5/2 ZENworks. 5/2.1 De installatie van ZENworks 3

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "5/2 ZENworks. 5/2.1 De installatie van ZENworks 3"

Transcriptie

1 Management Services 5/2 ZENworks 5/2.1 De installatie van ZENworks 3 ZEN staat voor Zero Effort Networking; heeft dus niets te maken met het zenboeddhisme. Toch is de naam bewust zo gekozen, omdat ZENworks probeert ervoor te zorgen dat de beheerder precies weet hoe zijn netwerk in elkaar zit. Waarom desktopmanagement? In het oude DOS-tijdperk hadden beheerders wat het beheer van hun machines betreft een eenvoudige taak: ook als de machines iets afweken, konden ze gebruikmaken van dezelfde installatie en als een installatie eenmaal foutvrij was, bleef deze vaak ook langere tijd goed werken. Dit gold zeker als gebruik werd gemaakt van remote bootsystemen, waarbij het werkstation telkens als het werd opgestart, opnieuw de opstartsoftware kreeg toegestuurd. Ook applicaties (WordPerfect en Lotus waren de facto standaard) stonden vaak helemaal op de server, waardoor gebruikers deze programma s wel konden uitvoeren, maar niets aan de software konden wijzigen. Met de introductie van Windows op de werkplekken brak voor beheerders een heel nieuwe periode aan: de installatie was volledig afhankelijk geworden van (de hardware van) het werkstation, en door de grootte van de applicaties, konden deze veelal ook niet meer vanaf de server worden gedraaid. Ongeveer tegelijkertijd met het populair worden van Windows heeft ongeveer iedere werknemer wel de moge- Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 2 5/2.1-1

2 ZENworks lijkheid gehad om mee te doen met een pc-privéproject, waardoor veel mensen thuis ook gingen hobbyen met een pc. Het resultaat was dat heel veel mensen op z n minst een béétje wisten hoe de pc (lees: Windows) werkte en op kantoor ook zelf aanpassingen gingen doen op de (geteste!) standaardinstallatie van de beheerder. Het eindresultaat was dat beheerders steeds meer tijd kwijt waren aan het werkend houden van de desktops. Onderzoeken laten dit effect ook duidelijk zien: in het DOS-tijdperk was het binnen een gemiddelde organisatie mogelijk om 120 clients te laten beheren door één IT-specialist, met Windows 95 of 98 ligt dit aantal tussen de 70 en 80 clients (vlak na de introductie lag het zelfs nog lager). Windows NT komt er een stuk beter van af in dergelijke onderzoeken (ongeveer 100 clients). De vraag die dan natuurlijk rijst, is wat de reden hiervan is. Het blijkt dat door de beveiliging die NT heeft, gebruikers vaak niet in staat zijn om aanpassingen te doen aanpassingen die storingen hadden kunnen veroorzaken. De sleutel tot het beter beheersbaar maken van desktops is dus ervoor zorgen dat gebruikers alleen nog maar datgene kunnen doen wat ze strikt genomen moeten kunnen (mogen) doen. 5/2.1-2 Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 2

3 Management Services NAL Novell had dat al snel ingezien en heeft reeds bij NetWare 4.11 de NetWare Application Launcher (kortweg NAL) meegeleverd, die het mogelijk maakte om via een grafisch menu de applicaties die op de server stonden aan te bieden aan de gebruikers. Met de NAL 2.0 kwam hier het support van policy s bij, waarmee het mogelijk werd om de desktop (ook die van Windows 95/98) zodanig dicht te timmeren, dat gebruikers niet langer zelf meer konden hobbyen op hun systemen. Zeker de NAL 2.0 is immens populair geworden onder netwerk- en systeembeheerders. Dit artikel beschrijft de installatie van ZENworks 3. Hoewel ook dit product in eerste instantie een installatie lijkt te kennen van het niveau click next, blijkt een goede installatie toch zeer belangrijk als u gebruik wilt gaan maken van alle mogelijkheden van ZENworks 3. Als op het werkstation Autostart van cd-roms aanstaat, zal de installatie van ZENworks automatisch starten met het volgende scherm. Als Autostart uitstaat, dient u de winsetup.exe in de root van de cd-rom op te starten voor dit scherm. Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 2 5/2.1-3

4 ZENworks Uiteraard kiezen we voor de Engelse installatie (verder in de installatie is het mogelijk alsnog een andere taal toe te voegen). In het volgende scherm krijgen we de keuze om de readme en de getting started te lezen en natuurlijk om de installatie daadwerkelijk te starten. Ook de volgende twee schermen kunt u snel doorklikken; deze vertellen dat u ZENworks gaat installeren en tonen u de licentieovereenkomst. Pre-requisites Het scherm dat de pre-requisites toont voor de installatie zal tegenwoordig vrijwel nooit meer een probleem geven, mits u de server net up-to-date hebt gebracht. Dat dit wenselijk is, ook als de installatie dit niet zou vragen, mag hopelijk duidelijk zijn. Aardig om in het achterhoofd te houden, is dat het niet noodzakelijk is om ZENworks op een NetWare server te installeren; ook op Windows NT en op Windows 2000 draait ZENworks naar behoren. Voor deze installatie zullen we overigens wel gewoon een NetWare-server kiezen. 5/2.1-4 Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 2

5 Management Services Een ander opvallend punt bij de eisen is dat op de server waarop ZENworks wordt geïnstalleerd, TCP/IP geïnstalleerd moet zijn. Deze eis geldt feitelijk alleen voor het imagen en importeren van werkstations; het NAL-scherm en de policy s werken ook zonder TCP/IP. Soorten installatie Het volgende scherm geeft ons de mogelijkheid om te kiezen voor een typical-, een product- of een custom-installatie: De typical-installatie zal vrijwel alle onderdelen van ZENworks automatisch installeren, behalve de database (zie hierna). Verder hebben we bij de typicalinstallatie geen mogelijkheid om de locatie van de verschillende onderdelen aan te geven. De product-installatie dienen we te gebruiken als we maar een enkel onderdeel van de ZENworks-suite willen installeren (bijv. alleen het aanmaken van de default-objecten ). Deze optie is vooral nuttig als u ontdekt een of meerdere onderdelen vergeten te zijn bij een eerdere installatie. We zullen nu een custom-installatie uitvoeren, waarbij we alle onderdelen van ZENworks installeren, en proberen deze op een logische plaats te installeren. Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 2 5/2.1-5

6 ZENworks Sybase-database Bij de custom-installatie zijn alle componenten geselecteerd, met uitzondering van sybase. Dit is overigens ook de instelling die de typical-installation zou doen. In komende artikelen zullen we uitleggen hoe een inventory kan worden aangemaakt van alle werkstations in uw netwerk en daar is de sybase-database voor nodig. Selecteer deze optie dus ook of kies de button Select All. Het volgende scherm toont de mogelijke zaken die worden geïnstalleerd. Er zijn drie onderdelen te kiezen, die standaard ook allemaal aangevinkt staan: Files Installeert de.exe-files in de public directory van de server(s) waarop u ZEN installeert. Schema Extensions Dit hoeft alleen maar bij de eerste installatie van ZENworks te worden uitgevoerd. Deze optie zorgt ervoor dat de ZENworks-objecten in de NDS-database worden aangemaakt. De Schemaextensions zijn een van de redenen waarom u voor een product-installatie zou kunnen kiezen. In grote 5/2.1-6 Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 2

7 Management Services netwerken kan het enige tijd duren voordat alle servers deze updates hebben verwerkt en door middel van een product update kan de daadwerkelijke installatie worden voorbereid. NDS objects Dit is een aantal voorbeeldobjecten (zoals de snapshot en inventory-scanner) die alvast worden aangemaakt. Noodzakelijk zijn deze objecten niet; u zou ze ook zelf kunnen maken, maar zeker als u nog niet veel ervaring hebt met ZENworks, is het wellicht verstandig om deze objecten als voorbeeld te gebruiken. Tree en server kiezen Bij de volgende twee schermen moet u aangeven in welke tree en op welke server(s) u ZENworks wilt installeren. Alleen trees waarop u bent ingelogd tijdens de installatie, worden getoond. Voor de installatie hebt u overigens supervisor-nds-rechten op de [root] nodig (voor de schema-extensie), en voldoende schrijfrechten in de container waarin de servers staan en in de public directory van de servers waarop u ZENworks gaat installeren. Het is normaal om dit soort installaties uit te voeren als admin (of iemand met vergelijkbare rechten) dus dit zal niet echt voor problemen zorgen. Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 2 5/2.1-7

8 ZENworks Ruimtevreters Vervolgens twee schermen waarin we de informatie moeten geven over de sybase-database (voor de inventory-scan). Eerst dient een server te worden gekozen voor de database en vervolgens het volume waarop deze database wordt geïnstalleerd. Het programma detecteert welke volumes op dit moment beschikbaar zijn in de server en geeft hier een keuze uit. Het valt hierbij op dat de programmeurs van ZENworks hun lessen Hoe onderhouden we een server goed hebben geleerd. Ze raden namelijk af om SYS: te gebruiken voor de database. Bij veel andere programma s missen we deze waarschuwing (of kunt u zelfs alleen maar voor SYS: kiezen), terwijl het zo belangrijk is om ruimte op SYS: vrij te houden. Zeker ruimtevreters zoals dit soort databases kunnen er onbedoeld voor zorgen dat de NDS niet voldoende ruimte meer heeft om zijn eigen database weg te schrijven, en hierdoor zullen op den duur corrupties ontstaan. Na het juiste volume te hebben gekozen en op next te klikken, zal de volgende melding worden getoond: Deze melding is niets anders dan een waarschuwing dat er op de server enkele NLM-bestanden worden geladen voor het activeren van de sybase-database. Als u een remote console-sessie opent naar de server, zou u nu de sybase- 5/2.1-8 Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 2

9 Management Services database actief moeten zien. Pas even op, want de opmerking press Q to quit die u op het scherm van Sybase ziet staan, sluit de database helemaal af. Zou u q drukken, dan zal de rest van de installatie niet goed verlopen. Taalkeuze Policy s Na het installeren van de database kan een keuze worden gemaakt in welke talen ZENworks moet worden geïnstalleerd. De enige taal die standaard is geselecteerd, is het Engels en deze taal is ook verplicht. Helaas (en dit zal niet echt verbazingwekkend zijn) is er geen Nederlandse taalmodule. Op GroupWise na heeft Novell geen van de producten voorzien van Nederlandse modules. Voor de serverside-producten is dit geen probleem, maar voor ZENworks, waar iedere gebruiker mee te maken gaat krijgen, is dit jammer het zou de drempel voor dit product wellicht nog iets kunnen verlagen. ZENworks 3 heeft meerdere mogelijkheden voor het beperken van de mogelijkheden die gebruikers hebben op hun computer (bijv. aanpassen van de netwerk instellingen): door middel van een policy die aan de gebruiker is gekoppeld (feitelijk aan het user-object), of door een policy te koppelen aan het werkstation. In praktijk zullen we vaak een mix van beide policy s gebruiken, omdat het logischer is om sommige zaken bij de user en andere zaken voor de pc te regelen. Om een ZENworks-policy te kunnen koppelen aan een werkstation, moet dit station echter wel bekend zijn in de NDS. Dit bekendmaken gebeurt door het importeren van het werkstation. In ZENworks 2 was hiervoor nog een handmatige actie nodig van de beheerder, omdat een gewone gebruiker niet het recht heeft om objecten in de NDS te mogen aanmaken. De gebruiker sloeg de gegevens op in een.str-file, die vervolgens door de beheerder werd geïmporteerd via NwAdmin. Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 2 5/2.1-9

10 ZENworks Een van de mooie aanpassingen in ZENworks 3 is dat we een script op de server kunnen laten lopen, waardoor niet de gebruikers maar de server het importeren regelt. In het keuzescherm dat wordt getoond tijdens de installatie, kan worden gekozen welke rol de server in het importproces zal spelen. Als een server objecten mag importeren, zullen de NLM s die daarvoor nodig zijn automatisch worden opgestart als het eerste werkstation zich probeert te registreren. U ziet hier een andere nuttige aanpassing ten opzichte van de vorige versie: in de huidige versie van ZENworks kunnen we workstationobjecten ook weer automatisch laten verwijderen uit de NDS, waardoor computers die zijn afgeschreven automatisch uit de NDS worden verwijderd. Welke rol de server in het proces zal spelen, hangt natuurlijk af van het netwerk en van de servers daarin. Het verdient aanbeveling om de import en removal alleen uit te voeren op servers waarop een NDS-replica staat, omdat de 5/ Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 2

11 Management Services machine anders toch door middel van tree-walking een server moet opzoeken die een schrijfbare replica van NDS heeft. Het is dan logischer om de import direct ook door die machine te laten doen. Bij de instellingen in ConsoleOne hebben we overigens de mogelijkheid om het aantal imports (of removals) dat een server per uur doet, te beperken. Standaard staat deze waarde op per uur, wat voor een gemiddelde moderne server geen probleem mag zijn. Binnen het gemiddelde netwerk in Nederland is de kans dus heel klein dat u ooit om performanceredenen ervoor zult kiezen om de import en removal niet via een bepaalde server te laten lopen. Invullen inventorydatabase Vervolgens komen we nogmaals bij de configuratie van de sybase-database. De volgende schermen behandelen hoe de inventory-database moet worden gevuld. De inventorydatabase wordt gebruikt om er gegevens over de gescande werkstations in op te slaan. Naast de standaardscan van hardware, operatingsysteem, hoeveelheid memory, enzovoort, is het ook mogelijk om een software-scan uit te voeren. Bij een flink aantal pc s loopt u hierdoor de kans om een enorme hoeveelheid gegevens op te moeten slaan. Hoewel het wellicht in eerste instantie voor de hand ligt om hier de NDS-database voor te gebruiken, zou de impact door de hoeveelheid gegevens enorm zijn. Om deze reden worden maar een paar gegevens in NDS opgeslagen en wordt de rest in de sybase-database gezet. Met name in omgevingen met WAN-verbindingen is het echter niet wenselijk om elk werkstation dat gescand wordt te laten communiceren met één server op het hoofdkantoor. De WAN-verbindingen zullen dan zwaar worden belast, en gebruikers zullen een traag systeem hebben bij het opstarten. Om deze reden is het mogelijk om meerdere inventory-servers te hebben. Ook hier hangt de keuze van Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 2 5/2.1-11

12 ZENworks de taak van een server weer af van het netwerk van de organisatie. Een stand-alone-server wordt gebruikt in kleine netwerken, waar de volledige database op een server wordt geïnstalleerd. Binnen organisaties met slechts één vestiging en tot ongeveer 500 werkstations, is dit een goed werkbare (en eenvoudig te configureren) oplossing. Zo ook in situaties waarbij WAN-verbindingen worden gebruikt, of waarbij veel meer stations op het netwerk aanwezig zijn. Door een slimme combinatie te maken met de verschillende soorten servers, kan een efficiënt inventory-systeem worden opgebouwd. Het is belangrijk om te onthouden dat elk type server in principe in staat is om registratie van gegevens uit te voeren. De gegevens van de pc s die zich via een server geregistreerd hebben, zijn altijd beschikbaar op die server; het 5/ Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 2

13 Management Services maakt in deze niet uit of dit een stand-alone-, leaf-, intermediate- of root-server is. De verdere structuur lijkt heel erg op de opbouw van een NDS, met dit verschil dat informatie hier doorstroomt naar boven (van de leaf-servers naar de root-server). Leaf-servers kunnen alleen informatie ontvangen van werkstations en zullen deze informatie doorgeven aan een intermediate- of een root-server. In de figuur zullen de leaf-servers op locatie C, D, F en G dus alleen de informatie van hun eigen pc s bevatten. De intermediate-servers B en E bevatten, naast de informatie van de pc s die bij hen registreren, ook de informatie van de leaf-servers. Server B bevat dus informatie over de pc s van B, C en D en server E zal de informatie bevatten van E, F en G. Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 2 5/2.1-13

14 ZENworks Aangezien alle intermediate-servers hun informatie weer doorgeven aan andere intermediate-servers of aan een root-server, zal server A de informatie van alle pc s in het netwerk bevatten. Een juiste plaatsing van de root-server is in deze dus heel belangrijk. Liefst willen we de server plaatsen op een plek in het netwerk waar: snelle communicatie met andere servers mogelijk is; de personen zitten die alle informatie nodig hebben (manager ICT bijvoorbeeld). In het volgende installatiescherm moet worden aangegeven waar de.str-bestanden moeten worden opgeslagen. De.str-bestanden zijn de bestanden met informatie die nog moet worden geïmporteerd. Ook deze informatie willen we liever niet op het SYS:-volume zetten, zeker niet als het risico bestaat dat er veel werkstations tegelijkertijd zullen worden geïmporteerd. De installatieprocedure heeft al uitgelezen welke volumes er op dit moment geladen zijn op de server en zal al deze 5/ Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 2

15 Management Services volumes tonen. Het is overigens wel mogelijk om het SYS:- volume te kiezen. Site-ID Ten slotte moeten we nog één scherm doorlopen om de feitelijke installatie te kunnen starten. Op dit scherm moeten we een site-id en site-name invullen voor de inventorydatabase. De site-id kan een nummer zijn van 0 t/m 255 en moet uniek zijn voor elke site. De site-name is slechts een display-naam en u kunt er dus een begrijpelijke naam mee geven aan de site-id. U kunt de site-id gebruiken om bij query s op de root-server specifieke gegevens van een site op te vragen. Let er wel op dat ZENworks niet controleert of de site-id ook logisch uitgedeeld is. Het is zonder meer mogelijk om een server in site D en E hetzelfde site-id te geven. Een nadeel van de site-id is dat deze niet gemakkelijk is te achterhalen. Mocht u deze informatie niet meer beschikbaar hebben, dan heeft Novell een tool gemaakt (zfd3site.exe), die te downloaden is vanaf de coolsolutions-site Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 2 5/2.1-15

16 ZENworks (www.novell.com/coolsolutions), waarmee een overzicht kan worden gemaakt welke site-id s en site-names al in gebruik zijn (geweest). Opnieuw opstarten Na het overzicht welke onderdelen zullen worden geïnstalleerd, zal het kopiëren van de bestanden dan eindelijk aanvangen en wordt ZENworks for desktops geïnstalleerd met de parameters die hier net zijn beschreven. Hoewel het strikt genomen niet noodzakelijk is, is het aan te raden om de server na de installatie opnieuw op te starten. Het is ook mogelijk om alleen de zfdstart.ncf uit te voeren, maar om er zeker van te zijn dat er geen verouderde bestanden meer geladen zijn, geven wij er altijd de voorkeur aan om de server even opnieuw te laten starten. Tijdens het starten zal ZENworks automatisch worden geladen en is het klaar om geconfigureerd te worden door de beheerder. 5/ Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 2

17 Management Services 5/2.2 Het maken en distribueren van images via ZENworks Er zullen nog maar weinig beheerders zijn die het nut niet inzien van het maken en gebruiken van images. Bij de implementatie van een nieuw operating system, of als de pc van een medewerker echt niet meer wil werken, is het prettig om snel een nieuwe image op de harddisk te kunnen installeren, zodat de gebruiker snel weer aan het werk kan. In de loop der tijd is er dan ook een flink aantal imageprogramma s op de markt gekomen, zoals bijvoorbeeld Ghost, Imagecast en Drive-image. Met de introductie van ZENworks versie 3 biedt Novell de mogelijkheid om imaging uit te voeren via ZENworks een logische gedachtegang, want uiteindelijk is ZENworks for Desktops een product dat juist is bedoeld om het beheer van werkstations te vereenvoudigen. Door imaging met ZENworks te bundelen, vervalt tevens de noodzaak om voor het imaging een apart product aan te schaffen, waardoor het ook financieel een plezierige oplossing is. Zeer krachtige performance De integratie met ZENworks (en met edirectory) biedt een aantal mogelijkheden die het product niet alleen uniek maken maar tevens een zeer krachtige performance garanderen in grotere omgevingen. In dit artikel besteden we aandacht aan de mogelijkheid om stapelbare images te maken, wat het onderhoud aan de images minimaliseert. Verder zal worden ingegaan op ZENworks pre-boot services een add-on-product dat gebruikmaakt van de PXEfunctionaliteit van de netwerkkaarten, waardoor images helemaal automatisch kunnen worden geplaatst. Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 3 5/2.2-1

18 ZENworks De image-client Om een image op een pc te kunnen plaatsen of een image van een pc te kunnen maken, is het noodzakelijk om de machine te laten communiceren met de schijf waarop de image staat. Indien de image is geplaatst op een cd, dan is het voldoende om een (bootable) cd te maken met daarop de image en het programma om deze image te kunnen terugzetten. Hoewel het bij verschillende image-programma s inmiddels mogelijk is om rechtstreeks cd s te branden, is dat waarschijnlijk niet de meeste efficiënte oplossing: in elke pc waarvan een image moet kunnen worden gemaakt, moet dan een cd-brander worden geplaatst. Image op netwerk Veel efficiënter is het om de image op het netwerk te plaatsen. We kunnen dan vanaf elke willekeurige plek de image benaderen, mits er netwerkfunctionaliteit is. Om netwerkfunctionaliteit te hebben, dienen we op het werkstation een operating system (OS) te kunnen booten en via de OS toegang te krijgen tot de server op het netwerk. ZENworks geeft ons drie mogelijkheden om zo n connectie te maken: via diskette; via een bootable cd; via een (aparte) boot partitie. De ZENworks-pre-boot-services geven ons nog een extra mogelijkheid, maar hierover meer in de paragraaf over preboot-services. Maken van een image boot-diskette Indien er gewerkt (moet) worden met boot-diskettes, zijn er twee of drie diskettes nodig. De derde diskette is alleen 5/2.2-2 Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 3

19 Management Services nodig als er een niet-engels toetsenbord wordt gebruikt. Het aanmaken van de diskettes gebeurt via ConsoleOne. Bij het aanmaken van deze diskettes kan een aantal settings worden aangegeven. Zeker voor testdoeleinden is het wenselijk om de optie reboot manually aan te vinken, omdat het systeem dan wacht nadat een imaging-actie is uitgevoerd. We vinken ook de optie prompt for configuration when booting from diskettes aan. De grootte van de ZENworks-partitie staat standaard ingesteld op 15 Mb, in elk geval ruim voldoende tot aan ZENworks 3.2, maar het kan verstandig zijn de grootte aan te passen naar bijvoorbeeld 50 Mb. Gezien de grootte van de huidige harddisks, zal dat geen gemis zijn. Als de diskettes worden gebruikt om veel systemen uit te rollen, zal het waarschijnlijk wenselijk zijn om de pc juist níét te vragen de configuratie automatisch te laten rebooten. Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 3 5/2.2-3

20 ZENworks Ook dient bij het aanmaken de IP-configuratie te worden aangegeven. De ZIS (ZENworks Imaging Server)-client kan gebruikmaken van DHCP ofwel kunnen de belangrijkste gegevens handmatig worden aangegeven. We dienen er wel op te letten dat als hier een handmatig ingevuld adres wordt gebruikt, bij het imaging proxy address alleen voor een IP-adres kan worden gekozen en niet langer voor een DNS-naam (er wordt bij de IP-configuratie immers geen DNS-server aangegeven). Indien mogelijk is het niet alleen om deze reden wenselijk om gebruik te maken van DHCPadressen. Als er meer dan één pc gelijktijdig geïmaged moet worden, is het voldoende om de diskettes te kopiëren, terwijl we met statische adressen alle diskettes handmatig moeten aanmaken. 5/2.2-4 Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 3

21 Management Services Een netwerkkaart hoeft alleen te worden aangegeven indien deze niet standaard door ZIS wordt ondersteund. Als de netwerkkaart niet bij de standaardkaarten zit, kan deze worden toegevoegd. Is de driver voor Linux niet beschikbaar, dan kan er een worden gedownload van internet. De meeste leveranciers hebben inmiddels ook Linux-drivers beschikbaar. Een goede link voor Linux-drivers is In de (elektronische) handleiding staat een overzicht van de standaard ondersteunde drivers de meest gebruikte kaarten staan hier overigens wel bij. Het imaging proxy address geeft de DNS-naam of het IPadres van de server waar de imaging-server nlm is geladen (imgserv.nlm). De optie prompt for language/country diskette dient alleen te worden aangegeven als gebruik wordt gemaakt van een niet-engels toetsenbord. Indien deze optie wordt gekozen, zal ook automatisch de button create language disk kunnen worden gekozen. Voor een normale werking van imaging is het overigens zelfs met een niet-engels toetsenbord niet noodzakelijk om een language-diskette aan te maken. Normaal zal het imaging immers zo automatisch mogelijk moeten verlopen en is het toetsenbord dus helemaal niet nodig. Nadat alle gegevens zijn ingevuld, kunnen achtereenvolgens de beide diskettes worden aangemaakt met de buttons create boot disk 1 en 2. Hierna kan dit programma worden afgesloten. Maken van image boot-cd Op de cd-rom van ZENworks 3 staat een ISO-image van de bootable ZIS-client. Deze kan met elk cd-writer-pro- Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 3 5/2.2-5

22 ZENworks gramma direct naar een cd worden geschreven. We moeten er wel op letten dat de cd níét wordt afgesloten, want de specifieke settings zullen nu handmatig moeten worden aangebracht. Dit wordt gedaan door een tweede sessie op de cd te schrijven en in deze sessie worden dan, eventueel, LAN-drivers gekopieerd en in elk geval het bestand settings.txt. In dit laatste bestand worden namelijk de keuzes die gemaakt kunnen worden bij het aanmaken van de bootdiskettes opgeslagen. Door het voorbeeldbestand dat op de cd staat aan te passen en in een tweede sessie weg te schijven, overschrijft het nieuwe (geüpdate!) settings.txt het (voorbeeld-) settings.txt op de cd-rom en wordt de juiste dus uiteindelijk uitgevoerd. Voorwaarde is echter wel dat cd-romspeler multi-sessie is, maar dat is gelukkig tegenwoordig wel standaard. # # ZENworks Imaging Settings # PROMPT=YES MANUALREBOOT=YES PARTITIONSIZE=15 # IPADDR= # NETMASK= # GATEWAY= # DNSNAMESERVER=" " # DNSDOMAINSUFFIX=" " PROXYADDR= # LOADADDITIONALDRIVERS=YES # LANGDISK=YES Hiervoor zien we de inhoud van settings.txt. Dit bestand staat bij ZENworks 3 op de tweede diskette en bij ZENworks 3.2 op de derde diskette. Op de diskette is tussen alle opties commentaar geplaatst, maar we zien in dit bestand 5/2.2-6 Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 3

23 Management Services feitelijk alle settings terugkomen die ook bij het maken van de boot-diskettes konden worden opgegeven. De hekjes voor de IP-settings zorgen ervoor dat DHCP wordt gebruikt. Indien er geen DHCP beschikbaar is, is het dus mogelijk om een set diskettes te maken en te kopiëren en alleen op de laatste diskette het settingbestand aan te passen om een uniek IP-adres toe te kennen. Dit gaat veel sneller dan de diskettes via ConsoleOne aan te maken. Handmatige acties met de ZIS-client Om te beginnen zullen we handmatig een image maken van een werkstation. In het verdere verloop van dit artikel zal worden uitgelegd hoe de image automatisch kan worden gemaakt of automatisch kan worden teruggezet (gescheduled via ConsoleOne). Voor het maken van deze eerste image gebruiken we de zojuist aangemaakte diskettes. Nadat de machine met de eerste diskette is geboot en de bash-prompt wordt getoond, dient het commando manual te worden gegeven. Hierna wordt gevraagd om de tweede diskette en is de ZISclient geboot. We letten erop dat alle commando s in Linux case sensitive zijn! Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 3 5/2.2-7

24 ZENworks Door middel van het commando img mp kan een image worden geschreven naar een NetWare-server (img mp staat voor image make proxy ): img mp //tmdi_d1/vol1/zenworks/images/test1.zmg. Hierna start de image-client en wordt de image gemaakt Het terugzetten van een gemaakte image gebeurt door middel van het commando img rp (image restore proxy): img rp ////FS1/VOL1/IMAGE/TEST1.ZMG. Voor- en nadelen De diskettes (of de bootable cd) dienen ook te worden gebruikt om de ZENworks-partitie aan te maken als dat wenselijk is. Voordeel van een lokale ZENworks-partitie is dat er geen diskettes of cd meer nodig zijn om een image te kunnen maken of terugzetten. Het nadeel van een ZENworks-partitie is dat de pc elke keer als deze wordt gereboot, eerst boot in de ZENworks-partitie, controleert of er een image klaarstaat en pas daarna het normale operating system zal opstarten. Hoewel het laden van de ZENworks-client en het controleren niet eens zo veel tijd in beslag neemt, neemt tweemaal booten natuurlijk al snel enkele minuten in beslag. Een dergelijke relatief korte tijd ervaren we als gebruiker de dag van vandaag als storend. 5/2.2-8 Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 3

25 Management Services Een oplossing hiervoor is een add-on voor ZENworks for Desktops, namelijk ZENworks-preboot-services. Aan het einde van dit artikel gaan we nader in op de mogelijkheden van dat product. Automatisch imagen Om een werkstation automatisch te kunnen laten imagen, moet er een workstation-object in de edirectory zijn aangemaakt. Bij nieuwe machines is dat echter (nog) niet het geval. In deze situatie is het mogelijk om het hiervoor beschreven handmatige proces te gebruiken, maar dat betekent dat we voor elke (nieuwe) pc het gehele img mp - commando een keer moeten ingeven. Default image Het is echter ook mogelijk om bij de image-server op te geven dat een bepaalde image als default moet worden gebruikt. Als dit wordt geconfigureerd, hoeft in de imageclient niets meer te worden ingegeven (ervan uitgaande dat de optie prompt for configuration when booting from diskettes niet is aangevinkt). ZENworks zal dan eerst zoeken of het werkstation al is geregistreerd in edirectory. Als dat zo is, wordt de image die daar staat geconfigureerd teruggezet, omdat anders de default van de image-server zou worden gebruikt. Bij een img a (image automatic) dient de informatie over welke image dient te worden gemaakt of teruggezet, uit de edirectory te worden gelezen. Hiervoor is het van belang dat de image als object in de edirectory bekend is. De image die net is gemaakt, kan worden gekoppeld aan een image-object via ConsoleOne. Hierna is het mogelijk om deze image via de directory te laten distribueren. Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 3 5/2.2-9

3/x Ontwikkelingen en trends

3/x Ontwikkelingen en trends NetWare 3/x Ontwikkelingen en trends 3/x.1 Upgraden? 3/x.1.1 Inleiding Er zijn nogal wat manieren om over te gaan naar de laatste versie van uw favoriete Novell-server. Afhankelijk van welke server dat

Nadere informatie

6/10 Bestandstoegang

6/10 Bestandstoegang Storage 6/10 Bestandstoegang 6/10.1 Beheer van bestandstoegang in Open Enterprise Server 2 In NetWare hoefde u eigenlijk helemaal niet na te denken over bestandstoegang. De toegang tot bestanden werd min

Nadere informatie

6/4 SAN, Storage Area Network

6/4 SAN, Storage Area Network 6/4 SAN, Storage Area Network Storage 6/4.1 iscsi en Novell Cluster Services De term high availability is een van de nieuwe buzz-words. Elke zichzelf respecterende organisatie heeft het erover. Toch zie

Nadere informatie

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 Test & Acceptatie Naam: John Goeree Studentnummer: 20020985 Opdrachtgever: Haagse Hogeschool Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 1 Referaat Afstudeerder: Onderwerp: John Goeree Test

Nadere informatie

Linux 4. Sander van Vugt

Linux 4. Sander van Vugt Linux 4 Linux 4 Sander van Vugt Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: Sdu Klantenservice Postbus 20014 2500 EA Den Haag tel.: 070 378 98 80 fax: 070 378 97 83 2007 Sdu Uitgevers

Nadere informatie

Unattended Install. Jimmy Mace & Antoine Schonewille Universiteit van Amsterdam. Maart/april 2006

Unattended Install. Jimmy Mace & Antoine Schonewille Universiteit van Amsterdam. Maart/april 2006 Unattended Install Jimmy Mace & Antoine Schonewille Universiteit van Amsterdam Maart/april 2006 1 Abstract Unattended Install is een techniek wat het beheer van werkplekken moet vereenvoudigen. Het maakt

Nadere informatie

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006 Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration 3 april 2006 René Jorissen rjorissen@os3.nl Mark Meijerink mark@os3.nl 1 Samenvatting Samenvatting Om tijd en geld

Nadere informatie

Windows 2000. Tips, Trucs en Achtergronden. Gino Damen 18 december 2001 Versie 1.8

Windows 2000. Tips, Trucs en Achtergronden. Gino Damen 18 december 2001 Versie 1.8 Windows 2000 Tips, Trucs en Achtergronden Gino Damen 18 december 2001 Versie 1.8 Inhoudsopgave Upgraden naar Windows 2000?... 1 De systeem eisen... 2 Hardware compatibiliteit... 2 Software compatibiliteit...

Nadere informatie

8/2 GroupWise. 8/2.1 GroupWise als groupwareoplossing

8/2 GroupWise. 8/2.1 GroupWise als groupwareoplossing Mail & Messaging 8/2 GroupWise 8/2.1 GroupWise als groupwareoplossing Als bijzondere toepassing voor de communicatie in netwerken (het werken in groepen) moet beslist het product GroupWise van Novell worden

Nadere informatie

Handleiding Notebook

Handleiding Notebook Handleiding Notebook Project Notebook 1 Inleiding Deze handleiding is bedoeld voor studenten van de Hogeschool Zuyd die in het bezit zijn van een notebook. In deze handleiding kunt u een aantal praktische

Nadere informatie

FinishLynx specifieke theorie

FinishLynx specifieke theorie FinishLynx specifieke theorie Onderdelen van het systeem PC vereisten Software installatie Software instellingen Plaatsing van de camera Een race timen Atletiekunie 2 Over deze handleiding... De reden

Nadere informatie

Handleiding Telestick

Handleiding Telestick Handleiding Telestick Datum 22-03-2013 Status V 2.4 Pagina 2 Colofon Commando Diensten Centra IVENT Adres Kromhoutkazerne Herculeslaan 1 3584 AB Utrecht Contactpersoon Team Telestick Opdrachtgever DMO/IVENT

Nadere informatie

Back-up deel 1: introductie

Back-up deel 1: introductie Back-up deel 1: introductie In dit cursusdeel leer je wat een back-up is, waarom je deze moet maken en van welke bestanden. Je leert ook waar je de back-up het beste op kunt slaan. Zo leer je hoe je een

Nadere informatie

11/4 Linux performanceoptimalisatie

11/4 Linux performanceoptimalisatie 11/4 Linux performanceoptimalisatie Lokaliseren van problemen Een van de belangrijkste zaken waar u als beheerder van een Linux-systeem voor moet zorgen, is dat het systeem zo goed mogelijk presteert.

Nadere informatie

PC-Radio Express Handleiding

PC-Radio Express Handleiding PC-Radio Express Handleiding [right on track] oktober 2012 Copyright (C) 1989 -- 2012, Broadcast Partners Axelsestraat 58 4537 AL Terneuzen Nederland tel. (31) 115 683555 fax. (31) 115 631285 Handleiding

Nadere informatie

2/5 edirectory on Windows

2/5 edirectory on Windows 2/5 edirectory on Windows NDS & edirectory Met alle aandacht die uitgaat naar het implementeren van edirectory op Linux, zou u haast vergeten dat edirectory ook op een Windows-server geïnstalleerd kan

Nadere informatie

Handleiding Remote Installation Services

Handleiding Remote Installation Services Handleiding Remote Installation Services Bart De Smet [MVP] - 2004 Introductie Deze handleiding werd geschreven naar aanleiding van de sessie over RIS (Remote Installation Services) op de AAL summit van

Nadere informatie

10/2 DirXML. 10/2.1 Inleiding

10/2 DirXML. 10/2.1 Inleiding Integratie 10/2 DirXML 10/2.1 Inleiding Stel u het volgende scenario eens voor: Binnen uw bedrijf wordt een nieuwe medewerker aangenomen op afdeling X. De manager op deze afdeling vult een formulier in

Nadere informatie

het werk mag kopiëren, verspreiden en doorgeven; het werk mag remixen en of er afgeleide werken mag van maken

het werk mag kopiëren, verspreiden en doorgeven; het werk mag remixen en of er afgeleide werken mag van maken COPYRIGHT Niets uit dit werk mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welk andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN

WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN 1 WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN V1.02 Mark Jansen 2 WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN 1 LEES DIT EERST! 4 Disclaimer 4 Copyright 4 INLEIDING 5 WAAROM IS SNELHEID ZO BELANGRIJK? 6 Gebruikerservaring van bezoekers

Nadere informatie

FRACLADOC MAINTENANCE (C) HANDLEIDING. : Kris Bekkers AUTEUR(S)

FRACLADOC MAINTENANCE (C) HANDLEIDING. : Kris Bekkers AUTEUR(S) FRACLADOC MAINTENANCE (C) HANDLEIDING AUTEUR(S) : Kris Bekkers DOCUMENTNUMMER : VERSIE : 1.0.0 BRON : Kris Bekkers STATUS : DOCUMENTDATUM : 12 juni 2006 AANTAL PAGINA'S : 75 Copyright 2006, Kris Bekkers

Nadere informatie

Installatiehandleiding voor de systeembeheerder. ExamenTester 2.11

Installatiehandleiding voor de systeembeheerder. ExamenTester 2.11 Installatiehandleiding voor de systeembeheerder EamenTester 2.11 ICTeamenhelpdesk Het gebruik van EamenTester 2.11 bij de eamens wordt ondersteund door de ICTeamenhelpdesk. Informatie over de bereikbaarheid

Nadere informatie

3/1 Tuning van NetWare 4- en 5-fileservers

3/1 Tuning van NetWare 4- en 5-fileservers NetWare 3/1 Tuning van NetWare 4- en 5-fileservers Performanceproblemen oplossen Bij 100 procent denkt u aan perfectie. Niets is minder waar. Beheerders beginnen het enigszins benauwd te krijgen als hun

Nadere informatie

Beheerdershandleiding

Beheerdershandleiding Beheerdershandleiding Desktop versie 3.0.6 Copyright 2015, Zermelo Software BV - pagina 1 1. Beheerdershandleiding.......................................................................................

Nadere informatie

WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER

WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER Whitepaper Workspace Manager Aug 2008 Gepubliceerd door BRAIN FORCE Vendelier 69 3905 PD Veenendaal Nederland www.brainforce.nl Auteursrecht De informatie in dit document,

Nadere informatie

Erratum en addendum op het boek Windows 7, installeren, configureren en onderhouden

Erratum en addendum op het boek Windows 7, installeren, configureren en onderhouden Erratum en addendum op het boek Windows 7, installeren, configureren en onderhouden Auteur: Erwin in de Braekt Co- auteurs: Gert Berends en Armand Lejeune In dit erratum en addendum willen wij het boek

Nadere informatie

Een webserver opzetten door Sebastiaan Ebeltjes

Een webserver opzetten door Sebastiaan Ebeltjes Een webserver opzetten door Sebastiaan Ebeltjes versie 06.06.25 Geschikt voor Windows Systemen (x86 32-bit) Onderdelen: - Apache 2 - PHP 5 - MySQL 5 - FTP server - Mail server - Backup - Diverse veiligheids

Nadere informatie

5/5 Red Carpet. 5/5.1 Inleiding

5/5 Red Carpet. 5/5.1 Inleiding Management Services 5/5 Red Carpet 5/5.1 Inleiding Met de overname van Ximian is Novell ook eigenaar geworden van de Red Carpet-technologie. Hoewel het aannemelijk is dat het hier een tijdelijke oplossing

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding V1.0 Inhoudsopgave 1. VOORWOORD...4 2. MINIMALE SYSTEEMEISEN...4 3. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE...5 4. INLOGGEN...9 5. GEBRUIK VAN DE BACK-UP SOFTWARE...12 6. BACK-UP TAAK INSTELLINGEN...14

Nadere informatie

Software Distributie. Common Traps, Implementation and Satisfaction

Software Distributie. Common Traps, Implementation and Satisfaction Common Traps, Implementation and Satisfaction Auteur: Dominic van den Ende E-mail: dominic.vandenende@os3.nl Auteur: Yanick de Jong E-mail: yanick.dejong@os3.nl Supervisor: Jaap van Ginkel Versie: 1.0

Nadere informatie