Jaarverslag 2013 Beleidsvoornemens 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2013 Beleidsvoornemens 2014"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013 Beleidsvoornemens 2014 Jaarrekening 2013 Statistiek

2 Inhoudsopgave Hoofdstuk Bladzijde 1. Jaarverslag Beleidsvoornemens Ex-change Jaarrekening Samenvatting en advies Bestuursbesluit 12 2 Auteur, Henk Haring Amersfoort.

3 1. Jaarverslag 2013 In totaal gingen er in studenten via Ex-change The profit of learning naar een Afrikaans land voor hun stageopdracht, waarvan 11 in de eerste helft van het jaar en 27 in de 2 e helft. Zij werkten samen met 27 lokale studenten/trainees (twinning). De laatste 4 studenten van deze tweede lichting keren begin 2014 naar Nederland terug. Er waren 47 aanmeldingen voor een buitenlandse stage; 9 personen haakten af vanwege gezondheid of anderszins. Voorjaar Stageland : Kenia Vrouw 1 Man 10 vakgebied Leerjaar Vanuit HBO Fontys Hogescholen 2 Marketing 2 1 x 2 e jaar 1 x 4 e jaar Hogeschool van Hall Larenstein 1 Grond weg en waterbouw 1 1 x 3 e jaar HAS Den Bosch 1 Watermanagement 1 1 x 4 e jaar Hogeschool van Amsterdam 1 ICT 1 1 x 4 e jaar Vanuit MBO Koning Willem I College 6 Marketing 1 Civil engineering 3 Building / Construction 1 Furniture 1 1 x 3 e jaar 2 x 3 e 1 x 4 e jaar 1 x 3 e jaar 1 x 3 e jaar De projecten in het voorjaar waren als volgt: teamcode omschrijving land soort project jaar van uitzending 1301 Implementatieplan Green Grams Jilt heeft als afstudeerproject het eerdere marktonderzoek Green Grams afgerond. Verder ontwikkelde hij een implementatieplan voor de introductie van Green Grams bij kleine boeren en coöperaties in het Kitui district. Kenia HM Food Security Groups Aart en Peter hebben Food Security Groepen doorgelicht en advies en support gegeven. Zij hielpen deze lokale coöperaties van kleine boeren in Kitui te versterken. Dit project sloot deels aan op de introductie van Green Grams Waterbouw Joey, Bart, Marc en Max bouwden met de lokale bevolking in het droge en arme Kitui district een Sand Storage Dam voor verbetering van de watervoorziening. Max heeft met zijn Keniaanse buddy ook een calculatie en bestek en werkvoorbereiding uitgewerkt voor een te bouwen cursuslokaal voor het Multi Purpose Centre (MPC) South (Informatie en Training Centrum voor arme boerenbevolking in zuiden van Kitui) Meubelmaken Jeanne heeft kantoormeubilair ontworpen en geproduceerd voor het open office op het MPC South. Ze verkende ook de lokale markten en producten van de meubel bedrijven in Kitui en de Mulango Youth Polytechnic Impactstudie Sand Storage Dammen Jos (Watermanagement) en Gijs (Milieukunde) deden evaluatie en impact verkenning voor 15 sand storage dammen en voerden de gegevens in een database in. Naast GPS betrof dit bijv. ouderdom, technische staat, hydrologische impact, verbetering voedselproductie, invloed op kwaliteit omgeving (water, bodem, vegetatie e.d.). Kenia HM 2013 Kenia WB 2013 Kenia MM 2013 Kenia WM 2013

4 1306 Data Warehouse MPC South Sylvester deed voor zijn afstuderen een ICT project voor het MPC South (Informatie en Training Center). Hij ontwikkelde een Data Warehouse met relevante lokale informatie, waarmee SASOL met advies en trainingen effectief kan inspelen op lokale behoeften en mogelijkheden van de arme boeren. Kenia ICT 2013 Najaar Stagelanden : Kenia (22) Oeganda (5) Dames 6 Heren 21 vakgebied Leerjaar Vanuit HBO Fontys Hogescholen 1 Marketing 1 1 x 3 e jaar Hogeschool van Hall Larenstein 1 Watermanagement 1 1 x 4 e jaar HZ University of Applied Science (via H.v.A.) 1 Watermanagement 1 1 x 2 e jaar InHolland Haarlem 1 Marketing 1 1 x 4 e jaar Hogeschool van Amsterdam 1 Marketing 1 1 x 3 e jaar Hogeschool Rotterdam 4 Marketing 2 1 x 2 e 1x 3 e jr. Vanuit MBO Universitair Deltion College Helicon Velp Sint Lucas Koning Willem I College London Metropolitan University Universiteit Utrecht Watermanagement 2 Furniture 1 Water management 1 Furniture 5 Building / Construction 4 Civil Engineering 5 Communication 1 water management 1 1 x 2 e 1x 4 e jr. 1 x 4 e jaar 1 x 2 e jaar 4 x 2 e 1x 4 e jr. 4 x 3 e jaar 1 x 2 e 4x 3 e jr. 1 x 4 e jaar 1 x 3 e jaar De projecten in het najaar waren als volgt: teamcode omschrijving land soort project jaar van uitzending 1307 Bouw Trainingslokaal Eerste fase van de bouw van een dubbel trainingslokaal met sanitaire voorziening en voorraadkamer, op het Informatie en Trainingscentrum van SASOL voor (arme) kleine boeren in het Kitui district. Kenia BK Waterbouw Samen met lokale studenten en de bevolking in het Kitui district van Kenia een Sand Storage Dam gebouwd voor de verbetering van de watervoorziening. De dam is gelegen bij het Informatie en Trainingscentrum van SASOL. Business Development for Small Farmers Business Support voor kleine boeren in Kitui district. Dit project sloot aan op de introductie en marketing van Green Grams en vorming van een Coöperatie voor Food Security Groepen Kenia WB 2013 Kenia HM Meubelmaken Kantoormeubilair ontworpen en geproduceerd voor Informatie en Training Centrum van SASOL. Ook product en marktonderzoek gedaan in de stad Kitui en gerichte support ontwikkeld en geboden aan lokale meubelbedrijfjes en technische scholen Business Development for Cooperative Business plannen ontwikkeld voor 10 productiegroepen van kleine boeren, training in groepsdynamiek en conflictoplossing, en bijdragen aan ontwikkeling JEFFACO coöperatie. Het product koffie stond centraal. Dit project vond plaats bij partnerorganisatie JESE in West Oeganda, in de regio Kyenjojo bij Fort Portal. Kenia MM 2013 Oeganda HM 2013

5 1312 Haalbaarheidsonderzoek Handgedreven Waterboor Deskresearch Nederland, verkenning marktbehoefte in het Kitui district, nagaan specificaties lokale condities (zoals bodemgesteldheid) en van de mogelijkheden voor lokale productie. Ter aanvulling werd een business plan opgesteld voor de introductie van een Handgedreven Water Boormachine in Kitui door SASOL Watermanagement 3R Kenia Onderzoek naar meer mogelijkheden voor opvang regenwater in Kitui district Kenia. 3R staat voor Recharge, Retention en Reuse van regenwater. Dit als aanvulling op bouw van Sand Storage Dammen. Naast deskresearch Nederland werd uitgebreid veldonderzoek gedaan. Paul richtte zich daarbij speciaal op het klimaatvraagstuk Watermanagement 3R Oeganda Studie naar implementatie geïntegreerd Wetland Management Plan in Kwamwenge en Ibanda, West Oeganda, bij partnerorganisatie JESE. Naast deskresearch in Nederland werd veldwerk gedaan bij lokale boeren, gemeenschappen en overheden. Gekeken werd naar de impact op armoede, inkomens en capaciteitsontwikkeling. Kenia WTB 2013 Kenia WM 2013 Oeganda WM 2013 De 38 Nederlandse studenten hebben samen gewerkt met 27 lokale studenten/trainees in Kenia (24) en Oeganda (3). Dankzij deze (extra) veldwerk ervaring hebben zij ervaring en competenties verkregen, waarmee ze sterker komen te staan op de lokale arbeidsmarkt. Ook de lokale bevolking heeft meer ervaring opgedaan door betrokken te zijn bij veldwerk van Nederlandse en lokale studenten. Naast deze meerwaarde van "Twinning" zijn er concrete resultaten; twee "sand storage dammen" (meer water voor veel mensen), een instructielokaal voor training arme boeren, meubilair voor dit lokaal en bijbehorende kantoor, en praktische onderzoeken/adviezen; meubelmakers, coöperaties en boeren, evaluaties sand storage dammen, haalbaarheid handgedreven water boormachine, ICT. 5 Alle teams hebben aan het einde van hun stageperiode een eindrapport overgelegd aan hun school c.q. Ex-change. Voor geïnteresseerden zijn deze op aanvraag beschikbaar. Ook schreven alle teams veldpost, die door ons werd gepresenteerd op de website ; deze nog steeds beschikbaar. Opvallende uitspraken zijn o.a. een heel andere wereld, alles gaat daar een stuk langzamer, en heeft iets toegevoegd aan mijn wereldbeeld. En af en toe kritiek op Ex-change, SASOL (partnerorganisatie in Kenia) of JESE (partnerorganisatie in Oeganda). Soms is deze kritiek terecht en hebben we daar ook lering uit getrokken, maar soms trekken wij de conclusie, dat studenten wel veel gewend (en wellicht verwend) zijn in onze Westerse samenleving. Over het algemeen mag de conclusie zijn, gevormd uit gesprekken met studenten die al weer enige tijd geleden op stage zijn geweest, dat de ervaring in het Afrikaanse land positief heeft bijgedragen aan hun ontwikkeling. In meerdere gevallen blijkt, dat de student ook daarna nog weer een stage in het buitenland heeft gedaan. Dit alles bevestigt ons als Ex-change dat de specifieke stageformule een grote meerwaarde oplevert, en dat we er goed aan doen om door te gaan met onze ambities, doelstellingen en dit werk.

6 2. Beleidsvoornemens 2014 Vanuit onze 12,5 jarige ervaring trekken wij de conclusie, dat onze begeleiding vanaf werving, selectie, via de werkelijke uitzending en tot en met de afwikkeling arbeidsintensief is. Daardoor zijn we ook zelf debet aan de soms wat gemakkelijke houding van studenten. Zo worden zij vanaf de aanmelding / deelnameverklaring wekelijks geïnformeerd over de stand van zaken van hun voorbereiding voor het vertrek. Het komt echter regelmatig voor dat de benodigde informatie pas in de laatste week voor vertrek compleet is, hetgeen veel communicatietijd kost. Als begeleider van de Nederlandse studenten in de voorbereidingsfase menen we dat we de verantwoordelijkheid dichter bij de student moeten leggen. Wat die verantwoordelijkheden zijn wordt bij inschrijving gecommuniceerd via de handleiding (per stageland verschillend); regelen van reispapieren, inentingen, achterlaten van gegevens voor thuisblijvers, visa en dergelijke. Ook de huisvesting in het stageland zou de student zelf kunnen regelen ter plaatse in overleg met de partnerorganisatie en zo ook een financiële afweging kunnen maken hoe duur of goedkoop de stageperiode mag zijn. De mogelijkheden daartoe zijn vaak legio. Het blijft de verantwoordelijkheid van Ex-change onze partnerorganisaties vooraf te informeren over wie er komt, wat hij of zij gaat doen en over vertrek en aankomst op luchthaven(s). Nieuw in 2013 was althans bij de najaarslichting dat men zichzelf moet melden bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, over duur en plaats van de stageperiode en telefonische bereikbaarheid, dit in relatie tot de taken van ambassades en consulaten bij calamiteiten. Tot dat moment informeerde Ex-change steeds de betreffende ambassade of het consulaat in het land van bestemming. In 2014 zullen we aandacht besteden aan deze andere werkwijze, o.a. door de handleiding algemener te maken, maar met een kernachtige samenvatting van taken in een van de eerste bladzijden daarvan. Voorbeelden: Je paspoort is na terugvlucht nog 6 maanden geldig... Een visum kun je aanvragen bij. De goedkoopste vluchten vind je op. Inenting is niet verplicht voor. Maar wordt dringend aangeraden. Meldt je verblijf in het buitenland via de website. (Een gedeelte van) Veldpost 3 Team Meubelmakers Jambo! Hier weer een update uit het bloedhete Kitui. We zijn hier inmiddels al 6 weken aan het drinken, zweten, reizen en leven. Het is hier nog veel warmer geworden en ook veel droger. Onze put is helaas al een paar weken leeg. Dus we moeten steeds op verschillende manieren ons water zien te halen. Wel komt er tegenwoordig best vaak water uit de kraan, vaak niet heel schoon, maar toch alle tonnen vullen en dan kunnen we er weer even tegenaan! Ook hebben we 3 dagen een douche gehad, wat is dat fijn! We zijn er inmiddels achter gekomen hoe we met de Kenianen om moeten gaan. Gewoon aanpakken! We zijn na 2 weken afwachten zelf met een oplossing gekomen. We hebben met de baas van sasol, wie tevens onze supervisor is overlegd dat we graag wat actie wilden en hebben we een hele planning van maar liefst 3 maanden voor gelegd. Onze Keniaanse buddies schrokken er even van, en wisten niet dat het mogelijk was om een planning te maken. Wij hebben ze wat anders laten zien en hebben de afgelopen 4 weken elke dag plaatsjes bezocht en daar de bedrijfjes bezocht voor ons onderzoek. Het was even onze stem laten horen maar we hebben hierdoor ook veel bereikt! We hebben een compleet onderzoek ingeleverd. Het onderzoek wat we gedaan hebben is om de bedrijven te verbeteren en een ander zicht te geven hoe het ook kan. Even in het kort een rijtje over een paar dingen die we ontdekt hebben..

7 Verder zal in toenemende mate gebruik gaan worden gemaakt van de beschikbare automatiseringsmogelijkheden (te denken valt aan het zelf downloaden en aanleveren van formele documenten via de website, maar ook bijvoorbeeld het redigeren en schrijven van de hierboven genoemde veldpost). Op deze wijze ligt de regie van de projecten steeds dichter bij de student, waardoor deze eigen verantwoordelijkheid nog meer dan nu een deel wordt van de stage. Ook het regelen van sponsors voor hun stage (nu al een regel) kan door enthousiast overbrengen van de doelstellingen) in het voordeel van de student werken. Het sponsorbedrag (dat door Ex-change wordt overgemaakt aan de partnerorganisatie) wordt een vast, van tevoren vastgesteld, bedrag. Het meerdere dat zij weten te verkrijgen kunnen zij naar eigen inzicht besteden, ofwel ten gunste van het stageproject, mogelijk aan een daaraan te koppelen rondreis. Dat dit ook in het kostenplaatje van Ex-change een belangrijke rol speelt (en niet in de minste plaats het tijdsbeslag) mag duidelijk zijn. Hiermede wordt tevens ondervangen dat de student inzicht krijgt in de additionele kosten van de stage en wordt voorkomen dat de student zoals nu soms gebeurt van mening is dat Ex-change zo duur is. Arbeid in het stageland is goedkoper, jawel, maar er wordt veel tijd in ontwikkeling en begeleiding van de stageprojecten gestoken, en een liter diesel voor de projecttransporten kost daar net zoveel als in Nederland en is dus relatief zeer kostbaar! Ingeval van calamiteiten, blijft Ex-change natuurlijk het centrale aanspreekpunt, zowel via als telefonisch, dit zijn wij verplicht aan verwanten en scholen. Daarnaast dragen stagebegeleiders op de scholen verantwoordelijkheid, zowel voor, tijdens als na afloop van de stages. De combinatie van beleidsvoornemens moet ertoe leiden, dat er absolute duidelijkheid vooraf moet zijn over deelname, projectinhoud, kosten en verantwoordelijkheden, voor zowel de student als ook voor Ex-change en haar buitenlandse partners, de scholen en de verwanten van de studenten. 7

8 3. Ex-change van Ex-change in de jaren van haar bestaan In de afgelopen 12 jaar heeft Ex-change 649 studenten uitgezonden naar Afrika. Het lagere aantal in 2008 kwam doordat Kenia in dit jaar werd gesloten voor studenten, door een negatief reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken. En in 2011 stopte de samenwerking Jaar aantal 4 17 mbo 2 9 hbo 1 5 wo 1 3 (fusie) met stichting Edukans (na 4,5 jaar) en ging Exchange weer zelfstandig verder. De doorstart laat vanaf 2012 weer een stijgende lijn zien, ondanks de recessie De aan te passen werkwijze moet er onder andere toe leiden dat via een kleiner tijdsbeslag per student qua begeleiding er ruimte beschikbaar komt om meer studenten een stageplek te kunnen bezorgen in een groter aantal partnerlanden, met als uitgangspunt dat de doelstellingen hetzelfde blijven. De beleidswijzigingen in 2014 zullen er ook op gericht zijn het aantal HBO en WO studenten relatief te laten stijgen wo hbo mbo

9 4. Jaarrekening 2013 Financieel jaarverslag 2013 De boekhouding maakt deel uit van de database van MS Access 2007, waarin tevens is opgenomen het studentenbegeleidingssysteem, vanwege de noodzakelijke koppelingen met studentgegevens. De database met de naam centraldb 1-0 maakt deel uit van het elektronisch archief van Ex-change. In de boekhouding is opgenomen een administratie van rechten en verplichtingen en de waarden van baten en lasten. De database is beveiligd met een wachtwoord en wordt dagelijks op 2 afzonderlijke computers actueel gehouden via een VPN verbinding. Balans Balans Ex-Change per 31 december 2013 Activa Bedrag Passiva bedrag ABN-AMRO bank Algemene reserve per 1 januari ,24 9 Aanloopkosten 1.425,80 Afschrijving aanloopkosten 475,27 Exploitatieresultaat ,50 vooruitbetaalde bijdragen door studenten die uitgezonden worden in ,00 Crediteuren Batig saldo boekjaar ,30 Totaal ,64 Totaal ,64 Toelichting op de balans Banksaldo komt overeen met laatste dagafschrift van de ABN-AMRO bank Amersfoort. Aanloopkosten hebben betrekking op de in 2013 gedane uitgaven ter zake van aangekocht meubilair, kantoorinrichting en dergelijke. De afschrijving daarop wordt gedaan in 3 jaar. De afschrijving daarop is dit jaar 475,27. Het exploitatieresultaat over 2012 heeft betrekking op nagekomen betalingen in 2013 in verband met vergoedingen aan studenten, die in 2012 hun stageopdracht hebben gedaan. De stand van de algemene reserve is ontleend aan de eindbalans per 31 december Na verrekening met het nadelig saldo 2012 (zie hiervoor) en het positieve resultaat van het boekjaar 2013 zal deze op 1 januari ,04 bedragen. De vooruitbetaalde bijdragen van studenten hebben betrekking op studenten, die zich al hebben aangemeld voor een stage in 2014 en een deel van de sponsorgelden, c.q. het inschrijfgeld en de kosten van huisvesting hebben voldaan voor 1 januari 2014.

10 De post crediteuren bestaat uit 2 onderdelen, te weten: Nauwkeurige raming wegens nog te betalen afrekening van JESE Oeganda 325,00 Nog af te rekenen met 24 studenten wegens hen toekomende onkostenvergoeding 8.733, 83 Totaal op de balans 9.058,83 Voor de berekening van het batig saldo over 2013 wordt verwezen naar onderstaande overzichten. Baten en Lasten Baten Grootboek Omschrijving Bedrag inschrijfgeld studenten 9.050, sponsorwerving studenten , huisvestingbijdrage studenten 7.260, algemene sponsorbijdragen 7.650,00 Totaal ,66 Lasten Grootboek Omschrijving Bedrag Organisatiekosten 6.586, reiskosten binnenland 1.881, reiskosten buitenland 6.769, partnerbetaling buitenland , toegekende onkostenvergoeding aan studenten ,33 Totaal ,86 10 Recapitulatie Totaal wegens baten ,66 Totaal wegens lasten ,86 Per saldo batig exploitatiesaldo 2.977,80 In de balans is dit opgenomen als exploitatiewinst ,30 Exploitatieverlies over ,50 Per saldo derhalve 2.977,80

11 5. Samenvatting en advies Samenvatting van de conclusies Nadelig voordelig Niet gedekte kantoorkosten 6.187,59 Saldo op externe kosten / opbrengsten buitenland 3.284,89 Sponsorbedragen zonder expliciete bestemming 7.650,00 Onkostenvergoedingen vorig jaar 1.769,50 Totaal 7.957, ,89 Gesaldeerd voordelig 2.977,80 Bovenstaande jaarrekening is samengesteld op 3 januari 2014 Henk Haring, 11 Directeur. Op verzoek van het bestuur van Ex-change The profit of learning heb ik deze jaarrekening onderzocht en vergeleken met hetgeen uit de boekhouding naar voren kwam. Dit leidt er toe dat ik kan verklaren dat zowel de balans als de verlies- en winstrekening in deze jaarrekening een goed en getrouw beeld vertonen. Ik adviseer het bestuur deze jaarrekening conform vast te stellen en daarmede de directeur, de heer Haring, te dechargeren. Met vriendelijke groet, Jan van Tricht

12 6. Besluit van het bestuur Het bestuur van de Stichting Ex-change the profit of learning heeft in haar bestuursvergadering van 9 januari 2014 besloten de jaarrekening vast te stellen conform het aangeboden ontwerp en daarmede de heer H. Haring te dechargeren. De jaarrekening met toelichting, aanbiedingstekst en dit besluit bestaat uit 12 pagina s. Het bestuur van de Stichting Ex-change the profit of Learning, Namens deze, Max Mulders 12 Voorzitter.

Beleidsvoornemens 2015

Beleidsvoornemens 2015 Jaarverslag 2014 Beleidsvoornemens 2015 Jaarrekening 2014 Statistiek 2002-2014 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk Bladzijde Jaarverslag 2014 3 Beleidsvoornemens 2015 7 Ex-change 2002-2014 10 Jaarrekening

Nadere informatie

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor Moeders, 2010 Alle rechten voorbehouden. Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

JINC. jaarplan en begroting 2014

JINC. jaarplan en begroting 2014 JINC jaarplan en begroting 2014 Terugblik 2013 1. Algemeen JINC heeft de meeste doelen uit het jaarplan 2013 gehaald: - in totaal zijn er ruim 17.196 deelnemers in 9 projecten in Amsterdam bereikt; dat

Nadere informatie

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI - EINDRAPPORT- Jonneke Bolhaar, Nadine Ketel, Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit) Februari 2014 Dit rapport geeft een verslag van het

Nadere informatie

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Colofon Opdrachtgever A+O fonds Gemeenten Postbus 30435 2500 GK Den Haag 070 3738356 www.aeno.nl secretariaat@aeno.nl Projectleider Drs. Marieke de Feyter Andere betrokkenen

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

ExplainiT. Bachelor scriptie. Klanttevredenheid bij ExplainiT

ExplainiT. Bachelor scriptie. Klanttevredenheid bij ExplainiT ExplainiT Bachelor scriptie Klanttevredenheid bij ExplainiT Jorg Schulte Juli 2011 2 Klanttevredenheid bij ExplainiT Student Universiteit Twente Begeleiders ExplainiT J.M (Jorg) Schulte Studentnummer:

Nadere informatie

Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01

Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01 34 Evaluatie van de samenwerking tussen Kerk in Actie en ICCO en de ProCoDe-aanpak van de ICCO Cooperatie Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01 Generale Synode April 2014 Expertisecentrum

Nadere informatie

Internet Academie. Datum : 14 december 2009

Internet Academie. Datum : 14 december 2009 Haalbaarheidsonderzoek.frl Top Level Domein, namens de werkgroep.frl Top Level Domein Status: Eindversie Versie: 5.0 Auteursrecht voorbehouden. Dit document is uitsluitend voor intern gebruik voor die

Nadere informatie

1. Inleiding. De projectgroep, Han Geluk Peter Kunst Johan van de Waerdt

1. Inleiding. De projectgroep, Han Geluk Peter Kunst Johan van de Waerdt 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Samenvatting... 4 3. Beschrijving van het vak technologie... 5 4. Reflectie op ambities en doelen uit het projectplan... 8 5. Technologie als concept... 24 6. Financiële

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek NIMO - Project Management Instituut B.V. 07-02-2012 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van NIMO - Project Management Instituut B.V. vanuit verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher

januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher Stage Begeleider: Diek Scholten en Carl Verheijen Stage

Nadere informatie

BBL IN ZORG EN WELZIJN

BBL IN ZORG EN WELZIJN BBL IN ZORG EN WELZIJN Onderzoek naar BBL-plaatsen in zorg en welzijn ZorgpleinNoord Petra Molenaars-Kooij Haren, mei 2011 BBL-plaatsen in Zorg en Welzijn Pagina 1 van 53 ZorgpleinNoord-reeks Beschikbaar

Nadere informatie

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Ministerie van Buitenlandse Zaken Ministerie van Buitenlandse Zaken Directie Mensenrechten, Emancipatie, Goed Bestuur en Humanitaire Hulp Onderzoek naar financiële en beheersorganisatie bij het Netherlands Instutute for Multiparty Democracy

Nadere informatie

Customer Service & Customer Experience

Customer Service & Customer Experience Optimalisatie van Customer Service & Customer Experience NewRatio B.V. Copyright: Amsterdam NewRatio Office: / BiXyte Atrium - Strawinskylaan Datum: 3051-1077 05-02-2012 ZX Amsterdam Auteurs: Rotterdam

Nadere informatie

Het antwoord van Humanitas

Het antwoord van Humanitas Het antwoord van Humanitas www.humanitasjaarverslag2013.nl Dit document is een bijlage van het online jaarverslag 2013 van Humanitas. Het betreft de tekst van het jaarverslag. Kijk voor de Jaarrekening

Nadere informatie

AGENDA 2013. Lust of last? Incl. bijeenkomsten. Organisaties kopen binnenkort geen stoelen of inrichtingen meer THREE PEAKS CHALLENGE

AGENDA 2013. Lust of last? Incl. bijeenkomsten. Organisaties kopen binnenkort geen stoelen of inrichtingen meer THREE PEAKS CHALLENGE * Antwoordkaart op pagina 25 ocus! Magazine van Fier.fm over facilitaire activiteiten jaargang 2 nr 1 2013 Digitale versie? Scan hier: 1 2013 Incl. bijeenkomsten AGENDA 2013 DIV benchmark ook in 2013 Beheersing

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018. De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie.

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018. De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie. STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018 De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie. STRATEGISCH BELEIDSPLAN De borging en verankering van een sterke en proactieve

Nadere informatie

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto English corner op de Paulusschool in Hilversum augustus 2012 Deborah van Loon Wim Setz Onder begeleiding van prof.dr. Rick de Graaff Universiteit Utrecht in opdracht

Nadere informatie

een fantatische week En verder... Jeroen, Elmar en Rick Excursie Scania

een fantatische week En verder... Jeroen, Elmar en Rick Excursie Scania TBK Magazine Nummer 5/ Mei 2013 Studiereis Wenen een fantatische week En verder... Het lean principe in de praktijk Demand Planning in de praktijk Slim produceren met Lean Manufacturing Afgelopen & Komende

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias Univé-VGZ-IZA-Trias 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding toekomst in eigen hand 3 2. 2008 van emotie tot fundament 4 3. Nieuwe organisatie - van architectuur tot huisvesting 6 4. Human Resources veel bereikt

Nadere informatie

Voorwoord. bewaken van een goede toegang tot het recht. Daar mag u ons op aanspreken.

Voorwoord. bewaken van een goede toegang tot het recht. Daar mag u ons op aanspreken. Jaarverslag 2006 Voorwoord De wegen in de Geschillendelta uit het jaarverslag van 2005 vinden hun vervolg in 2006, een jaar dat in het teken stond van majeure veranderingen. De introductie van VIValt heeft

Nadere informatie

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders, 2012 Alle rechten voorbehouden Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel

HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel Bevindingen van een experiment in de regio Oost-Brabant Wilma Ritzen, Branko Hagen,

Nadere informatie

Directie Kennis en Innovatie. Hendrik Jan Hobbes. Kwaliteit Internationale stages. mei 2009, Den Haag

Directie Kennis en Innovatie. Hendrik Jan Hobbes. Kwaliteit Internationale stages. mei 2009, Den Haag Directie Kennis en Innovatie Hendrik Jan Hobbes Kwaliteit Internationale stages mei 2009, Den Haag Nuffic meil 2009, Den Haag Hoewel de informatie in deze uitgave met de grootste zorg is samengesteld,

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Support voor peer support? Régina Petit Maren Thomsen Ellen Verheijen

Support voor peer support? Régina Petit Maren Thomsen Ellen Verheijen Support voor peer support? Régina Petit Maren Thomsen Ellen Verheijen Support voor peer support? De opbrengsten van begeleiding door ouderejaarsstudenten in het mbo Régina Petit, Maren Thomsen en Ellen

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

Preventiebundel Acht werkwijzers voor effectieve schuldpreventie

Preventiebundel Acht werkwijzers voor effectieve schuldpreventie Preventiebundel Acht werkwijzers voor effectieve schuldpreventie Lectoraat Schulden & Incasso Nadja Jungmann, Pauline Calkoen, Julia den Hartogh, Vivian den Hartogh & Peter Wesdorp Inleiding... 3 Werkwijzer

Nadere informatie