REAAL. Acceptatiecriteria. Aanvragen zonder NHG. 1 april Acceptatiecriteria REAAL Hypotheken april 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REAAL. Acceptatiecriteria. Aanvragen zonder NHG. 1 april 2010. Acceptatiecriteria REAAL Hypotheken april 2010"

Transcriptie

1 1 REAAL Acceptatiecriteria Aanvragen zonder NHG Combi BudgetPlus Hypotheken CombiVoordeel Hypotheken Alkmaar Hypotheken Holland Woningfinanciering Verantwoord Wonen Hypotheek 1 april

2 2 DEBITEUR 6 DEBITEUR ALGEMEEN DEFINITIE DEBITEUR NATIONALITEIT LEEFTIJD WOONGROEPEN/COLLECTIEVE EIGENDOMMEN/OUDER-KIND 9 BEROEP WERKNEMER MET VAST DIENSTVERBAND WERKNEMER MET TIJDELIJK CONTRACT RISICOVOLLE BEROEPEN EN ARBEIDSVERLEDEN ZELFSTANDIGEN 13 INKOMEN VAST INKOMEN VARIABEL INKOMEN SOCIALE UITKERINGEN PENSIOENINKOMEN EFFECTEN/BELEGGINGSREKENING INKOMSTEN UIT VERHUUR INKOMSTEN UIT ALIMENTATIE INKOMEN UIT AGRARISCH LOONBEDRIJF/UITZENDBUREAU INKOMEN UIT EIGEN VERMOGEN INKOMEN UIT LIJFRENTE KOOPSOM/LIJFRENTE POLISSEN KAPITAALVERZEKERING 26 INKOMENSTOETS GEDRAGSCODE EN INKOMENSTABELLEN NIBUD INKOMENSNORM CBP/CVH INKOMENSNORM ALKMAAR ALK INKOMENSNORM HOLLAND WONINGFINANCIERING HOL INKOMENSNORM VERANTWOORD WONEN HYPOTHEEK VWH INKOMENSNORM INDIEN BUITENLANDS BELASTINGPLICHTIG GRENSARBEIDERS INKOMENSTOETS BIJ OVERBRUGGING OF HYPOTHEEK OP OUDE WONING 38 FINANCIËLE VERPLICHTINGEN CONSUMPTIEVE LENINGEN EN CREDITCARDS A-CODERING BKR ALIMENTATIE SANEREN VAN KREDIETEN 41 AANSPRAKELIJKHEDEN HOOFDELIJK SCHULDENAARSCHAP HOOFDELIJK ONTSLAG/ECHTSCHEIDING NIEUWE HOOFDELIJK SCHULDENAAR MEDEHOOFDELIJK SCHULDENAARSCHAP 43 TUSSENPERSOON/TAXATEUR 44 TUSSENPERSOON ALGEMEEN 45 2

3 ACCEPTABELE TUSSENPERSONEN 45 ONDERPAND 46 ONDERPAND ALGEMEEN BEWONING ALS HOOFDVERBLIJF EN PERMANENTE BEWONING SOORTEN TE ACCEPTEREN ONDERPANDEN APPARTEMENT/VERENIGING VAN EIGENAREN (VVE) NIET ACCEPTABELE ONDERPANDEN ONDERHOUDSTOESTAND EN VERBOUWING (GEDEELTELIJKE) VERHUUR VERPLICHTE OPSTALVERZEKERING FINANCIERING GROND BODEMVERONTREINIGING 51 WAARDEBEPALING/TAXATIE WAARDEBEPALING VAN HET ONDERPAND WAARDEBEPALING BIJ NIEUWBOUW TAXATIE BIJ OVERBRUGGINGSKREDIET WEGLATEN TAXATIE EISEN AAN HET TAXATIERAPPORT VERKORT TAXATIERAPPORT LENING T.B.V. VERBOUWING OF NIEUWBOUW / BOUWDEPOT ZELFBOUW 60 ZAKELIJK RECHT HYPOTHEEKAKTE EIGENDOM APPARTEMENTSRECHT/SPLITSING WONING ERFPACHTRECHT RECHT VAN OPSTAL BLOOT EIGENDOM RECHT VAN GEBRUIK EN BEWONING GRONINGER AKTE 63 MINIMALE / MAXIMALE HYPOTHEEK 64 MINIMALE HYPOTHEEK MINIMALE EXECUTIEWAARDE/VOV-WAARDE MINIMUM BEDRAG BIJ EERSTE HYPOTHEEK MINIMUM BEDRAG BIJ AANVULLENDE HYPOTHEEK 65 MAXIMALE HYPOTHEEK MAXIMALE HYPOTHEEK NIEUWBOUW MAXIMALE HYPOTHEEK BESTAANDE BOUW MAXIMAAL AFLOSSINGSVRIJ/ANDERE BEPALINGEN BIJ COMBINATIEHYPOTHEEK MAXIMALE HYPOTHEEK BIJ VERHUUR MAXIMALE HYPOTHEEK DEBITEUR MET HOGE OF JONGE LEEFTIJD TOESTEMMING FUNDINGPARTNER BIJ HOOG BEDRAG 67 3

4 4 LENING 69 LENING ALGEMEEN COMBINATIEHYPOTHEEK UNIVERSAL LIFE HYPOTHEEKVERZEKERING TWEEDE HYPOTHEEK LOOPTIJD LENING EINDLEEFTIJD VERZEKERDE OVERBRUGGINGSKREDIET BANKGARANTIE SALDERING IN VERBAND MET RISICOKLASSE SALDERING IN VERBAND MET VERHOGING LEENCAPACITEIT VERHOOGDE INSCHRIJVING 75 RENTE TE GEBRUIKEN RENTE RENTETYPE RISICOKLASSE DISAGIO PROJECTRENTE RENTE BIJ VERHUIZING RENTEMIDDELING RENTEVERLAGING RENTEVERHOGING RENTE BIJ WIJZIGING OFFERTE AFSLUITKOSTEN 80 VERHUIZING 82 VERHUIZING MEENEMEN SPAARPOLIS BIJ VERHUIZING VERHUISREGELING SPAARHYPOTHEEK DOORGEEFREGELING 83 OVERSLUITING/VERVROEGDE AFLOSSING OVERSLUITING/VERVROEGDE AFLOSSING CVH OVERSLUITING/VERVROEGDE AFLOSSING CBP OVERSLUITING/VERVROEGDE AFLOSSING ALK OVERSLUITING/VERVROEGDE AFLOSSING HOL OVERSLUITING/VERVROEGDE AFLOSSING VWH 88 BEPALINGEN AANVRAAG/OFFERTE 89 HYPOTHEEKOFFERTE OFFERTE ALGEMEEN GELDIGHEIDSTERMIJN OFFERTE WIJZIGING OFFERTE 92 HYPOTHEEKAANVRAAG AANVRAAGFORMULIER/CHECKLIST 93 4

5 BENODIGDE STUKKEN WERKNEMERS BENODIGDE STUKKEN ZELFSTANDIGEN 94 LEVENSVERZEKERINGEN 95 LEVENSVERZEKERINGEN BIJVERBANDEIS UNIVERSAL LIFE HYPOTHEEKVERZEKERING MEEVERBINDEN BESTAANDE POLIS VERPLICHTE MINIMALE OVERLIJDENSRISICODEKKING EXTRA STORTING PREMIEDEPOT 98 FRAUDE-INDICATOREN ALGEMEEN BKR-TOETS IDENTITEITSBEWIJS VREEMDELINGENDOCUMENTEN WERKGEVERSVERKLARING LOONSTROOK KOOPOVEREENKOMST EIGENDOMSAKTE TAXATIERAPPORT BEVOLKINGSREGISTER 107 SLOTBEPALINGEN 107 SLOTBEPALINGEN REAAL HYPOTHEEKFONDS PORTEFEUILLE ( OUD ) REAAL HYPOTHEKEN NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE (NHG) GEMEENTEGARANTIE BEOORDELING ALGEMEEN RISICO AFWIJKING VAN DE CRITERIA LEGENDA 109 5

6 6 DEBITEUR 6

7 7 Debiteur algemeen Definitie debiteur De debiteur is degene die een betaalplicht heeft uit hoofde van een geldleningovereenkomst voor rente, aflossing en/of premie. Er kunnen meerdere debiteuren per hypothecaire geldlening zijn; in dat geval gelden de criteria voor iedere debiteur afzonderlijk of indien van toepassing voor de debiteuren samen Nationaliteit De debiteur dient een nationaliteit te bezitten van een van de lidstaten van de EU of EER, of dient een permanente verblijfsvergunning te hebben. Europese Unie (EU): België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, en Zweden. EER (Europese Economische Ruimte): EU+Liechtenstein, IJsland en Noorwegen 7 CBP/CVH/ALK: van een EU/EER-onderdaan uit Bulgarije of Roemenië dient de Werkgever in het bezit te zijn van een tewerkstellingsvergunning. Een kopie hiervan dient voor finale acceptatie van de aanvraag aanwezig te zijn. CBP/CVH: Een tewerkstellingsvergunning is niet nodig als op de verblijfsvergunning staat vermeld dat arbeid vrij is toegestaan. Types verblijfsvergunning onbepaalde tijd: Verblijfsdocument type II, regulier onbepaalde tijd (zie verder Vreemdelingendocumenten) Verblijfsdocument type IV, asiel onbepaalde tijd (zie verder Vreemdelingendocumenten) Een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd (type I en III) wordt alleen geaccepteerd als het inkomen van de betreffende aanvrager niet benodigd is voor het verstrekken van de hypotheek. Als de debiteur niet in Nederland belastingplichtig is zie Inkomensnorm indien buitenlands belastingplichtig De aanvrager van wie het inkomen benodigd is om de hypotheek te verstrekken, moet in bezit zijn van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. Een eventuele partner met een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd kan gewoon meetekenen, echter het inkomen wordt niet meegenomen. ALK: Uitgangspunt bij de hypotheekverstrekking is, dat de aanvragers zich permanent in Nederland mogen vestigen en zijn ingeschreven in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. Als algemene regel geldt dat de aanvragers dienen te beschikken

8 8 over de Nederlandse dan wel de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie*, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland. Aanvragers met een andere nationaliteit dan hiervoor dienen te beschikken over een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd en 5 jaar woonachtig te zijn in Nederland en, indien inkomen benodigd is voor het verkrijgen van de hypotheek, minimaal 2 jaar een vast dienstverband te hebben met de huidige werkgever. Indien sprake is van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd, wordt de hypotheekaanvraag door de fundingpartner individueel beoordeeld en kunnen onder overlegging van een uitgebreide toelichting worden ingediend. Bij de beoordeling van deze aanvragen zullen de volgende punten meewegen (lijst is niet uitputtend): eigen inbreng (bevoorschotting t.o.v. executiewaarde) aanwezigheid/aard inkomen en eventueel inkomen partner aard en duur dienstverband (minimaal 2 jaar bij huidige werkgever) looptijd lening verblijfsduur in Nederland (minimaal 5 jaar) band met Nederland HOL: Aanvrager die de buitenlandse nationaliteit heeft dient te voldoen aan 3 voorwaarden: Beschikking over een verblijfsdocument type II of document EU/EER (gemeenschapsonderdaan) Minimaal 3 jaar woonachtig in Nederland Tenminste 3 jaar arbeidsverleden in Nederland CPB/CVH: Aanvragers met een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd kunnen alleen gefinancierd worden tot maximaal 100% van de executie waarde. Voor aanvragers waarbij één een vergunning heeft voor onbepaalde tijd en één een vergunning voor bepaalde tijd geldt dat financiering tot 125% mogelijk is. Op basis van de individuele beoordeling van de aanvraag, rekening houdend met bijvoorbeeld duur verblijf in Nederland en soort dienstverband en wie het hoofdinkomen heeft, zal een beslissing dienen te worden genomen of financiering acceptabel is (= maatwerk). Expats: debiteuren uit het buitenland die tijdelijk in Nederland werken (meestal 7 jaar). Maximale financiering 100% EW. Een financiering van 125% EW is mogelijk indien het meerdere boven de 100% EW gestort is in een verpande polis of beleggingsrekening Leeftijd De minimale leeftijd is 18 jaar, of de debiteur moet gehuwd zijn of zijn geweest (handelingsbekwame persoon). CBP/CVH: Wanneer een aanvrager onder bewind is gesteld is financiering niet mogelijk. 8

9 9 Indien de debiteur met het hoofdinkomen 55 jaar of ouder is gelden de volgende voorwaarden: is de leeftijd tussen de 55 en 60 jaar dan is de verhouding lening/executiewaarde maximaal 125% is de leeftijd tussen de 60 en 65 jaar is de verhouding lening/executiewaarde maximaal 100% is de leeftijd van 65 of ouder dan is de verhouding lening/executiewaarde maximaal 75%. Enige voorzichtigheid is geboden. Indien de aanvraag hier aanleiding toe geeft, kan bij de leeftijd 65 jaar of ouder worden uitgezonderd tot 90% executiewaarde. Bij de inkomenstoets wordt rekening gehouden met het toekomstige pensioeninkomen. CBP/CVH: is de leeftijd 60 jaar of ouder dan is de verhouding lening/executiewaarde maximaal 100%. Een financiering tot een maximum van 125% van de executiewaarde is mogelijk mits het meerdere boven hiervoor genoemde beperkende financieringsgrens wordt afgedekt door een meeverbonden levensverzekering. Van de levensverzekering moet de einddatum en de opgebouwde waarde zodanig zijn, dat op de einddatum van de levensverzekering de restantschuld niet meer bedraagt dan wat volgens de leeftijd van de debiteur op dat moment maximaal gefinancierd had mogen worden. HOL: Is een der aanvragers 60 jaar of ouder dan bedraagt de maximale financiering 100% EW. Wordt onder een 1 e pandrecht voor HOL voldoende (extra) aanvullende zekerheid ingebracht dan is financiering tot 125% EW mogelijk. Bij verpanding van spaargeld wordt een waardering van 100% gehanteerd. Bij verpande beleggingsproducten, aangehouden bij een door BLG geaccepteerde instelling, geldt een waardering van 60%. Is één der aanvragers jonger dan 24 jaar dan bedraagt de maximale financiering 120% EW(eventueel na verbouwing) Woongroepen/collectieve eigendommen/ouder-kind In geval van woongroepen of andere vormen van collectief eigendom wordt geen hypotheek verstrekt. In geval van een aanvraag van een ouder met een kind, dienen beiden de hypotheeklasten volledig op hun eigen inkomen te kunnen dragen. CBP/CVH: Geen hypotheek is mogelijk als ouder en kind gezamenlijk een woning willen aankopen en financieren. 9

10 10 Beroep Werknemer met vast dienstverband Werknemers met een vaste aanstelling kunnen als debiteur worden geaccepteerd. Er is sprake van een vaste aanstelling indien de debiteur een aanstelling voor onbepaalde tijd heeft, hierop geen lopende proeftijd van toepassing is en hij een regelmatig salaris ontvangt. CBP/CVH: Bij een toekomstig dienstverband mag worden uitgegaan van het toekomstige inkomen indien de arbeidsovereenkomst is gesloten voor onbepaalde tijd, zonder proeftijd en het dienstverband binnen 6 maanden na aanvraagdatum van de hypotheek ingaat. LET OP: Bij CBP/CVH kunnen mensen die in dienst zijn bij een loonbedrijf niet worden geaccepteerd Werknemer met tijdelijk contract Werknemers met tijdelijk contract kunnen niet als debiteur worden geaccepteerd. De volgende werknemers kunnen wel worden geaccepteerd: Werknemers met tijdelijke contracten van overheidsorganen, mits hierbij sprake is van een feitelijke vaste aanstelling (geen projectgebonden contracten). Werknemers met tijdelijke contracten, waarbij de eventuele proeftijd is verstreken en de werkgever een schriftelijke verklaring overlegt met minstens de volgende strekking: Bij gelijkblijvend functioneren en ongewijzigde bedrijfsomstandigheden wordt de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd bij beëindiging daarvan opgevolgd door een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. CBP/CVH: Tijdelijke dienstbetrekking met intentieverklaring Maximaal 100% van de executiewaarde Bij een verstrekking > 100% executiewaarde moet 50% van het benodigd inkomen bestaan uit vast inkomen of zelfstandig inkomen langer dan 3 jaar Bij twijfel over intentieverklaringen is en blijft het advies om contact op te nemen met de werkgever. Tijdelijke dienstbetrekking zonder intentieverklaring Aanvragen worden behandeld als flexibele arbeidsrelatie: Op basis van de jaaropgaven van het loon voor de loonbelasting van de afgelopen 3 kalenderjaren wordt het gemiddelde jaarinkomen vastgesteld. Indien het huidige inkomen hoger is dan het gemiddelde jaarinkomen, dan geldt als toetsinkomen het gemiddelde jaarinkomen. Indien het huidige inkomen lager is dan het gemiddelde jaarinkomen, dan geldt als toetsinkomen het huidige inkomen. Maximaal 100% van de executiewaarde. Bij een verstrekking >100% executiewaarde moet 50% van het benodigd 10

11 11 inkomen bestaan uit vast inkomen of zelfstandig inkomen langer dan 3 jaar. Flexibele arbeidsrelatie Als inkomen wordt genoten uit een flexibele arbeidsrelatie, zoals seizoenswerk, uitzendwerk, werk als oproep- of invalkracht (of werk op basis van een tijdelijke arbeidsovereenkomst): Op basis van de jaaropgaven van het loon voor de loonbelasting van de afgelopen 3 kalenderjaren wordt het gemiddelde jaarinkomen vastgesteld. Indien het huidige inkomen hoger is dan het gemiddelde jaarinkomen, dan geldt als toetsinkomen het gemiddelde jaarinkomen. Indien het huidige inkomen lager is dan het gemiddelde jaarinkomen, dan geldt als toetsinkomen het huidige inkomen Maximaal 100% van de executiewaarde. Bij een verstrekking >100% executiewaarde moet er sprake zijn naast een flexibele arbeidsrelatie van een vast contract of een zelfstandig inkomen (langer dan 3 jaar) als hoofdinkomen. Overzicht Soort dienstverband Toetsinkomen Voorwaarden Tijdelijk zonder intentie Behandelen als flexibele arbeidsrelatie Tijdelijk met intentie 100% van inkomen Bij verstrekking >100% EW moet 50% van het benodigde inkomen te bestaan uit vast inkomen(vast dienstverband) of zelfstandig langer Flexibele arbeidsrelatie Huidig inkomen>gemiddelde jaarinkomen dan is gemiddelde jaarinkomen het toetsinkomen. Huidig inkomen<gemiddelde jaarinkomen dan is het huidige inkomen het toetsinkomen dan 3 jaar Bij verstrekking >100% EW moet 50% van het benodigde inkomen te bestaan uit vast inkomen(vast dienstverband) of zelfstandig langer dan 3 jaar ALK: Tijdelijke inkomens mogen volledig meegenomen worden in de kredietbeoordeling indien de werkgever een intentieverklaring conform NHG-model afgeeft. De intentieverklaring dient minimaal 4 maanden na indiensttreding te zijn afgegeven. Inkomen uit flexibele arbeidsrelatie/tijdelijk inkomen zonder intentieverklaring wordt als volgt meegenomen in de kredietbeoordeling: Inkomen genoten uit een flexibele arbeidsrelatie kan worden meegenomen op basis van het gemiddelde inkomen over de laatste 3 jaren (op basis van jaaropgaven van de afgelopen 3 jaren en een werkgeversverklaring van huidige werkgever) tot maximaal het jaarinkomen in het laatste jaar, indien gedurende deze periode aaneengesloten (geen onderbrekingen langer dan een maand) inkomen is genoten. Van dit berekende jaarinkomen wordt 80% meegenomen in de kredietbeoordeling. Op het moment van aanvraag moet in elk geval inkomen genoten worden. Alkmaar accepteert alleen inkomens van uitzendkrachten bij landelijk opererende uitzendorganisaties (zoals Content, Randstad, etc). VWH: Flexwerk: Het gemiddelde inkomen van de voorgaande drie kalenderjaren blijkens de IB aangiften en aanslagen met als maximum het voorgaande kalenderjaar. 11

12 12 12

13 13 HOL: Bij inkomen uit een flexibele arbeidsrelatie (bijv. seizoenswerk of uitzendwerk) of bij tijdelijk contract zonder intentieverklaring wordt als toetsinkomen het gemiddelde over de afgelopen 3 kalenderjaren genomen. Voor bespreekgevallen waarbij er nog geen arbeidsverleden over 3 jaar kan worden aangetoond wordt uitgegaan van de volgende norm: 1. tijdelijk inkomen met intentieverklaring vast dienstverband: inkomen wordt voor 80% meegeteld; 2. tijdelijk inkomen zonder intentieverklaring: het inkomen wordt voor 60% meegeteld Risicovolle beroepen en arbeidsverleden Een werknemer met een risicovol beroep kan niet als debiteur worden geaccepteerd, tenzij er voldoende compensatie is door middel van andere zekerheden. Onder een werknemer met een risicovol beroep wordt verstaan een werknemer bij wie de kans op werkloosheid of verminderde inkomsten meer dan normaal is. Ook als risicovol wordt gekwalificeerd een werknemer met een sterk wisselend arbeidsverleden, waarbij de wisselingen niet vallen in een normaal carrièrepatroon Zelfstandigen Een zelfstandige kan als debiteur worden geaccepteerd, mits zijn bedrijf minstens 3 jaar bestaat. Voor de beoordeling van het inkomen uit de jaarstukken wordt 90% genomen van de gemiddelde nettowinst over 3 jaar. Bovendien wordt in de beoordeling betrokken: liquiditeit en solvabiliteit het eigen vermogen de aard van het bedrijf en de daarmee verbonden risico s. Voor een goede beoordeling van het inkomen dienen voor het offreren de volgende stukken te zijn overgelegd: jaarcijfers afgelopen 3 kalenderjaren IB-aangiften en aanslagen afgelopen 3 kalenderjaren prognose jaarcijfers lopende en/of komende jaar vanaf 1 juli (concept) jaarrekening van het afgelopen jaar omzetcijfers afgelopen 12 maanden inschrijving Kamer van Koophandel CBP/CVH: Hoofdregel: acceptatie tot 100% EW (ook indien de partner in loondienst is) Van de gemiddelde winst over de afgelopen 3 kalenderjaren mag 100% worden meegenomen, met een maximum van de winst over het laatste kalenderjaar. Financiering tot 125% executiewaarde kan onder de volgende condities: de ondernemer moet minimaal 3 volledige jaren zelfstandig zijn De ontwikkeling van het resultaat (omzet, winst, liquiditeit en solvabiliteit) van de laatste 3 jaar dient stabiel te zijn en mag dus niet aflopend zijn. 13

14 14 LET OP: Er mag geen sprake zijn van een negatief eigen vermogen LET OP: Bij de verstrekking van bepaalde branches, namelijk horeca, bouw en entertainment wordt tot 100% EW gefinancierd onder de volgende, aanvullende condities: De onderneming bestaat minimaal 5 volledige boekjaren; De ondernemer moet minimaal 3 volledige jaren zelfstandig zijn; Het eigen vermogen moet minimaal 25% van het balanstotaal zijn; Het inkomen van de laatste 3 jaar dient stabiel te zijn en mag dus niet aflopend zijn. LET OP: Bij zelfstandige beroepen waarvoor een universitaire opleiding noodzakelijk is (advocaten, artsen, tandartsen, apothekers, notarissen, actuarissen, accountants en juristen) mag maximaal 125% EW verstrekt worden. Startende onderneming Indien de onderneming recent is gestart wordt zeer terughoudend omgegaan met financiering en wordt afhankelijk van de individuele beoordeling maximaal het volgende verstrekt: tot 1 jaar zelfstandig geen financiering mogelijk vanaf 1 jaar zelfstandig maximaal 75% executie waarde vanaf 2 jaar zelfstandig maximaal 100% executie waarde In de huidige markt geldt dat er extra kritisch moet worden gekeken naar de recente en verwachte ontwikkeling van de resultaten (omzet,winst,solvabiliteit en liquiditeit) en het doel van de financiering. Dit geldt specifiek voor branches/sectoren die op dit moment de grootste gevolgen ondervinden van de kredietcrisis. (vraaguitval en financiële positie). Deze branches/sectoren zijn intermediair, media (dagbladen/tijdschriften), makelaardij, metaalindustrie, autobranche (auto en truckdealers), organisatie adviesbureaus (consultant), horeca 9hotels, restaurants/café s), detailhandel (luxe, duurzame goederen), transport (zeevaart, wegvervoer), tuinbouw en bouw (projectontwikkelaars en aannemers). ZZP ers Voor ZZP ers geldt dat de verstrekking (ongeacht de branche) maximaal 100% van de executiewaarde bedraagt en de ZZP`er minimaal drie jaar zelfstandig is. Hoewel de term ZZP veelvuldig in de markt wordt gebruikt is er niet één definitie van ZZP er. De term zelf is afkomstig van de Belastingdienst, het is echter geen ondernemingsvorm. Een ZZP er dient daarom ook te zijn ingeschreven bij de KvK. De meeste ZZP ers kiezen daarbij voor de eenmanszaak. Er is wel een aantal kenmerken te noemen van een ZZP er, dit zijn in het algemeen: 14 Er is geen personeel in dienst De werkzaamheden worden normaal in loondienst verricht Geen of geringe investeringen. Veelal geen/of beperkte eigen bedrijfsruimte Heeft meerdere opdrachtgevers en krijgt betaald per opdracht. Daarmee ook zelf verantwoordelijk Is niet werkzaam in de detailhandel

15 15 Daarmee wordt een zelfstandige die zonder personeel een tabakszaak heeft niet beschouwd als een ZZP er. De beste vergelijking is nog met een freelancer, dat zijn in de regel meestal professionals in de zakelijke dienstverlening. ZZP ers daarentegen opereren de laatste jaren vooral in andere sectoren en vervullen nadrukkelijk functies die regulier in loondienst worden uitgeoefend. Daarbij kan je denken aan: - bouw - transport - zorg - taxi - kappers ALK: Voorwaarde is dat de onderneming in Nederland gevestigd en belastingplichtig is en de hypotheekverstrekking bedoeld is voor onderpanden die bestemd zijn voor eigen bewoning. Slechts aanvragen met maximaal 1 beheer- en 2 werkmaatschappijen worden in behandeling genomen. Indien zelfstandigen voor een woonhuis (particulier gebruik) een hypothecaire geldlening aanvragen dan geldt een maximum van 90% van de executiewaarde. Bij drie goede jaarcijfers met een positief en stijgend eigen vermogen (na correctie goodwill en rekening courantvordering vennoten) is een verstrekking van 100% van de executiewaarde mogelijk. Wanneer aangetoond kan worden dat er gedurende een langere periode (minimaal 5 jaar) sprake is van een stabiel inkomen en er binnen de branche geen sprake is van grote conjunctuurinvloeden kan met toestemming van de fundingpartner van deze richtlijn worden afgeweken tot maximaal 125% van de executiewaarde. Voor zelfstandigen met inkomen genoten uit de volgende branches geldt altijd een maximale hypotheek van 90% van de executiewaarde: personenvervoer (bijv. taxibedrijven); bouw (bijv. klusbedrijven); uitzendbranche (niet-landelijke uitzendbureaus); schoonmaakbranche; agrarische sector. Voor zelfstandigen met inkomen genoten uit de volgende branches wordt het inkomen niet meegenomen in de kredietbeoordeling: horeca (waaronder coffeeshops); seksindustrie. Bij een IB-ondernemer gaat Alkmaar Hypotheken uit van het gewogen gemiddelde resultaat over de afgelopen 3 jaar. Daarnaast moet rekening worden gehouden met incidentele (goede of juist slechte) resultaten. Het gewogen gemiddelde wordt als volgt bepaald: 1*inkomen(t-2) + 2*inkomen(t-1) + 3*inkomen(t) 6 Bij een dalende trend dient te worden gerekend met maximaal het inkomen uit het laatste jaar. 15

16 16 Het inkomen van een DGA bestaat uit het salaris vanuit de B.V. en dividenduitkeringen. Voor de bepaling van het toetsinkomen gaat Alkmaar Hypotheken uit van het gewogen gemiddelde van het salaris van de afgelopen 3 jaar vermeerderd met: 50% van het gewogen gemiddelde dividenduitkeringen bij een DGA met een aandeel kleiner of gelijk aan 50% in de BV, of 100% van het gewogen gemiddelde dividenduitkeringen bij een DGA met een aandeel groter dan 50% in de BV. Het gewogen gemiddelde wordt berekend met dezelfde formule als bij een IBondernemer. Bij de berekening van het toetsinkomen dient rekening te worden gehouden met het aandeel van de betreffende DGA in het resultaat. Tevens geldt dat bij een dalende trend gerekend dient te worden met maximaal het salaris en dividenduitkering uit het laatste jaar. Alkmaar Hypotheken verstrekt geen financieringen aan startende ondernemers (onderneming waarvan nog geen cijfers van de afgelopen drie jaar beschikbaar zijn). Een offerte kan alleen worden uitgebracht indien het inkomen van tevoren met behulp van de noodzakelijke stukken is beoordeeld en akkoord is bevonden. Indien de partner in loondienst is, kan eventueel meer verstrekt worden, mits de loondienst minimaal 70% van het totale inkomen vertegenwoordigt. De hoogte van de hypotheek wordt beoordeeld door de aanvraag voor te leggen bij Alkmaar Hypotheken. HOL: Slechts aanvragen met de rechtsvormen eenmanszaak, maatschap, VOF en BV met maximaal 1 beheer- en 1 werkmaatschappij worden in behandeling genomen. De onderneming dient in Nederland belastingplichtig te zijn. Startende ondernemers zijn in principe uitgesloten. De onderneming dient minimaal 3 jaar te bestaan (cijfers 3 volledige boekjaren overleggen). Verstrekking tot 125% EW is mogelijk. Bij hypotheken tot 100% EW telt 100% van de gemiddelde, genormaliseerde winst (na aftrek van bijzondere baten en afschrijvingen) van de laatste drie boekjaren volledig mee als inkomen. Bij hypotheken vanaf 100% EW geldt 80% van de hiervoor genoemde gemiddelde winst als inkomen ter bepaling van de hypotheek. Indien de aanvrager een BV heeft, dan telt het inkomen volledig mee. De beoordeling van zelfstandigen gebeurt aan de hand van de Verklaring Zelfstandigen, zie Zelfstandigen Verklaring HWF. Als de financiering >= 100% EW dan wordt op basis van de zelfstandigenverklaring bepaald of jaarstukken nodig zijn. Ditzelfde geldt voor personen met een vrij beroep of freelancers. 16

17 17 In tabelvorm geldt het volgende: Financiering tot 100% EW Financiering >=100% EW Verklaring Zelfstandigen (VZ) verplicht Verklaring Zelfstandigen (VZ) verplicht VZ op te stellen door RA/AA en alle administratiekantoren VZ op te stellen door RA/AA en alle administratiekantoren Geen jaarstukken Wel jaarstukken Aangiften en aanslagen IB verplicht Aangiften en aanslagen IB verplicht Geen opslag Opslag 0,2% De aanvragen met inkomen uit zelfstandig beroep of bedrijf moet kunnen aantonen een arbeidsongeschiktheidsverzekering te hebben gesloten. Eisen aan de AOV: Er dient sprake te zijn van een langlopende verzekering, bij voorkeur gelijk aan de looptijd van de te sluiten hypothecaire geldlening; Het verzekerde bedrag dient minimaal gelijk te zijn aan 60% van het gemiddelde zelfstandig inkomen/winst over de afgelopen 3 boekjaren; Het arbeidsongeschiktheidscriterium is bij voorkeur "beroepsarbeidsongeschiktheid" en ten minste "passende arbeid ; Er dient sprake te zijn van een minimale uitkeringsdrempel van 45% van het verzekerde bedrag; Als termijn eigen risico geldt een maximale wachttijd van 90 dagen. Naast de Verklaring Zelfstandigen dient de tussenpersoon tevens onderstaande gegevens aan te leveren: Uittreksel KvK van de aanvrager. Kopie aangiften en (voorlopige en/of definitieve) aanslagen inkomstenbelasting van de aanvrager over de afgelopen 3 boekjaren. De post wordt pas in behandeling genomen als bovenstaande gegevens zijn aangeleverd. Op dat moment wordt ook pas een offerte uitgebracht. Aan de hand van de Verklaring Zelfstandigen wordt bepaald of we de post kunnen accepteren en het inkomen wordt dan via de gebruikelijke weg berekend aan de hand van onderdeel IV van het formulier (80% nettowinst indien financiering gelijk of groter is dan 100% EW, en 100% indien financiering kleiner is dan 100% EW). Uiteraard geldt voor NHG posten dat deze conform de gebruikelijke NHG normen worden beoordeeld (jaarstukken en aangiften IB laatste 3 jaar). Indien de partner in loondienst is, geldt dat de normen die voor het hoogste inkomen gelden van toepassing zijn. Als het zelfstandige inkomen het hoogst is, gelden de normen voor zelfstandigen. Als het inkomen uit loondienst het hoogst is, gelden de inkomensnormen die horen bij inkomen uit loondienst. LET OP: er geldt een renteopslag van 0,2% voor zelfstandigen bij financiering >= 100% EW, behalve wanneer gebruik wordt gemaakt van VA. VWH: Het inkomen van zelfstandigen die een onderneming voeren zonder rechtspersoonlijkheid (bijvoorbeeld eenmanszaak, vof of maatschap) kan worden vastgesteld door het gemiddelde inkomen over de laatste drie jaar te berekenen op basis 17

18 18 van de jaarrapporten en belastingaangiften en aanslagen of een zelfstandigenverklaring. Als maximum geldt het inkomen over het laatste jaar. Het inkomen van een directeur-grootaandeelhouder van een BV kan boven op het uitgekeerde salaris de gemiddelde overwinst over de laatste drie kalenderjaren worden meegerekend tot een maximum van het salaris + de overwinst in het laatste kalenderjaar. De aard van de onderneming kan aanleiding geven om een financiering te weigeren. De maximale verstrekking bedraagt 125% van de executiewaarde. 18

19 Vast inkomen Inkomen Vast inkomen wordt voor 100% meegeteld bij het beoordelingsinkomen. Hieronder wordt verstaan: Bruto loon of salaris uit vast dienstverband Vakantietoeslag, daadwerkelijk bedrag Vakantiebonnen bouwbedrijf: 100% van de waarde van de bonnen, zoals door werkgever op de werkgeversverklaring vermeldt wordt (conform NHG-norm) Vaste 13e maand, onafhankelijk van bedrijfswinst Vaste eindejaarsuitkering volgens de CAO/arbeidscontract Ploegentoeslag: deze kan meegenomen worden indien het een vast inkomensbestanddeel betreft en de bedragen zijn vermeld op de werkgeversverklaring Pensioen-, VUT- of lijfrente-uitkeringen VEB-toelage Indien niet uit de salarisstrook blijkt dat het inkomen gestort wordt op een bank- en of girorekening kan het inkomen niet meegenomen worden. Inkomen wat per kas wordt uitbetaald wordt niet meegenomen in de berekening van de maximale hypotheek, ook niet als men stelt dat het salaris voortaan per bank of giro zal worden uitbetaald. Dit vanuit het oogpunt van fraudepreventie. Loonbeslag: Als er sprake is van loonbeslag is financiering niet mogelijk CBP/CVH: Inkomen uit meerdere dienstverbanden: Als het inkomen bestaat uit meerdere dienstverbanden dient als vast inkomen uitgegaan te worden van het inkomen dat de klant zou hebben indien het omgerekend wordt naar een normale werkweek (40 uur). Dienstverband bij een familiebedrijf: Als een dienstverband bij een familiebedrijf wordt genoten dan moet de werkgeversverklaring door een accountant zijn opgemaakt. ALK: De VEB-toelage wordt aangemerkt als variabel inkomen Variabel inkomen Variabel inkomen kan niet voor het beoordelingsinkomen worden meegenomen, uitgezonderd: Onregelmatigheidstoeslag indien deze een permanent karakter heeft en niet gekwalificeerd kan worden als overwerkvergoeding (bijv. PTT bestellers, verplegend personeel, politie en brandweerpersoneel). Seizoenswerk en werk bij bedrijfstakken, waarin door de aard van het beroep niet het gehele jaar kan worden gewerkt (bijv. Horeca, landbouw en bouwnijverheid), en waarin sprake is van een dienstverband voor bepaalde tijd. Voorwaarde is dat de debiteur gedurende twee gehele jaren en het lopende jaar onafgebroken bij 19

20 20 dezelfde werkgever in dienst is geweest, behoudens in de bedrijfstak gebruikelijke onderbrekingen. Meegenomen mag worden het gemiddelde inkomen over de laatste 2 kalenderjaren, op basis van de jaaropgaven. Indien sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is geen sprake van seizoenswerk, maar van vast inkomen. Zie hiervoor artikel Vast inkomen. Het inkomen uit seizoenswerk dient aangetoond te worden door overlegging van de jaaropgaven voor de loonbelasting en de jaaropgaven voor de loonvervangende uitkeringen. Overwerk met een permanent karakter, wanneer het beroep van de debiteur dit met zich meebrengt (bijv. Internationale chauffeurs en varend personeel). Het gemiddelde van de afgelopen 3 jaren kan met een maximum van 37,5% van het basisjaarsalaris exclusief vakantietoeslag worden meegenomen. Indien de leeftijd van de debiteur aanleiding geeft om te veronderstellen dat de overwerkvergoeding voor de einddatum van de hypotheek zal eindigen, dan mag het overwerk alleen worden meegenomen voor de periode tot deze vermoedelijke einddatum. Als overwerk voor een beperkte periode wordt meegenomen, dan dient de hypotheek door extra aflossingen gedurende de periode waarin het overwerk wordt meegenomen zodanig te worden verminderd, dat aan het einde van deze periode voldaan wordt aan de inkomenstoets zonder medeneming van dit overwerk. Provisie-inkomen: voor het bepalen van het toetsinkomen mag het gemiddelde bruto provisie inkomen per jaar over de laatste 24 maanden als vast inkomen worden beschouwd. De middeling over de laatste 24 maanden dient ook plaats te vinden indien niet over de gehele periode provisie is ontvangen. 20

Aanvraagformulier VIA. Checklist. Uitvoeringsregeling verwijdering asbestdaken Drenthe zakelijk.

Aanvraagformulier VIA. Checklist. Uitvoeringsregeling verwijdering asbestdaken Drenthe zakelijk. Aanvraagformulier VIA 1 Checklist Uitvoeringsregeling verwijdering asbestdaken Drenthe zakelijk www.snn.eu/asbestregeling-drenthe 2 Uitvoeringsregeling verwijdering asbestdaken Drenthe Deel A Algemeen

Nadere informatie

Aanvraagformulier Ontslag Hoofdelijke Aansprakelijkheid

Aanvraagformulier Ontslag Hoofdelijke Aansprakelijkheid Aanvraagformulier Ontslag Hoofdelijke Aansprakelijkheid Gegevens tussenpersoon of notaris die de aanvraag namens de cliënt indient (indien van toepassing) Bedrijfsnaam: Contactpersoon: Straatnaam en huisnummer

Nadere informatie

Aanvraagformulier hypothecaire lening/overbruggingskrediet/bankgarantie Direktbank Woninghypotheken

Aanvraagformulier hypothecaire lening/overbruggingskrediet/bankgarantie Direktbank Woninghypotheken Aanvraagformulier hypothecaire lening/overbruggingskrediet/bankgarantie Direktbank Woninghypotheken Adviseur Contactpersoon Telefoon Fax Offerte sturen aan Adviseur Klant(en) Personalia Naam en voorletters

Nadere informatie

Leningnummer. Gezinssamenstelling

Leningnummer. Gezinssamenstelling AANVRAAGFORMULIER ONTSLAG HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID Met dit aanvraagformulier kunt u ontslag voor hoofdelijke aansprakelijkheid aanvragen. Nadat wij het aanvraagformulier van u hebben ontvangen, zullen

Nadere informatie

Leningnummer. Gezinssamenstelling

Leningnummer. Gezinssamenstelling AANVRAAGFORMULIER ONTSLAG HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID Met dit aanvraagformulier kunt u ontslag voor hoofdelijke aansprakelijkheid aanvragen. Nadat wij het aanvraagformulier van u hebben ontvangen, zullen

Nadere informatie

Inventarisatieformulier

Inventarisatieformulier Inventarisatieformulier Klantgegevens Voornaam Voorletters Tussenvoegsel Achternaam Geboortedatum Geslacht Nationaliteit Postcode Straat Plaatsnaam Telefoonnummer E-mailadres Burgerlijke staat Datum burgerlijke

Nadere informatie

Handboek hypotheken Execution only, you can do it!

Handboek hypotheken Execution only, you can do it! Handboek hypotheken Execution only, you can do it! Inhoud 1 De basis over hypotheken... 3 1.1 Maandlasten hypotheek... 3 1.2 Hypotheekvormen... 3 1.3 Hypotheekrente... 4 2 Hypotheek berekenen... 4 2.1

Nadere informatie

Nieuwe Gedragscode Hypothecaire Financieringen (Bron: De Hypotheekshop)

Nieuwe Gedragscode Hypothecaire Financieringen (Bron: De Hypotheekshop) Nieuwe Gedragscode Hypothecaire Financieringen (Bron: De Hypotheekshop) De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft een nieuwe Gedragscode Hypothecaire Financieringen opgesteld. Het Ministerie van

Nadere informatie

Aanvraagformulier Tweede hypotheek, meeneemhypotheek, opname uit hogere inschrijving Direktbank Praktijkvoorziening

Aanvraagformulier Tweede hypotheek, meeneemhypotheek, opname uit hogere inschrijving Direktbank Praktijkvoorziening Aanvraagformulier Tweede hypotheek, meeneemhypotheek, opname uit hogere inschrijving Direktbank Praktijkvoorziening adviseur contactpersoon telefoon fax offerte sturen aan adviseur klant(en) Personalia

Nadere informatie

Proces Acceptatiebeleid

Proces Acceptatiebeleid Proces Acceptatiebeleid In dit document is het acceptatiebeleid van Nationale-Nederlanden Bank (NNB) beschreven. NNB is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en de Vereniging van Financieringsondernemingen

Nadere informatie

COMFORT HYPOTHEEK VRIJHEID IN HYPOTHEKEN

COMFORT HYPOTHEEK VRIJHEID IN HYPOTHEKEN COMFORT HYPOTHEEK VRIJHEID IN HYPOTHEKEN HYPOTRUST COMFORT HYPOTHEEK De Hypotrust Comfort Hypotheek kent verschillende voorwaarden (Budget, Profijt en Standaard). Deze productkaart is ingericht om informatie

Nadere informatie

REAAL Verzekeringen. Acceptatiecriteria. Victorie Hypotheken. Aanvragen zonder NHG

REAAL Verzekeringen. Acceptatiecriteria. Victorie Hypotheken. Aanvragen zonder NHG REAAL Verzekeringen Acceptatiecriteria Victorie Hypotheken Aanvragen zonder NHG 1 januari 2010 1 DEBITEUR 6 DEBITEUR ALGEMEEN 7 1.1.1 DEFINITIE DEBITEUR 7 1.1.2 NATIONALITEIT 7 1.1.3 LEEFTIJD 7 1.1.4 WOONGROEPEN/COLLECTIEVE

Nadere informatie

Inventarisatieformulier Financieel advies

Inventarisatieformulier Financieel advies Om u een passend advies te geven, is het belangrijk om gegevens over uw situatie te verzamelen. Wanneer u dit formulier alvast zo volledig mogelijk invult, kunnen wij in het volgende gesprek gericht met

Nadere informatie

Risk Bulletin Florius April 2013

Risk Bulletin Florius April 2013 Risk Bulletin Florius April 2013 In deze editie van het Risk Bulletin vragen we aandacht voor: 1. Recreatiewoningen alleen nog als hoofdverblijf mogelijk 2. Explain toekomstig inkomen 3. Startende ondernemers

Nadere informatie

Richtlijnen Hypotheekverstrekking Maart 2008

Richtlijnen Hypotheekverstrekking Maart 2008 Richtlijnen Hypotheekverstrekking Maart 2008 MNF Bank N.V. Richtlijnen maart 2008 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

REAAL. Acceptatiecriteria. Aanvragen zonder NHG. 1 augustus Acceptatiecriteria REAAL Hypotheken augustus 2011

REAAL. Acceptatiecriteria. Aanvragen zonder NHG. 1 augustus Acceptatiecriteria REAAL Hypotheken augustus 2011 1 REAAL Acceptatiecriteria Aanvragen zonder NHG Holland Woningfinanciering Verantwoord Wonen Hypotheek 1 augustus 2011 1 2 DEBITEUR 6 DEBITEUR ALGEMEEN 7 1.1.1 DEFINITIE DEBITEUR 7 1.1.2 NATIONALITEIT

Nadere informatie

Aanvraag Hypothecaire Geldlening

Aanvraag Hypothecaire Geldlening Aanvraag Hypothecaire Geldlening Adviseur : Kantoor : Woonplaats : Datum : DAK Hypotheken Postbus 134, 3454 ZJ De Meern Telefoon 030 666 0000 / Fax 030 214 2270 / Internet www.dak.nl / E-mail hypotheken@dak.nl

Nadere informatie

De wijzigingen aan de hand van de Tijdelijke regeling hypothecair krediet en de voorwaarden en normen van NHG. Specifieke wijzigingen

De wijzigingen aan de hand van de Tijdelijke regeling hypothecair krediet en de voorwaarden en normen van NHG. Specifieke wijzigingen Geachte relatie, Hieronder worden de belangrijkste wijzigingen op het acceptatiebeleid voor de IQWOON Hypotheek vermeld. Lees de nieuwe Acceptatie Handleiding 2017 aandachtig door. Het overzicht met de

Nadere informatie

Inventarisatieformulier

Inventarisatieformulier U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilosofie is, om samen met onze relaties, een inventarisatie te maken van de risico's

Nadere informatie

DOCUMENTEN WELKE DOCUMENTEN HEBBEN WE VAN JOU NODIG OM JOUW HYPOTHEEK TE REGELEN?

DOCUMENTEN WELKE DOCUMENTEN HEBBEN WE VAN JOU NODIG OM JOUW HYPOTHEEK TE REGELEN? DOCUMENTEN WELKE DOCUMENTEN HEBBEN WE VAN JOU NODIG OM JOUW HYPOTHEEK TE REGELEN? www.wimhypotheken.nl DOCUMENTEN WONING A Koopovereenkomst. (Bij bestaande bouw) B Koop / aanneemovereenkomst (Bij nieuwbouw)

Nadere informatie

Je kunt kiezen tussen een paspoort of een Europese identiteitskaart. Een rijbewijs wordt niet geaccepteerd.

Je kunt kiezen tussen een paspoort of een Europese identiteitskaart. Een rijbewijs wordt niet geaccepteerd. Hypotheek documenten 1. Legitimatiebewijs Je kunt kiezen tussen een paspoort of een Europese identiteitskaart. Een rijbewijs wordt niet geaccepteerd. 2. Taxatierapport Het taxatierapport mag maximaal 6

Nadere informatie

Aanvraagformulier Hypotheek

Aanvraagformulier Hypotheek Persoonlijke gegevens aanvrager Persoonlijke gegevens echtgeno(o)t(e) / partner Aanvrager Heer Mevrouw Echtgeno(o)t(e) / partner Heer Mevrouw Voorletters en tussenvoegsel(s) Voorletters en tussenvoegsel(s)

Nadere informatie

Formulier Aanvraag ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid

Formulier Aanvraag ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid Formulier Aanvraag ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid Gegevens financieel adviseur Naam financieel adviseur O m O v Straat en huisnummer Postcode en woonplaats Telefoonnummer E-mailadres Persoonlijke

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN WONING IN 900 MAHLER

INSCHRIJFFORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN WONING IN 900 MAHLER INSCHRIJFFORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN WONING IN 900 MAHLER 1a. Persoonlijke gegevens aanvrager Achternaam Voorna(a)m(en) voluit Adres Postcode / woonplaats Geboortedatum Geboorteplaats Geslacht man

Nadere informatie

DOCUMENTEN WELKE DOCUMENTEN HEB JE NODIG OM DE EERSTE BEREKENING ZELF TE MAKEN.

DOCUMENTEN WELKE DOCUMENTEN HEB JE NODIG OM DE EERSTE BEREKENING ZELF TE MAKEN. DOCUMENTEN WELKE DOCUMENTEN HEB JE NODIG OM DE EERSTE BEREKENING ZELF TE MAKEN www.wimhypotheken.nl DOCUMENTEN INKOMSTEN O Salarisspecificatie van de aanvrager en indien van toepassing ook van de medeaanvrager

Nadere informatie

Aanvrager versie 20-04-2015

Aanvrager versie 20-04-2015 Inventarisatieformulier woningfinanciering Aanvrager versie 20-04-2015 Naam Voorletters: man vrouw Geboortedatum / -plaats Adres, pc en woonplaats Nationaliteit / BSN Burger Service Nummer: Geboorteplaats:

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid voor een a.s.r. hypotheek

Aanvraagformulier voor ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid voor een a.s.r. hypotheek Aanvraagformulier voor ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid voor een a.s.r. hypotheek Waarvoor is dit formulier? Met dit formulier kunt u een verzoek indienen om de aansprakelijkheid op een a.s.r. hypotheek

Nadere informatie

INFORMATIE HUURWONINGEN / APPARTEMENTEN

INFORMATIE HUURWONINGEN / APPARTEMENTEN INFORMATIE HUURWONINGEN / APPARTEMENTEN We hebben een ruim en steeds wisselend aanbod in huurhuizen in Oss en omgeving. Dat komt mede door de langdurige relaties waar wij als enige makelaar in de regio

Nadere informatie

Naam financieel adviseur O m O v. Straat en huisnummer. Postcode en woonplaats

Naam financieel adviseur O m O v. Straat en huisnummer. Postcode en woonplaats Formulier Aanvraag ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid Gegevens financieel adviseur Naam financieel adviseur O m O v Straat en huisnummer Postcode en woonplaats Telefoonnummer E-mailadres Persoonlijke

Nadere informatie

IQWOON in het kort. Samenvatting van de Algemene Voorwaarden en de Acceptatie Handleiding

IQWOON in het kort. Samenvatting van de Algemene Voorwaarden en de Acceptatie Handleiding IQWOON in het kort Samenvatting van de Algemene Voorwaarden en de Acceptatie Handleiding 2/12 IQWOON in het kort Versie 201607 INLEIDING IQWOON Deze IQWOON in het kort is bedoeld ter ondersteuning van

Nadere informatie

uw kenmerk ons kenmerk doorkiesnummer bijlage -

uw kenmerk ons kenmerk doorkiesnummer bijlage - MODEL BRIEVENSET MET VERKLARINGEN VERHUURVEILIG VOORBEELD datum contactpersoon onderwerp woningaanbieding uw kenmerk ons kenmerk doorkiesnummer bijlage -, Namens de eigenaar (verhuurder) bied ik u de woning/

Nadere informatie

Hierna zal de berekening van de compensatie overkreditering worden toegelicht.

Hierna zal de berekening van de compensatie overkreditering worden toegelicht. 1. Inleiding Bij kredietverlening aan particulieren worden normen gehanteerd om te bepalen hoeveel krediet u op basis van uw persoonlijke omstandigheden maximaal verleend mag worden. Indien er meer krediet

Nadere informatie

Formulier aanvraag ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid

Formulier aanvraag ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid Formulier aanvraag ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid Gegevens financieel adviseur Naam financieel adviseur Straat en huisnummer Postcode en woonplaats Telefoonnummer Persoonlijke gegevens Voorletters

Nadere informatie

Acceptatiegids De Conservatrix Hypotheek

Acceptatiegids De Conservatrix Hypotheek Acceptatiegids De Conservatrix Hypotheek 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 4 1 Algemeen... 5 1.1 Gedragscode hypothecaire financieringen... 5 1.2 Toetsen met betrekking tot kredietwaardigheid

Nadere informatie

PERSOONLIJK & VERTROUWELIJK

PERSOONLIJK & VERTROUWELIJK PERSOONLIJK & VERTROUWELIJK De heer N.H.G. Voorbeeldklant Voorbeeldstraat 23 1234 AA Amsterdam Barneveld, 22 november 2016 Betreft: Rapport Bepaling Ondernemersinkomen Geachte heer Voorbeeldklant, Zoals

Nadere informatie

Aanvraag hypotheekofferte Direktbank. 1 Gegevens tussenpersoon In te vullen door uw hypotheekadviseur. 2 Persoonlijke gegevens. 3 Burgerlijke staat

Aanvraag hypotheekofferte Direktbank. 1 Gegevens tussenpersoon In te vullen door uw hypotheekadviseur. 2 Persoonlijke gegevens. 3 Burgerlijke staat Aanvraag hypotheekofferte Direktbank 1 Gegevens tussenpersoon In te vullen door uw hypotheekadviseur Naam Adres Postcode en vestigingsplaats Telefoonnummer Faxnummer E-mail 2 Persoonlijke gegevens Naam/meisjesnaam

Nadere informatie

Naam financieel adviseur: Straat en huisnummer: Postcode/woonplaats: Telefoonnummer: adres: Geboortedatum: Burgerservicenummer:

Naam financieel adviseur: Straat en huisnummer: Postcode/woonplaats: Telefoonnummer:  adres: Geboortedatum: Burgerservicenummer: Gegevens financieel adviseur Naam financieel adviseur: O m O v Straat en huisnummer: Postcode/woonplaats: Telefoonnummer: E-mailadres: Mijn gegevens 1ste persoon (aanvrager) Voorletters en achternaam:

Nadere informatie

Aanvraagformulier Wijzigen Aansprakelijkheid

Aanvraagformulier Wijzigen Aansprakelijkheid Aanvraagformulier Wijzigen Aansprakelijkheid LET OP! Om een offerte op te kunnen stellen, dienen alle verplichte velden te zijn ingevuld én de gevraagde stukken te zijn aangeleverd! Velden met een * ook

Nadere informatie

PPW Beleid Hypotheken

PPW Beleid Hypotheken PPW Beleid Hypotheken April 2017 Versie 2017-2 Wijzigingen op versie 2017-1 (september 2016): Lay-out document aangepast aan Acceptatiebeleid Uitzondering huurinkomsten herschreven Stamrecht BV toegevoegd

Nadere informatie

Samenvatting. Toetskader hypothecaire kredietverlening

Samenvatting. Toetskader hypothecaire kredietverlening Samenvatting Toetskader hypothecaire kredietverlening Toetskader hypothecaire kredietverlening Inleiding De AFM heeft naar aanleiding van de reacties op haar voorstellen in het consultatiedocument Toetskader

Nadere informatie

Hierna worden de belangrijkste stappen in de berekening van uw compensatie overkreditering toegelicht.

Hierna worden de belangrijkste stappen in de berekening van uw compensatie overkreditering toegelicht. Uitwerking compensatieberekening Eerste hypotheek of combi hypotheek Cliënt : Voorbeeld Beoordeling : Eerste hypotheek of combihypotheek Afgesloten in het jaar : 2006 Verstrekt krediet : 200.000,-- De

Nadere informatie

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012 Je hypotheek en de belasting in 2012 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2012 gelden voor de eigen woning, hypotheek,

Nadere informatie

Kwaliteitscheck. Heeft de adviseur jou van tevoren uitgelegd welke stappen je moet doorlopen om een hypotheek af te sluiten?

Kwaliteitscheck. Heeft de adviseur jou van tevoren uitgelegd welke stappen je moet doorlopen om een hypotheek af te sluiten? Kwaliteitscheck 1.)Verloop en tijdsduur Voordat je een hypotheek afsluit, moet de adviseur met jou een aantal stappen doorlopen. Hij moet jou van tevoren uitleggen welke stappen dat zijn. De stappen die

Nadere informatie

Status stuk. Soort dossierstuk

Status stuk. Soort dossierstuk Soort dossierstuk Status stuk Ondertekening Aandachtspunten Argenta Offerte Origineel Alle hoofdelijk schuldenaren / alle toekomstige bewoners Geen handmatige wijzigingen op offerte Ja aanbrengen acceptatieofferte

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER AANKOOP BESTAANDE WONING AANKOOP NIEUWBOUW WONING OVERSLUITEN BESTAANDE HYPOTHEEK

AANVRAAGFORMULIER AANKOOP BESTAANDE WONING AANKOOP NIEUWBOUW WONING OVERSLUITEN BESTAANDE HYPOTHEEK AANVRAAGFORMULIER AANKOOP BESTAANDE WONING AANKOOP NIEUWBOUW WONING OVERSLUITEN BESTAANDE HYPOTHEEK Heeft u tijdens het aanvraagproces nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met onze Hypotheek Service

Nadere informatie

COMFORT HYPOTHEEK VRIJHEID IN HYPOTHEKEN

COMFORT HYPOTHEEK VRIJHEID IN HYPOTHEKEN COMFORT HYPOTHEEK VRIJHEID IN HYPOTHEKEN HYPOTRUST COMFORT HYPOTHEEK De Hypotrust Comfort Hypotheek kent verschillende voorwaarden (Budget, Profijt en Standaard). Deze productkaart is ingericht om informatie

Nadere informatie

AEGON Woonlastenverzekering. Productinformatie

AEGON Woonlastenverzekering. Productinformatie AEGON Woonlastenverzekering Productinformatie Inhoudsopgave AEGON Woonlastenverzekering in het kort 3 De belangrijkste kenmerken 3 Overige kenmerken 3 Kenmerken AEGON Woonlastenverzekering 4 Doelgroepen

Nadere informatie

Geachte werkgever, Betreft: toelichting op werkgeversverklaring

Geachte werkgever, Betreft: toelichting op werkgeversverklaring Geachte werkgever, Betreft: toelichting op werkgeversverklaring Uw werknemer is bezig met de aanvraag voor een hypotheek en verzoekt u om bijgaande werkgeversverklaring in te vullen. Banken zijn streng

Nadere informatie

Wijzigingen NHG en Kredietbeleid Florius per 1 januari 2013

Wijzigingen NHG en Kredietbeleid Florius per 1 januari 2013 Wijzigingen NHG en Kredietbeleid Florius per 1 januari 2013 Inleiding De wet- en regelgeving op het gebied van hypotheken verandert per 1 januari 2013. Hierdoor wijzigen ook de NHG normen en het kredietbeleid

Nadere informatie

Proces Acceptatiebeleid

Proces Acceptatiebeleid Proces Acceptatiebeleid In dit document is het acceptatiebeleid van Nationale-Nederlanden Bank (NNB) beschreven. NNB is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en de Vereniging van Financieringsondernemingen

Nadere informatie

Acceptatieoverzicht. Aanvrager(s)

Acceptatieoverzicht. Aanvrager(s) Acceptatieoverzicht Aanvrager(s) Minimum leeftijd Maximum leeftijd Nationaliteit Verblijfsvergunning BKR coderingen Inkomen Toetsinkomen Inkomensbestanddelen Vast dienstverband Tijdelijk zonder intentie

Nadere informatie

Gegevens tussenpersoon of notaris die de aanvraag namens de cliënt indient (indien van toepassing)

Gegevens tussenpersoon of notaris die de aanvraag namens de cliënt indient (indien van toepassing) Aanvraagformulier Ontslag Hoofdelijke Aansprakelijkheid (let op: dit formulier is digitaal in te vullen, gebruik de TAB-toets om door de in te vullen velden te gaan) Gegevens tussenpersoon of notaris die

Nadere informatie

Vaste 13e maand Uitsluitend de vaste onvoorwaardelijke dertiende maand dient opgegeven te worden.

Vaste 13e maand Uitsluitend de vaste onvoorwaardelijke dertiende maand dient opgegeven te worden. Geachte werkgever, Op dit moment heeft één van uw werknemers een (hypothecaire) financiering aangevraagd. Als financiële dienstverlener adviseren wij hierbij. Om één en ander in gang te zetten, heeft uw

Nadere informatie

De heer IEX-lezer Mevrouw IEX-lezer Koffiekamer nummer 1 IEX NL BELEGGERSLAND

De heer IEX-lezer Mevrouw IEX-lezer Koffiekamer nummer 1 IEX NL BELEGGERSLAND De heer IEXlezer Mevrouw IEXlezer Koffiekamer nummer 1 IEX NL BELEGGERSLAND Dit advies is voor u gemaakt door: P. Betman Telefoon : 0651137470 Email : pbetman@wanadoo.nl Berekening maximale hypotheek Datum

Nadere informatie

Inventarisatieformulier Hypotheken

Inventarisatieformulier Hypotheken Inventarisatieformulier Hypotheken Om op voorhand een beter inzicht te krijgen in uw financiële situatie vragen wij u dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen voor het geven van een goed hypotheekadvies.

Nadere informatie

Aanvraagformulier. Leeswijzer. 1. Gegevens eigenaar. Inzenden naar: Nationaal Restauratiefonds, Antwoordnummer 34, 3860 VE HOEVELAKEN

Aanvraagformulier. Leeswijzer. 1. Gegevens eigenaar. Inzenden naar: Nationaal Restauratiefonds, Antwoordnummer 34, 3860 VE HOEVELAKEN Aanvraagformulier Inzenden naar: Nationaal Restauratiefonds, Antwoordnummer 34, 3860 VE HOEVELAKEN Leeswijzer Voor een juiste beoordeling van uw aanvraag is een volledig ingevuld aanvraagformulier, de

Nadere informatie

Inventarisatielijst. Personalia Naam. Adres. Postcode en woonplaats. Telefoonnummer thuis. Telefoonnummer werk. Telefoonnummer mobiel.

Inventarisatielijst. Personalia Naam. Adres. Postcode en woonplaats. Telefoonnummer thuis. Telefoonnummer werk. Telefoonnummer mobiel. Inventarisatielijst Personalia Naam Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer thuis Telefoonnummer werk Telefoonnummer mobiel Geboortedatum Geslacht Emailadres Burger Servicenummer (Sofi-nummer) Soort

Nadere informatie

Klantprofiel Hypotheken

Klantprofiel Hypotheken Klantprofiel Hypotheken Klant 1 Klant 2 Naam.. Ondernemer ja nee ja nee Sinds.. Sinds. Dienstverband Fulltime Fulltime Part-time uur Part-time uur Vast Vast Flex/uitzend Flex/uitzend Bepaalde tijd Bepaalde

Nadere informatie

Klant inventarisatie. Partner. Voorletters : Adres : Postcode : Woonplaats : Telefoonnummer : E mail : Rekeningnummer : Gezinssituatie

Klant inventarisatie. Partner. Voorletters : Adres : Postcode : Woonplaats : Telefoonnummer : E mail : Rekeningnummer : Gezinssituatie Klant inventarisatie Klant Naam : Geslacht Man / Vrouw Voorletters : Geboorte datum : Pensioendatum : Adres : Postcode : Woonplaats : Sofi nummer (BSN) : Telefoonnummer : Telefoonnummer mobiel : E mail

Nadere informatie

De werkgeversverklaring

De werkgeversverklaring De werkgeversverklaring Voor het afsluiten van een hypotheek moet je een werkgeversverklaring aanleveren. Hieronder vind je een model met een uitleg voor jezelf en je werkgever. Je kunt de verklaring met

Nadere informatie

Hierna worden de belangrijkste stappen in de berekening van uw compensatie overkreditering toegelicht.

Hierna worden de belangrijkste stappen in de berekening van uw compensatie overkreditering toegelicht. Uitwerking compensatieberekening Eerste hypotheek of combi hypotheek Cliënt Voorbeeld Beoordeling : Eerste hypotheek Afgesloten in het 2006 Verstrekt krediet 200.000,00 De eerste hypotheek (1H) wordt beoordeeld

Nadere informatie

uw kenmerk ons kenmerk doorkiesnummer bijlage -

uw kenmerk ons kenmerk doorkiesnummer bijlage - MODEL BRIEVENSET MET VERKLARINGEN VERHUURVEILIG VOORBEELD datum contactpersoon onderwerp woningaanbieding uw kenmerk ons kenmerk doorkiesnummer bijlage -, Namens de eigenaar (verhuurder) bied ik u de woning

Nadere informatie

Aanvraagformulier 2009

Aanvraagformulier 2009 Aanvraagformulier 2009 Met dit formulier kunt u een eigenwoningbijdrage aanvragen. Als u een huis gaat kopen, komt u mogelijk in aanmerking voor deze bijdrage. Dit hangt af van uw persoonlijke situatie

Nadere informatie

5.1.3 Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening (als bijlage bij de verordening Starterslening)

5.1.3 Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening (als bijlage bij de verordening Starterslening) 5.1.3 Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening (als bijlage bij de verordening Starterslening) Algemeen In deze uitvoeringsregels worden beschreven: Kenmerken van de Starterslening; Voorwaarden aan

Nadere informatie

Inschrijfformulier. 10% van het eigen vermogen (spaarrekening) mag als jaarinkomen worden meegerekend.

Inschrijfformulier. 10% van het eigen vermogen (spaarrekening) mag als jaarinkomen worden meegerekend. Inschrijfformulier Hoe werkt het? Het inschrijfformulier dient compleet te worden aangeleverd. De beoordeling van uw inschrijving duurt minimaal 2 werkdagen. Zodra uw inschrijving beoordeeld is, informeren

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR DHR. HYPOTHEEK

KLANTPROFIEL VOOR DHR. HYPOTHEEK UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Inventarisatieformulier woningfinanciering Aanvrager Naam Voorletters: man vrouw Geboortedatum / -plaats Adres, pc en woonplaats Nationaliteit / BSN

Inventarisatieformulier woningfinanciering Aanvrager Naam Voorletters: man vrouw Geboortedatum / -plaats Adres, pc en woonplaats Nationaliteit / BSN Inventarisatieformulier woningfinanciering Aanvrager Naam Voorletters: man vrouw Geboortedatum / -plaats Adres, pc en woonplaats Nationaliteit / BSN Geboorteplaats: Burger Service Nummer: Telefoonnummer

Nadere informatie

O geregistreerd partner O samenwonend O gescheiden O weduwe O alleenstaand. Kinderen Naam Geboortedatum Geboortedatum

O geregistreerd partner O samenwonend O gescheiden O weduwe O alleenstaand. Kinderen Naam Geboortedatum Geboortedatum INVENTARISATIE FRMULIER Persoonlijke gegevens Cliënt Partner Voornaam Achternaam Adres Postcode / Woonplaats Telefoon / Mobiel Geboortedatum / / / / BSNnummer E-mail adres Burgerlijk staat gehuwd geregistreerd

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Informatie voor grensarbeiders

Inhoudsopgave. Informatie voor grensarbeiders Inhoudsopgave WERKEN IN TWEE LANDEN 2 Wonen in Nederland en werken buiten Nederland Waar verzekerd bij werken in twee landen Voorkom dubbele premiebetaling Werkgevers- en werknemersverklaring DE PROCEDURE

Nadere informatie

Uitleg inkomens-en vermogensbestanddelen

Uitleg inkomens-en vermogensbestanddelen Uitleg inkomens-en vermogensbestanddelen Hoeveel kunt en wilt u lenen? Inkomen Uitgaven Waarde huis Vermogen Loondienst Overig Invloed leenbedrag Met NHG Zonder NHG Vrij Overwaarde Vast inkomen Variabel

Nadere informatie

Het kopen en financieren van een woning

Het kopen en financieren van een woning Het kopen en financieren van een woning Beste heer/mevrouw, U staat op het punt om een (nieuwe) woning te kopen. Het kan zijn dat u zich als starter op de markt begeeft en dus voor het eerst een woning

Nadere informatie

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Kandidaat huurder. Onze ref.: Mak.AO/MM Steenwijk, Geachte kandidaat huurder,

Kandidaat huurder. Onze ref.: Mak.AO/MM Steenwijk, Geachte kandidaat huurder, Kandidaat huurder Onze ref.: Mak.AO/MM Steenwijk, 2016 Geachte kandidaat huurder, Bijgaand doen wij u toekomen een inschrijfformulier voor huurwoningen. Indien u interesse heeft voor een huurwoning verzoeken

Nadere informatie

Wijzigingen Handleiding Financieel Adviseur Per 1 januari 2017

Wijzigingen Handleiding Financieel Adviseur Per 1 januari 2017 Wijzigingen Handleiding Financieel Adviseur Per 1 januari 2017 1 Beste meneer, mevrouw, Graag willen wij u informeren over het feit dat de Handleiding Financieel Adviseur is herzien. In dit document worden

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK

KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis,

Nadere informatie

AANVRAAG FORMULIER Appartementen Zwanenparkzicht Persoonlijke gegevens 1 e aanvrager

AANVRAAG FORMULIER Appartementen Zwanenparkzicht Persoonlijke gegevens 1 e aanvrager Naritaweg 211, 1043 CB Amsterdam Naritaweg 211, 1043 CB Amsterdam Postbus 17106, 1001 JC Amsterdam Postbus 17106, 1001 JC Amsterdam E-mail : verhuur.amsterdam@mvgm. E-mail : Backoffice@recourt.nl Terl

Nadere informatie

Adviestabel ouderbijdragen kinderopvang 2003

Adviestabel ouderbijdragen kinderopvang 2003 Toelichting bij het formulier voor de berekening van het belastbaar inkomen 1. Algemeen Vooraf Ouders betalen de hoogste ouderbijdrage, tenzij zij kunnen aantonen dat het gezamenlijke belastbaar huishoudinkomen

Nadere informatie

Productspecificaties Duurzaamheidslening

Productspecificaties Duurzaamheidslening Productspecificaties Duurzaamheidslening Verstrekking Op aanwijzing van de gemeente en/of provincie, voor zover de gemeente en/of provincie hiervoor voldoende budget heeft in het gemeentelijk/provinciaal

Nadere informatie

Het Natuurlijk Garantieplan

Het Natuurlijk Garantieplan Vermogen opbouwen met gegarandeerd rendement. Dat is bij ons volkomen natuurlijk. Het Natuurlijk Garantieplan Een beetje conservatief is zo gek nog niet. Al sinds 1872 is Conservatrix gespecialiseerd in

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER HOF VAN HOLLAND & DE VEILING

INSCHRIJFFORMULIER HOF VAN HOLLAND & DE VEILING INSCHRIJFFORMULIER HOF VAN HOLLAND & DE VEILING Gegevens aanvrager Achternaam : Voornamen (voluit) : Geslacht 0 Man 0 Vrouw Geboortedatum en geboorteplaats : Nationaliteit : Huidig adres : Postcode en

Nadere informatie

Je werkgeversverklaring

Je werkgeversverklaring Je werkgeversverklaring Leuk dat je via Hypotheek24.nl van plan bent om je hypotheek aan te vragen! Hieronder vind je de werkgeversverklaring die je aan je werkgever kunt geven. Je kunt de verklaring met

Nadere informatie

Klantinventarisatie. Cliënt. Naam + Voorletters/Voornaam. Geboortedatum. Adres. Postcode + Woonplaats. Nationaliteit + BSN.

Klantinventarisatie. Cliënt. Naam + Voorletters/Voornaam. Geboortedatum. Adres. Postcode + Woonplaats. Nationaliteit + BSN. Klantinventarisatie Cliënt Geboortedatum Adres Postcode + Woonplaats Telefoon Emailadres Thuis / Werk / Mobiel Privé / Zakelijk Nationaliteit + BSN Roker, niet meer sinds Bankrekeningnummer Beroep Burgerlijke

Nadere informatie

VRAGENLIJST PERSOONLIJK FINANCIEEL OVERZICHT

VRAGENLIJST PERSOONLIJK FINANCIEEL OVERZICHT VRAGENLIJST PERSOONLIJK FINANCIEEL OVERZICHT CLIËNT 1 Achternaam Geslacht r Man r Vr. Voorletters Adres Postcode / Woonplaats Geboortedatum Burgerservicenummer (BSN) Emailadres Roepnaam Tel. Privé Mobielnr.

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER voor het huren van een appartement in Van Zuid te Delft

INSCHRIJFFORMULIER voor het huren van een appartement in Van Zuid te Delft INSCHRIJFFORMULIER voor het huren van een appartement in Van Zuid te Delft 1a. Persoonlijke gegevens aanvrager Achternaam Voorna(a)m(en) voluit Adres Postcode / woonplaats Geboortedatum Geboorteplaats

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens 1 e aanvrager 2 e aanvrager

Persoonlijke gegevens 1 e aanvrager 2 e aanvrager Naritaweg 211, 1043 CB Amsterdam Postbus 17106, 1001 JC Amsterdam E-mail : backoffice@recourt.nl Tel : 020-5217 217 (optie 1) Inschrijfformulier BLOK 20- IJBURG Persoonlijke gegevens 1 e aanvrager 2 e

Nadere informatie

Werkgeversverklaring (in te vullen door de werkgever)

Werkgeversverklaring (in te vullen door de werkgever) Werkgeversverklaring (in te vullen door de werkgever) Gegevens werkgever Gegevens werknemer Aard van het dienstverband Verklaring voortzetting dienstverband (indien van toepassing) Naam werkgever: Adres:

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN APPARTEMENT

INSCHRIJFFORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN APPARTEMENT INSCHRIJFFORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN APPARTEMENT 1 1a. Persoonlijke gegevens aanvrager Achternaam Voorna(a)m(en) voluit Adres Postcode / woonplaats Geboortedatum Geboorteplaats Geslacht man vrouw

Nadere informatie

Toelichting bij de fiscale jaaropgave 2015

Toelichting bij de fiscale jaaropgave 2015 Toelichting bij de fiscale jaaropgave 2015 Toelichting bij de fiscale jaaropgave 2015 U heeft de fiscale jaaropgave van uw hypotheek bij WestlandUtrecht Bank ontvangen. Hierin staan de fiscale gegevens

Nadere informatie

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met

Nadere informatie

ACCEPTATIE- / INSCHRIJFFORMULIER

ACCEPTATIE- / INSCHRIJFFORMULIER ACCEPTATIE- / INSCHRIJFFORMULIER BETREFT ADRES: POSTCODE:.. TE AMSTERDAM Gegevens huurder Voorletters en achternaam Huidig adres Postcode Woonplaats Huidige woning: Koopwoning Sociale huurwoning Stadgenoot

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens Persoonlijke gegevens Achternaam Tussenvoegsel(s) Voorletters Geslacht Geboortedatum Emailadres Adres Postcode Woonplaats Gezinssituatie Huwelijks vermogensrecht Kinderen Aantal Kinderen Naam kind en geboortedatum

Nadere informatie

Geachte werkgever, Wij danken u bij voorbaat, mede namens uw werknemer, voor uw medewerking.

Geachte werkgever, Wij danken u bij voorbaat, mede namens uw werknemer, voor uw medewerking. Geachte werkgever, Op dit moment heeft één van uw werknemers een financiering aangevraagd. Als financiële dienstverlener adviseren wij hierbij. Om één en ander in gang te zetten, heeft uw werknemer een

Nadere informatie

Geachte werkgever, Wij danken u bij voorbaat, mede namens uw werknemer, voor uw medewerking.

Geachte werkgever, Wij danken u bij voorbaat, mede namens uw werknemer, voor uw medewerking. Geachte werkgever, Op dit moment heeft één van uw werknemers een financiering aangevraagd. Als financiële dienstverlener adviseren wij hierbij. Om één en ander in gang te zetten, heeft uw werknemer een

Nadere informatie

De Conservatrix Hypotheek

De Conservatrix Hypotheek U mag vertrouwen op een aantrekkelijke rente. Maar dat is niet de enige zekerheid. De Conservatrix Hypotheek Een beetje conservatief is zo gek nog niet. Al sinds 1872 is Conservatrix gespecialiseerd in

Nadere informatie

Klantgegevens naam: te Dienstverleningsdocument [] uitgereikt: d.d. [] gemaild d.d.

Klantgegevens naam: te Dienstverleningsdocument [] uitgereikt: d.d. [] gemaild d.d. Klantprofiel Hypotheken Datum :... Klantgegevens naam: te Dienstverleningsdocument [] uitgereikt: d.d. [] gemaild d.d. 1. Doel van het gesprek : [ ] financieren nieuwe woning [ ] financieren aanpassen

Nadere informatie

Opdracht tot dienstverlening t.b.v. Nationale-Nederlanden Bank N.V. Inkomensverklaring zzp er 1-3 jaar actief

Opdracht tot dienstverlening t.b.v. Nationale-Nederlanden Bank N.V. Inkomensverklaring zzp er 1-3 jaar actief Opdracht tot dienstverlening t.b.v. Nationale-Nederlanden Bank N.V. Inkomensverklaring zzp er 1-3 jaar actief Opdrachtgever Bedrijfsnaam: m v / voor-/ achternaam: Straatnaam + huisnummer: Postcode + woonplaats:

Nadere informatie

MEMO. Aan Kernrelaties Hypotrust C.c. Van Marcelle le Feber Titel Herziening handleiding financieel adviseur Datum 8 juli 2016

MEMO. Aan Kernrelaties Hypotrust C.c. Van Marcelle le Feber Titel Herziening handleiding financieel adviseur Datum 8 juli 2016 MEMO Aan Kernrelaties Hypotrust C.c. Van Marcelle le Feber Titel Herziening handleiding financieel adviseur Datum 8 juli 2016 Graag willen wij jullie informeren over het feit dat de handleiding financieel

Nadere informatie

Klantprofiel Individueel pensioen

Klantprofiel Individueel pensioen Klantprofiel Individueel pensioen 1 Inleiding Dit document heeft tot doel inzicht te verschaffen in uw persoonlijke financiële situatie. Inzicht in zowel uw persoonlijke als de financiële situatie zijn

Nadere informatie

Onderdeel HA Hypotheken Acceptatienormen

Onderdeel HA Hypotheken Acceptatienormen Onderdeel HA Hypotheken Acceptatienormen HA1 AANVRAGERS... 2 HA1.1 Profielschets... 2 HA1.1.1 Leeftijd en ingezetenschap... 2 HA1.1.2 BKR, SFH en EVA... 3 HA1.2 Inkomen... 4 HA1.2.1 Minimum inkomen en

Nadere informatie

Geachte Heer Jansen en Mevrouw De Vries,

Geachte Heer Jansen en Mevrouw De Vries, Hypotheekrapport Geachte Heer Jansen en Mevrouw De Vries, Hierbij ontvangt u het hypotheekrapport dat u op de website hyp-o-theek.nl heeft aangevraagd. Dit persoonlijke rapport is met de grootste zorg

Nadere informatie