Jaarverslag over 2013!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag over 2013!"

Transcriptie

1 Regio Drie Rivieren Utrecht Jaarverslag over 2013 Jaarverslag over 2013 Inhoudsopgave Ondersteunen 2 Vertegenwoordigen 2 Afstemmen 3 Informeren 3 Scoutcentrum Utrecht 3 Activiteiten voor jeugdleden 3 Bever spetter festijn Bever doe-dag Welpen-dag Dolfijnen-dag Regionale Scoutingwedstrijden Regionale Scoutsdag Pinksterkamp Zwemwedstrijden Trainingen voor stafleden 5 Persoonlijke ontwikkeling 5 Scouting Academy 5 Overstap-training Trainers Admiraliteit 12 'Neerlands Midden' Waterwerk Technische Advies Commissie Nautische Advies Commissie A-Team Pinksterkamp 7 Kerncijfers waterwerk Activiteiten-team Pinksterkamp Technische Advies Commissie Nautische Advies Commissie Theorie: Praktijk Zeilinstructeurs 9 1

2 Regio Drie Rivieren Utrecht is: Mogelijk maken van activiteiten voor jeugdleden. Mogelijk maken van training voor stafleden. Ondersteunen Ondersteunen door uitvoeren van de subsidieregeling van de gemeente Utrecht. Dit is een besparing voor de gemeente Utrecht en voorlopig het veiligstellen van de hoogte van de subsidie voor de groepen in de gemeente Utrecht. Veel tijd is gaan zitten in het uitvoeren van de subsidieregeling van de gemeente Utrecht. De Regio treedt op al koepelorganisatie van de groepen binnen de gemeente Utrecht. Op basis van genormeerde huisvestingskosten en de landelijke leden aantallen wordt de beschikbare subsidie verdeeld. In de verantwoording naar de gemeente gaat veel tijd zitten. De hoogte van de subsidie is nu voor drie jaar veilig en dan? het wordt steeds duidelijk dat de subsidieregeling eindig is en scouting ook andere financiering moet zoeken. Ondersteunen bij aanvraag waarderingsteken leden. Ondersteunen bij begeleiden groepsontwikkeling. De Regio Utrechts Heuvelrug ziet af van haar aandeel in de stichting Geerlof Witteveen, zodat zij geen belang meer heeft in de Regio Drie Rivieren Utrecht. Het beheer van het gebouw is zo makkelijker uitvoerbaar en de opbrengst komt uitsluitend toe aan de Regio Drie rivieren Utrecht. Actueel houden van de enorme gegevensverzameling van Scouting Utrecht. Zoals de administratie van gevolgde trainingen., aanpassingen bij de groepen en vastleggen historische gegevens. De Regio ondersteunt het waterwerk bij scouting Jan Campert door een bruikleen regeling van twee vletten. De verwachting is dat de aankoopsom van deze twee vletten binnen een jaar via sponsoring wordt opgehaald. dan gaat het eigendom over naar scouting Jan Campert. Vertegenwoordigen Vertegenwoordigen bij aanpassing subsidieregeling gemeente Utrecht. Vertegenwoordigen bij opening groepshuis Clifford Reichert. Vertegenwoordigen bij Stichting de Werf Vertegenwoordigen bij Stichting ScoutShop. Vertegenwoordigen op de landelijk raad. 2

3 Afstemmen 9 bijeenkomsten van het bestuur. 2 bijeenkomsten van de regioraad. Informeren Informeren via groepsbezoek. Informeren via de website scouting-utrecht.nl en Facebook. Informeren via berichten aan de groepen. Informeren via speltak overleg en Vlootraad. Informeren over EHB opleidingen. Informeren over groepsontwikkeling. Scoutcentrum Utrecht De Regio zet zicht in voor het maatschappelijk gebruik van het Scoutcentrum Utrecht. Niet alleen om de kosten van exploitatie duurzaam te drukken, maar vooral om een maatschappelijk functie van de lokatie te benadrukken. In het gebouw vinden diverse cursussen plaats en heeft een kerkgenootschap ruimte voor haar samenkomsten. Activiteiten voor jeugdleden De Regio stimuleert dat bovengroepse activiteiten worden georganiseerd. Bovengroepse activiteiten zijn zowel voor de jeugdleden als voor de stafleden een leuke ervaring. De Regio brengt stafleden van de deelnemende groepen bij elkaar en probeert samen met een aantal wissellende voortrekkers de organisatie, communicatie, publiciteit en uitvoering van een activiteit te doen. De Regio zorgt daarbij voor een uitgebreid netwerk, mogelijkheden voor communicatie en publiciteit, budget en een goede sfeer. De Regio kent een agenda met vaste jaarlijkse activiteiten en staat open voor ideeën voor aanvullende activiteiten. Daarnaast wordt aandacht gegeven aan activiteiten die in de Regio worden georganiseerd zoals Salwega Stamfeest, Eliboe Stamfeest, Eliboe Volleybal toernooi. De Regio ondersteunt de landelijke activiteiten die door Utrechtse groepen worden georganiseerd. Bijvoorbeeld de landelijke roeiwedstrijden 'Merwede Trinity Cup' en de wandel speurtocht 'Koshare trail'. Explorers weekend met veertig deelnemers en deelname aan de internet challenge iscout. Regionale scoutingwedstrijden, 2 teams, 10 deelnemers, met plezier en enthousiasme. Welpendag in Harmelen met deelname door acht groepen. Bever doe dag 1, IJsselstein, 0 deelnemers. Bever doe dag 2, Nieuwegein, 0 deelnemers, voor stadsgebied Utrecht. 3

4 Regio Drie Rivieren Utrecht Jaarverslag e Admiraliteit Pinksterkamp, 11 groepen, 50 deelnemers. Eliboe Volleybal toernooi weekend.52e Merwede Trinity Cup, landelijke roeiwedstrijden in Utrecht. Regionale Scoutdag, vijf groepen honderdvijftig deelnemers. Jota-Joti weekend met een bezoek van het van het bestuur van de Regio aan vele deelnemende groepen. Regionale zwemwedstrijden, met tweehonderd deelnemers, in zwembad De Wetering in Houten. 51e Koshare trail, landelijke wandel speurtocht in het donker, Bever spetter festijn Deze activiteit is lokaal in de regio georganiseerd. Bever doe-dag Deze activiteit is georganiseerd. Is dit jaar door nieuwe teams opgepakt en succesvol afgerond. Welpen-dag Is dit jaar door een nieuw teams opgepakt en succesvol afgerond.de welpendag is geslaagd. Dolfijnen-dag Steeds vaker wordt een waterwerk activiteit georganiseerd door de Dolfijnen Advies Commissie: onder meer kano-instructie en wedstrijden in het zwembad Kromme Rijn. Regionale Scoutingwedstrijden Ieder jaar strijden teams van zes jeugdleden in de Regionale Scouting Wedstrijden. Traditionele onderdelen zijn kamperen, een hike lopen, de keuken pionieren, eten koken en een skil-drive. De eerste prijs en tweede prijs winnaar mag deelnemen aan de Landelijke Scoutingwedstrijden. Als nagedachtenis aan scouting Kardinaal de Jong groep geeft Het Kardinaal de Jong fonds speciale badges en een cadeaubon aan de drie winnende teams. Regionale Scoutsdag Voor e scouts is een activiteitendag georganiseerd. In het Leidsche Rijn park is met veel plezier geoefend in uitdagende scout technieken. Pinksterkamp Met ruim vijfhonderd deelnemers is het Pinksterkamp de grootse activiteit van de Regio op het eiland Maurik. Dit weekend is onverminderd de grootste activiteit van de Regio. Zwemwedstrijden De regionale zwemwedstrijden zijn ieder jaar in zwembad De Wetering in Houten. Elke speleenheid uit de Regio Drie Rivieren Utrecht mag inschrijven op de zwemwedstrijden. De wedstrijden bestaan uit individuele onderdelen (schoolslag, vrije slag en rugslag) en de estafette. Je mag een zo sterk mogelijke ploeg samenstellen. Dat wil zeggen een deelnemer mag één individueel onderdeel zwemmen én in de estafetteploeg zwemmen. Alle deelnemers krijgen een herinnering. De strijd gaat ook om wisselbellen. Op de wisselbel staat onder meer de groep met de snelste tijd in de estafette. De geschiedenis van deze bellen gaat vele tientallen jaren terug. De naam van de nieuwe winnaar wordt in de bel gegraveerd.

5 Trainingen voor stafleden Het jaar 2013 verzorgde het trainingsteam het actuele trainingsaanbod. Persoonlijke ontwikkeling Ontwikkeling is bij Scouting gericht op de persoonlijke ontwikkeling van de leden waarbij ervoor gezorgd wordt dat de leden voldoende deskundigheid hebben om de verschillende functies binnen Scouting te kunnen vervullen. Deze ontwikkeling staat bij Scouting Academy centraal. Het doel van Scouting Academy is dat de vaardigheden die je als vrijwilliger binnen Scouting opdoet, ook buiten Scouting van waarde zijn. Daarom worden deze vaardigheden, ook wel competenties genoemd, buiten Scouting officieel erkend. Zo zorgt Scouting ervoor dat je als vrijwilliger vaardigheden opdoet die ook buiten Scouting gebruikt kunnen worden en heeft Scouting profijt van een gekwalificeerde leiding, want de kwaliteit van het scouting spel neemt tenslotte een belangrijke rol in binnen Scouting in Nederland. Scouting Academy De trainingen worden gegeven in modules. Een complete training bestaat uit totaal twaalf modules. De twaalf modules van de Scouting Academy zijn nu de volgende. 1. Scouting Academy 2. Scouting in de samenleving 3. Leeftijd eigene kenmerken. Activiteitswensen en spelideeën 5. Programmeren. Motivatietechnieken en groepsprocessen 7. Veiligheid. Presenteren en uitleggen van activiteiten 9. Gewenst gedrag 10. Evalueren 11. Gesprek- en overlegvaardigheden 12. Spelvisie en spelaanbod Op de introductieavond in oktober wordt de module Scouting Academy gegeven en leer je je medecursisten en trainers kennen. Daarna volg je gedurende één weekend in november en één zaterdag in april de verschillende modules. Tevens loop je stage bij een andere groep. Na het behalen van deze modules krijg je een 5

6 bewijs van deelname. Aan jou is dan de taak om de theorie en de ervaringen van medecursisten binnen je groep in de praktijk te brengen. Om gekwalificeerd te worden als bevoegd leidinggevende, moet je praktijkbegeleider op de groep een aanvraag indienen bij de praktijkcoaches. Deze zullen op hun beurt de aanvraag bekijken, in behandeling nemen en als aan alle voorwaarden voldaan is, goedkeuren. Na het volgen van de Scouting Academy training kan je door met de kampeertraining voor de diverse speltakken. Daarnaast zijn er diverse vervolgtrainingen op verschillende gebieden te volgen (o.a. Teamleiders-training). Overstap-training Er worden ook overstap-trainingen aangeboden voor leidinggevenden die wel bevoegd zijn, maar nog niet gekwalificeerd zijn. Dit doe je door middel van het volgen van twee modules, zijnde : Scouting Academy en Spelvisie & spelaanbod. Trainers Binnen de Regio Drie Rivieren Utrecht zijn er tweel praktijkcoaches, (Marijn Macco en Freek Dammers), deze personen begeleiden de praktijkbegeleiders en bieden de training tot praktijkbegeleider elk seizoen één keer aan. Het trainingsteam heeft ook contacten met een aantal buurtregio's om nader te kunnen samenwerken en om kennis en ervaringen met elkaar te delen. Het streven is om dit op korte termijn te intensiveren. Het streven is ieder jaar twee nieuwe trainers te werven en intern op te leiden. Admiraliteit 12 'Neerlands Midden' Het waterwerk van Regio Drie Rivieren Utrecht. Waterwerk De Admiraliteit heeft in haar 3e jaar haar kern-activiteiten (bootkeuringen, theorie en praktijk-examens, zeilkampen en Pinksterkamp) kunnen uitvoeren. Hoofddoelstelling van de Admiraliteit is veiligheid. De ene peiler hiervoor zijn het beoordelen van de vaar-vaardigheden middels de CWO & MBL-examens door de Nautische Advies Commissie. Hoewel de kosten voor deze training steeds toenemen, blijft de admiraliteit aan deze training vasthouden. De ander peiler is de keuringen van alle schepen door de Technische Advies Commissie. Jaarlijks worden alle schepen van de groepen twee maal technisch gekeurd. Technische Advies Commissie De TAC is betrokken geweest bij het kwartiermeester weekend en heeft daar instructie gegeven. Tijdens de voorjaarskeuring wordt er ook gekeken welke boot dit jaar de wimpels krijgen voor het beste bootonderhoud. Er wordt dan gelet welke boot het beste en mooiste geschuurd/geschilderd is. Er wordt gekeken of het casco/houtwerk etc. goed voorbereid is d.m.v. krabben/schuren etc. en dan hoe de boot geschilderd is. Nautische Advies Commissie Kernactiviteit van de NAC was het organiseren en afnemen van CWO-examens en het organiseren van zeilinstructie kampen. Het is weer een actief jaar geweest voor het waterwerk. Er zijn zoals gebruikelijk drie theorie examen avonden, drie praktijkdagen en twee zeilkampen georganiseerd. We hebben landelijk onze inspraakmogelijkheden benut met betrekking tot het lidmaatschap van het Watersportverbond en het CWO. A-Team Het jaar begon voor de n met een duik in het zwembad Houten

7 Er is een Kwartiermeester weekend gehouden. Er deden veertien kwartiermeesters mee van vijf verschillende groepen. Pinksterkamp We kijken terug op een geslaagd en gezellig Pinksterkamp. Het programma bestond weer uit de traditionele vaste wedstrijdonderdelen zeilen, sprint roeien, lange afstand roeien en het wrikken. Kerncijfers waterwerk 2013 waren 12 groepen onderdeel van de Admiraliteit waren er ongeveer 725 jeugd-waterleden waren er ongeveer 210 staf- en bestuursleden van de water speltakken waren er 75 lelievletten in de Admiraliteit waren er 3 wachtschepen in de Admiraliteit waren er 10 motor(sleep)boten in de Admiraliteit waren er andere schepen in de Admiraliteit (Callenburg II, Prins Constantijn, Prins Willem, 3 roeivletjes) zijn 2 Admiraliteit vlootraden georganiseerd waren 3 resp. 3 waterwerkers aanwezig op deze speltak overleggen is maal vergaderd door het Admiraliteitsbestuur zijn 7 personen lid van het Admiraliteitsbestuur is er 1 landelijke ('kleine') vlootraad geweest, die bijgewoond is door een afvaardiging van het Admiraliteitsbestuur 7

8 is de Admiraliteit aanwezig geweest op de 2 Regioraden zijn meerdere groepsbezoeken afgelegd door bestuursleden Activiteiten-team zijn er 5 A-team-vergaderingen gehouden is er een kwartiermeestersweekend gehouden met 12 deelnemers is er geen dolfijnenduik (wel weer in 2013) is er een staf/stam bowlingavond georganiseerd Pinksterkamp is het 35ste Pinksterkamp georganiseerd Met alle 11 groepen met 7 deelnemende boten (2 vletten en 5 open klasse) met 75 deelnemers en 30 kampstaf Technische Advies Commissie zijn er 3 TAC vergaderingen gehouden zijn 5 boten gekeurd voor de droge keuring zijn boten gekeurd voor de natte keuring hebben personen van de TAC al deze keuringen gedaan Nautische Advies Commissie zijn 5 NAC-vergaderingen gehouden is de NAC uitgebreid van 5 naar 9 personen is er heel veel afgestemd tussen de instructeurs tijdens de verschillende zeilkampen Theorie: groepen hebben voor theorie opgegeven 110 aanvragen voor theorie examens 79x voor roeien theorie 5x geslaagd voor roeien theorie 3x niet geslaagd 17x voor zeilen theorie 17x geslaagd voor zeilen theorie 0x niet geslaagd 3 mensen waren niet aanwezig 7x buitenboord motor theorie 3x geslaagd x niet geslaagd In totaal 5 mensen afwezig op theorieexamen Praktijk 3 aanvragen voor praktijk beoordelingen: 5 x buitenboord motor III Dit examen is door iedereen gehaald 100% slagingspercentage 3 x voor roeien III 32x geslaagd voor roeien x niet geslaagd % geslaagd 10 x voor kielboot III 10x geslaagd 100% geslaagd x voor kielboot II x geslaagd 100 % geslaagd 12 x voor kielboot I 12 x geslaagd 100% geslaagd x voor motorboot II x geslaagd 100% geslaagd Zeilkampen jeugd 2 zeilkampen 9 leden op zeilkamp geweest Veel instructeurs: 11 in juni 7 in oktober

9 Locatie: Triton en St Joris bedankt Koken: Triton en Baracuda bedankt Zeilinstructeurs 21 mensen zijn mee geweest op een zeilkamp voor 1+ Zeilkamp 1+ bij Triton, bedankt 3 mensen hebben hun zeilinstructeur 2 diploma behaald 2 mensen hebben hun zeilinstructeur 3 diploma behaald 9

10 Groep Plaats Opgericht Land Wat er Scouting Albert Woerden Schweitzer Scouting Anne Frank & IJsselstein St. Nicolaas Scouting Baracuda Utrecht Scouting Batenstein Vianen Scouting Clifford Lopik Reichert Scouting De Vliegende Utrecht Pijl Scouting Den Bosch Den Bosch Noord Scouting Derde Utrecht Utrechtse groep Scouting Eliboe Vinkeveen Scouting Hoograven Utrecht Scouting Jan Campert Maarssen Scouting Jan van Hoof Nieuwegein Scouting J.P. Coen Utrecht Scouting Jong Utrecht Verkenners Scouting Marsua Maarssen Scouting Montfoort Montfoort Scouting Nico IJsselstein Steenbeek Scouting Niftarlake Breukelen Scouting Pandergroep Abcoude Scouting PBC Austerlitz Scouting Peka 1 Utrecht Scouting Rhenova De Meern Scouting Ridderhof Vleuten Scouting Salwega Utrecht Scouting Schonauwen Houten Scouting Sea Lions Wijk bij Duurstede Scouting Sint Joris Den Bosch Scouting Sint Martinus Zaltbommel Scouting Utrecht Studentengroep Scouting Tekakwitha Utrecht zeeverkenners Scouting Triton Culemborg Scouting Utrecht Noord Utrecht Scouting Utrecht Oost Utrecht Scouting Vreeswijk Nieuwegein Scouting Wepadojeb Utrecht Scouting Wilhelmina Utrecht Scouting Willem Harmelen Alexander Scouting Willem de Utrecht Zwijger Scouting Zuilen Utrecht Regio Drie Rivieren Utrecht Spec ial 10

Regio Drie Rivieren Utrecht Jaarverslag over 2014. Jaarverslag over 2014

Regio Drie Rivieren Utrecht Jaarverslag over 2014. Jaarverslag over 2014 Regio Drie Rivieren Utrecht Jaarverslag over 2014 Jaarverslag over 2014 1 Inhoudsopgave Regio Drie Rivieren Utrecht is: 3 Ondersteunen 3 Vertegenwoordigen 3 Afstemmen 3 Informeren 3 Activiteiten voor jeugdleden

Nadere informatie

Wat doet de Regio De regio biedt activiteiten, training en ondersteuning. Zie hierna voor een toelichting.

Wat doet de Regio De regio biedt activiteiten, training en ondersteuning. Zie hierna voor een toelichting. Verslag Regioraad 21-11-2013 Groepen aanwezig Scouting Baracuda Scouting Eliboe Scouting Jan Campert Scouting Jan van Hoof Scouting Jan van Speyk Scouting Niftarlake Scouting Rhenova Scouting Salwega Scouting

Nadere informatie

Plaats: Scoutingcentrum Utrecht, Verlengde Hoogravenseweg 150A te Utrecht. Tijd: 20.15u.

Plaats: Scoutingcentrum Utrecht, Verlengde Hoogravenseweg 150A te Utrecht. Tijd: 20.15u. Hierbij nodigen wij alle stafleden van de waterwerkonderdelen van Admiraliteit 12 Neerlands Midden en overige geïnteresseerden uit voor de Voorjaarsvlootraad op vrijdag 28 maart 2014. De vlootraad worden

Nadere informatie

Informatieboekje 2013-2014 RTT Utrecht

Informatieboekje 2013-2014 RTT Utrecht Informatieboekje 2013-2014 RTT Utrecht Voorwoord Iedere week met een aantal jeugdleden op stap is een zware verantwoordelijkheid. Scouting Nederland onderstreept dat door van iedere leidinggevende te vragen

Nadere informatie

Informatieboekje 2014-2015

Informatieboekje 2014-2015 RTT Utrecht Informatieboekje 2014-2015 Scouting Regio Drie Rivieren informeert alle groepen graag over de trainingen komend seizoen RTT Utrecht Op een rijtje Trainingen Wie, wat, waar en wanneer Voorwoord

Nadere informatie

Scouts Online Handleiding voor praktijkbegeleiders, praktijkcoaches en steunpuntmedewerkers

Scouts Online Handleiding voor praktijkbegeleiders, praktijkcoaches en steunpuntmedewerkers Scouts Online Handleiding voor praktijkbegeleiders, praktijkcoaches en steunpuntmedewerkers In je rol van praktijkbegeleider of praktijkcoach speel je een belangrijke rol in het proces van kwalificaties

Nadere informatie

Van de voorzitter, Wij hopen dat van elke groep minstens een vertegenwoordiger aanwezig kan zijn.

Van de voorzitter, Wij hopen dat van elke groep minstens een vertegenwoordiger aanwezig kan zijn. Van de voorzitter, Zittend aan het roer, de grootschoot losjes in mijn hand, ben ik weer aan het genieten. Het vaarseizoen is weer begonnen. Genietend van het geluid dat langs de romp gaat, van de wind

Nadere informatie

Scouts Online Handleiding voor praktijkbegeleiders, praktijkcoaches en steunpuntmedewerkers

Scouts Online Handleiding voor praktijkbegeleiders, praktijkcoaches en steunpuntmedewerkers Scouts Online Handleiding voor praktijkbegeleiders, praktijkcoaches en steunpuntmedewerkers In je rol van praktijkbegeleider of praktijkcoach speel je een belangrijke rol in het proces van kwalificaties

Nadere informatie

Scouting Academy. 18 februari 2016

Scouting Academy. 18 februari 2016 Scouting Academy 18 februari 2016 Scouting Academy Scouting Academy is de naam voor het opleidingssysteem voor leidinggevenden en andere vrijwilligers van Scouting Nederland. Hieronder vallen niet alleen

Nadere informatie

zeeverkennersgroep Sint Joris Informatieboekje

zeeverkennersgroep Sint Joris Informatieboekje zeeverkennersgroep Sint Joris Informatieboekje Inleiding Dit boekje is samengesteld voor nieuwe leden en hun ouders, zodat zij snel wegwijs kunnen worden in de wereld van scouting, waterwerk en natuurlijk

Nadere informatie

Overstaptraining. Scouting Academy. Scouting Academy

Overstaptraining. Scouting Academy. Scouting Academy Overstaptraining Scouting Academy Scouting Academy Programma Presentatie Scouting Academy Uitleg kwalificatiekaarten / competentieroos Pauze Stellingen spel Toets Spelvisie met de progressiematrix Pauze

Nadere informatie

Module catalogus 2012 Trainingsteam t Gooi

Module catalogus 2012 Trainingsteam t Gooi Module catalogus 2012 Trainingsteam t Gooi 8 augustus 2012 1. Inleiding 1. Inleiding... 2 2. Scouting Academy... 3 Doelen... 3 Vrijwillig maar niet vrijblijvend... 3 Ontwikkeling in de praktijk... 3 Eén

Nadere informatie

Programma LOSA 14 juni :00 Inloop en lunch 12:45 Start 16:30 Afronding 17:00 Start bbq op Scouting Landgoed

Programma LOSA 14 juni :00 Inloop en lunch 12:45 Start 16:30 Afronding 17:00 Start bbq op Scouting Landgoed Landelijk Overleg Scouting Academy 14 juni 2014 Programma LOSA 14 juni 2014 12:00 Inloop en lunch 12:45 Start 16:30 Afronding 17:00 Start bbq op Scouting Landgoed Introductie Welkom door programmamanagers

Nadere informatie

Stappenplan invoering Scouting Academy op groepsniveau Opgesteld door praktijkcoaches Regio Hart van Brabant

Stappenplan invoering Scouting Academy op groepsniveau Opgesteld door praktijkcoaches Regio Hart van Brabant Stappenplan invoering Scouting Academy op groepsniveau Opgesteld door praktijkcoaches Regio Hart van Brabant Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Stap 1... 4 Stap 1a; Bevoegde leiding de overstaptraining

Nadere informatie

Projectplan en Plan van Aanpak WZV aanbouw botenloods. (concept) WZV Aanbouw Botenloods

Projectplan en Plan van Aanpak WZV aanbouw botenloods. (concept) WZV Aanbouw Botenloods Projectplan en Plan van Aanpak WZV aanbouw botenloods (concept) WZV Aanbouw Botenloods Plan van Aanpak WZV Aanbouw Botenloods / MvK / 20 oktober 2012 / versienummer; concept pagina 1/6 Inleiding Voor u

Nadere informatie

Scouting Nederland Jeugd enthousiast voor zeilen

Scouting Nederland Jeugd enthousiast voor zeilen Scouting Nederland Jeugd enthousiast voor zeilen VSRP Brainstorm 11 Januari 2014 Lelystad Marc Elvery & Ferry van Yperen Wat doen we bij Waterscouting en hoe bereiken we potentiële leden: Waterscouting

Nadere informatie

E-learning module 3: Scouting Academy

E-learning module 3: Scouting Academy E-learning module 3: Scouting Academy Waarom een nieuw opleidingssysteem? Het trainen en opleiden van mensen binnen Scouting Nederland (deskundigheidsbevordering) heeft sinds de jaren 70 een vrijwillig

Nadere informatie

Missie, Visie en beleid. Scouting St. Michiel & Lioba Harlingen

Missie, Visie en beleid. Scouting St. Michiel & Lioba Harlingen Missie, Visie en beleid Scouting St. Michiel & Lioba Harlingen Inleiding en aanleiding Scouting St. Michiel & Lioba werkt niet met een beleid. Het bestuur is van mening dat een beleid, op basis van een

Nadere informatie

geschiedenis Feesten en vooral roeien...

geschiedenis Feesten en vooral roeien... geschiedenis Feesten en vooral roeien... In 1985 werd de allereerste Merwede Trinity Cup (MTC) op het Merwedekanaal in Utrecht georganiseerd in het derde weekend van september. De aanleiding was dat er

Nadere informatie

Scouting in Montfoort: Ook na 67 jaar vitaal!! Waar staan de S-C-O-U-T-S voor?

Scouting in Montfoort: Ook na 67 jaar vitaal!! Waar staan de S-C-O-U-T-S voor? Scouting in Montfoort: Ook na 67 jaar vitaal!! Waar staan de S-C-O-U-T-S voor? Samen - Code - Outdoor - Uitdaging - Team - Spel Samen: Staat voor de betrokkenheid die we als scouts hebben met elkaar en

Nadere informatie

Beste ouders, leiding, leden en andere geïnteresseerden,

Beste ouders, leiding, leden en andere geïnteresseerden, . z c na na 0 g Voorwoord.3 3.3 Scouts 6 3.5 Rhenostam 7 3.4 Explorers 6 3.2 Esta s & Welpen 6 3.1 Bevers 5 2. Scouting Rhenova 4 3. Speltakken 5 1. Scouting Nederland.4 Inhoud 4. Verdeling jeugdleden

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE Start- en Programma Training SCOUTS / EXPLORERS REGIO HART VAN BRABANT WELKOM. Beste leid(st)er,

INFORMATIEBOEKJE Start- en Programma Training SCOUTS / EXPLORERS REGIO HART VAN BRABANT WELKOM. Beste leid(st)er, INFORMATIEBOEKJE Start- en Programma Training SCOUTS / EXPLORERS WELKOM Beste leid(st)er, We heten je alvast welkom. De starttraining is de start voor jouw opleiding tot bevoegd leidinggevende bij Scouting

Nadere informatie

In het beleid staat beschreven waar Scouting Made voor staat. Het beleid dient als basis voor het huishoudelijk reglement en het meerjarenplan.

In het beleid staat beschreven waar Scouting Made voor staat. Het beleid dient als basis voor het huishoudelijk reglement en het meerjarenplan. 1. Inleiding In het beleid staat beschreven waar Scouting Made voor staat. Het beleid dient als basis voor het huishoudelijk reglement en het meerjarenplan. In het huishoudelijk reglement wordt het beleid

Nadere informatie

SARR Scouting Academy Rotterdam Rijnmond

SARR Scouting Academy Rotterdam Rijnmond SARR Scouting Academy Rotterdam Rijnmond Ondersteunings Team Praktijk Coach Team Trainers Team SAT Bestuur bezetting trainingskalender website vaste training locatie visiedocument samenwerking andere regio's

Nadere informatie

Wijk ID Plaats + Wijk Aantal

Wijk ID Plaats + Wijk Aantal Wijk ID Plaats + Wijk Aantal 376101 Soest / COLENSO/SOESTDYK NOORD 1817 376201 Soest / 'T HART 3250 376301 Soest / PIJNENBURG 583 376401 Soest / GROTE MELM/SOESTDYK OOST 2177 376501 Soest / SOESTERVEEN

Nadere informatie

Methodieken en werkvormen Module 1: Spelvisie en spelaanbod - Spelvisie- en activiteitengebiedenboom

Methodieken en werkvormen Module 1: Spelvisie en spelaanbod - Spelvisie- en activiteitengebiedenboom Methodieken en werkvormen Module 1: Spelvisie en spelaanbod - Spelvisie- en activiteitengebiedenboom Maker: Trainingsteam Twenteland en West-Brabant Functie: Trainer Twenteland en West-Brabant Datum van

Nadere informatie

Nieuwsbrief zwemvereniging Becha

Nieuwsbrief zwemvereniging Becha NUMMER 6 Nieuwsbrief zwemvereniging Becha Augustus 2013 6 e editie Woordje van de voorzitter. In dit nummer 1 Woordje van de voorzitter 2 Nieuwe hoofd trainer 3 Even voorstellen Carla Notermans 4 De laatste

Nadere informatie

Jaarplan 2014-2015. Scoutingregio Noord-Veluwe Flevoland. Motiveren, verbinden en versterken

Jaarplan 2014-2015. Scoutingregio Noord-Veluwe Flevoland. Motiveren, verbinden en versterken Jaarplan 2014-2015 2015 Scoutingregio Noord-Veluwe Flevoland Motiveren, verbinden en versterken "Scouting Nederland is de grootste jeugd- en jongerenorganisatie van Nederland. Scouting zorgt voor een leuke

Nadere informatie

Scoutinghome: Langwaterstraat 1-3 Heer-Maastricht Website: www.scoutingheer.nl

Scoutinghome: Langwaterstraat 1-3 Heer-Maastricht Website: www.scoutingheer.nl Scoutinghome: Langwaterstraat 1-3 Heer-Maastricht Website: www.scoutingheer.nl versie november 2012 Inhoud: Inleiding 02 1. Ontdek scouting 03 1.1 Geschiedenis van onze vereniging 04 1.2 De verschillende

Nadere informatie

Spelvisie en Methode

Spelvisie en Methode Spelvisie en Methode Onderwerpen Spelvisie SCOUTS Activiteitengebieden Doorlopende leerlijn aansluitend op elkaar (minder uitval na overvliegen) 5 speltakken Aanbod Activiteitengebieden Uitdagende Scoutingtechnieken

Nadere informatie

Methodieken en werkvormen Module1: Spelvisie en spelaanbod - Kwartetspel insignes

Methodieken en werkvormen Module1: Spelvisie en spelaanbod - Kwartetspel insignes Methodieken en werkvormen Module1: Spelvisie en spelaanbod - Kwartetspel insignes Maker: Trainingsteam Twenteland Functie: Trainer Twenteland Datum van productie: 30 oktober 2016 Module 1 Spelvisie en

Nadere informatie

Zeil-Instructeur worden bij Sailcenter Limburg 2015. Introductie

Zeil-Instructeur worden bij Sailcenter Limburg 2015. Introductie Zeil-Instructeur worden bij Sailcenter Limburg 2015 Introductie Inhoud van deze presentatie Commissie Watersportopleidingen (CWO) Competentie Gerichte Opleiding tot Instructeur Competenties Rol Leercoach

Nadere informatie

Handboek praktijkbegeleider Praktische uitwerking

Handboek praktijkbegeleider Praktische uitwerking Handboek praktijkbegeleider Praktische uitwerking Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. De praktijkbegeleider... 4 1.1 Algemene functiebeschrijving praktijkbegeleider... 4 1.2 Functievoorwaarden voor een praktijkbegeleider...

Nadere informatie

Eigen kweek. buitenaf

Eigen kweek. buitenaf Ontdek Scouting WAT IS MAATSCHAPPELIJKE STAGE? Iedere scholier krijgt er wel mee te maken: de maatschappelijke stage. Sommige scholieren gaan aan de slag in peuterspeelzalen, bejaardentehuizen of sociale

Nadere informatie

Notitie Startersfonds provincie Utrecht 2009

Notitie Startersfonds provincie Utrecht 2009 Notitie Startersfonds provincie Utrecht 2009 Achtergrond Startersfonds Door de sterk gestegen koopprijzen op de woningmarkt is het voor startende huishoudens met meestal een bescheiden inkomen bijna onmogelijk

Nadere informatie

Start informatieboekje Waterwelpen

Start informatieboekje Waterwelpen Start informatieboekje Waterwelpen Groepsfoto Waterwelpen Informatieboekje voor de ouders van nieuwe leden of voor ouders met kinderen die belangstelling hebben voor de Waterwelpen. 1 Inhoudsopgave pag.

Nadere informatie

Uitnodiging voor de Admiraliteitsraad

Uitnodiging voor de Admiraliteitsraad Datum: 21-10-15 Ref: UVAR1511 Opgesteld: 24-10-2015 Aan: T.k.a.: Alle (team) leid(st)ers waterwerk Leden admiraliteit 6 van de Maze Regiobestuur Ronde de Rotte Cirkel coördinatoren Admiraliteit 1,4,8,9

Nadere informatie

NBF Opleidingsbrochure 2014 2015 bowlingtrainers

NBF Opleidingsbrochure 2014 2015 bowlingtrainers NBF Opleidingsbrochure 2014 2015 bowlingtrainers Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal, augustus 2014 Inhoudsopgave Pagina: Inleiding 3 Kwalificatiestructuur Sport (KSS) 4 Bowling Trainer 2 5 Bowling

Nadere informatie

Toelichting op de kwalificatiekaarten Teamleider/Leidinggevende bevers, welpen, scouts. Scouting Academy

Toelichting op de kwalificatiekaarten Teamleider/Leidinggevende bevers, welpen, scouts. Scouting Academy Toelichting op de kwalificatiekaarten Teamleider/Leidinggevende bevers, welpen, scouts Scouting Academy Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Leeswijzer... 3 1.2 Toelichting op de kwalificatiekaart... 3 1.3

Nadere informatie

Scoutinghome: Langwaterstraat 1-3 Heer-Maastricht Website: www.scoutingheer.nl

Scoutinghome: Langwaterstraat 1-3 Heer-Maastricht Website: www.scoutingheer.nl Scoutinghome: Langwaterstraat 1-3 Heer-Maastricht Website: www.scoutingheer.nl versie november 2012 Inhoud: Inleiding 01 1. Ontdek scouting 03 1.1 Geschiedenis van onze vereniging 04 1.2 De verschillende

Nadere informatie

WET & BELOFTE, CEREMONIËN

WET & BELOFTE, CEREMONIËN taken van een leidinggevende (uit het functieprofiel) inhoud Maken, voorbereiden, uitvoeren en evalueren (met de overige teamleden) van wekelijkse programma s, weekendkamp(en) en/of het jaarlijkse zomerkamp

Nadere informatie

7 35+ (HD, DD, GD), (HD, DD, GD), (HD, DD, GD), (HD, DD, GD) Maarn Open 2013 (JP v L.T.V. Maarn Maarn 3, 4, 5, 6, 7 17+, 7 35+

7 35+ (HD, DD, GD), (HD, DD, GD), (HD, DD, GD), (HD, DD, GD) Maarn Open 2013 (JP v L.T.V. Maarn Maarn 3, 4, 5, 6, 7 17+, 7 35+ Datum 3-6- 9-6- 10-6- - 16-6- 10-6- - 16-6- 10-6- - 16-6- 10-6- - 16-6- 10-6- - 16-6- 10-6- - 16-6- 10-6- - 16-6- 10-6- - 16-6- 10-6- - 16-6- 17-6- - 23-6- 17-6- - 23-6- 17-6- - 23-6- 17-6- - 23-6- 17-6-

Nadere informatie

Nieuwsbrief week 35. Zwemkamp 2012 in Eindhoven

Nieuwsbrief week 35. Zwemkamp 2012 in Eindhoven Nieuwsbrief week 35 Zwemkamp 2012 in Eindhoven Mede dankzij onze sponsor Glas-wandafwerking en Schildersbedrijf G. Mommersteeg werd dit kamp mogelijk en een succes met lekker eten en drinken. Donderdag

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Samenvatting en conclusies Aanleiding In het meerjarenbeleidsplan van 2005-2010 Op weg naar nog eens 100 jaar stonden vijf kerndoelen centraal, waaronder een passend vrijwilligersbeleid. Een goed vrijwilligersbeleid

Nadere informatie

Vaarbewijzen voor de pleziervaart op de Nederlandse binnenwateren na 1 juli 2009

Vaarbewijzen voor de pleziervaart op de Nederlandse binnenwateren na 1 juli 2009 Vaarbewijzen voor de pleziervaart op de Nederlandse binnenwateren na 1 juli 2009 Disclaimer: Bijgaande tekst gaat in op de gevolgen van de invoering van de nieuwe Binnenvaartwet voor vaarbewijzen en examinering

Nadere informatie

Kampkrant. Regionale Scouting Wedstrijden 8 en 9 april 2016 bij Scouting van Brederode in Papendrecht. 1 e Editie

Kampkrant. Regionale Scouting Wedstrijden 8 en 9 april 2016 bij Scouting van Brederode in Papendrecht. 1 e Editie Kampkrant Regionale Scouting Wedstrijden 8 en 9 april 2016 bij Scouting van Brederode in Papendrecht 1 e Editie Deelnemende groepen: 1. SCOUTING TESRA De Zwaluwen 2. SCOUTING ALBLASSERDAM De Roboma s GIDSEN

Nadere informatie

Scoutinghome: Langwaterstraat 1-3 Heer-Maastricht Website: www.scoutingheer.nl

Scoutinghome: Langwaterstraat 1-3 Heer-Maastricht Website: www.scoutingheer.nl Scoutinghome: Langwaterstraat 1-3 Heer-Maastricht Website: www.scoutingheer.nl versie november 2012 Inhoud: Inleiding 02 1.Ontdek scouting 03 1.1 Geschiedenis van onze vereniging 04 1.2 De verschillende

Nadere informatie

Externe certificering

Externe certificering Praktijkbegeleider Introductie Scouting is een plezierige vrijetijdsbesteding, die bijdraagt aan de ontwikkeling van degene die deelnemen. Lord Baden Powell, de grondleggen van Scouting, creëerde daarvoor

Nadere informatie

Zeilvereniging Oosterplas Algemene Leden Vergadering ZVO. 11 maart 2012

Zeilvereniging Oosterplas Algemene Leden Vergadering ZVO. 11 maart 2012 Zeilvereniging Oosterplas Algemene Leden Vergadering ZVO 11 maart 2012 1. Opening voorzitter en vaststellen agenda 2. Mededelingen voorzitter / Secretaris ontvangen stukken 3. Verslag vorige algemene ledenvergadering

Nadere informatie

Methodieken en werkvormen Module 6: Programmeren - Avondtraining

Methodieken en werkvormen Module 6: Programmeren - Avondtraining Methodieken en werkvormen Module 6: Programmeren - Avondtraining Maker: Trainingsteam Scouting Overijssel Functie: Trainer Scouting Overijssel Datum van productie: 2 december 2014 Module 6: Programmeren

Nadere informatie

Beleidsplan Reddingsbrigade Heerhugowaard

Beleidsplan Reddingsbrigade Heerhugowaard Beleidsplan Reddingsbrigade Heerhugowaard 2016-2017 Versie: 1.1 Datum: 24-10-2016 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Strategie... 3 3. Missie... 3 4. Beleid korte termijn... 4 4.1. Vereniging... 4 4.1.1.

Nadere informatie

Admiraliteitsraad verslag

Admiraliteitsraad verslag Admiraliteitsraad verslag Plaats: Naaldwijk (Prins Willem) Datum: maandag 12 september 2011 Tijd: 20.00 21.45 uur Voorzitter: Notulist: Menno Ovaa (PW) Sander de Jong (DR) Aanwezig: Wietse Gelderloos(SG),

Nadere informatie

Functieprofielen Regio Scouting Eindhoven

Functieprofielen Regio Scouting Eindhoven Functieprofielen Regio Scouting Eindhoven Versie mei 2011 Regio Scouting Eindhoven 28-04-2011 Pagina 1 van 9 Regiovoorzitter De regio is het niveau tussen de (plaatselijke) groepen en het landelijk bestuurlijke

Nadere informatie

W.V. de Pettelaer 2012

W.V. de Pettelaer 2012 Doel van deze presentatie Het huidige bestuur ondersteunen bij het vinden van nieuwe bestuursleden en de uitvoering van verenigingstaken Ideeën te kunnen toetsen op voldoende draagvlak voor een andere

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE 2015/2016 SCOUTING AROODA DORDRECHT

INFORMATIEBOEKJE 2015/2016 SCOUTING AROODA DORDRECHT INFORMATIEBOEKJE 2015/2016 SCOUTING AROODA DORDRECHT 1 INHOUD Inleiding blz. 03 Scoutinggroep AROODA blz. 04 Contributie blz. 05 Bevers blz. 06 Welpen blz. 07 Scouts blz. 08 Explorers blz. 09 Roverscouts

Nadere informatie

Informatie avond zomerkamp Euskirchen 2015

Informatie avond zomerkamp Euskirchen 2015 Informatie avond zomerkamp Euskirchen 2015 Welkom Agenda: Waarom naar Euskirchen? Wat moet ik me voorstellen bij een gezamenlijk kamp? Voorbereidingen Euskirchen Waar ligt dat? Vervoer naar Euskirchen

Nadere informatie

Uitvoering van NDD-Beleidsplan 2012-2017 JAARPLAN AFDELING. Wedstrijdzwemmen WEDSTRIJDZWEMMEN WATERPOLO TRIATLON TRIM & RECREATIE BASISZWEMMEN

Uitvoering van NDD-Beleidsplan 2012-2017 JAARPLAN AFDELING. Wedstrijdzwemmen WEDSTRIJDZWEMMEN WATERPOLO TRIATLON TRIM & RECREATIE BASISZWEMMEN JAARPLAN AFDELING Wedstrijdzwemmen WEDSTRIJDZWEMMEN WATERPOLO TRIATLON TRIM & RECREATIE BASISZWEMMEN 1 AFDELING: Wedstrijd zwemmen STELLER: Ed Laar DATUM: 01-09-2013 INLEIDING De Omnizwemvereniging Nieuwe

Nadere informatie

Wij heten uw kind en u, als ouder of verzorger, van harte welkom bij Scouting Niftarlake!

Wij heten uw kind en u, als ouder of verzorger, van harte welkom bij Scouting Niftarlake! Vereniging Informatie voor nieuwe leden Wij heten uw kind en u, als ouder of verzorger, van harte welkom bij Scouting Niftarlake! Scouting is een superleuke, actieve en uitdagende manier om vrije tijd

Nadere informatie

BUDGETUITVAART 030-6661790

BUDGETUITVAART 030-6661790 BUDGETUITVAART 030-6661790 Na overlijden kunt u direct contact opnemen Budgetuitvaart, wij zijn 24 uur per dag bereikbaar. Bij een overlijden thuis dient u eerst uw huisarts te informeren. De huisarts

Nadere informatie

WENST U EEN GELUKKIG EN GEZOND GRAAF FLORIS V. Januari 2016. Colofon Redactie: Jeffrey Faas. Lees meer over...

WENST U EEN GELUKKIG EN GEZOND GRAAF FLORIS V. Januari 2016. Colofon Redactie: Jeffrey Faas. Lees meer over... Januari 2016 Colofon Redactie: Jeffrey Faas Volgende deadline: 5 MAART Kopij aanleveren: florisbode@graafflorisv.nl GRAAF FLORIS V WENST U EEN GELUKKIG Lees meer over... Florisbode Deadlines Bevers - Kom

Nadere informatie

2. Jaarplan. 1. Meerjarenplan. 3. Jaarverslag. 4. Financieel jaarverslag. 5. Begroting. 6. Budget beheren 10% 10% 10% 30%

2. Jaarplan. 1. Meerjarenplan. 3. Jaarverslag. 4. Financieel jaarverslag. 5. Begroting. 6. Budget beheren 10% 10% 10% 30% 1. Meerjarenplan 2. Jaarplan 3. Jaarverslag 4. Financieel jaarverslag 5. Begroting 6. Budget beheren 30% 2. Jaarplan Beschrijving van het blok: het schrijven en uitvoeren van een jaarplan. In het jaarplan

Nadere informatie

hoofdsponsors Pisano Scheeps- en Jachtreparatie, Las- en Reparatiewerk, Inboard- en Outboardservice, Buitenboordmotoren en Watersportartikelen

hoofdsponsors Pisano Scheeps- en Jachtreparatie, Las- en Reparatiewerk, Inboard- en Outboardservice, Buitenboordmotoren en Watersportartikelen hoofdsponsors Pisano Scheeps- en Jachtreparatie, Las- en Reparatiewerk, Inboard- en Outboardservice, Buitenboordmotoren en Watersportartikelen telefoon 0343 57 45 58 1 Stukje van de redactie. Na een lange

Nadere informatie

Sinterklaas op bezoek bij TOGB!

Sinterklaas op bezoek bij TOGB! bij Vorige maand beleefden we de primeur van de nieuwsbrief. We hebben leuke reacties mogen ontvangen op de nieuwsbrief en vol goede moed gaan we verder met de maandelijkse uitgave van de nieuwsbrief.

Nadere informatie

Start informatieboekje Dolfijnen

Start informatieboekje Dolfijnen Start informatieboekje Dolfijnen Fotocollage Dolfijnen Informatieboekje voor ouders met kinderen van nieuwe Dolfijnenleden of voor ouders met kinderen die belangstelling hebben voor de Dolfijnen. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Hoofdsponsor. Pisano Scheeps- en Jachtreparatie, Las- en Reparatiewerk, Inboard- en Outboardservice, Buitenboordmotoren en Watersportartikelen

Hoofdsponsor. Pisano Scheeps- en Jachtreparatie, Las- en Reparatiewerk, Inboard- en Outboardservice, Buitenboordmotoren en Watersportartikelen Hoofdsponsor Pisano Scheeps- en Jachtreparatie, Las- en Reparatiewerk, Inboard- en Outboardservice, Buitenboordmotoren en Watersportartikelen telefoon 0343 57 45 58 1 Stukje van de redactie LEUK LEUK droevig

Nadere informatie

Bestuur. Planning. Dolfijnen. Orca s

Bestuur. Planning. Dolfijnen. Orca s Bestuur. Voor jullie ligt weer een nieuw clubkrantje, iets dunner dan normaal. Er is weer veel gebeurd na het laatste nieuws van ons. We hebben een spetterend feest gehad nog van ons 15 jarig bestaan.

Nadere informatie

FAQ AH SPORTWEKEN. Aanmelden

FAQ AH SPORTWEKEN. Aanmelden FAQ AH SPORTWEKEN Aanmelden Mijn sportclub wil meedoen aan de AH Sportweken. Hoe meld ik de club aan? Ga naar www.sport.nl/ah en download de toolkit Aanmelden AH Sportweken en volg alle beschreven stappen.

Nadere informatie

Scoutingblokkendoos Een taakverdelingsmethodiek voor groepsbesturen

Scoutingblokkendoos Een taakverdelingsmethodiek voor groepsbesturen Scoutingblokkendoos Een taakverdelingsmethodiek voor groepsbesturen Inhoudsopgave 1. Wat is de Scoutingblokkendoos?... 3 2. De methodiek... 4 2.1 Het overzicht... 4 2.2 De voorbereiding... 4 2.3 De blokken

Nadere informatie

Materieel slagkracht en specialismen. Materieel bedrijfsvoering. 1x TS 6 bedrijfsvoering in werkplaats. 1x TS bedrijfsvoering.

Materieel slagkracht en specialismen. Materieel bedrijfsvoering. 1x TS 6 bedrijfsvoering in werkplaats. 1x TS bedrijfsvoering. spreidingsplan (inclusief gevolgen voor en personeel) en e optionele voertuigen Gemeente Post dekking Amersfoort Amersfoort Centrum Beroeps; (24-uursdienst + dienst + vrijwillig 1 + 1x RV 2 NBB 3 + 1x

Nadere informatie

Activiteitenplan 2014. Een sterke samenleving? Scouting helpt mee!

Activiteitenplan 2014. Een sterke samenleving? Scouting helpt mee! Activiteitenplan 2014 pagina 1 Activiteitenplan 2014 Scouting Cranenborghgroep Bleiswijk Een sterke samenleving? Scouting helpt mee! Plaats, datum: Bleiswijk, 1 juni 2013 Opgesteld door: Tinka Pieterse

Nadere informatie

TRAINER/INSTRUCTEUR 2. voor alle zwemdisciplines. Het FUNdament voor het geven van trainingen

TRAINER/INSTRUCTEUR 2. voor alle zwemdisciplines. Het FUNdament voor het geven van trainingen TRAINER/INSTRUCTEUR 2 voor alle zwemdisciplines Het FUNdament voor het geven van trainingen TRAINER/INSTRUCTEUR 2 WAAROM EEN OPLEIDING VOLGEN? Al 125 jaar zet de KNZB zich samen met verenigingen in om

Nadere informatie

Werkmap Zeilinstructeur niveau 2 - Kielboot

Werkmap Zeilinstructeur niveau 2 - Kielboot ûlepanne Werkmap Zeilinstructeur niveau 2 - Kielboot Alle CWO en CGO formaliteiten zijn terug te vinden in het CWO Handboek Opleidingen 2011. Hier is de vertaalslag naar de situatie bij de Ulepanne gemaakt.

Nadere informatie

Regionale admiraliteit 13 Limburgse en Bergse Maas. Notulen Admiraliteitsvergadering 14 juni 2013

Regionale admiraliteit 13 Limburgse en Bergse Maas. Notulen Admiraliteitsvergadering 14 juni 2013 Notulen Admiraliteitsvergadering 14 juni 2013 Aanwezig: Sander, Judith, Lanne, Roxanne, Geert-Jan, Ilona (Bestuur), Maarten, Daan, Bas (P), Ard, Tom (F), Ivo, Ralph (JvG), Peter, Gijs (MT), Floor (B),

Nadere informatie

Voorzitter JC. De voorzitter TCJ (Technische Commissie Jeugd) heeft structureel een eigen commissie en neemt zitting in de Jeugdcommissie.

Voorzitter JC. De voorzitter TCJ (Technische Commissie Jeugd) heeft structureel een eigen commissie en neemt zitting in de Jeugdcommissie. Samenstelling, werkwijze en taken Jeugdcommissie 1) Algemeen De Jeugdcommissie is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het gehele jeugdvoetbal van de vereniging. De Jeugdcommissie moet vooral

Nadere informatie

Beknopt verslag KVR Kleine Vlootraad 18 april 2015

Beknopt verslag KVR Kleine Vlootraad 18 april 2015 Beknopt verslag KVR Kleine Vlootraad 18 april 2015 Aanwezigen: zie pagina 3. Voorzitter: De bijeenkomst wordt voorgezeten Alexander Haccou. Opening 1. Jan Koehoorn heet alle aanwezigen, en speciaal de

Nadere informatie

Provinciaal blad 2010, 73

Provinciaal blad 2010, 73 ISSN 0920-105X Provinciaal blad 2010, 73 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 26 oktober 2010, nr. 2010INT264160, houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie

Nadere informatie

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsgids ANBO Academie 2015 Voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Welkom bij ANBO... 5 3.2 Instructiebijeenkomst Ledenadministrateur...

Nadere informatie

NBF Opleidingsbrochure Trainers

NBF Opleidingsbrochure Trainers NBF Opleidingsbrochure 2016 2017 Trainers Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal, september 2016 Inhoudsopgave Pagina: Inleiding 3 Introductie niveaus 4 Opleiding NBF basisbegeleider 5 Opleiding NBF

Nadere informatie

Informatieblad voor ouders

Informatieblad voor ouders Informatieblad voor ouders Versie 110908 In dit informatieblad vind u informatie over: Uniform... 2 Installatie... 3 Wet en belofte per speltak... 4 Installatie eisen... 5 Scoutshop en Scoutkast... 6 1

Nadere informatie

Methodieken en werkvormen Module Teamleiders - Handreiking voor teamleiders

Methodieken en werkvormen Module Teamleiders - Handreiking voor teamleiders Methodieken en werkvormen Module Teamleiders - Handreiking voor teamleiders Maker: Scouting Den Haag en Vlietstreek Functie: N.v.t. Datum van productie: 24 februari 2015 Module Teamleiders Leeftijd: Alle

Nadere informatie

WET & BELOFTE, CEREMONIËN

WET & BELOFTE, CEREMONIËN taken van begeleider/adviseur (explorers/roverscouts) inhoud Maken, voorbereiden, uitvoeren en evalueren (met de overige teamleden) van wekelijkse programma s, weekendkamp(en) en/of de jaarlijkse expeditie/het

Nadere informatie

Competentieprofiel Teamleider Scouting Lambertus Reuver

Competentieprofiel Teamleider Scouting Lambertus Reuver Competentieprofiel Teamleider Scouting Lambertus Reuver Leeswijzer Voor je ligt het competentieprofiel van de teamleider. Het profiel beschrijft wat er van een goed functionerende teamleider wordt verwacht.

Nadere informatie

datum gewijzigd tijd programma locatie Geen opkomst ivm vakantie - 16-5-2015 hemelvaart - geen opkomst -

datum gewijzigd tijd programma locatie Geen opkomst ivm vakantie - 16-5-2015 hemelvaart - geen opkomst - Nieuwsbrief - mei 2015 Leuke nieuwtjes We zoeken nog nieuwe leden, neem je vriendin, buurmeisje, klasgenootje mee. Wordt jouw vriendin lid, dan verdien je daarmee de buddy badge. Je kunt je insigne scouting

Nadere informatie

Jaarverslag 2005. Samenstelling Koos van Rijn (secretaris/wnd-penningmeester) blad 1 van 5

Jaarverslag 2005. Samenstelling Koos van Rijn (secretaris/wnd-penningmeester) blad 1 van 5 Jaarverslag 2005 Samenstelling Koos van Rijn (secretaris/wnd-penningmeester) blad 1 van 5 Regionale Admiraliteit 7: Zeeuwse Stromen Deze admiraliteit is het samenwerkingsverband en de speltakorganisatie

Nadere informatie

Jeroen Laurensen. Technisch Manager. MHC Fletiomare 2009-2014

Jeroen Laurensen. Technisch Manager. MHC Fletiomare 2009-2014 Jeroen Laurensen Technisch Manager MHC Fletiomare 2009-2014 Technisch Beleid maken Vanuit het clubbeleidsplan, welke keuzes maken wij vanuit de missie en visie? Selecties, Keuzes mbt Kader, procedures

Nadere informatie

Toelichting op de kwalificatiekaarten Op kamp Scouting Academy

Toelichting op de kwalificatiekaarten Op kamp Scouting Academy Toelichting op de kwalificatiekaarten Op kamp Scouting Academy Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 3 1.1 Inleiding... 3 1.1.1 Instapniveau... 3 1.1.2 Algemene competenties... 3 1.1.3 Aanvullende competenties...

Nadere informatie

HRM Scouting blokkendoos Een taakverdelingsmethodiek voor groepsbesturen

HRM Scouting blokkendoos Een taakverdelingsmethodiek voor groepsbesturen HRM Scouting blokkendoos Een taakverdelingsmethodiek voor groepsbesturen Inhoudsopgave 1 Wat is de scouting blokkendoos? 3 2 De methodiek 4 2.1 Het overzicht 4 2.2 De voorbereiding: 4 2.3 De blokken verdelen

Nadere informatie

Houten Auto Race 2013 Tekenfilm editie

Houten Auto Race 2013 Tekenfilm editie Houten Auto Race 2013 Tekenfilm editie Nog een paar weken en dan is het zover: De Houten Auto Race van de Hendrik Hudson Groep zal plaatsvinden. Op zaterdag 16 maart zullen de races om 10.00 uur starten.

Nadere informatie

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsaanbod najaar 2013 voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Webmaster... 5 3.2 Workshop Beleidsbeïnvloeding Wmo... 6 3.3 Workshop

Nadere informatie

Brevetopleidingen Sloepgast

Brevetopleidingen Sloepgast Brevetopleidingen Sloepgast Sloepgast 2 Sloepgast 1 Meester- Sloepgast INSTRUCTIEBOEK VOOR DE ZEEKADET Brevet Sloepgast 2 Doel: Goed functioneren als bemanningslid van een roei-, wrik-, zeil- en motorvlet

Nadere informatie

Categorie die men wil bekomen Te volgen modules Theorie Praktijk. Module 1 Module 2. Indien Cat. IIIB. Module 1 Module 5

Categorie die men wil bekomen Te volgen modules Theorie Praktijk. Module 1 Module 2. Indien Cat. IIIB. Module 1 Module 5 Hou jij van gymnastiek? Heb je een goed oog voor mooie en goede oefeningen? Dan is jureren misschien wel iets voor jou! Grijp je kans en volg een jurycursus. Misschien zien we je dan volgend seizoen achter

Nadere informatie

Handboek Opleidingen 2004 Hoofdstuk 20. 1.1 Algemeen opleidings- en examenprogramma instructeur A. 1. Algemene bepalingen

Handboek Opleidingen 2004 Hoofdstuk 20. 1.1 Algemeen opleidings- en examenprogramma instructeur A. 1. Algemene bepalingen 1.1 Algemeen opleidings- en examenprogramma instructeur A 1. Algemene bepalingen 1.1 Doel van de opleiding Het doel van de opleiding is de cursist voor te bereiden op het instructie geven aan beginnende

Nadere informatie

WET & BELOFTE, CEREMONIËN

WET & BELOFTE, CEREMONIËN taken van een leidinggevende (uit het functieprofiel) inhoud Maken, voorbereiden, uitvoeren en evalueren (met de overige teamleden) van wekelijkse programma s, weekendkamp(en) en/of het jaarlijkse zomerkamp

Nadere informatie

Scoutingbouwteenblokhut.nl

Scoutingbouwteenblokhut.nl Scoutingbouwteenblokhut.nl Brochure: een blokhut voor Scouting Diemen in het Diemerbos Bron: www.loghuis.nl Een ambitieus plan? Zeker! Het is de uitdaging van Scouting om telkens een stapje verder te gaan.

Nadere informatie

Spelvisie en methode. Presentatie JubJam100

Spelvisie en methode. Presentatie JubJam100 Spelvisie en methode Presentatie JubJam100 Spelvisie SCOUTS Waar staat SCOUTS voor? Samen maatschappij verbondenheid internationale organisatie Code normen en waarden ceremoniën en tradities identiteit

Nadere informatie

Kynologisch Gedragstherapeut

Kynologisch Gedragstherapeut Departementen Agro- en Biotechniek Industriële en Biowetenschappen Campus Geel cursus Kynologisch Instructeur & Kynologisch Gedragstherapeut empen - 2 - Cursus Kynologisch Instructeur en Kynologisch Gedragstherapeut

Nadere informatie

Groepsperspectief & Activiteitenplan. Scouting Sint Maarten Hoofddorp en verder

Groepsperspectief & Activiteitenplan. Scouting Sint Maarten Hoofddorp en verder Groepsperspectief & Activiteitenplan Scouting Sint Maarten Hoofddorp 2012 en verder Inhoud Introductie... 2 Missie en visie... 3 Jeugdleden... 3 Kaderleden... 5 Materiaal... 6 Financiën... 7 Conclusie...

Nadere informatie

Website ZV De Zaan. Nieuwe website online! Nieuwsbrief ZV De Zaan, 21 april 2016 (nummer 19, seizoen 2015-2016)

Website ZV De Zaan. Nieuwe website online! Nieuwsbrief ZV De Zaan, 21 april 2016 (nummer 19, seizoen 2015-2016) Nieuwsbrief ZV De Zaan, 21 april 2016 (nummer 19, seizoen 2015-2016) Website ZV De Zaan Nieuwe website online! Sommige hebben het misschien van de week al gezien, maar sinds een paar dagen is onze nieuwe

Nadere informatie

U zoekt een woning? In deze brochure leest u wat u moet doen om een woning van ons te kunnen huren.

U zoekt een woning? In deze brochure leest u wat u moet doen om een woning van ons te kunnen huren. U zoekt een woning? In deze brochure leest u wat u moet doen om een woning van ons te kunnen huren. Inhoud Veel woningen, veel woningzoekenden pagina 3 Eerst inschrijven... pagina 4...dan reageren op een

Nadere informatie

een bootkeuring voor alle ouders georganiseerd met aansluitend een zwembadles met Optimisten in het zwembad te Numansdorp.

een bootkeuring voor alle ouders georganiseerd met aansluitend een zwembadles met Optimisten in het zwembad te Numansdorp. Beste ouders, verzorgers, U heeft uw kind aangemeld voor zeilinstructie bij WSV Binnenmaas. Om de lessen goed te laten verlopen hebben we een aantal spelregels op papier gezet zodat u vooraf bent geïnformeerd

Nadere informatie