Industrieel Ontwerpen. WorkPlacement Minor IO-Mi Handleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Industrieel Ontwerpen. WorkPlacement Minor IO-Mi-076-13. Handleiding"

Transcriptie

1 Industrieel Ontwerpen WorkPlacement Minor IO-Mi Handleiding

2

3 Inhoudsopgave Introductie 1 Eindtermen 1 Onderwijsvorm 2 Tijdsbesteding en Credits 2 Aanvang 3 Aanmelden 3 Deliverables 4 Toetsing 4 Stappenplan 5 Stageverslag 8 Verzekeringen 9 Literatuur 10 Bijlagen: Links Beoordelingsformulieren Informatie voor de vakdocent Flyer: Going abroad? Let us know! B1 B2 B3 B4

4

5 Introductie De WorkPlacement Minor (IO3823) is onderdeel van het Minor programma in de Bachelor van de faculteit van het Industrieel Ontwerpen en heeft tot doel om studenten ervaring op te laten doen met het werken in een professionele omgeving en zich te orienteren op een carrière als BSc Industrial Design of het kiezen van een afstudeerriching als aankomend MSc Industrial Design. De student neemt full time deel aan professionele activiteiten bij een bedrijf of ontwerpbureau die relevant zijn voor de studie. Daarnaast wordt via zelfstudie de kennis vergroot. Deze minor is zelfstudie, alleen toegankelijk voor studenten Industrieel Ontwerpen, is Nederlandstalig en heeft een omvang van 30 EC. Deze handleiding geeft inzicht in het programma van de WorkPlacement Minor en vormt een leidraad tijdens het doorlopen van deze minor. Eindtermen De student orienteert zich op: carrière mogelijkheden voor een BSc Industrial Design en/of een afstudeerrichting voor aankomend MSc Industrial Design Daarnaast zal de student: kunnen opereren in een professionele context kennis hebben genomen van de bedrijfscultuur communicatieve vaardigheden hebben vergroot zelfwerkzaamheid en zelfstandigheid hebben vergroot 1

6 Wanneer de stage heeft plaatsgevonden in het buitenland heeft de student: kennis genomen van de cultuur van een land zijn/haar talenkennis vergroot. Onderwijsvorm De WorkPlacement Minor is een zelfstudie vak. Er is geen begeleiding beschikbaar maar als er vragen zijn dan kun je contact opnemen met de stagecoördinator of even bij hem langslopen (kamer B-3-080). Je hoeft geen afspraak te maken als je een paar korte vragen hebt. Wel is er tijdens de stage een vakdocent beschikbaar om vragen aan te stellen. Tijdsbesteding en Credits De WorkPlacement Minor bestaat uit twee delen: een stage deel (1 of 2 stages, totaal 18 weken) bij een bedrijf of ontwerpbureau een deel zelfstudie (2 weken), bestaande uit een online sollicitatie cursus, doorlezen van het handboek Rapportagetechniek en het schrijven van het stageverslag. Deze minor kan ook in deeltijd worden gedaan maar daar is goedkeuring van zowel de stagecoördinator als de studie-adviseur voor nodig en de stage moet wekelijks ten minste 3 dagen aaneengesloten plaatsvinden. Aan deze minor zijn 30ECTS toegekend. 2

7 Aanvang De WorkPlacement Minor start 2 maal per jaar bij aanvang van een nieuw semester. Houd rekening met de voorbereidingstijd. Begin met orienteren vóór aanvang van de periode voorafgaand aan het semester waarin je deze minor wilt doen. Eventueel kan de stage ook eerder of later beginnen (zomervakantie bijv.) of in verschillende periodes plaatsvinden (periode 2 en periode 4 bijv.) omdat dit beter in het programma past. Neem contact op met de stagecoördinator om de mogelijkheden te bespreken. Aanmelden Aanmelden voor deze minor gaat via een formulier op de stage website: Nederlandstalige webpagina. Klik vervolgens op Algemene informatie en dan op Aanmelden of gebruik de directe link: Geef de stagecoördinator ten minste 5 werkdagen om de aanmelding te beoordelen. Belangrijk: De minor moet zijn aangemeld bij - en goedgekeurd door - de stagecoördinator ten minste 5 werkdagen voordat de stage begint. Als hieraan niet wordt voldaan wordt de aanmelding afgewezen en worden er geen credits toegekend! Als de stage plaatsvindt in een land waarvoor een negatief reisadvies is afgegeven door het Ministerie van Buitenlandse Zaken wordt de stage niet goedgekeurd! Als de stage in het buitenland plaatsvindt moet je de contactgegevens registreren in de Osiris Stay abroad module! (zie bijlage B4). 3

8 Deliverables Voorafgaand aan de stage levert de student een lijst met leerdoelen in. Na afloop van de stage worden de volgende documenten ingeleverd: een uitgebreid stageverslag (digitaal en op papier), opgesteld volgens de richtlijnen van het handboek Rapportagetechniek (Ellings, Anderweg, de Jong, Swankhuisen) en beoordeeld door de vakdocent een door de bedrijfsmentor ingevuld en ondertekend evaluatieformulier, zie bijlage 2. Toetsing De stage(s) en het verslag workplacement minor moeten met een V(oldoende) worden afgesloten. Bij onvoldoende resultaat (problemen tijdens stage/stage niet afgemaakt, rapport niet in orde bevonden) dient in overleg een aanvulling te worden gemaakt. Stageverslag(en) word(t)(en) inhoudelijk door de vakdocent(en) beoordeeld. Stageverslag(en) word(t)(en) op stijl door de stage coördinator beoordeeld. De beoordeling van de bedrijfsmentor wordt ter kennisgeving aangenomen en niet meegenomen in de beoordeling. Ook een slecht verlopen stage levert goede leermomenten op. Ter evaluatie en afronding van de minor vindt er nog een gesprek plaats tussen student en stagecoördinator. Het behaalde resultaat (V) wordt niet meegerekend op de Bachelor cijferlijst en zal het gemiddelde niet beïnvloeden. 4

9 Stappenplan De volgende stappen moeten worden ondernomen om deze minor te doorlopen: 2. Solliciteren 3. Regelwerk 4. Op stage! 5. Afronden 5

10 Uitgewerkt stappenplan: 1. Informatie inwinnen a. Waar en bij wat voor soort bedrijf wil je de stage doen? b. Naar het buitenland? Check sites van: Wilweg, TU Delft Buitenland en Min. van Buitenlandse zaken. c. Informeer bij collega studenten, docenten en/of de stagecoördinator. 2. Solliciteren a. Maak een portfolio, schrijf je Curriculum Vitae en maak een begin met je motivatiebrief. Doe eventueel de zelfanalyse en volg de sollicitatiecursus op de Qompas Student Career Service website (http://carrierestart.qompas.nl/sollicitatietools/sollicitatietools.aspx), waar je o.a. kunt leren hoe je een goede motivatiebrief kunt schrijven en hoe een CV te maken. b. Maak een selectie van bedrijven en/of ontwerpbureaus waar je zou willen werken. Er staat altijd een actueel aanbod van stages op de IO stage website en op het stagebord in de hal van de faculteit. Maak ook gebruik van zoekmachines. c. Schrijf bedrijven aan. Stuur een op het bedrijf toegesneden motivatiebrief met CV en portfolio. Leg uit waarom je een stage bij het bedrijf wilt doen en wat je zou willen leren. is een geaccepteerde manier van solliciteren en heeft zelfs vaak de voorkeur. Wanneer je een bedrijf in het buitenland aanschrijft leg dan ook uit wat je studie inhoudt. Follow up: bel of schrijf ze na twee weken! 3. Regelwerk a. Informeer de stagecoördinator dat je een stage hebt gevonden. b. Zoek een vakdocent op de faculteit en geef hem/haar de informatie uit bijlage 3. c. Stel een begin en einddatum vast (18 weken), omschrijf de opdracht, overleg over een vergoeding en leg alles zo mogelijk vast in een contract. Er staat een voorbeeldcontract op de stage-website. 6

11 d. Regel: verzekeringen (ziektekosten, aansprakelijkheid), zie Verzekeringen op pagina 9 beurzen (voor zover beschikbaar) e. Als je naar het buitenland gaat denk dan aan: visum, verzekeringen (ziektekosten, aansprakelijkheid, reis), vaccinatie (via de stagecoördinator, gedeeltelijk betaald door de universiteit), werkvergunning (via stagebedrijf) informeer vrienden en familie waar je heen gaat, hoe lang je weg bent en hoe je te bereiken bent onderverhuur van je kamer, huren van een kamer (stagebedrijf kan vaak helpen) neem contact op met de DUO en vul de relevante formulieren in (uitwonend, ov vergoeding) volg eventueel een talencursus en de cursus Interculturele Communicatie Meldt je contact gegevens in de Osiris Stay abroad module. Dit is sinds 1 januari 2011 verplicht. f. Meldt je aan via het formulier op de stage-website (www.io.tudelft.nl/internships, of direct via: ten minste 5 werkdagen voor aanvang van de stage. 4. Op stage! a. Informeer de stagecoördinator wanneer je bent aangekomen en meld contactgegevens. b. Leer zoveel je kunt, plan een evaluatiegesprek met de bedrijfsmentor na ongeveer een maand en vraag wanneer iets niet duidelijk is of als je meer over een onderwerp of aspect van de werkzaamheden wilt weten. Wees assertief! c. Informeer je vakdocent met enige regelmaat over je stage (stem dit af met je vakdocent). d. Maak tijdens de stage aantekeningen voor je stageverslag. e. Geef de bedrijfsmentor ongeveer een week voor het einde van de stage het evaluatieformulier (bijlage 2) en maak een afspraak voor een afrondend evaluatiegesprek. 7

12 5. Afronden a. Meldt de stagecoördinator en je vakdocent dat je terug bent. b. Schrijf je stageverslag en stuur het ter goedkeuring naar de bedrijfsmentor. Na goedkeuring lever je het verslag in bij de vakdocent samen met het evaluatieformulier. Na inhoudelijke goedkeuring door de vakdocent lever je het het nagekeken verslag samen met het evaluatieformulier en een digitale versie van het verslag in bij de stagecoördinator zodat een afrondend gesprek kan worden gepland. Dit gesprek duurt ongeveer 25 minuten en vindt plaats in kamer 32 B Stageverslag De WorkPlacement Minor wordt afgerond met een omvangrijk verslag met daarin beschreven: de uitgewerkte leerdoelen ervaringen en inzichten verkregen tijdens de stage opdrachten/projecten waaraan is gewerkt, zo mogelijk met afbeeldingen/foto s het proces dat is doorlopen om een opdracht of project tot een goed einde te brengen, waarvan 3 onderdelen van dit proces extra worden uitgewerkt (denk bijv. aan 3 stadia van het ontwerpproces) het stagebedrijf en de bedrijfscultuur een korte reflectie op de WorkPlacement Minor de sollicitatieprocedure (bijvoegen als bijlage) facultatief: het stagecontract (bijvoegen als bijlage) etcetera 8

13 Wanneer de stage in het buitenland heeft plaatsgevonden dan ook een extra hoofdstuk toevoegen over: culturele verschillen huisvesting reizen etcetera Dit verslag dient te worden goedgekeurd door zowel de stagementor als de vakdocent. Het verslag moet worden geschreven aan de hand van de richtlijnen van het handboek Rapportagetechniek en is Nederlandstalig tenzij de stage in het buitenland heeft plaatsgevonden, dan verdient Engels de voorkeur. Er is een voorbeeldverslag beschikbaar op de website van de WorkPlacement Minor. Stuur een digitale versie van het verslag naar en leg een papieren versie inclusief een origineel volledig ingevuld en ondertekend evaluatieformulier in het postvakje van de stagecoördinator (naast het kantoor van de secretaresses van DE, 32 B-3-090). Het stageverslag dient als basis voor een afrondend gesprek. Verzekeringen Het is belangrijk om bij verzekeringsmaatschappijen te informeren of een stage door je verzekering is gedekt. Soms is er geen dekking omdat je een bepaal bedrag verdient, of omdat je naar het buitenland gaat, etc. Informeer in elk geval naar de dekking van de volgende verzekeringen: ziektekosten, aansprakelijkheid en als je naar het buitenland gaat ook de reisverzekering. Eventueel biedt IPS-Lippmann een goede en goedkope verzekering aan. 9

14 Literatuur Het stageverslag moet worden geschreven volgens de richtlijnen van het handboek Rapportagetechniek, auteurs: Rien Elling, Bas Andeweg, Jaap de Jong en Christine Swankhuisen, uitgever: Wolters Noordhoff, ISBN Dit handboek is verplichte literatuur. Daarnaast staan op de stage website een aantal documenten over het maken van een portfolio: Job Applications: Notes From A Prospective Employer, door Charles Ingrey-Senn van Toout Industrial Design Co. Ltd. Korte handout over het maken van een portfolio, met dank aan Koos Eissen Portfolio Maken Voor Dummies, uit Turn The Page 06 07, door Suzanne van Mastrigt Heb je nog vragen stuur dan een of kom even langs, kamer 32 B

15 Bijlagen

16

17 Bijlage 1, Links Hieronder een korte lijst van websites die in deze handleiding zijn genoemd. Een meer complete lijst kun je vinden op de IO stage website. IO stage website: (kies de Nederlandstalige webpagina) Qompas student Career Service met onder andere een zelfevaluatie, veel informatie over het solliciteren en tools voor het schrijven van een motivatiebrief en een CV: Intermediair met onder andere informatie over het schrijven van een motivatiebrief en een CV: Wilweg, veel informatie over stages in het buitenland wilt doen: TU Delft Buitenland met onder andere informatie over beurzen: Ministerie van Buitenlandse Zaken, reisadviezen en nuttige tips: Belangrijk: als er een negatief reisadvies is afgegeven door het ministerie wordt de stage niet goedgekeurd! IPS-Lippmann, webstie van een goede en goedkope verzekering: Kamer onderverhuren? B1

18 Bijlage 2, Evaluatieformulieren B2

19 EvaSys Workplacement Minor - bedrijfsevaluatie (NL) Technische Universiteit Delft Stagecoördinator: Marco Bolleboom Faculteit Industrieel Ontwerpen Landbergstraat 15, 2628 CE Delft Mark as shown: Correction: Gelieve in te vullen met een ball-pen. Dit formulier wordt automatisch verwerkt. Gelieve correcties aan te brengen volgens het voorbeeld links om de scanresultaten te optimaliseren. 1. Beoordelingsadvies stage Op papier in te vullen door de stagebegeleider van het bedrijf en op papier te retourneren aan de stagecoördinator. De stagecoördinator heeft een afrondend gesprek met de student. 2. Studentgegevens 2.1 Naam student 2.2 Studienummer 3. Bedrijfsgegevens 3.1 Naam organisatie en afdeling 3.2 Naam stagebegeleider binnen bedrijf Stage 4.1 Onderwerp van de stage 4.2 Vakdocent van de universiteit 4.3 Stageperiode gestart per 4.4 Stageperiode beëindigd per F3912U0P1PL0V , Page 1/2

20 goed goed n.v.t. goed EvaSys Workplacement Minor - bedrijfsevaluatie (NL) Algemeen functioneren onvoldoende voldoende zeer goed matig 5.1 Hoe gaat de student om met de verantwoordelijkheden? 5.2 Hoe heeft u de motivatie, interesse en het enthousiasme van de student ervaren? 5.3 Hoe beoordeelt u de achtergrondkennis (theoretisch en praktisch) van de student? 5.4 Is de student initiatiefrijk? 5.5 Pikt de student nieuwe vaardigheden en kennis snel op? 5.6 Toont de student zelfstandigheid? 5.7 Is de student productief? 6. Praktische vaardigheden 6.1 Is de student praktisch vaardig? 6.2 Toon de student een kritische houding? 6.3 Heeft de student een logische en gestructureerde manier van werken? 7. Verslaglegging onvoldoende voldoende zeer goed matig 7.1 Heeft de student het schrijven van een rapport onder de knie? 7.2 Is de student in staat relevante van irrelevante informatie te scheiden? 8. Algemene opmerkingen onvoldoende voldoende zeer goed matig 8.1 Voldeed de student aan de verwachtingen? 8.2 Heeft u adviezen voor de student wat betreft zijn/haar professionele en/of persoonlijke ontwikkeling? 8.3 Ziet u de student als een toekomstige collega? voldoet niet aan min. eis voldoende zeer goed 8.4 Algehele prestatie van de student; kunt u een classificatie geven: 8.5 Plaats en datum matig goed 8.6 Handtekening stagebegeleider van het bedrijf F3912U0P2PL0V , Page 2/2

21 EvaSys Workplacement Minor company evaluation (En) University of Technology Delft Internship coordinator: Marco Bolleboom Faculty of Industrial Design Engineering Landbergstraat 15, 2628 CE Delft Mark as shown: Correction: Please use a ball-point pen or thin felt tip. This form will be processed automatically. Please follow the examples shown on the left hand side to help optimize the reading results. 1. Review form internship To be completed on paper by the company supervisor and to be sent on paper to the internship coordinator so he can schedule a meeting with the student to finalise the internship. 2. Student personal details 2.1 Student name 2.2 Student number 3. Organisation details 3.1 Name organisation and department 3.2 Name company supervisor Internship 4.1 Subject of the internship 4.2 Name teacher from the faculty that is connected to the internship. 4.3 Internship started on 4.4 Internship finished on F3913U0P1PL0V , Page 1/2

22 EvaSys Workplacement Minor company evaluation (En) 5. General skills insufficient sufficient moderate very good good 5.1 Is the student able to deal with the responsibilities associated with the work? 5.2 What is the level of the student's motivation, interest and enthousiasm? 5.3 What is the level of the student's knowledge (theoretical and practical)? 5.4 Does the student show initiative? 5.5 Is the student able to implement new skills and knowledge quickly? 5.6 Is the student capable of working independently? 5.7 What is the level of the student's productivity? 6. Practical skills 6.1 Does the student show practical skills? 6.2 Does the student show a critical attitude? 6.3 Does the student show a logical and structured way of working? 7. Reporting not applicable moderate insufficient sufficient very good good 7.1 Is the student competent in writing a (scientific) report? 7.2 Is the student able to distinguish relevant from irrelevant information? 8. General remarks moderate insufficient suffcient very good 8.1 Did the student meet the expectations? 8.2 Do you have recommendations for the student concerning his/her personal and professional development? good 8.3 Can you imagine the student as a future colleague? does not fulfill min. req sufficient moderate very good 8.4 Overall performance of the student; please indicate the category: 8.5 Place and date good 8.6 Signature by company supervisor F3913U0P2PL0V , Page 2/2

23 Bijlage 3, Informatie voor de vakdocent Geachte vakdocent, student(e) gaat de WorkPlacement Minor volgen. Het belangrijkste onderdeel van deze Minor is één stage (2 stages) van 18 (2 x 9) weken en heeft tot doel om studenten ervaring op te laten doen met het werken in een professionele omgeving en zich te orienteren op een carrière als BSc Industrial Design of het kiezen van een afstudeerriching als aankomend MSc Industrial Design. De student neemt full time deel aan professionele activiteiten bij een bedrijf of ontwerpbureau die relevant zijn voor de studie en zal worden begeleid door een bedrijfsmentor. Toch wil ik studenten ook de mogelijkheid bieden om terug te vallen op een vakdocent van de universiteit als op het bedrijf niet voldoende kennis aanwezig is. Daarnaast wil ik u vragen het stageverslag op inhoud te beoordelen en uw bevindingen aan het verslag toe te voegen en aan de student te communiceren. Voor het vak IO3823 zijn 3 begeleidingsuren per student beschikbaar. Als u de taak van vakdocent voor de WorkPlacement Minor aanneemt dan is het belangrijk dat u: werkzaam bent bij de faculteit van het Industrieel Ontwerpen niet op declaratiebasis in dienst bent bij IO Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd maar ben natuurlijk altijd beschikbaar voor meer informatie: Marco Bolleboom tel.: kamer: 32 B B3

24

25 B4

26 Going abroad? Let us know! Ga je in het kader van je studie aan de TU Delft naar het buitenland, dan ben je vanaf 1 januari 2011 verplicht om je contactgegevens in OSIRIS te registreren. Wat moet je doen? Voor bepaalde verblijven in het buitenland moet je vooraf toestemming hebben van je faculteit of bv. een coördinator. De regels verschillen per faculteit. Surf daarom voor specifieke informatie naar klik op Stap 2 Regelwerk en klik dan door naar Goedkeuring buitenlandverblijf en naar de buitenlandsite van je faculteit. Log vervolgens via Blackboard in in OSIRIS en klik op de nieuwe knop Stay abroad. Maak een New Request aan, vul de gevraagde gegevens in en verstuur (submit) je request. Je krijgt dan via de een automatisch bericht dat je Request is goedgekeurd. Vul vervolgens je Contact Information in op het scherm Stay abroad. Als je contactgegevens tijdens je verblijf in het buitenland veranderen, vergeet dan niet om deze aan te passen in OSIRIS. En mocht je verblijf in het buitenland niet doorgaan, stuur dan een met daarin je naam, studienummer en de reden van annulering naar Why does TU Delft have to know where I am? In case of an emergency your insurance company - and sometimes even your embassy - will try to assist you. TU Delft however, also feels responsible towards its students. TU Delft may also be able to assist you, for instance by contacting your family or the institute where you are staying. That is why we want to know where our students are. Waarom wil de TU Delft weten waar ik ben? Bij eventuele calamiteiten zal vooral je verzekering - en indien nodig de Nederlandse ambassade - zich voor je inzetten. Maar ook de TU Delft voelt zich verantwoordelijk voor haar studenten. In geval van nood kan de TU Delft ook assisteren door bv. contact op te nemen met je familie of met de instelling waar je verblijft. Daarom willen we graag weten waar onze studenten zijn. From January 1, 2011 you are obliged to register your contact details in OSIRIS, if you are going on a study-related trip abroad. What to do? For certain trips abroad you need the permission of your faculty or exchange coordinator. Procedures differ between faculties. So for specific information and procedures go to click on Step 2 Preparations and follow the link to Approval stay abroad and from there to the international page of your faculty. Then login into OSIRIS through Blackboard and press the new Stay abroad button. Make a New Request, fill in the requested details and submit your request. You will receive an automated response that your Request has been approved. Then fill in your Contact Information on the screen Stay abroad. If your contact details change during your stay abroad, do not forget to update them in OSIRIS. And if your trip abroad is cancelled, please send an stating your name, student number and the reason for the cancelation to

27

28 TU Delft Faculteit IO Marco Bolleboom Landbergstraat CE Delft kamer 32 B

Minor Stage IO3820-15

Minor Stage IO3820-15 Minor Stage IO3820-15 Handleiding 2015-2016 Delft University of Technology Contents 1. Introductie... 3 2. Algemene informatie... 4 2.1 Doel... 4 2.2 Onderwijsvorm... 4 2.3 Tijdsbesteding en Credits...

Nadere informatie

Beste klant, Met vriendelijke groeten, Het traveldocs visumteam.

Beste klant, Met vriendelijke groeten, Het traveldocs visumteam. Beste klant, Allereerst hartelijk dank om uw visumaanvraag te laten behandelen door de firma traveldocs. Wij zullen alles in het werk stellen om uw visumaanvraag zo vlot mogelijk te laten verlopen. Naar

Nadere informatie

Handleiding DigiForms Einddeclaratie Buitenlandse Dienstreis en voorschot Versie 4.0

Handleiding DigiForms Einddeclaratie Buitenlandse Dienstreis en voorschot Versie 4.0 Handleiding DigiForms Einddeclaratie Buitenlandse Dienstreis en voorschot Versie 4.0 Van: noreply@tudelft.nl [mailto:noreply@tudelft.nl] Verzonden: vrijdag 21 januari 2011 0:02 Aan: M. van Edewerker Onderwerp:

Nadere informatie

Inschrijfformulier uitwisselingsprogramma Geschiedenis en Cultuurwetenschappen. Geboortedatum. Studentnummer

Inschrijfformulier uitwisselingsprogramma Geschiedenis en Cultuurwetenschappen. Geboortedatum. Studentnummer Inschrijfformulier uitwisselingsprogramma Geschiedenis en Cultuurwetenschappen A. Persoonlijke gegevens Naam Voornamen Roepnaam Geslacht : V M Geboortedatum Studentnummer Adres Postcode Woonplaats Telefoonnummer

Nadere informatie

Stage handleiding ACW Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC)

Stage handleiding ACW Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC) Stage handleiding ACW Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC) Academisch jaar: 2015-2016 Course code: CC2020 Bachelor Algemene Cultuurwetenschappen Inhoudsopgave 1. Introductie p.

Nadere informatie

International Leiden Leadership Programme

International Leiden Leadership Programme International Leiden Leadership Programme Information Evening 1 November 2016 Universiteit Leiden.. LLP Programme team Menno Mennes Lucille Brakefield Janna van Helden Ratna Lachmansingh Programme Bij

Nadere informatie

Gebruikershandleiding / User manual. Klappers bestellen in de webshop Ordering readers from the webshop

Gebruikershandleiding / User manual. Klappers bestellen in de webshop Ordering readers from the webshop Gebruikershandleiding / User manual Klappers bestellen in de webshop Ordering readers from the webshop Gebruikershandleiding klappers bestellen Voor het bestellen van klappers via de webshop moeten de

Nadere informatie

This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact.

This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact. This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact. Subject: 1010 De houdernaam voor #domeinnaam# is veranderd / Registrant of #domeinnaam# has been changed

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

Algemene informatie 2012/2013

Algemene informatie 2012/2013 1 Algemene informatie 2012/2013 1. Wat zou je willen doen in het buitenland? 2. Wanneer zou je naar het buitenland willen? 3. Waar zou je naar toe willen? 2 Bilateraal programma Tweezijdige uitwisseling

Nadere informatie

Handleiding registreren in de portal

Handleiding registreren in de portal Handleiding registreren in de portal How to register in the portal Handleiding registreren in de portal How to register in the portal Ga naar 1 http://printen.ricoh.nl/mureaders Go to http://printen.ricoh.nl/mureaders

Nadere informatie

Mobiliteit: Stage en placements

Mobiliteit: Stage en placements VAN DATUM AUTEURS Werkgroep stages Oktober 2014 Mr Akse CES, HR, Faculteiten Dr Ferwerda Mr Korsten Drs Paardenkooper Drs Strubbe ONDERWERP: Werkprocedures voor stage en placement Mobiliteit: Stage en

Nadere informatie

INBURGERING 2015 / 16

INBURGERING 2015 / 16 INBURGERING 2015 / 16 JAMILAA (18) HAD NOOIT GEDACHT DAT ZIJ DE NEDERLANDSE TAAL ZO SNEL ONDER DE KNIE ZOU HEBBEN. INBURGEREN? BEREID U VOOR! WIE ALS BUITENLANDER GEEN PASPOORT HEEFT VAN EEN LAND UIT DE

Nadere informatie

Stap 1. Stap 2. Stap 3. Stap 4. Stap 5. Stap 6. Stuur de benodigde documenten toe. Voor details zie.1 van de Info sheet

Stap 1. Stap 2. Stap 3. Stap 4. Stap 5. Stap 6. Stuur de benodigde documenten toe. Voor details zie.1 van de Info sheet Stap 1 Stuur de benodigde documenten toe Voor details zie.1 van de Info sheet Stap 2 Deadline: 1 november Geld storten op de INHolland bankrekening en een bankverklaring overleggen. Voor details zie.2

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus.

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus. - Universiteit I would like to enroll at a university. Aangeven dat u zich wilt inschrijven I would like to enroll at a university. I want to apply for course. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

Stap 1. Stap 2. Stap 3. Stap 4. Stap 5. Stap 6. Stuur de benodigde documenten toe

Stap 1. Stap 2. Stap 3. Stap 4. Stap 5. Stap 6. Stuur de benodigde documenten toe Stap 1 Stuur de benodigde documenten toe Voor details zie.1 van de Info sheet Deadline: 30 juni 2011 Stap 2 Geld storten op de Inholland bankrekening en/of een bankverklaring overleggen. Voor details zie.2

Nadere informatie

Application forms Study Abroad

Application forms Study Abroad Application forms Study Abroad 2011-2012 Inhoudsopgave Welkom p. 3 Inbrengregeling voor Studenten Rechtsgeleerdheid p. 4 Inbrengregeling voor Studenten Fiscaal Recht en Criminologie p. 5 Inschrijfformulieren

Nadere informatie

Houdt u er alstublieft rekening mee dat het 5 werkdagen kan duren voordat uw taalniveau beoordeeld is.

Houdt u er alstublieft rekening mee dat het 5 werkdagen kan duren voordat uw taalniveau beoordeeld is. - Instructie Deze toets heeft als doel uw taalniveau te bepalen. Om een realistisch beeld te krijgen van uw niveau,vragen we u niet langer dan één uur te besteden aan de toets. De toets bestaat uit twee

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Veiligheid en Gezondheid (V&G) Conflict, Risico en Veiligheid (CRV) Gezondheidspsychologie (GP) Geestelijke Gezondheidsbevordering (GG)

Veiligheid en Gezondheid (V&G) Conflict, Risico en Veiligheid (CRV) Gezondheidspsychologie (GP) Geestelijke Gezondheidsbevordering (GG) Mark as shown: Correction: Please use a ball-point pen or a thin felt tip. This form will be processed automatically. Please follow the examples shown on the left hand side to help optimize the reading

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

Handleiding Mobility Online online application Erasmus Placement

Handleiding Mobility Online online application Erasmus Placement Handleiding Mobility Online online application Erasmus Placement Deadlines Dossier Mobility Online In geval van Erasmus Placement moet je dossier in Mobility Online volledig in orde zijn tegen de volgende

Nadere informatie

Studeren in het buitenland Kirsten Boersma-van Nierop Hilde de Leeuw 26 september 2014

Studeren in het buitenland Kirsten Boersma-van Nierop Hilde de Leeuw 26 september 2014 Studeren in het buitenland Kirsten Boersma-van Nierop Hilde de Leeuw 26 september 2014 Programma voorlichtingsbijeenkomst Voorwaarden en uitwisselingscontracten Kirsten Boersma-van Nierop (BMW) Praktische

Nadere informatie

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen?

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? De firewall van de Speedtouch 789 (wl) kan niet volledig uitgeschakeld worden via de Web interface: De firewall blijft namelijk op stateful staan

Nadere informatie

UNIT 2 Begeleiding. Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility

UNIT 2 Begeleiding. Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility UNIT 2 Begeleiding Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility 1 2 Wat is coaching? Coaching is een methode voor het ontwikkelen van potentieel

Nadere informatie

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Mei 2014 Versie 3.

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Mei 2014 Versie 3. Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English Voorbeelden machtigingsformulieren standaard Europese incasso Examples of authorisation

Nadere informatie

Handleiding NHTV MORE

Handleiding NHTV MORE Handleiding NHTV MORE Inleiding NHTV MORE is de online registratie portal voor alle additionele activiteiten waar je als student aan kunt deelnemen. In deze handleiding is beschreven hoe je je kunt registreren

Nadere informatie

Free Electives (15 ects)

Free Electives (15 ects) Free Electives (15 ects) Information about the Master RE&H (and the free electives) can be found at the following page: http://www.bk.tudelft.nl/en/about-faculty/departments/real-estate-and-housing/education/masterreh/free-electives/

Nadere informatie

Handleiding Mobility Online Online application Erasmus Study/ Erasmus Belgica Study/ non-erasmus Study

Handleiding Mobility Online Online application Erasmus Study/ Erasmus Belgica Study/ non-erasmus Study Handleiding Mobility Online Online application Erasmus Study/ Erasmus Belgica Study/ non-erasmus Study Deadlines Meer info over de procedures en deadlines vind je in de informatiebrochure over internationale

Nadere informatie

'Foreign exchange student'

'Foreign exchange student' 'Foreign exchange student' Most awesome person you will ever meet. Exchange students willingly decide to get off their asses, leave their home country, and go see the world. For that reason, they should

Nadere informatie

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Juli 2012 Versie 2.

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Juli 2012 Versie 2. Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English Voorbeelden machtigingsformulieren standaard Europese incasso Examples of authorisation

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

Handleiding Mobility Online online application Erasmus Placement

Handleiding Mobility Online online application Erasmus Placement Handleiding Mobility Online online application Erasmus Placement Deadlines Dossier Mobility Online In geval van Erasmus Placement moet je dossier in Mobility Online volledig in orde zijn tegen de volgende

Nadere informatie

A2 Workshops Grammatica Heden

A2 Workshops Grammatica Heden Bestuderen Present Simple Normaal Hoe maak je de Present Simple? Kijk eerst maar even naar het volgende rijtje. I You He She It We You see see sees sees sees see see They see Je ziet dat het heel eenvoudig

Nadere informatie

Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11

Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11 QUICK GUIDE B Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11 Version 0.14 (July 2015) Per May 2014 OB10 has

Nadere informatie

Uitleg geven hoe men een VPN connectie kan opzetten i.c.m. een RSA token.

Uitleg geven hoe men een VPN connectie kan opzetten i.c.m. een RSA token. Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave 1 Doel Nr. Naam Pagina 1 Doel 1 2 Toepassingsgebied 1 3 Verantwoordelijkheden 1 4 Procedure gebruik Juniper VPN client 2 4.1 Starten van VPN verbinding 2 4.2 Stoppen van VPN

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Consultant Education Sick Pupils Educational Service Centre University Medical Centre The Netherlands

Nadere informatie

beoordeling kwaliteit buitenlandse stage

beoordeling kwaliteit buitenlandse stage beoordeling kwaliteit buitenlandse stage COSPA 11 maart 2013 Jetse Reijenga, TU/e definitie van kwaliteit voldoen aan de algemene leerdoelen van de onderwijsinstelling voldoen aan de persoonlijke leerdoelen

Nadere informatie

Persoonsgegevens personal details

Persoonsgegevens personal details AANGIFTE EERSTE INSCHRIJVING IN DE BASISREGISTRATIE PERSONEN VANUIT HET BUITENLAND First registration in the Municipal Personal Records Database (BRP) in the Netherlands from abroad In te vullen door Gemeente

Nadere informatie

Handleiding voor aanmelden voor het schakelprogramma Mental Health via MyUM

Handleiding voor aanmelden voor het schakelprogramma Mental Health via MyUM Handleiding voor aanmelden voor het schakelprogramma Mental Health via MyUM Studenten die in september 2017willen starten met het schakelprogramma Mental Health dienen vóór 1 april 2017 hun aanmelding

Nadere informatie

EM6250 Firmware update V030507

EM6250 Firmware update V030507 EM6250 Firmware update V030507 EM6250 Firmware update 2 NEDERLANDS/ENGLISH Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Release notes:... 5 1.0 (UK) Introduction...

Nadere informatie

Handleiding Mobility Online online application Non-Erasmus Study

Handleiding Mobility Online online application Non-Erasmus Study Handleiding Mobility Online online application Non-Erasmus Study Alle studenten die naar het buitenland gaan voor een studie moeten een dossier aanmaken in Mobility Online. Meer info over de procedures

Nadere informatie

9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training

9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training 9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training In 9 dagen jezelf volledig op de kaart zetten Je energie aangevuld en in staat om die batterij op peil te houden. Aan het eind heb jij Een goed gevoel in je

Nadere informatie

Uiteraard zouden we ook aangeven dat het copyright op de afbeelding bij u ligt, en dat de afbeelding gebruikt is met uw toestemming.

Uiteraard zouden we ook aangeven dat het copyright op de afbeelding bij u ligt, en dat de afbeelding gebruikt is met uw toestemming. Van: Jo Vermeulen Datum: 5 februari 2014 16:15 Onderwerp: Gebruik afbeelding reclamecampagne 'bushokje met weegschaal' Aan: receptie@nis5.nl Geachte Ik ben Jo Vermeulen, doctoraatsstudent

Nadere informatie

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Bottlenecks in Independent Learning: Self-Regulated Learning, Stress

Nadere informatie

Handleiding Mobility Online online application Erasmus Study

Handleiding Mobility Online online application Erasmus Study Handleiding Mobility Online online application Erasmus Study Deadlines Dossier Mobility Online In geval van een Erasmus Study moet je dossier in Mobility Online volledig in orde zijn tegen de volgende

Nadere informatie

De drietrapsraket internationale stages in de lucht: Academy for Leisure, NHTV Breda

De drietrapsraket internationale stages in de lucht: Academy for Leisure, NHTV Breda COSPA Dag De drietrapsraket internationale stages in de lucht: Academy for Leisure, NHTV Breda Olaf Ernst, Organisatie stages/beleidsverantwoordelijke Praktijkleren Angelique Grippeling, Internationale

Nadere informatie

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept 7 juni 2012 KNX Professionals bijeenkomst Nieuwegein Annemieke van Dorland KNX trainingscentrum ABB Ede (in collaboration with KNX Association) 12/06/12 Folie 1 ETS

Nadere informatie

In the classroom. Who is it? Worksheet

In the classroom. Who is it? Worksheet In the classroom 1 Lees wat de meester doet als hij s morgens op school komt. Lees ook wat een leerling doet. Wie van de twee doet het meest voordat de les begint? First, I go to my desk and take out my

Nadere informatie

STU/International Office. Going Abroad. Maart 2017 Technische Natuurkunde. Petri van de Vorst STU/international office

STU/International Office. Going Abroad. Maart 2017 Technische Natuurkunde. Petri van de Vorst STU/international office STU/International Office Going Abroad Maart 2017 Technische Natuurkunde Petri van de Vorst STU/international office STU/International Office 2 Informatie over: Studie en stage in het buitenland Exchange

Nadere informatie

Study Abroad. BSc. Jitske van der Laan. Challenge the future. Delft University of Technology

Study Abroad. BSc. Jitske van der Laan. Challenge the future. Delft University of Technology Study Abroad BSc Jitske van der Laan Delft University of Technology Challenge the future Introductie Inhoud: Mogelijkheden BSc en MSc Wat kan ik verwachten Waar begin ik Bestemmingen Aanmelden Regelwerk

Nadere informatie

Maillijsten voor medewerkers van de Universiteit van Amsterdam

Maillijsten voor medewerkers van de Universiteit van Amsterdam See page 11 for Instruction in English Maillijsten voor medewerkers van de Universiteit van Amsterdam Iedereen met een UvAnetID kan maillijsten aanmaken bij list.uva.nl. Het gebruik van de lijsten van

Nadere informatie

Handleiding Mobility Online online application Non-Erasmus Placement

Handleiding Mobility Online online application Non-Erasmus Placement Handleiding Mobility Online online application Non-Erasmus Placement Alle studenten die naar het buitenland gaan voor een stage moeten een dossier aanmaken in Mobility Online. Meer info over de procedures

Nadere informatie

Mondeling tentamen Havo - ERK niveau B1 / B1 +

Mondeling tentamen Havo - ERK niveau B1 / B1 + Mondeling tentamen Havo - ERK niveau B / B + Het mondeling voor Engels Havo duurt 5 minuten en bestaat uit een gesprek met je docent waarin de volgende onderdelen aan de orde komen: *Je moet een stukje

Nadere informatie

Informatie voor niet verzekerde patiënten en/of in het buitenland

Informatie voor niet verzekerde patiënten en/of in het buitenland Informatie voor niet verzekerde patiënten en/of in het buitenland verzekerde patiënten Ook als u geen ziektekostenverzekering heeft of in het buitenland verzekerd bent, kunt u voor behandeling terecht

Nadere informatie

ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch

ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch Overboeken binnen uw eigen rekening Transfer Between your own account 个 人 账 户 转 账 2 ICBC Express 工 银 速 汇 3 Overboeking binnen SEPA Payment within SEPA SEPA 区 内 转 账 4

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

Hunter-CRM. Documentatie Handleiding Spamfilter

Hunter-CRM. Documentatie Handleiding Spamfilter Documentatie Handleiding Spamfilter 1 Voorwoord Deze handleiding is een product van Hunter-CRM. Onze CRM software is gemaakt met het oog op gemak. Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met onze helpdesk.

Nadere informatie

Application tuition fees loan/ Aanvraag collegegeldkrediet

Application tuition fees loan/ Aanvraag collegegeldkrediet Application tuition fees loan/ Aanvraag collegegeldkrediet For students from EU/EEA countries Voor studenten uit EU/EER-landen This form/dit formulier Are you from an EU/EEA country and is this the first

Nadere informatie

Studeren in het Buitenland 2016-17. International Office Geesteswetenschappen

Studeren in het Buitenland 2016-17. International Office Geesteswetenschappen Studeren in het Buitenland 2016-17 International Office Geesteswetenschappen PROGRAMMA International Office GW: Monique Hanrath (en Gerdien Ramaker) Studieadviseur: Stefan Vuurens Student: Tijn Sinke Vragen,

Nadere informatie

Bijlage 1: Invulformulier voor bepalen wel/niet aanvragen ISF Player Transfer Request

Bijlage 1: Invulformulier voor bepalen wel/niet aanvragen ISF Player Transfer Request Aan Alle KNBSB-verenigingen in de Dutch National Softball League Van Competitiezaken Datum 9 oktober 2015 Onderwerp DNSL-procedure rondom een speelster die in het buitenland speelt of heeft gespeeld Dit

Nadere informatie

Handleiding Installatie ADS

Handleiding Installatie ADS Handleiding Installatie ADS Versie: 1.0 Versiedatum: 19-03-2014 Inleiding Deze handleiding helpt u met de installatie van Advantage Database Server. Zorg ervoor dat u bij de aanvang van de installatie

Nadere informatie

Stagehandleiding Master Letterkunde

Stagehandleiding Master Letterkunde Stagehandleiding Master Letterkunde Studenten van de master Letterkunde kunnen een onderzoeksstage volgen als onderdeel van hun opleiding. Voor studenten van de masterprogramma s Literair Bedrijf en Europese

Nadere informatie

NADERE TOELICHTING BIJ AANMELDDOCUMENTEN

NADERE TOELICHTING BIJ AANMELDDOCUMENTEN NADERE TOELICHTING BIJ AANMELDDOCUMENTEN Je dient een aantal documenten samen met je aanmeldformulier up te loaden. Hieronder leggen we per document uit wat we precies verstaan onder deze documenten. IDENTITEITSBEWIJS

Nadere informatie

ATOS Viewer for Dental Frameworks User Manual

ATOS Viewer for Dental Frameworks User Manual ATOS Viewer for Dental Frameworks User Manual www.dentwise.eu Inhoud Content NEDERLANDS... 2 1. Installatie... 2 2. Algemene Functies... 2 3. Afstanden Meten... 3 4. Doorsneden Maken... 4 5. Weergave Aanpassen...

Nadere informatie

Inhoud 1. Algemene informatie MDBC. 2. Maleisie. 3. Student Internship Program (SIP) - historie. 4. Voor welke studenten?

Inhoud 1. Algemene informatie MDBC. 2. Maleisie. 3. Student Internship Program (SIP) - historie. 4. Voor welke studenten? Inhoud 1. Algemene informatie MDBC 2. Maleisie 3. Student Internship Program (SIP) - historie 4. Voor welke studenten? 5. Student Internship Program het proces 6. Financieel 7. Contact Algemene informatie

Nadere informatie

LDAP Server on Yeastar MyPBX & tiptel 31xx/32xx series

LDAP Server on Yeastar MyPBX & tiptel 31xx/32xx series LDAP Server on Yeastar MyPBX & tiptel 31xx/32xx series Tiptel b.v. Camerastraat 2 1322 BC Almere tel.: +31-36-5366650 fax.: +31-36-5367881 info@tiptel.nl Versie 1.2.0 (09022016) Nederlands: De LDAP server

Nadere informatie

Usability walkthrough for accessibility

Usability walkthrough for accessibility Usability walkthrough for accessibility steven stijger steven_stijger@nl.ibm.com http://www.flickr.com/photos/81167076@n00/322162512/ Copyright IBM Corporation 2008 usability walkthrough usability test

Nadere informatie

Online request form for requesting articles, books and / or theses: Erasmus MC - employees

Online request form for requesting articles, books and / or theses: Erasmus MC - employees Online request frm fr requesting articles, bks and / r theses: Erasmus MC - emplyees New accunt : Register Medical Library website: On the right handed side, chse Quicklink 6. Online requestfrm articles

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Stages. Het zoeken van een stageplaats Stappenplan

Inhoudsopgave. Stages. Het zoeken van een stageplaats Stappenplan Stageverslag klas 9 Parcival College 2013 Inhoudsopgave Stages Het zoeken van een stageplaats Stappenplan Tijdens je stage Doel van de stage Stageprogramma Voorbereiding en afsluiting Waar moet je op letten

Nadere informatie

Stagehandleiding. bedoeld voor studenten en docenten bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerdheid, Ondernemingsrecht en Fiscaal Recht

Stagehandleiding. bedoeld voor studenten en docenten bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerdheid, Ondernemingsrecht en Fiscaal Recht Stagehandleiding bedoeld voor studenten en docenten bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerdheid, Ondernemingsrecht en Fiscaal Recht herziene druk mei 2013 1 1. Gang van zaken rond de stage Een stage

Nadere informatie

Reizen De weg vinden. De weg vinden - Locatie. I am lost. Niet weten waar je bent.

Reizen De weg vinden. De weg vinden - Locatie. I am lost. Niet weten waar je bent. - Locatie I am lost. Niet weten waar je bent. Can you show me where it is on the map? Vragen naar een bepaalde op de kaart Where can I find? Naar een bepaalde vragen... a bathroom?... a bank/an exchange

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Faculteit Geesteswetenschappen BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Onderstaand formulier betreft de beoordeling van het stageverslag en het onderzoeksverslag. Deze wordt door de begeleidende

Nadere informatie

Procedure Reset tv-toestellen:

Procedure Reset tv-toestellen: Procedure Reset tv-toestellen: Volgende procedure is te volgen wanneer er een tv-toestel, op een van de kamers niet meer werkt. TV Re-installation Factory Default Her-installeren van de TV Fabrieksinstellingen

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

WAGENINGEN UNIVERSITEIT STAGE CONTRACT

WAGENINGEN UNIVERSITEIT STAGE CONTRACT WAGENINGEN UNIVERSITEIT STAGE CONTRACT STATUS VAN HET STAGE CONTRACT - Het stagecontract dient om de afspraken met betrekking tot het doen van een stage vast te leggen tussen student, departement en stage-instelling.

Nadere informatie

DALISOFT. 33. Configuring DALI ballasts with the TDS20620V2 DALI Tool. Connect the TDS20620V2. Start DALISOFT

DALISOFT. 33. Configuring DALI ballasts with the TDS20620V2 DALI Tool. Connect the TDS20620V2. Start DALISOFT TELETASK Handbook Multiple DoIP Central units DALISOFT 33. Configuring DALI ballasts with the TDS20620V2 DALI Tool Connect the TDS20620V2 If there is a TDS13620 connected to the DALI-bus, remove it first.

Nadere informatie

Empowerment project. Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal

Empowerment project. Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal Empowerment project Awasi Kenya Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal Empowerment*van* kinderen*in*kenia De#afgelopen#drie#jaren# hebben#we#met#steun#van#de# Rotaryclub##Rhenen: Veenendaal#een#

Nadere informatie

ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers

ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers English Instructions Windows 8 out-of-the-box supports the ICARUS Illumina (E653) e-reader. However, when users upgrade their Windows

Nadere informatie

CENTEXBEL CLIENT WEB

CENTEXBEL CLIENT WEB CENTEXBEL CLIENT WEB Table of Contents Wat is de Centexbel Client web?... 2 Hoe een account activeren in het programma?... 2 Schermen... 4 Log in... 4 Wat als er een personeelslid met de account gegevens

Nadere informatie

Handleiding beheer lijst.hva.nl. See page 11 for Instruction in English

Handleiding beheer lijst.hva.nl. See page 11 for Instruction in English Handleiding beheer lijst.hva.nl See page 11 for Instruction in English Maillijsten voor medewerkers van de Hogeschool van Amsterdam Iedereen met een HvA-ID kan maillijsten aanmaken bij lijst.hva.nl. Het

Nadere informatie

Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van leerjaar 3. Beste ouders/verzorgers,

Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van leerjaar 3. Beste ouders/verzorgers, Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van leerjaar 3 Uw kenmerk: Ons kenmerk: schu E-Mail: mschouten02@lentiz.nl Onderwerp: Internationalisering 2015/2016 Naaldwijk: 8 september 2015 Beste ouders/verzorgers,

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

De Cambridge English presentatie voor de leerlingen. Jane West & Fokke de Jong (docenten Engels)

De Cambridge English presentatie voor de leerlingen. Jane West & Fokke de Jong (docenten Engels) De Cambridge English presentatie voor de leerlingen Jane West & Fokke de Jong (docenten Engels) CAMBRIDGE CERTIFICATE Da Vinci 2015-2016 WHO IS IT FOR? -- IT IS FOR YOU! - Do this programme if you are

Nadere informatie

Ba Internationale Betrekkingen en Internationale Organisatie

Ba Internationale Betrekkingen en Internationale Organisatie Verlaat de vragenlijst / Exit this survey Bachelor Placement/Stage Evaluatie 1. Jouw naam / Your name: 2. Jouw studentnummer / Your studentnumber: 3. Voor welke opleiding heb jij deze stage gedaan / Field

Nadere informatie

Stap 1: Registreer via de link op de G-schijf beschikbaar na inloggen met de teken-account, verzend via Submit. Nadien krijg je een bevestiging op

Stap 1: Registreer via de link op de G-schijf beschikbaar na inloggen met de teken-account, verzend via Submit. Nadien krijg je een bevestiging op Stap 1: Registreer via de link op de G-schijf beschikbaar na inloggen met de teken-account, verzend via Submit. Nadien krijg je een bevestiging op het scherm met de melding dat de registratie compleet

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 22 februari 2013

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 22 februari 2013 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 22 februari 2013 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Beste ouder / verzorger, Welkom bij Mijnschoolinfo, het communicatie platform voor basisonderwijs.

Beste ouder / verzorger, Welkom bij Mijnschoolinfo, het communicatie platform voor basisonderwijs. Handleiding Registratie Mijnschoolinfo en App Nederlandstalig pagina 1-7 Registration Procedure Mijnschoolinfo and App English version see page : 8-16 Beste ouder / verzorger, Welkom bij Mijnschoolinfo,

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Tentamen Analyse 6 januari 203, duur 3 uur. Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Published in: Onderwijs Research Dagen 2013 (ORD2013), mei 2013, Brussel, Belgie

Published in: Onderwijs Research Dagen 2013 (ORD2013), mei 2013, Brussel, Belgie Samenwerkend leren van leerkrachten : leeropbrengsten gerelateerd aan activiteiten en foci van samenwerking Doppenberg, J.J.; den Brok, P.J.; Bakx, A.W.E.A. Published in: Onderwijs Research Dagen 2013

Nadere informatie

Contextanalyse. Patrick v/d Vlist

Contextanalyse. Patrick v/d Vlist Contextanalyse Patrick v/d Vlist Contextanalyse Patrick v/d Vlist Krimpen ad IJsel 10-01-2016 Verdoold Installatiebedrijf Voorwoord Ik heb dit rapport geschreven naar aanleiding van een communicatieopdracht

Nadere informatie