Reiswerk Leergang Modern Leidinggeven in de Reisbranche

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reiswerk Leergang Modern Leidinggeven in de Reisbranche"

Transcriptie

1 REISWERK LEERGANG MODERN LEIDINGGEVEN IN DE REISBRANCHE Reiswerk heeft van diverse onderzoeken uit laten voeren over de toekomst van de reisbranche en de rol van de diverse generaties hierin. Het boeien, binden en leidinggeven aan de diverse generaties is hierin een belangrijk punt van aandacht. In 2012 is tevens een grootschalig leiderschapsonderzoek afgerond, dat door i.s.m. het MIT Boston en de Vrije Universiteit is uitgevoerd. De centrale vragen in dit Groot Nationaal Leiderschapsonderzoek (GNLo)sluiten aan bij de onderzoeksvragen die Reiswerk heeft gesteld: Wat zijn de consequenties van de Nieuwe Tijd voor de manier van bedrijfsvoering en leidinggeven? Hoe kun je als leidinggevende hier op een effectieve manier mee omgaan? Wat voor praktische toepassingen zijn er om de leidinggevende hierin te ondersteunen? Naar aanleiding van de diverse onderzoeken, ontwikkelen Reiswerk en gezamenlijk een leergang voor de reisindustrie over het Modern leidinggeven, die in september 2013 zal gaan starten. Deelnemers verkrijgen middels een aantal trainingsdagen, intervisie bijeenkomsten en een learninglane, inzicht en handvatten aangeboden, zodanig dat het moderne leidinggeven binnen ieder bedrijf en op ieders niveau, direct en praktisch toepasbaar is. WAAROM DEZE LEERGANG? Leidinggeven is complexer dan ooit. Leidinggeven is nog nooit zo lastig geweest als tegenwoordig. De verhoudingen op de arbeidsmarkt en dus ook op de werkvloer zijn in de afgelopen tientallen jaren grondig gewijzigd. Herdefiniëring van leidinggeven van hoog tot laag Als gevolg van de grote veranderingen in de samenleving, worden ook de organisaties in de reisbranche meer dan ooit uitgedaagd zich te bezinnen op de wijze waarop managers, van hoog tot laag, leidinggeven aan hun medewerkers. Pagina 1 van 7

2 Managen van dilemma s op operationeel niveau De operationeel leidinggevende moet tegenwoordig meer doen om hetzelfde te bereiken dan een aantal jaar geleden. Van hen wordt verwacht zich te richten op het realiseren van bedrijfsresultaten binnen de kaders van (soms verstikkende) procedures en regelgeving. De medewerkers daarentegen hebben vaak geheel andere, tegengestelde belangen, wensen en denkbeelden. Het is de taak van de leidinggevende daar ook rekening mee te houden en oplossingen te vinden voor die voor alle partijen goed zijn. De uitdaging voor de toekomst is te kunnen omgaan met de veelheid aan dilemma s die ontstaan uit de toenemende behoefte aan diversiteit, het werken op afstand en omgaan met diverse generaties. Ontwikkelen capaciteiten modern leidinggeven Met de leergang, die met name is gericht op het operationeel management (middenkader, Team leads, Officemanagers, Supervisors e.d. ) worden de leidinggevende capaciteiten van deze groep verder ontwikkeld, zodat zij goed kunnen inspelen op de eisen die de moderne tijd aan het leidingeven stelt. Enkele vraagstukken die spelen en waarop uitgebreid ingegaan wordt tijdens de leergang: 1. wat zijn de consequenties van de Nieuwe Tijd voor de manier van leidinggeven? (incl. omgaan met diverse generaties) 2. op welke wijze kan operationeel management hier op een effectieve manier mee omgaan? 3. hoe kunnen we van elkaar leren? The Humanizing Turn De Humanizing Turn is een management model, dat elementen van de traditionele en nieuwe manier van leidinggeven in samenhang zet, maakt impliciete gevoelens expliciet en toont verbanden waardoor de samenhang in één oog op slag helder wordt. Centraal in het model staat het begrip compassion (gezamenlijke passie). Het verbindt beide werelden Pagina 2 van 7

3 en geeft duidelijk aan vanuit welke houding leiding gegeven moet worden. De kern is, dat de leidinggevende meer toegevoegde waarde levert vanuit een dienende rol. Wat is het doel van de leergang? Deelnemers verkrijgen middels een aantal trainingsdagen, intervisie bijeenkomsten en een learning lane, inzicht en handvatten aangeboden, zodanig dat dit binnen ieder bedrijf en op ieders niveau, direct en praktisch toepasbaar is. De inhoud en opzet van de trainingen vinden hun oorsprong in het onderzoek van Cees Min, i.s.m. de Vrije Universiteit en M.I.T. Boston. Voor wie? De leergang is vooral gericht op het ondersteunen en opleiden van operationeel leidinggevenden in Midden en Lager kader in de reisindustrie, die het nieuwe leidinggeven onder de knie wil krijgen. De leergang omvat voor iedere deelnemer : o 3 traningsdagen o 2 Intervisie bijeenkomsten (2 x 1 dagdeel) o 1 learninglane (1dag) Learning Lane is een 1-daagse bijeenkomst voor én door professionals waar kennis delen centraal staat. Deelnemers kunnen kiezen uit een gevarieerd aanbod van inspirerende workshops, die wordt aangeboden. Intervisie bijeenkomsten geven de deelnemers van verschillende organisaties de gelegenheid kennis en ervaringen over een zelf ingebracht vraagstuk te delen. Zij helpen elkaar met raad en daad beter te worden. Hiertoe maken zij gebruik van de deskundigheid van elkaar. Pagina 3 van 7

4 Wanneer, waar en de prijs? De leergang start in de 2e helft van september, data zijn nog onder voorbehoud: 1. Do 19 sep (trainingsdag) 2. Do 10 okt (trainingsdag) 3. Do 07 nov (trainingsdag) 4. Do 12 dec (intervisie bijeenkomst ) De intervisie bijeenkomst en learning lane zullen in 2e helft jan en in feb 2014 plaatsvinden. Exacte datum moet nog bepaald worden. Prijs van de Leergang De kosten bedragen 2.700,00 per cursist excl. BTW, inclusief opleidingsmaterialen. Speciaal aanbod: DE EERSTE 20 DEELNEMERS MOGEN EEN COLLEGA GRATIS MEENEMEN. Dus 2 voor de prijs van 1 Groepssamenstelling en inschrijving Minimaal 9 en maximaal 15 deelnemers per groep. Er kunnen meerdere groepen per maand starten. Ook een incompany leergang is bespreekbaar bij 15 deelnemers of meer van een en hetzelfde bedrijf. Locatie: De opleidingslocatie is bij in Naarden Vesting. Inschrijven : Via de interactieve Reiswerk community die v.a. 15 februari 2013 live gaat. Doorlooptijd/planning De opleiding beslaat een doorlooptijd van 6 maanden. Uitvoering draagt, in nauwe samenwerking met Reiswerk, zorg voor de ontwikkeling en de uitvoering van de leergang. Pagina 4 van 7

5 WIE OF WAT IS RESETMANAGEMENT? ontwikkelt innovatieve leermiddelen en levert praktische instrumenten voor implementatie van klantgerichtheid, procesverbetering en gedragsverandering. Hiermee kunnen bedrijven duurzame veranderingen in de organisatie realiseren én borgen. De aanpak richt zich op het verbeteren van werkprocessen, gedrag en klantgerichtheid. Afzonderlijk en in samenhang. Snel en oplossingsgericht, met en door eigen mensen. Een top-down benadering bottom-up ingevuld. In 2012 is tevens een grootschalig leiderschapsonderzoek afgerond, dat door i.s.m. het MIT Boston en de Vrije Universiteit is uitgevoerd. De centrale vragen in dit Groot Nationaal Leiderschapsonderzoek (GNLo)sluiten aan bij de onderzoeksvragen die Reiswerk heeft gesteld. Het onderzoek is afgesloten met de whitepaper the Humanizing Turn. Dit onderzoek en ontwikkelde model, wordt als uitgangspunt gebruikt in de leergang Modern Leidinggeven in de Reisbranche. OVER DE TRAINERS: Cees Min Cees studeerde Sociologie in Utrecht en Opleidingskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is wetenschappelijk verbonden aan Massachusetts Institute of Technology (MIT Boston) en is gepromoveerd op het onderzoek: Waarom leiden zoveel verandertrajecten niet tot verandering dat gehouden is in samenwerking met de University of Utah. Cees is auteur van diverse management boeken zoals Bye Bye Consultant en Veranderen doe je met gezond verstand. Zijn carrière begon als projectleider TQM bij Hoogovens. Later was hij senior adviseur bij Bakkenist Management Consultants en Twijnstra Gudde. Hij komt het best tot zijn recht bij Pagina 5 van 7

6 het ontwikkelen van vernieuwende opleidingsconcepten, forceren van complexe problemen of vastgelopen veranderingen. In het kader van klantgericht werken, heeft hij Starbucks en Disney begeleid. Het gaat hierbij om het concept en geloof van waaruit ze werken. Je wordt bij beide organisaties, in de hele keten, door een proces geleid waarin klantgerichtheid in alle aspecten centraal staat. Dit heeft positieve invloed op de klantbeleving binnen die concepten. Met alle kennis die Cees in dit opzicht heeft opgebouwd, heeft hij een systematiek ontwikkeld gericht op het structureren van processen, klantgerichtheid en gedragsverandering. Cees blijft weg van de strategische Wat en Waarom vragen. Met de door hem ontwikkelde instrumenten, worden bedrijven op praktische wijze ondersteund om zelf antwoorden te vinden op de HOE vraag. Hij is ook de drijvende kracht achter het Groot Nationaal Leiderschapsonderzoek i.s.m. de VU en MIT Boston, dat hij gecoördineerd heeft. Andre Salomonson Na zijn studie overheidsmanagement en verandermanagement werkte hij voor verschillende adviesbureaus. Toch wilde hij het echte avontuur opzoeken en had enkele jaren een leidinggevende positie bij Nigerian Telecom en Mtel in West Afrika. Hier leerde hij hoe weerbarstig de praktijk is en dat vooral gezond verstand telt! Later was hij bij Pentascope verantwoordelijk voor de Branche Telecom & Energie. Hij doceerde veranderkunde aan de Haagsche Hogeschool. André is analytisch en komt met praktische oplossingen voor de meest complexe vragen. Mensen waarderen zijn directheid en inlevingsvermogen. Nynke Bout Nynke benoemt de kern, zet teams snel (weer) op de rails en mobiliseert energie. Zij heeft ruim 25 jaar ervaring als communicatiestrateeg, interim manager en teamontwikkelaar binnen politie, not for profit, overheid, semioverheid, onderwijs en bedrijfsleven. Na haar studies letteren, communicatiekunde en didactiek en diverse managementtrainingen rondde zij onlangs een wetenschappelijke opleiding veranderkunde af bij SIOO, die haar het internationaal erkende certificaat CMC (Certified Management Consultant) opleverde. Opdrachtgevers waarderen Nynke vanwege haar integrale blik en oplossingsgerichte aanpak. Pagina 6 van 7

7 Carla van den Berg-Brantjes Carla is eigenlijk per ongeluk de reis-& luchtvaartbranche ingerold en dat bleek als een handschoen te passen. Ze ontwikkelde zich tot een specialist op IATA gebied en werkte ondermeer 10 jaar bij Singapore Airlines, waarna zij de overstap maakte naar China Airlines en daar als Sales Manager verantwoordelijk werd voor 14 landen. Ook verdiende zij haar sporen achtereenvolgens als Commercieel Manager bij een grote zakenreisorganisatie, als Managing Director van de Nederlandse vestiging van een bekende Europese E-commerce speler op gebied lifestyle en reizen en als Commercieel Directeur bij een specialistische touroperator. Vervolgens heeft zij 7 jaar lang vanuit de automatiseringshoek intensief met de reis- en vrijetijdsector samengewerkt om ICT oplossingen voor de branche te ontwikkelen en ondersteuning te bieden bij het opzetten van e-commerce strategieën. Sinds 2007 gaf zij tevens leiding aan het, in de reisbranche zeer bekende, content bedrijf Toeristiek. Begin 2012 heeft Carla besloten om als zelfstandige ondernemer en als partner bij haar uitgebreide ervaring te delen en bedrijven in de reisbranche projectmatig te ondersteunen. In de loop der jaren heeft Carla diverse verandertrajecten en reorganisaties meegemaakt, waarbij proefondervindelijk is meegemaakt wat de uitdagingen zijn om neuzen dezelfde richting op te krijgen en gedragsveranderingen blijvend door te voeren. Maar ook dat er nog veel te winnen is op gebied van onderlinge communicatie en op elkaar afstemmen van processen. Klantgerichtheid is de rode draad die door mijn carrière loopt en ik wil graag de uitdaging aangaan om bedrijven in onze branche op dit gebied te ondersteunen CONTACT: De whitepaper The HumanizingTurn dat een uitgebreide toelichting geeft over het onderzoek en model kan op verzoek worden toegestuurd. Heeft u verder nog vragen na het lezen van de brochure, dan kan contact worden opgenomen met : Carla van den Berg-Brantjes Middenweg AH Nederhorst den Berg M: +31(0) E: W: Pagina 7 van 7

Training: Sitemanagement

Training: Sitemanagement Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers in de procesindustrie Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Training: Effectieve Projectbeheersing. Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie.

Training: Effectieve Projectbeheersing. Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie. Training: Effectieve Projectbeheersing Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van

Nadere informatie

Adieu Secretaresse, Hello Assistant

Adieu Secretaresse, Hello Assistant Quadrant Advies Adieu Secretaresse, Hello Assistant Leergang onder begeleiding van Annemarie de Martines Speciaal voor waterschappen De stappen Module 1 kijken naar uw eigen organisatie Module 2 kijken

Nadere informatie

De rol van interne adviesteams in continu verbeteren Voorbeeldgedrag loont

De rol van interne adviesteams in continu verbeteren Voorbeeldgedrag loont De rol van interne adviesteams in continu verbeteren Voorbeeldgedrag loont Utrecht, juli 2014 Whitepaper van House of Performance De rol van interne adviesteams in continu verbeteren Inleiding Organisatieadviesbureau

Nadere informatie

ICM Trainingsdag: Vergroot jouw impact!

ICM Trainingsdag: Vergroot jouw impact! ICM Trainingsdag: Vergroot jouw impact! dinsdag 20 mei 2014 Dagprogramma en overige informatie De inhoud van de 6 trainingen Training 1: Haal meer uit je brein Training 2: StrengthsFinder Training 3: Gezonde

Nadere informatie

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > OPLEIDINGSGIDS JAAR 2013-2014 Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > Samen werken aan de toekomst van uw organisatie

Nadere informatie

inhoud: de uitdaging, doelgroep, prikkelende voorbeelden, reacties van klanten, visie, werkwijze & stijl en contactgegevens

inhoud: de uitdaging, doelgroep, prikkelende voorbeelden, reacties van klanten, visie, werkwijze & stijl en contactgegevens transformatio (latijn) [Gr. metamorph ōsis] Metamorfo se: 1. gedaanteverandering, - verwisseling. 2. herschepping; het geheel van gedaante doen veranderen. inhoud: de uitdaging, doelgroep, prikkelende

Nadere informatie

INHOUD 3 5 6 7 7 8 8 8 9 9 10 11 12 13-17 18 19 20 21 22 23 24 25

INHOUD 3 5 6 7 7 8 8 8 9 9 10 11 12 13-17 18 19 20 21 22 23 24 25 INHOUD How & Knower Inleiding Contactpersonen Ons aanbod voor jouw organisatie Thema s Analytics & Optimalisatie Zoekmachinemarketing Social media Content marketing Online marketing Visie op leren Kennisborgen

Nadere informatie

Coöperatief leren doe je samen

Coöperatief leren doe je samen Coöperatief leren doe je samen 2015 1 2 www.cooperatieacademie.nl Voorwoord NCR Coöperatie Academie: investeren in bestuurlijke kwaliteit is investeren in de coöperatie De omgeving waarin coöperaties zich

Nadere informatie

Training: Leidinggeven voor voorlieden en beginnend uitvoerders

Training: Leidinggeven voor voorlieden en beginnend uitvoerders Training: Leidinggeven voor voorlieden en beginnend uitvoerders Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar worden overgenomen, vermenigvuldigd,

Nadere informatie

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Personal Finance Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie.

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie. Voor u ligt de derde uitgave van Noviteiten. De externe nieuwsbrief van Novius met een inspirerend aanbod van artikelen. We zullen u op deze wijze regelmatig bijpraten over voor u relevante onderwerpen

Nadere informatie

Van in control naar in regie

Van in control naar in regie Van in control naar in regie Het regisseren van complexe vraagstukken Vraagstukken worden steeds complexer. Bovendien trekken ze zich vaak niets aan van organisatiegrenzen en strekken ze zich uit over

Nadere informatie

EVALUATIEONDERZOEK VAN HET PROGRAMMA 'MUZE IN LEIDERSCHAP'

EVALUATIEONDERZOEK VAN HET PROGRAMMA 'MUZE IN LEIDERSCHAP' EVALUATIEONDERZOEK VAN HET PROGRAMMA 'MUZE IN LEIDERSCHAP' EVALUATIEONDERZOEK VAN HET PROGRAMMA 'MUZE IN LEIDERSCHAP' 17 februari 2010 Projectnummer: 09/510 Drs. D.A.G. (Dionne) Arts Drs. E.E.M. (Erica)

Nadere informatie

The Independence Company. Programma Trainingen 2015

The Independence Company. Programma Trainingen 2015 The Independence Company Programma Trainingen 2015 Inhoudsopgave Pagina Permanente Educatie TIC: méér dan vaktechniek 2 The Independence Company 3 Wat levert het jou op? 4 Het programma 5 Hoe werkt het?

Nadere informatie

Beschrijving van het leertraject. Duurzaam inrichten van Service Management

Beschrijving van het leertraject. Duurzaam inrichten van Service Management Beschrijving van het leertraject Duurzaam inrichten van Service Management INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 DIT LEERTRAJECT VOOR SERVICE MANAGERS GAAT VERDER DAN DE BES TAANDE TRAININGEN!... 3 LEREN HOE

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Collega s die precies doen wat jij

Nadere informatie

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult 2014-2015 Catalogus opleidingen en trainingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Onze visie op ontwikkeling van mensen 5 Hoofdstuk 2 Veranderen -opleiding en trainingsaanbod 2.1.Training gamechangers 7 2.2. Leidinggeven

Nadere informatie

Course Strategic Health Management

Course Strategic Health Management Course Strategic Health Management Become a Master of Health Management InHealth Orteliuslaan 1-27 3528 InHealth BA Utrecht Orteliuslaan 1-27 3528 T 0343 BA Utrecht 59 49 63 E info@inhealth.nl T 0343 59

Nadere informatie

Vergroot de meerwaarde van de (c)mr en de deelraden

Vergroot de meerwaarde van de (c)mr en de deelraden Cursussen, conferenties en advies Vergroot de meerwaarde van de (c)mr en de deelraden Cursusaanbod voor (c)mr en in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs 2009/2010 Volg een cursus bij AOb scholing Professionele

Nadere informatie

Waarderen. Mensen. Verbondenheid. Inspireren. Delen. Goede Dingen. Leider. Missie. Empathie. Erkennen. Peter van Dam

Waarderen. Mensen. Verbondenheid. Inspireren. Delen. Goede Dingen. Leider. Missie. Empathie. Erkennen. Peter van Dam Waarderen ESSENTIES Zingeving LEIDERSCHAP Delen Goede Dingen Missie Verbondenheid Resultaatgericht Bewustzijn VAN Inspireren Visie Leider Samen Empathie Erkennen Mensen Peter van Dam Versie 2, Februari

Nadere informatie

leergang voor strategisch management > Programma voor Volwaardig Leiderschap

leergang voor strategisch management > Programma voor Volwaardig Leiderschap leergang voor strategisch management > Programma voor Volwaardig Leiderschap De leergang Volwaardig Leiderschap Een leiderschap-ontwikkelprogramma en netwerk op strategisch niveau Jezelf ontwikkelen tot

Nadere informatie

Aanbod OSA t.b.v. Sectorplan FCB 2014-2015

Aanbod OSA t.b.v. Sectorplan FCB 2014-2015 Aanbod t.b.v. Sectorplan FCB 2014-2015 I www.osa-amsterdam.nl 1 Inhoudsopgave Leren Solliciteren (groep)... 3 Leren solliciteren & succesvol op weg naar nieuw werk... 4 (combinatie groep/individueel)...

Nadere informatie

b&t onderwijs Leergangen & Trainingen Catalogus www.bntonderwijs.nl

b&t onderwijs Leergangen & Trainingen Catalogus www.bntonderwijs.nl b&t onderwijs 2014 2015 Leergangen & Trainingen Catalogus www.bntonderwijs.nl INHOUD DOEN WAT WERKT I II III IN HET ONDERWIJS Trainingsschema Algemene Informatie Onze Trainers 01 Verbeteren Leerklimaat

Nadere informatie

Opleidingen Primair Onderwijs. Ruimte voor onderwijs

Opleidingen Primair Onderwijs. Ruimte voor onderwijs Opleidingen Primair Onderwijs Ruimte voor onderwijs Inhoudsopgave Rovict helpt u ruimte voor Onderwijs te scheppen! 4 ESIS webbased: goed gereedschap behoeft deskundig gebruik 6 Workshops voor bestuur

Nadere informatie

Interviews met collegamarketeers

Interviews met collegamarketeers Interviews met collegamarketeers ONDERLING ONDERLIGGEND ONDERWERP ONDERSTEUNEND ONDERZOEK ONDERTUSsEN 5 Laat zien welke unieke kennis je in huis hebt Marketeer Zakelijke Markt PostNL heeft te maken met

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INHOUDSOPGAVE WORKSHOPS THINK DIFFERENT? FUTURE PROOF? TOON LEF EN MAAK HET VERSCHIL! FUEL YOUR FUTURE HOE? Gezien de veranderingen in je vak, ben je gespitst op

Nadere informatie