Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Collegevoorstel Advies: openbaar. Onderwerp Winteropvang Arcuris 2002/2003 ; 2003/2004

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Collegevoorstel Advies: openbaar. Onderwerp Winteropvang Arcuris 2002/2003 ; 2003/2004"

Transcriptie

1 Collegevoorstel Advies: openbaar Onderwerp Winteropvang Arcuris 2002/2003 ; 2003/2004 Programma / Programmanummer Maatschappelijke zorg en dienstverlening / 7320 IBW-nummer nvt Portefeuillehouder G. van Rumund Samenvatting Stichting Arcuris heeft gerapporteerd over de winteropvangregeling voor de winterseizoenen 2002/2003 en 2003/2004. De kosten die gemaakt zijn worden vergoed tot maximumbedragen die in de verdelingsvoorstellen subsidies 2003 resp staan opgenomen voor "winteropvang". Directie/afdeling, ambtenaar, telefoonnr. N 700, Allard Bekius, 9126 Datum ambtelijk voorstel 2 mei 2005 Registratienummer / Voorstel om te besluiten Akkoord te gaan met het verstrekken van twee subsidiebedragen aan Arcuris voor winteropvang 2002/2003 à 6.807,- resp. winteropvang 2003/2004 à 7.027,- totaalbedrag ,-; Directies Paraaf akkoord Datum voorgesteld wordt de dekking als volgt te regelen: ten laste van de in de jaarrekening 2004 opgenomen verplichting inzake winteropvang (doorgeboekt naar 2005 op: ,- en ,- ). Verantwoordelijke directie: Inwoners Hoofd B&O, V. Stekelinck Hoofd B&R, R. Leushuis Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad Directeur R. Doedel Besluit B&W d.d. 31 mei 2005 nummer: 2.3 X Conform advies Aanhouden Anders, nl. Procescoördinatie Paraaf Datum Gemeentesecretaris Portefeuillehouder Winteropvang def.doc

2 Collegevoorstel 1 Inleiding Ieder winterseizoen is er behoefte aan extra opvangplaatsen voor thuis- en daklozen in verband met de koude. Stichting Arcuris organiseert dan extra slaapplaatsen en ontvangt hiervoor jaarlijks extra middelen. In dit voorstel betreft het de afrekening van twee winterseizoenen, namelijk 2002/2003 en 2003/2004. De afspraak met Arcuris over winteropvang was als volgt: De winterperiode loopt van 1 december tot en met 31 maart. De extra capaciteit nachtopvang wordt gecreëerd wanneer de temperatuur onder het vriespunt blijft en het aantal bezoekers boven de 24 komt. Indien op een dag in de afgesproken periode bij een temperatuur beneden nul Arcuris meer dan 24 passanten opvangt, maakt Arcuris aanspraak op 200,- per nacht tot een maximum van 23 nachten. Na afloop van een winterperiode ontvangt Arcuris bovendien 2.275,- met als bestemming reparatie- en herstelwerkzaamheden aan de nachtopvang. Passanten betalen per nacht 4.50; het niet kunnen voldoen van de betaling mag voor Arcuris geen reden zijn om een passant te weigeren. Zowel in het winterseizoen 2002/2003 als 2003/2004 had Arcuris meer kosten aan winteropvang dan er in de begroting beschikbaar was; de rest komt voor rekening van Arcuris. Voor het winterseizoen 04 / 05 zijn nieuwe afspraken met Arcuris gemaakt over winteropvang aangezien er een nieuwe situatie is ontstaan na de opening van het MFC en de gedeeltelijke afbouw van nachtopvangplaatsen aan de Nieuwe Dukenburgseweg. 2 Doelstelling Het aanbieden van extra slaapplaatsen aan dak- en thuislozen in het winterseizoen. 3 Argumenten Voorkomen dat dak- en thuislozen bij vorst buiten moeten slapen ten gevolge van te geringe opvangcapaciteit nachtopvang bij koude. 4 Financiën Conform de bedragen in de subsidiestaten van resp en 2004 betreft het voor het winterseizoen 2002 / 2003 een bedrag van 6.807,- en voor het winterseizoen 2003/2004 een bedrag van 7.027,- totaal ,-. Voorgesteld wordt de dekking als volgt te regelen: ten laste van de in de jaarrekening 2004 opgenomen verplichting inzake winteropvang (doorgeboekt naar 2005 op internaatszorg ,- en passantenopvang dak- en thuislozen ,-). 5 Juridische aspecten n.v.t. 6 Communicatie Aan Stichting Arcuris is in december 2004 gemeld dat winteropvang 2002/2003 en 2003/2004 afgehandeld zouden worden in 2005.

3 Collegevoorstel Vervolgvel 2 7 Uitvoering Genoemde bedragen zullen middels een beschikking aan Arcuris worden toegekend. Bijlagen: beschikkingen

4 Directie Inwoners Beleidsrealisatie en Verantwoording Het bestuur van de Stichting Arcuris Loenenseweg GC BEEKBERGEN Korte Nieuwstraat PP Nijmegen Telefoon (024) Telefax (024) Postadres Postbus HG Nijmegen Verzenddatum Onderwerp Gemeentesubsidie 2003 Datum uw brief Ons kenmerk L120/dm Doorkiesnummer Aantal bijlagen - Hierbij deel ik u mede dat burgemeester en wethouders op (datum invullen) hebben besloten uw subsidie vast te stellen op 6.807,00. Deze subsidie is bestemd voor de opvang van de kosten van extra opvangplaatsen voor thuis- en daklozen in verband met de koude in het winterseizoen 2002/2003. Voorwaarden U kunt de financiële verantwoording opnemen in uw regulier verslag over het jaar Voor inhoudelijke vragen kunt u zich wenden tot de beleidsadviseur, dhr. A. Bekius, tel , afdeling Beleidsrealisatie en verantwoording. Betaling De betaling van de subsidie is als volgt gepland: Per ,00 Het bedrag wordt overgemaakt onder vermelding van nr In geval van vragen betreffende de betaling van de subsidie kunt u zich wenden tot de medewerker subsidies, mevr. D. Melssen, tel Bezwaar Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen zes weken, te rekenen vanaf de dag na die waarop deze beschikking is bekendgemaakt, een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 1065, 6501 BB Nijmegen. SV05 Tuss.tijds/vast.geen verantw(coll)

5 Gemeente Nijmegen Directie Inwoners Beleidsrealisatie en Verantwoording Vervolgvel Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: Uw naam en adres; De datum waarop u uw bezwaarschrift hebt geschreven; Een omschrijving van het besluit waar uw bezwaar zich tegen richt of een kopie van dit besluit; De gronden waarop uw bezwaar berust. Namens het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen, Hoofd afdeling a.i., R.P.J. Leushuis SV05 Tuss.tijds/vast.geen verantw(coll)

6 Directie Inwoners Beleidsrealisatie en verantwoording Het bestuur van de Stichting Arcuris Loenenseweg GC BEEKBERGEN Korte Nieuwstraat PP Nijmegen Telefoon (024) Telefax (024) Postadres Postbus HG Nijmegen Verzenddatum Onderwerp Gemeentesubsidie 2004 Datum uw brief Ons kenmerk L120/dm Doorkiesnummer Aantal bijlagen - Hierbij deel ik u mede dat burgemeester en wethouders op (datum invullen) hebben besloten uw subsidie vast te stellen op ,00. Deze subsidie is bestemd voor het oplossen van (financiële) knelpunten van uw stichting in 2004 te weten: negatief resultaat klussenbus à ,00 en ondersteuning van vrijwilligers à 8.085,00. Het bedrag van ,00 dat bestemd was voor het oplossen van knelpunten is voor 2004 verlaagd met de uitgaven ten behoeve van de onderzoekskosten van Daan van der Bruggen ( 8.769,06) en de onkosten ten behoeve van de alcoholistenopvang in de periode maart/september 2004 ( ,82). Eerstgenoemde kosten zijn ten onrechte aan uw stichting uitbetaald. Er was geen opdracht voor de onderzoeken verstrekt door de gemeente Nijmegen. Bij de onkosten voor de alcoholistenopvang willen wij een dubbele betaling voorkomen. Voorwaarden Op deze subsidietoekenning is de Algemene subsidieverordening gemeente Nijmegen 2002 van toepassing. Bij deze subsidietoekenning gaat het om een tussentijdse subsidie. Verantwoording Bij de afrekening 2005 dient u bovenstaande uitgaven à ,00 mee te nemen in de verantwoording. Voor inhoudelijke vragen kunt u zich wenden tot de beleidsadviseur, dhr. A. Bekius, tel , bureau Beleidsrealisatie en verantwoording. SV04 Tuss.tijds/vast.met verantw(coll)

7 Gemeente Nijmegen Directie Inwoners Beleidsrealisatie en verantwoording Vervolgvel Betaling De betaling is als volgt gepland: Per ,00 Per ,00 Per ,00 De bedragen worden overgemaakt onder vermelding van nr In geval van vragen betreffende de betaling van de subsidie kunt u zich wenden tot de medewerker subsidies, mevr. D. Melssen, bureau Beleidsrealisatie en verantwoording, tel Bezwaar Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen zes weken, te rekenen vanaf de dag na die waarop deze beschikking is bekendgemaakt, een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 1065, 6501 BB Nijmegen. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: Uw naam en adres; De datum waarop u uw bezwaarschrift hebt geschreven; Een omschrijving van het besluit waar uw bezwaar zich tegen richt of een kopie van dit besluit; De gronden waarop uw bezwaar berust. Namens het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen, Hoofd afdeling a.i., R.P.J. Leushuis SV04 Tuss.tijds/vast.met verantw(coll)

8 Directie Inwoners Beleidsrealisatie en Verantwoording Het bestuur van de Stichting Arcuris Loenenseweg GC BEEKBERGEN Korte Nieuwstraat PP Nijmegen Telefoon (024) Telefax (024) Postadres Postbus HG Nijmegen Verzenddatum Onderwerp Gemeentesubsidie 2004 Datum uw brief Ons kenmerk L120/dm Doorkiesnummer Aantal bijlagen - Hierbij deel ik u mede dat burgemeester en wethouders op (datum invullen) hebben besloten uw subsidie vast te stellen op 7.027,00. Deze subsidie is bestemd voor de opvang van de kosten van extra opvangplaatsen voor thuis- en daklozen in verband met de koude in het winterseizoen 2003/2004. Voorwaarden U kunt de financiële verantwoording opnemen in uw regulier verslag over het jaar 2005 Voor inhoudelijke vragen kunt u zich wenden tot de beleidsadviseur, dhr. A. Bekius, tel , afd. Beleidsrealisatie en verantwoording. Betaling De betaling van de subsidie is als volgt gepland: Per ,00 Het bedrag wordt overgemaakt onder vermelding van nr In geval van vragen betreffende de betaling van de subsidie kunt u zich wenden tot de medewerker subsidies, mevr. D. Melssen, tel Bezwaar Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen zes weken, te rekenen vanaf de dag na die waarop deze beschikking is bekendgemaakt, een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 1065, 6501 BB Nijmegen. SV05 Tuss.tijds/vast.geen verantw(coll)

9 Gemeente Nijmegen Directie Inwoners Beleidsrealisatie en Verantwoording Vervolgvel Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: Uw naam en adres; De datum waarop u uw bezwaarschrift hebt geschreven; Een omschrijving van het besluit waar uw bezwaar zich tegen richt of een kopie van dit besluit; De gronden waarop uw bezwaar berust. Namens het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen, Hoofd afdeling a.i., R.P.J. Leushuis SV05 Tuss.tijds/vast.geen verantw(coll)

- 1 - Reglement BKK Opleidingsbudget 090501 REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET. I. Inleiding

- 1 - Reglement BKK Opleidingsbudget 090501 REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET. I. Inleiding REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET I. Inleiding Dit reglement bevat bepalingen en voorschriften die gelden voor werkgevers in de branche kinderopvang die gebruik willen maken van het door Stichting Bureau

Nadere informatie

Een klacht of bezwaar indienen.

Een klacht of bezwaar indienen. Een klacht of bezwaar indienen. Hoe doet u dat? Een klacht is geen bezwaar, een bezwaar is geen klacht Klacht Een klacht maakt u telefonisch aan het CIZ kenbaar of schriftelijk (per post). U richt uw klacht

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 223 d.d. 22 september 2011 (mr. R.J. Verschoof, voorzitter, mr. B.F. Keulen en dr. B.C. de Vries, leden, en mr. D.J. Olthoff, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem,

Nadere informatie

GOEDKEUREN VAN HET GEWIJZIGDE SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PROJECTEN

GOEDKEUREN VAN HET GEWIJZIGDE SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PROJECTEN GOEDKEUREN VAN HET GEWIJZIGDE SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PROJECTEN Goedgekeurd door de gemeenteraad van 30 april 2015 DATUM BESLISSING: 30 april 2015 DATUM BEKENDMAKING: 5 mei 2015 Artikel 1: het reglement

Nadere informatie

Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013

Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013 Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Doel van artikel 12 Financiële-verhoudingswet 2 1.2 Aanleiding actualisatie handleiding 2 1.3

Nadere informatie

16 december 2014 Toekomst inzameling huishoudelijk afval Peter Verbaas 0180-698767 p.verbaas@barendrecht.nl -- 118580 -- --

16 december 2014 Toekomst inzameling huishoudelijk afval Peter Verbaas 0180-698767 p.verbaas@barendrecht.nl -- 118580 -- -- RAADSINFORMATIEBRIEF Aan De Gemeenteraad van Albrandswaard Datum Betreft Contactpersoon Doorkiesnummer Email Bijlage(n) Ons kenmerk Uw kenmerk CC 16 december 2014 Toekomst inzameling huishoudelijk afval

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Hoofdstuk 1. Verantwoording van het onderzoek... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Samenstelling en ondersteuning raadscommissie... 6 1.3 Doel van het onderzoek en onderzoeksvragen...

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

Hoe vraagt u gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation aan?

Hoe vraagt u gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation aan? Hoe vraagt u gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation aan? Inhoud Deze brochure 2 Rechtsbijstand of mediation 2 - Waar kunt u terecht met uw juridische probleem, vraag of conflict? 2 - Hoe helpt het

Nadere informatie

Hoe zit dat met de IOW?

Hoe zit dat met de IOW? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de IOW? Informatie over de IOW-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 180 Besluit van 8 april 2014 tot wijziging van het Besluit Nationale Unesco Commissie inzake de nieuwe Koninkrijksverhoudingen, de uitvoeringspraktijk

Nadere informatie

Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst?

Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst? Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst? Wat mag u verwachten in uw contacten met de Belastingdienst? Kent u uw rechten als belastingbetaler? Deze brochure gaat daarover. Zo kunt u lezen hoe snel

Nadere informatie

DE KOZIJNEN; WAT MOET DE VVE DAARMEE? Inleiding

DE KOZIJNEN; WAT MOET DE VVE DAARMEE? Inleiding DE KOZIJNEN; WAT MOET DE VVE DAARMEE? Inleiding Het komt maar al te vaak voor dat binnen een VvE onduidelijkheid ontstaat over het onderhoud en de vervanging van kozijnen. Veel gehoorde vragen zijn: Wie

Nadere informatie

I N F O R M A INFORMA T I E TIE

I N F O R M A INFORMA T I E TIE HEEFT HEEFT U U EEN EEN KLACHT? INFORMATIE Ook als u niet tevreden bent horen wij dat graag Een tevreden klant is het belangrijkste doel van Vallei Wonen. Daar richten wij onze dienstverlening op in en

Nadere informatie

Klokkenluidersregelingen in het MBO. Inleiding

Klokkenluidersregelingen in het MBO. Inleiding Klokkenluidersregelingen in het MBO Inleiding 1. Het Adviespunt Klokkenluiders (hierna: Adviespunt ) is een onafhankelijke instelling die in oktober 2012 door de overheid is opgericht om advies en ondersteuning

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. te houden op vrijdag 20 maart 2015 ten kantore van de vennootschap, Coolsingel 120 te Rotterdam

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. te houden op vrijdag 20 maart 2015 ten kantore van de vennootschap, Coolsingel 120 te Rotterdam Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Robeco Hollands Bezit N.V. te houden op vrijdag 20 maart 2015 ten kantore van de vennootschap, Coolsingel 120 te Rotterdam 1. Oproepadvertentie 2. Agenda

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Praktijkhandreiking 1108. Toegang tot relevante informatie voor de opvolgende accountant in het kader van een controle

Praktijkhandreiking 1108. Toegang tot relevante informatie voor de opvolgende accountant in het kader van een controle Toegang tot relevante informatie voor de opvolgende accountant in het kader van een controle Versie 1.0 Datum: 10 februari 2010 Herzien: Onderwerp: Van toepassing op: Status: Relevante wet en regelgeving:

Nadere informatie

Artikel 1: Uw en onze verwachtingen p. 1 1.1 Wat u van Woongarant mag verwachten p. 1 1.2 Wat Woongarant van u verwacht p. 1

Artikel 1: Uw en onze verwachtingen p. 1 1.1 Wat u van Woongarant mag verwachten p. 1 1.2 Wat Woongarant van u verwacht p. 1 Woongarant All In Woonpakket Algemene voorwaarden All In Woonpakket 0115 Wat vindt u waar? Artikel 1: Uw en onze verwachtingen p. 1 1.1 Wat u van Woongarant mag verwachten p. 1 1.2 Wat Woongarant van u

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-159 d.d. 22 mei 2012 (mr. P.A. Offers, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en mr. A.W.H. Vink, leden, en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1133 Balanstest en uitkeringstoets door het bestuur van een BV: ondersteunende rol van de accountant (samenstelpraktijk) 12 februari 2015 NBA-handreiking

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen. Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden

Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen. Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken Rabo DoelSparen Leeswijzer In dit document

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg met verblijf. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U woont in een zorginstelling of verblijft daar

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen NAÏF CARE B.V., hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier lidmaatschap inclusief een originele pasfoto en doorlopende SEPAmachtiging

Aanmeldingsformulier lidmaatschap inclusief een originele pasfoto en doorlopende SEPAmachtiging Geachte heer, mevrouw, Hartelijk dank voor uw interesse in een lidmaatschap bij onze vereniging. De Koninklijke Vereniging de Friesche Elf Steden gaat in 2015 onderzoeken of het mogelijk is om alle leden

Nadere informatie

Wet openbaarheid van bestuur: Gaat het om de informatie of om de dwangsom?

Wet openbaarheid van bestuur: Gaat het om de informatie of om de dwangsom? Wet openbaarheid van bestuur: Gaat het om de informatie of om de dwangsom? Onderzoek naar de mogelijkheden om bij een WOB-verzoek misbruik van de Wet dwangsom te voorkomen in relatie tot artikel 3, derde

Nadere informatie