Kenniscentrum Design en Technologie Brengt technologie tot leven. Research Centre for Design and Technology Living technology

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kenniscentrum Design en Technologie Brengt technologie tot leven. Research Centre for Design and Technology Living technology"

Transcriptie

1 Kenniscentrum Design en Technologie Brengt technologie tot leven Research Centre for Design and Technology Living technology saxion.nl/designentechnologie

2 Bij ons bent u dus aan het juiste adres voor onderzoeksvragen en onderzoeksprojecten op het gebied van productontwikkeling, innovatieve materialen en innovatieve technologie. U kunt hierbij onder andere denken aan: Innovatie in technologie Het Saxion Kenniscentrum Design en Technologie is hét centrum voor praktijkgerichte productontwikkeling en innovatie in technologie. embedded software; industrieel productontwerp; innovatieve materialen; mediatechnologie; nanotechnologie; mechatronica; lichtgewicht construeren; (slimme) textiel; veiligheid op de werkvloer. 2 3 In deze folder vindt u een zeer beknopte beschrijving van onze lectoraten en de kennis die we voor u in huis hebben. Maar zonder vertaalslag van deze kennis naar uw specifieke situatie bent u nog niet geholpen. Het is dan ook onze missie om deze kennis samen met het bedrijfsleven, dus met u, te vertalen naar concrete productontwikkeling en daarmee naar cash flow. Al onze lectoraten bestaan uit één of meerdere lectoren en een kenniskring. Samen vormen zij onderzoeksgroepen, die verbindingen leggen tussen de praktijk, praktijkgericht onderzoek en het onderwijs. Het voordeel voor u is dat de verschillende lectoraten onderling samenwerken. Zo kunnen we uw onderzoeksvraag precies op maat beantwoorden en brengen we technologie voor u tot leven. Meer uitgebreide en actuele informatie bijvoorbeeld over actuele onderzoeksprojecten - vindt u op onze website Daarnaast vertellen we u natuurlijk graag persoonlijk hoe u onze de lectoren, onderzoekers en studenten kunt inschakelen bij het vinden van antwoorden en oplossingen voor uw vraagstukken. Maakt u - uiteraard geheel vrijblijvend een afspraak voor zo n gesprek via ons bedrijfsbureau: T: , E:

3 With us you are at the right place for questions, research and projects in the field of design and innovative technology. For example: embedded software; industrial product design; innovative materials; lightweight constructions; mechatronics; 4 5 Innovative technology The Research Centre for Design and Technology is the centre for applied product development in Eastern Netherlands. We are specialists in the field of product development, innovative materials and innovative technology. media technology; nanotechnology; safety at work; (smart) textiles. In this leaflet you will find a concise description of the knowledge that is available in our research centre. It is our mission to translate this knowledge into specific product development and (in such a way) to cash flow, together with the industry, so with you. All of our research chairs consist of one or more professors and a number of lecturers. Together they form research groups that link up with practice, applied research and education. The advantage for you is that the various chairs cooperate. This is how we can give a tailor made answer to your question and bring technology to life for you. More information can be found on our website In addition we would like to inform you personally how our professors and lecturers can help you to find the answers and solutions to your problems. This is of course entirely free of obligations: P: , E:

4 Security Safety Living Ambient Intelligence De term ambient intelligence staat voor de onzichtbare, maar overal aanwezige technologie in woon- en werkomgevingen die reageert op de aanwezigheid van personen, hun gedrag, of zelfs hun intenties. Het lectoraat richt zich op de 6 7 innovatieve toepassing van deze technologie. Daarbij ligt de focus op toepassingen die gericht zijn op het creëren van een veilige, plezierig en gezonde werkomgeving. Safety en security en de kwaliteit van leven zijn aspecten die hierbij een belangrijke rol spelen. Het onderzoek van het lectoraat richt zich op sensornetwerken, lerende omgevingen en gedragsbeïnvloeding. Ambient Intelligence Ambient Intelligence refers to the invisible but everywhere existing technology in living and working environments that respond to the presence of people, their behaviour, or even their intentions. The chair focuses on the innovative application of this technology, and puts emphasis on applications aiming to create a safe, enjoyable and healthy work environment. Safety and security and quality of life are aspects that play an important role. The research of this chair focuses on sensor networks, learning environments and influencing behaviour.

5 Draft Prototype FabMoment FabLab Enschede 8 9 Fablab Enschede is een laagdrempelige openbare voorziening, waar particulieren, onderwijsinstellingen en bedrijven hun ideeën of concepten letterlijk tastbaar kunnen maken en verder kunnen ontwikkelen. Het FabLab Enschede is onderdeel van en gevestigd in het Saxion Kenniscentrum Design en Technologie en nauw verbonden aan het hier eveneens aanwezige materialenlab. In het FabLab kan ook uw innovatieve idee gerealiseerd worden! Voor meer informatie zie FabLab Enschede At the FabLab Enschede entrepreneurs, students, artists and private creatives are in the right place to make their creative ideas or concepts literally tangible. FabLab Enschede is located in the Saxion building at the M.H. Tromplaan in Enschede. It is part of the Saxion Research Centre for Design and Technology.

6 Creativity Economy Technology Fashion Materials Design Centraal in dit lectoraat staat de rol van de consument en producent in de ontwikkeling van mode- en textieldesign als economische activiteit. Het lectoraat besteedt vooral aandacht aan high tech-ontwikkelingen op materiaalkundig gebied, met de daarbij behorende specifieke design- en marketingaanpak. Fashion Materials Design The role of consumers and producers in developing fashion and textile design as an economic activity is the central subject of the research of this chair. It focuses on real high-tech developments in the materials science field, including the corresponding specific design and marketing approach.

7 Usability Product design Industrial Design Het lectoraat Industrial Design richt zich op het innovatief productontwerpen: het vertalen van marktwensen en de mogelijkheden van de gebruiker in een maakbaar en aantrekkelijk product. De mens staat centraal bij gebruiksvriendelijk ontwerpen en het technisch mogelijke is een bron van inspiratie. Dit geldt ook voor de toepassing van innovatieve materialen en de aandacht voor duurzaamheid. Industrial Design The Industrial Design chair focuses on innovative product design: the translation from market needs and the capabilities of the user into a makable and attractive product. People are the central point in userfriendly design and the technical potential is a source of inspiration. Furthermore, the chair aims at the use of innovative materials and it pays a lot of attention to sustainability. Materials

8 Thermoplastics Composites Processing Lichtgewicht construeren (in oprichting) Saxion richt samen met het ThermoPlastic Composite Research Center (TPRC) het lectoraat Lichtgewicht construeren op om lichtgewicht composieten, in het bijzonder thermoplastische composieten, als innovatieve technologie toepasbaar te maken voor het regionale bedrijfsleven. Het lectoraat slaat hiermee een brug van fundamenteel, naar direct, praktijkgericht onderzoek. Lightweight construction (in establishment) Together with the Thermoplastic Composite Research Center (TPRC) Saxion sets up the Lightweight construction chair. This chair aims to make lightweight composites, in particular thermoplastic composites, as innovative technology usable for the regional business. In this way the chair creates a bridge between fundamental and direct, practical research.

9 Medical Robotics System thinking Mechatronica Steeds meer producten en systemen bestaan uit een combinatie van elektrotechniek, werktuigbouwkunde, meet- en regeltechniek en software. Samenvoegen van deze disciplines leidt niet automatisch tot mechatronica: daarvoor is een synergie nodig, die ontstaat door tijdens het ontwerpen actief het domeinoverschrijdend systeemdenken en doen toe te passen. Het lectoraat Mechatronica wil deze abstracte denkwijze vertalen in concrete modules en methoden, als gereedschapskist voor praktijkgerichte innovaties Mechatronics Products and systems more and more consist of a combination of electrical engineering, mechanical engineering, measurement and control systems technology and software. Combining these disciplines does not automatically lead to mechatronics: this also requires a synergy that is created by applying cross-domain systems thinking during the design. The Mechatronics chair aims to translate this abstract thinking into specific modules and methods. In this way it creates a toolbox for practical innovations. High tech systems Photo: University of Twente - Biomechatronica - Lopes

10 Mediatechnology Trends Participation Media Technology Design Het lectoraat Media Technology Design richt zich op trends in zowel nieuwe als bestaande mediatechnologie. De focus ligt hierbij vooral op die ontwikkelingen waarbij innovatieve technologie wordt ingezet om individuele personen of groepen actief te laten participeren. Hierbij beantwoordt het lectoraat steeds de vraag wat de impact van een trend is op de werking van de maatschappij, het functioneren van bedrijven, het gedrag van consumenten of de vormgeving van opleidingen. Media Technology Design The Media Technology Design chair focuses on trends in both new and existing media technology, mainly on those developments where innovative technology is used with the purpose to let individuals or groups participate actively. With all these developments the chair wants to answer the question what the impact is of a trend on the functioning of society or businesses, on consumer behaviour and on the design of education.

11 NanoPhysics- Interface NanoBio- Interface Lab-on-a-chip Nanotechnology De grote problemen waarvoor de mensheid zich gesteld ziet kunnen met nanotechnologie worden aangepakt. Hierbij valt te denken aan groene energie, het recht op zuiver water en voedsel, maar ook ziekten als kanker, Parkinson, HIV. Enschede is Nanovalley, want naast MESA+ doet nu ook Saxion volop mee Wat er nog mist? Het lectoraat Nanotechnology wil een laagdrempelig hoogstaand nanoservicecentrum realiseren; een ontmoetingsplaats waar studenten, medewerkers, onderzoekers en bedrijven samenwerken aan technologische innovaties. Nanotechnology The major problems that mankind is facing, can be solved with nanotechnology. Examples are green energy, the right to clean water and food, but also diseases such as cancer, Parkinson s, HIV. Enschede is Nano Valley, because besides MESA+ now Saxion fully participates in the nanotechnology field too. What is still missing? The Nanotechnology chair wants to realize a low-threshold nano service centre, a meeting point where students, staff, researchers and companies collaborate on technological innovations.

12 Smart Digital processing Textiles Smart Functional Materials Hoe kun je de wisselwerking tussen creativiteit, technologie en economie op het gebied van mode en textiel bevorderen? Deze vraag staat centraal in dit lectoraat. In diverse onderzoeksprogramma s komt deze wisselwerking tot uiting. Het lectoraat Smart Functional Materials richt zich op onderzoek naar hoogwaardig textiel en naar de voorwaarden voor innovaties in functionele materialen op drie terreinen: duurzaamheid, slimme textiel en digitale processen. Smart Functional Materials How can we improve the interaction between creativity, technology and economics in the field of fashion and textile? That is the central question in this chair. This interaction becomes evident in various research programs. The chair Smart Functional Materials focuses on research into high-quality textiles as well as the conditions for innovations in functional materials on three areas: sustainability, smart textiles and digital processes.

13 Saxion Kenniscentrum Design en Technologie Saxion Research Centre for Design and Technology Bezoekadres: M.H. Tromplaan AB Enschede T E Visiting address: M.H. Tromplaan AB Enschede P E Postadres: Postbus KB Enschede Mailing Address: PO Box KB Enschede The Netherlands saxion.nl/designentechnologie

lectoren/ ProFeSSorS

lectoren/ ProFeSSorS lectoren/ PROFESSORS lectoren/ professors Voorwoord/ preface 9 1. Hogeschool utrecht/ HU university of applied sciences 13 Lectoraat Kenniscirculatie/ Strategy, Innovation and Entrepreneurship Research

Nadere informatie

Face your future Bedrijvendagenbd 2005

Face your future Bedrijvendagenbd 2005 Face your future Bedrijvendagen 2005 Trainingen 10 en 11 oktober Presentatiedagen 12 en 13 oktober Bedrijvendiners 10 en 13 oktober Gespreksronden 14 t/m 18 november Universiteit Twente De Universiteit

Nadere informatie

Jaarverslag 2006 Annual report 2006

Jaarverslag 2006 Annual report 2006 Jaarverslag 2006 Annual report 2006 Buiten gewoon! Inhoud Contents 4 Oranjewoud in één oogopslag Oranjewoud at a glance 5 Oranjewoud: buiten gewoon! Oranjewoud: Outstanding in every way! 6 Bericht van

Nadere informatie

e-culture fair 2011 garden of e- connecting culture, creativity research and technology

e-culture fair 2011 garden of e- connecting culture, creativity research and technology e-culture fair 2011 garden of e- connecting culture, creativity research and technology garden of e- connecting culture, creativity, research and technology 2 E-CULTURE FAIR 2011 Garden of e- Connecting

Nadere informatie

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015 Year 1, No 1, april 2015 MAGAZINE Gouden driehoek helpt cybersecurity vooruit Digitale domein beperking én kans voor de nationale economie Cybersecurity hoort thuis in elke boardroom Meer internetveiligheid

Nadere informatie

Master of Project Management

Master of Project Management Master of Project REsearch centre for INNOVATIon & BUSINESS The Master of Project program is unprecedented in its focus, content and quality. It provides project management professionals a unique opportunity

Nadere informatie

Maj Engineering Publishing. Catalogus 2014

Maj Engineering Publishing. Catalogus 2014 Maj Engineering Publishing Catalogus 2014 Geachte heer, mevrouw, In deze catalogus vindt u de nieuwe en eerder verschenen uitgaven van Maj Engineering Publishing. Als u wilt beoordelen of onze boeken geschikt

Nadere informatie

Zuid-Limburg Science Campus

Zuid-Limburg Science Campus Zuid-Limburg Science Campus Maastricht Region Science Campus New Energy Campus Avantis Heerlen Material Science Campus Chemelot Sittard-Geleen Maastricht Health Campus Maastricht Broch ZL Science Campus_2.indd

Nadere informatie

Meer gebruikmaken van het gevoel dat bloemen en planten losmaken Take more advantage of the feelings stirred up by flowers and plants

Meer gebruikmaken van het gevoel dat bloemen en planten losmaken Take more advantage of the feelings stirred up by flowers and plants Meer gebruikmaken van het gevoel dat bloemen en planten losmaken Take more advantage of the feelings stirred up by flowers and plants Logistieke kosten naar beneden brengen Decreasing logistical costs

Nadere informatie

FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN VUB VIRBR POLYTECHNISCHE KRING. Bedrijvengids. Gids met de deelnemende bedrijven aan de Job Fair 2014

FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN VUB VIRBR POLYTECHNISCHE KRING. Bedrijvengids. Gids met de deelnemende bedrijven aan de Job Fair 2014 FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN VUB VIRBR POLYTECHNISCHE KRING Bedrijvengids Gids met de deelnemende bedrijven aan de Job Fair 2014 Job Fair dinsdag 11 maart 2014 FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN VUB

Nadere informatie

TIS-Reflex 2010. Roadmap. k l e d i n g t e x t i e l c l o t h i n g t e x t i l e s

TIS-Reflex 2010. Roadmap. k l e d i n g t e x t i e l c l o t h i n g t e x t i l e s TIS-Reflex 2010 Roadmap k l e d i n g t e x t i e l c l o t h i n g t e x t i l e s TIS-Reflex 2010 2007 Samenstellers van de Roadmap Kledingtextiel Authors of the Roadmap Clothing Textiles Agoria mechatronics

Nadere informatie

Innovatie en subsidienieuws vanuit de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen 19 maart 2014

Innovatie en subsidienieuws vanuit de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen 19 maart 2014 Innovatie en subsidienieuws vanuit de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen 19 maart 2014 Nieuwsbrief 1 vanuit de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen over de mogelijkheden voor ondersteuning van

Nadere informatie

Code of Conduct. Omgangsregels. Tilburg University Rules of behaviour

Code of Conduct. Omgangsregels. Tilburg University Rules of behaviour Code of Conduct Omgangsregels Code of Conduct Tilburg University Rules of behaviour Code of Conduct Omgangsregels van de Universiteit van Tilburg pagina 2-10 Tilburg University s rules of behaviour page

Nadere informatie

RIJNHAVEN METROPOLITAN DELTA INNOVATION

RIJNHAVEN METROPOLITAN DELTA INNOVATION RIJNHAVEN METROPOLITAN DELTA INNOVATION RIJNHAVEN our invitation, your challenge inhoud Content In Rotterdam s case I have concluded that there are great assets that should be treasured on the one hand

Nadere informatie

WE MAKE INNOVATION NOVATION WORK JAARVERSLAG ANNUAL REPORT

WE MAKE INNOVATION NOVATION WORK JAARVERSLAG ANNUAL REPORT WE MAKE INNOVATION NOVATION WORK JAARVERSLAG ANNUAL REPORT 1 JAARVERSLAG ANNUAL REPORT INHOUD / CONTENTS Voorwoord 3 Preface Netwerkinfrastructuur 4 Network infrastructure Authenticatie en autorisatie

Nadere informatie

DREAMagazine. DREAMevent 2013. - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering

DREAMagazine. DREAMevent 2013. - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering DREAMagazine WWW.DREAMEVENT.NL. Dutch Requirements Engineering And Management DECEMBER 201 3 DREAMevent 2013 - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering DREAM

Nadere informatie

Vernieuwing in productontwikkeling

Vernieuwing in productontwikkeling Vernieuwing in productontwikkeling strategie voor de toekomst Redactie: ir. Arie Korbijn STT 62 Vernieuwing in productontwikkeling De Stichting Toekomstbeeld der Techniek is in 1968 opgericht door het

Nadere informatie

Open by design. Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna. saxion.nl/leefomgeving

Open by design. Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna. saxion.nl/leefomgeving Open by design Over openheid, informatietechnologie, slimme steden en (vooral) slimme burgers Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna saxion.nl/leefomgeving Open by design. Over openheid, informatietechnologie,

Nadere informatie

ICT-innovatieteam: sterktes met elkaar in verbinding brengen

ICT-innovatieteam: sterktes met elkaar in verbinding brengen Magazine van het ICT-onderzoek Platform Nederland (IPN) Jaargang 11 / nummer 4 / december 2014 ICT-onderzoek ICT-innovatieteam: sterktes met elkaar in verbinding brengen 2 I/O Magazine / december 2014

Nadere informatie

Ontwikkelen doorlopende onderwijslijn MBO-HBO-WO

Ontwikkelen doorlopende onderwijslijn MBO-HBO-WO Ontwikkelen doorlopende onderwijslijn MBO-HBO-WO dr. ir. S.R. Miller Universiteit Twente ir. W. Mensonides Universiteit Twente en Saxion Hogescholen ing. E.J. de Jong VBW van Bouwend Nederland prof. dr.

Nadere informatie

Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Charles Hirsch Erik Tambuyzer

Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Charles Hirsch Erik Tambuyzer Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra Verschillende denktanks en beleidmakers hebben hun bezorgdheid geuit over het jaar na jaar dalend aantal startende ondernemingen in Vlaanderen.

Nadere informatie

interview cio van het jaar Vroegtijdig projecten beëindigen crowdsourcing interview met ns.ego Weblog

interview cio van het jaar Vroegtijdig projecten beëindigen crowdsourcing interview met ns.ego Weblog interview cio van het jaar Vroegtijdig projecten beëindigen crowdsourcing interview met ns.ego Weblog Jaargang 9 - Editie 2 - april 2010 INHOUDSOPGAVE interview cio van het jaar Interview met Arjen Dorland,

Nadere informatie

BREEAM-NL & Smart Building Logistics in de uitvoeringsfase

BREEAM-NL & Smart Building Logistics in de uitvoeringsfase BREEAM-NL & Smart Building Logistics in de uitvoeringsfase Başak Karabulut Msc Real Estate & Housing Design & Construction Management Mastersriptie 9 november 2012 TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Copyright

Nadere informatie

A valuable contribution to a sustainable future Hossein Khalilnezhad wins Shell Master Award

A valuable contribution to a sustainable future Hossein Khalilnezhad wins Shell Master Award Jaargang 10, juli 2014 A valuable contribution to a sustainable future Hossein Khalilnezhad wins Shell Master Award Positive vibes on first EEMCS Research Day Tackling the uncertainty of power supply URSES

Nadere informatie

Vereniging Nederlandse Glasfabrikanten. vng

Vereniging Nederlandse Glasfabrikanten. vng Vereniging Nederlandse Glasfabrikanten vng Vereniging Nederlandse Glasfabrikanten Vereniging Nederlandse Glasfabrikanten vng Nederlandse glasindustrie 1 Een gezamenlijk initiatief van: Vereniging Nederlandse

Nadere informatie

SOCIAL URBAN PLANNING SOCIAL MEDIA INTERVENTIONS IN THE URBAN AREA DEVELOPMENT PROCESS

SOCIAL URBAN PLANNING SOCIAL MEDIA INTERVENTIONS IN THE URBAN AREA DEVELOPMENT PROCESS SOCIAL URBAN PLANNING SOCIAL MEDIA INTERVENTIONS IN THE URBAN AREA DEVELOPMENT PROCESS GRADUATION MASTER RESEARCH, P4 REPORT. Faculty of Architecture, Delft University of Technology, Urban Area Development

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Delta Management

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Delta Management Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Delta Management Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de onderwijs

Nadere informatie

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012 Infrastructure for Spatial Information in Europe Member State Report: Nederland, 2012 Title Member state report, Nederland, 2012 Creator IenM / Geonovum Date 2 mei 2013 Subject Rapportage invoering INSPIRE

Nadere informatie

B Rural Innovation B Plattelandsvernieuwing Van Hall Larenstein. Report of the limited programme assessments 16, 17 and 24 May 2011

B Rural Innovation B Plattelandsvernieuwing Van Hall Larenstein. Report of the limited programme assessments 16, 17 and 24 May 2011 Vlindersingel 220 NL 3544 VM Utrecht +31 308782087 www.aequi.nl info@aequi.nl B Rural Innovation B Plattelandsvernieuwing Van Hall Larenstein Report of the limited programme assessments 16, 17 and 24 May

Nadere informatie

Informatiebulletin 24

Informatiebulletin 24 . 1 juli 2005 SoE nieuws School of Economics Amsterdam / Diemen In dit nummer 14 november 2005 nr.24 Informatiebulletin 24 Onderwijsverniewing: Theorie & Praktijk Ten geleide 1 SoE nieuws 2 Stichting ISOB

Nadere informatie