Architecturen binnen Informatiebeleid.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Architecturen binnen Informatiebeleid."

Transcriptie

1 getronicspinkroccade.nl Architecturen binnen Informatiebeleid. Drs. E. (Emile) ter Horst Orpheus, Apeldoorn, 21 januari 2008

2 Wie is..? Emile ter Horst WO Studie Bedrijfsgerichte Informatica, R.U. Nijmegen Consultant/Projectleider Getronics Pinkroccade Healthcare, Apeldoorn Hogeschooldocent, Informatiemanagement, Bedrijfskundige Informatica, Informatica Communicatie Academie, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 1 Architecturen binnen Informatiebeleid., Orpheus, Apeldoorn, 21 januari 2008

3 Kernvraag..? Architecturen binnen Informatiebeleid: Business & IT Alignment voor een Adaptieve Organisatie? 2 Architecturen binnen Informatiebeleid., Orpheus, Apeldoorn, 21 januari 2008

4 Maatschappij anno 2008 Hedendaagse maatschappij is te typeren als: Consumptief en welvaartsstrevend Individualistisch, veeleisend en kritiserend 3 Architecturen binnen Informatiebeleid., Orpheus, Apeldoorn, 21 januari 2008

5 Bedrijfsleven anno 2008 Bedrijfsleven is te typeren als: Kennisintensief, dienstverlenend en globaliserend Dynamisch, vraaggestuurd en concurrerend 4 Architecturen binnen Informatiebeleid., Orpheus, Apeldoorn, 21 januari 2008

6 Voorbeeld: de gezondheidszorg Huidige gezondheidszorg in zwaar weer Betaalbaarheid in gevaar! Kosten stijgen Toegankelijkheid wordt belemmerd, vraag stijgt sneller dan aanbod! Wachtlijsten nog steeds niet weggewerkt. Straks 1 op 5 mensen die in de zorg dienen te werken. Kwaliteit van totale zorg kan verbeterd worden. Integrale zorg nog geen gemeengoed. Algemene kwaliteit kan beter! De productiviteit is te laag! 5 Architecturen binnen Informatiebeleid., Orpheus, Apeldoorn, 21 januari 2008

7 Voorbeeld: de gezondheidszorg Antwoord hierop (Programma Sneller Beter) Transparantie in Kwaliteit KPI en metingen Publicaties over metingen Gereguleerde marktwerking (concurrentie) Vrije marktprijzen, DBC s Plubieke Leningen ipv subsidiegelden Eigen organisatievormen kiezen door instellingen Opleidingen Vrijstellen numerus-fixus en uitbreiden plaatsen Bedrijfskunde als onderdeel medisch curriculum 6 Architecturen binnen Informatiebeleid., Orpheus, Apeldoorn, 21 januari 2008

8 Voorbeeld: de gezondheidszorg Anwtoord hierop: ICT: Innoveer hierin! Landelijke integrale EPD Toegankelijk voor ieder patient zelf; myhealthonline! Landelijke infrastructuur voor ketenintegratie (EAI) Afspraken over communicatieprotocollen (HL7, XML, Edifact) 7 Architecturen binnen Informatiebeleid., Orpheus, Apeldoorn, 21 januari 2008

9 Voorbeeld: de gezondheidszorg ICT van administratie naar het bed; Handhelds voor VP s Domotica/telemedicine: Ouderenzorg via terminals Psychologisch consult via web Kortom ICT voor: Efficiency, Effectiviteit en kwaliteit! 8 Architecturen binnen Informatiebeleid., Orpheus, Apeldoorn, 21 januari 2008

10 Medische dossier online.. 9 Architecturen binnen Informatiebeleid., Orpheus, Apeldoorn, 21 januari 2008

11 Organisatie moet veranderen. Organisatie: Samenwerking van mensen met een bepaald doel/dienst, voor een langdurige tijd. ICM systeemtheorie Boulding (9 levels of systems): ===> Organisatie te zien als een Open Organisch systeem welke in contact staat met de omgeving Verandering in omgeving verandering in de organisatie. CONCLUSIE: Adapteren is noodzakelijk in deze veranderende maatschappij 10 Architecturen binnen Informatiebeleid., Orpheus, Apeldoorn, 21 januari 2008

12 ICT Management ICT Management is Beleid (ICT strategie) bepalen en plannen Organiseren en conditioneren Sturen en beheersen van de uitvoering Voor de gehele ICT functie!! 11 Architecturen binnen Informatiebeleid., Orpheus, Apeldoorn, 21 januari 2008

13 Samenhang van managament ICT-strategie ICT-management ICT-functie 12 Architecturen binnen Informatiebeleid., Orpheus, Apeldoorn, 21 januari 2008

14 Strategic Alignment Model Bus. en ICT Alignment Omgeving ICT Wat? Bedrijfsstrategie ICT-strategie Hoe? Bedrijfsinrichting ICT-inrichting Bedrijfsdomein ICT-domein 13 Architecturen binnen Informatiebeleid., Orpheus, Apeldoorn, 21 januari 2008

15 Architectureren: de aanleiding Heden ten dage veel nadruk op Technologische innovaties i.p.v. de reeele noodzaak van IT inzet Geen aansluiting bij de beleving van de gebruikers Gestuurd door de commerciele drive voor technologische inzet; Push strategy Veranderende dynamische omgeving vraagt om adaptieve realistische Bus en IT alignment!!! Ontnemen van elke creatief proces bij het oplossen en ontwerpen van IT oplossingen! 14 Architecturen binnen Informatiebeleid., Orpheus, Apeldoorn, 21 januari 2008

16 IV Architectuur IT architecture is a series of principles, guidelines or rules used by an enterprise to direct the process of acquiring, building, modifying and interfacing IT resources throughout the enterprise. These resources can include equipment, software, communications, development methodologies, modeling tools and organizational structures. -Gartner Groep- 15 Architecturen binnen Informatiebeleid., Orpheus, Apeldoorn, 21 januari 2008

17 IV Architectuur: mijn definitie! De IV architectuur is : Een samenhangende visie geeft op een IV vanuit een geheel van haar omgeving voor het borgen van de organisatie belangen/doelen Een formele beschrijving geeft over de huidige en toekomstige IV, Tot stand is gekomen door een onderhandelingsproces van alle betrokkenen Afgebakend door principes en richtlijnen!!! Ook scharnier tussen beleid en uitvoering (projecten portfolio, onder toezicht van programmamanagement) Ook aandacht voor migratietraject 16 Architecturen binnen Informatiebeleid., Orpheus, Apeldoorn, 21 januari 2008

18 IV Architectuur als scharnier. Organisatie Missie Visie Informatie Voorziening Strategie Architectuur Programma management Projecten 17 Architecturen binnen Informatiebeleid., Orpheus, Apeldoorn, 21 januari 2008

19 Architectuur methode: Scorpio Scorpio methode: Methode voor het definiëren van een IVarchitectuur Ontwikkeld door Boterenbrood et.al. (zie lit lijst) 2 stappen: Afleiding van gewenste IV-architectuur op basis van Bedrijfsarchitectuur Definitie van migratiepad van huidige situatie naar gewenste situatie, m.b.v. Projectenportfolio. 18 Architecturen binnen Informatiebeleid., Orpheus, Apeldoorn, 21 januari 2008

20 Scorpio methode: model en proces Bedrijfsarch. IV architect. Operationele architect Implementatie Plateau s Bedrijfsarch. Toekomstige IV-arch. Migratieplanning Alignment 19 Architecturen binnen Informatiebeleid., Orpheus, Apeldoorn, 21 januari 2008 Operationele Architect.

21 PM C Ma rk eti ng en pro du ct beheer Ve rk oop ka nt oor Off ert e e n kl a ntg eg eve ns Partner Polis en k l ant ge gev en s Ge ac ce pte er de Polis Pa rtn er Ve rk oop ka nt oor Geacc ep teerde Cl a im Partner C l ai m st atu s in formatie Verko op ka nto or Wat levert dit op? Beleid Bedrijfsarchitectuur Visie Speerpunten Strategische variabelen Organisatie context Product Kanaal PMC Dienst PMC Markt Strategische Principes Marketing en product beheer PMC Acceptatie Markt Polis Claim Claim Informatie Offreren en Polis Bewerking Beheer Intake behandeling verstrekking verstrekking Verkoop kantoor Offerte en klantgegevens Partner Geaccepteerde Polis Polis en klantgegevens Partner Verkoop kantoor Geaccepteerde Claim Partner Claim status informatie Verkoop kantoor Waardeketen Decentraal Centraal Decentraal Klant Buitendienst Schade-expert Centraal kantoor verkoopkantoor door de bij de bij het balie telefoon klant klant herstelbedrijf (web) telefoon administratie analyse selectie Organisatiemodel Informatiemodel Gegevens Verwerking Communicatie Informatieontwerpprincipes Technologieontwerpprincipes Toepassingen Technologiemodel Beleid Visie Toekomstige informatievoorzienings-architectuur 20 Architecturen binnen Informatiebeleid., Orpheus, Apeldoorn, 21 januari 2008

22 Principes vs. Ontwerpen Het principe is de basis voor een architectuur Een richtinggevende uitspraak ten behoeve van een essentiele beslissingen (Rijssenbrij, 2002) Deze te onderscheiden in -Must haves: Regels en standaarden -Should haves: Richtlijnen, best practices 21 Architecturen binnen Informatiebeleid., Orpheus, Apeldoorn, 21 januari 2008

23 Principes vs. Ontwerpen Principes zorgen voor: 1. Samenhang en structuur in het IV landschap 2. Een gestuurd beslis- en ontwerpproces 3. Zekerheid, iets waar je als ontwerper van uit kan gaan, een uitgangspunt 4. Inperking van de ontwerpruimte, welke een kwaliteit binnen de IV waarborgt 22 Architecturen binnen Informatiebeleid., Orpheus, Apeldoorn, 21 januari 2008

24 Principes vs. Ontwerpen Bron: Fundamenten van het principe 23 Architecturen binnen Informatiebeleid., Orpheus, Apeldoorn, 21 januari 2008

25 VB Principes vs. Ontwerpen Regionaal Ziekenhuis Missie: Het leveren van alle ziekenhuiszorg in de regio, afgestemd op de behoeften van de client, op een klantvriendelijke, efficiente en meest moderne manier. Visie: Efficiency verbetering (productieverhoging) van 10 procent in 4 jaar. 24 Architecturen binnen Informatiebeleid., Orpheus, Apeldoorn, 21 januari 2008

26 Principes. Informatieontwerpprincipe: -Ontsluiting van EPD informatie aan het bed Technologie ontwerpprincipes: -Multichanneling ontsluiting van EPD -Ontsluiting dient draadloos voorzien te worden -Wireless dient NEN 7510 norm via encryptie beveiligd te worden 25 Architecturen binnen Informatiebeleid., Orpheus, Apeldoorn, 21 januari 2008

27 Ontwerpen dan. Oftewel.ontwerpen is. -PDA HP Ipaq -WIFI n met WPA2 PSK encryptie -Web based EPD, op.net en JAVA technologie (Pakket gekocht bij GPRH ;-)) Concreet dus!! 26 Architecturen binnen Informatiebeleid., Orpheus, Apeldoorn, 21 januari 2008

28 Conclusies: Waarom dan dus architectureren? Scharnier tussen Business en IT beleid : alignment middel Het sturen, in samenhang brengen en afleiden van de IV Kaderen geeft op hoofdlijnen richting, zonder definiteve keuzen te maken Principes geven richting en daarmee ruimte voor latere concrete invulling DUS: in periode van 3 a 4 jaar meer aanpassingevermogen 27 Architecturen binnen Informatiebeleid., Orpheus, Apeldoorn, 21 januari 2008

29 Conclusies: Waarom dan dus architectureren? Sluit aan bij de hedendaagse behoeften voor flexibelere adaptievere organisaties Hiermee wordt IT een enabler i.p.v. een terminator Daarnaast: het werkt als visie ontwikkeling binnen ons poldermodel Architecturen beperken IT investeringsrisico s Geeft kwaliteitsverhoging in Software development en delivery processen (o.a. standaardisering) 28 Architecturen binnen Informatiebeleid., Orpheus, Apeldoorn, 21 januari 2008

30 Vragen????? 29 Architecturen binnen Informatiebeleid., Orpheus, Apeldoorn, 21 januari 2008

31 Literatuur Informatievoorziengsarchitectuur als scharnier, Boterenbrood et.al KPN Sneller beter: Innovatie in de curatieve zorg. (juni 2006) Organisatie, Kunst e.a. Architectuur, besturingselement voor adaptieve organisaties, Rijssenbrij 2002 ICT strategie en organisatie, Prof. J.A. Oosterhaven Het ware gezicht van Architectuur? Informatie, nov 2001, Rijsenbrij Fundamenten van het principe, M.Th., Buitenhuis 30 Architecturen binnen Informatiebeleid., Orpheus, Apeldoorn, 21 januari 2008

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel?

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? Colofon Auteur: Ing. Roel Konieczny rkoniecz@sci.kun.nl Opleiding: Opdracht: Universiteit: Subfaculteit: Informatiekunde ICT complexiteit

Nadere informatie

Architecture Governance. Afstudeerscriptie Informatiekunde

Architecture Governance. Afstudeerscriptie Informatiekunde Architecture Governance Afstudeerscriptie Informatiekunde Afstudeerscriptie Martijn Scheepstra Colofon Auteur Mailadres Opleiding Opdracht Universiteit Subfaculteit Martijn Scheepstra m_scheepstra@hotmail.com

Nadere informatie

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress Business Intelligence (BI) ontwikkel een intelligente enterprise Your business technologists. Powering progress Ontwikkel een intelligente enterprise Informatie wordt gegenereerd door elke activiteit,

Nadere informatie

Bedrijfsinformatiearchitecturen. De brug tussen business en ICT. Een bestemmingsplan voor uw bedrijfs- en informatie-inrichting

Bedrijfsinformatiearchitecturen. De brug tussen business en ICT. Een bestemmingsplan voor uw bedrijfs- en informatie-inrichting Bedrijfsinformatiearchitecturen De brug tussen business en ICT Een bestemmingsplan voor uw bedrijfs- en informatie-inrichting Bedrijfsinformatiearchitecturen De brug tussen business en ICT Een bestemmingsplan

Nadere informatie

Optimale IT-inrichting:

Optimale IT-inrichting: Optimale -inrichting: het Governance Raamwerk In elke moderne bedrijfsvoering is informatie een cruciale productiefactor. Ervaring leert dat lagere kosten en hogere winsten direct afhankelijk zijn van

Nadere informatie

Samenvatting I-Tracks: IT and Management. Hoofdstuk 1 : Mintzberg. 1.1 Organisatiestructuren

Samenvatting I-Tracks: IT and Management. Hoofdstuk 1 : Mintzberg. 1.1 Organisatiestructuren Samenvatting I-Tracks: IT and Management Hoofdstuk 1 : Mintzberg 1.1 Organisatiestructuren Organisatiestructuur: de wijze waarop we taken hebben verdeeld en de coördinatie van deze taken hebben ingericht.

Nadere informatie

Zicht op informatisering in de zorg. Het negenblokkenmodel

Zicht op informatisering in de zorg. Het negenblokkenmodel Zicht op informatisering in de zorg Het negenblokkenmodel Zicht op informatisering in de zorg Het negenblokkenmodel toegepast op de ziekenhuiszorg 3 4 Copyright Furore Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Samenvatting IT management Foundation Inhoudsopgave

Samenvatting IT management Foundation Inhoudsopgave Samenvatting IT management Foundation Inhoudsopgave Organisatiestructuren... 3 Definitie organisatiestructuur... 3 Coördinatie mechanismen... 3 Onderdelen van de organisatie:... 3 Functioneren organisatie:...

Nadere informatie

BEDRIJFSVOERING, een palet van verbetermogelijkheden Mei 2010, Theo Geurts ebm bureau voor bedrijfsvoering

BEDRIJFSVOERING, een palet van verbetermogelijkheden Mei 2010, Theo Geurts ebm bureau voor bedrijfsvoering BEDRIJFSVOERING, een palet van verbetermogelijkheden Mei 2010, Theo Geurts ebm bureau voor bedrijfsvoering 1 Inleiding In dit document vindt u wat we voor u als klant kunnen doen. We leggen uit hoe we

Nadere informatie

Wenkend Perspectief. Projectgroep Visie op de politiefunctie, Raad van Hoofdcommissarissen

Wenkend Perspectief. Projectgroep Visie op de politiefunctie, Raad van Hoofdcommissarissen Wenkend Perspectief Wenkend Perspectief Strategische visie op politieel informatiemanagement & technologie 2006-2010 Projectgroep Visie op de politiefunctie, Raad van Hoofdcommissarissen Politie Nederland,

Nadere informatie

INFORMATIEBEVEILIGING

INFORMATIEBEVEILIGING INFORMATIEBEVEILIGING EN HET NIEUWE WERKEN Afstudeerscriptie IT audit opleiding Postgraduate opleiding Vrije Universiteit Amsterdam April 2011 Adriaan van Nieuwmegen Gerlof Miedema 1 VOORWOORD Er is een

Nadere informatie

Business IT Alignment. De ondersteuning door het negenvlaksmodel bij de ontwikkeling van een informatievoorziening

Business IT Alignment. De ondersteuning door het negenvlaksmodel bij de ontwikkeling van een informatievoorziening Business IT Alignment De ondersteuning door het negenvlaksmodel bij de ontwikkeling van een informatievoorziening Business IT Alignment De ondersteuning door het negenvlaksmodel bij de ontwikkeling van

Nadere informatie

STUDIE 175 BEROEPSPROFIEL. Informatiemanagement

STUDIE 175 BEROEPSPROFIEL. Informatiemanagement STUDIE 175 BEROEPSPROFIEL Informatiemanagement BEROEPSPROFIEL Informatiemanagement Werkgroep beroepsprofiel van de Vlaamse Hogescholen in opdracht van de Vlaamse Onderwijsraad D/2000/6356/45 De leden van

Nadere informatie

Kennissessie. ICT- en Informatiebeleid. Welkom! Agenda. Hoe haalt u met ICT het maximale uit uw organisatie?

Kennissessie. ICT- en Informatiebeleid. Welkom! Agenda. Hoe haalt u met ICT het maximale uit uw organisatie? Kennissessie ICT- en Informatiebeleid Hoe haalt u met ICT het maximale uit uw organisatie? 28-2-2013 Welkom! Sprekers: Louk Dirken (ICT- en Informatiebeleid) Hans van Zwam (Informatiebeveiliging) Voorstellingsronde

Nadere informatie

Framework van standaarden

Framework van standaarden Framework van standaarden Geonovum datum 10 december 2007 versie 2.0 Definitief Versiebeschrijving Versienummer Jaar Versienummer Versiebeschrijving 2006-02 1.0 Eerste versie voor discussie gemaakt door

Nadere informatie

Weven en Waven. Op naar digitopia? Frans van der Reep (red.) Dirk de Wit (red.)

Weven en Waven. Op naar digitopia? Frans van der Reep (red.) Dirk de Wit (red.) Weven en Waven. Op naar digitopia? Frans van der Reep (red.) Dirk de Wit (red.) De contouren van het adaptieve bedrijf Rob van de Wetering en Gerard van der Zaal, O&i De wereld om ons heen is veranderlijk.

Nadere informatie

Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9

Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9 Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9 Colofon PETRA: Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur Principes, methoden, modellen en standaarden voor inrichting van het provinciaal

Nadere informatie

DE VU VERDER MET ICT I-STRATEGIE 2012-2016

DE VU VERDER MET ICT I-STRATEGIE 2012-2016 DE VU VERDER MET ICT I-STRATEGIE 2012-2016 HET BELANG VAN ICT OP DE UNIVERSITEIT ICT is verweven met alle activiteiten van een universiteit. Het generen en overbrengen van kennis en informatie staat centraal

Nadere informatie

Hoger Onderwijs Referentie Architectuur

Hoger Onderwijs Referentie Architectuur Integratie Hoger Onderwijs Referentie Architectuur Architectuurvisie Gebruikersinteractie Visuele integratie Personalisatie Zoeken Aanpassen aan voorkeuren Procesondersteuning Generieke ondersteuning communiceren,

Nadere informatie

Principes voor Workspace Management Services

Principes voor Workspace Management Services Scriptie IT Audit VU 2006-2007 Principes voor Workspace Management Services opgesteld door Scriptie team 714 Versie 1.1 AUTEURS : H.J. Hopman; J.M.A. Conquet DATUM : 24 Mei 2007 Principes voor Workspace

Nadere informatie

Referentiedomeinenmodel ziekenhuizen versie 2 RDZ v2.1

Referentiedomeinenmodel ziekenhuizen versie 2 RDZ v2.1 Generiek model bedrijfsactiviteiten en informatieobjecten Referentiedomeinenmodel ziekenhuizen versie 2 RDZ v2.1 INFORMATIEVOORZIENING ZIEKENHUIZEN Generiek model bedrijfsactiviteiten en informatieobjecten

Nadere informatie

De term Governance is de laatste jaren een belangrijk thema

De term Governance is de laatste jaren een belangrijk thema Algemene beschouwingen IT Service Management.4 De term Governance is de laatste jaren een belangrijk thema geworden voor zowel IT als voor de business. Governance wordt geassocieerd met schandalen (Enron,

Nadere informatie

Hoger Onderwijs Referentie Architectuur

Hoger Onderwijs Referentie Architectuur Hoger Onderwijs Referentie Architectuur Implementatiehulpmiddelen Ontwikkelingen Principes Digitaal leren & werken Studentmobiliteit Onderzoeksdata Cloud computing Integratie Business Informatievoorziening

Nadere informatie

Referenties Gezondheidszorg. procesverbetering. Your business technologists. Powering progress

Referenties Gezondheidszorg. procesverbetering. Your business technologists. Powering progress Referenties Gezondheidszorg Sstrategie procesverbetering & ict Your business technologists. Powering progress Wij zijn uw business technologists De huidige veranderingen en onzekerheden in de zorgmarkt

Nadere informatie

Referentiearchitectuur GEMMA helpt!

Referentiearchitectuur GEMMA helpt! GEMEENTELIJKE ICT OP ORDE BRENGEN Referentiearchitectuur GEMMA helpt! GGemeenten staan voor een grote veranderopgave. Voor ondersteuning hierbij is de referentiearchitectuur GEMMA ontwikkeld. Deze is echter

Nadere informatie

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 5. menu. De inhoudsopgave van deze Noviteiten is:

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 5. menu. De inhoudsopgave van deze Noviteiten is: Noviteiten December 2011 menu Het is moeilijk te ontkomen aan al het crisisnieuws de laatste tijd. We merken gelukkig bij onze klanten - en bij onszelf - dat dit juist leidt tot een scherpe en kritische

Nadere informatie

ARCHITECTUUR ELEKTRONISCHE OVERHEID. Samenhang en Samenwerking

ARCHITECTUUR ELEKTRONISCHE OVERHEID. Samenhang en Samenwerking ARCHITECTUUR ELEKTRONISCHE OVERHEID Samenhang en Samenwerking ARCHITECTUUR ELEKTRONISCHE OVERHEID Samenhang en Samenwerking In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties,

Nadere informatie

Service Oriented Architecture

Service Oriented Architecture Service Oriented Architecture Een 7 lagen architectuur voor service oriëntatie Master Thesis Informatiekunde Radboud Universiteit Nijmegen Nijmeegs Instituut voor Informatica en Informatiekunde (NIII)

Nadere informatie

flexibel Procesmanagement in 2012 1

flexibel Procesmanagement in 2012 1 flexibel Procesmanagement in 2012 1 INHOUD Redactie Michel Jungbluth, Wouter Kolbeek, Mark Telgenkamp en BPM-Forum Nederland Redactieadres ConQuaestor Postbus 8227 3503 RE Utrecht www.conquaestor.nl www.conquaestor.tv

Nadere informatie

Maximaal Business Voordeel Door Naadloze Integratie Van Standaard Pakketten En Maatwerk In Een SOA

Maximaal Business Voordeel Door Naadloze Integratie Van Standaard Pakketten En Maatwerk In Een SOA Maximaal Business Voordeel Door Naadloze Integratie Van Standaard Pakketten En Maatwerk In Een SOA Meer informatie Voor vragen over deze whitepaper of meer informatie kunt u contact opnemen met Info Support

Nadere informatie