Jaarverslag 2013 Beleidsvoornemens 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2013 Beleidsvoornemens 2014"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013 Beleidsvoornemens 2014 Jaarrekening 2013 Statistiek

2 Inhoudsopgave Hoofdstuk Bladzijde 1. Jaarverslag Beleidsvoornemens Ex-change Jaarrekening Samenvatting en advies Bestuursbesluit 12 2 Auteur, Henk Haring Amersfoort.

3 1. Jaarverslag 2013 In totaal gingen er in studenten via Ex-change The profit of learning naar een Afrikaans land voor hun stageopdracht, waarvan 11 in de eerste helft van het jaar en 27 in de 2 e helft. Zij werkten samen met 27 lokale studenten/trainees (twinning). De laatste 4 studenten van deze tweede lichting keren begin 2014 naar Nederland terug. Er waren 47 aanmeldingen voor een buitenlandse stage; 9 personen haakten af vanwege gezondheid of anderszins. Voorjaar Stageland : Kenia Vrouw 1 Man 10 vakgebied Leerjaar Vanuit HBO Fontys Hogescholen 2 Marketing 2 1 x 2 e jaar 1 x 4 e jaar Hogeschool van Hall Larenstein 1 Grond weg en waterbouw 1 1 x 3 e jaar HAS Den Bosch 1 Watermanagement 1 1 x 4 e jaar Hogeschool van Amsterdam 1 ICT 1 1 x 4 e jaar Vanuit MBO Koning Willem I College 6 Marketing 1 Civil engineering 3 Building / Construction 1 Furniture 1 1 x 3 e jaar 2 x 3 e 1 x 4 e jaar 1 x 3 e jaar 1 x 3 e jaar De projecten in het voorjaar waren als volgt: teamcode omschrijving land soort project jaar van uitzending 1301 Implementatieplan Green Grams Jilt heeft als afstudeerproject het eerdere marktonderzoek Green Grams afgerond. Verder ontwikkelde hij een implementatieplan voor de introductie van Green Grams bij kleine boeren en coöperaties in het Kitui district. Kenia HM Food Security Groups Aart en Peter hebben Food Security Groepen doorgelicht en advies en support gegeven. Zij hielpen deze lokale coöperaties van kleine boeren in Kitui te versterken. Dit project sloot deels aan op de introductie van Green Grams Waterbouw Joey, Bart, Marc en Max bouwden met de lokale bevolking in het droge en arme Kitui district een Sand Storage Dam voor verbetering van de watervoorziening. Max heeft met zijn Keniaanse buddy ook een calculatie en bestek en werkvoorbereiding uitgewerkt voor een te bouwen cursuslokaal voor het Multi Purpose Centre (MPC) South (Informatie en Training Centrum voor arme boerenbevolking in zuiden van Kitui) Meubelmaken Jeanne heeft kantoormeubilair ontworpen en geproduceerd voor het open office op het MPC South. Ze verkende ook de lokale markten en producten van de meubel bedrijven in Kitui en de Mulango Youth Polytechnic Impactstudie Sand Storage Dammen Jos (Watermanagement) en Gijs (Milieukunde) deden evaluatie en impact verkenning voor 15 sand storage dammen en voerden de gegevens in een database in. Naast GPS betrof dit bijv. ouderdom, technische staat, hydrologische impact, verbetering voedselproductie, invloed op kwaliteit omgeving (water, bodem, vegetatie e.d.). Kenia HM 2013 Kenia WB 2013 Kenia MM 2013 Kenia WM 2013

4 1306 Data Warehouse MPC South Sylvester deed voor zijn afstuderen een ICT project voor het MPC South (Informatie en Training Center). Hij ontwikkelde een Data Warehouse met relevante lokale informatie, waarmee SASOL met advies en trainingen effectief kan inspelen op lokale behoeften en mogelijkheden van de arme boeren. Kenia ICT 2013 Najaar Stagelanden : Kenia (22) Oeganda (5) Dames 6 Heren 21 vakgebied Leerjaar Vanuit HBO Fontys Hogescholen 1 Marketing 1 1 x 3 e jaar Hogeschool van Hall Larenstein 1 Watermanagement 1 1 x 4 e jaar HZ University of Applied Science (via H.v.A.) 1 Watermanagement 1 1 x 2 e jaar InHolland Haarlem 1 Marketing 1 1 x 4 e jaar Hogeschool van Amsterdam 1 Marketing 1 1 x 3 e jaar Hogeschool Rotterdam 4 Marketing 2 1 x 2 e 1x 3 e jr. Vanuit MBO Universitair Deltion College Helicon Velp Sint Lucas Koning Willem I College London Metropolitan University Universiteit Utrecht Watermanagement 2 Furniture 1 Water management 1 Furniture 5 Building / Construction 4 Civil Engineering 5 Communication 1 water management 1 1 x 2 e 1x 4 e jr. 1 x 4 e jaar 1 x 2 e jaar 4 x 2 e 1x 4 e jr. 4 x 3 e jaar 1 x 2 e 4x 3 e jr. 1 x 4 e jaar 1 x 3 e jaar De projecten in het najaar waren als volgt: teamcode omschrijving land soort project jaar van uitzending 1307 Bouw Trainingslokaal Eerste fase van de bouw van een dubbel trainingslokaal met sanitaire voorziening en voorraadkamer, op het Informatie en Trainingscentrum van SASOL voor (arme) kleine boeren in het Kitui district. Kenia BK Waterbouw Samen met lokale studenten en de bevolking in het Kitui district van Kenia een Sand Storage Dam gebouwd voor de verbetering van de watervoorziening. De dam is gelegen bij het Informatie en Trainingscentrum van SASOL. Business Development for Small Farmers Business Support voor kleine boeren in Kitui district. Dit project sloot aan op de introductie en marketing van Green Grams en vorming van een Coöperatie voor Food Security Groepen Kenia WB 2013 Kenia HM Meubelmaken Kantoormeubilair ontworpen en geproduceerd voor Informatie en Training Centrum van SASOL. Ook product en marktonderzoek gedaan in de stad Kitui en gerichte support ontwikkeld en geboden aan lokale meubelbedrijfjes en technische scholen Business Development for Cooperative Business plannen ontwikkeld voor 10 productiegroepen van kleine boeren, training in groepsdynamiek en conflictoplossing, en bijdragen aan ontwikkeling JEFFACO coöperatie. Het product koffie stond centraal. Dit project vond plaats bij partnerorganisatie JESE in West Oeganda, in de regio Kyenjojo bij Fort Portal. Kenia MM 2013 Oeganda HM 2013

5 1312 Haalbaarheidsonderzoek Handgedreven Waterboor Deskresearch Nederland, verkenning marktbehoefte in het Kitui district, nagaan specificaties lokale condities (zoals bodemgesteldheid) en van de mogelijkheden voor lokale productie. Ter aanvulling werd een business plan opgesteld voor de introductie van een Handgedreven Water Boormachine in Kitui door SASOL Watermanagement 3R Kenia Onderzoek naar meer mogelijkheden voor opvang regenwater in Kitui district Kenia. 3R staat voor Recharge, Retention en Reuse van regenwater. Dit als aanvulling op bouw van Sand Storage Dammen. Naast deskresearch Nederland werd uitgebreid veldonderzoek gedaan. Paul richtte zich daarbij speciaal op het klimaatvraagstuk Watermanagement 3R Oeganda Studie naar implementatie geïntegreerd Wetland Management Plan in Kwamwenge en Ibanda, West Oeganda, bij partnerorganisatie JESE. Naast deskresearch in Nederland werd veldwerk gedaan bij lokale boeren, gemeenschappen en overheden. Gekeken werd naar de impact op armoede, inkomens en capaciteitsontwikkeling. Kenia WTB 2013 Kenia WM 2013 Oeganda WM 2013 De 38 Nederlandse studenten hebben samen gewerkt met 27 lokale studenten/trainees in Kenia (24) en Oeganda (3). Dankzij deze (extra) veldwerk ervaring hebben zij ervaring en competenties verkregen, waarmee ze sterker komen te staan op de lokale arbeidsmarkt. Ook de lokale bevolking heeft meer ervaring opgedaan door betrokken te zijn bij veldwerk van Nederlandse en lokale studenten. Naast deze meerwaarde van "Twinning" zijn er concrete resultaten; twee "sand storage dammen" (meer water voor veel mensen), een instructielokaal voor training arme boeren, meubilair voor dit lokaal en bijbehorende kantoor, en praktische onderzoeken/adviezen; meubelmakers, coöperaties en boeren, evaluaties sand storage dammen, haalbaarheid handgedreven water boormachine, ICT. 5 Alle teams hebben aan het einde van hun stageperiode een eindrapport overgelegd aan hun school c.q. Ex-change. Voor geïnteresseerden zijn deze op aanvraag beschikbaar. Ook schreven alle teams veldpost, die door ons werd gepresenteerd op de website ; deze nog steeds beschikbaar. Opvallende uitspraken zijn o.a. een heel andere wereld, alles gaat daar een stuk langzamer, en heeft iets toegevoegd aan mijn wereldbeeld. En af en toe kritiek op Ex-change, SASOL (partnerorganisatie in Kenia) of JESE (partnerorganisatie in Oeganda). Soms is deze kritiek terecht en hebben we daar ook lering uit getrokken, maar soms trekken wij de conclusie, dat studenten wel veel gewend (en wellicht verwend) zijn in onze Westerse samenleving. Over het algemeen mag de conclusie zijn, gevormd uit gesprekken met studenten die al weer enige tijd geleden op stage zijn geweest, dat de ervaring in het Afrikaanse land positief heeft bijgedragen aan hun ontwikkeling. In meerdere gevallen blijkt, dat de student ook daarna nog weer een stage in het buitenland heeft gedaan. Dit alles bevestigt ons als Ex-change dat de specifieke stageformule een grote meerwaarde oplevert, en dat we er goed aan doen om door te gaan met onze ambities, doelstellingen en dit werk.

6 2. Beleidsvoornemens 2014 Vanuit onze 12,5 jarige ervaring trekken wij de conclusie, dat onze begeleiding vanaf werving, selectie, via de werkelijke uitzending en tot en met de afwikkeling arbeidsintensief is. Daardoor zijn we ook zelf debet aan de soms wat gemakkelijke houding van studenten. Zo worden zij vanaf de aanmelding / deelnameverklaring wekelijks geïnformeerd over de stand van zaken van hun voorbereiding voor het vertrek. Het komt echter regelmatig voor dat de benodigde informatie pas in de laatste week voor vertrek compleet is, hetgeen veel communicatietijd kost. Als begeleider van de Nederlandse studenten in de voorbereidingsfase menen we dat we de verantwoordelijkheid dichter bij de student moeten leggen. Wat die verantwoordelijkheden zijn wordt bij inschrijving gecommuniceerd via de handleiding (per stageland verschillend); regelen van reispapieren, inentingen, achterlaten van gegevens voor thuisblijvers, visa en dergelijke. Ook de huisvesting in het stageland zou de student zelf kunnen regelen ter plaatse in overleg met de partnerorganisatie en zo ook een financiële afweging kunnen maken hoe duur of goedkoop de stageperiode mag zijn. De mogelijkheden daartoe zijn vaak legio. Het blijft de verantwoordelijkheid van Ex-change onze partnerorganisaties vooraf te informeren over wie er komt, wat hij of zij gaat doen en over vertrek en aankomst op luchthaven(s). Nieuw in 2013 was althans bij de najaarslichting dat men zichzelf moet melden bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, over duur en plaats van de stageperiode en telefonische bereikbaarheid, dit in relatie tot de taken van ambassades en consulaten bij calamiteiten. Tot dat moment informeerde Ex-change steeds de betreffende ambassade of het consulaat in het land van bestemming. In 2014 zullen we aandacht besteden aan deze andere werkwijze, o.a. door de handleiding algemener te maken, maar met een kernachtige samenvatting van taken in een van de eerste bladzijden daarvan. Voorbeelden: Je paspoort is na terugvlucht nog 6 maanden geldig... Een visum kun je aanvragen bij. De goedkoopste vluchten vind je op. Inenting is niet verplicht voor. Maar wordt dringend aangeraden. Meldt je verblijf in het buitenland via de website. (Een gedeelte van) Veldpost 3 Team Meubelmakers Jambo! Hier weer een update uit het bloedhete Kitui. We zijn hier inmiddels al 6 weken aan het drinken, zweten, reizen en leven. Het is hier nog veel warmer geworden en ook veel droger. Onze put is helaas al een paar weken leeg. Dus we moeten steeds op verschillende manieren ons water zien te halen. Wel komt er tegenwoordig best vaak water uit de kraan, vaak niet heel schoon, maar toch alle tonnen vullen en dan kunnen we er weer even tegenaan! Ook hebben we 3 dagen een douche gehad, wat is dat fijn! We zijn er inmiddels achter gekomen hoe we met de Kenianen om moeten gaan. Gewoon aanpakken! We zijn na 2 weken afwachten zelf met een oplossing gekomen. We hebben met de baas van sasol, wie tevens onze supervisor is overlegd dat we graag wat actie wilden en hebben we een hele planning van maar liefst 3 maanden voor gelegd. Onze Keniaanse buddies schrokken er even van, en wisten niet dat het mogelijk was om een planning te maken. Wij hebben ze wat anders laten zien en hebben de afgelopen 4 weken elke dag plaatsjes bezocht en daar de bedrijfjes bezocht voor ons onderzoek. Het was even onze stem laten horen maar we hebben hierdoor ook veel bereikt! We hebben een compleet onderzoek ingeleverd. Het onderzoek wat we gedaan hebben is om de bedrijven te verbeteren en een ander zicht te geven hoe het ook kan. Even in het kort een rijtje over een paar dingen die we ontdekt hebben..

7 Verder zal in toenemende mate gebruik gaan worden gemaakt van de beschikbare automatiseringsmogelijkheden (te denken valt aan het zelf downloaden en aanleveren van formele documenten via de website, maar ook bijvoorbeeld het redigeren en schrijven van de hierboven genoemde veldpost). Op deze wijze ligt de regie van de projecten steeds dichter bij de student, waardoor deze eigen verantwoordelijkheid nog meer dan nu een deel wordt van de stage. Ook het regelen van sponsors voor hun stage (nu al een regel) kan door enthousiast overbrengen van de doelstellingen) in het voordeel van de student werken. Het sponsorbedrag (dat door Ex-change wordt overgemaakt aan de partnerorganisatie) wordt een vast, van tevoren vastgesteld, bedrag. Het meerdere dat zij weten te verkrijgen kunnen zij naar eigen inzicht besteden, ofwel ten gunste van het stageproject, mogelijk aan een daaraan te koppelen rondreis. Dat dit ook in het kostenplaatje van Ex-change een belangrijke rol speelt (en niet in de minste plaats het tijdsbeslag) mag duidelijk zijn. Hiermede wordt tevens ondervangen dat de student inzicht krijgt in de additionele kosten van de stage en wordt voorkomen dat de student zoals nu soms gebeurt van mening is dat Ex-change zo duur is. Arbeid in het stageland is goedkoper, jawel, maar er wordt veel tijd in ontwikkeling en begeleiding van de stageprojecten gestoken, en een liter diesel voor de projecttransporten kost daar net zoveel als in Nederland en is dus relatief zeer kostbaar! Ingeval van calamiteiten, blijft Ex-change natuurlijk het centrale aanspreekpunt, zowel via als telefonisch, dit zijn wij verplicht aan verwanten en scholen. Daarnaast dragen stagebegeleiders op de scholen verantwoordelijkheid, zowel voor, tijdens als na afloop van de stages. De combinatie van beleidsvoornemens moet ertoe leiden, dat er absolute duidelijkheid vooraf moet zijn over deelname, projectinhoud, kosten en verantwoordelijkheden, voor zowel de student als ook voor Ex-change en haar buitenlandse partners, de scholen en de verwanten van de studenten. 7

8 3. Ex-change van Ex-change in de jaren van haar bestaan In de afgelopen 12 jaar heeft Ex-change 649 studenten uitgezonden naar Afrika. Het lagere aantal in 2008 kwam doordat Kenia in dit jaar werd gesloten voor studenten, door een negatief reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken. En in 2011 stopte de samenwerking Jaar aantal 4 17 mbo 2 9 hbo 1 5 wo 1 3 (fusie) met stichting Edukans (na 4,5 jaar) en ging Exchange weer zelfstandig verder. De doorstart laat vanaf 2012 weer een stijgende lijn zien, ondanks de recessie De aan te passen werkwijze moet er onder andere toe leiden dat via een kleiner tijdsbeslag per student qua begeleiding er ruimte beschikbaar komt om meer studenten een stageplek te kunnen bezorgen in een groter aantal partnerlanden, met als uitgangspunt dat de doelstellingen hetzelfde blijven. De beleidswijzigingen in 2014 zullen er ook op gericht zijn het aantal HBO en WO studenten relatief te laten stijgen wo hbo mbo

9 4. Jaarrekening 2013 Financieel jaarverslag 2013 De boekhouding maakt deel uit van de database van MS Access 2007, waarin tevens is opgenomen het studentenbegeleidingssysteem, vanwege de noodzakelijke koppelingen met studentgegevens. De database met de naam centraldb 1-0 maakt deel uit van het elektronisch archief van Ex-change. In de boekhouding is opgenomen een administratie van rechten en verplichtingen en de waarden van baten en lasten. De database is beveiligd met een wachtwoord en wordt dagelijks op 2 afzonderlijke computers actueel gehouden via een VPN verbinding. Balans Balans Ex-Change per 31 december 2013 Activa Bedrag Passiva bedrag ABN-AMRO bank Algemene reserve per 1 januari ,24 9 Aanloopkosten 1.425,80 Afschrijving aanloopkosten 475,27 Exploitatieresultaat ,50 vooruitbetaalde bijdragen door studenten die uitgezonden worden in ,00 Crediteuren Batig saldo boekjaar ,30 Totaal ,64 Totaal ,64 Toelichting op de balans Banksaldo komt overeen met laatste dagafschrift van de ABN-AMRO bank Amersfoort. Aanloopkosten hebben betrekking op de in 2013 gedane uitgaven ter zake van aangekocht meubilair, kantoorinrichting en dergelijke. De afschrijving daarop wordt gedaan in 3 jaar. De afschrijving daarop is dit jaar 475,27. Het exploitatieresultaat over 2012 heeft betrekking op nagekomen betalingen in 2013 in verband met vergoedingen aan studenten, die in 2012 hun stageopdracht hebben gedaan. De stand van de algemene reserve is ontleend aan de eindbalans per 31 december Na verrekening met het nadelig saldo 2012 (zie hiervoor) en het positieve resultaat van het boekjaar 2013 zal deze op 1 januari ,04 bedragen. De vooruitbetaalde bijdragen van studenten hebben betrekking op studenten, die zich al hebben aangemeld voor een stage in 2014 en een deel van de sponsorgelden, c.q. het inschrijfgeld en de kosten van huisvesting hebben voldaan voor 1 januari 2014.

10 De post crediteuren bestaat uit 2 onderdelen, te weten: Nauwkeurige raming wegens nog te betalen afrekening van JESE Oeganda 325,00 Nog af te rekenen met 24 studenten wegens hen toekomende onkostenvergoeding 8.733, 83 Totaal op de balans 9.058,83 Voor de berekening van het batig saldo over 2013 wordt verwezen naar onderstaande overzichten. Baten en Lasten Baten Grootboek Omschrijving Bedrag inschrijfgeld studenten 9.050, sponsorwerving studenten , huisvestingbijdrage studenten 7.260, algemene sponsorbijdragen 7.650,00 Totaal ,66 Lasten Grootboek Omschrijving Bedrag Organisatiekosten 6.586, reiskosten binnenland 1.881, reiskosten buitenland 6.769, partnerbetaling buitenland , toegekende onkostenvergoeding aan studenten ,33 Totaal ,86 10 Recapitulatie Totaal wegens baten ,66 Totaal wegens lasten ,86 Per saldo batig exploitatiesaldo 2.977,80 In de balans is dit opgenomen als exploitatiewinst ,30 Exploitatieverlies over ,50 Per saldo derhalve 2.977,80

11 5. Samenvatting en advies Samenvatting van de conclusies Nadelig voordelig Niet gedekte kantoorkosten 6.187,59 Saldo op externe kosten / opbrengsten buitenland 3.284,89 Sponsorbedragen zonder expliciete bestemming 7.650,00 Onkostenvergoedingen vorig jaar 1.769,50 Totaal 7.957, ,89 Gesaldeerd voordelig 2.977,80 Bovenstaande jaarrekening is samengesteld op 3 januari 2014 Henk Haring, 11 Directeur. Op verzoek van het bestuur van Ex-change The profit of learning heb ik deze jaarrekening onderzocht en vergeleken met hetgeen uit de boekhouding naar voren kwam. Dit leidt er toe dat ik kan verklaren dat zowel de balans als de verlies- en winstrekening in deze jaarrekening een goed en getrouw beeld vertonen. Ik adviseer het bestuur deze jaarrekening conform vast te stellen en daarmede de directeur, de heer Haring, te dechargeren. Met vriendelijke groet, Jan van Tricht

12 6. Besluit van het bestuur Het bestuur van de Stichting Ex-change the profit of learning heeft in haar bestuursvergadering van 9 januari 2014 besloten de jaarrekening vast te stellen conform het aangeboden ontwerp en daarmede de heer H. Haring te dechargeren. De jaarrekening met toelichting, aanbiedingstekst en dit besluit bestaat uit 12 pagina s. Het bestuur van de Stichting Ex-change the profit of Learning, Namens deze, Max Mulders 12 Voorzitter.

Beleidsvoornemens 2015

Beleidsvoornemens 2015 Jaarverslag 2014 Beleidsvoornemens 2015 Jaarrekening 2014 Statistiek 2002-2014 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk Bladzijde Jaarverslag 2014 3 Beleidsvoornemens 2015 7 Ex-change 2002-2014 10 Jaarrekening

Nadere informatie

JAARREKENING 2016 STICHTING TECHNIEKPROMOTIE

JAARREKENING 2016 STICHTING TECHNIEKPROMOTIE JAARREKENING 2016 STICHTING TECHNIEKPROMOTIE In 2016 zijn we vooral gaan voortborduren op de koers die was ingezet: het financieel gezond maken van de stichting, professionalisering van het team en een

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014 Vastgesteld door het bestuur op 11 maart 2015 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 6 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2012 Afdeling Flevoland

Financieel jaarverslag 2012 Afdeling Flevoland Financieel jaarverslag 2012 Afdeling Flevoland Balans 3 Toelichting op de balans 4 Activa 4 Passiva 4 Exploitatierekening 5 Toelichting op de Exploitatierekening 6 Lasten 6 Baten 8 2 Balans Activa Omschrijving

Nadere informatie

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Den Haag 28 juni 2012 Inleiding Dit document bevat jaarcijfers van Avalex over het boekjaar 2011. Het bevat een balans

Nadere informatie

Stages in het buitenland

Stages in het buitenland Stages in het buitenland Ben jij op zoek naar een spetterende buitenlandervaring? Of zoek je gewoon een stage? AIESEC helpt je hierbij. In dit document vind je alle informatie, die je nodig hebt om het

Nadere informatie

New Day Impact Jaarverslag 2012

New Day Impact Jaarverslag 2012 New Day Impact Jaarverslag 2012 Stichting New Day Impact, Vlijtseweg 95, 7317 AE Apeldoorn info@newday-impact.nl www.newday-impact.nl Activiteiten in het jaar 2012 New Day Carecenter Ook in 2012 lag de

Nadere informatie

Stichting Symbiosis Schaarsbeekstraat EW Utrecht. Jaarrekening Utrecht, 10 september 2015

Stichting Symbiosis Schaarsbeekstraat EW Utrecht. Jaarrekening Utrecht, 10 september 2015 Stichting Symbiosis Schaarsbeekstraat 2 3521 EW Utrecht Jaarrekening 2014 Utrecht, 10 september 2015 boqx 0 b.v. weerdsingel wz 8 3513 ba utrecht tel 030-2721644 info@boqx0.nl www.boqx0.nl kvk 30196820

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG STICHTING HILL WHEELER FOUNDATION 2010. De Stichting Hill Wheeler Foundation is formeel opgericht op 25 april 2007.

FINANCIEEL VERSLAG STICHTING HILL WHEELER FOUNDATION 2010. De Stichting Hill Wheeler Foundation is formeel opgericht op 25 april 2007. FINANCIEEL VERSLAG STICHTING HILL WHEELER FOUNDATION 2010 Stichting Hill Wheeler Foundation 2010 De Stichting Hill Wheeler Foundation is formeel opgericht op 25 april 2007. De Stichting is statutair gevestigd

Nadere informatie

ANBI-vereisten Stichting Giving Back

ANBI-vereisten Stichting Giving Back ANBI-vereisten Stichting Giving Back De naam van de instelling: Giving Back, volgens de statuten Stichting Giving Back Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 Vastgesteld door het bestuur op 26 februari 2014 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Marianne Center

JAARREKENING Stichting Marianne Center JAARREKENING 2014 Stichting Marianne Center Inhoud Jaarverslag 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2014 4 Staat van baten en lasten over 2014 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

Jobfabriek Automotive presenteert: Automotive Open Dagen 17 t/m 31 maart 2012

Jobfabriek Automotive presenteert: Automotive Open Dagen 17 t/m 31 maart 2012 Jobfabriek Automotive presenteert: Automotive Open Dagen 17 t/m 31 maart 2012 Automotive Open Dagen 17 t/m 31 maart 2012 Introductie Jobfabriekautomotive.nl is een vacaturesite, specifiek ingericht rond

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2012

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2012 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2012 Vastgesteld door het bestuur op 9 april 2013 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2012 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2012

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2015 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2015 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

HSR administraties en belastingen JAARVERSLAG 2014. Stichting Vrienden "Fancy Fiddlers" Hilversum. Pagina 1

HSR administraties en belastingen JAARVERSLAG 2014. Stichting Vrienden Fancy Fiddlers Hilversum. Pagina 1 JAARVERSLAG 2014 Hilversum Pagina 1 INHOUDSOPGAVE Rapport 1. Opdracht 3 2. Werkzaamheden 3 3. Bevestiging 3 Jaarrekening 2014 1. Balans per 31 december 2014 4 2. Resultatenrekening over 2014 5 3. Algemene

Nadere informatie

Stichting Jambo Hakuna Matata. Jaarrekening 2016

Stichting Jambo Hakuna Matata. Jaarrekening 2016 Stichting Jambo Hakuna Matata Jaarrekening 2016 Inhoudsopgave - grondslagen financiële verslaggeving - algemeen - balans debet - balans credit - resultatenrekening - toelichting op de balans - toelichting

Nadere informatie

CONCEPT. Vereniging voor Bouwrecht. te 's-gravenhage. Financiële verantwoording over het jaar Geen accountantscontrole toegepast

CONCEPT. Vereniging voor Bouwrecht. te 's-gravenhage. Financiële verantwoording over het jaar Geen accountantscontrole toegepast Vereniging voor Bouwrecht te 's-gravenhage Financiële verantwoording over het jaar 2015 Geen accountantscontrole toegepast Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten

Nadere informatie

ANBI-vereisten Stichting Giving Back

ANBI-vereisten Stichting Giving Back ANBI-vereisten Stichting Giving Back De naam van de instelling: Giving Back, volgens de statuten Stichting Giving Back Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer

Nadere informatie

JAARREKENING STICHTING FESTIVAL 5D 2014

JAARREKENING STICHTING FESTIVAL 5D 2014 JAARREKENING STICHTING FESTIVAL 5D 2014 Voor akkoord, Amsterdam 2 april 2015 Tanja Ineke, voorzitter Bart Krajenbrink, penningmeester Ellen de Ruiter, zakelijk directeur Grondslagen voor waardering en

Nadere informatie

Nederlandse Ornithologische Unie Jaarrekening 2016 Concept dd 14 januari 2017 tbv goedkeuring door bestuur.

Nederlandse Ornithologische Unie Jaarrekening 2016 Concept dd 14 januari 2017 tbv goedkeuring door bestuur. Nederlandse Ornithologische Unie Jaarrekening 2016 Concept dd 14 januari 2017 tbv goedkeuring door bestuur. BALANS per 31 december 2016 Activa Passiva Omschrijving 2016 2015 ter vergelijking Omschrijving

Nadere informatie

JAARREKENING 2012. Stichting Inzichts Meditatie

JAARREKENING 2012. Stichting Inzichts Meditatie JAARREKENING 2012 Stichting Inzichts Meditatie Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Rapport 1. OPDRACHT 3 2. ALGEMEEN 3 2.1 DOELSTELLING 3 3. FINANCIERING 4 3.1 HERKOMST EN BESTEDING DER MIDDELEN 4. RESULTAAT

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2015

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2015 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2015 Vastgesteld door het bestuur op 14 april 2016 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 6 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015

Nadere informatie

"GELOVEN IN DE STAD", HAARLEM. Financieel overzicht over 2014

GELOVEN IN DE STAD, HAARLEM. Financieel overzicht over 2014 "GELOVEN IN DE STAD", HAARLEM Financieel overzicht over 204. Balans per 3 december 204 2. Staat van baten en lasten over 204 3. Toelichtingen 3. Algemeen 3.2 Specificaties bij posten van de balans en de

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek

Haalbaarheidsonderzoek Haalbaarheidsonderzoek SAMENVATTING RAPPORTAGE Haalbaarheidsonderzoek Samenvatting rapportage Bureau Verten Onderzoek uw partner in onderzoek www.vertenonderzoek.nl e-mail: verten.onderzoek@inter.nl.net

Nadere informatie

Jaarrekening 2016 Coöperatie Deltaplan Dementie U.A.

Jaarrekening 2016 Coöperatie Deltaplan Dementie U.A. Jaarrekening 2016 Coöperatie Deltaplan Dementie U.A. 24 maart 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarverslag 2. Balans per 31 december 2016 3. Staat van baten en lasten 2016 4. Grondslagen 5. Toelichting op de balans

Nadere informatie

Stichting WeJuggle Jaarrekening Jaarrekening. WeJuggle Stichting Datum: 31 januari 2013

Stichting WeJuggle Jaarrekening Jaarrekening. WeJuggle Stichting Datum: 31 januari 2013 Jaarrekening WeJuggle Stichting 2013 Datum: 31 januari 2013 Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave 1 Instelling gegevens blz. 3 2 Vaststelling jaarrekening blz. 3 3 Algemeen blz. 4 Bijlagen 1 Balans per 3112

Nadere informatie

Stichting Martini Paviljoen

Stichting Martini Paviljoen Stichting Martini Paviljoen Stichting Martini Paviljoen (voorheen: Stichting Vrienden van het Martini Ziekenhuis) Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE I ALGEMEEN I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting No Guts No Glory 2012

Jaarrekening Stichting No Guts No Glory 2012 2012 Opgesteld op 28-3-2013 door penningmeester: Erik Borgonjen Gecontroleerd op 01-4-2013 door Kascommissaris: Hanneke Landman 1 Inhoudsopgave 2012...1 Inleiding...3 Toelichting op de cijfers van 2012...4

Nadere informatie

IP e VAN ZWOL 1 WIJ NTJ ES ACCOUNTANTS & BELASTINGADVISEURS STICHTING DIERGENEESKUNDE IN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

IP e VAN ZWOL 1 WIJ NTJ ES ACCOUNTANTS & BELASTINGADVISEURS STICHTING DIERGENEESKUNDE IN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING IP e VAN ZWOL 1 WIJ NTJ ES Rapport: Uitgebracht aan: STICHTING DIERGENEESKUNDE IN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING te UTRECHT Inzake: Financieel verslag 2012 Van Zwol Wijntjes Accountants en Adviseurs B.V. Amsterdamseweg

Nadere informatie

Interview stagiaires van Bijsterveldt en Daamen B.V., april 2013

Interview stagiaires van Bijsterveldt en Daamen B.V., april 2013 In de periode januari 2013 tot en met april 2013 zijn er 5 stagiaires bij vanbijsterveldt&daamen geweest. Zij hebben hierover interviews afgenomen bij elkaar. Vlnr: Tjeerd Donker, Harm Aaldering, Roy Meister,

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2013 STG ARCHITECTUURCENTRUM EINDHOVEN Eindhoven

JAARSTUKKEN 2013 STG ARCHITECTUURCENTRUM EINDHOVEN Eindhoven JAARSTUKKEN 2013 STG ARCHITECTUURCENTRUM EINDHOVEN Eindhoven Stichting Architectuurcentrum Eindhoven (ACE) INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Geacht bestuur,............................................. 3 Stichting

Nadere informatie

Financiëel verslag 2013

Financiëel verslag 2013 Financiëel verslag 2013 Beuningen, 14 Jan 2014 J.H. Hoftijzer Voorzitter F.M.T. Coenen Penningmeester Stichting Leergeld 2stromenland 1 Jaarverslag 2013 Stichting Leergeld 2stromenland 2 Jaarverslag 2013

Nadere informatie

Jaarrekening 2009 Zoals goedgekeurd op de ALV 13 maart 2010

Jaarrekening 2009 Zoals goedgekeurd op de ALV 13 maart 2010 Jaarrekening 2009 Zoals goedgekeurd op de ALV 13 maart 2010 Toelichting staat van baten en lasten 2009 Contributies Het aantal leden is in 2009 niet zo hard gestegen als verwacht. Als gevolg hebben we

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Werkgeversvereniging Waterbedrijven WWb

Jaarrekening 2012. Werkgeversvereniging Waterbedrijven WWb Jaarrekening 2012 Werkgeversvereniging Waterbedrijven WWb Arnhem, 2 mei 2013 1 Inhoudsopgave 1. Balans per 31 december 2012 na resultaatbestemming 2. Rekening van baten en lasten over het jaar 2012 3.

Nadere informatie

jaarverslag 2013 Stichting Helderse Wereldwinkel Keizerstraat 13A 1781 GC Den Helder Telefoon 0223 870016 Rek ABN-AMRO NL62ABNA08474.64.

jaarverslag 2013 Stichting Helderse Wereldwinkel Keizerstraat 13A 1781 GC Den Helder Telefoon 0223 870016 Rek ABN-AMRO NL62ABNA08474.64. jaarverslag 2013 Stichting Helderse Wereldwinkel Keizerstraat 13A 1781 GC Den Helder Telefoon 0223 870016 Rek ABN-AMRO NL62ABNA08474.64.776 Het bevorderen van eerlijke handel en het steunen van producenten

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN. Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... blz. 2. Voorwoord... blz.

JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN. Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... blz. 2. Voorwoord... blz. JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN Inhoudsopgave Inhoudsopgave... blz. 2 Voorwoord... blz. 3 Jaarverslag... blz. 4 Ondernomen activiteiten

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Jaarrekening 2012

Inhoudsopgave: Jaarrekening 2012 Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave: 1 Algemeen... 3 1.1 Aanbieding jaarrekening... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Inschrijving Kamer van Koophandel... 3 1.4 Vergelijkende cijfers... 3 2 Financiële positie...

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2014 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2014 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Hoe scoren onderwijsinstellingen op social? Onderzoek naar het gebruik van Twitter onder MBO-, HBO- en WO-instellingen.

Hoe scoren onderwijsinstellingen op social? Onderzoek naar het gebruik van Twitter onder MBO-, HBO- en WO-instellingen. Hoe scoren onderwijsinstellingen op social? Onderzoek naar het gebruik van Twitter onder -, - en -instellingen. Over Coosto Coosto levert oplossingen voor social media monitoring en webcare. Je krijgt

Nadere informatie

Hierbij brengen ik u verslag uit omtrent de samenstelling van de jaarrekening 2014 van de de Stichting House of Hope Deventer.

Hierbij brengen ik u verslag uit omtrent de samenstelling van de jaarrekening 2014 van de de Stichting House of Hope Deventer. Aan het bestuur van Grevelingenstraat 1 7417 TA DEVENTER Warnsveld, 23 september 2015 Geachte mede bestuursleden, Hierbij brengen ik u verslag uit omtrent de samenstelling van de jaarrekening 2014 van

Nadere informatie

STICHTING WETENSCHAPPELIJK BUREAU GROENLINKS UTRECHT FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012

STICHTING WETENSCHAPPELIJK BUREAU GROENLINKS UTRECHT FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 STICHTING WETENSCHAPPELIJK BUREAU GROENLINKS UTRECHT FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 Postadres Postbus 8008 3503 RA Bezoekadres Oudegracht 312-3511 PK www.groenlinks.nl E info@groenlinks.nl T 030 2399900 -

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 3

FINANCIEEL VERSLAG 3 Kersenstraat 28 2321 HR LEIDEN JAARREKENING 2014 INHOUD Blz VOORWOORD 2 FINANCIEEL VERSLAG 3 1 Kersenstraat 28 2321 HR LEIDEN HAAG Leiden, 29 oktober 2015 Geacht Bestuur, Hiermede brengen wij u rapport

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Vrienden van Leonardo Eemland

JAARREKENING 2014. Vrienden van Leonardo Eemland JAARREKENING 2014 Vrienden van Leonardo Eemland INHOUDSOPGAVE 1. bestuursverslag blz. 1 2. balans per 31 december 2014 blz. 2 3. baten en lastenrekening 2014 blz. 3 4. Toelichting op de balans per 31 december

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 Stichting Hanze University Foundation

JAARREKENING 2013 Stichting Hanze University Foundation JAARREKENING 2013 Stichting Hanze University Foundation Inhoud 1 ALGEMEEN... 3 2 GRONDSLAGEN VOOR FINANCIËLE VERSLAGGEVING... 4 3 BALANS (NA RESULTAATSBESTEMMING)... 5 4 WINST EN VERLIESREKENING... 6 5

Nadere informatie

Bagi Sama Serata Eerlijk samen delen JAARRAPPORT Stichting Bagi Sama Serata Holendrecht VT Abcoude

Bagi Sama Serata Eerlijk samen delen JAARRAPPORT Stichting Bagi Sama Serata Holendrecht VT Abcoude Bagi Sama Serata Eerlijk samen delen JAARRAPPORT 2012 Stichting Bagi Sama Serata Holendrecht 25 1391 VT INHOUD Blad Jaarverslag van het bestuur 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2012 Rekening van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Etnia Maya

Algemene Voorwaarden Etnia Maya Algemene Voorwaarden Etnia Maya Nadat een deelnemer zich heeft aangemeld bij Etnia Maya is er sprake van een overeenkomst tussen twee partijen, namelijk Etnia Maya en de deelnemer en gelden vanaf dat moment

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2015

Financieel Jaarverslag 2015 Financieel Jaarverslag 2015 Stichting Bekkenbodem Patiënten Inhoud 1 ALGEMEEN... 3 1.1 Aanbieding jaarrekening... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Inschrijving Kamer van Koophandel... 3 1.4 Vergelijkende cijfers...

Nadere informatie

De groei van de laatste jaren vertaalt zich ook financieel; toenemende activiteit brengt meer kosten met zich mee.

De groei van de laatste jaren vertaalt zich ook financieel; toenemende activiteit brengt meer kosten met zich mee. Jaarrekening 2014 Hierbij treft u het financieel jaarverslag van Voedselbank Harderwijk aan. Ook in 2014 bleef de hulpvraag toenemen en eind 2014 zijn er ruim 250 gezinnen in Harderwijk, Ermelo en Putten

Nadere informatie

Jaarrekening 2011. Stichting The Butterfly Basket Rotterdam Ringdijk 84. Algemeen bestuur van de Stichting The Butterfly Basket

Jaarrekening 2011. Stichting The Butterfly Basket Rotterdam Ringdijk 84. Algemeen bestuur van de Stichting The Butterfly Basket Jaarrekening 2011 Stichting The Butterfly Basket Rotterdam Ringdijk 84 Algemeen bestuur van de Stichting The Butterfly Basket Inhoudsopgave 1 Opdracht... 3 2 Dechargeverklaring... 3 3 Balans per 31 december

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2011 STG ARCHITECTUURCENTRUM EINDHOVEN Eindhoven

JAARSTUKKEN 2011 STG ARCHITECTUURCENTRUM EINDHOVEN Eindhoven JAARSTUKKEN 2011 STG ARCHITECTUURCENTRUM EINDHOVEN Eindhoven Stichting Architectuurcentrum Eindhoven (ACE) INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Geacht bestuur,............................................. 3 Stichting

Nadere informatie

Ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit havo-3 en vwo-3. Goirle, 26 mei 2016. Uw kenmerk : : LOB-HV-1516-363/DIN/PUF/spe

Ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit havo-3 en vwo-3. Goirle, 26 mei 2016. Uw kenmerk : : LOB-HV-1516-363/DIN/PUF/spe Ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit havo-3 en vwo-3 Goirle, 26 mei 2016 Uw kenmerk : Ons kenmerk Onderwerp : LOB-HV-1516-363/DIN/PUF/spe : studievoorlichtingsavond 2 juni2016 Geachte heer/mevrouw,

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Zorgcentrum Steenvoorde. Concept Jaarrekening 2012. Generaal Spoorlaan 62 2285 CH Rijswijk

Stichting Vrienden van Zorgcentrum Steenvoorde. Concept Jaarrekening 2012. Generaal Spoorlaan 62 2285 CH Rijswijk Stichting Vrienden van Zorgcentrum Steenvoorde Concept Jaarrekening 2012 Generaal Spoorlaan 62 2285 CH Rijswijk Inhoud bladzijde Inhoud 2 Controleverslag kascommissie 3 Algemeen 4 Toelichting bij de jaarrekening

Nadere informatie

Jaarverslag 2011-2012. Opgesteld door: Stichting Onderwijs en Kind in Suriname

Jaarverslag 2011-2012. Opgesteld door: Stichting Onderwijs en Kind in Suriname Jaarverslag 2011-2012 Stichting Onderwijs en Kind in Suriname Opgesteld door: Stichting Onderwijs en Kind in Suriname Januari 2013 Inhoudsopgave Stichting Onderwijs en Kind in Suriname Bestuur en adres

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai

Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai Over het jaar Stichting Vrienden van El-Shadai Krabbescheer 18 8265 JD Kampen Bankrekeningnummer: NL34 RABO 0155 5775 49 KVK: 08212101 Website: www.el-shadai.nl

Nadere informatie

Jaarstukken 2012. Wereldwinkel Stede Broec jaarrekening 2012 pagina 1 van 14

Jaarstukken 2012. Wereldwinkel Stede Broec jaarrekening 2012 pagina 1 van 14 Jaarstukken jaarrekening pagina 1 van 14 Balans per 31 december ACTIEF VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 1 Toelichting 31 december 31 december 2011 Bedrijfsgebouwen en terreinen 68.262 68.262 Inventaris

Nadere informatie

Projecten. Studiebeurzen

Projecten. Studiebeurzen Jaarverslag 2015 1 Inhoudsopgave Introductie... 3 Projecten... 4 Studiebeurzen... 4 Bouwen aan een toekomst... 5 Colour the world Festival 2015... 5 Colour the world Festival 2016... 5 Finding new DiDi...

Nadere informatie

Inkomsten 2012 2013 2013. Inkomsten totaal 43.413,40 38.007,00 62.379,09. Uitgaven 2012 2013 2013. Uitgaven totaal 78.446,36 38.000,00 37.

Inkomsten 2012 2013 2013. Inkomsten totaal 43.413,40 38.007,00 62.379,09. Uitgaven 2012 2013 2013. Uitgaven totaal 78.446,36 38.000,00 37. Financieel Jaarrekening 2013 Stichting hulp na seksueel misbruik Groenestraat 294 B2.8 6531 JC Nijmegen 024-3603258 @ info@hulpnaseksueelmisbruik.nl www.hulpnaseksueelmisbruik.nl NL84 INGB 0008036025 Financieel

Nadere informatie

Vrienden van OLVG Jaarverslag Bestuur vrienden van OLVG Datum September 2017

Vrienden van OLVG Jaarverslag Bestuur vrienden van OLVG Datum September 2017 Vrienden van Auteur(s) Bestuur vrienden van Datum September 2017 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 2 Fusie vriendenstichtingen en SLAZ 3 3 Doel van de Stichting 3 4 Bestuurssamenstelling 3 5 Comité van

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2014

Financieel Jaarverslag 2014 Financieel Jaarverslag 2014 Stichting Bekkenbodem Patiënten Inhoud 1 ALGEMEEN... 3 1.1 Aanbieding jaarrekening... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Inschrijving Kamer van Koophandel... 3 1.4 Vergelijkende cijfers...

Nadere informatie

La Vie sur Terre Watteaustraat 8 hs 1077 ZL Amsterdam. Jaarrekening 2012

La Vie sur Terre Watteaustraat 8 hs 1077 ZL Amsterdam. Jaarrekening 2012 La Vie sur Terre Watteaustraat 8 hs 1077 ZL Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave jaarrekening 2012 pagina Bestuursverslag 2 Balans per 31 december 2012 3 Functionele exploitatierekening over 2012

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag seizoen 2014-2015

Financieel Jaarverslag seizoen 2014-2015 Financieel Jaarverslag seizoen 2014-2015 Pagina 1 van 9 Balans Leusder Badminton Combinatie per 31.07.2015 (Bedragen x 1,--) Seizoen Seizoen Activa 2013-2014 2014-2015 Voorraden Voorraad shuttles 777 489

Nadere informatie

JAARREKENING 2012. Stichting PS Theater te Leiden. fiscaal nummer 8221.70.516

JAARREKENING 2012. Stichting PS Theater te Leiden. fiscaal nummer 8221.70.516 boekhouden + belastingadvies voor de culturele sector REKEN EROP JAARREKENING 2012 Stichting PS Theater te Leiden fiscaal nummer 8221.70.516 Cliffordstraat 38, 1051 GV Amsterdam, tel: 020 4861363, fax:

Nadere informatie

Jerolimodreef 21 3813 WS Amersfoort Tel. 033-4330861. Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Happy Riders Eemland. Inzake: JAARREKENING 2013

Jerolimodreef 21 3813 WS Amersfoort Tel. 033-4330861. Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Happy Riders Eemland. Inzake: JAARREKENING 2013 Jerolimodreef 21 3813 WS Amersfoort Tel. 033-4330861 Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Happy Riders Eemland Inzake: JAARREKENING 2013 Rapport 2013 INHOUDSOPGAVE RAPPORT Blz. 1. Algemeen 1 2. Bestuur

Nadere informatie

JAARREKENING STICHTING LOCAL DREAMERS 2014

JAARREKENING STICHTING LOCAL DREAMERS 2014 JAARREKENING STICHTING LOCAL DREAMERS 2014 0 Inhoudsopgave Balans per 31 december 2014 2 Exploitatierekening op kostensoort 3 Exploitatierekening op project 5 Toelichting op de jaarrekening 6 1 Balans

Nadere informatie

STICHTING NON-FOODBANK GOUDA EN OMSTREKEN GOUDA

STICHTING NON-FOODBANK GOUDA EN OMSTREKEN GOUDA STICHTING NON-FOODBANK GOUDA EN OMSTREKEN GOUDA 0 12 juli 2016 INHOUD RAPPORT BLZ 1. Financiële positie JAARREKENING 2015 1. Samenstellingsverklaring 2. Balans per 31 december 3. Staat van baten en lasten

Nadere informatie

RAPPORT Betreffende de jaarrekening 2012 van Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie te Utrecht

RAPPORT Betreffende de jaarrekening 2012 van Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie te Utrecht RAPPORT Betreffende de jaarrekening 2012 van Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie te Utrecht Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie P/a Papendrechtlaan 6 2171 PZ Sassenheim Datum : 5

Nadere informatie

Het Nationale Stage Onderzoek 2012

Het Nationale Stage Onderzoek 2012 Het Culemborg, 22 mei 2012 Nationaal Stage Onderzoek 2012 Voorwoord Voor u ligt het Nationaal Stage Onderzoek 2012. Jaarlijks brengt Stageplaza het Nationaal Stage Onderzoek uit om een goed beeld te krijgen

Nadere informatie

C.A.S. het Noorden. gevestigd te. Jaarrekening 2015

C.A.S. het Noorden. gevestigd te. Jaarrekening 2015 Jaarrekening 2015 Datum: 19 februari 2017 Opgesteld door: Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarstukken Jaarrekening Balans per 31 december 2015 3 Staat van baten en lasten 2015 5

Nadere informatie

Hoe scoren onderwijsinstellingen op Twitter?

Hoe scoren onderwijsinstellingen op Twitter? Hoe scoren onderwijsinstellingen op Twitter? Onderzoek naar het Twittergebruik door -, - en -instellingen Gemeten door Coosto over het studiejaar 2014/2015 Daphne Nonahal 1. Een stand van zaken In dit

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw AC Eindhoven

Financieel verslag Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw AC Eindhoven Financieel verslag 2015 Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw 241 5617 AC Voorblad 0 Inhoud 1 Staat van baten en lasten Balans per 31 december 2015 3 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen voor

Nadere informatie

Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Andeweg Mediterranean Training for the Deaf-Nederland. Voorburg. Inzake het jaarbericht over 2012

Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Andeweg Mediterranean Training for the Deaf-Nederland. Voorburg. Inzake het jaarbericht over 2012 Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Andeweg Mediterranean Training for the Deaf-Nederland Voorburg Inzake het jaarbericht over 2012 datum: 5 mei 2013 KvK: 41159371 INHOUD pagina Jaarrekening. Balans per

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag

Nadere informatie

School s cool Nederland

School s cool Nederland J A A R R E K E N I N G 2014 UITGEBRACHT AAN : Aan het Bestuur van SCHOOL S COOL Nederland Nieuwe Herengracht 18 1018 DP Amsterdam Amstelveen, 24 april 2015 WW/scn/1b Geacht Bestuur, Hiermee brengen wij

Nadere informatie

MaculaVereniging Utrecht Jaarrekening 2016

MaculaVereniging Utrecht Jaarrekening 2016 MaculaVereniging Utrecht Jaarrekening 2016 Culemborg, 14 februari 2017 Rapport betreffende de jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE Pag. Voorwoord 1. JAARREKENING 2016 Samenstellingsverklaring 2. Balans per

Nadere informatie

Jerolimodreef 21 3813 WS Amersfoort Tel. 033-4330861. Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Happy Riders Eemland. Inzake: JAARREKENING 2014

Jerolimodreef 21 3813 WS Amersfoort Tel. 033-4330861. Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Happy Riders Eemland. Inzake: JAARREKENING 2014 Jerolimodreef 21 3813 WS Amersfoort Tel. 033-4330861 Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Happy Riders Eemland Inzake: JAARREKENING 2014 Rapport 2014 INHOUDSOPGAVE RAPPORT Blz. 1. Algemeen 1 2. Bestuur

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Open Mind Amsterdam. Inhoudsopgave:

Jaarrekening Stichting Open Mind Amsterdam. Inhoudsopgave: Jaarrekening 2015 Stichting Open Mind Amsterdam Inhoudsopgave: 1. Balans per 31 december 2015 2. Staat van baten en lasten over 2015 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4. Toelichting op

Nadere informatie

VAN SLAGEREN Administratieve Dienstverlening

VAN SLAGEREN Administratieve Dienstverlening VAN SLAGEREN Administratieve Dienstverlening Groenland 17 Beconnummer 316076 7908 RC Inschr. K.v.K. nr. 04028272 Tel. 0528-27 21 56 E-mail : admin@vanslageren.nl ING : NL04 INGB 0001 9579 90 ABN Amro :

Nadere informatie

STICHTING SARINHA FINANCIEEL VERSLAG 2014

STICHTING SARINHA FINANCIEEL VERSLAG 2014 STICHTING SARINHA (KINDERHULP MOZAMBIQUE) Soest FINANCIEEL VERSLAG 2014 KVK dossiernummer 32113256 INHOUDSOPGAVE Jaarverslag bestuur Pagina Inleiding 4 Bestuurverslag 5 Toelichting op balans en staat van

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Ondersteuning en Ontwikkeling voor Ghanezen door Ghanezen en Nederlanders

Inhoudsopgave. Ondersteuning en Ontwikkeling voor Ghanezen door Ghanezen en Nederlanders Inhoudsopgave 1. Doelstellingen van de stichting... 3 2. Uitvoering doelstelling en werkzaamheden... 3 3. Inkomsten en uitgaven... 4 4. Beheer financiën... 4 2 1. Doelstellingen van de stichting De stichting

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Transgendergroep Groningen Groningen

Jaarrekening Stichting Transgendergroep Groningen Groningen Jaarrekening 2015 Stichting Transgendergroep Groningen Groningen Inhoudsopgave Pagina Samenstellingsverklaring 2 Balans 3 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de balans 6 Toelichting op de winst-

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag

Financieel Jaarverslag Financieel Jaarverslag seizoen 2013-2014 Balans Leusder Badminton Combinatie per 31.07.2014 (Bedragen x 1,--) Seizoen Seizoen Activa 2012-2013 2013-2014 Voorraden Voorraad shuttles 815 777 Voorraad clubkleding

Nadere informatie

Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14. : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON

Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14. : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14 Voorstelnr. : R 6912 Onderwerp : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON Stadskanaal, 12 oktober 2012 Beslispunten 1. Kennisnemen van het jaarverslag

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Transgendergroep Groningen Groningen

Jaarrekening Stichting Transgendergroep Groningen Groningen Jaarrekening 2014 Stichting Transgendergroep Groningen Groningen Inhoudsopgave Pagina Samenstellingsverklaring 2 Balans 3 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de balans 6 Toelichting op de winst-

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014 van Stichting Are & Bee Connections Almere

Jaarverslaggeving 2014 van Stichting Are & Bee Connections Almere Jaarverslaggeving 2014 van Stichting Are & Bee Connections Almere Inhoudsopgave A rapport Pagina 1 Opdracht 1 2 Samenstellingsverklaring 1 3 Algemeen 1 4 Vaststelling jaarrekening boekjaar 2014 2 5 Baten-

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 STICHTING AFRIKA PROJECTEN BESTUUR. Laura Geurs, Barbara Duinker

Jaarverslag 2012 STICHTING AFRIKA PROJECTEN BESTUUR. Laura Geurs, Barbara Duinker STICHTING AFRIKA PROJECTEN Jaarverslag 2012 BESTUUR Voorzitter Vicevoorzitter Secretaris Penningmeester Leden Ernest van Ginkel Sjoerd Boerma Rene van der Linden Himmy Goercharn Laura Geurs, Barbara Duinker

Nadere informatie

Administratieve richtlijnen boekhouding Twinfield/POL voor de regioadministrateur bij (A) opheffing van afdelingen of (B) fusie van afdelingen

Administratieve richtlijnen boekhouding Twinfield/POL voor de regioadministrateur bij (A) opheffing van afdelingen of (B) fusie van afdelingen Administratieve richtlijnen boekhouding Twinfield/POL voor de regioadministrateur bij (A) opheffing van afdelingen of (B) fusie van afdelingen 1. De regioadministrateur en/of de regiocoördinator informeert/overlegt

Nadere informatie

1. Financiële uitkomsten 2015

1. Financiële uitkomsten 2015 1. Financiële uitkomsten Vereniging Jonge Democraten, exclusief de afdelingen Het jaar sluit af met een positief resultaat van 52.784 tegenover een begroot positief resultaat van 6.500. Dit hogere resultaat

Nadere informatie

J A A R R E K E N I N G 2012. Stichting People's Trust Nederland

J A A R R E K E N I N G 2012. Stichting People's Trust Nederland J A A R R E K E N I N G 2012 Stichting People's Trust Nederland blad 2 Inhoudsopgave blad: I Jaarverslag bestuur 3 en 4 II Jaarrekening 1. Grondslagen van de financiële verslaggeving 5 en 6 2. Balans per

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2014 STG ARCHITECTUURCENTRUM EINDHOVEN Eindhoven

JAARSTUKKEN 2014 STG ARCHITECTUURCENTRUM EINDHOVEN Eindhoven JAARSTUKKEN 2014 STG ARCHITECTUURCENTRUM EINDHOVEN Eindhoven Stichting Architectuurcentrum Eindhoven (ACE) INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Geacht bestuur,............................................. 3 Stichting

Nadere informatie

REKENING DIENSTJAAR 2013 2012 2013 REKENING BEGROTING REKENING

REKENING DIENSTJAAR 2013 2012 2013 REKENING BEGROTING REKENING REKENING DIENSTJAAR 2013 2012 2013 REKENING BEGROTING REKENING BATEN Contributie 190.100,01 239.320,00 244.460,23 Bijdrage KRW congres 30.000,00 Bijdrage project Winnend Samenwerken Brabant 90.000,00 Rente

Nadere informatie

Activa 1-1-2012 31-12-2012 Passiva 1-1-2012 31-12-2012

Activa 1-1-2012 31-12-2012 Passiva 1-1-2012 31-12-2012 Bijlage 1 Jaarrekening 2012 ICT meldkamerbeheer Algemeen Onderstaand wordt de 4e jaarrekening ICT meldkamerbeheer aangeboden. Het betreft de multidisciplinaire jaarrekening 2012. De aansturing van ICT

Nadere informatie

Toelichting jaarrekening 2011 en begroting 2012 van Golfclub Son

Toelichting jaarrekening 2011 en begroting 2012 van Golfclub Son Toelichting jaarrekening 2011 en begroting 2012 van Golfclub Son ALV 29 maart 2012 Algemeen De analyse van de jaarcijfers 2011 met de begroting 2011 is slechts in beperkte mate mogelijk. De begroting 2011

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2014

Financieel Jaarverslag 2014 Financieel Jaarverslag 2014 Samenvatting Het boekjaar 2014 werd afgesloten met een groot exploitatieresultaat. Enerzijds komt dat doordat de inkomsten groeiden vanwege een sterke toename in het aantal

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Stichting Agri Next Level

Jaarverslag 2014 Stichting Agri Next Level Jaarverslag 2014 Stichting Agri Next Level webversie AGRI NEXT LEVEL Inhoudsopgave 1. Verslag van het bestuur...1 1.1 Oprichting stichting...1 1.2 Doelstelling...1 1.3 Bestuur...1 1.4 Projecten...2 1.5

Nadere informatie

StudentenBureau Stagemonitor

StudentenBureau Stagemonitor StudentenBureau Stagemonitor Rapportage Mei 2011 1 SAMENVATTING... 3 ERVARINGEN... 3 INLEIDING... 4 ONDERZOEKSMETHODE... 5 RESPONDENTEN... 5 PROCEDURE... 5 METING... 5 DEEL I ANALYSE... 6 1. STAGE EN ZOEKGEDRAG...

Nadere informatie

Verslag studiereis India 26 t/m 30 oktober 2015

Verslag studiereis India 26 t/m 30 oktober 2015 Verslag studiereis India 26 t/m 30 oktober 2015 Doelstellingen van het bezoek waren: 1. Bezoeken van instellingen waar studenten hun internationale BPV kunnen doen. 2. Onderzoeken welke vraagstellingen/opdrachten

Nadere informatie

Rapport inzake jaarrekening 2010

Rapport inzake jaarrekening 2010 ADMINISTRATIE Stichting Canzibe Steunfonds Apeldoorn Rapport inzake jaarrekening AOMINISTRATIE INHOUDSOPGA VE RAPPORT 1. Opdracht 2. Algemeen JAARREKENING Balans per 31 december Staat van baten en lasten

Nadere informatie