Industrieel Ontwerpen. WorkPlacement Minor IO-Mi Handleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Industrieel Ontwerpen. WorkPlacement Minor IO-Mi-076-13. Handleiding"

Transcriptie

1 Industrieel Ontwerpen WorkPlacement Minor IO-Mi Handleiding

2

3 Inhoudsopgave Introductie 1 Eindtermen 1 Onderwijsvorm 2 Tijdsbesteding en Credits 2 Aanvang 3 Aanmelden 3 Deliverables 4 Toetsing 4 Stappenplan 5 Stageverslag 8 Verzekeringen 9 Literatuur 10 Bijlagen: Links Beoordelingsformulieren Informatie voor de vakdocent Flyer: Going abroad? Let us know! B1 B2 B3 B4

4

5 Introductie De WorkPlacement Minor (IO3823) is onderdeel van het Minor programma in de Bachelor van de faculteit van het Industrieel Ontwerpen en heeft tot doel om studenten ervaring op te laten doen met het werken in een professionele omgeving en zich te orienteren op een carrière als BSc Industrial Design of het kiezen van een afstudeerriching als aankomend MSc Industrial Design. De student neemt full time deel aan professionele activiteiten bij een bedrijf of ontwerpbureau die relevant zijn voor de studie. Daarnaast wordt via zelfstudie de kennis vergroot. Deze minor is zelfstudie, alleen toegankelijk voor studenten Industrieel Ontwerpen, is Nederlandstalig en heeft een omvang van 30 EC. Deze handleiding geeft inzicht in het programma van de WorkPlacement Minor en vormt een leidraad tijdens het doorlopen van deze minor. Eindtermen De student orienteert zich op: carrière mogelijkheden voor een BSc Industrial Design en/of een afstudeerrichting voor aankomend MSc Industrial Design Daarnaast zal de student: kunnen opereren in een professionele context kennis hebben genomen van de bedrijfscultuur communicatieve vaardigheden hebben vergroot zelfwerkzaamheid en zelfstandigheid hebben vergroot 1

6 Wanneer de stage heeft plaatsgevonden in het buitenland heeft de student: kennis genomen van de cultuur van een land zijn/haar talenkennis vergroot. Onderwijsvorm De WorkPlacement Minor is een zelfstudie vak. Er is geen begeleiding beschikbaar maar als er vragen zijn dan kun je contact opnemen met de stagecoördinator of even bij hem langslopen (kamer B-3-080). Je hoeft geen afspraak te maken als je een paar korte vragen hebt. Wel is er tijdens de stage een vakdocent beschikbaar om vragen aan te stellen. Tijdsbesteding en Credits De WorkPlacement Minor bestaat uit twee delen: een stage deel (1 of 2 stages, totaal 18 weken) bij een bedrijf of ontwerpbureau een deel zelfstudie (2 weken), bestaande uit een online sollicitatie cursus, doorlezen van het handboek Rapportagetechniek en het schrijven van het stageverslag. Deze minor kan ook in deeltijd worden gedaan maar daar is goedkeuring van zowel de stagecoördinator als de studie-adviseur voor nodig en de stage moet wekelijks ten minste 3 dagen aaneengesloten plaatsvinden. Aan deze minor zijn 30ECTS toegekend. 2

7 Aanvang De WorkPlacement Minor start 2 maal per jaar bij aanvang van een nieuw semester. Houd rekening met de voorbereidingstijd. Begin met orienteren vóór aanvang van de periode voorafgaand aan het semester waarin je deze minor wilt doen. Eventueel kan de stage ook eerder of later beginnen (zomervakantie bijv.) of in verschillende periodes plaatsvinden (periode 2 en periode 4 bijv.) omdat dit beter in het programma past. Neem contact op met de stagecoördinator om de mogelijkheden te bespreken. Aanmelden Aanmelden voor deze minor gaat via een formulier op de stage website: Nederlandstalige webpagina. Klik vervolgens op Algemene informatie en dan op Aanmelden of gebruik de directe link: Geef de stagecoördinator ten minste 5 werkdagen om de aanmelding te beoordelen. Belangrijk: De minor moet zijn aangemeld bij - en goedgekeurd door - de stagecoördinator ten minste 5 werkdagen voordat de stage begint. Als hieraan niet wordt voldaan wordt de aanmelding afgewezen en worden er geen credits toegekend! Als de stage plaatsvindt in een land waarvoor een negatief reisadvies is afgegeven door het Ministerie van Buitenlandse Zaken wordt de stage niet goedgekeurd! Als de stage in het buitenland plaatsvindt moet je de contactgegevens registreren in de Osiris Stay abroad module! (zie bijlage B4). 3

8 Deliverables Voorafgaand aan de stage levert de student een lijst met leerdoelen in. Na afloop van de stage worden de volgende documenten ingeleverd: een uitgebreid stageverslag (digitaal en op papier), opgesteld volgens de richtlijnen van het handboek Rapportagetechniek (Ellings, Anderweg, de Jong, Swankhuisen) en beoordeeld door de vakdocent een door de bedrijfsmentor ingevuld en ondertekend evaluatieformulier, zie bijlage 2. Toetsing De stage(s) en het verslag workplacement minor moeten met een V(oldoende) worden afgesloten. Bij onvoldoende resultaat (problemen tijdens stage/stage niet afgemaakt, rapport niet in orde bevonden) dient in overleg een aanvulling te worden gemaakt. Stageverslag(en) word(t)(en) inhoudelijk door de vakdocent(en) beoordeeld. Stageverslag(en) word(t)(en) op stijl door de stage coördinator beoordeeld. De beoordeling van de bedrijfsmentor wordt ter kennisgeving aangenomen en niet meegenomen in de beoordeling. Ook een slecht verlopen stage levert goede leermomenten op. Ter evaluatie en afronding van de minor vindt er nog een gesprek plaats tussen student en stagecoördinator. Het behaalde resultaat (V) wordt niet meegerekend op de Bachelor cijferlijst en zal het gemiddelde niet beïnvloeden. 4

9 Stappenplan De volgende stappen moeten worden ondernomen om deze minor te doorlopen: 2. Solliciteren 3. Regelwerk 4. Op stage! 5. Afronden 5

10 Uitgewerkt stappenplan: 1. Informatie inwinnen a. Waar en bij wat voor soort bedrijf wil je de stage doen? b. Naar het buitenland? Check sites van: Wilweg, TU Delft Buitenland en Min. van Buitenlandse zaken. c. Informeer bij collega studenten, docenten en/of de stagecoördinator. 2. Solliciteren a. Maak een portfolio, schrijf je Curriculum Vitae en maak een begin met je motivatiebrief. Doe eventueel de zelfanalyse en volg de sollicitatiecursus op de Qompas Student Career Service website (http://carrierestart.qompas.nl/sollicitatietools/sollicitatietools.aspx), waar je o.a. kunt leren hoe je een goede motivatiebrief kunt schrijven en hoe een CV te maken. b. Maak een selectie van bedrijven en/of ontwerpbureaus waar je zou willen werken. Er staat altijd een actueel aanbod van stages op de IO stage website en op het stagebord in de hal van de faculteit. Maak ook gebruik van zoekmachines. c. Schrijf bedrijven aan. Stuur een op het bedrijf toegesneden motivatiebrief met CV en portfolio. Leg uit waarom je een stage bij het bedrijf wilt doen en wat je zou willen leren. is een geaccepteerde manier van solliciteren en heeft zelfs vaak de voorkeur. Wanneer je een bedrijf in het buitenland aanschrijft leg dan ook uit wat je studie inhoudt. Follow up: bel of schrijf ze na twee weken! 3. Regelwerk a. Informeer de stagecoördinator dat je een stage hebt gevonden. b. Zoek een vakdocent op de faculteit en geef hem/haar de informatie uit bijlage 3. c. Stel een begin en einddatum vast (18 weken), omschrijf de opdracht, overleg over een vergoeding en leg alles zo mogelijk vast in een contract. Er staat een voorbeeldcontract op de stage-website. 6

11 d. Regel: verzekeringen (ziektekosten, aansprakelijkheid), zie Verzekeringen op pagina 9 beurzen (voor zover beschikbaar) e. Als je naar het buitenland gaat denk dan aan: visum, verzekeringen (ziektekosten, aansprakelijkheid, reis), vaccinatie (via de stagecoördinator, gedeeltelijk betaald door de universiteit), werkvergunning (via stagebedrijf) informeer vrienden en familie waar je heen gaat, hoe lang je weg bent en hoe je te bereiken bent onderverhuur van je kamer, huren van een kamer (stagebedrijf kan vaak helpen) neem contact op met de DUO en vul de relevante formulieren in (uitwonend, ov vergoeding) volg eventueel een talencursus en de cursus Interculturele Communicatie Meldt je contact gegevens in de Osiris Stay abroad module. Dit is sinds 1 januari 2011 verplicht. f. Meldt je aan via het formulier op de stage-website (www.io.tudelft.nl/internships, of direct via: ten minste 5 werkdagen voor aanvang van de stage. 4. Op stage! a. Informeer de stagecoördinator wanneer je bent aangekomen en meld contactgegevens. b. Leer zoveel je kunt, plan een evaluatiegesprek met de bedrijfsmentor na ongeveer een maand en vraag wanneer iets niet duidelijk is of als je meer over een onderwerp of aspect van de werkzaamheden wilt weten. Wees assertief! c. Informeer je vakdocent met enige regelmaat over je stage (stem dit af met je vakdocent). d. Maak tijdens de stage aantekeningen voor je stageverslag. e. Geef de bedrijfsmentor ongeveer een week voor het einde van de stage het evaluatieformulier (bijlage 2) en maak een afspraak voor een afrondend evaluatiegesprek. 7

12 5. Afronden a. Meldt de stagecoördinator en je vakdocent dat je terug bent. b. Schrijf je stageverslag en stuur het ter goedkeuring naar de bedrijfsmentor. Na goedkeuring lever je het verslag in bij de vakdocent samen met het evaluatieformulier. Na inhoudelijke goedkeuring door de vakdocent lever je het het nagekeken verslag samen met het evaluatieformulier en een digitale versie van het verslag in bij de stagecoördinator zodat een afrondend gesprek kan worden gepland. Dit gesprek duurt ongeveer 25 minuten en vindt plaats in kamer 32 B Stageverslag De WorkPlacement Minor wordt afgerond met een omvangrijk verslag met daarin beschreven: de uitgewerkte leerdoelen ervaringen en inzichten verkregen tijdens de stage opdrachten/projecten waaraan is gewerkt, zo mogelijk met afbeeldingen/foto s het proces dat is doorlopen om een opdracht of project tot een goed einde te brengen, waarvan 3 onderdelen van dit proces extra worden uitgewerkt (denk bijv. aan 3 stadia van het ontwerpproces) het stagebedrijf en de bedrijfscultuur een korte reflectie op de WorkPlacement Minor de sollicitatieprocedure (bijvoegen als bijlage) facultatief: het stagecontract (bijvoegen als bijlage) etcetera 8

13 Wanneer de stage in het buitenland heeft plaatsgevonden dan ook een extra hoofdstuk toevoegen over: culturele verschillen huisvesting reizen etcetera Dit verslag dient te worden goedgekeurd door zowel de stagementor als de vakdocent. Het verslag moet worden geschreven aan de hand van de richtlijnen van het handboek Rapportagetechniek en is Nederlandstalig tenzij de stage in het buitenland heeft plaatsgevonden, dan verdient Engels de voorkeur. Er is een voorbeeldverslag beschikbaar op de website van de WorkPlacement Minor. Stuur een digitale versie van het verslag naar en leg een papieren versie inclusief een origineel volledig ingevuld en ondertekend evaluatieformulier in het postvakje van de stagecoördinator (naast het kantoor van de secretaresses van DE, 32 B-3-090). Het stageverslag dient als basis voor een afrondend gesprek. Verzekeringen Het is belangrijk om bij verzekeringsmaatschappijen te informeren of een stage door je verzekering is gedekt. Soms is er geen dekking omdat je een bepaal bedrag verdient, of omdat je naar het buitenland gaat, etc. Informeer in elk geval naar de dekking van de volgende verzekeringen: ziektekosten, aansprakelijkheid en als je naar het buitenland gaat ook de reisverzekering. Eventueel biedt IPS-Lippmann een goede en goedkope verzekering aan. 9

14 Literatuur Het stageverslag moet worden geschreven volgens de richtlijnen van het handboek Rapportagetechniek, auteurs: Rien Elling, Bas Andeweg, Jaap de Jong en Christine Swankhuisen, uitgever: Wolters Noordhoff, ISBN Dit handboek is verplichte literatuur. Daarnaast staan op de stage website een aantal documenten over het maken van een portfolio: Job Applications: Notes From A Prospective Employer, door Charles Ingrey-Senn van Toout Industrial Design Co. Ltd. Korte handout over het maken van een portfolio, met dank aan Koos Eissen Portfolio Maken Voor Dummies, uit Turn The Page 06 07, door Suzanne van Mastrigt Heb je nog vragen stuur dan een of kom even langs, kamer 32 B

15 Bijlagen

16

17 Bijlage 1, Links Hieronder een korte lijst van websites die in deze handleiding zijn genoemd. Een meer complete lijst kun je vinden op de IO stage website. IO stage website: (kies de Nederlandstalige webpagina) Qompas student Career Service met onder andere een zelfevaluatie, veel informatie over het solliciteren en tools voor het schrijven van een motivatiebrief en een CV: Intermediair met onder andere informatie over het schrijven van een motivatiebrief en een CV: Wilweg, veel informatie over stages in het buitenland wilt doen: TU Delft Buitenland met onder andere informatie over beurzen: Ministerie van Buitenlandse Zaken, reisadviezen en nuttige tips: Belangrijk: als er een negatief reisadvies is afgegeven door het ministerie wordt de stage niet goedgekeurd! IPS-Lippmann, webstie van een goede en goedkope verzekering: Kamer onderverhuren? B1

18 Bijlage 2, Evaluatieformulieren B2

19 EvaSys Workplacement Minor - bedrijfsevaluatie (NL) Technische Universiteit Delft Stagecoördinator: Marco Bolleboom Faculteit Industrieel Ontwerpen Landbergstraat 15, 2628 CE Delft Mark as shown: Correction: Gelieve in te vullen met een ball-pen. Dit formulier wordt automatisch verwerkt. Gelieve correcties aan te brengen volgens het voorbeeld links om de scanresultaten te optimaliseren. 1. Beoordelingsadvies stage Op papier in te vullen door de stagebegeleider van het bedrijf en op papier te retourneren aan de stagecoördinator. De stagecoördinator heeft een afrondend gesprek met de student. 2. Studentgegevens 2.1 Naam student 2.2 Studienummer 3. Bedrijfsgegevens 3.1 Naam organisatie en afdeling 3.2 Naam stagebegeleider binnen bedrijf Stage 4.1 Onderwerp van de stage 4.2 Vakdocent van de universiteit 4.3 Stageperiode gestart per 4.4 Stageperiode beëindigd per F3912U0P1PL0V , Page 1/2

20 goed goed n.v.t. goed EvaSys Workplacement Minor - bedrijfsevaluatie (NL) Algemeen functioneren onvoldoende voldoende zeer goed matig 5.1 Hoe gaat de student om met de verantwoordelijkheden? 5.2 Hoe heeft u de motivatie, interesse en het enthousiasme van de student ervaren? 5.3 Hoe beoordeelt u de achtergrondkennis (theoretisch en praktisch) van de student? 5.4 Is de student initiatiefrijk? 5.5 Pikt de student nieuwe vaardigheden en kennis snel op? 5.6 Toont de student zelfstandigheid? 5.7 Is de student productief? 6. Praktische vaardigheden 6.1 Is de student praktisch vaardig? 6.2 Toon de student een kritische houding? 6.3 Heeft de student een logische en gestructureerde manier van werken? 7. Verslaglegging onvoldoende voldoende zeer goed matig 7.1 Heeft de student het schrijven van een rapport onder de knie? 7.2 Is de student in staat relevante van irrelevante informatie te scheiden? 8. Algemene opmerkingen onvoldoende voldoende zeer goed matig 8.1 Voldeed de student aan de verwachtingen? 8.2 Heeft u adviezen voor de student wat betreft zijn/haar professionele en/of persoonlijke ontwikkeling? 8.3 Ziet u de student als een toekomstige collega? voldoet niet aan min. eis voldoende zeer goed 8.4 Algehele prestatie van de student; kunt u een classificatie geven: 8.5 Plaats en datum matig goed 8.6 Handtekening stagebegeleider van het bedrijf F3912U0P2PL0V , Page 2/2

21 EvaSys Workplacement Minor company evaluation (En) University of Technology Delft Internship coordinator: Marco Bolleboom Faculty of Industrial Design Engineering Landbergstraat 15, 2628 CE Delft Mark as shown: Correction: Please use a ball-point pen or thin felt tip. This form will be processed automatically. Please follow the examples shown on the left hand side to help optimize the reading results. 1. Review form internship To be completed on paper by the company supervisor and to be sent on paper to the internship coordinator so he can schedule a meeting with the student to finalise the internship. 2. Student personal details 2.1 Student name 2.2 Student number 3. Organisation details 3.1 Name organisation and department 3.2 Name company supervisor Internship 4.1 Subject of the internship 4.2 Name teacher from the faculty that is connected to the internship. 4.3 Internship started on 4.4 Internship finished on F3913U0P1PL0V , Page 1/2

22 EvaSys Workplacement Minor company evaluation (En) 5. General skills insufficient sufficient moderate very good good 5.1 Is the student able to deal with the responsibilities associated with the work? 5.2 What is the level of the student's motivation, interest and enthousiasm? 5.3 What is the level of the student's knowledge (theoretical and practical)? 5.4 Does the student show initiative? 5.5 Is the student able to implement new skills and knowledge quickly? 5.6 Is the student capable of working independently? 5.7 What is the level of the student's productivity? 6. Practical skills 6.1 Does the student show practical skills? 6.2 Does the student show a critical attitude? 6.3 Does the student show a logical and structured way of working? 7. Reporting not applicable moderate insufficient sufficient very good good 7.1 Is the student competent in writing a (scientific) report? 7.2 Is the student able to distinguish relevant from irrelevant information? 8. General remarks moderate insufficient suffcient very good 8.1 Did the student meet the expectations? 8.2 Do you have recommendations for the student concerning his/her personal and professional development? good 8.3 Can you imagine the student as a future colleague? does not fulfill min. req sufficient moderate very good 8.4 Overall performance of the student; please indicate the category: 8.5 Place and date good 8.6 Signature by company supervisor F3913U0P2PL0V , Page 2/2

23 Bijlage 3, Informatie voor de vakdocent Geachte vakdocent, student(e) gaat de WorkPlacement Minor volgen. Het belangrijkste onderdeel van deze Minor is één stage (2 stages) van 18 (2 x 9) weken en heeft tot doel om studenten ervaring op te laten doen met het werken in een professionele omgeving en zich te orienteren op een carrière als BSc Industrial Design of het kiezen van een afstudeerriching als aankomend MSc Industrial Design. De student neemt full time deel aan professionele activiteiten bij een bedrijf of ontwerpbureau die relevant zijn voor de studie en zal worden begeleid door een bedrijfsmentor. Toch wil ik studenten ook de mogelijkheid bieden om terug te vallen op een vakdocent van de universiteit als op het bedrijf niet voldoende kennis aanwezig is. Daarnaast wil ik u vragen het stageverslag op inhoud te beoordelen en uw bevindingen aan het verslag toe te voegen en aan de student te communiceren. Voor het vak IO3823 zijn 3 begeleidingsuren per student beschikbaar. Als u de taak van vakdocent voor de WorkPlacement Minor aanneemt dan is het belangrijk dat u: werkzaam bent bij de faculteit van het Industrieel Ontwerpen niet op declaratiebasis in dienst bent bij IO Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd maar ben natuurlijk altijd beschikbaar voor meer informatie: Marco Bolleboom tel.: kamer: 32 B B3

24

25 B4

26 Going abroad? Let us know! Ga je in het kader van je studie aan de TU Delft naar het buitenland, dan ben je vanaf 1 januari 2011 verplicht om je contactgegevens in OSIRIS te registreren. Wat moet je doen? Voor bepaalde verblijven in het buitenland moet je vooraf toestemming hebben van je faculteit of bv. een coördinator. De regels verschillen per faculteit. Surf daarom voor specifieke informatie naar klik op Stap 2 Regelwerk en klik dan door naar Goedkeuring buitenlandverblijf en naar de buitenlandsite van je faculteit. Log vervolgens via Blackboard in in OSIRIS en klik op de nieuwe knop Stay abroad. Maak een New Request aan, vul de gevraagde gegevens in en verstuur (submit) je request. Je krijgt dan via de een automatisch bericht dat je Request is goedgekeurd. Vul vervolgens je Contact Information in op het scherm Stay abroad. Als je contactgegevens tijdens je verblijf in het buitenland veranderen, vergeet dan niet om deze aan te passen in OSIRIS. En mocht je verblijf in het buitenland niet doorgaan, stuur dan een met daarin je naam, studienummer en de reden van annulering naar Why does TU Delft have to know where I am? In case of an emergency your insurance company - and sometimes even your embassy - will try to assist you. TU Delft however, also feels responsible towards its students. TU Delft may also be able to assist you, for instance by contacting your family or the institute where you are staying. That is why we want to know where our students are. Waarom wil de TU Delft weten waar ik ben? Bij eventuele calamiteiten zal vooral je verzekering - en indien nodig de Nederlandse ambassade - zich voor je inzetten. Maar ook de TU Delft voelt zich verantwoordelijk voor haar studenten. In geval van nood kan de TU Delft ook assisteren door bv. contact op te nemen met je familie of met de instelling waar je verblijft. Daarom willen we graag weten waar onze studenten zijn. From January 1, 2011 you are obliged to register your contact details in OSIRIS, if you are going on a study-related trip abroad. What to do? For certain trips abroad you need the permission of your faculty or exchange coordinator. Procedures differ between faculties. So for specific information and procedures go to click on Step 2 Preparations and follow the link to Approval stay abroad and from there to the international page of your faculty. Then login into OSIRIS through Blackboard and press the new Stay abroad button. Make a New Request, fill in the requested details and submit your request. You will receive an automated response that your Request has been approved. Then fill in your Contact Information on the screen Stay abroad. If your contact details change during your stay abroad, do not forget to update them in OSIRIS. And if your trip abroad is cancelled, please send an stating your name, student number and the reason for the cancelation to

27

28 TU Delft Faculteit IO Marco Bolleboom Landbergstraat CE Delft kamer 32 B

Angelien Koenderink, Lily de Boer and Marieke Klein Gunnewiek

Angelien Koenderink, Lily de Boer and Marieke Klein Gunnewiek MONTESSORI COLLEGE TWENTE 5TTO INTERNATIONAL INTERNSHIP 2013/14 Dear student, The main objectives of the international internship are: to get you out of your comfort zone and survive; to broaden your horizon,

Nadere informatie

OVER DE GRENS. De wereld is groter dan de Achterhoek. Handboek voor MBO-studenten en de Internationale Beroeps Praktijk Vorming (I-BPV)

OVER DE GRENS. De wereld is groter dan de Achterhoek. Handboek voor MBO-studenten en de Internationale Beroeps Praktijk Vorming (I-BPV) OVER DE GRENS De wereld is groter dan de Achterhoek Handboek voor MBO-studenten en de Internationale Beroeps Praktijk Vorming (I-BPV) SCHOOLJAAR 2014-2015 Istanbul ROC Graafschap College Sector Zorg &

Nadere informatie

oiem Degree Handleiding oiem degree studenten

oiem Degree Handleiding oiem degree studenten oiem Degree Handleiding oiem degree studenten Auteur: ing. L. Cozijn Versie: 1.0 Datum: 07-09-2012 Inhoudsopgave INLEIDING...4 1 OIEM MENU S...5 1.1 Type studenten... 5 1.2 oiem type studenten... 5 2 ONLINE

Nadere informatie

Inleiding. Stagecoördinator. Definities

Inleiding. Stagecoördinator. Definities Inleiding De stage is een vast onderdeel van de masteropleidingen Psychologie en Pedagogische wetenschappen en vormt vaak de eerste stap naar de praktijk of naar een wetenschappelijke carrière. De stage

Nadere informatie

STAGELEIDRAAD. voor studenten, stagedocenten en stageverlenende organisaties

STAGELEIDRAAD. voor studenten, stagedocenten en stageverlenende organisaties STAGELEIDRAAD Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM) System and Network Engineering (SNE) voor studenten, stagedocenten en stageverlenende

Nadere informatie

STAGELEIDRAAD. Systeembeheer (SYS) Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM)

STAGELEIDRAAD. Systeembeheer (SYS) Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM) STAGELEIDRAAD Systeembeheer (SYS) Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM) voor studenten, stagedocenten en stageverlenende organisaties

Nadere informatie

Application Guidelines

Application Guidelines Application Guidelines Dutch version Rotterdam School of Management, Erasmus University Career Services, kamer T5-36 Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam Tel.: 010-408 20 10 E-mail: careerservices@rsm.nl Website:

Nadere informatie

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Delft, 2009 Voorwoord Als studente Industrieel Ontwerpen heb ik

Nadere informatie

Handboek Transfer of Innovation. CALLs 2010-2011-2012-2013

Handboek Transfer of Innovation. CALLs 2010-2011-2012-2013 Handboek Transfer of Innovation CALLs 2010-2011-2012-2013 Oktober 2012 Inhoudsopgave Gebruik van dit handboek... 4 Lijst met wijzigingen per versie... 5 Deel I Aanvragen, Selectie, Contractualisatie...

Nadere informatie

Handleiding Mobility Management OUT

Handleiding Mobility Management OUT oiem Mobility Management Handleiding Mobility Management OUT Project Mobility Management Datum 2014 Auteur GertieTeuwen/Ana Rodriguez Versie 1.0 Inhoudsopgave INLEIDING... 4 1 OIEM MENU S... 5 1.1 Type

Nadere informatie

Handleiding Mobility Management OUT

Handleiding Mobility Management OUT oiem Mobility Management Handleiding Mobility Management OUT Project Mobility Management Datum 2014 Auteur GertieTeuwen/Ana Rodriguez Versie 1.0 Inhoudsopgave INLEIDING... 4 1 OIEM MENU S... 5 1.1 Type

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1 Het tutorprogramma TCS 2012 2013... 6 1.1 Jaarprogramma

Inhoudsopgave 1 Het tutorprogramma TCS 2012 2013... 6 1.1 Jaarprogramma Voorwoord De tutor is het eerste aanspreekpunt voor eerstejaarsstudenten TCS. Als tutor heb je een coachende taak: je spreekt de student aan op zijn studievoortgang en studiehouding, inventariseert waar

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER

Nadere informatie

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET INHOUD 1 IK GA STAGE LOPEN! 4 1.1 Hoe kom ik aan een stage? 4 1.2 School wijst je een stage toe 4 1.3 School helpt

Nadere informatie

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 MINORENGIDS 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT VERSIE 1.3 VASTGESTELD DOOR COLLEGE VAN BESTUUR 2 SEPTEMBER 2014,

Nadere informatie

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Stagehandleiding 2013-2014 Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Informatie voor studenten en docenten over de stage Hogeschool Inholland

Nadere informatie

Studiegids Masterprogramma Geo-communicatie 2014-2015

Studiegids Masterprogramma Geo-communicatie 2014-2015 Studiegids Masterprogramma Geo-communicatie 2014-2015 Faculteit Geowetenschappen Willem C. van Unnikgebouw Heidelberglaan 2 Postbus 80115 3508 TC UTRECHT Tel. 030 253 9559 Utrecht, juli 2014 1 Adressen

Nadere informatie

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen:

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen: Faculteit Natuur en Techniek Institute for Informatics, Communication and Technology Nijenoord 1 3552 AS Utrecht SYLLABUS Studie Loopbaan Ontwikkeling S L O 2008 / 2009 ICT-Opleidingen/profielen: Informatica

Nadere informatie

Studiegids. Voorjaar 2008

Studiegids. Voorjaar 2008 Studiegids Voorjaar 2008 Studiegids Voorjaar 2008 MBA-programma fase 2 en 3 Copyright, voorjaar 2008 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Stap 1. Stap 2. Stap 3. Stap 4. Stap 5. Stap 6. Stuur de benodigde documenten toe

Stap 1. Stap 2. Stap 3. Stap 4. Stap 5. Stap 6. Stuur de benodigde documenten toe Stap 1 Stuur de benodigde documenten toe Voor details zie.1 van de Info sheet Deadline: 30 juni 2011 Stap 2 Geld storten op de Inholland bankrekening en/of een bankverklaring overleggen. Voor details zie.2

Nadere informatie

FSA BEDANKT... & Beyond

FSA BEDANKT... & Beyond JUNI 2007 11 JAARGANG NUMMER 4 WWW.FSA.NL & Beyond FSA BEDANKT... Nu de zomer er weer aan komt en het collegejaar op zijn einde loopt, blikken wij terug op een geweldig en innovatief bestuursjaar. Vandaar

Nadere informatie

Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren

Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren LEER- WERKwijzer Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren Doe je BBL? appeltje eitje met inhoud 1 ik ga werkend leren 4 1.1 Hoe kom ik aan een leerwerkplek? 4 1.2 Je moet zelf een leerwerkplek

Nadere informatie

Leones. IT Service Assessment & Improvement

Leones. IT Service Assessment & Improvement Leones IT Service Assessment & Improvement 1. Inleiding Dit rapport is geschreven in opdracht van Leones door Jurjen Bloo, student aan de Hogeschool van Amsterdam en is onderdeel van de afstudeeropdracht.

Nadere informatie

BPV-gids. Groen licht voor succes!

BPV-gids. Groen licht voor succes! Groen licht voor succes! BPV-gids Het verzorgt vanuit een groen perspectief opleidingen voor vmbo en mbo. Samen met ROC Kop van Noord-Holland vormt het de coöperatie Onderwijsgroep Noordwest-Holland. Groen

Nadere informatie

BPV. informatiegids. mbo

BPV. informatiegids. mbo 1 BPV informatiegids mbo 2014 2015 2BPV informatiegids mbo 2014-2015 3 Beroepspraktijkvorming mbo Informatiegids Deze BPV informatiegids is bedoeld voor alle praktijkopleiders en studenten in het mbo van

Nadere informatie

Toetsplan Masteropleiding Epidemiologie. Deel III Handleiding Stageperiode

Toetsplan Masteropleiding Epidemiologie. Deel III Handleiding Stageperiode Toetsplan Masteropleiding Epidemiologie Deel III Handleiding Stageperiode Studiejaar 2014-2015 Afdeling epidemiologie & biostatistiek VU medisch centrum Van der Boechorststraat 7 1081 BT Amsterdam tel

Nadere informatie

FSA& Beyond. Consultition 2007. www.fsa.nl DECEMBER 2006,ELFDE JAARGANG, NUMMER 2

FSA& Beyond. Consultition 2007. www.fsa.nl DECEMBER 2006,ELFDE JAARGANG, NUMMER 2 DECEMBER 2006,ELFDE JAARGANG, NUMMER 2 www.fsa.nl Consultition 2007 AMSTERDAM, Lydia Havermans Klinkt een baan als strategie consultant jou als muziek in de oren? Heb je eigenlijk niet zo n goed idee wat

Nadere informatie

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK.

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK. Herziene editie 2014-2015 Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden ebook HET GROTE WEBINAR HANDBOEK DEEL DIT ebook INHOUDSOPGAVE 1 IK GELOOF IN WEBINARS Verhalen uit de praktijk Pagina 4

Nadere informatie

International Committee. Borders are meant to be crossed

International Committee. Borders are meant to be crossed International Committee Borders are meant to be crossed S.F.V. Cedo Nulli Mede mogelijk gemaakt door: Voorzitter Romy van der Linden Secretaris Nadia Dijkstra Penningmeester Tim Heijkoop Externe betrekkingen

Nadere informatie

gelet op de artikelen 9.5, 9.15, eerste lid, onder a, 7.13, eerste, tweede en derde lid, 9.38, onder b, en

gelet op de artikelen 9.5, 9.15, eerste lid, onder a, 7.13, eerste, tweede en derde lid, 9.38, onder b, en OER 2014-2015 Masteropleidingen IM, OML, HTI en IS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE MASTEROPLEIDINGEN INNOVATION MANAGEMENT OPERATIONS MANAGEMENT & LOGISTICS HUMAN-TECHNOLOGY INTERACTION INNOVATION

Nadere informatie