Gezondheid HAN BLAD #14 / JANUARI 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gezondheid HAN BLAD #14 / JANUARI 2010"

Transcriptie

1 HAN BLAD Gezondheid #14 / JANUARI 2010 Zorg draait om persoonlijk contact Innovatie niet voor 100% te plannen Winnen gaat door de maag Dikke kinderen zijn een afspiegeling van onszelf Vroege behandeling van reuma voorkomt ellende

2 Wat is uw ambitie in de zorg en dienstverlening? Wilt u een oplossing bieden voor complexe problemen in uw organisatie? Toe aan vakinhoudelijke verdieping? Meer management? Start nu met een voortgezette opleiding of NVAO-geaccrediteerde master! 10 Masters Advanced Nursing Practice Bedrijfskunde in Zorg en Dienstverlening Begeleidingskunde Management & Innovation Managing Human Resources Neurorevalidatie Pedagogiek Physician Assistant Social Work Sport- en beweeginnovatie Nieuw! 6 Voortgezette opleidingen Bedrijfskunde in Zorg en Dienstverlening Innovatie in Zorg en Dienstverlening Management in de gezondheidszorg Organisatie en Management in de dienstverlenende sector Personeel en Organisatie Supervisiekunde/Professionele Coaching (024) masterprogramma s

3 Zorg baren De zorgsector zit in zwaar weer. Zaken als corporate governance en financieel beheer vergen veel aandacht van het management en zorgen voor de nodige hoofdbrekens. Naast de ouderwetse zorg krijgen technologie, innovatie en ICT een steeds belangrijker plek. Bij de HAN staat het thema gezondheid hoog op de agenda. In de regio participeren we in Health Valley en denken we op verzoek mee over efficiency en de verbetering van zorg en management. In deze editie pikken we er een paar agendapunten van de HAN uit. We vertellen u graag wat onze hogeschool voor externe partners kan betekenen. Lees bijvoorbeeld het pleidooi van HAN-lector Petri Embregts voor een versterking van het persoonlijk contact in de zorg als tegenwicht tegen de doorgeschoten protocolisering. Zie ook wat onze partners in de buitenschoolse opvang bezielt bij het bestrijden van obesitas onder kinderen. Wij vragen uw aandacht voor innovatie. Het pièce de résistance daarbij is cliëntparticipatie in de formulering van het aanbod. Affiniteit en efficiency hoeven kennelijk niet op gespannen voet met elkaar te staan. Hoewel een stafmedewerker in een Limburgse zorginstelling meldt dat de overbezorgdheid van medewerkers en de passiviteit van patiënten een te nemen hobbel is. Zonder valse bescheidenheid mogen we stellen dat de HAN goed is op een vlak waarop de zorg niet uitblinkt: over muurtjes heenkijken. Specialismen hebben hun eigen winkeltje en zelfs binnen maatschappen is men soms meer met zichzelf bezig dan met de patiënt. Er is niks zo slecht voor de gezondheid als het leven zelf. Jacques Brel Pratend of schrijvend over de zorgsector ontkom je niet aan de grotere context: de hervorming van het zorgstelsel; een van de grote agendapunten van het kabinet. Nederland staat bekend als een plat land, zonder veel hiërarchie. Dat maakt ons flexibel, omdat lagere niveaus beslissingen kunnen en durven nemen. U treft hier voorbeelden daarvan aan. Die eigenwijsheid zouden we meer moeten uitbuiten, in de zorg en daarbuiten. Het maakt ons concurrerend. De redactie Inhoud Pagina 4 Geen gewone ondernemers Pagina 8 Innovatie duldt geen blauwdrukken Pagina 12 Winnen gaat door de maag Pagina 17 Slecht voorbeeld doet slecht volgen Pagina 19 Je gezondheid online Pagina 21 Perspectief reumapatiënten verandert Pagina 23 Ketendenken in de zorg Pagina 26 Tegenwicht voor de loondienst-bias Pagina 7 Hulp afstemmen op zorgvragende medemens Pagina 11 Wat te doen bij bloedvergif tiging Pagina 10, 15, 24, 25, 31 Kor t nieuws Pagina 28 De rode draad in carrière Jaco Reijerkerk

4 Ronde Tafel: management in de gezondheidszorg Geen gewone ondernemers 4 5 H A N B L A D N R. 1 4 Dr. Jürg Thölke, Lector Innovatie van Leren in Organisaties In veel sectoren is de afstand tussen top en werkvloer te groot. Dr. Marian Adriaansen, Lector Langdurige Zorg Als je kwaliteit definieert, kun je concrete doelen stellen.

5 De zorgsector verander t. Wat zijn momenteel de uitdagingen? Hoe moeten instellingen zoals de HAN en opleidingen daarop inspelen? En wat hebben ze daarbij aan elkaar? Onder leiding van directeur van HAN VDO Opleiding en Advies Fernand van Westerhoven stellen t wee lectoren en t wee ondernemende bestuurders de diagnose. Openheid is essentieel. Ruud Verreussel is voorzitter van de Raad van Bestuur van Maasziekenhuis Pantein, een streekziekenhuis in Boxmeer. Ons werk verandert: het centrale thema is niet meer mensen beter maken, maar ze gezond houden. De aandacht voor corporate governance openheid over prestaties - neemt toe, zo geeft hij aan: Mede daarom ligt het accent binnen Pantein steeds meer op kwaliteit en veiligheid. Het is belangrijk om die termen goed te definiëren, zegt Marian Adriaansen, lector Langdurige Zorg aan de HAN. Hoe zie je dat een organisatie kwaliteit biedt? Dat ouderen er minder vaak vallen? Dat er minder infecties zijn? Als je kwaliteit definieert, kun je concrete doelen stellen. Als tien procent van je patiënten een infectie heeft, en vijf procent daarvan is vermijdbaar, heb je een indicator waar je naartoe kunt werken. Verreussel denkt in dezelfde trant: Net als iedere sector maakt ook de zorg fouten. Maar dat kun je inkaderen: één complicatie is normaal, tien complicaties in een maand niet. Openheid is essentieel, vindt hij: Medewerkers moeten veilig een incident kunnen melden, zonder meteen tot zondebok te worden uitgeroepen. Adriaansen tekent daarbij aan dat veiligheid en kwaliteit niet slechts over fouten en incidenten gaan: Heb je genoeg gedaan om bijvoorbeeld doorliggen of infecties te voorkomen. Zorgboerderij Jürg Thölke is lector Innovatie van Leren in Organisaties. De kwaliteitsdiscussie doet hem denken aan zijn tijd bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS): Er was veel publiciteit omdat het CBS fouten had gemaakt bij het berekenen van inflatiecijfers. Dat was niet niks; cijfers zijn voor het CBS misschien wel wat veiligheid voor een ziekenhuis is. Tegelijkertijd was er een cultuuromslag gaande, waarbij medewerkers in lagere functies meer verantwoordelijkheid kregen. Het was interessant om te zien hoe de top en de buitenwereld op de fouten reageerden. Medewerkers zeiden: We moeten fouten mogen maken, maar dóén we dat een keer dan is het meteen groot nieuws. De schijnbare tegenstelling tussen het management dat controle loslaat en professionals die fouten mogen maken, blijft lastig voor organisaties, zeker als je het hebt over veiligheid. Adriaansen vult aan: Daarom is het goed dat er soms wat dwang van de overheid is. Die eist dat zorginstellingen aan zekere kwaliteitseisen voldoen. Dat kan veranderingen versnellen. Anderzijds kunnen kwaliteitseisen botsen met de praktijk, stelt Dick Herfst. Hij is voorzitter van de Raad van Bestuur van de ZZG Zorggroep in Nijmegen, die diverse zorgvormen aan huis aanbiedt. Hij heeft samen met zorgorganisatie Dichterbij een zorgboerderij voor gehandicapte en/of demente ouderen. Herfst: De Inspectie voor de Gezondheidszorg wil dat we er een hek omheen zetten om dwalen te voorkomen. Wij willen juist dat het een boerderij is; daar past geen hek bij. Dan moet je op zoek naar slimme alternatieven om toch aan de eisen te voldoen. Je kunt patiënten bijvoorbeeld een horloge omdoen dat alarm slaat als ze weglopen. Het kost tijd en geld om dat soort dingen te bedenken en uit te werken. Ik wil mijn mensen in de ogen kunnen kijken. We denken na over wat we nu eigenlijk willen doen. Ruud Verreussel MBA, Bestuurder Maasziekenhuis Pantein Ons werk verandert: het thema is niet meer mensen beter maken, maar mensen gezond houden. Dick Herfst, Voorzitter van de Raad van Bestuur van de ZZG Zorggroep in Nijmegen Onderwijs kan veel proactiever inspelen op de ontwikkelingen. Drs. Fernand van Westerhoven, Directeur van HAN VDO Opleiding en Advies Gespreksleider g e z o n d h e i d

6 De schijnbare tegenstelling tussen de top die controle loslaat en professionals die fouten mogen maken, blijf t lastig. Afgelopen jaar wilden slechts twee van de 250 studenten als wijkverpleegkundige de wijk in. Een aspect van corporate governance is de beloning van bestuurders. De Balkenende-norm en bonussen zijn in het nieuws, en spelen ook in de zorg. Herfst: Ik vind het vooral een kwestie van fatsoen. Sommige dingen doe je niet. Er is een landelijke norm en die hanteer je. Doe je dat niet, dan moet je dat legitimeren. Wij zijn een platte organisatie en ik wil mijn mensen in de ogen kunnen kijken. Dat kan niet als ik een buitengewone beloning krijg. Een paar jaar geleden moesten we stevig saneren. Je kunt dan geen bonus opstrijken omdat er zo goed gesaneerd is. Ik heb goede mensen moeten ontslaan, daar ben ik niet trots op. De discussie heeft ook een hysterisch aspect, zegt Verreussel: Een ziekenhuisbestuurder is geen premier, dus de vraag is of het salaris van de minister-president wel leidend moet zijn. Afgezien daarvan vind ik het prima dat je een beloning moet verantwoorden. Herfst: Soms blijkt ook dat journalisten de jaarrekening niet kunnen lezen. Ik heb wel eens cijfers in de krant zien staan die gewoon niet kloppen. Fatsoen Thölke: Het betékent wel iets dat het zo n belangrijk thema is geworden. Het gaat om fatsoen; blijkbaar vinden mensen dat er onfatsoenlijke dingen gebeuren. Ik denk dat in veel sectoren de afstand tussen top en werkvloer te groot is. De salarisdiscussie is een symptoom daarvan. Herfst: Je moet een mechanisme hebben om excessen tegen te gaan. Hij hekelt wel het beeld dat soms van bestuurders wordt geschapen: Zo heeft de overheid de afgelopen jaren de thuiszorg afgebroken. Nu wordt veel weer teruggedraaid omdat het zo slecht gaat. Maar dat is ineens niet meer de schuld van de overheid, maar van slecht management. Ondanks de marktwerking zijn zorginstellingen geen gewone ondernemers, zegt Herfst: Verzekeraars en zorgkantoren bepalen de omvang van ons product en stellen de prijs vast. We zijn dus niet te vergelijken met het MKB. Verreussel: Onder ondernemerschap versta ik creatief oplossingen bedenken voor nieuwe problemen. Zorginstellingen hebben slechts een beperkte vrijheid daartoe. Het gevolg is dat we nadenken over wat we nu eigenlijk willen doen. Het Maasziekenhuis heeft activiteiten waar geen goede bedrijfseconomische case van te maken is, geschrapt. We bieden bijvoorbeeld geen vaatchirurgie meer. Chronische zorg is een specialisme waar we wél op inzetten. Daarvoor moet je vaak naar het ziekenhuis, dus je wilt dat het in de buurt ligt. Dat past bij ons als streekziekenhuis. Herfst: Ook wij willen niet meer alles doen. We hebben gekozen voor professionele zorg in de wijk. Traditioneel De thuiszorg kampt met een probleem: starters willen er niet werken. Adriaansen: Afgelopen jaar wilden slechts twee van de 250 afgestudeerden als wijkverpleegkundige de wijk in. Studenten werken liever in de acute zorg of de psychiatrie. Adriaansen: Een probleem van HBO-Verpleegkunde (HBOV) is dat vrijwel alle studenten die bij een zorginstelling gaan werken mbofuncties krijgen. Dat is kapitaalvernietiging. Ook bij de HAN zijn zaken voor verbetering vatbaar, vindt Herfst: Onderwijs kan proactiever inspelen op ontwikkelingen. En er kunnen meer kruisverbanden bestaan tussen de faculteiten. Zorg heeft straks te maken met technologie, ICT, economie. De HAN heeft al die disciplines in huis, maar moet ze wel met elkaar verbinden. Adriaansen beaamt dat opleidingen vaak traditioneel zijn: Studenten leren nauwelijks werken met e-medicine en telefonische behandelingen. Thölke: Dat lijkt wat op het onderwijs: docenten hebben een bredere taak dan vroeger. Hun opleidingen zijn nog gericht op het produceren van inhoudelijke experts, maar zouden professionals moeten opleiden met een dienende rol naar klant en organisatie. Studenten kunnen als aanjager fungeren, meent Verreussel: Als je in je opleiding met e-medicine hebt gewerkt, neem je dat mee naar je toekomstige organisaties. Zorginstellingen werken regelmatig samen met opleidingsinstituten. Toch zien ze dat als een exclusieve aangelegenheid van P&O, constateert Thölke verbaasd: Het zou een integraal deel moeten zijn van hun visie en strategie. Neem bijvoorbeeld specialisten. Die hebben veel inhoudelijke kennis, maar wie leert hen leiding te geven aan een team, hoe je moeilijke onderwerpen bespreekbaar maakt en wat het begrip verantwoordelijkheid betekent in een grote organisatie? Als je aan een organisatie wilt bouwen, zullen ze die dingen echt moeten leren. 6 7 H A N B L A D N R. 1 4

7 Hulp afstemmen op zorgvragende medemens Waar het écht om gaat, is contact Met het nieuwe lectoraat Zorg voor Mensen met een Verstandelijke Beperking wil Petri Embregts een bijdrage leveren aan de k waliteit van handelen van beroepskrachten in de zorg. Een menslievende aanpak staat daarin centraal. Cliënten met een verstandelijke beperking zijn kwetsbaar. Verdere professionalisering van beroepskrachten is daarom noodzakelijk, al verengen we professionaliteit vaak tot protocollen en procedures. Dit heeft zeker voordelen, maar waar het écht om gaat, is contact. Met de cliënt, met ouders. Vanuit een menslievende insteek. Een persoonlijke aanpak is absoluut noodzakelijk, willen we cliënten helpen bij het formuleren van hun hulpvraag, willen we herkennen wat ze écht nodig hebben en wat zij en hun ouders belangrijk vinden. Met mijn lectoraat onderzoek ik hoe we hulp beter op de zorgbehoefte kunnen afstemmen, als alternatief op de huidige protocollisering. Sociaal net werk De zorg vermaatschappelijkt. Mensen met een verstandelijke beperking maken onderdeel uit van die maatschappij. Ook zij moeten bijvoorbeeld kunnen terugvallen op hun sociale netwerk. Maar hoe? En wat is nodig om dat netwerk te versterken? Dit zijn zaken die studenten kunnen leren. Verder zoomen wij in op hun attitude en persoonlijkheid. Zo kunnen professionals zich meer bewust worden van de invloed van hun eigen persoonlijkheid op de omgang met de cliënt. Het oefenen van vaardigheden en opdoen van kennis alleen, zoals nu gebeurt, is niet voldoende. Het lectoraat wordt steeds dynamischer. Behalve HANdocenten weten ook studenten ons te vinden. Vorig jaar hadden we al behoorlijk wat afstudeerders en dit jaar worden het er nog meer. Mooi om te merken is ook dat docenten, beroepskrachten en vertegenwoordigers van zorgaanbieders uit de regio constructief samenwerken in de kenniskring van het lectoraat. En dat er eensgezindheid bestaat over nut en noodzaak van menslievende professionalisering in de zorg. De zorgsector heeft het niet gemakkelijk. Toch denk ik dat de cliënten uiteindelijk winst zullen boeken als je mensen anders coacht en schoolt. Ongeacht de financiële middelen. Bundeling van krachten De vermaatschappelijking van de zorg vergt een andere begeleiding van cliënten met een verstandelijke beperking. Daarom hebben verschillende zorgaanbieders in de regio Nijmegen (De Driestroom, Pluryn, Dichterbij, J.P. van den Bent Stichting, SIZA Dorp Groep, s Heeren Loo, RIBW en MEE) samen met de HAN het Lectoraat Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking in het leven geroepen. g e z o n d h e i d

8 HAN VO: kijken vanuit meerdere perspectieven Echte innovatie duldt S tudenten die de inhoud van het programma bepalen. Vroeger bezet t en s tudenten er Maagdenhuizen en aula s voor. Tegenwoordig gaat dat er bij verschillende HAN masteropleidingen soepeler aan toe. Wendy Kemper, opleidingscoördinator bij zo n masterprogramma zegt er meteen bij : Wij hebben volwassen deeltijdstudenten met werker varing. Peters vindt de zorg vaak overbezorgd, en cliënten passief, gehospitaliseerd. Dat vult elkaar aan als hand en handschoen. Toen hij eens cliënten vroeg naar hun mening over drugs was het antwoord: Dat moet je aan onze begeleider vragen, die weet dat beter. Peters: Hoe vanzelfsprekend besteedden ze hun mening uit! Een cliënt moet eigenaar zijn van zijn eigen situatie. Wendy Kemper Opleidingscoördinator VOI Je komt steevast uit op wat je van tevoren niet had bedacht. Routine is een valkuil Vastgetimmerd einddoel is strijdig met innovatie Annemiek Jongeneelen Manager Zorg bij De Archipel, Centrum voor geriatrische zorg Het proces van strategisch denken gaat nog steeds door. Chris Peters Stafhoofd Kwaliteit en Innovatie bij Mensana Noord en Midden Limburg Cliënten zijn eigenaar van hun eigen situatie. Dit hier, deze bibliotheek van het oude Canisiuscollege is een bijzondere plek bij de HAN, oordeelt Chris Peters, Staf hoofd Kwaliteit en Innovatie bij Mensana Noord en Midden Limburg, een Regionale Instelling Begeleid Wonen. Hij voelt zich zichtbaar thuis. Gedempt licht, wanden vol boeken, oude trappen. Een plek om The Name of the Rose te lezen. Peters: De waan van de dag valt hier weg. s Maandagsochtends voor de opleiding ging ik hier even mediteren. Dan kon de dag beginnen. Peters deed de Voortgezette Opleiding Innovatie in Zorg en Dienstverlening (VOI) en dat veranderde zijn kijk op het vak. Ik was als projectmanager iemand van vaste doelen, implementatie en resultaat. Dat kan uitmonden in ineffectieve efficiency. Bij Mensana vonden wij onze cliënten te weinig betrokken bij productontwikkeling. Bij voorstellen kregen we soms van hen terug: Hé, hadden wij daarom gevráágd? Dat was mijn uitdaging in de opleiding. Reddingsboei Er tegenaan dus, vond de projectmanager in Peters. Maar de VOI verraste hem. Ik leerde er om niet meteen mee te rennen in de projectcycle en van probleem naar oplossing te springen. Mijn valkuil is routine. Dertig jaar ervaring is vaak een reddingsboei maar tegelijk een obstakel voor innovatie. In de beginfase moet het denken juist verbreden alvorens het tot een oplossing versmalt. Hij heeft nu creativitijd als vast agendapunt: Brainstormen, geen deadlines. Wat gebeurt er in de wereld? Zoiets moet je inplannen, anders komt het er niet van en ben je slaaf van je agenda. Wat heeft de VOI hem nog méér opgeleverd? Peters noemt vooral het leren kijken vanuit verschillende perspectieven: overheid, buren, samenwerkingspartners, enzovoort. Hij heeft ook een instrumentarium verworven: hoe werk je samen; hoe prikkel je de ander tot participatie; hoe neem je positie in tijdens overleg? Out of the box Vergelijkbare geluiden komen van Annemiek Jongeneelen, Manager Zorg bij De Archipel, Centrum voor geriatrische zorg in Eindhoven: Je krijgt handvatten voor innovatie, bijvoorbeeld out of the box denken. Qua projectleiding ben ik er door gegroeid; 8 9 H A N B L A D N R. 1 4

9 geen blauwdrukken ik ken mijn sterkten en zwaktes. Bij mijn laatste project, het opzetten van een afdeling geronto, zijn taken, verantwoordelijkheden en verwachtingen beter vastgelegd. Ook durfde ik het aan om het team een tweedaagse introductie hierover te geven, terwijl de cliënten vijf dagen later al arriveerden. Dat proces van je meer richten op strategie gaat nog steeds door. Na de opleiding viel het Jongeneelen op dat het hogere niveau in organisaties met dezelfde onzekerheden worstelt als zijzelf tijdens de opleiding. Ook daar hebben ze geen blauwdrukken paraat. Niets negatiefs over de opleiding? Deze zou van Jongeneelen concreter mogen zijn op het punt van innovatie: Dat is nog wat te veel in ontwikkeling. En niet alle docenten waren even goed ingebed in de opleiding. Peters stelt dat de verwachtingen van de docenten naar studenten niet altijd duidelijk waren, wat uitmondde in een patstelling. Hij erkent: Anderzijds is mijn generatie gewend aan een afwachtende rol in lessituaties. Uiteindelijk is uitgesproken dat wij als student ook verantwoordelijkheid moeten nemen voor ons leerproces. Hoe mooi is de parallel: wíj zeggen cliënten dat ze dit moeten doen. Maar in het onderwijs waren we zelf gehospitaliseerd. Wendy Kemper van de HAN Masterprogramma s haakt hierop in. Bij echte innovatie heb je niets aan standaardoplossingen. Je staat met lege handen en moet toch oplossingen verzinnen. Laat dus naar bevind van zaken je oorspronkelijke vraagstelling los. Je komt steevast uit op wat je van tevoren niet had bedacht. Een vast einddoel is strijdig met innovatie. Omkeren Ze onderkent hoe moeilijk het is om cliëntparticipatie in productontwikkeling het pièce de résistance bij innovatie in de zorg - daadwerkelijk gestalte te geven. Een cursiste meldde bijvoorbeeld dat darmkankerpatiënten steeds korter in het ziekenhuis verbleven en het behandeltraject meer thuis doorliepen. Haar vraag was toen: hoe ondersteun je dat; hoe krijg je het ziekenhuis mee in die andere kijk op de patiënt. Gebruikelijk is nog dat oncologieverpleegkundigen vragen stellen aan de patiënt en zo het gesprek bepalen. Bij deze cursiste krijgt de patiënt een formulier en usb-stick waarmee hij zelf thuis zijn klachten kan monitoren. Belangrijkste vraag: waar vindt de patiënt, dat hij last van heeft. Kemper: Hoe klein kan innovatie soms zijn: die omkering van wat willen wij weten naar wat wil de patiënt melden bepaalt nu de inrichting van het zorgtraject. De conclusie van de cursiste: ondanks àlle inspanningen tot klantgerichte productontwikkeling zijn veel stappen tóch nog aanbodgericht. Kemper: Zij doorbreekt dat. Gaandeweg haar veranderproject wijzigde ook bij haar de opdracht. Je kunt innovatie niet plannen tot het einde. Eigen blog De VOI en de Master Management of Innovation (MMI) staan open voor de buitenwereld. De hele digitale leeromgeving, inclusief de materialen staat interactief op een Web 2.0 medium. Elke student heeft een blog. Kemper: Iedereen kan lid worden en meediscussiëren. Verlaat gebaande paden en ga niet meteen meerennen in de projectcycle g e z o n d h e i d

10 Onder het mes? Doe als n topsporter Zoals een topsporter zich met een voedings- en bewegingsprogramma en onder begeleiding op wedstrijden voorbereidt, zo zouden 65-plussers dat ook moeten doen voor een ziekenhuisopname. Sporters en patiënten herstellen daardoor sneller. Aldus het lectoraat Sport, Voeding & Leefstijl. Het lectoraat onderzoekt samen met Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV) wat de zorg van topsport kan leren. André Veldman, hoofd afdeling Fysiotherapie ZGV licht toe: Meer mensen worden oud, wat onder meer komt door een andere leefstijl en verbeterde gezondheidszorg. Bij chirurgische ingrepen die je vooraf ziet aankomen, verschuift tegenwoordig een deel van de postoperatieve fysiotherapeutische zorg naar preoperatieve zorg. Dit gebeurt vooral bij oudere patiënten die naderhand een hoog risico lopen op complicaties. De conditie neemt fors af. Zakt die beneden een bepaald niveau, dan verloopt het herstel moeizaam. Daarom bieden wij hen en sommige hoogrisicopatiënten op de interne afdeling een preoperatieve training aan. Voor voeding geldt een soortgelijk verhaal. Een koppeling van de zorg voor voeding en die voor beweging biedt meerwaarde, denken wij. Dus dat onderzoeken we samen met de HAN-lectoren Victor Schreurs en Gertjan Schaafsma. De lectoren stellen dat deze gecombineerde aanpak belangrijk is voor de zelfredzaamheid van ouderen; voor de ADL-functies (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen) als wassen, aankleden, koffiezetten, boodschappen doen, enzovoort. Kortom: de boodschap luidt: vóór een operatie of opname moet je de oudere niet ontzien, maar juist voorbereiden. Zorgalliantie waarborgt samenwerking Om daadwerkelijk tot samenwerking over te gaan moeten zorginstellingen doorgaans een zetje krijgen; van overheidswege bijvoorbeeld. Bijzonder aan de Zorgalliantie is dan ook dat tien zorginstellingen uit de regio hun onderlinge samenwerking zelf hebben aangezwengeld en in no-time georganiseerd. Hulp komt van KplusV in Arnhem, een adviesbureau dat vaker met het bijltje van innovatieplatforms heeft gehakt. Joris Kok van KplusV: Het HAN Smart Business Center en KplusV startten aanvankelijk met de uitwisseling van ideeën over innovatie tussen zorginstellingen. Maar nu hebben de instellingen aangegeven veel meer behoefte te hebben aan kennisverdieping en uitwisseling in bedrijfsvoering en ondernemerschap in de zorg. En antwoord op vragen als: hoe bereik je vraaggestuurde dienstverlening, en hoe bouwen we woonzorgcomplexen zó dat het resultaat over tien jaar nóg adequaat is. Welke technische innovaties helpen mensen die zorg nodig hebben nu echt? Domotica bijvoorbeeld is geen joker die je overal kunt inzetten. Samen met het aangesloten netwerk van HANlectoren formuleren de zorginstellingen projecten en voeren die vervolgens ook met inzet van studenten uit. De HAN neemt als medeinitiator de rol op zich van kennisleverancier, onderzoeker en projectbegeleider. Kok opnieuw: We mikken op ongeveer dertig participanten in We moeten nog even de boer op. Nu bereiden we alles voor om op van start te gaan. Health Valley ondersteunt het project van harte. Dus dat komt goed H A N B L A D N R. 1 4

11 Wat te doen bij bloedvergiftiging Studenten voelen artsen en verpleegkundigen aan de tand Toen het HAN- lectoraat Acute Intensieve Zorg informeerde naar mogelijkheden voor samenwerking bij onderzoek, had Jeroen Schouten van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis ( CWZ) in Nijmegen een thema voor het oprapen : het voorkomen van schade door bloedvergif tiging. Het CWZ is het op één na beste ziekenhuis van Nederland, zo bleek eind augustus uit de publicatie van de landelijke Ziekenhuizen Top 100 in het Algemeen Dagblad. Maar de grote aandacht van CWZ voor bloedvergiftiging speelt geen rol in die ranking, aldus Jeroen Schouten, internist/intensivist en adviseur kwaliteit bij CWZ. Bloedvergiftiging oftewel sepsis - telt daarin niet mee. Het is wèl een belangrijk thema binnen alle Nederlandse ziekenhuizen. Schouten: Het is lastig om het bij ernstig zieke patiënten te herkennen en snel en goed te handelen. Maar dat is cruciaal om te voorkomen dat ze op de Intensive Care belanden. Checklist Overal in de Nederlandse zorg loopt het programma Voorkom schade, werk veilig. Bloedvergiftiging is een van de tien thema s. De (internationale) Surviving Sepsis Campaign (SSC) moet binnen vijf jaar de sterfte door sepsis met minstens een kwart verminderen. Daarom werkt het CWZ met een nieuwe checklist om het gevaar snel te herkennen en de juiste maatregelen te nemen. Nulmeting Het ziekenhuis wilde uitgezocht hebben welk effect de invoering van SSC heeft gehad. Schouten: We hebben voorheen ook HAN-verpleegkundestudenten ingezet. Dat hebben we als positief ervaren. Nu konden studenten een nulmeting doen naar onze oude sepsisaanpak en vervolgens kijken hoe de nieuwe checklist uitwerkte. Bij de nulmeting bleek dat medewerkers niet altijd even adequaat handelden bij potentiële sepsis. Al snel na de invoering van de nieuwe checklist was er een sterke verbetering te zien. Het onderzoek maakt duidelijk dat de efficiency van de zorg is toegenomen. En bijvoorbeeld ook dat de medewerkers de checklist heel gemotiveerd toepassen. Zinvolle prak tijk vraag HAN en ziekenhuis hebben baat bij de samenwerking. Schouten: Wij weten weer wat meer over onze patiëntenpopulatie en onze werkwijze. En de HAN kan studenten klinisch onderzoek laten doen en vergroot haar kennis. Docent/onderzoeker Ans Rensen van het HANlectoraat Acute Intensieve Zorg beaamt dat: Onze vierdejaars doen zo hun verplichte kwaliteitsproject, gericht op een zinvolle praktijkvraag. Het is voor hen één groot leerproces. Ze roemt de tijd en energie die de begeleiders erin steken. De studenten worden serieus genomen. Schouten vindt de studenten sterk gemotiveerd. Hun rapportages en interpretatie zijn goed. Het onderzoek leidt meteen tot reflectie. Als je niet af en toe kritisch naar je werkwijze kijkt, doe je de patiënt tekort. Het is één groot leerproces g e z o n d h e i d

12 Nederlandse Olympische ambities zetten inspanningen van de HAN op scherp Winnen gaat door de maag H A N B L A D N R. 1 4

13 Nederland moet een topspor tland worden, zo heef t het kabinet afgelopen zomer uitgesproken. Keihard trainen is daar voor niet voldoende. Goede voeding en paramedische begeleiding mogen niet ontbreken. Hoe houden we gewone mensen gezond en scheppen we een kweekvijver voor topspor t? De HAN heef t een paar ijzers in het vuur. Een bloemlezing, variërend van gezonde voeding tot talentherkenning en leefstijlcoaching. Theo Joosten Directeur van het Instituut Paramedische Studies Logopedie gaat ook over het verbeteren van ademhaling Tjeerd de Jong Directeur van het Instituut Sport en Bewegingsstudies In Nederland met zijn relatief kleine bevolking moet je zorgen geen talent te missen. Als Sven Kramer voor de Olympische Winterspelen 2012 elke week naar McDonald s gaat, wordt hij geen Olympisch kampioen. Theo Joosten is stellig, en heeft recht van spreken. Als directeur van het Instituut Paramedische Studies ziet hij als geen ander de verwevenheid van topsport, gezondheid, voeding en leefstijl. Winst Er gaat tegenwoordig een wereld schuil achter het hoofdstuk sportvoeding. Winnen gaat immers door de maag. Het Lectoraat Sport, Voeding en Leefstijl bestudeert het effect van voeding op sportprestaties. De resultaten komen terug in het onderwijs en worden gebruikt bij de begeleiding van topsporters zoals de TVMschaatsploeg. Pieter van den Hoogenband en Rintje Ritsma kwamen voor advies regelmatig naar de HAN. Het instituut werkt samen met NOC*NSF. Docent en voedingsdeskundige Joris Hermans: Tien jaar geleden lag de focus nog op technische zaken waarmee tienden van procenten winst konden worden behaald. Joris Hermans Docent en voedingsdeskundige Goede voeding kan wel drie procent winst opleveren Anouska van der Zee Ex- profwielrenster en sportdiëtiste Ik at alleen banaan, brood en muesli. Terwijl de factor voeding misschien wel drie tot vier procent winst kan opleveren. Lichaamsvet Hoe belangrijk voeding is, bewijst bijvoorbeeld exwielrenster Anouska van der Zee. Ze reed in de ploeg van Leontien van Moorsel de Tour de France en de Giro. Daarbij focuste ze meer op gewicht dan op prestaties. Van der Zee: Ik dronk weinig en at alleen banaan, brood en muesli, geen pasta. Leontien deed hetzelfde en die won alles, dus waarom zou die aanpak dan niet werken? Ze ging daarin erg ver, maar had vaak hoofdpijn. Het gaf een kick om zonder eten of drinken een duurtraining te doen. Na een wedstrijd snakte ik vaak naar een cola-light om iets binnen te krijgen. Maar wel nul calorieën. Uren trainen op de rollerbank en bijna niks eten om maar een kiloo tje kwijt te raken. De gedachte is: hoe lager het vetpercentage, hoe beter de prestaties. Maar het juiste vetpercentage is erg individueel. Nu ze aan de HAN haar opleiding tot sportdiëtiste heeft afgerond, beseft ze wat ze fout heeft gedaan. Volgens haar Nieuw-Zeeland beter topspor t- klimaat dan Nederland De HAN-studenten Sport, Gezondheid en Management Megga Bernhardt en Jelle Schoemaker concluderen in hun afstudeeronderzoek voor koepelorganisatie NOC*NSF dat Nieuw-Zeeland een beter topsportklimaat heeft dan Nederland. Uit hun benchmark komt naar voren dat wij bij de laatste Olympische Spelen en WK s weliswaar meer medailles wonnen, maar dat vooral danken aan het feit dat wij met dertien miljoen inwoners méér zijn. Sterker: Nieuw-Zeeland heeft, gewogen naar de bevolkingsomvang, na Jamaica de beste prestatie geleverd. Een succesfactor is het gecentraliseerde topsportmodel met op elk van de twee eilanden een centrum. Daar zijn alle kennis en faciliteiten bijeen gebracht: sportvelden en banen, meetcentra en hoogtekamers. Door die bundeling leren mensen van elkaar. Succesfactor nummer twee is de keuze voor focussporten als rugby, roeien en wielrennen. Deze krijgen zeventig procent van het budget. Dat heeft zich uitbetaald. Volgens Bernhardt ligt het in de lijn van het Olympisch Plan 2028 om in Nederland een vergelijkbare aanpak te kiezen. Bernhardt en Schoemaker - inmiddels afgestudeerd - zijn samen het sportmanagementbureau Talentes gestart. Als Sven Kramer elke week naar de McDonald s gaat, wordt hij geen kampioen g e z o n d h e i d

Succesvolle carrière als (wijk)verpleegkundige? Verstand van Zorg

Succesvolle carrière als (wijk)verpleegkundige? Verstand van Zorg Succesvolle carrière als (wijk)verpleegkundige? Verstand van Zorg Opleiding én prachtbaan Verpleegkundige als regisseur van de zorg De komende jaren verandert de zorg ingrijpend. Steeds minder mensen verblijven

Nadere informatie

onderzoek op het hbo transformeert de samenleving tekst: Rob Voorwinden

onderzoek op het hbo transformeert de samenleving tekst: Rob Voorwinden onderzoek op het hbo transformeert de samenleving tekst: Rob Voorwinden 6 De wereld verandert: om ons heen zien we langzaam systemen en instituties omvallen. Wat daarvoor in de plaats komt? Hbo-onderzoek

Nadere informatie

Inner Game. Tennis Workshop

Inner Game. Tennis Workshop Inner Game Tennis Workshop Inner Game Tennis Workshop De Inner Game Tennis Workshop zal zowel sporters als niet sporters, leden en niet leden van My HealthClub een waarvolle ervaring meegeven. Een positieve

Nadere informatie

4-meting Topsportklimaat Factsheet Topsportfase

4-meting Topsportklimaat Factsheet Topsportfase 1/7 Topsportklimaat: 'De beïnvloedbare maatschappelijke en sportorganisatorische omgeving waarin sporters zich tot topsporters kunnen ontwikkelen en prestaties kunnen leveren op het hoogste niveau in hun

Nadere informatie

leerwerkplaatsen: leren is werken werken is leren Leerwerkplaatsen in het ZZG Herstelhotel en Thermion

leerwerkplaatsen: leren is werken werken is leren Leerwerkplaatsen in het ZZG Herstelhotel en Thermion leerwerkplaatsen leerwerkplaatsen: leren is werken werken is leren HAN Centre of Expertise Sneller Herstel stimuleert en faciliteert de samenwerking tussen zorginstellingen, onderzoeksinstituten en de

Nadere informatie

een zelfstandiger leven dankzij het gebruik van apps

een zelfstandiger leven dankzij het gebruik van apps 4 een zelfstandiger leven dankzij het gebruik van apps Cliënten moeten zo min mogelijk afhankelijk zijn van zorgprofessionals. Jan Alblas, directeur Pameijer een zelfstandiger leven dankzij het gebruik

Nadere informatie

ESF Subsidie Duurzame Inzetbaarheid voor bedrijven en (overheids)instellingen T: +31 (0) E:

ESF Subsidie Duurzame Inzetbaarheid voor bedrijven en (overheids)instellingen T: +31 (0) E: ESF Subsidie Duurzame Inzetbaarheid voor bedrijven en (overheids)instellingen 2017 www.charlygreen.nl T: +31 (0)88 73 055 59E: info@charlygreen.nl ESF subsidie Het Europees Sociaal Fonds verstrekt voor

Nadere informatie

Meer tijd voor de patiënt

Meer tijd voor de patiënt Het Productieve Verpleegteam Meer tijd voor de patiënt CC Zorgadviseurs officieel licentiehouder van The Productive Ward 20-30% meer tijd voor patiëntenzorg hogere werknemerstevredenheid minder ziekteverzuim

Nadere informatie

Kartonnage en Flexibele Verpakkingen: Vitaal de toekomst in! Investeren in duurzame inzetbaarheid? Dat hoeft u niet alleen te doen.

Kartonnage en Flexibele Verpakkingen: Vitaal de toekomst in! Investeren in duurzame inzetbaarheid? Dat hoeft u niet alleen te doen. Kartonnage en Flexibele Verpakkingen: Vitaal de toekomst in! Investeren in duurzame inzetbaarheid? Dat hoeft u niet alleen te doen. Een overzicht van ons aanbod in 2017-2018 Inhoud Inleiding: Samen investeren

Nadere informatie

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012 Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012 Dames en heren, [Inleiding] Ik vind het wel leuk, maar ook een beetje spannend. Maar moet

Nadere informatie

Organisatiekracht. Mentale veerkracht. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES

Organisatiekracht. Mentale veerkracht. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES Mentale veerkracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES In de (top)sport is het een vast gegeven; wil je succesvol zijn als sporter dan investeer je in techniek en conditie, maar ook in mentale

Nadere informatie

Het leerlandschap van organisaties

Het leerlandschap van organisaties Fer van den Boomen, Jos van Jaarsveld & Nanja Mol Uit de crisis innoveren? Het leerlandschap van organisaties De crisis is inmiddels ook voelbaar bij een commercieel adviesbureau. Het management bedenkt

Nadere informatie

PROLOOP NR 1 2015 HAAL HET BESTE UIT JOUW LOPERS MET ZIPCOACH

PROLOOP NR 1 2015 HAAL HET BESTE UIT JOUW LOPERS MET ZIPCOACH PROLOOP NR 1 2015 HAAL HET BESTE UIT JOUW LOPERS MET ZIPCOACH 56 TIPS & TRICKS Elke hardloper heeft zijn eigen doelstelling: waar de één zich bijvoorbeeld focust op het verbeteren van zijn looptechniek,

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

Minder last van uw rug

Minder last van uw rug Minder last van uw rug Hoe kunt u pijn onderin uw rug verminderen en nieuwe klachten voorkomen Rugklachten zelf onder controle Pijn in uw rug is lastig en vervelend. Om vele redenen. Uw humeur kan eronder

Nadere informatie

GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN

GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN NVZD najaarscongres 25 november 2015, Nyenrode Business Universiteit, Breukelen GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN Naar permanente leiderschapsontwikkeling Ambitie De NVZD wil met dit congres onderstrepen

Nadere informatie

Optimaliseer je prestaties

Optimaliseer je prestaties Winst en Groei - Internetmarketing en Verkooptraining Optimaliseer je prestaties 10 Technieken om je prestaties te verbeteren Christo Cornelissen & Mieke Bouquet Alles waar je jezelf op weet te focussen

Nadere informatie

De spin in het web. Handreiking. voor werkers die direct. aan de slag willen met. de sociale netwerken van. mensen met verstandelijke

De spin in het web. Handreiking. voor werkers die direct. aan de slag willen met. de sociale netwerken van. mensen met verstandelijke De spin in het web Handreiking voor werkers die direct aan de slag willen met de sociale netwerken van mensen met verstandelijke beperkingen Anne Wibaut, Willy Calis Ad van Gennep Inleiding Wij hebben

Nadere informatie

Werk maken van duurzame inzetbaarheid. Met meetbaar én voelbaar resultaat. - Vitaliteitsscans - Vitaliteitsgesprekken - Vitaliteitstrainingen

Werk maken van duurzame inzetbaarheid. Met meetbaar én voelbaar resultaat. - Vitaliteitsscans - Vitaliteitsgesprekken - Vitaliteitstrainingen verantwoord veranderen Werk maken van duurzame inzetbaarheid vbent.org - Vitaliteitsscans - Vitaliteitsgesprekken - Vitaliteitstrainingen Met meetbaar én voelbaar resultaat Naar een duurzame en vitale

Nadere informatie

white paper beeldbellen 2016 Dick-Jan Zijda

white paper beeldbellen 2016 Dick-Jan Zijda white paper beeldbellen 2016 Dick-Jan Zijda White paper Beeldbellen 2016 De DEHA Delft (www.deha.nu) organiseert kennissessies voor en door zorgaanbieders rondom een specifiek thema/onderwerp in de regio

Nadere informatie

Dit wil overigens niet zeggen dat dit project volledig en definitief van tafel is. Met de ICF¹ in gedachten kan het nu eenmaal niet anders dat er een

Dit wil overigens niet zeggen dat dit project volledig en definitief van tafel is. Met de ICF¹ in gedachten kan het nu eenmaal niet anders dat er een Waarom CLIQ Mail Ron Legerstee Ik ga er vooralsnog vanuit dat de behoefte aan een classificatie van hulpmiddelen bestaat. Of CLIQ daarop hét antwoord is en zal blijven weet ik niet. Wel denk ik dat enige

Nadere informatie

WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE

WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE whitepaper WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE ontwikkelen zich steeds meer van traditionele organisaties tot ICT bedrijven. Deze veranderingen hebben hun weerslag op de werkbeleving. Om helder voor

Nadere informatie

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Meedoen& Meetellen Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Samenstelling trainingsmodule Eline Roelofsen Roel Schulte www.verwondering.nu Illustratie

Nadere informatie

Leren en werken voor álle kinderen en jongeren

Leren en werken voor álle kinderen en jongeren ONDERWIJS ARBEID SOCIAAL FINANCIËN ONDERSTEUNING SECTOR Hoe kunnen wij organiseren dat álle kinderen en jongeren kunnen leren en werken? ONDERWIJS ARBEID SOCIAAL FINANCIËN ONDERSTEUNING SECTOR Hoe kunnen

Nadere informatie

Optimaal Werken. Gezondheid. Werkomstandigheden. Betrokkenheid. Ontwikkeling

Optimaal Werken. Gezondheid. Werkomstandigheden. Betrokkenheid. Ontwikkeling Optimaal Werken Gezondheid Werkomstandigheden Betrokkenheid Ontwikkeling 2 Optimaal Werken Arbo Unie helpt het werk in je organisatie zó vorm te geven dat werkenden zich een leven lang veilig, gezond en

Nadere informatie

Sport en Innovatie. Wetenschappers en innovatie

Sport en Innovatie. Wetenschappers en innovatie Wetenschappers en innovatie Sport en Innovatie Deelnemers rondetafelgesprek: Nico Delleman Hidde Haisma Marnix ten Kortenaar Koen Lemmink Hanno van der Loo Nando Timmer Huub Toussaint Bij innovatie speelt

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

ESF Subsidie Duurzame Inzetbaarheid voor bedrijven en (overheids)instellingen T: +31 (0) E:

ESF Subsidie Duurzame Inzetbaarheid voor bedrijven en (overheids)instellingen T: +31 (0) E: ESF Subsidie Duurzame Inzetbaarheid voor bedrijven en (overheids)instellingen 2017 www.charlygreen.nl T: +31 (0)88 73 055 59E: info@charlygreen.nl ESF subsidie Het Europees Sociaal Fonds verstrekt voor

Nadere informatie

Maak afgestudeerden (20-30 jaar) bewust dat een baan in de zorg de mogelijkheid biedt om door te kunnen groeien tot zorgondernemers.

Maak afgestudeerden (20-30 jaar) bewust dat een baan in de zorg de mogelijkheid biedt om door te kunnen groeien tot zorgondernemers. Maak afgestudeerden (20-30 jaar) bewust dat een baan in de zorg de mogelijkheid biedt om door te kunnen groeien tot zorgondernemers. Uitdaging zorgsector: meer zorg voor hetzelfde geld. Vraag zorgsector:

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

E-health en het effect op opleiden. Mireille Jansen, manager Maasstad Academie, Maasstad ziekenhuis

E-health en het effect op opleiden. Mireille Jansen, manager Maasstad Academie, Maasstad ziekenhuis 1 E-health en het effect op opleiden. Mireille Jansen, manager Maasstad Academie, Maasstad ziekenhuis 2 Vraagstelling E-health is meer dan het toepassen van technologie. Goede implementatie is een organisatieverandering

Nadere informatie

Onbekommerd wonen in Breda

Onbekommerd wonen in Breda Onbekommerd wonen in Breda Verslag van de aanpak GWI 1998-2015 Geschikt Wonen voor Iedereen 2 Aanleiding In Nederland is sprake van een dubbele vergrijzing. Het aantal ouderen neemt flink toe en ze worden

Nadere informatie

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen 3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen en die het managen veel simpeler en succesvoller maken! Door Esther Mallant 2012 Esther Mallant www.hrmallant.nl Introductie De 3 vragen die managers

Nadere informatie

Koen Lemmink Lectoraat Praktijkgerichte Sportwetenschap Instituut voor Sportstudies van de Hanzehogeschool

Koen Lemmink Lectoraat Praktijkgerichte Sportwetenschap Instituut voor Sportstudies van de Hanzehogeschool Koen Lemmink (l) en Johan de Jong. Koen Lemmink Lectoraat Praktijkgerichte Sportwetenschap Instituut voor Sportstudies van de Hanzehogeschool Een twaalftal studenten zit rond een grote tafel in één van

Nadere informatie

!7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING

!7: ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING !7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE Uitgangspunten en inkoopdoelen 2015 Verpleging en Verzorging (V&V) U hebt recht op langdurige zorg als dat nodig is. Denk aan

Nadere informatie

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG MEET THE EXPERTS KENNISMAKING MET LEAN IN DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG DOOR DR. VINCENT WIEGEL OP 16 OKTOBER 2014 VERBINDENDE CONTROL DOOR MR. DR. HARRIE AARDEMA OP 6 NOVEMBER 2014 INKOOP

Nadere informatie

De probleemstelling voor het onderzoek is als volgt geformuleerd:

De probleemstelling voor het onderzoek is als volgt geformuleerd: Samenvatting De opkomst van Health 2.0 en e-health zorgt ervoor dat de patiënt verandert naar zorgconsument. Health 2.0 zorgt voor een grote mate van patiënt-empowerment; zorgconsumenten nemen zelf de

Nadere informatie

Wilt u serieus afslanken en goed in uw vel zitten?

Wilt u serieus afslanken en goed in uw vel zitten? 1 Inhoud Wilt u serieus afslanken en goed in uw vel zitten?... 3 Resultaat... 4 Hoe verander ik mijn emotionele dieet... 5 HeartMath Stress en Gewicht Management Programma... 6 2 Wilt u serieus afslanken

Nadere informatie

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma (Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma Mijn naam is Jos van de Ven en ben binnen Dichterbij werkzaam als ambtelijk secretaris van de cliëntenraad. Onafhankelijke ondersteuning Onafhankelijke cliëntondersteuning

Nadere informatie

Motivatie: presteren? Of toch maar leren?

Motivatie: presteren? Of toch maar leren? Arjan van Dam Motivatie: presteren? Of toch maar leren? Een van de lastigste opgaven van managers is werken met medewerkers die niet gemotiveerd zijn. Op zoek naar de oorzaken van het gebrek aan motivatie,

Nadere informatie

Voor Arbeid en Kansen (VAK) Plan van aanpak bij een gemeente. Het succes van samenwerking

Voor Arbeid en Kansen (VAK) Plan van aanpak bij een gemeente. Het succes van samenwerking Voor Arbeid en Kansen (VAK) Plan van aanpak bij een gemeente Het succes van samenwerking Het project VAKwerk Doel van het project: het optimaliseren van kansen op werk door te investeren in de kansen door

Nadere informatie

Werken aan de zorg van morgen

Werken aan de zorg van morgen Werken aan de zorg van morgen Uitkomsten zorgdebat VNG Jaarcongres 2015 E-health, wonen en zorg Whitepaper Ruim baan voor initiatieven om langer gezond thuis te wonen Hoofdstuk 1: Uitdagingen Hoofdstuk

Nadere informatie

Wat is Together4Adventure?

Wat is Together4Adventure? Wat is Together4Adventure? Lesmateriaal Les 1 Wie ben ik en wie ken ik? 1.1 Wie ben ik? Onze identiteit is niet alleen het beeld dat we van onszelf hebben, maar vooral hoe we graag door anderen gezien

Nadere informatie

Copyright GolfTON Juli 2016

Copyright GolfTON Juli 2016 1 Veel ouders en spelers hebben vragen over GolfTON. Hieronder een aantal vragen die aan ons gesteld zijn en die duidelijkheid kunnen verschaffen. Wanneer ben je klaar voor het professionele golf? In de

Nadere informatie

H.40001.0915. Zorg voor kwetsbare ouderen

H.40001.0915. Zorg voor kwetsbare ouderen H.40001.0915 Zorg voor kwetsbare ouderen 2 Inleiding Uw naaste is opgenomen in het ziekenhuis. Een oudere patiënt is kwetsbaar als er sprake is van een wankel evenwicht in de gezondheid en het dagelijks

Nadere informatie

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Vragenlijst Behoefte als kompas, de oudere aan het roer Deze vragenlijst bestaat vragen naar uw algemene situatie, lichamelijke en geestelijke gezondheid, omgang met gezondheid

Nadere informatie

Scala college en Leonardo College worden Topsport Talentschool

Scala college en Leonardo College worden Topsport Talentschool Nieuwsbrief -7- mei 2011 Inhoudsopgave: Talentontwikkeling Scala college en Leonardo College worden Topsport Talentschool Beleidsbrief sport Waterpolo festival 2012 WOC meisjes < 15 jaar op stage naar

Nadere informatie

SPORTSTIMULERING IN DE OPVANG

SPORTSTIMULERING IN DE OPVANG www.livingvision.nl MANAGEMENT SAMENVATTING SPORTSTIMULERING IN DE OPVANG Oktober 2009 Meedoen, de uitdaging De sportvisie van de Federatie Opvang is onderdeel van het programma Meedoen van de Federatie

Nadere informatie

Activiteit monitoring. Esther Hermans - projectleider Stichting Diafaan Nynke de Jong - adviseur Expertisecentrum LimeZ

Activiteit monitoring. Esther Hermans - projectleider Stichting Diafaan Nynke de Jong - adviseur Expertisecentrum LimeZ Activiteit monitoring Esther Hermans - projectleider Stichting Diafaan Nynke de Jong - adviseur Expertisecentrum LimeZ Hebt u weleens slecht geslapen? Inleiding delen kennis en ervaring activiteitenmonitoring

Nadere informatie

NOC-NSF Topsport Medische Begeleiding

NOC-NSF Topsport Medische Begeleiding NOC-NSF Topsport Medische Begeleiding Dr C.R. van den Hoogenband Chirurg-Traumatoloog St-Anna Ziekenhuis-Topsupport Geldrop/Eindhoven Chefarts NOC-NSF sinds 2011 Maurits Hendriks Technisch Directeur NOC*NSF

Nadere informatie

Workshops De werkelijkheid van gedrag. 11 maart, 25 maart en 8 april 2010

Workshops De werkelijkheid van gedrag. 11 maart, 25 maart en 8 april 2010 Workshops De werkelijkheid van gedrag 11 maart, 25 maart en 8 april 2010 Workshops De werkelijkheid van gedrag Vandaag heb je de eerste workshop De werkelijkheid van gedrag gevolgd. De workshops geven

Nadere informatie

THP2 total health & performance plan

THP2 total health & performance plan THP2 total health & performance plan THP² Europe is gespecialiseerd in de ontwikkeling en implementatie van alle mogelijke gedigitaliseerde test- en meetapparatuur evenals de digitale monitoring systemen,

Nadere informatie

E-health: geef de zorgprofessional een centrale rol Waarom het noodzakelijk is dat bestuurders nieuwe zorgmethoden faciliteren

E-health: geef de zorgprofessional een centrale rol Waarom het noodzakelijk is dat bestuurders nieuwe zorgmethoden faciliteren 1/5 E-health: geef de zorgprofessional een centrale rol Waarom het noodzakelijk is dat bestuurders nieuwe zorgmethoden faciliteren Joren Roelofs en Wijnand Weerdenburg E-health heeft de toekomst, daar

Nadere informatie

Communiceren met ouderen

Communiceren met ouderen Communiceren met ouderen 1. Introductie a) Het SEE-GREEN project Het SEE-GREEN project is een Europees initiatief om de gevolgen voor de oudere generatie burgers in onze gemeenschappen te bepalen wanneer

Nadere informatie

Leren/coachen van meisjes - Dingen om bij stil te staan

Leren/coachen van meisjes - Dingen om bij stil te staan De ontwikkeling van vrouwen en meisjes in het rugby heeft de afgelopen jaren flink aan momentum gewonnen en de beslissing om zowel heren als dames uit te laten komen op het sevenstoernooi van de Olympische

Nadere informatie

Spiegelgesprek Wie en wat? Hoe? Resultaat?

Spiegelgesprek Wie en wat? Hoe? Resultaat? Spiegelgesprek Wie en wat? Luisteren naar ervaringen van cliënten kan de kwaliteit van de zorg en het aanbod sterk verbeteren. Jongeren en ouders vertellen tijdens het spiegelgesprek aan de hand van een

Nadere informatie

Screening en behandeling van ondervoeding: een MUST voor verpleegkundigen

Screening en behandeling van ondervoeding: een MUST voor verpleegkundigen Screening en behandeling van ondervoeding: een MUST voor verpleegkundigen Renaldo Secchi 3 juni 2010 Inhoud Introductie Wat is ondervoeding? Gevolgen van ondervoeding? Prevalentie van ondervoeding Voeding

Nadere informatie

Brochure. Oplossingen die werken!

Brochure. Oplossingen die werken! Brochure Kersten RTD maken méér mogelijk Iedereen wil graag zo gewoon mogelijk bewegen, wonen, werken en communiceren. Voor mensen met een (lichamelijke) beperking, chronisch zieken en ouderen is dat

Nadere informatie

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren.

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren. Het Cruyff Foundation Community Program De Johan Cruyff Foundation wil jongeren langdurig binden aan het Cruyff Court en de wijk. Wij willen jongeren meer zelfvertrouwen geven, kansen bieden om hun talent

Nadere informatie

EXECUTIVE PERFORMANCE

EXECUTIVE PERFORMANCE HEALTH & PERFORMANCE EXECUTIVE PERFORMANCE HIGH PERFORMANCE PROGRAM Effectief investeren in jezelf in de vitaliteit van je organisatie EXECUTIVE PERFORMANCE Energize High Performance dienstverlening van

Nadere informatie

Hart voor je patiënt, goed in je vak, trots op je werk

Hart voor je patiënt, goed in je vak, trots op je werk Visie Verpleging & Verzorging VUmc 2015 Preventie Zorg plannen Pro-actief State-of-the-art zorg Samen Zorg uitvoeren Gezamenlijk verant wo or de lijk Screening & diagnostiek Efficiënt Zinvolle ontmoeting

Nadere informatie

ogen en oren open! Luister je wel?

ogen en oren open! Luister je wel? ogen en oren open! Luister je wel? 1 Verbale communicatie met jonge spelers Communiceren met jonge spelers is een vaardigheid die je van nature moet hebben. Je kunt het of je kunt het niet. Die uitspraak

Nadere informatie

Revant, de kracht tot ontwikkeling!

Revant, de kracht tot ontwikkeling! Neurologische revalidatie Hartrevalidatie Revalidatie bij complex chronisch longfalen Oncologische revalidatie Kind- en jeugdrevalidatie Revalidatie bij pijn en gewrichtsaandoeningen Arm-, hand- en polsrevalidatie

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Collega s die precies doen wat jij

Nadere informatie

WERKEN IS TOPSPORT MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES

WERKEN IS TOPSPORT MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES U wilt graag dat uw medewerkers dagelijks presteren op het hoogste niveau. Topsporters weten het als geen ander: je kunt alleen succesvol zijn als je ook

Nadere informatie

Voor het totale plaatje

Voor het totale plaatje Voor het totale plaatje Voor het totale plaatje Een helder totaalplaatje Snel groeien zonder chaos Om de juiste weg te kiezen, is het totale plaatje nodig. Bij HRM-vraagstukken gaat dit zeker op. Besluitvorming

Nadere informatie

Als het goed is bent u onze interimmer weer snel vergeten

Als het goed is bent u onze interimmer weer snel vergeten Als het goed is bent u onze interimmer weer snel vergeten Het gemak waarmee sommige organisaties interimmers aan het werk houden verbaast ons wel eens. De essentie van waar interim management om draait

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst

Verklarende woordenlijst Verklarende woordenlijst bij toetsingskader voor instellingen waar mensen verblijven die niet thuis kunnen wonen Utrecht, maart 2017 Behandeling Handelingen en interventies van medische, gedragswetenschappelijke

Nadere informatie

Frans Kok en Marco Mensink Hoogleraar voeding en gezondheid en universitair docent, afdeling humane voeding Wageningen Universiteit

Frans Kok en Marco Mensink Hoogleraar voeding en gezondheid en universitair docent, afdeling humane voeding Wageningen Universiteit Frans Kok en Marco Mensink Hoogleraar voeding en gezondheid en universitair docent, afdeling humane voeding Wageningen Universiteit Wie de sportbladen opslaat kan er niet omheen: stevig trainen lijkt onmogelijk

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

WAT HELPT OM LANGER THUIS TE BLIJVEN WONEN

WAT HELPT OM LANGER THUIS TE BLIJVEN WONEN WAT HELPT OM LANGER THUIS TE BLIJVEN WONEN Lonneke Taks Annette de Boer Met stakeholders in gesprek over domotica Met stakeholders in gesprek over domotica 3 Wat helpt om langer thuis te blijven wonen

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst zorg & ondersteuning 22 maart 2017

Verslag bijeenkomst zorg & ondersteuning 22 maart 2017 Verslag bijeenkomst zorg & ondersteuning 22 maart 2017 In Zaanstad kan iedereen meedenken én praten over (goede) zorg en ondersteuning. Dit jaar heeft de gemeente haar werkwijze vernieuwd. Om zo beter

Nadere informatie

DE GGZ is in beweging! GGZ Noord-Holland-Noord Marijke van Putten Wij zijn daar waar onze klant wil slagen

DE GGZ is in beweging! GGZ Noord-Holland-Noord Marijke van Putten Wij zijn daar waar onze klant wil slagen DE GGZ is in beweging! GGZ Noord-Holland-Noord Marijke van Putten 6-12-2016 Wij zijn daar waar onze klant wil slagen Alles moet blijven zoals het is - YouTube Wij zijn daar waar onze klant wil slagen Missie

Nadere informatie

VU PRE UNIVERSITY COLLEGE VOOR DE SCHOLIER DIE VERDER KIJKT

VU PRE UNIVERSITY COLLEGE VOOR DE SCHOLIER DIE VERDER KIJKT VU PRE UNIVERSITY COLLEGE VOOR DE SCHOLIER DIE VERDER KIJKT NAAR VU PRE UNIVERSITY COLLEGE VERDIEPT, VERRIJKT EN VERBINDT De VU wil graag met u werken aan de versterking van de kwaliteit van het voortgezet

Nadere informatie

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER.

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. Mats Werkt! DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. WWW.MATSWERKT.NL Mats werkt: Dé cursus voor het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer.

Nadere informatie

Jacques van Rossum Positief coachen brengt talenten dichter bij de top

Jacques van Rossum Positief coachen brengt talenten dichter bij de top Jacques van Rossum Positief coachen brengt talenten dichter bij de top Bij talentontwikkeling gaat het om kwaliteiten en mogelijkheden van jonge sporters, zoals in het vorige hoofdstuk is beschreven. Maar

Nadere informatie

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen COMMUNICATIE training effectief communiceren met iedereen Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij

Nadere informatie

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid Sociale Zaken Creëren van Participeren Het kabinet wil de Participatiewet per 1 januari 2014 in werking laten treden. Er wordt nog gedebatteerd over onderdelen van de wet. Echter, de kern staat vast. Het

Nadere informatie

Eenvoudig nieuwe klanten. Voor adviseurs, trainers en coaches

Eenvoudig nieuwe klanten. Voor adviseurs, trainers en coaches Eenvoudig nieuwe klanten Voor adviseurs, trainers en coaches Leer hoe ideale klanten naar je toe komen. Wiep de Jong Online Business Trainer Eenvoudig nieuwe klanten 2 Welkom bij mijn E-Book 'Eenvoudig

Nadere informatie

Niet alles verandert in de zorg

Niet alles verandert in de zorg Over wat blijft en wat er verandert in de zorg 15 september 2014, Hercules Diessen Niet alles verandert in de zorg. Gelukkig maar! Er gaat veel veranderen in de zorg. Maar er blijft gelukkig ook veel hetzelfde;

Nadere informatie

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012 Sociale innovatie De volgende vragen gaan over sociale innovatie en innovatief ondernemingsbeleid. Sociale Innovatie is een vernieuwing of een verbetering in de arbeidsorganisatie en in de arbeidsrelaties

Nadere informatie

Bloed en Transfusie over bloedgroepen, transfusies en immuunreacties

Bloed en Transfusie over bloedgroepen, transfusies en immuunreacties HAVO Bloed en Transfusie over bloedgroepen, transfusies en immuunreacties Ieder jaar ontvangen zo n 250.000 Nederlanders een bloedtransfusie. Het gaat dan vaak om patiënten die een grote operatie moeten

Nadere informatie

Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim

Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim Netwerkbijeenkomst decentraliseren = innoveren, georganiseerd door Zorg voor Innoveren, Utrecht, 26 juni 2014 Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Informatieprospectus voor bedrijven. Fitkompas. Wijzer op weg naar bedrijfsgezondheid

Informatieprospectus voor bedrijven. Fitkompas. Wijzer op weg naar bedrijfsgezondheid Informatieprospectus voor bedrijven Fitkompas Wijzer op weg naar bedrijfsgezondheid Fitkompas: wijzer op weg naar bedrijfsgezondheid Fitkompas is een wetenschappelijk ontwikkeld onderzoeksinstrument waarmee

Nadere informatie

Behandelprogramma. Dwarslaesie

Behandelprogramma. Dwarslaesie Behandelprogramma Dwarslaesie Iedereen is anders. Elke situatie is anders en elk herstelproces verloopt anders. Dat realiseren wij ons heel goed. Om u voorafgaand aan uw opname en/of behandeling bij Adelante

Nadere informatie

Chronische longziekten en werk

Chronische longziekten en werk Chronische longziekten en werk Mensen met een longziekte hebben meer moeite om aan het werk te blijven of een betaalde baan te vinden dan de rest van de bevolking. Slechts 42% van de mensen met COPD heeft

Nadere informatie

Ontwikkelingen Healthy Ageing en gevolgen voor toekomstige professionals

Ontwikkelingen Healthy Ageing en gevolgen voor toekomstige professionals Ontwikkelingen Healthy Ageing en gevolgen voor toekomstige professionals Symposium Healthy Ageing in mbo en hbo Joost Degenaar Directeur Centre of Expertise Healthy Ageing Centre of Expertise Healthy Ageing

Nadere informatie

ZZP-Productenboek Volledig Pakket Thuis (VPT)

ZZP-Productenboek Volledig Pakket Thuis (VPT) ZZP-Productenboek Volledig Pakket Thuis (VPT) Informatie over zorgproducten van Amerpoort voor mensen met een verstandelijke beperking die thuis wonen Een zorgzwaartepakket (ZZP) is een manier om aan te

Nadere informatie

OVER BELEID, EIGEN REGIE EN PARTICIPATIE ZORG REGISSEER JE THUIS TREES FLAPPER & KLAAS DE JONG

OVER BELEID, EIGEN REGIE EN PARTICIPATIE ZORG REGISSEER JE THUIS TREES FLAPPER & KLAAS DE JONG OVER BELEID, EIGEN REGIE EN PARTICIPATIE ZORG REGISSEER JE THUIS TREES FLAPPER & KLAAS DE JONG EIGEN REGIE VAN DE CLIENT IS VRIJWEL ONMOGELIJK BIJ PRODUCTIE FINANCIERING Pagina 2 ` ZORG REGISSEER JE THUIS

Nadere informatie

Voorbeeld adviesrapport MedValue

Voorbeeld adviesrapport MedValue Voorbeeld adviesrapport MedValue (de werkelijke naam van de innovatie en het ziektebeeld zijn verwijderd omdat anders bedrijfsgevoelige informatie van de klant openbaar wordt) Dit onafhankelijke advies

Nadere informatie

Make it work! Virtuele mobiliteit in internationale stages integreren: een snelgids

Make it work! Virtuele mobiliteit in internationale stages integreren: een snelgids Make it work! Virtuele mobiliteit in internationale stages integreren: een snelgids Wat? Internationale stages worden steeds belangrijker in de context van de internationalisering van hoger onderwijs en

Nadere informatie

Medezeggenschap van Vrijwilligers

Medezeggenschap van Vrijwilligers Terugkoppeling netwerkbijeenkomst 1 december 2014 Medezeggenschap van Vrijwilligers In deze derde en laatste bijeenkomst keken we opnieuw naar verschillende mogelijkheden om meedenken en meepraten van

Nadere informatie

Rapport. Eigen regie en zelfredzaamheid ; een enquête onder senioren

Rapport. Eigen regie en zelfredzaamheid ; een enquête onder senioren Rapport Eigen regie en zelfredzaamheid ; een enquête onder senioren Woerden, juli 2014 Inhoudsopgave I. Omvang en samenstelling groep respondenten p. 3 II. Wat verstaan senioren onder eigen regie en zelfredzaamheid?

Nadere informatie

vanuit ieders mogelijkheden daar waar nodig gewoon samen Denkt mee Doet mee Gewoon samen

vanuit ieders mogelijkheden daar waar nodig gewoon samen Denkt mee Doet mee Gewoon samen vanuit ieders mogelijkheden daar waar nodig gewoon samen Denkt mee Doet mee Gewoon samen Uw opgave is ons uitgangspunt: doelgericht, met de focus op zelfredzaamheid en de eigen kracht van mensen met een

Nadere informatie

Lezing Onregelmatige Werktijden Medezeggenschapsdag. Utrecht, 6 november 2014

Lezing Onregelmatige Werktijden Medezeggenschapsdag. Utrecht, 6 november 2014 Lezing Onregelmatige Werktijden Medezeggenschapsdag Utrecht, 6 november 2014 Shift-Instituut Onregelmatig Werk is een paritaire stichting, die staat voor een gezamenlijke aanpak als voorwaarde voor succesvol

Nadere informatie

Thuis in Behandelen. Behandelcentrum. Vrijthof, Tiel.

Thuis in Behandelen. Behandelcentrum. Vrijthof, Tiel. Thuis in Behandelen Behandelcentrum Vrijthof, Tiel www.szr.nl/behandelcentrum THUIS IN BEHANDELEN Wanneer inschakelen U kunt het behandelteam inschakelen voor advies en behandeling bij ouderdomsklachten,

Nadere informatie

INSPIRATIE VOOR INNOVATIE Ontwikkelingen in de acute intensieve zorg

INSPIRATIE VOOR INNOVATIE Ontwikkelingen in de acute intensieve zorg INVITATIONAL CONFERENCE 14 november 2013 locatie: Scandic Sanadome, Weg door Jonkerbosch 90, Nijmegen INSPIRATIE VOOR INNOVATIE Ontwikkelingen in de acute intensieve zorg INLEIDING Wij nodigen professionals

Nadere informatie

Xcellent. in performance ontwikkeling van mens en organisatie

Xcellent. in performance ontwikkeling van mens en organisatie Xcellent in performance ontwikkeling van mens en organisatie Xpertise Xpert Xact Xcellent + Xpertise Een geslaagd opleidingstraject begint met kennis. Onze kennis, maar ook die van u. P3transfer heeft

Nadere informatie

Vitale organisaties staan sterker en presteren beter! Health is a new business strategy

Vitale organisaties staan sterker en presteren beter! Health is a new business strategy Vitale organisaties staan sterker en presteren beter! Health is a new business strategy Zo staan uw medewerkers er voor (2014) 100 medewerkers: 10 met stressklachten 4 verhoogde kans burn-out 2 depressief

Nadere informatie

Schakelring. Zorgorganisatie in Midden Brabant. In mei 2015 uitgevoerd CliëntTevredenheid Onderzoek (CTO) gaf de volgende score

Schakelring. Zorgorganisatie in Midden Brabant. In mei 2015 uitgevoerd CliëntTevredenheid Onderzoek (CTO) gaf de volgende score Schakelring Zorgorganisatie in Midden Brabant In mei 2015 uitgevoerd CliëntTevredenheid Onderzoek (CTO) gaf de volgende score NPS 56% Rapportcijfers 8,7 Trots en toch. Reacties bij CTO Sinds januari moeten

Nadere informatie