OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW"

Transcriptie

1 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 2 Datum : 31 juli 2015 Gegevens onderneming : AUTOMOBIELBEDRIJF BURGERHOUT B.V., h.o.d.n. DRIVEIN CAR SERVICE IJMUIDEN, statutair gevestigd te Weesp en zaakdoende te (1971 HA) IJmuiden aan de Zeeweg 5; Faillissementsnummer : C/15/15/153 Datum uitspraak : 24 maart 2015 Curator : Mr. W.Ph. Steenhuisen Rechtercommissaris : Mr. drs. A.J. Wolfs Activiteiten onderneming : Autobedrijf (handel en reparatie) Omzetgegevens : Zie 1.2 Personeel gemiddeld aantal : 4 Verslagperiode : 7 april tot 31 juli 2015 Saldo einde verslagperiode : Bestede uren verslagperiode : 93 uur en 24 minuten Bestede uren totaal : 121 uur en 12 minuten Dit verslag is een vervolg op één of meer eerdere openbare verslagen. Onderwerpen die in een eerder stadium als niet van toepassing werden aangemerkt, dan wel reeds zijn afgewikkeld, worden in dit verslag niet meer vermeld. Dit verslag dient uitsluitend voor het verstrekken van informatie aan belanghebbenden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. 1. INVENTARISATIE 1.2 Winst en verlies omzet resultaat eigen vermogen / /

2 1.3 Balanstotaal 1.6 Huur 2014: : a. Bedrijfsruimte Er werd een bedrijfsruimte gehuurd aan de Zeeweg 5 te IJmuiden. Deze bedrijfsruimte bestaat uit een showroom, een werkplaats, diverse magazijnen en kantoorruimten. Voorts werd een buitenterrein aan de Heidestraat 41 te IJmuiden gehuurd. De huur bedroeg 6.409, per maand inclusief btw. De huur is op 26 maart 2015 schriftelijk opgezegd en de bedrijfsruimte is op 1 juni 2015 leeg en bezemschoon aan de onderverhuurder opgeleverd. 1.7 Oorzaken faillissement In aanvulling op de in het eerste verslag genoemde oorzaken zijn in de afgelopen verslagperiode geen nieuwe oorzaken bekend geworden. Nochtans wordt het stelselmatig benaderen van het door curanda overgenomen klantenbestand als voornaamste oorzaak van het faillissement beschouwd. In verband hiermee zal een procedure worden opgestart jegens de verkoper. 3. ACTIVA Bedrijfsmiddelen: 3.5 Beschrijving : Aangetroffen is een complete werkplaatsinrichting, alsmede diverse inventaris, onder meer bestaande uit kantoormeubilair en computer hardware. Deze activa zijn op 30 maart 2015 door het Nederlands Taxatie en Adviesbureau (NTAB) getaxeerd. 3.6 Verkoopopbrengst : ,55 ex btw 3.7 Boedelbijdrage : Niet van toepassing. Ten aanzien van de inventaris is een boedelbijdrage niet aan de orde, aangezien het bodemvoorrecht van de fiscus hier geldt. Zie verder 3.8. Uitnodigen opkopers, organiseren kijkdag, divers contact met opkopers en overige betrokkenen, alsmede het opstellen van een koopovereenkomst. 3.8 Bodemvoorrecht fiscus De vordering van de fiscus is bevoorrecht boven het stil pandrecht van Rabobank IJmond Noord op de inventaris. 2

3 In verband daarmee is door de curator op grond van artikel 57 lid 3 FW het bodemvoorrecht namens de fiscus uitgeoefend. De totale van de fiscus waarvoor het bodemvoorrecht geldt bedraagt thans ,. Voorraden/onderhanden werk 3.9 Beschrijving : Aangetroffen is een geringe voorraad autoonderdelen en onderhoudsmaterialen. Deze voorraad is door het NTAB getaxeerd. Tevens is nog aanwezig een kleine voorraad gebruikte auto s. Ook deze zijn getaxeerd Verkoopopbrengst : Voorraad onderdelen en onderhoudsmaterialen 733,92 Voorraad auto s , Boedelbijdrage : 1.661,62 inclusief btw Uitnodigen opkopers, organiseren kijkdag, divers contact met opkopers en overige betrokkenen, alsmede het opstellen van een koopovereenkomst. 4. DEBITEUREN 4.1 Omvang debiteuren : , Opbrengst : Ontvangen na datum faillissement op ING rekening 2.254,57 Ontvangen op faillissementsrekening 4.924,79 Oninbaar / reeds betaald voor het faillissement 1.643,37 Nog te innen 1.896, Boedelbijdrage : Conform separatistenregeling Aanschrijven debiteuren, diverse overleg. 5. BANK/ZEKERHEDEN 5.1 Vordering van bank : ,21 + p.m. 3

4 5.3 Beschrijving zekerheden De Coöperatieve Rabobank IJmond U.A. heeft bij een op 23 april 2014 geregistreerde onderhandse akte de navolgende pandrechten gevestigd: Een pandrecht op alle huidige en toekomstige inventaris. Een pandrecht op alle huidige en toekomstige voorraden. Een pandrecht op alle vorderingen, gevestigd middels volmacht. Ook heeft de Rabobank bij (ongeregistreerde) akte een pandrecht verkregen op de bij haar gestalde spaar en depositogelden. Daarnaast heeft de Rabobank een borgstelling van de Staat voor 90% van de hoogte van een lening van maximaal , en een borgstelling van , van de heer K. Burgerhout. 5.4 Separatistenpositie De Coöperatieve Rabobank IJmond U.A. 5.5 Boedelbijdragen Conform separatistenregeling. 5.6 Eigendomsvoorbehoud Er was sprake van één geldig eigendomsvoorbehoud. Deze is afgewikkeld. Divers overleg en correspondentie met pandhouder en leveranciers. 6. DOORSTART/VOORTZETTEN Doorstart: 6.3 Beschrijving Er is geen gegadigde gevonden om de onderneming over te nemen. 6.4 Verantwoording Niet van toepassing. 6.5 Opbrengst Niet van toepassing. Diverse werkzaamheden. 4

5 7. RECHTMATIGHEID 7.1 Boekhoudplicht Hieraan is voldaan. 7.4 Stortingsverplichting op aandelen Hieraan is voldaan. Er is sprake van een zogenaamde Flex B.V., zodat het geplaatst en gestort kapitaal slechts 1, bedraagt. 7.5 Onbehoorlijk bestuur Hiervan is niet gebleken. 7.6 Paulianeus handelen Na indiening van het faillissementsverzoek (eigen aangifte) zijn er enkele betalingen gedaan aan de heer Burgerhout. Deze loon en rentebetaling voor een totaalbedrag van 2.779,35 zijn op grond van artikel 47 Fw vernietigd en op eerste verzoek door de heer Burgerhout aan de boedel voldaan. 8. CREDITEUREN 8.1 Boedelvorderingen: a. Salaris en verschotten curator : p.m. b. UWV : p.m. c. Verhuurder : p.m. 8.2 Preferente vordering fiscus : , 8.3 Preferente vordering UWV : p.m. 8.4 Andere preferente crediteuren : p.m. 8.5 Aantal concurrente crediteuren : Bedrag concurrente crediteuren : , Verwachte wijze van afwikkeling : Daarover is in dit stadium nog geen voorspelling te doen. 9. PROCEDURES 9.1 Naam wederpartij(en) Martin Schilder Holding B.V. 5

6 9.2 Aard procedure Onrechtmatige daad. Zie Stand procedure Met toestemming van de rechtercommissaris is de afgelopen verslagperiode een dagvaarding opgesteld om te worden uitgebracht jegens Martin Schilder Holding B.V. Deze dagvaarding zal eerdaags worden betekend. Divers onderzoek en contact met betrokkenen, alsmede het opstellen van de dagvaarding. 10. OVERIG 10.1 Termijn afwikkeling faillissement Daarover is in dit stadium nog geen voorspelling te doen Plan van aanpak De nog te verrichten werkzaamheden zijn: Inning debiteuren. Verkoop voorraad auto s. Eindafrekening met pandhouder. Voeren gerechtelijke procedure jegens Martin Schilder Holding B.V. Afwikkelen faillissement Indiening volgend verslag Het volgende verslag zal op of omstreeks 7 oktober 2015 worden ingediend. VelsenZuid, 31 juli 2015 mr. W.Ph. Steenhuisen curator 6

7 TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG DATUM: 3 augustus 2015 in het faillissement van: faillissementsnummer Autobedrijf Burgerhout B.V. C/15/15/153 datum uitspraak rechtercommissaris curator mr. drs. A.J. Wolfs mr. W.Ph. Steenhuisen betrekking hebbend op verslag nrs. 2 A. BATEN subtot. incl. BTW mutaties totaal Af te dragen BTW 1. aangetroffen middelen kas 49,05 49,05 bank 3.476, ,50 2. opbrengsten verkopen opbrengsten verkopen (inventaris) , , ,02 boedelbijdrage overige verkopen inclusief BTW 1.661, ,62 583,68 kosten ivm verkoop 3. debiteuren praefaillissement debiteuren 7.148, ,43 boedeldebiteuren 4. overige baten restitutie pauliana 2.779, ,35 5. totaal , , ,70 B. REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN / BOEDELSCHULDEN subtot. incl. BTW mutaties totaal Terug te ontvangen BTW salaris curator gedeelte NTAB nota bestemd voor boedel 1.525, ,88 328,65 verschotten gas / water / electra verzekeringen fiscus UWV 6. totaal 1.525, ,88 328,65 C. THANS NOG BESCHIKBAAR totaal A , ,53 totaal B 1.525, ,88 7. saldo boedelrekening , ,65

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW 2) CHRISTINA ANTONIA VAN VELSEN- HULSHOF;

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW 2) CHRISTINA ANTONIA VAN VELSEN- HULSHOF; OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 2 Datum : 17 december 2012 Gegevens personen : 1) ANDREAS WILHELMUS VAN VELSEN; 2) CHRISTINA ANTONIA VAN VELSEN HULSHOF; Gegevens onderneming :

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 2 Datum : 15 mei 2012 Gegevens persoon : De heer RONNIE BOSMA, H.O.D.N. HNC DIENSTEN. Faillissementsnummer : F 33/2012 Datum uitspraak : 17 januari

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 2 Datum : 11 mei 2012 Gegevens persoon : MICHEL VERBAAN, wondende te (1911 TL) Uitgeest, h.o.d.n. GEMAKSHALVE en THE WALK OF LOVE, zaakdoende te

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 2 (eindverslag) Datum : 15 oktober 2013 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAK INTERIEUR B.V., statutair

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 2 juli 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HIM BENELUX B.V., statutair gevestigd te VelsenNoord, en aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1 Datum : 26 november 2012 Gegevens onderneming : a. Euro Demolition Group B.V. b. Euro Demolition Equipment B.V. c. Euro Demolition OG B.V. d.

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V.

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3 inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 6 januari 2015 Gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 8 Datum : 4 juni 2015 Datum laatste verslag : 4 december 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Mainframe SW B.V. h.o.d.n. MFSW Software & Detachering statutair

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012 Gegevens failliet: IndiEco Holding B.V. Faillissementsnummer: 12/110 F Datum uitspraak: 14 februari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 13 februari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 18 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Verkeersschool Dekker Eindhoven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 Faillissement : MaDeRi B.V. Faillissementsnummer : F 05/14/1140 Datum uitspraak : 25 november 2014 Curator : Mr C.A. Hage Rechter-commissaris : Mr A.M.P.T.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap CARPARTS ALMERE B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1316 AG) Almere aan de Markerkant

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 29 januari 2013 Gegevens onderneming : Bouwgroep Utrecht B.V. Datum uitspraak : 25 september 2012 Curator : mr. S.V. Hardonk Rechter-commissaris

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Flogs International

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM MITSUBISHI DE JONG Gegevens onderneming : de besloten vennootschap

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Turncrou d De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 26 februari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid All 4 Shipping B.V.

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerden : Meerdal BV/ Faillissement Erny van Reijmersdal Winkels BV/ Faillissement Erny Shops BV/ Faillissement The Sample Shop BV/ Faillissement

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 Faillissement : Van Cappellen Mobiliteitsmakelaars BV Faillissementsnummer : F.05/13/1062 Datum uitspraak : 8 oktober 2013 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Tweede openbare verslag Datum 19 december 2013 Gegevens onderneming Hertenroep BV (kvk: 20079026) Faillissementsnummer F. 02/13/493 Datum uitspraak 21 mei 2013

Nadere informatie

: D.I.E. van Dijke LLB: 48 minuten : mr. M. Schroevers: 17 uur en 12 minuten

: D.I.E. van Dijke LLB: 48 minuten : mr. M. Schroevers: 17 uur en 12 minuten Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 18 juli 2014 Nummer: één Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Zuid-West Projekten B.V. (voorheen : handelend onder de naam

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 27 november 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 27 november 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 27 november 2012 Gegevens onderneming : Synchronicity/Design B.V., gevestigd te (2012 NH) Haarlem aan de Wagenweg 98 zwart Insolventienummer : F12/533

Nadere informatie

Verslagperiode : 26 november 2013 t/m 31 januari 2014 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie

Verslagperiode : 26 november 2013 t/m 31 januari 2014 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 31 januari 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 27 juni 2014 Gegevens onderneming

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie