Make strategy work!! Wft Pensioenverzekeringen: de eerste contouren worden zichtbaar! Utrecht, maart 2012! IG&H-onderzoek onder pensioenadviseurs!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Make strategy work!! Wft Pensioenverzekeringen: de eerste contouren worden zichtbaar! Utrecht, maart 2012! IG&H-onderzoek onder pensioenadviseurs!"

Transcriptie

1 Utrecht, maart 2012 Make strategy work Wft Pensioenverzekeringen: de eerste contouren worden zichtbaar IG&H-onderzoek onder pensioenadviseurs IG&H Consulting & Interim

2 Onderzoek uitgevoerd in februari 2012 onder 343 adviseurs, net na verstrijken van deadline vergunningsaanvraag IG&H Onderzoek #1 Wft Pensioen: een tikkende tijdbom? IG&H Onderzoek #2 Wft Pensioen: de eerste contouren worden zichtbaar feb. Deadline aanvragen vergunning 1 apr. Afwikkelen portefeuilles 1 jul. Deadline bewijs van Inschrijving 1 sep. Afwikkelen portefeuilles 2013 Ingang van provisieverbod 2014 Einde overgangsregime: vergunning verplicht Toelichting op steekproef van dit onderzoek n Onderzoek onder 343 Nederlandse adviseurs, representatief voor de actieve pensioenrelaties van grote Nederlandse pensioenverzekeraars excl. actuariële bureaus n 86% van respondenten heeft in januari een Wft Pensioenvergunning aangevraagd n Onderzoek is uitgevoerd in februari 2012, na het verstrijken van de eerste door de AFM gestelde deadlines / 2

3 Adviseurs die doorgaan: bijna helft moet zich nog inschrijven voor opleiding, zelfstudievariant nog weinig populair Heeft u zich al voor een Wft Pensioen opleiding ingeschreven? Welk type opleiding betreft dit? Indien niet ingeschreven: wat bent u van plan? 7% 45% 55% 24% 69% Zelfstudievariant Ja Nee Uitgebreide opleiding met examen EVC procedure n Met nog ruim 4 maanden te gaan, heeft bijna helft adviseurs zich nog niet voor opleiding ingeschreven n Adviseurs die door willen gaan met pensioen moeten vóór 1 juli 2012 zijn ingeschreven voor een opleiding, examen of EVC-toets; hierbij moeten ze een bewijs van betaling aan de AFM kunnen overhandigen n Echter, medio februari had pas 55% van de continuerende adviseurs zich voor een opleiding ingeschreven n Merendeel van adviseurs wil vergunning behalen via uitgebreide opleiding en mijdt derhalve zelfstudie n 69% wil vergunning behalen via uitgebreide opleiding, 24% kiest voor EVC-toets (voor ervaren adviseurs) n Goedkope zelfstudievarianten waarvan AFM zegt misbruik scherp te monitoren zijn weinig populair (7%) / 3

4 Adviseurs die doorgaan: adviseurs verwachten dat pensioenadvies beter, maar ook duurder gaat worden Verwacht u dat door Wft Pensioen de kwaliteit van uw pensioenadvies zal verbeteren? Verwacht u dat door Wft Pensioen uw uurtarieven zullen veranderen? 30% 14% 70% 33% 50% 3% Ja, zullen stijgen Nee, onveranderd Ja Nee Ja, zullen dalen Nog niet bekend n Verwachting is dat AFM doelstelling van Wft Pensioen (beter pensioenadvies) zal realiseren n Aanleiding Wft Pensioen was onderzoek waaruit bleek dat kwaliteit van pensioenadvies ondermaats was n Eerste signalen zijn positief: 70% van adviseurs denkt de kwaliteit van hun eigen adviespraktijk zal verbeteren n Pensioenadvies lijkt echter duurder te gaan worden, wat negatieve effecten van provisieverbod kan vergroten n 50% van adviseurs verwacht dat door Wft Pensioen hun uurtarieven zullen stijgen, 14% weet dit nog niet n Dit roept de vraag op hoe de pensioenadviesmarkt zich de komende jaren zal gaan zetten, gegeven enerzijds deze prijsstijging en anderzijds het aanstaande provisieverbod / 4

5 Adviseurs die doorgaan: behoefte aan overnemen van activiteiten is sterk toegenomen, maar echte actie blijft nog uit Bent u van plan pensioenadvies- en/of beheeractiviteiten van stoppende adviseurs over te nemen? Q Q % 40% 27% 73% Ja Nee n Merendeel van adviseurs (73%) wil pensioenactiviteiten van stoppende adviseurs overnemen n Dit is fors meer dan eind 2011 (40%); adviseurs lijken steeds meer te beseffen dat zij voor toekomstvaste pensioenpraktijk zekere schaal nodig hebben n Echter, echte actie blijft nog uit; slechts 22% heeft afspraken gemaakt, 33% moet zich nog oriënteren Al afspraken gemaakt Geen afspraken, wel georiënteerd Geen afspraken, niet georiënteerd 22% 45% 33% / 5

6 Adviseurs die doorgaan: adviseurs vragen verzekeraars om kennisoverdracht en interessante contacten met stoppende adviseurs Welke ondersteuning verwacht u van verzekeraars ten aanzien van Wft Pensioen? In contact brengen met stoppende adviseurs 50% Kennisoverdracht over Wft Pensioen 42% Anders, namelijk 6% Geen 25% 0% 20% 40% 60% n Merendeel pensioenadviseurs verwacht ondersteuning van verzekeraars, vooral t.a.v. kennis en contacten n Helft van pensioenadviseurs wil dat verzekeraars hen in contact brengt met stoppende adviseurs; dit komt voort vanuit hun behoefte pensioenactiviteiten over te nemen, hetgeen het merendeel zelfstandig niet lukt n 42% wil kennisoverdracht; vaak over opleidingen of ondersteuning bij vormen toekomstvast business model n Kwart heeft geen behoefte aan ondersteuning; dit zijn veelal kantoren uit top van pensioenmarkt, zij opereren zelfstandig en hebben vaak al afspraken gemaakt voor verbreden van hun business model / 6

7 Adviseurs die doorgaan: groot deel van adviseurs is echter ontevreden over wijze waarop verzekeraar rol oppakt Welke verzekeraar pakt deze rol het beste op? ASR Verzekeringen 17% Zwitserleven Nationale Nederlanden AEGON Delta Lloyd Avéro Achmea Anders, namelijk 11% 8% 7% 5% 4% 4% Geen enkele 46% 0% 20% 40% 60% n Adviseurs die ondersteuning van verzekeraar verwachten, zijn veelal negatief over wijze waarop dit gebeurt n Bijna de helft (46%) van deze adviseurs geeft aan dat geen enkele verzekeraar de gewenste rol goed oppakt n Adviseurs wijten dit veelal aan tegengestelde belangen ; in hun ogen kiezen verzekeraars nog onvoldoende voor het advieskanaal en richten zij zich meer en meer op directe bediening n ASR Verzekeringen vormt positieve uitzondering (17%); dit is met name het gevolg van de online marktplaats die zij lanceerde, welke pensioenadviseurs in contact brengt met stoppende adviseurs / 7

8 Adviseurs die stoppen: in tegenstelling tot in 2011, wil deel van stoppende adviseurs portefeuille aan verzekeraar teruggeven Wat bent u van plan om met uw pensioenactiviteiten te gaan doen? Q Q % 17% 14% 85% 69% Portefeuille verkopen aan andere adviseur Portefeuille teruggeven aan verzekeraar Samenwerking zoeken met andere adviseur / activiteiten uitbesteden n Evenals in het najaar van 2011 is het merendeel van de stoppende adviseurs van plan om samenwerking met andere adviseurs te zoeken, om zodoende de klantrelatie (op bijv. schade en inkomen) te behouden n Echter, dit percentage is wel gedaald (van 85% naar 69%); dit komt vooral door de moeilijkheden die een aantal adviseurs heeft met vinden van een (juiste) partner, dit lijkt mede veroorzaakt door het terugboekrisico n 17% van de stoppende adviseurs (in 2011 was dit nog 0%) heeft zoektocht naar andere adviseur daarom opgegeven en wil gaan voor een voor hen eenvoudigere oplossing: portefeuille teruggeven aan de verzekeraar / 8

9 Adviseurs die stoppen: markt komt in beweging, maar nog altijd heeft meer dan helft heeft nog geen afspraken gemaakt Heeft u reeds afspraken voor deze constructie gemaakt? Q Q % 15% 47% 42% 45% 40% Ja Nee, wel georiënteerd Nee, nog niet georiënteerd n Steeds meer stoppende adviseurs hebben inmiddels afspraken voor samenwerking gemaakt; waar dit in najaar 2011 nog 11% betrof, is dit nu al bijna verviervoudigd (40%) n Echter, met naderen van deadline (1 april) moet nog meer dan de helft zijn portefeuille af zien te wikkelen n Adviseurs die geen Wft Pensioen vergunning hebben aangevraagd, hebben tot 1 april 2012 de tijd om hun pensioenportefeuille af te wikkelen; lukt dit niet, dienen verzekeraars hun verantwoordelijkheid te nemen n Dat betekent dat 60% van de stoppende adviseurs in de gevarenzone zit; 15% heeft zich zelfs nog niet georiënteerd op de mogelijkheden, kans is groot dat zij op verzekeraars terug zullen vallen / 9

10 Adviseurs die stoppen: slechts klein deel wenst ondersteuning van verzekeraars, markt geeft hier beperkt gehoor aan Verwacht u ondersteuning van verzekeraars nu u stopt met pensioen? Welke verzekeraar pakt deze rol het beste op? ASR Verzekeringen 36% 30% Zwitserleven 7% 70% Geen enkele 57% 0% 30% 60% Ja Nee n In tegenstelling tot adviseurs die doorgaan, zien stoppende adviseurs relatief weinig rol voor verzekeraars bij het in contact brengen met andere partijen; slechts 30% verwacht ondersteuning n Stoppende adviseurs die dit wél verwachten, noemen ASR als meest overtuigende partij op dit domein n Merendeel van adviseur die ondersteuning verwacht, vindt dat geen enkele verzekeraar deze rol goed oppakt; zij hebben veelal het gevoel niet meer interessant voor verzekeraars te zijn n Ook voor deze groep vormt ASR positieve uitzondering; stoppende adviseurs kunnen op de online marktplaats terecht om hun pensioenportefeuilles aan andere partijen aan te bieden / 10

11 Adviseurs die stoppen: merendeel van werkgevers weet nog niet dat hun financieel adviseur stopt met pensioen Heeft u uw pensioenklanten* al geïnformeerd over uw besluit te stoppen met pensioen? In hoeverre beslissen uw pensioenklanten* wat er met hun contract gebeurt? 21% 21% 23% 37% 42% 56% Ja Nee, wel gepland Nee, nog geen actie op gepland Werkgever beslist Beslissing in overleg Wij beslissen n Merendeel van pensioenklanten weet nog niet dat zij na 1 april 2012 niet meer bij hun adviseur terecht kunnen n Medio februari had 63% van de stoppende adviseurs hun pensioenklanten nog niet geïnformeerd n 42% heeft hier wel actie op gepland; de noodzaak hiertoe is dan ook groot, aangezien deze werkgevers na 1 april 2012 bij een andere adviseur (of bij de verzekeraar zelf) terecht moeten n Werkgevers hebben redelijke inbreng in hetgeen er met hun contract gebeurt, doorgaans (57%) wordt beslissing in overleg genomen; slechts 20% van de stoppende adviseurs maakt deze beslissing volledig zelf * Pensioenklant = de werkgever / 11

12 Conclusie: eerste marktbewegingen zijn merkbaar, maar bij alle partijen liggen nog vraagstukken open Vraag en aanbod vinden elkaar slechts beperkt n Merendeel van pensioenadviseurs wil pensioenactiviteiten van stoppende adviseurs overnemen; echter, slechts kleine minderheid heeft hiertoe al afspraken gemaakt n Dit is niet te wijten aan beperkt aanbod: kleine 2 maanden voordat stoppende adviseurs hun pensioenportefeuille moeten afwikkelen, heeft nog altijd 60% dit niet gedaan Adviseurs verwachten support van verzekeraars, maar vinden dit nog niet n Met name adviseurs die doorgaan met pensioen verwachten ondersteuning van verzekeraars, vooral gericht op het in contact brengen met stoppende adviseurs n Zij zijn echter kritisch op hoe verzekeraars deze rol oppakken, ASR krijgt beste beoordeling n Adviseurs wijten dit aan tegengestelde belangen ; in hun ogen kiezen verzekeraars nog onvoldoende voor het advieskanaal en richten zij zich meer en meer op directe bediening Bij alle partijen liggen nog vraagstukken open n De deelvergunning Wft Pensioenverzekeringen was het antwoord van de AFM op de ondermaatse kwaliteit van het pensioenadvies in Nederland n Ontwikkelingen op tweetal terreinen vragen naar toekomst toe echter om actie van marktpartijen, om gezamenlijk het belang van de klant te blijven waarborgen 1. Adviseurs verwachten inderdaad dat de kwaliteit van hun pensioenadvies gaat verbeteren, echter wel tegen hogere uurtarieven; gegeven provisieverbod per 2013 kan dit pensioenadvies mogelijk onbetaalbaar maken voor (met name) het kleinbedrijf 2. Klanten van stoppende adviseurs kunnen belanden in situatie waar zij niet voor hebben gekozen a) Steeds meer stoppende adviseurs spelen met de gedachte hun portefeuille terug te geven aan de verzekeraar; werkgever kan onbewust in adviesrelatie met aanbieder belanden b) Ruim 60% van de stoppende adviseurs heeft hun klanten nog niet ingelicht over hun besluit te stoppen; voor deze klanten dreigt daarom een situatie waarin zij per 1 april terecht moeten bij een adviseur waar zij niet zelf voor gekozen hebben / 12

13 Vragen en informatie Frans Liem Partner Ellen Metaal Director Bob van Opstal Consultant IG&H Consulting & Interim is een consultancy bureau met 150 gedreven professionals. Al meer dan 20 jaar bieden wij onze klanten impactvolle, mensgerichte, no-nonsense consultancy. Onze missie: aantoonbaar het verschil maken in de ontwikkeling van onze klanten en professionals. Door diepgaande sector- en proceskennis zijn wij in staat uitdagende vraagstukken op het snijvlak van markt en operatie op te lossen. Wij zijn daarbij gericht op het ontwikkelen van een onderscheidende strategie en de vertaling hiervan naar daadwerkelijke implementatie: Make strategy work IG&H Consulting & Interim is voornamelijk actief in Financial Services, Health, Industry, Consumer & Retail en Logistics. IG&H Consulting & Interim Hondiuslaan 102 / Postbus AC / 3500 GW Utrecht Telefoon: (030) Fax: (030) Internet: / 13

14 Utrecht, maart 2012 Make strategy work Wft Pensioenverzekeringen: de eerste contouren worden zichtbaar IG&H onderzoek onder pensioenadviseurs IG&H Consulting & Interim

Make strategy work! Wft

Make strategy work! Wft Woerden, december 2011 Make strategy work! Wft Pensioen: een tikkende tijdbom? IG&H onderzoek onder pensioenadviseurs IG&H Consulting & Interim Onderzoek uitgevoerd in Q4 2011, onder ca. 300 actieve relaties

Nadere informatie

Onderzoek naar de distributie van uitvaartverzekeringen. Klantbelang staat onvoldoende centraal bij de distributie van uitvaartverzekeringen

Onderzoek naar de distributie van uitvaartverzekeringen. Klantbelang staat onvoldoende centraal bij de distributie van uitvaartverzekeringen Onderzoek naar de distributie van uitvaartverzekeringen Klantbelang staat onvoldoende centraal bij de distributie van uitvaartverzekeringen Amsterdam, december 2011 1 Autoriteit Financiële Markten De Autoriteit

Nadere informatie

IG&H Distributiemonitor - Duurzame groeiers onderzoek 2014

IG&H Distributiemonitor - Duurzame groeiers onderzoek 2014 Utrecht, juni 2014 IG&H Distributiemonitor - Duurzame groeiers onderzoek 2014 Zicht op wat snel en duurzaam groeiende kantoren succesvol maakt en hoe zij te herkennen zijn IG&H Consulting & Interim Management

Nadere informatie

Digitaal, het nieuwe normaal

Digitaal, het nieuwe normaal 06/2014 marktanalyse IG&H Consulting & Interim Make strategy work! IG&H Consulting & Interim Financial Services Digitaal, het nieuwe normaal Michiel Elich & Justin Bergman 1 Als de wal het schip keert

Nadere informatie

Rapport Kwaliteit Advies Tweedepijler Pensioen. Het pensioenadvies aan het MKB moet beter

Rapport Kwaliteit Advies Tweedepijler Pensioen. Het pensioenadvies aan het MKB moet beter Rapport Kwaliteit Advies Tweedepijler Pensioen Het pensioenadvies aan het MKB moet beter Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke

Nadere informatie

Juiste mens, juiste plek. Maak er werk van

Juiste mens, juiste plek. Maak er werk van Juiste mens, juiste plek Maak er werk van Mens & werk De juiste mens op de juiste plek: wie wil dat nou niet? Mensen die goed op hun plek zitten presteren immers beter, hebben meer plezier in hun werk

Nadere informatie

de to e ko m s t va n flex Een onderzoek van tno naar flexstrategieën van Nederlandse bedrijven Sarike Verbiest Anneke Goudswaard Ellen van Wijk

de to e ko m s t va n flex Een onderzoek van tno naar flexstrategieën van Nederlandse bedrijven Sarike Verbiest Anneke Goudswaard Ellen van Wijk de to e ko m s t va n flex Een onderzoek van tno naar flexstrategieën van Nederlandse bedrijven Sarike Verbiest Anneke Goudswaard Ellen van Wijk TNO-rapportage voor Algemene Bond Uitzendondernemingen De

Nadere informatie

Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter. Een onderzoek van Wijzer in geldzaken. 1-meting pensioenbewustzijn-monitor

Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter. Een onderzoek van Wijzer in geldzaken. 1-meting pensioenbewustzijn-monitor Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter Een onderzoek van Wijzer in geldzaken 1-meting pensioenbewustzijn-monitor Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter

Nadere informatie

De belofte om het klantbelang centraal te stellen. De tussenstand

De belofte om het klantbelang centraal te stellen. De tussenstand De belofte om het klantbelang centraal te stellen De tussenstand Amsterdam, 20 juni 2014 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke

Nadere informatie

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet 2 / De consument en zijn beleggingsverzekering De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige

Nadere informatie

Mens en Organisatie in het architectenbureau. Peiling juni 2013

Mens en Organisatie in het architectenbureau. Peiling juni 2013 Mens en Organisatie in het architectenbureau Peiling juni 2013 Inhoudsopgave Peiling Mens en Organisatie 3 Arbeidsrelaties 4 Beleid voor mens en organisatie: ontwikkeling 5 Beleid voor mens en organisatie:

Nadere informatie

2012 Emerging Technology Research Europe 1-meting Informal investment in Nederland

2012 Emerging Technology Research Europe 1-meting Informal investment in Nederland 1 Tornado Insider Tornado Insider is een activiteit van de pan-europese technologie research & media organisatie Emerging Technology Research Europe Inc. Voor ondernemers, investeerders en dienstverleners

Nadere informatie

ZORGVULDIG ADVIES VERMOGENSOPBOUW: HET PROVISIEVERBOD, EEN JAAR LATER

ZORGVULDIG ADVIES VERMOGENSOPBOUW: HET PROVISIEVERBOD, EEN JAAR LATER ZORGVULDIG ADVIES VERMOGENSOPBOUW: HET PROVISIEVERBOD, EEN JAAR LATER IS DE KLANT NU BETER AF DAN VROEGER? Drs. San Lie is hoofd research Morningstar Benelux Robert G.J. van Beek CFP FA is zelfstandig

Nadere informatie

Klantbelang Centraal Uitkomsten 2011 & vooruitzicht 2012

Klantbelang Centraal Uitkomsten 2011 & vooruitzicht 2012 Klantbelang Centraal Uitkomsten 2011 & vooruitzicht 2012 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op

Nadere informatie

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012. Beleef en beïnvloed de klant!

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012. Beleef en beïnvloed de klant! Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 Beleef en beïnvloed de klant! Klantenbinding is essentieel voor organisaties om te overleven. Klanten worden steeds veeleisender; naast een goede functionele

Nadere informatie

Branche Groothandel Totaalrapport

Branche Groothandel Totaalrapport Branche Groothandel Totaalrapport De Groothandel in kaart Een onderzoek uitgevoerd in opdracht van Exact Heliview Research Lage Mosten 1, Postbus 3327, 4800 DH Breda Tel: +31 (0)76 5482000 Fax: +31 (0)76

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME STAGNATIE DREIGT, ALERTHEID BLIJFT GEBODEN 'Zijn Nederlandse zorginstellingen klaar voor de aangekondigde transities in de zorgsector?'

Nadere informatie

Gezamenlijke Meldactie Zorginkoop Juni/juli 2014 Corrien van Haastert, beleidsmedewerker September 2014

Gezamenlijke Meldactie Zorginkoop Juni/juli 2014 Corrien van Haastert, beleidsmedewerker September 2014 Gezamenlijke Meldactie Zorginkoop Juni/juli 2014 Corrien van Haastert, beleidsmedewerker September 2014 Rapport gezamenlijke meldactie Zorginkoop LPGGz, Ieder(in) en NPCF 2014 1 COLOFON Patiëntenfederatie

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Hoe stakeholders in 2013 over de AFM denken

Hoe stakeholders in 2013 over de AFM denken Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Hoe stakeholders in 2013 over de AFM denken Resultaten van een

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 32 013 Toekomst financiële sector Nr. 79 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten Rapportage flitspanelbestand Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Het CAOP

Nadere informatie

Marktmonitor Nederlandse kleinverbruikersmarkt voor elektriciteit en gas. juli 2007 juni 2008

Marktmonitor Nederlandse kleinverbruikersmarkt voor elektriciteit en gas. juli 2007 juni 2008 Marktmonitor Nederlandse kleinverbruikersmarkt voor elektriciteit en gas juli 2007 juni 2008 Energiekamer van de Nederlandse Mededingingsautoriteit Den Haag, Januari 2009 Energiekamer - 1 / 44 - Inhoudsopgave

Nadere informatie

LEDENENQUÊTE AANVULLENDE ZORGVERZEKERING. Resultaten van het onderzoek

LEDENENQUÊTE AANVULLENDE ZORGVERZEKERING. Resultaten van het onderzoek LEDENENQUÊTE AANVULLENDE ZORGVERZEKERING Resultaten van het onderzoek LEDENENQUÊTE AANVULLENDE ZORGVERZEKERING Resultaten van het onderzoek - eindrapport - drs. S. Saalbrink drs. M.C. Vanoni dr. B. van

Nadere informatie

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE W E V R O E G E N U I T 2 0 L A N D E N H O E Z E D E N K E N IN EEN ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR CICERO BLACKROCK INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE WAT HOUDT NEDERLANDERS

Nadere informatie

2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt

2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt Stand van zaken contractmanagementsoftware 2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt NEVI www.nevi.nl Mitopics www.mitopics.nl Hoewel de uiterste zorg is besteed aan

Nadere informatie

Ketenzorg en casemanagement bij dementie

Ketenzorg en casemanagement bij dementie Ketenzorg en casemanagement bij dementie Ketenregisseurs over inkoop, uitvoering en borging in 2015 Anneke L. Francke (NIVEL) José M. Peeters (NIVEL) Met medewerking van: Wendy Werkman (Alzheimer Nederland)

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 30 juni 2015 Betreft Transparantie zorgverzekeraars

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 30 juni 2015 Betreft Transparantie zorgverzekeraars > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie