Logistiek: uitbesteden of in eigen hand houden?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Logistiek: uitbesteden of in eigen hand houden?"

Transcriptie

1 Logistiek: uitbesteden of in eigen hand houden? inskoop 5 OKTOBER / NOVEMBER 2008 SUCCESFACTOREN VOOR PROFESSIONALISERING INKOOPFUNCTIE 14 INKOOP IS DE SPIEGEL VAN VERKOOP 18 een uitgave van Axioma, Baarn ISSN

2 eromes

3 economische overwegingen. Het komt echter niet vaak voor dat er een paragraaf in het beleidsplan van het ziekenhuis is opgenomen met maatschappelijk ondernemen als onderwerp. De reden van dit gebrek, zo bleek uit talrijke reacties uit de zaal, is dat het niet op de agenda van de Raden van Bestuur staat. Na bijgekomen te zijn van mijn verbazing vroeg ik me af waar ik dit argument wel eens eerder had gehoord Je wordt toch niet goed van Raden van Bestuur die maar geen dingen in hun agenda willen zetten! In de tijd dat we in het ziekenhuis nog een directie hadden en ik weer iets nieuws had verzonnen, vroeg een van de mensen en wat vindt de directie hiervan? Mijn antwoord was dan standaard wat vind jij dat ze hiervoorwoord Déjà vu Onlangs was ik panellid op een sectordialoog Zorg & Energie waar gesproken werd over energieverbruik, energiebesparing en inkoop van energie. Al snel kom je in de discussie dan terecht op begrippen als duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Of: de combinatie tussen inkopen en people, profit, planet. Iedereen onderschrijft de noodzaak dat we anders met energie en anders met het milieu moeten omgaan. Zelfs het bestuurslid van de NVZ, tevens directeur van het St. Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg. Er zijn binnen de zorg allerlei initiatieven op dit gebied, vaak voortkomend uit van moeten vinden? Laten we stoppen met ons te verschuilen achter de agenda van de Raad van Bestuur. Maak een goed plan, waar dit dan ook over gaat, zorg voor brede steun in de organisatie en leg het op de agenda van de Raad van Bestuur. Het zal je niet verbazen dat er naar gekeken wordt en dat allereerst de financiële voordelen gerealiseerd kunnen worden. JOHN VERHEIJDEN VOORZITTER colofon Realisatie: inskoop is een uitgave van Axioma, Communicatie & Relatiemedia, in opdracht van de NVILG ISSN inhoud Redactie: Meindert Engwerda (Tergooiziekenhuizen) Aletta Manders (Gelre Ziekenhuizen) Petra Tuyp Guus van den Tweel (St Jansdal) Jan Bos (LNAG) Diederik Wieman (Axioma) Colette van Bommel (Axioma) Redactieadres: Axioma Communicatie Postbus 176, 3740 AD Baarn Tel: (035) , Fax: (035) Advertentie-exploitatie: Axioma Communicatie Ingrid Kerssen, Tel: (035) Doelmatige organisatie van logistiek in de zorg COVERSTORY 10 It all depends on personalities ACTUEEL 14 Inkoop is de spiegel van verkoop ACHTERGROND 18 Verpakkingenbelasting loopt flink in de papieren ACHTERGROND 25 Nieuw protocol voor het werken met leeninstrumentarium LNAG 31 Veiligheid in ziekenhuizen, een hot item OK UITGELICHT 36 Adverteren in inskoop: Sluitingsdata van nr Reserveren: 23 oktober 2008 Aanleveren materiaal: 3 november 2008 EN VERDER: Abonnementen: Een jaarabonnement bedraagt 55, (excl. BTW) Abonnementen worden per kalenderjaar verlengd tenzij het twee maanden voor afloop van het kalenderjaar schriftelijk wordt op gezegd. Wilt u meer exemplaren ontvangen of een meeleesabonnement? Bel voor meer informatie Marga de Kuijer, tel: (035) of naar Axioma Communicatie, handelsnaam van Springer Uitgeverij b.v inskoop 18 Nieuws 4 Ledenmutaties 7 Column Jeroen Meijer 23 Portret 29 Bedrijfsreportage 32 3

4 nieuws Nieuwe fusiegolf ziekenhuizen te verwachten Het samengaan van verzekeraars en de strijd die ziekenhuizen moeten leveren om talenten op medisch gebied aan te trekken, lijken ervoor te zorgen dat de medische wereld zich moet gaan opmaken voor een nieuwe fusiegolf. Strategisch adviesbureau Gupta Strategists voorspelt in de studie Brave New World de komende vijf jaar veel nieuwe samenwerkingsverbanden. Andere factoren die een belangrijke rol spelen zijn volgens het adviesbureau de toenemende ingewikkeldheid van medische procedures, de noodzaak om voldoende patiënten te hebben en de noodzakelijke schaalgrootte om materiaal en instrumenten goedkoop in te kopen. Bovendien moeten de ziekenhuizen onder het nieuwe zorgstelsel steeds scherper met verzekeraars onderhandelen. In het rapport Brave New World constateert het adviesbureau verder dat de financiële positie van zorginstellingen is verbeterd. Veel ziekenhuizen zagen het eigen vermogen sneller groeien dan de omzet. De keerzijde is dat de ziekenhuizen flink duurder zijn geworden. Dit is vooral te wijten aan het feit dat voor de inkoop van materialen, instrumenten en andere benodigdheden een flink hogere prijs betaald moest worden. Ziekenhuiszorg duur door onnodige transactiekosten Zorgverzekeraars moeten veel efficiënter inkopen om de marktwerking in de ziekenhuiszorg daadwerkelijk succesvol te maken. Dit stelt Claudia Brandenburg die onlangs promoveerde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. In haar promotieonderzoek Transactiekosten in de Nederlandse Ziekenhuiszorg geeft ze aan dat de transactie kosten van de Nederlandse ziekenhuiszorg zo sterk stijgen door de hervorming van het zorgstelsel. Een groot deel van de totale kosten in de ziekenhuiszorg betreffen kosten gerelateerd aan de inkoop en facturering (transactiekosten) van ziekenhuis producten. Een effectieve oplossing is volgens Brandenburg dat zorgverzekeraars en zorgaanbieders de belangen op één lijn brengen. Als zorgverzekeraars de transactiekosten van ziekenhuiszorg betaalbaar willen houden kunnen ze beter een compleet ziekenhuis kopen in plaats van losse behandelingen, aldus Brandenburg. Facility management van middelen naar mensen Facility management draait niet meer alleen om het verschaffen van de nodige middelen, ook het welbevinden van de medewerkers binnen de organisatie wordt steeds belangrijker. Dit blijkt uit het onderzoek naar wat er leeft bij de facilitair manager van vandaag, dat onlangs in opdracht van cateraar Albron werd uitgevoerd. Bijna driehonderd professionals uit de branche vulden de uitgebreide enquête op in. Een ander belangrijk resultaat van het onderzoek is dat een kwart van de deelnemers het wel of niet uitbesteden van bepaalde diensten het meest dominante thema in de facilitaire wereld vindt. Een direct gevolg hiervan is dat de rol van de facilitair manager is veranderd van een operationele naar een meer regisserende. Opvallend is ook zeker dat bijna de helft van de respondenten verwacht dat hun eigen baan over drie jaar in meer of mindere mate is uitbesteed. Hoog op de agenda staan verder duurzaam ondernemen en kostenbesparing. Driekwart van de deelnemers vindt het belangrijk dat een leverancier maatschappelijk verantwoord en duurzaam onderneemt. Het gaat hierbij vooral om milieuvriendelijke productiewijzen en energieverbruik. Kostenbesparing blijft onverminderd belangrijk, maar wel is het belang van kwaliteit duidelijk toegenomen ten opzichte van een eerder onderzoek drie jaar geleden. In de toekomst zal de nadruk nog meer op kwaliteit komen te liggen, omdat organisaties zich hiermee denken te onderscheiden. Van Beek Medical breidt assortiment uit Meditronic heeft besloten de laparoscopische divisie van Micro France onder te brengen bij Van Beek uit Sneek. Het re-usable laparoscopische instrumentarium kenmerkt zich door een hoge kwaliteit. Een goed voorbeeld hiervan is de ergonomische naaldvoerder, die geheel te demonteren is. Verder heeft Micro France het bi-polaire instrumentarium geheel vernieuwd, dat bovendien volledig demonteerbaar is. Voor een compleet overzicht van het assortiment kijkt u in de nieuwe catalogus, die op te vragen is bij Van Beek Medical, T inskoop 5. 08

5 Nationale Zorgcompetitie van start Op 30 oktober is het weer zover, dan gaat de jaarlijkse Nationale Zorgcompetitie van start. In deze competitie maken de deelnemers kennis met het ondernemersschap en leren ze wat de consequenties zijn van hun strategische keuzes. Kern van de Nationale Zorgcompetitie is de computergestuurde simulatie ZorgSim. Binnen ZorgSim staat een zorgbedrijf centraal, dat zowel intramuraal als extramuraal actief is. Het managementteam, bestaande uit een aantal deelnemers, moet op basis van een casus de strategie bepalen om zo op het gebied van klanttevredenheid, financiën, medewerkertevredenheid en marktaandeel de beste resultaten te behalen. De competitie bestaat uit vijf interactieve rondes; iedere week wordt er één ronde van ongeveer anderhalf uur gespeeld. Om het spel zo echt mogelijk te laten verlopen, krijgen de managementteams te maken met realistische interventies en incidenten. Na iedere ronde wordt een ranking opgemaakt. De teams die na vijf weken in de top tien staan, spelen een live finale. De winnaar mag zich vervolgens een jaar lang het Zorgmanagementteam van 2008 noemen. Uiteraard zijn er ook nog aantrekkelijke prijzen te winnen. Inschrijven voor de Nationale Zorgcompetitie kan via GRATIS - GRATIS - GRATIS Meer dan 70 ziekenhuizen zijn u voorgegaan! Vitrina biedt de mogelijkheid om gratis uw ziekenhuis te voorzien van eigentijdse rolstoelen. Ingeschoven geplaatst bij de entree in een herkenbare standplaats en in ieder geval voorzien van een muntslot. De nestelbare rolstoelen hebben zo altijd een vaste plaats. De gratis rolstoelen zijn bedoeld als transportstoel en uitsluitend bestemd voor gebruik tijdens het bezoek aan uw instelling. Na gebruik en bij het verlaten wordt de rolstoel weer netjes teruggeplaatst in de standplaats. Zo bent u mooi af van dat rondzwerven. G R A T I S moderne rolstoelen in uw eigen huiskleur Netjes in de rij, geen rondzwerven Deze rolstoelen, van hoge kwaliteit, worden voor tenminste 10 jaar in bruikleen gegeven en vier maal per jaar geïnspecteerd en onderhouden. Zo bent u gegarandeerd van 10 jaar goedfunctionerende transportstoelen! Vitrina werkt reeds vele jaren met verschillende sponsorprojecten in meer dan de helft van alle ziekenhuizen in Nederland. Ook in België werken inmiddels enkele ziekenhuizen met dit project. Winnaar Aquatech Innovation Award De winnaar van de Aquatech Innovation Award 2008 is gegaan naar het Pharmafilter concept. Pharmafilter is een gepatenteerd, integraal systeem voor het verwerken van ziekenhuisafvalwater. De jury was zeer te spreken over het concept, omdat het zich niet beperkt tot waterzuivering alleen maar een combinatie maakt met andere afvalstromen in een ziekenhuis. Een product als oplossing voor drie milieuproblemen: schoon water, minder afval en tegengaan van klimaatverandering, zo luidde het oordeel van de jury. Het Pharmafilter wordt met ondersteuning van adviesbureau Grontmij bij het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft verder ontwikkeld. De basis van het innovatieve systeem is als volgt. Steekpannen van biologisch afbreekbaar plastic worden met inhoud en al, samen met het keukenafval, afgevoerd naar een shredder. Vervolgens wordt het mengsel van bioplastic, urine en voedselresten in een vergister verwerkt en in biogas omgezet. Het vrijkomende afvalwater wordt gezuiverd in een membraanbioreactor, een ozonfilter en een actiefkoolfilter. Deze waterzuivering zorgt voor de verwijdering van medicijnenrestanten en hormoonverstorende stoffen inskoop Deze duwstoelen worden voorzien van een paneel onder de beide armleuningen ten behoeve van belangstellende sponsoren. Alle voordelen nog eens op een rij: Uitstekende service voor uw bezoekers Moderne vormgeving Hoge kwalitatieve uitstraling Uitvoerbaar in uw huiskleur Nestelbaar en ruimtebesparend, dus efficiënte plaatsing bij ingang(en) Geen investering Zorgenvrij onderhoud en gegarandeerde functionaliteit Is uw ziekenhuis reeds in het bezit van deze rolstoelen en laat uw budget geen ruimte voor financiering van andere gewenste (hulp)middelen? Ook dan kunnen wij iets voor uw ziekenhuis betekenen. Contactpersoon: Anja Waar ( Voor onze referentielijst bezoekt u: Vitrina BV Ampèrestraat 13 A, 1446 TP Purmerend Tel

6 nieuws Bespaar kosten en tijd met de Welland Adhesive Remover Stoma- en wondmateriaal verwijderen kan pijnlijk zijn en de huid beschadigen. Met de Welland Adhesive Remover zijn deze problemen verleden tijd. De Remover bestaat volledig uit siliconen, waardoor klevend materiaal snel en gemakkelijk loslaat. Het product is geschikt voor ieder huidtype. Daarnaast bevat de Remover geen alcohol en bespaart het kosten en tijd bij stoma- en wondverzorging. De Welland Adhesive Remover is leverbaar in een spray en doekje. Voor meer informatie: Welland Adhesive Remover, tel. (026) , Boazuls roll-on-cuff Het Boazul roll-on-cuff is een compleet systeem om een bloedleegte operatie veld te verkrijgen en te behouden in de extremiteiten. De cuff (manchet) is efficiënt, veilig en eenvoudig te gebruiken. Het heeft geen elektriciteit of luchtdruk nodig. Het ontwerp verzekert een ideale druk over de extremiteiten. De manchet is resteriliseerbaar, gemaakt van rubber, maar geheel zonder risico voor latex allergie. Het Boazul systeem is geschikt voor onder meer Orthopedische chirurgie, Vaat chirurgie, Traumatologie en Extremiteiten chirurgie. Voor meer informatie: Van Beek Medical, tel. (0515) , Robouw flexible cleaning system Een cassette voorzien van een buis met openingen waarop hol instrumentarium kan worden geplaatst. Deze cassette wordt door middel van een siliconen slang gekoppeld aan een inrijwagen van een bestaande wasmachine. Het holle instrumentarium wordt op deze manier zowel van binnen als van buiten gereinigd en gedesinfecteerd. Ook de niet holle instrumenten kunnen in dezelfde wasmachine, zodat een aparte wasmachine niet meer nodig is. Bovendien blijven de instrumenten van één set bij elkaar zodat er drastisch minder fouten worden gemaakt. Voor meer informatie: tel. (0299) , Wissner-bosserhoff introduceert nieuw ziekenhuisbed LATERA Dit unieke ziekenhuisbed met laterale kanteling is haar tijd ver vooruit en vereenvoudigt het verplegen. Met oog op de toekomst! Voor meer informatie: Wissner-bosserhoff Nederland, tel. (078) , of Patiëntenstoel, type Rosé Deze patiëntenstoel van Finse kwaliteit is uiterst comfortabel en functioneel. De stoel is speciaal ontwikkeld voor langdurig gebruik op verpleegafdelingen of in verpleeghuizen, de kussens zijn zo gevormd dat het hele lichaam wordt gesteund. De wielen zijn dubbel uitgevoerd en één wiel is in de rijrichting vastzetbaar. De stoel is naar voren kantelbaar zodat patiënten die moeilijk ter been zijn, gemakkelijk kunnen plaatsnemen. Eenmaal achterover gekanteld is de zitpositie zeer comfortabel. Er is een aantal accessoires beschikbaar zoals eettafel, lichaamskussens, draadmand, onrustgordels. Voor meer informatie: Heijneman Medical, tel. (030) , Dometic minicool, dè ideale koelkast De Dometic minicool koelkasten vallen op door hun beperkte afmetingen en designvolle uiterlijk. In tegenstelling tot de meeste koelkasten zijn de minicools niet uitgevoerd met een compressor maar met het geavanceerde absorptie koelsysteem. Hierdoor zijn de Dometic minicools volledig geruisloos, praktisch onderhoudsvrij door het ontbreken van bewegende delen en hebben ze een lange levensduur. Deze kenmerken maken de Dometic minicools uitermate geschikt voor plaatsing in bejaardencentra, zorgcentra en ziekenhuizen. Voor meer informatie: Dometic Benelux BV, tel. (0172) ,

7 nieuws Seminars maatschappelijk ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) raakt steeds verder ingeburgerd in onze maatschappij. Veel managers zien het belang in van MVO. Het daadwerkelijk in praktijk brengen van dergelijke activiteiten blijkt echter niet altijd even eenvoudig. Seminars op dit gebied zijn er dan ook in verschillende soorten. Op 26 en 27 november organiseert het Nederlands centrum voor Normalisatie (NEN) een tweedaagse nieuwe workshop MVO in de praktijk met ISO Louise Bergenhenegouwen (consultant NEN en secretaris van de normcommissie MVO) en Hans Kröder (lid van de normcommissie MVO en internationaal expert taakgroep implementatie) begeleiden de deelnemers systematisch met het implementeren van MVO. Dit gebeurt aan de hand van praktijkvoorbeelden en de komende ISO richtlijnen. Na afloop van de workshop hebben de deelnemers een specifiek actieplan waarmee ze direct aan de slag kunnen. Meer informatie over deze workshop is te vinden op workshopmvo.nen.nl. Maatschappelijk ondernemen staat ook centraal in de twee seminars en debatprogramma s van StudieArena Zorg & Wonen in samenwerking met Vilans en Usus Concepts. In het programma wordt aandacht besteed aan concepten rondom klantgericht en strategisch ondernemerschap en de innovaties die hiervoor nodig zijn. StudieArena Zorg & Wonen sluit beide dagen af met een inhoudelijk debat en een gezamenlijk diner. De eerste seminar vindt plaats op 9 december, de tweede staat gepland op 13 januari. Beide worden gehouden in De Observant in Amersfoort. Meer informatie is te vinden op Differentiatie in de zorg gaat toenemen Willen ziekenhuizen in 2018 overleven in de nieuwe concurrentieverhoudingen, dan is specialiseren onontkoombaar. Daarnaast zullen de razendsnelle technologische ontwikkelingen op medisch vlak de context waarin zorg geleverd wordt, volledig veranderen. Dat constateert Berenschot in het rapport Beter worden!, een toekomstverkenning die het adviesbureau uitvoerde in samenwerking met bestuurders in de zorg. De techniek gaat steeds verder, de wensen van patiënten veranderen en een alsmaar veranderende concurrentiemarkt zorgen ervoor dat de structuur van de ziekenhuiszorg ingrijpend zal wijzigen. Een leefstijlplicht of een chip met medische gegevens in de bovenarm behoren tot de mogelijkheden. De differentiatie zal enorm toenemen, zowel qua aanbod als qua service, aldus René van Duuren, managing director bij Berenschot. Beter worden! laat zien hoe die differentiatie vorm zou kunnen krijgen aan de hand van fictieve organisatievormen voor de curatieve zorg, uiteenlopend van centra voor zorg en welzijn, behandelhuizen, herstelhotels, zorg online tot expertisecentra. Eenvoudige zorg wordt veel laagdrempeliger door internet en via centra dicht in de buurt. Complexe zorg daarentegen vraagt juist om specialisatie. Willen instellingen in de nieuwe concurrentieverhoudingen overeind blijven, dan moeten ze zich onderscheiden, verklaart Anne-Marie Laeven, consultant bij Berenschot en medeauteur van Beter worden! Ledenmutaties INSTELLING NAAM LID SOORT MUTATIE Stichting Cordaan R. (Rob) Steijling i.p.v. mevrouw E. (Elise) Dunnink O.L.V.G. A.C.G.G. (Nol) Verhees nieuw lid per Attent wwz E.L. (Linda) Lucker nieuw lid per Zaans Medisch Centrum R. de Boer i.p.v. de heer Damme Deventer Ziekenhuis R. Wijlhuizen opzeggen lidmaatschap Antonius Mesos Groep J.L.H. Hoeymans opzeggen lidmaatschap UMCG W. (Wieke) Lubbers opzeggen lidmaatschap Stichting Bronovo - Nebo S. (Sari) van Weezenbeek opzeggen lidmaatschap Ikazia Ziekenhuis P.L.A. (Patrick) Molendijk opzeggen lidmaatschap Martini Ziekenhuis J. (Johan) Norda i.p.v. de heer P. Bergema inskoop 7

8 MULTIFLUSH BEDPANSPOELER DESINFECTOR WAAROM? - handsfree bediening - automatisch legen achter gesloten deksel - geen aerosolvorming - slokop functie - diverse programma s - eigen servicedienst - voldoet aan de Richtlijn Medische Hulpmiddelen 93/42/EEG DAAROM! Van Vliet Medical Supply BV Pampuslaan JP Weesp T +31 (0) F +31 (0) E W Praktisch, stijlvol en 100 % geruisloos Silencio minicool! De koelkast met karakter Een verblijf in een ziekenhuis of zorgcentrum kan heel comfortabel zijn. Die comfort biedt de Dometic Silencio absorptiekoelkast. Zo is er altijd een koele verfrissing binnen handbereik voor de patient, bewoner én het bezoek. Voor echt comfort In oranje, antraciet of wit Absorptie 100% geruisloos Ruim en compact Inbouw of vrijstaand Vele uitvoeringen en opties Vraag snel de brochure aan bij: Dometic Benelux BV, postbus 120, 2400 AC Alphen aan den Rijn telefoon ,

9 nieuws Duurzame Dinsdag wederom een succes De tiende editie van Duurzame Dinsdag, op iedere eerste dinsdag van september, heeft wederom veel nieuwe duurzame initiatieven en ideeën opgeleverd. Deze initiatieven werden verzameld in het zogenaamde Duurzame Dinsdag Koffertje, dat deze dag aan minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties overhandigd werd. Na ontvangst van het koffertje zei minister Ter Horst dat zij samen met minister Cramer van Ruimte en Milieu wil zorgen dat de rijksoverheid tot de koplopers in de moderne bedrijfsvoering en inkoop behoort. Ook gaf ze aan dat begin 2009 de criteria duurzaam inkopen duidelijk moeten zijn, zodat het bedrijfsleven zich op de overstap kan voorbereiden. Zwaar weer voor inkoopsector RSI-vriendelijke medicijnverpulveraar De Powdercrush verpulvert met een druk op de knop pillen die fijn genoeg zijn voor toediening in sondevoeding. Door zijn eenvoudige gebruik belast het nieuwe, handzame apparaat van Medifex de spieren en gewrichten minimaal waarmee RSI-klachten kunnen worden voorkomen. Het verpulveren gebeurt in speciale plastic zakjes of in bestaande ATC/Baxterzakjes, wat niet alleen medicijnbekers overbodig maakt, maar ook hygiënischer is. Er is namelijk geen direct contact tussen de medicijnen en de machine. Dit betekent dat de Powdercrush niet na elk pilletje schoongemaakt hoeft te worden. Doordat er met gesloten zakjes wordt gewerkt, lopen medewerkers bovendien geen risico om tijdens het verpulveren fijn poeder te inhaleren. Ook in september laat de NEVI DPA inkoopmanagersindex met een stand van 48,3 een negatief beeld zien. Voor de derde opeenvolgende maand blijft de index beneden de 50,0. Dit wijst op een verdere verslechtering van de bedrijfsomstandigheden binnen de sector. Voor de zesde achtereenvolgende maand constateerde de index een daling van het aantal nieuwe ontvangen orders. Verder verkleinden producenten voor het eerst sinds februari 2006 het personeelsbestand. Een groot aantal bedrijven nam voorraadreductiemaatregelen, de inkoopactiviteiten namen fors af en de voorraad ingekochte materialen daalde sterk. De inkoop- en verkoopprijsinflatie namen in september minder sterk toe. De kosteninflatie bleef echter fors. Betere uitwisseling gegevens medicijngebruik Apothekersorganisatie KNMP en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben afspraken gemaakt om de kwaliteit van de registratie en de uitwisseling van medicatiegegevens structureel te verbeteren. Het manifest waarin deze afspraken zijn vastgelegd, gaat uit van drie peilers. Op korte termijn moet OZIS, het systeem dat apothekers gebruiken om gegevens over individueel medicijngebruik uit te wisselen, grondig opgeschoond worden. Verder komen er duidelijke richtlijnen op het gebied van automatisering in apotheken en start in het najaar de aansluiting van apotheken op het landelijk schakelpunt van het Elektronisch Patiëntendossier (EPD). Voor 1 januari 2010 moeten alle apotheken hierop zijn aangesloten. KiesBeter.nl maakt kwaliteit zorginstellingen inzichtelijk KiesBeter.nl is een openbare zorgportal die sinds kort de kwaliteit van ongeveer 1200 zorginstellingen in Nederland in kaart brengt. De instellingen op gebied van verpleging, verzorging en thuiszorg zijn bovendien eenvoudig met elkaar te vergelijken. Staatssecretaris Bussemaker is zeer tevreden met deze ontwikkeling: Voor mij heeft het verbeteren van de kwaliteit van de zorg hoge prioriteit. Het zichtbaar maken van de kwaliteit is een eerste stap om uiteindelijk de zorg te kunnen verbeteren. De kwaliteitsgegevens op de zorgportal van het centrum voor Volksgezondheid Toekomst Verkenningen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn afkomstig uit de jaardocumenten Maatschappelijke Verantwoording. De prestaties zijn gebaseerd op ervaringen van cliënten en op metingen uit het Kwaliteitskader Verantwoorde zorg. Dit Kwaliteitskader bevat verschillende indicatoren die laten zien in hoeverre een zorginstelling verantwoorde zorg levert. Niet alleen cliënten kunnen overigens hun voordeel doen met deze kwaliteitsgegevens. Zorginstellingen krijgen inzicht in hun eigen functioneren en kunnen van elkaar leren, de Inspectie voor de Gezondheidszorg gebruikt de gegevens voor haar toezicht, terwijl zorgverzekeraars de gegevens gebruiken bij de zorginkoop inskoop 9

10 coverstory Doelmatige organisatie van logistiek in de zorg Doen we het z Synergievoordelen zoeken in een logistiek concept is voor ziekenhuizen van essentieel belang. De invulling hiervan is echter voor iedereen anders. Het in eigen beheer houden van de logistiek heeft voordelen, maar dat geldt ook zeker voor het uitbesteden hiervan aan een gespecialiseerde partij. I n het rapport Sneller Beter: de logistiek in de zorg, in 2003 verschenen en geschreven in opdracht van toenmalig minister van Volksgezondheid Hans Hoogervorst, geeft samensteller Peter Bakker een aantal adviezen om de logistiek in de zorg doelmatiger te organiseren. Een van die adviezen is om de eigen voorraden onder te brengen in een centraal magazijn, beheerd door een gespecialiseerde partij. Een zorginstelling kan ook nog een paar stappen verder gaan en niet alleen de opslag van goederen, maar het hele logistieke proces, van operationele inkoop tot en met fijndistributie, uitbesteden, zegt Jeroen Meijer van Coppa Consultancy. En uiteraard zijn er mengvormen mogelijk. De vraag moet zijn: welke onderdelen wil je uitbesteden en waarom? De redenen om (delen van) het logistieke proces uit te besteden, zijn divers: het optimale gebruik van dure vierkante meters binnen de zorginstelling, de strategische keuze om je als zorginstelling alleen te richten op de corebusiness en/of het realiseren van besparingen. Die laatste is een lastige, aldus Meijer. Zorginstellingen zijn immers vrijgesteld van btw, maar de logistieke dienstverlener is dat niet. Dat betekent dat er een behoorlijke besparing in het proces moet worden gerealiseerd om onderaan de streep ook goedkoper uit te zijn. Je moet dus eerst goed naar de eigen logistieke processen kijken en beoordelen of die beter kunnen. Het zou best zo kunnen zijn dat met het doorvoeren van een aantal verbeteringen er een aanzienlijke besparing wordt gerealiseerd, waardoor uitbesteden vanuit financieel oogpunt minder interessant is. Eén goederenstroom De keuze voor een bepaald logistiek concept is veel belangrijker dan de vraag of je zaken wel of niet gaat uitbesteden. Dat vindt Tonny Post van Hospitality Logistics. Post werkte in de jaren negentig als hoofd logistiek bij het Martini Ziekenhuis in Groningen dat toen al onderzoek deed naar de mogelijkheden voor een decentraal magazijn, in samenwerking met het Academisch Ziekenhuis Groningen. Uiteindelijk is het niet van de grond gekomen, niet omdat 10 AX Inskoop 5.indd 10 inskoop :13:48

11 coverstory Samen een magazijn delen Het Zuid-Limburgse Orbis, Atrium en Maastricht UMC zoeken naar aanleiding van Bakkers rapport wel de samenwerking met een externe partij. Zij klopten onder meer bij Frans Maas/DSV aan met de vraag om de adviezen van het rapport Sneller Beter te concretiseren, vertelt Frans Reumkens van Auxilia Zorglogistiek (een joint venture van DSV, Vebego en CleanLeaseFortex, gespecialiseerd in logistieke en sterilisatiediensten voor de zorg). Die vraag hebben we beantwoord door middel van een haalbaarheidsstudie. We richtten ons daarbij in eerste instantie op de externe logistiek, dus op de levering door leveranciers tot in het magazijn van het zieken- > zelf of niet? de businesscase niet klopte, maar vooral omdat er veel onrust was onder het personeel. We waren de tijd toen te ver vooruit. In 2001 keert Post terug in de zorgsector, als hoofd logistiek bij het UMCG in Groningen. De opdracht van de Raad van Bestuur aan de afdeling was om een logistiek concept uit te werken. Om dat te schrijven hebben we heel veel rondgekeken bij externe partijen en bij andere ziekenhuizen, ook in het buitenland. Het ontwikkelde concept heeft drie uitgangspunten: het combineert diverse goederenstromen binnen het ziekenhuis (dus koop artikelen, voorraadartikelen, CMA etc.) in één goederenstroom en houdt rekening met eventuele nieuwe goederenstromen (zoals post en repro, CSA en Apotheek) in één goederenstroom, binnen het distributiecentrum (op een dislocatie) worden de goederen zo veel mogelijk voorgesorteerd en voorbereid voor de fijndistributie, en een en ander moet zijn gebaseerd op een terugverdienmodel. We hebben dit plan in eigen beheer ontwikkeld en kregen het financieel sluitend, totdat er extra moest worden bezuinigd. Op dat moment hebben we samenwerking gezocht met het Martini Ziekenhuis dat nieuwbouw pleegde waar geen magazijn in was voorzien. Het Logistiek Centrum Eemspoort is in het voorjaar van 2007 in gebruik genomen. Het was een bewuste keuze van de Raad van Bestuur om alles in eigen beheer te doen. Ze wilden de strategische samenwerking met het Martiniziekenhuis zelf dragen. En eerlijk gezegd was het toen misschien wel te veel om ook met een commerciële partij samen te werken, vanwege de snelheid in het realisatieproces en de inbreng van kennis en goedkopere investeringen. Maar ik sluit niet uit dat het logistiek centrum dat er nu staat over een paar jaar alsnog met een commerciële partij samengaat om verder te groeien inskoop 11

12 Bewezen kwaliteit in de OK HARTMANN is een internationale onderneming met een breed pakket aan diensten en producten op het terrein van gezondheid en welzijn. We hebben een duidelijke missie: mensen helpen zich gezond en goed te voelen. Zowel in de intra- als extramurale zorg helpen wij genezen, verzorgen en beschermen. In ons complete OK assortiment is alles gericht op veiligheid en comfort van zowel patiënt als gebruiker. Speciale huidvriendelijke en comfortabele materialen geven bescherming. Ze vormen een barrière voor bacteriën en minimaliseren het risico op infectie. In overleg met gebruikers worden de producten voortdurend aangepast aan veranderende eisen en wensen. HARTMANN uw partner voor: risk prevention incontinence management wound management system partnership Internationaal bestaat HART- MANN al sinds Door productontwikkelingen zijn we de afgelopen jaren sterk gegroeid. Momenteel zijn we in 37 landen actief en telt onze onderneming ruim medewerkers. PAUL HARTMANN B.V., Postbus 26, 6500 AA Nijmegen, T F , E

13 coverstory [ ] De keuze voor een bepaald logistiek concept is veel belangrijker dan de vraag wel of niet uitbesteden huis. Om echte synergie te bereiken is gekozen voor een gemeenschappelijk magazijn op een nieuwe locatie. Reumkens: Daar worden alle goederen in ontvangst genomen, opgeslagen en vervolgens op het juiste moment naar een van de drie ziekenhuizen getransporteerd. Dat geldt overigens alleen voor die goederenstromen waar we met het centrale magazijn een toegevoegde waarde kunnen bieden. Linnengoed bijvoorbeeld wordt geleverd in volle vrachtwagens; die laten we direct leveren bij het ziekenhuis zelf. Lossen en laden bij het centrale magazijn kost alleen maar tijd en geld. Dat geldt ook voor dagverse producten. De Zuid- Limburgse ziekenhuizen zien, zo zegt Reumkens, deze stap ook als een belangrijke enabler om tot verdergaande samenwerking te komen, onder meer op het terrein van inkoop. Uitgebreide kosten-batenanalyse Wij zijn naar ons logistieke proces gaan kijken vanwege onze drie-locatie-problematiek en de drie logistieke processen die niet op elkaar waren afgestemd, vertelt Paul van Eijden van het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. We hebben eerst alle huidige processen in kaart gebracht en nagedacht over een toekomstvisie op logistiek, waarbij zowel uitbesteden als in eigen beheer tot de mogelijkheden behoorden. We gingen uit van een centraal magazijn voor inkomende goederen, opslag en overslag, een ploeg voor extern transport en een voor intern transport, een inkoopbestelsysteem en de fijndistributie op de afdelingen, waarbij we als doelstelling hadden om het verplegend personeel de logistieke taken uit handen te nemen en een nieuwe functie te creëren, die van hostess, die deze en andere taken van de zorg kon gaan overnemen. Vanuit dat concept is voor alle mogelijke varianten een kosten-batenanalyse gemaakt, waarin alle consequenties binnen de organisatie zijn meegerekend, bijvoorbeeld personeelskosten, financieringskosten en vierkantemeterprijzen. Interessant was om te zien dat het verschil tussen in eigen beheer en uitbesteden marginaal was. We hebben dit alles voorgelegd aan de Raad van Bestuur en die besloot om het logistieke proces in eigen beheer te houden en een centraal magazijn in te richten op een van de drie locaties. Corebusiness Van Eijden is content met de keuze van zijn Raad van Bestuur. Natuurlijk heeft uitbesteden voordelen. Bijvoorbeeld op strategisch vlak; je kunt je volledig gaan concentreren op je corebusiness en je vergroot je flexibiliteit. Ook op financieel en operationeel vlak zijn er volgens inskoop Van Eijden voordelen: Vaste kosten worden variabel, je hoeft minder te investeren in mensen, middelen en ruimte, je kan op eenvoudige wijze specialistische kennis inhuren en je reduceert het aantal leveranciers waarvan je afhankelijk bent. Maar de afhankelijkheid van de dienstverlener ziet Van Eijden als een groot nadeel van uitbesteden. Niet alleen in de levering van de producten, maar je hebt ook onvoldoende zicht op de kosten, vooral op de middellange termijn. Andere nadelen zijn dat de externe partij kennis van onze organisatie mist en dat je minder directe controle kunt uitoefenen op het proces. Volgens Jeroen Meijer moet een logistiek dienstverlener juist in het uiteindelijke contract uitgedaagd worden de kosten op de middellange termijn te verlagen en het proces verder te optimaliseren. De kosten kunnen altijd verder omlaag, door bijvoorbeeld meer efficiency, het verkleinen van het assortiment of het veranderen van de voorraadgrootte. Als zorginstelling heb je daar belang bij, dus je zult met de dienstverlener afspraken moeten maken daarover, bijvoorbeeld dat hij jaarlijks met een bepaald percentage aan verbetervoorstellen komt. Tonny Post geeft achteraf aan dat de betrokkenheid van een externe partij het proces waarschijnlijk wel zou hebben versneld. Vreemde ogen zijn nu eenmaal dwingender, ook in besluitvormingsprocessen. Daarbij haal je door samenwerking met een dienstverlener veel kennis in huis. Het Logistiek Centrum Eemspoort opereert onder de vlag van het UMCG. Ik denk dat het beter zou zijn wanneer het een eigen identiteit heeft (onder de vlag van een externe partij), met een eigen budget en eigen beslissingsbevoegdheid. Dan kan zo n logistiek centrum zich veel beter ontwikkelen, wat ten goede komt aan de zorg en de logistiek. Je hoeft dan geen verantwoording meer af te leggen over hoe je het doet; je wordt afgerekend op het resultaat, dus op de juistheid en tijdigheid van de leveringen, tegen lagere logistieke kosten. 13 FOTOGRAFIE: TONNY POST

14 actueel Professionalisatie van de inkoopfunctie It all depends on personalities V.L.N.R.: THOMAS DECKER-JACOBSE, MARCEL MEIJER, LÉON BRINKMAN, ARJAN VAN WEELE (BEGELEIDER), JOANNA BOS EN RON SIERINK DEDEN ONDERZOEK NAAR DE PROFESSIONALISERING VAN DE INKOOPFUNCTIE IN ALGEMENE ZIEKENHUIZEN OM WAARDE TE CREËREN. 14 inskoop 5. 08

15 de onderzoekers dat de prijsdruk die voortkomt uit de politieke besluitvorming op dit moment vertaald wordt in allerlei separate initiatieven met als gevolg dat het gezamenlijke belang uit het oog wordt verloren. Daar komt nog bij dat de samenwerking in de zorg nog onvoldoende is. Dit houdt sterk verband met de stelselwijziging en de onduidelijkheid over de rol van de ketenregisseur. Ook op inkoopgebied is er volgens het vijftal nog nauwelijks sprake van samenwerking, hoewel zorgverzekeraars dankzij het enorme klantenbestand voor schaalvoordelen aan de inkoopzijde kunnen zorgen. De gedachte om vanuit een regionale functie het volledige zorgpakket aan te bieden bemoeilijkt een effectieve alignment van de inkoopfunctie op het algemene beleid. De ouderwetse regionale gedachte kan ervoor zorgen dat niet-winstgevende DBC s blijven bestaan. Verder concluderen de onderzoekers dat er een glazen plafond bestaat voor de inkoopfunctie. Inkopers hebben moeite om zichzelf in de kijker te spelen bij de Raad van Bestuur en medische specialisten. Het gevolg is dat er vanuit de organisatie weinig back-up is en dat verdere professionalisering van het inkoopmanagement in de weg wordt gestaan. Dit leidt tot veel verloop onder inkoopprofessionals en het bemoeilijkt het vervullen van vacatures. Dit effect wordt versterkt door de ondergeschikte positie van de afdeling inkoop in de hiërarchie van de organisatie. Optimaal benutten van potentieel Om de inkoopfunctie bij algemene ziekenhuizen te professionaliseren, is het van belang om eerdergenoemde barrières weg te nemen. De onderzoekers hebben de oplossingen samengevat in een aantal kritische succesfactoren (zie kader). Een eenduidige bedrijfsstrategie is van essentieel belang voor een optimale inkoop. Een optimale inkoop is gericht op verbetering van het ondernemingsresultaat en dient binnen de in de zorg gehanteerde systematiek voor resultaatbepaling aan te sluiten op de overige aandachts- > 15 actueel Goed invullen van de inkoopfunctie in ziekenhuizen houdt meer in dan het reduceren van kosten. Om antwoord te krijgen op de vraag wat dan wel de kritische succesfactoren van inkoop zijn, hebben Joanna Bos, Léon Brinkman, Thomas Decker-Jacobse, Marcel Meijer en Ron Sierink een uitgebreid praktijkonderzoek uitgevoerd. Het onderzoek vond plaats in het kader van de NEVI 3 opleiding Masterclass Strategic Purchasing Management aan de TIAS Business School in Eindhoven, waar het vijftal werd begeleid door prof. dr. Arjan van Weele. Voor het omvangrijke praktijkonderzoek zijn 35 belangrijke stakeholders geïnterviewd om antwoord te vinden op de probleemstelling: Welke zijn de kritische succesfactoren voor het professionaliseren van de inkoopfunctie in algemene ziekenhuizen om waarde te creëren?. De geïnterviewde stakeholders waren bestuurders en inkoopmanagers van algemene ziekenhuizen, zorgverzekeraars, leveranciers, best practices en informanten. Hiermee wilden de afstudeerders aantonen dat het goed invullen van de inkoopfunctie in algemene ziekenhuizen meer inhoudt dan het reduceren van kosten. Waar het om gaat is het optimaal benutten van het potentieel tot waardecreatie van leveranciers. Wanneer er in de context van de ziekenhuiszorg over waardecreatie wordt gesproken, bedoelen de onderzoekers daarmee: Het intensief samenwerken van een algemeen ziekenhuis met een leverancier (en eventueel andere partijen in de directe omgeving), om zo duurzame en unieke waarde te creëren voor de patiënt en het ziekenhuis. Waardecreatie kan zich zowel richten op het ontwikkelen van innovatieve producten, apparatuur en gebouwen als op het ontwikkelen van excellente processen ( Operational Excellence ). Het uiteindelijke doel hiervan is een tevreden patiënt, een vergroot kasgenererend vermogen en een betere marktpositie. De inkoopmanager kan hier zonder meer een belangrijke bijdrage aan leveren. Wegnemen van barrières Op grond van het onderzoek zijn de onderzoekers tot zeven belangrijke conclusies gekomen (zie kader pag. 17). Ten eerste constateren ze dat crisis verandering stimuleert. Algemene ziekenhuizen die zich in een benarde financiële positie bevinden, zijn sneller bereid om de afdeling inkoop een prominentere rol toe te bedelen. Een slechte financiële positie leidt vaak tot een verzakelijking van de bedrijfsvoering. Doordat bij veel algemene ziekenhuizen de focus nog altijd ligt op kosten verlaging, stellen de onderzoekers dat de tijd voor inkoop voorbij kostenreductie nog niet is aangebroken. Ziekenhuizen zouden leveranciers veel meer als bron van innovatie en procesverbetering moeten erkennen. Een andere conclusie is dat ziekenhuizen en zorgverzekeraars het confrontatiemodel hanteren. Hiermee bedoelen inskoop [ ] Een eenduidige bedrijfsstrategie is van essentieel belang voor een optimale inkoop

16 actueel HET ALIGNMENT MODEL MEDISCH GELEID ZIEKENHUIS BEDR.KUNDIG GELEID ZIEKENHUIS Klantgerichtheid Vaktechnische scholing inkoop (ervaring met zorg vereiste) Scheiding tussen inhoud en (inkoop)proces Netwerkkwaliteiten Kostenreductie en beheersing dominant Spend management en businesscases Samen optrekken (intern en in de keten) Medische professie dominant Formele alignment zorgt voor waardecreatie Informeel netwerk tussen inkoop en medisch specialisten Bijdrage aan resutaat: resultaatverantwoordelijke eenheden Leiderschap AFNAME WAARDECREATIE DOOR LEVERANCIERS TOENAME WAARDECREATIE DOOR LEVERANCIERS gebieden die het ondernemingsresultaat in hoge mate bepalen, de DBC s. Een tweede punt is het optimaal benutten van potentieel. Inkopers moeten niet alleen gefocust zijn op leveranciers, maar ook op de interne klant. Dit vergt een actief loopbaanbeleid om het aanwezige potentieel niet onbenut te laten. Een goed flankerend personeelsbeleid voor inkoop is daarom een essentiële randvoorwaarde voor een Raad van Bestuur om de inkoopfunctie te professionaliseren. Daar staat tegenover dat de inkoper een professional moet zijn, die over ongekende netwerkkwaliteiten beschikt. Het verkopen van het inkoopbeleid richting de raad van bestuur en medische specialisten is cruciaal voor het succes van de afdeling. Een inkoopfunctie verkopen en inrichten om optimaal te kunnen presteren is echter niet genoeg. Alle inkopers zullen pro-actief het contact met de interne klant moeten opzoeken en gericht moeten zijn op samenwerking met de interne klant en in multidisciplinaire teams inkoopen investeringsbeslissingen moeten voorbereiden. Ook belangrijk is het ketendenken: het benutten van schaalvoordelen en innovaties die ontstaan door samenwerking te zoeken met verzekeraars, leveranciers en andere ziekenhuizen. Een volgende succesfactor is een goed ontwikkeld leveranciersmanagement. De leverancier lijkt in de meeste ziekenhuizen slechts een marginale rol in het inkoopproces te spelen, beperkt tot de transactie zelf. De afdeling Inkoop zou de band met leveranciers juist ook in het after-sales traject en vroeg in de voorbereiding moeten aanhalen om nog meer toegevoegde waarde aan de interne klant te kunnen bieden. Ten slotte zijn er nog de succesfactoren zakelijkere insteek en gerichtheid op waardecreatie. Met het eerste bedoelen de onderzoekers dat de besluitvorming aangaande inkoop- en investeringsbeslissingen zodanig voorbereid moet zijn dat het management op basis van businesscases een afgewogen oordeel kan vellen. Gerichtheid op waardecreatie heeft te maken met de meerwaarde die de inkoper altijd moet willen leveren. De inkoper wordt een volwaardige gesprekspartner door te komen met alternatieve voorstellen voor producten, materiaalsoorten en leveranciers die de kwaliteit van de primaire dienstverlening vergroten zonder de Total Cost of Ownership op te stuwen. De wensen van de gebruiker blijven hierbij het uitgangspunt. Medicus vs. bedrijfskundige De inkoopmanager moet zich er altijd van bewust zijn, zowel bij de aanstelling als bij bestuurswisselingen, in welke context hij werkzaam is of zal zijn. De snelheid en 16 inskoop 5. 08

17 actueel de mate waarin hij de verwezenlijking van de betreffende kritische succesfactoren kan realiseren is, naast het doorgaan van de stelselwijziging en de aan-/afwezigheid van crisis (financiële druk), afhankelijk van de vraag: Wie is Voorzitter van de Raad van Bestuur: een medicus of een bedrijfskundige?. Bij een duaal leiderschap geldt de vraag: Welk lid heeft overwicht, de medicus of de bedrijfskundige?. Uit het onderzoek blijkt dat de focus van het ziekenhuis duidelijk verschillend is afhankelijk van de achtergrond van de voorzitter van de Raad van Bestuur. Het Alignment model geeft dit verschil in focus weer. Aan de linkerkant van het model zijn de kenmerken opgesomd die van toepassing zijn op een medisch geleid ziekenhuis: vaktechnische scholing inkoop (ervaring met zorg een vereiste), kostenreductie en beheersing dominant, medische professie dominant en informeel netwerk tussen inkoop en medisch specialisten. Indien er sprake is van een medisch geleid ziekenhuis neemt de kans dat leveranciers waarde kunnen creëren voor het ziekenhuis af. Aan de rechterkant zijn de kenmerken opgesomd die van toepassing zijn op een bedrijfskundig geleid ziekenhuis: scheiding tussen inhoud en (inkoop)proces, spend management en businesscases, formele alignment zorgt voor waardecreatie, bijdrage aan resultaat: resultaatverantwoordelijke eenheden. Bij een bedrijfskundig geleid ziekenhuis neemt de kans dat leveranciers waarde kunnen creëren voor het ziekenhuis juist toe. Als de kenmerken in het midden van het model naar links neigen is hiervan meer sprake in een medisch geleid ziekenhuizen en bevinden ze zich aan de rechterkant dan is het juist een kenmerk dat typerender is voor een bedrijfskundig geleid ziekenhuis. Kritische succesfactoren Alignment met strategie ziekenhuis (DBC s); Juiste mensen op de juiste plek en benutten van dat potentieel; Netwerkkwaliteiten inkoopverantwoordelijke manager; Klantgerichte focus/samen optrekken; Ketendenken; Goed ontwikkeld leveranciersmanagement; Zakelijkere insteek; Gerichtheid op waardecreatie. Conclusies Crisis stimuleert verandering; De tijd voor inkoop voorbij kostenreductie is nog niet aangekomen; Ziekenhuizen en zorgverzekeraars hanteren het confrontatiemodel; Er is geen sprake van samenwerking in de zorgketen; Ziekenhuizen zijn vooral regionaal georiënteerd; Er bestaat een glazen plafond voor de inkoopfunctie; It all depends on personalities. Werkt u in een medisch of bedrijfskundig geleid ziekenhuis? Het Alignment model is vertaald naar een handige checklist. Door deze checklist in te vullen wordt duidelijk of het gaat om een medisch of juist bedrijfskundig geleid ziekenhuis. Met de kenmerken uit het Alignment model kan de inkoopprofessional vervolgens zien welke competenties in de betreffende omgeving van belang zijn om succesvol te kunnen zijn. Op een schaal van 1 tot 5 geeft u aan in hoeverre de stelling van toepassing is op het ziekenhuis waarin u werkt. Eén staat voor niet van toepassing en vijf staat voor volledig van toepassing. Met een score tussen 0 en 20 is er vermoedelijk sprake van een medisch geleid ziekenhuis. Bij een score tussen 21 en 40 is er vermoedelijk sprake van een bedrijfskundig geleid ziekenhuis. Stelling 1. De bedrijfskundige professie is dominant ten opzichte van de medi sche professie in de Raad van Bestuur. 2. Er liggen kwalitatief goede business cases aan elke investeringsvraag ten grondslag. 3. Er is een duidelijke scheiding tussen de inhoudelijk deskundigen en de proces des kundigen bij crossfunctio nele inkoopteams. 4. De inkoopafdeling heeft weinig inhoudelijke kennis van de medische producten en apparatuur. 5. Er ligt geen focus op kostenreductie en risicobeheersing in het inkoopproces. 6. Er ligt focus op waardecreatie in het inkoopproces. 7. Het relatiemanagement met stake holders is niet bepalend voor het succes van de inkoopafdeling. Score inskoop 17

18 achtergrond Executive MBA-opleiding in Procurement Management Inkoop is de spiegel van verkoop Om de volgende stap te zetten binnen de professionalisering van het inkoopmanagement is het van essentieel belang dat inkopers bedrijfskundiger gaan denken en de totale business kolom begrijpen en hanteren, vertelt prof. dr. ing. Jacques Reijniers MBA, hoogleraar inkoopmanagement op de NEVIleerstoel aan Nyenrode Business Universiteit. Met ingang van januari 2009 start Nyenrode Business Universiteit een parttime Executive MBA-opleiding met specialisatie in Procurement Management. Initieel is deze opleiding ontwikkeld door inkoopadviesbureau Emeritor en het Echelon Institute of Management Development (EIMD). Aan Jacques Reijniers de uitdagende taak om de overgang naar en integratie binnen Nyenrode Business Universiteit in goede banen te leiden en om het programma verder te ontwikkelen. De hoogleraar heeft veelvuldig onderzoek gedaan naar de meerwaarde van inkoopmanagement voor het organisatiesucces en komt tot de conclusie dat een competente bedrijfskundige inkoopleider een absolute voorwaarde is. Er is een verdergaande professionaliseringsslag gaande binnen het inkoopmanagement. Inkoop bevindt zich in een ontwikkelingsproces dat het marketing- en verkoopmanagement al vele jaren geleden doorlopen heeft. Daarom is de overstap van deze Executive MBA-opleiding naar Nyenrode Business Universiteit ook zo logisch. De roots van Nyenrode Business Universiteit liggen in marketing en verkoop alsmede internationale handelsbevording. Alle ervaring en kennis hebben we in huis om inkoop als de spiegel hiervan verder te helpen ontwikkelen. Daar komt natuurlijk nog bij dat Nyenrode Business Universiteit een uitstekende brandname heeft en zowel nationaal als internationaal hoog staat aangeschreven. Luctor et Emergo Het inzicht en de wil om met inkoop een meerwaarde voor de organisatie te leveren, is absoluut aanwezig. Toch slaagt het inkoopmanagement er nog niet altijd in om deze meerwaarde ook in ondernemingsresultaten uit te drukken. Inkopen is een worstelproces, vertelt Reijniers. Niet voor niets verwijst de geboren Zeeuw in zijn oratie naar de spreuk Luctor et Emergo, ik worstel en kom boven. Een goede inkoper heeft visie, beschikt over leiderschap, wilskracht, marktoriëntatie, creativiteit en heeft natuurlijk de nodige kennis en ervaring in huis. Ondanks deze eigenschappen is het niet altijd een gegeven dat inkoop op rolletjes loopt. Hier ligt volgens Reijniers onder meer aan ten grondslag dat het inkoopmanagement over het algemeen vanuit het verleden te administratief en operationeel gedreven is. Inkoop wordt nog te vaak alleen op verzoek van de behoeftestellers gedaan. In dit scenario is inkopen niet meer dan bestellen. Een ander struikelblok voor bijvoorbeeld veel ziekenhuizen is dat de belangen verstrengeld zijn. Afdelingen hanteren hun eigen doelstellingen en verliezen hierdoor de algemene bedrijfsdoelstellingen uit het oog. Om dit te doorbreken is het zaak voor inkoopmanagement om op een lijn te zitten met collega s en directie. Reijniers beseft dat er een cultuuromslag nodig is in het denken en benaderen van collega s. Inkopers moeten niet langer in termen van inkoop denken, maar juist vanuit bedrijfsdoelstellingen. Om weerstanden te overwinnen en vervolgens alle neuzen dezelfde kant op te krijgen, is kennis en ervaring nodig. Een inkoopprofessional moet hiervoor over nieuwe competenties beschikken en die komen juist tijdens de Executive MBA-opleiding aan de orde. > 18 inskoop 5. 08

19 NYENRODE BUSINESS UNIVERSITEIT inskoop 19

20 Sociale zekerheid krijgt nieuw perspectief: Sociaal Totaal. Grensverleggend. Er hangt iets nieuws in de lucht. Want op 16 september verschijnt het allereerste nummer van Sociaal Totaal: hét vakblad voor professionals in de sociale zekerheid. Boordevol nieuws en achtergronden over de ontwikkelingen op het gebied van werk en inkomen, zorg, welzijn en jeugdzorg. Plús een overzicht van alle vacatures in het vakgebied. Kortom, een tijdschrift dat grenzen verlegt. En Sociaal Totaal biedt u ook kans om uw persoonlijke horizon te verleggen. Want als u zich nú inschrijft voor dit gratis vaktijdschrift, maakt u kans op een spectaculaire ballonvaart. Voor een abonnement gaat u snel naar ( zoekterm: tijdschrift sociaal totaal ). SociaalTotaal Altijd goed geïnformeerd Onafhankelijk en kritisch Tweewekelijks gratis op de deurmat Toegang tot communitysite Alles over uw werkgebied én de branche Boeiende verhalen uit de praktijk Alle vacatures bij elkaar i

leasen De voors en tegens van

leasen De voors en tegens van 5 ok tober 2010 De voors en tegens van leasen 10 vier inkopers over werken buiten het ziekenhuis 14 managementinformatie: meten is weten 18 van 18 naar 33 recalls. hoe komt die stijging? een uitgave van

Nadere informatie

samenwerking Waarom nog niet van de grond komt 10 Inkoop in de zorg als academisch keuzevak 18 Contractmanagement:

samenwerking Waarom nog niet van de grond komt 10 Inkoop in de zorg als academisch keuzevak 18 Contractmanagement: Nummer 6 / december 2012 10 Inkoop in de zorg als academisch keuzevak 14 Het jaar van de (herziene) gedragscodes 18 Contractmanagement: Ccontractmanagement: van papier naar praktijk Waarom samenwerking

Nadere informatie

bespaard Genoeg kosten Special: Nevi zorggongres verder? 22 februari MELDMAAND vervalste medische hulpmiddelen

bespaard Genoeg kosten Special: Nevi zorggongres verder? 22 februari MELDMAAND vervalste medische hulpmiddelen Nummer 1. februari 2012 14 Zorg heeft behoefte aan alternatief kapitaal 20 Tonnen terugvorderen bij de belastingdienst 22 februari MELDMAAND vervalste medische hulpmiddelen Special: Nevi zorggongres Genoeg

Nadere informatie

AGENDA 2013. Lust of last? Incl. bijeenkomsten. Organisaties kopen binnenkort geen stoelen of inrichtingen meer THREE PEAKS CHALLENGE

AGENDA 2013. Lust of last? Incl. bijeenkomsten. Organisaties kopen binnenkort geen stoelen of inrichtingen meer THREE PEAKS CHALLENGE * Antwoordkaart op pagina 25 ocus! Magazine van Fier.fm over facilitaire activiteiten jaargang 2 nr 1 2013 Digitale versie? Scan hier: 1 2013 Incl. bijeenkomsten AGENDA 2013 DIV benchmark ook in 2013 Beheersing

Nadere informatie

flexibel Procesmanagement in 2012 1

flexibel Procesmanagement in 2012 1 flexibel Procesmanagement in 2012 1 INHOUD Redactie Michel Jungbluth, Wouter Kolbeek, Mark Telgenkamp en BPM-Forum Nederland Redactieadres ConQuaestor Postbus 8227 3503 RE Utrecht www.conquaestor.nl www.conquaestor.tv

Nadere informatie

Inkoop en contractmanagement

Inkoop en contractmanagement Inkoop en contractmanagement Gratis rapport met waardevolle vakinformatie voor facility managers facilitaire inkoop, duurzaam inkopen - pag. 1/26 Contractmanagement is een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering,

Nadere informatie

Onze performance is met het datawarehouse aantoonbaar verbeterd

Onze performance is met het datawarehouse aantoonbaar verbeterd Maart 2012 Jaargang 25 #5 HEALTHCARE SPECIAL Diaconessenhuis Leiden kiest overtuigd voor Vidaví Dé ERP-oplossing voor de zorg Betere infrastructuur en minder beheerskosten Elker Jeugd- en Opvoedhulp Symposium

Nadere informatie

samen denken & samen doen!

samen denken & samen doen! VOORJAAR 2012 samen denken & samen doen! IN DIT MAGAZINE O.A.: Mainplus special over onderhoud GROENWEST QUAWONEN HAVENSTEDER WONEN ZUID Dynamics Wonen Dé ERP-oplossing van Cegeka voor woningcorporaties!

Nadere informatie

bulletin nr 4 2013 Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg Frank Rijnders, bestuurslid De Zorggroep: Maatwerk is de nieuwe uitdaging

bulletin nr 4 2013 Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg Frank Rijnders, bestuurslid De Zorggroep: Maatwerk is de nieuwe uitdaging nr 4 2013 bulletin Frank Rijnders, bestuurslid De Zorggroep: Maatwerk is de nieuwe uitdaging Inkoopsamenwerking biedt meer dan een scherpe inkoopprijs Stichting Valkenhof draagt de inkoopfunctie over aan

Nadere informatie

bulletin nr 3 2011 Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg

bulletin nr 3 2011 Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg nr 3 2011 bulletin Sam van Buuren Online is met minder geld meer doen Online diensten voor betere inkoop Met kwaliteit kosten reduceren Inkoper en leverancier gaan voor dikke 8 Intrakoop, de inkoopcoöperatie

Nadere informatie

Kansen en uitdagingen voor ondernemerschap door professionals in de eerstelijnszorg

Kansen en uitdagingen voor ondernemerschap door professionals in de eerstelijnszorg Kansen en uitdagingen voor ondernemerschap door professionals in de eerstelijnszorg Drs. S.P.M. (Steven) de Waal [m.m.v. Drs. M.D.M. (Merlijn) Ballieux en R.L.A. (Ruben) Zelissen] September 2008 2 Voorwoord

Nadere informatie

Til de werkomgeving naar een hoger plan

Til de werkomgeving naar een hoger plan FACILITY MANAGEMENT juli 2015 Innovaties in facility management FM loont echt! Realtime gegevens zorgen voor transparantie Facility manager is spil in circulaire economie Beveiliging en veiligheid heeft

Nadere informatie

Dankzij QlikView. kunnen we op basis van actuele data snel anticiperen... ZORG SPECIAL

Dankzij QlikView. kunnen we op basis van actuele data snel anticiperen... ZORG SPECIAL Maart 2013 Jaargang 26 #1 ZORG SPECIAL Van zorghuis naar zorg thuis Informatie overal en altijd binnen handbereik, zowel voor de medewerker als cliënt De visie van VCD op medicatieveiligheid is geborgd

Nadere informatie

Gids voor: Het Nieuwe Werken

Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken 1 Inhoud Voorwoord... 4 Inleiding 7 Wat is het nieuwe werken?... 7 Argumenten om met het nieuwe werken aan de slag te gaan... 7 Investeren voor

Nadere informatie

Vastgoed en zorg. Syllabus. Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen.

Vastgoed en zorg. Syllabus. Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen. Syllabus Vastgoed en zorg Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen. Inclusief artikelen over strategisch vastgoedbeleid in de zorg, investeren in zorgvastgoed

Nadere informatie

Liefde. klantcontact. eerste. op het. Kwaliteit van de dienstverlening omhoog, kosten omlaag en. vooruit naar de kerntaak in de corporatiesector

Liefde. klantcontact. eerste. op het. Kwaliteit van de dienstverlening omhoog, kosten omlaag en. vooruit naar de kerntaak in de corporatiesector Liefde op het eerste klantcontact Kwaliteit van de dienstverlening omhoog, kosten omlaag en vooruit naar de kerntaak in de corporatiesector Inhoudsopgave 1. Nieuwe tijden vragen nieuwe vormen van samenwerking

Nadere informatie

NOAB CONCEPT- BELEIDSPLAN 2016-2018

NOAB CONCEPT- BELEIDSPLAN 2016-2018 NOAB CONCEPT- BELEIDSPLAN 2016-2018 WIE A ZEGT, MOET OOK B ZEGGEN OVER BEWUSTE KEUZES MAKEN, COMMITMENT EN DOORPAKKEN INHOUD Inleiding 1 Bestaansrecht en doelgroep 2 Omgevingsbeeld en visie 2.1 De centrale

Nadere informatie

Compliance & Integriteit

Compliance & Integriteit VU magazine Compliance & Integriteit nr 3 december 2010 Compliance in de Zorg Compliance: meer dan een second opinion Veilig Incident Melden Ziekenhuis: een maatschappelijke onderneming Dokters als manager

Nadere informatie

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Auteur: KING Datum: 2010 Versie: 0.9 Datum: 21 december 2010 2 Inhoud 1. E-overheid: de kosten en de baten Nieuwegein: Meer grip op ict-investeringen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 6... 66 Conclusies en aanbevelingen... 66. Literatuurlijst... 70

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 6... 66 Conclusies en aanbevelingen... 66. Literatuurlijst... 70 Samenvatting. In dit onderzoek is de positie van de medisch specialist op strategisch niveau in ziekenhuizen onderzocht. Deze positie is in de literatuur reeds omschreven. Glouberman en Mintzberg (2001-a)

Nadere informatie

Ruud de Haas, Cycleon: businessinnovatie vanuit IT. Regie over softwarekwaliteit. Veranderbestendige governance

Ruud de Haas, Cycleon: businessinnovatie vanuit IT. Regie over softwarekwaliteit. Veranderbestendige governance September 2014 jaargang 7 innovatie informatie applicaties 4 Programma s & projecten Ruud de Haas, Cycleon: businessinnovatie vanuit IT Regie over softwarekwaliteit Veranderbestendige governance cio of

Nadere informatie

fwg trendrapport 2009 zicht op zorg en functies

fwg trendrapport 2009 zicht op zorg en functies fwg trendrapport 2009 zicht op zorg en functies FWG trendrapport 2009 Zicht op zorg en functies Utrecht, september 2009 Het FWG trendrapport is een uitgave van FWG Tekst Peter Andriessen, Astrid Westerbeek

Nadere informatie

Healthcare Special. t Lange Land Ziekenhuis. Alles draait om het adequaat naar boven halen van sturings- en ver antwoordingsinformatie.

Healthcare Special. t Lange Land Ziekenhuis. Alles draait om het adequaat naar boven halen van sturings- en ver antwoordingsinformatie. VCD Magazine Reportage Healthcare Special voorjaar 2010 22e jaargang nummer 1 De visie van Hans Feenstra van het Martini Ziekenhuis Ziekenhuis Bernhoven De nieuwe infrastructuur beantwoordt aan onze eisen

Nadere informatie

VAN DATA NAAR KENNIS INFORMATIEVOORZIENING OP MAAT 7 GOUDEN TIPS. Team Hampshire. Big Data VAN BUZZWORD TOT PEILER VAN WAARDECREATIE.

VAN DATA NAAR KENNIS INFORMATIEVOORZIENING OP MAAT 7 GOUDEN TIPS. Team Hampshire. Big Data VAN BUZZWORD TOT PEILER VAN WAARDECREATIE. #1 / APRIL 2012 / FM.NL Team Hampshire Hospitality: INFORMATIEVOORZIENING OP MAAT Big Data VAN BUZZWORD TOT PEILER VAN WAARDECREATIE Performance Management 7 GOUDEN TIPS VAN DATA NAAR KENNIS Getting to

Nadere informatie

VCD behield het overzicht in een zeer complexe ICT-operatie

VCD behield het overzicht in een zeer complexe ICT-operatie Oktober 2012 Jaargang 25 #7 Iedereen is zich hier bewust van het belang van ICT Streekziekenhuis Koningin Beatrix Uitbesteding van je ICT-beheer biedt vele voordelen Coppens diervoeding CarIT biedt ons

Nadere informatie

Customer Service & Customer Experience

Customer Service & Customer Experience Optimalisatie van Customer Service & Customer Experience NewRatio B.V. Copyright: Amsterdam NewRatio Office: / BiXyte Atrium - Strawinskylaan Datum: 3051-1077 05-02-2012 ZX Amsterdam Auteurs: Rotterdam

Nadere informatie

De oplossingen van zeven ICT-leveranciers

De oplossingen van zeven ICT-leveranciers BESPAREN OP ONDERHOUD: De oplossingen van zeven ICT-leveranciers Investeringen die onder druk staan, begrotingen die naar beneden worden bijgesteld: de financiële crisis is ook bij corporaties goed merkbaar.

Nadere informatie

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie

over de rol van hr-management in de zorg

over de rol van hr-management in de zorg over de rol van hr-management in de zorg inhoud inhoud inhoud LiNK Over de rol van HR-management in de zorg Utrecht, mei 2014 inhoud Het rapport LiNK, over de rol van HR-management in de zorg is een uitgave

Nadere informatie