DE FOKVERENIGING HET BELGISCH WARMBLOEDPAARD ORGANISEERT: PRIJSKAMP VOOR HET BELGISCH WARMBLOEDPAARD. Geel 13 juli 2013 ANTWERPEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE FOKVERENIGING HET BELGISCH WARMBLOEDPAARD ORGANISEERT: PRIJSKAMP VOOR HET BELGISCH WARMBLOEDPAARD. Geel 13 juli 2013 ANTWERPEN"

Transcriptie

1 DE FOKVERENIGING HET BELGISCH WARMBLOEDPAARD ORGANISEERT: PRIJSKAMP VOOR HET BELGISCH WARMBLOEDPAARD Geel 13 juli 2013 ANTWERPEN Aanvang : 10U00 Terrein : Brijloopsedijk 7, Geel Programma : 1.Prijskamp van merries van 6 jaar en ouder 2. Prijskamp van merries van 5 jaar 3. Prijskamp van merries van 4 jaar Dagkampioenschap Opname merrierapporten 4. Prijskamp van merries van 3 jaar Vrij bewegen merries van 4 en 3 jaar 5. Prijskamp voor merries van 2 jaar 6. Prijskamp voor vrouwelijke jaarlingen Jeugdkampioenschap 7. Prijskamp voor veulens 8. Selectie voor Presentatiedag met onderhandse verkoop Het inrichtende bestuur : Voorzitter : Dhr. Laenen Filip & Mevr. Vansant Ann Secretaris : Dhr. Laenen Filip & Mevr. Vansant Ann Leden : Dhr. Bergmans Gustaaf Dhr; De Bal Alfons Dhr. Segers Marcel Dhr. Blockx Luc Mevr. Loots Ria Mevr. Voets Ulla Dhr. Vissers Antoon Dhr. Govaerts Jozef Dhr. Willems Jozef Dhr. Van Bladel Filip Dhr. Cuyvers Benny Dhr. Van Rompaey Peter Jury : Dhr. Stefaan De Smet Dhr. Gaston Geldof Merrierapport : Dhr. Jef Govaerts Dhr. Joris Sammels Het inrichtend bestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen of schade aan personen, paarden of materieel.

2 FOKKERSVERENIGING BELGISCH WARMBLOEDPAARD v.z.w. - B.W.P. ( ) Doelstelling : De Fokkersvereniging van het Belgisch Warmbloedpaard werd na een voorafgaande proefperiode op 28 maart 1955 als een vereniging zonder winstoogmerk opgericht. Zij stelt zich tot doel om EEN PAARD TE FOKKEN DAT BEANTWOORDT AAN DE VEELZIJDIGHEID VAN DE RUITERIJ. Later werden ook de Belgische Rijpony, de Connemara pony België en de Dartmoor pony België in de werking opgenomen. Resent gebeurde dat met de Tuigpaarden. De doelstelling van de vereniging wordt bereikt door de bevordering van de fokkerij, het bijhouden van een stamboek, het inrichten van prijskampen en keuringen en door het wetenschappelijk bestuderen van het type met zijn prestaties. Bijdragen : Lidgeld : 55 euro (abonnement op het tijdschrift Het Belgisch Warmbloedpaard is hier inbegrepen). Inschrijvingsbijdrage voor merries : - paarden : 35 euro Bijdrage voor het overschrijven van de merries naar Stamboek of hulpstamboek : - 10 euro voor paarden en pony s. Inschrijvingsbijdrage voor de veulens : - Op een verzamelplaats: 35 euro voor de paarden; - Aan huis: 45 euro voor de paarden, vanaf het derde veulen 35 euro Tijdschrift : Voor de leden is het abonnement op het tijdschrift in het lidgeld inbegrepen. Voor niet leden kost een abonnement 65 euro HET BELGISCH WARMBLOEDPAARD WAVERSEBAAN OUD-HEVERLEE Tel : 016/ Fax : 016/ Rek : ( ) Vereniging erkend door het Belgisch ministerie van middenstand en landbouw

3 LEGENDE BIJ DE INHOUD VAN HET PRIJSKAMPBOEKJE Geb = geboortedatum / date de naissance / Geburtsdatum V = vrouwelijk / féminin / Weiblich Aantal nakomelingen - nombre des descendants / Anzahl Nachkommen Fokker= éleveur / Züchter Eigenaar = propriétaire / Eigentümer Prijskampindex = l indice des concours / Wettbewerbsindex Betrouwbaarheid = fiabilité / Zuverlässigkeit DE VERMELDING VAN DE LABELS Voor de rassen waarvan de fokkersvereniging de stamboeken bijhoudt, bestaan er volgende labels: BELGISCHE RIJPONY: - E-label: te behalen via de prijskampen - P-label: te behalen via de wedstrijd Bestgaande Belgische Rijpony of via resultaten in LRV of nat. en internat. prestaties. - EF-label : exterieurlabel behaald via min. 2 nakomelingen - PF-label : prestatielabel behaald via min. 2 nakomelingen - Elite : elitemerrie BELGISCH WARMBLOEDPAARD: Voor de merries: - E-label: via de prijskampen; - P-label: via de resultaten in de sport; - G-label: na beoordeling van de radiografieën door de commissie. De merries die de drie labels behalen ontvangen het elitepredikaat Voor de dekhengsten: G-label: vanaf 1986 ondergaan de B.W.P. dekhengsten tijdens de goedkeuringsprocedure een uitgebreid diergeneeskundig onderzoek. Op basis daarvan wordt aan hen het label toegekend. In de cataloog staan de labels of het predikaat vermeld onder de afstamming, op de lijn met het aantal producten van het betreffende paard/pony. Het predikaat of de labels van de paarden of pony s in de afstamming, staan vermeld achter het identiteitsnummer. DE SAMENSTELLING VAN HET IDENTITEITSNUMMER VAN DE B.W.P. PAARDEN EN PONY S Paarden en pony s kunnen, op basis van de voorwaarden waaraan zij voldoen, in verschillende boeken ingeschreven worden. Enerzijds zijn er de echte stamboekregisters waarin de paarden en pony s opgenomen worden die tot het fokprogramma van het ras gaan horen. Anderzijds zijn er de registers die geen echt onderdeel uitmaken van de stamboekwerking B.W.P. Het zijn hulpmiddelen die vooral omwille van administratieve redenen nodig zijn. Om bijvoorbeeld de niet B.W.P. geregistreerde grootmoeder op een stamboekpapier te kunnen afdrukken van een veulen dat in B.W.P. ingeschreven werd, is het nodig dat de gegevens van de grootmoeder voor de computer ergens beschikbaar zijn. De nevenregisters bieden hiervoor de oplossing. In de samenstelling van het stamboeknummer/identiteitsnummer is terug te vinden in welk boek een bepaald product in B.W.P. ingeschreven is. De eerste letter in het nummer duidt het ras aan. Daarna komt het volgnummer dat de computer toekent en de twee of drie letters achter het nummer duiden het boek aan. Letters voor de rassen : W = warmbloedpaard T = Belgisch Tuigpaard P = Belgische Rijpony C = Belgische Connemara pony D = Dartmoor Letters voor de boeken : 1. Echte onderdelen van het stamboek : VB : veulenboek HVB : hulpveulenboek ST : stamboek HST : hulpstamboek

4 HGT : Hengstenboek, hengst goedgekeurd voor B.W.P. 2. Registers die vooral gebruikt worden om niet-b.w.p. geregistreerde voorouders te kunnen afdrukken : VRM : Vreemde merrie, niet ingeschreven in het stamboek B.W.P. VRH : Vreemde hengst, niet goedgekeurd voor het stamboek BWP Voorbeeld : W ST : het gaat hier om een warmbloedpaard (=W) met volgnummer (wordt automatisch toegekend door de computer) ingeschreven in het stamboek (=ST) B.W.P. CODES VOOR ANDERE RASSEN Niet alle paarden of pony s die in het programmaboekje voorkomen dragen de B.W.P. identiteit. De merries die opgenomen worden, behouden immers de identiteit, en dus het nummer, dat hen toegekend is door het stamboek waar zij bij de geboorte ingeschreven zijn. Op het moment van opname krijgen zij wel een B.W.P. volgnummer. dat heeft echter enkel een administratieve waarden. Door de manier waarop de opgenomen merries in B.W.P. ingeschreven worden, blijft het mogelijk om te achterhalen uit welk stamboek ze komen. Er wordt gewerkt met een nummer dat uit drie delen bestaat : 1. de kentekens van het land waar het stamboek gevestigd is; 2. het nummer en de eventuele andere elementen van het stamboek van oorsprong; 3. de kentekens van het stamboek van oorsprong Voorbeeld : GER OLB Opgemerkt moet worden dat in de cataloog de landcode niet afgedrukt wordt van de opgenomen merries uit buitenlandse stamboeken. Op de stamboekpapieren van hun B.W.P. producten is dat wel zo. Codes waarmee de stamboeken aangeduid worden : --- ONBEKEND AAR ANGLO-ARAAB ARA ARAAB BAY BAYERISCH BWP BELGISCH WARMBLOEDPAARD CPO CONNEMARA-PONY CSF CHEVAL DE SELLE FRANCAIS DPO DARTMOOR-PONY DTR DRAVER HAN HANNOVERAAN HES HESSISCH HOL HOLSTEIN NFP NEW-FORESTPONY NWP NOORD-NEDERLANDS WARMBLOED OFR OSTFRIESISCH OLB OLDENBURG OPR OOSTPRUISISCH PSA ENGELS VOLBLOED RHL RHEINLAND RHN RHEINLAND-NASSAU RHP RHEINLAND-PFALZ ROP RIJPONY RPS RIJPAARDEN EN PONYSTAMBOEK NEDERLAND SBS HET BELGISCH SPORTPAARD TRA TRAHKENER WEP WELSHPONY WPN WARMBLOEDPAARD NEDERLAND WSF WESTFALER

5 DE PRIJSKAMPINDEX De fokwaarde-index maakt op een objectieve manier gebruik van de eigen prestaties van een dier en van de prestaties van verwanten ( nakomelingen, ouders, grootouders, zusters, broers,... ) en houdt op een juiste wijze rekening met niet-erfelijke factoren ( bv. leeftijd, jaar van de wedstrijd, niveau van de prijskamp, e.a. ). De prestaties op de prijskampen wordt gemeten d.m.v. de rangschikking die de merrie behaalde in haar reeks. Uiteraard is een eerste plaats op 10 deelnemers beter dan een eerste plaats op twee deelnemers. Daarom wordt op basis van de rangschikking een relatieve plaats berekend. Relatieve plaats = 100* ( 1- Rangschikking ) Deelnemers + 1 De correctie voor niet erfelijke factoren, het niveau van de prijskamp ( gemiddelde kwaliteit van de merries ) wordt tegelijkertijd met de fokwaarden-indexen berekend door gebruik te maken van een BLUP-diermodel. Het gebruik van het diermodel houdt in dat niet alleen voor de vaders van de deelnemende merries een fokwaarde wordt geschat, maar ook voor de merries zelf én hun moeders. Via de ouders wordt ook de informatie over (half)zusters verrekend in de fokwaarde van de merrie. De fokwaarden worden vervolgens omgerekend naar een index, met een gemiddelde van 100. Dit wil zeggen dat een dier met een fokwaarde van meer dan 100 beter is dan het gemiddelde. Door zo n dier in te zetten in de fokkerij kan men het ras ( qua exterieur ) verbeteren. Een dier met een index lager dan 100 is slechter dan het gemiddelde. Bij elke index wordt ook een betrouwbaarheid berekend, die ligt tussen 0 en 1 en geeft aan in hoeverre de index betrouwbaar is. Deze betrouwbaarheid hangt af van het aantal prestaties van het dier zelf, van het aantal prestaties van de moeder, het aantal nakomelingen met prestaties en het aantal (halfzusters) met prestaties. Betrouwbaarheid lager dan hoger dan Interpretatie zeer weinig betrouwbaar weinig betrouwbaar matig betrouwbaar voldoende betrouwbaar behoorlijk betrouwbaar goed betrouwbaar zeer betrouwbaar Hoe hoog de betrouwbaarheid ook mag zijn, voorzichtigheid is geboden. De prijskamp-index geeft geen informatie over specifieke exterieurelementen. Een hoge prijskamp-index wil zeggen : het paard heeft een hoge erfelijke aanleg om hoog geklasseerd te worden op een prijskamp. De index is enkel een hulpmiddel om de fokdieren te rangschikken volgens hun erfelijke aanleg. De stielkennis en feeling van de fokker blijven ondanks alle ingewikkelde berekeningen van levensgroot belang. Met dank aan, Faculteit Landbouwwetenschappen KUL - IWONL

6 HET ELITEPREDIKAAT IN B.W.P. Hoe behaalt mijn merrie het ELITEPREDIKAAT? Het Exterieurlabel : Vereisten : * ingeschreven bij BWP * drie gekende generaties voorouders * zolang de merrie geen veulen heeft gegeven, wordt het label onder voorbehoud toegekend. Een veulen komt in aanmerking vanaf het moment dat aan alle voorwaarden voldaan is om het identiteitsbewijs B.W.P. af te werken. * ofwel : 1) van 3 tot 6 jaar : tweemaal op de provinciale prijskamp, na deelname aan de gewestelijke prijskamp, door de jury aangeduid zijn als waardig voor het E-label, ofwel : 2) van 6 jaar : eenmaal op de provinciale prijskamp, na deelname aan de gewestelijke prijskamp, door de jury aangeduid zijn als waardig voor het E-label, 3) > 7 jaar : in bezit van G- en P-label, deelname aan min. 3 prijskampen, Exterieurindex : min Het Prestatielabel : SPRINGEN Vereisten : ofwel LRV : Springklasse Midden : tot op een leeftijd van 8 jaar in vijf op elkaar volgende tornooien van een seizoen, drie foutloze parcoursen hebben. Springklasse Zwaar : tijdens één van de eerste drie seizoenen waarin deelgenomen wordt in deze klasse, in vijf op elkaar volgende tornooien van een seizoen, drie foutloze parcoursen hebben. Wedstrijd Jonge Paarden Nationaal : bij de eerste helft zijn op de leeftijd van zes jaar ofwel VLP : ( t.e.m. 8 jaar ) tijdens één van de eerste drie seizoenen waarin deelgenomen wordt aan de wedstrijden m, in 10 op mekaar volgende wedstrijden van 1 seizoen, 6 keer foutloos omlopen ofwel INTERCOMMUNAUTAIRE CYCLUS Op de leeftijd van zes of zeven jaar, na optelling van de resultaten van de 5 beste basisomlopen en na rangschikking volgens het stijgend aantal punten, geklasseerd zijn bij de eerste helft ofwel NATIONALE. PRESTATIES : Voor 8 jaar resultaten op nat. wedstrijden van min m. Na beoordeling door de stamboekcommissie ofwel INTERNATIONALE. PRESTATIES : Na beoordeling door de stamboekcommissie ofwel VIA DE NAKOMELINGEN : Indien 2 nakomelingen voldoen aan de vereisten, gesteld voor het Prestatielabel DRESSUUR - TOT EN MET 6 jaar A: Ofwel via LRV : - Wedstrijd Jonge Paarden zich als vijfjarige in de OPEN of LRV klasse klasseren bij de eerste helft op de nationale wedstrijd jonge paarden

7 OF - Zich als zesjarige in de OPEN klasse selecteren voor de nationale wedstrijd en deelnemen OF - Zich als zesjarige in de LRV klasse klasseren bij de eerste helft op de nationale wedstrijd jonge paarden B: Ofwel via de KBRSF In het criterium voor de beker van België als 5- of als 6-jarige bij de eerste 50% Geklasseerd zijn in het eindklassement. - NA 6 jaar A: Ofwel via LRV : In één van de eerste seizoenen, dat de merrie aantreedt in de klasse Zwaar 1, in vijf op elkaar volgende tornooien van één seizoen, driemaal bij de 30% besten geklasseerd zijn. In één van de eerste seizoenen, dat de merrie aantreedt in de klasse Zwaar 2, in vijf op elkaar volgende tornooien van één seizoen, driemaal bij de 30% besten geklasseerd zijn. B: Ofwel via de KBRSF of via organisaties erkend door FEI 5 uitslagen in een tijdspanne van 2 jaar kunnen voorleggen op niveau : - M9 = 64% - M10 = 64% - Prix St Georges = 64% - Intermediaire I = 64% - Intermediaire II = 62% - GP of GPS = 62% MILITARY Vereisten : de behaalde resultaten worden beoordeeld door de stamboekcommissie ==> de prestaties behaald via LRV, Internationaal of via 2 afstammelingen, dienen schriftelijk gemeld te worden aan het secretariaat BWP Het Gezondheidslabel Vereisten : Eerst moet een gebareerde cheque van 50 euro samen met de nodige gegevens van de merrie opgestuurd worden aan het BWP secretariaat. Na ontvangst worden de nodige documenten opgestuurd. De betaling van het onderzoek verloopt via de dierenarts. Bij een gunstige beoordeling van de radiografiën van voorvoeten, spronggewrichten en knieën door de beoordelingscommissie* wordt het G- label toegekend. * de beoordelingscommissie komt samen nadat +/- 10 merries zijn onderzocht HET ELITEPREDIKAAT : De merries die de drie labels behaald hebben krijgen het elitepredikaat.

8 VERNIEUWDE FORMULE VOORSTELLING PAARDEN OP DE PRIJSKAMP 1 Eerste opstelling De voorsteller staat links voor het paard, op ongeveer vijf meter van de jury. De paard staat dwars voor de jury met het hoofd naar de linkerzijde. De vier benen van het paard moeten zichtbaar zijn voor de jury. Dwz dat de benen aan de zijde van de jury verder open moeten staan dan die aan de andere zijde. Het hoofd mag niet in de hoogte geheven worden, wel iets omlaag met een deinende hals. De begeleider plaatst voor zich het paard. De begeleider plaatst zich voor de pony. Alle aandacht moet gericht zijn op de pony en niet op de jury. Men tracht de pony nog beter te doen lijken dan hij is. 2. Draven Dit gebeurt op de rechterhand in driehoeksvorm langs de buitenzijde van de hoekpunten ( bv bloembakken ). Het zweepgebruik moet tot een minimum herleid worden. 3. Stappen Dit gebeurt eveneens op de rechterhand in de driehoeksvorm maar langs de binnenzijde van de hoekpunten. 4. Tweede opstelling Idem punt 1.

9 K I station DE NETHE dressuur en springhengsten uit sympathie

10 1. Merries van 6 jaar en ouder Deelnemende paarden 1. AMIO VAN HET EXELMANSHOF W BWP ST 30/04/2000 V BRUIN/BAI Schofthoogte : Vader: MIO D' BAUGY W BWP G-LABEL V: SHEYENNE DE BAUGY A W CSF ELITE/G-LABEL M: CHERRY W BWP Moeder: PRINSES VH EXELMANSHOF W BWP V: SAYGON W BWP AMBASSADEUR M: DIOLIN W BWP V: FLUGEL VAN LA ROCHE W HAN Fokker : JOS CEYSSENS LAARDERWEG 35 B 3990 GROTE BROGEL Eigenaar : KOEN SWINNEN LANGVOORT 43 B 2430 VORST - LAAKDAL Prijskampindex 98,6 Betrouwbaarheid 0,71 2. CAIRO W BWP ST 09/03/2002 V DONKER BRUIN/BAI FONCE Schofthoogte : Vader: NAGANO W WPN ELITE/G-LABEL V: LUX Z W HAN M: HFRADIN W WPN Moeder: KORINA W BWP V: WENDEKREIS W HAN M: BLANKA W BWP V: SAYGON W BWP AMBASSADEUR Fokker : ALFONS VAN BYLEN SLACHTERIJSTRAAT 49 B 2260 WESTERLO Eigenaar : SIMONNE DE POTTER BEKENBAAN 28 B 2460 KASTERLEE Prijskampindex 85,6 Betrouwbaarheid 0, HARTJE W BWP VST 28/05/2007 V BRUIN/BAI Schofthoogte : Vader: UNITED ( EX UDO ) W WPN ELITE/G-LABEL V: KRACK C (EX KEVIN VB) W WPN M: NESSICA W WPN Moeder: SIDNEY-W W BWP P-LABEL V: FEINER STERN W HAN M: WEINGRAEFIN W HAN V: WENDEKREIS W HAN Fokker : THEO PINXTEN LOKSVAARTDIJK 44 B 3900 OVERPELT Eigenaar : NOELLA MORIS KAPELLEBAAN 39 B 2590 BERLAAR Prijskampindex 84,5 Betrouwbaarheid 0,709

11 A & S ZWEMBADEN LISSTRAAT HERENTALS TEL : 014 / GSM: 0496 /

12 2. Merries van 5 jaar 4. IXINA W BWP VB 13/07/2008 V ZWART/NOIR Vader: SAROS VAN 'T GESTELHOF W BWP ELITE/G-LABEL V: RAMIRO W HOL M: ERLE VAN DE HELLE W BWP Elite Moeder: SHEROKEE W VAN HET PACHTHOF W BWP V: ROMEO W WSF ELITE M: MARY JANE VH PACHTHOF W BWP V: SHEYENNE DE BAUGY A W CSF ELITE/G-LABEL OVERGANG Fokker/Eigenaar : SIMONNE DE POTTER BEKENBAAN 28 B 2460 KASTERLEE Prijskampindex 93,3 Betrouwbaarheid 0, LAURIE-ANN HAN ST 28/04/2008 V BRUIN/BAI Schofthoogte : Vader: LAURIES CRUSADOR XX W PSA V: WELSH PAGEANT XX W PSA M: SQUARE NOTE XX W PSA Moeder: WERONA HAN V: WORDLY W HAN M: MATCHOPOESIE W HAN V: MATCHO X (43,60%) W AAR Fokker : Eigenaar : GER. DEKKERS SCHOORHEIDE 51 B 2490 BALEN 6. IRONJA W BWP ST 17/07/2008 V BRUIN/BAI Schofthoogte : Vader: FLORENCIO W WSF V: FLORESTAN I W RHL M: WALESSA W WSF Moeder: RONJA W WSF V: ROSENKAVALIER W WSF M: FINALE W WSF V: FEUERSCHEIN I W WSF TE KOOP Fokker : HERMAN VAN DEN BROECK KEGELSTRAAT 10 B 2590 BERLAAR-HEIKANT Eigenaar : HERMAN en INGRID VAN DEN BROECK - DAELEMAN KEGELSTRAAT 10 B 2590 BERLAAR Prijskampindex 155,5 Betrouwbaarheid 0, QUARISSA HAN ST 03/06/2008 V VOS/ALEZAN Schofthoogte : Vader: QUATERBACK W BRA V: QUATERMAN W BRA M: PASSIONATA W BRA Moeder: AROSA W HAN V: AROGNO W TRA M: BONGA W HAN V: BOLERO W HAN Aantal nakomelingen : 1 V M Fokker : Eigenaar : GABRIEL KRIECKEMANS KASTERMANSTRAAT 7 B 2440 GEEL

13 DOE HET ZELF DE WISSEL GROENSTRAAT 51 RETIE tel:

14 3. Merries van 4 jaar 8. JULIENA VAN HET ROZENHOF W BWP VB 22/05/2009 V DONKER BRUIN/BAI FONCE Sportmerriestam / Lignée de jument sport : Vader: TUSCHINSKI ( EX TOUCH DAWN ) W WPN V: KRACK C (EX KEVIN VB) W WPN M: KALINJA W WPN Moeder: FEMKE W BWP E-LABEL V: FIDERHIT W RHL G-LABEL M: RODIVA VD KEMPENHOEVE W OLB V: ROHDIAMANT W OLB OVERGANG Fokker/Eigenaar : MARCEL SEGERS BINNENVELD 23 B 2490 BALEN 9. SNAP DRAGON HAN ST 10/05/2009 V ZWART/NOIR Vader: SAN AMOUR W OLB V: SANDRO HIT W OLB M: PUPPENFEE W OLB Moeder: RIVER QUEEN O HAN V: ROTSPON W HAN M: WILD LADY O HAN V: WELTMEYER W HAN Fokker : Eigenaar : DANIEL DE CHARLEROY VORSTHEIDE 44 B 2230 HERSELT 10. JASMIJN VAN BLOMMERSCHOT W BWP ST 25/05/2009 V BRUIN/BAI Schofthoogte : Vader: QUATERBACK W BRA V: QUATERMAN W BRA M: PASSIONATA W BRA Moeder: DATURA VD BLOMMERSCHOTSEHOEVE W BWP V: SAROS VAN 'T GESTELHOF W BWP ELITE/G-LABEL M: HORTENSIA W WPN V: DAMIRO W WPN Fokker : JOZEF SMITS BLOMMERSCHOTSEBAAN 23 B 2275 WECHELDERZANDE Eigenaar : MIEKE SMITS GRENSSTRAAT 33 B 2243 PULLE Prijskampindex 108 Betrouwbaarheid 0, ESCADA SDB WPN VRM 17/06/2009 V Vader: SPIELBERG W WSF V: SUNNY-BOY W OLB M: ROSIERA W OLB Moeder: UJESCA WPN V: KRACK C (EX KEVIN VB) W WPN M: JESSICA W WPN V: SULTAN W WPN OPNAME Fokker : Eigenaar : MARC BOUWENS VERBINDINGSSTRAAT 19 B 2490 BALEN Dagkampioenschap

15 IMARO HORSES Sportpaarden en pony's familie Blockx Koppelleershoeve Geel tel:

16 4. Merries van 3 jaar 12. SAMBUCA OLB VRM 18/04/2010 V Vader: SIR DONNERHALL W OLB V: SANDRO HIT W OLB M: CONTENANCE D W OLB Moeder: ODESSINA OLB V: FEINBRAND W OLB M: LANDSCHAFT W OLB V: LANDADEL W HOL OPNAME Fokker : Eigenaar : PAUL VERSCHUEREN KEULSEBAAN 37 B 2243 PULLE 13. KISS ME VAN DE NACHTEGAELE W BWP VB 25/04/2010 V DONKER BRUIN/BAI FONCE Vader: LAUDABILIS W HAN V: LAURIES CRUSADOR XX W PSA M: WASSIA W WSF Moeder: RAINBOW W WPN V: FERRO W WPN M: MISS MONOPOLIE S W WPN V: AMULET W WPN OVERGANG Fokker/Eigenaar : MARCEL JACOBS ERTBRUGGESTRAAT 60 B 2110 WIJNEGEM 14. ROMANTIC KRACK VH KLAVERHOF OLB VRM 06/05/2010 V Vader: DON ROMANTIC W OLB V: DON SCHUFRO W OLB M: ROSITA W DWS Moeder: ROMA KRACK V/H KLAVERHOF OLB V: ROMANOV (BLUE HORS ROMANOV) W OLB M: A LITTLE BIT MORE VH KLAVERHOF W BWP V: KRACK C (EX KEVIN VB) W WPN OPNAME Fokker : Eigenaar : BART VAN DEN EYNDE GROENHEUVELSTRAAT 1 A B 2230 HERSELT 15. SANTA FE OLB VRM 15/05/2010 V Vader: SIR DONNERHALL W OLB V: SANDRO HIT W OLB M: CONTENANCE D W OLB Moeder: ORNELLA OLB V: FUERST HEINRICH W WSF M: ODINE OLB V: ROHDIAMANT W OLB OPNAME Fokker : Eigenaar : PAUL VERSCHUEREN KEULSEBAAN 37 B 2243 PULLE

17 Sir Donovan Sir Donnerhal x Weltmeyer winnaar van de SBB DRESSUURWEDSTRIJD NATIONAAL 6JAAR OPEN KLASSE te Wortel 2013 eveneens beschikbare hengsten: Arpad - Clarence C - Condor C - Cumthago De Vleut - Der Senaat Echo v. Neerenbosch Galisco - Guccio - Hermes - Iceberg ST - If Ever Kullen C info: Erik Laenen Dries Lammens Peter Goossens

18 16. KAPRICE TACHOR W BWP VB 01/06/2010 V BRUIN/BAI Sportmerriestam / Lignée de jument sport : Vader: LAURIES CRUSADOR XX W PSA V: WELSH PAGEANT XX W PSA M: SQUARE NOTE XX W PSA Moeder: WOKINA G W BWP E-G-label V: SIR LUI W OLB G-LABEL M: RATCHINA G W BWP Elite V: WELTMEYER II W HAN ELITE/G-LABEL OVERGANG Fokker : GERT VLEKKEN NIJVERHEIDSSTRAAT 3 B 3740 BILZEN Eigenaar : JOZEF GOVAERTS AARDSEWEG 148 B 2440 GEEL Prijskampindex 132,4 Betrouwbaarheid 0,609 Vrij bewegen van merries van 4 en 3 jaar 5. Merries van 2 jaar 17. LIRVANA THE FIRST W BWP VB 21/03/2011 V DONKER BRUIN/BAI FONCE Premieveulen Vader: FIRST JUNIOR W HAN V: FUERST HEINRICH W WSF M: VADELLA W OLB Moeder: WAKIRA W HAN V: WALZERTRAUM W HAN M: DINARIS W HAN V: DINAR W HAN Fokker/Eigenaar : PRISCILLA THIJS SINT KATHELIJNESTRAAT 10 B 2850 BOOM Prijskampindex 87,7 Betrouwbaarheid 0, L'APACHE VITE W BWP WRG 30/04/2011 V BRUIN/BAI Vader: APACHE W WPN V: UB W WPN M: TOLANDA W WPN Moeder: WINCH VAN DE GORTEN W BWP V: OLYMPIC RAMIRO W BWP G-LABEL M: AMETA W BWP V: DORUTO W WPN Fokker : IRENA VANDEPERRE HODONK 40 B 2470 RETIE Eigenaar : VAN DE PERRE IRENA - JANSSEN TOM HODONK 40 B 2470 RETIE

19 19. LAVENDEL VAN BLOMMERSCHOT W BWP WRG 30/05/2011 V ZWARTBRUIN/BAI BRUN Vader: DANTE WELTINO OLB V: DANONE I HAN M: RIHANNA OLB Moeder: DATURA VD BLOMMERSCHOTSEHOEVE W BWP V: SAROS VAN 'T GESTELHOF W BWP ELITE/G-LABEL M: HORTENSIA W WPN V: DAMIRO W WPN Fokker : JOZEF SMITS BLOMMERSCHOTSEBAAN 23 B 2275 WECHELDERZANDE Eigenaar : BENNY PEETERS GRENSSTRAAT 33 B 2243 PULLE Prijskampindex 125,3 Betrouwbaarheid 0, LATOTINA VAN DE SPARRENHOEF w BWP VB 08/06/2011 V VOS/ALEZAN Vader: GALLIANI BIOLLEY W BWP V: SIR DONNERHALL W OLB M: LANCIANA LADY CAVALOR W RHL Moeder: WELTOTINA W HAN V: WELTMEYER W HAN M: WEROLINA W HAN V: WENDEKREIS W HAN Fokker/Eigenaar : HEIDI LAMBRECHTS SPARRENWEG 17 B 2590 BERLAAR 21. LUNA W BWP WRG 10/06/2011 V ZWART/NOIR Sportmerriestam / Lignée de jument sport : Vader: SIR FASHION RHL V: SIR DONNERHALL W OLB M: RIVERLADY WSF Moeder: DONNA - G W BWP G-LABEL V: SAROS VAN 'T GESTELHOF W BWP ELITE/G-LABEL M: SAMIRA-G W WPN G-LABEL V: WELTMEYER II W HAN ELITE/G-LABEL Fokker/Eigenaar : LUC VERHAERT EEKHOORNSTRAAT 3 B 2340 BEERSE

20 PAARDENVOERDERS & HOBBYCENTER GEUKENS WILDERS 87 - GEEL 014/

21 6. Vrouwelijke jaarlingen 22. MELODIE VAN 'T LAARHOF W BWP VB 21/05/2012 V BRUIN/BAI Eliteveulen Vader: SPECIAL AGENT AMOUR RHL G-LABEL V: SAN AMOUR W OLB M: NEW-SPRING DE LA BASTIDE W SBS Moeder: AMIE VAN DE NOORDHEUVEL W BWP V: BURGGRAAF W HOL M: SYNTHIA VAN DE NOORDHEUVEL W BWP V: DENVER W WPN G-LABEL Fokker/Eigenaar : JOZEF VAN LAERHOVEN KRUISSTRAAT 35 B 2920 KALMTHOUT 23. MAZZINA DEL PONTE FERRO W BWP VB 23/04/2012 V ZWARTBRUIN/BAI BRUN Vader: VOICE WPN V: DE NIRO W HAN M: ROHBRIA WPN Moeder: DONJA W RHL V: DONNERSCHLAG W OLB M: QUINY DEPAULSTRA W BWP V: AZUR DEPAULSTRA C W CSF G-LABEL Fokker/Eigenaar : FRANCOIS en LISE LAMBRECHTS - LAENEN LARUMSEBRUGWEG 123 B 2440 Geel Jeugdkampioenschap

22 7. veulens van het lopende jaar 38. NOEL 02/01/2013 Vader: FERNANDO TORRES Moeder: USHUAIA V: DONNERSCHLAG Fokker/Eigenaar : SOFIE NUYDENS 24. NIKITISHJA VAN HET KRAAIENEST W BWP Klasse I 16/03/2013 V Vader: FLORENCIO W WSF V: FLORESTAN I W RHL M: WALESSA W WSF Moeder: BATISHJA VAN HET KRAAIENEST W BWP V: SAROS VAN 'T GESTELHOF W BWP ELITE/G-LABEL M: TISHJA VAN HET KRAAIENEST W BWP V: SAYGON W BWP AMBASSADEUR Fokker/Eigenaar : MARCEL EN BERT SNYERS KRAAISTEERTEN 14 B 2440 GEEL 25. NYMEIA VAN KINSCHOT W BWP Klasse I 31/03/2013 V Vader: DREAM BOY WPN V: VIVALDI W WPN M: RESIA WPN Moeder: CHARIS W BWP V: OBELISK W WPN M: GALOCREIS W BWP V: WENDEKREIS W HAN TE KOOP Fokker/Eigenaar : LUCAS WENS KINSCHOT 9 B 2470 RETIE 26. NIARA VD DEKSHOEVEN W BWP Klasse I 05/05/2013 V Sportmerriestam / Lignée de jument sport : 47 Vader: SIR DONOVAN HAN G-LABEL V: SIR DONNERHALL W OLB M: WATANI HAN Moeder: WOKINA G W BWP E-G-label V: SIR LUI W OLB G-LABEL M: RATCHINA G W BWP Elite V: WELTMEYER II W HAN ELITE/G-LABEL Fokker/Eigenaar : SMETS-GOVAERTS DEKSHOEVEN 15 B 2440 GEEL 39. NOIR AMOUR VH WOLFSHOF 17/05/2013 M Vader: SPECIAL AGENT AMOUR Moeder: CAIRO V: NAGANO Fokker/Eigenaar : SACHA DE WOLF

23 27. NATCHERA-G W BWP Klasse I 21/05/2013 V Sportmerriestam / Lignée de jument sport : 47 Vader: WYNTON W WPN V: JAZZ W WPN M: ACACIA W OLB Moeder: RATCHINA G W BWP Elite V: WELTMEYER II W HAN ELITE/G-LABEL M: NATCHERA-G W BWP V: MATCHERO W HAN G-LABEL Fokker/Eigenaar : JOZEF GOVAERTS AARDSEWEG 148 B 2440 GEEL 28. NELSON VAN DE NACHTEGAELE W BWP Klasse I 21/06/2013 M Vader: SIR DONOVAN HAN G-LABEL V: SIR DONNERHALL W OLB M: WATANI HAN Moeder: RAINBOW W WPN V: FERRO W WPN M: MISS MONOPOLIE S W WPN V: AMULET W WPN Fokker/Eigenaar : MARCEL JACOBS ERTBRUGGESTRAAT 60 B 2110 WIJNEGEM met speciale dank HILTON STABLES en de familie De Pelsmaeker

24 8. Selectie voor Veulenpresentatie met onderhandse verkoop 28. NELSON VAN DE NACHTEGAELE W BWP Klasse I 21/06/2013 M Vader: SIR DONOVAN HAN G-LABEL V: SIR DONNERHALL W OLB M: WATANI HAN Moeder: RAINBOW W WPN V: FERRO W WPN M: MISS MONOPOLIE S W WPN V: AMULET W WPN Fokker/Eigenaar : MARCEL JACOBS ERTBRUGGESTRAAT 60 B 2110 WIJNEGEM 29. NIAS F V/H BLEJANHOF W BWP Klasse I 18/06/2013 M Vader: DON MASSIMO OLB V: DON LARINO W OLB M: LITTLE STAR OLB Moeder: FAIR BEAUTY V/D HERENWIJER W BWP V: ESCURO W HAN G-LABEL M: BEAUTY-GRANDE VD HERENWIJER W BWP V: WIENSENDER W HAN Fokker/Eigenaar : GWEN JANSEN KAMPERBAAN 15 B 2490 BALEN 30. NAVARONE VD ESBERG W BWP Klasse I 03/03/2013 M Vader: SPECIAL AGENT AMOUR RHL G-LABEL V: SAN AMOUR W OLB M: NEW-SPRING DE LA BASTIDE W SBS Moeder: SHILLA W BWP Elite V: MIO D' BAUGY W BWP G-LABEL M: PAMINA W BWP V: REMONDO W BWP G-LABEL Fokker/Eigenaar : JAN HILLEN LEOPOLDSTRAAT 47 /1.2 B 2330 MERKSPLAS 31. NOBLE BOY VAN HET GROENINGERHOF W BWP 11/05/2013 M Vader: DON MARCELLO HAN V: DONNERHALL W OLB M: MERCI HAN Moeder: V: M: V: Fokker/Eigenaar : KAREN VAN LOOY RENDERSTRAAT 69 B 2260 WESTERLO

25 32. NINA VAN DE KLOOSTERBERG W BWP Klasse I 19/04/2013 V Vader: SPECIAL AGENT AMOUR RHL G-LABEL V: SAN AMOUR W OLB M: NEW-SPRING DE LA BASTIDE W SBS Moeder: REINA W RHL P-LABEL V: ROYAL DIAMOND W OLB M: WEST VIRGINIA W HAN V: WELTMEYER W HAN Fokker/Eigenaar : VINCE WELLENS REUSTRAAT 83 B 3290 DIEST 33. NELLEKEN W BWP Klasse I 05/05/2013 V Vader: FIDER DARK HAN V: FIDERTANZ RHL M: DELANY HAN Moeder: DIORE V/H TRICHELHOF WPN V: LORD LEATHERDALE W WSF M: ULFARA W WPN V: NEGRO (EX NOVABOR) W WPN Fokker/Eigenaar : CONNY CLAESSENS DAUWSTRAAT 43 B B 9190 STEKENE 34. NIRVANA DE WINGHE W BWP Klasse I 14/06/2013 M Vader: FUERST ROMANCIER OLB V: FUERST HEINRICH W WSF M: RONJA W OLB Moeder: BONNY DE WINGHE W BWP G-LABEL V: CALAMBO W HOL M: USCHY DE WINGHE W BWP G-LABEL V: RAGAZZO W HAN Fokker/Eigenaar : DIRK MICHIELS BLAUWE STAP 20 B 3020 HERENT 35. NO LIMIT VAN HET WEIDEHOF W BWP Klasse I 11/04/2013 M Vader: SAN AMOUR W OLB V: SANDRO HIT W OLB M: PUPPENFEE W OLB Moeder: UNBELIEVABLE-W W BWP Elite V: FEINER STERN W HAN M: WEINGRAEFIN W HAN V: WENDEKREIS W HAN Fokker/Eigenaar : KORSTEN - VAN DUFFEL WEIDESTRAAT 7 B 3920 LOMMEL

26 36. NA LI V W BWP Klasse I 02/05/2013 V Vader: WYNTON W WPN V: JAZZ W WPN M: ACACIA W OLB Moeder: SISSI W BWP P-LABEL V: REMONDO W BWP G-LABEL M: JELLEN W BWP V: WENDEKREIS W HAN Fokker/Eigenaar : MARC en JORIS VERVECKEN HOENDERGAARSEN 55 /B B 2370 ARENDONK 37. NOBEL V W BWP Klasse I 28/03/2013 M Vader: WYNTON W WPN V: JAZZ W WPN M: ACACIA W OLB Moeder: ELKA W BWP V: CANTOS W RPS M: TINKA VAN DE BERGEN W BWP V: CORIOLAN W HOL G-LABEL Fokker/Eigenaar : MARC en JORIS VERVECKEN HOENDERGAARSEN 55 /B B 2370 ARENDONK Vabo bvba Omheiningen paardenstallen stapmolens metaalconstructies Sint Kristoffelstraat Geel 0478/

27 Alfabetische lijst der deelnemers BOUWENS MARC 11 -OPN VERBINDINGSSTRAAT BALEN 014/ Lidgeld CLAESSENS CONNY 33 DAUWSTRAAT 43 B 9190 STEKENE 03/ / DE CHARLEROY DANIEL 9 VORSTHEIDE HERSELT 014/ / DE POTTER SIMONNE 2 BEKENBAAN OVG 2460 KASTERLEE 0476/ DE WOLF SACHA 39 BEKENBAAN KASTERLEE DEKKERS GER. 5 SCHOORHEIDE BALEN 011/ GOVAERTS JOZEF 16 -OVG AARDSEWEG GEEL 014/ / HILLEN JAN 30 LEOPOLDSTRAAT 47 / MERKSPLAS 014/ / JACOBS MARCEL 13 -OVG ERTBRUGGESTRAAT WIJNEGEM JANSEN GWEN 29 KAMPERBAAN BALEN Lidgeld KORSTEN - VAN DUFFEL 35 WEIDESTRAAT LOMMEL 011/ / KRIECKEMANS GABRIEL 7 KASTERMANSTRAAT GEEL 014/ / LAMBRECHTS HEIDI 20 SPARRENWEG BERLAAR /

28 LAMBRECHTS - LAENEN FRANCOIS en LISE 23 LARUMSEBRUGWEG Geel 014/ / MICHIELS DIRK 34 BLAUWE STAP HERENT 016/ / MORIS NOELLA 3 KAPELLEBAAN BERLAAR 03/ / NUYDENS SOFIE 38 MOLENBERG Retie / PEETERS BENNY 19 GRENSSTRAAT PULLE / SEGERS MARCEL 8 -OVG BINNENVELD BALEN SMETS-GOVAERTS 26 DEKSHOEVEN GEEL SMITS MIEKE 10 GRENSSTRAAT PULLE / SNYERS MARCEL EN BERT 24 KRAAISTEERTEN GEEL SWINNEN KOEN 1 LANGVOORT VORST - LAAKDAL 013/ Lidgeld THIJS PRISCILLA 17 SINT KATHELIJNESTRAAT BOOM 03/ / VAN DE PERRE IRENA - JANSSEN TOM 18 HODONK RETIE Lidgeld VAN DEN BROECK - DAELEMAN HERMAN en INGRID 6 -TK KEGELSTRAAT BERLAAR VAN DEN EYNDE BART 14 -OPN GROENHEUVELSTRAAT 1 A 2230 HERSELT 014/ / Lidgeld

29 VAN LAERHOVEN JOZEF 22 KRUISSTRAAT KALMTHOUT 03/ VAN LOOY KAREN 31 RENDERSTRAAT WESTERLO 014/ / VERHAERT LUC 21 EEKHOORNSTRAAT BEERSE VERSCHUEREN PAUL 12 -OPN KEULSEBAAN OPN 2243 PULLE 03/ / VERVECKEN MARC en JORIS 36 HOENDERGAARSEN 55 /B ARENDONK / WELLENS VINCE 32 REUSTRAAT DIEST / WENS LUCAS 25 -TK KINSCHOT RETIE 014/ /

REGLEMENT TOT HET BEHALEN VAN DE LABELS EN HET PREDIKAAT VOOR WARMBLOEDMERRIES

REGLEMENT TOT HET BEHALEN VAN DE LABELS EN HET PREDIKAAT VOOR WARMBLOEDMERRIES REGLEMENT TOT HET BEHALEN VAN DE LABELS EN HET PREDIKAAT VOOR WARMBLOEDMERRIES 1. SITUERING De fokkersvereniging Het Belgisch Warmbloedpaard v.z.w. - B.W.P. stelt zich het fokken van een paard tot doel

Nadere informatie

REGLEMENT TOT HET BEHALEN VAN DE LABELS EN HET PREDIKAAT VOOR WARMBLOEDMERRIES

REGLEMENT TOT HET BEHALEN VAN DE LABELS EN HET PREDIKAAT VOOR WARMBLOEDMERRIES REGLEMENT TOT HET BEHALEN VAN DE LABELS EN HET PREDIKAAT VOOR WARMBLOEDMERRIES 1. SITUERING De fokkersvereniging Belgian Wamblood BWP stelt zich het fokken van een paard tot doel dat beantwoordt aan de

Nadere informatie

ALDEN-BIESEN 3 JULI 2011

ALDEN-BIESEN 3 JULI 2011 ALDEN-BIESEN 3 JULI 2011 LIMBURG BRP DE FOKKERSVERENIGING HET BELGISCH WARMBLOEDPAARD ORGANISEERT: PRIJSKAMP VOOR DE BELGISCHE RIJPONY Alden-Biesen - 3 juli 2011 LIMBURG Aanvang : 10u00 Terrein : Landcommanderij

Nadere informatie

BWP ORGANISEERT: PRIJSKAMP VOOR DRESSUURGEFOKTE PAARDEN GEEL 20 JUNI 2015 ANTWERPEN AANVANG : 09U00 AANVANG : 12U30

BWP ORGANISEERT: PRIJSKAMP VOOR DRESSUURGEFOKTE PAARDEN GEEL 20 JUNI 2015 ANTWERPEN AANVANG : 09U00 AANVANG : 12U30 BWP ORGANISEERT: PRIJSKAMP VOOR DRESSUURGEFOKTE PAARDEN GEEL 20 JUNI 2015 ANTWERPEN AANVANG : 09U00 AANVANG : 12U30 TERREIN : HILTON STABLES, PLATBOS 1, GEEL TEN AARD Programma: Om 12u 30 : 1. 12u30 :

Nadere informatie

UITVOERINGSBEPALINGEN NRPS KEURINGEN Nederlands Rijpaarden- en Ponystamboek

UITVOERINGSBEPALINGEN NRPS KEURINGEN Nederlands Rijpaarden- en Ponystamboek UITVOERINGSBEPALINGEN NRPS KEURINGEN Nederlands Rijpaarden- en Ponystamboek Artikel 1-Algemeen 1. De Uitvoeringsbepalingen zijn onderdeel van het Keurings- en Predicatenreglement. 2. In de Uitvoeringsbepalingen

Nadere informatie

HOESELT 1 JULI 2012 LIMBURG BRP

HOESELT 1 JULI 2012 LIMBURG BRP HOESELT 1 JULI 2012 LIMBURG BRP DE FOKKERSVERENIGING HET BELGISCH WARMBLOEDPAARD ORGANISEERT: PRIJSKAMP VOOR DE BELGISCHE RIJPONY HOESELT - 1 juli 2012 LIMBURG Aanvang : 10u00 Terrein : COOLENBROEKSTRAAT

Nadere informatie

Prijskamp springen 26 juli 2014

Prijskamp springen 26 juli 2014 De fokkersvereniging Het Belgisch Warmbloedpaard Geluwe organiseert: Prijskamp springen 26 juli 2014 Antwerpen Aanvang: 10u00 Terrein: Rijhal Kraaienhorst, Brecht Programma: 1. Springmerries van 5 jaar

Nadere informatie

Moerbeke-Waas 18 juni 2012 OOST-VLAANDEREN

Moerbeke-Waas 18 juni 2012 OOST-VLAANDEREN PRIJSKAMP VOOR HET BELGISCH WARMBLOEDPAARD Moerbeke-Waas 18 juni 2012 OOST-VLAANDEREN Aanvang : 9u30 LOCATIE: Oefenterrein LRV Moerbeke einde Pereboomsesteenweg - naast de expressweg Programma : 1. Prijskamp

Nadere informatie

Tienen 29 juni 2013 BRABANT

Tienen 29 juni 2013 BRABANT DE FOKKERSVERENIGING HET BELGISCH WARMBLOEDPAARD ORGANISEERT: PRIJSKAMP VOOR HET BELGISCH WARMBLOEDPAARD Tienen 29 juni 2013 BRABANT Aanvang : 09u30 Terrein : Oefenterrein Gunningenruiters Attenrodestraat

Nadere informatie

meer dan 25 jaar ponyfokkerij!!!

meer dan 25 jaar ponyfokkerij!!! meer dan 25 jaar ponyfokkerij!!! www.brp-wvl.be Programma ponyprijskamp BRP West Vl Torhout 25-06-2016 Stokmaatbepaling uiterlijk om 10U00 Aanvang om 10u00 : 1. prijskamp (hulp)stamboekmerries kleine maat

Nadere informatie

Wedstrijd bestgaande rijpony Brabant

Wedstrijd bestgaande rijpony Brabant Wedstrijd bestgaande rijpony Brabant A. Praktische schikkingen Datum: zaterdag 21 mei 2016 Uur: 10u00 Plaats: Oefenterrein Gunningenruiters Vissenaken - Attenrodestraat 10 A - Glabbeek Inschrijven : Inschrijven

Nadere informatie

UITVOERINGSBEPALINGEN NRPS KEURINGEN

UITVOERINGSBEPALINGEN NRPS KEURINGEN UITVOERINGSBEPALINGEN NRPS KEURINGEN Artikel 1. Algemeen 1. De Uitvoeringsbepalingen NRPS keuringen behoren bij het Keurings- en Predicatenreglement. 2. In de Uitvoeringsbepalingen worden voor de diverse

Nadere informatie

STAMBOEKREGLEMENT Nederlands Rijpaarden en Pony Stamboek

STAMBOEKREGLEMENT Nederlands Rijpaarden en Pony Stamboek STAMBOEKREGLEMENT Nederlands Rijpaarden en Pony Stamboek Inhoudspogave: Artikel 1 -Algemeen Artikel 2 -Het NRPS Veulenboek Artikel 3 -Het NRPS Register A Artikel 4 -Het NRPS Register B Artikel 5 -Het NRPS

Nadere informatie

BWP keuring kandidaat-dekhengsten 2013

BWP keuring kandidaat-dekhengsten 2013 BWP keuring kandidaat-dekhengsten 2013 De laatste jaren werden er meer dan 100 hengsten aangeboden voor de kandidaat keuring BWP en kan er zeker en vast gesproken worden van kwaliteitsvolle en interessante

Nadere informatie

Wedstrijd bestgaande rijpony Antwerpen & Limburg 5 JUNI PULDERBOS

Wedstrijd bestgaande rijpony Antwerpen & Limburg 5 JUNI PULDERBOS Wedstrijd bestgaande rijpony Antwerpen & Limburg 5 JUNI 2017 - PULDERBOS A. Praktische schikkingen Datum: maandag 5 juni 2017 Uur: 9u00 Plaats: KLEIN HEIDEN PULDERBOS OEFENTERREINEN VAN RIJV. LRV PULDERBOS

Nadere informatie

KEURINGS- EN PREDICATENREGLEMENT Nederlands Rijpaarden- en Ponystamboek

KEURINGS- EN PREDICATENREGLEMENT Nederlands Rijpaarden- en Ponystamboek KEURINGS- EN PREDICATENREGLEMENT Nederlands Rijpaarden- en Ponystamboek Inhoudsopgave: Artikel 1 -Algemeen Artikel 2 -Fokdoel Artikel 3 -Keuringen Algemeen Artikel 4 -Inschrijven en aanmelden voor keuringen

Nadere informatie

Resultaten: Enquête BWP

Resultaten: Enquête BWP 2014 Resultaten: Enquête BWP Resultaten enquête Demografie...2 Administratie en lidmaatschap...5 Communicatie... 10 Activiteiten... 14 Overzicht opmerkingen... 22 1 Resultaten enquête Demografie Gemiddelde

Nadere informatie

3. Aantal paarden per ruiter en per proef Elke ruiter kan een onbeperkt aantal paarden starten, zowel bij de 4-,5-,6- en 7-jarige paarden.

3. Aantal paarden per ruiter en per proef Elke ruiter kan een onbeperkt aantal paarden starten, zowel bij de 4-,5-,6- en 7-jarige paarden. STX CYCLUS VOOR JONGE PAARDEN K.B.R.S.F V.L.P. L.E.W.B. REGLEMENT 2015 OOR JONGE PAARDEN 1. Ruiters De STX Cyclus Jonge Paarden is voorbehouden aan ruiters met een geldige VLP of LEWB licentie J08, J13,

Nadere informatie

Nationale Cyclus Jonge Paarden

Nationale Cyclus Jonge Paarden Nationale Cyclus Jonge Paarden 1. Ruiters K.B.R.S.F V.L.P. L.E.W.B. REGLEMENT 2013 De Nationale Cyclus Jonge Paarden is voorbehouden aan ruiters met een geldige VLP of LEWB licentie J8, J13, J15 of J16.

Nadere informatie

Vereniging Barockpinto Studbook KVK nr. 01144654

Vereniging Barockpinto Studbook KVK nr. 01144654 Registratie Reglement Vereniging Barockpinto Studbook Hoofdstraat 51, 7981 AD, Diever - The Netherlands - +31 (0) 6 52 33 22 54 E-mail: info@barockpintostudbook.com - Website: www.barockpintostudbook.com

Nadere informatie

Vereniging Het Groninger Paard Stamboekreglement

Vereniging Het Groninger Paard Stamboekreglement Vereniging Het Groninger Paard Stamboekreglement Artikel 1. Inleidende bepalingen Dit stamboekreglement neemt de terminologie over van de statuten en de daarop rustende reglementen van de vereniging Het

Nadere informatie

BWP GEEL ORGANISEERT:

BWP GEEL ORGANISEERT: BWP GEEL ORGANISEERT: BWP PRIJSKAMP GEEL 15 juli 2017 ANTWERPEN AANVANG : 09U00 AANVANG : 10U TERREIN : PLATBOS 1 GEEL TEN AARD Programma: 1. Springmerries van 4 jaar en ouder 2. Dressuurmerries van 4

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit KNHS/KWPN kampioenschap jonge springpaarden 2014 om de Isah Cup

Uitvoeringsbesluit KNHS/KWPN kampioenschap jonge springpaarden 2014 om de Isah Cup Uitvoeringsbesluit KNHS/KWPN kampioenschap jonge springpaarden 2014 om de Isah Cup Artikel 1 Algemeen 1. Deze bepalingen zijn van toepassing op het KNHS/KWPN kampioenschap voor jonge springpaarden 2014

Nadere informatie

Fokprogramma Vereniging Barock Pinto Studbook

Fokprogramma Vereniging Barock Pinto Studbook Fokprogramma Vereniging Barock Pinto Studbook Fok programma BPS: Het fokprogramma beschrijft de strategie om het geformuleerde fokdoel te realiseren. Een fokprogramma bestaat uit de volgende componenten:

Nadere informatie

De New Forest pony. Blz 1

De New Forest pony. Blz 1 De New Forest pony Blz 1 Inhoudsopgave De new forest pony (voorkant) Blz 1 Inhoudsopgave Blz 2 Voorwoord Blz 3 De inleiding Blz 4 Geschiedenis Blz 5 Waar worden de new forest pony s voor gebruikt? Blz

Nadere informatie

SPR 4 jaar. DR 9 jaar en > DR 5 8 jaar. SPR 3 jaar * * * * * * * * * * * *

SPR 4 jaar. DR 9 jaar en > DR 5 8 jaar. SPR 3 jaar * * * * * * * * * * * * Welke hengsten kunnen ingeschreven worden? 1. De hengsten die voldoen aan al de hierna volgende voorwaarden : Minimum worden in het keurings (geboren zijn in 2007). Minstens 4 generaties BWP erkende er

Nadere informatie

V.V. MOLENKRING OVERZICHT

V.V. MOLENKRING OVERZICHT V.V. MOLENKRING OVERZICHT VOETBALCOMPETITIE SEIZOEN 2004-2005 1. EERSTE ELFTAL Trainer : Goolaerts Jef Hulptrainer : Van Laer Jef Afgevaardigden : Baeyens Guido, Caethoven Ludo RANGSCHIKKING 4DE PROVINCIALE

Nadere informatie

Centra voor spermawinning, inseminatie en embryotransplantatie bij paarden - Overzicht

Centra voor spermawinning, inseminatie en embryotransplantatie bij paarden - Overzicht Departement Landbouw en Visserij Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling Centra voor spermawinning, inseminatie en embryotransplantatie bij paarden - Overzicht 2009 - Inleiding Het winnen, behandelen en/of

Nadere informatie

premie wordt gegeven aan hengsten die scoren van 55 tot 64,99%. Hengsten die lager scoren dan 55% worden niet geprimeerd en ontvangen geen dekbonnen.

premie wordt gegeven aan hengsten die scoren van 55 tot 64,99%. Hengsten die lager scoren dan 55% worden niet geprimeerd en ontvangen geen dekbonnen. Bij aankoop van een paard in België moet het paard volgende documenten hebben : een Europees paspoort met schets getekend door een veearts, een chipnummer en ingeschreven in de databank van het VCP. Beschikt

Nadere informatie

Genetische index voor springen - GSIn2007

Genetische index voor springen - GSIn2007 Genetische index voor springen - GSIn2007 Steven Janssens, Maité Rustin en Nadine Buys, Afd. Gentechnologie, Departement Biosystemen, KULeuven. De Genetische Spring Index 2007 voor sportpaarden werd vrijgegeven.

Nadere informatie

TEL: 016/ FAX: 016/

TEL: 016/ FAX: 016/ CONNEMARA PONY BELGIUM FOKKERSVERENIGING BELGISCH WARMBLOEDPAARD v.z.w. - B.W.P. L ASSOCIATION D ELEVAGE CHEVAL DE SANG BELGE a.s.b.l. C.S.B. ZUCHTVERBAND BELGISCHES WARMBLUTPFERD g.o.e. B.W.P. Waversebaan

Nadere informatie

Jaarrapport 2010 CENTRA VOORTPLANTINGS- TECHNIEKEN PAARD. Vlaamse overheid Beleidsdomein Landbouw en Visserij

Jaarrapport 2010 CENTRA VOORTPLANTINGS- TECHNIEKEN PAARD. Vlaamse overheid Beleidsdomein Landbouw en Visserij Jaarrapport 2010 CENTRA VOORTPLANTINGS- TECHNIEKEN PAARD Jaarrapport 2010 Vlaamse overheid Beleidsdomein Landbouw en Visserij Dit rapport wordt u aangeboden door: Vlaamse overheid Departement Landbouw

Nadere informatie

Technisch Reglement. van de Belgische Haflingervereniging voor opname in het Belgisch Haflingerstamboek van Haflingerpaarden

Technisch Reglement. van de Belgische Haflingervereniging voor opname in het Belgisch Haflingerstamboek van Haflingerpaarden De Belgische Haflingervereniging vzw Houder van het Belgisch Haflingerstamboek Waversebaan 99, 3050 Oud-Heverlee ond. nr. 0407.971.508 Technisch Reglement van de Belgische Haflingervereniging voor opname

Nadere informatie

HENGSTEN- PLAN. Inwendig Reglement van toepassing voor de Officiële Hengstenkeuring 2015. Het Belgisch Fjordenpaardenstamboek vzw

HENGSTEN- PLAN. Inwendig Reglement van toepassing voor de Officiële Hengstenkeuring 2015. Het Belgisch Fjordenpaardenstamboek vzw HENGSTEN- PLAN Inwendig Reglement van toepassing voor de Officiële Hengstenkeuring 2015 Het Belgisch Fjordenpaardenstamboek vzw ALGEMEEN REGLEMENT Komen in aanmerking voor opfok van dekhengsten in openbare

Nadere informatie

Fok-, Show- en Keuringsreglement van de European Hackney Society

Fok-, Show- en Keuringsreglement van de European Hackney Society Fok-, Show- en Keuringsreglement van de European Hackney Society Artikel 1 Doel van de fokkerij De fokkerij van de Hackney is een zuivere rasfokkerij. Het doel van de society is alle fokdieren die voldoen

Nadere informatie

1) verwekt zijn door in Nederland ter dekking staande hengsten met een door het Nederlands

1) verwekt zijn door in Nederland ter dekking staande hengsten met een door het Nederlands Stamboekreglement Art. 1 Het Stamboekreglement regelt de registratie van Welsh Pony s, Cobs, Welsh part-bred pony s en Nederlandse Welsh Rijpony s. Dit reglement is gebaseerd op artikel 11 van de Statuten

Nadere informatie

CENTRA VOORTPLANTINGS TECHNIEKEN PAARD

CENTRA VOORTPLANTINGS TECHNIEKEN PAARD Jaarrapport 2012 CENTRA VOORTPLANTINGS TECHNIEKEN PAARD Jaarrapport 2012 Vlaamse overheid Beleidsdomein Landbouw en Visserij CENTRA VOORTPLANTINGSTECHNIEKEN PAARD JAARRAPPORT 2012 Entiteit: Departement

Nadere informatie

Registratiereglement KWPN

Registratiereglement KWPN Registratiereglement april 2014-1 - Registratiereglement KWPN Artikel 1 - Algemeen 1. Dit reglement is van toepassing op paarden in de fokrichting rijpaard (en op de disciplines dressuur en springen binnen

Nadere informatie

29-12-2010 - Cicero wint Sires in Mechelen. 16-12-2010 - Met de bus naar de BWP keuring. 12-12-2010 - Onze hengsten beginnen sterk aan winterseizoen

29-12-2010 - Cicero wint Sires in Mechelen. 16-12-2010 - Met de bus naar de BWP keuring. 12-12-2010 - Onze hengsten beginnen sterk aan winterseizoen 29-12-2010 - Cicero wint Sires in Mechelen Cicero van Paemel startte met Dirk Demeersman in de Zangersheide Sires of The World in Mechelen. In het 1m45 hoge basisparcours bleven 9 combinaties van de 42

Nadere informatie

Efficiënt hulpmiddel met toekomstmogelijkheden

Efficiënt hulpmiddel met toekomstmogelijkheden TOEGELICHT Genoomselectie Efficiënt hulpmiddel met toekomstmogelijkheden Na een lange aanloop is het zover: het KWPN heeft dit voorjaar voor het eerst fokwaarden gepubliceerd, die mede zijn berekend op

Nadere informatie

REGLEMENT OP DE STAMBOEKHOUDING

REGLEMENT OP DE STAMBOEKHOUDING REGLEMENT OP DE STAMBOEKHOUDING 1. Registers Art. 1. De registers Van de Koninklijke Vereniging Het Nederlandse Trekpaard en De Haflinger zijn: a. Veulenboekregister voor trekpaarden. b. Veulenboekregister

Nadere informatie

SELECTIEWEDSTRIJD VRIJSPRINGEN VOOR DRIEJARIGE MERRIES BRABANT. Meerdaalhof, Oud-Heverlee 5 oktober 2012 om 19u00

SELECTIEWEDSTRIJD VRIJSPRINGEN VOOR DRIEJARIGE MERRIES BRABANT. Meerdaalhof, Oud-Heverlee 5 oktober 2012 om 19u00 SELECTIEWEDSTRIJD VRIJSPRINGEN VOOR DRIEJARIGE MERRIES BRABANT Meerdaalhof, Oud-Heverlee 5 oktober 2012 om 19u00 1. merries van 3 jaar 1. JUJU UIT DE MELLE 056-002-W00290883 BWP ST 09/05/2009 V VOS/ALEZAN

Nadere informatie

Genetische achtergrond van staart- en maneneczeem in pony s en paarden

Genetische achtergrond van staart- en maneneczeem in pony s en paarden Genetische achtergrond van staart- en maneneczeem in pony s en paarden Anouk Schurink Bart Ducro Nijkerk, 11 november 2011 Informatie- en discussiebijeenkomst NSIJP Introductie Ervaring met IJslandse paarden

Nadere informatie

Basisprincipes fokkerij en inteelt

Basisprincipes fokkerij en inteelt Basisprincipes fokkerij en inteelt Krista A. Engelsma Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN) Introductie Fokkerij ras Dieren met bepaalde eigenschappen Genetische vooruitgang Selectie Open/gesloten

Nadere informatie

Lipizzanerstamboek Vereniging Nederland

Lipizzanerstamboek Vereniging Nederland Lipizzanerstamboek Vereniging Nederland STAMBOEKREGLEMENT Versie 3.3, 01-07-2014 Inhoudsopgave ART. 1: INLEIDENDE BEPALINGEN...2 ART. 2: CONFORMITEIT...2 ART. 3: REGISTERS...2 ART. 4: REGISTRATIEGEGEVENS...2

Nadere informatie

Intro KWPN tuigpaarden Fokdoel Introductie nieuw bloed

Intro KWPN tuigpaarden Fokdoel Introductie nieuw bloed Intro KWPN tuigpaarden Fokdoel Introductie nieuw bloed Het KWPN tuigpaard fokdoel en introductie nieuw bloed René van der Kuil (Coördinator TP KWPN) Intro KWPN tuigpaarden Fokdoel Introductie nieuw bloed

Nadere informatie

Genetische analyse van de gevoeligheid voor zomereczeem bij Belgische warmbloed paarden

Genetische analyse van de gevoeligheid voor zomereczeem bij Belgische warmbloed paarden 3 de Vlaamse fokkerijdag 26 oktober 2011 Genetische analyse van de gevoeligheid voor zomereczeem bij Belgische warmbloed paarden LIESBET PEETERS Onderzoeksgroep Huisdierengenetica Departement Biosystemen

Nadere informatie

Algemene informatie Provinciale keuringen. Registratie en overschrijving vindt op de navolgende wijze plaats:

Algemene informatie Provinciale keuringen. Registratie en overschrijving vindt op de navolgende wijze plaats: Algemene informatie Provinciale keuringen Registratie en overschrijving vindt op de navolgende wijze plaats: * Veulenboek: Nakomelingen van goedgekeurde of door het NRPS erkende hengsten, mits er aan het

Nadere informatie

REGLEMENTEN VAN DE VERENIGING "HET NEDERLANDSE APPALOOSA STAMBOEK"

REGLEMENTEN VAN DE VERENIGING HET NEDERLANDSE APPALOOSA STAMBOEK REGLEMENTEN VAN DE VERENIGING "HET NEDERLANDSE APPALOOSA STAMBOEK" artikel 1: Dit reglement bestaat uit: A. Stamboekreglement B. Keuringsreglement. A. STAMBOEKREGLEMENT: DOELSTELLING VAN DE VERENIGING

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 5. Inleiding 6

Inhoud. Voorwoord 5. Inleiding 6 Inhoud Voorwoord 5 Inleiding 6 1 Erfelijkheidsleer 9 1.1 Erfelijke verandering 9 1.2 Ontdekking van de erfelijkheidsleer (genetica) 12 1.3 De chromosomen 13 1.4 Kwalitatieve eigenschappen 17 1.5 De monogene

Nadere informatie

REGLEMENT JEUGD CUP DRESSUUR 2010

REGLEMENT JEUGD CUP DRESSUUR 2010 REGLEMENT JEUGD CUP DRESSUUR 2010 1. Toelatingsvoorwaarden 1.1. Leeftijd: - De wedstrijden zijn enkel toegankelijk voor deelnemers van het basis- en secundair onderwijs, inclusief scholen met voltijdse

Nadere informatie

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE VAN HET VLAAMS HAFLINGERSTAMBOEK VZW

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE VAN HET VLAAMS HAFLINGERSTAMBOEK VZW REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE VAN HET VLAAMS HAFLINGERSTAMBOEK VZW HOOFDSTUK I Doel : Het fokken van een raszuiver Haflingerpaard Worden als raszuiver beschouwd : merrie s die 1 9/16 % of minder vreemd

Nadere informatie

Relatiebeheerders Land- en Tuinbouw Provincie Antwerpen Gemeente Relatiebeheerder Adres

Relatiebeheerders Land- en Tuinbouw Provincie Antwerpen Gemeente Relatiebeheerder Adres Relatiebeheerders Land- en Tuinbouw Provincie Antwerpen Gemeente Relatiebeheerder Adres Aartselaar Arendonk Baarle Hertog Balen Balen Tel: 014 44 83 63 Beerse jef.meuws@kbc.be Beerse Tel: 014 44 83 45

Nadere informatie

Inschrijvingsformulier voor alle deelnemende dieren aan de prijskampen - jaarmarkt van Londerzeel centrum 25/09/2017.

Inschrijvingsformulier voor alle deelnemende dieren aan de prijskampen - jaarmarkt van Londerzeel centrum 25/09/2017. Inschrijvingsformulier voor alle deelnemende dieren aan de prijskampen - jaarmarkt van Londerzeel centrum 25/09/2017. Voornaam en naam: Adres: Telefoonnummer: Afmetingen vervoermiddel: Rekeningnummer:

Nadere informatie

Beleidsplan NMPRS 2014-2019

Beleidsplan NMPRS 2014-2019 Beleidsplan NMPRS 2014-2019 Vastgesteld 23 november 2014 Nederlands Mini Paarden Registratie Stamboek De Mulderij 8b, 3831 NV Leusden 1. Inleiding Waarom een beleidsplan? Veel organisaties en stamboeken

Nadere informatie

HENGSTEN- PLAN. Inwendig Reglement van toepassing voor de Officiële Hengstenkeuring 2016. Het Belgisch Fjordenpaardenstamboek vzw

HENGSTEN- PLAN. Inwendig Reglement van toepassing voor de Officiële Hengstenkeuring 2016. Het Belgisch Fjordenpaardenstamboek vzw HENGSTEN- PLAN Inwendig Reglement van toepassing voor de Officiële Hengstenkeuring 2016 Het Belgisch Fjordenpaardenstamboek vzw ALGEMEEN REGLEMENT Komen in aanmerking voor opfok van dekhengsten in openbare

Nadere informatie

De gewestwerking algemeen

De gewestwerking algemeen De gewestwerking algemeen 1. Opdrachten binnen het gewest De prijskampen Eén ding is zeker, de mogelijkheid om paarden exterieurmatig te beoordelen moet blijven bestaan. Enkel op die manier komt er een

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit KWPN kampioenschap jonge springpaarden 2015 om de Isah Cup

Uitvoeringsbesluit KWPN kampioenschap jonge springpaarden 2015 om de Isah Cup Uitvoeringsbesluit KWPN kampioenschap jonge springpaarden 2015 om de Isah Cup Artikel 1 Algemeen 1. Deze bepalingen zijn van toepassing op het KWPN kampioenschap voor jonge springpaarden 2015 om de Isah

Nadere informatie

WPCV CONCEPT RAPPORT/VOORSTEL INVOERING PREDICATEN. Uddel, 26 oktober 2011 Met dank aan Marit Timmermans

WPCV CONCEPT RAPPORT/VOORSTEL INVOERING PREDICATEN. Uddel, 26 oktober 2011 Met dank aan Marit Timmermans WPCV CONCEPT RAPPORT/VOORSTEL INVOERING PREDICATEN Uddel, 26 oktober 2011 Met dank aan Marit Timmermans INLEIDING Door het bestuur van de Welsh pony en Cob vereniging is ons gevraagd een verder voorstel

Nadere informatie

Libramont Zoals vorig jaar is de voorstelling van de veulens mogelijk tijdens deze dag.

Libramont Zoals vorig jaar is de voorstelling van de veulens mogelijk tijdens deze dag. Libramont 2016 8ste Belgisch Kampioenschap model en gangen voor Freibergerpaarden. De keurmeester van dit 8ste kampioenschap is de Heer Philippe Marchand. Hierna vindt u de inschrijvingsvoorwaarden en

Nadere informatie

Algemene informatie Provinciale keuringen

Algemene informatie Provinciale keuringen Algemene informatie Provinciale keuringen Belangrijke mededelingen Paarden en pony's mogen aan één provinciale keuring per jaar deelnemen. De tijdsindeling van elke keuring wordt op de NRPS-website bekend

Nadere informatie

BELGIAN HORSE BREEDING ASSOCIATIONS

BELGIAN HORSE BREEDING ASSOCIATIONS BELGIAN HORSE BREEDING ASSOCIATIONS Region Name of the organization Het Belgisch Warmbloedpaard Het Belgisch Arabisch Paardenstamboek Belgische Haflinger Vereniging Belgisch Welsh Pony Stamboek Address,

Nadere informatie

VAN DYCK DIRK ZANDHOVEN STICKERS-DONCKERS - LILLE. 3 vermeldingen (coëff ) VAN DEN BULCK DIRK GROBBENDONK

VAN DYCK DIRK ZANDHOVEN STICKERS-DONCKERS - LILLE. 3 vermeldingen (coëff ) VAN DEN BULCK DIRK GROBBENDONK VOORLOPIGE RANGSCHIKKING PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN 2013 1 ALGEMEEN PROVINCIAAL KAMPIOEN : KEIZER : ALG.KAMPIOEN 2011 2012-2013 VAN DYCK DIRK ZANDHOVEN 4 vermeldingen 2 ALGEMEEN PROVINCIAAL KAMPIOEN

Nadere informatie

Inteelt in kleine populaties. Bart Ducro Animal Breeding and Genomics Centre

Inteelt in kleine populaties. Bart Ducro Animal Breeding and Genomics Centre Inteelt in kleine populaties Bart Ducro Animal Breeding and Genomics Centre Inhoud Inteelt Populatiegrootte Fokbeleid Wat is inteelt? Inteelt: paren van verwanten samenbrengen van genetisch identiek materiaal

Nadere informatie

Hoogstraten 14 juli 2012

Hoogstraten 14 juli 2012 ORGANISEERT: PRIJSKAMP VOOR HET BELGISCH WARMBLOEDPAARD Hoogstraten 14 juli 2012 ANTWERPEN Aanvang : 10u00 Terrein : Rijhal Kraaienhorst, Brecht Programma : 1. Prijskamp voor merries van 7 jaar en ouder

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit KWPN kampioenschap jonge springpaarden 2017

Uitvoeringsbesluit KWPN kampioenschap jonge springpaarden 2017 Uitvoeringsbesluit KWPN kampioenschap jonge springpaarden 2017 Artikel 1 Algemeen 1. Deze bepalingen zijn van toepassing op het KWPN kampioenschap voor jonge springpaarden 2017. 2. Dit uitvoeringsbesluit

Nadere informatie

Genetische diversiteit in de Shetland Pony populatie

Genetische diversiteit in de Shetland Pony populatie Genetische diversiteit in de Shetland Pony populatie Lezing door Ir. Anouk Schurink, onderzoeker bij Wageningen Universiteit, tijdens ALV van het NSPS op 23 november 2013 Er is door Wageningen Universiteit

Nadere informatie

II Een nakomelingenkeuring is geen theorie.

II Een nakomelingenkeuring is geen theorie. II Een nakomelingenkeuring is geen theorie. Inleiding. Binnen een fokkerij die zichzelf serieus neemt is een nakomelingenonderzoek een must. Maar men moet zich goed realiseren waar men mee bezig is of

Nadere informatie

JAARRAPPORT CENTRA VOORTPLANTINGS- TECHNIEKEN PAARD 2014

JAARRAPPORT CENTRA VOORTPLANTINGS- TECHNIEKEN PAARD 2014 JAARRAPPORT CENTRA VOORTPLANTINGS- TECHNIEKEN PAARD 2014 31.05.2015 www.vlaanderen.be pagina 2 van 28 Jaarrapport centra voortplantingstechnieken paard 2014 31.05.2015 Colofon Samenstelling Departement

Nadere informatie

KNHS-Indoorkampioenschappen 2017 ZZ-Zwaar - Lichte Tour Junioren Young Riders Zware Tour Versie

KNHS-Indoorkampioenschappen 2017 ZZ-Zwaar - Lichte Tour Junioren Young Riders Zware Tour Versie 25 februari 2017 26 februari 2017 Dressuur paard ZZ-Zwaar - Lichte Tour - Junioren Young Riders U25 - Zware Tour Accommodatie: Nationaal Hippisch Centrum De Beek 125 3852 PL Ermelo Secretariaat: KNHS-Afdeling

Nadere informatie

Verslag informatieavond Bonte Paarden Stamboek 14 maart 2014

Verslag informatieavond Bonte Paarden Stamboek 14 maart 2014 Verslag informatieavond Bonte Paarden Stamboek 14 maart 2014 Opening De voorzitter opent de avond en heet iedereen van harte welkom. Een maand geleden zijn de voorzitter en bestuursleden gekozen in een

Nadere informatie

Uitslag prijskamp GEEL : 15/07/2017

Uitslag prijskamp GEEL : 15/07/2017 1. Springmerries 4 jaar en ouder Uitslag prijskamp GEEL : 15/07/2017 1. MIGALI 056-002-W00301745 BWP Stamboek I 15/06/2012 Vader: ATLANTIC 210075693 999-999-W00221234 Moeder: DARTOLI 08.00985 528-003-000800985

Nadere informatie

Tarieven zoals van toepassing vanaf 1/1/2017

Tarieven zoals van toepassing vanaf 1/1/2017 Tarieven zoals van toepassing vanaf 1/1/2017 U vindt de tarieven op de volgende blz van jaarlijks vastrecht variabel tarief - progressief tarief: tarief per gemeente variabel tarief intergrale - vlak tarief:

Nadere informatie

TORHOUT 30 JUNI 2012 WEST-VLAANDEREN BRP

TORHOUT 30 JUNI 2012 WEST-VLAANDEREN BRP TORHOUT 30 JUNI 2012 WEST-VLAANDEREN BRP meer dan 25 jaar ponyfokkerij!!! www.brp-wvl.be Programma ponyprijskamp BRP West Vl Torhout 30-06-2012 Opname wilde merries en stokmaatbepaling uiterlijk om 10U00

Nadere informatie

HORSEFOOD DRESSUUR TALENT

HORSEFOOD DRESSUUR TALENT HORSEFOOD DRESSUUR TALENT 2015 RSV De Cavalieren uit Berkel-Enschot organiseert in samenwerking met de afdeling Midden Brabant Zuid van het KWPN het HORSEFOOD DRESSUUR TALENT. Het is een wedstrijd voor

Nadere informatie

Bocholt 30 juli 2016

Bocholt 30 juli 2016 DE FOKVERENIGING HET BELGISCH WARMBLOEDPAARD ORGANISEERT: PRIJSKAMP EN WEDSTRIJD BESTGAANDE RIJPONY BRP - LIMBURG Bocholt 30 juli 2016 Programma : Prijskamp merries Kleine Maat Prijskamp merries Grote

Nadere informatie

Vlaanderen is landbouw & visserij JAARRAPPORT CENTRA VOORTPLANTINGS- TECHNIEKEN PAARD DEPARTEMENT LANDBOUW & VISSERIJ

Vlaanderen is landbouw & visserij JAARRAPPORT CENTRA VOORTPLANTINGS- TECHNIEKEN PAARD DEPARTEMENT LANDBOUW & VISSERIJ Vlaanderen is landbouw & visserij JAARRAPPORT CENTRA VOORTPLANTINGS- TECHNIEKEN PAARD 2015 DEPARTEMENT LANDBOUW & VISSERIJ WWW.VLAANDEREN.BE/LANDBOUW JAARRAPPORT CENTRA VOORTPLANTINGSTECHNIEKEN PAARD

Nadere informatie

Europees kampioenschap Pony s Jumping Belgisch team Partner of the Belgian Equestrian Team

Europees kampioenschap Pony s Jumping Belgisch team Partner of the Belgian Equestrian Team Europees kampioenschap Pony s Jumping Belgisch team Partner of the Belgian Equestrian Team Chef d équipe: Jean Jacques Mathijs GAUBLOMME ARNAUD www.arezzoequestriancentre.com Ophasselt Geboortedatum: 03/08/1999

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit KWPN kampioenschap jonge dressuurpaarden 2014 om de Pavo Cup

Uitvoeringsbesluit KWPN kampioenschap jonge dressuurpaarden 2014 om de Pavo Cup Uitvoeringsbesluit KWPN kampioenschap jonge dressuurpaarden 2014 om de Pavo Cup Artikel 1 1. Dit uitvoeringsbesluit is van toepassing op het KWPN kampioenschap voor jonge dressuurpaarden. 2. Dit uitvoeringsbesluit

Nadere informatie

Oud-Turnhout - 11 Juli 2009

Oud-Turnhout - 11 Juli 2009 DE FOKVERENIGING HET BELGISCH WARMBLOEDPAARD ORGANISEERT: PRIJSKAMP VOOR HET BELGISCH WARMBLOEDPAARD Oud-Turnhout - 11 Juli 2009 ANTWERPEN Aanvang : 10u Terrein : Manege Groenendijk, Dessel Programma :

Nadere informatie

Prijskamp springen en dressuur 2 juli 2016 Flanders Open Foal Championship

Prijskamp springen en dressuur 2 juli 2016 Flanders Open Foal Championship De fokkersvereniging Het Belgisch Warmbloedpaard Leiestreek organiseert: Prijskamp springen en dressuur 2 juli 2016 Flanders Open Foal Championship West-Vlaanderen Aanvang: 09u00 Terrein: Zilveren Spoor,

Nadere informatie

TEKST: ANDRIES VAN DEN BERG BEELD: CHARLOTTE DEKKER E.A.

TEKST: ANDRIES VAN DEN BERG BEELD: CHARLOTTE DEKKER E.A. TOEGELICHT Inteelt deel 3: Stamboek en fokkers samen aan de slag Inteelt vraagt de aandacht van de fokkers binnen het KWPN. Dat wordt gelukkig steeds breder onderkend. Wat heeft het KWPN inmiddels ondernomen

Nadere informatie

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE VAN HET BELGISCH STAMBOEK VAN DE LIPIZZANER

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE VAN HET BELGISCH STAMBOEK VAN DE LIPIZZANER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE VAN HET BELGISCH STAMBOEK VAN DE LIPIZZANER I. ALGEMEENHEDEN. 1) Lidgeld, kosten voor afstammingsbewijzen bij inschrijving van een veulen en verandering van eigenaar, inschrijvingsgeld

Nadere informatie

UITNODIGING SHOW- EN FOKDAG 13 AUGUSTUS 2017

UITNODIGING SHOW- EN FOKDAG 13 AUGUSTUS 2017 secretariaat PFKB Litas 8, 4871 BM Etten-Leur Telefoon: 06 22 745 882 Email: secretariaat@pfkb.nl Website: www.pfkb.nl Bank nr. NL09 RABO 0102 3969 73 UITNODIGING SHOW- EN FOKDAG 13 AUGUSTUS 2017 Op zondag

Nadere informatie

Reglement Clubkampioenschap

Reglement Clubkampioenschap Reglement Clubkampioenschap Artikel 1. Het wordt jaarlijks ingericht. Het wordt gereden in 3 manches. Elke manche omvat een dressuurproef en een springproef. De dressuurproef en de springproef van dezelfde

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit KWPN kampioenschap jonge. dressuurpaarden 2017 om de Pavo Cup.

Uitvoeringsbesluit KWPN kampioenschap jonge. dressuurpaarden 2017 om de Pavo Cup. Uitvoeringsbesluit KWPN kampioenschap jonge dressuurpaarden 2017 om de Pavo Cup Artikel 1 1. Dit uitvoeringsbesluit is van toepassing op het KWPN kampioenschap voor jonge dressuurpaarden 2017 om de Pavo

Nadere informatie

REGLEMENT BELGIAN ARABIAN BREEDERS CUP

REGLEMENT BELGIAN ARABIAN BREEDERS CUP REGLEMENT BELGIAN ARABIAN BREEDERS CUP 1. ORGANISATIE A. Wijze van keuren : - Er zijn minimum 3 juryleden in de ring aanwezig, behalve in geval van conflict of interest. Het gemiddelde van de punten is

Nadere informatie

55 e PROVINCIALE PRIJSKAMP VOOR VLEESSCHAPEN VAN ANTWERPEN TER GELEGENHEID VAN DE 54 e LANDBOUWDAG

55 e PROVINCIALE PRIJSKAMP VOOR VLEESSCHAPEN VAN ANTWERPEN TER GELEGENHEID VAN DE 54 e LANDBOUWDAG PROVINCIALE VERENIGING VAN KWEKERS VAN VLEESSCHAPEN DER PROVINICE ANTWERPEN VZW 55 e PROVINCIALE PRIJSKAMP VOOR VLEESSCHAPEN VAN ANTWERPEN TER GELEGENHEID VAN DE 54 e LANDBOUWDAG zaterdag 9 september 2017

Nadere informatie

Reglement Clubkampioenschap

Reglement Clubkampioenschap Reglement Clubkampioenschap Artikel 1. Het wordt jaarlijks ingericht. Het wordt gereden in 3 manches. Elke manche omvat een dressuurproef en een springproef. De dressuurproef en de springproef van dezelfde

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit KWPN kampioenschap jonge. dressuurpaarden 2016 om de Pavo Cup.

Uitvoeringsbesluit KWPN kampioenschap jonge. dressuurpaarden 2016 om de Pavo Cup. Uitvoeringsbesluit KWPN kampioenschap jonge dressuurpaarden 2016 om de Pavo Cup Artikel 1 1. Dit uitvoeringsbesluit is van toepassing op het KWPN kampioenschap voor jonge dressuurpaarden 2016 om de Pavo

Nadere informatie

Arabische Volbloedpaarden Stamboek in Nederland Postbus 40306 3504 AC Utrecht Tel: +31 (30) 2410001 Fax: +31 (30) 2415544

Arabische Volbloedpaarden Stamboek in Nederland Postbus 40306 3504 AC Utrecht Tel: +31 (30) 2410001 Fax: +31 (30) 2415544 Arabische Volbloedpaarden Stamboek in Nederland Postbus 40306 3504 AC Utrecht Tel: +31 (30) 2410001 Fax: +31 (30) 2415544 UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING Vrijdag 22 mei 2009 Mercure Hotel - Kosterijland

Nadere informatie

Spelersvoorstelling VC Poederlee

Spelersvoorstelling VC Poederlee Spelersvoorstelling VC Poederlee 2017-2018 Vrijdag 23 juni 2017 VC Poederlee Heggelaan 27A 2275 Poederlee 2 Inhoudstafel 1 Voorwoord... 3 2 Algemene informatie... 4 3 Nieuwe website... 5 4 Voorbereidingsprogramma

Nadere informatie

Kampioenschapsbepalingen

Kampioenschapsbepalingen Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie Kampioenschapsbepalingen KNHS-Subli Kampioenschap Jonge Dressuurpaarden 2010 ALGEMEEN 1. Het KNHS-Subli Kampioenschap Jonge Dressuurpaarden heeft als belangrijkste

Nadere informatie

Bezoek onze vernieuwde website. 2013 kruissewegje.nl

Bezoek onze vernieuwde website. 2013 kruissewegje.nl Bezoek onze vernieuwde website 2013 kruissewegje.nl Iwan van Aardenhof bruinschimmel 1995 1,70 m Iwan is momenteel vader van 19 goedgekeurde zonen, waaronder de Nederlandse kampioenen van de hengstenkeuringen

Nadere informatie

Fokkerij en biodiversiteit van het Gelderse Paard door de eeuwen heen.

Fokkerij en biodiversiteit van het Gelderse Paard door de eeuwen heen. Fokkerij en biodiversiteit van het Gelderse Paard door de eeuwen heen. Markt, fokdoel en bloedvoering Hans Krudde Oktober 2009 Even voorstellen: Hans Krudde Voorzitter Fokkerijraad Gelders Paard Werkgroep

Nadere informatie

INTERNATIONALE EN NATIONALE ARABIEREN SHOW: EMERALD TROPHY 10. Brecht België 5 & 6 juli 2014. Uitnodiging.

INTERNATIONALE EN NATIONALE ARABIEREN SHOW: EMERALD TROPHY 10. Brecht België 5 & 6 juli 2014. Uitnodiging. Uitnodiging. Beste vrienden van het arabische paard, Hierbij wordt u vriendelijk uitgenodigd om deel te nemen aan de tiende editie van de Emerald Trophy, die plaats vindt bij Stoeterij Molenveld (Flaxman

Nadere informatie

KAMPIOENSCHAPPEN 2013

KAMPIOENSCHAPPEN 2013 ALL ROUND KAMPIOENSCHAPPEN 013 1 VLAEMINCK MARC, Ramsel pt. DE TROY WIM, Berlaar 8 3 ENGELS JOS & JULES, Putte 8 VAN EYNDE GOOVAERTS, Putte 3 DANEELS DIERCKX, Berlaar 19 DAEMS ALFONS & DAVY, Westerlo 183

Nadere informatie

Conclusies in overleg met de Vlaamse en Waalse regionale overheiden voor wat de zoötechnische aspecten betreft.

Conclusies in overleg met de Vlaamse en Waalse regionale overheiden voor wat de zoötechnische aspecten betreft. Interpretatie van Verordening 504/2008 wat betreft de identificatie van paardachtigen Conclusies in overleg met de Vlaamse en Waalse regionale overheiden voor wat de zoötechnische aspecten betreft. 1/

Nadere informatie

Fokkersclub van het Nederlands Landvarken

Fokkersclub van het Nederlands Landvarken concept Fokkerijreglement Fokkersclub van het Nederlands Landvarken Ingangsdatum: april 2015. 1 1: Fokkersclub De leden welke zich mede inzetten voor het behoud van het Nederlands Landvarken zijn lid van

Nadere informatie

Tornooibrochure. Augustustornooien. Duivels: donderdag 15 augustus Tornooisponsor. Kastelsedijk 54, 2480 Dessel

Tornooibrochure. Augustustornooien. Duivels: donderdag 15 augustus Tornooisponsor. Kastelsedijk 54, 2480 Dessel Tornooibrochure Augustustornooien Duivels: donderdag 15 augustus 213 Tornooisponsor Kastelsedijk 54, 248 Dessel donderdag 15 augustus 213 Reeks A (U7) Reeks B (U7) Reeks C (. U8) Reeks D (. U9) Reeks E

Nadere informatie