UPDATE. Nieuwsbrief november Sneller op de hoogte zijn van het nieuws? Volg ons op Social Media!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UPDATE. Nieuwsbrief november 2013. Sneller op de hoogte zijn van het nieuws? Volg ons op Social Media!"

Transcriptie

1 UPDATE Nieuwsbrief november 2013 Sneller op de hoogte zijn van het nieuws? Volg ons op Social Media! Mandema & Partners helpt u graag bij het interpreteren van de actualiteiten die voor u en voor uw bedrijf en werknemers relevant zijn. Wat betekenen de verschillende marktontwikkelingen voor u, nu en in de toekomst? Hoe kunt u ermee omgaan en waar moet u op anticiperen? Mandema & Partners bespreekt graag de mogelijkheden en oplossingen met u. Voor uw specifieke situatie en op basis van uw wensen. Door verder te kijken, helpen wij u verder te komen. Heeft u vragen over de inhoud van de nieuwsbrief? Bel uw adviseur, direct of via onze receptie op Inhoud Met uw collectieve zorgverzekering verzuim(kosten) beperken... 2 WGA- en ZW-premies 2014 ontvangt u tussen 18 en 24 december... 4 In bepaalde gevallen toch stamrechtvrijstelling bij ontslag in Rekenregels 2014 bekend... 6 DGA pensioen in eigen beheer? Pas uw pensioenbrief aan vóór 2014!... 7 Striktere termijn ziekmelding WIA en WGA-ERD... 8 Heeft collectief pensioen nog wel bestaansrecht?... 9 Forse premieverhogingen WGA-ERD-verzekeringen nieuwsbrief november 2013

2 Met uw collectieve zorgverzekering verzuim(kosten) beperken Het aantal deelnemers in collectieve zorgverzekeringen is de afgelopen jaren gedaald. Steeds meer werknemers kiezen voor goedkope verzekeringen met een uitgeklede dekking, hoge eigen risico s en vaak met een zeer beperkte keuze in zorgverleners. Voor arbeidsgerelateerde zorg hebben werknemers minder of zelfs geen dekking. Toename van risico s voor u als werkgever U heeft er belang bij dat uw medewerkers goed verzekerd zijn. Zorgkosten die een werknemer maakt en niet door de zorgverzekering betaald worden, komen vanuit uw re-integratie-verplichting uiteindelijk voor uw rekening. Of nog erger, uw medewerker laat zich niet behandelen omdat hij in de veronderstelling is dat hij de kosten zelf moet betalen. Met (langer) verzuim als gevolg. Met uw collectieve zorgverzekering meer grip op verzuim Natuurlijk kunt u de behandelingskosten van uw werknemers achteraf betalen. Maar beter is het om uw collectieve zorgverzekering onderdeel te maken van uw verzuimbeleid. Neemt een werknemer deel aan uw collectieve verzekering, dan heeft u zicht op hoe uw medewerker verzekerd is. Bovendien kunt u het afsluiten van de juiste aanvullende verzekering stimuleren door uw werknemers hierover te informeren of door het geven van een werkgeversbijdrage. Werkgeversbijdrage doet aantal deelnemers met 80% of hoger stijgen Onze ervaring is dat werkgevers die een bijdrage geven aan de collectieve zorgverzekering op een toename van het aantal deelnemers kunnen rekenen van 80% of meer. Een hoge deelnamegraad heeft de volgende voordelen: Kosten van interventies die ook onder de dekking van de verzekerde vallen worden vergoed (alleen bij deelnemers aan de collectiviteit). Verzekerden in een collectief contract sluiten vaker een aanvullende verzekering af die vaker een hogere dekking heeft. U krijgt ondersteuning bij het beperken van verzuim via een werkgeversdesk voor vragen over verzuim en arbeidsgerelateerde zorg, preventieve zorg, en informatie over gezondheidsmanagement. Door te focussen op één collectieve zorgverzekering kunt u een zo hoog mogelijke deelnamegraad realiseren. En kunt u optimaal gebruik maken van de dienstverlening van de verzekeraar. 2 nieuwsbrief november 2013

3 Overstappers: promoot nu uw collectieve zorgverzekering! Door de vaak aanzienlijke daling van de premie van de zorgverzekeringen verwachten wij dit jaar een fors aantal overstappers. Dit is dus het moment om uw collectieve zorgverzekering onder uw medewerkers te promoten. Mandema & Partners helpt u hier graag. Bel voor vragen uw adviseur of mail naar U kunt ook bellen met onze receptie: nieuwsbrief november 2013

4 WGA- en ZW-premies 2014 ontvangt u tussen 18 en 24 december Tussen 18 en 24 december 2013 ontvangt u van de Belastingdienst de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) Voorheen verstuurde de Belastingdienst de gedifferentieerde WGA-premiepercentages altijd in november. Deze premie gaat per 1 januari 2014 op in de gedifferentieerde premie Whk, dat uit 3 premiedelen bestaat: premiedeel WGA-vast premiedeel WGA-flex (nieuw per 1 januari 2014) premiedeel ZW-flex (nieuw per 1 januari 2014) Vanaf 2014 bent u als werkgever namelijk ook verantwoordelijk voor zieke en arbeidsongeschikte werknemers met een tijdelijk/flexibel contract dat beëindigd is, de zogenaamde flexwerkers. U heeft de brief met het premiepercentage wel vóór uw 1e aangifte loonheffingen over 2014 in huis, zodat u op tijd op de hoogte bent welk percentage u moet gebruiken. Vragen? Heeft u vragen over het percentage voor de gedifferentieerde premie Whk? Bel gerust met uw Mandema & Partners-adviseur of onze receptie via telefoonnummer Vaststelling premies 2014 Met de nieuwe Ziektewet worden werkgevers ingedeeld naar omvang op basis van de gemiddelde loonsom ( ): kleine werkgevers (minder dan 10x de gemiddelde loonsom) middelgrote werkgevers (tussen de 10x en 100x de gemiddelde loonsom) grote werkgevers (meer dan 100x de gemiddelde loonsom) De premie die u moet betalen hangt af van uw bedrijfsomvang en de instroom van zieke werknemers in de Ziektewet, WGA-vast (voor vaste werknemers) en WGA-flex (voor flexwerkers). Hierbij gaat UWV uit van de instromers van 2 kalenderjaren eerder (T-2, waarbij T het jaar is waarvoor de premie wordt vastgesteld). 4 nieuwsbrief november 2013

5 In bepaalde gevallen toch stamrechtvrijstelling bij ontslag in 2014 In de vorige nieuwsbrief berichtten we over het kabinetsbesluit om de vrijstelling voor gouden handdrukken (stamrechtvrijstelling) per 1 januari 2014 af te schaffen. Inmiddels is het Belastingplan 2014 door de Tweede Kamer aangenomen. Binnenkort wordt het plan door de Eerste Kamer behandeld. Met name in geval van lopende reorganisaties binnen een bedrijf waarbij de definitieve ontslagdata nog niet vastgesteld zijn kan de voorgenomen afschaffing van grote invloed zijn. De staatssecretaris van Financiën heeft daarom aangegeven in welke gevallen nog wél gebruik kan worden gemaakt van de stamrechtvrijstelling als de ontslagdatum na 1 januari 2014 ligt. U kunt nog aanspraak maken op stamrechtvrijstelling bij een getekende stamrechtovereenkomst vóór 1 januari 2014 met daarin opgenomen een toekenning van aanspraak op periodieke uitkeringen ter vervanging van gederfd of te derven loon; een uiterste ingangsdatum van de periodieke uitkeringen in het jaar waarin de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. op voorwaarde dat de ontslagvergoeding wordt ondergebracht bij een wettelijk toegestane aanbieder. Ook moet het ontslag vóór 1 januari 2014 zijn toegezegd en uiterlijk op 1 juli 2014 beëindigd worden. Deze deadlines zijn in lijn met de wettelijke opzegtermijn en verlengingsmogelijkheid. Vragen? Wij beantwoorden graag uw vragen over (eventuele aanspraak op) stamrechtvrijstelling. Bel uw Mandema & Partners-adviseur of onze receptie via telefoonnummer nieuwsbrief november 2013

6 Rekenregels 2014 bekend Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de rekenregels zoals die per 1 januari 2014 gelden, gepubliceerd. In deze rekenregels zijn onder andere de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2014 opgenomen. In dit overzicht hebben we de belangrijkste kerncijfers voor u op een rij gezet. Vragen? Wilt u meer helderheid over wat de nieuwe rekenregels voor u betekenen? Uw Mandema en Partners-adviseur is u graag van dienst. U kunt ook bellen naar onze receptie via telefoonnummer nieuwsbrief november 2013

7 DGA pensioen in eigen beheer? Pas uw pensioenbrief aan vóór 2014! Per 1 januari verschuift de pensioenleeftijd naar 67 en worden de maximale opbouwpercentages verlaagd. Dit heeft gevolgen voor u als DGA, wanneer u een pensioen in eigen beheer heeft. U moet dan voor 1 januari 2014 een keuze maken in uw pensioenbrief over hoe u deze wijzigingen doorvoert. Als u dit niet of te laat doet, wordt uw pensioenaanspraak niet alleen als onzuiver beschouwd, maar kunt u ook een naheffingsaanslag verwachten. Als DGA met een pensioen in eigen beheer heeft u de volgende keuzes: U verschuift de pensioenleeftijd van zowel de reeds opgebouwde rechten uit het verleden als de toekomstige pensioenopbouw naar 67. U past hierbij waar nodig de opbouwpercentages aan aan de nieuwe regels. Omdat u zo twee jaar langer spaart, bouwt u een hoger pensioen op. U laat de pensioenleeftijd staan op 65 jaar en past uw opbouwpercentage hierop aan. Deze valt zeer waarschijnlijk lager uit, waardoor u minder pensioen opbouwt. U laat over de in het verleden opgebouwde rechten de pensioenleeftijd op 65 jaar staan. Vanaf januari 2014 gaat u pensioen opbouwen volgens de nieuwe pensioenregels met de pensioenleeftijd op 67 jaar. Dit is veruit de meest complexe variant en kan leiden tot onduidelijkheid over uw uiteindelijke pensioen, ook bij de Belastingdienst. Weeg de consequenties van de verschillende mogelijkheden goed af Om een weloverwogen keuze te maken is het belangrijk de verschillende (financiële) consequenties op korte en lange termijn inzichtelijk te maken en tegen elkaar af te zetten. Het is hierbij raadzaam u te laten bijstaan en adviseren door een financieel expert. Wilt u meer informatie? Neem contact op met onze afdeling Executive Insurance Services via 7 nieuwsbrief november 2013

8 Striktere termijn ziekmelding WIA en WGA-ERD Tot nu toe waren verzekeraars coulant bij te late ziekmeldingen voor WIA- en WGA-Eigen risicodragerverzekeringen (WGA-ERD). Dit gaat veranderen. Veel verzekeraars hebben hun relaties geïnformeerd dat te late ziekmeldingen kan leiden tot bijvoorbeeld uitstel van de uitkering. Ook is een werknemer niet verzekerd als deze niet tijdig is aangemeld. Aegon past meldingstermijn aan Verzekeraar Aegon loopt voorop in deze ontwikkeling en heeft haar relaties geïnformeerd dat zij de ziekmeldingen vervroegen naar 2 dagen. Zij neemt daarmee de plaats in van de Arbodienst waar u voorheen uw ziekmelding deed. Is uw arbodienst van de werkgever aangesloten op het werkgeversportaal van Aegon, dan wordt de ziekmelding vanuit Aegon automatisch doorgezonden naar uw arbodienst. U hoeft dan zelf geen actie naar de Arbodienst te nemen. Heeft u een arbodienst die niet is aangesloten op het werkgevers-portaal, dan moeten er 2 meldingen worden gedaan. Overgangsregeling Inmiddels heeft Aegon een overgangsregeling ingesteld voor relaties met een WIA- en of WGA-Eigen risicodragerverzekering die een arbodienst hebben die niet is aangesloten op het werkgeversportaal van Aegon. Er geldt dan een meldingstermijn van 42 weken. Wel adviseren wij een verzuimmelding zo snel mogelijk aan Aegon door te geven. Zo kunt u optimaal profiteren van de mogelijkheden op re-integratieondersteuning. Werkgevers voor wie dit geldt ontvangen hier voor het einde van het jaar rechtstreeks van Aegon een brief over. Vragen? Heeft u vragen over de strengere ziekmeldingstermijnen en hoe u hier het beste mee om kunt gaan? Bel gerust uw Mandema & Partners-adviseur of onze receptie via telefoonnummer nieuwsbrief november 2013

9 Heeft collectief pensioen nog wel bestaansrecht? Door alle politieke en economische discussies vergeten we weleens dat pensioen een arbeidsvoorwaarde is. Een dure en ingewikkelde arbeidsvoorwaarde, dat wel. Heeft collectief pensioen nog wel toekomst of zou de overheid of juist het individu dit meer moeten regelen? Eén ding staat vast: er zijn veranderingen nodig om pensioen voor u als werkgever maar ook voor uw werknemers aantrekkelijk te houden. Minder complex graag Er zijn essentiële dingen in ons pensioenstelsel die aangepakt moeten worden. Verminderen van de complexiteit is één hele belangrijke. Het is bijna onmogelijk voor werkgevers en werknemers om pensioen te begrijpen en de ontwikkelingen bij te houden. Daarnaast dicteert regelgeving bepaalde zaken die niet logisch lijken, zoals: Waarom moet een alleenstaande een nabestaandenpensioen hebben? Waarom is de uitkomst van pensioenuitstel met 2 jaar en daarna weer vervroegen met 2 jaar niet hetzelfde? Waarom mag een werkgever niet iedereen een pensioenpremie geven van 15% van het salaris? Waarom mag de eigen bijdrage niet gewoon de helft zijn van de leeftijdsafhankelijke premie? Waarom kost waardeoverdracht geld? De discussies rondom pensioen zijn voorlopig nog niet van tafel en hopelijk resulteren die uiteindelijk in oplossingen voor bovenstaande punten. Maar wat kunt u in die tussentijd doen om toch een goed en houdbaar pensioen voor uw werknemers te regelen? Bepaal en bespreek het doel van de pensioenregeling: belonen of verzorgen? Als bedrijf biedt u werknemers een pensioenregeling als onderdeel van hun beloningspakket ( beloningsgedachte ) maar ook om uw werknemers in een bepaalde toekomst te voorzien ( verzorgingsgedachte ). Goed stil staan bij het exacte doel en overeenstemming krijgen over dit doel is belangrijk. Willen werknemers wel beloond worden met uitgesteld loon of willen ze liever nu meer salaris? Uw HR-afdeling kan pensioen zien als belangrijk instrument om mensen aan te trekken en te behouden, maar uw Finance-afdeling ziet steeds hogere pensioenlasten en wil liever lagere en meer voorspelbare lasten. Door goed na te denken en te praten over het doel, verschillende alternatieven te bekijken en consequenties in kaart te brengen, kunt u met uw stakeholders de juiste beslissingen nemen op de juiste gronden. 9 nieuwsbrief november 2013

10 Waar moet u op letten? Aan een collectieve pensioenregeling zitten risico s. Het is belangrijk bewust te zijn van deze risico s en de juiste maatregelen te nemen om deze risico s beheersbaar te houden voor uw bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan: de verkeerde (dat kan ook zijn te veilige) keuze qua beleggingen; het vergeten van dienstjaren voor de bepaling van het nabestaandenpensioen; verslechtering van indexatie; verval van garanties; kleine lettertjes in uitvoeringsovereenkomsten en verkeerde communicatie. Een goede adviseur is daarom onmisbaar. Advieskosten verdienen zich in de toekomst eigenlijk altijd weer terug doordat u betere en meer houdbare keuzes hebt gemaakt en toekomstige claims voorkomt. Onze pensioenspecialisten van het Mandema Pensioenbureau helpen u graag de juiste keuzes maken. Bel uw Mandema-adviseur of mail naar Onze receptie is bereikbaar via telefoonnummer nieuwsbrief november 2013

11 Forse premieverhogingen WGA-ERD-verzekeringen Verzekeraars hebben forse verliezen geleden op de WGA-eigenrisicodragerverzekeringen (WGA-ERD). Dit heeft tot gevolg dat de premies voor deze verzekeringen zeer fors stijgen. Delta Lloyd verliest kort geding Onlangs kondigde Delta Lloyd al aan te stoppen met WGA-ERD-verzekeringen. Omdat Delta Lloyd de premie ook heeft verhoogd voor klanten met een premiegarantie, spanden de Universiteit Utrecht, supermarkt Dirk van den Broek en het Deventer Ziekenhuis een kort geding aan. Op 31 oktober jl. stelde de rechter de drie partijen in het gelijk. Hierop heeft Delta Lloyd aangegeven niet in hoger beroep te gaan en de klanten voor wie dit besluit gevolgen heeft, te willen gaan informeren. Vragen? Heeft u vragen over de premiestijgingen voor WGA-ERD-verzekeringen? Bel met uw Mandema & Partners-adviseur of met onze receptie via telefoonnummer nieuwsbrief november 2013

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad. pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad in vraag & antwoord kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.com 2 inleiding Stichting Pensioenfonds Randstad Telefoon

Nadere informatie

Uitstel koppeling vaste en flexibele WGA-risico s tot 2017... 2. Historisch lage rentestand is bom onder middelloonregeling... 3

Uitstel koppeling vaste en flexibele WGA-risico s tot 2017... 2. Historisch lage rentestand is bom onder middelloonregeling... 3 UPDATE Nieuwsbrief februari 2015 Sneller op de hoogte zijn van het nieuws? Volg ons op Social Media! Mandema & Partners helpt u graag bij het interpreteren van de actualiteiten die voor u, uw bedrijf en

Nadere informatie

UPDATE. Inhoud. Nieuwsbrief maart 2013

UPDATE. Inhoud. Nieuwsbrief maart 2013 UPDATE Nieuwsbrief maart 2013 Als relatie van Mandema & Partners helpen wij u graag bij het interpreteren van de actualiteiten die voor u en voor uw bedrijf en werknemers relevant zijn. Wat betekenen de

Nadere informatie

Uitkomstzeker Pensioen voor werknemers. De rust van een gegarandeerd pensioen

Uitkomstzeker Pensioen voor werknemers. De rust van een gegarandeerd pensioen Uitkomstzeker Pensioen voor werknemers De rust van een gegarandeerd pensioen Uitkomstzeker Pensioen, een rustig idee Pensioen, dat komt later wel. Daar hoeft u zich nu niet druk over te maken. Omdat u

Nadere informatie

Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over

Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers Laat aan duidelijkheid niets te wensen over Samenwerking als basis Als werkgever wilt u volledig inzicht in de kosten hebben en tegelijk zorgen voor tevreden

Nadere informatie

Nieuwsbrief Ballast Nedam pensioenfonds

Nieuwsbrief Ballast Nedam pensioenfonds ~~~^Afkoop^^Correspondentie uit^~~~ Nieuwsbrief Ballast Nedam pensioenfonds 1. Herstellen voor 2014 Verlagen van pensioenen noodzakelijk Ons pensioenfonds heeft al langere tijd een dekkingstekort. Dit

Nadere informatie

Informatie over de Pensioenverzekering. Uw voorbereiding op ons advies

Informatie over de Pensioenverzekering. Uw voorbereiding op ons advies Informatie over de Pensioenverzekering. Uw voorbereiding op ons advies Inhoud 1. Inleiding. 3 2. Het wettelijk kader en uw mogelijkheden. 4 3. Uw voorbereiding op ons advies. 8 4. Wat u moet weten over

Nadere informatie

Pensioen. in het kort

Pensioen. in het kort Pensioen in het kort 1 2 Inhoud 1. Het pensioen in het kort 4 2. Uw ouderdomspensioen in het kort 5 3. Hoeveel (ouderdoms)pensioen krijgt u straks? 7 4. Pensioen voor uw partner en kinderen 10 5. Wanneer

Nadere informatie

Pensioenen in Nederland

Pensioenen in Nederland Pensioenen in Nederland Samen aan de slag voor een duurzaam stelsel Het Nederlandse pensioenstelsel staat al jaren te boek als één van de beste pensioenstelsels ter wereld. In het buitenland is men vol

Nadere informatie

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Welkom, Sinds kort bouwt u pensioen op bij

Nadere informatie

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen Productwijzer Vermogen opbouwen met de Sparen & Beleggen Wat kunt u lezen in deze productwijzer? Bent u of wordt u ontslagen? Dan kan het zijn dat uw werkgever u een vergoeding geeft, omdat u door het

Nadere informatie

Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie

Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie Inhoud Voor iedereen een passend pensioen. 3 Zo werkt het Individueel Werknemer Pensioen. 4 Even uw voordelen op een rij! 6 U

Nadere informatie

Absoluut Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Absoluut Arbeidsongeschiktheidsverzekering Allianz Inkomensverzekeringen Absoluut Arbeidsongeschiktheidsverzekering Verzekeringsvoorwaarden AAOV14 Inhoudsopgave 1. De belangrijkste eigenschappen van deze verzekering 4 2. Checklist 5 3. De arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

Het Progress Pensioen Overzichtelijk in beeld

Het Progress Pensioen Overzichtelijk in beeld Het Progress Pensioen Overzichtelijk in beeld Inhoud Inleiding 4 Uw pensioenregeling op hoofdlijnen 4 Drie soorten pensioenen 4 Progress Pensioen is een aanvullend pensioen 5 Het Progress Pensioen biedt

Nadere informatie

Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering

Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw Ondernemer op verzuimverzekering. Hierin leest u waarvoor u verzekerd bent, hoe

Nadere informatie

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Productkenmerken Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Leeswijzer In deze productkenmerken leggen wij uit hoe Extra Pensioen Sparen van Centraal Beheer Achmea werkt. Naast deze productkenmerken

Nadere informatie

Uw Honeywell-pensioen

Uw Honeywell-pensioen Uw Honeywell-pensioen Mei 2015 2 Uw Honeywell-pensioen Lees de blauwe tekst voor de hoofdpunten Inleiding 5 Stopt u met werken met 67 jaar? 6 Uw pensioenuitkering 7 Wat kost uw pensioen? 11 Zorg voor uw

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

Een enkeling wil niet stoppen in verband met een mogelijk

Een enkeling wil niet stoppen in verband met een mogelijk Het doorwerken na de 65-jarige leeftijd houdt de gemoederen in Nederland flink bezig. Doorwerken is niet langer een taboe en onbespreekbaar. In dit artikel worden de gevolgen van langer doorwerken voor

Nadere informatie

MKB Nieuwsbrief Oktober 2014

MKB Nieuwsbrief Oktober 2014 MKB Nieuwsbrief Oktober 2014 1. De werkkostenregeling wordt per 2015 aangepast en vereenvoudigd Hierbij sturen wij u onze MKB Nieuwsbrief. In deze uitgave besteden wij aandacht aan: 1. De werkkostenregeling

Nadere informatie

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen?

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Uw Pensioen In het kort 3 Welkom 10 4 Wat is pensioen? 11 6 Nabestaandenpensioen 14 8 Wanneer verandert uw pensioen? Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Meer weten? www.bpfkunststof-rubber.nl

Nadere informatie

Voorwaarden Generali Ondernemer op verzuimverzekering

Voorwaarden Generali Ondernemer op verzuimverzekering Voorwaarden Generali Ondernemer op verzuimverzekering Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw Generali Ondernemer op verzuimverzekering. Hierin leest u waarvoor u

Nadere informatie

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering?

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? Inhoud U gaat uit dienst. 3 Situatie 1: U heeft een nieuwe werkgever. 4 Situatie 2: U start uw

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE LANDBOUW

PENSIOENREGLEMENT BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE LANDBOUW PENSIOENREGLEMENT BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE LANDBOUW Dit is een uitgave van Bestuursbureau BPL in opdracht van het bestuur van BPL Datum 1 juli 2015 Bezoek en postadres Stationsweg 1, 3445 AA Woerden

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling CAO Verzekeren / Investment Management NB Deze brochure is niet meer actueel. Per 1 januari 2014 bouwen medewerkers van ING Verzekeren/Investment Management pensioen op bij NN CDC Pensioenfonds en is uw

Nadere informatie

Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)integratie. Flits. PWRI stapt over naar. nieuwe uitvoerder APG

Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)integratie. Flits. PWRI stapt over naar. nieuwe uitvoerder APG Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)integratie December 2011 Flits PWRI stapt over naar nieuwe uitvoerder APG Het PWRI stapt per 1 januari 2012 over naar een nieuwe uitvoerder, APG (Algemene Pensioen

Nadere informatie

opbouw geen korting op opgebouwd pensioen

opbouw geen korting op opgebouwd pensioen grijs voor iedereen die nu meer wil weten over later nr.9 maart 2013 Uniform Pensioen 3 4 verlaging Overzicht opbouw geen korting op opgebouwd pensioen Dit jaar wordt er niet gekort op je opgebouwde pensioen.

Nadere informatie

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Toelichting. Allianz Advantage Pensioen

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Toelichting. Allianz Advantage Pensioen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Toelichting Allianz Advantage Pensioen 2 Inhoud 1 Allianz Nederland 5 4 De kosten en verzekeringstarieven 19 1.1 Allianz Nederland Levensverzekering N.V. 5 4.1

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij. is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij. is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch Uw pensioenregeling in het kort Versie 2015 Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch U bouwt bij ons pensioen op. In deze brochure leggen

Nadere informatie