DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITAAL INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITAAL INGEDIENDE VERSIE DAARVAN"

Transcriptie

1 DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITAAL INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 8 oktober 2010 Gegevens onderneming : Uitzendbureau Discount B.V. Boylestraat XA SCHIEDAM Faillissementsnummer : 09/561 F Datum uitspraak : 25 augustus 2009 Curator : Mr O.E. de Witt Wijnen R-C : Mw. Mr E.I. Batelaan-Boomsma, waarnemend Mw. Mr P.W.M. de Wolf Activiteiten onderneming Omzetgegevens (geconsolideerd) Personeel gemiddeld aantal : Bemiddeling bij en detacheren van arbeidskrachten. Tevens bemiddeling voor zelfstandigen zonder personeel voor wat betreft het vinden van opdrachten en administratieve afhandelingen. Het uitzenden van arbeidskrachten. : 2009: Onbekend. 2008: EUR , : EUR ,-- : 6 (volgens gegevens Kamer van Koophandel) Verslagperiode : 1 april tot en met 30 september 2010 Gerealiseerd actief : EUR 7.140,90 Saldo boedelrekening : EUR 7.052,90 Bestede uren in verslagperiode : 84 uren en 18 minuten Bestede uren R&P Finance : 2 uren en 48 minuten Bestede uren Totaal : 146 uren en 6 minuten

2 Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie : Uitzendbureau Discount B.V. (hierna: Uitzendbureau Discount ) is op 22 april 2004 opgericht. De heren G.J. van Straalen, A. Amghar (27/3/1974) en A. Amghar (9/5/1979) waren destijds de bestuurders van Uitzendbureau Discount. De oudste heer Amghar is op 1 augustus 2005 uit functie getreden. De heer Van Straalen en de jongste heer Amghar zijn beiden op 1 april 2009 uit functie getreden. De heer A. Gül is sinds 31 maart 2009 alleen en zelfstandig bevoegd bestuurder en enig aandeelhouder van Uitzendbureau Discount. De heer A. Ülüsal, alhoewel geen bestuurder, vervulde eveneens een belangrijke rol bij de bedrijfsvoering. Uitzendbureau Discount is enig aandeelhouder van Building Facility Group B.V. (hierna: Building Facility Group ). Building Facility Group is op 12 mei 2010 failliet verklaard en is enig aandeelhouder en alleen en zelfstandig bevoegd bestuurder van de volgende werkmaatschappijen: - R.O.M. B.V. (failliet per 3 augustus 2010); - Bleiswijkse Bouw Groep B.V. (failliet per 3 augustus 2010); - Uitzendbureau Discount Bleiswijk B.V. (failliet per 12 mei 2010);

3 Amstra Vastgoed B.V. 1.2 Winst en verlies (na belastingen, : 2009: Onbekend. geconsolideerd en enkelvoudig) 2008: EUR , : EUR -/ , Balanstotaal (geconsolideerd) : 2009: Onbekend. 2008: EUR , : EUR , Lopende procedures : Nog onbekend. 1.5 Verzekeringen : Nog onbekend. 1.6 Huur : Zie verslag Oorzaak faillissement : Aan de in het eerste verslag genoemde oorzaken van het faillissement heeft de curator thans niets toe te voegen. Wanneer daar aanleiding toe bestaat zal de curator hier later nog op terugkomen. 2. Personeel De werkzaamheden in dit hoofdstuk zijn afgerond. De curator verwijst naar het eerste verslag. 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving : Het pand aan de Boylestraat 15 te (3112 AX) 3.2 Verkoopopbrengst : Hoogte hypotheek : - Schiedam blijkt geen eigendom te zijn van Uitzendbureau Discount, maar van haar dochtervennootschap Building Facility Group B.V. De curator tracht in overleg met de hypotheekhouder ING Bank het pand van Building Facility Group B.V. te verkopen.

4 Boedelbijdrage : - : - Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving : Zie verslag Verkoopopbrengst : Nog onbekend. 3.7 Boedelbijdrage : Nog onbekend. 3.8 Bodemvoorrecht fiscus : Nog onbekend. : -- Voorraden/ onderhanden werk 3.9 Beschrijving : De curator heeft geen voorraden of onderhanden 3.10 Verkoopopbrengst : N.v.t Boedelbijdrage : N.v.t. : -- werk aangetroffen. Andere activa 3.12 Beschrijving : Ten aanzien van de vijf auto s heeft de heer Gül 3.13 Verkoopopbrengst : Nog onbekend. nog geen nadere informatie gegeven, op basis waarvan de curator tot eventuele verkoop kan overgaan. De auto s zijn vermist, aangifte van vermissing of verduistering zal worden gedaan. : De curator is nog in afwachting van informatie van de bestuurders met betrekking tot de auto s. 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren : Nadere gegevens over debiteuren heeft Gül nog niet aangeleverd. De rekening-courantvordering op Gül lijkt niet uit te winnen. Hij leeft van een bijstandsuitkering. De curator heeft ook de

5 - 5 - voormalige bestuurders aangesproken voor de rekening-courantschuld van Gül. 4.2 Opbrengst : Nog onbekend. 4.3 Boedelbijdrage : Nog onbekend. : Nader onderzoek. 5. Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) : Uitzendbureau Discount heeft rekeningen lopen bij de Coöperatieve Rabobank Vijfheerenlanden U.A. (hierna: Rabobank ) en ING Bank N.V. (hierna: ING ). De vordering van ING bedraagt ongeveer EUR ,--. De vordering van de Rabobank is voor zover bekend nagenoeg nihil. 5.2 Leasecontracten : Nog niet van gebleken. 5.3 Beschrijving zekerheden : ING Bank heeft een recht van hypotheek op het pand aan de Boylestraat 15 te Schiedam en zal dit pand samen met de curator verkopen. 5.4 Separatistenpositie : Zie Boedelbijdragen : N.v.t. 5.6 Eigendomsvoorbehoud : Nog niet ingeroepen. 5.7 Reclamerechten : Nog niet ingeroepen. 5.8 Retentierechten : Nog niet ingeroepen. : De curator is nog in afwachting van aanvullende informatie. 6. Doorstart / voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie / zekerheden : De activiteiten worden niet voortgezet. 6.2 Financiële verslaglegging : -- : --

6 - 6 - Doorstart 6.3 Beschrijving : Het is niet tot een doorstart met Gül en Ülüsal gekomen. 6.4 Verantwoording : Opbrengst : Boedelbijdrage : -- : Zie Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht : Het onderzoek naar de rechtmatigheid verloopt zeer moeizaam. Gül en Ülüsal leveren geen adequate informatie aan. De faillissementen van de (klein)dochters hebben nog niet geleid tot aanvullende administratie. 7.2 Depot jaarrekeningen : Voor het laatst over Goedk. Verkl. Accountant : N.v.t. 7.4 Stortingsverpl. aandelen : Onbehoorlijk bestuur : Nog in onderzoek, zie Paulianeus handelen : De curator heeft de overdracht van persoonlijke rekening-courant schulden van de heren Van Straalen en Amghar aan de heer Gül, die tegelijk met de aandelenoverdracht voor EUR 1,-- heeft plaatsgevonden, vernietigd vanwege het paulianeuze karakter van deze overdracht. De curator vordert tevens terugbetaling van deze schulden. : Verder onderzoek, incasseren vorderingen. 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen : Behoudens faillissementskosten, nog onbekend.

7 Pref. vord. van de fiscus : EUR , Pref. vord. van het UWV : EUR , Andere pref. crediteuren : EUR 724,31 (voormalig werknemer) 8.5 Aantal concurrente crediteuren : Bedrag concurrente crediteuren : EUR , Verwachte wijze van afwikkeling : De afwikkeling van dit faillissement is onder meer afhankelijk van het onderzoek naar de administratie en de verificatie van de crediteuren, het verkopen van de woning en de ingeroepen pauliana jegens de heren Van Straalen en Amghar. : Verificatie crediteuren 9. Overig 9.1 Termijn afwikkeling faill. : De afwikkeling van dit faillissement is onder meer afhankelijk van het onderzoek naar de administratie, de verificatie van de crediteuren en de ingeroepen pauliana jegens de heren Van Straalen en Amghar. 9.2 Plan van aanpak : De werkzaamheden van de curator spitsen zich met name toe op het doen van onderzoek naar de administratie, verkoop van onroerend goed, de verificatie van crediteuren en de ingeroepen pauliana jegens de heren Van Straalen en Amghar. 9.3 Indiening volgend verslag : Medio april Status van dit openbare verslag : Dit openbare verslag is gebaseerd op de informatie die de curator in de afgelopen drie verslagperiodes heeft ontvangen. Aanvullende informatie kan tot nieuwe inzichten leiden. Dit betekent dat de in dit verslag opgenomen

8 - 8 - feitelijke en financiële gegevens op enig moment aangepast kunnen worden. Aan de inhoud van dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend. : Zie 9.2 Rotterdam, d.d. 8 oktober 2010 Mr O.E. de Witt Wijnen, curator

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 14 januari 2015 Gegevens onderneming : Bouwen

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 augustus 2012 Gegevens onderneming : Time

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015 Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

Nadere informatie

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 januari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Nummer: 1 Datum: 2 januari 2013. Ontwikkelen en produceren van maatwerksoftware, gamestudio en 3D oplossingen

Nummer: 1 Datum: 2 januari 2013. Ontwikkelen en produceren van maatwerksoftware, gamestudio en 3D oplossingen Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 1 Datum: 2 januari 2013 Gegevens gefailleerde: Datum uitspraak: 27 november 2012 Curator: mr. J.P. Davids R-C: De heer

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 2 Datum: 12 januari 2012. Faillissementsnummer : F 11-225 Datum uitspraak : 22 maart 2011.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 2 Datum: 12 januari 2012. Faillissementsnummer : F 11-225 Datum uitspraak : 22 maart 2011. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 12 januari 2012 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap V1 Technology B.V. Faillissementsnummer : F 11-225 Datum uitspraak : 22 maart 2011 Rechter-commissaris

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 september 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN.

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 28 april 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. Gegevens ondernemingen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap CARPARTS ALMERE B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1316 AG) Almere aan de Markerkant

Nadere informatie

besloten vennootschap Hendrickx-Pijls B.V. opgericht op 29 mei 2008 mr. J.A.C.M. Vlaminckx mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer

besloten vennootschap Hendrickx-Pijls B.V. opgericht op 29 mei 2008 mr. J.A.C.M. Vlaminckx mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer FAILLISSEMENTSVERSLAG Curator Nummer faillissement Naam faillissement Rechter-commissaris Rechtbank : mr. J.A.C.M. Vlaminckx : F09/276F : Hendrickx-Pijls B.V. : mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer : Roermond

Nadere informatie

Verslagperiode : 26 november 2013 t/m 31 januari 2014 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie

Verslagperiode : 26 november 2013 t/m 31 januari 2014 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 31 januari 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 Faillissement : MaDeRi B.V. Faillissementsnummer : F 05/14/1140 Datum uitspraak : 25 november 2014 Curator : Mr C.A. Hage Rechter-commissaris : Mr A.M.P.T.

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Gegevens onderneming : Rijnmond Staalbouw B.V. Faillissementsnummer : F12.432 Datum uitspraak : 12 juni 2012 Curator : mr. A.Y. Kroll Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRAFFIC AND SECURITY SOLUTIONS B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd te (1332 BC)

Nadere informatie

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening TIENDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gouden Kooi B.V. (hierna te noemen Gouden Kooi ), ingeschreven in

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012 Gegevens failliet: IndiEco Holding B.V. Faillissementsnummer: 12/110 F Datum uitspraak: 14 februari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

Nummer. Datum 14 november 2007

Nummer. Datum 14 november 2007 FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer 1 e openbare verslag Datum 14 november 2007 Gegevens onderneming Newa BV Faillissementsnummer 07/431 F Datum uitspraak 1 oktober 2007 Curator Mr J.A. Velenturf

Nadere informatie

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Tweede openbare verslag Datum 19 december 2013 Gegevens onderneming Hertenroep BV (kvk: 20079026) Faillissementsnummer F. 02/13/493 Datum uitspraak 21 mei 2013

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 Datum: 21 mei 2012 Gegevens onderneming: Mebo Timmerwerken B.V. Faillissementsnummer: 11/909 F Datum uitspraak: 29 november 2011

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 13 februari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 14 april 2015

FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 14 april 2015 1 47634 FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 14 april 2015 Gegevens onderneming : Automotive Friesland BV Inschrijving KvK : 01129706 Adres : Schrijnwerkersstraat 10-12 8601 VD Sneek l Faillissementsnummer

Nadere informatie