwde reputatie. 2) Wie stelt er serieus voor dat MIT en

9 Harvard (aanzienlijk dichter bij elkaar dan Delft, Rotterdam en Leiden) zouden moeten fuseren? Of Oxford en Cambridge?" Zet er niet teveel druk op en inventariseer eerst op welke punten er al goed samengewerkt wordt, waar dat zou kunnen (met wegneming van enkele barrières) en waar dat helemaal niet mogelijk is. Laat u niet misleiden door het idee dat u meer macht of hogere salaris zult krijgen in een groter bedrijf Vergeet niet de waarde van het label DELFT. Voor samenwerking is geen fusie nodig. De HvA en de UvA zijn ook gefuseerd en dat heeft geen voordelen opgeleverd. Een grote instelling is niet per definitie beter dan een kleine. Bureaucratie dreigt e overhand te krijgen, en het management komt te ver van de werkvloer te staan. Hierdoor voelt niemand zich verantwoordelijk. Onderwijs en onderzoek floreren het best bij kleine groepen van zelfstandig werkende, betrokken mensen. Mijn vakgebied heeft geen overlap met een faculteit in Leiden of Roterdam. Ik zie dus geen voordelen in fusie. Onze (TUD) specialiteit is techniek! Dat moet zo blijven. Doen waar we sterk in zijn. Kwaliteit, geen kwantiteit. Geen schaalvergroting, om de schaalvergroting. Best of luck, and all the necessary diligence to steer this towards success. "Ondanks dat er zeker voordelen zullen zijn, zijn er toch ook punten die aandacht verdienen. Hierbij wat aandachtspunten voor als er gefuseerd gaat worden: - fuseren mag niet ten koste gaan van de kwaliteit van het onderwijs & onderzoek en ook niet van de goede naam die de TU Delft internationaal heeft. Als er een nieuwe naam wordt bedacht (een van de huidige namen gebruiken doet geen recht aan de andere twee universiteiten, en Universiteit Zuid- Holland klinkt internationaal niet aantrekkelijk) dan dient deze representatief te zijn voor alledrie en daarnaast internationaal aantrekkelijk/makkelijk herkenbaar te klinken - op de TU is nu al de neiging naar bureaucratie, mijn angst is dat dat erger wordt na fusie Persoonlijk ben ik geen voorstander, vooral omdat wij een technische universiteit zijn en de andere twee niet. Het kenmerkende technische van onze universiteit verdwijnt zo, dan gaan we op in de massa." Duidelijk zijn! Het samenvoegen is zinloos voor de TU Delft. De andere twee universiteiten gaan erop vooruit als ze van de goede naam en faciliteiten van Delft gebruik mogen maken (De faciliteiten in Delft zijn over het algemeen een stuk beter dan in Leiden en Rotterdam, slecht hebben we het in Delft nog niet), en Delft zal erop achteruit gaan in naam en faam. What are the real reason of merging?! Teveel onrust in de omgeving (en onrust is er al een poos) schaadt de voedingsbodem waar echt goed onderwijs en onderzoek uit kan groeien.

10 De geschiedenis leert ons dat schaalvergroting, want dat is het namelijk, tot nergens toe leidt, ook kostenbeheersing en efficiencyverhoging niet. (Denk maar aan ziekenhuizen en andere semi overheden.) Het is natuurlijk koren op de molen van de bestuurders en managers. De realiteit wordt echter dat wij, de wetenschappers en de studenten, alleen maar zullen worden opgescheept met nog meer bureaucratie, nog meer ondoorzichtige spelregels en wat dies meer zij. Gevolg: meer frustraties aan onze zijde en juist minder samenwerking! Kortom, uw plan voor het fuseren van de drie universiteiten in Zuid- Holland zet geen zoden aan de dijk! Don't do it. Just don't. You're wrong if you think this is a good idea: you'' simply destroy something that's unique, precious and valuable: the identity, culture and position of three universities that are each outstanding in their own right. And by the way, when was getting a bigger company car any reason to do anything, really? What looks good on paper to a bureaucrat, when motivated by the profit & loss of what said bureaucrat has *confused* with a business, usually turns out to be pretty dumb off paper, where reality, science and people live. So stop dreaming big and instead, just start making it easy to study and collaborate past the walls of each ivory tower, and defend that innovation to our kennisloze economie aan kabinets & kamerleden. "Waarom zou een grotere universiteit gelijk zijn aan een betere universiteit? De top instellingen in deze wereld (MIT, Stanford, enz.) zijn systematisch kleiner dan de TU, en hebben vooral een staff- student ratio die veeeeel hoger ligt, wat volgens mij essentieel is om goed te kunnen scoren in de internationale rankings. Immers, meer persoonlijk begeleiding van master en phd studenten kan enkel maar de kwaliteit van het werk doen toenemen. Een gevolg van een fusering is namelijk om met minder kosten (= minder personeel) evenveel studenten op te leiden - > dit is een daling in de staff- student ratio. Verder ga je door een fusering een extra laag aan management toevoegen, terwijl het zo goed als onmogelijk is op een ander vlak een laag management weg te nemen (kijk maar hoe moeilijk het is mensen te ontslaan intern voor bvb de herijking). Ook een rebranding van een gefuseerde universiteit zou heel veel kosten met zich meebrengen. Het college van bestuur zou moeten beseffen dat de universiteit geen commercieel bedrijf is, bijgevolg is een mooi nieuw logo en dergelijke helemaal niet zo belangrijk. Kwaliteit zou moeten komen uit het werk, en niet uit hoe de universiteit eruit ziet..." Veel onderlinge, gemengde vakken c.q. projecten Maak eerst helder waar de meerwaarde van samenwerking per faculteit aanwezig is. Het is goed als het CVB samenwerking wil stimuleren. Een fusie is daar echter niet voor nodig. De TU Delft is een universiteit met een eigen karakter en dat moet behouden blijven. Ik zie niet hoe dit onze universiteit versterkt. Ik denk dat het leidt tot nog grotere bureaucratie en dat we onze lenigheid verliezen. Betere samenwerking lijkt me zinnig, maar dat moet niet voortkomen uit een bestuurlijke exercitie met noog meer beleidsmedewerkers en dure managers. Be sensible, mergers should be motivated by natural collaboration of the people of the institutions. Not from the top by people who think they are smarter than others.

11 Samenwerking en synergieeffecten ontstaan niet door een top- down fusie. Elk universiteit heeft een bepaald profiel wat beter toegespist kan worden als er geen reuzeuniversiteit komt. Een technische universiteit is niet te vergelijken met een algemene universiteit. Het opleiden van ingenieurs die in staat zijn om concreet maatschappelijke (technische) problemen op te lossen is eerste prioriteit. Ondersteunende afdelingen dienen de primaire processen te faciliteren, niet andersom. De huidige plannen lijken megalomaan. "Richt je voornamelijk op nauwe samenwerking in onderzoek en onderwijs. Dit is veel belangrijker dan een totale fusie. Drie aparte universiteiten met een gezamenlijk belang is veel krachtiger dan 1 hele grote." Wees voorzichtig. Er zal vast geen terug meer zijn als het eenmaal gebeurd is. Most colleagues and myself never needed any merge to collaborate with our sister universities. Science is about a debate and for that both critical mass and diversity of thoughts, including diversity of university cultures in this case, have to be present. If merge is not guaranteed by some "zero redundancy" plan for one or two decades at least, I am afraid the process will strongly contribute to make South Holland a poorer place for science. Megalomanie heeft een prijs. U moet alleen de fusie doorzetten wanneer iedereen daar beter van wordt. Elke student, werknemer en ook het onderzoek. sterkte d'r mee "Denk aan INHOLLAND en de problemen die de grootschaligheid heeft opgeleverd. En is het buitenlang voldoende bekend met het verschil tussen GBO en University?" Hoewel voorbeelden uit het verleden geen garanties bieden voor de toekomst hebben veel voorbeelden laten zien dat het samenvoegen van scholen of banken eerder een verslechtering dan een verbetering is. "Denk aan de goede naam van de TU Delft Het is nu al zo gesteld dat het College van Bestuur weinig feeling heeft met de werkvloer, dat zal met de fusie veel minder worden" All three universities are internationally well- respected, each for their research & education in specific fields. This individuality is an asset that we should try to keep. It is our identity in the academic world. Merging the three universities will have a severe negative impact and it will take years to recover from this. Our own research group ("kite power") is linked to the TU Delft in all publications and media appearances. I have witnessed other mergers of universities, for example, of Karlsruhe University with the Forschungszentrum Karlsruhe, which are now called Karlsruhe Institute of Technology (KIT) with a Campus South and a Campus North. But in this case, the two institutions were very close together (effectively in one city) and had two different missions, the one being a university and the other one being a research center (originally for nuclear research). This was a healthy combination for a merger. But with Leiden, Rotterdam and Delft, the situation is different.

12 Ik hoop dat men beslissingen neemt vanuit het oogpunt van een instituut zijnde een universiteit en niet zijnde een bedrijf. De focus op de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek en het verzamelen van kennis binnen dit instituut, met als doel een betere samenleving mogelijk te maken, heeft wat mij betreft prioriteit over inhoudsloze doelen als het 'verhogen van de ranking' of het aantrekken van zoveel mogelijk studenten en onderzoekers. doe dit niet Merging three universities with so many differences should not be money driven. If the universities are going to merge, there must be a really good reason to do it so. "niet fuseren, Delft heeft een ijzersterke naam in de wereld. De fusie zou een enorme vernietiging zijn van kapitaal (alleen al de merknaam ""TUDelft""). Dit is een enorme afschrijving op GoodWill. Het is hoogst onwaarschijnlijk dat een fusie waarde creeert. Hiervoor zijn er in het verleden talloze voorbeelden ten noemen (zoals InHolland als recent voorbeeld)" als er een fusie komt moeten de CvB's van de drie universiteiten vervangen worden. Huidige CvB's mogen geen enkele rol spelen in de nieuwe organisatie. "Het is totale waanzin om een fusie aan te gaan omdat vanwege een tel- technische reden de drie universiteiten dan gezamelijk hoger op een ranglijst komen te staan. Het moet om de inhoud gaan en niet om cosmetica. Het feit dat dit niet evident is aan de drie CvB's laat zien hoe gemakkelijk het is om als manager te vergeten waar het nu eigenlijk om gaat." "Wij moeten mederwerkers ontslaan. Het is dieptriest om te moeten lezen dat we tijd, en (consultant) geld verspillen aan dit waanidee. Deel de score in de ranking door het aantal medewerkers, en een kind begrijpt dat de ranking niet werkelijk verbetert door een fusie." Dat ze misschien niet hun bestaansrecht moeten ontlenen aan al die domme veranderingen Dat samenwerking meer moet zijn dan alleen window- dressing. "- faculteiten zijn gefuseerd (geweest), bijv. IO en WB, en dat heeft niet tot samenwerking geleid. denken dat fusie tot samenwerking leidt is onzin. - Als er andere voordelen zijn dan ranking (wat op zich zwaar onvoldoende is voor fusie) dan moet je die beter communiceren." Good if planned properly "- Een betere internationale ranking alleen bereikt door schaalvergroting voegt niets toe - In deze tijd geeft een duidelijk profiel 'smoel' aan de naam van de universiteit: Delft voor techniek, Rotterdam voor economie, en Leiden voor? - Overlap in onderwijs- onderdelen kan ook worden opgevangen in landelijke samenwerkingsinitiatieven zoals het MasterMath programma voor wiskundeonderwijs. - Delft en Leiden staan veel te ver van elkaar af." Don't just think about the costs of merging or operation. Think about the quality of the working environment and the stress that employess will be under during merging. "Het CvB doet er beter aan om aan te sturen op een plezierig werkklimaat voor medewerkers en studenten. Dat is op de lange termijn vele malen belangrijker dan door gegoochel met cijfers te proberen een hogere plek op de internationale ranglijsten te proberen te krijgen."

13 "Doe het niet, de bureaucratie zal vreselijk toenemen. De TUDelft is internationaal erg goed bekend. Onze keurmerken dreigen we op deze manier te verliezen. Leiden zie ik an sich wel zitten, maar Rotterdam absoluut niet. De wiskunde opleidingen in Leiden en Delft hebben al een uitgebreide samenwerking. vriendelijke groeten" Het is nu heel erg een top- down opgelegde beslissing met weinig relevante impact op veel plaatsen op de werkvloer Een fusie is geheel onnodig, gaat veel geld kosten, gaat veel tijd kosten en zal compleet niets opleveren ten opzichte van de huidige situatie. Ga er vanuit de berekeningswijze van de internationale ranglijst op het moment van fusie net weer veranderd zijn, waardoor splitsing dan leidt tot een hogere plaats voor een van de partners. De bestaande samenwerkingen stimuleren en er meer aandacht aan schenken. Collaboration among universities is not necessarily carried out by merging universities. In case of the financial support from the government or other sources, merging may be an easy option to attract sponsors' attention, but under the condition of the existence of TU Delft. I came to work here because of TUDelft, and am still proud of being an active part of the university. Erasmus and Leiden universities simply do not bring the joy and satisfaction to my emotion. If this merger happens, TU Delft stands to loose more from it. The name 'TU Delft' has been around for a long time and should remain so. Its a brand and a pretty successful one at that. You don't destroy a successful brand. In short term it might make economic sense but in long term it certainly does not. Wat is het probleem waarvoor de fusie een oplossing is (groter is niet automatisch beter of sterker, wel extra managementlaag)? Dit is een onzinnig idee. Grotere universiteiten zijn niet per se beter. De merknamen verdwijnen, en ze zijn allemaal sterk nu. Er is nauwelijk aansluiting tussen de universiteiten. En zo verder. Na de IDEA League, de samenwerking met Chinese universiteiten, de 3TU nu dit. Allemaal niet geslaagd. De sterkte moet van binnen komen! het is een onzalig plan dat, gegeven de argumenten die tot nu toe zijn gegeven, op verkeerde aannames berust. NB: studies uit verschillende vakgebieden, ondermeer mijn eigen vakgebied van woningcorporaties, heeft aangetoond dat fusies meer kost dan opbrengt, voor de klant vooral ongenoegen en verlies aan kwaliteit betekend en dat culturele verschillen tot jaren na de fusie voor onwerkbare situaties zorgen. Werk liever samen wanneer nodig, dat gebeurt al vaak, maar kan gefaciliteerd worden door bijvoorbeeld voorzieningen te delen (onderzoekslaboratoria centraal wanneer kan). Voor Delft kan dat ook met Eindhoven, Wageningen en Twente. Niet fuseren, wel samenwerken. Bedenk goed dat de cultuur en het netwerk van elk van de universiteiten heel verschillend zijn. En dat is heel goed! Ieder z'n specialisme. Schaalvergroting is niet altijd een oplossing voor kwalen. Ooit was "Delft- first" zeer belangrijk. Wat blijft daar van over?

14 Niet doen. "A merger is not a prerequisite for collaboration. I find the reasoning this merger rather whimsical and ridiculous. 1.) All three universities already enjoy a tremendous reputation internationally. Merging three good universities will not automatically yield an excellent institution. If nothing else, the executive board will find itself part of a massive bureaucratic behemoth that is completely out of touch with whats happening in the student body and amongst academic staff. 2.) A merger makes sense if all these universities are in the same neighbourhood. This is not the case. How does a merger between universities in 3 different cities benefit a student? Would the NS consider offering free travel to international students that are registered at TU Delft and wish to take courses at Leiden? If such shared courses are indeed possible, unless logistics are worked out, it will not be beneficial. If no such shared courses are planned, the merger is an exercise in futility. 3.) Researchers at these three universities need to collaborate at an intellectual level. For this, a platform is necessary that makes it easy for them to interact, share their work and ideas, and build on them together. I don't believe a merger is the answer to this. Spend the money on setting up a better platform for these universities to interact. 4.) I believe that the best work comes out of tightly knit institutions. These are places where everyone knows what their neighbour is working on, and the university knows in which direction it is headed. The TUDelft in its present form is sensitive to student and academic staff needs. I am unsure if this will be the case if the board decides to go ahead with a merger. 5.) In the academic community, it is well known that rankings are not effective indicators of an institution's academic quality. To improve effectiveness, the board must consider measures to improve funding for research projects, increase the overall quality of education, and reduce the amount of bureaucracy in the system. However, since the board is obsessed with the TU's ranking, I should say this - The TU's ranking will improve only when you stop focussing on improving the rank, and instead focus on improving quality, and decreasing red tape." Fusie maakt alleen maar meer managementlagen en de schaalvergroting zal de kwaliteit van onderzoek en onderwijs niet verhogen, eerder verlagen. "Onderbouw eerst eens wat de voordelen van smaenwerking zijn buiten een hogere ranking. Wat hebben we er inhoudelijk aan? Maak dan ook meteen helder hoe voorkomen wordt dat er alleen maar meer bureaucratie komt." Probeer niet geld uit te sparen door diensten te centraliseren. De vele recente pogingen in die richting in bijv scholen/zorg leiden slechts tot hogere kosten en slechtere service. Probeer alleen de kansen en sterkten te vermeerderen/vergroten. Dat is voordeliger dan trachten geld te sparen bij een fusie. Wetenschappelijk onderzoek en onderwijs is gebaat bij een multi- disciplaire aanpak om kennis over complexe fenomenen te ontwikkelen en aan te bieden. Samenwerking kan dit mogelijk maken. Samenwerking zal, mits op de werkvloer gericht en goed georganiseerd, het beeld van Nederland als kennisland versterken. Hierdoor kunnen we voor internationale kenniszoekers aantrekkelijker worden. "Op wetenschappelijk gebied wordt al heel veel samengewerkt. Vaak zijn dat losse samenwerkingen bij een enkel onderzoek of bij het maken van publicaties. Het CvB kijkt alleen naar formele samenwerkingen. Een wetenschapper kijkt daar echter niet naar. Deze kijkt inhoudelijk: waar zitten

15 collega's waarmee ik inhoudelijk kan samenwerken. Men kijkt in de regel niet naar formele samenwerkingsverbanden. Bij onderwijs ligt formele samenwerking meer voor de hand dan voor onderzoek." Schaalvergroting leidt tot meer bureaucratie, en kost uitendelijk meer geld. Delft University of Technology (TUD) is an academic environment with focus on technological related research. A merge with Leiden University and Erasmus University Rotterdam would diverge the attention of TUD from focusing on technology advances. De universiteit zou veel te groot worden en daarmee niet efficiënt meer functioneren. De rede voor een fusie is niet wetenschappelijk gedreven maar economisch. Wetenschappelijk wordt er al lang (internationaal) samengewerkt en daar is een fusie niet voor nodig. De naam TU Delft moet je niet verkwanselen! Voer geen onnodige veranderingen door zonder duidelijke, voor ieder herkenbare, toegevoegde waarde, concentreer op samenwerking en taakverdeling waar wel duidelijk toegevoegde waarde is, bij voorkeur zonder veranderingen in de organisatie. in het bedrijfsleven zijn dergelijke mega- fusies zelden succesvol. Het loont om daar naar te kijken vooraleer dergelijke verstrekkende beslissingen zonder duidelijke voordelen te nemen Als stijgen op internationale lijstjes een doel op zich wordt in plaats van wat aan die lijstjes ten grondslag ligt (kwaliteit en relevantie van onderzoek en onderwijs), dan is het CvB net zo slecht bezig als een bankier die winst belangrijker vindt dan de producten die hij beheerd. "hou op met grootheidswaanzin kwaliteit wordt nu al steeds meer uit het oog verloren en politiek spel is steeds bealngrijker" Groot is niet synoniem met beter.. zorg voor een goede mix tussen bescheiden optreden en ambitie naar buiten. Als identificatie figuur iemand hooge academische waardering - geen grijze ambtenar zoals van den Berg. Kwantiteit is geen Kwaliteit Niet doen! Stimuleer samenwerking aan de basis: top- down werkt niet. Verzin eventueel een gezamelijk logo om naar buiten toe naast het eigen logo te zetten om de band weer te geven. (Dan zou Holland Universities (meervoud) een samenwerkingsnaam kunnen zijn.) More collaboration would improve the cientific achievements of all universities but merging would mostly cost the good names of all of them in the areas that they have already succedeed. The Executives board should really take this into account Tijd besteden aan zinniger zaken svp Dont destroy a good existing University for cost reasons

16 Kijk nog eens naar Harvard en MIT: 7 km van elkaar verwijderd, twee "wereldmerken". Niemand haalt het in zijn hoofd om die te gaan mixen. Focus niet alleen op de voordelen, maar ook hoe je de nadelen kunt aanpakken om er voordelen van te maken. "Samenwerking tussen universiteiten is goed en zorgt voor meer kansen, maar een fusie brengt ook zijn kosten met zich mee en maakt de organisatie veel minder transparant. Ik denk dat het ophalen van geld via bv. subsidies ook zonder fusie kan en prima door onderzoekers zelf geregeld kunnen worden. Wat verbeterd zou kunnen worden zijn de samenwerkingsmogelijkheden per discipline." Kijk naar InHolland. Schaalvergroting leidt tot niveauverlies. Bovendien worden internationale rankings geschaald met de omvang van de universiteiten. Doorgaans presteren ook daar de kleinste universiteiten het beste. doe het nou niet Laat dit heilloss idee varen. het karakter van de TU Delft als ONTWERP instituut gaat geheel verloren. De knecht wordt meester In mijn vakgebied heeft de TU Delft een grote reputatie, het zal lang duren voordat een nieuwe naam internationaal geaccepteerd is. NIET Fuseren! Kijk naar de onderzoeken van de fusies tussen ziekenhuizen. Laatste conclusie: efficientie is verbeterd niet dankzij maar ondanks de fusie. Doe het niet A merger will not solve the problems that this university has. Rather, the process and subsequent decisions will increase the frustration with the staff. I know of several people who have already left and/or are making preparations for doing so. By having a high level of uncertainty for stuff, we are loosing a lot of potential, goodwill and essentially excellence. Niet doen. Een eventuele fusie moet volledig bottum- up gebeuren, dus er moet alleen over een fusie gedacht worden als er al zoveel kleine samenwerkingen zijn dat er al een praktische fusie is. Wanneer een fusie op top- niveau wordt gearrangeerd, betekent dat alleen een extra management- laag, die weinig toegevoegde waarde heeft. Verder is kleinschaligheid, zeker in het onderwijs, vaak beter dan grote schaal. Kijk goed naar de rampzalige gevolgen van grootschalige fusien in het HBO... "Samenvoegingen bij HBO en MBO gaven in het verleden alleen maar bureaucratie en kwaliteitsverlies. Managers moeten beslissingen nemen en doen dat vaak zonder kennis van zaken door de afstand met de werkvloer. Nauwere samenwerking is ok. Samenvoeging niet."

17 This merge makes no sense. Cooperation is already very good, and the buildings/facilities in Roterdam, Leiden and Delft will not be moved. So I see no point in merging, other than reducing administrative costs. However, since I believe this will decrease the efficiency, I am not in favour of the merge. Realiseer je dat de reputatie van TUD buiten nederland velen malen groter is dan binnen nederland. En dat deze reputatie vooral door de typische Delfste faculteiten als bouwkunde, Lucht- en Ruimtevaart, civiele techniek en IO komen. En vraag je eens af waarom deze reputatie niet in de ranking terug te vinden is. TNW, kwalitatief een zeer goede kwaliteit, goed voor de ranking, maar is inwisselbaar met vele TNW faculteiten elders op deze wereld. Dat geld niet voor bovengenoemde faculteiten die Delft uniek maken. think twice Pas op de waarde van handelsmerk 'Delft' in de technische wereld "Ideally, I don't like the idea of merging Technical with Non- Technical Universitiess, specially so distributed in space. That is why I would normally not see this as desirable. However, I do understand the current state of financial affairs. And it is money that makes the world go around. So, if this is motivated by financial reasons, it is a necessary and bearable sacrifice." Houd het contact met de werkvloer Such a merger will mean loss of identity for staff and participants of all three (very fine) universities. Let them remain individual. begin er niet aan "- verbondenheid van onderwijs en onderzoek vraagt dat deze op 1 lokatie dient te geschieden per vakgebied - Delftse ingenieursopleidingen zijn voor studenten aantrekkelijk - fusie is niet noodzakelijk voor goede samenwerking - besturen kunnne samenwerking ook vanuit de bestaande samenwerking vormgeven, denk aan Medical Delta - Cultuurverschillen zijn erg groot, IT systemen sluiten niet op elkaar aan." "Aantal bestuurslagen zeker NIET vergroten! (is reeds teveel: WP - > sectiehoofd - > afdelingshoofd - > decaan - > CvB. Consistent handelen aan de hand van beleid/beslissingen van deze verschillende niveaus is al ONMOGELIJK.)" "Doe het ABSOLUUT NIET! De TU Delft is een begrip en dat begrip zal volledig verdwijnen bij een fusie. De trots op en binding met onze universiteit is iets wat ons helpt accepteren dat er weinig groeimogelijkheden zijn en dat de salarissen belachelijk zijn, vergeleken met het bedrijfsleven. Als deze trots en binding verdwijnt, zie ik geen reden meer om in Delft te blijven werken en niet ergens anders onderzoek te gaan doen." "too much bureaucracy already - even more unworkable/unproductive ideas even more distance between management and staff good names (brand) of three universities wasted TU Delft has almost no overlap with Leiden or Erasmus - insignificant cost savings, rather the opposite - 3+ campuses will increase costs loss of focus, loss of profile"

18 "Delft is een begrip binnen verscheidene vakgebieden. Voor Leiden en Rotterdam geldt wellicht hetzelfde, maar daar ben ik minder goed van op de hoogte. De naam Delft is veel belangrijker dan lijstjes met aantal publicaties. Die lijstjes leven vooral bij bestuurders. Goede onderzoekers en studenten kiezen op basis van een goede naam zoals Delft die heeft." It is damn hard to realize project with very questionable short term results, but probably good for future. Onze beta identiteit gaat zo nog verder verloren. "NIET DOEN! Een eigen identiteit is belangrijk voor een universiteit. Elk van de 3 uni's heeft een duidelijke eigen identiteit en naamsbekendheid. Versterk je op deze vlakken! TU Delft moet voor een top technische universiteit staan, Leiden voor top rechten, en Rotterdam voor economie. Samenwerken kan, ook financieel, zonder te fuseren onder een naam! Blijf 3 aparte universiteiten, met elk een apart gezicht en een aparte naam. Dat heeft veel meer aantrekkingskracht op goede studenten en wetenschappers, en is ook voor het publiek veel herkenbaarder." Nergens voor nodig, kwaliteit heeft niets te maken met grootheid. Harvard en Oxford doen het met veel minder studenten dan de beoogde Act wisely and do what feels right. :) "De bekendheid van de universiteit is een zeer lang opgebouwde reputatie. Dit gooi je weg door een fusie. Daarnaast zijn fusies niet altijd beter. InHolland staat sinds de fusie zeer slecht bekend." "A merge would cause the loss of reputation for the 3 universities involved. These 3 universities have different research scopes among them, I think that is the main reason there is more collaboration with other universities than between them. Most of the courses in the 3 universities are different because the studies they have are also different. Some other way of interaction between these universities must be found but the change of name will cost more in the reputaction than the fuision." "- TU Delft heeft internationaal een goede naam Deze zal verloren gaan - Fusie zal niet leiden tot bezuiniging en juist extra overhead creeren. Er komen weer meer bestuurders en ondersteuned personeel bij ten koste van wetenschappelijk personeel - Fusie en bijbehorende bezuinigingen en beoogde samenwerkingen zal niet goed werken zolang alles op 3 lokaties blijft - Zal ook het 3TU gebeuren nadelig beinvloeden - Je bent beter af om bepaalde opleidingen te concentreren in een van de 3 universiteiten (alle natuurkunde naar Delft, alle Chemie naar Leiden etc)" Beter focussen op een excellente, kleinschalige universiteit, waar ruimte is voor initiatieven en "eigen" ondernemerschap, dan een middelmatige, grootschalige universiteit met bijborende beklemmende bureaucratie, managementlagen en overhead. "- Geen goed idee om de naam van de TU Delft te verliezen. - Fusie betekent meer geld naar bestuurslagen en minder naar onderzoek en onderwijs" "Tot nu toe is er door de woordvoerders van de universiteiten (in ieder geval in de media) de nadruk op gelegd dat een fusie zal leiden tot een stijging in de academische ranking ('lijstjes'). Dan gaan mijn

19 nekharen overeind staan, want dan komt het dus neer op een boekhoudkundige truc: 'we tellen al onze wetenschappelijke output op en dan stijgen we.' Terwijl er dan in Nederland niet daadwerkelijk méér of beter onderzoek gedaan wordt. Ik kan me voorstellen dat er redenen zijn om te fuseren, om het onderzoek en het onderwijs te versterken, maar dan wil ik die graag horen. Wel heb ik mijn twijfels bij een dergelijke fusie; in het bedrijfsleven worden beloofde/verwachte synergievoordelen bij fusies bijna nooit gehaald. Ik moet hele zwaarwegende argumenten horen voor een fusie voor ik snap waarom men dit risico wil nemen. Je zet nogal wat op het spel. En dan wat betreft de naam: als de Universiteit Leiden niet bereid is van naam te veranderen is dat voor mij als medewerker van de TU Delft een teken voor twee dingen. Ten eerste, de fusie- universiteit zou wel eens de nadruk kunnen gaan leggen op historie en imago, terwijl de TU Delft (ondanks de historische basis) een duidelijk vooruitkijkende instelling is. We zijn tenslotte een universiteit van ingenieurs: we willen niet alleen verklaren, we willen ook verbeteren. De slogan is niet voor niks 'Challenge the Future.' Ten tweede: als men in Leiden niet bereid is van naam te veranderen ziet men daar kennelijk geen strategische voordelen van samenwerking, in ieder geval niet genoeg om het zeer van afscheid nemen van de eigen naam te compenseren. De TU Delft heeft ook een zeer goede naam, zeker op het gebied van technologie, maar als er zwaarwegende redenen zijn voor samenwerking met andere universiteiten dan moeten we daar misschien naar kijken. Maar dan wil ik ook weten dat die andere universiteiten er op dezelfde manier inzitten: dat ook zij voordelen zien van samenwerking, dat ook zij bereid zijn iets in te leveren om samen verder te komen. Dat het niet een verkapte overname wordt. Kortom, samenwerking: als er hele duidelijke strategische (en niet boekhoudkundige) voordelen te halen zijn: misschien. Maar dan wel op basis van gelijkwaardigheid. En als de andere partners dat niet willen, dan niet." "Waarom fuseren Harvard en MIT niet...? Omdat ze te groot worden en hun naam zal kosten. Het zal daarnaast geen voordelen voor financiering geven. En ook voor extra management lagen zorgen. Zodat afstand tussen bestuur en werknemers groter wordt." Niet doen, de voordelen wegen niet op tegen de nadelen Reken je niet rijk; grote fusies zijn achterhaald, kijk maar hoe het met het HBO is afgelopen. Werk uitsluitend samen op basis van inhoud en kwaliteit. The reason I've chosen TUDelft to study my PhD is its technical background, research projects in technical fields and high ranking in the world universities. If merge happens Delft wont be the same place anymore. The university will lose high rankings and the good name. I think if there is going to be a merger, it should be done through democratic ways. Just let employees (and students?) vote whether they would like the merger to happen. I do not like the idea of a few people (executive board members) making such an important decision. Delft has a good name among the technical universities and it'll be a pitty if we lose it. Besides, you don't need merging for collaboration, and if it was beneficial, other big names would merge as well. collaboration is already not promoted with the TU, employees too often do not know each other and each other's work. should we not first start at this level? Warsheid van eigenbelang

20 "Wat mij betreft hebben de drie universiteiten los van elkaar een grote naam op zeer verschillende gebieden, er is weinig overlap tussen de specialiteiten. Daarom zie ik op wetenschappelijk front weinig moois in een fusie, terwijl dat juist de voornaamste reden zou moeten zijn." In wiens belang is een fusie? Ik zou de faculteit architectuur juist liever willen afsplitsen. De naam TU Delft (maar ook Leiden en Erasmus) weggooien is pure kapitaalvernietiging. Zie ook het interessante artikel van Bastiaan Bommelje in de NRC van augustus en de reactie van het adviesburo dat deze fusie onderzoekt. Dat rapport zou toegankelijk moeten zijn voor medewerkers, want ik begrijp werkelijk niet wat een fusie voor voordelen heeft. Hopelijk overtuigt dit onderzoek mij wel. Megalomania always fails at some point in time with disastrous consequences. Delft University is big enough and has a good reputation. Still, there are many examples where Delft University can (significantly) improve its corporate identity. A merger with other universities does not make any sense, unless when the objective is to use such a merger as an excuse and smoke screen. Stop with this non- sense and leave us in peace to do our work. There is nothing worst for somebody who has work to do than somebody who has nothing to do. To put it in a different way: a good management is one that nobody notices. Een grotere universiteit is niet per see een betere universiteit "Hoewel de theorie moeilijk te weerleggen valt dat drie is (lang leve de basisschool), en de verwachting wordt geuit dat de kwaliteit van de drie afzonderlijke universiteiten tezamen tot internationale topprestatie zullen L/leiden, mag ik hopen dat de kwaliteit van het hoger onderwijs die de leden van de colleges van bestuur heb genoten, voldoende was om duidelijk te maken dat deze gedachte niets zegt over de praktijk. De toekomst (en kwaliteit) van elke universiteit is grotendeels afhankelijk van de studenten die zij opleiden en in dienst nemen. De prioriteit zal dus altijd moeten liggen bij het verbeteren en verzorgen van de kwaliteit van het onderwijs dat geleverd wordt. Deze filosofie lijkt ondergeschikt te worden gesteld aan de op het oog aantrekkelijke financiële voordelen. Het is echter simplistisch om te denken dat het samenvoegen van universiteiten an sich al zorgt voor beter onderwijs. Aangezien ik als zojuist afgestudeerde geen enkele behoefte heb gehad aan meer samenwerking tussen andere universiteiten, maar juist de lasten heb ondervonden van de vele opleiding binnen een universiteit die onderling met elkaar moeten concurreren op het gebied van inschrijvingen, lesmateriaal, financiën en docenten, zie ik weinig op het gebied van onderwijs weinig voordelen in de fusie." De TU delft is een veel betere werkgever dat de Leidse Universiteit. De faciliteiten op de werkvloer in Leiden zijn vaak ver onder de maat (in ieder geval in de Sociale wetenschappen). Samenwerking kan voor Delft alleen maar betekenen dat er veel geld richting Leiden gaat verhuizen. Kijk heel goed naar wat het personeel wil. "Dergelijke fusies zijn in het verleden altijd mislukt, zeker als ze van bovenaf worden opgelegd. Overigens ben ik van mening dat de 'harde knip' moet worden afgeschaft. Het is nu al duidelijk dat veel studenten hierdoor (onnodig) vertraging oplopen" doe het niet!

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur M. Zander MSc. Eerste begeleider: Tweede begeleider: dr. W. Waterink drs. J. Eshuis Oktober 2014 Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

150 ECG-problemen (Dutch Edition)

150 ECG-problemen (Dutch Edition) 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse Click here if your download doesn"t start automatically 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse 150 ECG-problemen

Nadere informatie

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition)

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt.

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt. Don t you worry There s an eternity behind us And many days are yet to come, This world will turn around without us Yes all the work will still be done. Look at ever thing God has made See the birds above

Nadere informatie

My Inspiration I got my inspiration from a lamp that I already had made 2 years ago. The lamp is the you can see on the right.

My Inspiration I got my inspiration from a lamp that I already had made 2 years ago. The lamp is the you can see on the right. Mijn Inspiratie Ik kreeg het idee om een variant te maken van een lamp die ik al eerder had gemaakt. Bij de lamp die in de onderstaande foto s is afgebeeld kun je het licht dimmen door de lamellen open

Nadere informatie

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wat mij gelijk opviel is dat iedereen hier fietst. Ik vind het jammer dat iedereen

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition)

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C. Huizinga-Arp Click here if your download doesn"t start automatically Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C.

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

Free Electives (15 ects)

Free Electives (15 ects) Free Electives (15 ects) Information about the Master RE&H (and the free electives) can be found at the following page: http://www.bk.tudelft.nl/en/about-faculty/departments/real-estate-and-housing/education/masterreh/free-electives/

Nadere informatie

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten.

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. The Effect of Difference in Peer and Parent Social Influences on Adolescent Alcohol Use. Nadine

Nadere informatie

Empowerment project. Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal

Empowerment project. Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal Empowerment project Awasi Kenya Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal Empowerment*van* kinderen*in*kenia De#afgelopen#drie#jaren# hebben#we#met#steun#van#de# Rotaryclub##Rhenen: Veenendaal#een#

Nadere informatie

Socio-economic situation of long-term flexworkers

Socio-economic situation of long-term flexworkers Socio-economic situation of long-term flexworkers CBS Microdatagebruikersmiddag The Hague, 16 May 2013 Siemen van der Werff www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 Discussion topics and conclusions

Nadere informatie

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text.

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. 9006625806_boek.indd 1 31/08/16 15:26 1 6 test This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. living room kitchen bedroom toilet

Nadere informatie

Taco Schallenberg Acorel

Taco Schallenberg Acorel Taco Schallenberg Acorel Inhoudsopgave Introductie Kies een Platform Get to Know the Jargon Strategie Bedrijfsproces Concurrenten User Experience Marketing Over Acorel Introductie THE JARGON THE JARGON

Nadere informatie

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of:

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of: Document properties Most word processors show some properties of the text in a document, such as the number of words or the number of letters in that document. Write a program that can determine some of

Nadere informatie

Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesnt start automatically Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Duiding Strafuitvoering (Larcier

Nadere informatie

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NATUURLIJK SAMEN NATURALLY DUTCH. Koolhaas Natuurlijk is a typically Dutch company: Sober, with a clear vision and no-nonsense. That s what our customers may expect

Nadere informatie

Synergia - Individueel rapport

Synergia - Individueel rapport DOELSTELLING : Ensuring sufficient funding for projects in cost-generating departments of 16.04.2014 16.04.2014 13:53 1. Inleiding Deze inleiding is vrij te bepalen bij de aanmaak van het rapport. 16.04.2014

Nadere informatie

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesnt start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

3 I always love to do the shopping. A Yes I do! B No! I hate supermarkets. C Sometimes. When my mother lets me buy chocolate.

3 I always love to do the shopping. A Yes I do! B No! I hate supermarkets. C Sometimes. When my mother lets me buy chocolate. 1 Test yourself read a Lees de vragen van de test. Waar gaat deze test over? Flash info 1 In the morning I always make my bed. A Yes. B No. C Sometimes, when I feel like it. 2 When I see an old lady with

Nadere informatie

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition)

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Ron Schipper Click here if your download doesn"t start automatically Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit

Nadere informatie

De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition)

De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition) De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition) Dick Bouman Click here if your download doesn"t start automatically De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition) Dick Bouman De ondernemende psychotherapeut

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas University of Groningen Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

Memo Academic Skills; the basis for better writers

Memo Academic Skills; the basis for better writers Memo Academic Skills; the basis for better writers With the rise of broader bachelor degrees and the University College, Dutch universities are paying more attention to essays and other written assignments.

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Vraagzinnen: Je kunt in het Engels vraagzinnen maken door vaak het werkwoord vooraan de zin te zetten. Bijv. She is nice. Bijv. I am late. Bijv. They are

Nadere informatie

This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact.

This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact. This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact. Subject: 1010 De houdernaam voor #domeinnaam# is veranderd / Registrant of #domeinnaam# has been changed

Nadere informatie

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum Ontpopping Veel deelnemende bezoekers zijn dit jaar nog maar één keer in het Van Abbemuseum geweest. De vragenlijst van deze mensen hangt Orgacom in een honingraatpatroon. Bezoekers die vaker komen worden

Nadere informatie

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD

Nadere informatie

Talentmanagement in tijden van crisis

Talentmanagement in tijden van crisis Talentmanagement in tijden van crisis Drs. Bas Puts Page 1 Copyright Siemens 2009. All rights reserved Mission: Achieving the perfect fit Organisatie Finance Sales Customer Engineering Project management

Nadere informatie

Resultaten. Harm Hospers

Resultaten. Harm Hospers Resultaten Harm Hospers Doelen? Gemotiveerde en getalenteerde internationale studenten interesseren en selecteren voor LAS Studenten een breed, open curriculum bieden, met bijzondere aandacht voor academische

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

A2 Workshops Grammatica Toekomst

A2 Workshops Grammatica Toekomst Bestuderen Future Simple Normaal Hoe maak je de Future Simple? We beginnen met een rijtje voorbeelden. I will stay You will stay He will stay She will stay He will stay It will stay We will stay You will

Nadere informatie

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ EXPLANATORY NOTES TO THE LEGAL MERGER PROPOSAL Het bestuur van: The management board of: Playhouse Group N.V., een naamloze Vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam,

Nadere informatie

9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training

9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training 9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training In 9 dagen jezelf volledig op de kaart zetten Je energie aangevuld en in staat om die batterij op peil te houden. Aan het eind heb jij Een goed gevoel in je

Nadere informatie

Vergaderen in het Engels

Vergaderen in het Engels Vergaderen in het Engels In dit artikel beschrijven we verschillende situaties die zich kunnen voordoen tijdens een business meeting. Na het doorlopen van deze zinnen zal je genoeg kennis hebben om je

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

ALGORITMIEK: answers exercise class 7

ALGORITMIEK: answers exercise class 7 Problem 1. See slides 2 4 of lecture 8. Problem 2. See slides 4 6 of lecture 8. ALGORITMIEK: answers exercise class 7 Problem 5. a. Als we twee negatieve (< 0) getallen bij elkaar optellen is het antwoord

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

Profile visitors NRC Q

Profile visitors NRC Q NRC Media presents About NRC Q A unique concept Business news platform for ambitious people on the go Short, sharp articles with professional infographics Daily newsletter at 5.30am News updates via WhatsApp

Nadere informatie

Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2

Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2 Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2 Every day we see them during the commercial break: the best products in the world. Whether they are a pair of sneakers, new mascara or the latest smartphone, they all seem to

Nadere informatie

Buy Me FILE 5 BUY ME BK 2

Buy Me FILE 5 BUY ME BK 2 Buy Me FILE BUY ME BK Can you resist all those incredible products that all seem to be screaming: Buy Me! Every day we see them on TV during the commercial break: the best products in the world. How would

Nadere informatie

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Consultant Education Sick Pupils Educational Service Centre University Medical Centre The Netherlands

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE DUTCH THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE 4 0 0 W O R D S T O G E T S T A R T E D I N A N Y L A N G U A G E BY THE FOREIGN LANGUAGE COLLECTIVE Verbs Werkwoorden To be zijn I ik ben You jij bent He/She/It hij/zij/het

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Pascale Peters (Radboud Universiteit) Laura den Dulk (Universiteit Utrecht) Judith de Ruijter (A&O Consult)

Pascale Peters (Radboud Universiteit) Laura den Dulk (Universiteit Utrecht) Judith de Ruijter (A&O Consult) Mag ik thuiswerken? Een onderzoek naar de attitudes van managers t.a.v. telewerkverzoeken Pascale Peters (Radboud Universiteit) Laura den Dulk (Universiteit Utrecht) Judith de Ruijter (A&O Consult) Nederland

Nadere informatie

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other Dutch survival kit This Dutch survival kit contains phrases that can be helpful when living and working in the Netherlands. There is an overview of useful sentences and phrases in Dutch with an English

Nadere informatie

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Online Resource 1 Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Journal: Higher Education Authors: Anja J. Boevé, Rob R. Meijer, Roel J. Bosker, Jorien

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept 7 juni 2012 KNX Professionals bijeenkomst Nieuwegein Annemieke van Dorland KNX trainingscentrum ABB Ede (in collaboration with KNX Association) 12/06/12 Folie 1 ETS

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability The role of mobility in higher education for future employability Jim Allen Overview Results of REFLEX/HEGESCO surveys, supplemented by Dutch HBO-Monitor Study migration Mobility during and after HE Effects

Nadere informatie

Comics FILE 4 COMICS BK 2

Comics FILE 4 COMICS BK 2 Comics FILE 4 COMICS BK 2 The funny characters in comic books or animation films can put smiles on people s faces all over the world. Wouldn t it be great to create your own funny character that will give

Nadere informatie

Meet your mentor and coach

Meet your mentor and coach Young Professional Program The importance of having a mentor in business Meet your mentor and coach What do Larry Page, and Steve Jobs have in common? They ve all received guidance from mentors. Yes even

Nadere informatie

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet. Expert at a distance Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.nl Working together for education

Nadere informatie

Maagdenhuisbezetting 2015

Maagdenhuisbezetting 2015 Maagdenhuisbezetting 2015 Genoeg van de marktwerking en bureaucratisering in de publieke sector Tegen het universitaire rendementsdenken, dwz. eenzijdige focus op kwantiteit (veel publicaties, veel studenten,

Nadere informatie

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition)

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Ron Schipper Click here if your download doesn"t start automatically Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

Interaction Design for the Semantic Web

Interaction Design for the Semantic Web Interaction Design for the Semantic Web Lynda Hardman http://www.cwi.nl/~lynda/courses/usi08/ CWI, Semantic Media Interfaces Presentation of Google results: text 2 1 Presentation of Google results: image

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 2.1: My family Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: brother, sister, cousin, mother, father, aunt, uncle, grandmother,

Nadere informatie

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder?

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Paul Louis Iske Professor Open Innovation & Business Venturing, Maastricht University De wereld wordt steeds complexer Dit vraagt om

Nadere informatie

Quick start guide. Powerbank MI Mah. Follow Fast All rights reserved. Page 1

Quick start guide. Powerbank MI Mah. Follow Fast All rights reserved. Page 1 Quick start guide Powerbank MI 16.000 Mah Follow Fast 2016 - All rights reserved. Page 1 ENGLISH The Mi 16000 Power Bank is a very good backup option for those on the move. It can keep you going for days

Nadere informatie

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14)

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14) Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of (09.09.14) Content: 1. Requirements on sticks 2. Requirements on placing sticks 3. Requirements on construction pallets 4. Stick length and

Nadere informatie

Academisch schrijven Inleiding

Academisch schrijven Inleiding - In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren Algemene inleiding van het werkstuk In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze Om deze

Nadere informatie

1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord

1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord FUTURE TENSE ( TOEKOMENDE TIJD ) Hoe? 1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord Wanneer? Ad 1. Als iets in de toekomst zal gebeuren

Nadere informatie

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Nadere informatie

IDENTITEIT IN DE METHODE?

IDENTITEIT IN DE METHODE? 74 IDENTITEIT IN DE METHODE? ONDERZOEK DOOR EEN LERAAR IN OPLEIDING Bram de Muynck en Esther Langerak 75 Van lectoraten wordt gevraagd om ook studenten te betrekken bij onderzoek. Dit gebeurt bij het lectoraat

Nadere informatie

Profileren met open en online onderwijs

Profileren met open en online onderwijs Profileren met open en online onderwijs Keuze MOOC platform - op weg naar succes Ulrike Wild, WageningenUR If we will speak of MOOCs over 5 years, we don't know. But there will be a legacy and lasting

Nadere informatie

Expertise seminar SURFfederatie and Identity Management

Expertise seminar SURFfederatie and Identity Management Expertise seminar SURFfederatie and Identity Management Project : GigaPort3 Project Year : 2010 Project Manager : Albert Hankel Author(s) : Eefje van der Harst Completion Date : 24-06-2010 Version : 1.0

Nadere informatie

A2 Workshops Grammatica Heden

A2 Workshops Grammatica Heden Bestuderen Present Simple Normaal Hoe maak je de Present Simple? Kijk eerst maar even naar het volgende rijtje. I You He She It We You see see sees sees sees see see They see Je ziet dat het heel eenvoudig

Nadere informatie

GROEPSTOEBEHOREN. Wat doen leden van een evangelische gemeente wanneer zij spanning ervaren tussen individualiteit en groepstoebehoren?

GROEPSTOEBEHOREN. Wat doen leden van een evangelische gemeente wanneer zij spanning ervaren tussen individualiteit en groepstoebehoren? INDIVIDUALITEIT EN GROEPSTOEBEHOREN Wat doen leden van een evangelische gemeente wanneer zij spanning ervaren tussen individualiteit en groepstoebehoren? Individuality and membership of a group What do

Nadere informatie

Relationele Databases 2002/2003

Relationele Databases 2002/2003 1 Relationele Databases 2002/2003 Hoorcollege 4 8 mei 2003 Jaap Kamps & Maarten de Rijke April Juli 2003 Plan voor Vandaag Praktische dingen 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5. SQL Aantekeningen 2 Tabellen. Theorie

Nadere informatie

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen?

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? De firewall van de Speedtouch 789 (wl) kan niet volledig uitgeschakeld worden via de Web interface: De firewall blijft namelijk op stateful staan

Nadere informatie

In the classroom. Who is it? Worksheet

In the classroom. Who is it? Worksheet In the classroom 1 Lees wat de meester doet als hij s morgens op school komt. Lees ook wat een leerling doet. Wie van de twee doet het meest voordat de les begint? First, I go to my desk and take out my

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag

Programmaoverzicht Bachelor Open dag Programmaoverzicht Bachelor Open dag 11 2017 Ronde en tijd Openingsronde 09.00-09.30 uur Sessies en activiteiten Waarom Tilburg University? Informatiesessie met de rector magnificus en een student van

Nadere informatie

De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en. Discrepantie

De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en. Discrepantie De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en Discrepantie The Relationship between Involvement in Bullying and Well-Being and the Influence of Social Support

Nadere informatie

Relationele Databases 2002/2003

Relationele Databases 2002/2003 Relationele Databases 2002/2003 Hoorcollege 4 8 mei 2003 Jaap Kamps & Maarten de Rijke April Juli 2003 1 Plan voor Vandaag Praktische dingen Huiswerk 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5. SQL Aantekeningen 2 Tabellen.

Nadere informatie

Innovatieve interactieve communicatiemiddelen in internationaal watermanagement

Innovatieve interactieve communicatiemiddelen in internationaal watermanagement Innovatieve interactieve communicatiemiddelen in internationaal watermanagement Delft, 8 maart 2012 Realistic wall of water ir. F.C. (Floris) Boogaard, (020) 606 32 50/06-51 55 68 26 e-mail: f.c.boogaard@tudelft.nl/

Nadere informatie

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR Read Online and Download Ebook WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR DOWNLOAD EBOOK : WEGWIJZER VOOR

Nadere informatie

Tim Akkerman - Head of Mobile

Tim Akkerman - Head of Mobile Tim Akkerman - Head of Mobile Emesa is the largest e-commerce company for searching, comparing and booking travel and leisure packages in the following categories: Holidays - Other accommodations - Hotels

Nadere informatie

Citation for published version (APA): Jambroes, M. (2015). The public health workforce: An assessment in the Netherlands

Citation for published version (APA): Jambroes, M. (2015). The public health workforce: An assessment in the Netherlands UvA-DARE (Digital Academic Repository) The public health workforce: An assessment in the Netherlands Jambroes, M. Link to publication Citation for published version (APA): Jambroes, M. (2015). The public

Nadere informatie