Zorgthermometer. Jaargang 16, april 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zorgthermometer. Jaargang 16, april 2011"

Transcriptie

1 Zorgthermometer Jaargang 16, april 2011 Verzekerden in beweging 2011

2 2 Over Vektis gesproken Vektis, hét informatiecentrum voor de zorg. Vektis verzamelt en analyseert gegevens over de kosten en de kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland. Wij leveren informatiediensten waardoor besluitvorming en uitvoering binnen de zorgmarkt effectief plaatsvindt. Vektis beschikt over actuele en omvangrijke databestanden. Deze bevatten bijvoorbeeld gegevens op nationale schaal over de kosten van medicijngebruik, medische hulpmiddelen en ziekenhuiszorg. Deze informatie is niet alleen van belang voor de zorgverzekeraars, maar ook voor zorgaanbieders, overheid en verzekerden. Met deze informatie stelt Vektis partijen in staat de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg in Nederland te verbeteren. Dat maakt Vektis tot hét informatiecentrum voor de zorg. Daarnaast beschikken wij over verschillende producten en diensten ter ondersteuning van de elektronische uitwisseling van berichten. Hiervoor ontwikkelen en beheren wij standaarden in samenspraak met zorgverzekeraars, zorgkantoren, zorgaanbieders en softwareleveranciers. Ook ontwikkelt en beheert Vektis diverse referentiesystemen. Meer informatie is te vinden op

3 3 Inhoud Over Vektis gesproken 2 Voorwoord 4 1 De zorgverzekeringsmarkt anno Verzekerdenbewegingen 8 3 Keuzes van verzekerden 10 4 Aanvullende verzekeringen in Wie kiezen er voor een aanvullende verzekering? 15 6 Kosten aanvullende verzekeringen 17 7 Concentratie risicodragers 19 In gesprek met: Kenneth Schuit (ONVZ) 20 Alle feiten op een rij 21 Verantwoording en onderzoeksaanpak 22 Colofon 23

4 4 Voorwoord Voorafgaand aan de overstapperiode denken we al na of er bijzonderheden zijn rondom de verzekerdenmobiliteit. En elk jaar is de vraag: gaat er dit jaar iets substantieels veranderen of niet? Alles helpt daarbij: eerste cijfers die zorgverzekeraars zelf naar buiten brengen, het gebruik van de overstapservice of het aantal verzekerden dat zich in marktonderzoeken zegt te oriënteren op een nieuwe zorgverzekering. Eind vorig jaar werd het al duidelijker: de overstap zou groter zijn dan in voorgaande jaren. Kernvraag is natuurlijk: hoeveel groter? En nu alle cijfers zijn geanalyseerd is het duidelijk: dit jaar is 5,5% van de verzekerden overgestapt naar een nieuwe zorgverzekeraar. Dat is in vergelijking met voorgaande jaren een stuk hoger. Waarom is er dit jaar weer meer overgestapt? Daarvoor zijn verschillende redenen. Al snel werd duidelijk dat de premie hoger zou worden (gemiddeld 100 euro, zo is gebleken) en dat de verschillen per zorgverzekeraar groter zouden kunnen worden dan in voorgaande jaren. Door zorgverzekeraars is daar uitgebreid in hun campagnes over gecommuniceerd. Verder zijn dit jaar de internetlabels in trek. Daarnaast is er sterker ingezet op bepaalde doelgroepen, denk bijvoorbeeld aan een kindvriendelijke zorgverzekering. Het komend jaar staat er weer veel te gebeuren in de zorgbranche. Denk bijvoorbeeld aan het nog meer beschikbaar komen van kwaliteitsindicatoren en het meer selectief inkopen door zorgverzekeraars. Laten de overstappers zich volgend jaar meer leiden door de kwaliteit van de zorgverzekeraar en de gecontracteerde zorgaanbieders? Wij zien er nu al naar uit om ook die veranderingen weer te volgen en daarover te rapporteren! drs. M. (Marieke) Smit Manager Informatie en Onderzoek

5 5 1De zorgverzekeringsmarkt anno 2011 De aanloop naar 2011 is een spannende tijd geweest voor de zorgverzekeraars. Er is veel campagne gevoerd, niet alleen door zorgverzekeraars, maar ook door websites die zorgverzekeraars vergelijken. Er is voor de consument ook reden om opnieuw te kiezen en te vergelijken. De nominale premie voor de basisverzekering is in 2011 met ruim 100 euro (10%) gestegen. Dit heeft geleid tot een sterkere concurrentie op prijs. Van deze strijd hebben met name de goedkopere internetlabels geprofiteerd. Ook is door de zorgverzekeraars sterker ingezet op doelgroepen zoals jongeren, vrouwen en gezinnen. Dit alles heeft geleid tot een trendbreuk: waar in voorgaande jaren rond de 4% van de verzekerden overstapte naar een andere zorgverzekering, is in ,5% van de verzekerden over gestapt. Dit komt neer op meer dan overstappers. In 2011 heeft de consument de keuze uit 56 polissen van 27 verschillende merken (risicodragers). Het aantal achterliggende zorgverzekeraars is beperkter. De aanbieders geven verzekerden de keuze tussen een natura- en een restitutiepolis. In sommige gevallen wordt ook een combinatie van natura en restitutie aangeboden. Sinds twee jaar bieden veel zorgverzekeraars de mogelijkheid om een internetpolis af te sluiten. Bij een internetpolis vindt het contact tussen verzekerde en zorgverzekeraar plaats via internet en , wat de administratieve lasten beperkt. Om die reden kunnen internetpolissen goedkoper worden aangeboden. Een deel van de internetpolissen richt zich expliciet op jongeren (ZEKUR van Univé, TakeCareNow! van Agis), terwijl andere internetpolissen voor een algemener profiel kiezen, zoals AnderZorg, CZdirect en OHRA Compact. Ook buiten de internetpolissen is dit jaar sterk ingezet op doelgroepen. Sommige verzekeringen voor doelgroepen bestaan al langer, zoals de christelijke polis Pro Life van Agis. Een opvallende nieuwkomer is Kiemer van De Friesland. Kiemer richt zich op gezinnen met kinderen. In tabel 1 is een overzicht opgenomen van het aanbod van de polissen in Dit zijn de polissen die toegankelijk zijn voor alle consumenten. De collectieve polissen die alleen toegankelijk zijn voor specifieke groepen, zoals werknemers van een bepaald bedrijf of bijvoorbeeld leden van een patiëntenvereniging, zijn niet in de tabel opgenomen. Niet alle internetverzekeringen zijn als losse polis terug te vinden in het overzicht, omdat een internetverzekering in sommige gevallen ingericht wordt als een variant op een bestaande polis, waarbij de verzekerde korting krijgt. Ook zijn niet alle verzekeringen gericht op doelgroepen terug te vinden. Zo is Energiek (gericht op vrouwen) een variant op de basispolis van Eno de nieuwe naam van zorgverzekeraar Salland. Binnen de verzekeringsmarkt in 2011 heeft één overname plaatsgevonden: de portefeuille van AZVZ (zorgverzekeraar voor de scheepvaart) is overgenomen door Zorg en Zekerheid. Voor de geplande fusie van De Friesland met Achmea is nog geen vergunning afgegeven door de Nederlandse Mededingingsautoriteit.

6 6 Tabel 1 Risicodragers met bijbehorende polissen in 2011 (bron: NZa) Risicodragers Naam polis Agis Zorgverzekeringen Pro Life Basispolis Basic Pro Life Basispolis Agis Basispolis Basic Agis Basispolis Agis TakeCareNow OWM AnderZorg U.A. AnderZorg Basis ASR optimaal Amersfoortse Optimaal (restitutie) Amersfoortse Uitgebreid (combinatie) Avero Zorg N.V. Avéro Zorg Plan Avéro Keuze Zorg Plan Azivo Zorgverzekeraar N.V. Azivo Basispolis Zorgverzekeraar Cares Gouda N.V. De Goudse Zorg Polis Natura 2011 De Goudse Zorg Polis Restitutie 2011 CZ Actief in Gezondheid CZ Zorgverzekering Natura CZ Zorgverzekering Restitutie CZ Natura Direct De Friesland Zorgverzekeraar De Friesland Noord Nederlandpolis De Friesland Zuid Nederlandpolis De Friesland Basisverzekering Kiemer Delta Lloyd Zorg Delta Lloyd Zorgverzekering Restitutie Delta Lloyd Zorgverzekering Natura Zorgverzekeraar DSW DSW polisvoorwaarden Eno Zorgverzekeraar N.V. Eno Modelovereenkomst Zorgverzekering Eno FBTO Zorgverzekeringen N.V. FBTO Ziektekostenverzekering FBTO Zorgverzekering Interpolis Zorgverzekeringen N.V. Interpolis Zorg Actief N.V. IZA IZA Zorgverzekering (variant mix) IZA Zorgverzekering gemeentezorgpolis (variant restitutie) IZZ IZZ Basispakket variant natura IZZ Basispakket variant restitutie OWM Menzis Zorgverzekeraar Menzis ZorgVerzorgd Menzis ZorgZo OHRA Ziektekosten verzekeringen OHRA Zorgverzekering Restitutie OHRA Zorgverzekering Natura OHRA Zorg Compact Natura OHRA Zorg OHRA Zorgverzekering Restitutie OHRA Zorg Compact Natura OHRA Zorgverzekering Natura ONVZ Zorgverzekeraar N.V. ONVZ Vrije Keuze Basisverzekering 2011 N.V. Ongevallen- en Ziektekostenverzekeringsmaatschappij OZF OZF Zorgpolis Stad Holland Zorgverzekeraar Stad Holland polisvoorwaarden Trias Trias Natura Polis Trias Restitutie Polis N.V. UMC UMC Zorgverzekering (variant restitutie) N.V. Univé Zorg Univé Zorg Geregeld polis Univé Zorg Vrij polis Univé Zorgzaam polis Univé Zorg Samen polis Univé Gewoon ZEKUR Zorg Tabel 1 gaat verder op de volgende pagina

7 7 Vervolg Risicodragers met bijbehorende polissen in 2011 (bron: NZa) Risicodragers VGZ Zilveren Kruis Achmea Zorgverzekeringen N.V. Zorg en Zekerheid Naam polis VGZ zorgverzekering VGZ restitutieverzekering Zilveren Kruis Achmea Beter Af Polis Zilveren Kruis Achmea DVZ Principe polis Zilveren Kruis Achmea Beter Af Restitutie Polis Zorg en Zekerheid Zorg Vrij polis Zorg en Zekerheid Zorg Zeker polis Internetvergelijkers en tussenpersonen Dit jaar hebben websites die zorgverzekeraars vergelijken zich nadrukkelijk geprofileerd. Het gaat om websites als Independer.nl, Verzekeringsite.nl en de Zorgvergelijker van de Consumentenbond. Het voordeel voor consumenten om via een internetvergelijker een zorgpolis af te sluiten, is dat zij een (collectiviteits)korting bij verzekeraars krijgen. De internetvergelijkers treden dus op als een soort tussenpersonen. Het aantal afgesloten polissen via internetvergelijkers heeft dit jaar een grote vlucht genomen. Independer, de grootste internetvergelijker, meldt dit jaar polissen te hebben afgesloten. Naast de internetvergelijkers bestaan er ook websites zoals Promovendum.nl (gericht op hoger opgeleiden) die als tussenpersoon slechts één zorgverzekering aanbiedt. Aanvullende verzekeringen Naast de polissen voor de verplichte basisverzekering wordt door zorgverzekeraars een breed assortiment aan aanvullende verzekeringen aangeboden. De structuur van de aanvullende pakketten is verzekeraarspecifiek. De hoogte van de premie van een aanvullend pakket is afhankelijk van hoeveel er wordt vergoed. De vergoedingen in de aanvullende verzekeringen worden op hun beurt beïnvloed door de ontwikkelingen in de basisverzekering. Als bijvoorbeeld de anticonceptiepil uit het basispakket wordt geschrapt, komt deze vergoeding vaak weer terug in de aanvullende pakketten. Vanaf 2011 wordt onder meer mondzorg voor jongeren tussen de 18 en de 21 jaar niet meer vergoed vanuit de basisverzekering. In hoofdstuk 4, 5 en 6 wordt verder ingegaan op de aanvullende verzekeringen. Collectiviteiten In 2011 is het aandeel collectief verzekerden opnieuw bijna twee derde van het aantal verzekerden. Bij de invoering van het nieuwe zorgstelsel is afgesproken dat een zorgverzekeraar op basis van een collectief maximaal 10% korting mag geven op de basispremie. Naast korting op de basispremie worden ook kortingen gegeven op de aanvullende verzekeringen. Deze kortingen zijn niet aan een maximum verbonden. Een collectieve zorgverzekering kan worden afgesloten via de werkgever of een patiëntenvereniging, maar ook op basis van allerlei andere verbanden, zoals het lidmaatschap van een sportvereniging of een vakbond. In de afgelopen jaren is het aantal collectiviteiten steeds verder uitgebreid. Het is bijvoorbeeld mogelijk om collectief verzekerd te zijn via Marktplaats.nl of de Postcodeloterij. Onverzekerden en wanbetalers Vanaf half maart gaat de overheid actief controleren of mensen een zorgverzekering hebben. Om het publiek hierover te informeren is de campagne Zoek dekking! gelanceerd. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) waren in mensen onverzekerd. Het aantal onverzekerden is het hoogst in de leeftijdscategorie 20 tot 40 jaar. Verhoudingsgewijs zijn meer mannen dan vrouwen onverzekerd. Naast de onverzekerden zijn er ongeveer wanbetalers. Wanbetalers worden door hun zorgverzekeraar aangemeld bij het College voor zorgverzekeringen (CVZ) als zij langer dan een halfjaar geen premie voor de basisverzekering hebben betaald.

8 8 2Verzekerdenbewegingen In 2011 wisselen meer mensen van risicodrager dan in de afgelopen jaren: het percentage overstappers stijgt van 3,9% 1 in 2010 naar 5,5% in Mensen tussen de 18 en 45 jaar stappen het meest over: het percentage overstappers ligt in deze leeftijdsgroep op 7,6%. In dit onderzoek wordt verzekerdenmobiliteit of overstapgedrag gedefinieerd als het aantal verzekerden dat op 31 december 2010 bij een risicodrager (zie tabel 1) was verzekerd en per 1 januari 2011 verzekerd was bij een andere risicodrager. Met andere woorden: verzekerdenmobiliteit is het overstappen door verzekerden van de ene naar een andere risicodrager. Er zijn ook andere vormen van mobiliteit: verzekerden die wel bij dezelfde risicodrager blijven maar een andere polis kiezen. Of verzekerden die bij hun risicodrager blijven maar bijvoorbeeld hun polis omzetten van een individuele naar een collectieve polis. In dit onderzoek is de term verzekerdenmobiliteit gereserveerd voor verzekerden die naar een andere risicodrager overstappen. In 2011 is het aantal overstappers voor het eerst in jaren aanzienlijk gestegen. Bij de invoering van het nieuwe zorgstelsel stapte begin 2006 bijna 20% van de verzekerden over, maar in de jaren daarna schommelde het percentage overstappers rond de 4%. Dit jaar is sprake van een trendbreuk: het aantal overstappers is gestegen van 3,9% in 2010 tot 5,5% in Dit betekent dat ruim mensen zijn gewisseld van risicodrager. Figuur 1 Percentage overstappers per jaar (bron: Vektis, 2011) 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 2006 / / / / / 2011 Het aantal mensen dat overstapt naar een andere risicodrager is niet evenredig verdeeld over de leeftijdsgroepen. Het aantal overstappers is het hoogst tussen de 18 en 45 jaar: 7,6% stapt over in Van de personen tussen de 45 en 65 jaar stapt 4,4% over en van de groep 65-plussers slechts 1,4%. Toch is ook het aantal 65-plussers dat overstapt gestegen ten opzichte van vorig jaar. 1 In de Zorgthermometer Verzekerden in beweging van vorig jaar is melding gemaakt van een iets hoger overstappercentage dan uiteindelijk bleek toen alle cijfers beschikbaar waren.

9 9 Figuur 2 Percentage overstappers naar leeftijdsklasse (bron: Vektis, 2011) 8% 7% 2009 / / % 5% 4% 3% 2% 1% 0% Er zijn opvallende verschillen tussen risicodragers in de toename of afname van het aantal verzekerden in 2011 ten opzichte van De risicodrager met de meeste groei heeft maar liefst 42% meer verzekerden, de grootste daler heeft 10% minder verzekerden. Vooral de risicodragers met een goedkope polis voor de basisverzekering hebben geprofiteerd van het overstapgedrag van de verzekerden. Het gaat dan met name om de internetpolissen. In figuur 3 is de groei van alle 27 risicodragers naast elkaar gezet. De grootte van de risicodrager is bepaald aan de hand van de omvang in Figuur 3 Verzekerdengroei per risicodrager (bron: Vektis, 2011) 50% 40% 30% Klein: < verzekerden Middel: verzekerden Groot: > verzekerden 20% 10% 0% -10% -20%

10 10 3Keuzes van verzekerden Een belangrijke reden dat in 2011 meer verzekerden zijn gewisseld van risicodrager is vermoedelijk de stijging van de basispremie met ongeveer 10%. De premieverschillen tussen de risicodragers zijn aanzienlijk, dus het is mogelijk om te kiezen voor een lagere basispremie. Daarnaast zijn er nog andere manieren om de premie omlaag te brengen, bijvoorbeeld via een collectieve zorgverzekering of een verhoogd eigen risico. Het aandeel collectief verzekerden ligt in 2011 op bijna twee derde van het totale aantal verzekerden, dat is ongeveer net zoveel als in Het aantal mensen dat kiest voor een vrijwillig eigen risico is in 2011 gestegen tot 6% van de verzekerden. In 2011 is de nominale premie van de basisverzekering aanzienlijk hoger dan in De gemiddelde nominale premie (gewogen naar het aantal verzekerden per polisvorm) is gestegen van 1.145,- in 2010 tot 1.262,- in 2011, dat is een stijging van 10%. De ontwikkeling van de nominale premie per premieplichtige verzekerde (18 jaar en ouder) is weergegeven in figuur 4. Na de invoering van het nieuwe zorgstelsel in 2006 steeg de premie in 2007 met ongeveer 8%. De daling van de premie in 2008 is het gevolg van de overgang van de no-claimregeling naar het eigen risico. Na 2008 loopt de premie weer op, maar de stijging in de basispremie van 2010 naar 2011 is meer dan in voorgaande jaren. Figuur 4 Gemiddelde nominale premie per premiebetalende verzekerde (bron: Vektis, 2011) Zorgverzekeraars kunnen om verschillende redenen korting geven op de premie, bijvoorbeeld wanneer er wordt gekozen voor een collectieve polis of een vrijwillig eigen risico. Daarom liggen de gemiddeld betaalde premies lager dan de nominale premie. De gemiddeld betaalde premie is dit jaar gestegen van 1.082,- in 2010 naar 1.188,- in 2011.

11 11 Tabel 2 Gemiddelde premie basisverzekering , in euro s (bron: Vektis, 2011) Gemiddelde basispremie Gemiddeld betaalde premie Individueel Collectief Totaal Hoewel de premies in 2011 hoger liggen dan in 2010, zijn de verschillen in premie tussen de afzonderlijke polissen niet toegenomen. In 2010 was het verschil tussen de goedkoopste en de duurste polis 279,-. In 2011 is de laagste premie 1.067,- en de hoogste premie 1.343,-. Dat is een verschil van 276,-. Hiermee ligt de premie van de duurste polis ruim 25% boven de premie van de goedkoopste polis. Verder is er vooral spreiding in premie tussen de polissen met een lage premie (zie figuur 5). Figuur 5 Nominale premies van alle aangeboden polissen in 2011 van laag naar hoog, met de bandbreedte van de middelste 50% (bron: Vektis, 2011) Bandbreedte Mediaan In de afgelopen jaren hebben steeds meer verzekerden zich aangesloten bij een collectieve zorgverzekering. Vanaf 2005 is het aantal collectief verzekerden ieder jaar toegenomen. Dit jaar is er slechts een lichte stijging: van 64% in 2010 tot 65% in Dit betekent dat bijna twee derde van de verzekerden collectief verzekerd is. De korting die gegeven wordt op een collectieve polis is in de afgelopen jaren gedaald: de gemiddelde collectiviteitskorting lag in 2010 op 5,3% en in 2011 op 4,7%.

12 12 Figuur 6 Percentage collectief verzekerden van 2005 tot 2011 (bron: Vektis, 2011) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Naast een collectieve polis kunnen verzekerden de kosten van een zorgverzekering verlagen door te kiezen voor een vrijwillig eigen risico (van 100,- tot 500,-), bovenop het verplichte eigen risico van 170,- voor Het aantal mensen dat kiest voor een vrijwillig eigen risico is dit jaar gestegen van 4,6% in 2010 tot 5,9% in Dit is een toename van ruim verzekerden. De verdeling van het vrijwillig eigen risico is weergegeven in figuur 7. Inmiddels kiest 6% van de verzekerden voor een vrijwillig eigen risico. Van deze groep kiest bijna de helft voor een vrij willig eigen risico van 500,-. Daarna wordt het meest gekozen voor een eigen risico van 100,-. Figuur 7 Verdeling vrijwillig eigen risico (bron: Vektis, 2011) 13% 2% 94% 6% 15% 46% %

13 13 4Aanvullende verzekeringen in 2011 Naast de verplichte basisverzekering is het voor verzekerden mogelijk om een aanvullende verzekering af te sluiten. In voorgaande jaren nam het aantal aanvullend verzekerden telkens af, maar in 2011 zijn er evenveel personen aanvullend verzekerd als in 2010, namelijk 89%. Van deze groep kiest bijna 30% van de volwassenen voor een aanvullend pakket zonder tandartsvergoeding. Iedereen in Nederland is verplicht om een basisverzekering voor de zorg af te sluiten. Het basispakket wordt vastgesteld door de overheid en dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis en apotheek. Naast de basisverzekering kunnen verzekerden ook een aanvullende verzekering afsluiten. In tegenstelling tot bij de basisverzekering is een zorgverzekeraar niet verplicht om iemand te accepteren voor een aanvullende verzekering. Negen van de tien verzekerden hebben in 2011 een aanvullende verzekering afgesloten, dat is vrijwel gelijk aan vorig jaar (89,0% in 2010 en 89,2% in 2011). Hiermee is het aantal verzekerden met een aanvullende verzekering stabiel. Dit is een verandering ten opzichte van voorgaande jaren, waarin de trend was dat steeds minder mensen kiezen voor een aanvullende verzekering. Figuur 8 Percentage verzekerden dat geen aanvullende verzekering afsluit, van 2006 tot 2011 (bron: Vektis, 2011) 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Zoals te zien in figuur 9 zijn collectief verzekerden vaker aanvullend verzekerd dan individueel verzekerden. Van de collectief verzekerden heeft slechts 4% geen aanvullende verzekering. Voor individueel verzekerden ligt dit percentage veel hoger: 23% heeft geen aanvullende verzekering. Het is mogelijk om een aanvullende verzekering bij een andere risicodrager af te sluiten dan waar de basisverzekering is afgesloten. In de praktijk blijkt dit nauwelijks te gebeuren: in 2011 heeft 0,2% van de verzekerden een aanvullende zorgverzekering bij een andere risicodrager afgesloten.

14 14 Figuur 9 Percentage verzekerden met een aanvullende verzekering, uitgesplitst naar individueel en collectief verzekerden (bron: Vektis, 2011) Alleen basisverzekering Ook aanvullende verzekering 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Individueel Collectief Totaal Zorgverzekeraars bieden aanvullende verzekeringen in diverse vormen aan. De pakketten zijn niet direct vergelijkbaar omdat ze op verschillende manieren zijn samengesteld. Zo zijn er pakketten met alleen een vergoeding voor tandartskosten, maar ook pakketten die zijn toegespitst op een bepaalde doelgroep, zoals studenten en gezinnen. Veelvoorkomende componenten in de aanvullende verzekering zijn fysiotherapie, alternatieve geneeswijzen en tandartskosten. In tabel 3 zijn de aanvullend verzekerden opgedeeld in drie groepen: alleen een aanvullende verzekering, zowel een aanvullende verzekering als een tandartsverzekering of een combinatiepakket met daarin ook een vergoeding voor de tandarts. Omdat maar een beperkt aantal verzekerden kiest voor alleen een losse tandartsverzekering, is deze groep in tabel 3 buiten beschouwing gelaten. Voor volwassenen geldt dat bijna 30% van de aanvullend verzekerden kiest voor een pakket waarbij tandartskosten niet worden vergoed. Voor kinderen is dit percentage nog hoger, omdat tandartskosten voor een groot deel vanuit de basisverzekering worden vergoed. Tabel 3 Uitsplitsing aanvullend verzekerden (bron: Vektis, 2011) Aanvullende verzekering met daarin geen vergoeding voor tandarts Zowel aanvullende verzekering als tandartsverzekering Combinatiepakket met daarin ook vergoeding voor tandarts 18-min 43% 31% 26% 18-plus 28% 47% 25%

15 15 5Wie kiezen er voor een aanvullende verzekering? Uit onderzoek van Vektis blijkt dat het aandeel verzekerden met een aanvullende verzekering in verband staat met leeftijd en geslacht. Ook speelt het een rol of iemand veel verwachte zorgkosten heeft 2. In 2010 heeft ongeveer 87% van de bevolking een aanvullende verzekering. Vrouwen (88%) hebben vaker een aanvullende verzekering dan mannen (86%). Daarnaast is leeftijd een belangrijke factor, zoals te zien is in figuur 10. Kinderen tussen de tien en zestien jaar hebben relatief vaak een aanvullende verzekering. De vergoeding van orthodontie kan hier een rol spelen. Verder valt de daling bij achttien jaar op. Vanaf die leeftijd moeten jongeren een eigen zorgverzekering kiezen en zijn ze niet meer automatisch meeverzekerd bij hun ouders. Dit heeft invloed op de keuze voor een aanvullende verzekering: in de groep zestienjarigen heeft nog 90% een aanvullende verzekering, voor negentienjarigen is dit gedaald naar 81%. Het percentage is het laagst bij 25 en 26 jaar, dan heeft slechts 79% een aanvullende verzekering. Dit lage percentage wordt vooral veroorzaakt door mannen, want die hebben in deze leeftijdsperiode minder vaak een aanvullende verzekering dan vrouwen (75% tegen 84%). Het verschil tussen vrouwen en mannen blijft tot een jaar of zeventig zichtbaar, maar is het grootst tussen de 25 en 35 jaar. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat vrouwen een aanvullende verzekering voor de geboortezorg afsluiten. Het aantal mensen met een aanvullende verzekering is tussen de 66 en 82 jaar het hoogst met 91%. Figuur 10 Percentage personen met een aanvullende verzekering in 2010 uitgezet naar leeftijd, uitgesplitst voor mannen en vrouwen (bron: Vektis, 2011) 100% 95% 90% 85% 80% 75% Mannen Vrouwen Totaal (mannen en vrouwen) Gemiddelde 70% Voor de cijfers in dit hoofdstuk is gebruikgemaakt van het informatiesysteem BASIC van Vektis. De gegevens in deze database worden via een andere weg verzameld dan de inventarisatie verzekerdenmobiliteit. Om deze reden kunnen de genoemde percentages in dit hoofdstuk iets verschillen van percentages in voorgaande hoofdstukken.

16 16 Wie voeren een wijziging door in hun aanvullende pakketten? Iemand die in een jaar plotseling veel zorgkosten heeft, zal het jaar daarop eerder een aanvullende verzekering afsluiten. Omgekeerd zullen mensen met weinig zorgkosten hun aanvullende verzekering eerder opzeggen. Uit onderzoek van Vektis blijkt inderdaad een verband tussen de zorgkosten die iemand maakt en de beslissing om een wijziging door te voeren in het aanvullende pakket. Voor 2009 is bepaald hoeveel zorgkosten iemand heeft gemaakt vanuit de basisverzekering. Verzekerden die in 2009 wel een aanvullende verzekering hadden en in 2010 niet meer, hebben gemiddeld de laagste zorgkosten. Verzekerden die in 2009 geen aanvullende verzekering hadden en in 2010 wel, hebben gemiddeld de hoogste zorgkosten. Dit geldt het sterkst voor de leeftijdsgroepen 45 tot 65 jaar en 65-plussers. Wanneer mensen zonder een aanvullende verzekering in een jaar veel zorgkosten hebben, is de kans groter dat ze voor het jaar erop een aanvullende verzekering afsluiten. En andersom geldt dit ook: mensen met een aanvullende verzekering die weinig zorgkosten hebben, zeggen hun aanvullende verzekering eerder op. Tenslotte is er een verband tussen de keuze voor een aanvullende verzekering en de keuze voor een eigen risico. Van de mensen zonder aanvullende verzekering kiest ongeveer 8% voor een verhoging van het eigen risico binnen de basisverzekering. Voor de groep met een aanvullende verzekering is dit slechts 4%.

17 17 6Kosten aanvullende verzekeringen Zoals vermeld in hoofdstuk 4 kiest een groot gedeelte van de bevolking voor een aanvullende zorgverzekering (AV). Het gaat hierbij om verzekeringen waarbij zaken als tandheelkundige en paramedische zorg en alternatieve geneeswijzen zijn gedekt, dus met name zorg binnen de eerste lijn. In totaal werd in 2009 op deze wijze 3,5 miljard euro aan zorg vergoed. Figuur 11 Verdeling kosten aanvullende verzekeringen naar verstrekking in 2009 (bron: Vektis) 1,7% 4,7% 2,1% 6,7% 27,5% 9,6% 47,8% Tandheelkundige hulp Paramedische hulp Hulpmiddelen Hulp in buitenland Alternatieve geneeswijzen Farmaceutische hulp Overig Zoals in deze Zorgthermometer aangegeven neemt het aantal mensen met een aanvullende verzekering in de afgelopen jaren af. Het zorggebruik van de verzekerden met een aanvullende verzekering neemt echter (bijna) elk jaar toe. De ontwikkeling laat een forse toename zien van 12%. Met name de vergoeding voor de tandarts is in 2009 toegenomen. Tabel 4 Gemiddelde zorgkosten AV per aanvullend verzekerde in in euro s (bron: Vektis) Tandheelkundige hulp 83,96 90,75 93,84 112,78 Paramedische hulp 57,50 55,33 63,06 65,02 Hulpmiddelen 12,26 13,19 14,97 15,74 Hulp in buitenland 3,16 2,49 3,52 4,89 Alternatieve geneeswijzen 7,75 9,29 10,28 11,18 Farmaceutische hulp 5,05 5,07 2,68 3,90 Overig 24,61 34,92 22,32 22,58 Totaal 194,30 211,04 210,66 236,10

18 18 De basisverzekering en de aanvullende verzekering houden elkaar de afgelopen jaren als het ware in evenwicht, waardoor verzekerden bij pakketwijzigingen eenvoudig voor dezelfde zorg verzekerd blijven. Een ontwikkeling in 2008 was dat jongeren tussen de 18 en 21 jaar zich niet meer aanvullend voor tandartskosten hoefden te verzekeren, omdat deze kosten werden opgenomen binnen het basispakket (inmiddels per 2011 weer teruggedraaid). Dit zien we ook terug in het kostenoverzicht aanvullende verzekering 2008; de kosten van tandheelkundige hulp binnen de aanvullende verzekering worden in 2008 door deze maatregel beperkt. Een ander voorbeeld waarbij het pakket van de aanvullende verzekering de aanpassingen in het basispakket op de voet volgt is de anticonceptiepil, die in 2008 werd opgenomen in het basispakket. De kosten voor farmaceutische hulp binnen het aanvullend pakket daalden daardoor in Als de kostengegevens voor 2011 vanuit de aanvullende verzekering beschikbaar komen, is de verwachting dat de kosten voor deze verstrekkingen gaan stijgen omdat de pil voor vrouwen vanaf 21 jaar en de mondzorg vanaf 18 jaar niet meer vanuit de basisverzekering worden vergoed. De meeste verzekeraars hebben hierop gereageerd door de kosten hiervan onder te brengen in de aanvullende pakketten. Het aantal verzekerden met een aanvullende dekking is, ondanks een aantal beperkingen die zijn aangebracht in het basispakket, de laatste jaren afgenomen. Verzekerden kiezen er dus niet altijd meer voor om deze beperkingen te herverzekeren via een aanvullend pakket. De mensen die wel kiezen voor een aanvullende verzekering hebben vaak een hoger zorggebruik (zie ook hoofdstuk 5), waardoor de kosten binnen de aanvullende verzekeringen per verzekerde stijgen.

19 7Concentratie risicodragers De concentratie van risicodragers in een gebied wordt gemeten met behulp van de Herfindahl-Hirschman Index (HHI). Deze index wordt onder andere door de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) gebruikt om de mate van concurrentie te meten. 19 De mate van concentratie is als volgt: Matig als de index ligt tussen 0 en 0,18. In dit geval heeft geen van de risicodragers een substantiële marktmacht. Substantieel als de index ligt tussen 0,18 en 0,5. In dit geval is er een klein aantal zorgverzekeraars dat gezamenlijk het grootste deel van de markt in handen heeft. Oligopolistisch als de index groter is dan 0,5. In dit geval zal de grootste risicodrager weinig concurrentie hebben. Figuur 12 Concentratiegraad van de risicodragers per provincie in 2010 en 2011 (bron: Vektis, 2011) Friesland Zeeland Groningen Drenthe Limburg Noord-Brabant Overijssel Flevoland Gelderland Noord-Holland Utrecht Zuid-Holland ,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 In figuur 12 wordt de concentratiegraad getoond van de risicodragers per provincie in 2010 en De concentratie is het grootst in Friesland (HHI 0,42). Ook in Zeeland, Groningen, Drenthe, Limburg en Noord-Brabant is de mate van concentratie substantieel. In deze provincies is een klein aantal risicodragers dat gezamenlijk het grootste deel van de markt in handen heeft. De concentratie in de provincies is in 2011 wel wat afgenomen ten opzichte van 2010, met name in Groningen en Drenthe. De provincie met de meeste concurrentie is Zuid-Holland (HHI 0,08).

20 20 In gesprek met: Kenneth Schuit, directeur Commercie bij ONVZ Voor deze uitgave van de Zorgthermometer spraken wij met Kenneth Schuit, directeur Commercie bij ONVZ, over de ontwikkelingen van verzekerdenmobiliteit. ONVZ is al meer dan 75 jaar actief als zorgverzekeraar. Het aantal verzekerden bij ONVZ is in 2011 vrijwel gelijk gebleven. Ongeveer 5% van de verzekerden is vertrokken, wat op hetzelfde niveau ligt als het aantal nieuwkomers. Ontwikkeling ONVZ binnen de Zorgverzekeringswet Rondom de introductie van het nieuwe zorgstelsel in 2006 deed ONVZ een aantal portefeuilleovernames, waardoor het lastig is om iets te zeggen over de (portefeuille)ontwikkelingen naar aanleiding van de komst van het nieuwe zorgstelsel. Het aantal verzekerden bij ONVZ liet een sterke groei zien, maar dit was grotendeels terug te voeren op deze overnames. Bij de introductie van de basisverzekering heeft ONVZ een herindeling van haar aanvullende pakketten gemaakt. In de daaropvolgende jaren zijn de pakketten opnieuw aangepast naar de wijzigingen binnen de basisverzekering. Met de versobering van de dekking binnen de basisverzekering in 2011, heeft ONVZ opnieuw de dekkingen aangepast voor de verschillende aanvullende verzekeringen. In de jaren na de introductie van het nieuwe zorgstelsel heeft de zorgmarkt zich genormaliseerd, waardoor de premies voor aanvullende verzekeringen van ONVZ niet of nauwelijks meer zijn gestegen. Positie ONVZ in de markt Er zijn een aantal ontwikkelingen in de markt waar een zorgverzekeraar niet omheen kan. Dit geldt bijvoorbeeld voor de opkomst van de prijsvechters via internet, die dit jaar behoorlijk wat extra verzekerden hebben getrokken. ONVZ kiest er echter bewust voor om geen prijsvechter te zijn. Een andere belangrijke ontwikkeling is het grote aantal collectiviteiten bij de zorgverzekeraars: twee derde van de verzekerden is collectief verzekerd. Hoewel collectiviteiten zoals via Kruidvat en Marktplaats het meest in het oog springen, is het merendeel van de verzekerden collectief verzekerd via een werkgever. Dit is een belangrijke doelgroep waar ONVZ zich op richt. De wervingscampagne in het najaar In de najaarscampagne ligt de focus op het werven van nieuwe verzekerden, maar gedurende het hele jaar is er aandacht voor eigen verzekerden. Extra services zoals persoonlijk contact met de zorgconsulent, wachtlijstbemiddeling en keuzevrijheid van zorginstelling zijn aspecten waarop ONVZ meerwaarde biedt voor haar verzekerden. De tussenpersoon als distributiekanaal speelt daarbij voor ONVZ een belangrijke rol in de marktbewerking en bij de communicatie naar verzekerden. Waarom kiezen mensen voor ONVZ Binnen ONVZ wordt er veelvuldig onderzoek gedaan naar de beweegreden van verzekerden om voor een andere zorgverzekeraar te kiezen. ONVZ onderscheidt zich minder op prijs, maar meer op het gebied van dekking en service. Nieuwe verzekerden (en verzekerden die terugkeren) kiezen dus voor ONVZ vanwege de dekking en de service. Er zijn natuurlijk ook algemene tendensen waar te nemen, bijvoorbeeld dat jonge mensen eerder geneigd zijn om over te stappen dan ouderen. De grootste uitdaging in een campagne is om uit te leggen waar de kwaliteiten van de zorgverzekeraar liggen. Het grootste deel van de verzekerden komt immers weinig in aanraking met zijn zorgverzekeraar. Maar als er iets gebeurt moet alles natuurlijk wel goed geregeld zijn!

De tussenstand op de zorgverzekeringsmarkt

De tussenstand op de zorgverzekeringsmarkt Monitor De tussenstand op de zorgverzekeringsmarkt Monitor zorgverzekeringsmarkt juni 2006 Uitgave Auteur NZa i.o. Projectteam Monitor zorgverzekeringsmarkt Bezoekadres Eekholt 4, 1112 XH Diemen Moeder

Nadere informatie

Belemmeringen voor subgroepen van verzekerden om over te stappen naar een andere zorgverzekering

Belemmeringen voor subgroepen van verzekerden om over te stappen naar een andere zorgverzekering Belemmeringen voor subgroepen van verzekerden om over te stappen naar een andere zorgverzekering D.M.I.D. Duijmelinck MSc Dr. T. Laske-Aldershof Dr. I. Mosca Prof.dr. W.P.M.M. van de Ven instituut Beleid

Nadere informatie

Percentage overstappers afgenomen; Keuzevrijheid minstens zo belangrijk als premie

Percentage overstappers afgenomen; Keuzevrijheid minstens zo belangrijk als premie Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Margreet Reitsma-van Rooijen en Judith de Jong. Percentage overstappers afgenomen; Keuzevrijheid minstens zo belangrijk

Nadere informatie

BS Health Consultancy. Zorgverzekerde kiest voor keuzevrijheid èn prijs

BS Health Consultancy. Zorgverzekerde kiest voor keuzevrijheid èn prijs BS Health Consultancy Zorgverzekerde kiest voor keuzevrijheid èn prijs Onderzoek naar de dynamiek in de zorgverzekeringsmarkt 2014 0 Inhoudsopgave Samenvatting & conclusie 2 Context 4 Mobiliteit redelijk

Nadere informatie

Evaluatie aanvullende en collectieve verzekeringen 2008

Evaluatie aanvullende en collectieve verzekeringen 2008 Evaluatie aanvullende en collectieve verzekeringen 2008 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) Mei 2008 A.F. Roos F.T. Schut Instituut Beleid en Management

Nadere informatie

LEDENENQUÊTE AANVULLENDE ZORGVERZEKERING. Resultaten van het onderzoek

LEDENENQUÊTE AANVULLENDE ZORGVERZEKERING. Resultaten van het onderzoek LEDENENQUÊTE AANVULLENDE ZORGVERZEKERING Resultaten van het onderzoek LEDENENQUÊTE AANVULLENDE ZORGVERZEKERING Resultaten van het onderzoek - eindrapport - drs. S. Saalbrink drs. M.C. Vanoni dr. B. van

Nadere informatie

Minigids. Zorg 2014 Nieuwe regelingen & vergoedingen ZORG- VERZEKERINGEN. 10 x besparen op zorgkosten Overstappen kan lonen

Minigids. Zorg 2014 Nieuwe regelingen & vergoedingen ZORG- VERZEKERINGEN. 10 x besparen op zorgkosten Overstappen kan lonen Minigids 10 november 2013 ZORG- VERZEKERINGEN Zorg 2014 Nieuwe regelingen & vergoedingen 10 x besparen op zorgkosten Overstappen kan lonen MEER INFO: WWW.CONSUMENTENBOND.NL/ZORG Gezondgids Wilt u bewust

Nadere informatie

Zorg enquête 2015. Deelrapportage risico vs. zekerheid

Zorg enquête 2015. Deelrapportage risico vs. zekerheid Zorg enquête 2015 Deelrapportage risico vs. zekerheid november 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Andere enquête resultaten 3 Contact 3 Zorg enquête 2015: deelrapportage 4 Samenvatting 4 Eigen risico 4 Aanvullende

Nadere informatie

ZORGTHERMOMETER. Winternummer 2006 A CTUELE INFORMATIE VOOR ZORGVERZEKERAARS

ZORGTHERMOMETER. Winternummer 2006 A CTUELE INFORMATIE VOOR ZORGVERZEKERAARS ZORGTHERMOMETER Winternummer 2006 A CTUELE INFORMATIE VOOR ZORGVERZEKERAARS Vektis Vektis is het informatiecentrum voor de zorgverzekeringsbranche en richt zich zowel op de branche als op individuele verzekeraars.

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 30 juni 2015 Betreft Transparantie zorgverzekeraars

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 30 juni 2015 Betreft Transparantie zorgverzekeraars > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

Stand van de zorgmarkten 2014

Stand van de zorgmarkten 2014 Stand van de zorgmarkten 2014 Stand van de zorgmarkten 2014 De zorg in 2014 De uitdagingen voor 2015 nederlandse zorgautoriteit 2 Inhoud De zorg in 2014 6 Decentralisatie in de langdurige zorg 8 Toezicht

Nadere informatie

De rol van de Zorgverzekeraar. Vragenlijst voorgelegd aan het cliëntenpanel van het Huis voor de Zorg

De rol van de Zorgverzekeraar. Vragenlijst voorgelegd aan het cliëntenpanel van het Huis voor de Zorg De rol van de Zorgverzekeraar Vragenlijst voorgelegd aan het cliëntenpanel van het Huis voor de Zorg Floris de Bok Huis voor de Zorg Februari 2010 1 2 Inhoud Voorwoord 4 Onderzoek 5 Opzet 5 Respons 5 Resultaten

Nadere informatie

DE ZORGVERZEKERAAR: ALS EEN VIS IN T WATER?! White paper: Onderzoek naar de toekomstscenario s van de zorgverzekeringsmarkt

DE ZORGVERZEKERAAR: ALS EEN VIS IN T WATER?! White paper: Onderzoek naar de toekomstscenario s van de zorgverzekeringsmarkt Scenario Collectief gevangen Scenario Marktwerking Scenario Terug naar af Scenario Paradijs DE ZORGVERZEKERAAR: ALS EEN VIS IN T WATER?! White paper: Onderzoek naar de toekomstscenario s van de zorgverzekeringsmarkt

Nadere informatie

ZORGTIPS.NL. Kies de juiste zorgverzekering. Praktische tips & tricks bij het kiezen en overstappen van zorgverzekering

ZORGTIPS.NL. Kies de juiste zorgverzekering. Praktische tips & tricks bij het kiezen en overstappen van zorgverzekering ZORGTIPS.NL Kies de juiste zorgverzekering Praktische tips & tricks bij het kiezen en overstappen van zorgverzekering 2 Hoe kies je de juiste zorgverzekering voor 2015? Het einde van het jaar komt weer

Nadere informatie

Zorgverzekering en gemeentelijk minimabeleid

Zorgverzekering en gemeentelijk minimabeleid Zorgverzekering en gemeentelijk minimabeleid De mogelijkheden van een collectieve zorgverzekering voor huishoudens met een laag inkomen Raf Janssen Een uitgave van de CliP-Pers 2 3? 1 Het sociaal beleid

Nadere informatie

Personeelsmonitor. Beoordelen en belonen

Personeelsmonitor. Beoordelen en belonen Personeelsmonitor Provincies 2006 Beoordelen en belonen 2 Voorwoord Na 14 jaar te zijn verschenen onder de naam IWV-enquête is de naam van deze rapportage dit jaar veranderd in Personeelsmonitor Provincies.

Nadere informatie

Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel Gezondheidszorg

Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel Gezondheidszorg Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel

Nadere informatie

Monitor Financiële Sector

Monitor Financiële Sector Monitor Financiële Sector De markt voor natura-uitvaartverzekeringen Datum 10 juni 2008 Nederlandse Mededingingsautoriteit Postbus 16326 2500 BH Den Haag Inhoud 1. Inleiding p. 3 2. De markt voor natura-uitvaartverzekeringen

Nadere informatie

Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden?

Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden? Romy Bes Emiel Kerpershoek Anne Brabers Margreet Reitsma-van

Nadere informatie

Aan de orde is het debat over leeftijdsdiscriminatie ziektekostenverzekeraars. (Zie vergadering van 3 februari 2004)

Aan de orde is het debat over leeftijdsdiscriminatie ziektekostenverzekeraars. (Zie vergadering van 3 februari 2004) TWEEDE KAMER Gedeelte van het ongecorrigeerd stenogram van de vergadering van woensdag 4 februari 2004: debat over leeftijdsdiscriminatie door ziektekostenverzekeraars. [ ] Aan de orde is het debat over

Nadere informatie

Welkom bij Stad Holland 2015

Welkom bij Stad Holland 2015 Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Welkom bij Stad Holland 2015 100222-BIJ SH00-2015 Inhoudsopgave Stad Holland - Een dijk van een zorgverzekeraar! Wat biedt Stad Holland? Onze aanvullende

Nadere informatie

Lasten. onder de loep. De kostengroei van de zorg voor verstandelijk gehandicapten ontrafeld

Lasten. onder de loep. De kostengroei van de zorg voor verstandelijk gehandicapten ontrafeld Lasten onder de loep De kostengroei van de zorg voor verstandelijk gehandicapten ontrafeld Lasten onder de loep Lasten onder de loep De kostengroei van de zorg voor verstandelijk gehandicapten ontrafeld

Nadere informatie

loont en solidariteit

loont en solidariteit Toekomst voor de zorg Ons hele leven lang is onze gezondheid belangrijk, genietend van goede jaren, of kampend met een zwakke gezondheid. Ons leven lang is de gezondheidszorg belangrijk, we maken er gebruik

Nadere informatie

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar Welkom bij DSW Zorgverzekeraar Inhoudsopgave DSW - Goed voor je! 3 Wat biedt DSW? 4 De premies 5 Uw verzekering in 2015 6 Vergoedingen 8 Het eigen risico 9 Onze website 11 Gemakkelijk overstappen! Overstappen

Nadere informatie

Eindrapport commissie verticale integratie tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders

Eindrapport commissie verticale integratie tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders Eindrapport commissie verticale integratie tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders 29 mei 2009 Commissiesamenstelling: Prof. dr. Barbara Baarsma (voorzitter) Prof. dr. Eric van Damme Dr. Theon van Dijk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 031 XVI Jaarverslag en slotwet ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2006 Nr. 5 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 11 juni

Nadere informatie

Verantwoording. Volledigheid Zorgvergelijker Geld.nl

Verantwoording. Volledigheid Zorgvergelijker Geld.nl Verantwoording Met de Zorgvergelijker 2015 van Geld.nl kun je op basis van je specifieke zorgwensen bepalen welke zorgverzekering de beste dekking voor de laagste premie biedt. Alle data aangaande de voorwaarden

Nadere informatie

Het Verzekerdenpanel Basisrapport met informatie over het panel 2012 - Update

Het Verzekerdenpanel Basisrapport met informatie over het panel 2012 - Update Het Verzekerdenpanel Basisrapport met informatie over het panel 2012 - Update Drs. Romy E. Bes Dr. Sonja Wendel Prof. dr. Emile C. Curfs Dr. Judith D. de Jong ISBN 978-94-6122-152-0 http://www.nivel.nl

Nadere informatie

FAQ zorgverzekeringen 2014 20 december 2013

FAQ zorgverzekeringen 2014 20 december 2013 FAQ zorgverzekeringen 2014 20 december 2013 Inhoud: 1. Over DVN zorgverzekeringen p.1 2. Over zorgverzekeringen in het algemeen p.2 3. Over de voorgenomen wijzigingen bij zorgverzekeraars p.4 1. Over DVN

Nadere informatie

Zorgverzekeraars in 2013

Zorgverzekeraars in 2013 Zorgverzekeraars in 2013 (Campagne 2014) Consumentenbond Ramona de Jong September 2014 Index Management Samenvatting 1. Introductie 2. Winst zorgverzekeraars 3. Solvabiliteit zorgverzekeraars 4. Bedrijfskosten

Nadere informatie