HANDBOEK. Het programma dat de kosten van uw 3D tekening snel inzichtelijk maakt. Versie 2.1. Onderdeel van

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HANDBOEK. Het programma dat de kosten van uw 3D tekening snel inzichtelijk maakt. Versie 2.1. Onderdeel van"

Transcriptie

1 HANDBOEK Het programma dat de kosten van uw 3D tekening snel inzichtelijk maakt Versie 2.1 Onderdeel van

2 Samenstelling Adres Klantenservice Algemene voorwaarden BIM Handboek van3dmodelnaarbouwkosten.nl Een uitgave van BIM Media bv Frank van de Waeter Postbus 16262, 2500 BG Den Haag Koopmanslaan 27b, 7005 BK Doetinchem Telefoon: (070) Website: Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van BIM Media bv zijn van toepassing de voorwaarden welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te 's-gravenhage BIM Media bv, Den Haag. Alle rechten voorbehouden. Behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Uitgever en samenstellers verklaren dat deze uitgave op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld, evenwel kunnen uitgever en samenstellers op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Uitgever en samenstellers aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. Gebruikers van deze uitgave wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken, maar af te gaan op hun professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren.

3 INHOUDSOPGAVE evagposduohni Algemene informatie Inleiding 6 Uitgangspunten kostenbepalingen/bestanden 7 Technische aspecten 9 Voorwaarde voor een goede werking 10 Hoe maak ik een MDB-file in Autodesk Revit aan? 11 Installeren Autodesk Revit DB plug-in 13 Installeren driver MDB 14 Hoe maak ik een DWF-file aan? 15 Autodesk Design Review 17 (00) Indirecte projectvoorzieningen 22 (13) Vloeren op grondslag 24 (16) Funderingsconstructies 28 (17) Paalfunderingen 38 (21) Buitenwanden 41 (22) Binnenwanden 51 (23) Vloeren 65 (24) Trappen en hellingen 70 (27) Daken 78 (28) Hoofddraagconstructies 82 (31) Buitenwandopeningen 92 (32) Binnenwandopeningen 98 (33) Vloeropeningen 112 (34) Balustrades en leuningen 113 (37) Dakopeningen 121 (41) Buitenwandafwerkingen 124 (42) Binnenwandafwerkingen 129 (43) Vloerafwerkingen 140 (44) Trap- en hellingafwerkingen 151 (45) Plafondafwerkingen 152 (47) Dakafwerkingen BIM Media bv 3

4 BIM Media bv 4

5 ALGEMENE INFORMATIE

6 ALGEMENE INFORMATIE Inleiding Het uitzoeken en berekenen van bouwkosten is een tijdrovende procedure. Het uittrekken van hoeveelheden, het koppelen aan kostengegevens en het onderhouden van de kostengegevens vergt enorm veel tijd. Met de tool van3dmodelnaarbouwkosten.nl krijgt u op een razendsnelle manier inzage in de bouwkosten van een bouwproject. De tool maakt gebruik van de goed onderhouden kostendatabase van waarbij ook alle koppelingen tussen objecten en kostenregels zijn voorzien. Door het uitvoeren van een hoeveelhedenextractie wordt een calculatie gegenereerd en bespaart u veel tijd. U leest een tweetal bestanden (DWF en MDB) in: de hoeveelheden worden gegenereerd en de calculatie gevuld. De bouwkosten zijn per bouwdeel inzichtelijk door de onderbouwing. Met deze tool houdt u gedurende het ontwerpproces constant de kosten in de gaten door op elk gewenst moment het model te toetsen aan onze kostendata. Op deze manier bent u ook in staat ontwerpvarianten razendsnel op kosten met elkaar te vergelijken BIM Media bv

7 ALGEMENE INFORMATIE Uitgangspunten kostenbepalingen/bestanden Onze kostenbestanden zijn opgebouwd uit de gebruikelijke onderverdeling van uurloon, materiaalprijzen en onderaannemerprijzen. De uurlonen zijn verdeeld in de diverse categorieën volgens bijgevoegd uurloonoverzicht. Loonkosten Loonkosten per onderdeel/functie. Exclusief: AK/WR. Onderdeel/Functie Uurtarief Inspecteur gebouwen 72,30 Bouwkundig 35,15 Monteur zonwering 33,15 Rietdekker/leidekker 37,75 Stukadoor 41,85 Systeemplafond/wandmonteur 38,85 Monteur vliesgevels 61,55 Dakdekker 32,55 Behanger 33,10 Glaszetter/schilder 33,10 Monteur 38,80 Uitvoerder/werkvoorbereider 44,55 Uitzetter 37, BIM Media bv 7

8 ALGEMENE INFORMATIE Opslagen, algemene kosten, winst en risico Opslagen, Algemene Kosten en Winst en Risico per kostengroep. Code Groep Percentage BA Bouwkundig werk 0 BD Natte afbouw 12 BE Droge afbouw 12 DA Dakdekkerswerk 12 SC Schilderwerk 26 VG Vliesgevels 22,5 De materiaalprijzen zijn gebaseerd op prijzen uit de markt via onze fabrikanten en leveranciers. Qua prijsniveau hanteren we netto prijzen (= bruto prijs standaard bruto/netto korting). Eventuele onderaannemerprijzen zijn prijzen die we uit de markt krijgen van bedrijven die deze compleet aanleveren. Over de kostenbestanddelen worden AKW percentages gerekend volgens onderstaande AKW-tabel. Als u een nieuwe begroting aanmaakt, kunt u in het voorblad (tabel) de percentages voor ABK, AK, Winst en Risico en bijkomende kosten invullen BIM Media bv

9 ALGEMENE INFORMATIE Technische aspecten Om een Bouwkostenbegroting te krijgen dienen er een tweetal bestanden te worden ingelezen: Een MDB (database) bestand(en); Een DWF(x) bestand. U genereert deze bestanden vanuit Revit. Om tijdens het gehele proces ook het ontwerp (Revit-bestanden) te kunnen raadplegen via een Viewer dient de Autodesk Viewer te zijn geïnstalleerd. De installatie-instructies vindt u onder hoofdstuk Autodesk Design Review op pagina 17. Als de begroting is gegenereerd, kan deze worden geëxporteerd naar een Excel- of CUF-bestand. Het CUF-bestand kan weer worden ingelezen in de calculatietool van waar u de beschikking heeft over een zeer uitgebreide hoeveelheid data. Hiermee kunt u uw begroting verder uitbreiden en afronden. TIP Bij het exporteren van de bestanden worden de staartkosten niet meegenomen. Deze dient u in de calculatietool/excel opnieuw aan te maken BIM Media bv 9

10 ALGEMENE INFORMATIE Voorwaarde voor een goede werking Om een goede werking te waarborgen dient een object in Revit voorzien te zijn van de volgende gegevens: STABU-elementclassificatie; Familyname;. De STABU-elementclassificatie en Familyname zijn gestandaardiseerd. De juiste voor een optimale werking kunt u aflezen uit de tabellen in het hoofdstuk op pagina 21. Wanneer aan deze drie voorwaarden is voldaan, zoekt de applicatie exact de juiste kostenregel op. Mocht de niet ingevuld zijn, dan zijn er meerdere kostenregels voor dat object beschikbaar. In dat geval zal de applicatie één van de bijbehorende kostenregels kiezen. Wanneer het tijdens de hoeveelhedenextractie niet lukt om een kostenregel aan een object te koppelen, dan wordt hiervan melding gemaakt in het logboek. Dit logboek kunt u achteraf raadplegen en uitvoeren naar Microsoft Excel. Tevens is het van belang dat de modelleur als het ontwerp is gemodelleerd een lijst maakt met zaken die niet zijn gemodelleerd. Vanuit deze lijst kunnen extra regels aan de kostenbegroting worden toegevoegd door deze in de database te selecteren. En uiteraard kan de begroting gecompleteerd worden via de website U dient er rekening mee te houden dat het kostenbestand (de moederbegroting) nog niet alle werkgebieden bevat. Zo ontbreken in het bestand onder andere de installatietechnische kostenregels en de kosten voor tuin- en terreininrichting. Deze onderwerpen kunt u wel via toevoegen BIM Media bv

11 ALGEMENE INFORMATIE Hoe maak ik een MDB-file in Autodesk Revit aan? Bij menu-onderdeel Add-Ins ziet u een extra knop (indien deze knop niet zichtbaar is, moet het nog worden geïnstalleerd. Zie hoofdstuk Installeren Autodesk Revit DB plug-in op pagina 13). Open het project waarvan u een MDB-bestand wilt hebben. 1. Kies uit het menu de tabblad Add-Ins 2. Klik op de knop Revit DB Link 3. Kies [Select an new connection] 4. Klik op Export BIM Media bv 11

12 ALGEMENE INFORMATIE Uw project wordt nu geëxporteerd naar de geselecteerde map. TIP Indien het niet lukt om een MDB-databasefile te creëren, kan het zijn dat de juiste driver niet is geïnstalleerd. Deze componenten faciliteren de omzetting tussen bestaande Microsoft Office bestanden zoals *.mdb, *.xlsx en *.accdb naar andere databronnen. Voor het installeren van de juiste driver, zie hoofdstuk Installeren driver MDB op pagina BIM Media bv

13 ALGEMENE INFORMATIE Installeren Autodesk Revit DB plug-in In Revit kan een MDB-export worden gemaakt. Daarvoor moet de plugin Autodesk Revit DB Link 2015 zijn geïnstalleerd. Deze kan gratis worden gedownload in het Subscription Centre van Autodesk BIM Media bv 13

14 ALGEMENE INFORMATIE Installeren driver MDB Ondersteunde Operating System Deze installatiebestanden zijn geschikt voor Windows 7, Windows 8, Windows Server 2003 R2 (32-Bit x86), Windows Server 2003 R2 x64 edities, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Vista Service Pack 1, Windows XP Service Pack 3 Welke versie moet er worden geïnstalleerd? Dat hangt af van de Windowsversie van uw systeem. Indien u een 32-bitsversie van het besturingssysteem heeft, moet u de 32-bitversie van de Access Database installeren. Indien u een 64-bitversie heeft, moet de 64-bitversie van de Access Database worden geïnstalleerd. U kunt uw Windowsversie controleren door met de rechter muisbutton op Computer te klikken en dan optie Eigenschappen te kiezen, of via de toetsencombinatie Windowstoets+Pause. Installatie driver Ga naar de website van Microsoft en download de juiste driver van de Microsot Access Database Engine via de website van Microsoft. Kies de taal en klik op Download. Kies daarna AccessDatabaseEngine.exe voor de 32-bitsversie en AccessDatabaseEngine64.exe voor de 64-bitsversie. Dubbelklik op het gedownloadde programma en volg de instructies op het scherm om de installatie compleet te maken BIM Media bv

15 ALGEMENE INFORMATIE Hoe maak ik een DWF-file aan? 1. Kies uit het menu Export. 2. Kies uit de lijst het formaat DWF/DWFx. Er opent zich een nieuw venster BIM Media bv 15

16 ALGEMENE INFORMATIE 3. Onderaan het venster kan bij Files of type gekozen worden voor DWFx Files (*.dwfx)en DFW files (*.dwf). Kies hier voor DWF BIM Media bv

17 ALGEMENE INFORMATIE Autodesk Design Review Om de viewer in van3dmodelnaarbouwkosten.nl te kunnen laten werken is het programma Autodesk Design Review nodig. Dit programma biedt zich automatisch aan bij het eerste keer bekijken van een 3D-model van het project. Wat is Autodesk Design Review? Autodesk Design Review is een softwareprogramma waarmee 3D-modellen kunnen worden bekeken, gereviseerd en gemarkeerd. Deze software is nauw geïntegreerd met alle Autodeskproducten. Waarom wordt dit programma geïnstalleerd? van3dmodelnaarbouwkosten.nl maakt gebruik van de applicaties van Autodesk Design Review. Hiermee is het mogelijk om via een webbrowser modellen te bekijken. Deze applicaties moeten zijn geïnstalleerd, omdat anders deze functionaliteiten niet kunnen worden gebruikt. Autodesk Design Review werkt het beste met de browser Internet Explorer. Bij de browsers Chrome en FireFox zijn een aantal functies van de viewer niet beschikbaar BIM Media bv 17

18 ALGEMENE INFORMATIE Installatie van het programma Autodesk Design Review Open een project in van3dmodelnaarbouwkosten.nl en ga naar de viewer via Menu, Hoeveelheden, Logboek. Klik op hier om naar de website van Autodesk te gaan en het bestand te downloaden BIM Media bv

19 ALGEMENE INFORMATIE Download het MSI-bestand via de website van Autodesk. Kies de MSI Language Engels. Sla het bestand SetupDesignReview2013.msi op uw harde schijf op en open het bestand. Kies uitvoeren en volg de installatie-instructies op BIM Media bv 19

20 ALGEMENE INFORMATIE LET OP! Het kan zijn dat de setup andere benodigde applicaties zoals Windows Servicepack of Microsoft Visual C SP1 vraagt, indien deze nog niet zijn geïnstallleerd. Indien er een melding komt, installeer deze programma s eerst en start daarna het MSI-bestand weer op (indien u geen eigen locatie hebt opgegeven bij het downloaden van het MSI-bestand SetupDesignReview2013.msi, kunt u deze terug vinden in de directory Downloads) BIM Media bv

21 t i ver epy T Name

22 n egnine n i z iroov z roovt l aa ce i ret jorp ma /nenosrep et cer idni 21. )00( (00) Indirecte projectvoorzieningen (00).12 Personen/materiaalvoorzieningen (00) Uitzetten bouwwerk Onderdeel Eenheid Uitzetten Hoekbaken stuk Uitzetten_hoekbaken Plaatsen Stramienjuk stuk Uitzetten_stramienjukken Bouwraam m Uitzetten_bouwraam Verklikpunt stuk Uitzetten_verklikpunten Herstellen Bouwraam m Herstellen_bouwraam Verwijderen Hoekbaken stuk Verwijderen_hoekbaken Stramienjuk stuk Verwijderen_stramienjuk Bouwraam m Verwijderen bouwraam Verklikpunt stuk Verwijderen verklikpunt BIM Media bv

23 Ge REVIT TYPE NAME n eppahcsdeer 22. )00( (00) Indirecte projectvoorzieningen (00).22 Gereedschappen (00) Montage en huur systeemsteiger met netten Montage en huur Systeemsteiger BIM Media bv 23

24 t ema REVIT TYPE NAME n g egni a l sdnorg iul spo f nereolv dob 11. )31( (13) Vloeren op grondslag (13).11 Bodemafsluitingen (13) Aanbrengen bodemafsluiting, zandbed Family name: Floors Laagdikte in mm 100 Bodemafsluiting_Zand_100mm 200 Bodemafsluiting_Zand_200mm (13) Aanbrengen bodemafsluiting, korrels of schelpen Family name: Floors Materiaal Massa in kg/m 3 Laagdikte in mm R-waarde Schelpen ,3 Bodemafsluiting_Schelpen_250mm 300 3,0 Bodemafsluiting_Schelpen_300mm Kalkkorrels ,3 Bodemafsluiting_Kalkkorrels_260mm 360 1,8 Bodemafsluiting_Kalkkorrels_360mm 500 2,5 Bodemafsluiting_Kalkkorrels_500mm BIM Media bv

25 (13) Vloeren op grondslag (13).11 Bodemafsluitingen (13) Aanbrengen bodemafsluiting, beton Family name: Floors Dikte in mm 50 Bodemafsluiting_beton_50mm 100 Bodemafsluiting_beton_100mm (13) Aanbrengen bodemafsluiting, schuimbeton Family name: Floors Materiaal Laagdikte in mm Anhypor-belbeton 300 Bodemafsluiting_Schuimbeton_300mm 400 Bodemafsluiting_Schuimbeton_400mm 500 Bodemafsluiting_Schuimbeton_500mm BIM Media bv 25

26 t REVIT TYPE NAME g ni tar seb s l a nereolv 31. )31( (13) Vloeren op grondslag (13).13 Vloeren als bestrating (13) Aanbrengen bedrijfsvloerplaat Family name: Floors Kwaliteit Afmeting in mm Breedte Dikte Enkel net Bedrijfsvloerplaat_breedte_2000mm_dik_140mm 160 Bedrijfsvloerplaat_breedte_2000mm_dik_160mm Bedrijfsvloerplaat_breedte_1500mm_dik_140mm 160 Bedrijfsvloerplaat_breedte_1500mm_dik_160mm Bedrijfsvloerplaat_breedte_1000mm_dik_140mm 160 Bedrijfsvloerplaat_breedte_1000mm_dik_160mm Pasplaten 140 Bedrijfsvloerplaat_pasplaat_dik_140mm 160 Bedrijfsvloerplaat_pasplaat_dik_160mm Constructief Bedrijfsvloerplaat_breedte_2000mm_dik_140mm_constructief Bedrijfsvloerplaat_breedte_1500mm_dik_140mm_constructief Bedrijfsvloerplaat_breedte_1000mm_dik_140mm_constructief Pasplaten 140 Bedrijfsvloerplaat_pasplaat_dik_140mm_constructief BIM Media bv

27 l eedredn uwo obeg s l a nereolv 22. )31( (13) Vloeren op grondslag (13).22 Vloeren als gebouwonderdeel (13) Storten betonvloer op grondslag Family name: Floors Type Constructief Zonder Betonvloer_IHW Met Betonvloer_IHW_incl._kimvoorz. Niet-constructief Betonvloer_IHW_Iso (13) Storten betonvloer op grondslag, met vorstrand Family name: Floors Isolatie Tussenbalk Geen Geen Bet.vloer_100mm_vorstrand Wel Bet.vloer_100mm_vorstrand_tussenbalk Geen Bet.vloer_100mm_vorstrand Wel Bet.vloer_100mm_vorstrand_tussenbalk EPS 15 Geen Bet.vloer_100mm_Iso_90mm_vorstrand Wel Bet.vloer_100mm_Iso_90mm_vorstrand_tussenbalk Geen Bet.vloer_100mm_Iso_90mm_vorstrand Wel Bet.vloer_100mm_Iso_90mm_vorstrand_tussenbalk BIM Media bv 27

28 t t REVIT TYPE NAME s e i n eteov cur snocsgni e i tadnuf rednuf 11. )61( (16) Funderingsconstructies (16).11 Fundatie voeten (16) Storten funderingsstrook Family name: StructuralFoundations Wapening in kg/m 3 30 Funderingsstrook_30kg/m 3 35 Funderingsstrook_35kg/m 3 40 Funderingsstrook_40kg/m BIM Media bv

29 n ek l ab e i tadnuf 21. )61( (16) Funderingsconstructies (16).12 Fundatie balken (16) Storten funderingsbalk, houten bekisting Family name: StructuralFoundations Funderingsbalk funderingsbalk_houten_bekisting BIM Media bv 29

30 (16) Funderingsconstructies (16).12 Fundatie balken (16) Storten funderingsbalk, PS-bekisting Family name: StructuralFoundations Balkafmeting in mm Breedte Hoogte Mobiele kraan Betonpomp Funderingsbalk_PS_kraan_300x400 Funderingsbalk_PS_betonpomp_300x Funderingsbalk_PS_kraan_300x450 Funderingsbalk_PS_betonpomp_300x Funderingsbalk_PS_kraan_300x500 Funderingsbalk_PS_betonpomp_300x Funderingsbalk_PS_kraan_350x400 Funderingsbalk_PS_betonpomp_350x Funderingsbalk_PS_kraan_350x450 Funderingsbalk_PS_betonpomp_350x Funderingsbalk_PS_kraan_350x500 Funderingsbalk_PS_betonpomp_350x Funderingsbalk_PS_kraan_350x600 Funderingsbalk_PS_betonpomp_350x Funderingsbalk_PS_kraan_400x400 Funderingsbalk_PS_betonpomp_400x Funderingsbalk_PS_kraan_400x450 Funderingsbalk_PS_betonpomp_400x Funderingsbalk_PS_kraan_400x500 Funderingsbalk_PS_betonpomp_400x Funderingsbalk_PS_kraan_400x600 Funderingsbalk_PS_betonpomp_400x Funderingsbalk_PS_kraan_400x700 Funderingsbalk_PS_betonpomp_400x Funderingsbalk_PS_kraan_450x500 Funderingsbalk_PS_betonpomp_450x Funderingsbalk_PS_kraan_450x550 Funderingsbalk_PS_betonpomp_450x Funderingsbalk_PS_kraan_450x600 Funderingsbalk_PS_betonpomp_450x Funderingsbalk_PS_kraan_450x650 Funderingsbalk_PS_betonpomp_450x Funderingsbalk_PS_kraan_450x700 Funderingsbalk_PS_betonpomp_450x Funderingsbalk_PS_kraan_500x500 Funderingsbalk_PS_betonpomp_500x Funderingsbalk_PS_kraan_500x550 Funderingsbalk_PS_betonpomp_500x Funderingsbalk_PS_kraan_500x600 Funderingsbalk_PS_betonpomp_500x Funderingsbalk_PS_kraan_500x650 Funderingsbalk_PS_betonpomp_500x Funderingsbalk_PS_kraan_500x700 Funderingsbalk_PS_betonpomp_500x Funderingsbalk_PS_kraan_550x500 Funderingsbalk_PS_betonpomp_550x Funderingsbalk_PS_kraan_550x550 Funderingsbalk_PS_betonpomp_550x Funderingsbalk_PS_kraan_550x600 Funderingsbalk_PS_betonpomp_550x Funderingsbalk_PS_kraan_550x650 Funderingsbalk_PS_betonpomp_550x Funderingsbalk_PS_kraan_550x700 Funderingsbalk_PS_betonpomp_550x BIM Media bv

31 (16) Funderingsconstructies (16).12 Fundatie balken Balkafmeting in mm Breedte Hoogte Mobiele kraan Betonpomp Funderingsbalk_PS_kraan_600x500 Funderingsbalk_PS_betonpomp_600x Funderingsbalk_PS_kraan_600x550 Funderingsbalk_PS_betonpomp_600x Funderingsbalk_PS_kraan_600x600 Funderingsbalk_PS_betonpomp_600x Funderingsbalk_PS_kraan_600x650 Funderingsbalk_PS_betonpomp_600x Funderingsbalk_PS_kraan_600x700 Funderingsbalk_PS_betonpomp_600x Funderingsbalk_PS_kraan_650x500 Funderingsbalk_PS_betonpomp_650x Funderingsbalk_PS_kraan_650x550 Funderingsbalk_PS_betonpomp_650x Funderingsbalk_PS_kraan_650x600 Funderingsbalk_PS_betonpomp_650x Funderingsbalk_PS_kraan_650x650 Funderingsbalk_PS_betonpomp_650x Funderingsbalk_PS_kraan_650x700 Funderingsbalk_PS_betonpomp_650x Funderingsbalk_PS_kraan_700x500 Funderingsbalk_PS_betonpomp_700x Funderingsbalk_PS_kraan_700x550 Funderingsbalk_PS_betonpomp_700x Funderingsbalk_PS_kraan_700x600 Funderingsbalk_PS_betonpomp_700x Funderingsbalk_PS_kraan_700x650 Funderingsbalk_PS_betonpomp_700x Funderingsbalk_PS_kraan_700x700 Funderingsbalk_PS_betonpomp_700x BIM Media bv 31

32 n ereop e i tadnuf 31. )61( (16) Funderingsconstructies (16).13 Fundatie poeren (16) Storten funderingspoer, houten bekisting Family name: StructuralFoundations Funderingspoer Funderingspoer BIM Media bv

33 ( l REVIT TYPE NAME (16) Funderingsconstructies (16).14 Gevelwanden (-200) ) 002- nednwa evge 41. )61( (16) Metselen fundering, baksteen, vuilwerk Family name: Walls Verband Formaat Halfsteens WF Funderingsmetselwerk_Baksteen_Halfsteens_WF WDF Funderingsmetselwerk_Baksteen_Halfsteens_WDF Steens WF Funderingsmetselwerk_Baksteen_Steens_WF WDF Funderingsmetselwerk_Baksteen_Steens_WDF (16) Metselen fundering, kalkzandsteen, metselblokken Family name: Walls Type Wanddikte in mm M 100/ Funderingsmetselwerk_Kzst_M100 M 150/ Funderingsmetselwerk_Kzst_M150 M 214/ Funderingsmetselwerk_Kzst_M BIM Media bv 33

34 (16) Funderingsconstructies (16).14 Gevelwanden (-200) (16) Metselen fundering, kalkzandsteen, metselstenen Family name: Walls Formaat Afmeting in mm Wanddikte in mm WF 214 x 102 x Funderingsmetselwerk_Kzst_WF100mm 200 Funderingsmetselwerk_Kzst_WF200mm MF 214 x 102 x Funderingsmetselwerk_Kzst_MF100mm 200 Funderingsmetselwerk_Kzst_MF200mm MFD 214 x 150 x Funderingsmetselwerk_Kzst_MFD150mm BIM Media bv

35 (16) Funderingsconstructies (16).14 Gevelwanden (-200) (16) Metselen fundering, betonblokken Family name: Walls Druksterkte N/mm 2 Wanddikte in mm Afmeting in mm x 90 x 190 Funderingsmetselwerk_Betonblokken_20N_90mm x 100 x 190 Funderingsmetselwerk_Betonblokken_20N_100mm x 140 x 190 Funderingsmetselwerk_Betonblokken_20N_140mm x 190 x 190 Funderingsmetselwerk_Betonblokken_20N_190mm BIM Media bv 35

36 ( l REVIT TYPE NAME (16) Funderingsconstructies (16).23 Gevelwanden (-200) ) 002- nednwa evge 32. )61( (16) Metselen kelderwand, baksteen Family name: Walls Formaat/type Muurdikte WF Steens Baksteen_Waalformaat_steens Steens + klamp Baksteen_Waalformaat_steens+klamp Spouwmuur Baksteen_Waalformaat_spouwmuur (16) Metselen kelderwand, kalkzandsteen Family name: Walls Formaat/type Muurdikte WF Steens Kzst_Waalformaat_steens Steens + klamp Kzst_Waalformaat_steens+klamp Spouwmuur Kzst_Waalformaat_spouwmuur Metselblokken Steens Kzst_Metselblokken_steens Lijmblokken Steens Kzst_Lijmblokken_steens BIM Media bv

37 (16) Funderingsconstructies (16).23 Gevelwanden (-200) (16) Metselen kelderwand betonblokken Family name: Walls Steensoort Muurdikte in mm Betonblok 190 Kelderwand_Betonblokken_190mm (16) Storten kelderwand, vlak met kolomverzwaring, vrijstaand, hoogte mm, systeembekisting Family name: Walls Wapening in kg/m 3 70 Kelderwand beton_70kg/m Kelderwand beton_100kg/m Kelderwand beton_130kg/m BIM Media bv 37

38 l REVIT TYPE NAME (17) Paalfunderingen (17).12 "Dragende palen; geschroefd" " dfeorhcseg ;ne ln ap egni ednegard" rednuf aap 21. )71( (17) Aanbrengen, heipaal schroefmortelpaal Family name: StructuralFoundations Doorsnede in mm 300 Heipaal_Mortelschroef_ Heipaal_Mortelschroef_ Heipaal_Mortelschroef_ Heipaal_Mortelschroef_ Heipaal_Mortelschroef_ Heipaal_Mortelschroef_ BIM Media bv

39 n e l ap ednegard 12. )71( (17) Paalfunderingen (17).21 Dragende palen (17) Aanbrengen heipaal, prefab beton Family name: StructuralFoundations Schachtdoorsnede in mm 180 Heipaal_Prefab_ Heipaal_Prefab_ Heipaal_Prefab_ Heipaal_Prefab_ Heipaal_Prefab_ Heipaal_Prefab_ Heipaal_Prefab_ Heipaal_Prefab_ Heipaal_Prefab_ Heipaal_Prefab_ Heipaal_Prefab_ BIM Media bv 39

40 (17) Paalfunderingen (17).21 Dragende palen (17) Aanbrengen heipaal, stalen buispaal Family name: StructuralFoundations Belasting in kn 250 Heipaal_Stalen buispaal_250kn Heipaal_Stalen buispaal_1000kn BIM Media bv

41 uwa nwa REVIT TYPE NAME n edn ops et iub 21. )12( (21) Buitenwanden (21).12 Spouwwanden (21) Metselen spouwblad, schoonwerk, baksteen Family name: Walls Uitvoering Formaat Vormbak WF Baksteen_Vormbak_Waalformaat_sw WDF Baksteen_Vormbak _Dubbelwaalformaat_sw Handvorm WF Baksteen_Handvorm_Waalformaat_sw WDF Baksteen_Handvorm_Dubbelwaalformaat_sw Strengpers, vol WF Baksteen_Strengpers_Waalformaat_sw Strengpers, geperforeerd WF Baksteen_Strengpersperfo_Waalformaat_sw (21) Metselen spouwblad, vuilwerk, baksteen Family name: Walls Materiaal Formaat Baksteen WF Baksteen_Waalformaat_vw WDF Baksteen_Dubbelwaalformaat_vw BIM Media bv 41

42 (21) Buitenwanden (21).12 Spouwwanden (21) Lijmen, spouwblad, kalkzandsteen, elementen Family name: Walls Druksterkte Type Wanddikte in mm CS 12 E Bi_sp_Kzst E100_CS12 E Bi_sp_Kzst E120_CS12 E Bi_sp_Kzst E150_CS12 E Bi_sp_Kzst E214_CS12 E Bi_sp_Kzst E240_CS12 E Bi_sp_Kzst E300_CS12 CS 20 E Bi_sp_Kzst E100_CS20 E Bi_sp_Kzst E120_CS20 E Bi_sp_Kzst E150_CS20 E Bi_sp_Kzst E214_CS20 E Bi_sp_Kzst E240_CS20 E Bi_sp_Kzst E300_CS20 CS 36 EH Bi_sp_Kzst EH175_CS36 EH Bi_sp_Kzst EH214_CS36 EH Bi_sp_Kzst EH240_CS36 EH Bi_sp_Kzst EH300_CS BIM Media bv

43 (21) Buitenwanden (21).12 Spouwwanden (21) Lijmen, spouwblad, kalkzandsteen, lijmblokken Family name: Walls Uitvoering Type Wanddikte in mm Druksterkte Schoonwerk V-blokken V 67/ CS 12 Bi_sp_Kzst V67_CS12_sw V 100/ CS 12 Bi_sp_Kzst V100_CS12_sw CS 20 Bi_sp_Kzst V100_CS20_sw V 150/ CS 12 Bi_sp_Kzst V150_CS12_sw CS 20 Bi_sp_Kzst V150_CS20_sw V 214/ CS 12 Bi_sp_Kzst V214_CS12_sw CS 20 Bi_sp_Kzst V214_CS20_sw Vuilwerk L-blokken L67/ CS12 Bi_sp_Kzst L67_CS12_vw L100/ CS12 Bi_sp_Kzst L100_CS12_vw CS 20 Bi_sp_Kzst L100_CS20_vw L120/ CS12 Bi_sp_Kzst L120_CS12_vw CS 20 Bi_sp_Kzst L120_CS20_vw L150/ CS12 Bi_sp_Kzst L150_CS12_vw CS 20 Bi_sp_Kzst L150_CS20_vw L214/ CS12 Bi_sp_Kzst L214_CS12_vw CS 20 Bi_sp_Kzst L214_CS20_vw L300/ CS 20 Bi_sp_Kzst L300_CS20_vw BIM Media bv 43

44 (21) Buitenwanden (21).12 Spouwwanden (21) Metselen spouwblad, vuilwerk, kalkzandsteen Family name: Walls Materiaal Formaat Kalkzandsteen WF Kzst_Wf AF Kzst_Af Kalkzandsteenblok M 100/240 Kzst_M100 (21) Metselen spouwblad, schoonwerk, betonsteen Family name: Walls Uitvoering Formaat Structuur, grijs WF Betonsteen_WF_structuur grijs MF Betonsteen_MF_structuur grijs Glad moduul, grijs 190 x 90 x 90 mm Betonsteen Moduul_glad grijs Glad moduul, wit 190 x 90 x 90 mm Betonsteen Moduul_glad wit BIM Media bv

45 (21) Buitenwanden (21).12 Spouwwanden (21) Metselen spouwblad, vuilwerk, betonblok Family name: Walls Formaat in mm 290 x 100 x 190 Metselwerk buiten_betonblok vuilwerk_100mm BIM Media bv 45

46 (21) Buitenwanden (21).12 Spouwwanden (21) Lijmen, spouwblad, cellenbetonblokken Family name: Walls Uitvoering Gewichtsklasse Wanddikte in mm Schoonwerk G4/ Spouwblad _Cellenbeton G4/600_50mm_sw 70 Spouwblad _Cellenbeton G4/600_70mm_sw 100 Spouwblad _Cellenbeton G4/600_100mm_sw 150 Spouwblad _Cellenbeton G4/600_150mm_sw 200 Spouwblad _Cellenbeton G4/600_200mm_sw 240 Spouwblad _Cellenbeton G4/600_240mm_sw 300 Spouwblad _Cellenbeton G4/600_300mm_sw G5/ Spouwblad _Cellenbeton G5/800_100mm_sw Vuilwerk G4/ Spouwblad _Cellenbeton G4/600_50mm_vw 70 Spouwblad _Cellenbeton G4/600_70mm_vw 100 Spouwblad _Cellenbeton G4/600_100mm_vw 150 Spouwblad _Cellenbeton G4/600_150mm_vw 200 Spouwblad _Cellenbeton G4/600_200mm_vw 240 Spouwblad _Cellenbeton G4/600_240mm_vw 300 Spouwblad _Cellenbeton G4/600_300mm_vw G5/ Spouwblad _Cellenbeton G5/800_100mm_vw BIM Media bv

47 emwa REVIT TYPE NAME n edn et sys 31. )12( (21) Buitenwanden (21).13 Systeemwanden (21) Stellen binnenspouwblad, prefab, hout Family name: Walls Type elementen Met aansluiting tot aan Begane grond Verdiepingsvloer HSB_beg.gr-verd. Dak HSB_beg.gr-dak Verdieping Dak HSB_verd.-dak BIM Media bv 47

48 n edroobi eob 61. )12( (21) Buitenwanden (21).16 Boeiboorden (21) Aanbrengen dakrandconstructie, plat dak, met boeiboord Family name: Walls Boeiboord Materiaal Dikte in mm Hechthout 18 Dakrand_Platdak_Hechthout 18mm Multiplex WBP 18 Dakrand_Platdak_WBP 18mm 22 Dakrand_Platdak_WBP 22mm Kunststof plaat 8 Dakrand_Platdak_Trespa 8mm 10 Dakrand_Platdak_Trespa 10mm BIM Media bv

49 n ednwa eve i ssma 12. )12( (21) Buitenwanden (21).21 Massieve wanden (21) Storten betonwand, vlak, op gevellijn, hoogte mm, systeembekisting Family name: Walls Wanddikte in mm Wapening in kg/m Bu_wnd_Beton 250mm_70kg/m Bu_wnd_Beton 250mm_100kg/m BIM Media bv 49

50 uwa REVIT TYPE NAME n edn ops 22. )12( (21) Buitenwanden (21).22 Spouwwanden (21) Stellen binnenspouwblad, prefab beton Family name: Walls Type elementen Met aansluiting op Begane grond Verdiepingsvloer Bi-sp_Prefab beton_beg.gr-verd. Dak Bi-sp_Prefab beton_beg.gr-dak Verdieping Dak Bi-sp_Prefab beton_verd.-dak BIM Media bv

51 nwa REVIT TYPE NAME n ednwa eve n edn i ssma ennib 11. )22( (22) Binnenwanden (22).11 Massieve wanden (22) Lijmen, binnenwand, kalkzandsteen, elementen Family name: Walls Druksterkte Type Wanddikte in mm CS 12 E Bi_wnd_Kzst E100_CS12 E Bi_wnd_Kzst E120_CS12 E Bi_wnd_Kzst E150_CS12 E Bi_wnd_Kzst E214_CS12 E Bi_wnd_Kzst E240_CS12 E Bi_wnd_Kzst E300_CS12 CS 20 E Bi_wnd_Kzst E100_CS20 E Bi_wnd_Kzst E120_CS20 E Bi_wnd_Kzst E150_CS20 E Bi_wnd_Kzst E214_CS20 E Bi_wnd_Kzst E240_CS20 E Bi_wnd_Kzst E300_CS20 CS 36 EH Bi_wnd_Kzst EH175_CS36 EH Bi_wnd_Kzst EH214_CS36 EH Bi_wnd_Kzst EH250_CS36 EH Bi_wnd_Kzst EH300_CS BIM Media bv 51

52 (22) Binnenwanden (22).11 Massieve wanden (22) Lijmen, binnenwand, kalkzandsteen, lijmblokken Family name: Walls Uitvoering Wanddikte in mm V-blokken Druksterkte Schoonwerk, 2-zijdig 67 CS 12 Bi_wnd_Kzst V67_CS12_2-zijdig sw 100 CS 12 Bi_wnd_Kzst V100_CS12_2-zijdig sw CS 20 BI_wnd_Kzst V100_CS20_2-zijdig sw 150 CS 12 Bi_wnd_Kzst V150_CS12_2-zijdig sw CS 20 Bi_wnd_Kzst V150_CS20_2-zijdig sw 150 CS 12 Bi_wnd_Kzst V150_CS12_2-zijdig sw CS 20 Bi_wnd_Kzst V150_CS20_2-zijdig sw 214 CS 12 Bi_wnd_Kzst V214_CS12_2-zijdig sw CS 20 Bi_wnd_Kzst V214_CS20_2-zijdig sw L-blokken Vuilwerk 67 CS12 Bi_wnd_Kzst L67_CS12_vw 100 CS12 Bi_wnd_Kzst L100_CS12_vw CS 20 Bi_wnd_Kzst L100_CS20_vw 120 CS12 Bi_wnd_Kzst L120_CS12_vw CS 20 Bi_wnd_Kzst L120_CS20_vw 150 CS12 Bi_wnd_Kzst L150_CS12_vw CS 20 Bi_wnd_Kzst L150_CS20_vw 214 CS12 Bi_wnd_Kzst L214_CS12_vw CS 20 Bi_wnd_Kzst L214_CS20_vw 300 CS 20 Bi_wnd_Kzst L300_CS20_vw BIM Media bv

Tool Calculeren voor GWWkosten.nl. Handleiding

Tool Calculeren voor GWWkosten.nl. Handleiding voor GWWkosten.nl Tool Calculeren Een uitgave van Reed Business bv Helpdesk Uitgever Adres Abonnement Klantenservice 0900-235 63 98 ( 0,45 per minuut) technische.helpdesk@reedbusiness.nl M.M.M. Gianotten

Nadere informatie

Bouwkostenwijzer. Overzichtsbrochure met kostenvoorbeelden

Bouwkostenwijzer. Overzichtsbrochure met kostenvoorbeelden Overzichtsbrochure met kostenvoorbeelden Inhoud Inleiding Blz 1 Kosten regionaal zien Blz 1 Meteen aan de slag Blz 1 Snel zoeken Blz 2 Calculaties zien en aanpassen Blz 2 Begroting maken online Blz 3

Nadere informatie

INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER

INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER 1. Inleiding Om toegang te krijgen tot het systeem van de Orde van Architecten Vlaamse Raad waarmee u uw digitaal visum kan verkrijgen, dient u te beschikken over een

Nadere informatie

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie.

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Handleiding digitale zorginkoopapplicatie Achmea Zorgkantoor Zorginkoop 2016 In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Achmea Zorgkantoor 31 mei

Nadere informatie

Z wijsen S oftware Manager 1.1

Z wijsen S oftware Manager 1.1 zsm-handleiding-bw.qxd 07-06-2004 10:48 Pagina 1 Zwijsen Z wijsen S oftware Manager 1.1 Gebruikershandleiding en technische handleiding zsm-handleiding-bw.qxd 07-06-2004 10:48 Pagina 2 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

PATS-W Versie 3. Leverancier: Specifi caties voor Software: Specifi caties van de handleiding : 30-07 - 2007 : 561 144 142 : 001

PATS-W Versie 3. Leverancier: Specifi caties voor Software: Specifi caties van de handleiding : 30-07 - 2007 : 561 144 142 : 001 PATS-W Versie 3 Leverancier: Specifi caties voor Software: Specifi caties van de handleiding Nieaf-Smitt B.V. Vrieslantlaan 6-3526 AA Utrecht Postbus 7023-3502 KA Utrecht Tel. : 030-288 13 11 (algemeen)

Nadere informatie

Handboek Werkvoorbereiding en uitvoering

Handboek Werkvoorbereiding en uitvoering Handboek Werkvoorbereiding en uitvoering Hoofdstuk 1 CALDURAN Kalkzandsteen bv Inhoudsopgave Handboek Werkvoorbereiding en Uitvoering Het Handboek Werkvoorbereiding en Uitvoering van Calduran Kalkzandsteen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Leverancier: Specificaties van de handleiding: Documenten behorende bij de handleiding: Nieaf-Smitt B.V. Vrieslantlaan 6 3526 AA Utrecht Holland Postbus 7023 3502 KA Utrecht Tel.:

Nadere informatie

Een uitgave van PHILIPS COMMUNICATION SYSTEMS HILVERSUM, THE NETHERLANDS. Order No: 9600 068 01201. Datum: Januari 1999

Een uitgave van PHILIPS COMMUNICATION SYSTEMS HILVERSUM, THE NETHERLANDS. Order No: 9600 068 01201. Datum: Januari 1999 Een uitgave van PHILIPS COMMUNICATION SYSTEMS HILVERSUM, THE NETHERLANDS Order No: 9600 068 01201 Datum: Januari 1999 Er is zorgvuldig naar gestreefd om de informatie in deze handleiding zo nauwkeurig

Nadere informatie

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie.

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Handleiding digitale zorginkoopapplicatie Achmea Zorgkantoor Zorginkoop 2015 In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Achmea Zorgkantoor 30 juni

Nadere informatie

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING V 3.0 1 We danken u voor de aankoop van onze DigiSave software bestemd voor de opslag van de gegevens uit de digitale tachografen, uit de kaarten en visualisatie

Nadere informatie

Nieuwe flexkantoor-omgeving

Nieuwe flexkantoor-omgeving Nieuwe flexkantoor-omgeving Inrichting lokale computers documentversie 1.20 Werken waar en wanneer je maar wilt! Copyright Copyright 2012 Dicon Automatisering BV. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

EM6600 - Slimme Energy Reader met Z-wave Stick

EM6600 - Slimme Energy Reader met Z-wave Stick EM6600 - Slimme Energy Reader met Z-wave Stick 2 NEDERLANDS EM6600 - Slimme Energy Reader met Z-wave Stick Inhoudsopgave 1.0 Introductie...3 1.1 Functies en kenmerken...3 1.2 Inhoud van de verpakking...3

Nadere informatie

Sliedrecht plan Baanhoek West

Sliedrecht plan Baanhoek West Sliedrecht plan Baanhoek West 12 woningen Vivaldi type V1, V2 en V3 TECHNISCHE OMSCHRIJVING EN ALGEMENE INFORMATIE Wijzigingen voorbehouden d.d. 01-06-2015 Technische Omschrijving en Algemene Informatie

Nadere informatie

NiceLabel Software. NiceLabel. Starters Handleiding. Nederlandse versie. Rev-0701. www.nicelabel.com

NiceLabel Software. NiceLabel. Starters Handleiding. Nederlandse versie. Rev-0701. www.nicelabel.com NiceLabel Software NiceLabel Starters Handleiding Nederlandse versie Rev-0701 www.nicelabel.com COPYRIGHTS Copyright 1995-2007 Euro Plus d.o.o. All rights reserved. www.europlus.si www.nicelabel.com Informatie

Nadere informatie

Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk

Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk 12 twee-onder-één kapwoningen type Patrijs (D1 en D2) 1 halfvrijstaande woning type Buizerd (D3) Technische Omschrijving en Algemene Informatie Wijzigingen

Nadere informatie

Urenregistratie MKB. Installatiehandleiding

Urenregistratie MKB. Installatiehandleiding Urenregistratie MKB Installatiehandleiding Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Easy

Nadere informatie

Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap

Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap ALGEMENE KOPERSINFORMATIE TECHNISCHE OMSCHRIJVING STAAT VAN AFWERKING Woningtypen A t/m E d.d. 12 juni 2013 Geachte heer

Nadere informatie

Beethove. .nl klassiek wonen nieuwe stijl. Wegwijzer bij aankoop. 7 herenhuizen I 5 stadswoningen I 2 appartementen

Beethove. .nl klassiek wonen nieuwe stijl. Wegwijzer bij aankoop. 7 herenhuizen I 5 stadswoningen I 2 appartementen B Oog Beethove.nl klassiek wonen nieuwe stijl in Al I Utrecht Wegwijzer bij aankoop Verkoop: Lauteslager makelaars bv makelaars@lauteslager.nl www.lauteslager.nl Tel: 030-2315186 Ontwikkelaar: 7 herenhuizen

Nadere informatie

De vloersystemen van Dycore Een vloeroplossing voor elk project

De vloersystemen van Dycore Een vloeroplossing voor elk project De vloersystemen van Dycore Een vloeroplossing voor elk project EEN VLOEROPLOSSING VOOR ELK PROJECT Inhoudsopgave CRH Structural...4 Dycore Systeemvloeren voor elk project...5 Verschillende vloereigenschappen...6

Nadere informatie

Handleiding Risk Processor Corporate

Handleiding Risk Processor Corporate Handleiding Risk Processor Corporate Enterprise Risicoregister Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Installatie van de software en backup 4 2.1 Installatie 4 2.2 Backup 5 2.3 Beveiliging tabbladen 5 2.4 Start

Nadere informatie

Document Preview SE. Installation & Configuration Guide

Document Preview SE. Installation & Configuration Guide Document Preview SE Installation & Configuration Guide 2014, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding I nho udso pg av e 1 Inleiding... 3 2 Zelfservice ICT-Diensten... 4 Toegang tot de Zelfservice ICT module... 4 Beginscherm Control Panel... 5 3

Nadere informatie

Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk

Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk 5 ééngezinswoningen type Fazant Technische Omschrijving en Algemene Informatie Wijzigingen voorbehouden d.d. 01-07-2015 Technische Omschrijving en Algemene

Nadere informatie

Deel I De installatie van UNIT4 Multivers 8.1

Deel I De installatie van UNIT4 Multivers 8.1 Deel I De installatie van UNIT4 Multivers 8.1 UNIT4 Software B.V. Telefoon 0184 444444 Postbus 102 Telefax 0184 444445 3360 AC Sliedrecht Supportlijn 088 2472472 Supportfax 0184 414819 e-mail multivers.support@unit4.com

Nadere informatie

BIM-PROTOCOLLEN 08 november 2011

BIM-PROTOCOLLEN 08 november 2011 1. Samenwerken in BIM Om samenwerking met verschillende disciplines in een Bouwinformatiemodel soepel te laten verlopen is het maken van afspraken onderling van groot belang. Daarnaast is van de betrokkenen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. I Introductie Supportdesk Pro. II Werken met Supportdesk Pro. Supportdesk Pro Handleiding. Oplossingen.

Inhoudsopgave. I Introductie Supportdesk Pro. II Werken met Supportdesk Pro. Supportdesk Pro Handleiding. Oplossingen. 2 Supportdesk Pro Handleiding Inhoudsopgave 0 5 I Introductie Supportdesk Pro 1 Welkom... 5 5 II Werken met Supportdesk Pro 1 Algemeen... 5 Gebruik 2 Zaken 5... 5 Inleiding 5 De soort van een zaak 5 Supportdesk

Nadere informatie

Starten in het hart van Noordwijk. Morgenster. 31 aantrekkelijke, comfortabele koopappartementen

Starten in het hart van Noordwijk. Morgenster. 31 aantrekkelijke, comfortabele koopappartementen Starten in het hart van Noordwijk Morgenster 31 aantrekkelijke, comfortabele koopappartementen Nieuwbouw De Morgenster De locatie 2 Morgenster biedt comfortabel wonen op fraaie locatie 31 aantrekkelijke,

Nadere informatie

Winpact Versie 6 Keuringen en certificeringsadministratie

Winpact Versie 6 Keuringen en certificeringsadministratie Winpact Versie 6 Keuringen en certificeringsadministratie Copyright 2012 Vlicomp B.V., Goes Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document kan zonder enige waarschuwing vooraf worden gewijzigd

Nadere informatie

Model BIM Protocol. IPC voor Architecten Collectief Project BIM. IPC voor architecten - Collectief project BIM. Dummy 5 januari 2012

Model BIM Protocol. IPC voor Architecten Collectief Project BIM. IPC voor architecten - Collectief project BIM. Dummy 5 januari 2012 IPC voor Architecten Collectief Project BIM Model BIM Protocol Dummy 5 januari 2012 Dit is een levend document dat steeds verder, in steeds grotere mate van detail wordt uitgewerkt. De tekst in rood geeft

Nadere informatie