Aanvullende onderwerpen ISyF

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvullende onderwerpen ISyF"

Transcriptie

1 Literatuur C Aanvullende onderwerpen ISyF Editie augustus 2014

2 Copyright 2014 Delemarre, M Alle rechten voorbehouden Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een dataverwerkend systeem of uitgezonden in enige vorm door middel van druk, fotokopie of welke andere vorm dan ook zonder toestemming van M. Delamarre. 2

3 Colofon Titel: Auteur: Marcel Delemarre Publicatiedatum: Augustus

4 Inhoudsopgave 1. Mobiele apps Agile-softwareontwikkeling Scrum RUP Functies in de informatievoorziening Kwaliteit

5 1. Mobiele apps Een mobiele applicatie of kortweg app is een softwareapplicatie die ontworpen is om te draaien op eens smartphone, tablet of een ander elektronisch handapparaat. Met behulp van apps is het mogelijk eenvoudig extra functies aan een mobiel apparaat toe te voegen, zodat deze kunnen worden uitgebreid tot multifunctionele communicatieapparatuur. De meeste apps worden ontwikkeld voor de platformen Android, Apple IOS en Windows vanaf versie 8. Ze kunnen worden verkregen via appstores. Apps zijn vooral bekend als privétoepassing, bijvoorbeeld voor internetbankieren, amusement, boeken, muziek, routenavigatie, spelletjes en dergelijke. Bedrijven kunnen bepaalde diensten via een app beschikbaar stellen. Een app kan dan worden ingezet om de bestaande dienstverlening van een bedrijf te ondersteunen, maar ook om een merk te versterken. Met zakelijke standaard apps kan de persoonlijke efficiency van medewerkers worden vergroot. Met een smartphone of tablet (met internettoegang) is het mogelijk om onderweg te beantwoorden, de agenda bij te houden of documenten in te kijken. Er zijn ook standaard apps voor een elektronische agenda, tekstverwerking, spreadsheets, presentaties, aantekeningen maken, brainstormen met mind maps enzovoort. Via push berichten kan een bedrijf haar medewerkers informeren over recente ontwikkelingen. Apps zijn zo krachtig en daardoor zo populair dat smartphones en tablets de PC's en laptops geleidelijk aan verdringen. En daarmee wordt een trend, die met Het Nieuwe Werken (HNW) is ingezet, gefaciliteerd: werk en privé lopen steeds meer door elkaar. Het ultieme Martini-concept: Any Time Any Place, Anywhere! De volgende trend die sinds 2014 hard groeit is die van Business2Employee (B2E): het verpakken van maatwerkapplicaties van organisaties in een app. Daarmee krijgt HNW weer een nieuwe dimensie: werken waar en wanneer je wilt waarbij je zelfs niet meer afhankelijk bent van een pc of laptop. B2E apps worden op maat ontwikkeld voor specifieke bedrijfsvoeringtoepassingen zoals het invoeren van orders of het opmaken van bezoekrapporten. Ambulancediensten gebruiken bijvoorbeeld elektronische ritformulieren op een tablet 5

6 waarop een verpleegkundige alle gegevens van een patiënt noteert. En agenten schrijven bijvoorbeeld een bekeuring uit op een smartphone. Het gaat om heel gerichte functionaliteit waarmee gebruikers snel een specifieke business activiteit kunnen ondersteunen. Dit soort kleine apps zullen steeds meer de plaats van grote zware applicaties innemen. B2E apps worden binnen de organisatie verspreid via interne application stores. Op die manier houdt de IT afdeling controle over de apps die de onderneming binnenkomen. Met de opkomst van deze app stores verschuift de rol van IT steeds meer richting marketing gericht op het faciliteren van de eigen werknemers. B2E apps worden vaak voor één platform ontwikkeld omdat er geen tools ("mobile architectures") zijn waarmee applicaties voor alle platformen ontwikkeld kunnen worden. Daarnaast is het bijna ondoenlijk om alle verschillende apparaten en operating systems op een veilige en vertrouwelijke wijze te koppelen aan het bedrijfsnetwerk. Dit staat dan weer op gespannen voet met het Bring Your Own Device (BYOD) principe waarin de medewerkers zelf hun apparatuur aanschaffen. Organisaties gaan daarom vaak over op Choose Your Own Device (CYOD) waarbij de organisatie standaardapparatuur ter beschikking stelt aan de werknemers. 6

7 2. Agile-softwareontwikkeling Agile-softwareontwikkeling is een manier van softwareontwikkeling. Het Engelse woord agile betekent: behendig, lenig. Gesteld kan worden dat agile en iteratieve ontwikkelmethoden terugkeren naar de ontwikkelpraktijk in de vroege historie van softwareontwikkeling. Oorspronkelijk werden agile-methoden "light weight methods" (lichtgewichtmethoden) genoemd, omdat ze zo weinig regels hadden. Agile-methoden hebben veel gemeenschappelijk met de rapid application development- of RAD-technieken uit de jaren tachtig. Daarna zijn methoden ontwikkeld die later Agile genoemd werden. De bekendste agile-ontwikkelmethoden zijn: Scrum (1986) Dynamic systems development method (DSDM) (1995) Extreme programming (XP) (1996) Lean software development Kenmerken Iteraties De meeste agile-methoden proberen risico's te verminderen door software te ontwikkelen in korte overzichtelijke perioden (timeboxes), die 'iteraties' genoemd worden. Elke iteratie is als het ware een miniatuurproject op zichzelf, en omvat alle noodzakelijke taken: planning, analyse, ontwerp, testen en documentatie. Het is de bedoeling om na iedere iteratie iets bruikbaars op te leveren. Aan het eind van de iteratie wordt het product getoond, getest en het product en proces beoordeeld. Hierdoor wordt het risico beperkt en weet men snel of men op de goede weg zit. Doordat men het product ziet wordt het allemaal concreter en komen er nieuwe ideeën. Aansluitend wordt er dan naar de projectprioriteiten gekeken en bepaald wat er de volgende iteratie (release) gedaan wordt. Communicatie Bij agile-methoden ligt de nadruk op directe communicatie, bij voorkeur als persoonlijk contact, in plaats van geschreven verslaglegging. In agile-projecten wordt erg weinig 7

8 geschreven documentatie geproduceerd, vergeleken met andere methoden. De meeste agile-teams zijn gehuisvest op één locatie, een zogenaamde "bullpen". Zo mogelijk zijn alle mensen die nodig zijn voor het project in zo'n team ondergebracht. Maar ten minste zijn dit de ontwikkelaars en diegenen die het product definiëren. Dat kunnen productmanagers zijn, businessanalisten of zelfs klanten. In Scrum heeft het team ook geen projectmanagers, maar scrummasters die hiërarchisch niet boven het team staan, maar dit ondersteunen. Dat bevordert zeker de open communicatie tussen de gelijkwaardige teamleden. Bij XP is er ook sprake van pair programming, waarbij twee ontwikkelaars direct samenwerken. Dit is een erg directe manier van communicatie. Voortgang Bij agile-methoden wordt de voortgang afgemeten aan de hand van werkende producten, features of prototypes. Aan het eind van elke iteratie of sprint wordt zowel het opgeleverde product beoordeeld als het ontwikkelproces. Doel is om te leren en steeds beter te worden. Dit aspect, de continue verbetering, (Kaizen) is overgenomen uit de Lean-productiemethoden. Werkende software Er wordt de nadruk gelegd op werkende software. In elke iteratie moet er iets werkends worden opgeleverd. Iets dat ook direct geïntegreerd wordt in de bestaande software, waardoor duidelijk wordt of dit ook allemaal goed gaat. 8

9 Geschiktheid van agile-methoden Of agile-methoden algemeen geschikt zijn is afhankelijk van het gekozen gezichtspunt. Agile-methoden zijn geschikter naarmate eisen nog vaag en veranderlijk zijn. Vanuit organisatorisch gezichtspunt kan de geschiktheid worden afgemeten aan drie dimensies: cultuur, mensen en communicatie. In dit verband is een aantal succesfactoren aangegeven: De cultuur van de organisatie moet openstaan voor discussie en onderhandeling. Organisaties moeten mensen (fulltime) vrijmaken om besluiten te nemen over wat de organisatie wil en om te testen of het opgeleverde ook daaraan voldoet. Mensen moeten vertrouwd worden. Organisaties moeten de beslissingen accepteren die hun afgevaardigden / producteigenaars / product-managers nemen. Organisaties moeten een omgeving hebben waarin snelle communicatie tussen teamleden mogelijk is. Mensen moeten kunnen samenwerken. Grote projecten Grote projecten zijn altijd moeilijk vanwege de benodigde hoeveelheid communicatie, maar dat is juist een sterk punt van de agile methoden. Agile-ontwikkeling is uitgebreid gedocumenteerd om goed te werken in kleine (<10 ontwikkelaars) co-located teams. Voor grootschalige ontwikkelingen (meer dan 20 ontwikkelaars) zijn er voorstellen gedaan. Ook wordt er met agile gewerkt in non-co-located teams die over de hele wereld verspreid kunnen zijn. Schaalgrootte of geografische spreiding op zich zijn kennelijk geen onoverkomelijke barrières voor succes. 9

10 3. Scrum Scrum is een flexibele manier om (software)producten te maken en is een vorm van Agile-softwareontwikkeling. Er wordt gewerkt in multidisciplinaire teams die in korte sprints, met een vaste lengte van 1 tot 4 weken, werkende (software) producten opleveren. Scrum is een term die afkomstig is uit de rugbysport. Bij een scrum probeert een team samen een doel te bereiken en de wedstrijd te winnen. Samenwerking is heel belangrijk en men moet snel kunnen inspelen op veranderende omstandigheden. Scrum wordt veel gebruikt bij producten waarvan de klant / gebruiker nog niet goed weet wat hij wil en waarbij men al doende leert om de eisen en wensen beter te beschrijven en in bruikbare producten om te zetten. Vaak weet men pas wat men wil als men het eerste product, het prototype, ziet en dan worden alsnog de eisen aangepast. Scrum heeft de flexibiliteit om met laat wijzigende eisen en wensen om te gaan. Doelstellingen In korte sprints snel werkende producten opleveren, waardoor snel duidelijk wordt of men goed bezig is. Dit beperkt de risico's van langere projecten waarvan soms pas na een jaar gebruikers / klanten iets kunnen zien / testen. Snel duidelijkheid over de voortgang. Korte lijnen, snelle communicatie, teamwerk. Grotere betrokkenheid teamleden, concentratie op overzichtelijk deel van project Werkwijze Bij scrum worden de experts bij elkaar in één team gezet, bij voorkeur ook in één ruimte, zodat er makkelijk kan worden samengewerkt. Het team wordt begeleid door een "scrummaster", die zorgt dat het team zich aan de (scrum)regels houdt en kan doorwerken. De product-owner is de klant en voor hem/haar wordt het product gemaakt. Hij geeft ook aan wat er gemaakt moet worden. Dat gebeurt in de vorm van userstories (een soort eisen en wensen (requirements)). Deze user-stories staan op een lijst, de productbacklog. De productbacklog is door de product-owner gesorteerd op belangrijkheid. De belangrijkste user-stories staan bovenaan. De 10

11 belangrijkste user-stories worden opgenomen in de sprint backlog, dat is wat men in de sprint wil gaan doen. De sprint wordt ook wel de iteratie of de scrum genoemd. In korte sprints worden de user-stories door het ontwikkelteam in kant en klare producten omgezet, inclusief documentatie en (integratie)tests. Het is dus in principe helemaal af. Aan het einde van elke sprint wordt het gewijzigde/verbeterde (software)product in de "Demo" aan de product-owner getoond. Daarna volgt nog een evaluatie waarin het team probeert lessen te trekken uit de afgelopen sprint, zodat men steeds beter wordt. Rollen Bij Scrum kent men de volgende drie hoofdrollen: Product-Owner De Product-Owner (product eigenaar) is de opdrachtgever / klant. Hij heeft het meeste belang bij het (software)product dat gemaakt wordt. Hij zorgt dat de rekening betaald wordt. Hij / zij beheert ook de product backlog, hij bepaalt wat er moet gebeuren en in welke volgorde. In principe wordt begonnen met het belangrijkste, waar het meeste voordeel mee te behalen is, wat boven aan de product backlog staat. Ontwikkelteam Het ontwikkelteam is multidisciplinair samengesteld en is verantwoordelijk voor het afleveren van het (software)product aan het einde van elke sprint. Het team bestaat meestal uit 3 tot 9 personen. Het team organiseert zichzelf. Zij doen de analyse, ontwerp, ontwikkeling, test en documentatie en zorgen dat er aan het eind van de sprint een kant en klaar product is, dat in principe in productie genomen kan worden. Scrummaster De Scrum Master begeleidt / helpt het team door te zorgen dat het juiste scrumproces gevolgd wordt. Hij verzorgt ook eventuele trainingen. De scrummaster regelt alle 11

12 vergaderingen. Ook regelt hij de voorzieningen zoals een werkruimte, hardware en software. De scrummaster zorgt ervoor dat het team niet lastig gevallen wordt door derden die met extra eisen tussendoor komen of die bijvoorbeeld tijdelijk mensen nodig hebben uit het team. De scrummaster is geen projectmanager. Hij regelt bijvoorbeeld niet de personele zaken zoals selectie, beoordeling en beloning van de mensen. Dit bevordert de openheid en samenwerking. Kernbegrippen Scrum Daily scrum Elke dag is er de "Daily scrum" waarbij iedereen staat. Deze vergadering heeft de volgende regels: De vergadering duurt maximaal 15 minuten, korter mag ook. Normaal gesproken houdt men een rondje waarbij elk teamlid drie vragen beantwoordt: Wat heb je gedaan? Wat ga je doen? Zie je ook problemen/uitdagingen (impediments), heb je hulp nodig, zijn er dingen die voor andere teamleden van belang zijn? De vergadering mag maximaal 15 minuten duren dus grotere problemen worden buiten de vergadering verder besproken. De vergadering is net lang genoeg om één kopje koffie, staande, op te drinken. Sprint backlog In de sprint backlog staat wat er deze sprint wordt gedaan. De sprint backlog wordt samengesteld uit de bovenste items van de product backlog. Het ontwikkelteam bepaalt wat ze kunnen doen gebaseerd op hun snelheid in de vorige sprints. 12

13 Gebruikelijk is dat de items op de sprint backlog geschreven worden op post-its. Er zijn dan drie kolommen, "to do", "in progress", "done". Soms met een vierde kolom "testing". Zodoende is voor iedereen duidelijk hoe het ermee staat. Het ontwikkelteam bepaalt zelf wie wat doet, of eigenlijk kiezen de leden zelf wat ze (kunnen en willen) oppakken van de todo-lijst. Dit bevordert dat het team zich ermee verbonden voelt, dat ze zich er voor willen inzetten, dat het hun product wordt. Er kunnen na de start geen items meer toegevoegd worden aan de sprint, behalve door het ontwikkelteam zelf. Nadat de sprint klaar is wordt de Product Backlog nog eens tegen het licht gehouden en kunnen prioriteiten en dus de volgorde wijzigen. Acceptatiecriteria / definition of done In de "Definition of done" staat wat er is afgesproken over hoe men een product oplevert. Eisen over documentatie (Engelstalig), testen (getest door gebruikers en de afdeling beheer, op welke apparaten/webbrowsers), locatie (op de acceptatieomgeving), etc. Verbetering / Increment De "verbetering" (increment) is een lijst van alle gerealiseerde verbeteringen / veranderingen aan het product. Deze lijst wordt in elke sprint, aan het eind van de sprint bijgewerkt. Hierop staan alleen items die voldoen aan de "definition of done". Dit overzicht moet in een vorm zijn die bruikbaar is voor de klant / product-owner. De lijst kan nodig zijn om verdere investeringen in het project te verdedigen en om aan buitenstaanders / klanten / dealers / overheid, duidelijk te maken wat men tot nu toe bereikt heeft. Of deze lijst gebruikt en gepubliceerd wordt, ligt aan de product-owner. 13

14 Burn down Dit is een voorbeeld van een "burn down chart" van een voltooide sprint. Men ziet wat er af is en wat er nog gedaan moet worden. De burn down chart van de sprint hangt meestal aan de wand in de projectkamer. Op die manier is voor iedereen direct duidelijk hoeveel er nog gedaan moet worden. Doordat het dagelijks wordt bijgewerkt is direct duidelijk hoe het ervoor staat. Er zijn ook andere typen van "burn down charts" in gebruik, bijvoorbeeld de release burn down chart hierop staat hoeveel er nog gedaan moet worden voor de volgende release van het product (Er vanuit gaande dat een "release" in meerdere sprints gerealiseerd wordt). 14

15 4. RUP Rational Unified Process Rational Unified Process of RUP is een iteratief softwareontwikkelingsproces. RUP principes RUP (versie 6) is gebaseerd op een aantal principes en best practices zoals: Ontwikkel software incrementeel/iteratief Gezien de tijd die het kost om grote software-systemen te bouwen, is het niet mogelijk om een heel systeem in één keer te maken. Requirements kunnen veranderen in de loop van het traject door technische beperkingen, veranderende eisen/wensen of een beter begrip van het daadwerkelijke probleem. Incrementeel ontwikkelen stelt je in staat om het project op te delen in een aantal deelproducten en deze afzonderlijk van elkaar op te leveren. Dit verkleint het risico dat het eindproduct niet is wat de klant wil en de klant kan nu per deelproduct zijn feedback geven wat je weer kunt meenemen tijdens de ontwikkeling van het volgende deelproduct. Management van software requirements Requirements management heeft te maken met het achterhalen, vastleggen en beheren van de behoeften van de klant. Daaronder vallen de volgende activiteiten: Analyseer het probleem Definieer wat de klant wil Definieer het op te leveren systeem Beheer de randvoorwaarden van het systeem Verfijn de systeemeisen/systeemomschrijvingen Beheer de wijzigende requirements Maak gebruik van op componenten gebaseerde architectuur Systemen met een op componenten gebaseerde architectuur zijn eenvoudig uit te breiden, inzichtelijk, begrijpelijk en bevorderen het hergebruik van bepaalde delen code. Aangezien de systemen steeds groter worden neemt het belang van een goede architectuur toe. RUP is erop gericht de basisarchitectuur in een vroeg 15

16 stadium te bepalen, en naarmate het systeem groter wordt zal de architectuur zich verder uitbreiden. Bij iteratief ontwikkelen is het mogelijk de componenten geleidelijk aan in kaart te brengen om ze vervolgens te ontwikkelen, te kopen of te hergebruiken. Maak prototypes Door de gebruiker een grafische voorstelling te geven van het product (prototyping), verkleint de faalkans van het project. Een globale, grafische oplossing voor het probleem is door de gebruiker beter te begrijpen dan pagina's vol broncode. Het is een versimpeling van de complexiteit. Naast prototypes komen in deze fase ook use cases, use case diagrammen, klassediagrammen en andere objecten naar voren. Test het systeem Het bepalen van de kwaliteit van een systeem gebeurt op basis van testen. Dit is een van de punten waarop software projecten vaak falen omdat het testen vaak aan het einde van het project wordt gedaan, soms helemaal niet en soms door andere teams. RUP vangt dit probleem af door het testen in het gehele proces terug te laten komen en daarbij alle belanghebbenden (stakeholders) te betrekken (zowel programmeurs als klanten). RUP gaat ervan uit dat elke belanghebbende verantwoordelijk is voor de kwaliteit gedurende het gehele project. Maak gebruik van versiebeheer tijdens de software-ontwikkeling. Zoals bij alle andere software-projecten zijn veranderingen in de software onvermijdelijk. RUP beschrijft een aantal methoden om deze veranderingen te beheersen en nauwkeurig te volgen. RUP beschrijft ook beveiligde werkruimtes, hierin staat bijvoorbeeld dat het systeem van een programmeur niet aangetast mag worden door veranderingen in een ander systeem. RUP Fasering RUP verdeelt een project in 4 hoofdfasen : Inceptiefase (Aanvang) De haalbaarheid van het project, de inhoud (scope) en de begrenzingen worden bepaald. Gedurende de inceptiefase wordt het oorspronkelijke idee omgezet in een productvisie (vision). De business drivers worden geëvalueerd om ze helder te krijgen. De globale kostprijs en de verwachte baten van het project worden geschat. De belangrijkste risico's worden geïdentificeerd en ingeschat. Het 16

17 uiteindelijke doel van deze fase is een haalbaarheidsstudie (business case) voor het project, of anders gesteld een GO/NOGO voor het project. Elaboratiefase (Detaillering) Het merendeel van de functionele requirements (use cases) wordt gespecificeerd en de systeemarchitectuur wordt ontworpen. De focus ligt op de technische haalbaarheid van het project. Uiteindelijke doel van deze fase is een projectplan, waarin onder meer de gedetailleerde inhoud (scope), timing (schedule) en kostenraming (estimations) voor het project zijn opgenomen. Constructiefase (Bouw) Het product wordt ontwikkeld vanaf de architectuur tot een systeem dat compleet genoeg is om te testen. Transitiefase (Overgang) Via testen wordt het product gevalideerd door de belanghebbenden. Andere activiteiten in deze fase zijn: voorbereiding en in productie name (deployment), nazorg, en overdracht van de verantwoordelijkheden. Deze fase wordt afgesloten met een inventarisatie van de opgedane ervaringen (lessons learned) voor volgende projecten. 17

18 5. Functies in de informatievoorziening Bij de ontwikkeling van een informatiesysteem werken veel mensen met elkaar samen. De volgende functies spelen een rol in een ontwikkeltraject: Informatiemanager De informatie Manager heeft de eindverantwoordelijkheid voor de informatievoorziening binnen een organisatie. De Informatie Manager is echter een (ook adviserende) staffunctie, soms als staf van een directie. De Informatie Manager stelt het concept informatiebeleid op en laat dit goedkeuren door de directie. De informatiemanager heeft vanuit de stafpositie de verantwoordelijkheid voor de informatievoorziening in een organisatie. Stelt de informatievoorziening architectuur op en definieert projecten. Soms heeft de Informatie Manager ook een direct sturende rol in het kader van de realisatie van de informatievoorziening. Een Informatie Manager komt vooral voor in grote organisaties. Alternatieve naam: informatiecoördinator. Taken: Opstellen informatiebeleid o Inventariseren, analyseren, definiëren en afstemmen van doelstellingen, uitgangspunten en randvoorwaarden voor de informatievoorziening en de automatisering, afgestemd op het bedrijfsbeleid. Opstellen informatieplan o Inventariseren, analyseren, afstemmen en beschrijven van de gewenste informatievoorziening van een organisatie, in relatie met de gewenste bedrijfsvoering. o Vaststellen van uitgangspunten, condities en randvoorwaarden. Beschrijven van de eisen die aan de gewenste situatie worden gesteld, alsmede de consequenties voor de bestaande situatie. Opstellen plan voor interne controle 18

19 o Formuleren van eisen inzake interne controle van de informatievoorziening. Beoordelen van de bestaande maatregelen en voorzieningen in het licht van deze eisen. o Bepalen en beschrijven van wenselijke (aanvullende) maatregelen. Opstellen projectenplan o Definiëren van projecten ten behoeve van de ontwikkeling of aanpassing van informatiesystemen, applicaties, databases, technische infrastructuur, etc. Vaststellen van de samenhang tussen de projecten en faseren in de tijd. Inventariseren van de conditionerende maatregelen, randvoorwaarden, e.d. Inschatten van de per project benodigde tijd, doorlooptijd, mensen en (financiële) middelen. Vaststellen gewenste situatie informatievoorziening o Inventariseren, analyseren, afstemmen en beschrijven van de gewenste informatievoorziening in relatie met de gewenste bedrijfsvoering. Vaststellen van beperkingen, randvoorwaarden en uitgangspunten. Beschrijven van de eisen die aan de gewenste situatie worden gesteld. Goedkeuren/beoordelen opdracht, verzoek, e.d. o Beoordelen, goedkeuren of zo nodig laten aanpassen van een opdracht. o Eventueel formuleren van condities, e.d. Toewijzen van de opdracht aan één of meerdere medewerkers, deskundigen. Afbakenen onderzoeksgebied o Nader verkennen en afbakenen van het onderzoeksgebied dat in een opdracht (globaal) is vastgelegd. Beschrijven van de relaties met andere onderzoeksgebieden. Opstellen normen, criteria, randvoorwaarden o Analyseren en opstellen van normen, criteria, randvoorwaarden, etc. ten behoeve van het nemen van beslissingen en beoordelen van situaties. Organiseren informatievoorzieningsfunctie o Definiëren van de taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden, functies, procedures, processen en de organisatiestructuur voor het plannen, ontwikkelen, beheren en exploiteren van de informatievoorziening. Formuleren eisen aan ICT-dienstverlening o Analyseren van de eisen, randvoorwaarden, condities, e.d. waaronder een (interne of externe) leverancier haar diensten moet aanbieden. Bepalen investeringen en kosten 19

20 o Berekenen van de investeringen en kosten van bijvoorbeeld projecten, de aanschaf en afschrijving van hardware, of het bepalen van de kosten van het beheer van een component. Beheren bedrijfswaarde van componenten o Berekenen van de kosten van bijvoorbeeld het beheer en het gebruik van informatiesystemen, apparatuur, e.d. Deze kosten afzetten tegen de opbrengsten van de inzet van deze middelen. o Zo nodig aansturen op het verbeteren van het gebruik en de inzet van betreffende middelen en/of het aansturen op het verlagen van bijvoorbeeld de beheer- en exploitatiekosten. Business Systems Analist De Business Systems Analist is vooral actief bij het ontwikkelen, verbeteren en implementeren van (de workflow van) bedrijfsprocessen. Inherent daaraan werkt de business analist mee aan het vaststellen en verbeteren van de informatievoorziening in het algemeen, individuele informatiesystemen, e.d. om de bedrijfsprocessen optimaal te ondersteunen. Deze functie komt in grote tot zeer grote organisaties voor, alsmede als specialisme van een consultant van een organisatie adviesbureau. Alternatieve functienaam: Business consultant. Taken: Opstellen informatieplan o Inventariseren, analyseren, afstemmen en beschrijven van de gewenste informatievoorziening van een organisatie, in relatie met de gewenste bedrijfsvoering. o Vaststellen van uitgangspunten, condities en randvoorwaarden. Beschrijven van de eisen die aan de gewenste situatie worden gesteld, alsmede de consequenties voor de bestaande situatie. Vaststellen informatie-architectuur o Definiëren van de gewenste informatievoorziening van een organisatie. o Aangeven van de consequenties voor de bestaande situatie. Opstellen plan voor interne controle 20

21 o Formuleren van eisen inzake interne controle van de informatievoorziening. Beoordelen van de bestaande maatregelen en voorzieningen in het licht van deze eisen. o Bepalen en beschrijven van wenselijke (aanvullende) maatregelen. Opstellen beveiligingsplan o Formuleren van eisen inzake de beveiliging van de informatievoorziening met betrekking tot het voorkomen van het verlies aan gegevens en de ongeautoriseerde toegang tot gegevens. Beoordelen van de bestaande maatregelen en voorzieningen in het licht van deze eisen. o Bepalen en beschrijven van wenselijke (aanvullende) maatregelen. Bepalen normen systeemgebruik en -beheer o Formuleren van het beleid ter zake. o Opstellen van normen, richtlijnen en procedures voor het gebruik en beheer van informatiesystemen. Beheren en onderhouden van de normen. Probleemoriëntatie informatievoorziening o Op hoofdlijnen analyseren en beschrijven van een vraagstuk of probleem in de informatievoorziening, al dan niet voortkomend uit een bedrijfskundig vraagstuk. Nader verkennen van het vraagstuk of probleem om vast te stellen of er een opdracht moet worden gegeven om het ondervonden probleem verder te analyseren en op te lossen. Onderzoeken organisatieaspecten o Uitvoeren van het onderzoek om een beeld te krijgen van het functioneren van de organisatie en van relevante aspecten en ontwikkelingen, mede in het licht van geformuleerde knelpunten, problemen, wijzigingen, e.d. in de (gebruikers)organisatie. Analyseren veranderingsvermogen o Vaststellen van het veranderingsvermogen van de organisatie in relatie tot veranderingen in de informatievoorziening. Afleiden van organisatorische randvoorwaarden en toetsingscriteria voor de te kiezen oplossingen en wijzigingen in de informatievoorziening. Vaststellen gewenste situatie informatievoorziening o Inventariseren, analyseren, afstemmen en beschrijven van de gewenste informatievoorziening in relatie met de gewenste bedrijfsvoering. Vaststellen van beperkingen, randvoorwaarden en uitgangspunten. Beschrijven van de eisen die aan de gewenste situatie worden gesteld. 21

22 Opstellen bedrijfsprocessen model o Vaststellen welke bedrijfsprocessen objecten creëren, onderhouden en gebruiken in het kader van een specifiek informatiesysteem. o Specificeren van de relaties tussen: - de bedrijfsprocessen onderling, - de bedrijfsprocessen en de objecten, - de bedrijfsprocessen en de omgeving. Ontwerpen bedrijfsproces o Vaststellen op welke wijze bedrijfsprocessen moeten functioneren en moeten worden ingericht. Vastleggen in een procesbeschrijving. Formuleren van de eisen aan en criteria aan de resultaten van de bedrijfsprocessen. Opstellen calamiteitenplan o Onderzoeken van de noodzaak om de functionaliteit van een informatiesysteem (zowel interactief/online gebruik als de batch-productie) op een alternatieve wijze te continueren indien het primaire productiesysteem gedurende een onacceptabele periode dreigt uit te vallen, c.q. uitvalt. Formuleren van de eisen aan en criteria voor calamiteiten. Onderzoeken van de mogelijkheden voor een calamiteitenregeling. Opstellen van een actieplan waarmee de gekozen calamiteitenregelingen kunnen worden gerealiseerd. Opstellen informatieprocessen model o Vaststellen in welke informatieprocessen gegevens worden gecreëerd, onderhouden en gebruikt. o Specificeren van de relaties tussen: - de informatieprocessen onderling, - de informatieprocessen en gegevens, - de informatie-uitwisseling met de omgeving. Bepalen investeringen en kosten o Berekenen van de investeringen en kosten van bijvoorbeeld projecten, de aanschaf en afschrijving van hardware, of het bepalen van de kosten van het beheer van een component. Beheren bedrijfswaarde van componenten o Berekenen van de kosten van bijvoorbeeld het beheer en het gebruik van informatiesystemen, apparatuur, e.d. Deze kosten afzetten tegen de opbrengsten van de inzet van deze middelen. 22

23 o Zo nodig aansturen op het verbeteren van het gebruik en de inzet van betreffende middelen en/of het aansturen op het verlagen van bijvoorbeeld de beheer- en exploitatiekosten. Informatie Architect Een Informatie Architect stelt - meestal vanuit de principes van architectuur - de informatie-architectuur op. Hierbij wordt zeer sterk gekeken naar het optimaliseren van de bedrijfsprocessen. Een belangrijk aandachtspunt is de integratie van informatiesystemen binnen een concern, alsmede met systemen van klanten, e.d. Deze functie komt vooral bij grote tot zeer grote organisaties voor. Taken: Opstellen informatieplan o Inventariseren, analyseren, afstemmen en beschrijven van de gewenste informatievoorziening van een organisatie, in relatie met de gewenste bedrijfsvoering. o Vaststellen van uitgangspunten, condities en randvoorwaarden. Beschrijven van de eisen die aan de gewenste situatie worden gesteld, alsmede de consequenties voor de bestaande situatie. Vaststellen informatie-architectuur o Definiëren van de gewenste informatievoorziening van een organisatie. o Aangeven van de consequenties voor de bestaande situatie. Opstellen plan voor interne controle o Formuleren van eisen inzake interne controle van de informatievoorziening. Beoordelen van de bestaande maatregelen en voorzieningen in het licht van deze eisen. o Bepalen en beschrijven van wenselijke (aanvullende) maatregelen. Opstellen beveiligingsplan o Formuleren van eisen inzake de beveiliging van de informatievoorziening met betrekking tot het voorkomen van het verlies aan gegevens en de ongeautoriseerde toegang tot gegevens. Beoordelen van de bestaande maatregelen en voorzieningen in het licht van deze eisen. o Bepalen en beschrijven van wenselijke (aanvullende) maatregelen. Probleemoriëntatie informatievoorziening 23

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Versie 1.0 Datum april 2012 Status definitief Colofon Projectnaam Locatie Contactpersoon Bijlage(n) 1 Auteurs DR en Quintor Project BAS,

Nadere informatie

Scrum. ICT-projecten op tijd en binnen budget!

Scrum. ICT-projecten op tijd en binnen budget! Scrum ICT-projecten op tijd en binnen budget! Een belangrijk kenmerk van veel IT-projecten is dat ze mislukken. Enerzijds is dat oud nieuws, aan de andere kant nog steeds een bijzonder actueel probleem.

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

fasen fasen ontwerpen inrichten invoeren integreren opzetten n en inrichten beheer informatiesysteem

fasen fasen ontwerpen inrichten invoeren integreren opzetten n en inrichten beheer informatiesysteem Management en Informatica Consultants Steenwinkel Kruithof Associates Ed Kruithof Margareth Jonker Samenvatting SIM 3 fasen voorbereiden ontwerpen inrichten invoeren integreren besturing bedrijfsprocessen

Nadere informatie

vrg: trefwoord trefwrd onderverdeling omschrijving PPF Projectmatig werken Overeenkomst tussen projectleider en de stuurgroep

vrg: trefwoord trefwrd onderverdeling omschrijving PPF Projectmatig werken Overeenkomst tussen projectleider en de stuurgroep PPF Projectmatig werken Hoofdstuk: 0 aant Css: 3 271 Iteratie blz 999 999 Iteratie is herhaling, Iteratief is herhalend. Deze termen zijn begrippen uit de wiskunde en de informatica, bedoeld om aan te

Nadere informatie

De Scrumgids. De definitieve gids voor Scrum: de regels van het spel. juli 2013. Ontwikkeld & onderhouden door Ken Schwaber en Jeff Sutherland

De Scrumgids. De definitieve gids voor Scrum: de regels van het spel. juli 2013. Ontwikkeld & onderhouden door Ken Schwaber en Jeff Sutherland De Scrumgids De definitieve gids voor Scrum: de regels van het spel juli 2013 Ontwikkeld & onderhouden door Ken Schwaber en Jeff Sutherland Inhoudsopgave Doel van de Scrumgids... 3 Scrum Overzicht... 3

Nadere informatie

Scrum. Veranderingen. Product development of product manufacturing?

Scrum. Veranderingen. Product development of product manufacturing? Scrum Nu op veel plekken de Oracle Developer en Designer ontwikkelstraat aangevuld wordt met, en steeds vaker zelfs vervangen wordt door JDeveloper, komt vaak de vraag naar boven welke project management

Nadere informatie

Hoofdstuk: 1 Basisbegrippen

Hoofdstuk: 1 Basisbegrippen ISYF Informatiesystemen Hoofdstuk: 1 Basisbegrippen aant Css: 5 420 Informatieparadigma - blz 8 1.1 Het verband dat tussen informatiesystemen (=IS) en bedrijfsprocessen (=reëel systeem = RS). Geeft de

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie

Titel: Agile development process for usable software Richting: 2de masterjaar in de informatica - Human Computer Interaction Jaar: 2009

Titel: Agile development process for usable software Richting: 2de masterjaar in de informatica - Human Computer Interaction Jaar: 2009 Auteursrechterlijke overeenkomst Opdat de Universiteit Hasselt uw eindverhandeling wereldwijd kan reproduceren, vertalen en distribueren is uw akkoord voor deze overeenkomst noodzakelijk. Gelieve de tijd

Nadere informatie

Automatiseer het automatiseringsbedrijf

Automatiseer het automatiseringsbedrijf Automatiseer het automatiseringsbedrijf Het optimaliseren van de ontwikkelstraat Bachelor afstudeeronderzoek Stef Roskam December 2010 Augustus 2011 Bedrijfsbegeleider: R. van der Sanden Afstudeerbegeleider:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11 Inhoudsopgave Inleiding...2 Algemene opmaak...2 Planning, urenverantwoording en kostenoverzicht...2 Planning...2 Urenverantwoording...2 Kostenoverzicht...3 Definitiestudie...4 Werkproces...4 Doel van het

Nadere informatie

WHITE PAPER. Usability Testen volgens TMap NEXT. AUTEUR IDEA: usability testen

WHITE PAPER. Usability Testen volgens TMap NEXT. AUTEUR IDEA: usability testen WHITE PAPER Usability Testen volgens TMap NEXT AUTEUR IDEA: usability testen White Paper Usability Testen volgens TMap NEXT IDEA: Usability Testen december 2009 Copyright Sogeti Nederland B.V. te Vianen

Nadere informatie

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Implementatieplan van een testtool Een aanpak Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA BV Pagina 1 van 19 Managementsamenvatting Steeds meer organisaties realiseren zich dat

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

1. De watervalmethode... 2. 2. Agile softwareontwikkeling... 2. 3. Iteratief werken... 3. 4. Agile technieken voor teams... 3

1. De watervalmethode... 2. 2. Agile softwareontwikkeling... 2. 3. Iteratief werken... 3. 4. Agile technieken voor teams... 3 Naar Voren: Tijdschrift voor webwerkers» Artikel #155 Agile (web)ontwikkeling Omarm de verandering Als ICT-professional heb je het liefst dat de klant exact weet wat hij wil, dat jij exact weet hoe je

Nadere informatie

Testing at OnGuard Invoeren van gestructureerde testmethodes in een bestaand software ontwikkelproces

Testing at OnGuard Invoeren van gestructureerde testmethodes in een bestaand software ontwikkelproces Testing at OnGuard Invoeren van gestructureerde testmethodes in een bestaand software ontwikkelproces Ing. R.J.C. Backus Eenjarige Master Software Engineering Afstudeerdocent: Stagebegeleider: Opdrachtgever:

Nadere informatie

De voorwaarden voor een succesvolle Agile aanpak

De voorwaarden voor een succesvolle Agile aanpak 2012 De voorwaarden voor een succesvolle Agile aanpak SNELLE LEVERING MET CONCREET RESULTAAT GECONTROLEERD OMGAAN MET VERANDERING BUSINESSWAARDE VOORSPELBAARHEID TRANSPARANTE VOORTGANGSBEWAKING KLANTTEVREDENHEID

Nadere informatie

Docentenhandleiding. Leerboek resultaatgedreven softwaretesten

Docentenhandleiding. Leerboek resultaatgedreven softwaretesten Docentenhandleiding TestGoal Leerboek resultaatgedreven softwaretesten Versie 1.2 Derk-Jan de Grood 978 90 395 2561 D Collis B.V. De heijderweg 1 2314 XZ Leiden T 071-5183636 F 071-5813630 E grood@collis.nl

Nadere informatie

TMAP EN RATIONAL UNIFIED PROCESS

TMAP EN RATIONAL UNIFIED PROCESS TMAP EN RATIONAL UNIFIED PROCESS Auteur T. Koomen, M. Tolsma Versie 1.1 Plaats Rotterdam Kenmerk VERSIE INFORMATIE Versie Datum Bijzonderheden Auteur 0.1 21 augustus 2003 Eerste concept T. Koomen, M. Tolsma

Nadere informatie

DEEL II TESTEN IN ALLE STADIA VAN E-BUSINESS

DEEL II TESTEN IN ALLE STADIA VAN E-BUSINESS DEEL II TESTEN IN ALLE STADIA VAN E-BUSINESS 5 Testen in het Informatie-stadium 5.1 Inleiding Zoals wij in paragraaf 4.2.1 uiteen hebben gezet is er in het stadium Informatie sprake van statische informatieverschaffing

Nadere informatie

Sprinten naar succes. Een introductie tot het ontwikkelen van succesvolle webapplicaties

Sprinten naar succes. Een introductie tot het ontwikkelen van succesvolle webapplicaties Sprinten naar succes Een introductie tot het ontwikkelen van succesvolle webapplicaties De rol van de opdrachtgever hoofdstuk 1 Inhoud De rol van de opdrachtgever Scrum geeft opdrachtgevers de ruimte De

Nadere informatie

SOAgile Een onderzoek naar de inzet van de combinatie SOA en Scrum Agile bij softwareontwikkeling.

SOAgile Een onderzoek naar de inzet van de combinatie SOA en Scrum Agile bij softwareontwikkeling. 2012 SOAgile Een onderzoek naar de inzet van de combinatie SOA en Scrum Agile bij softwareontwikkeling. Auteur: Niels Wolf Studentnummer: 850876182 9-4-2012 S C R I P T I E B P M & I T - S O A G I L E

Nadere informatie

e-hrm Aanpak en techniek - wegwijzer - basistechniek - aanpak - procesmodellering - organisatie - selecteren van nieuwe software - privacy en ICT

e-hrm Aanpak en techniek - wegwijzer - basistechniek - aanpak - procesmodellering - organisatie - selecteren van nieuwe software - privacy en ICT e-hrm Aanpak en techniek - wegwijzer - basistechniek - aanpak - procesmodellering - organisatie - selecteren van nieuwe software - privacy en ICT U aangeboden door IBS Nederland B.V. Auteur: A.M. van den

Nadere informatie

Service Portfolio Management

Service Portfolio Management III. Service Portfolio Management Het Service Portfolio Management wordt gedomineerd door het beheer domein, ook wel Operations genoemd. In de praktijk wordt dit domein al snel gezien als DE IT-afdeling

Nadere informatie

C2K SCiH Advies Inrichting C2000

C2K SCiH Advies Inrichting C2000 C2K SCiH Advies Inrichting C2000 Inleiding Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningrijk relaties Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den Haag Contactpersoon: Dhr M. van Vliet M.vanVliet@cs.ru.nl

Nadere informatie

Deloitte. Rapport IT-onderzoek trekkingsrecht PGB. Sociale Verzekeringsbank

Deloitte. Rapport IT-onderzoek trekkingsrecht PGB. Sociale Verzekeringsbank Deloitte. Rapport IT-onderzoek trekkingsrecht PGB Sociale Verzekeringsbank Colophon Deloitte Risk Services B.V. Versie: 1.0 (definitief) Datum: 15-10-2014 Samengesteld door: Ir. J.N. (Niek) IJzinga, senior

Nadere informatie

Project Initiatie Document Basisregistratie Personen

Project Initiatie Document Basisregistratie Personen Project Initiatie Document Basisregistratie Personen Versie 1.0 Datum 7 juli 2011 Status Publicatieversie Inhoud 1 INLEIDING...5 1.1 DOEL EN BEREIK VAN DIT DOCUMENT...5 1.2 DEFINITIES, ACRONIEMEN EN AFKORTINGEN...5

Nadere informatie

MCTL - Managing Computer Technology Library

MCTL - Managing Computer Technology Library 16. TAAKGEBIED TESTEN Testen is een vakgebied dat werkzaamheden omvat die zich uitstrekken van diep in de techniek tot diep in de gebruikersorganisatie. Binnen MCTL wordt uitsluitend het functionele deel

Nadere informatie

Ing. Nyree Lemmens PH.D. IT Business Manager. Agile Software Ontwikkeling Levert het op wat de klant wil?

Ing. Nyree Lemmens PH.D. IT Business Manager. Agile Software Ontwikkeling Levert het op wat de klant wil? Ing. Nyree Lemmens PH.D. IT Business Manager Agile Software Ontwikkeling Levert het op wat de klant wil? Inhoudsopgave Inleiding 1. De klant is koning? 2. Het traditioneel ontwikkelmodel is niet meer

Nadere informatie