Aan de slag als Leiding! Wat je weten moet om als leiding aan de slag te gaan bij Scouting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aan de slag als Leiding! Wat je weten moet om als leiding aan de slag te gaan bij Scouting"

Transcriptie

1 Aan slag als Leiding! Wat je wet moet om als leiding aan slag te gaan bij Scouting Er wacht je e fantastische uitdaging! Je gaat aan slag als leiding bij Scouting. Misschi is Scouting helemaal nieuw voor je, misschi b je al e aantal jar jeugdlid geweest zet je nu e nieuwe stap. Hoe dan ook, in bei gevall is er veel dat je moet wet. Hoe zit Scouting precies in elkaar? Hoe maak je e te gek uitdagd programma? En waar kan je terecht als je vrag hebt? Om je op weg te help vind je in ze brochure informatie over e groot aantal onrwerp. Wil je meer uitgebreire informatie? Dan is het leidingkompas voor jouw speltak onmisbaar! Check ook Mijn Scouting, lsite, voor extra informatie over je speltak, het leiding zijn allerlei anre belangrijke onrwerp. Veel plezier succes als leiding! Laat je uitdag!

2 Laat je uitdag! S S Sam stapp we met veel plezier op wereld af, dat verbindt ons onrling. C o u t Co traditie zijn onze basis wet & belofte onze waar. outdoor staat voor avontuur, e ontkkingstocht in natuur. Uitdaging zoek we in alles om ons zo te ontwikkel tot zelfstandige scouts. Teamgevoel haalt het beste uit onszelf. Daarom zijn we trots op elkaar. Spel creativiteit help ons verschill talt van scouts te butt. Scoutingspel visie Scouting is veel meer dan activiteit in het bos of het park. Er zit e visie achter! De spelvisie SCOUTS geeft aan waar Scouting inhoulijk voor staat.

3 Scouting staat voor uitdaging Scouting is grootste jeugd- jongerorganisatie van Nerland. Jongs meisjes vanaf 5 jaar kunn lid worn van Scouting. In verschill leeftijdsgroep, speltakk, belev ze tot hun 21e allerlei avontur. Samwerk, avontuur, respect voor elkaar leefomgeving, zelfstandigheid ontwikkeling zijn belangrijke thema s binn Scouting. Naarmate jeugdl our worn, neemt begeleiding af zelfstandigheid toe. Tijns opkomst do kinr jonger bij Scouting verschill activiteit ler ze op ze manier, spelrwijs, allerlei vaardigh. De spelvisie geeft aan waar Scouting inhoulijk voor staat. Scouting biedt ier kind e veilige leerzame speelomgeving. Binn alle speltakk is het spel erop gericht scouts te help zich maximaal te ontwikkel tot actieve verantwoorlijke volwass. Op ze manier draagt Scouting bij aan e betere wereld. E wereld waarin ms zelfredzaam zijn zich nuttig mak in samleving. Scouting staat op voor iere! De meeste Scoutinggroep do hun activiteit op het land, maar er zijn ook groep die op het water of zelfs in lucht actief zijn. Ook zijn er speciale groep voor scouts met e beperking. Sommige groep bi meerre soort Scouting aan. Scouting staat op voor iere, ongeacht afkomst, geloof, ras of beperking. Speltakk E Scoutinggroep is opgebouwd uit verschill leeftijdsgroep, speltakk goemd. Er zijn er vijf: bevers (5-7 jaar), welp (7-11 jaar), scouts (11-15 jaar), explorers (15-18 jaar) roverscouts (18-21 jaar). Elke speltak heeft e eig programma, afgestemd op leeftijdsgroep. Deze afzonrlijke programma s vorm sam e geheel. Er zit e doorlop leerlijn in van bevers tot met roverscouts. Zo bouwt elke speltak voort op vorige speltak zijn er voor jeugdl steeds weer nieuwe ding te ontkk. De meeste speltakk kom één keer per week sam; dit heet e opkomst. Er zijn zowel speltakk met alle jongs, alle meisjes gemg speltakk. Feit cijfers Ruim Scoutinggroep in Nerland; l, waarvan jeugdl vrijwilligers die zich inzett voor Scouting; 75% van vrijwilligers is jonger dan 25 jaar; 25% van vrijwilligers is ook actief in anre maatschappelijke organisaties; 1 op 5 kinr in Nerland is lid van Scouting (geweest); Meer dan 40 miljo scouts wereldwijd, in meer dan 200 lann; Bij Scouting ler jonge vrijwilligers verantwoorlijkheid drag. Door het mak van programma s, samwerk persoonlijke ontwikkeling binn Scouting Acamy vergrot ze hun eig kans op arbeidsmarkt; Veel scouts blijv ook later actief maatschappelijk betrokk; Vaak adviser leerkracht, school- of huisarts voor kinr Scoutingactiviteit. Plezier gaat heel goed sam met structuur respect; Scouting fungeert ook als praktijkleerorganisatie voor ROCopleiding zoals sociaal pedagogisch werk sociaal cultureel werk midlbare scholier kunn bij Scouting hun maatschappelijke stage lop; Scouting in Nerland bestaat al meer dan 100 jaar!

4 Hoe our je wordt, hoe groter uitdaging! Bevers Kinr van 5 tot met 7 jaar worn bij Scouting bevers goemd. E groep bevers wordt e kolonie goemd. De kinr in ze speltak spel in het fantasiedorp Hotsjietonia. De bevers gaan met bewoners van dit dorp op avontuur. Net zoals Stuiter, die in themaverhal bijvoorbeeld op pad gaat met Bas Bos, Noa alle anre dorpsbewoners. Welp Jongs meisjes van 7 tot 11 jaar worn bij Scouting welp goemd. Ze spel sam in jungle, waar ze met Mowgli Shanti op pad gaan allerlei dier tegkom. Sam met ze dier belev welp spann avontur! E groep welp wordt e hor goemd. De hor is vervolgs weer opgeeld in kleine, vaste groepjes. Zo n groepje heet e nest ier nest draagt naam van e kleur. In elk nest krijg twee kinr wat meer verantwoorlijkh dan anre kinr. De welp die aan het hoofd staat, heet e gids, twee welp heet e helper. Scouts De scouts zijn mein jongs van 11 tot 15 jaar. E groep scouts heet e troep. Bij scouts gaat het vooral om het werk in ploeg; dit zijn subgroep waarin scouts binn troep zijn opgeeld. Elke ploeg heeft e ploegleir e assistt-ploegleir. Scouts ler van alles, niet alle van leiding, maar ook van oure kinr in troep. Explorers Explorers zijn jonger van 15 tot 18 jaar; e groep explorers wordt e afling goemd. Explorers verzinn organiser hun activiteit zelf organiser zelfs hun eig zomerkamp (expeditie). De begeleiding motiveert, inspireert onrsteunt explorers waar nodig, maar het meeste do ze zelf. Laat je uitdag! Roverscouts L van 18 tot 21 jaar zijn roverscouts; dit is laatste speltak die e jeugdlid kan doorlop. Roverscouts vorm sam e stam organiser zelf hun activiteit programma s. Begeleiding hebb ze niet meer, wel kunn ze hulp inschakel van e coach (21-23 jaar) of adviseur (23+). Ze formuler hun eig uitdaging mak aan het eind van hun roverscoutsperio e bewuste keuze om zich wel of niet in te zett als vrijwilliger voor Scouting. Plusscouts L our dan 21 die ge leidinggev of bestuurslid zijn, het plusscouts. Plusscouts zijn ge speltak met e eig spelaanbod. Het zijn oure l met e onrsteun rol binn groep zij help incinteel, bijvoorbeeld tijns activiteit of kamp. Stap in wonre wereld van bevers welp! Als je leidinggev wordt bij bevers of welp, stap je automatisch wonre wereld van het dorp Hotsjietonia of spann jungle van Shanti Mowgli binn ga je aan slag met dat thema. De thema s zijn e fantasiewereld waarin kinr kunn spel ler. Het prikkelt hun fantasie z orgt ervoor dat ze zich veel meer betrokk voel bij spell activiteit. Kinr ler van alles door het te do door ding na te do. Met het thema kun je ook op e speelse manier belangrijke norm waarn aanstipp.

5 De organisatie Scouting is e wereldwij organisatie. In bijna ier land vind je Scouting! In Nerland zijn er Scoutinggroep. Sam met e aantal groep bij jou uit buurt, vorm je e regio. In Nerland zijn er 46 Scoutingregio s. Alle regio s sam vorm Scouting Nerland; lanlijke organisatie waar je automatisch lid van bt. De groep De groep is plek waar het gebeurt: wekelijks spel kinr jonger het spel van Scouting bij e van Scoutinggroep. Bij organisatie van e Scoutinggroep komt veel kijk. De speltak Iere Scoutinggroep heeft meerre speltakk. Leidingteams runn ze speltakk. E leidingteam bestaat uit één teamleir overige leidinggevn van e speltak. De teamleir vervult e coördiner functie binn het team, vertegwoordigt het team naar buit toe zorgt sam met groepsbegeleir voor het goed functioner van het team. Vaak zijn er binn e leidingteam verschill roll, zo kan er iemand zijn voor EHBO, iemand die speltakkas op or houdt iemand die het contact met ours onrhoudt. De groepsraad Alle leidinggevn van groep vorm sam met het groepsbestuur, één roverscout, één our per leeftijdsgroep (t/m explorers) overige vrijwilligers van groep, groepsraad. De groepsraad is spil van elke Scoutinggroep. In groepsraad worn belangrijke besluit gom. Bijvoorbeeld over samwerking tuss speltakk, het organiser van groepsactiviteit het boem van leiding. Als leidinggev kun je er mek over het beleid van jouw Scoutinggroep als er e stemming is, kun je meestemm. Het groepsbestuur Scoutinggroep zijn georganiseerd als e veriging. Daarom hebb ze e eig bestuur. Het groepsbestuur bereidt het beleid van Scoutinggroep voor voert het uit. Zij wordt hierin gecontroleerd door groepsraad. Vaak is er naast het groepsbestuur e beheersstichting waar e apart stichtingsbestuur onr anre het clubhuis beheert. Anre vrijwilligers in groep Binn e groep zijn vaak veel vrijwilligers actief, zoals materiaalbeheerr e webmaster. Ms die je vaker teg komt zijn groepsbegeleir praktijkbegeleir. De groepsbegeleir onrsteunt teams van verschill speltakk, lost problem binn het leidingteam op, geeft onrsteuning met betrekking tot het programma-aanbod begeleidt nieuwe leidinggevn. De praktijkbegeleir is er om sam met leidinggevn te kijk naar hun persoonlijke ontwikkeling training binn Scouting Acamy De regio Scoutinggroep uit zelf streek vorm sam e regio. De meerwaar van regio s is bijvoorbeeld dat je gezamlijk grote evemt kunt organiser. Ook kunn groep uit zelf regio gebruikmak van elkaars material, voorziing ervaring. De regio organiseert daarnaast training (Scouting Acamy). Afgevaardign van groepsraad van groep uit regio, prat mee in regioraad. De regio s vertegwoordig vervolgs hun regio twee keer per jaar in lanlijke raad; lanlijke lvergaring. E aantal regio s heeft e steunpunt, e samwerking van verschill regio s waarin beroepskracht vrijwilligers sam het beleid uitvoer voor hun regio s. Lanlijke organisatie Het beleid van Scouting Nerland wordt vastgesteld in lanlijke raad, het hoogste orgaan van Scouting Nerland. In ze lanlijke lvergaring zijn alle regio s het waterwerk vertegwoordigd. De dagelijkse leiding van lanlijke raad ligt bij het lanlijk bestuur, dat wordt bijgestaan door directie van het lanlijk servicectrum. Het lanlijk servicectrum in Leusn voert sam met lanlijk vrijwilligers het beleid besluit van lanlijke raad uit. Ook onrhoudt het servicectrum contact met overheid anre organisaties het onrsteunt lanlijke lactiviteit, teams regio s. Ook zak als het Scouting worn verzorgd vanuit het lanlijk servicectrum. Het avontuur ligt voor het oprap.

6 Wat is dat eiglijk, leiding gev? Je bt nu net leidinggev of je wilt leidinggev worn bij je groep. Maar wat betekt het eiglijk om leiding te zijn? Boval bied je kinr jonger e fantastische vrijetijdsbesteding waarin ze hun grz verlegg. Het belangrijkste wat je daarbij als leidinggev doet, is het zorg voor juiste omstandigh waarin jeugdl optimaal hun spel kunn spel. Dit doe je natuurlijk niet alle, maar gezamlijk als leidingteam. Let op volg aandachtspunt: Zorg voor e goe sfeer, in het leidingteam in groep kinr. Sam mak, voorberein uitvoer van programma s waarmee kwalitatieve activiteit aan jeugdl gebon worn. Contact houn met ours/verzorgers. Hoewel één leidinggev verantwoorlijk kan zijn voor het verzorg van schriftelijke communicatie met ours, b je met het hele leidingteam verantwoorlijk voor e goed contact met ours. Doe dit bijvoorbeeld door voor na opkomst e praatje te mak met ours die kinr kom brg of hal. Elkaar uitdag om e nog beter leidingteam te worn, in samwerking met praktijkbegeleir. Regelmatig overleg houn met het team. Samwerk met leiding van anre speltakk in groep. Ontvang begelein van nieuwe leidinggevn. Met elkaar het lokaal material in or houn. Duilijke taakverling mak rondom administratieve financiële tak. Ontwikkel jezelf met Scouting Acamy Als je aan slag gaat als leidinggev is het handig als je over e aantal vaardigh (competties) beschikt. Het opleidingsprogramma Scouting Acamy helpt je die competties te ontwikkel. Scouting Acamy gaat er vanuit dat je al heel veel kan, zodat je alle nog datge hoeft te ler waar je zelf behoefte aan hebt. En wat je vervolgs binn Scouting leert, komt ook buit Scouting, op school of op je werk, weer van pas! Sam met praktijkbegeleir in je groep kun je bekijk hoe je jezelf verr gaat ontwikkel. Basisniveau om aan slag te gaan Als je je als nieuwe leidinggev hebt aangemeld, bekijkt groepsbegeleir of je aan e aantal eis voldoet om als leidinggev binn Scouting aan slag te kunn gaan. Deze eis zijn: Je onrschrijft doelstelling huishoulijk reglemt van Scouting Nerland. Je beschikt over e voor functie geldige Verklaring Omtrt Gedrag. Je onrschrijft gedragsco van Scouting Nerland. Je bt bereid tot ontwikkeling van voor functie (in ze speltak) geln competties. Als je hieraan voldoet, kun je door groepsraad boemd worn als leidinggev basisniveau. Heb je vrag over het basisniveau of wil je je verr ontwikkel tot gekwalificeerd leidinggev? Ga dan in gesprek met praktijkbegeleir van je groep bekijk wat je daarvoor nog moet kn kunn. De kwalificatiekaart van jouw functie - leidinggev - helpt je om te zi wat je al kan op welke gebi je je nog kunt ontwikkel. Het ontwikkel binn Scouting Acamy kan op verschill manier: bij je eig groep in praktijk, via e training of workshop, door zelfstudie of zelfs buit Scouting. Vaardigh in je leidingteam Leiding gev bij Scouting doe je als team. Iere in je team is wel ergs goed in. Kijk daarom ook es naar verschill competties binn je leidingteam. De teamprofiel van Scouting Acamy kunn je daarbij help. Als je weet waar kracht van je team ligg maakt dat het leiding gev niet alle makkelijker maar ook leuker! Je kunt namelijk veel van elkaar ler. De praktijkbegeleir kan je hierbij help. Wil je meer wet over Scouting Acamy bijvoorbeeld e blik werp op kwalificatiekaart van jouw functie? Kijk dan op

7 E programma voor je speltak Hoe maak je e goed leuk programma? Bij het mak van e programma voor je speltak komt heel wat kijk. Als leidinggev kun je het Beverkompas, Welpkompas of Scoutskompas raadpleg, als begeleir van explorers roverscouts gids voor die speltakk. In ze boek staan praktische handvatt voor jou als leidinggev. Je vindt er bijvoorbeeld informatie over spelvisie SCOUTS, acht activiteitgebi doorlop leerlijn. Ook kun je in boek lez over hoe je e thema kunt inzett tijns opkomst, over ceremonieën van speltak, hoe je e goed programma op kunt stell, over je rol als leidinggev hoe je om kunt gaan met moeilijke situaties. Om je als nieuwe leidinggev alvast e klein stukje op weg te help, wordt hieronr e aantal van ze onrwerp kort beschrev. Programmer Programmeercyclus Om e goed programma in elkaar te zett, maak je gebruik van zev stapp van programmeercyclus: Activiteitgebi Variatie in het aanbod van activiteit is één van unieke kmerk van Scouting. Dit doe je door gebruik te mak van acht activiteitgebi: Uitdag Scoutingtechniek, Expressie, Sport & Spel, Buitlev, Intiteit, Samleving, Internationaal Veilig & Gezond. E activiteitgebied is e verzameling van activiteit die qua onrwerp bij elkaar hor. Veilig scout Plezier veiligheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonn. Ongelukk zijn nooit honrd proct te voorkom. Op school niet, thuis niet ook bij Scouting niet. Als leidinggev heb je taak om alert te blijv, risico s goed in te schatt aquaat te hanl als dat nodig is. Om je te help bij het veilig organiser van activiteit, heeft Scouting Nerland veiligheidsblan uitgegev. Deze kun je downloan op website Hier vind je ook meer informatie over veiligheid op rond het water. E veilige omgeving gaat niet alle om fysieke veiligheid, maar ook om sociale veiligheid. Hierbij gaat het over het creër van e omgeving waarin het oké is om jezelf te zijn waar integriteit gerespecteerd wordt. Wat kan wel niet in omgang met jeugdl? Ook over dit, soms moeilijk bespreekbare, onrwerp kun je meer informatie tips vinn op website van Scouting Nerland. Laat je uitdag!

8 Speluitleg Het uitlegg van e spel is e belangrijk momt in je programma. De uitleg bepaalt immers voor e groot el hoe activiteit verloopt. De volg stapp help je e activiteit goed uit te legg. Kijk eerst es mee hoe e meer ervar leidinggev e activiteit uitlegt probeer daarna zelf e activiteit uit te legg. 1. Deel groepjes in 2. Stel jeugdl zo op dat ze na uitleg mete kunn beginn 3. Leg het doel opzet van het spel uit 4. Leg spelregels uit 5. Start het spel 6. Afronn Op in kompass vind je meer informatie tips voor e goe speluitleg. Kamp Het kamp is voor veel scouts het hoogtepunt van het jaar. De meeste Scoutinggroep hebb weekd- zomerkamp. De bevers beginn met e nachtje loger in het eig clubhuis. Welp gaan wel es e weekdje op kamp in het eig clubhuis in zomer gaan ze e aantal dag tot e week op kamp in e anr clubhuis of e kampeerboerrij. Scouts gaan e paar keer per jaar e weekdje weg op zomerkamp. Scouts kamper in principe in tt, maar voor weekn wordt ook wel uitgewek naar e gebouw. Waterscouts gaan vaak op kamp op rondom het water. Het var naar kamplocatie hoort daar natuurlijk bij. Bij ier kamp komt nodige voorbereiding kijk, die je als leidingteam sam oppakt. In kompass vind je meer informatie over dit onrwerp. Begelein van kinr Als leidinggev maak je knis met jeugdl van verschill leeftijn, met allemaal e eig karakter. Hartstikke leuk, maar het kan soms ook wel lastig zijn. Het is dan goed om knis te hebb over algeme ontwikkeling van kinr. Als je weet wat kinr op lichamelijk, emotioneel, sociaal, moreel cognitief gebied bezighoudt, is het vaak makkelijker om daar als leidinggev op in te spel. In kompass staat informatie over algeme ontwikkeling van betreff leeftijdsgroep. Je vindt hierin tal van tips over hoe je kunt omgaan met je jeugdl het beste uit ze naar bov kunt hal. Ook vind je hierin informatie over kinr die net iets meer aandacht nodig hebb. Bijvoorbeeld doordat ze e gedragsprobleem, lichamelijke beperking of ontwikkelingsachterstand hebb. Meer wet? Meer wet over programmer, speluitleg het begelein van kinr? Het Beverkompas, Welpkompas Scoutskompas staan boorvol praktische tips, ieën achtergrondinformatie. Voor explorers roverscouts zijn er Explorergids Roverscoutsgids met handige tips informatie voor zowel jeugdl als begeleirs. Bestel het kompas of gids van jouw speltak snel op Laat je uitdag!

9 Praktische informatie Ours Het omgaan met ours is heel belangrijk. Ours zijn er in alle soort mat. Er zijn ours die orm betrokk zijn altijd klaar staan om je groep te help, maar ook ours die je bijna nooit spreekt of ziet. Eén ding hebb alle ours geme. Het zijn ms die je elke week hun kind toe vertrouw. De ours hebb er vertrouw in dat je e goed, veilig leuk programma zult mak. Het is belangrijk dat ours of verzorgers goed op hoogte zijn van alles wat met speltak te mak heeft. Dat kan op allerlei manier, zoals regelmatig e met e update, ouravonn of briev. De gemakkelijkste manier om ours van kinr te sprek is voor of na opkomst, als ze hun kinr kom brg of hal. Geef ours kans om je aan te sprek. Ga bijvoorbeeld niet mete fanatiek opruim, maar blijf rustig wacht tot alle kinr opgehaald zijn. Of begin zelf e praatje. Probeer op alle vrag van ours zo eerlijk mogelijk antwoord te gev. En anrsom: als je iets wilt wet over e kind, of ergs mee zit, dan is dat e goed momt om dat informeel te vrag. Als er grotere problem zijn, zou je kunn vrag of je e keer bij ours op bezoek mag kom. Scoutfit Als leidinggev draag je e Scoutfit. Als groep kun je kiez uit e blouse, Scoutfit T-shirt of Scoutfit trui. Sam met je das e donkerblauwe broek is dit Scoutingkleding. Hieronr kun je zi hoe blouse er voor vrijwilligers uit ziet. Ook zie je welke teks je waar moet bevestig. De ScoutSHop De Scoutfit heel veel anre nuttige leuke Scouting- outdoorproduct vind je bij ScoutShop; winkel van Scouting Nerland. Naast e webshop zijn er, verspreid over het land, ook fysieke winkels waar je terecht kunt. De webshop adress van winkels vind je op

10 Laat je uitdag! Je lidmaatschap van Scouting Als je aan slag gaat als leiding wordt je lid van je Scoutinggroep. Daar organiseer draai je wekelijks je opkomst organiseer je sam met anre vrijwilligers activiteit kamp. Daarnaast b je ook lid van Scouting Nerland. Je krijgt vier keer per jaar het Scouting Magazine met daarin nieuwtjes, tips informatie over je speltak. In Scouts Online kun je je Scoutcard downloan. Dit is digitale lidmaatschapskaart van Scouting Nerland waarmee je korting krijgt bij ScoutShop diverse kampeerterrein in binn- buitland. Als lid van Scouting Nerland weet je je gesteund door e grote lanlijke veriging die gezamlijke belang behartigt. Zo zijn we sterker dan alle Scoutinggroep afzonrlijk. Ook kun je als lid elnem aan lanlijke internationale Scoutingevemt, ontvang je het tweewekelijkse kun je putt uit heel veel achtergrondinformatie op Mijn Scouting (www.scouting.nl). Je bt daarnaast verzekerd voor aansprakelijkheid ongevall er staan specialistteams voor je klaar in zowel goe als moeilijke tijn. Mijn Scouting Op vind je alle informatie die voor jou als vrijwilliger bij Scouting van belang is. Naast veel achtergrondinformatie vind je hier ook leuke afbeelding downloads van verschill spelthema s. Scouts Online Scouts Online is het online l- evemtregistratiesysteem van Scouting Nerland. In Scouts Online vind je je eig gegevs die van je groep terug. Je kunt Scouts Online bijvoorbeeld gebruik om e llijst van je speltak te mak, maar voor inschrijving voor e kamp of uitje. Je kunt je, als leidinggev, inschrijv voor activiteit training Scouts Online heeft nog veel meer functies die je als groep kunt gebruik. Op Mijn Scouting vind je diverse handleiding over Scouts Online het gebruik daarvan. Verzekering Als lid van Scouting Nerland b je verzekerd voor aansprakelijkheid ongevall. Via Scouting Nerland kun je goedkope verzekering afsluit voor reiz bagage, rechtsbijstand het clubhuis. Ga je op kamp, check dan binn je groep of alles goed verzekerd is, of dat je dat als speltak zelf nog moet regel. Calamiteit E ongeluk zit in e klein hoekje. Er kan bij je Scoutinggroep e ongeluk gebeur tijns e opkomst, maar ook kan e lid zelf betrokk zijn bij bijvoorbeeld e ongeluk. Gebeurt er in je speltak iets, dan sta je als leiding altijd klaar voor eerste hulp (EHBO). Het kan gebeur dat er zich e calamiteit voordoet binn je groep, waarbij het nodig is om direct actie te onrnem. Voorbeeln hiervan zijn e ongeval met letsel, of e sterfgeval. Maar ook brand in je Scoutinggebouw, ongewst gedrag of kinrmishanling kunn voorkom. Voor dring situaties kun je 24 uur per dag contact opnem met Scouting Nerland via het telefoonnummer Specialistteams staan klaar om je te help in jouw specifieke situatie. Op Mijn Scouting vind je informatie over veiligheid, regelgeving, prevtie wat je kunt of moet do bij verschill calamiteit.

11 Hulplijn! Er is vast zeker nog veel meer dat je wilt wet over Scouting, je rol als leidinggev alles wat daarbij komt kijk. Waar kun je terecht? Je meleiding Voor grote kleine vrag, ervaring goe raad kun je uiteraard in eerste plaats terecht bij je meleiding. Schroom niet om te vrag om tips of feedback, op die manier werk je sam aan e nog beter leidingteam! De groepsbegeleir De groepsbegeleir is er om je wegwijs te mak binn groep om sam met jou je leidingteam te evaluer waar nodig te verbeter. De praktijkbegeleir In e aantal gevall is het handig of juist nodig om jezelf bij te spijker voor één of meerre onrwerp binn Scouting Acamy. Dat kan op allerlei manier wat je al geleerd hebt of kt vanuit je opleiding of werk, hoef je niet opnieuw te ler. Sam met praktijkbegeleir in je groep evtueel praktijkcoach uit je regio, stippel je sam uit wat je nog wilt ler hoe je dat het beste kunt do. L ours De iale barometer om te wet of je goed bezig bt, zijn l. Houd in gat of ze regelmatig kom luister naar hun reacties na e activiteit. Zoek uit wat ze graag will do ga daarmee aan slag. Zorg voor betrokk ours, die je op hun beurt ook weer kunn voorzi van nuttige feedback. Kompass Als leidinggev vind je in het Kompas van jouw speltak allerlei praktische handvatt om e uitdagd Scoutingprogramma op te stell te organiser. Het inspireert helpt je bij invulling van opkomst. De informatie in het Kompas geeft je richting als leidinggev. Zo lees je hoe je kunt omgaan met l in moeilijke situaties wordt er uitgebreid ingegaan op hoe je thematiek van betreff speltak kunt inzett tijns je opkomst. Het programma van je speltak heeft e goe aansluiting bij volg speltak. Zo verlat jeugdl na e aantal jaar je speltak om wereld verr te ontkk. In Kompass worn al ze onrwerp uitgebreid behanld voorzi van praktische voorbeeln die je direct kunt toepass in Scoutingpraktijk! Voor explorers roverscouts zijn er Explorergids Roverscoutsgids, interessant voor begeleirs én scouts! De Kompass zijn te koop bij ScoutShop: nieuwe verhal nwoners t dorp tonia welp BEVEpRas Kompas Met tips voor leu ke gev arieerd activit eit ron e dom ver Jungle hal uit -avont ur van Shanti & Mowg li Zove Als welpleiding vind je in dit boek praktische handva tt om uitdagd Scoutingprogra e mma op te stell te organis er. Het inspireert Ko m helpt je bij invulling van welpo pkomst. De informati e in dit kompas geeft je richting als leidinggev. Zo lees je hoe je kunt omgaan met welp in moeilijke situaties wordt er uitgebreid ingegaan op hoe je inzett tijns je opkomst thematiek van jungle kunt. Het themaverhaal heeft e goe aansluiting met volg speltak. Zo verlat Mowgli Shanti na e aantal jaar jungle om wereld verr te ontkk. Het spelaanbod van Scouting heeft voor elke leeftijdsgroep zelf basis, namelijk spelvisie SCOUTS het werk met acht verschill activiteitgebi. Ook zit er e opbouw in het spelaanb od van bevers tot met roverscouts. In het Welpkompas worn al ze onrwe rp uitgebreid behanld voorzi van praktische voorbeel n die je direct kunt toepasse n in Scoutingpraktijk. d ectrum Scouting Nerlan 0 AE Leusn, , Leidinggev Femke Timmermans eitge bi in el plek jungl e k, In jungle l vind activiteit je acht opneemt verschill die qua in je programma, onrwerp activiteitgeb bij zorg D SpelviSie over het thema van welp: Het jungleverhaal let zich perfect voor leeftijdsgroep van welp. Kinr tuss zev elf jaar kunn steeds beter zelf standig spel, maar ze beginn ook steeds meer in groepjes sam te werk. Ze do bosspell met elkaar kunn gezamlijk iets kok. Het jungleverhaal spreekt voor kinr erg tot verbeelding. De hoofdfigur zijn herk baar aansprekd. Voor leidinggevn is het jungleverhaal e perfecte inspiratiebron e kapstok om e gevarieerd spel programma te mak. activit acht gebi Ontk acht activitei gebie t n! oor i. je voor elkaar pass. In elk bi verschill veel variatie gebied Als je programma, om doe je gebi activiteitge in je opkomst. beurt verschil rs. op te Je kunt do welp afwisseld nem ook onrl ervoor in kiez steeds iets je lat e activiteitgeb in e om verschill an zijn opkomst van e activiteit van e ied het activiteitgeb te verwerk, heel kan natuurlijk startpunt activiteitgeb programma. ied maar toneelstukje i je kunt ook E behor.tot meerre 1 voorbeeld over De onveilige Zo valt tot Expressie vlakte Khaali situaties e Jagah (Sport Veilig Op bij & Spel) grote & Gezond. welp op vlakte 3 spell, verschill spel Wolvhol rspell, (Veilig team sport, spell. & gezelschapsspe post In het Gezond) waarop Organiseer welp p overwolvhol verbrek. ll allerlei e recordmiddag veiligheid,ler omgaan records Maak ga in het je eig prober kok, wel Kruis, of snorkel naastgeleg met boer hygiëne, te elkaar. brandweer e informatieve EHBO met Nodig water golfbaan of het Ro welp. zwemm 2 het zwemm Nishaani workshop. politie uit voor pepernot, (Uitdag Oef met plaats e keer voor Hier versier e zwemvest, ours. vall Scoutingtechnie pizza s Kinrtelefoon e techniekactiviteit bak of maak k) Besteed welke kaart rondom aandacht hapjes onr, of laat verkeersregels zoals welp aan bij Veilig zeil.kompas, 9 hakk, routetechniek & Gezond ze kn. vertell veiligheid. stok, welp Bij verlat zijn Co traditie draait, pionier Kortom: bijvoorbeeld allerlei wet e grote vuurplaats alles plek in het spel in. onze basis, om voeding vuurtechniek knis Ook is het e 4 taak van welp laat onze waar: Talaab beloftehor goed mak je om voor natuur (Buitlev jungle primitief zorg. met poel kun kok. te je met Bij ) h. eromhe Talaab bi Het water ctraal. doe Maak zelf poel staat Scouting heeft spelregels, allerlei katapult erdie mogelijk natuur ezijn opgo viteit Dk bij zelf fakkels m in Scoutingwet wedstrijdje met belofte. rondom Buitlev De tekst in in elkaar e fakkeltocht. welp van wet belofte het belev aan natuur, we zijn passd voor houdmee of knutsel alle acti Uitdaging plantzoekzoals dit het elke speltak leeftijd Verstop met te zo einddoel ons die om overlev survival, daarbij hoort. zijn in alles het weer. dier, laat e Als scout kies je van e schat all milieu, tot zelf welp voor knis er vrijwillig slag met Ga tijns maakontwikkel je natuurbeheervan binn buit soep om scouts: Scouting aan kok kompastocht standige het lev e dierspor ze regels op te houn. Onr of in opkomstleidinggev Co vall ook ceremo e houtvuur. van. aan maak sloot. Of Mno niën, zoals het installer, Doe zoek Waal: e wedstrijdje het overvlieg afval er gipsafdrukk naar van e naar Het is voor welp uit De spelvisie anre speltak is e prakti natuur kunnwie e belangrijk oping sluiting ontkk. Net alsbepaal om tekan het meeste sche vertaling van van e opkomst. verzamel met Mowgli tijdshanti De verschill gaan ze jungle in, e boswachter. of regel achterligg opvatting onrl van Co waar ze spann binn e wanltocht ge avon v Scouting e tur belev. Welp van Scouting dat we eig intiteit. worn door het Welp drag bijvoorbeeld jungleverhaal uitgedaagd wereld beter will achter e groe of blauwe op verschill Scoutfit blouse, gebi. De e lat houn zich aan dan hoe we haar week spel ze e wel actief pwet hebb spel in het bos, aangetroff hebb. e eig jungletaal. anre week mak ze e kunstwerk, Waar spelvisie leiding kok ze maaltijd of verdi e bijzonre gevn helpt met ze e insigne. het Spelrwijs ler invull van speltak ze hier veel van ontwikkel ze zich. activiteit, zoals kamp, Outdoor staat voor ontwikkel kinr avontuur, e ontk zich er spelrwijs kingstocht in natuur: mee. Van bevers met weinig verantwoorlijkheid Teamgevoel haalt groei De natuur is belangrijk kinr uit tot zelfstandige het beste uit onszelf. voor Scouting. Het is e geweldige scouts, die met elkaar Daarom zijn we inspirer op plek om in te spel, praktische natuurlijke trots op elkaar: maar ook e plek wijze om goed voor te zorg. zorg voor invulling Het verhaal van van welp speelt zich hun programma. Aan af in jungle, Mowgli het dier won Samwerk is ein van leerlijn er met veel plezier. e belangrijk elemt zijn De natuur neemt voor Scouting. Bij scouts onrnem, bij welp dan welp badruk ook je dat je onrel sociale praktisch van e hor inge bt. stel ms. Allemaal vaardigh die toepas baar zijn in rest van maatschappij. 5 Welp trekk wereld in Scouting is meer dan wat rondrn in inhoud van het spel, het waarmee je je welp bos of het park. Er zit e visie achter je hun ontwikkeling door jungle leidt. ler ze veel. Spelrwijs stimuleer W elp belev op Scouting elke week e anr jungleavontuur met hoofdperson Mowgli Shanti. Door hun og kunn welp jungle ler kn onrnem ze spann activiteit. Ook mak met veel junglefigur, welp knis zoals Bagheera, Shere Khan, Baloe, Raksha, Var Wolf, Akela, Broer Wolf, Mor, Oe, Kaa, Mang, Jacala, Ikki, Rikki Tikki Tavi, Chil, Marala, Malchi Tabaqui. Aan jungleverhal belev hand van welp verschil l avontur: ze speur naar spor, knutsel, spel buit, var op het water zing met elkaar. Spelrwijs ler welp steeds meer over wereld om h he. Na e paar jaar in jungle trekk welp er, net als Mowgli Shanti, op uit om rest van wereld Nerland te ontkk. Deze ontkkingsreis gaat van start bij speltak scouts. Scoutingmetho Tijns opkomst do welp verschill activiteit waarmee ze spel rwijs allerlei Scoutingvaardigh opdo. Hierbij wordt gebruik gemaakt van diverse elemt, zoals die in spelvisie SCOUTS verwoord zijn. De spel visie geeft aan waar Scouting inhoulijk voor staat. De visie laat zi dat er meer achter het Scoutingspel zit dan je in eerste instantie zou nk. C SpelviSie S Sam stapp we met veel plezier op wereld af, dat verbindt ons onrling: O grott activit Op wann t staan van Guha 7 inspirerou schilring Emaarate grot (Internationaal) om hun mak. ruïne eig die welp In maak Leer welp teking sam Emaarate activiteitgeb ze e e (volks)dans poppkastpop te ruïne stukje welp hor het oef ied Internationaal p gezamlijk opvoer.waarmee anre spelrwijs maak cultur via bijvoorbeeld kom in aanraking Expressie er daarna e verhaal Laat Scouting nationale je je kunt vall e fotostrip verzinn met JOTA JOTI wereldwijd, alle activiteitvan. uitwisseling. uitdrukk, rond handvaardighe Onr e waarmee zoals Verzin of e inter cultuur. bepaald mak id, toneelspel, dans, e opkomst schrijv. Laat land gerecht film, welp bijbehor 6 mak muziek knismak uit dit Raadsrots land per nest te proev. De Raadsrots door met ze (Intiteit) e mail of met Of laat sam kunt is te badrukk schrijv hele plek welp e anr bij e waar aan e hor e je groep dat land. brief plek Scoutinggroep hor, welp om of 8 maar te prat Haveli in het is over levsbeschouw In het worn.plek waar ook (Samleving) msdorp welp hebb Kortom: ceremoniën ing activiteit Haveli meer gehoun ving, intiteitmet wie cultureel over hun ler die te je bt, do overtuigingvan mak erfgoed, omge ze activiteit groep je zelfbeeld, Laat e je hebt. vrinopkom kinr rond maatschappij Organiseerwelke programma aan hun ze levs onrwerp. vridjes st zodat bijvoorbeeld ze bij door mek Scouting ze e kunn over b ik? allemaal het lat welp opkomstonrel laat zi gerelateerd do. te lat van Speel wat Maak kiez. tingkwartet. zijn of antwoorn Wie gezamlijk maak Scouting maquette, sam Binn e e Scou elk activiteit platte grond gebied zijn er creatief of anr alle speltakk voor overzicht van leerzame leuke, omgeving rond activiteit uitdag Scouting groep. te bk in e doorlop van bever 1 lijn roverscout. tot met 2 Dit wordt wel progressiematrix ook goemd. over Lees meer 5 leerlijn doorlop vanaf pagina 106. Op kun je 7 progressie l matrix bekijk. eitge bi Progress matrix ie U SCOUTS staat voor: L van Scouting voel zich betrokk bij maatschappij. Ze staan midn in samleving, die multicultureel is verschill manier van lev kt. Welp ler steeds meer in groepsverband te onrnem. Sam staat onrlinge verbonnheid ook voor die l van Scouting over hele wereld met elkaar hebb, aangezi Scouting e inter nationale organisatie is. Er is ook aandacht voor scouts in anre lann goe leefomstandigh. met minr Guha (Expressie) De acht gebiactiviteit aan vaste zijn gekoppeld plekk jungle. Op pagina in 19 zie 18 je ligt. De welk gebied welp waar met elk kunn dier naar in jungle. elke activiteit Daar doplek het gebied die pass ze bij die bij het karakter pass voorkeur van het dier. Khaali vlakte Jagah NishaaNi plaats guha grotten emaarate ruïne 4 talaab poel wolvenhol haveli 6 raadsrots T Gevarieerd programma De spelvisie SCOUTS geeft aan waar Scouting inhoulijk voor staat. Scoutingtechniek, Om e zo gevarieerd Expressie, Internationaal, uitdagd mogelijk Sport & Spel Veilig programma sam & Gezond. te stell, kun je gebruik In dit Welpkompas lees je mak van acht verschill activiteitgebi: meer over programmer, vanaf pagina 85 het Buit lev, Intiteit, Samleving, e gevarieerd programma mak van Uitdag activiteitgebi. Nerland is grootste jeugd- Boorvol Scouting zorgt voor jongerorganisa tie van Nerlan e leuke spann d. vrijetijdsbesteding biedt ier kind e veilige leerzame. De veriging praktische speelomgeving activiteit voor biedt uitdag jonger. uting.nl tips ieën Lanlijk service voor e ctrum Scouti Lariksl ng Nerland aan 5, Postbus 210, 3830 AE Leus n, , uitdag opkomst Uitgeverij Young Crowds Nerland. jongerorganisatie van grootste jeugd- biedt Scouting Nerland is teding. De veriging spann vrijetijdsbes activiteit Scouting zorgt voor leuke ing biedt uitdag leerzame speelomgev er kind e veilige ISBN/EAN: g.nl voor jonger s situatie zev scouts Lees n ploeg met die ee aakt meem ssante ij intere matie daarb for ondin rgr achte ktische pra tips. 93 welp Kompas scoupats s Ko m vind je in dit boek Als leidinggev van scouts e uitdagd praktische handvatt om stell te organiser. Scoutingprogramma op te van scoutsopkomst. invulling Het inspireert helpt je bij hoe geeft je richting. Zo lees je De informatie in dit kompas je in moeilijke situaties hoe je kunt omgaan met scouts kunt inzett tijns het progressiesysteem bij scouts die scouts do opkomst. De activiteit op aansluiting goe zijn e vaardigh die ze ler, zijn, verlat scouts vijfti ze Als speltak. volg ze bij explorers zelf aan vertrouw troep gaan opkomst kamp. slag met het organiser van ep heeft voor elke leeftijdsgro Het spelaanbod van Scouting spelvisie SCOUTS het werk zelf basis, namelijk ebi. Ook zit er e met acht verschill activiteitg. van bevers tot met roverscouts opbouw in het spelaanbod uitgebreid n al ze onrwerpe In het Scoutskompas worn je praktische voorbeeln die behanld voorzi van Scoutingpraktijk. direct kunt toepass in scoupatss Ko m Scouting ISBN/EAN: Boorvol praktische tips ieën voor e uitdag opkomst Nerland. jongerorganisatie van grootste jeugd- Scouting Nerland is teding. De veriging leuke spann vrijetijdsbes Scouting zorgt voor e ing biedt uitdag veilige leerzame speelomgev biedt ier kind e ISBN/EAN: activiteit voor jonger. Uitgeverij Young Crowds Scouting Nerland Lanlijk servicectrum uting.nl, , 210, 3830 AE Leusn Boorvol praktische tips ieën voor e uitdag opkomst Larikslaan 5, Postbus Websites Op vind je voor iere speltak e inspirer (jeugd)website. Op Mijn Scouting, het lgeelte op scouting.nl, vind je informatie voor jou als leidinggev. Inspiratie nodig voor je programma? Check activiteitbank: Blijf op hoogte! De wereld van Scouting is volop in beweging. Blijf op hoogte van alle ontwikkeling via het Scouting Magazine (4x per jaar), het dat je iere twee wek automatisch per mail ontvangt (aanmeln kan ook via Mijn Scouting). Altijd op hoogte van het laatste nieuws? Volg Scouting op Twitter Facebook (facebook.com/scoutingnerland).

12 Notities & adress Wie heb je waarvoor nodig in je groep of regio? Heb je via je groep nog nieuwe informatie gekreg die je moet onthoun? Hier kun je wat notities kwijt! Teamleir van mijn speltak:... tel: Groepsbegeleir:... tel: Praktijkbegeleir:... tel: Meleiding: Notities: Laat je uitdag! Scouting Nerland is grootste jeugn jongerorganisatie van Nerland. Scouting zorgt voor e leuke spann vrijetijdsbesteding. De veriging biedt ier kind e veilige leerzame speelomgeving biedt uitdag activiteit voor jonger. Scouting Nerland Postbus AE Leusn tel +31 (0) web

Sint Jorisgroep 5. Wat je weten moet om als leid ing. Scouting Sint Jorisgroep 5 Brugsestraat XR Den Haag

Sint Jorisgroep 5. Wat je weten moet om als leid ing. Scouting Sint Jorisgroep 5 Brugsestraat XR Den Haag Wat je weten moet om als leid ing aan de slag te g aan b ij Scoutin g Sint Jorisgroep 5 E r wacht je een fantastisch e uitd aging! Je gaat aan de slag als leiding bij Scouting. Misschien is Scouting helemaal

Nadere informatie

Neil Armstrong Scouting Groep. Geen paniek!

Neil Armstrong Scouting Groep. Geen paniek! Geen paniek! Nu uw kind op Scouting zit, heeft u vast een aantal vragen! Wat is een opkomst en wanneer is zo n opkomst? Waar koop ik de juiste kleding? Met Help! Mijn kind zit op Scouting!? krijgt u al

Nadere informatie

E-learning module 1: Spelvisie SCOUTS en activiteitengebieden

E-learning module 1: Spelvisie SCOUTS en activiteitengebieden E-learning module 1: Spelvisie SCOUTS en activiteitengebieden De basis van het Scoutingspel is en blijft het gedachtegoed van Lord Baden-Powell. In de kern is dit een bijdrage leveren aan de ontwikkeling

Nadere informatie

Help! Mijn kind zit op scouting!

Help! Mijn kind zit op scouting! Help! Mijn kind zit op scouting! Geen paniek! Als eerste heten we uw kind en u als ouder van harte welkom bij . Nu uw kind op Scouting zit, heeft u vast een aantal vragen!

Nadere informatie

Als eerste heten we uw kind en u als ouder van harte welkom bij. Nu uw kind op Scouting zit, heeft u vast een aantal vragen!

Als eerste heten we uw kind en u als ouder van harte welkom bij. Nu uw kind op Scouting zit, heeft u vast een aantal vragen! Geen paniek! Als eerste heten we uw kind en u als ouder van harte welkom bij Scouting Jan Hilgers. Nu uw kind op Scouting zit, heeft u vast een aantal vragen! Wat is een opkomst en wanneer is zo n opkomst?

Nadere informatie

Help! Mijn kind zit op scouting!

Help! Mijn kind zit op scouting! Help! Mijn kind zit op scouting! Geen paniek! Als eerste heten we uw kind en u als ouder van harte welkom bij . Nu uw kind op Scouting zit, heeft u vast een aantal vragen!

Nadere informatie

Uitdaging om zich te ontwikkelen tot zelfstandige scouts. Scouts willen hun grenzen verleggen en steeds meer zelf verantwoordelijkheid zijn.

Uitdaging om zich te ontwikkelen tot zelfstandige scouts. Scouts willen hun grenzen verleggen en steeds meer zelf verantwoordelijkheid zijn. Module 1: Spelvisie SCOUTS en de activiteitengebieden D. Parlevliet samenvatting v1.0 Spelvisie Scouting is nog steeds gebaseerd op de scoutmethode van Baden-Powell. In de kern is dat het ontwikkelen van

Nadere informatie

Als eerste heten we uw kind en u als ouder van harte welkom bij Nu uw kind op Scouting zit, heeft u vast een aantal vragen!

Als eerste heten we uw kind en u als ouder van harte welkom bij Nu uw kind op Scouting zit, heeft u vast een aantal vragen! Geen paniek! Als eerste heten we uw kind en u als ouder van harte welkom bij de Kazan de Wolfgroep Nu uw kind op Scouting zit, heeft u vast een aantal vragen! Wat is een opkomst en wanneer is zo n opkomst?

Nadere informatie

Methodieken en werkvormen Module 1: Spelvisie en spelaanbod - Spelvisie- en activiteitengebiedenboom

Methodieken en werkvormen Module 1: Spelvisie en spelaanbod - Spelvisie- en activiteitengebiedenboom Methodieken en werkvormen Module 1: Spelvisie en spelaanbod - Spelvisie- en activiteitengebiedenboom Maker: Trainingsteam Twenteland en West-Brabant Functie: Trainer Twenteland en West-Brabant Datum van

Nadere informatie

Theorie module 1: Spelvisie en spelaanbod: A - Algemeen: Samen Code

Theorie module 1: Spelvisie en spelaanbod: A - Algemeen: Samen Code Theorie module 1: Spelvisie en spelaanbod: 1 Lees ter voorbereiding op deze module het gedeelte A - algemeen door en van het gedeelte B -specifiek alleen de theorie die jouw speltak betreft. Spelvisie

Nadere informatie

Stagehandboek Scouting Tapawingo Eerbeek Alle informatie voor maatschappelijke stagiaires

Stagehandboek Scouting Tapawingo Eerbeek Alle informatie voor maatschappelijke stagiaires Stagehandboek Scouting Tapawingo Eerbeek Alle informatie voor maatschappelijke stagiaires Voorwoord Leuk dat je Tapawingo hebt uitgekozen voor je maatschappelijke stage! Met deze map hopen we je wat meer

Nadere informatie

Van harte welkom voor uw kind en u als ouder bij Scouting Cornelis Lelygroep. Nu uw kind op Scouting zit, heeft u vast een aantal vragen.

Van harte welkom voor uw kind en u als ouder bij Scouting Cornelis Lelygroep. Nu uw kind op Scouting zit, heeft u vast een aantal vragen. Van harte welkom voor uw kind en u als ouder bij Scouting Cornelis Lelygroep Nu uw kind op Scouting zit, heeft u vast een aantal vragen. Wat is een opkomst en wanneer is zo n opkomst? Waar koop ik de juiste

Nadere informatie

Geen paniek! Scouting Rhenova. Als eerste heten we uw kind en u als ouder van harte welkom bij

Geen paniek! Scouting Rhenova. Als eerste heten we uw kind en u als ouder van harte welkom bij Geen paniek! Als eerste heten we uw kind en u als ouder van harte welkom bij Scouting Rhenova. Nu uw kind op Scouting zit, heeft u vast een aantal vragen! Wat is een opkomst en wanneer is zo n opkomst?

Nadere informatie

Scoutinggroep Waterland Monnickendam

Scoutinggroep Waterland Monnickendam Informatie Scoutinggroep Waterland Monnickendam Inhoud Introductie... 3 Over Scouting... 4 Over onze groep... 5 Organisatie... 5 Speltakken... 6 Welpen...7 Scouts...8 Explorers...9 Leiding en bestuur...

Nadere informatie

Overstaptraining. Scouting Academy. Scouting Academy

Overstaptraining. Scouting Academy. Scouting Academy Overstaptraining Scouting Academy Scouting Academy Programma Presentatie Scouting Academy Uitleg kwalificatiekaarten / competentieroos Pauze Stellingen spel Toets Spelvisie met de progressiematrix Pauze

Nadere informatie

Help! Mijn kind zit op scouting!

Help! Mijn kind zit op scouting! Help! Mijn kind zit op scouting! Geen paniek! Als eerste heten we uw kind en u als ouder van harte welkom bij Scouting Satoko Kitahara. Nu uw kind op Scouting zit, heeft u vast een aantal vragen! Wat is

Nadere informatie

Wij heten uw kind en u, als ouder of verzorger, van harte welkom bij Scouting Niftarlake!

Wij heten uw kind en u, als ouder of verzorger, van harte welkom bij Scouting Niftarlake! Vereniging Informatie voor nieuwe leden Wij heten uw kind en u, als ouder of verzorger, van harte welkom bij Scouting Niftarlake! Scouting is een superleuke, actieve en uitdagende manier om vrije tijd

Nadere informatie

Infoboekje. voor ouders en leden van de Welpen van de Estahorde 2015-2016. Scouting Lucas s-hertogenbosch

Infoboekje. voor ouders en leden van de Welpen van de Estahorde 2015-2016. Scouting Lucas s-hertogenbosch Infoboekje voor ouders en leden van de Welpen van de Estahorde 2015-2016 Scouting Lucas s-hertogenbosch Colofon Uitgave seizoen 2015-2016 Copyright 2003-2016 Scouting Lucas s-hertogenbosch Disclaimer Aan

Nadere informatie

In dit document lees je meer over het vernieuwde thema en spelaanbod voor welpen.

In dit document lees je meer over het vernieuwde thema en spelaanbod voor welpen. Alles over het vernieuwde welpenthema Op 15 mei 2010 vond in Utrecht Scouts2day plaats. Voor tienduizenden scouts stond er een uitdagend programma klaar om het 100-jarig jubileum van Scouting in Nederland

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE 2015/2016 SCOUTING AROODA DORDRECHT

INFORMATIEBOEKJE 2015/2016 SCOUTING AROODA DORDRECHT INFORMATIEBOEKJE 2015/2016 SCOUTING AROODA DORDRECHT 1 INHOUD Inleiding blz. 03 Scoutinggroep AROODA blz. 04 Contributie blz. 05 Bevers blz. 06 Welpen blz. 07 Scouts blz. 08 Explorers blz. 09 Roverscouts

Nadere informatie

Als eerste heten we uw kind en u als ouder van harte welkom bij

Als eerste heten we uw kind en u als ouder van harte welkom bij Geen paniek! Als eerste heten we uw kind en u als ouder van harte welkom bij Scouting Allart van Heemstede. Nu uw kind op Scouting zit, heeft u vast een aantal vragen! Wat is een opkomst en wanneer is

Nadere informatie

Scouting in Montfoort: Ook na 67 jaar vitaal!! Waar staan de S-C-O-U-T-S voor?

Scouting in Montfoort: Ook na 67 jaar vitaal!! Waar staan de S-C-O-U-T-S voor? Scouting in Montfoort: Ook na 67 jaar vitaal!! Waar staan de S-C-O-U-T-S voor? Samen - Code - Outdoor - Uitdaging - Team - Spel Samen: Staat voor de betrokkenheid die we als scouts hebben met elkaar en

Nadere informatie

S O T. Vernieuwd spelaanbod voor de scouts. Pagina 06

S O T. Vernieuwd spelaanbod voor de scouts. Pagina 06 SCOUTING INSIGHT o k t o b e r 2 0 1 0 a l l e s o v e r d e v e r n i e u w i n g e n b i n n e n s c o u t i n g Scouting in een nieuw jasje Eenmalige uitgave Scouting bestaat honderd jaar in Nederland.

Nadere informatie

Methodieken en werkvormen Module Teamleiders - Handreiking voor teamleiders

Methodieken en werkvormen Module Teamleiders - Handreiking voor teamleiders Methodieken en werkvormen Module Teamleiders - Handreiking voor teamleiders Maker: Scouting Den Haag en Vlietstreek Functie: N.v.t. Datum van productie: 24 februari 2015 Module Teamleiders Leeftijd: Alle

Nadere informatie

Spelvisie en Methode

Spelvisie en Methode Spelvisie en Methode Onderwerpen Spelvisie SCOUTS Activiteitengebieden Doorlopende leerlijn aansluitend op elkaar (minder uitval na overvliegen) 5 speltakken Aanbod Activiteitengebieden Uitdagende Scoutingtechnieken

Nadere informatie

Spelvisie en methode. Presentatie JubJam100

Spelvisie en methode. Presentatie JubJam100 Spelvisie en methode Presentatie JubJam100 Spelvisie SCOUTS Waar staat SCOUTS voor? Samen maatschappij verbondenheid internationale organisatie Code normen en waarden ceremoniën en tradities identiteit

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Kinropvang Bilt www.kinropvang-bilt.nl individuele aandacht tuur overzicht groei ontwikkeling verantwoor zorg lief structuur overzicht verantwoorlijkheid wikkeling zorg lief individuele

Nadere informatie

Speltak gegevens. Naam speltak ... Naam leiding ... Telefoon leiding ... E-mail speltak ...

Speltak gegevens. Naam speltak ... Naam leiding ... Telefoon leiding ... E-mail speltak ... Speltak gegevens Naam speltak... Naam leiding... Telefoon leiding... E-mail speltak... Informatieboekje Scouting Tarcisius Versie 2011-2012 www.tarcisius-ede.nl Welkom bij Scouting Tarcisius Scouting is

Nadere informatie

Beverthema. Introductie

Beverthema. Introductie Introductie Beverthema Op 12 juni 2010 vond in Dierenpark Amersfoort de Bever-Doe-Dag plaats. Voor ruim drieënhalf duizend bevers en hun leiding stond een avontuurlijk programma klaar om het 100-jarig

Nadere informatie

Welkom bij de welpen van Scouting Titus Brandsma!

Welkom bij de welpen van Scouting Titus Brandsma! Welkom bij de welpen van Scouting Titus Brandsma! Scouting Titus Brandsma Scouting Titus Brandsma is een van de scoutinggroepen in Nederland. In Oss zijn er zelfs al vier scoutinggroepen!! Het komt voort

Nadere informatie

In het beleid staat beschreven waar Scouting Made voor staat. Het beleid dient als basis voor het huishoudelijk reglement en het meerjarenplan.

In het beleid staat beschreven waar Scouting Made voor staat. Het beleid dient als basis voor het huishoudelijk reglement en het meerjarenplan. 1. Inleiding In het beleid staat beschreven waar Scouting Made voor staat. Het beleid dient als basis voor het huishoudelijk reglement en het meerjarenplan. In het huishoudelijk reglement wordt het beleid

Nadere informatie

Aftekenkaart Scouting Discovery 2016

Aftekenkaart Scouting Discovery 2016 Aftekenkaart Scouting Discovery 2016 Doelstelling Scouting Nederland: Het bevorderen van het Spel van Verkennen in Nederland, op grondslag van de ideeën van Lord Baden-Powell, om daarmee een plezierige

Nadere informatie

l aat je uitdagen! Ontdek Scouting Komen kijken Waar en wanneer?

l aat je uitdagen! Ontdek Scouting Komen kijken Waar en wanneer? ontdek een wereld vol avontuur! Samen met vriendjes, vriendinnetjes, Stuiter, Sterre en Steven Stroom en alle andere bewoners van Hotsjietonia beleven kinderen van 5 tot 7 jaar bij Scouting iedere week

Nadere informatie

Huisstijlhandleiding. de leidraad voor alle visuele uitingen van Scouting Nederland

Huisstijlhandleiding. de leidraad voor alle visuele uitingen van Scouting Nederland Huisstijlhandleiding de leidraad voor alle visuele uitingen van Scouting Nederland Huisstijlhandleiding Scouting Nederland Een eenduidige huisstijl draagt bij aan een zichtbaar en herkenbaar Scouting Nederland.

Nadere informatie

Missie, Visie en beleid. Scouting St. Michiel & Lioba Harlingen

Missie, Visie en beleid. Scouting St. Michiel & Lioba Harlingen Missie, Visie en beleid Scouting St. Michiel & Lioba Harlingen Inleiding en aanleiding Scouting St. Michiel & Lioba werkt niet met een beleid. Het bestuur is van mening dat een beleid, op basis van een

Nadere informatie

Informatie brochure over de welpen van de Erasmusgroep.

Informatie brochure over de welpen van de Erasmusgroep. Informatie brochure over de welpen van de Erasmusgroep. Beste ouders en toekomstige welp, Van harte welkom bij de Welpen. De komende weken heeft uw zoon de tijd om een indruk te krijgen van wat er zoal

Nadere informatie

Samenvatting ING Klantenraad Particulier december 2013

Samenvatting ING Klantenraad Particulier december 2013 Samvatting ING Klantraad Particulier cember 2013 Op 9, 12 18 cember vond twee reeks bijkomst plaats ING Klantraad Particulier. Het thema was Maatschappelijk Verantwoord Onrnem (MVO). Hieronr vindt u samvatting

Nadere informatie

Algemene informatie Scouting Tapawingo Eerbeek

Algemene informatie Scouting Tapawingo Eerbeek Voorwoord Beste ouders/verzorgers, Na het inleveren van het inschrijfformulier wordt uw zoon/dochter lid van Scouting Tapawingo Eerbeek. Maar wat houdt dat naast de diverse opkomsten en kampen eigenlijk

Nadere informatie

Als eerste heten we uw kind en u als ouder van harte welkom bij Scouting Maria Goretti. Nu uw kind op Scouting zit, heeft u vast een aantal vragen!

Als eerste heten we uw kind en u als ouder van harte welkom bij Scouting Maria Goretti. Nu uw kind op Scouting zit, heeft u vast een aantal vragen! Geen paniek! Als eerste heten we uw kind en u als ouder van harte welkom bij Scouting Maria Goretti. Nu uw kind op Scouting zit, heeft u vast een aantal vragen! Wat is een opkomst en wanneer is zo n opkomst?

Nadere informatie

Methodieken en werkvormen Module1: Spelvisie en spelaanbod - Kwartetspel insignes

Methodieken en werkvormen Module1: Spelvisie en spelaanbod - Kwartetspel insignes Methodieken en werkvormen Module1: Spelvisie en spelaanbod - Kwartetspel insignes Maker: Trainingsteam Twenteland Functie: Trainer Twenteland Datum van productie: 30 oktober 2016 Module 1 Spelvisie en

Nadere informatie

Methodieken en werkvormen Module 1: Spelvisie en spelaanbod - Opdrachtenspel doorlopende leerlijn

Methodieken en werkvormen Module 1: Spelvisie en spelaanbod - Opdrachtenspel doorlopende leerlijn Methodieken en werkvormen Module 1: Spelvisie en spelaanbod - Opdrachtenspel doorlopende leerlijn Maker: Trainingsteam Twenteland Functie: Trainer Twenteland Datum van productie: 11 november 2016 Module

Nadere informatie

Een gratis website voor uw appartement - waarom?

Een gratis website voor uw appartement - waarom? E gratis website voor uw appartemt waarom? E virtueel ontmoetingslokaal voor uw meeigaars Wel interesse maar zelf ge zin? Gemakkelijke communicatie over l zak problem, tijdsbesparing voor syndicus raad

Nadere informatie

GEEN PANIEK! Als eerste heten we uw kind en u als ouder van harte welkom bij Waterscouting Tjerk Hiddes!

GEEN PANIEK! Als eerste heten we uw kind en u als ouder van harte welkom bij Waterscouting Tjerk Hiddes! GEEN PANIEK! Als eerste heten we uw kind en u als ouder van harte welkom bij Waterscouting Tjerk Hiddes! Nu uw kind op Scouting zit, heeft u vast een aantal vragen: Wat is een opkomst en wanneer is zo

Nadere informatie

One step beyond Wat & hoe roverscouts

One step beyond Wat & hoe roverscouts One step beyond Wat & hoe roverscouts Wat zijn roverscouts Roverscouts zijn alle jeugdleden van Scouting die tussen de 18 en 21 jaar oud zijn. Roverscouts worden gezien als jeugdleden, omdat je als roverscout

Nadere informatie

www.sintstanislaus.nl Als eerste heten we uw kind en u als ouder van harte welkom bij

www.sintstanislaus.nl Als eerste heten we uw kind en u als ouder van harte welkom bij Geen paniek! Als eerste heten we uw kind en u als ouder van harte welkom bij Scouting Sint Stanislaus Nu uw kind op Scouting zit, heeft u vast een aantal vragen! Wat is een opkomst en wanneer is zo n opkomst?

Nadere informatie

Scouting Jan van Hoof-groep Gouda

Scouting Jan van Hoof-groep Gouda Scouting Jan van Hoof-groep Gouda Hallo! Als je dit boekje leest, ben je waarschijnlijk net een paar keer komen kijken bij ons. Best wel spannend hè, al die nieuwe dingen die je ziet? Opstellen in een

Nadere informatie

Module Spelvisie en spelaanbod

Module Spelvisie en spelaanbod Module Spelvisie en spelaanbod Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Inhoud... 3 1.2 Competenties... 3 1.3 Doel... 4 2 Achtergrondinformatie... 5 2.1 Spelvisie SCOUTS en de activiteitengebieden... 5 2.2 Scoutingvisie

Nadere informatie

Het Groene Boekje Spelregels voor het lidmaatschap

Het Groene Boekje Spelregels voor het lidmaatschap Het Groene Boekje Spelregels voor het lidmaatschap Inhoudsopgave 1 Geschiedenis... 3 2 Scouting Nederland... 4 3 Speltakken... 5 4 Contactgegevens... 6 5 Spelregels... 7 5.1 Huishoudelijk reglement...

Nadere informatie

--------------------------------------------------------------------------- Informatieboekje

--------------------------------------------------------------------------- Informatieboekje --------------------------------------------------------------------------- Informatieboekje Scouting Die Robben Wieringerwerf 2 Ontdek scouting! Scouting staat voor uitdaging! Bij Scouting besteden kinderen

Nadere informatie

Eigen kweek. buitenaf

Eigen kweek. buitenaf Ontdek Scouting WAT IS MAATSCHAPPELIJKE STAGE? Iedere scholier krijgt er wel mee te maken: de maatschappelijke stage. Sommige scholieren gaan aan de slag in peuterspeelzalen, bejaardentehuizen of sociale

Nadere informatie

Informatieboekje Scouting Pioniers oude Mijnstreek Landgraaf

Informatieboekje Scouting Pioniers oude Mijnstreek Landgraaf Informatieboekje Scouting Pioniers oude Mijnstreek Landgraaf Inhoud 1. Leuk kennis te maken. Ontdek Scouting. Over ons: Scouting Pioniers oude Mijnstreek. 2. Onze Speltakken. Bevers. Welpen. Scouts. Explorers.

Nadere informatie

Scouting Academy Regio Haarlem Kwalificatiekaart Leider Bevers, Welpen, Scouts

Scouting Academy Regio Haarlem Kwalificatiekaart Leider Bevers, Welpen, Scouts Kwalificatiekaart Leider Bevers, Welpen, Scouts Op de kwalificatiekaart van de regio Haarlem zijn de zaken die je moet weten, kennen en toepast direct gekoppeld aan de trainingsmodules van de regio. Zo

Nadere informatie

Vernieuwde handleiding insignes scouts

Vernieuwde handleiding insignes scouts Vernieuwde handleiding insignes scouts Voorwoord Het spelaanbod voor scouts kun je onder andere vinden in de Scoutsgids, een boek met verhalen, fotostrips en leuke opdrachten voor scouts, en in het Scoutskompas,

Nadere informatie

Theorie module 3: Scouting Academy

Theorie module 3: Scouting Academy Theorie module 3: Scouting Academy Scouting Academy is de naam voor het opleidingssysteem van Scouting Nederland. Dit is een systeem voor het beoordelen en kwalificeren van leiding. Binnen Scouting Academy

Nadere informatie

Kwaliteitskompas. Beste (regio)coördinator, organisator of initiatiefnemer,

Kwaliteitskompas. Beste (regio)coördinator, organisator of initiatiefnemer, Kwaliteitskompas Beste (regio)coördinator, organisator of initiatiefnemer, Voor het organiseren van een activiteit of evenement voor Loodsen, Stammen of Pivo s (Roverscouts), is het handig aansluiting

Nadere informatie

Scouts Online Handleiding voor praktijkbegeleiders, praktijkcoaches en steunpuntmedewerkers

Scouts Online Handleiding voor praktijkbegeleiders, praktijkcoaches en steunpuntmedewerkers Scouts Online Handleiding voor praktijkbegeleiders, praktijkcoaches en steunpuntmedewerkers In je rol van praktijkbegeleider of praktijkcoach speel je een belangrijke rol in het proces van kwalificaties

Nadere informatie

Als eerste heten we uw kind en u als ouder van harte welkom bij Nu uw kind op Scouting zit, heeft u vast een aantal vragen!

Als eerste heten we uw kind en u als ouder van harte welkom bij Nu uw kind op Scouting zit, heeft u vast een aantal vragen! Geen paniek! Als eerste heten we uw kind en u als ouder van harte welkom bij Scouting Schinnen. Nu uw kind op Scouting zit, heeft u vast een aantal vragen! Wat is een opkomst en wanneer is zo n opkomst?

Nadere informatie

Start informatieboekje Waterwelpen

Start informatieboekje Waterwelpen Start informatieboekje Waterwelpen Groepsfoto Waterwelpen Informatieboekje voor de ouders van nieuwe leden of voor ouders met kinderen die belangstelling hebben voor de Waterwelpen. 1 Inhoudsopgave pag.

Nadere informatie

2005: nieuwe, landelijke werkgroep jongeren 2006: ingrediënten verzamelen

2005: nieuwe, landelijke werkgroep jongeren 2006: ingrediënten verzamelen ROVERSCOUTS Voorgeschiedenis 2005: nieuwe, landelijke werkgroep jongeren 2006: ingrediënten verzamelen Mening van stammen en groepen Geschiedenis Buitenland 2007: lancering project Roverscouts met een

Nadere informatie

WET & BELOFTE, CEREMONIËN

WET & BELOFTE, CEREMONIËN taken van een leidinggevende (uit het functieprofiel) inhoud Maken, voorbereiden, uitvoeren en evalueren (met de overige teamleden) van wekelijkse programma s, weekendkamp(en) en/of het jaarlijkse zomerkamp

Nadere informatie

Scoutinghome: Langwaterstraat 1-3 Heer-Maastricht Website: www.scoutingheer.nl

Scoutinghome: Langwaterstraat 1-3 Heer-Maastricht Website: www.scoutingheer.nl Scoutinghome: Langwaterstraat 1-3 Heer-Maastricht Website: www.scoutingheer.nl versie november 2012 Inhoud: Inleiding 02 1.Ontdek scouting 03 1.1 Geschiedenis van onze vereniging 04 1.2 De verschillende

Nadere informatie

Informatieboekje WWW.SCOUTINGWILLIBRORD.NL

Informatieboekje WWW.SCOUTINGWILLIBRORD.NL Informatieboekje WWW.SCOUTINGWILLIBRORD.NL Wat, Waar en voor wie? Scouting Willibrord is één van de drie scoutinggroepen te Wassenaar. De staf van een scoutinggroep bestaat alleen uit vrijwilligers die

Nadere informatie

E-learning module 3: Scouting Academy

E-learning module 3: Scouting Academy E-learning module 3: Scouting Academy Waarom een nieuw opleidingssysteem? Het trainen en opleiden van mensen binnen Scouting Nederland (deskundigheidsbevordering) heeft sinds de jaren 70 een vrijwillig

Nadere informatie

Ledenwerving Scouts, Explorers en Roverscouts

Ledenwerving Scouts, Explorers en Roverscouts Ledenwerving Scouts, Explorers en Roverscouts Scouting is niets zonder jongeren, want daar doen we het allemaal voor. Ledenwerven is soms echter makkelijker gezegd dan gedaan. Jongeren werf je anders dan

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering. 12 maart 2015

Algemene ledenvergadering. 12 maart 2015 Algemene ledenvergadering 12 maart 2015 Agenda Opening Woordje van het bestuur Financieel overzicht Informatie uit de speltakken Vrijwilligers Rondvraag Wie zijn wij? Woordje van het bestuur Taken van

Nadere informatie

Scoutinghome: Langwaterstraat 1-3 Heer-Maastricht Website: www.scoutingheer.nl

Scoutinghome: Langwaterstraat 1-3 Heer-Maastricht Website: www.scoutingheer.nl Scoutinghome: Langwaterstraat 1-3 Heer-Maastricht Website: www.scoutingheer.nl versie november 2012 Inhoud: Inleiding 02 1. Ontdek scouting 03 1.1 Geschiedenis van onze vereniging 04 1.2 De verschillende

Nadere informatie

Handleiding Vaardigheidsinsignes scouts

Handleiding Vaardigheidsinsignes scouts Handleiding Vaardigheidsinsignes scouts Voorwoord Het spelaanbod voor scouts kun je onder andere vinden in de Scoutsgids, een boek met verhalen, fotostrips en leuke opdrachten voor scouts, en in het Scoutskompas,

Nadere informatie

WET & BELOFTE, CEREMONIËN

WET & BELOFTE, CEREMONIËN taken van een leidinggevende (uit het functieprofiel) inhoud Maken, voorbereiden, uitvoeren en evalueren (met de overige teamleden) van wekelijkse programma s, weekendkamp(en) en/of het jaarlijkse zomerkamp

Nadere informatie

Scouts Online Handleiding voor praktijkbegeleiders, praktijkcoaches en steunpuntmedewerkers

Scouts Online Handleiding voor praktijkbegeleiders, praktijkcoaches en steunpuntmedewerkers Scouts Online Handleiding voor praktijkbegeleiders, praktijkcoaches en steunpuntmedewerkers In je rol van praktijkbegeleider of praktijkcoach speel je een belangrijke rol in het proces van kwalificaties

Nadere informatie

Module catalogus 2012 Trainingsteam t Gooi

Module catalogus 2012 Trainingsteam t Gooi Module catalogus 2012 Trainingsteam t Gooi 8 augustus 2012 1. Inleiding 1. Inleiding... 2 2. Scouting Academy... 3 Doelen... 3 Vrijwillig maar niet vrijblijvend... 3 Ontwikkeling in de praktijk... 3 Eén

Nadere informatie

Opstarten en doorstarten met een actieve (Loodsen)stam

Opstarten en doorstarten met een actieve (Loodsen)stam Opstarten en doorstarten met een actieve (Loodsen)stam Ok, het plan is daar: er moet weer een actieve Stam, Pivo of Loodsentak komen. Bij de meeste groepen is het vaak niet de eerste keer dat dit plan

Nadere informatie

Scoutinghome: Langwaterstraat 1-3 Heer-Maastricht Website: www.scoutingheer.nl

Scoutinghome: Langwaterstraat 1-3 Heer-Maastricht Website: www.scoutingheer.nl Scoutinghome: Langwaterstraat 1-3 Heer-Maastricht Website: www.scoutingheer.nl versie november 2012 Inhoud: Inleiding 01 1. Ontdek scouting 03 1.1 Geschiedenis van onze vereniging 04 1.2 De verschillende

Nadere informatie

Module 1b: Spelvisie en spelaanbod Kwalificatie Begeleider explorers of adviseur roverscouts

Module 1b: Spelvisie en spelaanbod Kwalificatie Begeleider explorers of adviseur roverscouts Module 1b: Spelvisie en spelaanbod Kwalificatie Begeleider explorers of adviseur roverscouts Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Beschrijving... 5 2.1 Spelvisie SCOUTS en de activiteitengebieden... 5 2.2

Nadere informatie

Vakanties: In de grote vakantie zijn er geen opkomsten (behalve het kamp). Voor de overige vakanties geldt: raadpleeg de agenda op de website.

Vakanties: In de grote vakantie zijn er geen opkomsten (behalve het kamp). Voor de overige vakanties geldt: raadpleeg de agenda op de website. Seizoen 2015-2016 Beste ouders,verzorgers, Zoals u begrijpt zijn er binnen elke vereniging bepaalde afspraken. Veelal is dit allemaal vanzelfsprekend. Zelfs zo vanzelfsprekend dan men pas na langdurig

Nadere informatie

Als eerste heten we uw kind en u als ouder van harte welkom bij Nu uw kind op Scouting zit, heeft u vast een aantal vragen!

Als eerste heten we uw kind en u als ouder van harte welkom bij Nu uw kind op Scouting zit, heeft u vast een aantal vragen! Geen paniek! Als eerste heten we uw kind en u als ouder van harte welkom bij Scouting Schinnen. Nu uw kind op Scouting zit, heeft u vast een aantal vragen! Wat is een opkomst en wanneer is zo n opkomst?

Nadere informatie

WENST U EEN GELUKKIG EN GEZOND GRAAF FLORIS V. Januari 2016. Colofon Redactie: Jeffrey Faas. Lees meer over...

WENST U EEN GELUKKIG EN GEZOND GRAAF FLORIS V. Januari 2016. Colofon Redactie: Jeffrey Faas. Lees meer over... Januari 2016 Colofon Redactie: Jeffrey Faas Volgende deadline: 5 MAART Kopij aanleveren: florisbode@graafflorisv.nl GRAAF FLORIS V WENST U EEN GELUKKIG Lees meer over... Florisbode Deadlines Bevers - Kom

Nadere informatie

Module 1a: Spelvisie en spelaanbod Kwalificatie Leidinggevende bevers, welpen, scouts

Module 1a: Spelvisie en spelaanbod Kwalificatie Leidinggevende bevers, welpen, scouts Module 1a: Spelvisie en spelaanbod Kwalificatie Leidinggevende bevers, welpen, scouts Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Beschrijving... 4 2.1 Spelvisie SCOUTS en de activiteitengebieden... 4 2.2 Wet en

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE

INFORMATIEBOEKJE INFORMATIEBOEKJE WWW.SCOUTINGWILLIBRORD.NL 07-2017 Wat, Waar en voor wie? Kleding, Kamp & Contributie Scouting Willibrord is één van de drie scoutinggroepen te Wassenaar. De staf van een scoutinggroep

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE

INFORMATIEBOEKJE INFORMATIEBOEKJE WWW.SCOUTINGWILLIBRORD.NL Wat, Waar en voor wie? Scouting Willibrord is één van de drie scoutinggroepen te Wassenaar. De staf van een scoutinggroep bestaat alleen uit vrijwilligers die

Nadere informatie

Stellingenspel Spelenderwijs omgaan met alcohol en drugs

Stellingenspel Spelenderwijs omgaan met alcohol en drugs Wet- en regelgeving Stellingenspel Spelenderwijs omgaan met alcohol en drugs Met dit uitgewerkt stellingenspel over alcohol en drugs kun je moeilijke onderwerpen bespreekbaar maken. Jouw Scoutinggroep

Nadere informatie

Scouting De Mohicanen

Scouting De Mohicanen Jaarplan 2017 Scouting De Mohicanen Over De Mohicanen Scouting De Mohicanen is een scoutinggroep in het westelijk deel van Den Haag. De thuisbasis, clubhuis De Wigwam, ligt in de Bosjes van Pex, een groengebied

Nadere informatie

Welpjes know the best

Welpjes know the best Welpjes know the best Interview met thijs blom door justin. V hoelang zit je al op scouting. A ik zit al bijna 4 jaar op scouting. V hoeveel insignes heb je op dit moment. A ik heb 1 insignes. Dat is het

Nadere informatie

WET & BELOFTE, CEREMONIËN

WET & BELOFTE, CEREMONIËN taken van begeleider/adviseur (explorers/roverscouts) inhoud Maken, voorbereiden, uitvoeren en evalueren (met de overige teamleden) van wekelijkse programma s, weekendkamp(en) en/of de jaarlijkse expeditie/het

Nadere informatie

Start informatieboekje Dolfijnen

Start informatieboekje Dolfijnen Start informatieboekje Dolfijnen Fotocollage Dolfijnen Informatieboekje voor ouders met kinderen van nieuwe Dolfijnenleden of voor ouders met kinderen die belangstelling hebben voor de Dolfijnen. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaarplan Scouting Borculo Cycloongroep

Jaarplan Scouting Borculo Cycloongroep Scouting Borculo Cycloongroep Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Doel... 3 3 Speerpunten 2014... 4 3.1 Algemeen... 4 3.2 Scoutingspel... 4 3.3 Vrijwilligers(beleid)... 5 3.4 Accommodaties en materiaal...

Nadere informatie

April 2015 Hallo allemaal, Hier is weer een infobrief en wel een hele lange. Zodat jullie allemaal weer van alles op de hoogte zijn.

April 2015 Hallo allemaal, Hier is weer een infobrief en wel een hele lange. Zodat jullie allemaal weer van alles op de hoogte zijn. April 2015 Hallo allemaal, Hier is weer een infobrief en wel een hele lange. Zodat jullie allemaal weer van alles op de hoogte zijn. NLdoet: Goh, wat was het leuk op de NLdoet-dag. Wat hebben jullie goed

Nadere informatie

Algemeen 2010. Deelproject Spelvisie en -methode

Algemeen 2010. Deelproject Spelvisie en -methode Deze nieuwsbrief Scouting: project 2010 wordt gezonden naar alle groepsvoorzitters en groepssecretarissen en is bestemd voor alle kaderleden op groepsniveau Algemeen 2010 Deze tweede nieuwsbrief Scouting:

Nadere informatie

Informatieboekje 2013-2014 RTT Utrecht

Informatieboekje 2013-2014 RTT Utrecht Informatieboekje 2013-2014 RTT Utrecht Voorwoord Iedere week met een aantal jeugdleden op stap is een zware verantwoordelijkheid. Scouting Nederland onderstreept dat door van iedere leidinggevende te vragen

Nadere informatie

De zes standaarden. van de Parent Teacher Association

De zes standaarden. van de Parent Teacher Association De Part Teacher Association In Nerland kn we ourorganisaties organisaties waarin lerar zich verig. In Amerika is er zogaam Part Teacher Association (PTA), e organisatie waarin ours én lerar zijn verigd.

Nadere informatie

In de zomer zijn we te vinden in de haven van Hank. Dit betekent dat we het water op gaan. We draaien dan groep van 13:00 tot 17:00.

In de zomer zijn we te vinden in de haven van Hank. Dit betekent dat we het water op gaan. We draaien dan groep van 13:00 tot 17:00. Inhoud Wat is Scouting?... 3 De Orka s... 4 Kom langs... 5 Tijden en locaties... 5 Inschrijven... 5 Activiteiten... 6 Leren varen... 6 Op kamp... 6 Insignes... 7 Veiligheid... 8 Reddingvest... 9 Outfit...10

Nadere informatie

Waarom Voetbal Club 2000?

Waarom Voetbal Club 2000? Hét digitale platform hele veriging Waarom Voetbal Club 2000? U helpt uw vrijwilligers, kiest continuïteit én u heeft alles in één! Waarom al meer dan 150 veriging Voetbal Club 2000 hebb gekoz? belangrijkste

Nadere informatie

Als eerste heten wij uw kind en u als ouder/verzorger van harte welkom bij

Als eerste heten wij uw kind en u als ouder/verzorger van harte welkom bij Geen paniek! Als eerste heten wij uw kind en u als ouder/verzorger van harte welkom bij Johan van den Kornputgroep Steenwijk Nu uw kind op Scouting zit, heeft u vast een aantal vragen! Wat is een opkomst

Nadere informatie

In incidentele gevallen kan het zijn dat u een extra financiële bijdrage wordt gevraagd. Dit gebeurt over het algemeen bij bijzondere activiteiten.

In incidentele gevallen kan het zijn dat u een extra financiële bijdrage wordt gevraagd. Dit gebeurt over het algemeen bij bijzondere activiteiten. Spelregels Voor u ligt het 'spelregel'-boekje. Hierin staat een aantal zaken vermeld die voor u, als ouder/verzorg(st)er, van belang kunnen zijn. Wij proberen u aan de hand van dit boekje zoveel mogelijk

Nadere informatie

gehaald.het is al heel lang een wens geweest om iets voor ons zelf te beginnen en nu is het dan zover.

gehaald.het is al heel lang een wens geweest om iets voor ons zelf te beginnen en nu is het dan zover. Lie Ik b Lie Moolaar Snaijer, b getrouwd Piet wij hebb sam vier kinr gekreg. Deze kinr hebb allemaal volwass leeftijd beret, ons gezin is inmidls verrijkt e schoondochter schoonzoon. In oktober hop wij

Nadere informatie

Geen paniek! Hendrik Hudson Groep! Allereerst heten we uw kind en u als oude welkom bij de. Nu uw kind op Scouting zit, heeft u vast een

Geen paniek! Hendrik Hudson Groep! Allereerst heten we uw kind en u als oude welkom bij de. Nu uw kind op Scouting zit, heeft u vast een Geen paniek! r van harte Allereerst heten we uw kind en u als oude welkom bij de Hendrik Hudson Groep! aantal vragen. Nu uw kind op Scouting zit, heeft u vast een opkomst? Waar Wat is een opkomst en wanneer

Nadere informatie

Infoboekje. voor ouders en leden van de Welpen van de Estahorde 2013-2014. Scouting Lucas s-hertogenbosch

Infoboekje. voor ouders en leden van de Welpen van de Estahorde 2013-2014. Scouting Lucas s-hertogenbosch Infoboekje voor ouders en leden van de Welpen van de Estahorde 2013-2014 Scouting Lucas s-hertogenbosch Colofon Uitgave seizoen 2013-2014: coördinatie Aukje Frederiks. Samenstelling 2003 Noëlle van Geene

Nadere informatie

Scouting Academy. 18 februari 2016

Scouting Academy. 18 februari 2016 Scouting Academy 18 februari 2016 Scouting Academy Scouting Academy is de naam voor het opleidingssysteem voor leidinggevenden en andere vrijwilligers van Scouting Nederland. Hieronder vallen niet alleen

Nadere informatie

Als jullie nog vragen hebben, aarzel niet om ze ons te stellen! We wensen jullie veel plezier en geluk

Als jullie nog vragen hebben, aarzel niet om ze ons te stellen! We wensen jullie veel plezier en geluk Liefste Welp, Eindelijk is het zover, hier is hij en dat speciaal voor jullie Jawel hoor, de splinternieuwe beloftebundel is af! In deze bundel vinden jullie alles wat jullie moeten weten over de belofte.

Nadere informatie

Informatieboekje 2014-2015

Informatieboekje 2014-2015 RTT Utrecht Informatieboekje 2014-2015 Scouting Regio Drie Rivieren informeert alle groepen graag over de trainingen komend seizoen RTT Utrecht Op een rijtje Trainingen Wie, wat, waar en wanneer Voorwoord

Nadere informatie

Karel Doorman Groep Zutphen. van stichting naar vereniging én stichting

Karel Doorman Groep Zutphen. van stichting naar vereniging én stichting Karel Doorman Groep Zutphen van stichting naar vereniging én stichting Waarom omzetten van stichting naar vereniging? Geschiedenis In 70 er jaren is een verenigingsvorm niet mogelijk voor Scoutinggroepen

Nadere informatie