Vdiet_hypo_ :RC :58 Pagina 1. Voedselovergevoelig heid bij hond en kat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vdiet_hypo_203069-0809:RC 25-09-2008 14:58 Pagina 1. Voedselovergevoelig heid bij hond en kat"

Transcriptie

1 Vdiet_hypo_ :RC :58 Pagia 1 Voedselovergevoelig heid bij hod e kat

2 Vdiet_hypo_ :RC :58 Pagia 2 VOEDSELOVERGEVOELIGHEID Ee overgevoeligheid voor voedig komt iet zo vaak voor bij hode e katte. Voedselovergevoeligheid ka zowel huidklachte als probleme va het maagdarmkaaal veroorzake. De aadoeig is zelde levesbedreiged, maar uw huisdier ka er wel veel last va hebbe. Als u er de tijd voor wilt eme om uit te vide wat precies de oorzaak is e vervolges de juiste voedig geeft, ka uw huisdier og jarelag va ee gezod leve geiete. Wat is voedselovergevoeligheid? Voedselovergevoeligheid otstaat waeer ee hod of kat overgevoelig is voor ee bepaald bestaddeel i de voedig. Het bestaddeel i de voedig waar het dier overgevoelig op reageert wordt het allergee geoemd. Het lichaam ka op twee maiere overgevoelig op voedig reagere: Voedselallergie: het lichaam vertoot ee overgevoeligheids reactie waarbij het immuusysteem wordt geactiveerd. Hierbij ka histamie vrijkome dat de verschijsele va ee allergie veroorzaakt. H hi vo za Vo oo El pr al ei re ka go pr Voedselitoleratie: het lichaam vertoot verschijsele va ee overgevoeligheid zoder dat het immuusysteem erbij wordt betrokke. De itoleratie voor lactose (melksuiker) is hier ee voorbeeld va. Diere met dit probleem hebbe moeite met het vertere va lactose, omdat zij iet geoeg va het voor de ver terig beodigde ezym lactase producere. Overteerde lactose i het spijsverterigskaaal ka diarree veroorzake. Overgevoeligheidsreacties kue bie ekele miute optrede, maar ook pas a ekele ure of dage. Het allergee i de voedig hoeft gee ieuw igrediët te zij.

3 Vdiet_hypo_ :RC :58 Pagia 3 VOEDSELOVERGEVOELIGHEID s s s r g e g e e Het is meestal iets dat de hod of kat al vaker heeft gegete e waar hij plotselig overgevoelig op reageert. Waeer ee overgevoeligheid voor ee bepaald bestaddeel va de voedig eemaal is opgetrede, zal het dier hier waarschijlijk zij leve lag overgevoelig voor blijve. Voedigsmiddele die dat specifieke bestaddeel bevatte, zulle da ook voor altijd vermede moete worde. Elk igrediët dat uw huisdier wel ees eerder heeft gegete, ka i pricipe ee voedselovergevoeligheid veroorzake. Meestal treedt de allergie echter op voor ee bepaald eiwit i de voedig, zoals rudvlees, eiere, lamsvlees of tarweglute. Het feit dat ee dier overgevoelig reageert, zegt overiges iets over de kwaliteit va de voedig. Het dier ka ee bepaald bestaddeel va de bewuste voedig gewoo iet goed verdrage. Voor adere diere levert dezelfde voedig gee ekel probleem op. Werkig va de allergee eiwitte.., l, g Eiwit Histamie Receptor Vrijkome va histamie Allergee eiwitte Receptor op mastcelle Vrijkome va histamie Allergie

4 Vdiet_hypo_ :RC :58 Pagia 4 O do m he de o w VOEDSELOVERGEVOELIGHEID Hoe herket u ee voedselovergevoeligheid? Ee overgevoeligheid voor voedig ka zich uite door huidklachte of klachte va het maagdarmkaaal. De huidklachte e de maagdarmprobleme kue ook tegelijk optrede. De klachte zij iet specifiek e kue dus ook optrede bij adere (erstige) aadoeige. Vraag daarom altijd advies aa uw dierearts! Huidklachte: Jeuk Huidotstekig Regelmatig terugkerede oorotstekig Maagdarmprobleme: Diarree Brake Widerigheid Buikpij Zo oo ve Vl va ee aa za om A vo is H re al te ee m w

5 Vdiet_hypo_ :RC :58 Pagia 5 VOEDSELOVERGEVOELIGHEID f. De behadelig Zowel huidaadoeige als maagdarmprobleme kue vele oorzake hebbe e maar ee klei deel va dit soort klachte wordt veroorzaakt door ee voedselovergevoeligheid. Vlooie allergie is bijvoorbeeld ee veel vaker voorkomede oorzaak va allergische huidaadoeige. Daarom is het heel belagrijk om ee voedselovergevoeligheid te kue oderscheide va adere aadoeige die vergelijkbare klachte veroorzake. Uw dierearts zal daarom eerst ee hypoallergee dieet (elimiatiedieet) voorschrijve om de diagose te stelle. Als de verschijsele erstig zij ka uw dierearts medicije voorschrijve, totdat de vicieuze cirkel va de overgevoeligheids reactie is doorbroke. Het elimiatiedieet Het elimiatiedieet is ee testdieet dat zelde ee overgevoeligheidsreactie veroorzaakt. De diagose voedselovergevoeligheid is gesteld als de klachte va uw huisdier verdwije met ee elimiatiedieet. De testperiode duurt miimaal 6 weke. Idie er iderdaad sprake is va ee voedselovergevoeligheid, zulle maagdarmklachte (diarree) meestal bie ee week verbetere. Bij huidklachte (jeuk) ka het wel 6 tot 9 weke dure voordat verbeterig optreedt. Omdat de voedigsovergevoeligheid gewoolijk veroorzaakt wordt door iets i de dagelijkse voedig va uw huisdier, zal uw dierearts u meestal vrage om ee lijst te make va alle voedigs middele die het dier eet (iclusief botte, sacks, koekjes etc). Aa de had va deze lijst ka worde bepaald welke voedigsmiddele uw huisdier og iet eerder heeft gegete. Op deze maier ka het elimiatiedieet worde samegesteld.

6 Vdiet_hypo_ :RC :58 Pagia 6 VOEDSELOVERGEVOELIGHEID Ee elimi atiedieet op basis va éé, iet eerder gegete eiwitbro e éé koolhydraatbro, is de meest betrouwbare methode om ee voedselovergevoeligheid te diagosticere. Ee elimiatiedieet kut u evetueel zelf voor uw huisdier bereide. Ee praktischer e i de meeste gevalle goed alteratief voor ee zelf te bereide elimiatiedieet is kat e klare hypoallergee dieetvoedig. Ee dergelijke dieetvoedig bevat ook slechts éé eiwitbro e éé koolhydraatbro. De eiwitte va ee hypoallergee dieetvoedig kue daaraast ook gehydrolyseerd zij. Gehydrolyseerde eiwitte zij zo klei gemaakt dat ze door het lichaam iet meer als allergee te herkee zij e dus gee overgevoeligheidsreactie veroorzake. De provocatie Als de klachte tijdes de testperiode verdwije, ka geprobeerd worde te achterhale voor welke voedigsmiddele uw huisdier overgevoelig is. Uw dierearts ka u aarade verdachte igre diëte uit de oorsprokelijke voedig te teste, door ze i kleie hoeveelhede aa het elimiatiedieet toe te voege. Altijd slechts éé tegelijk e éé per week, waara u kijkt of er ee reactie optreedt. Dit wordt wel de provocatie geoemd. Waeer de klachte terugkome, beteket dit dat uw huisdier overgevoelig is voor dat specifieke bestaddeel va zij voedig. Dit igrediët moet vervolges defiitief uit het dieet worde verwijderd. Waeer u er tegeop ziet om ee dergelijke provocatietest uit te voere, kut u ook ee kat e klare hypoallergee dieetvoedig (blijve) geve. Dit is immers ee complete e uitgebalaceerde voedig, die leveslag gegeve ka worde. D he ve m uw Ee di ee Vo H vo te

7 Vdiet_hypo_ :RC :58 Pagia 7 VOEDSELOVERGEVOELIGHEID e. g e d e. e r t r k s g Het vervolg va de behadelig De verdere behadelig va ee voedselovergevoeligheid bestaat uit het vermijde va het voedigsmiddel dat de over gevoeligheid veroorzaakt, ofwel het allergee. Dit beteket dat er altijd zorgvuldig moet worde gelet op wat het dier eet. Omdat dit zo belagrijk is, ka uw dierearts ee speciale hypoallergee dieetvoedig voorschrijve. Ee dergelijke dieetvoedig bevat zorgvuldig geselecteerde igrediëte, die zelde allergische reacties oproepe e die het dier meestal iet eerder gegete heeft. Voorbeelde va hypoallergee dieetvoedige zij Royal Cai Hypoallergeic Diet e Royal Cai Sesitivity Cotrol Diet. Deze dieetvoedige zij complete voedige die zowel voldoe tijdes de testperiode, als voor de lage termij.

8 Vdiet_hypo_ :RC :58 Pagia 8 He HYPOALLERGENIC DIET VOOR DE HOND Bij de behadelig va voedselovergevoeligheid zal uw dierearts uw hod ee speciale dieetvoedig voorschrijve. Royal Cai Hypoallergeic Diet is speciaal otwikkeld voor de diagose e behadelig va voedselovergevoeligheid. Deze dieetvoedig is ook zeer geschikt als oderdeel va de behadelig va adere maagdarmaadoeige e huidprobleme. Hypoallergeic Diet CANINE I R hy Sa (A A I uw Droogvoedig Verpakkig va 2kg, 7kg e 14kg

9 Vdiet_hypo_ :RC :59 Pagia 9 VOEDINGSADVIEZEN r Droogvoedig Igrediëte: Rijst, hydrolysaat va geïsoleerde sojaeiwit, dierlijke vette, mierale, hydrolysaat va gevogeltelever, bietepulp, sojaolie, FructoOligo Saccharide, visolie, taurie, beragieolie, Ltyrosie, Tagetes (Afrikaa) extract (bro va luteïe). Aabevole dagelijkse hoeveelhede I de tabel geoemde hoeveelhede zij richtlije die i overleg met uw dierearts kue worde aagepast. Gewicht va de hod (kg) Mager Normaal Overgewicht Gram Maatbeker Gram Maatbeker Gram Maatbeker / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 8 Het verdiet aabevelig de dagelijkse hoeveelheid over meerdere maaltijde te verdele.

10 Vdiet_hypo_ :RC :59 Pagia 10 He HYPOALLERGENIC DIET VOOR DE KAT Bij de behadelig va voedselovergevoeligheid zal uw dierearts uw kat ee speciale dieetvoedig voorschrijve. Royal Cai Hypoallergeic Diet is speciaal otwikkeld voor de diagose e behadelig va voedselovergevoeligheid. Deze dieetvoedig is ook zeer geschikt als oderdeel va de behadelig va adere maagdarmaadoeige e huidprobleme. I R pl ve (A Hypoallergeic Diet FELINE A I uw Droogvoedig Verpakkig va 0,5kg 2,5kg e 4,5kg

11 Vdiet_hypo_ :RC :59 Pagia 11 VOEDINGSADVIEZEN r Droogvoedig Igrediëte: Rijst, hydrolysaat va geïsoleerde sojaeiwit, dierlijke vette, mierale, plataardige vezels, bietepulp, sojaolie, hydrolysaat va gevogeltelever, visolie, FructoOligoSaccharide, taurie, beragieolie, Tagetes (Afrikaa) extract (bro va luteïe), DLmethioie. Aabevole dagelijkse hoeveelhede I de tabel geoemde hoeveelhede zij richtlije die i overleg met uw dierearts kue worde aagepast. Gewicht Mager Normaal Overgewicht va de kat (kg) Gram Maatbeker Gram Maatbeker Gram Maatbeker / / / / / / / / / / / / / / / / / / 8 Het verdiet aabevelig de dagelijkse hoeveelheid over meerdere maaltijde te verdele. Royal Cai Hypoallergeic Diet bevat Ltyrosie voor ee optimale pigmetatie va de vacht ( Itesive Color )

12 Vdiet_hypo_ :RC :59 Pagia 12 HYPOALLERGENIC DIET VOOR HOND EN KAT Belagrijkste eigeschappe Royal Cai Hypoallergeic Diet is ee uitgebalaceerde, volledige dieet voedig, die leveslag gegeve ka worde. De belagrijkste eigeschappe zij: Gehydrolyseerd eiwit Gehydrolyseerde sojaeiwitte zij verkleide eiwitte met ee laag moleculair gewicht. Deze eiwitte worde zelde als allergee herked e zij zeer goed verteerbaar. SE B ho C va al ge S Beschermig va de huidfuctie Ee speciale combiatie va vitamie e zik vermidere het waterverlies door de huid e verbetere de barrièrefuctie va de huid. Verrijkt met omega3vetzure Omega3vetzure (EPA/DHA) hebbe ee otstekigsremmede werkig. Odersteuig va de spijsverterig De combiatie va FructoOligoSaccharide (FOS) e zeoliet (ee specifiek mieraal) bevordert ee evewichtige darmflora e helpt de darmwad te bescherme. De voedig is glute e lactosevrij.

13 Vdiet_hypo_ :RC :59 Pagia 13 AT SENSITIVITY CONTROL DIET VOOR DE HOND e e Bij de behadelig va voedselovergevoeligheid zal uw dierearts uw hod ee speciale dieetvoedig voorschrijve. Royal Cai Sesitivity Cotrol Diet is speciaal otwikkeld voor de diagose e behadelig va voedselovergevoeligheid. Deze dieetvoedig is ook zeer geschikt als oderdeel va de behadelig va adere maagdarmaadoeige e huidprobleme. d Sesitivity Cotrol Diet CANINE k Droogvoedig Verpakkig va 1,5kg 6kg e 14kg Blikvoedig Kip va 420g Eed va 420g

14 Vdiet_hypo_ :RC :59 Pagia 14 VOEDINGSADVIEZEN Droogvoedig Igrediëte: Tapioca, gedehydreerde vis (blauwe wijtig), plataardige vezels, hydrolysaat va gevogeltelever, dierlijke vette, mierale, sojaolie, FructoOligoSaccharide, visolie, Ltyrosie, DLmethioie, taurie, Tagetes (Afrikaa) extract (bro va luteïe). Aabevole dagelijkse hoeveelhede I de tabel geoemde hoeveelhede zij richtlije die i overleg met uw dierearts kue worde aagepast. Gewicht va de hod (kg) Mager Normaal Overgewicht Gram Maatbeker Gram Maatbeker Gram Maatbeker / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / I Vl ve I Vl ve A I uw G v He Het verdiet aabevelig de dagelijkse hoeveelheid over meerdere maaltijde te verdele.

15 Vdiet_hypo_ :RC :59 Pagia 15 VOEDINGSADVIEZEN,,, t Natvoedig (blikvoedig) Igrediëte kip met rijst: Vlees e dierlijke bijproducte (55% kip), grae (10% rijst), olië e vette, plataardige bijproducte, mierale. Igrediëte eed met rijst: Vlees e dierlijke bijproducte (50% eed), grae (14% rijst), olië e vette, plataardige bijproducte, mierale. Aabevole dagelijkse hoeveelhede I de tabel geoemde hoeveelhede zij richtlije die i overleg met uw dierearts kue worde aagepast. Sesitivity Cotrol Kip Gewicht Mager Normaal Overgewicht va de hod Gram Blik Gram Blik Gram Blik (kg) / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 4 Sesitivity Cotrol Eed Gewicht Mager Normaal Overgewicht va de hod Gram Blik Gram Blik Gram Blik (kg) / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 2 Het verdiet aabevelig de dagelijkse hoeveelheid over meerdere maaltijde te verdele.

16 Vdiet_hypo_ :RC :59 Pagia 16 He SENSITIVITY CONTROL DIET VOOR DE KAT Bij de behadelig va voedselovergevoeligheid zal uw dierearts uw kat ee speciale dieetvoedig voorschrijve. Royal Cai Sesitivity Cotrol Diet is speciaal otwikkeld voor de diagose e behadelig va voedselovergevoeligheid. Deze dieetvoedig is ook zeer geschikt als oderdeel va de behadelig va adere maagdarmaadoeige e huidprobleme. Sesitivity Cotrol Diet voor de kat FELINE Droogvoedig Verpakkig va 1,5kg e 3,5kg I R te vi lu A I uw Portieverpakkig: Kip va 100g Alutray: Kip va 100g Eed va 100g Sesitivity Cotrol bevat Ltyrosie voor ee optimale pigmetatie va de vacht ( Itesive Color )

17 Vdiet_hypo_ :RC :59 Pagia 17 T VOEDINGSADVIEZEN y g t Droogvoedig Igrediëte: Rijst, gedehydreerde vis (blauwe wijtig), plataardige vezels, rijstglute, hydrolysaat va gevogeltelever, dierlijke vette, mierale, sojaolie, visolie, DLmethioie, taurie, Tagetes (Afrikaa) extract (bro va luteïe). Aabevole dagelijkse hoeveelhede I de tabel geoemde hoeveelhede zij richtlije die i overleg met uw dierearts kue worde aagepast. Gewicht va de kat (kg) Mager Normaal Overgewicht Gram Maatbeker Gram Maatbeker Gram Maatbeker / / / / / / / / / / / / / / / / 8 Het verdiet aabevelig de dagelijkse hoeveelheid over meerdere maaltijde te verdele. le

18 Vdiet_hypo_ :RC :59 Pagia 18 He VOEDINGSADVIEZEN Natvoedig (portieverpakkig) Igrediëte kip met rijst: Vlees e dierlijke bijproducte (40% kip), grae (6% rijst), plataardig eiwitextract (rijsteiwit), plataardige bijproducte, mierale, olië e vette. Aabevole dagelijkse hoeveelhede I de tabel geoemde hoeveelhede zij richtlije die i overleg met uw dierearts kue worde aagepast. Gewicht va de kat (kg) Mager Normaal Overgewicht Gram Portie Gram Portie Gram Portie / / / / / / / / / / / / / / / / / / 2 Het verdiet aabevelig de dagelijkse hoeveelheid over meerdere maaltijde te verdele. I Vl m I Vl pl ve A I uw G vk

19 Vdiet_hypo_ :RC :59 Pagia 19 VOEDINGSADVIEZEN Natvoedig (alutray) g t Igrediëte kip met rijst: Vlees e dierlijke bijproducte (waarva mi. 26% kip), grae (waarva mi. 6% rijst), plataardige bijproducte, olië e vette, mierale. Igrediëte eed met rijst: Vlees e dierlijke bijproducte (40% eed), grae (6% rijst), plataardig eiwitextract (rijsteiwit), plataardige bijproducte, olië e vette, mierale. Aabevole dagelijkse hoeveelhede I de tabel geoemde hoeveelhede zij richtlije die i overleg met uw dierearts kue worde aagepast. Gewicht va de kat (kg) Sesitivity Cotrol Kip Mager Normaal Overgewicht Gram Alu. Gram Alu. Gram Alu / / / / / / / / / / / / / 4 Gewicht va de kat (kg) Sesitivity Cotrol Eed Mager Normaal Overgewicht Gram Alu. Gram Alu. Gram Alu / / / / / / / / / / / / Het verdiet aabevelig de dagelijkse hoeveelheid over meerdere maaltijde te verdele.

20 Vdiet_hypo_ :RC :59 Pagia 20 SENSITIVITY CONTROL DIET VOOR HOND EN KAT Belagrijkste eigeschappe Sesitivity Cotrol Diet is ee uitgebalaceerde, volledige dieet voedig, die leveslag gegeve ka worde. De belagrijkste eigeschappe zij: B he vo Eé specifieke eiwitbro De geselecteerde eiwit e koolhydraatbroe worde zelde gebruikt i voedig voor hode e katte. Hierdoor wordt ee overgevoeligheidsreactie vermiderd. Beschermig va de huidfuctie Ee speciale combiatie va vitamie e zik vermidere het waterverlies door de huid e verbetere de barrièrefuctie va de huid. Verrijkt met omega3vetzure Omega3vetzure zij va ature i hoge cocetraties aawezig i blauwe wijtig. Omega3vetzure (EPA/DHA) hebbe ee otstekigsremmede werkig. V Odersteuig va de spijsverterig De combiatie va FructoOligoSaccharide (FOS) e zeoliet (ee specifiek mieraal) be vordert ee evewichtige darmflora e helpt de darmwad te bescherme. De voedig is glute e lactosevrij. * v

21 Vdiet_hypo_ :RC :59 Pagia 21 KAT ALGEMENE ADVIEZEN e k ) e Bij het achterhale va de oorzaak va de voedselovergevoeligheid e het vervolges lage tijd op dieet houde va uw huisdier, kue de volgede aawijzige voor u va ut zij: Geef de dieetvoedig volges voorschrift e geef gee adere tussedoortjes of sacks. Evetueel kue brokjes va de dieetvoedig tussedoor (als beloig) gegeve worde. Zorg dat er altijd voldoede schoo e vers drikwater voor uw huisdier klaar staat. Geef, zeker gedurede de testperiode, gee adere vloeistoffe zoals melk. Geef uw huisdier apart te ete als er meerdere diere i huis woe. Probeer uw kat bie te houde. Het ka wel 69 weke dure voordat u resultaat ziet e de overgevoeligheidsreacties vermidere. Wees dus geduldig! Let goed op of de symptome gedurede de testperiode vermidere of verdwije e laat uw dierearts wete hoe uw huisdier tijdes de provocatieperiode op de toegevoegde voedigsmiddele reageert. Geef evetuele medicije volges voorschrift. Breg uw familie, vriede e keisse op de hoogte va het feit dat uw dier overgevoelig is voor bepaalde bestaddele i de voedig. Va de Sesitivity Cotrol Diet atvoedig zij twee verschillede smake verkrijgbaar. Uw dierearts zal u i de meeste gevalle éé smaak advisere. Waeer u ee adere smaak wilt geve, is het verstadig eerst met uw dierearts te overlegge. Bewaar de voedig i ee droge e koele omgevig*. * De houdbaarheidsdatum, productiecode e registratieummer vidt u op de achterzijde va de verpakkig. Bij voorkeur te gebruike vóór de datum aagegeve op de achterzijde va de verpakkig. Het vitamiegehalte va de voedig is gegaradeerd tot de datum va miimum houdbaarheid. Coserveermiddele: kaliumsorbaat e atioxidate: propylgallaat, BHA.

22 Vdiet_hypo_ :RC :59 Pagia 22 GEMIDDELDE ANALYSE Hypoallergeic Diet Se Hod Kat Droog Droog Droog (1000g) (1000g) (1000g) Vocht (%) 8 7,0 8 Eiwit (%) 21 25,5 24 Vet (%) 19 20,0 9 Mierale (%) 8,4 6,3 6,9 Ruwe celstof (%) 37,9 33,1 38,3 Zetmeel 42,6 37,6 43,3 Overige koolhydrate (%) 5,7 8,1 13,8 Voedigsvezels (%) 1,0 3,6 8,8 Calcium (%) 1,0 0,75 1,3 Kalium (%) 0,9 0,8 0,8 Fosfor (%) 0,80 0,7 0,90 Magesium (%) 0,08 0,07 0,06 IJzer (mg) Koper (mg) Zik (mg) Chloride (%) 0,46 0,5 1,10 Natrium (%) 0,45 0,60 0,36 Seleium (mg) 0,12 0,10 2,10 EPA + DHA (%) 0,35 0,32 0,70 Taurie (%) 0,21 0,20 0,37 Argiie (%) 1,50 1,77 1,34 Vitamie A IE Vitamie E (mg) Vitamie C (mg) Vitamie D3 IE Vitamie B1 (mg) Vitamie B2 (mg) Patotheezuur (mg) Vitamie B6 (mg) 85, ,5 Vitamie B12 (mg) 0,17 0,17 0,17 Niacie (mg) Biotie (mg) 3,29 3,26 3,10 Foliumzuur (mg) 17,3 17,2 16,5 Cholie (mg) Iositol (mg) ME gemete (NRC 74) (kcal/kg) ME bereked (NRC 74) (kcal/kg)

23 Vdiet_hypo_ :RC :59 Pagia 23 GEMIDDELDE ANALYSE c Diet Sesitivity Cotrol Diet Sesitivity Cotrol Diet Kat Hod Kat Droog Droog Blik Kip Blik Eed Droog Portie Kip Alutray Kip Alutray Eed 1000g) (1000g) (100g) (100g) (1000g) (100g) (100g) (100g) 7, , ,0 9 6,0 7,0 11 5,5 5,5 6,5 6,3 6,9 2,2 2,0 8 2,5 2,2 2,5 33,1 38,3 7,8 11,7 31 3,8 5,5 5,8 37,6 43,3 9,3 13,5 36,6 5,3 6,8 6,0 8,1 13,8 2,0 2,3 12 1,8 1,8 2,2 3,6 8,8 0,5 0,5 6,4 0,7 0,5 2,0 0,75 1,3 0,4 0,5 1 0,5 0,4 0,5 0,8 0,8 0,2 0,2 0,8 0,2 0,2 0,2 0,7 0,90 0,3 0,4 0,9 0,4 0,3 0,4 0,07 0,06 0,04 0,04 0,12 0,02 0,04 0, ,8 3, ,5 3,6 6, ,43 0, ,31 0,39 0, ,4 5, ,0 3,0 5,0 0,5 1,10 0,2 0,2 1,2 0,2 0,2 0,1 0,60 0,36 0,16 0,16 0,6 0,22 0,18 0,15 0,10 2,10 0,01 0,01 0,26 0,01 0,02 0,01 0,32 0,70 0,24 0,35 0,9 0,11 0,12 0,15 0,20 0,37 0,17 0,20 0,3 0,15 0,16 0,15 1,77 1,34 1,11 0,96 1,6 0, ,35 0, ,08 3,22 3, ,54 0, ,44 0,46 0, ,59 5, ,96 3,68 4, ,5 0,11 0, ,24 0,23 0,25 0,17 0,17 1,62 3,52 0,18 2,42 3,68 1, ,26 3, ,37 0,07 0,07 0,07 17,2 16,5 0,01 0,01 17,7 0,79 0,12 0, , ,4 116,6 121,8

24 Vdiet_hypo_ :RC :59 Pagia 24 PRAKTISCHE INFORMATIE Adres va de dierearts: Voor meer iformatie: Royal Cai Nederlad BV Productvoorlichtig e Service Postbus AB Veghel Tel.: Iteret: /0809/8.500

Sensitivity Control Diet voor de hond

Sensitivity Control Diet voor de hond SENSITIVITY CONTROL DIET Bij de behandeling van voedselovergevoeligheid zal uw dierenarts uw hond of kat een speciale dieetvoeding voorschrijven. Royal Canin Sensitivity Control Diet is speciaal ontwikkeld

Nadere informatie

Voedselovergevoeligheid bij hond en kat

Voedselovergevoeligheid bij hond en kat Voedselovergevoeligheid bij hond en kat VOEDSELOVERGEVOELIGHEID Een overgevoeligheid voor voeding komt niet zo vaak voor bij honden en katten. Voedingsovergevoeligheid kan zowel huidklachten als problemen

Nadere informatie

ANALLERGENIC DIET VOOR DE HOND

ANALLERGENIC DIET VOOR DE HOND ANALLERGENIC DIET VOOR DE HOND Bij de behandeling van voedselovergevoeligheid zal uw dierenarts uw hond een speciale dieetvoeding voorschrijven. Royal Canin Anallergenic Diet is speciaal ontwikkeld voor

Nadere informatie

Voedselovergevoeligheid bij hond en kat

Voedselovergevoeligheid bij hond en kat Voedselovergevoeligheid bij hond en kat Veterinary Diet VOEDSELOVERGEVOELIGHEID Een overgevoeligheid voor voeding komt niet zo vaak voor bij honden en katten. Voedselovergevoeligheid kan zowel huidklachten

Nadere informatie

Voedselintolerantie bij kat en hond

Voedselintolerantie bij kat en hond Voedselintolerantie bij kat en hond Veterinary Diet VOEDSELINTOLERANTIE BIJ KAT EN HOND Een overgevoeligheid voor voeding komt niet zo vaak voor bij honden en katten. Voedselovergevoeligheid kan zowel

Nadere informatie

Gastro-Intestinal Diet

Gastro-Intestinal Diet GASTRO-INTESTINAL DIET Voeding speelt een belangrijke rol bij de behandeling van maag-darmaandoeningen. Daarom zal uw dierenarts uw hond meestal een speciale dieetvoeding voorschrijven. Bij de behandeling

Nadere informatie

RENAL DIET VOOR DE HOND

RENAL DIET VOOR DE HOND RENAL DIET VOOR DE HOND Bij de behandeling van een nieraandoening zal uw dierenarts uw hond meestal een speciale dieetvoeding voorschrijven. Royal Canin Renal Diet is speciaal ontwikkeld voor honden ter

Nadere informatie

Droogvoeding Verpakking van 1,5kg en 3,5kg

Droogvoeding Verpakking van 1,5kg en 3,5kg Voeding speelt een belangrijke rol bij de behandeling van diabetes mellitus. Daarom zal uw dierenarts uw kat meestal een speciale dieetvoeding voorschrijven zoals Royal Canin Diabetic Diet. Diabetic Diet

Nadere informatie

Voedselovergevoeligheid bij hond en kat

Voedselovergevoeligheid bij hond en kat Voedselovergevoeligheid bij hond en kat Veterinary Diet VOEDSELOVERGEVOELIGHEID Een overgevoeligheid voor voeding komt niet zo vaak voor bij honden en katten. Voedselovergevoeligheid kan zowel huidklachten

Nadere informatie

Diabetic. Waarschuwing Het Diabetic dieet is niet geschikt voor pups, teven tijdens dracht en lactatie en honden met een verhoogde energie-behoefte.

Diabetic. Waarschuwing Het Diabetic dieet is niet geschikt voor pups, teven tijdens dracht en lactatie en honden met een verhoogde energie-behoefte. DIABETIC DIET VOOR DE HOND Voeding speelt een belangrijke rol bij de behandeling van diabetes mellitus. Daarom zal uw dierenarts uw hond meestal een speciale dieetvoeding voorschrijven zoals Royal Canin

Nadere informatie

HEPATIC DIET VOOR DE KAT

HEPATIC DIET VOOR DE KAT Bij de behandeling van leveraandoeningen zal uw dierenarts uw kat meestal een speciale dieetvoeding voorschrijven. Hepatic Diet van Royal Canin is speciaal ontwikkeld ter ondersteuning van de behandeling

Nadere informatie

CALM DIET VOOR DE KAT

CALM DIET VOOR DE KAT Wanneer uw kat last heeft van stress of een stressvolle situatie wordt verwacht, kan uw dierenarts een speciale dieetvoeding voorschrijven. Calm Diet van Royal Canin is speciaal ontwikkeld voor katten

Nadere informatie

De lever bij kat en hond

De lever bij kat en hond De lever bij kat en hond Veterinary Diet DE LEVER BIJ KAT EN HOND Leveraandoeningen komen relatief vaak voor bij katten en honden. De afgelopen jaren is er grote vooruitgang geboekt in het achterhalen

Nadere informatie

De nieren bij kat en hond

De nieren bij kat en hond De nieren bij kat en hond Veterinary Diet DE NIEREN BIJ KAT EN HOND Nieraandoeningen komen relatief vaak voor bij katten en honden. Hoewel ook jonge dieren last kunnen hebben van hun nieren, komen nierproblemen

Nadere informatie

Nieraandoeningen bij kat en hond

Nieraandoeningen bij kat en hond Nieraandoeningen bij kat en hond Veterinary Diet NIERAANDOENINGEN BIJ KAT EN HOND Nieraandoeningen komen relatief vaak voor bij katten en honden. Hoewel ook jonge dieren last kunnen hebben van hun nieren,

Nadere informatie

Nieraandoeningen bij kat en hond

Nieraandoeningen bij kat en hond Nieraandoeningen bij kat en hond Veterinary Diet NIERAANDOENINGEN BIJ KAT EN HOND Nieraandoeningen komen relatief vaak voor bij katten en honden. Hoewel ook jonge dieren last kunnen hebben van hun nieren,

Nadere informatie

Urinary S/O Moderate Calorie Diet

Urinary S/O Moderate Calorie Diet Bij de behandeling van blaasstenen of blaasgruis zal uw dierenarts uw kat meestal een speciale dieetvoeding voorschrijven. Royal Canin Urinary S/O Moderate Calorie Diet is speciaal ontwikkeld ter ondersteuning

Nadere informatie

Leveraandoeningen bij de hond en kat

Leveraandoeningen bij de hond en kat Leveraandoeningen bij de hond en kat LEVERAANDOENINGEN BIJ HOND EN KAT Leveraandoeningen komen relatief vaak voor bij honden en katten. De afgelopen jaren is er grote vooruitgang geboekt in het achterhalen

Nadere informatie

ORAL BAR VOOR DE HOND

ORAL BAR VOOR DE HOND ORAL BAR VOOR DE HOND Voor honden tot 10kg Voor honden vanaf 10kg Speciale structuur, vorm en grootte afgestemd op het gebit van kleine honden. Speciale structuur, vorm en grootte afgestemd op het gebit

Nadere informatie

Spijsverteringsproblemen bij hond en kat

Spijsverteringsproblemen bij hond en kat Spijsverteringsproblemen bij hond en kat SPIJSVERTERINGSPROBLEMEN Spijsverteringsproblemen komen vaak voor bij honden en katten. De meest voorkomende klachten zijn braken en diarree. Huisdieren van elke

Nadere informatie

Ondersteuning van de nieren bij kat en hond

Ondersteuning van de nieren bij kat en hond Ondersteuning van de nieren bij kat en hond Veterinary Diet DE NIEREN BIJ KAT EN HOND Nieraandoeningen komen relatief vaak voor bij katten en honden. Hoewel ook jonge katten en honden last kunnen hebben

Nadere informatie

Leveraandoeningen bij de kat en hond

Leveraandoeningen bij de kat en hond Leveraandoeningen bij de kat en hond Veterinary Diet LEVERAANDOENINGEN BIJ KAT EN HOND Leveraandoeningen komen relatief vaak voor bij katten en honden. De afgelopen jaren is er grote vooruitgang geboekt

Nadere informatie

De spijsvertering bij kat en hond

De spijsvertering bij kat en hond De spijsvertering bij kat en hond Veterinary Diet DE SPIJSVERTERING BIJ KAT EN HOND Maag-darmaandoeningen of spijsverteringsproblemen komen vaak voor bij katten en honden. De meest voorkomende klachten

Nadere informatie

De huid bij de hond. Veterinary Diet

De huid bij de hond. Veterinary Diet De huid bij de hond Veterinary Diet DE HUID BIJ DE HOND Huidaandoeningen komen vaak voor bij de hond en zijn een belangrijke reden voor een bezoek aan de dierenarts. De belangrijkste oorzaken van een huidaandoening

Nadere informatie

Stress bij hond en kat

Stress bij hond en kat Stress bij hond en kat Stress bij hond en kat Stress bij hond en kat Honden en katten zijn tegenwoordig lid van het gezin en leven steeds meer in een huiselijke omgeving. Normale situaties in het leven

Nadere informatie

Stressvolle situaties bij kat en hond

Stressvolle situaties bij kat en hond Stressvolle situaties bij kat en hond Veterinary Diet STRESSVOLLE SITUATIES BIJ KAT EN HOND Katten en honden zijn tegenwoordig lid van het gezin en leven steeds meer in een huiselijke omgeving. Normale

Nadere informatie

Diabetes mellitus bij kat en hond

Diabetes mellitus bij kat en hond Diabetes mellitus bij kat en hond Veterinary Diet DIABETES MELLITUS BIJ KAT EN HOND Diabetes mellitus wordt ook wel suikerziekte genoemd. Diabetes mellitus komt regelmatig voor bij katten en honden en

Nadere informatie

Stress bij hond en kat

Stress bij hond en kat Stress bij hond en kat Veterinary Diet STRESS BIJ HOND EN KAT Honden en katten zijn tegenwoordig lid van het gezin en leven steeds meer in een huiselijke omgeving. Normale situaties in het leven van mensen,

Nadere informatie

Herstel na ziekte of operatie bij hond en kat

Herstel na ziekte of operatie bij hond en kat Herstel na ziekte of operatie bij hond en kat Herstel na ziekte of operatie In de periode dat uw hond of kat van een ziekte of operatie herstelt, heeft hij extra zorg en aandacht nodig. Misschien moet

Nadere informatie

Het hart bij de hond. Veterinary Diet

Het hart bij de hond. Veterinary Diet Het hart bij de hond Veterinary Diet HET HART BIJ DE HOND Hartaandoeningen bij de hond zijn in het algemeen progressief van aard, wat wil zeggen dat ze langzaam maar zeker steeds erger worden. De meeste

Nadere informatie

Leveraandoeningen bij de hond

Leveraandoeningen bij de hond Leveraandoeningen bij de hond LEVERAANDOENINGEN BIJ DE HOND Leveraandoeningen komen relatief vaak voor bij honden. De afgelopen jaren is er grote vooruitgang geboekt in het achterhalen van de oorzaken

Nadere informatie

Diabetes mellitus bij hond en kat

Diabetes mellitus bij hond en kat Diabetes mellitus bij hond en kat Veterinary Diet DIABETES MELLITUS BIJ HOND EN KAT Diabetes mellitus wordt ook wel suikerziekte genoemd. Diabetes mellitus komt regelmatig voor bij honden en katten en

Nadere informatie

Maag-darmaandoeningen bij hond en kat

Maag-darmaandoeningen bij hond en kat Maag-darmaandoeningen bij hond en kat Veterinary Diet MAAG-DARMAANDOENINGEN Maag-darmaandoeningen komen vaak voor bij honden en katten. De meest voorkomende klachten zijn braken en diarree. Deze problemen

Nadere informatie

Maag-darmaandoeningen bij hond en kat

Maag-darmaandoeningen bij hond en kat Maag-darmaandoeningen bij hond en kat Veterinary Diet MAAG-DARMAANDOENINGEN Maag-darmaandoeningen komen vaak voor bij honden en katten. De meest voorkomende klachten zijn braken en diarree. Deze problemen

Nadere informatie

Herstel bij kat en hond

Herstel bij kat en hond Herstel bij kat en hond Veterinary Diet HERSTEL BIJ KAT EN HOND In de periode dat uw kat of hond van een ziekte of operatie herstelt, heeft hij extra zorg en aandacht nodig. Misschien moet u medicijnen

Nadere informatie

Speciaal voor actieve stadshonden URBAN LIFE LIFESTYLE HEALTH NUTRITION. Gezondheidsvoeding voor iedere levensstijl LIFESTYLE HEALTH NUTRITION

Speciaal voor actieve stadshonden URBAN LIFE LIFESTYLE HEALTH NUTRITION. Gezondheidsvoeding voor iedere levensstijl LIFESTYLE HEALTH NUTRITION Speciaal voor actieve stadshonden URBAN LIFE LIFESTYLE HEALTH NUTRITION Gezondheidsvoeding voor iedere levensstijl LIFESTYLE HEALTH NUTRITION 2 Is mijn hond een echte stadshond? Mijn hond gaat met me mee:

Nadere informatie

Spijsverteringsstoornissen

Spijsverteringsstoornissen Spijsverteringsstoornissen Indicaties Voor pups tot 12 maanden: Acute en chronische diarree Maldigestie, malabsorptie Bacteriële overgroei Herstel Colitis Contra-indicaties Hyperlipidemie Lymfangiëctasie

Nadere informatie

Huidaandoeningen bij de hond

Huidaandoeningen bij de hond Huidaandoeningen bij de hond Veterinary Diet HUIDAANDOENINGEN BIJ DE HOND Huidaandoeningen komen vaak voor bij de hond en zijn een belangrijke reden voor een bezoek aan de dierenarts. De belangrijkste

Nadere informatie

Overgewicht bij kat en hond

Overgewicht bij kat en hond Overgewicht bij kat en hond Veterinary Diet OVERGEWICHT BIJ KAT EN HOND Overgewicht komt veel voor bij katten en honden, met alle gezondheidsrisico s van dien. Deze folder geeft u meer informatie over

Nadere informatie

Overgewicht bij kat en hond

Overgewicht bij kat en hond Overgewicht bij kat en hond Veterinary Diet OVERGEWICHT BIJ KAT EN HOND Overgewicht komt veel voor bij katten en honden, met alle gezondheidsrisico s van dien. Deze folder geeft je meer informatie over

Nadere informatie

Hartaandoeningen bij de hond

Hartaandoeningen bij de hond Hartaandoeningen bij de hond Hartaandoeningen bij de hond Hartaandoeningen bij de hond zijn in het algemeen progressief van aard, wat wil zeggen dat ze langzaam maar zeker steeds erger worden. De meeste

Nadere informatie

De urinewegen bij kat en hond

De urinewegen bij kat en hond De urinewegen bij kat en hond Veterinary Diet DE URINEWEGEN BIJ KAT EN HOND Bij katten en honden komen regelmatig aandoeningen van de lagere urinewegen voor. Dit zijn aandoeningen van de urineleiders,

Nadere informatie

De gewrichten bij de kat

De gewrichten bij de kat De gewrichten bij de kat Veterinary Diet DE GEWRICHTEN BIJ DE KAT Gewrichtsproblemen komen regelmatig voor bij de kat. De meest voorkomende vorm is de zogenaamde (osteo)artrose, een degeneratieve aandoening

Nadere informatie

De gewrichten bij kat en hond

De gewrichten bij kat en hond De gewrichten bij kat en hond Veterinary Diet DE GEWRICHTEN BIJ KAT EN HOND Gewrichtsproblemen komen regelmatig voor bij de hond en de kat. De meest voorkomende vorm is de zogenaamde (osteo)artrose, een

Nadere informatie

ATOPIE BIJ DE HOND. De functie van de huid

ATOPIE BIJ DE HOND. De functie van de huid Atopie bij de hond ATOPIE BIJ DE HOND Atopie is een allergische reactie bij de hond die zich voornamelijk uit in de vorm van huidklachten. Het is een chronische aandoening waarbij de klachten herhaaldelijk

Nadere informatie

Aandoeningen van de urinewegen bij kat en hond

Aandoeningen van de urinewegen bij kat en hond Aandoeningen van de urinewegen bij kat en hond Veterinary Diet AANDOENINGEN VAN DE URINEWEGEN Bij katten en honden komen regelmatig aandoeningen van de lagere urinewegen voor. Dit zijn aandoeningen van

Nadere informatie

Aandoeningen van de urinewegen bij hond en kat

Aandoeningen van de urinewegen bij hond en kat Aandoeningen van de urinewegen bij hond en kat AANDOENINGEN VAN DE URINEWEGEN Bij honden en katten komen regelmatig aandoeningen van de lagere urinewegen voor. Dit zijn aandoeningen van de urineleiders,

Nadere informatie

Huidaandoeningen bij de hond

Huidaandoeningen bij de hond Huidaandoeningen bij de hond Veterinary Diet HUIDAANDOENINGEN BIJ DE HOND Huidaandoeningen komen vaak voor bij de hond en zijn een belangrijke reden voor een bezoek aan de dierenarts. De belangrijkste

Nadere informatie

Overgewicht bij kat en hond

Overgewicht bij kat en hond Overgewicht bij kat en hond Veterinary Diet OVERGEWICHT Overgewicht komt veel voor bij katten en honden, met alle gezondheidsrisico s van dien. Deze folder geeft u meer informatie over hoe uw kat of hond

Nadere informatie

Herstel na ziekte of operatie bij hond en kat

Herstel na ziekte of operatie bij hond en kat Herstel na ziekte of operatie bij hond en kat HERSTEL NA ZIEKTE OF OPERATIE In de periode dat uw hond of kat van een ziekte of operatie herstelt, heeft hij extra zorg en aandacht nodig. Misschien moet

Nadere informatie

Weight Management Programma

Weight Management Programma Weight Management Programma september 2012 Weight Management Programma september 2012 Overgewicht - Fase 1 Indicaties Contra-indicaties Geadviseerde gebruiksduur Kenmerken van het product HIGH PROTEIN

Nadere informatie

Aandoeningen van de urinewegen bij hond en kat

Aandoeningen van de urinewegen bij hond en kat Aandoeningen van de urinewegen bij hond en kat AANDOENINGEN VAN DE URINEWEGEN Bij honden en katten komen regelmatig aandoeningen van de lagere urinewegen voor. Dit zijn aandoeningen van de urineleiders,

Nadere informatie

Shih Tzu. Royal Canin rasspecifieke voeding voor Shih Tzu pups tot 10 maanden voor de volwassen Shih Tzu vanaf 10 maanden

Shih Tzu. Royal Canin rasspecifieke voeding voor Shih Tzu pups tot 10 maanden voor de volwassen Shih Tzu vanaf 10 maanden Shih Tzu Royal Canin rasspecifieke voeding voor Shih Tzu pups tot 10 maanden voor de volwassen Shih Tzu vanaf 10 maanden De Shih Tzu: De kleine hond die dol is op zijn baas! De Shih Tzu is dol op zijn

Nadere informatie

Aandoeningen van de urinewegen bij hond en kat

Aandoeningen van de urinewegen bij hond en kat Aandoeningen van de urinewegen bij hond en kat Aandoeningen van de urinewegen Bij honden en katten komen regelmatig aandoeningen van de lagere urinewegen voor. Dit zijn aandoeningen van de urineleiders,

Nadere informatie

Golden Retriever. Royal Canin rasspecifieke voeding voor Golden Retriever pups tot 15 maanden voor de volwassen Golden Retriever vanaf 15 maanden

Golden Retriever. Royal Canin rasspecifieke voeding voor Golden Retriever pups tot 15 maanden voor de volwassen Golden Retriever vanaf 15 maanden Golden Retriever Royal Canin rasspecifieke voeding voor Golden Retriever pups tot 15 maanden voor de volwassen Golden Retriever vanaf 15 maanden De Golden Retriever: Een actieve hond met vele talenten

Nadere informatie

Brits Korthaar Royal Canin rasspecifieke voeding

Brits Korthaar Royal Canin rasspecifieke voeding Brits Korthaar Royal Canin rasspecifieke voeding - Voor Brits Korthaar kittens van 4 tot en met 12 maanden - Voor volwassen Brits Korthaar katten vanaf 1 tot 12 jaar De Brits Korthaar: Een robuuste en

Nadere informatie

Maine Coon. Royal Canin rasspecifieke voeding Voor de Maine Coon kitten van 4 tot 15 maanden Voor de volwassen Maine Coon van 15 maanden tot 12 jaar

Maine Coon. Royal Canin rasspecifieke voeding Voor de Maine Coon kitten van 4 tot 15 maanden Voor de volwassen Maine Coon van 15 maanden tot 12 jaar Maine Coon Royal Canin rasspecifieke voeding Voor de Maine Coon kitten van 4 tot 15 maanden Voor de volwassen Maine Coon van 15 maanden tot 12 jaar 1 De Maine Coon: Een robuuste vriendelijke reus Een indrukwekkend

Nadere informatie

Royal Canin rasspecifieke voeding voor Boxer pups tot 15 maanden voor de volwassen Boxer vanaf 15 maanden. Boxer

Royal Canin rasspecifieke voeding voor Boxer pups tot 15 maanden voor de volwassen Boxer vanaf 15 maanden. Boxer Royal Canin rasspecifieke voeding voor Boxer pups tot 15 maanden voor de volwassen Boxer vanaf 15 maanden Boxer De Boxer: Een atletische hond met een goed karakter Met zijn atletische, strakke lijf en

Nadere informatie

Cocker Spaniel. Royal Canin rasspecifieke voeding voor Cocker pups tot 12 maanden voor de volwassen Cocker vanaf 12 maanden. royalcanin.

Cocker Spaniel. Royal Canin rasspecifieke voeding voor Cocker pups tot 12 maanden voor de volwassen Cocker vanaf 12 maanden. royalcanin. Cocker Spaniel Royal Canin rasspecifieke voeding voor Cocker pups tot 12 maanden voor de volwassen Cocker vanaf 12 maanden royalcanin.nl De Cocker Spaniel: Een hond met een betoverende blik De Engelse

Nadere informatie

Gewrichtsproblemen bij de hond en kat

Gewrichtsproblemen bij de hond en kat Gewrichtsproblemen bij de hond en kat Veterinary Diet GEWRICHTSPROBLEMEN Gewrichtsproblemen komen regelmatig voor bij de hond en de kat. De meest voorkomende vorm is de zogenaamde (osteo)artrose, een degeneratieve

Nadere informatie

Dashond. Royal Canin rasspecifieke voeding voor Dashond pups tot 10 maanden voor de volwassen Dashond vanaf 10 maanden

Dashond. Royal Canin rasspecifieke voeding voor Dashond pups tot 10 maanden voor de volwassen Dashond vanaf 10 maanden Dashond Royal Canin rasspecifieke voeding voor Dashond pups tot 10 maanden voor de volwassen Dashond vanaf 10 maanden De Dashond (Teckel): Een levendige, dappere hond, die bekend staat als geweldig jager!

Nadere informatie

Dieetwijzer DIEET. Dieetplan bij voedselovergevoeligheid FOS MOS. Dieetwijzer-VC-Gevoeligheid.indd 1 13-08-12 13:20

Dieetwijzer DIEET. Dieetplan bij voedselovergevoeligheid FOS MOS. Dieetwijzer-VC-Gevoeligheid.indd 1 13-08-12 13:20 Dieetwijzer FOS MOS Dieetplan bij voedselovergevoeligheid DIEET Dieetwijzer-VC-Gevoeligheid.indd 1 13-08-12 13:20 Voorwoord Huid- en vachtproblemen en/of maagdarmproblemen, zoals diarree, door een voedselovergevoeligheid

Nadere informatie

Gebitsaandoeningen bij hond en kat

Gebitsaandoeningen bij hond en kat Gebitsaandoeningen bij hond en kat GEBITSAANDOENINGEN BIJ HOND EN KAT Gebitsaandoeningen komen veel voor bij hond en kat en zijn een belangrijke reden voor een bezoek aan de dierenarts. Meer dan 75 % van

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech arbodienst

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech arbodienst imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke imtech arbodiest Wat is legioella? Legioella is ee bacteriefamilie die voorkomt i alle mogelijke waters: riviere, mere e ook i leidigwater. Waeer waterdruppeltjes

Nadere informatie

Dalmatische hond. Royal Canin rasspecifieke voeding voor Dalmatiër pups tot 15 maanden voor de volwassen Dalmatiër vanaf 15 maanden

Dalmatische hond. Royal Canin rasspecifieke voeding voor Dalmatiër pups tot 15 maanden voor de volwassen Dalmatiër vanaf 15 maanden Dalmatische hond Royal Canin rasspecifieke voeding voor Dalmatiër pups tot 15 maanden voor de volwassen Dalmatiër vanaf 15 maanden De Dalmatische hond: Een stijlvolle hond met een sportief karakter Met

Nadere informatie

Siamees. Royal Canin rasspecifieke voeding Voor de volwassen Siamees van 1 tot 12 jaar

Siamees. Royal Canin rasspecifieke voeding Voor de volwassen Siamees van 1 tot 12 jaar Siamees Royal Canin rasspecifieke voeding Voor de volwassen Siamees van 1 tot 12 jaar 1 De Siamees: De prins der katten Een lang, slank, atletisch en sierlijk silhouet Wat een charme! De Siamees staat

Nadere informatie

productbrochure CaroCroc, sinds 1932 Gewoon Goed Wat geef ik mijn kat De breuken Productinformatie Caro Croc

productbrochure CaroCroc, sinds 1932 Gewoon Goed Wat geef ik mijn kat De breuken Productinformatie Caro Croc , sinds 1932 Gewoon Goed De breuken Productinformatie Wat geef ik mijn kat productbrochure 2 Oer Hollands, zonder poespas ofwel Gewoon Goed Uw kat is uw vriend en huisgenoot. Daarom is alleen het beste

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

Brits Korthaar Royal Canin rasspecifieke voeding

Brits Korthaar Royal Canin rasspecifieke voeding Brits Korthaar Royal Canin rasspecifieke voeding - Voor Brits Korthaar kittens van 4 tot en met 12 maanden - Voor volwassen Brits Korthaar katten vanaf 1 tot 12 jaar De Brits Korthaar: Een robuuste en

Nadere informatie

Pers. Royal Canin rasspecifieke voeding Voor Perzische kittens tot 12 maanden Voor de volwassen Pers vanaf 12 maanden tot 12 jaar

Pers. Royal Canin rasspecifieke voeding Voor Perzische kittens tot 12 maanden Voor de volwassen Pers vanaf 12 maanden tot 12 jaar Pers Royal Canin rasspecifieke voeding Voor Perzische kittens tot 12 maanden Voor de volwassen Pers vanaf 12 maanden tot 12 jaar 1 De Pers: Een zachtaardige majesteit De bijzondere vacht van de Perzische

Nadere informatie

Engelse Bulldog. Royal Canin rasspecifieke voeding voor Engelse Bulldog pups tot 12 maanden voor de volwassen Engelse Bulldog vanaf 12 maanden

Engelse Bulldog. Royal Canin rasspecifieke voeding voor Engelse Bulldog pups tot 12 maanden voor de volwassen Engelse Bulldog vanaf 12 maanden Engelse Bulldog Royal Canin rasspecifieke voeding voor Engelse Bulldog pups tot 12 maanden voor de volwassen Engelse Bulldog vanaf 12 maanden De Engelse Bulldog: Een robuuste hond met een rustig karakter

Nadere informatie

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht Klachte? Hoe los ik het op, same met Thuisvester? Ik heb ee klacht Thuisvester doet haar uiterste best de beste service te verlee aa haar huurders. We vide ee goede relatie met oze klate erg belagrijk.

Nadere informatie

Royal Canin rasspecifieke voeding voor Poedel pups tot 10 maanden voor de volwassen Poedel vanaf 10 maanden. Poedel

Royal Canin rasspecifieke voeding voor Poedel pups tot 10 maanden voor de volwassen Poedel vanaf 10 maanden. Poedel Royal Canin rasspecifieke voeding voor Poedel pups tot 10 maanden voor de volwassen Poedel vanaf 10 maanden Poedel De Poedel: Een bijzonder intelligente hond Het parmantige uiterlijk van de Poedel verbergt

Nadere informatie

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg Tabellerapportage CQ-idex Kraamzorg Jauari 2011 Ihoud Pagia Algemee uitleg 1 Deelame e bevalmaad 1 De itake 2 3 Zorg tijdes de bevallig 3 4 Zorg tijdes de kraamperiode 4 10 Samewerkig e afstemmig 11 Algemee

Nadere informatie

Duitse Herder. Royal Canin rasspecifieke voeding voor Duitse Herder pups tot 15 maanden voor de volwassen Duitse Herder vanaf 15 maanden

Duitse Herder. Royal Canin rasspecifieke voeding voor Duitse Herder pups tot 15 maanden voor de volwassen Duitse Herder vanaf 15 maanden Duitse Herder Royal Canin rasspecifieke voeding voor Duitse Herder pups tot 15 maanden voor de volwassen Duitse Herder vanaf 15 maanden De Duitse herder: Een actieve hond De Duitse Herder beschikt over

Nadere informatie

De gewrichten bij de hond

De gewrichten bij de hond De gewrichten bij de hond Veterinary Diet DE GEWRICHTEN BIJ DE HOND Gewrichtsproblemen komen regelmatig voor bij de hond. De meest voorkomende vorm is de zogenaamde (osteo)artrose, een degeneratieve aandoening

Nadere informatie

Cavalier King Charles Spaniel

Cavalier King Charles Spaniel Cavalier King Charles Spaniel Royal Canin rasspecifieke voeding voor Cavalier King Charles Spaniel pups tot 10 maanden voor de volwassen Cavalier King Charles Spaniel vanaf 10 maanden De Cavalier King

Nadere informatie

Vlooien en teken kleine oorzaken met grote gevolgen

Vlooien en teken kleine oorzaken met grote gevolgen Jeuk, wode, allergieë, otstekige, door parasiete overgedrage ziektes; Vlooie e teke kue gezodheidsprobleme bij uw huisdier veroorzake Effipro speciaal voor uw hod of kat Vlooie e teke kleie oorzake met

Nadere informatie

WELLNESS CATFOOD DOG & CAT WELLNESS DOGFOOD HI-TEC BALANCED NUTRITION

WELLNESS CATFOOD DOG & CAT WELLNESS DOGFOOD HI-TEC BALANCED NUTRITION WELLNESS CATFOOD DOG & CAT WELLNESS DOGFOOD HI-TEC BALANCED NUTRITION NL 2 WELLNESS CATFOOD Wellness WELLNESS KITTEN WELLNESS ADULT WELLNESS SENSITIVE King Qualifood is een divisie van de firma Natural

Nadere informatie

Royal Canin rasspecifieke voeding voor de volwassen Setter vanaf 12 maanden. Setter

Royal Canin rasspecifieke voeding voor de volwassen Setter vanaf 12 maanden. Setter Royal Canin rasspecifieke voeding voor de volwassen Setter vanaf 12 maanden Setter De Setter: Setter, een actieve en trouwe metgezel Levendig en energiek, de Setter is buiten het gelukkigst en altijd in

Nadere informatie

imtech Arbodienst asbestregelgeving (versie 2.1)

imtech Arbodienst asbestregelgeving (versie 2.1) imtech Arbodiest asbestregelgevig (versie 2.1) veilig e gezod werke Wat is asbest? Asbest is de verzamelaam voor ee zestal vezelachtige stoffe. Veel toegepaste soorte zij chrysotiel (wit asbest), crocidoliet

Nadere informatie

Evaluatie pilot ipad onder docenten

Evaluatie pilot ipad onder docenten Evaluatie pilot ipad oder docete Oderwerp equête Geëquêteerde Istellig Evaluatie pilot ipad Docete OSG Sigellad locatie Drachtster Lyceum Datum aamake equête 19-06-2012 Datum uitzette equête 21-06-2012

Nadere informatie

Het duurzame alternatief voor honden en katten met voedselovergevoeligheid

Het duurzame alternatief voor honden en katten met voedselovergevoeligheid TROVET Hypoallergenic (Insect), volledig, licht verteerbaar hypoallergeen dieetvoeder voor honden en katten Het duurzame alternatief voor honden en katten met voedselovergevoeligheid betrouwbare en betaalbare

Nadere informatie

Gewrichtsproblemen bij de hond en kat

Gewrichtsproblemen bij de hond en kat Gewrichtsproblemen bij de hond en kat GEWRICHTSPROBLEMEN Gewrichtsproblemen komen regelmatig voor bij de hond en de kat. De meest voorkomende vorm is de zogenaamde (osteo)artrose, een degeneratieve aandoening

Nadere informatie

Ragdoll. Royal Canin rasspecifieke voeding Voor de volwassen Ragdoll van 1 tot 12 jaar

Ragdoll. Royal Canin rasspecifieke voeding Voor de volwassen Ragdoll van 1 tot 12 jaar Ragdoll Royal Canin rasspecifieke voeding Voor de volwassen Ragdoll van 1 tot 12 jaar 1 De Ragdoll: Groot en zacht, als een lappenpop De Ragdoll, vernoemd naar een handgemaakte pop, vindt haar oorsprong

Nadere informatie

Buren en overlast. waar je thuis bent...

Buren en overlast. waar je thuis bent... Bure e overlast waar je thuis bet... Goed wooklimaat HEEMwoe vidt het belagrijk dat bewoers prettig woe i ee fije buurt. De meeste buurtbewoers kue het goed met elkaar vide. Soms gaat het sameleve i ee

Nadere informatie

voor gezonde huisdieren én honden en katten met een speciale voedingsbehoefte Een goede gezondheid begint met de juiste voeding!

voor gezonde huisdieren én honden en katten met een speciale voedingsbehoefte Een goede gezondheid begint met de juiste voeding! Een goede gezondheid begint met de juiste voeding! Aantrekkelijk geprijsde kwaliteitsproducten voor gezonde huisdieren én honden en katten met een speciale voedingsbehoefte waarom sterkliniek dierenartsen

Nadere informatie

Maltezer. Royal Canin rasspecifieke voeding voor de volwassen Maltezer vanaf 10 maanden

Maltezer. Royal Canin rasspecifieke voeding voor de volwassen Maltezer vanaf 10 maanden Maltezer Royal Canin rasspecifieke voeding voor de volwassen Maltezer vanaf 10 maanden De Maltezer: Een zeer nobel karakter Met zijn lange, zijdeachtige witte vacht, grote levendige ogen, trotse poses

Nadere informatie

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven:

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven: Verzorgde voete lope het prettigst Pedicure behadelige worde bij diabetes e reuma patiëte door ekele zorgverzekeraars vergoed. Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Huisartse

Nadere informatie

Royal Canin rasspecifieke voeding voor de volwassen Beagle vanaf 12 maanden. Beagle

Royal Canin rasspecifieke voeding voor de volwassen Beagle vanaf 12 maanden. Beagle Royal Canin rasspecifieke voeding voor de volwassen Beagle vanaf 12 maanden Beagle De Beagle: Een vrolijke en zorgeloze jager De Beagle is een sociale en goedaardige hond die uitstekend overweg kan met

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

Speciaal voor pups. Gezondheidsvoeding voor zeer grote honden tot 18/24 maanden GIANT. Honden volwassen gewicht vanaf 45kg

Speciaal voor pups. Gezondheidsvoeding voor zeer grote honden tot 18/24 maanden GIANT. Honden volwassen gewicht vanaf 45kg Speciaal voor pups Gezondheidsvoeding voor zeer ote honden tot 18/24 maanden GIANT Honden volwassen gewicht vanaf 45kg Een Giant hond oeit Giant honden zijn zeer ote honden met een 1 De opbouw van het

Nadere informatie

Speciaal voor pups. Gezondheidsvoeding voor grote honden tot 15 maanden MAXI HONDEN VOLWASSEN GEWICHT VAN 25 TOT 45KG

Speciaal voor pups. Gezondheidsvoeding voor grote honden tot 15 maanden MAXI HONDEN VOLWASSEN GEWICHT VAN 25 TOT 45KG Speciaal voor pups Gezondheidsvoeding voor ote honden tot 15 maanden MAXI HONDEN VOLWASSEN GEWICHT VAN 25 TOT 45KG Maxi honden oeien 1 Maxi honden zijn ote honden met een vol Een nog onvoloeide spijsvertering

Nadere informatie

Gesteriliseerd/gecastreerd? Een andere voedingsbehoefte!

Gesteriliseerd/gecastreerd? Een andere voedingsbehoefte! Gesteriliseerd/gecastreerd? Een andere voedingsbehoefte! Sterilised Gezondheidsvoedingen speciaal voor volwassen gesteriliseerde/gecastreerde honden Na sterilisatie/castratie: Het begin van een nieuwe

Nadere informatie

Bichon Frisé. Royal Canin rasspecifieke voeding voor de volwassen Bichon Frisé vanaf 10 maanden

Bichon Frisé. Royal Canin rasspecifieke voeding voor de volwassen Bichon Frisé vanaf 10 maanden Bichon Frisé Royal Canin rasspecifieke voeding voor de volwassen Bichon Frisé vanaf 10 maanden De Bichon Frisé: Een levendige en elegante hond Met zijn 25 cm hoogte is de Bichon Frisé een kleine hond met

Nadere informatie

Jack Russell Terriër Royal Canin rasspecifieke voeding

Jack Russell Terriër Royal Canin rasspecifieke voeding Jack Russell Terriër Royal Canin rasspecifieke voeding voor Jack Russell Terriër pups tot 10 maanden voor de volwassen Jack Russell Terriër vanaf 10 maanden De Jack Russell Terriër: Een onverschrokken

Nadere informatie

INFORMATIE. Informatie, bereiding & tijdschema SINAAS. PEG + ASC (PEG (3350) + Natriumascorbaat + Ascorbinezuur + Natriumsulfaat + Elektrolyten)

INFORMATIE. Informatie, bereiding & tijdschema SINAAS. PEG + ASC (PEG (3350) + Natriumascorbaat + Ascorbinezuur + Natriumsulfaat + Elektrolyten) INFORMATIE voor de gebruiker Score Commuica PRB1039 11/2013 NL Deze iformatie wordt u aagede door Norgie NV, Romeisestraat 10, Heverlee. MOVIPREP is ee geeesmiddel voor volwassee vaaf 18 jaar. Gee lagdurig

Nadere informatie

Dwergschnauzer. Royal Canin rasspecifieke voeding voor Dwergschnauzer pups tot 10 maanden voor de volwassen Dwergschnauzer vanaf 10 maanden

Dwergschnauzer. Royal Canin rasspecifieke voeding voor Dwergschnauzer pups tot 10 maanden voor de volwassen Dwergschnauzer vanaf 10 maanden Dwergschnauzer Royal Canin rasspecifieke voeding voor Dwergschnauzer pups tot 10 maanden voor de volwassen Dwergschnauzer vanaf 10 maanden De Dwergschnauzer: Aanstekelijke levenslust! Levendig, actief

Nadere informatie

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Pagia Ee eige huis waar u zich helemaal thuis voelt. Dat wil iederee!

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.1)

imtech Arbodienst (versie 2.1) imtech Arbodiest Vervoer va gevaarlijke stoffe (versie 2.1) veilig e gezod werke imtech arbodiest Wat verstaa we oder het vervoer va gevaarlijke stoffe? Gevaarlijke stoffe zij stoffe die op éé of adere

Nadere informatie