Jaarbericht VUmc Alzheimercentrum 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarbericht VUmc Alzheimercentrum 2011"

Transcriptie

1 Jaarbericht VUmc Alzheimercentrum 2011

2 Inhoud Voorwoord Voorwoord 3 Nieuws 4 Media 6 Patiëntenzorg 8 Onderwijs 9 Onderzoek 10 Promoties 12 Fondsenwerving 14 Organisatie 18 Colofon 19 Meest relevante artikelen 20 Geachte relatie, Was in het jaar 2010 de opening in aanwezigheid van Hare Majesteit een hoogtepunt; 2011 werd gekenmerkt door een aaneenschakeling van bijzondere gebeurtenissen en kleine en grotere doorbraken in de wetenschappelijke zoektocht naar een oplossing voor Alzheimer. Ons nieuwe centrum blijkt een broeikas van activiteit op gebied van zorg en wetenschap. Het concept van samensmelting van deze twee kernactiviteiten spreekt veel collega s en relaties aan, hetgeen geresulteerd heeft in een ongekend aantal bezoeken aan ons centrum uit binnen- en buitenland. MISSIE Het VUmc Alzheimercentrum streeft naar een leidende positie in zorg en onderzoek op het gebied van dementie, met name op jonge leeftijd. De missie is dementie bespreekbaar en behandelbaar te maken en uiteindelijk te genezen. VISIE Het is de visie van het VUmc Alzheimercentrum dat alleen door het koppelen van wetenschappelijk onderzoek aan patiëntenzorg de noodzakelijke vooruitgang kan worden geboekt in de strijd tegen dementie. Het VUmc Alzheimercentrum wil een belangrijke partner zijn in de multidisciplinaire zorgketen. Qua wetenschappelijke output was 2011 een topjaar met vier promoties en vele publicaties in de internationale literatuur, waarvan meerdere de pers haalden. Op therapeutisch gebied hebben we veel voortgang gemaakt met de ontwikkeling van een nieuwe medische voeding, waarover in 2012 meer bekend zal worden. Echter, zoals u weet bieden resultaten uit het verleden geen garantie voor de toekomst, dus strijden we onverminderd voort met alles wat we op wetenschappelijk gebied te bieden hebben. Hiervoor hebben we Uw steun ook in 2012 bijzonder hard nodig! Help ons Alzheimer de wereld uit te helpen. Hartelijke groet, Prof. dr. Philip Scheltens Directeur VUmc Alzheimercentrum en neuroloog Jaarbericht VUmc Alzheimercentrum 2011 pagina 2 pagina 3 Jaarbericht VUmc Alzheimercentrum 2011

3 Nieuws Philip Scheltens tot lid KNAW gekozen het bijzonder de gedragsneurologie en zal in de toekomst deze prijs voor zijn artikel Graph theoretical analysis VUmc en CHDR vullen elkaar aan op het gebied van De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen meer intensief met het VUmc Alzheimercentrum gaan of magneto-encephalographic functional connectivity in vroege fase geneesmiddelenonderzoek, zegt Geert (KNAW) heeft Philip Scheltens, hoogleraar cognitieve samenwerken. Per 1 juli is dr. John van Swieten van het Alzheimer s disease dat in 2009 in het tijdschrift Brain Jan Groeneveld. Hij is behalve neuroloog in VUmc neurologie en directeur van het VUmc Alzheimercentrum, Erasmus Ziekenhuis benoemd tot bijzonder hoogleraar werd gepubliceerd. Criteria die voor de prijs worden ook één van de research-directeuren van het klinisch tot lid gekozen. De nieuwe leden zijn op 26 september Genetica van preseniele dementie. Dit belangrijke gehanteerd, zijn dat het artikel in een internationaal erkend farmacologisch onderzoeksinstituut in Leiden. Het officieel geïnstalleerd. Scheltens is zeer vereerd om tot onderzoeksgebied krijgt hierdoor binnen ons centrum meer peer-reviewed wetenschappelijk tijdschrift met een hoge CHDR, in 1986 opgericht door farmacoloog Douwe dit gezelschap te mogen horen. De verkiezing vindt omvang. ranking is geplaatst en dat het onderwerp vernieuwend Breimer, heeft uitgebreide expertise opgebouwd met jaarlijks plaats op grond van wetenschappelijke prestaties en klinisch relevant is. De prijs wordt iedere twee jaar vroege fase geneesmiddelenonderzoek. Voor het volgen en op voorspraak van de academische gemeenschap. Resultaten Souvenir studie uitgereikt en bestaat uit een kunstvoorwerp en een van medicamenten in het lichaam kunnen ook PET- In een samenwerking met Danone/Nutricia zijn er in geldbedrag. scantechnieken gebruikt worden. Die heeft VUmc weer in 2011 twee internationale onderzoeken verricht naar huis, net als kennis over neurologische ziekten. Zo kunnen het effect van medical food Souvenaid op cognitieve Nieuwe website brengt meer informatie we samen kwalitatief hoogwaardig onderzoek doen, dat we functies en maten voor hersenfunctie (EEG/MEG) bij In januari 2011 werd de nieuwe website van VUmc los van elkaar niet hadden kunnen uitvoeren. Leden van de KNAW treffen elkaar in het Trippenhuis Alzheimerpatiënten in een vroege fase van de ziekte. Alzheimercentrum gelanceerd. Met frisse kleuren, een Afgelopen jaar is het eerste samenwerkingsproject voor kennisuitwisseling en debat over wetenschappelijke Philip Scheltens presenteerde de eerste, veelbelovende, grote informatiedichtheid en goede toegankelijkheid past gestart. Voor dit onderzoek staat in de research unit een onderwerpen, wetenschapsbeleid en vraagstukken op resultaten, begin november in San Diego. Het lijkt erop de nieuwe website bij de huidige tijd. AEGON Nederland testbatterij opgesteld die is ontwikkeld in het Leidse het gebied van wetenschap en samenleving. Ze nemen dat het geheugen verbeterde bij de patiënten die het heeft de ontwikkeling van de website gesteund door onderzoeksinstituut. Hiermee zijn in korte tijd veel daarnaast zitting in commissies en adviesraden en leveren product namen, in tegenstelling tot de patiënten die onder meer de productie van drie korte films over het verschillende hersenfuncties zeer nauwkeurig te meten. een essentiële bijdrage aan de adviestaak van de KNAW. placebo gebruikten. Het onderzoek gaat door en in 2012 Alzheimercentrum die op de website vertoond worden. Door de metingen vaker te herhalen, krijgen we veel verwachten we nog meer spannende resultaten! bruikbare informatie over de werking van het medicijn Uitbreiding hooggeleerden bij deze ziekte, aldus Groeneveld. De testbatterij is ook voor het VUmc Alzheimercentrum Onderzoekers vinden gendefect interessant voor producenten van geneesmiddelen voor Maar liefst twee nieuwe hoogleraren, verbonden aan het voor dementie en ALS Alzheimer, die hun middelen bij ons kunnen laten testen. VUmc Alzheimercentrum werden dit jaar aangesteld. Dr. De aan het VUmc Alzheimercentrum verbonden neuroloog De uiteindelijke winnaar is de alzheimerpatiënt. Henry Weinstein van het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis John van Swieten en VUmc geneticus Peter Heutink kwamen is per 1 april benoemd tot bijzonder hoogleraar bij VUmc tot dezelfde vondst als de Nederlandse neurobioloog dr. op de leerstoel Stimulering klinisch wetenschappelijk Rosa Rademakers in Amerika, namelijk: dat het optreden onderzoek naar stoornissen van cognitieve functies. van de ziekte frontotemporale dementie in combinatie Weinstein is werkzaam op het gebied van neurologie, in met ALS binnen families veroorzaakt wordt door een defect in een specifiek gen (C9orf72) op chromosoom 9. De onderzoekers hebben hun vondst gepubliceerd in het gezaghebbende tijdschrift Neuron. John van Swieten: De kennis over het ontstaan van de ziekte is onontbeerlijk om een behandeling voor de ziektes te ontwikkelen. Samenwerking Centre for Human Drug Research (CHDR) De Storm van Leeuwen/Magnusprijs In mei werd de nieuwe clinical research unit voor PET- uitgereikt aan Kees Stam studies en vroege fase geneesmiddelenonderzoek op de De Nederlandse Vereniging voor Klinische Neurofysiologie afdeling neurologie feestelijk geopend. De unit is een heeft de Storm van Leeuwen/Magnusprijs uitgereikt aan gezamenlijk project van VUmc en het Centre for Human Kees Stam, hoogleraar klinische neurofysiologie. Hij kreeg Drug Research (CHDR) in Leiden. Jaarbericht VUmc Alzheimercentrum 2011 pagina 4 pagina 5 Jaarbericht VUmc Alzheimercentrum 2011

4 Media Internationaal In 2011 zijn de nieuwe diagnostische criteria voor de ziekte van Alzheimer gepubliceerd. Philip Scheltens is lid van de internationale commissie die onder auspiciën van de Amerikaanse Alzheimer Association de nieuwe criteria opstelde. De criteria vormen een grote stap voorwaarts voor het veld, omdat ze de waarde van biomarkers erkennen. In 2011 vond de eerste subsidieronde plaats voor het Europese Joint Programming (JP) initiatief, waarbij Philip Scheltens zitting heeft in de Scientific Advisory Board. Philip Scheltens is hoofdonderzoeker (gezamenlijk met een Zweedse collega) van een multinationaal voorstel met een budget van 9,5 miljoen euro over standaardisatie van biomarkers waarin 20 landen participeren. Dr. Pieter Jelle Visser is penvoerder voor de Nederlandse indiening, waarvan intussen bekend is dat deze gehonoreerd is. Wiesje van der Flier is lid van het Scientific Committee van het wereld Alzheimercongres, International Conference on Alzheimer s disease (ICAD), dat in 2011 plaats vond in Parijs. Philip Scheltens is lid van de Scientfic Advisory Board van het Plan Alzheimer France : L engagement Tous. Het grote plan van 1.6 miljard, ook wel het Sarkozy plan genoemd vanwege zijn persoonlijk initiatief hiertoe, behelst een forse financiële injectie in het onderzoek naar de oorzaak, diagnostiek en behandeling van Alzheimer en andere vormen van dementie. Met het Dementia Research Center te London bestaat een intensieve samenwerking. Professor Nick Fox is als hoogleraar Seriële Beeldvorming met MRI verbonden aan het Alzheimercentrum/afdeling neurologie en Philip Scheltens is als Honorary professor verbonden aan het University College London. In deze hoedanigheid heeft hij geadviseerd in een research voorstel betreffende early onset dementie en in een voorstel voor een clinical trial unit. Alzheimercentrum in het nieuws In 2011 mocht het VUmc Alzheimercentrum zich verheugen in een grote hoeveelheid mediaaandacht. Dit is belangrijk, want wanneer het VUmc Alzheimecentrum in het nieuws komt, betekent dat meer aandacht voor patiënten met de ziekte van Alzheimer. Het vergroten van de bewustwording onder het grote publiek voor deze ziekte is één van de speerpunten van het VUmc Alzheimercentrum. Deze publicaties verschenen o.a. in de Telegraaf, Volkskrant, Kenniskring en de Spits. Jaarbericht VUmc Alzheimercentrum 2011 pagina 6 pagina 7 Jaarbericht VUmc Alzheimercentrum 2011

5 Patiëntenzorg Onderwijs Meer patiënten in 2011 In 2011 konden we volop gebruik maken van het vernieuwde VUmc Alzheimercentrum en dit heeft geleid tot een duidelijke toename van het aantal patiënten. Bijna 600 nieuwe patiënten bezochten ons centrum. De populatie van het VUmc Alzheimercentrum kenmerkt zich door de relatief jonge leeftijd: tweederde van de patiënten is 65 jaar of jonger. In 2011 zagen we bijna 100 nieuwe patiënten met dementie op jonge leeftijd. Meer dan tweederde van de patiënten die verwezen worden naar het VUmc Alzheimercentrum komt van buiten de eigen regio, uit heel Nederland. Het betreft hier voor het grootste gedeelte second en third opinions. Lancering zorgportaal heel positief ontvangen Op 16 december is het digitale patiëntenportaal van het VUmc Alzheimercentrum live gegaan. De officiële opening vond plaats op 17 januari Dit portaal, dat exclusief toegankelijk is voor patiënten van het VUmc Alzheimercentrum, biedt uitgebreide informatie over ziektebeelden, omgaan met dementie en praktische ondersteuning. Daarnaast is er een community waar patiënten en mantelzorgers lotgenoten kunnen vinden en ervaringen kunnen uitwisselen. In 2013 zal een derde onderdeel worden toegevoegd waarbij, achter DigiD-beveiliging, patiënten inzage hebben in hun afspraken, medische correspondentie en online contact kunnen hebben met de zorgverleners van het VUmc Alzheimercentrum via mail of videoconsult. Mystery patiënt waardeert het VUmc Alzheimercentrum met een 8 Het VUmc Alzheimercentrum heeft kwaliteit van de patiëntenzorg hoog in het vaandel staan. Nu het volledig vernieuwde centrum haar deuren geopend heeft, was het in 2011 tijd om de patiëntenzorg eens extra onder de loep te nemen. Hiervoor hebben we de hulp ingeroepen van Mystery Review. Dit bedrijf verzorgt kwalitatieve onderzoeken voor zorgcentra met daadwerkelijke patiënten. De mystery patiënten zijn in de meeste gevallen echte patiënten die hun beleving na afloop van een afspraak aan de zorginstelling terugkoppelen in een online rapportage. Tot onze niet geringe trots waardeerden de mystery patiënten de zorg van het VUmc Alzheimercentrum met een ruime 8. Enkele quotes uit het interview zijn: Hou dit niveau vast! en Mijn complimenten voor het vakmanschap. Kwalificaties waar wij heel trots op zijn! Om het kwaliteitsniveau te borgen herhalen we het onderzoek volgend jaar. Paul van Eerde Award voor Freek Gillissen Freek Gillissen, verpleegkundig zorgconsulent van het VUmc Alzheimercentrum, heeft een cheque van euro ontvangen die bij de Paul van Eerde Award hoort. De Award was door de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) toegekend aan de familie Van Eerde. Zij mochten het bij de prijs behorende geldbedrag schenken aan een persoon of organisatie die zich bezighoudt met dementie. De familie liet door deze prijs hun waardering blijken voor de zorg die zij kregen bij het VUmc Alzheimercentrum. Cursusbureau Afgelopen jaar richtten wij ons cursusbureau op, bemand door Femke van der Linden en Marian van t Oever. Getweeën organiseerden zij cursussen op maat over de ziekte van Alzheimer en de aanpak van het VUmc Alzheimercentrum voor grotere en kleinere groepen geïnteresseerde professionals. Het nieuwe centrum maakt het mogelijk om groepen tot 45 personen te ontvangen. Wij verzorgden cursussen voor collega s uit Turkije en Spanje. Spaanse artsen groep Ook bezochten delegaties uit Japan, Ethiopië, Frankrijk en België ons centrum voor informatie over onze werkwijze. Een afvaardiging uit de Tweede kamer liet zich informeren over de stand van zaken op het gebied van dementie. Vijf arts assistenten volgden klinisch fellowship VUmc Alzheimercentrum biedt aan neurologen in opleiding de mogelijkheid tot het volgen van een klinisch fellowship. In 2011 deden een vijftal arts-assistenten uit verschillende ziekenhuizen in Nederland op deze manier kennis op in de cognitieve neurologie. Tiental wetenschappelijke stages VUmc Alzheimercentrum biedt ook plekken voor wetenschappelijke stages: Afgelopen jaar deden een tiental masterstudenten vanuit verschillende disciplines zoals Master of Neurosciences, Geneeskunde en Psychologie hun master-these bij het VUmc Alzheimercentrum. Jaarbericht VUmc Alzheimercentrum 2011 pagina 8 pagina 9 Jaarbericht VUmc Alzheimercentrum 2011

6 Onderzoek De onderzoeksactiviteiten van het VUmc 3. Vasculaire factoren voorspellen hersenen bij personen die drager zijn van een gen dat Alzheimercentrum concentreren zich rond vier Dementie op oudere leeftijd heeft vaak meerdere oorzaken. welke patiënten frontotemporale dementie veroorzaakt. onderzoekslijnen. Naast de ziekte van Alzheimer speelt ook schade met cognitieve aan de grote en/of kleine bloedvaten in de hersenen beperkingen en Contractresearch (cerebrovasculaire schade) een rol. Deze onderzoekslijn vasculaire schade Bapineuzumab (sponsor: Pfizer/Janssen): bestudeert het effect van deze schade aan bloedvaten in de op de hersenscan Een fase 3, multicenter, gerandomiseerde, dubbel- hersenen in relatie tot het ontstaan van dementie. ernstige blinde, placebo-gecontroleerde studie bij patiënten met achteruitgang beginnende tot matig ernstige ziekte van Alzheimer 4. Interventies zullen vertonen naar de werkzaamheid en veiligheid van de intraveneus Farmacologische interventies over een periode toegediende monoklonaal amyloid-beta specifieke Deze onderzoekslijn is gericht op het vinden van twee jaar. antilichaam Bapineuzumab (AAB-001, ELN115727). van therapie. Het onderzoek naar therapie met Hersenen&cognitie (subsidie: NWO): Doel van dit Bapineuzumab extensie (sponsor: Pfizer/Janssen): medicamenten vindt grotendeels plaats in de vorm van onderzoek (samenwerking met LUMC) is de waarde van Een fase 3 extensie, multicenter, lange termijn veiligheid contractonderzoek met grote farmaceutische bedrijven. structurele en functionele connectiviteit als diagnostische en tolerantiestudie van intraveneus Bapineuzumab Niet farmacologische interventies marker voor de ziekte van Alzheimer en frontotemporale (AAB-001, ELN115727) bij patiënten met de ziekte van Niet alleen medicatie, maar ook andere (leefstijl) factoren dementie te onderzoeken met behulp van MRI-scans. Alzheimer die drager zijn van een bepaald genotype en 1. Verschillen in verschijningsvorm kunnen van invloed zijn op het beloop en de symptomen Verschillen in verschijningsvorm (subsidie: Alzheimer hebben deelgenomen aan een eerdere studie. Er bestaan verschillende vormen van dementie, zoals van dementie. Voorbeelden hiervan zijn onderzoeken Nederland): Dit project zoomt in op de rol van krimp CAD106 (sponsor: Novartis): de ziekte van Alzheimer, frontotemporale dementie en naar de invloed van bewegen, licht en voeding. in het achterste gedeelte van de hersenen. Dit komt Een fase 2, multicenter, gerandomiseerde, dubbel- dementie met Lewy lichaampjes. Ook binnen de ziekte van veel vaker voor dan men voorheen dacht, vooral bij blinde, placebo-gecontroleerde studie bij patiënten met Alzheimer zijn grote verschillen; bij de ene patiënt staat Nieuwe onderzoeksprojecten jonge patiënten. In dit onderzoek valideren we een beginnende ziekte van Alzheimer naar de veiligheid en vergeetachtigheid op de voorgrond, bij de andere patiënt LOF-studie (subsidie: Hersenstichting, Mooiste beoordelingsschaal en onderzoeken we de samenhang tolerantie van een amyloid-beta specifiek antilichaam zijn het juist symptomen zoals traagheid of onhandigheid. contactfonds): Het doel van dit onderzoek is om met specifieke cognitieve stoornissen. respons na herhaalde intramusculaire injecties. Patiënten met dementie op jonge leeftijd presenteren zich te ontdekken wat de voorspellende waarde van Bad guys in de amyloid opruiming (subsidie: stichting Scarlet Road (sponsor: Roche): vaak anders dan oudere patiënten. Deze onderzoekslijn gedragsveranderingen (meer specifiek: Late onset Dioraphte): In dit onderzoek proberen we te doorgronden Een fase 2, multicenter, gerandomiseerde, dubbelblinde richt zich op het vinden van biologische mechanismen frontaal (LOF) syndroom) is voor verschillende vormen welke mechanismen zorgen voor opname van het eiwit placebo-gecontroleerde studie bij patiënten met die de verschillen in verschijningsvorm (dit heet ook wel van dementie. amyloid. prodromale ziekte van Alzheimer naar het effect van endophenotype) kunnen verklaren. B4AD (subsidie: Eurotrans-Bio, stichting Zabawas): Het Validating the Amsterdam IADL Questionnaire (subsidie: de subcutaan toegediende monoclonaal amyloid-beta doel van dit project is de ontwikkeling van nieuwe Innovatiefonds Zorgverzekeraars): In dit project specifieke antilichaam gantenerumab (RO ) op 2. Vroegdiagnostiek biomarkers voor de ziekte van Alzheimer, die met behulp onderzoeken we of dit door ons ontwikkelde instrument cognitie en dagelijks functioneren. Deze onderzoekslijn is gericht op het vinden van nieuwe van een speciale chip gemeten kunnen worden. Uniek geschikt is om de effecten van behandelingen tegen Souvenir II (sponsor Danone/Nutricia): methoden die kunnen helpen bij het stellen van de kenmerk van dit Europese project is de samenwerking dementie te meten. Een fase 3, multicenter, gerandomiseerde, dubbelblinde diagnose. Het onderzoek is voor een groot deel gericht op met verschillende kleine bedrijven. Voorspellen Galantamine effect (subsidie: CHDR, placebo-gecontroleerde studie bij patiënten met het vinden van indicatoren (ook wel markers genoemd) AD: more than one disease? (subsidie: Purplefield ZonMW): In dit onderzoek proberen we te voorspellen beginnende ziekte van Alzheimer naar het effect van die kunnen voorspellen wie de ziekte van Alzheimer krijgt Investments bv): Het doel van dit onderzoek is om welke patiënten baat zullen hebben bij het gebruik van oraal Souvenaid (medical food) op cognitie. vóórdat er sprake is van ernstige achteruitgang in het met behulp van netwerk-analyse te onderzoeken of galantamine, een medicijn dat de symptomen van de Souvenir II open label extensie (sponsor Danone/Nutricia): dagelijks functioneren. Tenslotte richt deze lijn zich ook op we aanwijzingen voor het bestaan van verschillende ziekte van Alzheimer kan verminderen. Een fase 3, multicenter, open label extensie studie bij het vinden van indicatoren (markers) die geschikt zijn om subtypes van Alzheimer kunnen vinden. Functionele MRI bij Frontotemporale dementie (subsidie: patiënten met de ziekte van Alzheimer die hebben het ziektebeloop te voorspellen (prognose) en te volgen VCI-project (subsidie: NWO): In dit samenwerkingsproject stichting Dioraphte): In dit project onderzoeken we deelgenomen aan de Souvenir II studie, naar het effect door de tijd (monitoren). met het UMCU is de centrale vraag hoe je kunt veranderingen in de functionele connectiviteit van de van oraal Souvenaid (medical food) op cognitie. Jaarbericht VUmc Alzheimercentrum 2011 pagina 10 pagina 11 Jaarbericht VUmc Alzheimercentrum 2011

7 Promoties 1. Maartje Kester 2. Jasper Sluimer 3. Sandra Mulder 4. Sietske Sikkes Biomarkers for Alzheimer s pathology; monitoring, Visualizing the shrinking brain: longitudinal MR Amyloid Associated Proteins in Measuring IADl in dementia. predicting and understanding the disease studies in the spectrum of cognitive decline. Alzheimer s Disease. 14 januari 2011; promotoren: Ph. Scheltens, MA 28 april 2011; promotoren: F Barkhof, Ph Scheltens, 7 oktober 2011; promotoren: MA Blankenstein, 14 oktober 2011; promotoren: Ph Scheltens, BM Uitdehaag Blankenstein, copromotor: WM van der Flier copromotoren: H Vrenken, WM van der Flier Ph Scheltens, copromotor: R Veerhuis copromotoren: YAL Pijnenburg, E de Lange-de Klerk Het verloop van de De ziekte van Eén van de eerste Patiënten met Dementie ziekte van Alzheimer Alzheimer verspreidt aanwijzingen krijgen problemen wordt meestal zich volgens een van de ziekte in het dagelijks gemeten door het vast patroon door van Alzheimer functioneren, zoals met geheugen van de het brein. Het begint in de hersenen koken of het regelen patiënt te testen. met verlies van is de ophoping van de financiën. Maar uit onderzoek hersencellen in de van het eiwit Problemen bij deze van Maartje Kester temporaalkwab. Dat amyloïd-beta. dagelijkse activiteiten, blijkt dat het verloop zag Jasper Sluimer Over het ontstaan instrumental activities nauwkeuriger is op de honderden van deze of daily living (IADL) vast te stellen met MRI-scans die eiwitstapelingen genoemd, worden een ruggenprik. gedurende drie jaar is echter zeer meestal gemeten met De concentraties van de hersenen weinig bekend. vragenlijsten die de van de biomarkers van 150 personen Wel zijn er mantelzorger vaak (specifieke eiwitten) weerspiegelen de processen die (gezonde en zieke) zijn gemaakt. Bovendien brachten deze al langer indicaties dat andere eiwitten, die kunnen de partner invult. De vragenlijsten zijn een belangrijk zich in de hersenen van Alzheimerpatiënten afspelen. MRI-scans aan het licht dat er een agressievere variant binden aan amyloïd-beta, hierop van invloed zijn. instrument bij het stellen van de diagnose dementie. Er zijn biomarkers die specifiek zijn voor de ziekte van van de ziekte van Alzheimer is, die vooral bij jongere Sandra Mulder heeft tijdens haar promotieonderzoek De bestaande IADL-vragenlijsten zijn echter verouderd. Alzheimer, maar ook biomarkers die algemener zijn patiënten onder de 65 jaar voorkomt. MRI-scans blijken gevonden dat binding van deze amyloïd-bindende Ze bevatten bijvoorbeeld geen vragen over gebruik van voor hersenschade. Verrassend is dat juist algemene uiterst geschikt om de ziekte van Alzheimer vroegtijdig eiwitten aan amyloïd nadelige effecten kan hebben, en computer of mobiele telefoon. En de vragen zijn vooral markers het meest adequaat het verloop van de ziekte te herkennen en een prognose te geven. Door de MRI- mogelijk bijdraagt aan het ontstaan van de ziekte van van toepassing op mensen met een hoge leeftijd, terwijl weergeven. Dit onderzoek laat zien dat voor het volgen scans eens in de zoveel tijd te herhalen, is de snelheid Alzheimer. Opruim- en ontstekingscellen in de hersenen juist veel van de patiënten in VUmc Alzheimercentrum van het beloop van de ziekte andere biomarkers gebruikt van achteruitgang bij patiënten betrouwbaar te volgen. (zogenaamde gliacellen) kunnen het amyloid-beta jonger dan 65 zijn. Daarom ontwikkelde Sietske een moeten worden dan voor de diagnose van de ziekte Mocht er in de toekomst een geneesmiddel tegen de ziekte eiwit opnemen en afbreken. Maar deze opname wordt nieuwe vragenlijst, de Amsterdam IADL vragenlijst, van Alzheimer. Deze uitkomst is van belang bij de van Alzheimer komen, dan is het effect hiervan goed te verslechterd in de aanwezigheid van specifieke amyloïd- om problemen in het dagelijks functioneren al in een ontwikkeling van medicijnen tegen Alzheimer. Want als je monitoren via MRI-scans. Het is nu nog niet standaard bindende eiwitten. Daarnaast kunnen deze eiwitten vroeg stadium te kunnen detecteren. Zij ontwikkelde weet hoe de ziekte verloopt, kun je ook beter volgen hoe dat elke persoon waarvan vermoed wordt dat hij of zij de een ontstekingsreactie in gang zetten die slecht is voor nieuwe vragen op basis van theorie en interviews met medicijnen aanslaan. Dit onderzoek is mogelijk omdat ziekte heeft een MRI-scan krijgt. Voor patiënten en familie de zenuwcellen in de hersenen. De amyloïd-bindende betrokkenen. Daarbij is speciale aandacht besteed het VUmc Alzheimercentrum beschikt over een unieke is het van groot belang in een zo vroeg mogelijk stadium eiwitten kunnen dus een zeer slechte invloed hebben op aan de betrouwbaarheid van de vragenlijst en aan de collectie hersenvocht van patiënten over een langere te weten of hij of zij de ziekte van Alzheimer heeft. het ziekteproces. voorwaarde dat de vragen aansluiten op het dagelijks periode en in meerdere fasen van de ontwikkeling van de Komt er een geneesmiddel, dan maakt vroegdiagnostiek leven van de mensen die de geheugenpolikliniek ziekte. bovendien mogelijk dat onmiddellijk met de behandeling bezoeken. De vragenlijst is een veelbelovend nieuw gestart kan worden. meetinstrument voor dementie. Omdat de behoefte aan een dergelijke vragenlijst wereldwijd is, wordt nu gewerkt aan een internationale versie. Ook kan de vragenlijst mogelijk gebruikt gaan worden om het effect van nieuwe behandelingen tegen dementie te meten. Jaarbericht VUmc Alzheimercentrum 2011 pagina 12 pagina 13 Jaarbericht VUmc Alzheimercentrum 2011

8 Fondsenwerving Voor het merendeel van onze inkomsten ten bate van bijzondere fondsenwervervende acties georganiseerd voorbeeld hiervan is Hanneke de Waal gaf een kijkje achter de schermen bij onderzoek zijn wij afhankelijk van gelden door derden. De waarmee geld werd geworven voor wetenschappelijk sportfanaat Hans Koster die haar onderzoek Veranderingen in hersenactiviteit bij jong donaties van bedrijven en particulieren die ons financieel onderzoek. Met veel dank aan allen voor hun geweldige inzet. op 6 november de marathon dementerenden. ondersteunen zijn van essentieel belang om op grote schaal van New York heeft gelopen en toonaangevend wetenschappelijk onderzoek te kunnen doen. KPMG strijdt tegen Alzheimer hiermee en passant geld heeft De middag werd afgesloten Tien medewerkers van KPMG liepen op 6 november de ingezameld voor onderzoek met het uitreiken van de Nu we in het nieuwe centrum zitten, hebben we dit jaar marathon van New York. Ze gingen niet alleen voor de naar de ziekte van Alzheimer. groene actie doos Een wereld veel energie kunnen steken in het uitbreiden van onze sportieve uitdaging, ze liepen ook om zoveel mogelijk Hans en zijn familie zetten zich zonder Alzheimer aan het wetenschappelijke activiteiten. Zorg en onderzoek hebben in om onderzoek te steunen waarbij het Alzheimer-eiwit publiek door Uri Coronel een omgeving gekregen die er mag zijn en die inspireert! amyloid zichtbaar gemaakt kan worden met behulp van (Voorzitter stichting Steun Ondanks de economische crisis die veel (potentiële) gevers een hersenscanner. VUmc Alzheimercentrum). parten speelt, zijn onze inkomsten toch gegroeid. Naast Deze groene doos is een onze vaste donateurs zijn er afgelopen jaar ook nieuwe Een interactieve Wereld Alzheimerdag gezamenlijke actie met relaties bij gekomen. Op 20 september organiseerden wij een feestelijk getinte Alzheimer Nederland om middag voor onze patiënten en donateurs ter gelegeheid kleinschalige acties onder Heineken NV Nederland heeft de donatie verdubbeld en van Wereld Alzheimerdag. De dag werd voorgezeten door particulieren te bevorderen. Na afloop was er een gezellige het contract verlengd met nog eens drie jaar. Frénk van der Linden die met zijn eigen film Verloren borrel waar mensen hun ervaringen konden delen. Ook Danone/Nutricia heeft zijn steun verlengd met een grote donatie voor drie jaar. Alzheimerlunch was een groot succes Door de financiële steun van Stichting Dioraphte Voor onze major donors en nieuwe potentiële relaties werd kunnen twee nieuwe onderzoeksprojecten starten en op 27 september een heerlijke lunch belangeloos verzorgd wordt de leerstoel van prof.dr. John van Swieten bij het door een drietal topkoks: Stefan van Sprang, Robert VUmc Alzheimercentrum gefinancierd. Kranenborg en Lucas Rive. Tussen de gasten zaten de Nieuwe eenmalige donaties ontvingen we van: - SNS Reaal Verzekeringen - Asito - Van Lanschot Bankiers - Stichting Buytentwist - PON Nederland geld bijeen te brengen voor onderzoek van VUmc - Een aantal vermogende particulieren. Alzheimercentrum. Jurgen van Breukelen, lid van de raad van bestuur van KPMG, nam het initiatief. Een van onze Bovenal zijn we onze trouwe donateurs die we hier niet collega s heeft een jaar geleden te horen gekregen dat met naam en toenaam vermelden zeer erkentelijk voor hij dementie heeft. Hij was op dat moment nog maar 58 Band zijn ervaring met de ziekte van Alzheimer deelde. hun betrokkenheid en steun aan ons centrum. Deze jaar. Een ziekte waarvan je denkt dat het bij ouder worden Vervolgens kon het publiek vragen stellen aan Philip financiële steun van grote en kleine donateurs is voor hoort, treft ineens een succesvolle collega die nog midden Scheltens. Anne-Mei Thé liet het publiek kennis maken met ons van cruciaal belang en maken het zo noodzakelijke in het leven staat. The Alzheimer Experience. Deze film geeft de kijker een wetenschappelijke onderzoek mogelijk. goed beeld van de ziekte van Alzheimer en wordt zelfs Hardlopen voor onderzoek naar de ziekte van Alzheimer gebruikt in de zorgopleiding. (www.alzheimerexperience.nl). Fondsenwervende acties en andere evenementen Steeds meer mensen steunen het VUmc Alzheimercentrum De presentatie van Wiesje van der Flier gaf een overzicht Dit jaar werden er voor het VUmc Alzheimercentrum in de strijd tegen de ziekte van Alzheimer. Een mooi van het onderzoek in Jonge onderzoeker Jaarbericht VUmc Alzheimercentrum 2011 pagina 14 pagina 15 Jaarbericht VUmc Alzheimercentrum 2011

9 onderzoekers die geanimeerd vertelden over hun VUmc gelanceerd. De gezamenlijke campagne loopt door in Schouwenaar zijn functie verzorgt. De administratieve kosten liggen veel lager onderzoek. Dit werd zeer gewaardeerd door bestaande Meer wetenschappelijk onderzoek is volgens beide als voorzitter van het dan ANBI en CBF norm. en potentiële donateurs. Gastvrouw Astrid Joosten partijen onontbeerlijk om deze droom te bereiken. Als bestuur overgegeven aan 3. Het VUmc fonds een ANBI status heeft waardoor gevers zorgde tussen de gangen voor interessante interviews symbool is de knoop gekozen. de heer Uri Coronel. Wij zijn en het fonds geen belasting verschuldigd zijn over met o.a. Philip Scheltens over het DAF onderzoek, een de heer Aat Schouwenaar donaties. uniek onderzoek naar een nieuwe beeldvormingtechniek De Knoop zeer erkentelijk voor zijn 4. Deze constructie vermenging met andere geldstromen waarmee het Alzheimer-eiwit in de hersenen zichtbaar Waarom een knoop als symbool voor dementie? Het enorme inzet en zijn blij van VUmc voorkomt; donaties gaan rechtstreeks naar gemaakt kan worden. meest in het oog springende symptoom van dementie is geheugenverlies. Uri Coronel dat hij in het bestuur blijft. Tevens is in deze het Alzheimercentrum voor onderzoek. 5. VUmc Alzheimercentrum meedeelt in de renteopbrengst IJsselland Rally Het tegenovergestelde vergadering besloten dat het bestuur zal worden uitgebreid van het totale vermogen. Tijdens de achtstee editie van de IJsselland Rally, van vergeten is om zo toegang te krijgen tot een groter netwerk. Daartoe 6. Het VUmc Fonds zorgt voor beheer en verslaglegging in een toertocht voor klassieke auto s, was VUmc onthouden. Van zijn onlangs de heren Age Fluitman, Robert Weisz en Henk jaarrekening met accountantsverklaring. oudsher leggen we een knoop in de zakdoek om iets niet Broeders toegetreden. Wij heten hen van harte welkom. te vergeten, de knoop als geheugensteuntje. Ook zorgt een Comité van Aanbeveling: knoop voor verbinding en verbondenheid. Alzheimer is bij Het bestuur van de stichting bestaat nu uit de volgende leden: Dhr. dr. A.H.G. Rinnooy Kan (voorzitter) uitstek een ziekte waarbij patiënten en hun naasten elkaar Dhr. U. Coronel (voorzitter), Dhr. drs. J. Bennink heel hard nodig hebben. Mw. drs. C. Kielstra, (secretaris) Mevr. dr. E. Borst-Eilers Dhr. ir. J.B.P. Coopmans, lid raad van bestuur KPN Dhr. Youp van t Hek Comité Fondsenwerving Dhr. mr. drs. M.B.A. Keim, RA, directievoorzitter AEGON Mevr. M. van der Hoeven In 2011 is het Comité Fondsenwerving opgericht ter Nederland, lid van de Management Board van AEGON NV Dhr. drs. R. Hooft Graafland bevordering van fondsenwervende activiteiten onder Dhr. drs. M.J. van Rijn, voorzitter executive committee Dhr. drs. F. van Houten particulieren. Wij zijn erg blij met hun steun en inzet en van PGGM Mevr. L.M.J. Hylarides Alzheimercentrum een van de goede doelen. De rally vond kijken uit naar een succesvolle samenwerking. Dhr. drs. R.M. Weisz, partner/directeur onroerend goed Dhr. drs. R.W.P. Reibestein plaats op vrijdag 9 september in Zwolle en omstreken. Hierin hebben de volgende leden zitting: beleggingsmaatschappij Timevest Dhr. drs. F.B.M. Sanders Onderzoeker Willem de Haan hield een presentatie over de Mw. Lideweij M.J. Hilarides Dhr. drs. A. Schouwenaar, oud bestuursvoorzitter Dhr. mr. J. H. Schraven activiteiten van VUmc Alzheimercentrum en nam de gulle Mw. Mechtelien van Alkemade Endemol Dhr. Dr. H.H.F. Wijfels donatie in ontvangst. De IJsselland Rally is een initiatief van Mw. Alexandra Peterich - Roskam Dhr. drs. E.B. Mulder, voorzitter raad van bestuur VU Dhr. ir. A.R. Wynaendts Brouwers Accountants & Adviseurs en ING. Mw. Caroline Wynaendts André de la Porte medisch centrum Dhr. Uri Coronel Dhr. mr. A.A.G. Fluitman, voorzitter Kamer van Samenwerking met Alzheimer Nederland Mw. Nicolle Dellaert (VUmc Alzheimercentrum) Koophandel Amsterdam In 2011 hebben we een nieuw contract gesloten met Dhr. ir. H. Broeders, partner McKinsey & Company Alzheimer Nederland om de bestaande samenwerking Stichting Steun VUmc Alzheimercentrum verder te intensiveren. Gezamenlijke acties richting De Stichting Steun VUmc Alzheimercentrum heeft als Waarom donaties via de Stichting VUmc Fonds? het grote publiek zijn immers effectiever met als gemeenschappelijk doel: meer geld op halen voor onderzoek bij het VUmc Alzheimercentrum. doel de fondsenwervende activiteiten ten bate van het wetenschappelijk onderzoek actief te ondersteunen. De focus ligt daarbij vooral op het verbinden van Inkomsten worden geïnd, beheerd en verantwoord door de Stichting VUmc Fonds. Voor deze constructie is gekozen omdat: Dr. A.H.G. Rinnooy Kan (voorzitter) Onze gemeenschappelijke droom: Een wereld zonder bedrijven aan het VUmc Alzheimercentrum. In Het VUmc Fonds een reeds bestaande rechtspersoon van Alzheimer staat centraal in de eerste gemeenschappelijke heeft het bestuur twee keer vergaderd en verschillende VUmc is. campagne. Deze luidt: Kom in actie voor een wereld initiatieven ondernomen om steun te vinden binnen haar 2. Het VUmc Fonds de financiële administratie en beheer zonder Alzheimer en werd op Wereld Alzheimerdag bij het netwerk. Tijdens de laatste vergadering heeft de heer Aat van de gelden voor de diverse VUmc onderdelen Jaarbericht VUmc Alzheimercentrum 2011 pagina 16 pagina 17 Jaarbericht VUmc Alzheimercentrum 2011

10 Organisatie Anne Catrien Baakman Welmoed Krudop Floor Duits Daniela Bertens Marissa Zwan Elise Dopper Betty Tijms Het team van VUmc Alzheimercentrum Annefloor Hageman Marije Benedictus Ellen Oostra Organisatiestructuur Het VUmc Alzheimercentrum is onderdeel van de afdeling Neurologie van het VUmc. Het team bestaat uit diverse disciplines gericht op de ziekte van Alzheimer, Nieuwe medewerkers Promovendi Anne Catrien Baakman onderzoekt welke patiënten het meeste baat hebben bij gebruik van het Alzheimer-middel Onderzoeksmedewerkers Betty Tijms werkt als postdoc aan een project over functionele connectiviteit van de hersenen met behulp van functionele MRI en magneto-encephalografie. Informatie over VUmc Alzheimercentrum is te vinden op de website en georganiseerd rond patiëntenzorg in combinatie met wetenschappelijk onderzoek. Het management team bestaat uit Philip Scheltens, Yolande Pijnenburg, Evan van Galantamine. Welmoed Krudop onderzoekt patiënten waar gedragsveranderingen meer op de voorgrond staan dan Annefloor Hageman is neuropsychologisch onderzoeksassistente. Marije Benedictus heeft als onderzoeksassistente een Telefoon: of Egmond en Wiesje van der Flier. geheugenklachten. grote serie MRI-scans beoordeeld. Floor Duits doet onderzoek naar biomarkers voor de Colofon Binnen VUmc en VU werkt het Alzheimercentrum ziekte van Alzheimer. Projectmedewerkers Tekst en samenstelling: nauw samen met diverse afdelingen en disciplines, de Daniela Bertens doet onderzoek naar de beste methoden Ellen Oostra is beheerder van de website en het digitaal Wiesje M. van der Flier en Nicolle Dellaert zogenaamde partners. Het wetenschappelijk onderzoek van om geneesmiddelenonderzoek uit te voeren. Alzheimercentrum. het VUmc Alzheimercentrum is ingebed in de Neuroscience Andrea Rosenberger doet onderzoek naar nieuwe Zahra Ettoghri bemant het secretariaat. Vormgeving: Campus Amsterdam (NCA), het overkoepelend orgaan van biomarkers voor de ziekte van Alzheimer. IT Reklame adviesbureau, Rik Vrijman alle neurowetenschappers binnen de VU en VUmc. Marissa Zwan onderzoekt de klinische bruikbaarheid van nieuwe PET-tracers. Fotografie: Elise Dopper doet onderzoek naar frontotemporale DigiDaan, Cover dementie. Mark van der Brink Harry Meijer april 2012 Jaarbericht VUmc Alzheimercentrum 2011 pagina 18 pagina 19 Jaarbericht VUmc Alzheimercentrum 2011

11 Meest relevante artikelen 1. Cordonnier C, van der Flier WM. Brain microbleeds and Alzheimer s disease: innocent observation or key player? Brain 2011;134: van der Flier WM, Pijnenburg YAL Fox NC, Scheltens P. Early-onset versus late-onset Alzheimer s disease: the case of the missing APOE ε4 allele. Lancet Neurol 2011;10: Kamphuis PJGH, Verhey FRJ, Olde Rikkert MGM, Twisk JWR, Swinkels SHN, Scheltens P. Efficacy of a medical food on cognition in Alzheimer s disease: results from secondary analyses of a randomized, controlled trial. J Nutr Health Aging 2011;15: Koedam ELGE, Lehmann M, van der Flier WM, Scheltens P, Pijnenburg YAL, Fox N, Barkhof F, Wattjes MP. Visual assessment of posterior atrophy development of a MRI rating scale. Eur Radiol 2011;21: McKhann GM, Knopman DS, Chertkow H, Hyman BT, Jack CR Jr, Kawas CH, Klunk WE, Koroshetz WJ, Manly JJ, Mayeux R, Mohs RC, Morris JC, Rossor MN, Scheltens P, Carillo MC, Thies B, Weintraub S, Phelps CH. The diagnosis of dementia due to Alzheimer s disease: recommendations from the National Institute on Aging and the Alzheimer s Association workgroup. Alzheimers Dement 2011;7: Rascovsky K, Hodges JR, Knopman D, Mendez MF, Kramer JH, Neuhaus J, van Swieten JC, Seelaar H, Dopper EGP, Onyike CU, Hillis AE, Josephs KA, Boeve BF, Kertesz A, Seeley WW, Rankin KP, Johnson JK, Gorno-Tempini ML, Rosen H, Prioleau-Latham CE, Lee A, Kipps CM, Lillo P, Piguet O, Rohrer JD, Rossor MN, Warren JD, Fox NC, Galasko D, Salmon DP, Black SE, Mesulam M, Weintraub S, Dickerson BC, Diehl-Schmid J, Pasquier F, Deramecourt V, Lebert F, Pijnenburg Y, Chow TW, Manes F, Grafman J, Cappa SF, Freedman M, Grossman M, Miller BL. Sensitivity of revised diagnostic criteria for the behavioural variant of frontotemporal dementia. Brain 2011;134: Scheltens P, Rockwood K. How golden is the gold standard of neuropathology in dementia? Alzheimers Dement 2011;7: Renton AE, Majounie E, Waite A, Simon-Sanchez J, Rollinson S, Gibbs JR, Schymick JC, van Swieten JC et al. A hexanucleotide repeat expansion in C9ORF72 is the cause of chromosome 9p21-linked ALS- FTD. Neuron 2011;72: maart 2010

Inhoud. Elk jaar worden er in Nederland 800 kinderen geboren met een dodelijke stofwisselingsziekte. Onderzoek kan dat getal verlagen. Voorwoord...

Inhoud. Elk jaar worden er in Nederland 800 kinderen geboren met een dodelijke stofwisselingsziekte. Onderzoek kan dat getal verlagen. Voorwoord... Jaarverslag 2014 Inhoud Voorwoord... 6 Jaaroverzicht: Kengegevens stofwisselingsziekte en Metakids 2014... 7 1 Waarom Metakids... 9 1.1 Stofwisselingsziekte: onzichtbaar en onbekend... 9 1.2 Wat is stofwisselingsziekte...

Nadere informatie

SAMEN TEGEN KANKER. Stichting VUmc Cancer Center Amsterdam Jaaroverzicht 2013

SAMEN TEGEN KANKER. Stichting VUmc Cancer Center Amsterdam Jaaroverzicht 2013 Stichting VUmc Cancer Center Amsterdam Jaaroverzicht 2013 Onderzoekprojecten: 375 Donaties: 4.463.000 Onderzoekprojecten: Promoties: 35 470 Promoties: 40 Wetenschappelijke Onderzoekers: 450 artikelen:

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Reumafonds Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2010 Reumafonds Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Reumafonds Jaarverslag 2010 Uitgave Reumafonds Postbus 59091 1040 KB Amsterdam T 020 589 64 64 F 020 589 64 44 info@reumafonds.nl www.reumafonds.nl Realisatie & productie: Afdeling Fondsenwerving

Nadere informatie

FIAGNOSTIEK. Van de Voorzitter. - Van de voorzitter 1. - Verslag State of the Art, 13 september 2011 2

FIAGNOSTIEK. Van de Voorzitter. - Van de voorzitter 1. - Verslag State of the Art, 13 september 2011 2 VOOR FIAGNOSTIEK December 2011 - nr. 4 - Van de voorzitter 1 - Verslag State of the Art, 13 september 2011 2 - Verslag Dutch Medicines Days, 4 oktober 2011 4 - Verslag Algemene Ledenvergadering, 13 oktober

Nadere informatie

Parelsnoer: een schat aan informatie. Hoe ziek word je van zitten? Specialist genderdysforie. multitrauma zichtbaar in

Parelsnoer: een schat aan informatie. Hoe ziek word je van zitten? Specialist genderdysforie. multitrauma zichtbaar in is het wetenschapsmagazine van VU medisch centrum 81 JUli 2013 Hoe ziek word je van zitten? Specialist genderdysforie neemt afscheid Klachten multitrauma zichtbaar in de hersenen Parelsnoer: een schat

Nadere informatie

DCTF Congres 2 oktober 2013 te Ede. Synergie in klinisch onderzoek 1 jaar DCTF MasterPlan

DCTF Congres 2 oktober 2013 te Ede. Synergie in klinisch onderzoek 1 jaar DCTF MasterPlan DCTF Congres 2 oktober 2013 te Ede Synergie in klinisch onderzoek 1 jaar DCTF MasterPlan Welkom! DCTF op weg naar een MasterPiece! Wat is er gebeurd nadat het MasterPlan op het DCTF congres van 2012 is

Nadere informatie

DIT WAS HET NIEUWS. Populair jaarbericht 2014 Antoni van Leeuwenhoek

DIT WAS HET NIEUWS. Populair jaarbericht 2014 Antoni van Leeuwenhoek DIT WAS HET NIEUWS Populair jaarbericht 2014 Antoni van Leeuwenhoek Het Antoni van Leeuwenhoek koos ruim 100 jaar geleden al voor een grensverleggende aanpak door onderzoek en specialistische zorg samen

Nadere informatie

Foreest Medical School

Foreest Medical School MCA Gemini Groep Foreest Medical School jaarverslag 2012-2013 Foreest Medical School jaarverslag 2012-2013 2 3 Vooruitzien in vertrouwen Inhoud Traditiegetrouw blikken we in dit jaarverslag terug op de

Nadere informatie

Onderhandelaars bereiken akkoord over CAO

Onderhandelaars bereiken akkoord over CAO 5 VU-compas opnieuw op koers 6 Patiëntenlogistiek 7 is hip Wetenschap en onderwijs in balans 18 maart 2004 TRACER IS HET TWEEWEKELIJKSE MEDEWERKERSBLAD VAN HET VU MEDISCH CENTRUM UITGAVE: DIENST COMMUNICATIE

Nadere informatie

Revalidatie Reumatologie

Revalidatie Reumatologie Jaargang 3 2013 Nr. 2 een uitgave van Reade Revalidatie Reumatologie Magazine in dit nummer: Promovendi bij Reade Spieren trainen bij slikproblemen Expertisecentrum Neurorevalidatie gericht op onderzoek

Nadere informatie

Jaarverslag Barcode for Life 2014. Pag. 1

Jaarverslag Barcode for Life 2014. Pag. 1 Jaarverslag Barcode for Life 2014. Pag. 1 Inhoud 1. ALGEMEEN... 3 2. BARCODE FOR LIFE... 3 MISSIE EN DOELSTELLINGEN... 3 UNICITEIT VAN BARCODE FOR LIFE... 4 AMBASSADEURSNETWERK... 4 HISTORIE... 5 3. RESULTATEN

Nadere informatie

GRONINGEN RETOURADRES

GRONINGEN RETOURADRES zomerspecial Betrouwbare MS-informatie Cognitieve problemen Zelfmanagement (Ikdus) juli JAARGANG 2012 RETOURADRES Secretariaat Kerkstraat 9 9636 AA Zuidbroek GRONINGEN DATA CONTACTBIJEENKOMSTEN 2013 koffie-ochtenden

Nadere informatie

CaRre. bulletin van de netherlands school of primary care research

CaRre. bulletin van de netherlands school of primary care research CaRre jaargang 15 nr 53 oktober 2010 Ccarré jaargang 15 nr 53 oktober 2010 INHOUD r e d a c t i e c o m m i s s i e Riekie de Vet (voorzitter), EMGO Janaica Grispen, Caphri Jaap Sijbesma, UMC St Radboud

Nadere informatie

Zoek de allereerste verschillen in Alzheimerhersenen. in de psychiatrie. Na 40 jaar afscheid van hematoloog Peter Huijgens

Zoek de allereerste verschillen in Alzheimerhersenen. in de psychiatrie. Na 40 jaar afscheid van hematoloog Peter Huijgens is het wetenschapsmagazine van VU medisch centrum 82 Hulp bij zelfdoding in de psychiatrie Na 40 jaar afscheid van hematoloog Peter Huijgens Leren balanceren met hersenstimulatie Zoek de allereerste verschillen

Nadere informatie

2014-2016. www.autisme-research.nl

2014-2016. www.autisme-research.nl 2014-2016 De Stichting Autisme Research (SAR) zamelt geld in voor wetenschappelijk onderzoek naar autisme. Het gaat om specifiek onderzoek dat wordt verricht door het Autism Research Centre (ARC) van de

Nadere informatie

e health bij dementie

e health bij dementie TijdschrifT voor ZorgadminisTraTie en informatie 146 jaargang 38 apr 2012 een kwartaaluitgave van de vereniging voor Zorgadministratie en informatie e health bij dementie Speerpunt medicatieveiligheid

Nadere informatie

TRACER IS HET TWEEWEKELIJKSE MEDEWERKERSBLAD VAN HET VU MEDISCH CENTRUM UITGAVE: DIENST COMMUNICATIE NUMMER 20

TRACER IS HET TWEEWEKELIJKSE MEDEWERKERSBLAD VAN HET VU MEDISCH CENTRUM UITGAVE: DIENST COMMUNICATIE NUMMER 20 29 september 2005, nummer 5 Het VerpleegkundeKatern is een tweemaandelijks blad van het VU medisch centrum uitgave: dienst communicatie Naast het bed van de patiënt hangt een briefje met daarop de datum

Nadere informatie

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact Filantropie en de vermogenden in Nederland De brug tussen gever en impact Diana van Maasdijk Inhoudsopgave Voorwoord 2 Methodologie 3 Belangrijkste bevindingen 4 Introductie 5 Respondenten 7 Wat zij denken

Nadere informatie

OLIVIA HAAR GROTE DROOM JAARVERSLAG 2014

OLIVIA HAAR GROTE DROOM JAARVERSLAG 2014 OLIVIA HAAR GROTE DROOM JAARVERSLAG 2014 We hebben een goed doel: het onmogelijke mogelijk maken voor kinderen met een zeldzame spierziekte. Realisme is onze basis. Ambitie onze drijfveer. Uitdaging maakt

Nadere informatie

Jaarverslag STOP AIDS NOW!

Jaarverslag STOP AIDS NOW! Jaarverslag STOP AIDS NOW! 2013 STOP AIDS NOW! is een partnerschap van het Aids Fonds en vier Nederlandse ontwikkelingsorganisaties: Cordaid Memisa, Hivos, ICCO en Oxfam Novib. Onze missie luidt: Samen

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Crisis: ruimte voor nieuw denken

Jaarverslag 2011 Crisis: ruimte voor nieuw denken Jaarverslag 2011 Crisis: ruimte voor nieuw denken Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling 1 VBDO Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling, stimuleert de verduurzaming van de kapitaalmarkt

Nadere informatie

Verbin- ding is plus. Jaarverslag 2008

Verbin- ding is plus. Jaarverslag 2008 Verbinding is plus. Jaarverslag 2008 academisch ziekenhuis Maastricht Jaarverslag 2008 Verbinding is plus. Inhoud Voorwoord 7 1 Verbinden 9 2 Visie en strategie azmove 13 Better health in a different world

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Catharina Ziekenhuis

Jaarverslag 2013 Catharina Ziekenhuis jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Catharina Ziekenhuis Op de cover staat Peter van Slooten. Peter lag voor een hartoperatie 10 weken in het Catharina Ziekenhuis. Om het hoesten te ondersteunen had Peter

Nadere informatie

magazine Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago

magazine Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago nummer 1 januari 2014 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago > O2A5 en

Nadere informatie

Oktober 2012. Wilt u ook een bijdrage aanleveren aan een volgende nieuwsbrief? Uw kopij kunt u mailen naar onderstaande adressen!

Oktober 2012. Wilt u ook een bijdrage aanleveren aan een volgende nieuwsbrief? Uw kopij kunt u mailen naar onderstaande adressen! Nieuwsbrief Niet- aangeboren Hersenletsel (NAH) Noord-Holland Inhoud Oktober 2012 Nieuws uit Noord-Holland 1. Symposium NAH en arbeid/dagbesteding 10 december 2012. 2. Een beroerte en dan? 3. Digitale

Nadere informatie

narcistisch psychotisch depressief autistisch schizofreen borderline paranoide Zin en onzin van diagnostiek

narcistisch psychotisch depressief autistisch schizofreen borderline paranoide Zin en onzin van diagnostiek 2 Nieuwsbrief van de Stichting PVP 22e jaargang nummer 2 zomer 2012 narcistisch Zin en onzin van diagnostiek Doe eens normaal interview met Malou van Hintum Jaarverslag 2011 Geen kosten meer bij Bopz-zaken?

Nadere informatie

Samenscholing van ziekenhuisartsen op Schier blz 18

Samenscholing van ziekenhuisartsen op Schier blz 18 DECEMBER 2013, NUMMER 5 s-hertogenbosch Samenscholing van ziekenhuisartsen op Schier blz 18 RADBOUDUMC EN JBZ CREËREN WIN-WINSITUATIE BLZ 4 ONDERZOEK EFFECTIVITEIT CHRONISCHE BUIKDIALYSE BIJ HARTFALEN

Nadere informatie

Het hart van de zaak. Digitaal deel van het maatschappelijk jaarverslag van Achmea over 2006

Het hart van de zaak. Digitaal deel van het maatschappelijk jaarverslag van Achmea over 2006 Het hart van de zaak Digitaal deel van het maatschappelijk jaarverslag van Achmea over 2006 Het digitale maatschappelijk jaarverslag van Achmea over 2006 Het hart van de zaak Dit maatschappelijk jaarverslag

Nadere informatie

MENTALE BALANS MAGAZINE VAN GGZ NOORD- EN MIDDEN-LIMBURG. AFDELING NEUROPSYCHIATRIE HEEFT TOPGGz ERKEND KEURMERK ONTVANGEN

MENTALE BALANS MAGAZINE VAN GGZ NOORD- EN MIDDEN-LIMBURG. AFDELING NEUROPSYCHIATRIE HEEFT TOPGGz ERKEND KEURMERK ONTVANGEN MENTAAL MAGAZINE VAN GGZ NOORD- EN MIDDEN-LIMBURG JAARGANG 5 NR 4 AUGUSTUS 2009 MENTALE BALANS AFDELING NEUROPSYCHIATRIE HEEFT TOPGGz ERKEND KEURMERK ONTVANGEN OOSTENRIJKEXPEDITIE VOOR JONGEREN VAN 15

Nadere informatie