Gezondheid HAN BLAD #14 / JANUARI 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gezondheid HAN BLAD #14 / JANUARI 2010"

Transcriptie

1 HAN BLAD Gezondheid #14 / JANUARI 2010 Zorg draait om persoonlijk contact Innovatie niet voor 100% te plannen Winnen gaat door de maag Dikke kinderen zijn een afspiegeling van onszelf Vroege behandeling van reuma voorkomt ellende

2 Wat is uw ambitie in de zorg en dienstverlening? Wilt u een oplossing bieden voor complexe problemen in uw organisatie? Toe aan vakinhoudelijke verdieping? Meer management? Start nu met een voortgezette opleiding of NVAO-geaccrediteerde master! 10 Masters Advanced Nursing Practice Bedrijfskunde in Zorg en Dienstverlening Begeleidingskunde Management & Innovation Managing Human Resources Neurorevalidatie Pedagogiek Physician Assistant Social Work Sport- en beweeginnovatie Nieuw! 6 Voortgezette opleidingen Bedrijfskunde in Zorg en Dienstverlening Innovatie in Zorg en Dienstverlening Management in de gezondheidszorg Organisatie en Management in de dienstverlenende sector Personeel en Organisatie Supervisiekunde/Professionele Coaching (024) masterprogramma s

3 Zorg baren De zorgsector zit in zwaar weer. Zaken als corporate governance en financieel beheer vergen veel aandacht van het management en zorgen voor de nodige hoofdbrekens. Naast de ouderwetse zorg krijgen technologie, innovatie en ICT een steeds belangrijker plek. Bij de HAN staat het thema gezondheid hoog op de agenda. In de regio participeren we in Health Valley en denken we op verzoek mee over efficiency en de verbetering van zorg en management. In deze editie pikken we er een paar agendapunten van de HAN uit. We vertellen u graag wat onze hogeschool voor externe partners kan betekenen. Lees bijvoorbeeld het pleidooi van HAN-lector Petri Embregts voor een versterking van het persoonlijk contact in de zorg als tegenwicht tegen de doorgeschoten protocolisering. Zie ook wat onze partners in de buitenschoolse opvang bezielt bij het bestrijden van obesitas onder kinderen. Wij vragen uw aandacht voor innovatie. Het pièce de résistance daarbij is cliëntparticipatie in de formulering van het aanbod. Affiniteit en efficiency hoeven kennelijk niet op gespannen voet met elkaar te staan. Hoewel een stafmedewerker in een Limburgse zorginstelling meldt dat de overbezorgdheid van medewerkers en de passiviteit van patiënten een te nemen hobbel is. Zonder valse bescheidenheid mogen we stellen dat de HAN goed is op een vlak waarop de zorg niet uitblinkt: over muurtjes heenkijken. Specialismen hebben hun eigen winkeltje en zelfs binnen maatschappen is men soms meer met zichzelf bezig dan met de patiënt. Er is niks zo slecht voor de gezondheid als het leven zelf. Jacques Brel Pratend of schrijvend over de zorgsector ontkom je niet aan de grotere context: de hervorming van het zorgstelsel; een van de grote agendapunten van het kabinet. Nederland staat bekend als een plat land, zonder veel hiërarchie. Dat maakt ons flexibel, omdat lagere niveaus beslissingen kunnen en durven nemen. U treft hier voorbeelden daarvan aan. Die eigenwijsheid zouden we meer moeten uitbuiten, in de zorg en daarbuiten. Het maakt ons concurrerend. De redactie Inhoud Pagina 4 Geen gewone ondernemers Pagina 8 Innovatie duldt geen blauwdrukken Pagina 12 Winnen gaat door de maag Pagina 17 Slecht voorbeeld doet slecht volgen Pagina 19 Je gezondheid online Pagina 21 Perspectief reumapatiënten verandert Pagina 23 Ketendenken in de zorg Pagina 26 Tegenwicht voor de loondienst-bias Pagina 7 Hulp afstemmen op zorgvragende medemens Pagina 11 Wat te doen bij bloedvergif tiging Pagina 10, 15, 24, 25, 31 Kor t nieuws Pagina 28 De rode draad in carrière Jaco Reijerkerk

4 Ronde Tafel: management in de gezondheidszorg Geen gewone ondernemers 4 5 H A N B L A D N R. 1 4 Dr. Jürg Thölke, Lector Innovatie van Leren in Organisaties In veel sectoren is de afstand tussen top en werkvloer te groot. Dr. Marian Adriaansen, Lector Langdurige Zorg Als je kwaliteit definieert, kun je concrete doelen stellen.

5 De zorgsector verander t. Wat zijn momenteel de uitdagingen? Hoe moeten instellingen zoals de HAN en opleidingen daarop inspelen? En wat hebben ze daarbij aan elkaar? Onder leiding van directeur van HAN VDO Opleiding en Advies Fernand van Westerhoven stellen t wee lectoren en t wee ondernemende bestuurders de diagnose. Openheid is essentieel. Ruud Verreussel is voorzitter van de Raad van Bestuur van Maasziekenhuis Pantein, een streekziekenhuis in Boxmeer. Ons werk verandert: het centrale thema is niet meer mensen beter maken, maar ze gezond houden. De aandacht voor corporate governance openheid over prestaties - neemt toe, zo geeft hij aan: Mede daarom ligt het accent binnen Pantein steeds meer op kwaliteit en veiligheid. Het is belangrijk om die termen goed te definiëren, zegt Marian Adriaansen, lector Langdurige Zorg aan de HAN. Hoe zie je dat een organisatie kwaliteit biedt? Dat ouderen er minder vaak vallen? Dat er minder infecties zijn? Als je kwaliteit definieert, kun je concrete doelen stellen. Als tien procent van je patiënten een infectie heeft, en vijf procent daarvan is vermijdbaar, heb je een indicator waar je naartoe kunt werken. Verreussel denkt in dezelfde trant: Net als iedere sector maakt ook de zorg fouten. Maar dat kun je inkaderen: één complicatie is normaal, tien complicaties in een maand niet. Openheid is essentieel, vindt hij: Medewerkers moeten veilig een incident kunnen melden, zonder meteen tot zondebok te worden uitgeroepen. Adriaansen tekent daarbij aan dat veiligheid en kwaliteit niet slechts over fouten en incidenten gaan: Heb je genoeg gedaan om bijvoorbeeld doorliggen of infecties te voorkomen. Zorgboerderij Jürg Thölke is lector Innovatie van Leren in Organisaties. De kwaliteitsdiscussie doet hem denken aan zijn tijd bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS): Er was veel publiciteit omdat het CBS fouten had gemaakt bij het berekenen van inflatiecijfers. Dat was niet niks; cijfers zijn voor het CBS misschien wel wat veiligheid voor een ziekenhuis is. Tegelijkertijd was er een cultuuromslag gaande, waarbij medewerkers in lagere functies meer verantwoordelijkheid kregen. Het was interessant om te zien hoe de top en de buitenwereld op de fouten reageerden. Medewerkers zeiden: We moeten fouten mogen maken, maar dóén we dat een keer dan is het meteen groot nieuws. De schijnbare tegenstelling tussen het management dat controle loslaat en professionals die fouten mogen maken, blijft lastig voor organisaties, zeker als je het hebt over veiligheid. Adriaansen vult aan: Daarom is het goed dat er soms wat dwang van de overheid is. Die eist dat zorginstellingen aan zekere kwaliteitseisen voldoen. Dat kan veranderingen versnellen. Anderzijds kunnen kwaliteitseisen botsen met de praktijk, stelt Dick Herfst. Hij is voorzitter van de Raad van Bestuur van de ZZG Zorggroep in Nijmegen, die diverse zorgvormen aan huis aanbiedt. Hij heeft samen met zorgorganisatie Dichterbij een zorgboerderij voor gehandicapte en/of demente ouderen. Herfst: De Inspectie voor de Gezondheidszorg wil dat we er een hek omheen zetten om dwalen te voorkomen. Wij willen juist dat het een boerderij is; daar past geen hek bij. Dan moet je op zoek naar slimme alternatieven om toch aan de eisen te voldoen. Je kunt patiënten bijvoorbeeld een horloge omdoen dat alarm slaat als ze weglopen. Het kost tijd en geld om dat soort dingen te bedenken en uit te werken. Ik wil mijn mensen in de ogen kunnen kijken. We denken na over wat we nu eigenlijk willen doen. Ruud Verreussel MBA, Bestuurder Maasziekenhuis Pantein Ons werk verandert: het thema is niet meer mensen beter maken, maar mensen gezond houden. Dick Herfst, Voorzitter van de Raad van Bestuur van de ZZG Zorggroep in Nijmegen Onderwijs kan veel proactiever inspelen op de ontwikkelingen. Drs. Fernand van Westerhoven, Directeur van HAN VDO Opleiding en Advies Gespreksleider g e z o n d h e i d

6 De schijnbare tegenstelling tussen de top die controle loslaat en professionals die fouten mogen maken, blijf t lastig. Afgelopen jaar wilden slechts twee van de 250 studenten als wijkverpleegkundige de wijk in. Een aspect van corporate governance is de beloning van bestuurders. De Balkenende-norm en bonussen zijn in het nieuws, en spelen ook in de zorg. Herfst: Ik vind het vooral een kwestie van fatsoen. Sommige dingen doe je niet. Er is een landelijke norm en die hanteer je. Doe je dat niet, dan moet je dat legitimeren. Wij zijn een platte organisatie en ik wil mijn mensen in de ogen kunnen kijken. Dat kan niet als ik een buitengewone beloning krijg. Een paar jaar geleden moesten we stevig saneren. Je kunt dan geen bonus opstrijken omdat er zo goed gesaneerd is. Ik heb goede mensen moeten ontslaan, daar ben ik niet trots op. De discussie heeft ook een hysterisch aspect, zegt Verreussel: Een ziekenhuisbestuurder is geen premier, dus de vraag is of het salaris van de minister-president wel leidend moet zijn. Afgezien daarvan vind ik het prima dat je een beloning moet verantwoorden. Herfst: Soms blijkt ook dat journalisten de jaarrekening niet kunnen lezen. Ik heb wel eens cijfers in de krant zien staan die gewoon niet kloppen. Fatsoen Thölke: Het betékent wel iets dat het zo n belangrijk thema is geworden. Het gaat om fatsoen; blijkbaar vinden mensen dat er onfatsoenlijke dingen gebeuren. Ik denk dat in veel sectoren de afstand tussen top en werkvloer te groot is. De salarisdiscussie is een symptoom daarvan. Herfst: Je moet een mechanisme hebben om excessen tegen te gaan. Hij hekelt wel het beeld dat soms van bestuurders wordt geschapen: Zo heeft de overheid de afgelopen jaren de thuiszorg afgebroken. Nu wordt veel weer teruggedraaid omdat het zo slecht gaat. Maar dat is ineens niet meer de schuld van de overheid, maar van slecht management. Ondanks de marktwerking zijn zorginstellingen geen gewone ondernemers, zegt Herfst: Verzekeraars en zorgkantoren bepalen de omvang van ons product en stellen de prijs vast. We zijn dus niet te vergelijken met het MKB. Verreussel: Onder ondernemerschap versta ik creatief oplossingen bedenken voor nieuwe problemen. Zorginstellingen hebben slechts een beperkte vrijheid daartoe. Het gevolg is dat we nadenken over wat we nu eigenlijk willen doen. Het Maasziekenhuis heeft activiteiten waar geen goede bedrijfseconomische case van te maken is, geschrapt. We bieden bijvoorbeeld geen vaatchirurgie meer. Chronische zorg is een specialisme waar we wél op inzetten. Daarvoor moet je vaak naar het ziekenhuis, dus je wilt dat het in de buurt ligt. Dat past bij ons als streekziekenhuis. Herfst: Ook wij willen niet meer alles doen. We hebben gekozen voor professionele zorg in de wijk. Traditioneel De thuiszorg kampt met een probleem: starters willen er niet werken. Adriaansen: Afgelopen jaar wilden slechts twee van de 250 afgestudeerden als wijkverpleegkundige de wijk in. Studenten werken liever in de acute zorg of de psychiatrie. Adriaansen: Een probleem van HBO-Verpleegkunde (HBOV) is dat vrijwel alle studenten die bij een zorginstelling gaan werken mbofuncties krijgen. Dat is kapitaalvernietiging. Ook bij de HAN zijn zaken voor verbetering vatbaar, vindt Herfst: Onderwijs kan proactiever inspelen op ontwikkelingen. En er kunnen meer kruisverbanden bestaan tussen de faculteiten. Zorg heeft straks te maken met technologie, ICT, economie. De HAN heeft al die disciplines in huis, maar moet ze wel met elkaar verbinden. Adriaansen beaamt dat opleidingen vaak traditioneel zijn: Studenten leren nauwelijks werken met e-medicine en telefonische behandelingen. Thölke: Dat lijkt wat op het onderwijs: docenten hebben een bredere taak dan vroeger. Hun opleidingen zijn nog gericht op het produceren van inhoudelijke experts, maar zouden professionals moeten opleiden met een dienende rol naar klant en organisatie. Studenten kunnen als aanjager fungeren, meent Verreussel: Als je in je opleiding met e-medicine hebt gewerkt, neem je dat mee naar je toekomstige organisaties. Zorginstellingen werken regelmatig samen met opleidingsinstituten. Toch zien ze dat als een exclusieve aangelegenheid van P&O, constateert Thölke verbaasd: Het zou een integraal deel moeten zijn van hun visie en strategie. Neem bijvoorbeeld specialisten. Die hebben veel inhoudelijke kennis, maar wie leert hen leiding te geven aan een team, hoe je moeilijke onderwerpen bespreekbaar maakt en wat het begrip verantwoordelijkheid betekent in een grote organisatie? Als je aan een organisatie wilt bouwen, zullen ze die dingen echt moeten leren. 6 7 H A N B L A D N R. 1 4

7 Hulp afstemmen op zorgvragende medemens Waar het écht om gaat, is contact Met het nieuwe lectoraat Zorg voor Mensen met een Verstandelijke Beperking wil Petri Embregts een bijdrage leveren aan de k waliteit van handelen van beroepskrachten in de zorg. Een menslievende aanpak staat daarin centraal. Cliënten met een verstandelijke beperking zijn kwetsbaar. Verdere professionalisering van beroepskrachten is daarom noodzakelijk, al verengen we professionaliteit vaak tot protocollen en procedures. Dit heeft zeker voordelen, maar waar het écht om gaat, is contact. Met de cliënt, met ouders. Vanuit een menslievende insteek. Een persoonlijke aanpak is absoluut noodzakelijk, willen we cliënten helpen bij het formuleren van hun hulpvraag, willen we herkennen wat ze écht nodig hebben en wat zij en hun ouders belangrijk vinden. Met mijn lectoraat onderzoek ik hoe we hulp beter op de zorgbehoefte kunnen afstemmen, als alternatief op de huidige protocollisering. Sociaal net werk De zorg vermaatschappelijkt. Mensen met een verstandelijke beperking maken onderdeel uit van die maatschappij. Ook zij moeten bijvoorbeeld kunnen terugvallen op hun sociale netwerk. Maar hoe? En wat is nodig om dat netwerk te versterken? Dit zijn zaken die studenten kunnen leren. Verder zoomen wij in op hun attitude en persoonlijkheid. Zo kunnen professionals zich meer bewust worden van de invloed van hun eigen persoonlijkheid op de omgang met de cliënt. Het oefenen van vaardigheden en opdoen van kennis alleen, zoals nu gebeurt, is niet voldoende. Het lectoraat wordt steeds dynamischer. Behalve HANdocenten weten ook studenten ons te vinden. Vorig jaar hadden we al behoorlijk wat afstudeerders en dit jaar worden het er nog meer. Mooi om te merken is ook dat docenten, beroepskrachten en vertegenwoordigers van zorgaanbieders uit de regio constructief samenwerken in de kenniskring van het lectoraat. En dat er eensgezindheid bestaat over nut en noodzaak van menslievende professionalisering in de zorg. De zorgsector heeft het niet gemakkelijk. Toch denk ik dat de cliënten uiteindelijk winst zullen boeken als je mensen anders coacht en schoolt. Ongeacht de financiële middelen. Bundeling van krachten De vermaatschappelijking van de zorg vergt een andere begeleiding van cliënten met een verstandelijke beperking. Daarom hebben verschillende zorgaanbieders in de regio Nijmegen (De Driestroom, Pluryn, Dichterbij, J.P. van den Bent Stichting, SIZA Dorp Groep, s Heeren Loo, RIBW en MEE) samen met de HAN het Lectoraat Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking in het leven geroepen. g e z o n d h e i d

8 HAN VO: kijken vanuit meerdere perspectieven Echte innovatie duldt S tudenten die de inhoud van het programma bepalen. Vroeger bezet t en s tudenten er Maagdenhuizen en aula s voor. Tegenwoordig gaat dat er bij verschillende HAN masteropleidingen soepeler aan toe. Wendy Kemper, opleidingscoördinator bij zo n masterprogramma zegt er meteen bij : Wij hebben volwassen deeltijdstudenten met werker varing. Peters vindt de zorg vaak overbezorgd, en cliënten passief, gehospitaliseerd. Dat vult elkaar aan als hand en handschoen. Toen hij eens cliënten vroeg naar hun mening over drugs was het antwoord: Dat moet je aan onze begeleider vragen, die weet dat beter. Peters: Hoe vanzelfsprekend besteedden ze hun mening uit! Een cliënt moet eigenaar zijn van zijn eigen situatie. Wendy Kemper Opleidingscoördinator VOI Je komt steevast uit op wat je van tevoren niet had bedacht. Routine is een valkuil Vastgetimmerd einddoel is strijdig met innovatie Annemiek Jongeneelen Manager Zorg bij De Archipel, Centrum voor geriatrische zorg Het proces van strategisch denken gaat nog steeds door. Chris Peters Stafhoofd Kwaliteit en Innovatie bij Mensana Noord en Midden Limburg Cliënten zijn eigenaar van hun eigen situatie. Dit hier, deze bibliotheek van het oude Canisiuscollege is een bijzondere plek bij de HAN, oordeelt Chris Peters, Staf hoofd Kwaliteit en Innovatie bij Mensana Noord en Midden Limburg, een Regionale Instelling Begeleid Wonen. Hij voelt zich zichtbaar thuis. Gedempt licht, wanden vol boeken, oude trappen. Een plek om The Name of the Rose te lezen. Peters: De waan van de dag valt hier weg. s Maandagsochtends voor de opleiding ging ik hier even mediteren. Dan kon de dag beginnen. Peters deed de Voortgezette Opleiding Innovatie in Zorg en Dienstverlening (VOI) en dat veranderde zijn kijk op het vak. Ik was als projectmanager iemand van vaste doelen, implementatie en resultaat. Dat kan uitmonden in ineffectieve efficiency. Bij Mensana vonden wij onze cliënten te weinig betrokken bij productontwikkeling. Bij voorstellen kregen we soms van hen terug: Hé, hadden wij daarom gevráágd? Dat was mijn uitdaging in de opleiding. Reddingsboei Er tegenaan dus, vond de projectmanager in Peters. Maar de VOI verraste hem. Ik leerde er om niet meteen mee te rennen in de projectcycle en van probleem naar oplossing te springen. Mijn valkuil is routine. Dertig jaar ervaring is vaak een reddingsboei maar tegelijk een obstakel voor innovatie. In de beginfase moet het denken juist verbreden alvorens het tot een oplossing versmalt. Hij heeft nu creativitijd als vast agendapunt: Brainstormen, geen deadlines. Wat gebeurt er in de wereld? Zoiets moet je inplannen, anders komt het er niet van en ben je slaaf van je agenda. Wat heeft de VOI hem nog méér opgeleverd? Peters noemt vooral het leren kijken vanuit verschillende perspectieven: overheid, buren, samenwerkingspartners, enzovoort. Hij heeft ook een instrumentarium verworven: hoe werk je samen; hoe prikkel je de ander tot participatie; hoe neem je positie in tijdens overleg? Out of the box Vergelijkbare geluiden komen van Annemiek Jongeneelen, Manager Zorg bij De Archipel, Centrum voor geriatrische zorg in Eindhoven: Je krijgt handvatten voor innovatie, bijvoorbeeld out of the box denken. Qua projectleiding ben ik er door gegroeid; 8 9 H A N B L A D N R. 1 4

9 geen blauwdrukken ik ken mijn sterkten en zwaktes. Bij mijn laatste project, het opzetten van een afdeling geronto, zijn taken, verantwoordelijkheden en verwachtingen beter vastgelegd. Ook durfde ik het aan om het team een tweedaagse introductie hierover te geven, terwijl de cliënten vijf dagen later al arriveerden. Dat proces van je meer richten op strategie gaat nog steeds door. Na de opleiding viel het Jongeneelen op dat het hogere niveau in organisaties met dezelfde onzekerheden worstelt als zijzelf tijdens de opleiding. Ook daar hebben ze geen blauwdrukken paraat. Niets negatiefs over de opleiding? Deze zou van Jongeneelen concreter mogen zijn op het punt van innovatie: Dat is nog wat te veel in ontwikkeling. En niet alle docenten waren even goed ingebed in de opleiding. Peters stelt dat de verwachtingen van de docenten naar studenten niet altijd duidelijk waren, wat uitmondde in een patstelling. Hij erkent: Anderzijds is mijn generatie gewend aan een afwachtende rol in lessituaties. Uiteindelijk is uitgesproken dat wij als student ook verantwoordelijkheid moeten nemen voor ons leerproces. Hoe mooi is de parallel: wíj zeggen cliënten dat ze dit moeten doen. Maar in het onderwijs waren we zelf gehospitaliseerd. Wendy Kemper van de HAN Masterprogramma s haakt hierop in. Bij echte innovatie heb je niets aan standaardoplossingen. Je staat met lege handen en moet toch oplossingen verzinnen. Laat dus naar bevind van zaken je oorspronkelijke vraagstelling los. Je komt steevast uit op wat je van tevoren niet had bedacht. Een vast einddoel is strijdig met innovatie. Omkeren Ze onderkent hoe moeilijk het is om cliëntparticipatie in productontwikkeling het pièce de résistance bij innovatie in de zorg - daadwerkelijk gestalte te geven. Een cursiste meldde bijvoorbeeld dat darmkankerpatiënten steeds korter in het ziekenhuis verbleven en het behandeltraject meer thuis doorliepen. Haar vraag was toen: hoe ondersteun je dat; hoe krijg je het ziekenhuis mee in die andere kijk op de patiënt. Gebruikelijk is nog dat oncologieverpleegkundigen vragen stellen aan de patiënt en zo het gesprek bepalen. Bij deze cursiste krijgt de patiënt een formulier en usb-stick waarmee hij zelf thuis zijn klachten kan monitoren. Belangrijkste vraag: waar vindt de patiënt, dat hij last van heeft. Kemper: Hoe klein kan innovatie soms zijn: die omkering van wat willen wij weten naar wat wil de patiënt melden bepaalt nu de inrichting van het zorgtraject. De conclusie van de cursiste: ondanks àlle inspanningen tot klantgerichte productontwikkeling zijn veel stappen tóch nog aanbodgericht. Kemper: Zij doorbreekt dat. Gaandeweg haar veranderproject wijzigde ook bij haar de opdracht. Je kunt innovatie niet plannen tot het einde. Eigen blog De VOI en de Master Management of Innovation (MMI) staan open voor de buitenwereld. De hele digitale leeromgeving, inclusief de materialen staat interactief op een Web 2.0 medium. Elke student heeft een blog. Kemper: Iedereen kan lid worden en meediscussiëren. Verlaat gebaande paden en ga niet meteen meerennen in de projectcycle g e z o n d h e i d

10 Onder het mes? Doe als n topsporter Zoals een topsporter zich met een voedings- en bewegingsprogramma en onder begeleiding op wedstrijden voorbereidt, zo zouden 65-plussers dat ook moeten doen voor een ziekenhuisopname. Sporters en patiënten herstellen daardoor sneller. Aldus het lectoraat Sport, Voeding & Leefstijl. Het lectoraat onderzoekt samen met Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV) wat de zorg van topsport kan leren. André Veldman, hoofd afdeling Fysiotherapie ZGV licht toe: Meer mensen worden oud, wat onder meer komt door een andere leefstijl en verbeterde gezondheidszorg. Bij chirurgische ingrepen die je vooraf ziet aankomen, verschuift tegenwoordig een deel van de postoperatieve fysiotherapeutische zorg naar preoperatieve zorg. Dit gebeurt vooral bij oudere patiënten die naderhand een hoog risico lopen op complicaties. De conditie neemt fors af. Zakt die beneden een bepaald niveau, dan verloopt het herstel moeizaam. Daarom bieden wij hen en sommige hoogrisicopatiënten op de interne afdeling een preoperatieve training aan. Voor voeding geldt een soortgelijk verhaal. Een koppeling van de zorg voor voeding en die voor beweging biedt meerwaarde, denken wij. Dus dat onderzoeken we samen met de HAN-lectoren Victor Schreurs en Gertjan Schaafsma. De lectoren stellen dat deze gecombineerde aanpak belangrijk is voor de zelfredzaamheid van ouderen; voor de ADL-functies (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen) als wassen, aankleden, koffiezetten, boodschappen doen, enzovoort. Kortom: de boodschap luidt: vóór een operatie of opname moet je de oudere niet ontzien, maar juist voorbereiden. Zorgalliantie waarborgt samenwerking Om daadwerkelijk tot samenwerking over te gaan moeten zorginstellingen doorgaans een zetje krijgen; van overheidswege bijvoorbeeld. Bijzonder aan de Zorgalliantie is dan ook dat tien zorginstellingen uit de regio hun onderlinge samenwerking zelf hebben aangezwengeld en in no-time georganiseerd. Hulp komt van KplusV in Arnhem, een adviesbureau dat vaker met het bijltje van innovatieplatforms heeft gehakt. Joris Kok van KplusV: Het HAN Smart Business Center en KplusV startten aanvankelijk met de uitwisseling van ideeën over innovatie tussen zorginstellingen. Maar nu hebben de instellingen aangegeven veel meer behoefte te hebben aan kennisverdieping en uitwisseling in bedrijfsvoering en ondernemerschap in de zorg. En antwoord op vragen als: hoe bereik je vraaggestuurde dienstverlening, en hoe bouwen we woonzorgcomplexen zó dat het resultaat over tien jaar nóg adequaat is. Welke technische innovaties helpen mensen die zorg nodig hebben nu echt? Domotica bijvoorbeeld is geen joker die je overal kunt inzetten. Samen met het aangesloten netwerk van HANlectoren formuleren de zorginstellingen projecten en voeren die vervolgens ook met inzet van studenten uit. De HAN neemt als medeinitiator de rol op zich van kennisleverancier, onderzoeker en projectbegeleider. Kok opnieuw: We mikken op ongeveer dertig participanten in We moeten nog even de boer op. Nu bereiden we alles voor om op van start te gaan. Health Valley ondersteunt het project van harte. Dus dat komt goed H A N B L A D N R. 1 4

11 Wat te doen bij bloedvergiftiging Studenten voelen artsen en verpleegkundigen aan de tand Toen het HAN- lectoraat Acute Intensieve Zorg informeerde naar mogelijkheden voor samenwerking bij onderzoek, had Jeroen Schouten van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis ( CWZ) in Nijmegen een thema voor het oprapen : het voorkomen van schade door bloedvergif tiging. Het CWZ is het op één na beste ziekenhuis van Nederland, zo bleek eind augustus uit de publicatie van de landelijke Ziekenhuizen Top 100 in het Algemeen Dagblad. Maar de grote aandacht van CWZ voor bloedvergiftiging speelt geen rol in die ranking, aldus Jeroen Schouten, internist/intensivist en adviseur kwaliteit bij CWZ. Bloedvergiftiging oftewel sepsis - telt daarin niet mee. Het is wèl een belangrijk thema binnen alle Nederlandse ziekenhuizen. Schouten: Het is lastig om het bij ernstig zieke patiënten te herkennen en snel en goed te handelen. Maar dat is cruciaal om te voorkomen dat ze op de Intensive Care belanden. Checklist Overal in de Nederlandse zorg loopt het programma Voorkom schade, werk veilig. Bloedvergiftiging is een van de tien thema s. De (internationale) Surviving Sepsis Campaign (SSC) moet binnen vijf jaar de sterfte door sepsis met minstens een kwart verminderen. Daarom werkt het CWZ met een nieuwe checklist om het gevaar snel te herkennen en de juiste maatregelen te nemen. Nulmeting Het ziekenhuis wilde uitgezocht hebben welk effect de invoering van SSC heeft gehad. Schouten: We hebben voorheen ook HAN-verpleegkundestudenten ingezet. Dat hebben we als positief ervaren. Nu konden studenten een nulmeting doen naar onze oude sepsisaanpak en vervolgens kijken hoe de nieuwe checklist uitwerkte. Bij de nulmeting bleek dat medewerkers niet altijd even adequaat handelden bij potentiële sepsis. Al snel na de invoering van de nieuwe checklist was er een sterke verbetering te zien. Het onderzoek maakt duidelijk dat de efficiency van de zorg is toegenomen. En bijvoorbeeld ook dat de medewerkers de checklist heel gemotiveerd toepassen. Zinvolle prak tijk vraag HAN en ziekenhuis hebben baat bij de samenwerking. Schouten: Wij weten weer wat meer over onze patiëntenpopulatie en onze werkwijze. En de HAN kan studenten klinisch onderzoek laten doen en vergroot haar kennis. Docent/onderzoeker Ans Rensen van het HANlectoraat Acute Intensieve Zorg beaamt dat: Onze vierdejaars doen zo hun verplichte kwaliteitsproject, gericht op een zinvolle praktijkvraag. Het is voor hen één groot leerproces. Ze roemt de tijd en energie die de begeleiders erin steken. De studenten worden serieus genomen. Schouten vindt de studenten sterk gemotiveerd. Hun rapportages en interpretatie zijn goed. Het onderzoek leidt meteen tot reflectie. Als je niet af en toe kritisch naar je werkwijze kijkt, doe je de patiënt tekort. Het is één groot leerproces g e z o n d h e i d

12 Nederlandse Olympische ambities zetten inspanningen van de HAN op scherp Winnen gaat door de maag H A N B L A D N R. 1 4

13 Nederland moet een topspor tland worden, zo heef t het kabinet afgelopen zomer uitgesproken. Keihard trainen is daar voor niet voldoende. Goede voeding en paramedische begeleiding mogen niet ontbreken. Hoe houden we gewone mensen gezond en scheppen we een kweekvijver voor topspor t? De HAN heef t een paar ijzers in het vuur. Een bloemlezing, variërend van gezonde voeding tot talentherkenning en leefstijlcoaching. Theo Joosten Directeur van het Instituut Paramedische Studies Logopedie gaat ook over het verbeteren van ademhaling Tjeerd de Jong Directeur van het Instituut Sport en Bewegingsstudies In Nederland met zijn relatief kleine bevolking moet je zorgen geen talent te missen. Als Sven Kramer voor de Olympische Winterspelen 2012 elke week naar McDonald s gaat, wordt hij geen Olympisch kampioen. Theo Joosten is stellig, en heeft recht van spreken. Als directeur van het Instituut Paramedische Studies ziet hij als geen ander de verwevenheid van topsport, gezondheid, voeding en leefstijl. Winst Er gaat tegenwoordig een wereld schuil achter het hoofdstuk sportvoeding. Winnen gaat immers door de maag. Het Lectoraat Sport, Voeding en Leefstijl bestudeert het effect van voeding op sportprestaties. De resultaten komen terug in het onderwijs en worden gebruikt bij de begeleiding van topsporters zoals de TVMschaatsploeg. Pieter van den Hoogenband en Rintje Ritsma kwamen voor advies regelmatig naar de HAN. Het instituut werkt samen met NOC*NSF. Docent en voedingsdeskundige Joris Hermans: Tien jaar geleden lag de focus nog op technische zaken waarmee tienden van procenten winst konden worden behaald. Joris Hermans Docent en voedingsdeskundige Goede voeding kan wel drie procent winst opleveren Anouska van der Zee Ex- profwielrenster en sportdiëtiste Ik at alleen banaan, brood en muesli. Terwijl de factor voeding misschien wel drie tot vier procent winst kan opleveren. Lichaamsvet Hoe belangrijk voeding is, bewijst bijvoorbeeld exwielrenster Anouska van der Zee. Ze reed in de ploeg van Leontien van Moorsel de Tour de France en de Giro. Daarbij focuste ze meer op gewicht dan op prestaties. Van der Zee: Ik dronk weinig en at alleen banaan, brood en muesli, geen pasta. Leontien deed hetzelfde en die won alles, dus waarom zou die aanpak dan niet werken? Ze ging daarin erg ver, maar had vaak hoofdpijn. Het gaf een kick om zonder eten of drinken een duurtraining te doen. Na een wedstrijd snakte ik vaak naar een cola-light om iets binnen te krijgen. Maar wel nul calorieën. Uren trainen op de rollerbank en bijna niks eten om maar een kiloo tje kwijt te raken. De gedachte is: hoe lager het vetpercentage, hoe beter de prestaties. Maar het juiste vetpercentage is erg individueel. Nu ze aan de HAN haar opleiding tot sportdiëtiste heeft afgerond, beseft ze wat ze fout heeft gedaan. Volgens haar Nieuw-Zeeland beter topspor t- klimaat dan Nederland De HAN-studenten Sport, Gezondheid en Management Megga Bernhardt en Jelle Schoemaker concluderen in hun afstudeeronderzoek voor koepelorganisatie NOC*NSF dat Nieuw-Zeeland een beter topsportklimaat heeft dan Nederland. Uit hun benchmark komt naar voren dat wij bij de laatste Olympische Spelen en WK s weliswaar meer medailles wonnen, maar dat vooral danken aan het feit dat wij met dertien miljoen inwoners méér zijn. Sterker: Nieuw-Zeeland heeft, gewogen naar de bevolkingsomvang, na Jamaica de beste prestatie geleverd. Een succesfactor is het gecentraliseerde topsportmodel met op elk van de twee eilanden een centrum. Daar zijn alle kennis en faciliteiten bijeen gebracht: sportvelden en banen, meetcentra en hoogtekamers. Door die bundeling leren mensen van elkaar. Succesfactor nummer twee is de keuze voor focussporten als rugby, roeien en wielrennen. Deze krijgen zeventig procent van het budget. Dat heeft zich uitbetaald. Volgens Bernhardt ligt het in de lijn van het Olympisch Plan 2028 om in Nederland een vergelijkbare aanpak te kiezen. Bernhardt en Schoemaker - inmiddels afgestudeerd - zijn samen het sportmanagementbureau Talentes gestart. Als Sven Kramer elke week naar de McDonald s gaat, wordt hij geen kampioen g e z o n d h e i d

HAN BLAD. Leiderschap

HAN BLAD. Leiderschap HAN BLAD Leiderschap #09 / MAART 2008 Meestribbelen Nederlandse ondernemers worden geconfronteerd met een scherpere mondiale concurrentie en dito klanten. Dit vergt dat zowel de ondernemer als zijn werknemers

Nadere informatie

HAN BLAD # 01/JUNI 2005. De omslag

HAN BLAD # 01/JUNI 2005. De omslag HAN BLAD # 01/JUNI 2005 De omslag De omslag De overgang van steen naar ijzer. De uitvinding van het wiel. De eerste computer. Grote omwentelingen die het aanzien van de wereld veranderden. Die het bestaande

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

Oud of wijs: ervaringsdeskundige maakt het verschil in onderzoek naar ouderenzorg

Oud of wijs: ervaringsdeskundige maakt het verschil in onderzoek naar ouderenzorg Oud of wijs: ervaringsdeskundige maakt het verschil in onderzoek naar ouderenzorg Oud of wijs: ervaringsdeskundige maakt het verschil in onderzoek naar ouderenzorg Tekst en tekeningen: Jan Hein van Dierendonck

Nadere informatie

Het Nationaal Preventie Programma van het Rijk. Samenwerken aan een gezonde bevolking

Het Nationaal Preventie Programma van het Rijk. Samenwerken aan een gezonde bevolking iza 1 2014 Informatiekrant voor werkgevers inbedrijf 4 Breda helpt oudere medewerkers in fysiek belastende functies langer door te werken Marion van Kuijk en Saskia Boelema Inhoud 2 Hervorming WMO De overheveling

Nadere informatie

# 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN

# 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN vakblad voor het primair en speciaal onderwijs # 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN 1 Hoog tijd voor inhoud en praktische

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken HAN BLAD #15 / MEI 2010

Het Nieuwe Werken HAN BLAD #15 / MEI 2010 HAN BLAD Het Nieuwe Werken #15 / MEI 2010 Ronde tafel: Kennis délen is macht Veel managers nog niet klaar voor Het Nieuwe Werken Broedplaatsen, voor mensen die fucking woest zijn Lector gooit forse steen

Nadere informatie

Michael Rogers: het is crashen of winnen. Als fysiotherapeut kunt u niet achterblijven. Ga mee in andere ziensen

Michael Rogers: het is crashen of winnen. Als fysiotherapeut kunt u niet achterblijven. Ga mee in andere ziensen Connect Het relatiemagazine van Fydee Als fysiotherapeut kunt u niet achterblijven. Ga mee in andere ziensen handelswijzen Ronald van broekhoven is dit goed voor mijn cliënt, voor mijn personeel en voor

Nadere informatie

Buiten de gebaande paden

Buiten de gebaande paden Buiten de gebaande paden Inspirerende voorbeelden van intersectoraal gezondheidsbeleid Onderwijsraad De Onderwijsraad is het adviesorgaan voor de regering op het terrein van het onderwijs. De raad adviseert

Nadere informatie

Veranderingen op de werkvloer Innovatie VGN Jaarboek 2010 1

Veranderingen op de werkvloer Innovatie VGN Jaarboek 2010 1 Jaar.boek 2011 Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland in.no.va.tie (v.) [

Nadere informatie

10 jaar Masterclass Kennismanagement

10 jaar Masterclass Kennismanagement 10 jaar Masterclass Kennismanagement Colofon ISBN: 9789051795592 2007 de Baak, Management Centrum VNO-NCW, Driebergen en DNV-CIBIT, Bilthoven Samenstelling: de Baak, Management Centrum VNO-NCW, Driebergen

Nadere informatie

Zorgelijke drempels. De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen

Zorgelijke drempels. De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen Zorgelijke drempels De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen Zorgelijke drempels De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen FORUM Instituut

Nadere informatie

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector Eenmalig magazine voor (midden)managers in zorg en welzijn VerAnder met: 5 dilemma s van middenmanagers Management blijft altijd nodig De beste managementboeken voor de sociale sector In welke kleur verandert

Nadere informatie

Belangrijke balans. Deze bijlage valt niet onder de verantwoordelijkheid van de hoofdredactie Dagblad De Telegraaf.

Belangrijke balans. Deze bijlage valt niet onder de verantwoordelijkheid van de hoofdredactie Dagblad De Telegraaf. Februari 2009 work life balance Voor elk wat wils Mobiel werken Belangrijke balans Arbeidsongeschiktheidverzekering Een goed evenwicht tussen werk en privé klinkt natuurlijk geweldig. Iedereen heeft echter

Nadere informatie

Carante Groep. in 2011

Carante Groep. in 2011 Carante Groep in 2011 1 VOORWOORD De dynamiek en ontwikkelingen in de wereld om ons heen vragen van organisaties in de care sector een permanente alertheid, hoge kwaliteitsstandaards en professionaliteit.

Nadere informatie

mantelzorgers Meer aandacht voor

mantelzorgers Meer aandacht voor jaargang 20 nummer 1 maart 2014 Meer aandacht voor mantelzorgers Longrevalidatie en tbc-zorg Hindernissen in het leven ná de revalidatie Aanvullende opleiding voor revalidatietherapeuten Resultaat zichtbaar

Nadere informatie

INGRADO. Mbo-studenten brainstormen over verzuim MAGAZINE SPECIAL

INGRADO. Mbo-studenten brainstormen over verzuim MAGAZINE SPECIAL INGRADO MAGAZINE Maart 2015 Nr. 25 Mbo-studenten brainstormen over verzuim SPECIAL En verder: Opleidingen versterken positie RMC-er 10 vragen aan de minister van OCW Verzuimpreventie Koning Willem I College

Nadere informatie

Partners in zorg Jaarverslag 2010. Zorgkantoor DWO/NWN

Partners in zorg Jaarverslag 2010. Zorgkantoor DWO/NWN Partners in zorg Jaarverslag 2010 Zorgkantoor DWO/NWN Inhoud Woord vooraf 3 1 Regionale samenwerking 4 Het slechtste plan in jaren 2 Zorg inkopen 10 Zoeken naar de gulden middenweg 3 Zorgbemiddeling 14

Nadere informatie

Een vitale organisatie: dat werkt!

Een vitale organisatie: dat werkt! Een vitale organisatie: dat werkt! Colofon Inhoud Inleiding 04 Tekst en eindredactie Loyalis Marketing & Communicatie, Marjolein Rozendaal Facet& Communicatie Hoofdstuk 1 Uitval voorkomen 07 Hoofdstuk

Nadere informatie

Van idee naar innovatie

Van idee naar innovatie Van idee naar innovatie Handvatten voor organisaties in de zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen Martin Schuurman Suzanne Verheijden April 2014 Dr. Martin Schuurman heeft een eigen bureau voor

Nadere informatie

Portretten uit de praktijk

Portretten uit de praktijk Portretten uit de praktijk In het kader van de campagne aan het werk met een psychische stoornis Mede mogelijk gemaakt door Instituut Gak Rotterdam, juli 2014 Portretten uit de praktijk In het kader van

Nadere informatie

De rol van interne adviesteams in continu verbeteren Voorbeeldgedrag loont

De rol van interne adviesteams in continu verbeteren Voorbeeldgedrag loont De rol van interne adviesteams in continu verbeteren Voorbeeldgedrag loont Utrecht, juli 2014 Whitepaper van House of Performance De rol van interne adviesteams in continu verbeteren Inleiding Organisatieadviesbureau

Nadere informatie

Mensen met aandacht C 80 - M 100 - Y 40 - K 10. 40% grijs. Jos Meijerink Voorzitter Raad van Bestuur MeanderGroep Zuid-Limburg

Mensen met aandacht C 80 - M 100 - Y 40 - K 10. 40% grijs. Jos Meijerink Voorzitter Raad van Bestuur MeanderGroep Zuid-Limburg Jaarverslag 2 01 3 C 80 - M 100 - Y 40 - K 10 40% grijs Mensen met aandacht De belangrijkste doelstelling van Meander is om klanten ondanks beperkingen door ziekte of handicap, in staat te stellen hun

Nadere informatie

JAARGANG 3 FEBRUARI 2009 NR 1

JAARGANG 3 FEBRUARI 2009 NR 1 JAARGANG 3 FEBRUARI 2009 NR 1 Pesten op het werk: het vergeten taboe Eric de Macker voorzitter CNV Publieke Zaak Kent u de fiscale spelregels? Vitamine CNV werkt! februari 2009 F B T O R E I S V E R Z

Nadere informatie

Politica pur sang. Magazine voor ondernemers in beweging

Politica pur sang. Magazine voor ondernemers in beweging Magazine voor ondernemers in beweging 15 e jaargang Editie 3 2014 Edith Schippers Politica pur sang Social media in de (fysio)praktijk Veerkrachtige revalidatie Cloudcomputing heeft korte lijntjes nodig

Nadere informatie

Public Class. Magazine. Controlling your future. Jeugdzorg Rotterdam kleurt buiten de lijntjes. NHTV Breda niet nerveus dankzij besturingsmodel

Public Class. Magazine. Controlling your future. Jeugdzorg Rotterdam kleurt buiten de lijntjes. NHTV Breda niet nerveus dankzij besturingsmodel December 2014 Public Class Magazine Jeugdzorg Rotterdam kleurt buiten de lijntjes NHTV Breda niet nerveus dankzij besturingsmodel Controlling your future Governance bij stichtingen en verenigingen Schuiv

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

De Kraamvogel Beste Leerbedrijf Zorg Arbeidsmarktmonitor Sport Nieuwerwets Gilde-leren

De Kraamvogel Beste Leerbedrijf Zorg Arbeidsmarktmonitor Sport Nieuwerwets Gilde-leren Tijdschrift over arbeidsmarktontwikkelingen binnen Zorg, Welzijn en Sport De Kraamvogel Beste Leerbedrijf Zorg Arbeidsmarktmonitor Sport Nieuwerwets Gilde-leren 4 Calibris VIZIER december 2009 14e jaargang,

Nadere informatie

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie