REAAL. Acceptatiecriteria. Aanvragen zonder NHG. 1 april Acceptatiecriteria REAAL Hypotheken april 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REAAL. Acceptatiecriteria. Aanvragen zonder NHG. 1 april 2010. Acceptatiecriteria REAAL Hypotheken april 2010"

Transcriptie

1 1 REAAL Acceptatiecriteria Aanvragen zonder NHG Combi BudgetPlus Hypotheken CombiVoordeel Hypotheken Alkmaar Hypotheken Holland Woningfinanciering Verantwoord Wonen Hypotheek 1 april

2 2 DEBITEUR 6 DEBITEUR ALGEMEEN DEFINITIE DEBITEUR NATIONALITEIT LEEFTIJD WOONGROEPEN/COLLECTIEVE EIGENDOMMEN/OUDER-KIND 9 BEROEP WERKNEMER MET VAST DIENSTVERBAND WERKNEMER MET TIJDELIJK CONTRACT RISICOVOLLE BEROEPEN EN ARBEIDSVERLEDEN ZELFSTANDIGEN 13 INKOMEN VAST INKOMEN VARIABEL INKOMEN SOCIALE UITKERINGEN PENSIOENINKOMEN EFFECTEN/BELEGGINGSREKENING INKOMSTEN UIT VERHUUR INKOMSTEN UIT ALIMENTATIE INKOMEN UIT AGRARISCH LOONBEDRIJF/UITZENDBUREAU INKOMEN UIT EIGEN VERMOGEN INKOMEN UIT LIJFRENTE KOOPSOM/LIJFRENTE POLISSEN KAPITAALVERZEKERING 26 INKOMENSTOETS GEDRAGSCODE EN INKOMENSTABELLEN NIBUD INKOMENSNORM CBP/CVH INKOMENSNORM ALKMAAR ALK INKOMENSNORM HOLLAND WONINGFINANCIERING HOL INKOMENSNORM VERANTWOORD WONEN HYPOTHEEK VWH INKOMENSNORM INDIEN BUITENLANDS BELASTINGPLICHTIG GRENSARBEIDERS INKOMENSTOETS BIJ OVERBRUGGING OF HYPOTHEEK OP OUDE WONING 38 FINANCIËLE VERPLICHTINGEN CONSUMPTIEVE LENINGEN EN CREDITCARDS A-CODERING BKR ALIMENTATIE SANEREN VAN KREDIETEN 41 AANSPRAKELIJKHEDEN HOOFDELIJK SCHULDENAARSCHAP HOOFDELIJK ONTSLAG/ECHTSCHEIDING NIEUWE HOOFDELIJK SCHULDENAAR MEDEHOOFDELIJK SCHULDENAARSCHAP 43 TUSSENPERSOON/TAXATEUR 44 TUSSENPERSOON ALGEMEEN 45 2

3 ACCEPTABELE TUSSENPERSONEN 45 ONDERPAND 46 ONDERPAND ALGEMEEN BEWONING ALS HOOFDVERBLIJF EN PERMANENTE BEWONING SOORTEN TE ACCEPTEREN ONDERPANDEN APPARTEMENT/VERENIGING VAN EIGENAREN (VVE) NIET ACCEPTABELE ONDERPANDEN ONDERHOUDSTOESTAND EN VERBOUWING (GEDEELTELIJKE) VERHUUR VERPLICHTE OPSTALVERZEKERING FINANCIERING GROND BODEMVERONTREINIGING 51 WAARDEBEPALING/TAXATIE WAARDEBEPALING VAN HET ONDERPAND WAARDEBEPALING BIJ NIEUWBOUW TAXATIE BIJ OVERBRUGGINGSKREDIET WEGLATEN TAXATIE EISEN AAN HET TAXATIERAPPORT VERKORT TAXATIERAPPORT LENING T.B.V. VERBOUWING OF NIEUWBOUW / BOUWDEPOT ZELFBOUW 60 ZAKELIJK RECHT HYPOTHEEKAKTE EIGENDOM APPARTEMENTSRECHT/SPLITSING WONING ERFPACHTRECHT RECHT VAN OPSTAL BLOOT EIGENDOM RECHT VAN GEBRUIK EN BEWONING GRONINGER AKTE 63 MINIMALE / MAXIMALE HYPOTHEEK 64 MINIMALE HYPOTHEEK MINIMALE EXECUTIEWAARDE/VOV-WAARDE MINIMUM BEDRAG BIJ EERSTE HYPOTHEEK MINIMUM BEDRAG BIJ AANVULLENDE HYPOTHEEK 65 MAXIMALE HYPOTHEEK MAXIMALE HYPOTHEEK NIEUWBOUW MAXIMALE HYPOTHEEK BESTAANDE BOUW MAXIMAAL AFLOSSINGSVRIJ/ANDERE BEPALINGEN BIJ COMBINATIEHYPOTHEEK MAXIMALE HYPOTHEEK BIJ VERHUUR MAXIMALE HYPOTHEEK DEBITEUR MET HOGE OF JONGE LEEFTIJD TOESTEMMING FUNDINGPARTNER BIJ HOOG BEDRAG 67 3

4 4 LENING 69 LENING ALGEMEEN COMBINATIEHYPOTHEEK UNIVERSAL LIFE HYPOTHEEKVERZEKERING TWEEDE HYPOTHEEK LOOPTIJD LENING EINDLEEFTIJD VERZEKERDE OVERBRUGGINGSKREDIET BANKGARANTIE SALDERING IN VERBAND MET RISICOKLASSE SALDERING IN VERBAND MET VERHOGING LEENCAPACITEIT VERHOOGDE INSCHRIJVING 75 RENTE TE GEBRUIKEN RENTE RENTETYPE RISICOKLASSE DISAGIO PROJECTRENTE RENTE BIJ VERHUIZING RENTEMIDDELING RENTEVERLAGING RENTEVERHOGING RENTE BIJ WIJZIGING OFFERTE AFSLUITKOSTEN 80 VERHUIZING 82 VERHUIZING MEENEMEN SPAARPOLIS BIJ VERHUIZING VERHUISREGELING SPAARHYPOTHEEK DOORGEEFREGELING 83 OVERSLUITING/VERVROEGDE AFLOSSING OVERSLUITING/VERVROEGDE AFLOSSING CVH OVERSLUITING/VERVROEGDE AFLOSSING CBP OVERSLUITING/VERVROEGDE AFLOSSING ALK OVERSLUITING/VERVROEGDE AFLOSSING HOL OVERSLUITING/VERVROEGDE AFLOSSING VWH 88 BEPALINGEN AANVRAAG/OFFERTE 89 HYPOTHEEKOFFERTE OFFERTE ALGEMEEN GELDIGHEIDSTERMIJN OFFERTE WIJZIGING OFFERTE 92 HYPOTHEEKAANVRAAG AANVRAAGFORMULIER/CHECKLIST 93 4

5 BENODIGDE STUKKEN WERKNEMERS BENODIGDE STUKKEN ZELFSTANDIGEN 94 LEVENSVERZEKERINGEN 95 LEVENSVERZEKERINGEN BIJVERBANDEIS UNIVERSAL LIFE HYPOTHEEKVERZEKERING MEEVERBINDEN BESTAANDE POLIS VERPLICHTE MINIMALE OVERLIJDENSRISICODEKKING EXTRA STORTING PREMIEDEPOT 98 FRAUDE-INDICATOREN ALGEMEEN BKR-TOETS IDENTITEITSBEWIJS VREEMDELINGENDOCUMENTEN WERKGEVERSVERKLARING LOONSTROOK KOOPOVEREENKOMST EIGENDOMSAKTE TAXATIERAPPORT BEVOLKINGSREGISTER 107 SLOTBEPALINGEN 107 SLOTBEPALINGEN REAAL HYPOTHEEKFONDS PORTEFEUILLE ( OUD ) REAAL HYPOTHEKEN NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE (NHG) GEMEENTEGARANTIE BEOORDELING ALGEMEEN RISICO AFWIJKING VAN DE CRITERIA LEGENDA 109 5

6 6 DEBITEUR 6

7 7 Debiteur algemeen Definitie debiteur De debiteur is degene die een betaalplicht heeft uit hoofde van een geldleningovereenkomst voor rente, aflossing en/of premie. Er kunnen meerdere debiteuren per hypothecaire geldlening zijn; in dat geval gelden de criteria voor iedere debiteur afzonderlijk of indien van toepassing voor de debiteuren samen Nationaliteit De debiteur dient een nationaliteit te bezitten van een van de lidstaten van de EU of EER, of dient een permanente verblijfsvergunning te hebben. Europese Unie (EU): België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, en Zweden. EER (Europese Economische Ruimte): EU+Liechtenstein, IJsland en Noorwegen 7 CBP/CVH/ALK: van een EU/EER-onderdaan uit Bulgarije of Roemenië dient de Werkgever in het bezit te zijn van een tewerkstellingsvergunning. Een kopie hiervan dient voor finale acceptatie van de aanvraag aanwezig te zijn. CBP/CVH: Een tewerkstellingsvergunning is niet nodig als op de verblijfsvergunning staat vermeld dat arbeid vrij is toegestaan. Types verblijfsvergunning onbepaalde tijd: Verblijfsdocument type II, regulier onbepaalde tijd (zie verder Vreemdelingendocumenten) Verblijfsdocument type IV, asiel onbepaalde tijd (zie verder Vreemdelingendocumenten) Een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd (type I en III) wordt alleen geaccepteerd als het inkomen van de betreffende aanvrager niet benodigd is voor het verstrekken van de hypotheek. Als de debiteur niet in Nederland belastingplichtig is zie Inkomensnorm indien buitenlands belastingplichtig De aanvrager van wie het inkomen benodigd is om de hypotheek te verstrekken, moet in bezit zijn van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. Een eventuele partner met een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd kan gewoon meetekenen, echter het inkomen wordt niet meegenomen. ALK: Uitgangspunt bij de hypotheekverstrekking is, dat de aanvragers zich permanent in Nederland mogen vestigen en zijn ingeschreven in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. Als algemene regel geldt dat de aanvragers dienen te beschikken

8 8 over de Nederlandse dan wel de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie*, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland. Aanvragers met een andere nationaliteit dan hiervoor dienen te beschikken over een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd en 5 jaar woonachtig te zijn in Nederland en, indien inkomen benodigd is voor het verkrijgen van de hypotheek, minimaal 2 jaar een vast dienstverband te hebben met de huidige werkgever. Indien sprake is van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd, wordt de hypotheekaanvraag door de fundingpartner individueel beoordeeld en kunnen onder overlegging van een uitgebreide toelichting worden ingediend. Bij de beoordeling van deze aanvragen zullen de volgende punten meewegen (lijst is niet uitputtend): eigen inbreng (bevoorschotting t.o.v. executiewaarde) aanwezigheid/aard inkomen en eventueel inkomen partner aard en duur dienstverband (minimaal 2 jaar bij huidige werkgever) looptijd lening verblijfsduur in Nederland (minimaal 5 jaar) band met Nederland HOL: Aanvrager die de buitenlandse nationaliteit heeft dient te voldoen aan 3 voorwaarden: Beschikking over een verblijfsdocument type II of document EU/EER (gemeenschapsonderdaan) Minimaal 3 jaar woonachtig in Nederland Tenminste 3 jaar arbeidsverleden in Nederland CPB/CVH: Aanvragers met een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd kunnen alleen gefinancierd worden tot maximaal 100% van de executie waarde. Voor aanvragers waarbij één een vergunning heeft voor onbepaalde tijd en één een vergunning voor bepaalde tijd geldt dat financiering tot 125% mogelijk is. Op basis van de individuele beoordeling van de aanvraag, rekening houdend met bijvoorbeeld duur verblijf in Nederland en soort dienstverband en wie het hoofdinkomen heeft, zal een beslissing dienen te worden genomen of financiering acceptabel is (= maatwerk). Expats: debiteuren uit het buitenland die tijdelijk in Nederland werken (meestal 7 jaar). Maximale financiering 100% EW. Een financiering van 125% EW is mogelijk indien het meerdere boven de 100% EW gestort is in een verpande polis of beleggingsrekening Leeftijd De minimale leeftijd is 18 jaar, of de debiteur moet gehuwd zijn of zijn geweest (handelingsbekwame persoon). CBP/CVH: Wanneer een aanvrager onder bewind is gesteld is financiering niet mogelijk. 8

9 9 Indien de debiteur met het hoofdinkomen 55 jaar of ouder is gelden de volgende voorwaarden: is de leeftijd tussen de 55 en 60 jaar dan is de verhouding lening/executiewaarde maximaal 125% is de leeftijd tussen de 60 en 65 jaar is de verhouding lening/executiewaarde maximaal 100% is de leeftijd van 65 of ouder dan is de verhouding lening/executiewaarde maximaal 75%. Enige voorzichtigheid is geboden. Indien de aanvraag hier aanleiding toe geeft, kan bij de leeftijd 65 jaar of ouder worden uitgezonderd tot 90% executiewaarde. Bij de inkomenstoets wordt rekening gehouden met het toekomstige pensioeninkomen. CBP/CVH: is de leeftijd 60 jaar of ouder dan is de verhouding lening/executiewaarde maximaal 100%. Een financiering tot een maximum van 125% van de executiewaarde is mogelijk mits het meerdere boven hiervoor genoemde beperkende financieringsgrens wordt afgedekt door een meeverbonden levensverzekering. Van de levensverzekering moet de einddatum en de opgebouwde waarde zodanig zijn, dat op de einddatum van de levensverzekering de restantschuld niet meer bedraagt dan wat volgens de leeftijd van de debiteur op dat moment maximaal gefinancierd had mogen worden. HOL: Is een der aanvragers 60 jaar of ouder dan bedraagt de maximale financiering 100% EW. Wordt onder een 1 e pandrecht voor HOL voldoende (extra) aanvullende zekerheid ingebracht dan is financiering tot 125% EW mogelijk. Bij verpanding van spaargeld wordt een waardering van 100% gehanteerd. Bij verpande beleggingsproducten, aangehouden bij een door BLG geaccepteerde instelling, geldt een waardering van 60%. Is één der aanvragers jonger dan 24 jaar dan bedraagt de maximale financiering 120% EW(eventueel na verbouwing) Woongroepen/collectieve eigendommen/ouder-kind In geval van woongroepen of andere vormen van collectief eigendom wordt geen hypotheek verstrekt. In geval van een aanvraag van een ouder met een kind, dienen beiden de hypotheeklasten volledig op hun eigen inkomen te kunnen dragen. CBP/CVH: Geen hypotheek is mogelijk als ouder en kind gezamenlijk een woning willen aankopen en financieren. 9

10 10 Beroep Werknemer met vast dienstverband Werknemers met een vaste aanstelling kunnen als debiteur worden geaccepteerd. Er is sprake van een vaste aanstelling indien de debiteur een aanstelling voor onbepaalde tijd heeft, hierop geen lopende proeftijd van toepassing is en hij een regelmatig salaris ontvangt. CBP/CVH: Bij een toekomstig dienstverband mag worden uitgegaan van het toekomstige inkomen indien de arbeidsovereenkomst is gesloten voor onbepaalde tijd, zonder proeftijd en het dienstverband binnen 6 maanden na aanvraagdatum van de hypotheek ingaat. LET OP: Bij CBP/CVH kunnen mensen die in dienst zijn bij een loonbedrijf niet worden geaccepteerd Werknemer met tijdelijk contract Werknemers met tijdelijk contract kunnen niet als debiteur worden geaccepteerd. De volgende werknemers kunnen wel worden geaccepteerd: Werknemers met tijdelijke contracten van overheidsorganen, mits hierbij sprake is van een feitelijke vaste aanstelling (geen projectgebonden contracten). Werknemers met tijdelijke contracten, waarbij de eventuele proeftijd is verstreken en de werkgever een schriftelijke verklaring overlegt met minstens de volgende strekking: Bij gelijkblijvend functioneren en ongewijzigde bedrijfsomstandigheden wordt de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd bij beëindiging daarvan opgevolgd door een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. CBP/CVH: Tijdelijke dienstbetrekking met intentieverklaring Maximaal 100% van de executiewaarde Bij een verstrekking > 100% executiewaarde moet 50% van het benodigd inkomen bestaan uit vast inkomen of zelfstandig inkomen langer dan 3 jaar Bij twijfel over intentieverklaringen is en blijft het advies om contact op te nemen met de werkgever. Tijdelijke dienstbetrekking zonder intentieverklaring Aanvragen worden behandeld als flexibele arbeidsrelatie: Op basis van de jaaropgaven van het loon voor de loonbelasting van de afgelopen 3 kalenderjaren wordt het gemiddelde jaarinkomen vastgesteld. Indien het huidige inkomen hoger is dan het gemiddelde jaarinkomen, dan geldt als toetsinkomen het gemiddelde jaarinkomen. Indien het huidige inkomen lager is dan het gemiddelde jaarinkomen, dan geldt als toetsinkomen het huidige inkomen. Maximaal 100% van de executiewaarde. Bij een verstrekking >100% executiewaarde moet 50% van het benodigd 10

11 11 inkomen bestaan uit vast inkomen of zelfstandig inkomen langer dan 3 jaar. Flexibele arbeidsrelatie Als inkomen wordt genoten uit een flexibele arbeidsrelatie, zoals seizoenswerk, uitzendwerk, werk als oproep- of invalkracht (of werk op basis van een tijdelijke arbeidsovereenkomst): Op basis van de jaaropgaven van het loon voor de loonbelasting van de afgelopen 3 kalenderjaren wordt het gemiddelde jaarinkomen vastgesteld. Indien het huidige inkomen hoger is dan het gemiddelde jaarinkomen, dan geldt als toetsinkomen het gemiddelde jaarinkomen. Indien het huidige inkomen lager is dan het gemiddelde jaarinkomen, dan geldt als toetsinkomen het huidige inkomen Maximaal 100% van de executiewaarde. Bij een verstrekking >100% executiewaarde moet er sprake zijn naast een flexibele arbeidsrelatie van een vast contract of een zelfstandig inkomen (langer dan 3 jaar) als hoofdinkomen. Overzicht Soort dienstverband Toetsinkomen Voorwaarden Tijdelijk zonder intentie Behandelen als flexibele arbeidsrelatie Tijdelijk met intentie 100% van inkomen Bij verstrekking >100% EW moet 50% van het benodigde inkomen te bestaan uit vast inkomen(vast dienstverband) of zelfstandig langer Flexibele arbeidsrelatie Huidig inkomen>gemiddelde jaarinkomen dan is gemiddelde jaarinkomen het toetsinkomen. Huidig inkomen<gemiddelde jaarinkomen dan is het huidige inkomen het toetsinkomen dan 3 jaar Bij verstrekking >100% EW moet 50% van het benodigde inkomen te bestaan uit vast inkomen(vast dienstverband) of zelfstandig langer dan 3 jaar ALK: Tijdelijke inkomens mogen volledig meegenomen worden in de kredietbeoordeling indien de werkgever een intentieverklaring conform NHG-model afgeeft. De intentieverklaring dient minimaal 4 maanden na indiensttreding te zijn afgegeven. Inkomen uit flexibele arbeidsrelatie/tijdelijk inkomen zonder intentieverklaring wordt als volgt meegenomen in de kredietbeoordeling: Inkomen genoten uit een flexibele arbeidsrelatie kan worden meegenomen op basis van het gemiddelde inkomen over de laatste 3 jaren (op basis van jaaropgaven van de afgelopen 3 jaren en een werkgeversverklaring van huidige werkgever) tot maximaal het jaarinkomen in het laatste jaar, indien gedurende deze periode aaneengesloten (geen onderbrekingen langer dan een maand) inkomen is genoten. Van dit berekende jaarinkomen wordt 80% meegenomen in de kredietbeoordeling. Op het moment van aanvraag moet in elk geval inkomen genoten worden. Alkmaar accepteert alleen inkomens van uitzendkrachten bij landelijk opererende uitzendorganisaties (zoals Content, Randstad, etc). VWH: Flexwerk: Het gemiddelde inkomen van de voorgaande drie kalenderjaren blijkens de IB aangiften en aanslagen met als maximum het voorgaande kalenderjaar. 11

12 12 12

13 13 HOL: Bij inkomen uit een flexibele arbeidsrelatie (bijv. seizoenswerk of uitzendwerk) of bij tijdelijk contract zonder intentieverklaring wordt als toetsinkomen het gemiddelde over de afgelopen 3 kalenderjaren genomen. Voor bespreekgevallen waarbij er nog geen arbeidsverleden over 3 jaar kan worden aangetoond wordt uitgegaan van de volgende norm: 1. tijdelijk inkomen met intentieverklaring vast dienstverband: inkomen wordt voor 80% meegeteld; 2. tijdelijk inkomen zonder intentieverklaring: het inkomen wordt voor 60% meegeteld Risicovolle beroepen en arbeidsverleden Een werknemer met een risicovol beroep kan niet als debiteur worden geaccepteerd, tenzij er voldoende compensatie is door middel van andere zekerheden. Onder een werknemer met een risicovol beroep wordt verstaan een werknemer bij wie de kans op werkloosheid of verminderde inkomsten meer dan normaal is. Ook als risicovol wordt gekwalificeerd een werknemer met een sterk wisselend arbeidsverleden, waarbij de wisselingen niet vallen in een normaal carrièrepatroon Zelfstandigen Een zelfstandige kan als debiteur worden geaccepteerd, mits zijn bedrijf minstens 3 jaar bestaat. Voor de beoordeling van het inkomen uit de jaarstukken wordt 90% genomen van de gemiddelde nettowinst over 3 jaar. Bovendien wordt in de beoordeling betrokken: liquiditeit en solvabiliteit het eigen vermogen de aard van het bedrijf en de daarmee verbonden risico s. Voor een goede beoordeling van het inkomen dienen voor het offreren de volgende stukken te zijn overgelegd: jaarcijfers afgelopen 3 kalenderjaren IB-aangiften en aanslagen afgelopen 3 kalenderjaren prognose jaarcijfers lopende en/of komende jaar vanaf 1 juli (concept) jaarrekening van het afgelopen jaar omzetcijfers afgelopen 12 maanden inschrijving Kamer van Koophandel CBP/CVH: Hoofdregel: acceptatie tot 100% EW (ook indien de partner in loondienst is) Van de gemiddelde winst over de afgelopen 3 kalenderjaren mag 100% worden meegenomen, met een maximum van de winst over het laatste kalenderjaar. Financiering tot 125% executiewaarde kan onder de volgende condities: de ondernemer moet minimaal 3 volledige jaren zelfstandig zijn De ontwikkeling van het resultaat (omzet, winst, liquiditeit en solvabiliteit) van de laatste 3 jaar dient stabiel te zijn en mag dus niet aflopend zijn. 13

14 14 LET OP: Er mag geen sprake zijn van een negatief eigen vermogen LET OP: Bij de verstrekking van bepaalde branches, namelijk horeca, bouw en entertainment wordt tot 100% EW gefinancierd onder de volgende, aanvullende condities: De onderneming bestaat minimaal 5 volledige boekjaren; De ondernemer moet minimaal 3 volledige jaren zelfstandig zijn; Het eigen vermogen moet minimaal 25% van het balanstotaal zijn; Het inkomen van de laatste 3 jaar dient stabiel te zijn en mag dus niet aflopend zijn. LET OP: Bij zelfstandige beroepen waarvoor een universitaire opleiding noodzakelijk is (advocaten, artsen, tandartsen, apothekers, notarissen, actuarissen, accountants en juristen) mag maximaal 125% EW verstrekt worden. Startende onderneming Indien de onderneming recent is gestart wordt zeer terughoudend omgegaan met financiering en wordt afhankelijk van de individuele beoordeling maximaal het volgende verstrekt: tot 1 jaar zelfstandig geen financiering mogelijk vanaf 1 jaar zelfstandig maximaal 75% executie waarde vanaf 2 jaar zelfstandig maximaal 100% executie waarde In de huidige markt geldt dat er extra kritisch moet worden gekeken naar de recente en verwachte ontwikkeling van de resultaten (omzet,winst,solvabiliteit en liquiditeit) en het doel van de financiering. Dit geldt specifiek voor branches/sectoren die op dit moment de grootste gevolgen ondervinden van de kredietcrisis. (vraaguitval en financiële positie). Deze branches/sectoren zijn intermediair, media (dagbladen/tijdschriften), makelaardij, metaalindustrie, autobranche (auto en truckdealers), organisatie adviesbureaus (consultant), horeca 9hotels, restaurants/café s), detailhandel (luxe, duurzame goederen), transport (zeevaart, wegvervoer), tuinbouw en bouw (projectontwikkelaars en aannemers). ZZP ers Voor ZZP ers geldt dat de verstrekking (ongeacht de branche) maximaal 100% van de executiewaarde bedraagt en de ZZP`er minimaal drie jaar zelfstandig is. Hoewel de term ZZP veelvuldig in de markt wordt gebruikt is er niet één definitie van ZZP er. De term zelf is afkomstig van de Belastingdienst, het is echter geen ondernemingsvorm. Een ZZP er dient daarom ook te zijn ingeschreven bij de KvK. De meeste ZZP ers kiezen daarbij voor de eenmanszaak. Er is wel een aantal kenmerken te noemen van een ZZP er, dit zijn in het algemeen: 14 Er is geen personeel in dienst De werkzaamheden worden normaal in loondienst verricht Geen of geringe investeringen. Veelal geen/of beperkte eigen bedrijfsruimte Heeft meerdere opdrachtgevers en krijgt betaald per opdracht. Daarmee ook zelf verantwoordelijk Is niet werkzaam in de detailhandel

15 15 Daarmee wordt een zelfstandige die zonder personeel een tabakszaak heeft niet beschouwd als een ZZP er. De beste vergelijking is nog met een freelancer, dat zijn in de regel meestal professionals in de zakelijke dienstverlening. ZZP ers daarentegen opereren de laatste jaren vooral in andere sectoren en vervullen nadrukkelijk functies die regulier in loondienst worden uitgeoefend. Daarbij kan je denken aan: - bouw - transport - zorg - taxi - kappers ALK: Voorwaarde is dat de onderneming in Nederland gevestigd en belastingplichtig is en de hypotheekverstrekking bedoeld is voor onderpanden die bestemd zijn voor eigen bewoning. Slechts aanvragen met maximaal 1 beheer- en 2 werkmaatschappijen worden in behandeling genomen. Indien zelfstandigen voor een woonhuis (particulier gebruik) een hypothecaire geldlening aanvragen dan geldt een maximum van 90% van de executiewaarde. Bij drie goede jaarcijfers met een positief en stijgend eigen vermogen (na correctie goodwill en rekening courantvordering vennoten) is een verstrekking van 100% van de executiewaarde mogelijk. Wanneer aangetoond kan worden dat er gedurende een langere periode (minimaal 5 jaar) sprake is van een stabiel inkomen en er binnen de branche geen sprake is van grote conjunctuurinvloeden kan met toestemming van de fundingpartner van deze richtlijn worden afgeweken tot maximaal 125% van de executiewaarde. Voor zelfstandigen met inkomen genoten uit de volgende branches geldt altijd een maximale hypotheek van 90% van de executiewaarde: personenvervoer (bijv. taxibedrijven); bouw (bijv. klusbedrijven); uitzendbranche (niet-landelijke uitzendbureaus); schoonmaakbranche; agrarische sector. Voor zelfstandigen met inkomen genoten uit de volgende branches wordt het inkomen niet meegenomen in de kredietbeoordeling: horeca (waaronder coffeeshops); seksindustrie. Bij een IB-ondernemer gaat Alkmaar Hypotheken uit van het gewogen gemiddelde resultaat over de afgelopen 3 jaar. Daarnaast moet rekening worden gehouden met incidentele (goede of juist slechte) resultaten. Het gewogen gemiddelde wordt als volgt bepaald: 1*inkomen(t-2) + 2*inkomen(t-1) + 3*inkomen(t) 6 Bij een dalende trend dient te worden gerekend met maximaal het inkomen uit het laatste jaar. 15

16 16 Het inkomen van een DGA bestaat uit het salaris vanuit de B.V. en dividenduitkeringen. Voor de bepaling van het toetsinkomen gaat Alkmaar Hypotheken uit van het gewogen gemiddelde van het salaris van de afgelopen 3 jaar vermeerderd met: 50% van het gewogen gemiddelde dividenduitkeringen bij een DGA met een aandeel kleiner of gelijk aan 50% in de BV, of 100% van het gewogen gemiddelde dividenduitkeringen bij een DGA met een aandeel groter dan 50% in de BV. Het gewogen gemiddelde wordt berekend met dezelfde formule als bij een IBondernemer. Bij de berekening van het toetsinkomen dient rekening te worden gehouden met het aandeel van de betreffende DGA in het resultaat. Tevens geldt dat bij een dalende trend gerekend dient te worden met maximaal het salaris en dividenduitkering uit het laatste jaar. Alkmaar Hypotheken verstrekt geen financieringen aan startende ondernemers (onderneming waarvan nog geen cijfers van de afgelopen drie jaar beschikbaar zijn). Een offerte kan alleen worden uitgebracht indien het inkomen van tevoren met behulp van de noodzakelijke stukken is beoordeeld en akkoord is bevonden. Indien de partner in loondienst is, kan eventueel meer verstrekt worden, mits de loondienst minimaal 70% van het totale inkomen vertegenwoordigt. De hoogte van de hypotheek wordt beoordeeld door de aanvraag voor te leggen bij Alkmaar Hypotheken. HOL: Slechts aanvragen met de rechtsvormen eenmanszaak, maatschap, VOF en BV met maximaal 1 beheer- en 1 werkmaatschappij worden in behandeling genomen. De onderneming dient in Nederland belastingplichtig te zijn. Startende ondernemers zijn in principe uitgesloten. De onderneming dient minimaal 3 jaar te bestaan (cijfers 3 volledige boekjaren overleggen). Verstrekking tot 125% EW is mogelijk. Bij hypotheken tot 100% EW telt 100% van de gemiddelde, genormaliseerde winst (na aftrek van bijzondere baten en afschrijvingen) van de laatste drie boekjaren volledig mee als inkomen. Bij hypotheken vanaf 100% EW geldt 80% van de hiervoor genoemde gemiddelde winst als inkomen ter bepaling van de hypotheek. Indien de aanvrager een BV heeft, dan telt het inkomen volledig mee. De beoordeling van zelfstandigen gebeurt aan de hand van de Verklaring Zelfstandigen, zie Zelfstandigen Verklaring HWF. Als de financiering >= 100% EW dan wordt op basis van de zelfstandigenverklaring bepaald of jaarstukken nodig zijn. Ditzelfde geldt voor personen met een vrij beroep of freelancers. 16

17 17 In tabelvorm geldt het volgende: Financiering tot 100% EW Financiering >=100% EW Verklaring Zelfstandigen (VZ) verplicht Verklaring Zelfstandigen (VZ) verplicht VZ op te stellen door RA/AA en alle administratiekantoren VZ op te stellen door RA/AA en alle administratiekantoren Geen jaarstukken Wel jaarstukken Aangiften en aanslagen IB verplicht Aangiften en aanslagen IB verplicht Geen opslag Opslag 0,2% De aanvragen met inkomen uit zelfstandig beroep of bedrijf moet kunnen aantonen een arbeidsongeschiktheidsverzekering te hebben gesloten. Eisen aan de AOV: Er dient sprake te zijn van een langlopende verzekering, bij voorkeur gelijk aan de looptijd van de te sluiten hypothecaire geldlening; Het verzekerde bedrag dient minimaal gelijk te zijn aan 60% van het gemiddelde zelfstandig inkomen/winst over de afgelopen 3 boekjaren; Het arbeidsongeschiktheidscriterium is bij voorkeur "beroepsarbeidsongeschiktheid" en ten minste "passende arbeid ; Er dient sprake te zijn van een minimale uitkeringsdrempel van 45% van het verzekerde bedrag; Als termijn eigen risico geldt een maximale wachttijd van 90 dagen. Naast de Verklaring Zelfstandigen dient de tussenpersoon tevens onderstaande gegevens aan te leveren: Uittreksel KvK van de aanvrager. Kopie aangiften en (voorlopige en/of definitieve) aanslagen inkomstenbelasting van de aanvrager over de afgelopen 3 boekjaren. De post wordt pas in behandeling genomen als bovenstaande gegevens zijn aangeleverd. Op dat moment wordt ook pas een offerte uitgebracht. Aan de hand van de Verklaring Zelfstandigen wordt bepaald of we de post kunnen accepteren en het inkomen wordt dan via de gebruikelijke weg berekend aan de hand van onderdeel IV van het formulier (80% nettowinst indien financiering gelijk of groter is dan 100% EW, en 100% indien financiering kleiner is dan 100% EW). Uiteraard geldt voor NHG posten dat deze conform de gebruikelijke NHG normen worden beoordeeld (jaarstukken en aangiften IB laatste 3 jaar). Indien de partner in loondienst is, geldt dat de normen die voor het hoogste inkomen gelden van toepassing zijn. Als het zelfstandige inkomen het hoogst is, gelden de normen voor zelfstandigen. Als het inkomen uit loondienst het hoogst is, gelden de inkomensnormen die horen bij inkomen uit loondienst. LET OP: er geldt een renteopslag van 0,2% voor zelfstandigen bij financiering >= 100% EW, behalve wanneer gebruik wordt gemaakt van VA. VWH: Het inkomen van zelfstandigen die een onderneming voeren zonder rechtspersoonlijkheid (bijvoorbeeld eenmanszaak, vof of maatschap) kan worden vastgesteld door het gemiddelde inkomen over de laatste drie jaar te berekenen op basis 17

18 18 van de jaarrapporten en belastingaangiften en aanslagen of een zelfstandigenverklaring. Als maximum geldt het inkomen over het laatste jaar. Het inkomen van een directeur-grootaandeelhouder van een BV kan boven op het uitgekeerde salaris de gemiddelde overwinst over de laatste drie kalenderjaren worden meegerekend tot een maximum van het salaris + de overwinst in het laatste kalenderjaar. De aard van de onderneming kan aanleiding geven om een financiering te weigeren. De maximale verstrekking bedraagt 125% van de executiewaarde. 18

19 Vast inkomen Inkomen Vast inkomen wordt voor 100% meegeteld bij het beoordelingsinkomen. Hieronder wordt verstaan: Bruto loon of salaris uit vast dienstverband Vakantietoeslag, daadwerkelijk bedrag Vakantiebonnen bouwbedrijf: 100% van de waarde van de bonnen, zoals door werkgever op de werkgeversverklaring vermeldt wordt (conform NHG-norm) Vaste 13e maand, onafhankelijk van bedrijfswinst Vaste eindejaarsuitkering volgens de CAO/arbeidscontract Ploegentoeslag: deze kan meegenomen worden indien het een vast inkomensbestanddeel betreft en de bedragen zijn vermeld op de werkgeversverklaring Pensioen-, VUT- of lijfrente-uitkeringen VEB-toelage Indien niet uit de salarisstrook blijkt dat het inkomen gestort wordt op een bank- en of girorekening kan het inkomen niet meegenomen worden. Inkomen wat per kas wordt uitbetaald wordt niet meegenomen in de berekening van de maximale hypotheek, ook niet als men stelt dat het salaris voortaan per bank of giro zal worden uitbetaald. Dit vanuit het oogpunt van fraudepreventie. Loonbeslag: Als er sprake is van loonbeslag is financiering niet mogelijk CBP/CVH: Inkomen uit meerdere dienstverbanden: Als het inkomen bestaat uit meerdere dienstverbanden dient als vast inkomen uitgegaan te worden van het inkomen dat de klant zou hebben indien het omgerekend wordt naar een normale werkweek (40 uur). Dienstverband bij een familiebedrijf: Als een dienstverband bij een familiebedrijf wordt genoten dan moet de werkgeversverklaring door een accountant zijn opgemaakt. ALK: De VEB-toelage wordt aangemerkt als variabel inkomen Variabel inkomen Variabel inkomen kan niet voor het beoordelingsinkomen worden meegenomen, uitgezonderd: Onregelmatigheidstoeslag indien deze een permanent karakter heeft en niet gekwalificeerd kan worden als overwerkvergoeding (bijv. PTT bestellers, verplegend personeel, politie en brandweerpersoneel). Seizoenswerk en werk bij bedrijfstakken, waarin door de aard van het beroep niet het gehele jaar kan worden gewerkt (bijv. Horeca, landbouw en bouwnijverheid), en waarin sprake is van een dienstverband voor bepaalde tijd. Voorwaarde is dat de debiteur gedurende twee gehele jaren en het lopende jaar onafgebroken bij 19

20 20 dezelfde werkgever in dienst is geweest, behoudens in de bedrijfstak gebruikelijke onderbrekingen. Meegenomen mag worden het gemiddelde inkomen over de laatste 2 kalenderjaren, op basis van de jaaropgaven. Indien sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is geen sprake van seizoenswerk, maar van vast inkomen. Zie hiervoor artikel Vast inkomen. Het inkomen uit seizoenswerk dient aangetoond te worden door overlegging van de jaaropgaven voor de loonbelasting en de jaaropgaven voor de loonvervangende uitkeringen. Overwerk met een permanent karakter, wanneer het beroep van de debiteur dit met zich meebrengt (bijv. Internationale chauffeurs en varend personeel). Het gemiddelde van de afgelopen 3 jaren kan met een maximum van 37,5% van het basisjaarsalaris exclusief vakantietoeslag worden meegenomen. Indien de leeftijd van de debiteur aanleiding geeft om te veronderstellen dat de overwerkvergoeding voor de einddatum van de hypotheek zal eindigen, dan mag het overwerk alleen worden meegenomen voor de periode tot deze vermoedelijke einddatum. Als overwerk voor een beperkte periode wordt meegenomen, dan dient de hypotheek door extra aflossingen gedurende de periode waarin het overwerk wordt meegenomen zodanig te worden verminderd, dat aan het einde van deze periode voldaan wordt aan de inkomenstoets zonder medeneming van dit overwerk. Provisie-inkomen: voor het bepalen van het toetsinkomen mag het gemiddelde bruto provisie inkomen per jaar over de laatste 24 maanden als vast inkomen worden beschouwd. De middeling over de laatste 24 maanden dient ook plaats te vinden indien niet over de gehele periode provisie is ontvangen. 20

Onderdeel HA Hypotheken Acceptatienormen

Onderdeel HA Hypotheken Acceptatienormen Onderdeel HA Hypotheken Acceptatienormen HA1 AANVRAGERS... 2 HA1.1 Profielschets... 2 HA1.1.1 Leeftijd en ingezetenschap... 2 HA1.1.2 BKR, SFH en EVA... 3 HA1.2 Inkomen... 4 HA1.2.1 Minimum inkomen en

Nadere informatie

De Hypotheken- pocket

De Hypotheken- pocket De Hypothekenpocket Inhoud De aanbieding 3 Gang van zaken 3 Akkoordbevinding stukken 3 Internationale aspecten 3 Buitenlands onderpand 3 Buitenlandse nationaliteit 3 Securities activities voor Amerikanen

Nadere informatie

HYPOTHEEKGIDS. Versie 8.2

HYPOTHEEKGIDS. Versie 8.2 HYPOTHEEKGIDS Versie 8.2 27 november 2008 A. INLEIDING...4 B. VOORWAARDEN...6 1. ALGEMEEN...6 1.1 Koopcontract of combinatie koopcontract en aanneemovereenkomst...6 1.2 Kredietwaardigheid...6 1.3 Kredietnemer...6

Nadere informatie

Acceptatie handleiding

Acceptatie handleiding Acceptatie handleiding Aegon Hypotheken Inhoudsopgave Acceptatiehandleiding 3 Acceptatienormen 4 Gedragscode Hypothecaire Financieringen 4 Uitzonderingen op gedragscode betreffende leencapaciteit 4 Leningen

Nadere informatie

1-1 1-1 2-3 2-5 2-5 2-6 2-6 2-6 2-6 2-7 2-8 2-9 2-9 2-11 2-12 2-13 2-14 2-14 2-14 2-15 2-16 2-16 2-17 2-18 2-18 2-19 2-20. Index Index 2-21 2-23 2-24

1-1 1-1 2-3 2-5 2-5 2-6 2-6 2-6 2-6 2-7 2-8 2-9 2-9 2-11 2-12 2-13 2-14 2-14 2-14 2-15 2-16 2-16 2-17 2-18 2-18 2-19 2-20. Index Index 2-21 2-23 2-24 Inhoudsopgave Hypotheekwijzer Inleiding Inleiding Organisatie Florius 1-1 1-1 De Hypotheken van Florius De Hypotheken van Florius Extra mogelijkheden 4-1 4-1 De Hypotheek Terugbetalen hypotheek Tweede

Nadere informatie

Hebt u vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst!

Hebt u vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst! Inleiding Beste adviseur, Voor u ligt de Hypotheekgids van MUNT Hypotheken. Hierin vindt u alle gegevens over onze hypotheekproducten en dienstverlening overzichtelijk op een rij. Zo hebt u snel en gemakkelijk

Nadere informatie

Acceptatie handleiding

Acceptatie handleiding Acceptatie handleiding Aegon Hypotheken Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Algemeen 4 2.1 Aanvragers 4 2.2 Maximaal aantal aanvragers 4 2.3 Aansprakelijkheid 4 2.4 Borgstelling 4 2.5 Mede hoofdelijk schuldenaar

Nadere informatie

Acceptatiegids De Conservatrix Hypotheek

Acceptatiegids De Conservatrix Hypotheek Acceptatiegids De Conservatrix Hypotheek 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 4 1 Algemeen... 5 1.1 Gedragscode hypothecaire financieringen... 5 1.2 Toetsen met betrekking tot kredietwaardigheid

Nadere informatie

Informatiekaart. Bijzondere mensen, vertrouwde hypotheken. www.woonfonds.nl

Informatiekaart. Bijzondere mensen, vertrouwde hypotheken. www.woonfonds.nl Informatiekaart Bijzondere mensen, vertrouwde hypotheken www.woonfonds.nl Informatiekaart Woonfonds Hypotheken Deze informatiekaart is een samenvatting van de intermediairbrochure en van de productvoorwaarden.

Nadere informatie

Acceptatiebeleid 2.0. Bijzondere mensen, vertrouwde hypotheken. www.woonfonds.net

Acceptatiebeleid 2.0. Bijzondere mensen, vertrouwde hypotheken. www.woonfonds.net 2.0 2014 Bijzondere mensen, vertrouwde hypotheken www.woonfonds.net Hoe wij beslissen over hypotheekaanvragen Informatie voor adviseurs INGANGSDATUM: 10 JUNI 2014 VERSIE: WOONFONDS 2.2-2014H2 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

HYPOTHEKEN WEGWIJZER NUTTIGE INFORMATIE BIJ UW OFFERTE

HYPOTHEKEN WEGWIJZER NUTTIGE INFORMATIE BIJ UW OFFERTE HYPOTHEKEN WEGWIJZER NUTTIGE INFORMATIE BIJ UW OFFERTE Het afsluiten van een hypotheek is een belangrijke keuze waarbij wij u graag goed willen informeren. Vandaar deze wegwijzer, waarin een aantal belangrijke

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks 1. Waarom deze informatie? Een eigen woning geldt voor veel mensen als een ideaal. Aan koopwoningen zitten dan ook aantrekkelijke kanten. Zo kunt u uw eigen woning

Nadere informatie

Aankoopsom Het bedrag dat u betaalt voor een woning en wordt vastgelegd in de koopovereenkomst.

Aankoopsom Het bedrag dat u betaalt voor een woning en wordt vastgelegd in de koopovereenkomst. Hypotheekwoordenboek A Aankoopkeuring Een bouwtechnisch onderzoek naar de bouwkundige staat van een woning. In het keuringsrapport wordt melding gemaakt van bouwkundige gebreken, achterstallig onderhoud

Nadere informatie

per 22 april 2008 LENINGSVOORWAARDEN VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK 1 DE OFFERTE VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK

per 22 april 2008 LENINGSVOORWAARDEN VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK 1 DE OFFERTE VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK Leningsvoorwaarden Budget Plus Hypotheek per 22 april 2008 DEEL A LENINGSVOORWAARDEN VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK 1 DE OFFERTE VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK 1.1 De inhoud van de offerte Uw offerte bestaat

Nadere informatie

Toelichting Gedragscode Hypothecaire Financieringen

Toelichting Gedragscode Hypothecaire Financieringen Toelichting Gedragscode Hypothecaire Financieringen 1. Begrippen De Gedragscode Hypothecaire Financieringen geldt voor financieringen met als zekerheid hypotheek op een woning in één van de landen van

Nadere informatie

Toelichting Gedragscode Hypothecaire Financieringen

Toelichting Gedragscode Hypothecaire Financieringen Toelichting Gedragscode Hypothecaire Financieringen 1 1. Begrippen De Gedragscode Hypothecaire Financieringen geldt voor financieringen met als zekerheid hypotheek op een woning in één van de landen van

Nadere informatie

Toelichting Gedragscode Hypothecaire Financieringen

Toelichting Gedragscode Hypothecaire Financieringen Toelichting Gedragscode Hypothecaire Financieringen 1. Begrippen De Gedragscode Hypothecaire Financieringen geldt voor financieringen met als zekerheid hypotheek op een woning in één van de landen van

Nadere informatie

Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek

Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek Florius is de grootste gespecialiseerde hypotheekverstrekker van Nederland. Ons aanbod bestaat uit moderne en flexibele woninghypotheken met zeer goede voorwaarden.

Nadere informatie

Wat vindt u in deze brochure?

Wat vindt u in deze brochure? Wat vindt u in deze brochure? Een huis kopen doet u niet van de ene op de andere dag. Daarvoor komt er te veel bij kijken. Vaak is het een complex proces waarin u veel keuzes en afwegingen maakt. Misschien

Nadere informatie

1. Professionele adviseurs die de tijd voor u nemen... 3. 2. De verschillende hypotheekvormen... 4. 3. Rente... 7

1. Professionele adviseurs die de tijd voor u nemen... 3. 2. De verschillende hypotheekvormen... 4. 3. Rente... 7 Hypotheekbrochure Inhoudsopgave 1. Professionele adviseurs die de tijd voor u nemen... 3 2. De verschillende hypotheekvormen... 4 3. Rente... 7 6. Belastingstelsel Wet IB 2001... 9 7. Hypotheekrente blijft

Nadere informatie

Risk Bulletin Florius April 2013

Risk Bulletin Florius April 2013 Risk Bulletin Florius April 2013 In deze editie van het Risk Bulletin vragen we aandacht voor: 1. Recreatiewoningen alleen nog als hoofdverblijf mogelijk 2. Explain toekomstig inkomen 3. Startende ondernemers

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012 Een betaalbare hypotheek: nu en straks Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012 Een betaalbare hypotheek: nu en straks CHF en Nibud, 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Sparen en beleggen. Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 9

Sparen en beleggen. Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 9 Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 9 9.1 Belastingheffing in box 3 9.2 Waarderingsgrondslagen 9.3 Heffingvrij vermogen 9.4 Vrijgesteld vermogen in box 3 9.5 Onroerende zaak in box 1 of box 3 9.6

Nadere informatie

Beoordeling. Beoordeling. verderop in dit hoofdstuk behandelen. Eventuele door de kredietvrager in te brengen zekerheden. aanvrager.

Beoordeling. Beoordeling. verderop in dit hoofdstuk behandelen. Eventuele door de kredietvrager in te brengen zekerheden. aanvrager. Voordat een consumptief krediet kan worden verstrekt, wordt de aanvraag bij de kredietverstrekker bekeken door een kredietbeoordelaar. D i e t o e t s t d e a a n v r a a g a a n d e acceptatienormen (

Nadere informatie

Addendum bij Akkoord op Hoofdlijnen d.d. 19 september 2011

Addendum bij Akkoord op Hoofdlijnen d.d. 19 september 2011 Addendum bij Akkoord op Hoofdlijnen d.d. 19 september 2011 De compensatieregeling is vastgelegd in het op 19 september 2011 bereikte akkoord op hoofdlijnen (AoH) tussen de curatoren van DSB Bank en de

Nadere informatie

Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek.

Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek. Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek. Vragen? Heeft u vragen, neemt u dan contact op met Triodos Bank via telefoon 030 693 65 11 of mail naar info@triodos.nl. Een

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks Informatie voor starters op de woningmarkt Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2013 Inhoudsopgave [Heading

Nadere informatie

Hypotheken Wijzer. Inhoud. Algemene informatie over Van Lanschothypotheken

Hypotheken Wijzer. Inhoud. Algemene informatie over Van Lanschothypotheken Hypotheken Wijzer De financiering van uw eigen woning maakt deel uit van uw totale inkomens- en vermogenssituatie. Onbezorgd woongenot staat of valt bij een hypotheeklening die aansluit bij uw persoonlijke

Nadere informatie

Persoonlijk Financieel Plan

Persoonlijk Financieel Plan Makelaardij, Hypotheken, Financiële Planning, Sparen & Beleggen, Pensioenen, erzekeringen Persoonlijk Financieel Plan De heer T Voor Mevrouw K.M.H. Beeld Leuke straat 1 1234 AB VENLO VENLO, 12 mei 2010

Nadere informatie

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12 Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2 Waarom deze brochure 3 Doorlopend Krediet 4 Persoonlijke Lening 7 Huurkoop 7 Particuliere Lease 8 Seniorenlening 8 InterBank BetaalGarantie

Nadere informatie