Zorgthermometer. Jaargang 16, april 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zorgthermometer. Jaargang 16, april 2011"

Transcriptie

1 Zorgthermometer Jaargang 16, april 2011 Verzekerden in beweging 2011

2 2 Over Vektis gesproken Vektis, hét informatiecentrum voor de zorg. Vektis verzamelt en analyseert gegevens over de kosten en de kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland. Wij leveren informatiediensten waardoor besluitvorming en uitvoering binnen de zorgmarkt effectief plaatsvindt. Vektis beschikt over actuele en omvangrijke databestanden. Deze bevatten bijvoorbeeld gegevens op nationale schaal over de kosten van medicijngebruik, medische hulpmiddelen en ziekenhuiszorg. Deze informatie is niet alleen van belang voor de zorgverzekeraars, maar ook voor zorgaanbieders, overheid en verzekerden. Met deze informatie stelt Vektis partijen in staat de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg in Nederland te verbeteren. Dat maakt Vektis tot hét informatiecentrum voor de zorg. Daarnaast beschikken wij over verschillende producten en diensten ter ondersteuning van de elektronische uitwisseling van berichten. Hiervoor ontwikkelen en beheren wij standaarden in samenspraak met zorgverzekeraars, zorgkantoren, zorgaanbieders en softwareleveranciers. Ook ontwikkelt en beheert Vektis diverse referentiesystemen. Meer informatie is te vinden op

3 3 Inhoud Over Vektis gesproken 2 Voorwoord 4 1 De zorgverzekeringsmarkt anno Verzekerdenbewegingen 8 3 Keuzes van verzekerden 10 4 Aanvullende verzekeringen in Wie kiezen er voor een aanvullende verzekering? 15 6 Kosten aanvullende verzekeringen 17 7 Concentratie risicodragers 19 In gesprek met: Kenneth Schuit (ONVZ) 20 Alle feiten op een rij 21 Verantwoording en onderzoeksaanpak 22 Colofon 23

4 4 Voorwoord Voorafgaand aan de overstapperiode denken we al na of er bijzonderheden zijn rondom de verzekerdenmobiliteit. En elk jaar is de vraag: gaat er dit jaar iets substantieels veranderen of niet? Alles helpt daarbij: eerste cijfers die zorgverzekeraars zelf naar buiten brengen, het gebruik van de overstapservice of het aantal verzekerden dat zich in marktonderzoeken zegt te oriënteren op een nieuwe zorgverzekering. Eind vorig jaar werd het al duidelijker: de overstap zou groter zijn dan in voorgaande jaren. Kernvraag is natuurlijk: hoeveel groter? En nu alle cijfers zijn geanalyseerd is het duidelijk: dit jaar is 5,5% van de verzekerden overgestapt naar een nieuwe zorgverzekeraar. Dat is in vergelijking met voorgaande jaren een stuk hoger. Waarom is er dit jaar weer meer overgestapt? Daarvoor zijn verschillende redenen. Al snel werd duidelijk dat de premie hoger zou worden (gemiddeld 100 euro, zo is gebleken) en dat de verschillen per zorgverzekeraar groter zouden kunnen worden dan in voorgaande jaren. Door zorgverzekeraars is daar uitgebreid in hun campagnes over gecommuniceerd. Verder zijn dit jaar de internetlabels in trek. Daarnaast is er sterker ingezet op bepaalde doelgroepen, denk bijvoorbeeld aan een kindvriendelijke zorgverzekering. Het komend jaar staat er weer veel te gebeuren in de zorgbranche. Denk bijvoorbeeld aan het nog meer beschikbaar komen van kwaliteitsindicatoren en het meer selectief inkopen door zorgverzekeraars. Laten de overstappers zich volgend jaar meer leiden door de kwaliteit van de zorgverzekeraar en de gecontracteerde zorgaanbieders? Wij zien er nu al naar uit om ook die veranderingen weer te volgen en daarover te rapporteren! drs. M. (Marieke) Smit Manager Informatie en Onderzoek

5 5 1De zorgverzekeringsmarkt anno 2011 De aanloop naar 2011 is een spannende tijd geweest voor de zorgverzekeraars. Er is veel campagne gevoerd, niet alleen door zorgverzekeraars, maar ook door websites die zorgverzekeraars vergelijken. Er is voor de consument ook reden om opnieuw te kiezen en te vergelijken. De nominale premie voor de basisverzekering is in 2011 met ruim 100 euro (10%) gestegen. Dit heeft geleid tot een sterkere concurrentie op prijs. Van deze strijd hebben met name de goedkopere internetlabels geprofiteerd. Ook is door de zorgverzekeraars sterker ingezet op doelgroepen zoals jongeren, vrouwen en gezinnen. Dit alles heeft geleid tot een trendbreuk: waar in voorgaande jaren rond de 4% van de verzekerden overstapte naar een andere zorgverzekering, is in ,5% van de verzekerden over gestapt. Dit komt neer op meer dan overstappers. In 2011 heeft de consument de keuze uit 56 polissen van 27 verschillende merken (risicodragers). Het aantal achterliggende zorgverzekeraars is beperkter. De aanbieders geven verzekerden de keuze tussen een natura- en een restitutiepolis. In sommige gevallen wordt ook een combinatie van natura en restitutie aangeboden. Sinds twee jaar bieden veel zorgverzekeraars de mogelijkheid om een internetpolis af te sluiten. Bij een internetpolis vindt het contact tussen verzekerde en zorgverzekeraar plaats via internet en , wat de administratieve lasten beperkt. Om die reden kunnen internetpolissen goedkoper worden aangeboden. Een deel van de internetpolissen richt zich expliciet op jongeren (ZEKUR van Univé, TakeCareNow! van Agis), terwijl andere internetpolissen voor een algemener profiel kiezen, zoals AnderZorg, CZdirect en OHRA Compact. Ook buiten de internetpolissen is dit jaar sterk ingezet op doelgroepen. Sommige verzekeringen voor doelgroepen bestaan al langer, zoals de christelijke polis Pro Life van Agis. Een opvallende nieuwkomer is Kiemer van De Friesland. Kiemer richt zich op gezinnen met kinderen. In tabel 1 is een overzicht opgenomen van het aanbod van de polissen in Dit zijn de polissen die toegankelijk zijn voor alle consumenten. De collectieve polissen die alleen toegankelijk zijn voor specifieke groepen, zoals werknemers van een bepaald bedrijf of bijvoorbeeld leden van een patiëntenvereniging, zijn niet in de tabel opgenomen. Niet alle internetverzekeringen zijn als losse polis terug te vinden in het overzicht, omdat een internetverzekering in sommige gevallen ingericht wordt als een variant op een bestaande polis, waarbij de verzekerde korting krijgt. Ook zijn niet alle verzekeringen gericht op doelgroepen terug te vinden. Zo is Energiek (gericht op vrouwen) een variant op de basispolis van Eno de nieuwe naam van zorgverzekeraar Salland. Binnen de verzekeringsmarkt in 2011 heeft één overname plaatsgevonden: de portefeuille van AZVZ (zorgverzekeraar voor de scheepvaart) is overgenomen door Zorg en Zekerheid. Voor de geplande fusie van De Friesland met Achmea is nog geen vergunning afgegeven door de Nederlandse Mededingingsautoriteit.

6 6 Tabel 1 Risicodragers met bijbehorende polissen in 2011 (bron: NZa) Risicodragers Naam polis Agis Zorgverzekeringen Pro Life Basispolis Basic Pro Life Basispolis Agis Basispolis Basic Agis Basispolis Agis TakeCareNow OWM AnderZorg U.A. AnderZorg Basis ASR optimaal Amersfoortse Optimaal (restitutie) Amersfoortse Uitgebreid (combinatie) Avero Zorg N.V. Avéro Zorg Plan Avéro Keuze Zorg Plan Azivo Zorgverzekeraar N.V. Azivo Basispolis Zorgverzekeraar Cares Gouda N.V. De Goudse Zorg Polis Natura 2011 De Goudse Zorg Polis Restitutie 2011 CZ Actief in Gezondheid CZ Zorgverzekering Natura CZ Zorgverzekering Restitutie CZ Natura Direct De Friesland Zorgverzekeraar De Friesland Noord Nederlandpolis De Friesland Zuid Nederlandpolis De Friesland Basisverzekering Kiemer Delta Lloyd Zorg Delta Lloyd Zorgverzekering Restitutie Delta Lloyd Zorgverzekering Natura Zorgverzekeraar DSW DSW polisvoorwaarden Eno Zorgverzekeraar N.V. Eno Modelovereenkomst Zorgverzekering Eno FBTO Zorgverzekeringen N.V. FBTO Ziektekostenverzekering FBTO Zorgverzekering Interpolis Zorgverzekeringen N.V. Interpolis Zorg Actief N.V. IZA IZA Zorgverzekering (variant mix) IZA Zorgverzekering gemeentezorgpolis (variant restitutie) IZZ IZZ Basispakket variant natura IZZ Basispakket variant restitutie OWM Menzis Zorgverzekeraar Menzis ZorgVerzorgd Menzis ZorgZo OHRA Ziektekosten verzekeringen OHRA Zorgverzekering Restitutie OHRA Zorgverzekering Natura OHRA Zorg Compact Natura OHRA Zorg OHRA Zorgverzekering Restitutie OHRA Zorg Compact Natura OHRA Zorgverzekering Natura ONVZ Zorgverzekeraar N.V. ONVZ Vrije Keuze Basisverzekering 2011 N.V. Ongevallen- en Ziektekostenverzekeringsmaatschappij OZF OZF Zorgpolis Stad Holland Zorgverzekeraar Stad Holland polisvoorwaarden Trias Trias Natura Polis Trias Restitutie Polis N.V. UMC UMC Zorgverzekering (variant restitutie) N.V. Univé Zorg Univé Zorg Geregeld polis Univé Zorg Vrij polis Univé Zorgzaam polis Univé Zorg Samen polis Univé Gewoon ZEKUR Zorg Tabel 1 gaat verder op de volgende pagina

7 7 Vervolg Risicodragers met bijbehorende polissen in 2011 (bron: NZa) Risicodragers VGZ Zilveren Kruis Achmea Zorgverzekeringen N.V. Zorg en Zekerheid Naam polis VGZ zorgverzekering VGZ restitutieverzekering Zilveren Kruis Achmea Beter Af Polis Zilveren Kruis Achmea DVZ Principe polis Zilveren Kruis Achmea Beter Af Restitutie Polis Zorg en Zekerheid Zorg Vrij polis Zorg en Zekerheid Zorg Zeker polis Internetvergelijkers en tussenpersonen Dit jaar hebben websites die zorgverzekeraars vergelijken zich nadrukkelijk geprofileerd. Het gaat om websites als Independer.nl, Verzekeringsite.nl en de Zorgvergelijker van de Consumentenbond. Het voordeel voor consumenten om via een internetvergelijker een zorgpolis af te sluiten, is dat zij een (collectiviteits)korting bij verzekeraars krijgen. De internetvergelijkers treden dus op als een soort tussenpersonen. Het aantal afgesloten polissen via internetvergelijkers heeft dit jaar een grote vlucht genomen. Independer, de grootste internetvergelijker, meldt dit jaar polissen te hebben afgesloten. Naast de internetvergelijkers bestaan er ook websites zoals Promovendum.nl (gericht op hoger opgeleiden) die als tussenpersoon slechts één zorgverzekering aanbiedt. Aanvullende verzekeringen Naast de polissen voor de verplichte basisverzekering wordt door zorgverzekeraars een breed assortiment aan aanvullende verzekeringen aangeboden. De structuur van de aanvullende pakketten is verzekeraarspecifiek. De hoogte van de premie van een aanvullend pakket is afhankelijk van hoeveel er wordt vergoed. De vergoedingen in de aanvullende verzekeringen worden op hun beurt beïnvloed door de ontwikkelingen in de basisverzekering. Als bijvoorbeeld de anticonceptiepil uit het basispakket wordt geschrapt, komt deze vergoeding vaak weer terug in de aanvullende pakketten. Vanaf 2011 wordt onder meer mondzorg voor jongeren tussen de 18 en de 21 jaar niet meer vergoed vanuit de basisverzekering. In hoofdstuk 4, 5 en 6 wordt verder ingegaan op de aanvullende verzekeringen. Collectiviteiten In 2011 is het aandeel collectief verzekerden opnieuw bijna twee derde van het aantal verzekerden. Bij de invoering van het nieuwe zorgstelsel is afgesproken dat een zorgverzekeraar op basis van een collectief maximaal 10% korting mag geven op de basispremie. Naast korting op de basispremie worden ook kortingen gegeven op de aanvullende verzekeringen. Deze kortingen zijn niet aan een maximum verbonden. Een collectieve zorgverzekering kan worden afgesloten via de werkgever of een patiëntenvereniging, maar ook op basis van allerlei andere verbanden, zoals het lidmaatschap van een sportvereniging of een vakbond. In de afgelopen jaren is het aantal collectiviteiten steeds verder uitgebreid. Het is bijvoorbeeld mogelijk om collectief verzekerd te zijn via Marktplaats.nl of de Postcodeloterij. Onverzekerden en wanbetalers Vanaf half maart gaat de overheid actief controleren of mensen een zorgverzekering hebben. Om het publiek hierover te informeren is de campagne Zoek dekking! gelanceerd. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) waren in mensen onverzekerd. Het aantal onverzekerden is het hoogst in de leeftijdscategorie 20 tot 40 jaar. Verhoudingsgewijs zijn meer mannen dan vrouwen onverzekerd. Naast de onverzekerden zijn er ongeveer wanbetalers. Wanbetalers worden door hun zorgverzekeraar aangemeld bij het College voor zorgverzekeringen (CVZ) als zij langer dan een halfjaar geen premie voor de basisverzekering hebben betaald.

8 8 2Verzekerdenbewegingen In 2011 wisselen meer mensen van risicodrager dan in de afgelopen jaren: het percentage overstappers stijgt van 3,9% 1 in 2010 naar 5,5% in Mensen tussen de 18 en 45 jaar stappen het meest over: het percentage overstappers ligt in deze leeftijdsgroep op 7,6%. In dit onderzoek wordt verzekerdenmobiliteit of overstapgedrag gedefinieerd als het aantal verzekerden dat op 31 december 2010 bij een risicodrager (zie tabel 1) was verzekerd en per 1 januari 2011 verzekerd was bij een andere risicodrager. Met andere woorden: verzekerdenmobiliteit is het overstappen door verzekerden van de ene naar een andere risicodrager. Er zijn ook andere vormen van mobiliteit: verzekerden die wel bij dezelfde risicodrager blijven maar een andere polis kiezen. Of verzekerden die bij hun risicodrager blijven maar bijvoorbeeld hun polis omzetten van een individuele naar een collectieve polis. In dit onderzoek is de term verzekerdenmobiliteit gereserveerd voor verzekerden die naar een andere risicodrager overstappen. In 2011 is het aantal overstappers voor het eerst in jaren aanzienlijk gestegen. Bij de invoering van het nieuwe zorgstelsel stapte begin 2006 bijna 20% van de verzekerden over, maar in de jaren daarna schommelde het percentage overstappers rond de 4%. Dit jaar is sprake van een trendbreuk: het aantal overstappers is gestegen van 3,9% in 2010 tot 5,5% in Dit betekent dat ruim mensen zijn gewisseld van risicodrager. Figuur 1 Percentage overstappers per jaar (bron: Vektis, 2011) 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 2006 / / / / / 2011 Het aantal mensen dat overstapt naar een andere risicodrager is niet evenredig verdeeld over de leeftijdsgroepen. Het aantal overstappers is het hoogst tussen de 18 en 45 jaar: 7,6% stapt over in Van de personen tussen de 45 en 65 jaar stapt 4,4% over en van de groep 65-plussers slechts 1,4%. Toch is ook het aantal 65-plussers dat overstapt gestegen ten opzichte van vorig jaar. 1 In de Zorgthermometer Verzekerden in beweging van vorig jaar is melding gemaakt van een iets hoger overstappercentage dan uiteindelijk bleek toen alle cijfers beschikbaar waren.

9 9 Figuur 2 Percentage overstappers naar leeftijdsklasse (bron: Vektis, 2011) 8% 7% 2009 / / % 5% 4% 3% 2% 1% 0% Er zijn opvallende verschillen tussen risicodragers in de toename of afname van het aantal verzekerden in 2011 ten opzichte van De risicodrager met de meeste groei heeft maar liefst 42% meer verzekerden, de grootste daler heeft 10% minder verzekerden. Vooral de risicodragers met een goedkope polis voor de basisverzekering hebben geprofiteerd van het overstapgedrag van de verzekerden. Het gaat dan met name om de internetpolissen. In figuur 3 is de groei van alle 27 risicodragers naast elkaar gezet. De grootte van de risicodrager is bepaald aan de hand van de omvang in Figuur 3 Verzekerdengroei per risicodrager (bron: Vektis, 2011) 50% 40% 30% Klein: < verzekerden Middel: verzekerden Groot: > verzekerden 20% 10% 0% -10% -20%

10 10 3Keuzes van verzekerden Een belangrijke reden dat in 2011 meer verzekerden zijn gewisseld van risicodrager is vermoedelijk de stijging van de basispremie met ongeveer 10%. De premieverschillen tussen de risicodragers zijn aanzienlijk, dus het is mogelijk om te kiezen voor een lagere basispremie. Daarnaast zijn er nog andere manieren om de premie omlaag te brengen, bijvoorbeeld via een collectieve zorgverzekering of een verhoogd eigen risico. Het aandeel collectief verzekerden ligt in 2011 op bijna twee derde van het totale aantal verzekerden, dat is ongeveer net zoveel als in Het aantal mensen dat kiest voor een vrijwillig eigen risico is in 2011 gestegen tot 6% van de verzekerden. In 2011 is de nominale premie van de basisverzekering aanzienlijk hoger dan in De gemiddelde nominale premie (gewogen naar het aantal verzekerden per polisvorm) is gestegen van 1.145,- in 2010 tot 1.262,- in 2011, dat is een stijging van 10%. De ontwikkeling van de nominale premie per premieplichtige verzekerde (18 jaar en ouder) is weergegeven in figuur 4. Na de invoering van het nieuwe zorgstelsel in 2006 steeg de premie in 2007 met ongeveer 8%. De daling van de premie in 2008 is het gevolg van de overgang van de no-claimregeling naar het eigen risico. Na 2008 loopt de premie weer op, maar de stijging in de basispremie van 2010 naar 2011 is meer dan in voorgaande jaren. Figuur 4 Gemiddelde nominale premie per premiebetalende verzekerde (bron: Vektis, 2011) Zorgverzekeraars kunnen om verschillende redenen korting geven op de premie, bijvoorbeeld wanneer er wordt gekozen voor een collectieve polis of een vrijwillig eigen risico. Daarom liggen de gemiddeld betaalde premies lager dan de nominale premie. De gemiddeld betaalde premie is dit jaar gestegen van 1.082,- in 2010 naar 1.188,- in 2011.

11 11 Tabel 2 Gemiddelde premie basisverzekering , in euro s (bron: Vektis, 2011) Gemiddelde basispremie Gemiddeld betaalde premie Individueel Collectief Totaal Hoewel de premies in 2011 hoger liggen dan in 2010, zijn de verschillen in premie tussen de afzonderlijke polissen niet toegenomen. In 2010 was het verschil tussen de goedkoopste en de duurste polis 279,-. In 2011 is de laagste premie 1.067,- en de hoogste premie 1.343,-. Dat is een verschil van 276,-. Hiermee ligt de premie van de duurste polis ruim 25% boven de premie van de goedkoopste polis. Verder is er vooral spreiding in premie tussen de polissen met een lage premie (zie figuur 5). Figuur 5 Nominale premies van alle aangeboden polissen in 2011 van laag naar hoog, met de bandbreedte van de middelste 50% (bron: Vektis, 2011) Bandbreedte Mediaan In de afgelopen jaren hebben steeds meer verzekerden zich aangesloten bij een collectieve zorgverzekering. Vanaf 2005 is het aantal collectief verzekerden ieder jaar toegenomen. Dit jaar is er slechts een lichte stijging: van 64% in 2010 tot 65% in Dit betekent dat bijna twee derde van de verzekerden collectief verzekerd is. De korting die gegeven wordt op een collectieve polis is in de afgelopen jaren gedaald: de gemiddelde collectiviteitskorting lag in 2010 op 5,3% en in 2011 op 4,7%.

12 12 Figuur 6 Percentage collectief verzekerden van 2005 tot 2011 (bron: Vektis, 2011) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Naast een collectieve polis kunnen verzekerden de kosten van een zorgverzekering verlagen door te kiezen voor een vrijwillig eigen risico (van 100,- tot 500,-), bovenop het verplichte eigen risico van 170,- voor Het aantal mensen dat kiest voor een vrijwillig eigen risico is dit jaar gestegen van 4,6% in 2010 tot 5,9% in Dit is een toename van ruim verzekerden. De verdeling van het vrijwillig eigen risico is weergegeven in figuur 7. Inmiddels kiest 6% van de verzekerden voor een vrijwillig eigen risico. Van deze groep kiest bijna de helft voor een vrij willig eigen risico van 500,-. Daarna wordt het meest gekozen voor een eigen risico van 100,-. Figuur 7 Verdeling vrijwillig eigen risico (bron: Vektis, 2011) 13% 2% 94% 6% 15% 46% %

13 13 4Aanvullende verzekeringen in 2011 Naast de verplichte basisverzekering is het voor verzekerden mogelijk om een aanvullende verzekering af te sluiten. In voorgaande jaren nam het aantal aanvullend verzekerden telkens af, maar in 2011 zijn er evenveel personen aanvullend verzekerd als in 2010, namelijk 89%. Van deze groep kiest bijna 30% van de volwassenen voor een aanvullend pakket zonder tandartsvergoeding. Iedereen in Nederland is verplicht om een basisverzekering voor de zorg af te sluiten. Het basispakket wordt vastgesteld door de overheid en dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis en apotheek. Naast de basisverzekering kunnen verzekerden ook een aanvullende verzekering afsluiten. In tegenstelling tot bij de basisverzekering is een zorgverzekeraar niet verplicht om iemand te accepteren voor een aanvullende verzekering. Negen van de tien verzekerden hebben in 2011 een aanvullende verzekering afgesloten, dat is vrijwel gelijk aan vorig jaar (89,0% in 2010 en 89,2% in 2011). Hiermee is het aantal verzekerden met een aanvullende verzekering stabiel. Dit is een verandering ten opzichte van voorgaande jaren, waarin de trend was dat steeds minder mensen kiezen voor een aanvullende verzekering. Figuur 8 Percentage verzekerden dat geen aanvullende verzekering afsluit, van 2006 tot 2011 (bron: Vektis, 2011) 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Zoals te zien in figuur 9 zijn collectief verzekerden vaker aanvullend verzekerd dan individueel verzekerden. Van de collectief verzekerden heeft slechts 4% geen aanvullende verzekering. Voor individueel verzekerden ligt dit percentage veel hoger: 23% heeft geen aanvullende verzekering. Het is mogelijk om een aanvullende verzekering bij een andere risicodrager af te sluiten dan waar de basisverzekering is afgesloten. In de praktijk blijkt dit nauwelijks te gebeuren: in 2011 heeft 0,2% van de verzekerden een aanvullende zorgverzekering bij een andere risicodrager afgesloten.

14 14 Figuur 9 Percentage verzekerden met een aanvullende verzekering, uitgesplitst naar individueel en collectief verzekerden (bron: Vektis, 2011) Alleen basisverzekering Ook aanvullende verzekering 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Individueel Collectief Totaal Zorgverzekeraars bieden aanvullende verzekeringen in diverse vormen aan. De pakketten zijn niet direct vergelijkbaar omdat ze op verschillende manieren zijn samengesteld. Zo zijn er pakketten met alleen een vergoeding voor tandartskosten, maar ook pakketten die zijn toegespitst op een bepaalde doelgroep, zoals studenten en gezinnen. Veelvoorkomende componenten in de aanvullende verzekering zijn fysiotherapie, alternatieve geneeswijzen en tandartskosten. In tabel 3 zijn de aanvullend verzekerden opgedeeld in drie groepen: alleen een aanvullende verzekering, zowel een aanvullende verzekering als een tandartsverzekering of een combinatiepakket met daarin ook een vergoeding voor de tandarts. Omdat maar een beperkt aantal verzekerden kiest voor alleen een losse tandartsverzekering, is deze groep in tabel 3 buiten beschouwing gelaten. Voor volwassenen geldt dat bijna 30% van de aanvullend verzekerden kiest voor een pakket waarbij tandartskosten niet worden vergoed. Voor kinderen is dit percentage nog hoger, omdat tandartskosten voor een groot deel vanuit de basisverzekering worden vergoed. Tabel 3 Uitsplitsing aanvullend verzekerden (bron: Vektis, 2011) Aanvullende verzekering met daarin geen vergoeding voor tandarts Zowel aanvullende verzekering als tandartsverzekering Combinatiepakket met daarin ook vergoeding voor tandarts 18-min 43% 31% 26% 18-plus 28% 47% 25%

15 15 5Wie kiezen er voor een aanvullende verzekering? Uit onderzoek van Vektis blijkt dat het aandeel verzekerden met een aanvullende verzekering in verband staat met leeftijd en geslacht. Ook speelt het een rol of iemand veel verwachte zorgkosten heeft 2. In 2010 heeft ongeveer 87% van de bevolking een aanvullende verzekering. Vrouwen (88%) hebben vaker een aanvullende verzekering dan mannen (86%). Daarnaast is leeftijd een belangrijke factor, zoals te zien is in figuur 10. Kinderen tussen de tien en zestien jaar hebben relatief vaak een aanvullende verzekering. De vergoeding van orthodontie kan hier een rol spelen. Verder valt de daling bij achttien jaar op. Vanaf die leeftijd moeten jongeren een eigen zorgverzekering kiezen en zijn ze niet meer automatisch meeverzekerd bij hun ouders. Dit heeft invloed op de keuze voor een aanvullende verzekering: in de groep zestienjarigen heeft nog 90% een aanvullende verzekering, voor negentienjarigen is dit gedaald naar 81%. Het percentage is het laagst bij 25 en 26 jaar, dan heeft slechts 79% een aanvullende verzekering. Dit lage percentage wordt vooral veroorzaakt door mannen, want die hebben in deze leeftijdsperiode minder vaak een aanvullende verzekering dan vrouwen (75% tegen 84%). Het verschil tussen vrouwen en mannen blijft tot een jaar of zeventig zichtbaar, maar is het grootst tussen de 25 en 35 jaar. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat vrouwen een aanvullende verzekering voor de geboortezorg afsluiten. Het aantal mensen met een aanvullende verzekering is tussen de 66 en 82 jaar het hoogst met 91%. Figuur 10 Percentage personen met een aanvullende verzekering in 2010 uitgezet naar leeftijd, uitgesplitst voor mannen en vrouwen (bron: Vektis, 2011) 100% 95% 90% 85% 80% 75% Mannen Vrouwen Totaal (mannen en vrouwen) Gemiddelde 70% Voor de cijfers in dit hoofdstuk is gebruikgemaakt van het informatiesysteem BASIC van Vektis. De gegevens in deze database worden via een andere weg verzameld dan de inventarisatie verzekerdenmobiliteit. Om deze reden kunnen de genoemde percentages in dit hoofdstuk iets verschillen van percentages in voorgaande hoofdstukken.

16 16 Wie voeren een wijziging door in hun aanvullende pakketten? Iemand die in een jaar plotseling veel zorgkosten heeft, zal het jaar daarop eerder een aanvullende verzekering afsluiten. Omgekeerd zullen mensen met weinig zorgkosten hun aanvullende verzekering eerder opzeggen. Uit onderzoek van Vektis blijkt inderdaad een verband tussen de zorgkosten die iemand maakt en de beslissing om een wijziging door te voeren in het aanvullende pakket. Voor 2009 is bepaald hoeveel zorgkosten iemand heeft gemaakt vanuit de basisverzekering. Verzekerden die in 2009 wel een aanvullende verzekering hadden en in 2010 niet meer, hebben gemiddeld de laagste zorgkosten. Verzekerden die in 2009 geen aanvullende verzekering hadden en in 2010 wel, hebben gemiddeld de hoogste zorgkosten. Dit geldt het sterkst voor de leeftijdsgroepen 45 tot 65 jaar en 65-plussers. Wanneer mensen zonder een aanvullende verzekering in een jaar veel zorgkosten hebben, is de kans groter dat ze voor het jaar erop een aanvullende verzekering afsluiten. En andersom geldt dit ook: mensen met een aanvullende verzekering die weinig zorgkosten hebben, zeggen hun aanvullende verzekering eerder op. Tenslotte is er een verband tussen de keuze voor een aanvullende verzekering en de keuze voor een eigen risico. Van de mensen zonder aanvullende verzekering kiest ongeveer 8% voor een verhoging van het eigen risico binnen de basisverzekering. Voor de groep met een aanvullende verzekering is dit slechts 4%.

17 17 6Kosten aanvullende verzekeringen Zoals vermeld in hoofdstuk 4 kiest een groot gedeelte van de bevolking voor een aanvullende zorgverzekering (AV). Het gaat hierbij om verzekeringen waarbij zaken als tandheelkundige en paramedische zorg en alternatieve geneeswijzen zijn gedekt, dus met name zorg binnen de eerste lijn. In totaal werd in 2009 op deze wijze 3,5 miljard euro aan zorg vergoed. Figuur 11 Verdeling kosten aanvullende verzekeringen naar verstrekking in 2009 (bron: Vektis) 1,7% 4,7% 2,1% 6,7% 27,5% 9,6% 47,8% Tandheelkundige hulp Paramedische hulp Hulpmiddelen Hulp in buitenland Alternatieve geneeswijzen Farmaceutische hulp Overig Zoals in deze Zorgthermometer aangegeven neemt het aantal mensen met een aanvullende verzekering in de afgelopen jaren af. Het zorggebruik van de verzekerden met een aanvullende verzekering neemt echter (bijna) elk jaar toe. De ontwikkeling laat een forse toename zien van 12%. Met name de vergoeding voor de tandarts is in 2009 toegenomen. Tabel 4 Gemiddelde zorgkosten AV per aanvullend verzekerde in in euro s (bron: Vektis) Tandheelkundige hulp 83,96 90,75 93,84 112,78 Paramedische hulp 57,50 55,33 63,06 65,02 Hulpmiddelen 12,26 13,19 14,97 15,74 Hulp in buitenland 3,16 2,49 3,52 4,89 Alternatieve geneeswijzen 7,75 9,29 10,28 11,18 Farmaceutische hulp 5,05 5,07 2,68 3,90 Overig 24,61 34,92 22,32 22,58 Totaal 194,30 211,04 210,66 236,10

18 18 De basisverzekering en de aanvullende verzekering houden elkaar de afgelopen jaren als het ware in evenwicht, waardoor verzekerden bij pakketwijzigingen eenvoudig voor dezelfde zorg verzekerd blijven. Een ontwikkeling in 2008 was dat jongeren tussen de 18 en 21 jaar zich niet meer aanvullend voor tandartskosten hoefden te verzekeren, omdat deze kosten werden opgenomen binnen het basispakket (inmiddels per 2011 weer teruggedraaid). Dit zien we ook terug in het kostenoverzicht aanvullende verzekering 2008; de kosten van tandheelkundige hulp binnen de aanvullende verzekering worden in 2008 door deze maatregel beperkt. Een ander voorbeeld waarbij het pakket van de aanvullende verzekering de aanpassingen in het basispakket op de voet volgt is de anticonceptiepil, die in 2008 werd opgenomen in het basispakket. De kosten voor farmaceutische hulp binnen het aanvullend pakket daalden daardoor in Als de kostengegevens voor 2011 vanuit de aanvullende verzekering beschikbaar komen, is de verwachting dat de kosten voor deze verstrekkingen gaan stijgen omdat de pil voor vrouwen vanaf 21 jaar en de mondzorg vanaf 18 jaar niet meer vanuit de basisverzekering worden vergoed. De meeste verzekeraars hebben hierop gereageerd door de kosten hiervan onder te brengen in de aanvullende pakketten. Het aantal verzekerden met een aanvullende dekking is, ondanks een aantal beperkingen die zijn aangebracht in het basispakket, de laatste jaren afgenomen. Verzekerden kiezen er dus niet altijd meer voor om deze beperkingen te herverzekeren via een aanvullend pakket. De mensen die wel kiezen voor een aanvullende verzekering hebben vaak een hoger zorggebruik (zie ook hoofdstuk 5), waardoor de kosten binnen de aanvullende verzekeringen per verzekerde stijgen.

19 7Concentratie risicodragers De concentratie van risicodragers in een gebied wordt gemeten met behulp van de Herfindahl-Hirschman Index (HHI). Deze index wordt onder andere door de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) gebruikt om de mate van concurrentie te meten. 19 De mate van concentratie is als volgt: Matig als de index ligt tussen 0 en 0,18. In dit geval heeft geen van de risicodragers een substantiële marktmacht. Substantieel als de index ligt tussen 0,18 en 0,5. In dit geval is er een klein aantal zorgverzekeraars dat gezamenlijk het grootste deel van de markt in handen heeft. Oligopolistisch als de index groter is dan 0,5. In dit geval zal de grootste risicodrager weinig concurrentie hebben. Figuur 12 Concentratiegraad van de risicodragers per provincie in 2010 en 2011 (bron: Vektis, 2011) Friesland Zeeland Groningen Drenthe Limburg Noord-Brabant Overijssel Flevoland Gelderland Noord-Holland Utrecht Zuid-Holland ,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 In figuur 12 wordt de concentratiegraad getoond van de risicodragers per provincie in 2010 en De concentratie is het grootst in Friesland (HHI 0,42). Ook in Zeeland, Groningen, Drenthe, Limburg en Noord-Brabant is de mate van concentratie substantieel. In deze provincies is een klein aantal risicodragers dat gezamenlijk het grootste deel van de markt in handen heeft. De concentratie in de provincies is in 2011 wel wat afgenomen ten opzichte van 2010, met name in Groningen en Drenthe. De provincie met de meeste concurrentie is Zuid-Holland (HHI 0,08).

20 20 In gesprek met: Kenneth Schuit, directeur Commercie bij ONVZ Voor deze uitgave van de Zorgthermometer spraken wij met Kenneth Schuit, directeur Commercie bij ONVZ, over de ontwikkelingen van verzekerdenmobiliteit. ONVZ is al meer dan 75 jaar actief als zorgverzekeraar. Het aantal verzekerden bij ONVZ is in 2011 vrijwel gelijk gebleven. Ongeveer 5% van de verzekerden is vertrokken, wat op hetzelfde niveau ligt als het aantal nieuwkomers. Ontwikkeling ONVZ binnen de Zorgverzekeringswet Rondom de introductie van het nieuwe zorgstelsel in 2006 deed ONVZ een aantal portefeuilleovernames, waardoor het lastig is om iets te zeggen over de (portefeuille)ontwikkelingen naar aanleiding van de komst van het nieuwe zorgstelsel. Het aantal verzekerden bij ONVZ liet een sterke groei zien, maar dit was grotendeels terug te voeren op deze overnames. Bij de introductie van de basisverzekering heeft ONVZ een herindeling van haar aanvullende pakketten gemaakt. In de daaropvolgende jaren zijn de pakketten opnieuw aangepast naar de wijzigingen binnen de basisverzekering. Met de versobering van de dekking binnen de basisverzekering in 2011, heeft ONVZ opnieuw de dekkingen aangepast voor de verschillende aanvullende verzekeringen. In de jaren na de introductie van het nieuwe zorgstelsel heeft de zorgmarkt zich genormaliseerd, waardoor de premies voor aanvullende verzekeringen van ONVZ niet of nauwelijks meer zijn gestegen. Positie ONVZ in de markt Er zijn een aantal ontwikkelingen in de markt waar een zorgverzekeraar niet omheen kan. Dit geldt bijvoorbeeld voor de opkomst van de prijsvechters via internet, die dit jaar behoorlijk wat extra verzekerden hebben getrokken. ONVZ kiest er echter bewust voor om geen prijsvechter te zijn. Een andere belangrijke ontwikkeling is het grote aantal collectiviteiten bij de zorgverzekeraars: twee derde van de verzekerden is collectief verzekerd. Hoewel collectiviteiten zoals via Kruidvat en Marktplaats het meest in het oog springen, is het merendeel van de verzekerden collectief verzekerd via een werkgever. Dit is een belangrijke doelgroep waar ONVZ zich op richt. De wervingscampagne in het najaar In de najaarscampagne ligt de focus op het werven van nieuwe verzekerden, maar gedurende het hele jaar is er aandacht voor eigen verzekerden. Extra services zoals persoonlijk contact met de zorgconsulent, wachtlijstbemiddeling en keuzevrijheid van zorginstelling zijn aspecten waarop ONVZ meerwaarde biedt voor haar verzekerden. De tussenpersoon als distributiekanaal speelt daarbij voor ONVZ een belangrijke rol in de marktbewerking en bij de communicatie naar verzekerden. Waarom kiezen mensen voor ONVZ Binnen ONVZ wordt er veelvuldig onderzoek gedaan naar de beweegreden van verzekerden om voor een andere zorgverzekeraar te kiezen. ONVZ onderscheidt zich minder op prijs, maar meer op het gebied van dekking en service. Nieuwe verzekerden (en verzekerden die terugkeren) kiezen dus voor ONVZ vanwege de dekking en de service. Er zijn natuurlijk ook algemene tendensen waar te nemen, bijvoorbeeld dat jonge mensen eerder geneigd zijn om over te stappen dan ouderen. De grootste uitdaging in een campagne is om uit te leggen waar de kwaliteiten van de zorgverzekeraar liggen. Het grootste deel van de verzekerden komt immers weinig in aanraking met zijn zorgverzekeraar. Maar als er iets gebeurt moet alles natuurlijk wel goed geregeld zijn!

Zorgthermometer. Jaargang 16, april 2011

Zorgthermometer. Jaargang 16, april 2011 Zorgthermometer Jaargang 16, april 2011 Verzekerden in beweging 2011 2 Over Vektis gesproken Vektis, hét informatiecentrum voor de zorg. Vektis verzamelt en analyseert gegevens over de kosten en de kwaliteit

Nadere informatie

Zorgthermometer. Jaargang 20, april 2015

Zorgthermometer. Jaargang 20, april 2015 Zorgthermometer Jaargang 20, april 2015 Verzekerden in beeld 2015 Over Vektis gesproken Vektis, informatiecentrum voor de zorg. Vektis verzamelt en analyseert gegevens over de kosten en de kwaliteit van

Nadere informatie

Zorgthermometer. Jaargang 18, april 2013

Zorgthermometer. Jaargang 18, april 2013 Zorgthermometer Jaargang 18, april 2013 Verzekerden in beweging 2013 Over Vektis gesproken Vektis, informatiecentrum voor de zorg. Vektis verzamelt en analyseert gegevens over de kosten en de kwaliteit

Nadere informatie

Jaarcijfers 2012. Zorgverzekeraars en zorgfinanciering. Veranderingen in 2012. September 2012

Jaarcijfers 2012. Zorgverzekeraars en zorgfinanciering. Veranderingen in 2012. September 2012 September 2012 In het eerste gedeelte van dit artikel staat de ontwikkeling van het aantal zorgverzekeraars centraal. In het tweede deel wordt ingegaan op het financiële resultaat van de zorgverzekeraars

Nadere informatie

Figuur 1 aanbod concerns en zorgverzekeraars 2010 concern Naam zorgverzekeraar Totaal

Figuur 1 aanbod concerns en zorgverzekeraars 2010 concern Naam zorgverzekeraar Totaal Figuur 1 aanbod concerns en zorgverzekeraars 2010 concern Naam zorgverzekeraar UVIT IZA ZORGVERZEKERAAR NV IZZ ZORGVERZEKERAAR N.V. N.V. UNIVÉ ZORG NV ZORGVERZEKERAAR UMC TRIAS ZORGVERZEKERAAR NV VGZ ZORGVERZEKERAAR

Nadere informatie

Zorgthermometer 2010 Verzekerden in beweging. Jaargang 15, april 2010

Zorgthermometer 2010 Verzekerden in beweging. Jaargang 15, april 2010 Zorgthermometer 2010 Verzekerden in beweging Jaargang 15, april 2010 1 Over Vektis gesproken Centrum voor informatie en standaardisatie Vektis is dé dienstverlener op het gebied van data, informatie, gegevensuitwisseling

Nadere informatie

VERZEKERDENMOBILITEIT

VERZEKERDENMOBILITEIT VERZEKERDENMOBILITEIT EN KEUZEGEDRAG April 2008 Begin of einde van de rust? Marieke Smit Philip Mokveld Vektis Vektis is het informatiecentrum voor de zorgverzekeringsbranche en richt zich zowel op de

Nadere informatie

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Basisverzekering 2013

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Basisverzekering 2013 Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Basisverzekering 2013 MAATSCHAPPIJ PRODUCT VERGOEDING AANVULLENDE VOORWAARDEN Agis Basispolis 100%, max. 3 uren p.kjr., anders verwijzing nodig van huisarts,

Nadere informatie

Jaarcijfers 2013. Zorgverzekeraars en zorgfinanciering. Veranderingen in 2013. September 2013

Jaarcijfers 2013. Zorgverzekeraars en zorgfinanciering. Veranderingen in 2013. September 2013 September 2013 In het eerste gedeelte van dit artikel staat de ontwikkeling van het aantal zorgverzekeraars centraal. In het tweede deel wordt ingegaan op het financiële resultaat van de zorgverzekeraars

Nadere informatie

Zorgupdate Aan Tafel!

Zorgupdate Aan Tafel! Zorgupdate Aan Tafel! ONVZ Informatiebijeenkomsten Jean-Paul van Haarlem - oktober 2012 Ontwikkelingen in de zorgverzekeringsmarkt Mobiliteit 3 Ontwikkelingen in de zorgverzekeringsmarkt Premiestelling

Nadere informatie

Jaarcijfers 2015. Zorgverzekeraars en zorgfinanciering. Veranderingen in 2015. Augustus 2015

Jaarcijfers 2015. Zorgverzekeraars en zorgfinanciering. Veranderingen in 2015. Augustus 2015 Augustus 2015 In het eerste gedeelte van dit artikel staat de ontwikkeling van het aantal zorgverzekeraars centraal. In het tweede deel wordt ingegaan op het financiële resultaat van de zorgverzekeraars

Nadere informatie

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Basisverzekering 2014

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Basisverzekering 2014 Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Basisverzekering 2014 (inclusief DTD) Overzichten van zorgverzekeraars met polisinformatie zijn zorgvuldig samengesteld. Maar je kunt er geen rechten aan

Nadere informatie

Vergoedingen 2016 per verzekeraar Voor hoortoestellen, tinnitusinstrumenten en -maskeerders Bron: www.hoorwijzer.nl van Stichting Hoormij/NVVS

Vergoedingen 2016 per verzekeraar Voor hoortoestellen, tinnitusinstrumenten en -maskeerders Bron: www.hoorwijzer.nl van Stichting Hoormij/NVVS Vergoedingen 2016 per verzekeraar Voor, tinnitusinstrumenten en -maskeerders Bron: www.hoorwijzer.nl van Stichting Hoormij/NVVS LET OP! - Vanuit de basiszorgverzekering krijgt u als u 18 jaar of ouder

Nadere informatie

Figuur 1: ontwikkeling totaal aantal zorgverzekeraars medio het jaar (bron: Vektis)

Figuur 1: ontwikkeling totaal aantal zorgverzekeraars medio het jaar (bron: Vektis) Jaarcijfers 2010 Zorgverzekeraars en zorgfinanciering December 2010 In het eerste gedeelte van dit artikel staat de ontwikkeling van het aantal zorgverzekeraars in 2008, 2009 en 2010 centraal. In het tweede

Nadere informatie

Nederland Binnen EU/Verdragslanden Buiten EU/Verdragslanden Aevitae (ASR) Basisverzekering Natura. Neem contact op met de klantenservice van deze

Nederland Binnen EU/Verdragslanden Buiten EU/Verdragslanden Aevitae (ASR) Basisverzekering Natura. Neem contact op met de klantenservice van deze Dialyse op vakantie - vergoedingen Nederland Binnen EU/Verdragslanden Buiten EU/Verdragslanden Aevitae (ASR) Natura gemaximeerd tot 100% van gemiddelde e (ASR) Zorgverzekering Flexibel Agis Basispolis

Nadere informatie

Zorgthermometer. Jaargang 20, april 2015

Zorgthermometer. Jaargang 20, april 2015 Zorgthermometer Jaargang 20, april 2015 Verzekerden in beeld 2015 Over Vektis gesproken Vektis, informatiecentrum voor de zorg. Vektis verzamelt en analyseert gegevens over de kosten en de kwaliteit van

Nadere informatie

Verzekerdenmobiliteit en Keuzegedrag 2009

Verzekerdenmobiliteit en Keuzegedrag 2009 Verzekerdenmobiliteit en Keuzegedrag 2009 Er is rust op de zorgverzekeringsmarkt: 96,5% van de verzekerden blijft bij de huidige zorgverzekeraar en scherpt de polis aan Er is een stabiele mobiliteit van

Nadere informatie

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Basisverzekering 2014

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Basisverzekering 2014 Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Basisverzekering 2014 (inclusief DTD) MAATSCHAPPIJ PRODUCT VERGOEDING AANVULLENDE VOORWAARDEN Agis Basispolis 100%, max. 3 uren p.kjr. Agis Basispolis Basic

Nadere informatie

Rapport Telefonische Informatieverstrekking zorgverzekeraars

Rapport Telefonische Informatieverstrekking zorgverzekeraars Rapport Telefonische Informatieverstrekking zorgverzekeraars ONDERZOEK NAAR DE TELEFONISCHE INFORMATIEVERSTREKKING DOOR ZORGVERZEKERAARS TIJDENS DE OVERSTAPPERIODE december 016 Inhoud Inleiding 4 De scores

Nadere informatie

Zorgthermometer. Jaargang 17, april 2012

Zorgthermometer. Jaargang 17, april 2012 Zorgthermometer Jaargang 17, april 2012 Verzekerden in beweging 2012 2 Over Vektis gesproken Vektis, informatiecentrum voor de zorg. Vektis verzamelt en analyseert gegevens over de kosten en de kwaliteit

Nadere informatie

Zorgverzekeraar Polis (basis + aanvullend) Premie per maand Vergoeding voor hoortoestel. AnderZorg - - Geen aanvullende vergoedingen.

Zorgverzekeraar Polis (basis + aanvullend) Premie per maand Vergoeding voor hoortoestel. AnderZorg - - Geen aanvullende vergoedingen. Vergoedingen 2015 per verzekeraar Voor, tinnitusinstrumenten en -maskeerders Bron: www.hoorwijzer.nl van de Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden NVVS LET OP! - Vanuit de basiszorgverzekering krijgt

Nadere informatie

Verantwoording. In dit document wordt informatie gegeven over de vergelijking van zorgverzekeringen op Geld.nl.

Verantwoording. In dit document wordt informatie gegeven over de vergelijking van zorgverzekeringen op Geld.nl. Verantwoording Over Geld.nl Geld.nl gelooft dat je mensen in staat moet stellen om op een eenvoudige manier zelf de juiste financiële producten te kiezen. Mensen hebben over het algemeen een hekel aan

Nadere informatie

Verantwoording. Volledigheid Zorgvergelijker Geld.nl

Verantwoording. Volledigheid Zorgvergelijker Geld.nl Verantwoording Met de Zorgvergelijker 2015 van Geld.nl kun je op basis van je specifieke zorgwensen bepalen welke zorgverzekering de beste dekking voor de laagste premie biedt. Alle data aangaande de voorwaarden

Nadere informatie

Jaarcijfers 2014. Zorgverzekeraars en zorgfinanciering. Veranderingen in 2014. Augustus 2014

Jaarcijfers 2014. Zorgverzekeraars en zorgfinanciering. Veranderingen in 2014. Augustus 2014 Augustus 2014 In het eerste gedeelte van dit artikel staat de ontwikkeling van het aantal zorgverzekeraars centraal. In het tweede deel wordt ingegaan op het financiële resultaat van de zorgverzekeraars

Nadere informatie

Percentage wisselaars blijft gelijk. Premie net als in eerdere jaren de belangrijkste reden om te wisselen.

Percentage wisselaars blijft gelijk. Premie net als in eerdere jaren de belangrijkste reden om te wisselen. Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (A. Brabers, A. Verleun, R. Hoefman en J. de Jong, Percentage wisselaars blijft gelijk. Premie net als in eerdere jaren

Nadere informatie

Percentage overstappers afgenomen; Keuzevrijheid minstens zo belangrijk als premie

Percentage overstappers afgenomen; Keuzevrijheid minstens zo belangrijk als premie Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Margreet Reitsma-van Rooijen en Judith de Jong. Percentage overstappers afgenomen; Keuzevrijheid minstens zo belangrijk

Nadere informatie

8% wisselt van zorgverzekeraar. Deel verzekerden lijkt steeds vaker inhoudelijke overwegingen mee te nemen bij keuze zorgverzekering.

8% wisselt van zorgverzekeraar. Deel verzekerden lijkt steeds vaker inhoudelijke overwegingen mee te nemen bij keuze zorgverzekering. Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (W. van der Schors, A.E.M. Brabers, & J.D. de Jong. 8% wisselt van zorgverzekeraar. Deel verzekerden lijkt steeds vaker

Nadere informatie

ZORGVERZEKERINGEN 2014 * KOEPEL ACHMEA. premie per maand. compleet 40,00 per dag, maximaal 350,00 per jaar 10,95

ZORGVERZEKERINGEN 2014 * KOEPEL ACHMEA. premie per maand. compleet 40,00 per dag, maximaal 350,00 per jaar 10,95 1 ZORGVERZEKERINGEN 2014 * KOEPEL ACHMEA AGIS premie per maand compleet 40,00 per dag, maximaal 350,00 per jaar 10,95 comfort 40,00 per dag, maximaal 500,00 per jaar 32,50 comfortplus 40,00 per dag, maximaal

Nadere informatie

Zorgthermometer. Jaargang 17, april 2012

Zorgthermometer. Jaargang 17, april 2012 Zorgthermometer Jaargang 17, april 2012 Verzekerden in beweging 2012 2 Over Vektis gesproken Vektis, informatiecentrum voor de zorg. Vektis verzamelt en analyseert gegevens over de kosten en de kwaliteit

Nadere informatie

Jaarcijfers Zorgverzekeraars en zorgfinanciering. Veranderingen in Augustus 2017

Jaarcijfers Zorgverzekeraars en zorgfinanciering. Veranderingen in Augustus 2017 Augustus 2017 Vektis publiceert elk jaar de jaarcijfers over de zorgverzekeraars en de zorgfinanciering. In het eerste gedeelte van dit artikel staat de ontwikkeling van het aantal zorgverzekeraars centraal.

Nadere informatie

Vrije keuze van zorgaanbieders van belang bij het kiezen van een polis Margreet Reitsma-van Rooijen, Anne E.M. Brabers en Judith D.

Vrije keuze van zorgaanbieders van belang bij het kiezen van een polis Margreet Reitsma-van Rooijen, Anne E.M. Brabers en Judith D. Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Reitsma-van Rooijen, M., Brabers, A.E.M., Jong, J.D. de. Vrije keuze van zorgaanbieders van belang bij het kiezen van een

Nadere informatie

Verzekerd van vrije keuze.

Verzekerd van vrije keuze. Verzekerd van vrije keuze. Zorgdialoog: Kiezen en sturen op kwaliteit? 19 maart 2015 De krachten en machten in het zorgveld Rol van de zorgverzekeraar Ontwikkelingen (op het gebied van kwaliteit) Hoe verder

Nadere informatie

Jaarcijfers Zorgverzekeraars en zorgfinanciering. Zorgverzekeraars en verzekerden in Augustus 2016

Jaarcijfers Zorgverzekeraars en zorgfinanciering. Zorgverzekeraars en verzekerden in Augustus 2016 Augustus 2016 Vektis geeft elk jaar de jaarcijfers over de zorgverzekeraars en de zorgfinanciering. In dit artikel vindt u de informatie over 2016. In het eerste deel staat de ontwikkeling van het aantal

Nadere informatie

Vergoeding lidmaatschap Patiëntenvereniging 2011 Informatie van Kiesbeter.nl en polisvoorwaarden aanvullende verzekeringen

Vergoeding lidmaatschap Patiëntenvereniging 2011 Informatie van Kiesbeter.nl en polisvoorwaarden aanvullende verzekeringen Vergoeding lidmaatschap Patiëntenvereniging 2011 Informatie van Kiesbeter.nl en polisvoorwaarden aanvullende verzekeringen Product Lidmaatschap patiëntenvereniging Voorwaarden Agis Compleet max. 25,- per

Nadere informatie

BS&F Nieuwsbrief December e jaargang - nummer 7

BS&F Nieuwsbrief December e jaargang - nummer 7 BS&F Nieuwsbrief December 2009-7e jaargang - nummer 7 Recente ontwikkelingen rond de zorgverzekering 1. Inleiding Het is inmiddels een traditie dat we u aan het eind van het jaar een doorkijkje bieden

Nadere informatie

De meeste zorgverzekeraars vergoeden (een deel van) de consulten (alternatieve geneeswijzen).

De meeste zorgverzekeraars vergoeden (een deel van) de consulten (alternatieve geneeswijzen). De meeste zorgverzekeraars vergoeden (een deel van) de consulten (alternatieve geneeswijzen). Onderstaand treft u een overzicht met de meeste zorgverzekeraars (niet alle zorgverzekeraars die vergoeden

Nadere informatie

Vergoeding alternatieve geneeswijzen 2011

Vergoeding alternatieve geneeswijzen 2011 Vergoeding alternatieve geneeswijzen 2011 Aevitae Plus Pakket Top Pakket Vip Pakket Agis 50+ Actief Polis 75%, max. EUR 350,- p.jr. ComfortPluspolis Comfortpolis Compleetpolis Gezinnenpolis AnderZorg Jong

Nadere informatie

Vergoedingen chiropractie 2011

Vergoedingen chiropractie 2011 Vergoedingen chiropractie 2011 Zorgverzekeraar Aanvullend pakket Vergoeding AEGON Vervallen, zie ONVZ AGIS Compact (PROLIFE) Compleet 75% 300,00 Comfort 75% 450,00 Comfort plus 75% 600,00 50+ actief 75%

Nadere informatie

Zorgthermometer. Jaargang 21, april 2016

Zorgthermometer. Jaargang 21, april 2016 Zorgthermometer Jaargang 21, april 2016 Verzekerden in beeld 2016 Over Vektis gesproken Vektis, informatiecentrum voor de zorg. Vektis verzamelt en analyseert gegevens over de kosten en de kwaliteit van

Nadere informatie

Kwaliteitsonderzoek telefonische informatieverstrekking zorgverzekeraars

Kwaliteitsonderzoek telefonische informatieverstrekking zorgverzekeraars Kwaliteitsonderzoek telefonische informatieverstrekking zorgverzekeraars Rapportage TNS NIPO 11 december 15 Henrike Bijlstra, Rosan Spiers Aanleiding De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hecht er veel waarde

Nadere informatie

Vergoedingen 2017 per verzekeraar Voor hoortoestellen, tinnitusinstrumenten en -maskeerders Bron: van Stichting Hoormij/NVVS

Vergoedingen 2017 per verzekeraar Voor hoortoestellen, tinnitusinstrumenten en -maskeerders Bron:  van Stichting Hoormij/NVVS Vergoedingen 2017 per verzekeraar Voor, tinnitusinstrumenten en -maskeerders Bron: www.hoorwijzer.nl van Stichting Hoormij/NVVS LET OP! - Als u 18 jaar of ouder bent krijgt u vanuit de basiszorgverzekering,

Nadere informatie

overlegging van betalingsbewijs overlegging van betalingsbewijs

overlegging van betalingsbewijs overlegging van betalingsbewijs Vergoeding lidmaatschap Patiëntenvereniging 2011 Informatie van Kiesbeter.nl en polisvoorwaarden aanvullende verzekeringen Product Lidmaatschap patiëntenvereniging Voorwaarden Agis Compleet max. 25,- per

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen verzekeringsmaatschappijen in 2016

Overzicht vergoedingen verzekeringsmaatschappijen in 2016 pagina 1 / van 9 Attentie: de verzekerde kan bij twijfel over vergoeding contact met de verzekeringsmaatschappij opnemen Verzekerings- Pakketvorm Vergoeding per Vergoeding per Speciale opmerkingen Hieronder

Nadere informatie

Vergoeding Acnétherapie 2015

Vergoeding Acnétherapie 2015 Home Zorgverzekering Vergoedingen Acnétherapie Vergoeding Acnétherapie 2015 Acnétherapie is een therapie die is ontwikkeld om alle vormen van acné te bestrijden. Acnétherapie is niet opgenomen in de basisverzekering,

Nadere informatie

Bijna 8% wisselt van zorgverzekeraar. Premie is de belangrijkste reden om te wisselen.

Bijna 8% wisselt van zorgverzekeraar. Premie is de belangrijkste reden om te wisselen. Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Margreet Reitsma-van Rooijen, Anne Brabers & Judith de Jong. Bijna 8% wisselt van zorgverzekeraar. Premie is de belangrijkste

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen verzekeringsmaatschappijen in 2016

Overzicht vergoedingen verzekeringsmaatschappijen in 2016 pagina 1 / van 9 Attentie: de verzekerde kan bij twijfel over vergoeding contact met de verzekeringsmaatschappij opnemen Verzekerings- Pakketvorm Vergoeding per Vergoeding per Speciale opmerkingen Hieronder

Nadere informatie

Zorgthermometer. Jaargang 22, april 2017

Zorgthermometer. Jaargang 22, april 2017 Zorgthermometer Jaargang 22, april 2017 Verzekerden in beeld 2017 Over Vektis gesproken Vektis, informatiecentrum voor de zorg. Vektis verzamelt en analyseert gegevens over de kosten en de kwaliteit van

Nadere informatie

VERZEKERDENMOBILITEIT

VERZEKERDENMOBILITEIT VERZEKERDENMOBILITEIT EN KEUZEGEDRAG April 2007 Hoe staat het ervoor in 2007? Marieke Smit Philip Mokveld Vektis Vektis is het informatiecentrum voor de zorgverzekeringsbranche en richt zich zowel op de

Nadere informatie

Verzekerd van vrije keuze. Zorgdialoog: Kiezen en sturen op kwaliteit? 16 oktober 2014.

Verzekerd van vrije keuze. Zorgdialoog: Kiezen en sturen op kwaliteit? 16 oktober 2014. Verzekerd van vrije keuze. Zorgdialoog: Kiezen en sturen op kwaliteit? 16 oktober 2014. 1 De krachten en machten in het zorgveld Rol van de zorgverzekeraar Ontwikkelingen (op het gebied van kwaliteit)

Nadere informatie

Welkom. 10-11-2005 KZ (Pensioen) Adviesgroep 1

Welkom. 10-11-2005 KZ (Pensioen) Adviesgroep 1 Welkom 10-11-2005 KZ (Pensioen) Adviesgroep 1 4. Nieuwe zorgstelsel per 1-1-2006 Alle ingezetenen van Nederland komen in aanmerking voor het nieuwe zorgstelsel Alle ziekenfondsplichtige en particuliere

Nadere informatie

Het aantal zorgverzekeraars is in 2008 opnieuw afgenomen als gevolg van verdere vormen van samenwerking en integratie.

Het aantal zorgverzekeraars is in 2008 opnieuw afgenomen als gevolg van verdere vormen van samenwerking en integratie. Jaarcijfers 2009 Zorgverzekeraars en -financiering November 2009 In dit artikel staat de ontwikkeling van het aantal zorgverzekeraars, en de inkomsten en uitgaven van deze groep in 2007 en 2008 centraal.

Nadere informatie

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de aanvullende verzekering in 2013.

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de aanvullende verzekering in 2013. Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de aanvullende verzekering in 2013. Deze vergoedingen zijn aanvullend op de 3 uren die iedereen vergoed krijgt vanuit de basisverzekering. MAATSCHAPPIJ PRODUCT

Nadere informatie

Inhoud Acne- en huidbehandelingen... 6

Inhoud Acne- en huidbehandelingen... 6 Inhoud Acne- en huidbehandelingen... 6 Aevitae (VGZ)... 6 Agis... 6 Anderzorg... 6 Avéro Achmea... 7 Azivo... 7 CZ... 7 De Amersfoortse... 7 De Friesland... 8 De Goudse... 8 Delta Lloyd... 8 Ditzo... 8

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen verzekeringsmaatschappijen in 2015

Overzicht vergoedingen verzekeringsmaatschappijen in 2015 pagina 1 / van 9 Attentie: de verzekerde kan bij twijfel over vergoeding contact met de verzekeringsmaatschappij opnemen Verzekerings- Pakketvorm Vergoeding per Vergoeding per Speciale opmerkingen Hieronder

Nadere informatie

Achmea Koepelorganisatie Maatschappij AGB-code Achmea ABN-AMRO (part) 3311 Achmea Aevitae (Avéro Achmea) 8958 Achmea Aevitae (Avéro Achmea) 3329

Achmea Koepelorganisatie Maatschappij AGB-code Achmea ABN-AMRO (part) 3311 Achmea Aevitae (Avéro Achmea) 8958 Achmea Aevitae (Avéro Achmea) 3329 Achmea Achmea ABN-AMRO (part) 3311 Achmea Aevitae (Avéro Achmea) 8958 Achmea Aevitae (Avéro Achmea) 3329 Achmea Aon Consulting 8954 Achmea Avéro Achmea 3329 Achmea Avéro Achmea Zorgverzekeringen NV 454

Nadere informatie

Aevitae/ASR of Aevitae/VGZ Plus Pakket Max. 125,- per jaar. Agis. Anderzorg. Top Pakket Max. 250,- per jaar. Vip Pakket Max. 500,- per jaar.

Aevitae/ASR of Aevitae/VGZ Plus Pakket Max. 125,- per jaar. Agis. Anderzorg. Top Pakket Max. 250,- per jaar. Vip Pakket Max. 500,- per jaar. Vergoedingen 2013 1 Inhoudsopgave Aevitae 3 Agis 3 Anderzorg 3 Avéro Achmea 4 Azivo 4 AZVZ 4 CZ 5 CZdirect 6 De Amersfoortse 6 De Friesland 7 De Goudse 7 Delta Lloyd 8 Ditzo 9 DSW 9 DVZ 9 FBTO 10 Groene

Nadere informatie

Vergoedingen Mesologie 2017 Aan de vermeldingen op deze lijst kunnen geen rechten worden verleend

Vergoedingen Mesologie 2017 Aan de vermeldingen op deze lijst kunnen geen rechten worden verleend 1 Vergoedingen Mesologie 2017 Aan de vermeldingen op deze lijst kunnen geen rechten worden verleend Verzekeraars. Anderzorg onderdeel van Menzis Aevitae (ook soort tussenpersoon die voor VGZ, Avero en

Nadere informatie

MBOG overzicht Zorgverzekeraars

MBOG overzicht Zorgverzekeraars Aegon Zorgverzekering Zorgverz. Extra/Compleet (Artsen) Zorgverz. Optimaal (Artsen) Zorgverz. Top Zorgverz. Super Aevitae Agis Plus Pakket Top Pakket Vip Pakket Compactpolis Compleetpolis Comfortpolis

Nadere informatie

per jaar VMT lid Tot 440,- p/j

per jaar VMT lid Tot 440,- p/j Deze lijst is met uiterste zorg samengesteld. Desondanks kunnen er geen rechten aan ontleend worden en zijn wijzigingen voorbehouden vergoeding 2015 per Naam verzekering naam pakket bh behandelaar moet

Nadere informatie

Vergelijk. Tandartsverzekeringen 2014

Vergelijk. Tandartsverzekeringen 2014 Vergelijk Tandartsverzekeringen 2014 vergelijkmondzorg.nl Zie voor meer toelichting en de laatste updates onze website Deze vergelijking dient puur ter indicatie, voor u zijn mogelijk andere voorwaarden

Nadere informatie

VERGOEDINGEN CHIROPRACTIE 2013

VERGOEDINGEN CHIROPRACTIE 2013 VERGOEDINGEN CHIROPRACTIE 2013 GEEN EIGEN RISICO Voor chiropractie geldt géén verplicht eigen risico van 350 of een nog hoger vrijwillig eigen risico! Dit verplichte en vrijwillige eigen risico geldt namelijk

Nadere informatie

Percentage overstappers in 2005, 2006, 2007 en 2008 per leeftijdscategorie 4% 2% 4% 2%

Percentage overstappers in 2005, 2006, 2007 en 2008 per leeftijdscategorie 4% 2% 4% 2% Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Judith de Jong, Wisselen van zorgverzekeraar, NIVEL, 2008) worden gebruikt.u vindt dit factsheet en alle andere Aanvullende

Nadere informatie

Vip Pakket Max. 500,- per jaar, incl. reparatie of aanschaf vervaardigde steunzolen.

Vip Pakket Max. 500,- per jaar, incl. reparatie of aanschaf vervaardigde steunzolen. Vergoedingen 2014 1 Inhoudsopgave Aevitae VGZ 3 Agis 3 Anderzorg 3 Avéro Achmea 4 Azivo 4 AZVZ 4 CZ 5 CZdirect 5 De Amersfoortse 6 De Friesland 6 De Goudse 7 Delta Lloyd 7 Ditzo 8 DSW 8 Energiek 8 FBTO

Nadere informatie

niet-gecontracteerd: 80%, max. 12 behandelingen p.jr. (aanvulling op de hoofdverzekering)

niet-gecontracteerd: 80%, max. 12 behandelingen p.jr. (aanvulling op de hoofdverzekering) Aegon Zorgverzekering 2011 (OT en FT samen) wordt ONVZ Zorgverzekering Compleet Zorgverzekering Extra Zorgverzekering Optimaal 100% max. 35 behandelingen p.jr. (aanvulling op de hoofdverzekering) Zorgverzekering

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen van zorgverzekeraars 2016 Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend

Overzicht vergoedingen van zorgverzekeraars 2016 Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend Overzicht vergoedingen van zorgverzekeraars 2016 Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend Ik heb het zo goed mogelijk samengesteld, maar vraag het voor de zekerheid altijd even nu bij de betreffende

Nadere informatie

Avéro Achmea ROYAAL max. 25,- Wij vergoeden het lidmaatschap tot maximaal 25,- per lidmaatschap per kalenderjaar EXCELLENT 100% -

Avéro Achmea ROYAAL max. 25,- Wij vergoeden het lidmaatschap tot maximaal 25,- per lidmaatschap per kalenderjaar EXCELLENT 100% - Vergoeding lidmaatschap Patiëntenvereniging 2012 Informatie van Kiesbeter.nl en polisvoorwaarden aanvullende verzekeringen Product Lidmaatschap patiëntenvereniging Voorwaarden Agis Compleet max. 25,- per

Nadere informatie

Vergoedingen psychotherapie per 1 januari 2008

Vergoedingen psychotherapie per 1 januari 2008 Vergoedingen psychotherapie per 1 januari 2008 Aegon Zorgverzekering 100% (minus Optimaal polis: 100%, max. 500,- p.jr. (aanvulling op de hoofdverzekering) Top polis: 100%, max. 1.000,- p.jr. (aanvulling

Nadere informatie

De aanvullende tandzorgverzekering Samenvatting Bijna iedereen heeft een aanvullende verzekering Aanvullend verzekerd voor: 2006 2007

De aanvullende tandzorgverzekering Samenvatting Bijna iedereen heeft een aanvullende verzekering Aanvullend verzekerd voor: 2006 2007 Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Judith de Jong, Marloes Loermans, Marjan van der Maat, De aanvullende tandzorgverzekering, NIVEL, 2008) worden gebruikt.u

Nadere informatie

BS&F Nieuwsbrief December 2011-9e jaargang - nummer 3

BS&F Nieuwsbrief December 2011-9e jaargang - nummer 3 BS&F Nieuwsbrief December 2011-9e jaargang - nummer 3 Recente ontwikkelingen rond de zorgverzekering Ook dit jaar brengen wij kort voor de jaarwisseling een nieuwsbrief uit met daarin de recente ontwikkelingen

Nadere informatie

Deze lijst is met uiterste zorg samengesteld. Desondanks kunnen er geen rechten aan ontleend worden en zijn wijzigingen voorbehouden.

Deze lijst is met uiterste zorg samengesteld. Desondanks kunnen er geen rechten aan ontleend worden en zijn wijzigingen voorbehouden. Deze lijst is met uiterste zorg samengesteld. Desondanks kunnen er geen rechten aan ontleend worden en zijn wijzigingen voorbehouden. Naam verzekering naam pakket(ten) vergoeding 2013 behandelaar moet

Nadere informatie

Verzekeringsboekje 2011 bril- en contactlensvergoedingen

Verzekeringsboekje 2011 bril- en contactlensvergoedingen Verzekeringsboekje 2011 bril- en contactlensvergoedingen Teruggave zorgverzekering In de aanvullende verzekering bieden bijna alle zorgverzekeraars een vergoeding voor brillen en lenzen. Onterecht wordt

Nadere informatie

Aanvullende verzekering (AV) Vergoeding Vergoeding

Aanvullende verzekering (AV) Vergoeding Vergoeding Vergoedingen 2012 Zorgverzekeraar Aanvullende verzekering (AV) Vergoeding Vergoeding dieetadvies * Achmea-Zilveren Kruis 4 sterren 240,- Aegon per 01-01-2011 ONVZ Agis Zorgverzekering NV (incl: labels

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2016

Vergoedingenoverzicht 2016 Vergoedingenoverzicht 2016 Disclaimer Het overzicht van het vergoedingenbeleid van de zorgverzekeraars is met de grootst mogelijke zorg samengesteld door de NFG. De NFG stelt zich niet aansprakelijk voor

Nadere informatie

per jaar VMT lid Tot 440,- p/j

per jaar VMT lid Tot 440,- p/j Aevitae Vip 50 Lid zijn VMT maximaal 500,-p/j, daarboven: 70% tot 750,- Aevitae Top 50 Lid zijn VMT maximaal 400,-p/j Aevitae Plus 50 Lid zijn VMT maximaal 300,-p/j Agis Compactpolis 40 lid zijn VMT 350

Nadere informatie

VERGOEDINGEN CHIROPRACTIE 2016

VERGOEDINGEN CHIROPRACTIE 2016 VERGOEDINGEN CHIROPRACTIE 2016 Zorgverzekeraar Aanvullend pakket Vergoeding AEVITAE Plus 50 300 Top 50 400 Vip 1) 50 600 Supervip 50 750 Start 40 440 Extra 40 640 Royaal 40 16 consulten Excellent 40 20

Nadere informatie

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Aanvullende verzekering 2011

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Aanvullende verzekering 2011 disclaimer Onderstaand overzicht is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Maar de NVD kan niet garanderen dat de informatie geheel juist is. De cliënt kan er geen rechten aan ontlenen. Wij raden u aan

Nadere informatie

MBOG overzicht Zorgverzekeraars vergoedingen 2016

MBOG overzicht Zorgverzekeraars vergoedingen 2016 MBOG overzicht Zorgverzekeraars vergoedingen 2016 Aevitae/ASR Aevitae Basic Aevitae Plus 2016 Aevitae Top 2016 Aevitae Vip 2016 Aevitae/Avero Achmea Aevitae Basic Aevitae Plus 2016 Aevitae Top 2016 Aevitae

Nadere informatie

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Basisverzekering 2015

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Basisverzekering 2015 Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Basisverzekering 2015 MAATSCHAPPIJ PRODUCT VERGOEDING AANVULLENDE VOORWAARDEN Amersfoortse (de) BV Flexibel 100%, max. 3 Uitsluitend op verwijzing van huisarts,

Nadere informatie

zorgverzekeraar aanvullend pakket per consult per jaar opmerkingen

zorgverzekeraar aanvullend pakket per consult per jaar opmerkingen vergoedingen craniosacraal therapie 2013 zorgverzekeraar aanvullend pakket per consult per jaar opmerkingen AEVITAE (UVIT) Plus 50,- Top 50,- 400,- Vip 50,- 500,- Vip 50,- 500,- - / 750,- = 70% Supervip

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen OrthoManuele geneeskunde door zorgverzekeraars 2012. consulten. Top 50,- 400,- 50,- 750,- Compactpolis Geen vergoeding

Overzicht vergoedingen OrthoManuele geneeskunde door zorgverzekeraars 2012. consulten. Top 50,- 400,- 50,- 750,- Compactpolis Geen vergoeding Naam verzekeraar Achmea Pakketnaam (aanvullend) Onderdeel Maximaal aantal consulten Zie: Interpolis, Zilveren Kruis Achmea, FBTO, Avero Achmea, AGIS, OZF Achmea, DVZ Achmea Maximaal per consult/dag Maximaal

Nadere informatie

OVERZICHT VERGOEDINGEN IN AANVULLENDE VERZEKERINGEN IN 2015 VOOR ARTSEN VOOR INTEGRALE GENEESKUNDE. dagmaximum jaarmaximum zorgverzekeraar polis

OVERZICHT VERGOEDINGEN IN AANVULLENDE VERZEKERINGEN IN 2015 VOOR ARTSEN VOOR INTEGRALE GENEESKUNDE. dagmaximum jaarmaximum zorgverzekeraar polis OVERZICHT VERGOEDINGEN IN AANVULLENDE VERZEKERINGEN IN 2015 VOOR ARTSEN VOOR INTEGRALE GENEESKUNDE dagmaximum jaarmaximum zorgverzekeraar polis max. 25,- p. dag, max. 100,- p. jr. CZ Direct Budget max.

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2015

Vergoedingenoverzicht 2015 Vergoedingenoverzicht 2015 Disclaimer Het overzicht van het vergoedingenbeleid van de zorgverzekeraars is met de grootst mogelijke zorg samengesteld door de NFG. De NFG stelt zich niet aansprakelijk voor

Nadere informatie

Vergoedingen Mesologie 2015

Vergoedingen Mesologie 2015 Vergoedingen Mesologie 2015 Aan de vermeldingen op deze lijst kunnen geen rechten worden verleend. Wij raden u aan om deze richtlijn na te vragen bij uw verzekeraar. Elke verzekeringsmaatschappij bepaalt

Nadere informatie

max. 45 euro per consult, max. 750 euro per jaar max. 45 euro per consult, max euro per jaar

max. 45 euro per consult, max. 750 euro per jaar max. 45 euro per consult, max euro per jaar Vallen onder CZ: CZ Direct / OZ / Delta Lloyd / OHRA / Kruidvat / Lancyr / Politie Zorgpolis CZ Direct Extra max. 25 euro per consult, max. 200 euro per jaar max. 25 euro per consult, max. 300 euro per

Nadere informatie

Vergoedingen Oefentherapie Mensendieck en Cesar zorgverzekering 2016

Vergoedingen Oefentherapie Mensendieck en Cesar zorgverzekering 2016 pagina 1 van 19 Mijn Independer Klantenservice Over Independer Waar ben je naar op zoek? Zoeken Verzekeringen Bankproducten Gezondheidszorg Energie Nieuws & Meer Beter voor elkaar Vergoeding Oefentherapie

Nadere informatie

Vergoedingen Craniosacraal therapie 2017

Vergoedingen Craniosacraal therapie 2017 Vergoedingen Craniosacraal therapie 2017 Zorgverzekeraar Aanvullend Per Consult Per jaar pakket Aevitae VGZ Plus (VGZ) 50,- 300,- Top (VGZ) 50,- 400,- Vip (VGZ) 50,- 600,- Anderzorg Extra 80% 400,- Jong

Nadere informatie

MBOG overzicht Zorgverzekeraars

MBOG overzicht Zorgverzekeraars ABN AMRO ZorgBeter Instap ZorgBeter Uitgebreid ZorgBeter Compleet ZorgBeter Compleet extra 100% Aegon Zorgverzekering Zorgverz. Extra/Compleet (Artsen) Zorgverz. Optimaal (Artsen) Zorgverz. Top Zorgverz.

Nadere informatie

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Aanvullende verzekering 2012

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Aanvullende verzekering 2012 Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Aanvullende verzekering 2012 MAATSCHAPPIJ PRODUCT VERGOEDING AANVULLENDE VOORWAARDEN Agis 50-plus Actiefpolis Niet gedekt N.v.t. Agis Comfortpolis Niet gedekt

Nadere informatie

MBOG overzicht Zorgverzekeraars vergoedingen 2016

MBOG overzicht Zorgverzekeraars vergoedingen 2016 MBOG overzicht Zorgverzekeraars vergoedingen 2016 Aevitae/ASR Aevitae Basic Aevitae Plus 2016 Aevitae Top 2016 Aevitae Vip 2016 Aevitae/Avero Achmea Aevitae Basic Aevitae Plus 2016 Aevitae Top 2016 Aevitae

Nadere informatie

De aanvullende verzekering speelt een grotere rol bij het overstappen in 2012. Stijging van het aantal overstappers zet door.

De aanvullende verzekering speelt een grotere rol bij het overstappen in 2012. Stijging van het aantal overstappers zet door. Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Margreet Reitsma- van Rooijen, Anne Brabers en Judith de Jong. De aanvullende verzekering speelt een grotere rol bij het

Nadere informatie

100%, max. 9 behandelingen p.jr., vergoed tot een max. p. behandeling (aanvulling op de hoofdverzekering)

100%, max. 9 behandelingen p.jr., vergoed tot een max. p. behandeling (aanvulling op de hoofdverzekering) Aegon Zorgverzekering 2010 (OT en FT samen) Zorgverzekering Compleet Zorgverzekering Extra Zorgverzekering Optimaal 100% max. 35 behandelingen p.jr. (aanvulling op de hoofdverzekering) Zorgverzekering

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2017

Vergoedingenoverzicht 2017 Vergoedingenoverzicht 2017 Disclaimer Het overzicht van het enbeleid van de zorgverzekeraars voor haptotherapie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld door Praktijk Hapsis. Praktijk Hapsis stelt

Nadere informatie

DE KLEINTJES AAN KOP

DE KLEINTJES AAN KOP SERVICE ZORGVERZEKERAARS ZORGVERZEKERAARS BEOORDEELD DE KLEINTJES AAN KOP Jaarlijks vragen we zo n 10.000 panelleden wat ze van hun zorgverzekeraar vinden. Na vijf jaar is het tijd om de balans op te maken.

Nadere informatie

MBOG overzicht Zorgverzekeraars vergoedingen 2016

MBOG overzicht Zorgverzekeraars vergoedingen 2016 MBOG overzicht Zorgverzekeraars vergoedingen 2016 Aevitae/ASR Aevitae Basic Aevitae Plus 2016 Aevitae Top 2016 Aevitae Vip 2016 Aevitae/Avero Achmea Aevitae Basic Aevitae Plus 2016 Aevitae Top 2016 Aevitae

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen OrthoManuele geneeskunde door zorgverzekeraars 2009. consulten. Geen vergoeding. Alternatieve geneeswijzen 35,- 175,-

Overzicht vergoedingen OrthoManuele geneeskunde door zorgverzekeraars 2009. consulten. Geen vergoeding. Alternatieve geneeswijzen 35,- 175,- Naam verzekeraar Achmea (Zilverenkruis, Interpolis, Groene Land, DVZ, PWZ) Pakketnaam (aanvullend) Beter Af Plus Polis 1 ster Beter Af Plus Polis 2 sterren Beter Af Plus Polis 3 sterren Beter Af Plus Polis

Nadere informatie

Tarieven en vergoedingen Osteopathie 2013

Tarieven en vergoedingen Osteopathie 2013 Tarieven en vergoedingen Osteopathie 13 Consult Tarief Tijdsduur Consult 96,80 incl. 21% BTW 45-60 minuten U krijgt een factuur welke u kunt declareren voor een eventuele vergoeding door uw zorgverzekeraar.

Nadere informatie

Lijst 2014 van zorgverzekeraars die consulten van LVNG-therapeuten vergoeden.

Lijst 2014 van zorgverzekeraars die consulten van LVNG-therapeuten vergoeden. Lijst 2014 van zorgverzekeraars die consulten van LVNG-therapeuten vergoeden. Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend. Staat uw verzekeraar niet op de lijst, of twijfelt u, neem dan contact

Nadere informatie

Zorgpremie 2012. VERZEKERAAR BASISPREMIE ** Aanvullend ACUPUNCTUUR LIDMAATSCHAP OPMERKING AnderZorg 96.25 jong = 14,75

Zorgpremie 2012. VERZEKERAAR BASISPREMIE ** Aanvullend ACUPUNCTUUR LIDMAATSCHAP OPMERKING AnderZorg 96.25 jong = 14,75 AnderZorg 96.25 jong = 14,75 Anderzorg jong 80% tot maximaal 250 extra = 13,00 Extra 80% tot maximaal 400 Zekur 92.50 116,25 (incl. Basis) Extra Zorg 250,-** Max. 25,- per behandeling/consult DSW 102.50

Nadere informatie

VERGOEDINGEN CHIROPRACTIE 2014

VERGOEDINGEN CHIROPRACTIE 2014 VERGOEDINGEN CHIROPRACTIE 2014 GEEN EIGEN RISICO Voor chiropractie geldt géén verplicht eigen risico van 360 of een nog hoger vrijwillig eigen risico! Dit verplichte en vrijwillige eigen risico geldt namelijk

Nadere informatie

Vergoedingen Mesologie 2013

Vergoedingen Mesologie 2013 Verzekeraars Vergoeding Dekking Aegon = ONVZ Agis Zorgverzekeringen Compact zorg: geen vergoeding Compleet 40 per dag, max. 350 per Comfort 40 per dag, max. 500 per Comfort plus 40 per dag, max. 650 per

Nadere informatie