Systemische conflictbenadering. bij arbeidsconflict. Klinische casus. Samenvatting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Systemische conflictbenadering. bij arbeidsconflict. Klinische casus. Samenvatting"

Transcriptie

1 Systemische conflictbenadering bij arbeidsconflict Samenvatting Binnen een arbeidsorganisatie komen regelmatig meningsverschillen voor. Dit is positief; ze kunnen de lucht klaren, zaken verhelderen en tot nieuwe energie leiden. Maar als er sprake is van een arbeidsconflict stagneert dit proces. Een conflict is primair een zaak van het bedrijf zelf. Een conflict is geen ziekte, maar kan wel ziekmakend zijn. De ziekmelding en het verzuim die uit een conflict voortkomen, hebben een belangrijke signaalfunctie tijdens het spreekuur. De STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten 1 voorziet de bedrijfsarts van te ondernemen stappen, al of niet met inzet van derden. In deze bijdrage wordt een casus behandeld waarin de bedrijfsarts kiest voor een multidisciplinaire samenwerking. Aan de orde komen herkenning van de escalatie van de conflictfasen en de convenantfasen bij de begeleiding van conflicten. Dit artikel geeft een aantal praktische, doelgerichte hulpmiddelen ten behoeve van de diagnostiek en interventie van het arbeidsconflict. Inleiding Een senior bedrijfsarts krijgt een vraag van de HR-directeur van een multinationale onderneming. Het betreft een medewerkster die op een financieel administratieve afdeling werkzaam is en verzuimt wegens een paniekstoornis met agorafobie. Na ruim anderhalf jaar is de re-integratie stapsgewijs opgestart op de facilitaire afdeling, omdat zij zich vanwege het conflict dat ontstond bij de ziekmelding onveilig voelde op haar eigen afdeling. Daar dit geen loonvormende functie is, heeft het UWV het bedrijf loondoorbetaling met een sanctie opgelegd. Kan de medewerkster weer op haar eigen afdeling werken of zijn andere oplossingen mogelijk? De bedrijfsarts besluit samen te werken met een strategisch coach om de conflictdiagnose en interventie te begeleiden. Casus: achtergronden Op het spreekuur presenteert zich een medewerkster van 47 jaar. Zij werkt inmiddels 24 jaar bij de onderneming. Zij lijdt aan een angst- en paniekstoornis met agorafobische klachten. De behandeling heeft bestaan uit cognitieve gedragstherapie en medicijnen, waarbij stapsgewijze exposure en citalopram gebruikt zijn. Ze durft weer auto te rijden en naar het werk te komen. Haar beperkingen zijn bijvoorbeeld nog dat ze niet in de spits alleen op de snelweg durft te rijden uit angst om vast te komen te staan in de file. De medewerkster is vanwege een arbeidsconflict op haar eigen afdeling gere-integreerd op de facilitaire afdeling. R. Melcherts SCG Strategisch Coachen Groep, Den Dolder, Leerdoelen Na het lezen van dit artikel: herkent u de escalatie van de conflictfasen; kent u de convenantfasen bij begeleiding van conflicten; beschikt u over een aantal praktische, doelgerichte hulpmiddelen ten behoeve van de diagnostiek en interventie van het arbeidsconflict. 55

2 56 120% 100% 80% 120% 60% 100% 40% 20% 80% 60% 40% 20% 0% 120% 100% 80% 120% 60% 100% 40% 20% 80% 60% 40% 20% 0% Strijd Win-Win Strijd Win-Win Casus: conflictdiagnose De bedrijfsarts stelt een arbeidsconflict tussen de medewerkster en haar leidinggevende vast. Het laatste persoonlijke contact tussen beiden heeft anderhalf jaar geleden plaatsgevonden en is geëindigd in ruzie. De medewerkster geeft aan niets te doen zonder instemming van haar partner en haar advocaat. Zij stelt vast dat het conflict breder ligt. Ook andere leidinggevenden zitten niet op de medewerkster te wachten. Door de ontstane weerstand zijn er geen adequate maatregelen getroffen: Men heeft het laten lopen. De bedrijfsarts informeert de strategisch coach aan de hand van de escalatieladder van de conflictfasen (figuur 1). Zij schat in dat het conflict geëscaleerd is tot trede 6, waarin partijen overgegaan zijn naar dreigstrategieën. Praktisch hulpmiddel voor de bedrijfsarts De escalatieladder van de conflictfasen geeft inzicht in hoe mensen zich gedragen als ze in een conflict verzeild raken. 2 De veiligheid voor CONFLICTFASEN: IK -niveau Vechten Winnen-verliezen CONFLICTFASEN: IK -niveau Vechten Winnen-verliezen Oorlog Verliezen-verliezen Energielek Failissement Ziekte Energielek Failissement Ziekte 1e graad 2e graad 3e graad Dramadriehoek CONVENANTFASENFASEN: Figuur 1 Escalatieladder WIJ -niveau van de conflictfasen. 2 1e graad Contact Kennismaken 2e graad Verbinden 3e graad Dramadriehoek Positief aansluiten Onderzoeken Contract- eren Contact Positief aansluiten Kennismaken Onderzoeken Verharden Polariseren & Debat Verharden Overtuigen Polariseren & Debat Coalities vormen OvertuigenOpenbaar aanklagen Coalities vormen Dreigstrategieen Openbaar aanklagen Beperkt vernietigen Dreigstrategieen Totaal vernietigen Beperkt vernietigensamen de afgrond in Communicatiedeuren Totaal vernietigen Strooks Samen de afgrond in Communicatiedeuren Egotoestanden Strooks Feiten Egotoestanden Waardenonderzoek Feiten Normenonderzoek Waardenonderzoek Gedeelde waarden Normenonderzoek Gedeelde vormen Gedeelde waarden Convenant & Contract Gedeelde vormen Convenant & Contract Inventariseren Analyseren probleem Inventariseren Analyseren probleem Oorlog Verliezen-verliezen CONVENANTFASENFASEN: WIJ -niveau Verbinden Contract- eren Kiezen positief doel Kiezen positief doel Uitvoeren Actie Uitvoeren Actie Vriendschap Collegialiteit Gezondheid Vrede Vriendschap Collegialiteit Gezondheid Vrede Figuur 2 Escalatieladder van de convenantfasen. 3 partijen neemt per trede af. De gedragskenmerken van de conflictfasen ondersteunen de bedrijfsarts bij de conflictdiagnostiek. 1 De strijd 1ste graad van de dramadriehoek 1.1 Verharding (fase 1): standpunten verharden en partijen verkrampen. 1.2 Polarisatie en debat (fase 2): partijen debatteren, polariseren, zwart-witdenken. 1.3 Overtuigen zonder buigen (fase 3): partijen strijden over het eigen gelijk. Partijen zonderen zich steeds meer af. 2 Het gevecht 2de graad van de dramadriehoek 2.1 Coalities vormen (fase 4): partijen vormen coalities met derden, t.w. collega s, vrienden en familie en (vaak ook snel) de advocaat. 2.2 Openbaar aanklagen (fase 5): partijen verwijten en beschuldigen elkaar met openlijke aanvallen en zijn uit op gezichtsverlies. 2.3 Dreigstrategieën (fase 6): Als jij, dan ik Partijen plaatsen (geraffineerd) hun valstrikken. 3 De oorlog 3de graad van de dramadriehoek 3.1 Beperkt vernietigen (fase 7): reacties zijn gericht op verwoesting van de andere partij, de poten onder de stoel worden een voor een weggezaagd. 3.2 Totale vernietiging (fase 8): partijen zijn er (volledig) op gericht het systeem van de tegenstander, inmiddels vijand, en de vitale organen, c.q. overlevingsbehoeften, te vernietigen. 3.3 Samen de afgrond in (fase 9): er heerst totale confrontatie en als het met mij niet goed afloopt, dan ook met de ander niet Deze (negatieve) escalatie van de conflictfasen bevordert bedreiging en afname van de veiligheid en integriteit. Dit resulteert in: (zelf)vernietiging: er wordt een eind gemaakt aan het bestaan van de ander en zichzelf; energielekken: het afnemen van de psychische energie. Dit resulteert onder meer in: nergens meer toe komen, slaapstoornissen, prikkelbaarheid, labiliteit, angst, vermoeidheid en anhedonie; ziekte: burn-out, surmenage, lichamelijke reacties (hart, alcohol), depressie en psychosomatische aandoeningen; faillissement: partijen putten elkaar uit met emotioneel en financieel faillissement tot gevolg.

3 Conflictbenadering vanuit groeifasen Vanuit de groeifasen ook wel S-curves genoemd leidt stagnatie en regressie van samenwerking tot conflict en afname van waarden en integriteit. 4 Hiermee ontstaat de basis voor drama. De kunst van het omdraaien Een strategie vanuit groei is er op gericht het conflict systemisch te benaderen met de belangrijkste conflicteigenaren. De conflictfasen worden omgedraaid naar convenantfasen met de methodieken van Strategisch Coachen (figuur 2). Een benadering vanuit convenantfasen, gaat uit van een toetsbare succesdefinitie. 3 Vanuit een positieve basishouding wordt gewerkt naar een nieuwe samenwerking passend bij de bedrijfs- en loopbaanfases. Succesdefinitie arbeidsconvenant na conflict 4 Twee individuen, een individu en een groep of twee groepen, binnen de grenzen van een (arbeids)organisatie, zijn een duurzame op congruente waarden gebaseerde visie, missie en strategie overeengekomen tot (1) een doelgerichte samenwerking of (2) positieve beëindiging van de samenwerking. Zij zijn in staat en hebben een meetbaar vertrouwen om de nieuw ontstane situatie autonoom en consistent te kunnen realiseren. Zij hebben deze samenwerking, dan wel positieve beëindiging aanvaard, toegelaten en volledig geaccepteerd. Dit kan betrekking hebben op de arbeidsinhoud, arbeidsverhoudingen, arbeidsomstandigheden of arbeidsvoorwaarden. De convenantfasen geven inzicht in hoe mensen zich gedragen als ze met elkaar in dialoog raken. De veiligheid en integriteit nemen per fase toe. De ladder ondersteunt de bedrijfsarts: iedere fase kent een specifieke behoefte, een probleem en een te leren taak. Bewaking van de positieve voortgang, het voorspellen van tijdelijke terugval en sturing naar succes zijn concreet, herkenbaar en inspirerend te bieden door de bedrijfsarts. 1 Het Contact Positief aansluiten van partijen 1.1 Communicatiedeuren (fase 1): belanghebbenden luisteren naar en erkennen elkaars (1) gedachten/cognities, (2) gevoelens/emoties, (3) behoeftes/ver- langens en (4) gedragingen/handelingen, alleen en/of samen met elkaar Strooks (fase 2): binnen deze convenantfase voorzien belanghebbenden zichzelf en elkaar in hun wederzijdse behoeften om erkenning. Zij doen dit voornamelijk op psychologisch en op sociologisch niveau, zodat een dynamisch motivatiesysteem ontstaat Egotoestanden (fase 3): belanghebbenden herkennen en erkennen de classificatie en de betekenis van observeerbaar gedrag en het zichtbaar kunnen maken van patronen in dit gedrag van zichzelf en van de ander(en). 8 Leidinggevende Hoe krijg ik de medewerkster up and running? Stap 1: de Cognitief: inventarisatie van de relevante en toetsen van aannames 1 medewerkster met leao + 1 module PDB; medewerkers op de afdeling met werk- en denkniveau hbo+; 3 medewerkster zit in maximale salarisschaal; 4 medewerkster heeft uitspraken gedaan naar medewerkers; Stap 2: probleem Emotioneel: probleemomschrijving op basis van de relevante 1 ik heb last van te lage prestatie van de medewerkster en de negatieve reactie van de overige medewerkers; 2 ik ben bang (score 7,5) voor verlies van goede medewerkers; 3 ik ben boos (score 8,5) over weigeringen van medewerkster om alternatieve oplossingen te bespreken en aan te gaan. Stap 4: strategie Gedrag: acties om doel te kunnen realiseren 1 positieve communicatie met het team; 2 grenzen stellen; 3 inzicht geven aan medewerkster; 4 positief confronteren medewerkster; 5 ondersteuning van medewerkster herstellen en vergroten; 6 tijdelijk verlies nemen en winst voor de toekomst pakken. Stap 3: doel Behoefte: Doelomschrijving & Succesdefinitie 1 ik wil op 1 juli bereikt hebben dat ik als leidinggevende plezier (score 7,5) heb van een goed functionerende afdeling, waarbij het fijn is dat de medewerkster goed functioneert en waarbij zij alternatieven heeft geaccepteerd; 2. ik wil zelfverzekerd zijn over behoud goede medewerkers. Matrix 1 Beknopte versie van de Strategisch Conflict Matrix ingevuld door leidinggevende. 57

4 Medewerkster Hoe krijg ik een plezierige baan? Stap 1: De Feiten Cognitief: Inventarisatie van de relevante en toetsen van aannames 1 ik werk voor 32 uur per week; 2 ik heb een leidinggevende; 3 er zijn werkprocessen; 4 ik heb een HR-Event georganiseerd; 5 er werken meerdere collega s op onze afdeling; 6 ik ben twee jaar ziek thuis; 7 ik heb mijn advocaat ingeschakeld. Stap 4: Strategie Gedrag: Acties om doel te kunnen realiseren 1 mijzelf zijn met duidelijke grenzen; 2 vertrouwen in mijzelf; 3 complimenten en waardering vragen; 4 focussen op de toekomst; 5 verkennen mogelijkheden buiten afdeling en buiten onderneming; 6 nieuwe uitdaging vinden; 7 openstellen voor leidinggevende. Stap 2: Probleem Emotioneel: Probleemomschrijving op basis van de relevante 1 ik heb last van de starre werkprocessen en mijn leidinggevende; 2 ik ben boos (score 10) omdat hij liegt. Als mensen liegen raakt mij dat heel diep. Dat heb ik sinds de lagere school waar ik gepest werd. 3 ik ben teleurgesteld (score 10) door gebrek aan waardering. Ik mag er niet bij horen; 4 ik ben bang (score 5) voor ontslag; 5 ik voel het in mijn hoofd (score 8) en ik adem daardoor verkeerd. Stap 3: Doel Behoefte: Doelomschrijving & Succesdefinitie 1 ik wil op 11 maart bereikt hebben dat ik met plezier (score 8) samenwerk met een leidinggevende die eerlijk is en oprecht geïnteresseerd is in mij als medewerkster binnen een leuke baan. Tabel 2 Beknopte versie van de Strategisch Conflict Matrix ingevuld door medewerkster. 2 Kennismaken Onderzoeken 2.1 Feitenonderzoek en (foutieve) aannames toetsen (fase 4): aannames van belanghebbenden hoeven niet altijd overeen te komen met de realiteit. Het onderzoeken, doorvragen en toetsen van de relevante en ontbrekende informatie is van belang Waardenonderzoek (fase 5): het bewust worden van de eigen en elkaars (individuele) waarden, maakt inzichtelijk of, en zo ja in hoeverre waarden met elkaar convergeren, dan wel divergeren. 2.3 Normenonderzoek (fase 6): normen zijn gedragsregels of handelingsvoorschriften. Meestal inperkend van aard en plichtmatig geformuleerd. Er is sprake van consistentie als normen gebaseerd zijn op of afgeleid zijn van waarden. Het overschrijden van consistente normen roept direct gevoelens op van schuld, boosheid, teleurstelling en/of angst. 3 Verbinden Contract- eren 3.1 Gedeelde waarden (fase 7): dit zijn verbindende waarden die voor gesprekspartners ethisch goed zijn. Daar waar waarden in het waardenonderzoek (trede 5) convergent en verbindend zijn, kunnen deze door belanghebbenden aanvaard en gevolgd worden. 3.2 Gedeelde vormen (fase 8): normatieve afspraken zijn inperkend en initiëren rigiditeit. Zij geven snel aanleiding tot discussie en verharding van standpunten. Bij gedeelde vormen geven gesprekspartners vorm aan de betekenis die zij aan hun gedeelde waarden willen toekennen. 3.3 Strategisch Convenant & Contract (fase 9): het strategisch convenant kent een eigen succesdefinitie voor nieuwe groei (S-curve) van de samenwerking en bevat een concreet strategisch plan. Het convenant is toetsbaar aan de succesdefinitie van het arbeidsconvenant. De convenantfasen bevorderen veiligheid en integriteit. Dit resulteert in: veiligheid: een veilige vertrouwdheid binnen een plezierige samenwerking; vriendschap: persoonlijke band tussen de belanghebbenden die elkaar mogen en vertrouwen; collegialiteit: een goede relatie tussen collega s die (1) elkaar helpen en ondersteunen wanneer dat nodig is, die (2) van elkaar zien wat collega s nodig hebben om hun werk goed en correct uit te voeren, die (3) rekening houden met behoeften en belangen en die (4) verenigd zijn om een gezamenlijk 58

5 doel te bereiken, waarbij de capaciteiten van iedere collega om dit doel te bereiken door de anderen gerespecteerd wordt; gezondheid: een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn. Niet slechts de afwezigheid van ziekte en andere lichamelijke gebreken; vrede: een toestand van rust in de samenwerking van belanghebbenden. Casus: conflictinterventie De intakegesprekken zijn uitgevoerd met behulp van de Strategisch Conflict Matrix 5 met als eerste doel het bereiken van bilaterale (psychologische) contracten tussen de strategisch coach met respectievelijk de medewerkster, de leidinggevende, de bedrijfsarts en de HR-directeur. In de matrices ziet u de beknopte versies van de leidinggevende en de medewerkster. Stapsgewijs contract- eren 1 De strategisch coach heeft vooraf heldere contractafspraken gemaakt met de HR-directeur en de bedrijfsarts, waarin aanbod, vraag en grenzen op elkaar afgestemd zijn. 2 Er is voor gekozen de leidinggevende en de medewerkster, vergezeld door haar partner, uit te nodigen voor een driegesprek. 3 De strategisch coach heeft de veiligheid hersteld tussen de gesprekspartners door een positieve aansluiting met als doel wederzijdse (h)erkenning (figuur 2). 4 De Strategisch Conflict Matrix is op systeemniveau toegepast en de relevante zijn geïnventariseerd. 5 Door middel van een waarden- en normenonderzoek zijn de waarden van elk van de gesprekspartners inzichtelijk gemaakt bij de probleemstelling. Voor de leidinggevende bleken de waarden betrouwbaarheid en gezamenlijkheid geschonden te zijn, voor de medewerkster eigen waardigheid en veiligheid. 6 De gesprekspartners hebben elkaars waarden verbonden en vormgegeven in een doel met een strategisch plan dat voor beiden toelaatbaar, aanvaardbaar en acceptabel is. De leidinggevende en de medewerkster hebben elk hun waarden ingebracht en verbonden. Daarna brachten zij een rangorde aan met de hoogste waarde bovenaan: 1 veiligheid 2 betrouwbaarheid 3 eigen waardigheid 4 gezamenlijkheid. De strategisch coach heeft hen vervolgens begeleid in het formuleren van een gezamenlijk Specifiek Meetbaar Aantrekkelijk Realistisch Tijdgebonden Ethisch en Zinvol doel (SMARTEZ). Gezamenlijk is een strategisch plan opgesteld. 7 De gesprekspartners hebben hun gezamenlijk strategisch plan vastgelegd in een convenant, waarin een veilige en eervolle beëindiging van de arbeidsovereenkomst bereikt is met behulp van een positief afscheid, een zelfmanagementprogramma en een ontbindingsovereenkomst. Conclusie Hoewel het conflict primair een zaak is van het bedrijf zelf, heeft de bedrijfsarts een belangrijke (tijdige) signaalfunctie. Een arbeidsconflict is geen ziekte, maar kan wel ziekmakend zijn. Een ziekte is geen conflict, maar kan bij terugkeer naar werk wel tot een conflict aanleiding geven. Voor de conflictdiagnostiek is de escalatieladder van de conflictfasen een praktisch bruikbaar handvat voor de bedrijfsarts en de belanghebbenden. De kunst van het omdraaien van het conflict met behulp van de convenantfasen is een paradigmaverschuiving in het benaderen van conflicten en biedt nieuwe perspectieven. Literatuur 1 Werkwijzer Arbeidsconflicten, versie 4. Utrecht: STECR; Glasl, F. Konfliktmanagement. Ein Handbuch für Führungskräfte, Beraterinnen und Berater. Bern: P. Haupt; Melcherts, RFM. De escalatieladder van de convenantfasen. Den Dolder: SCG Strategisch Coachen Groep; Robertson, PP. Why top executives derail: A performativeextended mind and law of optimal emergence. Monterey: Monterey Institute of International Studies; Melcherts, RFM. Strategisch Conflict Management. Den Dolder: SCG Strategisch Coachen Groep; Ware, P. Aanpassingspatronen van de persoonlijkheid: toegangswegen tot de behandeling. Strook 1984; 6. 7 Erskine, R. The therapeutic relationship: Integrating motivation and personality theories. Transactional Analysis Journal 1998; 28: Berne, E. TA in psychotherapy. New York: Grove Press; Hay, J. Organizational transactional analysis: some opinions and ideas. TA Journal 2000;

Een aanhoudend conflict kan leiden tot diepgaande

Een aanhoudend conflict kan leiden tot diepgaande Systemische en positieve conflictoplossing Een vastgelopen conflict bij echtscheiding raakt niet alleen de ex-partners, maar ook de kinderen en anderen, zoals grootouders, andere familie, nieuwe partners,

Nadere informatie

Caleidoscoop PRAKTIJK

Caleidoscoop PRAKTIJK COUNSELLING MAGAZINE NR 2 2016 CM Caleidoscoop Hoe voorkom je negatieve escalatie bij echtscheidingsconflicten? Hoe bereik je een positief resultaat, waar alle betrokkenen zich in kunnen vinden? Een positieve

Nadere informatie

De rol van de bedrijfsarts bij arbeidsconflicten

De rol van de bedrijfsarts bij arbeidsconflicten De rol van de bedrijfsarts bij arbeidsconflicten Toon Vreeland bedrijfsarts Arboned Roelof Heida Stafarts Kwaliteit Arboned Programma Definitie arbeidsconflict Incidentie Conflictaanpak volgens STECR Knelpunten

Nadere informatie

Verzuim onder de duim. 13 september 2011 Wilma Frankema

Verzuim onder de duim. 13 september 2011 Wilma Frankema Verzuim onder de duim 13 september 2011 Wilma Frankema Inhoud presentatie Introductie Stellingen Presentatie Casus Afsluiting Stellingen Ziekteverzuim is een keuze Verzuim is gedrag van leidinggevenden

Nadere informatie

Conflictbemiddelen. Via dialoog terug de menselijke factor in de communicatie tussen de strijdende partijen brengen

Conflictbemiddelen. Via dialoog terug de menselijke factor in de communicatie tussen de strijdende partijen brengen Conflictbemiddelen Via dialoog terug de menselijke factor in de communicatie tussen de strijdende partijen brengen 28 maart 2017 Wetgeving PSR (2014) Naast grensoverschrijdend gedrag (geweld, pesten) ook

Nadere informatie

Ziekte en Verzuim. Op onze website. Ziekte en verzuim binnen de arbeidsovereenkomst (AO) Geen arbeid geen loon (art. 6:627 BW) Geen arbeid geen loon

Ziekte en Verzuim. Op onze website. Ziekte en verzuim binnen de arbeidsovereenkomst (AO) Geen arbeid geen loon (art. 6:627 BW) Geen arbeid geen loon Ziekte en Verzuim 18 mei 2011 Omny De Vries Wolvega Op onze website www.omnydevries.nl kunt u deze presentatie ophalen Ziekte en Verzuim in juridisch kader Ergernis over de ziekmeldingen, ernst en oorzaak,

Nadere informatie

Sterk uit elkaar Toolkit complexe scheiding

Sterk uit elkaar Toolkit complexe scheiding Handreiking voor gebruik Sterk uit elkaar Toolkit complexe scheiding Marcia Lever nl www.sterkuitelkaar.nl Expertisecentrum William Schrikker Inhoudsopgave Waarom een kaartenset? 2 Waar bestaat de kaartenset

Nadere informatie

Online Psychologische Hulp Overspanning & Burn-out

Online Psychologische Hulp Overspanning & Burn-out Online Psychologische Hulp 2 Therapieland 3 Therapieland Online Psychologische Hulp In deze brochure maak je kennis met de online behandeling Overspanning & Burn-out van Therapieland. Je krijgt uitleg

Nadere informatie

Ziek, verzuim, reïntegratie

Ziek, verzuim, reïntegratie Ziek, verzuim, reïntegratie Stappenplan voor de zieke medewerker, de leidinggevende, HR en de bedrijfsarts Tijdsverloop in ZIEKMELDING 1 e kalenderdag meldt zich voor 10.00 uur telefonisch of per e-mail

Nadere informatie

Onderzoek werknemers met kanker

Onderzoek werknemers met kanker Onderzoek werknemers met kanker Dinsdag 15 april 2013 Over dit onderzoek Dit onderzoek is gehouden in samenwerking met de Nederlandse Federatie voor Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Aan het onderzoek

Nadere informatie

De loopbaancoach in een gezonde driehoeksrelatie. Achtergrond

De loopbaancoach in een gezonde driehoeksrelatie. Achtergrond ETHIEK Rik Bekking Theo van Mulken De loopbaancoach in een gezonde driehoeksrelatie Rik Bekking & Theo van Mulken In dit artikel gaan we in op het contracteren. Dat begrip is afkomstig uit de Transactionele

Nadere informatie

Vragenlijst Samen Werken

Vragenlijst Samen Werken TNO Arbeid TNO-vragenlijst 01830254 V0312563.v2 Vragenlijst Samen Werken Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023 554 93 93 F 023 554 93 94 Datum Februari 2003 Auteurs Aukje

Nadere informatie

Ik word ziek, en dan..

Ik word ziek, en dan.. Ik word ziek, en dan.. Verzuimregels in vogelvlucht Geestelijk gezond in Zeeland Wat zijn je rechten en plichten bij ziekte? Burgerlijk Wetboek & Wet Verbetering Poortwachter (WVP) Uitgangspunt is: loon

Nadere informatie

Communiceren met ouders. Silke Jansen Orthopedagoog Gezin en Gedrag REC 4 Vierland

Communiceren met ouders. Silke Jansen Orthopedagoog Gezin en Gedrag REC 4 Vierland Communiceren met ouders Silke Jansen Orthopedagoog Gezin en Gedrag REC 4 Vierland Inhoud van de workshop 1. Kind binnen systeem 2. School en ouders gelijkwaardig? 3. Richtlijnen bij oudercontacten 4.

Nadere informatie

Gevolgen van het nieuwe arbeidsrecht (WWZ) en spraakmakende ontwikkelingen

Gevolgen van het nieuwe arbeidsrecht (WWZ) en spraakmakende ontwikkelingen Gevolgen van het nieuwe arbeidsrecht (WWZ) en spraakmakende ontwikkelingen Voor bedrijfsartsen van NVAB Kring voor bedrijfsgezondheidszorg Amsterdam e.o. Saskia Lang, Advocaat Arbeidsrecht 06 36 03 72

Nadere informatie

MOTIVATIE-ONDEZOEK MEDEWERKERS

MOTIVATIE-ONDEZOEK MEDEWERKERS MOTIVATIE-ONDEZOEK MEDEWERKERS Instructie voor het invullen van de vragenlijst: Deze vragenlijst bestaat uit vijf modules: Module 1: De samenwerking tussen medewerkers en collega s binnen het eigen team

Nadere informatie

De behandeling van complexe rouw. Jantien Piekstra GZ psycholoog / cognitief gedragstherapeut

De behandeling van complexe rouw. Jantien Piekstra GZ psycholoog / cognitief gedragstherapeut De behandeling van complexe rouw Jantien Piekstra GZ psycholoog / cognitief gedragstherapeut Disclosure of interest Mogelijke belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven

Nadere informatie

Mediation in arbeidsverhoudingen. mw mr. B.M.M. Tijink. VGM Congres Provinciehuis Arnhem 12 april 2013

Mediation in arbeidsverhoudingen. mw mr. B.M.M. Tijink. VGM Congres Provinciehuis Arnhem 12 april 2013 Mediation in arbeidsverhoudingen mw mr. B.M.M. Tijink VGM Congres Provinciehuis Arnhem 12 april 2013 Waar gaat het vandaag over? Onderzoek Situatieve Arbeidsongeschiktheid Verplichtingen werkgever werknemer

Nadere informatie

Wet Verbetering Poortwachter

Wet Verbetering Poortwachter Wet Verbetering Poortwachter Snel en effectief ingrijpen bij verzuim Om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen, is de Wet Verbetering Poortwachter ingesteld. Het uitgangspunt hierbij

Nadere informatie

Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen

Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen HR&O november 2014 Opgesteld door: Asja Gruijters, adviseur HR&O 1 1. Inleiding Om te komen tot een integraal PSA-beleid is het belangrijk richtlijnen op

Nadere informatie

COMMUNICATIE BIJ VERANDERING

COMMUNICATIE BIJ VERANDERING COMMUNICATIE BIJ VERANDERING Ideeën en tips voor leidinggevenden Communicatie bij verandering Ideeën en tips voor leidinggevenden 2 Inleiding Stilstand is achteruitgang. Wie leiding geeft, weet hoe belangrijk

Nadere informatie

Rechtbank Almelo 14-06-2010

Rechtbank Almelo 14-06-2010 Uitval na conflict, ziek, of toch niet? mr. Ellen W. de Groot kantonrechter te Enschede Arbeidsongeschikt wegens ziekte, of arbeidsongeschikt, enkel vanwege een conflict.what makes the difference and why?

Nadere informatie

Vul hieronder als eerste jouw naam in en de datum waarop je deze scan hebt ingevuld!!

Vul hieronder als eerste jouw naam in en de datum waarop je deze scan hebt ingevuld!! 4.1 Personeelsbeleid: 1.4 funtioneringsprocedure. 9c Competentiescan blz. 1 van 6 Vragen competentiescan POP Overige Functies Bij de beoordeling geldt: maak een keuze uit: 1 = o / 2 = m / 3 = v / 4 = rv

Nadere informatie

JJuridische aspecten arbeidsongeschiktheid / arbeidsconflict

JJuridische aspecten arbeidsongeschiktheid / arbeidsconflict JJuridische aspecten arbeidsongeschiktheid / arbeidsconflict. Ziekmelding na een arbeidsconflict En dan? ARBODIENST STECR WERKWIJZER ARBEIDSCONFLICTEN Deze werkwijzer wordt gebruikt voor de beoordeling

Nadere informatie

Ziekte en re-integratie

Ziekte en re-integratie Landelijke vereniging Artsen in Dienstverban Ziekte en re-integratie Als u ziek bent, wilt u waarschijnlijk maar een ding: zo snel mogelijk herstellen en gewoon weer aan het werk. De meeste mensen zijn

Nadere informatie

De hei voorbij. Samenwerken als team en het managen van conflictsituaties 10-7-2014. Wat is een conflict? 1. Situatie: er is een tegenstelling

De hei voorbij. Samenwerken als team en het managen van conflictsituaties 10-7-2014. Wat is een conflict? 1. Situatie: er is een tegenstelling De hei voorbij Samenwerken als team en het managen van conflictsituaties Wat is een conflict? 1. Situatie: er is een tegenstelling 2. Besef : beide partijen zijn zich bewust van de situatie 3. Emoties:

Nadere informatie

Strategisch Coachen. Op uw doel gericht Basis Opleiding Strategisch Coachen

Strategisch Coachen. Op uw doel gericht Basis Opleiding Strategisch Coachen Strategisch Coachen Op uw doel gericht. ++++++++ Basis Opleiding Strategisch Coachen SCG Strategisch Coachen Groep Postbus 2118, 3700 CC, Zeist Bezoekadres: Dolderseweg 104, 3734 BK, Den Dolder Telefoon:

Nadere informatie

De hei voorbij 3-7-2014. Samenwerken als team en het managen van conflictsituaties. Wat is een conflict? Escalatieladder

De hei voorbij 3-7-2014. Samenwerken als team en het managen van conflictsituaties. Wat is een conflict? Escalatieladder De hei voorbij Samenwerken als team en het managen van conflictsituaties Wat is een conflict? 1. Situatie: er is een tegenstelling 2. Besef : beide partijen zijn zich bewust van de situatie 3. Emoties:

Nadere informatie

Helen Dowling Instituut psychologische zorg bij kanker. Landelijke Contactdag Nier- en blaaskanker Amersfoort 5 april 2014

Helen Dowling Instituut psychologische zorg bij kanker. Landelijke Contactdag Nier- en blaaskanker Amersfoort 5 april 2014 Helen Dowling Instituut psychologische zorg bij kanker Landelijke Contactdag Nier- en blaaskanker Amersfoort 5 april 2014 Inhoud Rondleiding Over het HDI (missie, visie en aanbod) Kanker: feiten en cijfers

Nadere informatie

Rapport. Datum: 23 november 2007 Rapportnummer: 2007/271

Rapport. Datum: 23 november 2007 Rapportnummer: 2007/271 Rapport Datum: 23 november 2007 Rapportnummer: 2007/271 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat: een met naam genoemde verzekeringsarts van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) Utrecht

Nadere informatie

Vul hieronder als eerste jouw naam in en de datum waarop je deze scan hebt ingevuld!!

Vul hieronder als eerste jouw naam in en de datum waarop je deze scan hebt ingevuld!! 4.1 Personeelsbeleid: 1.4 funtioneringsprocedure. 9 Competentiescan blz. 1 van 5 Vragen competentiescan POP Leidinggevenden Bij de beoordeling geldt: maak een keuze uit: 1 = o / 2 = m / 3 = v / 4 = rv

Nadere informatie

2012 Mediation Trainingsinstituut MTi pagina 3 van 7

2012 Mediation Trainingsinstituut MTi pagina 3 van 7 Naar aanleiding van uw vraag om informatie over onze mogelijkheid om voor ca. 20 medewerkers binnen de gemeente Zandvoort een training mediationvaardigheden te verzorgen, treft u hierbij een offerte aan

Nadere informatie

Uit de burn-out Therapiegroep werkstresshantering

Uit de burn-out Therapiegroep werkstresshantering Uit de burn-out Therapiegroep werkstresshantering Albert Schweitzer ziekenhuis mei 2009 pavo 0202 Inleiding Als u last heeft van een burn-out door stress op het werk kunt u de therapiegroep werkstresshantering

Nadere informatie

5. COACHEN OP DE TAAK-AS

5. COACHEN OP DE TAAK-AS 5. COACHEN OP DE TAAK-AS 5.1 Inleiding Om het bewustzijn, inzicht en probleemoplossend vermogen van de coachee te ontwikkelen, maken we gebruik van de coachmatrix. We kunnen hierbij gebruik maken van de

Nadere informatie

Dossieropbouw. mr. Liesbeth Lucassen-Leeuwenberg mr. Pascal Hulsegge

Dossieropbouw. mr. Liesbeth Lucassen-Leeuwenberg mr. Pascal Hulsegge Dossieropbouw mr. Liesbeth Lucassen-Leeuwenberg mr. Pascal Hulsegge Onderwerpen Waarom dossieropbouw Uitgangspunten functioneren Functioneringsproblemen Disfunctioneren Wangedrag/verwijtbaar handelen en/of

Nadere informatie

Light up your fire voordat burnout toeslaat. Muriël Van Langenhove Psycholoog Coach Dienst Welzijn Personeel UZ Gent

Light up your fire voordat burnout toeslaat. Muriël Van Langenhove Psycholoog Coach Dienst Welzijn Personeel UZ Gent Light up your fire voordat burnout toeslaat Muriël Van Langenhove Psycholoog Coach Dienst Welzijn Personeel UZ Gent Wat is jouw droom? Vuur - energie Waarden, zaken die voor jou belangrijk zijn in je leven

Nadere informatie

Leiderschap vragenlijst

Leiderschap vragenlijst Leiderschap vragenlijst Hieronder vindt u twee vragenlijsten: - leiderschap vragenlijst voor uzelf - leiderschap vragenlijst voor medewerkers/collegae/chef De eerste vragenlijst vult u zelf in. De tweede

Nadere informatie

Check list voor de selectie van relevante partners

Check list voor de selectie van relevante partners Bijlage 1. Check list voor de selectie van relevante partners Bij de speurtocht naar geschikte partners kunnen zichzelf onderstaande vragen stellen NAAST de specifiek op onderwijszorg gerichte vragen.

Nadere informatie

Assertiviteitstest: kom jij op voor jezelf?

Assertiviteitstest: kom jij op voor jezelf? 1 Assertiviteitstest: kom jij op voor jezelf? Zet een kruisje bij het antwoord dat voor jou passend is - eerder juist indien je meestal op die manier handelt - eerder onjuist indien je slechts zelden op

Nadere informatie

Wetgeving PSR (2014) Conflictbemiddeling. Naast grensoverschrijdend gedrag (geweld, pesten) ook stress, burn-out, ernstige conflicten,

Wetgeving PSR (2014) Conflictbemiddeling. Naast grensoverschrijdend gedrag (geweld, pesten) ook stress, burn-out, ernstige conflicten, Conflictbemiddeling Via dialoog terug de menselijke factor in de communicatie tussen de strijdende partijen brengen 14 april 2016 2 Wetgeving PSR (2014) Naast grensoverschrijdend gedrag (geweld, pesten)

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

360 feedback assessment

360 feedback assessment 360 feedback assessment Naam : Jan Voorbeeld Datum rapportage : oktober 2013 Opdrachtgever : Organisatie Contactpersoon : Ellen Roosen Mpact Training & Advies Overwaard 13, 4205 PA Gorinchem Nederland

Nadere informatie

COACHING IS VOOR IEDEREEN

COACHING IS VOOR IEDEREEN COACHING IS VOOR IEDEREEN over kracht, wijsheid, lenigheid en charme doelen inzicht in coaching ervaring met coachingsvaardigheid goesting naar meer actie reflectie- informatie 1 Structuur 1. vingeroefening

Nadere informatie

Rapportage. Vertrouwelijk. De volgende tests zijn afgenomen: Persoonsgegevens Aanvullende persoonsgegevens. D. Emo. Naam.

Rapportage. Vertrouwelijk. De volgende tests zijn afgenomen: Persoonsgegevens Aanvullende persoonsgegevens. D. Emo. Naam. Rapportage De volgende tests zijn afgenomen: Test Persoonsgegevens Aanvullende persoonsgegevens Persoonlijkheidstest (MPT-BS) Status Voltooid Voltooid Voltooid Vertrouwelijk Naam Datum onderzoek Emailadres

Nadere informatie

ROUTEKAART. Achtergrondinformatie bij Routekaart KEES

ROUTEKAART. Achtergrondinformatie bij Routekaart KEES ROUTEKAART Achtergrondinformatie bij Routekaart KEES Routekaart KEES is ontwikkeld met behulp van de escalatieladder van Glasl (1941). Deze brengt vier fases in conflicten in beeld, met toenemende mate

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Medewerkerstevredenheidsonderzoek Dit medewerkerstevredenheidsonderzoek bestaat uit een aantal standaard onderwerpen die vaak gebruikt worden in medewerkerstevredenheidsonderzoeken. Afhankelijk van de

Nadere informatie

Tot een geloofsgesprek komen. I Ontmoeten

Tot een geloofsgesprek komen. I Ontmoeten Tot een geloofsgesprek komen I Ontmoeten Het geloofsgesprek vindt plaats in een ontmoeting. Allerlei soorten ontmoetingen. Soms kort en eenmalig, soms met mensen met wie je meer omgaat. Bij de ontmoeting

Nadere informatie

Ontslag en ziekte M R M I J N T J E J A N S E N

Ontslag en ziekte M R M I J N T J E J A N S E N Ontslag en ziekte M R M I J N T J E J A N S E N Onderwerpen Einde arbeidsovereenkomst Controle bij ziekte Verplichtingen van de werknemer Sancties Ziekte bij arbeidsconflicten Ziekte en ontslag Mogelijke

Nadere informatie

Stress, spanningen, en psychosociale problematiek na confrontatie met een hart- of longaandoening

Stress, spanningen, en psychosociale problematiek na confrontatie met een hart- of longaandoening Stress, spanningen, en psychosociale problematiek na confrontatie met een hart- of longaandoening 1. Wat is stress? 2. Een aandoening als oorzaak voor stress en psychosociale problematiek 3. Problematiek

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Aandacht. SHDH Verzuimbeleid in goede banen. voor verantwoordelijkheden

Verzuimprotocol. Aandacht. SHDH Verzuimbeleid in goede banen. voor verantwoordelijkheden Verzuimprotocol SHDH Verzuimbeleid in goede banen Aandacht voor verantwoordelijkheden Inhoudsopgave 3 Aandacht voor verzuim Iedere medewerker doet er toe 4 Aandacht voor verantwoordelijkheden Medewerker

Nadere informatie

Voorbereiding training

Voorbereiding training Natuurlijk heeft succes op de lange termijn te maken met leiderschap en hoe topondernemers zichzelf en hun team weten te inspireren Quote uit: Mijn naam is Karel van Eerd en ik bewijs dat het wel kan!

Nadere informatie

Mens-vererger-het-niet. Nienke Wiersma, MfN-registermediator en partner bij BosnakBender, 2 juni 2016

Mens-vererger-het-niet. Nienke Wiersma, MfN-registermediator en partner bij BosnakBender, 2 juni 2016 Mens-vererger-het-niet Nienke Wiersma, MfN-registermediator en partner bij BosnakBender, 2 juni 2016 Programma: 1. conflicttheorie 2. ontstaan en escalatie conflicten 3. conflictstijlen 4. mediation 5.

Nadere informatie

Schokbrekers in de communicatie met patiënten en hun naasten

Schokbrekers in de communicatie met patiënten en hun naasten Schokbrekers in de communicatie met patiënten en hun naasten Christien de Jong, psychotherapeut / trainer Amsterdams Instituut voor Gezins- en Relatietherapie christiendejong@hetnet.nl Koos van der Knaap,

Nadere informatie

VGZ Bedrijfszorgpakket Optimaal

VGZ Bedrijfszorgpakket Optimaal VGZ Bedrijfszorgpakket Optimaal U kunt nu gebruikmaken van VGZ Bedrijfszorg, om gezond en plezierig te blijven werken! Uw werkgever maakt gebruik van VGZ Bedrijfszorg van Zorgverzekeraar VGZ. VGZ Bedrijfszorg

Nadere informatie

Effectief investeren in mens en organisatie. Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers

Effectief investeren in mens en organisatie. Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers Effectief investeren in mens en organisatie Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers Stellingen van Rob Vinke Stelling 1 De kern van de HRM-opdracht is er voor te zorgen dat de ambitie van de organisatie

Nadere informatie

Nierpatiënten V ereniging Vereniging Nederland Margreet Gorter

Nierpatiënten V ereniging Vereniging Nederland Margreet Gorter Nierpatiënten Vereniging Nederland Margreet Gorter ADPKD (Cystenieren) Werk, Uitkeringen,, g, Verzekeringen Werk, inkomen en nierziekte Kan je nog werken met een nierziekte? Wanneer vertel ik mijn collega

Nadere informatie

Rapport Management i360. Test Kandidaat

Rapport Management i360. Test Kandidaat Rapport Management i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt

Nadere informatie

Competentie Confrontatie matrix

Competentie Confrontatie matrix Competentie Confrontatie matrix Inleiding 2 Opdracht 3 Invulmatrix 4 Voorbeeldmatrix 5 1 Inleiding Entrepreneur Consultancy heeft als missie het ontwikkelen van ondernemerschap. Er zijn veel ondernemers,

Nadere informatie

Online onderzoek Uw werknemers

Online onderzoek Uw werknemers Toelichting Online onderzoek In dit bestand vindt u een inspirerende voorbeeldvragenlijst voor een werknemertevredenheid onderzoek! De vragenlijst is bedoeld als hulpmiddel bij het opstellen van uw eigen

Nadere informatie

NVAB-richtlijn blijkt effectief

NVAB-richtlijn blijkt effectief NVAB-richtlijn blijkt effectief Nieuwenhuijsen onderzocht de kwaliteit van de sociaal-medische begeleiding door bedrijfsartsen van werknemers die verzuimen vanwege overspannenheid, burn-out, depressies

Nadere informatie

Schokbrekers in de communicatie met patiënten en hun naasten

Schokbrekers in de communicatie met patiënten en hun naasten Schokbrekers in de communicatie met patiënten en hun naasten Christien de Jong, psychotherapeut / trainer Amsterdams Instituut voor Gezins- en Relatietherapie christiendejong@hetnet.nl Distress rond overgangen

Nadere informatie

Onderzoek werknemers met kanker

Onderzoek werknemers met kanker Onderzoek werknemers met kanker Dinsdag 15 april 2013 Over dit onderzoek Dit onderzoek is gehouden in samenwerking met de Nederlandse Federatie voor Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Aan het onderzoek

Nadere informatie

Trainingen. Attitude en Mindset. Moraal Resultaatgericht Coachen

Trainingen. Attitude en Mindset. Moraal Resultaatgericht Coachen Moraal Resultaatgericht Coachen coaching & training voor bedrijven en particulieren Hoornplantsoen 64 2652 BM Berkel en Rodenrijs telefoon 010-5225426 Hoornplantsoen 64 mobiel 06-40597816 info@resultaatgericht-coachen.nl

Nadere informatie

De kracht van Transactionele Analyse

De kracht van Transactionele Analyse De kracht van Transactionele Analyse Wat is Transactionele Analyse? (TA) TA biedt een kader om de complexiteit en diepgang van jezelf, je relaties en werksituaties te begrijpen en te hanteren TA onderzoekt

Nadere informatie

Tien tips voor werkgevers

Tien tips voor werkgevers Hoofdstuk 13 Tien tips voor werkgevers In dit hoofdstuk: De belangrijkste tips voor werkgevers op een rij Uitleg over hoe om te gaan met veel voorkomende aandachtspunten Veel werkgevers laten zich uitstekend

Nadere informatie

Drijfveren. Een belangrijke (on)bewuste drijfveer is dat ZELF beter wil zijn dan de ANDER

Drijfveren. Een belangrijke (on)bewuste drijfveer is dat ZELF beter wil zijn dan de ANDER Inleiding Kennis over het tot stand komen van gedrag Bewustwording van de invloed van ons eigen gedrag op onze omgeving? Ervaren wat JIJ kan doen om je eigen gedrag en dat van anderen te verbeteren Drijfveren

Nadere informatie

Ziekteverzuim begeleiding Van ziek naar werk

Ziekteverzuim begeleiding Van ziek naar werk Ziekteverzuim begeleiding Van ziek naar werk Een intensief en op maat gesneden traject voor individuele coaching én groepsbegeleiding in de vrije natuur, speciaal bedoeld voor gemeenten en UWV klanten

Nadere informatie

Masterclass Veranderingscommunicatie. Van weerstand naar verbinding

Masterclass Veranderingscommunicatie. Van weerstand naar verbinding Masterclass Veranderingscommunicatie Van weerstand naar verbinding Inleider en moderator: Annick Vanhove 0479 23 26 96 I annick.vanhove@gmail.com www.chrisenannick.be 1 Veranderen is mensen in beweging

Nadere informatie

Effectief investeren in mens en organisatie. Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers

Effectief investeren in mens en organisatie. Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers Effectief investeren in mens en organisatie Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers Stellingen van Rob Vinke Stelling 1 De kern van de HRM-opdracht is er voor te zorgen dat de ambitie van de organisatie

Nadere informatie

Het GROW-model. Deze onderdelen worden hieronder toegelicht. Per onderdeel worden er voorbeeldvragen aangegeven.

Het GROW-model. Deze onderdelen worden hieronder toegelicht. Per onderdeel worden er voorbeeldvragen aangegeven. Het GROW-model Een ontwikkelingsgesprek is het meest effectief als je de vragen in een bepaalde structuur stelt. Het GROW-model biedt deze structuur. (Whitmore, 1995) Het GROW model bestaat uit de volgende

Nadere informatie

Kanker en Werk Begeleiding en Re-integratie Stap.nu in mogelijkheden

Kanker en Werk Begeleiding en Re-integratie Stap.nu in mogelijkheden Kanker en Werk Begeleiding en Re-integratie Stap.nu in mogelijkheden Regionaal Genootschap Fysiotherapie Midden Nederland Zelfmanagement bij kanker De realiteit 100.000 nieuwe diagnoses in 2012 Het aantal

Nadere informatie

Competentieprofiel medewerker BAAL

Competentieprofiel medewerker BAAL Het competentieprofiel is opgebouwd uit enerzijds de algemene competenties vanuit het ruime werkkader van vzw Jongerenwerking Pieter Simenon en anderzijds uit de beroepsspecifieke competenties gericht

Nadere informatie

Minicursus Verbindend Communiceren. Geschreven door: Jan van Koert

Minicursus Verbindend Communiceren. Geschreven door: Jan van Koert Minicursus Verbindend Communiceren Geschreven door: Jan van Koert Geweldloze communicatie is een wijze van communiceren die leidt tot gehoord en verstaan worden. Met helderheid, zonder beschuldigen en

Nadere informatie

Het aanpassingsproces na confrontatie met een hart- of vaataandoening

Het aanpassingsproces na confrontatie met een hart- of vaataandoening Auteur: Jos van Erp j.v.erp@hartstichting.nl Het aanpassingsproces na confrontatie met een hart- of vaataandoening Maakbaarheid en kwetsbaarheid Dood gaan we allemaal. Deze realiteit komt soms sterk naar

Nadere informatie

Door Machteld Muller & Linda Stoutjesdijk www.phorosadvies.nl 06-10508273/06-12987505

Door Machteld Muller & Linda Stoutjesdijk www.phorosadvies.nl 06-10508273/06-12987505 Door Machteld Muller & Linda Stoutjesdijk www.phorosadvies.nl 06-10508273/06-12987505 Lichamelijk: pijn, fysieke beperkingen, afweging behandeling vs bijwerkingen Angst en onzekerheid: verloop ziekte,

Nadere informatie

Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit

Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit Toelichting Hierbij een compilatie van diverse artikelen over motivatie, draagvlak en verandertrajecten voor de interne coördinator cultuureducatie ICC. 1 Hoe werkt

Nadere informatie

Inleiding Agenda van vandaag

Inleiding Agenda van vandaag Inleiding Agenda van vandaag Werkgebied GGD Deelname aan het ZAT Afname KIVPA vragenlijst Jongerenspreekuur op aanvraag (per mail aangevraagd) overleg mentoren, zorg coördinator en vertrouwenspersoon Preventief

Nadere informatie

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Zakenwijzer Het is tijd voor nieuw en ander leiderschap en management We kunnen ons niet meer verloven te blijven doen wat we deden. Als alles verandert,

Nadere informatie

Veiligheid en Integriteit

Veiligheid en Integriteit Veiligheid en Integriteit Persoonlijke aspecten en effecten van (be)dreiging VBG 27 februari 2013 Rob van den Biggelaar adviseur sociale veiligheid / psycholoog E-mail: vandenbiggelaar@habilis.nl Deze

Nadere informatie

Een situatie kan lastig worden indien. - voor de bedrijfsarts als arts sommige waarden zwaarder wegen dan voor de bedrijfsarts als adviseur

Een situatie kan lastig worden indien. - voor de bedrijfsarts als arts sommige waarden zwaarder wegen dan voor de bedrijfsarts als adviseur Inleiding Sociaal Medisch Overleg (SMO) is een gestructureerd en multidisciplinair overleg over individuele casuïstiek tussen het management en diens adviseur(s) aangaande verzuim en re-integratie. Deelnemers

Nadere informatie

Bijlage 2: Stappenplan aangepast op schrappen eigen verklaring n.a.v. overleg met de werkgroep herinrichting arbodienstverlening.

Bijlage 2: Stappenplan aangepast op schrappen eigen verklaring n.a.v. overleg met de werkgroep herinrichting arbodienstverlening. Bijlage 2: Stappenplan aangepast op schrappen eigen verklaring n.a.v. overleg met de werkgroep herinrichting arbodienstverlening. Ziek,, reïntegratie Stappenplan voor de ende medewerker, de leidinggevende,

Nadere informatie

Stress & Burn Out. ubeon Academy

Stress & Burn Out. ubeon Academy Stress & Burn Out ubeon Academy Programma Stress & Burn Out, twee thema s die tot voor kort taboe waren in vele werkomgevingen, vragen vandaag de dag extra aandacht. Naast opleidingen gericht op individuele

Nadere informatie

Welkom bij de training WEERSTAND! We leven bij wat we geloven, niet bij wat we zien!

Welkom bij de training WEERSTAND! We leven bij wat we geloven, niet bij wat we zien! Welkom bij de training WEERSTAND! We leven bij wat we geloven, niet bij wat we zien! Jouw leervragen: Denk nog even n paar minuten goed na wat je in deze training Weerstand precies wilt leren. Formuleer

Nadere informatie

Oplossingsgericht en waarderend coachen.

Oplossingsgericht en waarderend coachen. Oplossingsgericht en waarderend coachen. Coaching is die vorm van professionele begeleiding waarbij de coach als gelijkwaardige partner de cliënt ondersteunt bij het behalen van zelfgekozen doelen. Oplossingsgericht

Nadere informatie

25-9-2014. Door Machteld Muller & Linda Stoutjesdijk www.phorosadvies.nl 06-10508273/06-12987505

25-9-2014. Door Machteld Muller & Linda Stoutjesdijk www.phorosadvies.nl 06-10508273/06-12987505 Door Machteld Muller & Linda Stoutjesdijk www.phorosadvies.nl 06-10508273/06-12987505 Lichamelijk: pijn, fysieke beperkingen, afweging behandeling vs bijwerkingen Angst en onzekerheid: verloop ziekte,

Nadere informatie

Persoonlijk rapport van: Marieke Adesso 29 Mei 2006 1

Persoonlijk rapport van: Marieke Adesso 29 Mei 2006 1 Talenten Aanzien en Erkenning 3 Besluitvaardigheid 8 Confrontatie en Agitatie 4 Doelgerichtheid 4 Talenten Hulpvaardigheid 5 Ontzag 3 Orde en Netheid 4 Pragmatisme 6 Stressbestendigheid 7 Verantwoording

Nadere informatie

Opleiders in de school: Els Hagebeuk elshagebeuk@de-gouw.nl Sjef Langedijk sjeflangedijk@de-gouw.nl. Begeleiden van pabostudenten

Opleiders in de school: Els Hagebeuk elshagebeuk@de-gouw.nl Sjef Langedijk sjeflangedijk@de-gouw.nl. Begeleiden van pabostudenten Opleiders in de school: Els Hagebeuk elshagebeuk@de-gouw.nl Sjef Langedijk sjeflangedijk@de-gouw.nl Begeleiden van pabostudenten Dit stuk geeft je handvatten bij de begeleiding van een pabostudent. Als

Nadere informatie

Leergang Authentiek Leiderschap

Leergang Authentiek Leiderschap Begeleider: Willem Sarlemijn Adres: Jisperweg 53A 1464 NG Westbeemster Tel: 072 5020354 Thema s die in de modules aan de orde komen zijn:, Vitaliteit,,, Samen, Groei,,. Leergang Authentiek Leiderschap

Nadere informatie

Suïcidepreventie. Marian de Groot Directeur handicap + studie Mede namens 113-Online

Suïcidepreventie. Marian de Groot Directeur handicap + studie Mede namens 113-Online Suïcidepreventie Marian de Groot Directeur handicap + studie Mede namens 113-Online Missie en visie @113 Taboe op praten over zelfmoord doorbreken Drempels bij zoeken en vinden van hulp verlagen Landelijk

Nadere informatie

De Loonsanctie. mr. Hayat Barrahmun. 27 maart 2014

De Loonsanctie. mr. Hayat Barrahmun. 27 maart 2014 De Loonsanctie mr. Hayat Barrahmun 27 maart 2014 1 Eerste en tweede ziektejaar Re-integratie; Bedongen arbeid; Passende arbeid. 2 Vangnet-regeling/no-risk polis (I) Tegemoetkoming loondoorbetalingsplicht

Nadere informatie

VOORBEELD CASUS. Wat is de winst van wachten tot het laatste moment? een socratisch gesprek uitgeschreven

VOORBEELD CASUS. Wat is de winst van wachten tot het laatste moment? een socratisch gesprek uitgeschreven VOORBEELD CASUS Wat is de winst van wachten tot het laatste moment? een socratisch gesprek uitgeschreven Hieronder tref je een beschrijving van een socratisch gesprek van ca. 1 1/2 uur, in 5 stappen. Voor

Nadere informatie

Geen samenspel meer. Tactische zetten + 4. Imago & coalitie. Alleen oog voor eigen. Geen overleg, eenzijdige

Geen samenspel meer. Tactische zetten + 4. Imago & coalitie. Alleen oog voor eigen. Geen overleg, eenzijdige 7 Escalatiefasen van een conflict en de-escalatie De conflictescalatiefasen (de conflictescalatietrap van Glasl) Hoofdfase I Conflictpartijen zien de strijd als win-win. Coöperatie, dialoog. Conflict gaat

Nadere informatie

Cobi Oostveen Bedrijfsarts Bedrijfsartsconsulent oncologie. Nascholing NVAB Noord 6 april 2017

Cobi Oostveen Bedrijfsarts Bedrijfsartsconsulent oncologie. Nascholing NVAB Noord 6 april 2017 Cobi Oostveen Bedrijfsarts Bedrijfsartsconsulent oncologie Nascholing NVAB Noord 6 april 2017 De brug van kanker naar arbeid Aanleiding Arbeidsparticipatie van mensen die behandeld worden of zijn voor

Nadere informatie

B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1

B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1 B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1 JE ONBEWUSTE PROGRAMMEREN VOOR EEN GEWELDIGE TOEKOMST De meeste mensen weten heel goed wat ze niet willen in hun leven, maar hebben vrijwel geen

Nadere informatie

Breng je onbewuste belemmeringen in beeld! Orang Malu Coaching

Breng je onbewuste belemmeringen in beeld! Orang Malu Coaching Breng je onbewuste belemmeringen in beeld! Orang Malu Coaching Ik zou die studie wel willen beginnen maar Ik weet niet waarom ik in deze baan blijf hangen Ik wil mijn leven drastisch omgooien maar ik kom

Nadere informatie

Transactionele Analyse. Transactionele analyse Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Transactionele Analyse. Transactionele analyse Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie Transactionele analyse Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie Transactionele analyse of TA is de term die gebruikt wordt voor de persoonlijkheidstheorie en tevens psychotherapeutische behandelmethode zoals

Nadere informatie

De Zelfkonfrontatiemethode (ZKM): Een unieke vorm van persoonlijkheidsonderzoek

De Zelfkonfrontatiemethode (ZKM): Een unieke vorm van persoonlijkheidsonderzoek De Zelfkonfrontatiemethode (ZKM): Een unieke vorm van persoonlijkheidsonderzoek De Zelfkonfrontatiemethode (ZKM) is een grondige en systematische ontdekkingstocht door het eigen leven, waarbij men zicht

Nadere informatie

Studiedag: in de kijker. workshop: de ergotherapeut als coach

Studiedag: in de kijker. workshop: de ergotherapeut als coach Studiedag: in de kijker workshop: de ergotherapeut als coach Opbouw workshop Korte duiding van de theorie ( theorie wordt aangehaald) Kennismaking adhv exploreren Zelf in de ervaring stappen: oefenen op

Nadere informatie

Workshop overtuigingen

Workshop overtuigingen Workshop overtuigingen Inleiding Overtuigingen zijn vaak automatische gedachten, die de keuze- en handelingsvrijheid van mensen onnodig beperken. Het zijn vaak algemene, sterk emotioneel geladen ideeën

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Wat is bevlogenheid? Wat heb je er aan? (als werkgever, als werknemer) Hoe er op sturen? Binden en boeien! Wie wil er wat mee?

Wat gaan we doen? Wat is bevlogenheid? Wat heb je er aan? (als werkgever, als werknemer) Hoe er op sturen? Binden en boeien! Wie wil er wat mee? Wat gaan we doen? Wat is bevlogenheid? Wat heb je er aan? (als werkgever, als werknemer) Hoe er op sturen? Binden en boeien! Sturen op energiebronnen Je stijl als leidinggevende Wie wil er wat mee? Wat

Nadere informatie