Objectgericht programmeren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Objectgericht programmeren"

Transcriptie

1 Department of Computer Science Software Development Methodology Objectgericht Programmeren Eric Steegmans Overzicht Objectgericht Programmeren Doelstellingen Extreme Programming Inhoud Cursusmateriaal Cursustekst Referentiewerken Programmeeromgeving Verloop van de cursus Lessen Evaluatie Examen Demonstratie Eclipse 2 Academiejaar

2 Doelstellingen Beredeneerde en gedisciplineerde ontwikkeling van middelgrote, sequentiële softwaresystemen Methodiek: Objectgericht programmeren - Principes, regels en aanbevelingen - Balanceren van kwaliteitsvereisten zoals correctness, simplicity, adaptability, re-usability and efficiency Programmeertaal: Java - Principes ook toepasbaar in andere talen (C++, C#, Eiffel,...) Ontwerp: Unified Modeling Language (UML) - Enkel klasse-diagramma s voor middelgrote systemen Sequentiële systemen - Geen behandeling van parallelle uitvoering (threads), van distributie (Enterprise Beans),... Proces: Extreme Programming - Stappen in de ontwikkeling van softwaresystemen in teamverband 3 Extreme Programming Simplicity is the key Structure your software system such that it can handle all current issues - and only those - in an elegant way - Do not try to anticipate future elements - Example: do not partition a class of persons into subclasses of men and women, if such a separation is not needed right now - Never add functionality that you do not need yet - Do not add methods related to the marital state of persons, if that property is of no relevance right now 4 Academiejaar

3 Extreme Programming Refactor mercilessly Restructure your software system as soon as it no longer handles all current issues in the most elegant way - Split a class into two or more classes if it turns out to define groups of different objects - Turn a class of persons into a hierarchy involving an abstract class of persons and concrete subclasses of men and women - Split a complex method into sub-methods - Extract parts of the body of a complex method into auxiliary methods - Move methods up and down a hierarchy of classes - 5 Extreme Programming Pair programming All code is produced by pairs of two programmers working on the same machine - The best way to pair program is to just sit side by side in front of the monitor - Slide the key board and mouse back and forth - One person types and thinks tactically about the method being created - The other person thinks strategically about how that method fits into the class Pair programming increases software quality without impacting time to deliver - 2 people working at a single computer add as much functionality as two working separately - A pair of programmers delivers software of superior quality 6 Academiejaar

4 Extreme Programming Test-driven development Develop unit tests before you work out implementations - Start with the documentation describing what a method must do - Proceed with a series of tests to verify the correctness of the method - Finish with the implementation of the method Each time something is added to the software, all the tests must run again - Use a testing framework (JUnit) to collect all the tests in a test suite - Do not proceed with another method, before all tests run again Automated unit tests offer a pay back far greater than the cost of creation - The harder the test is to write the more you need it because the greater your savings will be 7 Inhoud Deel 1: Ontwikkeling van alleenstaande klassen Documentatie in termen van precondities, postcondities en invarianten Behandelen van uitzonderlijke gevallen door totaal programmeren, nominaal programmeren en defensief programmeren Deel 2: Relaties Implementatie van uni-directionele en bi-directionele associaties tussen objecten van klassen Destructie van objecten Deel 3: Overerving Polymorfisme en dynamische binding als kernconcepten in de ontwikkeling van uitbreidbare en herbruikbare software Het substitutieprincipe van Liskov als leidraad in de ontwikkeling van hiërarchieën van klassen 8 Academiejaar

5 Overzicht Objectgericht Programmeren Doelstellingen Extreme Programming Inhoud Cursusmateriaal Cursustekst Referentiewerken Programmeeromgeving Verloop van de cursus Lessen Evaluatie Examen Demonstratie Eclipse 9 Toledo Alle informatie over de cursus wordt beschikbaar gesteld op Toledo Cursusmateriaal - Extra hoofdstukken in elektronisch formaat - Links naar software, aanvullende literatuur,... Opgaven en modeloplossingen van oefeningen - Opgave van project Discussieforums voor diverse groepen studenten - Groep 1: 1e Bachelor Informatica - Groep 2: 2e Bachelor Ingenieur Academiejaar

6 Cursusmateriaal Cursustekst Handboek Objectgericht Programmeren met Java, E. Steegmans en J. Dockx, Acco Leuven, Bijkomende hoofdstukken in elektronische vorm Aanvullende literatuur Referentiewerken voor de programmeertaal Java - Bruce Eckel, Thinking in Java - De Java Tutorial en de Java Reference Manual, beiden beschikbaar op de webstek van Sun Referentiewerk omtrent objectgericht programmeren - Object-Oriented Software Construction, Bertrand Meyer - Maakt gebruik van Eiffel als programmeertaal 11 Java Werktuigen voor het ontwikkelen van programma s in Java De SDK (Software Development Kit) van Sun - De SDK omvat o.a een compiler (javac), een virtuele machine (java) en een documentatie-generator (javadoc) - In de cursus gebruiken we versie 1.5 (of 1.6) van Java - Een link naar de SDK is beschikbaar op Toledo Alle werktuigen zijn vrij beschikbaar op de webstek van Sun - Installeer de SDK vandaag nog op je machine! - De SDK (versie 1.5) is ook beschikbaar in de labo s van Ludit 12 Academiejaar

7 Eclipse Geïntegreerde programmeeromgevingen (IDE s) ondersteunen het ontwikkelen van programma's Een IDE vergemakkelijkt onder andere het editeren, het compileren, het overlopen en het debuggen van programma s - Softwaresystemen worden niet langer gebouwd met primitieve werktuigen In de cursus gebruiken we de programmeeromgeving Eclipse Eclipse is een open-source project met standaard ondersteuning voor Java - In de cursus wordt gebruik gemaakt van versie Versie 3.1 mag ook gebruikt worden - Plugins ondersteunen andere programmeertalen en ontwerpnotaties Eclipse is vrij beschikbaar - Installeer Eclipse vandaag nog op je machine! - Eclipse (versie 3.1) is ook beschikbaar in the labo s van Ludit 13 Overzicht Objectgericht Programmeren Doelstellingen Extreme Programming Inhoud Cursusmateriaal Cursustekst Referentiewerken Programmeeromgeving Verloop van de cursus Lessen Evaluatie Examen Demonstratie Eclipse 14 Academiejaar

8 Contacturen De cursus wordt gedoceerd volgens de formule van begeleide zelfstudie Van de studenten wordt verwacht dat ze het relevante deel van de cursustekst vooraf zelfstandig doornemen - Na een eerste lezing moeten de grote lijnen van de aangebrachte materie duidelijk zijn In 13 contactsessies wordt ingegaan op de kernpunten uit de behandelde materie aan de hand van een typisch probleem - Tijdens de sessie wordt op geregelde tijdstippen een kort overzicht gegeven van belangrijke aandachtspunten - Kopies van de gebruikte slides zijn beschikbaar op Toledo - De oplossing voor het gestelde probleem wordt interactief uitgewerkt - Studenten suggereren correcte en minder correcte oplossingen - De docent fungeert als moderator - Iedere sessie behandelt typisch één hoofdstuk uit de cursustekst 15 Contacturen Op het einde van iedere sessie wordt het probleem verder uitgebreid in de vorm van een huistaak - Problemen in het bijkomend deel kunnen in de volgende sessie kort worden aangekaart Van iedere sessie wordt een modeloplossing elektronisch beschikbaar gesteld - De opgaven voor iedere sessie worden vooraf ter beschikking gesteld - Een uitwerking van een mogelijke oplossing voor het gestelde probleem vóór aanvang van de sessie mag, maar moet niet De sessies worden afzonderlijk gegeven aan de verschillende studierichtingen die de cursus volgen - Er zijn afzonderlijke sessies voor 1e Bachelor Informatica en voor 2e Bachelor Ingenieur - Studenten uit andere studierichtingen sluiten vrij aan bij één van deze groepen 16 Academiejaar

9 Schema Week Datum Onderwerp Oefeningen Practicum Begeleiding 1 13-feb-10 Totaal programmeren Digitale Klok 2 20-feb-10 Contractueel programmeren Olietank Project deel 1 Defensief programmeren Rationale getallen 3 27-feb-10 Enkelvoudige associaties Huwelijk (30 uur) 4 6-mrt-10 Meervoudige associaties (1) Aandelen 2 x 30 min 5 13-mrt-10 Meervoudige associaties (2) Aandelen 6 20-mrt-10 Polymorfisme Honden/schilderijen 7 27-mrt-10 Dynamische binding Expressies Project deel 2 3-apr-10 Paasvakantie 2 x 30 min 10-apr-10 Paasvakantie (30 uur) 8 17-apr-10 Liskov Diefje 9 24-apr-10 Interfaces Binaire bomen Project deel 3 2 x 30 min 10 1-mei-10 Iteratoren + Geneste klassen Iterator voor bomen 11 8-mei-10 Generische klassen Begrensde sequenties (30 uur) 2 x 30 min mei mei mei-10 Lesvrije Week Verdediging 5-jun-10 Lesvrije Week 12-jun-10 Tweede Examenperiode 19-jun-10 Tweede Examenperiode 26-jun-10 Tweede Examenperiode Project 3-jul-10 Project 1 Opgave: 23 februari Inleveren: 23 maart Project 2 Opgave: 23 maart Inleveren: 20 april Project 3 Opgave: 20 april Inleveren: 23 mei Verdedigingen vanaf 25 mei 17 Overzicht Objectgericht Programmeren Doelstellingen Extreme Programming Inhoud Cursusmateriaal Cursustekst Referentiewerken Programmeeromgeving Verloop van de cursus Lessen Evaluatie Examen Demonstratie Eclipse 18 Academiejaar

10 Examen: Project Evaluatie in de vorm van een project Uitwerking van een stel opgegeven klassen - Vorig academiejaar: ontwikkeling van een een (klein) deel van een adventure game Finale oplossingen moeten ingeleverd worden rond 23 mei (laatste week van 2e semester) 19 Poject: Verloop De opgave voor het project wordt trapsgewijze verspreid Deel 1: Ontwikkeling van één klasse - Opgave rond 23 februari [week 2]: duur 30u Deel 2: Ontwikkeling van een stel gerelateerde klassen - Opgave rond 23 maart [week 6]: duur 30u Deel 3: Ontwikkeling van een hiërarchie van klassen - Opgave rond 20 april [week 8]: duur 30u Het project resulteert in één coherent softwaresysteem Latere delen van de opgave zijn uitbreidingen van vorige delen - Bij uitwerking van volgende delen mogen (moeten) vorige delen worden aangepast, gecorrigeerd, Academiejaar

11 Project: Teamwerk Het project wordt bij voorkeur uitgewerkt in groepjes van 2 studenten ( pair programming ) Bespreken van mogelijke oplossingen met andere studenten mag, afschrijven niet! - Zowel afschrijver als diegene die laat afschrijven kunnen gesanctioneerd worden Studenten die het project individueel willen maken, krijgen een lichtjes gereduceerde opgave De samenstelling van een team kan niet willekeurig gewijzigd worden Initiële samenstelling van teams voor 27 februari (12u) doorsturen naar - Bij conflicten werkt elke student individueel verder aan het project Enkel na het eerste deel mag de samenstelling van teams veranderen - Nieuwe en finale samenstelling doorsturen voor 28 maart (12u) 21 Project: Begeleiding Elk paar studenten krijgt een begeleider, die fungeert als consultant Begeleiders zijn slechts een beperkt aantal uren beschikbaar - In totaal kunnen 8 sloten van telkens 30 minuten geboekt worden (8 sloten van 20 minuten voor studenten die individueel werken) Niet alle voorziene sloten moeten opgebruikt worden - Ongebruikte sloten kunnen later niet opgebruikt worden - Voorziene sloten mogen wel vroeger opgebruikt worden Veranderen van begeleider kan enkel in uitzonderlijke omstandigheden 22 Academiejaar

12 Project: Begeleiding Mogelijke onderwerpen voor overleg met begeleider Toelichting bij inhoud van de cursus - Toelichting bij concepten van Java, principes van objectgericht programmeren,... Assistentie bij gebruik van werktuigen (in de mate van mogelijke) - Toevoegen van externe JARs, aanmaken van templates,... Toelichting bij compilatie- en uitvoeringsfouten - Geen correctie van fouten Evaluatie van alternatieve oplossingen - Indicatie van ontbrekende voor- en nadelen Begeleiders geven geen beoordeling van code Geen antwoord op vragen naar correctheid, volledigheid,... van code - Hoe goed is mijn code? Hoeveel punten zou ik krijgen? 23 Project: Evaluatie Tussentijdse verdediging in week 7(3/20) Toelichting/evaluatie van het eerste deel van het project - Feedback over kwaliteit van het werk Tussentijdse evaluatie door bepaalde begeleiders - Kwotatie in hoofdzaak voor geleverde inspanning Mondelinge verdediging van finale project (17/20) Toelichting kunnen geven bij de oplossing en eventuele correcties ter plekke kunnen schetsen - Kunnen antwoorden op inhoudelijke vragen omtrent de behandelde materie Studenten die het project samen hebben uitgewerkt, komen het project ook samen verdedigen - Elke student moet het ganse project beheersen (en niet alleen de stukken die hij/zij zelf heeft uitgewerkt) Mondelinge verdediging vanaf 25 mei (blok + 2e examenperiode) 24 Academiejaar

13 Overzicht Objectgericht Programmeren Doelstellingen Extreme Programming Inhoud Cursusmateriaal Cursustekst Referentiewerken Programmeeromgeving Verloop van de cursus Lessen Evaluatie Examen Demonstratie Eclipse 25 Academiejaar

EQuA Symbiosis: multi user aspects

EQuA Symbiosis: multi user aspects EQuA Symbiosis: multi user aspects Projectcode EQuA Student M.L. Hagemeijer Studentnummer 2156000 Afstudeerrichting Software Engineering (voltijd) Periode 11-02-2013 t/m 07-07-2013 Stage bedrijf Afdeling

Nadere informatie

Les 7 Usability testing

Les 7 Usability testing READER Rich Internet Application Interaction Design Les 7 Usability testing INHOUDSOPGAVE INLEIDING...1 Hoofdstuk 1 Wat is Usability Testing?...2 1.1 Gedeelte uit Don t make me Think...2 1.2 Gedeelte

Nadere informatie

VIA PROJECT AII_1112_08 EASY SCRIPTING WITH JAVASCRIPT. Project Resultaten

VIA PROJECT AII_1112_08 EASY SCRIPTING WITH JAVASCRIPT. Project Resultaten VIA PROJECT AII_1112_08 EASY SCRIPTING WITH JAVASCRIPT Project Resultaten Adriana Quintero Ramirez April Juni 2012 INHOUD 1. Introductie 2. Screencast overzicht 3. Feedback van studenten per screencast

Nadere informatie

MAGAZINE. www.sdn.nl IN DIT NUMMER O.A.:

MAGAZINE. www.sdn.nl IN DIT NUMMER O.A.: MAGAZINE SOFTWARE DEVELOPMENT NETWORK ISSN: 2211-6486 IN DIT NUMMER O.A.: Full text search met Lucene op Azure < Async/await en het restaurantmodel < Talking about Frames < Continuous Deployment met TFS,

Nadere informatie

Titel: Agile development process for usable software Richting: 2de masterjaar in de informatica - Human Computer Interaction Jaar: 2009

Titel: Agile development process for usable software Richting: 2de masterjaar in de informatica - Human Computer Interaction Jaar: 2009 Auteursrechterlijke overeenkomst Opdat de Universiteit Hasselt uw eindverhandeling wereldwijd kan reproduceren, vertalen en distribueren is uw akkoord voor deze overeenkomst noodzakelijk. Gelieve de tijd

Nadere informatie

BIGGER BIM Onderzoek naar hoe het gedachtegoed van ketenintegratie en lean meer betekenis kan geven aan BIM als informatiedrager van het bouwproces

BIGGER BIM Onderzoek naar hoe het gedachtegoed van ketenintegratie en lean meer betekenis kan geven aan BIM als informatiedrager van het bouwproces BIGGER BIM Onderzoek naar hoe het gedachtegoed van ketenintegratie en lean meer betekenis kan geven aan BIM als informatiedrager van het bouwproces Ketenintegratie Lean BIM Afstudeerrapport Jan Fokke Post,

Nadere informatie

Ontwikkeling van een Remote Controlled Alert & Task Agent

Ontwikkeling van een Remote Controlled Alert & Task Agent owered by TCPDF (www.tcpdf.org) Academiejaar 2012 2013 Geassocieerde faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen Valentin Vaerwyckweg 1 9000 Gent Ontwikkeling van een Remote Controlled Alert & Task Agent

Nadere informatie

Draft EMP-end report: Collaborative learning in distance education 2006-2007

Draft EMP-end report: Collaborative learning in distance education 2006-2007 Draft EMP-end report: Collaborative learning in distance education 2006-2007 Samenwerkend leren op afstand Mathilde Molendijk Judith Kaandorp Draft EMP-endreport colleborative learning in distance education

Nadere informatie

Final Report Project GetConnected

Final Report Project GetConnected Final Report Project GetConnected Groep: SSS508 Auteur(s): Yannick Lange Joppe Lauriks Julian Hana Thomas Schreijer Andre Wagt Versie: 1.0 Status: Compleet Datum: 25 Mei 2012 ITopia is onderdeel van de

Nadere informatie

Business Modelling Patterns: Three-party pattern, een uitgewerkt voorbeeld

Business Modelling Patterns: Three-party pattern, een uitgewerkt voorbeeld Beleidsinformatica Tijdschrift Volume 30 Nummer 4 (2004) Business Modelling Patterns: Three-party pattern, een uitgewerkt voorbeeld Lotte De Rore, Monique Snoeck, Guido Dedene KBC-leerstoel Managing efficiency

Nadere informatie

Mislukte IT projecten: een kwestie van beter plannen? T. Stamper

Mislukte IT projecten: een kwestie van beter plannen? T. Stamper Mislukte IT projecten: een kwestie van beter plannen? T. Stamper June 22, 2009 Abstract In deze scriptie wordt bestudeerd of het mogelijk is om, met behulp van de planning, de kwaliteit en het nut van

Nadere informatie

E-coaching van docenten-in-opleiding in de opleidings- en schoolpraktijk

E-coaching van docenten-in-opleiding in de opleidings- en schoolpraktijk W O R K I N G P A P E R Frits Schulte E-coaching van docenten-in-opleiding in de opleidings- en schoolpraktijk Bevindingen uit de E-coaching pilots van het project E-didactiek van het Ruud de Moor Centrum

Nadere informatie

Componenten: Revolutie, evolutie, of devolutie? door Bart Huylebroeck

Componenten: Revolutie, evolutie, of devolutie? door Bart Huylebroeck Componenten: Revolutie, evolutie, of devolutie? door Bart Huylebroeck Promotor: Frans Arickx Serge Demeyer Medelezer: Jan Broeckhove Abstract: Aan de hand van een aantal boeken wordt eerst gezocht naar

Nadere informatie

SPIder Koerier. Winter Editie 2009

SPIder Koerier. Winter Editie 2009 Nummer 2009-4 SPIder Koerier Winter Editie 2009 www.st-spider.nl Redactioneel Buiten wordt het met de dag kouder: de winter is aangebroken in Nederland! Een mooi moment om de SPIder Koerier voor de open

Nadere informatie

Technische Universiteit Delft Technische Informatica Software Technologie Faculteit der Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica

Technische Universiteit Delft Technische Informatica Software Technologie Faculteit der Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Technische Universiteit Delft Technische Informatica Software Technologie Faculteit der Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Eindverslag IN3405 Bachelor Project Software Technologie TAG eforms Commissie:

Nadere informatie

Geautomatiseerde webwinkel en orderverwerking

Geautomatiseerde webwinkel en orderverwerking Katholieke Hogeschool Sint-Lieven Departement Industrieel Ingenieur Opleiding Elektronica optie informatie- en communicatietechnieken Gebroeders Desmetstraat 1, 9000 Gent Geautomatiseerde webwinkel en

Nadere informatie

Nieuws.testnet.org TestNetNieuws wekelijks online

Nieuws.testnet.org TestNetNieuws wekelijks online Mei 2013 Jaargang 17 Nummer 1 Voorjaarsspecial www.testnet.org secretaris@testnet.org VAN DE REDACTIE Door Hans van Loenhoud tnn@testnet.org @hansvanloenhoud Een hele TestNetNieuws over testautomatisering!

Nadere informatie

Samenvatting Jesse Schell

Samenvatting Jesse Schell Björn Gillissen Samenvatting Jesse Schell Jesse Schell is a game developer he has done a lot of things like write a book and made some games. First of all he wants to talk about things that are unexpected

Nadere informatie

Open source software en Culturele wenselijkheid

Open source software en Culturele wenselijkheid Master Thesis - Nieuwe Media en Digitale Cultuur Open source software en Culturele wenselijkheid Een onderzoek naar hoe bij gemeentelijke organisaties de besluitvormingsprocessen rond de aanschaf van software

Nadere informatie

Hoe kan Continuous Controls Monitoring (CCM) het evaluatieproces van beheersingsmaatregelen (interne controls ) ondersteunen?

Hoe kan Continuous Controls Monitoring (CCM) het evaluatieproces van beheersingsmaatregelen (interne controls ) ondersteunen? IT Audit afstudeerscriptie aan de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde (FEWEB) van de Vrije Universiteit Amsterdam Hoe kan Continuous Controls Monitoring (CCM) het evaluatieproces van

Nadere informatie

Hogeschool Gent Departement Industriële Wetenschappen Vakgroep Elektronica. Academiejaar 2004 2005. FIM for itv. Koen De Voegt

Hogeschool Gent Departement Industriële Wetenschappen Vakgroep Elektronica. Academiejaar 2004 2005. FIM for itv. Koen De Voegt Hogeschool Gent Departement Industriële Wetenschappen Vakgroep Elektronica Academiejaar 2004 2005 FIM for itv Koen De Voegt Promotoren: Ir. K. Handekyn (Alcatel Antwerpen) Ir. L. Colman (Hogeschool Gent)

Nadere informatie

Computerclub Volwassenen, Jeugd en Informatica vzw www.vji.be

Computerclub Volwassenen, Jeugd en Informatica vzw www.vji.be Databases en SQL 1 Computerclub Volwassenen, Jeugd en Informatica vzw www.vji.be Cursus bij demo databases en SQL Introductie in terminologie databases Werken met universele query taal SQL Vergelijking

Nadere informatie

MAGAZINE SOFTWARE DEVELOPMENT NETWORK

MAGAZINE SOFTWARE DEVELOPMENT NETWORK MAGAZINE SOFTWARE DEVELOPMENT NETWORK IN DIT NUMMER O.A.: Favorite Gems of Visual Basic 2008 < Using DotNetNuke to Build Groupware Applications < Vormgeven aan Virtueel Samenwerken < Tag Clouds: Usability

Nadere informatie

Human Computer Interaction (HCI) 2014 2015 handleiding

Human Computer Interaction (HCI) 2014 2015 handleiding Human Computer Interaction (HCI) 2014 2015 handleiding Human Technology Human Computer Interaction HCI Blok 1.4 4 ects Docenten Klaas Jan Mollema Peter Vossen Onderwijsvorm Werkcollege / Computerpracticum

Nadere informatie

SPIder Koerier. Lente Editie 2010

SPIder Koerier. Lente Editie 2010 Nummer 2010-1 SPIder Koerier Lente Editie 2010 www.st-spider.nl Redactioneel Na een echte Hollandse winter is dan nu de lente aangebroken. Ik hoop dat je nu de SPIder Koerier lekker in de voorjaarszon

Nadere informatie

Categoriseren van personen op basis van leeftijd en geslacht

Categoriseren van personen op basis van leeftijd en geslacht FACULTEIT INDUSTRIELE INGENIEURSWETENSCHAPPEN CAMPUS DE NAYER Categoriseren van personen op basis van leeftijd en geslacht Bjorn HUYSMANS Promotor: Prof. Dr. Ir Toon Goedemé Masterproef ingediend tot het

Nadere informatie

Vb.net planningstool en Scada applicatie

Vb.net planningstool en Scada applicatie Masterproef VB.net planningstool en Scada applicatie Studiegebied Industriële wetenschappen en technologie Opleiding Master of Science in de industriële wetenschappen: elektrotechniek Afstudeerrichting

Nadere informatie

Verslag afstudeerstage

Verslag afstudeerstage Verslag afstudeerstage White Label Hosting Jeroen Peters December 2008 Student Mens & Informatica Stenden Hogeschool Voorwoord Dit verslag heb ik geschreven in het kader van mijn afstudeerstage bij de

Nadere informatie

Eindverslag Gebruikersinterfaces Groep 地

Eindverslag Gebruikersinterfaces Groep 地 Eindverslag Gebruikersinterfaces Groep 地 Tom De Bie, master toegepaste informatica Bram Gotink, master computerwetenschappen Michiel Staessen, master computerwetenschappen Abstract Dit is het eindverslag

Nadere informatie

Wat zijn de mogelijkheden van sociale media in de CoCon software suite?

Wat zijn de mogelijkheden van sociale media in de CoCon software suite? Sociale media in conferentie applicaties Wat zijn de mogelijkheden van sociale media in de CoCon software suite? Project aangeboden door Elias Callens voor het behalen van de graad van Bachelor in de New

Nadere informatie