Schrijf- en stijlwijzer 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schrijf- en stijlwijzer 2013"

Transcriptie

1 Schrijf- en stijlwijzer 2013 dd. 5 juli 2013

2 Introductie Deze schrijfwijzer geeft regels voor specifieke spellingkwesties, zoals de namen van opleidingen en interessegebieden (domeinen). Daarnaast bevat hij algemene regels voor de schrijfwijze van afkortingen, hoofdlettergebruik, adresblokjes, financiële gegevens, en dergelijke. Deze regels worden gehanteerd bij het maken van alle interne en externe communicatiemiddelen. Het is belangrijk dat we deze regels aanhouden, zodat een eenduidige professionele schrijfwijze gewaarborgd blijft. De Taaladviesdienst van het Genootschap Onze Taal biedt online en telefonische taaladviezen, zie hiervoor De Taaladviesdienst is telefonisch bereikbaar via ( 0,80 per minuut) op werkdagen tussen uur en uur. 2

3 Inhoudsopgave Algemeen 1 Spelling Hoofdletters en kleine letters Namen Aanhalingstekens bij namen/titels Afkortingen &-teken of en? Aaneenschrijven, streepjes, spaties en apostrof Adressen en telefoonnummers Bedragen Samenstellingen Vastgelegde namen Klinkerbotsing Apostrof Een of één Getallen Tijden Opsommingen Alinea s Afbrekingen Gebruik van u/je/jou/jouw Gebruik van haakjes URL s/internetadressen Engelse termen Citaten Schuine streep/koppelteken 13 Schrijven voor het web 2 Webteksten Eisen aan een webtekst Links Betekenisvolle links Links als opsommingen in de tekst Nieuw venster 14 3 Opbouw van een tekst Kop Lead Tekstblokken met tussenkopjes Verwijzingen Gebruik PDF 15 4 Schrijfstijl Schrijf zakelijk en concreet Schrijf actief en persoonlijk Schrijf beknopt Maak gebruik van visuele elementen 17 Bijlagen 18 3

4 Thema s Aanspreekvorm (u/je) 12 Adressen en telefoonnummers 9 Afkortingen van instellingen, domeinen/interessegebieden en opleidingen (pabo) 8 Afkortingen van onderwijs/schooltypen (heao, vwo, et cetera) 8 Algemene aanduidingen (domein/interessegebied, minor, et cetera) 5 Apostrof (vwo ers, HvA ers, et cetera) 10 Bedragen 9 Beroepen 5 Citaten 13 Domeinen/interessegebieden 7 Een of één 11 Engelse termen (functieaanduidingen, titels) 13 &-teken of en 9 Getallen 11 HvA en UvA 8 Namen van bedrijven/organisaties/instanties 7 Onderwijstrajecten: samenstellingen (bachelor-mastertraject et cetera) 10 Onderwijstypen/onderwijstrajecten (vwo, hbo, bachelor, et cetera) 5 Opleidingen, afstudeerrichtingen, interessegebieden, minoren, lectoraten en vakken 6 Opsommingen 12 Schuine streep/koppelteken 13 Titels: afgekorte (buitenlandse) titels 8 Titels: Engelse titels 13 Tijden 11 URL s 13 Vakgebieden 6 Vakken op de middelbare school 6 4

5 Algemeen 1 Spelling 1.1 Hoofdletters en kleine letters Hoofdletters worden gebruikt in twee gevallen: aan het begin van een zin; bij een naam. In bijna alle namen krijgt het eerste woord een hoofdletter en verder elk bijvoeglijk en zelfstandig naamwoord: De Raad van Toezicht en het College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam nodigen je uit voor een feest. Wees terughoudend In het algemeen geldt een terughoudend gebruik van hoofdletters. Algemene aanduidingen Alle algemene aanduidingen, zoals hogeschool, domein/interessegebied, opleiding, excellentieprogramma, honoursprogramma, afstudeerrichting, module, minor en vak worden met een kleine letter geschreven: De Hogeschool van Amsterdam is een hogeschool, heeft interessegebieden en biedt hoger beroepsonderwijs aan. De opleiding Pedagogiek valt onder het domein Onderwijs en Opvoeding en omvat vakken als Filosofie, Sociologie, Educatief Ontwerpen en Gesprekstraining. Beroepen Beroepen schrijven we met een kleine letter. Ook functieaanduidingen die uit het Engels zijn overgenomen krijgen een kleine letter. Als fysiotherapeut heb je een leuk beroep. Een ingenieur en een accountant hebben veel stages gelopen. Onderwijstypen en onderwijstrajecten Onderwijstypen zoals havo en hbo schrijven we met kleine letter. Dit geldt ook voor onderwijstrajecten, zoals bachelor en master. Uitzondering: Associate degree/associate degree-programma schrijven we met een hoofdletter, omdat de Rijksoverheidsdienst deze spelling aanhoudt. Op havo, vwo, heao en hbo heeft iedereen een mobieltje. Onder de hbo-studenten zijn met name de heao'ers erg communicatief. 5

6 Vakken op de middelbare school Algemeen bekende en veelvoorkomende schoolvakken schrijven we met kleine letter, volgens de regels van de Nederlandse taal. Een uitzondering hierop zijn de talen en minder bekende vakken, die met hoofdletters gespeld mogen worden omdat de naam als eigennaam kan worden beschouwd. Dus: Engels, Frans, Duits, Mens en Maatschappij. Het is voor deze opleiding handig als je examen hebt gedaan in wiskunde en natuurkunde. Vakgebieden Als niet een daadwerkelijke opleiding, maar het vakgebied wordt bedoeld, dan wordt dit met een kleine letter geschreven. Ter vergelijking: Hij is geïnteresseerd in economie. Hij studeert Economie aan de UvA. 1.2 Namen Binnen een naam krijgt het eerste zelfstandige woord een hoofdletter en verder elk woord dat betekenis geeft, dat wil zeggen alle woorden behalve lidwoorden en bijwoorden. Naamgeving binnen HvA: opleidingen, afstudeerrichtingen, interessegebieden, minoren, lectoraten en vakken Opleidingsnamen schrijven we met een beginkapitaal. Dit geldt voor alle woorden in de opleidingsnamen, behalve lidwoorden en bijwoorden. Dus: Sport, Management en Ondernemen. Dit geldt ook voor alle andere namen binnen de HvA, zoals de namen van HvAinteressegebieden, afstudeerrichtingen, vakken, lectoraten, minoren, modules en dergelijke. Uitzondering: Bij HBO-Rechten is een afwijkend hoofdlettergebruik vastgelegd. HvA Bewegen, Sport en Voeding, HvA Media, Communicatie en Informatie én de opleidingen Culturele en Maatschappelijke Vorming en Fashion Management zijn erg kleurrijk. Marketing van de Culturele Sector en Docent in het Vmbo zijn interessante minoren. Let op met namen waarbij beroepen en opleidingen hetzelfde zijn. De wiskundig ingenieurs die de opleiding Wiskundig Ingenieur hadden gevolgd gingen op bezoek bij de maritiem officieren van de opleiding Maritiem Officier. 6

7 Namen van bedrijven, instanties en organisaties Namen en afkortingen van bedrijven, instanties en organisaties worden geschreven zoals deze bedrijven en organisaties zichzelf presenteren. Dus: DUO IB-Groep, InGeest, Het Parool. Bij de HBO-raad zijn ze erg blij met de HBO-V, de Co-op HEAO en de Deeltijd HEAO. DUO IB-Groep, InGeest en Het Parool zijn mogelijke werkgevers. Domeinen/interessegebieden In de externe communicatie gebruiken we de term domein zo min mogelijk; we schrijven liever HvA, gevolgd door het interessegebied. Dus HvA Bewegen, Sport en Voeding in plaats van het domein Bewegen, Sport en Voeding. Afkortingen van domeinnamen, zoals DBSV en DEM, mogen gebruikt worden nadat de naam eerst volledig gebruikt is. Bij HvA Bewegen, Sport en Voeding is de sfeer informeel en gezellig. Het domein Economie en Management (DEM) biedt een groot aantal opleidingen aan. 1.3 Aanhalingstekens bij namen/titels Zoals gezegd: namen van afstudeerrichtingen, workshops, publicaties en dergelijke beginnen met een hoofdletter. Daarnaast is het vaak gewenst (in verband met de duidelijkheid) om deze in een zin met een enkelvoudig aanhalingsteken te beginnen en te eindigen als er niet bij staat waar het om gaat. Na 'De Nieuwe Ingenieur' heb je goede kansen op de arbeidsmarkt. Let op! Bij algemeen bekende begrippen liever geen aanhalingstekens. Na Fysiotherapie ging ik Haptonomie studeren. 1.4 Afkortingen Gangbare afkortingen (n.a.v., bijv.) schrijven we altijd voluit: Naar aanleiding van woorden als et cetera ging hij bijvoorbeeld voluit schrijven. Afkortingen van instellingen, domeinen/interessegebieden en opleidingen Afkortingen van instellingen, domeinen en opleidingen schrijven we met hoofdletters. We gebruiken daarbij geen punten (ook niet bij rechtsvormen). Uitzondering hierop is pabo. Volgens het Groene Boekje wordt dit met kleine letters gespeld (zie ook Alleen als de afkorting binnen de eigennaam van de school voorkomt, wordt deze met een beginkapitaal of hoofdletters gespeld. We schrijven daarom wel De Universitaire Pabo van Amsterdam. 7

8 Let op: afkortingen van domeinnamen waarin de term domein is afgekort, zoals DBSV en DEM, mogen alleen in de interne communicatie gebruikt worden. De domeinnaam wordt de eerste keer voluit geschreven. CMV en MWD zijn onderdeel van het interessegebied Maatschappij en Recht. DMCI en DBSV contracteren KPMG en NCR (let op: alleen interne communicatie). Op de pabo leer je om les te geven. Ook hier geldt dat (afkortingen van) lidwoorden en bijwoorden een kleine letter krijgen. HvA, UvA, CvB, RvT. HvA en UvA De namen Hogeschool van Amsterdam en Universiteit van Amsterdam worden de eerste keer dat zij op een pagina of website voorkomen voluit geschreven met de afkorting tussen haakjes erachter, daarna gebruiken we alleen de afkorting. Afgekorte titels Afgekorte titels krijgen een kleine letter met punt. drs., prof., dr., mr. We gebruiken kleine letters bij communicatiemiddelen: tv, pc, cd-rom, dvd-speler, lcd-schermen. Afkortingen van buitenlandse titels Afgekorte buitenlandse titels staan altijd achter de naam. P. Hermans, MA; mevrouw A. Albers, BSc; G. de Vries, MBA. Voluit schrijven we woorden als bachelor, bachelor-master en bachelormasteropleiding met kleine letters. Afkortingen van onderwijs-/schooltypen We gebruiken kleine letters in afkortingen van onderwijs-/schooltypen of type student. mavo, havo, vwo, hbo, heao, aio, hbo-student. 1.5 &-teken of 'en'? In het algemeen geldt dat we 'en' gebruiken: Het Instituut voor Media en Informatie Management verzorgt de opleiding Reclame-, Marketing- en Communicatiemanager. Het &-teken gebruiken we alleen bij afgekorte namen en bij Engelse termen. Fashion & Branding 8

9 Gebruik het &-teken nooit in een adres voor een website. 1.6 Aaneenschrijven, streepjes, spaties en apostrof Adressen en telefoonnummers Zo schrijven we adresblokjes als afzendergegevens binnen de HvA: Voornaam Achternaam Functie Hogeschool van Amsterdam Communicatie Postbus / 1234 AB Amsterdam Straatnaam 200 / 1234 AB Amsterdam T / M hva.nl Aanwezig op: ma / di / wo / do / vr Denk aan het milieu voordat u dit bericht print. Let dus op de volgende kenmerken: Naam en Hogeschool van Amsterdam staan in bold. Twee spaties tussen postcode en plaatsnaam. Vaste telefoon wordt afgekort met 'T', dan spatie voor '020', spatie, drie cijfers, spatie, vier cijfers. Mobiele telefoon wordt afgekort met M, dan spatie voor 06, spatie, vier cijfers, spatie, vier cijfers. Dit geldt ook voor het faxnummer. Bij een webadres vervalt www in de weergave van een webadres. Een voorbeeld van een communicatie-url is hva.nl/lustrum. In een lopende tekst korten we telefoon niet af en passen we dezelfde stijl toe: Het telefoonnummer is of kortweg telefoon De letter T weglaten wanneer je een telefoonnummer noemt in een tweet. Telefoonnummers in bijvoorbeeld Engelstalige brieven schrijven we als volgt: T +31 (0) F +31 (0) M +31 (0) Afbreken van telefoonnummers Vermijd afbrekingen in telefoonnummers. Gebruik daarom de zogeheten 'harde spaties' (shift/control/spatiebalk) Bedragen Bedragen schrijven we als volgt: Toen ik 130,58 had uitgegeven van het collegegeld dat 2.930,58 bedraagt, had ik nog 2.800,- over. 9

10 1.6.3 Samenstellingen Samenstellingen zijn woorden die bestaan uit woorden die ook zelfstandig kunnen voorkomen. De algemene regel luidt: samenstellingen worden aaneengeschreven. eerstejaarsstudent, subsidiebedrag, studiefinanciering, studievoorlichting, productmanager, sportrelatiebeheerder. Samenstellingen van onderwijstrajecten Bij samenstellingen met bachelor-master verbinden we deze onderwijstypen met een verbindingsstreepje, het tweede deel van de samenstelling komt hier direct achteraan. Dus: bachelor-mastertraject, bamastructuur. Samenstellingen met cijfers Samenstellingen die beginnen met aanduidingen of namen met een cijfer, krijgen een klein streepje (zonder spaties). Het studiejaar stond vermeld in de Postbus 51-folder Vastgelegde namen Let op, de naamgeving zoals die binnen de HvA is vastgelegd, is bepalend. Het is dus Sociaal Juridische Dienstverlening omdat we dat zo hebben vastgelegd, maar 'sociaal' wordt normaliter in samenstellingen aan elkaar geschreven of, als dat nodig is voor de leesbaarheid gevolgd door een koppelteken. De sociaaljuridisch medewerkers zijn sociaalagogen Klinkerbotsing Samenstellingen waarin de laatste letter van een deel en de eerste letter van het volgende deel de tekens voor een klinker kunnen vormen, krijgen een streepje. Door informatie-uitwisseling op de gala-avond kreeg ik studie-informatie Apostrof Beroepsuitvoerders schrijven we met een apostrof. Vwo'ers die daarna CMV'ers worden, zijn ex-hva'ers die geen SJD'ers zijn. Let op, getallen in woorden behouden hun trema. Tweeëndertig studenten kregen drieëntwintig kadetjes Een of één? We schrijven 'een' als we '1' bedoelen (en geen 'één'). 10

11 Na een jaar de propedeuse gevolgd te hebben, volg je een jaar hoofdfase. Om extra te benadrukken doen we over het streepje echter niet moeilijk. Na je opleiding ben je de professional die verstand heeft van het échte werk. 1.7 Getallen Voor getallen staan geen vaststaande regels voor. HvA houdt aan dat getallen tot twintig voluit worden geschreven, evenals de tientallen tot honderd, de honderdtallen tot duizend. HvA schrijft dus achtste, tien, zeventien, 22, veertig, 103, tweehonderd, 250, drieduizend. Ook de getallen duizend, miljoen en miljard worden voluit geschreven; deze kunnen eventueel gecombineerd worden met cijfers: 22 duizend, 123 miljoen, tien miljoen, 16 miljard (of , , ). Op deze vuistregel bestaat een uitzondering: Cijfers gebruiken bij exacte informatie zoals maten, temperaturen, gewichten en jaartallen: In de bebouwde kom is de maximumsnelheid 50 km/u. Morgen wordt het 14 ºC mijlen onder zee. Een hotelovernachting kost 100,- (of: 100 euro) per persoon Tijden We gebruiken vier cijfers om de tijden weer te geven en gebruiken dus een nul indien nodig. We schrijven een punt tussen de uren en minuten. Tijden worden dus als volgt weergegeven: uur uur 1.8 Opsommingen Opsommingen beginnen met een liggend streepje of een 'bullet'. De zin die de opsomming inleidt, eindigt met een dubbele punt. In een opsomming die uit losse woorden of uit delen van zinnen bestaat, begint elk onderdeel met een kleine letter en eindigt het met een puntkomma. Alleen het laatste onderdeel van de opsomming krijgt dan een punt. Studeren bij het domein Economie en Management: veel persoonlijk contact met je medestudenten en docenten; gericht op succesvol ondernemerschap en een ondernemende houding; opleidingen zijn internationaal georiënteerd. Bestaat de opsomming uit hele zinnen, dan begint elke zin met een hoofdletter en eindigt elke zin met een punt (of een vraagteken). Diverse faciliteiten staan de studenten ter beschikking: De mediatheken bieden een schat aan informatie. De informatievoorziening is zeer uitgebreid. De catering stelt restauratieve voorzieningen ter beschikking. 11

12 Als de delen van een opsomming uit één enkel woord of een klein groepje woorden bestaan, kunnen de leestekens eventueel helemaal weggelaten worden. De faciliteiten zijn: mediatheken informatievoorziening catering Opsommingen met data vermelden we als volgt: De open dagen vinden plaats op: zaterdag 9 november 2013, uur dinsdagavond 20 februari 2014, uur Tussen het tijdstip van aanvang en afsluiting komt een spatie streepje spatie. 1.9 Alinea s Na een alinea komt een witregel Afbrekingen Namen (van een domein bijvoorbeeld), telefoonnummers, webadressen en dergelijke nooit afbreken. In Engelstalige tekst wordt nooit iets afgebroken! 1.11 Gebruik van u/je/jou/jouw Collega s en (aankomende) studenten spreken we altijd aan met je en jij. Dat geldt ook voor deeltijdstudenten. Ouders en verzorgers spreken we aan met u. Momenteel wordt er over gesproken of masterstudenten ook niet met u moeten worden aangesproken. De vormen jou en jouw worden eigenlijk alleen gebruikt als er nadruk op ligt. Vaak kunnen ze vervangen worden door je Gebruik van haakjes Wees terughoudend met het gebruik van haakjes: ( ) URL s/internetadressen We geven een webadres op de volgende wijze weer: hva.nl (zonder www). Een user friendly adres geven we als volgt weer: hva.nl/lustrum 12

13 1.14 Engelse termen Niet-ingeburgerde Engelse termen schrijven we cursief. Bijvoorbeeld: urban professionals. Engelse functieaanduidingen We schrijven Engelse functieaanduidingen met kleine letters. Ingeburgerde Engelse functieaanduidingen die uit zelfstandige naamwoorden bestaan schrijven we in het Nederlands aaneen. Dus: artdirector. Het invoegen van een streepje voor de duidelijkheid is toegestaan. Bijvoorbeeld: accountexecutive. Niet-ingeburgerde Engelse functieaanduidingen worden los van elkaar geschreven. Dus: retail concept manager. Engelse titels In Engelse titels krijgen alle zelfstandige naamwoorden een hoofdletter. Bachelor of Science (BSc), Master of Arts (MA), Bachelor of Laws (LLB) Afkortingen van Engelse titels staan altijd achter de naam. P. Hermans, MA; mevrouw A. Albers, BSc, 1.15 Citaten Voor citaten/ testimonials gebruiken we enkele aanhalingstekens Geen spatie na een schuine streep (/) of koppelteken (-) We gebruiken geen spatie na een schuine streep of koppelteken. Let op: DUO IB-Groep bestaat uit een lang streepje voorafgegaan en gevolgd door een spatie en uit een koppelteken zonder spatie. 13

14 Schrijven voor het web 2 Webteksten Juist doordat internet de afgelopen jaren zo alledaags is geworden, gaan we er steeds vluchtiger mee om. Een website moet ons binnen enkele seconden weten te boeien, of we klikken verder naar een andere. Er is een duidelijke trend die je de kracht van minder zou kunnen noemen. Minder vormgeving, minder tekst, minder mogelijkheden. We kunnen het bezoekers makkelijker maken door de teksten en vormgeving simpel te houden. Marketingfacts, jaarboek Eisen aan een webtekst Bij het schrijven van teksten voor het internet gelden de regels voor gewone teksten natuurlijk ook. Maar aanvullend daarop moet de tekst aan twee extra eisen voldoen: rekening houden met de manier waarop mensen informatie opnemen van het beeldscherm; rekening houden met zoekmachines. Zoektermen Ga uit van zoektermen die websitebezoekers gebruiken. Het kiezen van de juiste woorden in een tekst is cruciaal. Niet alleen omdat het van belang is woorden te gebruiken die de bezoekers begrijpen, maar ook omdat de woordkeuze van invloed is op de vindbaarheid van de website in de zoekmachines. Aankomend studenten die via zoekmachines een bepaalde opleiding willen vinden, gebruiken misschien zoektermen die niet letterlijk overeenkomen met de naam van de opleiding. Probeer daarom ook die woorden in de tekst te gebruiken. 2.2 Links Betekenisvolle links Omdat het belangrijk is dat de HvA hoog in de ranking komt te staan bij zoekmachines als Google, is het van belang dat links op betekenisvolle woorden gemaakt worden. Denk hierbij aan woorden die de doelgroep zou kunnen gebruiken wanneer deze zoekt naar informatie over de HvA. Als je het niet anders kunt omschrijven, dan via klik hier. Links worden onderstreept als je er met je muis overheen gaat. Zorg er dus voor dat je geen onderstrepingen in je tekst gebruikt als het niet om een link gaat. 2.3 Nieuw venster Bij een link naar een externe site open je die site in een nieuw venster. Alle sites buiten de HvA-websites zien we als externe sites. 14

15 3 De opbouw van een tekst De lezer moet een webtekst makkelijk in zich op kunnen nemen. Houd dus rekening met de lezer bij de opbouw van je tekst. Werk niet naar de conclusie toe, maar begin ermee. Als een pagina meerdere onderwerpen heeft, deel deze dan in aan de hand van onderwerpen/alinea s. 3.1 Kop Geef de tekst een inhoudelijke en pakkende titel. Een goede kop: dekt de lading; bevat geen vaagheden; is beknopt; staat in de tegenwoordige tijd. 3.2 Lead Geef in de inleiding een beknopte samenvatting van de tekst. Beantwoord de vijf W-vragen: wie, wat, waar, wanneer en waarom. 3.3 Tekstblokken met tussenkopjes Een duidelijke structuur zorgt ervoor dat de lezer makkelijk kan vinden wat hij of zij zoekt. Maak daarom gebruik van kopjes en subkopjes (headers). De lezer wil zo snel mogelijk uitkomen bij relevante informatie. Bovendien beschouwt een zoekmachine (sub)koppen als toonaangevende elementen van een webpagina. Dit betekent dat woorden die in een kop of subkop voorkomen relevanter worden geacht. Gebruik je een woord in een subkop, dan zal dat woord dus hoger uitkomen in de resultaten van zoekmachines. Behandel maar één idee per alinea. Bedenk tussenkopjes die de essentie van de alinea s weergeven. Begin iedere alinea met een kernzin. Begin een zin met de belangrijkste mededeling. 3.4 Verwijzingen Als je niet in de lopende tekst wilt of kunt verwijzen, kun je links of literatuur vermelden onder een kopje Meer weten. 3.5 Gebruik van PDF Zet je Worddocument om naar PDF wanneer je deze als bijlage op een webpagina wilt plaatsen (in verband met webtoegankelijkheid). 15

16 4 Schrijfstijl 4.1 Schrijf zakelijk en concreet Houd rekening met je doelgroep en wees terughoudend met jargon. Pas op voor abstracties en geef voorbeelden, feiten en aantallen. Niet: De politie wil extra capaciteit aantrekken. Maar: De politie wil extra agenten aantrekken. 4.2 Schrijf actief en persoonlijk 1) Vermijd de lijdende vorm en schrijf zoveel mogelijk actieve zinnen. Niet: Gestreefd wordt om uw op korte termijn te beantwoorden. Maar: Wij streven ernaar uw op korte termijn te beantwoorden. 2) Vermijd de naamwoordstijl: gebruik vooral werkwoorden in plaats van zelfstandige naamwoorden. Niet: De uitvoering van de evaluatie van het onderzoek geschiedt door de projectgroep. Maar: De projectgroep evalueert het onderzoek. 3) Schrijf positief: een zin zonder ontkenningen heeft meer lading en zeggingskracht. Vermijd vooral dubbele ontkenningen. Niet: Hiermee wordt voorkomen dat de eindscore niet onderscheidend is. Maar: Hiermee wordt bereikt dat de eindscore onderscheidend is. 4) Schrijf in verzorgde spreektaal. Vermijd ingewikkelde zinnen en constructies. Vermijd moeilijke woorden als er makkelijkere synoniemen zijn. Vermijd ambtelijke en ouderwetse woorden, zoals doch. Vermijd voorzetseluitdrukkingen (ten behoeve van, met betrekking tot, ondanks het feit dat). 4.3 Schrijf beknopt 1) Maak de zinnen niet te lang. 2) Begin een zin met de belangrijkste mededeling, zodat je zin geen lange aanloop krijgt. Zinnen met een lange aanloop (waarbij bijvoorbeeld eerst het argument gegeven wordt en daarna pas het standpunt) zijn lastiger te lezen. Niet: Omdat lezers vooral scannen en weinig teksten woord-voorwoord lezen, is het beter om alinea s heldere tussenkopjes te geven. Maar: Het is beter om alinea s heldere tussenkopjes te geven, omdat lezers vooral scannen en weinig teksten woord-voor-woord lezen. 3) Gebruik geen omslachtige formuleringen. 16

17 4) Benadruk belangrijke woorden. 5) Beperk het aantal werkwoorden. 6) Vermijd tangconstructies. Zet bij elkaar wat bij elkaar hoort. Niet: Deze website wordt vanwege zijn gebruiksgemak en opvallende opmaak door veel bezoekers als voorbeeld beschouwd. Maar: Deze website wordt door veel bezoekers als een voorbeeld beschouwd vanwege zijn gebruiksgemak en opvallende opmaak. 4.4 Maak gebruik van visuele elementen 1) Geef opsommingen. Opsommingen zijn snel leesbaar, opvallend en gemakkelijk te onthouden. 2) Maak de opsommingen zo kort mogelijk, maak geen lange zinnen. 3) Begin ieder deel van de opsomming met hetzelfde soort woord (een werkwoord, een zelfstandig naamwoord, enzovoort). 17

18 Bijlage 1: Effectieve webteksten Bij het schrijven van teksten voor een website houd je rekening met het online leesgedrag. Zo neemt de internetgebruiker gemiddeld niet meer dan een minuut de tijd om een webpagina te lezen. Webpagina s worden eerder gescand dan gelezen. De navigatiestructuur van de website stelt de bezoeker vaak in staat direct door te klikken naar de gezochte informatie. Daarom moet informatie kort en bondig gepresenteerd worden. Let daarbij op de volgende punten: maak gebruik van korte zinnen; schrijf nette spreektaal; breng een duidelijke structuur aan in je teksten; neem de bezoeker aan de hand mee; focus op één doelgroep; ga uit van zoektermen die websitebezoekers gebruiken. 2.1 Maak gebruik van korte zinnen Webteksten dienen uitnodigend geschreven te zijn: je wilt de bezoeker aanzetten tot actie. De site van de concurrent is immers slechts één muisklik van de jouwe verwijderd. Het gebruik van korte zinnen verhoogt het leesgemak en maakt deze bovendien actiever. Hierdoor wordt de bezoeker eerder geprikkeld om door te lezen. 2.2 Breng een duidelijke structuur aan in je teksten Een duidelijke structuur maakt het voor lezers makkelijker om te vinden wat ze zoeken. Maak daarom gebruik van kopjes en subkopjes (headers). De lezer wil zo snel mogelijk uitkomen bij relevante informatie. Bovendien beschouwt een zoekmachine (sub)koppen als toonaangevende elementen van een webpagina. Dit betekent dat woorden die in een kop of subkop voorkomen relevanter worden geacht. Gebruik je een woord in een subkop, dan zal dat woord dus hoger uitkomen in de resultaten van zoekmachines. 2.3 Neem de bezoeker aan de hand mee Bezoekers lezen een webpagina niet lineair. Waar een roman begint op pagina 1 en eindigt op de laatste pagina, is het een illusie te denken dat bezoekers je website op deze manier doornemen. De bezoeker kan daarin wel gestuurd worden. Dit is een kwestie van het op het juiste moment aanbieden van keuzemogelijkheden in de vorm van links naar vervolgpagina s. In vaktermen wordt dit ook wel aangeduid als het beïnvloeden van de visitor flow. Probeer van tevoren te bedenken welke informatie de bezoeker tot actie zal aanzetten. Zo n actie is bijvoorbeeld het aanmelden voor een opleiding, het bezoeken van een open dag of het aanvragen van de KiesWijzer. Aan de hand hiervan kun je bepalen in welke volgorde de bezoeker de pagina s op de website zou moeten lezen. Door de bezoeker via hyperlinks in de tekst van de pagina s te wijzen op de volgende pagina in de flow, vergroot je de kans dat de bezoeker daadwerkelijk tot actie overgaat. 2.4 Focus op een doelgroep Schrijf doelgroepspecifiek: richt je bij het schrijven van webteksten op één doelgroep. Het is verstandig om aparte teksten te schrijven voor de verschillende doelgroepen. Voor de HvA is de belangrijkste doelgroep de (aankomende of zittende) student. Andere doelgroepen zijn ouders, decanen, het werkveld en medewerkers. Hierbij is het uiteraard wel van belang dat je voor elke beoogde doelgroep de ideale visitor flow definieert. 2.5 Ga uit van zoektermen die websitebezoekers gebruiken Het kiezen van de juiste woorden in een tekst is cruciaal. Niet alleen omdat het van belang is woorden te gebruiken die de bezoekers begrijpen, maar ook omdat de woordkeuze van invloed is op de vindbaarheid van de website in de zoekmachines. Aankomende studenten die via zoekmachines om een bepaalde opleiding willen vinden, gebruiken misschien zoektermen die niet letterlijk overeenkomen met de naam van de opleiding. Probeer daarom ook die woorden in de tekst te gebruiken. 18

19 Dat geldt bijvoorbeeld voor opleidingen met een Engelse naam. Je kunt dat oplossen door in de lead de Nederlandse vertaling op te nemen. Ook de eerste tweehonderd woorden van een alinea zijn voor zoekmachines bepalend voor het vaststellen van het thema van de tekst. Keywords Voor een hoge vindbaarheid is het belangrijk dat woorden (de keywords) terugkomen. Laat de keywords uit de subkoppen terugkeren in de alinea s. Zoekmachines kunnen zo makkelijker het thema van de pagina definiëren. Onderstrepen is af te raden, omdat bezoekers dat verwarren met hyperlinks. Het gebruik van bullets voor opsommingen is ook een manier om de structuur van de webpagina te verbeteren. 19

Schrijfwijzer ROCvA ROCvF 2015

Schrijfwijzer ROCvA ROCvF 2015 Schrijfwijzer ROCvA ROCvF 2015 In deze Schrijfwijzer vind je de richtlijnen voor de spelling en schrijfstijl voor alle teksten die geschreven worden door medewerkers van het ROC van Amsterdam en het ROC

Nadere informatie

Richtlijnen schrijven voor werkenbijmmc.nl

Richtlijnen schrijven voor werkenbijmmc.nl Richtlijnen schrijven voor werkenbijmmc.nl Myxt Web Solutions Ron Schöningh Helftheuvelweg 11 511 AV s-hertogenbosch Tel. 073 850 51 85 mail: ron@myxt.nl Inhoudsopgave 1. Schrijven voor het web 3 1.1 Lezen

Nadere informatie

i n h o u d Inhoud Inleiding

i n h o u d Inhoud Inleiding V Inhoud Inleiding IX 1 Informatie structureren 1 1.1 Onderwerp in kaart brengen 1 1.1.1 Je doel vaststellen 1 1.1.2 De lezers inschatten 2 1.1.3 Het onderwerp afbakenen 3 1.1.4 Van ideeën naar mindmap

Nadere informatie

Handleiding schrijven voor Wiki

Handleiding schrijven voor Wiki Handleiding schrijven voor Wiki Durf, begin Wees niet bang om te schrijven. Begin gewoon met schrijven. Pas als je klaar bent, kijk je naar de regels en pas je de tekst aan. Perfectie bestaat niet. Als

Nadere informatie

Schrijfwijzer Avans Hogeschool

Schrijfwijzer Avans Hogeschool pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 Tone of voice 3 2 Benamingen 3 3 Afspraken 5 4 Do s en don ts 8 5 Voorbeelden 9 6 Taaladvies 10 pagina 3 van 10 1 Tone of voice De taal van Avans is stellig en zelfverzekerd.

Nadere informatie

AANWIJZINGEN VOOR HET SCHRIJVEN VAN VERHALEN VOOR

AANWIJZINGEN VOOR HET SCHRIJVEN VAN VERHALEN VOOR AANWIJZINGEN VOOR HET SCHRIJVEN VAN VERHALEN VOOR WWW.ZEEUWSEANKERS.NL Denk van tevoren goed na over de inhoud van de tekst: wát wil je precies aan de lezer vertellen? Hou daarbij in het oog wat de bezoeker

Nadere informatie

Schrijfwijzer Avans Hogeschool

Schrijfwijzer Avans Hogeschool pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 Gebruik van deze Schrijfwijzer 3 2 Tone of voice 3 3 Benamingen 3 4 Afspraken 5 5 Do s en don ts 9 6 Voorbeelden 10 7 Taaladvies 11 pagina 3 van 11 1 Gebruik van deze Schrijfwijzer

Nadere informatie

Inhoud. 1 Spelling 5. Noordhoff Uitgevers bv

Inhoud. 1 Spelling 5. Noordhoff Uitgevers bv Inhoud 1 Spelling 5 1 geschiedenis van de nederlandse spelling in vogelvlucht 11 2 spellingregels 13 Klinkers en medeklinkers 13 Spelling van werkwoorden 14 D De stam van een werkwoord 14 D Tegenwoordige

Nadere informatie

Gratis e-book Checklist Webteksten Door René Greve, Webteksten en SEO, (www.renegreve.nl)

Gratis e-book Checklist Webteksten Door René Greve, Webteksten en SEO, (www.renegreve.nl) Dit is versie 2.1 (april 2009) Kijk voor de nieuwste versie op: www.renegreve.nl/e-books/ Copyright: Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van René Greve verveelvoudigd

Nadere informatie

1 WOORDSOORTEN 3 2 ZINSDELEN 8

1 WOORDSOORTEN 3 2 ZINSDELEN 8 Deel 1 Grammatica 1 1 WOORDSOORTEN 3 1.1 Tot welke woordsoort behoren de onderstreepte woorden in de volgende zinnen? 3 1.2 Multiple choice. Benoem de onderstreepte woorden 4 1.3 Benoem de onderstreepte

Nadere informatie

Schrijven voor internet

Schrijven voor internet Schrijven voor internet Wat gaat er mis en hoe kan het beter? Amersfoort, 4 februari 2016 Wie is Xenia? Xenia Wassenbergh, geboren in Amsterdam. Is drs. Europese Studies (UvA). Schrijft sinds 1992 voor

Nadere informatie

Schr jfwijzer. Versie: 1.0 // Datum: 22 juni 2012. Praktische Richtlijnen voor websites

Schr jfwijzer. Versie: 1.0 // Datum: 22 juni 2012. Praktische Richtlijnen voor websites Schr jfwijzer Versie: 1.0 // Datum: 22 juni 2012 Praktische Richtlijnen voor websites 1. Inleiding 3 2. Toegankelijkheid 3 3. Templates 3 4. Criteria online content 3 4.1 Structuur 3 4.1.1 Structuurmiddelen

Nadere informatie

Schrijfwijzer. Wij schrijven...

Schrijfwijzer. Wij schrijven... Schrijfwijzer Wij schrijven...... persoonlijk en servicegericht... in een heldere en eigentijdse stijl... overzichtelijk en gestructureerd... perfect tot in de details Wij schrijven persoonlijk en servicegericht

Nadere informatie

(ZAKELIJKE) TAALVERZORGING 2 NEDERLANDS

(ZAKELIJKE) TAALVERZORGING 2 NEDERLANDS (ZAKELIJKE) TAALVERZORGING 2 NEDERLANDS 0 AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG: - Kun je op een juiste manier in meervoud schrijven. - Hoofdletters op een juiste manier gebruiken. - Onbepaalde hoofdtelwoorden

Nadere informatie

Zoekmachine Optimalisatie (SEO)

Zoekmachine Optimalisatie (SEO) Zoekmachine Optimalisatie (SEO) Dit ebook wordt u geheel gratis aangeboden door Usense - Dé Online Marketing Specialist. Zoekmachine Optimalisatie Zoekmachine optimalisatie, oftewel SEO, gaat over het

Nadere informatie

Schrijfwijzer Avans Hogeschool

Schrijfwijzer Avans Hogeschool pagina 2 van 12 pagina 3 van 12 Inhoudsopgave 1 Gebruik van deze Schrijfwijzer 4 2 Tone of voice 4 3 Benamingen 4 4 Afspraken 7 5 Do s en don ts 10 6 Voorbeelden 11 7 Taaladvies 12 pagina 4 van 12 1 Gebruik

Nadere informatie

Handleiding SEO controle & Publiceren blog-artikelen Wageningen UR blog. Oktober 2015

Handleiding SEO controle & Publiceren blog-artikelen Wageningen UR blog. Oktober 2015 Handleiding SEO controle & Publiceren blog-artikelen Wageningen UR blog. Oktober 2015 Voorwoord SEO of Search Engine Optimizing is een belangrijk onderdeel van het schrijven van een blog artikel. In deze

Nadere informatie

Programma van Inhoud en Toetsing (PIT)

Programma van Inhoud en Toetsing (PIT) Schooljaar 2015 2016 Nederlands havo vwo 1 Lesperiode: 1 week 36 t/m week 38 Hoofdstuk: Spelling H 2 t/m 6 De stam van het werkwoord Splitsbare werkwoorden Persoonsvorm tegenwoordige tijd en de bijbehorende

Nadere informatie

Handleiding SEO controle & Publiceren blog-artikelen Wageningen UR blog. Oktober 2015

Handleiding SEO controle & Publiceren blog-artikelen Wageningen UR blog. Oktober 2015 Handleiding SEO controle & Publiceren blog-artikelen Wageningen UR blog. Oktober 2015 Voorwoord SEO of Search Engine Optimizing is een belangrijk onderdeel van het schrijven van een blog artikel. In deze

Nadere informatie

CV en motivatiebrief. 1. Kop Curriculum Vitae, eventueel je naam

CV en motivatiebrief. 1. Kop Curriculum Vitae, eventueel je naam CV en motivatiebrief Hoe zorg je, dat je met jouw CV en brief wordt uitgenodigd voor een gesprek? Moeilijk te zeggen, want het aannemen van personeel is mensenwerk en iedereen kijkt anders naar dit soort

Nadere informatie

Goede teksten schrijven voor zoekmachines als Google

Goede teksten schrijven voor zoekmachines als Google 1 Goede teksten schrijven voor zoekmachines als Google Inleiding 1. Teksten die makkelijk te lezen zijn voor mensen met een verstandelijke beperking, zijn ook goed te lezen voor Google. Woorden die iedereen

Nadere informatie

5 TIPS VOOR HET OPBOUWEN VAN EEN GOEDE VACATURETEKST DENK ALS EEN MARKETEER EN SCHRIJF ALS EEN ECHTE COPYWRITER!

5 TIPS VOOR HET OPBOUWEN VAN EEN GOEDE VACATURETEKST DENK ALS EEN MARKETEER EN SCHRIJF ALS EEN ECHTE COPYWRITER! 5 TIPS VOOR HET OPBOUWEN VAN EEN GOEDE VACATURETEKST DENK ALS EEN MARKETEER EN SCHRIJF ALS EEN ECHTE COPYWRITER! INTRODUCTIE Natuurlijk is het plaatsen van een vacature meer dan alleen het selecteren van

Nadere informatie

OPDRACHT PERSBERICHT SCHRIJVEN

OPDRACHT PERSBERICHT SCHRIJVEN OPDRACHT PERSBERICHT SCHRIJVEN Persbericht Een persbericht is een prachtige vorm van free publicity. Het gericht sturen van persberichten kan een flinke publicitaire waarde hebben. Daarbij kan dit soort

Nadere informatie

Handleiding SEO controle & Publiceren blog-artikelen Wageningen UR blog. Maart 2016

Handleiding SEO controle & Publiceren blog-artikelen Wageningen UR blog. Maart 2016 Handleiding SEO controle & Publiceren blog-artikelen Wageningen UR blog. Maart 2016 Voorwoord SEO of Search Engine Optimizing is een belangrijk onderdeel van het schrijven van een blog artikel. In deze

Nadere informatie

Redactionele richtlijnen voor webteksten

Redactionele richtlijnen voor webteksten Dienst Marketing en Communicatie 19.11.2015 Redactionele richtlijnen voor webteksten Redactionele richtlijnen webteksten Dienst Marketing en Communicatie 19.11.2015 1/22 Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Waarom

Nadere informatie

Programma van Inhoud en Toetsing (PIT)

Programma van Inhoud en Toetsing (PIT) 2015-2016 Onderdeel: Spelling Lesperiode: week 1 t/m week 3 Aantal lessen per week: 4 Methode: Nieuw Nederlands 5 e editie Hoofdstuk: 1F Spelling: verdubbeling en verenkeling. 1F Spelling: vorming van

Nadere informatie

informatie architectuur 9 december 2010 IAM V1. 2010-2011

informatie architectuur 9 december 2010 IAM V1. 2010-2011 informatie architectuur 9 december 2010 IAM V1. 2010-2011 IAM informatie architectuur Herkennen, structureren en vindbaar maken van informatie. IAM informatie architectuur Herkennen, structureren en vindbaar

Nadere informatie

Welkom bij onze presentatie. Internet Marketing + Webteksten. door: Daisy Leenders en Susan Hermens

Welkom bij onze presentatie. Internet Marketing + Webteksten. door: Daisy Leenders en Susan Hermens Welkom bij onze presentatie Internet Marketing + Webteksten door: Daisy Leenders en Susan Hermens Even voorstellen.. Wie zijn we en wat doen we? - E&A BEST Websolutions / Daisy Leenders - Kliktaal / Susan

Nadere informatie

Daarnaast gebruiken we geen 'we' of 'onze'. Een bezoeker zit al op de site van de Gemeente Tilburg. Schrijf dus alleen 'de gemeente'.

Daarnaast gebruiken we geen 'we' of 'onze'. Een bezoeker zit al op de site van de Gemeente Tilburg. Schrijf dus alleen 'de gemeente'. Stijlgids tilburg.nl Tilburg.nl is voor iedereen die geïnteresseerd is in de gemeente Tilburg. In deze stijlgids zetten we de afspraken over hoe we omgaan met taal op een rij. 1 Tone of voice 1.1 Actieve

Nadere informatie

Redactionele richtlijnen voor webteksten

Redactionele richtlijnen voor webteksten Dienst Marketing en Communicatie 11.12.2014 Redactionele richtlijnen voor webteksten Redactionele richtlijnen webteksten Dienst Marketing en Communicatie 11.12.2014 1/17 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Onze Zuyd

Nadere informatie

EEN E MAIL STUREN NAAR EEN DOCENT

EEN E MAIL STUREN NAAR EEN DOCENT Monitoraat op maat Academisch Nederlands 1 EEN E MAIL STUREN NAAR EEN DOCENT De communicatie tussen een student en een docent verloopt vaak per e mail. Een groot voordeel van het medium is namelijk de

Nadere informatie

5 Niet meer twijfelen 107 Geweest is/is geweest 107 Vele of velen? 108 Hen/hun/ze 110 U/uw, jou/jouw 111 Als/dan 111 Dat/wat 113 Dat/die 115

5 Niet meer twijfelen 107 Geweest is/is geweest 107 Vele of velen? 108 Hen/hun/ze 110 U/uw, jou/jouw 111 Als/dan 111 Dat/wat 113 Dat/die 115 Inhoud Inleiding 13 1 De vaart erin 17 Gebruik verzorgde spreektaal 17 Te ouderwets 17 Checklist ouderwets woordgebruik 19 Te populair 23 Vermijd de lijdende vorm 24 Hoe herkent u de lijdende vorm? 25

Nadere informatie

WEBSITE USABILITY. white-paper

WEBSITE USABILITY. white-paper WEBSITE USABILITY white-paper Alle rechten voorbehouden Het is niet toegestaan deze white-paper aan derden te verstrekken of te verkopen. Het is niet toegestaan de inhoud van deze white-paper elders te

Nadere informatie

Schrijven voor het web

Schrijven voor het web Schrijven voor het web Aan teksten voor het web worden andere eisen gesteld dan aan papieren teksten. Denk alleen al aan de beperkte ruimte die het beeldscherm biedt. Doel van dit boekje is u een handleiding

Nadere informatie

De doelgroep. Wat is eenvoudig schrijven

De doelgroep. Wat is eenvoudig schrijven Dit is een stuk over eenvoudig schrijven. Het is bedoeld om het belang van eenvoudig schrijven te laten zien en te helpen bij het schrijven van brieven of verslagen voor cliënten. Eenvoudig schrijven is

Nadere informatie

Schrijven voor het web

Schrijven voor het web De link met je toekomst Schrijven voor het web Fransien Roovers 6 februari 2015 Hoe lezen mensen webteksten? uit eyetracking blijkt: in F-vorm belangrijk: niet het einde! Scherm vs. papier Van het scherm

Nadere informatie

Theorie Toets 1 voor Klas 3

Theorie Toets 1 voor Klas 3 Theorie Toets 1 voor Klas 3 - Pagina 1 Theorie Toets 1 voor Klas 3 Theorie Schrijven voor Print & Web Een goede tekst maken is moeilijk. Tekst-schrijver is daarom ook een beroep. Tekst-schrijvers schrijven

Nadere informatie

Verdien model. Affiliate marketing

Verdien model. Affiliate marketing Verdien model Er zijn verschillende manieren om geld te verdienen met je site. Als je slim bent gebruik je alle manieren zo kan je op zo veel mogelijk manieren geld uit je site halen. Al deze manieren

Nadere informatie

Taalbeschouwelijke termen bao so 2010

Taalbeschouwelijke termen bao so 2010 1 Bijlage: Vergelijking taalbeschouwelijke termen leerplannen basisonderwijs en secundair onderwijs In deze lijst vindt u in de linkerkolom een overzicht van de taalbeschouwelijke termen uit het leerplan

Nadere informatie

PIT HAVO-2 +HAVO/VWO Onderdeel: Spelling H1 en H2 Algemene informatie: Wat moet je kennen: Wat moet je kunnen: Toetsing:

PIT HAVO-2 +HAVO/VWO Onderdeel: Spelling H1 en H2 Algemene informatie: Wat moet je kennen: Wat moet je kunnen: Toetsing: PIT HAVO-2 +HAVO/VWO-2 2016-2017 Vak: Nederlands Onderdeel: Spelling H1 en H2 Lesperiode: 1 Aantal lessen per week: 4 Hoofdstuk: 1 en 2 Extra materiaal: Nieuw Nederlands Online De leerling kent de volgende

Nadere informatie

Monitoraat op Maat Academisch Nederlands 1

Monitoraat op Maat Academisch Nederlands 1 Monitoraat op Maat Academisch Nederlands 1 E-MAILS SCHRIJVEN 1. Algemeen De basisregel luidt: Houd het bericht kort en bondig. Wees echter ook niet té bondig: je ontvanger moet voldoende informatie hebben

Nadere informatie

Wat zijn de doelstellingen van uw. actief zijn? 28-10-2014. Online marketing: het belang van internet en je website. TenZer niet het eerste idee

Wat zijn de doelstellingen van uw. actief zijn? 28-10-2014. Online marketing: het belang van internet en je website. TenZer niet het eerste idee TenZer niet het eerste idee Online marketing: het belang van internet en je website Workshop 27 oktober 2014 Lead to Sale Creative Photostudio Vallen en opstaan En toen.. TenZer Probeer ervaren ondernemers

Nadere informatie

Kernwoord Uitleg Voorbeeld

Kernwoord Uitleg Voorbeeld Aanhalingstekens Accenttekens Achtervoegsel Afbreekteken Gebruik je voor een citaat of als iets niet letterlijk is bedoeld. Gebruik je om iets nadruk te geven of om dubbelzinnigheid te voorkomen. Een nietzelfstandig

Nadere informatie

DE TECHNISCHE VERZORGING VAN WERKSTUKKEN

DE TECHNISCHE VERZORGING VAN WERKSTUKKEN DE TECHNISCHE VERZORGING VAN WERKSTUKKEN De huidige tekstverwerkingsprogramma s maken het mogelijk teksten op een professionele manier op te maken. De vele mogelijkheden brengen echter ook het risico met

Nadere informatie

Erasmus Universiteit Rotterdam, Van scholier naar student BIJLAGE 1 VRAGENLIJST STUDIEKEUZEGESPREKKEN

Erasmus Universiteit Rotterdam, Van scholier naar student BIJLAGE 1 VRAGENLIJST STUDIEKEUZEGESPREKKEN Erasmus Universiteit Rotterdam, Van scholier naar student BIJLAGE 1 VRAGENLIJST STUDIEKEUZEGESPREKKEN VRAGENLIJST STUDIEKEUZEGESPREKKEN ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM VWO-6 Over de vragenlijst Deze vragenlijst

Nadere informatie

SEO checklist om hoog in Google te komen

SEO checklist om hoog in Google te komen SEO checklist om hoog in Google te komen Als je website hoog in Google komt dan heeft dat vele voordelen. Je bent beter vindbaar, krijgt meer (gerichte) bezoekers. En als je het goed aanpakt kun je die

Nadere informatie

(3) Schrijven voor het Geheugen van Oost

(3) Schrijven voor het Geheugen van Oost (3) Schrijven voor het Geheugen van Oost Schrijven voor het web Een website verschilt sterk van een papierentekst, zoals een boek of brochure. Enkele van de belangrijkste verschillen zijn: Elke webpagina

Nadere informatie

Uw website optimaliseren voor zoekmachines

Uw website optimaliseren voor zoekmachines Uw website optimaliseren voor zoekmachines Waarom zou je optimaliseren? Met een goede website of goed product ben je er nog niet. Wanneer je product of dienst namelijk niet bekend is bij de gebruiker,

Nadere informatie

EEN STUDIE KIEZEN CREATING TOMORROW

EEN STUDIE KIEZEN CREATING TOMORROW EEN STUDIE KIEZEN 2014-2015 CREATING TOMORROW STUDEREN AAN HET HBO Als je gaat studeren aan het hoger beroepsonderwijs (hbo), dan is het belangrijk om vooraf zo goed mogelijk te weten waar je aan begint.

Nadere informatie

SEO whitepaper. 1. Inleiding 3. 2. Wat is SEO? 4. 3. Onderdelen SEO 5. 4. Praktische SEO tips 8. 5. Hulp nodig? 10

SEO whitepaper. 1. Inleiding 3. 2. Wat is SEO? 4. 3. Onderdelen SEO 5. 4. Praktische SEO tips 8. 5. Hulp nodig? 10 SEO SEO whitepaper 1. Inleiding 3 2. Wat is SEO? 4 3. Onderdelen SEO 5 4. Praktische SEO tips 8 5. Hulp nodig? 10 2 Inleiding Dit document is met grote zorgvuldigheid opgesteld, echter kunnen fouten voorkomen.

Nadere informatie

Tips voor het schrijven van een goed persbericht

Tips voor het schrijven van een goed persbericht Tips voor het schrijven van een goed persbericht Aan een persbericht zijn voor- en nadelen verbonden. Om met het belangrijkste nadeel te beginnen. Een groot deel van alle persberichten verdwijnt in de

Nadere informatie

Webdesign en Online Marketing www.webcare4all.nl

Webdesign en Online Marketing www.webcare4all.nl Webdesign en Online Marketing www.webcare4all.nl Hoger in Google komen Een hoge positie in Google op een relevant zoekwoord zorgt voor een constante stroom aan potentiële klanten. Zo n hoge positie krijg

Nadere informatie

Schrijven voor het web. Roel Meertens

Schrijven voor het web. Roel Meertens Schrijven voor het web Roel Meertens Inhoud Doel vandaag Taalniveau B1 Belang begrijpelijk schrijven Richtlijnen voor schrijven Webrichtlijnen Praktische voorbeelden Doel van vandaag Burger centraal Dienstverlening

Nadere informatie

TIPS VOOR EEN PERFECTE BLOG. Van voorbereiding tot uitvoering

TIPS VOOR EEN PERFECTE BLOG. Van voorbereiding tot uitvoering TIPS VOOR EEN PERFECTE BLOG Van voorbereiding tot uitvoering WHITEPAPER 2016 TIPS VOORDAT JE GAAT SCHRIJVEN Het schrijven van een goede blog kan een behoorlijke uitdaging zijn. Met deze tips en structuur

Nadere informatie

Gevarieerde Spelling is een programma voor het leren van de belangrijkste spellingregels van het Nederlands.

Gevarieerde Spelling is een programma voor het leren van de belangrijkste spellingregels van het Nederlands. Gevarieerde Spelling Gevarieerde Spelling is een programma voor het leren van de belangrijkste spellingregels van het Nederlands. Doelgroep Gevarieerde Spelling Gevarieerde Spelling is bedoeld voor leerlingen

Nadere informatie

IN 7 STAPPEN NAAR EEN PROFESSIONEEL LINKEDIN PROFIEL

IN 7 STAPPEN NAAR EEN PROFESSIONEEL LINKEDIN PROFIEL IN 7 STAPPEN NAAR EEN PROFESSIONEEL LINKEDIN PROFIEL In 7 stappen naar een professioneel LinkedIn profiel! Om je positie op de (arbeids)markt te behouden en te versterken is online zichtbaarheid erg belangrijk.

Nadere informatie

Auteursinstructies Mens en Maatschappij

Auteursinstructies Mens en Maatschappij Aanlevering Manuscripten digitaal opsturen naar het redactiesecretariaat van Mens en Maatschappij, bereikbaar via menm@aup.nl. Enkel complete en definitieve artikelen worden geaccepteerd. Een volledig

Nadere informatie

tekstmodel Checklist: in 5 stappen naar een betere tekst Copyright tekstmodel.nl

tekstmodel Checklist: in 5 stappen naar een betere tekst Copyright tekstmodel.nl Checklist: in 5 stappen naar een betere tekst Copyright 2007-2016 tekstmodel.nl Voel je vrij om dit document te delen in je netwerk. Maar zonder de inhoud te veranderen. Dankjewel! tekstmodel www.tekstmodel.nl

Nadere informatie

Programma van Inhoud en Toetsing (PIT)

Programma van Inhoud en Toetsing (PIT) 2015-2016 Onderdeel: Spelling week 1 t/m week 3 1 & 2 Digitale methode 1F Spelling: verdubbeling en verenkeling. 1F Spelling: vorming van het bijvoeglijk naamwoord. 1F Werkwoordspelling waarvan een deel

Nadere informatie

Richtlijnen duidelijke websites Voor iedereen die websites begrijpelijker wil maken Inhoud 1 Startpagina en menu 2 Een webpagina 3 Duidelijk schrijven 1 Startpagina en menu Het doel van de website Maak

Nadere informatie

Hoe maak je een goede bronvermelding. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/39641

Hoe maak je een goede bronvermelding. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/39641 Auteurs Laatst gewijzigd Licentie Webadres Els ; 11 October 2012 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/39641 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

Schrijfwijzer voor web www.tue.nl

Schrijfwijzer voor web www.tue.nl Communicatie Expertise Centrum LG 0.35 Postbus 513 5600 MB Eindhoven Telefoon:040-247 4009 Datum 30 juli 2013 Schrijfwijzer voor web www.tue.nl Inhoudsopgave Titel Schrijfwijzer voor web 1 TU/e ALGEMEEN

Nadere informatie

Tips Examen Nederlands

Tips Examen Nederlands Tips Examen Nederlands Het eindexamen Het CE Nederlands bestaat uit lees- en schrijfvaardigheid. De opbouw van het examen staat vast. Tekst 1: 10/12 vragen bij een lange tekst Tekst 2: de samenvattingsopdracht

Nadere informatie

SEO: GEVONDEN WORDEN OP HET INTERNET

SEO: GEVONDEN WORDEN OP HET INTERNET SEO: GEVONDEN WORDEN OP HET INTERNET Datum: Juni 2011 I n h o u d s o p g a v e Gevonden worden op het internet... 2 Nationale Search Engine Monitor... 2 Hoe werkt Google?... 2 Een goede positionering...

Nadere informatie

Academisch schrijven. Tips and tricks

Academisch schrijven. Tips and tricks Academisch schrijven Tips and tricks Overzicht ViP s ViP-1: structuur 1 ViP-2: refereren, parafraseren en citeren ViP-3: cohesie en zinsconstructies ViP-5: structuur 2 ViP-1: structuur 1 Titel en kopjes

Nadere informatie

Onderdeel: Spelling Algemene informatie: Wat moet je kennen: Wat moet je kunnen: Toetsing:

Onderdeel: Spelling Algemene informatie: Wat moet je kennen: Wat moet je kunnen: Toetsing: Vak: Nederlands Klas: IG2 MH/HV Onderdeel: Spelling week 1 t/m week 4 Aantal lessen per week: 2 Methode: Nieuw Nederlands 5 e editie Hoofdstuk: 1 & 2 Blz. 33 t/m 35 Digitale methode 1F Spelling: verdubbeling

Nadere informatie

Studeren na het HBO. stand van zaken 2014-2015. Informatie van het Avans Studentendecanaat

Studeren na het HBO. stand van zaken 2014-2015. Informatie van het Avans Studentendecanaat Studeren na het HBO stand van zaken 2014-2015 Informatie van het Avans Studentendecanaat 1 Studeren na het HBO: onderwerpen 1. Wat moet je weten over het collegegeld als je kiest voor een nieuwe bachelor

Nadere informatie

Tekstbureau Duidelijk Zo

Tekstbureau Duidelijk Zo Tekstbureau Duidelijk Zo Praktische tips voor het schrijven van webteksten De stijl verbeteren betekent de gedachte verbeteren. (Friedrich Nietzsche) Om te beginnen Iedereen kan schrijven. Goed schrijven

Nadere informatie

Leestekens op maat is een programma voor het aanleren van een juist gebruik van leestekens.

Leestekens op maat is een programma voor het aanleren van een juist gebruik van leestekens. Leestekens op maat is een programma voor het aanleren van een juist gebruik van leestekens. Doelgroepen Leestekens op maat Leestekens op maat is bedoeld voor groep 7 en 8 van het basisonderwijs, voor de

Nadere informatie

Jan Bransen Het Schrijven van een Filosofisch Essay

Jan Bransen Het Schrijven van een Filosofisch Essay Jan Bransen Het Schrijven van een Filosofisch Essay Onderstaande tekst schreef ik jaren geleden om studenten wat richtlijnen te geven bij het ontwikkelen van een voor filosofen cruciale vaardigheid: het

Nadere informatie

Werkschrift : Hoe werk ik op WikiKids?

Werkschrift : Hoe werk ik op WikiKids? Werkschrift : Hoe werk ik op WikiKids? WERKBOEK WIKIKIDS Welkom bij het werkboek van WikiKids. In dit werkboek staan opdrachten waarmee je stap voor stap leert werken met WikiKids. Er staan 15 opdrachten

Nadere informatie

Praktische tips voor een geweldige website Irene Ogier - I-webs

Praktische tips voor een geweldige website Irene Ogier - I-webs Praktische tips voor een geweldige website Irene Ogier - I-webs Inhoud E-book Zoekwoorden uitleg 3 Zoekwoorden in je website gebruiken 4 9 tips voor de pagina over jou 6 Tips voor de lancering van je website

Nadere informatie

9 VUISTREGELS VOOR EFFICIËNT BLOGGEN. Leer de grondbeginselen van het bloggen in 9 eenvoudige, maar essentiële stappen.

9 VUISTREGELS VOOR EFFICIËNT BLOGGEN. Leer de grondbeginselen van het bloggen in 9 eenvoudige, maar essentiële stappen. 9 VUISTREGELS VOOR EFFICIËNT BLOGGEN Hoe schrijf je een blog artikel dat gelezen en gedeeld wordt? Leer de grondbeginselen van het bloggen in 9 eenvoudige, maar essentiële stappen. Hoe schrijf je een blog

Nadere informatie

De Valkeniers. Handleiding DeValkeniers.nl voor leiding, bestuur en andere redacteuren. Versie 1.0. Door Iwan, Jarno, Iris en Erik

De Valkeniers. Handleiding DeValkeniers.nl voor leiding, bestuur en andere redacteuren. Versie 1.0. Door Iwan, Jarno, Iris en Erik De Valkeniers Handleiding DeValkeniers.nl voor leiding, bestuur en andere redacteuren Versie 1.0 Door Iwan, Jarno, Iris en Erik DeValkeniers.nl Handleiding Redacteur DeValkeniers.nl 1 Inhoud DeValkeniers.nl

Nadere informatie

Websitecheck. Taak en Tekst voor websites die werken. www.jouwsite.nl

Websitecheck. Taak en Tekst voor websites die werken. www.jouwsite.nl Taak en Tekst voor websites die werken www.jouwsite.nl Websitecheck Taak en Tekst, www.taakentekst.nl Buijs Ballotstraat 27A, 2563 ZH Den Haag 06-13935470 1 Websitecheck Website: Eigenaar: Datum: www.jouwsite.nl

Nadere informatie

VMBO-T / Nederlands / 2011 / tijdvak 2

VMBO-T / Nederlands / 2011 / tijdvak 2 VMBO-T / Nederlands / 2011 / tijdvak 2 Voorbeeld van een zakelijke brief: Eigen naam Adres Postcode en plaats Zoektocht T.a.v. de heer Victor Brent Adres Postcode en plaats Geachte heer Brent, Plaats,

Nadere informatie

Content Advies. Advies om content te schrijven voor gebruikers & SEO. Jorien Zweverink 7-8-2013

Content Advies. Advies om content te schrijven voor gebruikers & SEO. Jorien Zweverink 7-8-2013 Content Advies Advies om content te schrijven voor gebruikers & SEO Jorien Zweverink 7-8-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Waarom is content belangrijk?... 3 De structuur van dit document... 3 1 Bezoeker-vriendelijke

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 3. Werken met thema s 89 3.1 Het standaard thema bekijken... 90 3.2 Een thema zoeken... 91 3.3 Een thema installeren...

Inhoudsopgave. 3. Werken met thema s 89 3.1 Het standaard thema bekijken... 90 3.2 Een thema zoeken... 91 3.3 Een thema installeren... Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Nieuwsbrief... 5 Introductie Visual Steps... 6 Wat heeft u nodig?... 6 De website bij het boek... 7 Hoe werkt u met dit boek?... 7 Uw voorkennis... 8 Toets uw kennis... 8 Voor

Nadere informatie

Wiskunde A. Deficiëntietoets 2014-2015. (instroom 2015-2016)

Wiskunde A. Deficiëntietoets 2014-2015. (instroom 2015-2016) Deficiëntietoets 2014-2015 (instroom 2015-2016) Wiskunde A Amsterdam Fashion Institute Communicatie Communication and Multimedia Design Opleidingen van Economie en Management Toegepaste Psychologie september

Nadere informatie

Search Engine Optimization: Optimaliseren van webteksten voor zoekmachines

Search Engine Optimization: Optimaliseren van webteksten voor zoekmachines Search Engine Optimization: Optimaliseren van webteksten voor zoekmachines Aangenaam, David Brinks SEO-copywriter david@hardcopy.nl Voor wie ik werk Referenties uit jullie branche Agenda 1. Introductie

Nadere informatie

Spelling. A. Kijk voor de vormen van de tegenwoordige tijd naar het volgende schema:

Spelling. A. Kijk voor de vormen van de tegenwoordige tijd naar het volgende schema: Spelling 1. Werkwoorden: tegenwoordige tijd A. Kijk voor de vormen van de tegenwoordige tijd naar het volgende schema: ik - je/u/hij/ze t we/jullie/ze en bijvoorbeeld: ik drink ik bied je drinkt je biedt

Nadere informatie

huisstijl provincie antwerpen TAALGEBRUIK

huisstijl provincie antwerpen TAALGEBRUIK TAALGEBRUIK provincie Antwerpen Richtlijnen voor in Een persoonlijkheid uit zich in daden, maar natuurlijk ook in woorden. De taal die je spreekt, verraadt je karakter en onthult de waarden die je aanhangt.

Nadere informatie

Inleiding in bloggen. Van logboek naar dagboek Bloggen Ploggen Vloggen Bloggen 2.0

Inleiding in bloggen. Van logboek naar dagboek Bloggen Ploggen Vloggen Bloggen 2.0 Inleiding in bloggen Van logboek naar dagboek Bloggen Ploggen Vloggen Bloggen 2.0 Waarom wil je bloggen? Delen van ervaringen Delen van kennis Creëren van een community Bouwen aan expertisestatus Genereren

Nadere informatie

Van mavo-4 naar havo-4. 2014-2015 R. Schouten sectordirecteur havo

Van mavo-4 naar havo-4. 2014-2015 R. Schouten sectordirecteur havo Van mavo-4 naar havo-4 2014-2015 R. Schouten sectordirecteur havo Wat we vandaag bespreken: - Waarom naar havo-4? - Toelatingseisen en aanmelding - Profielen en vakken - Aansluiting sectoren - Vragen?

Nadere informatie

Huisstijlhandboek OPAC

Huisstijlhandboek OPAC 1 Huisstijlhandboek OPAC 1. CURSUSSEN IN WORD: Voorblad: Naam cursus (Cambria 40, blauw) Naam vakgroep (Verdana 10, zwart) Docentengegevens (Verdana 10, zwart) Gegevens OPAC (Verdana 8, zwart) logo (2,11

Nadere informatie

Checklist duidelijk geschreven taal

Checklist duidelijk geschreven taal Checklist duidelijk geschreven taal Woorden Korte woorden gebruikt of samengestelde woorden gesplitst? o OK Enkel alledaagse en internationale woorden gebruikt? o OK Gewone en geen moeilijke woorden gebruikt?

Nadere informatie

Master s Event 8 oktober 2016

Master s Event 8 oktober 2016 Master s Event 8 oktober 2016 Welkom bij deze voorlichting over het hbo premasterprogramma Youth, Education and Society (YES) 10.00-10.30 zaal Ruppert Paars 12.15-12.45 zaal Ruppert 1.11 Introductie hbo

Nadere informatie

Wiskunde A. Deficiëntiecursus 2014-2015. (instroom 2015-2016)

Wiskunde A. Deficiëntiecursus 2014-2015. (instroom 2015-2016) Deficiëntiecursus 2014-2015 (instroom 2015-2016) Wiskunde A Amsterdam Fashion Institute Communicatie Communication and Multimedia Design Opleidingen van Economie en Management Toegepaste Psychologie september

Nadere informatie

Schr jfwijzer. Versie: 1.0 // Datum: 8 oktober 2012. Praktische Richtlijnen voor brochures

Schr jfwijzer. Versie: 1.0 // Datum: 8 oktober 2012. Praktische Richtlijnen voor brochures Schr jfwijzer Versie: 1.0 // Datum: 8 oktober 2012 Praktische Richtlijnen voor brochures 1. Inleiding 3 2. Brochures 3 3. Controlevragen vooraf 3 4. Aanpak van wervend brochures 3 4.1 Toonzetting 3 4.1.1

Nadere informatie

Wetenschapscommunicatie. Sessie 2: schriftelijke rapporting

Wetenschapscommunicatie. Sessie 2: schriftelijke rapporting Wetenschapscommunicatie Sessie 2: schriftelijke rapporting Aandachtspunten (PDF) Voorbeeldtekstjes Wat is er slecht aan deze tekstjes? Wat zou jij verbeteren? (gebruik aandachtspunten als leidraad) Schrijfopdracht

Nadere informatie

STAP VOOR STAP. H a n d l e i d i n g b l o g g e n e n s c h r i j v e n v o o r I n s p i r e r e n d L e v e n

STAP VOOR STAP. H a n d l e i d i n g b l o g g e n e n s c h r i j v e n v o o r I n s p i r e r e n d L e v e n STAP VOOR STAP H a n d l e i d i n g b l o g g e n e n s c h r i j v e n v o o r I n s p i r e r e n d L e v e n thema's "fashion is a way Op Inspirerend Leven werken knop 'Thema's' en als je to say who

Nadere informatie

Studeren na het HBO. stand van zaken 2013-2014. Informatie van het Avans Studentendecanaat

Studeren na het HBO. stand van zaken 2013-2014. Informatie van het Avans Studentendecanaat Studeren na het HBO stand van zaken 2013-2014 Informatie van het Avans Studentendecanaat 1 Studeren na het HBO: onderwerpen 1. Wat moet je weten over het collegegeld als je kiest voor een nieuwe bachelor

Nadere informatie

Inhoud. 1 Spelling 10

Inhoud. 1 Spelling 10 Inhoud 1 Spelling 10 1 geschiedenis van de friese spelling (stavering) in het kort 10 2 spellingregels 12 Hulpmiddelen 12 Klinkers en medeklinkers 12 Lettergrepen 13 Stemhebbend en stemloos 13 Basisregels

Nadere informatie

als iets niet letterlijk is bedoeld.

als iets niet letterlijk is bedoeld. Kernwoordenlijst Kernwoord Uitleg Voorbeeld Aanhalingstekens Accenttekens Achtervoegsel Afbreekteken Gebruik je voor een citaat of als iets niet letterlijk is bedoeld. Gebruik je om iets nadruk te geven

Nadere informatie

Werkstuk of verslag. de vormvoorschriften

Werkstuk of verslag. de vormvoorschriften Werkstuk of verslag de vormvoorschriften begeleider: (naam van de docent) het vak waarvoor je het verslag maakt naam en klas van de leerling schooljaar en datum van inleveren 2 Samenvatting Elk onderzoeksverslag

Nadere informatie

De kunst van wetenschappelijk schrijven

De kunst van wetenschappelijk schrijven De kunst van wetenschappelijk schrijven In de wetenschap gaat de erkenning naar diegene die de wereld heeft overtuigd, niet naar degene die als eerste op t idee kwam. (Darwin) Overzicht De schrijfopdracht

Nadere informatie

Dit is een Expert blog artikel van EDUwebsupport

Dit is een Expert blog artikel van EDUwebsupport Dit is een Expert blog artikel van EDUwebsupport Website teksten Het schrijven van teksten is een vak. Of je nu teksten schrijft voor een brochure, een white paper, de krant of een webpagina, er is een

Nadere informatie

Intuïtief Website Stappen Plan voor een Doorlopende Stroom Klanten

Intuïtief Website Stappen Plan voor een Doorlopende Stroom Klanten Intuïtief Website Stappen Plan voor een Doorlopende Stroom Klanten 2015 Annie Massop Hart en Ziel Marketing - Alle rechten voorbehouden - 1 Inleiding Dit stappenplan sluit aan op de workshop Hoe je intuïtief

Nadere informatie

Het Muiswerkprogramma Leestekens op maat is een programma voor het aanleren van een juist gebruik van leestekens.

Het Muiswerkprogramma Leestekens op maat is een programma voor het aanleren van een juist gebruik van leestekens. Leestekens op maat Het Muiswerkprogramma Leestekens op maat is een programma voor het aanleren van een juist gebruik van leestekens. Doelgroepen Leestekens op maat Leestekens op maat is bedoeld voor groep

Nadere informatie

Haal meer boekingen uit uw website! Zoekmachine optimalisatie MEER BEZOEKERS VAN HOGE KWALITEIT

Haal meer boekingen uit uw website! Zoekmachine optimalisatie MEER BEZOEKERS VAN HOGE KWALITEIT Haal meer boekingen uit uw website! Zoekmachine optimalisatie MEER BEZOEKERS VAN HOGE KWALITEIT De zoekmachine van Nederland - Google SEA SEA SEO SEA..??? Google adwords is een biedprincipe Bieden op zoektermen

Nadere informatie