HANDBOEK. Het programma dat de kosten van uw 3D tekening snel inzichtelijk maakt. Versie 2.1. Onderdeel van

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HANDBOEK. Het programma dat de kosten van uw 3D tekening snel inzichtelijk maakt. Versie 2.1. Onderdeel van"

Transcriptie

1 HANDBOEK Het programma dat de kosten van uw 3D tekening snel inzichtelijk maakt Versie 2.1 Onderdeel van

2 Samenstelling Adres Klantenservice Algemene voorwaarden BIM Handboek van3dmodelnaarbouwkosten.nl Een uitgave van BIM Media bv Frank van de Waeter Postbus 16262, 2500 BG Den Haag Koopmanslaan 27b, 7005 BK Doetinchem Telefoon: (070) Website: Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van BIM Media bv zijn van toepassing de voorwaarden welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te 's-gravenhage BIM Media bv, Den Haag. Alle rechten voorbehouden. Behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Uitgever en samenstellers verklaren dat deze uitgave op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld, evenwel kunnen uitgever en samenstellers op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Uitgever en samenstellers aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. Gebruikers van deze uitgave wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken, maar af te gaan op hun professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren.

3 INHOUDSOPGAVE evagposduohni Algemene informatie Inleiding 6 Uitgangspunten kostenbepalingen/bestanden 7 Technische aspecten 9 Voorwaarde voor een goede werking 10 Hoe maak ik een MDB-file in Autodesk Revit aan? 11 Installeren Autodesk Revit DB plug-in 13 Installeren driver MDB 14 Hoe maak ik een DWF-file aan? 15 Autodesk Design Review 17 (00) Indirecte projectvoorzieningen 22 (13) Vloeren op grondslag 24 (16) Funderingsconstructies 28 (17) Paalfunderingen 38 (21) Buitenwanden 41 (22) Binnenwanden 51 (23) Vloeren 65 (24) Trappen en hellingen 70 (27) Daken 78 (28) Hoofddraagconstructies 82 (31) Buitenwandopeningen 92 (32) Binnenwandopeningen 98 (33) Vloeropeningen 112 (34) Balustrades en leuningen 113 (37) Dakopeningen 121 (41) Buitenwandafwerkingen 124 (42) Binnenwandafwerkingen 129 (43) Vloerafwerkingen 140 (44) Trap- en hellingafwerkingen 151 (45) Plafondafwerkingen 152 (47) Dakafwerkingen BIM Media bv 3

4 BIM Media bv 4

5 ALGEMENE INFORMATIE

6 ALGEMENE INFORMATIE Inleiding Het uitzoeken en berekenen van bouwkosten is een tijdrovende procedure. Het uittrekken van hoeveelheden, het koppelen aan kostengegevens en het onderhouden van de kostengegevens vergt enorm veel tijd. Met de tool van3dmodelnaarbouwkosten.nl krijgt u op een razendsnelle manier inzage in de bouwkosten van een bouwproject. De tool maakt gebruik van de goed onderhouden kostendatabase van waarbij ook alle koppelingen tussen objecten en kostenregels zijn voorzien. Door het uitvoeren van een hoeveelhedenextractie wordt een calculatie gegenereerd en bespaart u veel tijd. U leest een tweetal bestanden (DWF en MDB) in: de hoeveelheden worden gegenereerd en de calculatie gevuld. De bouwkosten zijn per bouwdeel inzichtelijk door de onderbouwing. Met deze tool houdt u gedurende het ontwerpproces constant de kosten in de gaten door op elk gewenst moment het model te toetsen aan onze kostendata. Op deze manier bent u ook in staat ontwerpvarianten razendsnel op kosten met elkaar te vergelijken BIM Media bv

7 ALGEMENE INFORMATIE Uitgangspunten kostenbepalingen/bestanden Onze kostenbestanden zijn opgebouwd uit de gebruikelijke onderverdeling van uurloon, materiaalprijzen en onderaannemerprijzen. De uurlonen zijn verdeeld in de diverse categorieën volgens bijgevoegd uurloonoverzicht. Loonkosten Loonkosten per onderdeel/functie. Exclusief: AK/WR. Onderdeel/Functie Uurtarief Inspecteur gebouwen 72,30 Bouwkundig 35,15 Monteur zonwering 33,15 Rietdekker/leidekker 37,75 Stukadoor 41,85 Systeemplafond/wandmonteur 38,85 Monteur vliesgevels 61,55 Dakdekker 32,55 Behanger 33,10 Glaszetter/schilder 33,10 Monteur 38,80 Uitvoerder/werkvoorbereider 44,55 Uitzetter 37, BIM Media bv 7

8 ALGEMENE INFORMATIE Opslagen, algemene kosten, winst en risico Opslagen, Algemene Kosten en Winst en Risico per kostengroep. Code Groep Percentage BA Bouwkundig werk 0 BD Natte afbouw 12 BE Droge afbouw 12 DA Dakdekkerswerk 12 SC Schilderwerk 26 VG Vliesgevels 22,5 De materiaalprijzen zijn gebaseerd op prijzen uit de markt via onze fabrikanten en leveranciers. Qua prijsniveau hanteren we netto prijzen (= bruto prijs standaard bruto/netto korting). Eventuele onderaannemerprijzen zijn prijzen die we uit de markt krijgen van bedrijven die deze compleet aanleveren. Over de kostenbestanddelen worden AKW percentages gerekend volgens onderstaande AKW-tabel. Als u een nieuwe begroting aanmaakt, kunt u in het voorblad (tabel) de percentages voor ABK, AK, Winst en Risico en bijkomende kosten invullen BIM Media bv

9 ALGEMENE INFORMATIE Technische aspecten Om een Bouwkostenbegroting te krijgen dienen er een tweetal bestanden te worden ingelezen: Een MDB (database) bestand(en); Een DWF(x) bestand. U genereert deze bestanden vanuit Revit. Om tijdens het gehele proces ook het ontwerp (Revit-bestanden) te kunnen raadplegen via een Viewer dient de Autodesk Viewer te zijn geïnstalleerd. De installatie-instructies vindt u onder hoofdstuk Autodesk Design Review op pagina 17. Als de begroting is gegenereerd, kan deze worden geëxporteerd naar een Excel- of CUF-bestand. Het CUF-bestand kan weer worden ingelezen in de calculatietool van waar u de beschikking heeft over een zeer uitgebreide hoeveelheid data. Hiermee kunt u uw begroting verder uitbreiden en afronden. TIP Bij het exporteren van de bestanden worden de staartkosten niet meegenomen. Deze dient u in de calculatietool/excel opnieuw aan te maken BIM Media bv 9

10 ALGEMENE INFORMATIE Voorwaarde voor een goede werking Om een goede werking te waarborgen dient een object in Revit voorzien te zijn van de volgende gegevens: STABU-elementclassificatie; Familyname;. De STABU-elementclassificatie en Familyname zijn gestandaardiseerd. De juiste voor een optimale werking kunt u aflezen uit de tabellen in het hoofdstuk op pagina 21. Wanneer aan deze drie voorwaarden is voldaan, zoekt de applicatie exact de juiste kostenregel op. Mocht de niet ingevuld zijn, dan zijn er meerdere kostenregels voor dat object beschikbaar. In dat geval zal de applicatie één van de bijbehorende kostenregels kiezen. Wanneer het tijdens de hoeveelhedenextractie niet lukt om een kostenregel aan een object te koppelen, dan wordt hiervan melding gemaakt in het logboek. Dit logboek kunt u achteraf raadplegen en uitvoeren naar Microsoft Excel. Tevens is het van belang dat de modelleur als het ontwerp is gemodelleerd een lijst maakt met zaken die niet zijn gemodelleerd. Vanuit deze lijst kunnen extra regels aan de kostenbegroting worden toegevoegd door deze in de database te selecteren. En uiteraard kan de begroting gecompleteerd worden via de website U dient er rekening mee te houden dat het kostenbestand (de moederbegroting) nog niet alle werkgebieden bevat. Zo ontbreken in het bestand onder andere de installatietechnische kostenregels en de kosten voor tuin- en terreininrichting. Deze onderwerpen kunt u wel via toevoegen BIM Media bv

11 ALGEMENE INFORMATIE Hoe maak ik een MDB-file in Autodesk Revit aan? Bij menu-onderdeel Add-Ins ziet u een extra knop (indien deze knop niet zichtbaar is, moet het nog worden geïnstalleerd. Zie hoofdstuk Installeren Autodesk Revit DB plug-in op pagina 13). Open het project waarvan u een MDB-bestand wilt hebben. 1. Kies uit het menu de tabblad Add-Ins 2. Klik op de knop Revit DB Link 3. Kies [Select an new connection] 4. Klik op Export BIM Media bv 11

12 ALGEMENE INFORMATIE Uw project wordt nu geëxporteerd naar de geselecteerde map. TIP Indien het niet lukt om een MDB-databasefile te creëren, kan het zijn dat de juiste driver niet is geïnstalleerd. Deze componenten faciliteren de omzetting tussen bestaande Microsoft Office bestanden zoals *.mdb, *.xlsx en *.accdb naar andere databronnen. Voor het installeren van de juiste driver, zie hoofdstuk Installeren driver MDB op pagina BIM Media bv

13 ALGEMENE INFORMATIE Installeren Autodesk Revit DB plug-in In Revit kan een MDB-export worden gemaakt. Daarvoor moet de plugin Autodesk Revit DB Link 2015 zijn geïnstalleerd. Deze kan gratis worden gedownload in het Subscription Centre van Autodesk BIM Media bv 13

14 ALGEMENE INFORMATIE Installeren driver MDB Ondersteunde Operating System Deze installatiebestanden zijn geschikt voor Windows 7, Windows 8, Windows Server 2003 R2 (32-Bit x86), Windows Server 2003 R2 x64 edities, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Vista Service Pack 1, Windows XP Service Pack 3 Welke versie moet er worden geïnstalleerd? Dat hangt af van de Windowsversie van uw systeem. Indien u een 32-bitsversie van het besturingssysteem heeft, moet u de 32-bitversie van de Access Database installeren. Indien u een 64-bitversie heeft, moet de 64-bitversie van de Access Database worden geïnstalleerd. U kunt uw Windowsversie controleren door met de rechter muisbutton op Computer te klikken en dan optie Eigenschappen te kiezen, of via de toetsencombinatie Windowstoets+Pause. Installatie driver Ga naar de website van Microsoft en download de juiste driver van de Microsot Access Database Engine via de website van Microsoft. Kies de taal en klik op Download. Kies daarna AccessDatabaseEngine.exe voor de 32-bitsversie en AccessDatabaseEngine64.exe voor de 64-bitsversie. Dubbelklik op het gedownloadde programma en volg de instructies op het scherm om de installatie compleet te maken BIM Media bv

15 ALGEMENE INFORMATIE Hoe maak ik een DWF-file aan? 1. Kies uit het menu Export. 2. Kies uit de lijst het formaat DWF/DWFx. Er opent zich een nieuw venster BIM Media bv 15

16 ALGEMENE INFORMATIE 3. Onderaan het venster kan bij Files of type gekozen worden voor DWFx Files (*.dwfx)en DFW files (*.dwf). Kies hier voor DWF BIM Media bv

17 ALGEMENE INFORMATIE Autodesk Design Review Om de viewer in van3dmodelnaarbouwkosten.nl te kunnen laten werken is het programma Autodesk Design Review nodig. Dit programma biedt zich automatisch aan bij het eerste keer bekijken van een 3D-model van het project. Wat is Autodesk Design Review? Autodesk Design Review is een softwareprogramma waarmee 3D-modellen kunnen worden bekeken, gereviseerd en gemarkeerd. Deze software is nauw geïntegreerd met alle Autodeskproducten. Waarom wordt dit programma geïnstalleerd? van3dmodelnaarbouwkosten.nl maakt gebruik van de applicaties van Autodesk Design Review. Hiermee is het mogelijk om via een webbrowser modellen te bekijken. Deze applicaties moeten zijn geïnstalleerd, omdat anders deze functionaliteiten niet kunnen worden gebruikt. Autodesk Design Review werkt het beste met de browser Internet Explorer. Bij de browsers Chrome en FireFox zijn een aantal functies van de viewer niet beschikbaar BIM Media bv 17

18 ALGEMENE INFORMATIE Installatie van het programma Autodesk Design Review Open een project in van3dmodelnaarbouwkosten.nl en ga naar de viewer via Menu, Hoeveelheden, Logboek. Klik op hier om naar de website van Autodesk te gaan en het bestand te downloaden BIM Media bv

19 ALGEMENE INFORMATIE Download het MSI-bestand via de website van Autodesk. Kies de MSI Language Engels. Sla het bestand SetupDesignReview2013.msi op uw harde schijf op en open het bestand. Kies uitvoeren en volg de installatie-instructies op BIM Media bv 19

20 ALGEMENE INFORMATIE LET OP! Het kan zijn dat de setup andere benodigde applicaties zoals Windows Servicepack of Microsoft Visual C SP1 vraagt, indien deze nog niet zijn geïnstallleerd. Indien er een melding komt, installeer deze programma s eerst en start daarna het MSI-bestand weer op (indien u geen eigen locatie hebt opgegeven bij het downloaden van het MSI-bestand SetupDesignReview2013.msi, kunt u deze terug vinden in de directory Downloads) BIM Media bv

21 t i ver epy T Name

22 n egnine n i z iroov z roovt l aa ce i ret jorp ma /nenosrep et cer idni 21. )00( (00) Indirecte projectvoorzieningen (00).12 Personen/materiaalvoorzieningen (00) Uitzetten bouwwerk Onderdeel Eenheid Uitzetten Hoekbaken stuk Uitzetten_hoekbaken Plaatsen Stramienjuk stuk Uitzetten_stramienjukken Bouwraam m Uitzetten_bouwraam Verklikpunt stuk Uitzetten_verklikpunten Herstellen Bouwraam m Herstellen_bouwraam Verwijderen Hoekbaken stuk Verwijderen_hoekbaken Stramienjuk stuk Verwijderen_stramienjuk Bouwraam m Verwijderen bouwraam Verklikpunt stuk Verwijderen verklikpunt BIM Media bv

23 Ge REVIT TYPE NAME n eppahcsdeer 22. )00( (00) Indirecte projectvoorzieningen (00).22 Gereedschappen (00) Montage en huur systeemsteiger met netten Montage en huur Systeemsteiger BIM Media bv 23

24 t ema REVIT TYPE NAME n g egni a l sdnorg iul spo f nereolv dob 11. )31( (13) Vloeren op grondslag (13).11 Bodemafsluitingen (13) Aanbrengen bodemafsluiting, zandbed Family name: Floors Laagdikte in mm 100 Bodemafsluiting_Zand_100mm 200 Bodemafsluiting_Zand_200mm (13) Aanbrengen bodemafsluiting, korrels of schelpen Family name: Floors Materiaal Massa in kg/m 3 Laagdikte in mm R-waarde Schelpen ,3 Bodemafsluiting_Schelpen_250mm 300 3,0 Bodemafsluiting_Schelpen_300mm Kalkkorrels ,3 Bodemafsluiting_Kalkkorrels_260mm 360 1,8 Bodemafsluiting_Kalkkorrels_360mm 500 2,5 Bodemafsluiting_Kalkkorrels_500mm BIM Media bv

25 (13) Vloeren op grondslag (13).11 Bodemafsluitingen (13) Aanbrengen bodemafsluiting, beton Family name: Floors Dikte in mm 50 Bodemafsluiting_beton_50mm 100 Bodemafsluiting_beton_100mm (13) Aanbrengen bodemafsluiting, schuimbeton Family name: Floors Materiaal Laagdikte in mm Anhypor-belbeton 300 Bodemafsluiting_Schuimbeton_300mm 400 Bodemafsluiting_Schuimbeton_400mm 500 Bodemafsluiting_Schuimbeton_500mm BIM Media bv 25

26 t REVIT TYPE NAME g ni tar seb s l a nereolv 31. )31( (13) Vloeren op grondslag (13).13 Vloeren als bestrating (13) Aanbrengen bedrijfsvloerplaat Family name: Floors Kwaliteit Afmeting in mm Breedte Dikte Enkel net Bedrijfsvloerplaat_breedte_2000mm_dik_140mm 160 Bedrijfsvloerplaat_breedte_2000mm_dik_160mm Bedrijfsvloerplaat_breedte_1500mm_dik_140mm 160 Bedrijfsvloerplaat_breedte_1500mm_dik_160mm Bedrijfsvloerplaat_breedte_1000mm_dik_140mm 160 Bedrijfsvloerplaat_breedte_1000mm_dik_160mm Pasplaten 140 Bedrijfsvloerplaat_pasplaat_dik_140mm 160 Bedrijfsvloerplaat_pasplaat_dik_160mm Constructief Bedrijfsvloerplaat_breedte_2000mm_dik_140mm_constructief Bedrijfsvloerplaat_breedte_1500mm_dik_140mm_constructief Bedrijfsvloerplaat_breedte_1000mm_dik_140mm_constructief Pasplaten 140 Bedrijfsvloerplaat_pasplaat_dik_140mm_constructief BIM Media bv

27 l eedredn uwo obeg s l a nereolv 22. )31( (13) Vloeren op grondslag (13).22 Vloeren als gebouwonderdeel (13) Storten betonvloer op grondslag Family name: Floors Type Constructief Zonder Betonvloer_IHW Met Betonvloer_IHW_incl._kimvoorz. Niet-constructief Betonvloer_IHW_Iso (13) Storten betonvloer op grondslag, met vorstrand Family name: Floors Isolatie Tussenbalk Geen Geen Bet.vloer_100mm_vorstrand Wel Bet.vloer_100mm_vorstrand_tussenbalk Geen Bet.vloer_100mm_vorstrand Wel Bet.vloer_100mm_vorstrand_tussenbalk EPS 15 Geen Bet.vloer_100mm_Iso_90mm_vorstrand Wel Bet.vloer_100mm_Iso_90mm_vorstrand_tussenbalk Geen Bet.vloer_100mm_Iso_90mm_vorstrand Wel Bet.vloer_100mm_Iso_90mm_vorstrand_tussenbalk BIM Media bv 27

28 t t REVIT TYPE NAME s e i n eteov cur snocsgni e i tadnuf rednuf 11. )61( (16) Funderingsconstructies (16).11 Fundatie voeten (16) Storten funderingsstrook Family name: StructuralFoundations Wapening in kg/m 3 30 Funderingsstrook_30kg/m 3 35 Funderingsstrook_35kg/m 3 40 Funderingsstrook_40kg/m BIM Media bv

29 n ek l ab e i tadnuf 21. )61( (16) Funderingsconstructies (16).12 Fundatie balken (16) Storten funderingsbalk, houten bekisting Family name: StructuralFoundations Funderingsbalk funderingsbalk_houten_bekisting BIM Media bv 29

30 (16) Funderingsconstructies (16).12 Fundatie balken (16) Storten funderingsbalk, PS-bekisting Family name: StructuralFoundations Balkafmeting in mm Breedte Hoogte Mobiele kraan Betonpomp Funderingsbalk_PS_kraan_300x400 Funderingsbalk_PS_betonpomp_300x Funderingsbalk_PS_kraan_300x450 Funderingsbalk_PS_betonpomp_300x Funderingsbalk_PS_kraan_300x500 Funderingsbalk_PS_betonpomp_300x Funderingsbalk_PS_kraan_350x400 Funderingsbalk_PS_betonpomp_350x Funderingsbalk_PS_kraan_350x450 Funderingsbalk_PS_betonpomp_350x Funderingsbalk_PS_kraan_350x500 Funderingsbalk_PS_betonpomp_350x Funderingsbalk_PS_kraan_350x600 Funderingsbalk_PS_betonpomp_350x Funderingsbalk_PS_kraan_400x400 Funderingsbalk_PS_betonpomp_400x Funderingsbalk_PS_kraan_400x450 Funderingsbalk_PS_betonpomp_400x Funderingsbalk_PS_kraan_400x500 Funderingsbalk_PS_betonpomp_400x Funderingsbalk_PS_kraan_400x600 Funderingsbalk_PS_betonpomp_400x Funderingsbalk_PS_kraan_400x700 Funderingsbalk_PS_betonpomp_400x Funderingsbalk_PS_kraan_450x500 Funderingsbalk_PS_betonpomp_450x Funderingsbalk_PS_kraan_450x550 Funderingsbalk_PS_betonpomp_450x Funderingsbalk_PS_kraan_450x600 Funderingsbalk_PS_betonpomp_450x Funderingsbalk_PS_kraan_450x650 Funderingsbalk_PS_betonpomp_450x Funderingsbalk_PS_kraan_450x700 Funderingsbalk_PS_betonpomp_450x Funderingsbalk_PS_kraan_500x500 Funderingsbalk_PS_betonpomp_500x Funderingsbalk_PS_kraan_500x550 Funderingsbalk_PS_betonpomp_500x Funderingsbalk_PS_kraan_500x600 Funderingsbalk_PS_betonpomp_500x Funderingsbalk_PS_kraan_500x650 Funderingsbalk_PS_betonpomp_500x Funderingsbalk_PS_kraan_500x700 Funderingsbalk_PS_betonpomp_500x Funderingsbalk_PS_kraan_550x500 Funderingsbalk_PS_betonpomp_550x Funderingsbalk_PS_kraan_550x550 Funderingsbalk_PS_betonpomp_550x Funderingsbalk_PS_kraan_550x600 Funderingsbalk_PS_betonpomp_550x Funderingsbalk_PS_kraan_550x650 Funderingsbalk_PS_betonpomp_550x Funderingsbalk_PS_kraan_550x700 Funderingsbalk_PS_betonpomp_550x BIM Media bv

31 (16) Funderingsconstructies (16).12 Fundatie balken Balkafmeting in mm Breedte Hoogte Mobiele kraan Betonpomp Funderingsbalk_PS_kraan_600x500 Funderingsbalk_PS_betonpomp_600x Funderingsbalk_PS_kraan_600x550 Funderingsbalk_PS_betonpomp_600x Funderingsbalk_PS_kraan_600x600 Funderingsbalk_PS_betonpomp_600x Funderingsbalk_PS_kraan_600x650 Funderingsbalk_PS_betonpomp_600x Funderingsbalk_PS_kraan_600x700 Funderingsbalk_PS_betonpomp_600x Funderingsbalk_PS_kraan_650x500 Funderingsbalk_PS_betonpomp_650x Funderingsbalk_PS_kraan_650x550 Funderingsbalk_PS_betonpomp_650x Funderingsbalk_PS_kraan_650x600 Funderingsbalk_PS_betonpomp_650x Funderingsbalk_PS_kraan_650x650 Funderingsbalk_PS_betonpomp_650x Funderingsbalk_PS_kraan_650x700 Funderingsbalk_PS_betonpomp_650x Funderingsbalk_PS_kraan_700x500 Funderingsbalk_PS_betonpomp_700x Funderingsbalk_PS_kraan_700x550 Funderingsbalk_PS_betonpomp_700x Funderingsbalk_PS_kraan_700x600 Funderingsbalk_PS_betonpomp_700x Funderingsbalk_PS_kraan_700x650 Funderingsbalk_PS_betonpomp_700x Funderingsbalk_PS_kraan_700x700 Funderingsbalk_PS_betonpomp_700x BIM Media bv 31

32 n ereop e i tadnuf 31. )61( (16) Funderingsconstructies (16).13 Fundatie poeren (16) Storten funderingspoer, houten bekisting Family name: StructuralFoundations Funderingspoer Funderingspoer BIM Media bv

33 ( l REVIT TYPE NAME (16) Funderingsconstructies (16).14 Gevelwanden (-200) ) 002- nednwa evge 41. )61( (16) Metselen fundering, baksteen, vuilwerk Family name: Walls Verband Formaat Halfsteens WF Funderingsmetselwerk_Baksteen_Halfsteens_WF WDF Funderingsmetselwerk_Baksteen_Halfsteens_WDF Steens WF Funderingsmetselwerk_Baksteen_Steens_WF WDF Funderingsmetselwerk_Baksteen_Steens_WDF (16) Metselen fundering, kalkzandsteen, metselblokken Family name: Walls Type Wanddikte in mm M 100/ Funderingsmetselwerk_Kzst_M100 M 150/ Funderingsmetselwerk_Kzst_M150 M 214/ Funderingsmetselwerk_Kzst_M BIM Media bv 33

34 (16) Funderingsconstructies (16).14 Gevelwanden (-200) (16) Metselen fundering, kalkzandsteen, metselstenen Family name: Walls Formaat Afmeting in mm Wanddikte in mm WF 214 x 102 x Funderingsmetselwerk_Kzst_WF100mm 200 Funderingsmetselwerk_Kzst_WF200mm MF 214 x 102 x Funderingsmetselwerk_Kzst_MF100mm 200 Funderingsmetselwerk_Kzst_MF200mm MFD 214 x 150 x Funderingsmetselwerk_Kzst_MFD150mm BIM Media bv

35 (16) Funderingsconstructies (16).14 Gevelwanden (-200) (16) Metselen fundering, betonblokken Family name: Walls Druksterkte N/mm 2 Wanddikte in mm Afmeting in mm x 90 x 190 Funderingsmetselwerk_Betonblokken_20N_90mm x 100 x 190 Funderingsmetselwerk_Betonblokken_20N_100mm x 140 x 190 Funderingsmetselwerk_Betonblokken_20N_140mm x 190 x 190 Funderingsmetselwerk_Betonblokken_20N_190mm BIM Media bv 35

36 ( l REVIT TYPE NAME (16) Funderingsconstructies (16).23 Gevelwanden (-200) ) 002- nednwa evge 32. )61( (16) Metselen kelderwand, baksteen Family name: Walls Formaat/type Muurdikte WF Steens Baksteen_Waalformaat_steens Steens + klamp Baksteen_Waalformaat_steens+klamp Spouwmuur Baksteen_Waalformaat_spouwmuur (16) Metselen kelderwand, kalkzandsteen Family name: Walls Formaat/type Muurdikte WF Steens Kzst_Waalformaat_steens Steens + klamp Kzst_Waalformaat_steens+klamp Spouwmuur Kzst_Waalformaat_spouwmuur Metselblokken Steens Kzst_Metselblokken_steens Lijmblokken Steens Kzst_Lijmblokken_steens BIM Media bv

37 (16) Funderingsconstructies (16).23 Gevelwanden (-200) (16) Metselen kelderwand betonblokken Family name: Walls Steensoort Muurdikte in mm Betonblok 190 Kelderwand_Betonblokken_190mm (16) Storten kelderwand, vlak met kolomverzwaring, vrijstaand, hoogte mm, systeembekisting Family name: Walls Wapening in kg/m 3 70 Kelderwand beton_70kg/m Kelderwand beton_100kg/m Kelderwand beton_130kg/m BIM Media bv 37

38 l REVIT TYPE NAME (17) Paalfunderingen (17).12 "Dragende palen; geschroefd" " dfeorhcseg ;ne ln ap egni ednegard" rednuf aap 21. )71( (17) Aanbrengen, heipaal schroefmortelpaal Family name: StructuralFoundations Doorsnede in mm 300 Heipaal_Mortelschroef_ Heipaal_Mortelschroef_ Heipaal_Mortelschroef_ Heipaal_Mortelschroef_ Heipaal_Mortelschroef_ Heipaal_Mortelschroef_ BIM Media bv

39 n e l ap ednegard 12. )71( (17) Paalfunderingen (17).21 Dragende palen (17) Aanbrengen heipaal, prefab beton Family name: StructuralFoundations Schachtdoorsnede in mm 180 Heipaal_Prefab_ Heipaal_Prefab_ Heipaal_Prefab_ Heipaal_Prefab_ Heipaal_Prefab_ Heipaal_Prefab_ Heipaal_Prefab_ Heipaal_Prefab_ Heipaal_Prefab_ Heipaal_Prefab_ Heipaal_Prefab_ BIM Media bv 39

40 (17) Paalfunderingen (17).21 Dragende palen (17) Aanbrengen heipaal, stalen buispaal Family name: StructuralFoundations Belasting in kn 250 Heipaal_Stalen buispaal_250kn Heipaal_Stalen buispaal_1000kn BIM Media bv

41 uwa nwa REVIT TYPE NAME n edn ops et iub 21. )12( (21) Buitenwanden (21).12 Spouwwanden (21) Metselen spouwblad, schoonwerk, baksteen Family name: Walls Uitvoering Formaat Vormbak WF Baksteen_Vormbak_Waalformaat_sw WDF Baksteen_Vormbak _Dubbelwaalformaat_sw Handvorm WF Baksteen_Handvorm_Waalformaat_sw WDF Baksteen_Handvorm_Dubbelwaalformaat_sw Strengpers, vol WF Baksteen_Strengpers_Waalformaat_sw Strengpers, geperforeerd WF Baksteen_Strengpersperfo_Waalformaat_sw (21) Metselen spouwblad, vuilwerk, baksteen Family name: Walls Materiaal Formaat Baksteen WF Baksteen_Waalformaat_vw WDF Baksteen_Dubbelwaalformaat_vw BIM Media bv 41

42 (21) Buitenwanden (21).12 Spouwwanden (21) Lijmen, spouwblad, kalkzandsteen, elementen Family name: Walls Druksterkte Type Wanddikte in mm CS 12 E Bi_sp_Kzst E100_CS12 E Bi_sp_Kzst E120_CS12 E Bi_sp_Kzst E150_CS12 E Bi_sp_Kzst E214_CS12 E Bi_sp_Kzst E240_CS12 E Bi_sp_Kzst E300_CS12 CS 20 E Bi_sp_Kzst E100_CS20 E Bi_sp_Kzst E120_CS20 E Bi_sp_Kzst E150_CS20 E Bi_sp_Kzst E214_CS20 E Bi_sp_Kzst E240_CS20 E Bi_sp_Kzst E300_CS20 CS 36 EH Bi_sp_Kzst EH175_CS36 EH Bi_sp_Kzst EH214_CS36 EH Bi_sp_Kzst EH240_CS36 EH Bi_sp_Kzst EH300_CS BIM Media bv

43 (21) Buitenwanden (21).12 Spouwwanden (21) Lijmen, spouwblad, kalkzandsteen, lijmblokken Family name: Walls Uitvoering Type Wanddikte in mm Druksterkte Schoonwerk V-blokken V 67/ CS 12 Bi_sp_Kzst V67_CS12_sw V 100/ CS 12 Bi_sp_Kzst V100_CS12_sw CS 20 Bi_sp_Kzst V100_CS20_sw V 150/ CS 12 Bi_sp_Kzst V150_CS12_sw CS 20 Bi_sp_Kzst V150_CS20_sw V 214/ CS 12 Bi_sp_Kzst V214_CS12_sw CS 20 Bi_sp_Kzst V214_CS20_sw Vuilwerk L-blokken L67/ CS12 Bi_sp_Kzst L67_CS12_vw L100/ CS12 Bi_sp_Kzst L100_CS12_vw CS 20 Bi_sp_Kzst L100_CS20_vw L120/ CS12 Bi_sp_Kzst L120_CS12_vw CS 20 Bi_sp_Kzst L120_CS20_vw L150/ CS12 Bi_sp_Kzst L150_CS12_vw CS 20 Bi_sp_Kzst L150_CS20_vw L214/ CS12 Bi_sp_Kzst L214_CS12_vw CS 20 Bi_sp_Kzst L214_CS20_vw L300/ CS 20 Bi_sp_Kzst L300_CS20_vw BIM Media bv 43

44 (21) Buitenwanden (21).12 Spouwwanden (21) Metselen spouwblad, vuilwerk, kalkzandsteen Family name: Walls Materiaal Formaat Kalkzandsteen WF Kzst_Wf AF Kzst_Af Kalkzandsteenblok M 100/240 Kzst_M100 (21) Metselen spouwblad, schoonwerk, betonsteen Family name: Walls Uitvoering Formaat Structuur, grijs WF Betonsteen_WF_structuur grijs MF Betonsteen_MF_structuur grijs Glad moduul, grijs 190 x 90 x 90 mm Betonsteen Moduul_glad grijs Glad moduul, wit 190 x 90 x 90 mm Betonsteen Moduul_glad wit BIM Media bv

45 (21) Buitenwanden (21).12 Spouwwanden (21) Metselen spouwblad, vuilwerk, betonblok Family name: Walls Formaat in mm 290 x 100 x 190 Metselwerk buiten_betonblok vuilwerk_100mm BIM Media bv 45

46 (21) Buitenwanden (21).12 Spouwwanden (21) Lijmen, spouwblad, cellenbetonblokken Family name: Walls Uitvoering Gewichtsklasse Wanddikte in mm Schoonwerk G4/ Spouwblad _Cellenbeton G4/600_50mm_sw 70 Spouwblad _Cellenbeton G4/600_70mm_sw 100 Spouwblad _Cellenbeton G4/600_100mm_sw 150 Spouwblad _Cellenbeton G4/600_150mm_sw 200 Spouwblad _Cellenbeton G4/600_200mm_sw 240 Spouwblad _Cellenbeton G4/600_240mm_sw 300 Spouwblad _Cellenbeton G4/600_300mm_sw G5/ Spouwblad _Cellenbeton G5/800_100mm_sw Vuilwerk G4/ Spouwblad _Cellenbeton G4/600_50mm_vw 70 Spouwblad _Cellenbeton G4/600_70mm_vw 100 Spouwblad _Cellenbeton G4/600_100mm_vw 150 Spouwblad _Cellenbeton G4/600_150mm_vw 200 Spouwblad _Cellenbeton G4/600_200mm_vw 240 Spouwblad _Cellenbeton G4/600_240mm_vw 300 Spouwblad _Cellenbeton G4/600_300mm_vw G5/ Spouwblad _Cellenbeton G5/800_100mm_vw BIM Media bv

47 emwa REVIT TYPE NAME n edn et sys 31. )12( (21) Buitenwanden (21).13 Systeemwanden (21) Stellen binnenspouwblad, prefab, hout Family name: Walls Type elementen Met aansluiting tot aan Begane grond Verdiepingsvloer HSB_beg.gr-verd. Dak HSB_beg.gr-dak Verdieping Dak HSB_verd.-dak BIM Media bv 47

48 n edroobi eob 61. )12( (21) Buitenwanden (21).16 Boeiboorden (21) Aanbrengen dakrandconstructie, plat dak, met boeiboord Family name: Walls Boeiboord Materiaal Dikte in mm Hechthout 18 Dakrand_Platdak_Hechthout 18mm Multiplex WBP 18 Dakrand_Platdak_WBP 18mm 22 Dakrand_Platdak_WBP 22mm Kunststof plaat 8 Dakrand_Platdak_Trespa 8mm 10 Dakrand_Platdak_Trespa 10mm BIM Media bv

49 n ednwa eve i ssma 12. )12( (21) Buitenwanden (21).21 Massieve wanden (21) Storten betonwand, vlak, op gevellijn, hoogte mm, systeembekisting Family name: Walls Wanddikte in mm Wapening in kg/m Bu_wnd_Beton 250mm_70kg/m Bu_wnd_Beton 250mm_100kg/m BIM Media bv 49

50 uwa REVIT TYPE NAME n edn ops 22. )12( (21) Buitenwanden (21).22 Spouwwanden (21) Stellen binnenspouwblad, prefab beton Family name: Walls Type elementen Met aansluiting op Begane grond Verdiepingsvloer Bi-sp_Prefab beton_beg.gr-verd. Dak Bi-sp_Prefab beton_beg.gr-dak Verdieping Dak Bi-sp_Prefab beton_verd.-dak BIM Media bv

51 nwa REVIT TYPE NAME n ednwa eve n edn i ssma ennib 11. )22( (22) Binnenwanden (22).11 Massieve wanden (22) Lijmen, binnenwand, kalkzandsteen, elementen Family name: Walls Druksterkte Type Wanddikte in mm CS 12 E Bi_wnd_Kzst E100_CS12 E Bi_wnd_Kzst E120_CS12 E Bi_wnd_Kzst E150_CS12 E Bi_wnd_Kzst E214_CS12 E Bi_wnd_Kzst E240_CS12 E Bi_wnd_Kzst E300_CS12 CS 20 E Bi_wnd_Kzst E100_CS20 E Bi_wnd_Kzst E120_CS20 E Bi_wnd_Kzst E150_CS20 E Bi_wnd_Kzst E214_CS20 E Bi_wnd_Kzst E240_CS20 E Bi_wnd_Kzst E300_CS20 CS 36 EH Bi_wnd_Kzst EH175_CS36 EH Bi_wnd_Kzst EH214_CS36 EH Bi_wnd_Kzst EH250_CS36 EH Bi_wnd_Kzst EH300_CS BIM Media bv 51

52 (22) Binnenwanden (22).11 Massieve wanden (22) Lijmen, binnenwand, kalkzandsteen, lijmblokken Family name: Walls Uitvoering Wanddikte in mm V-blokken Druksterkte Schoonwerk, 2-zijdig 67 CS 12 Bi_wnd_Kzst V67_CS12_2-zijdig sw 100 CS 12 Bi_wnd_Kzst V100_CS12_2-zijdig sw CS 20 BI_wnd_Kzst V100_CS20_2-zijdig sw 150 CS 12 Bi_wnd_Kzst V150_CS12_2-zijdig sw CS 20 Bi_wnd_Kzst V150_CS20_2-zijdig sw 150 CS 12 Bi_wnd_Kzst V150_CS12_2-zijdig sw CS 20 Bi_wnd_Kzst V150_CS20_2-zijdig sw 214 CS 12 Bi_wnd_Kzst V214_CS12_2-zijdig sw CS 20 Bi_wnd_Kzst V214_CS20_2-zijdig sw L-blokken Vuilwerk 67 CS12 Bi_wnd_Kzst L67_CS12_vw 100 CS12 Bi_wnd_Kzst L100_CS12_vw CS 20 Bi_wnd_Kzst L100_CS20_vw 120 CS12 Bi_wnd_Kzst L120_CS12_vw CS 20 Bi_wnd_Kzst L120_CS20_vw 150 CS12 Bi_wnd_Kzst L150_CS12_vw CS 20 Bi_wnd_Kzst L150_CS20_vw 214 CS12 Bi_wnd_Kzst L214_CS12_vw CS 20 Bi_wnd_Kzst L214_CS20_vw 300 CS 20 Bi_wnd_Kzst L300_CS20_vw BIM Media bv

HANDLEIDING. Het programma dat de kosten van uw 3D tekening snel inzichtelijk maakt. Onderdeel van

HANDLEIDING. Het programma dat de kosten van uw 3D tekening snel inzichtelijk maakt. Onderdeel van HANDLEIDING Het programma dat de kosten van uw 3D tekening snel inzichtelijk maakt Onderdeel van Samenstelling Adres Klantenservice Algemene voorwaarden BIM Handboek 3Dnaarbouwkosten Een uitgave van BIM

Nadere informatie

HANDBOEK. Het programma dat de kosten van uw 3D tekening snel inzichtelijk maakt. Onderdeel van

HANDBOEK. Het programma dat de kosten van uw 3D tekening snel inzichtelijk maakt. Onderdeel van HANDBOEK Het programma dat de kosten van uw 3D tekening snel inzichtelijk maakt Onderdeel van Samenstelling Adres Klantenservice Algemene voorwaarden BIM Handboek van3dmodelnaarbouwkosten.nl Een uitgave

Nadere informatie

Bouwkundig werk Kostenkengetallen Bouwprojecten

Bouwkundig werk Kostenkengetallen Bouwprojecten Bouwkundig werk Kostenkengetallen Bouwprojecten Een uitgave van BIM Media bv Uitgever Adres Abonnement Klantenservice Algemene voorwaarden Frank van de Waeter Marco van Lienden Miriam Derksen Erik Plant

Nadere informatie

Bouwdeelkosten Bouwkundig

Bouwdeelkosten Bouwkundig Bouwdeelkosten Bouwkundig 2013 Bouwdeelkosten Bouwkundig Bouwdeelkosten Bouwkundig Een uitgave van Sdu Uitgevers bv Samenstelling Miriam Derksen Frans Oostendorp Thijs Stoof E-mail: kosteninformatie@sdu.nl

Nadere informatie

Tool Calculeren Handleiding

Tool Calculeren Handleiding V1.1 Tool Calculeren Een uitgave van Reed Business bv Helpdesk Uitgever Adres Abonnement Klantenservice 0900-235 63 98 ( 0,45 per minuut) technische.helpdesk@reedbusiness.nl Louise Bos Hanzestraat 1, 7006

Nadere informatie

Tool Calculeren voor Bouwkosten.nl en BeheerEnOnderhoudkosten.nl Handleiding

Tool Calculeren voor Bouwkosten.nl en BeheerEnOnderhoudkosten.nl Handleiding voor Bouwkosten.nl en BeheerEnOnderhoudkosten.nl V2011.03.1 Tool Calculeren Voor Bouwkosten.nl en BeheerEnOnderhoudkosten.nl Een uitgave van Sdu Uitgevers bv Uitgever Adres Abonnement Klantenservice Algemene

Nadere informatie

Bouwkundig werk Kostenkengetallen Bouwprojecten

Bouwkundig werk Kostenkengetallen Bouwprojecten Bouwkundig werk Kostenkengetallen Bouwprojecten 22 sugau sut 7102 Bouwkundig werk Kostenkengetallen Bouwprojecten Een uitgave van Vakmedianet Bouwdata Uitgever Adres Abonnement Klantenservice Algemene

Nadere informatie

ELEMENTENBEGROTING. voor het project: nieuwbouw woon/zorggebouw. project nummer: project i.d. datum: 19 augustus 2011. Architect

ELEMENTENBEGROTING. voor het project: nieuwbouw woon/zorggebouw. project nummer: project i.d. datum: 19 augustus 2011. Architect ELEMENTENBEGROTING voor het project: nieuwbouw project nummer: project i.d. fase: VO datum: 19 augustus 2011 Architect pagina 1 11 BODEMVOORZIENINGEN - 16.274,00 *Opschonen van terrein 906,43 m2 1,20 1.088,00

Nadere informatie

Winket bv Huisvestingseconomie, bouwkosten en bestekken. 2014 03 03 EcoQuaestor 2014.01.xlsx niveau 6 1/28

Winket bv Huisvestingseconomie, bouwkosten en bestekken. 2014 03 03 EcoQuaestor 2014.01.xlsx niveau 6 1/28 1B 1B 00.00.2 Skelet 1B 00.00.3 21 1B 21. buitenwanden 21.00 1B 21.00 buitenwanden; bouwvoorzieningen 1B 21.00.60-0 steigers tbv maatregelen aan best. buitenwanden 1B 21.00.60-011 gevel gesloten: syst.steiger

Nadere informatie

Winket bv Huisvestingseconomie, bouwkosten en bestekken. 2014 03 03 EcoQuaestor 2014.01.xlsx niveau 6 1/28

Winket bv Huisvestingseconomie, bouwkosten en bestekken. 2014 03 03 EcoQuaestor 2014.01.xlsx niveau 6 1/28 1B 1B 00.00.2 Skelet 1B 00.00.3 21 1B 21. buitenwanden 21.00 1B 21.00 buitenwanden; bouwvoorzieningen 1B 21.00.60-0 steigers tbv maatregelen aan best. buitenwanden 1B 21.00.60-011 gevel gesloten: syst.steiger

Nadere informatie

TOOL MJOB HANDLEIDING

TOOL MJOB HANDLEIDING TOOL MJOB HANDLEIDING Tool MJOB Handleiding Tool MJOB Een uitgave van Sdu Uitgevers bv Uitgever Adres Abonnement Klantenservice Algemene voorwaarden René Tijssen Postbus 20014, 2500 EA Den Haag Abonnementen

Nadere informatie

MPG Berekening Bouwbesluit 2012 MPG = 0,58

MPG Berekening Bouwbesluit 2012 MPG = 0,58 Projectnaam : Noom Langebuurt 81 te Uitgeest Projectnummer : PR6176 Datum : 31 maart 2015 Tekening: N-01 d.d. 21 januari 2014 Versie : V1 Opdrachtgever : Petra Engineering gemaakt door: MTM MPG Berekening

Nadere informatie

ZEKER WETEN-tool MJO-begroting Een uitgave van Reed Business bv

ZEKER WETEN-tool MJO-begroting Een uitgave van Reed Business bv ZEKER WETEN-tool MJO-begroting Een uitgave van Reed Business bv Helpdesk Uitgever Adres Abonnement Klantenservice 0900-235 63 98 ( 0,45 per minuut) technische.helpdesk@reedbusiness.nl M.M.M. Gianotten

Nadere informatie

Nl-Sfb code S Omschrijving Hoev.hdl Ehd Eenheidsprijs Totaal * Algemene gegevens

Nl-Sfb code S Omschrijving Hoev.hdl Ehd Eenheidsprijs Totaal * Algemene gegevens Nl-Sfb code S Omschrijving Hoevhdl Ehd Eenheidsprijs Totaal * Algemene gegevens # Afmetingen project - peil is 0,3 m1 + NAP, bruto vloeroppervlak 1973,00 m2, bruto inhoud 6095,00 m3, totaal appartementen

Nadere informatie

Tool Calculeren voor GWWkosten.nl. Handleiding

Tool Calculeren voor GWWkosten.nl. Handleiding voor GWWkosten.nl Tool Calculeren Een uitgave van Reed Business bv Helpdesk Uitgever Adres Abonnement Klantenservice 0900-235 63 98 ( 0,45 per minuut) technische.helpdesk@reedbusiness.nl M.M.M. Gianotten

Nadere informatie

Tool Calculeren. Handleiding

Tool Calculeren. Handleiding Tool Calculeren Een uitgave van Reed Business bv Helpdesk Uitgever Adres Abonnement Klantenservice 0900-235 63 98 ( 0,45 per minuut) technische.helpdesk@reedbusiness.nl M.M.M. Gianotten Hanzestraat 1,

Nadere informatie

ZEKER WETEN-tool calculeren Een uitgave van Reed Business bv

ZEKER WETEN-tool calculeren Een uitgave van Reed Business bv ZEKER WETEN-tool calculeren Een uitgave van Reed Business bv Helpdesk Uitgever Adres Abonnement Klantenservice 0900-235 63 98 ( 0,45 per minuut) technische.helpdesk@reedbusiness.nl M.M.M. Gianotten Hanzestraat

Nadere informatie

Rapportage Freetool MRPI Milieuprestatie Gebouw

Rapportage Freetool MRPI Milieuprestatie Gebouw Rapportage Freetool MRPI Milieuprestatie Gebouw In deze rapportage zijn de resultaten en de invoer opgenomen van de milieuprestatieberekening gebouw van Kolk. De resultaten zijn verdeeld naar de verplichte

Nadere informatie

Bouwkostenadvies T.M. Laan bka 2009

Bouwkostenadvies T.M. Laan bka 2009 Blz 1 A TOTAAL 2.309,00 TOT 2A FUNDATIE 1.196,00 M2 2A11 BODEMVOORZIENINGEN 1,00 == 111112 303 rek gemeente ontgraven bouwput 1.192,75 m3 5,75 6.858 111131 202 rek gemeente grond afvoeren over een afstand

Nadere informatie

Rapportage Freetool MRPI Milieuprestatie Gebouw

Rapportage Freetool MRPI Milieuprestatie Gebouw In deze rapportage zijn de resultaten en de invoer opgenomen van de milieuprestatieberekening gebouw van Woning schoppers. De resultaten zijn verdeeld naar de verplichte milieuprestatieberekening voor

Nadere informatie

metselwerk MBI steen geventileerde luchtspouw spouwisolatie Rc = 4,5 m2 K/W kalkzandsteen dik 120/150 mm open stootvoeg gietvloer

metselwerk MBI steen geventileerde luchtspouw spouwisolatie Rc = 4,5 m2 K/W kalkzandsteen dik 120/150 mm open stootvoeg gietvloer 150 200 80 310 60 95 35 120 120 open stootvoeg metselwerk MBI steen geventileerde luchtspouw kalkzandsteen dik 120/150 mm 0 gietvloer 80 mm anhydriet + PCM / vloerverwarming op bouwstaalnet -280 open stootvoeg

Nadere informatie

Tool Calculeren voor Bouwkosten.nl en BeheerEnOnderhoudkosten.nl Handleiding

Tool Calculeren voor Bouwkosten.nl en BeheerEnOnderhoudkosten.nl Handleiding voor Bouwkosten.nl en BeheerEnOnderhoudkosten.nl V1.2 Tool Calculeren Voor Bouwkosten.nl en BeheerEnOnderhoudkosten.nl Een uitgave van Reed Business bv Helpdesk Uitgever Adres Abonnement Klantenservice

Nadere informatie

: Berekening Milieuprestatie

: Berekening Milieuprestatie Projectnummer : 22836 Onderdeel : Berekening Milieuprestatie Omschrijving :Nieuwbouw woning Raadhuisstraat 57-59 Hoogerheide Opdrachtgever :Aann.bedr. B. de Nijs - Soffers B.V. Postbus 183 4630AD Hoogerheide

Nadere informatie

details D.00.L verklaring van onderdeel nummers inhoud renvooi arcering KSW Angelapark Warmenhuizen Woonzorg Nederland ir E.D.

details D.00.L verklaring van onderdeel nummers inhoud renvooi arcering KSW Angelapark Warmenhuizen Woonzorg Nederland ir E.D. verklaring van onderdeel nummers 1_ onderbouw 10 onderbouw 11 bodemvoorzieningen 13 vloeren op grondslag 16 funderingsconstructie 17 paalfundering 2_ bovenbouw 20 bovenbouw 21 buitenwanden 22 binnenwanden

Nadere informatie

Tool Calculeren voor GWWkosten.nl Handleiding

Tool Calculeren voor GWWkosten.nl Handleiding voor GWWkosten.nl V2011.03.1 Tool Calculeren Voor GWWkosten.nl Een uitgave van Sdu Uitgevers bv Uitgever Adres Abonnement Klantenservice Algemene voorwaarden René Tijssen Postbus 20014, 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

Tool Calculeren voor Bouwkosten.nl en BeheerEnOnderhoudkosten.nl Handleiding

Tool Calculeren voor Bouwkosten.nl en BeheerEnOnderhoudkosten.nl Handleiding voor Bouwkosten.nl en BeheerEnOnderhoudkosten.nl V2011.03.1 Tool Calculeren Voor Bouwkosten.nl en BeheerEnOnderhoudkosten.nl Een uitgave van Reed Business bv Helpdesk Uitgever Adres Abonnement Klantenservice

Nadere informatie

Rapportage Freetool MRPI Milieuprestatie Gebouw

Rapportage Freetool MRPI Milieuprestatie Gebouw In deze rapportage zijn de resultaten en de invoer opgenomen van de milieuprestatieberekening gebouw van Engelenhof 28 parkeergarage. De resultaten zijn verdeeld naar de verplichte milieuprestatieberekening

Nadere informatie

Rapportage Freetool MRPI Milieuprestatie Gebouw

Rapportage Freetool MRPI Milieuprestatie Gebouw In deze rapportage zijn de resultaten en de invoer opgenomen van de milieuprestatieberekening gebouw van Nieuwbouw woonhuis, Jurdensdijk 1A De Heurne.. De resultaten zijn verdeeld naar de verplichte milieuprestatieberekening

Nadere informatie

Tool Calculeren voor GWWkosten.nl Handleiding

Tool Calculeren voor GWWkosten.nl Handleiding voor GWWkosten.nl V1.1 Tool Calculeren Voor GWWkosten.nl Een uitgave van Reed Business bv Helpdesk Uitgever Adres Abonnement Klantenservice Technische Support Desk (0314) 35 83 56 (lokaal tarief) tsd@reedbusiness.nl

Nadere informatie

INHOUD. Volume 2. De Aspen Index voor nieuwbouwwerken bestaat uit 6 volume's. De pagina's zijn doorlopend genummerd.

INHOUD. Volume 2. De Aspen Index voor nieuwbouwwerken bestaat uit 6 volume's. De pagina's zijn doorlopend genummerd. Volume 2 INHOUD De Aspen Index voor nieuwbouwwerken bestaat uit 6 volume's. De pagina's zijn doorlopend genummerd. 179 Volume 1 beginpagina: 1 eindpagina: 179 omvat: (A ) Organisatie, beheer (B ) Materieel

Nadere informatie

MPG Berekening Bouwbesluit 2012 MPG = 0,44

MPG Berekening Bouwbesluit 2012 MPG = 0,44 Projectnaam : Elshout Abbekesdoel te Bleskensgraaf Projectnummer : PR6455 Datum : 15 september 2015 Tekening: - d.d. 18 augustus 2015 Versie : v1.0 Opdrachtgever : Brand BBA bv gemaakt door: CC MPG Berekening

Nadere informatie

cætshage architect enbureau

cætshage architect enbureau 04 8.890 dak 03 06 02 06 01 425 2.600 395 2.600 395 2.600 210 860 05 elektra en gasleiding zone tbv toevoer woningen 150 5.990 2e verdieping 2.995 1e verdieping 0 Begane grond -900 Fundering doorsnede

Nadere informatie

INHOUD. Volume 2. De Aspen Index voor nieuwbouwwerken bestaat uit 6 volume's. De pagina's zijn doorlopend genummerd.

INHOUD. Volume 2. De Aspen Index voor nieuwbouwwerken bestaat uit 6 volume's. De pagina's zijn doorlopend genummerd. Volume 2 INHOUD De Aspen Index voor nieuwbouwwerken bestaat uit 6 volume's. De pagina's zijn doorlopend genummerd. 174 Volume 1 beginpagina: 1 eindpagina: 174 omvat: (A ) Organisatie, beheer (B ) Materieel

Nadere informatie

M d W A R C H I T E C T U U R & S T E D E N B O U W PROJECT: NIEUWBOUW SATURN NIEUWGRAAF DUIVEN CARTOGRAAF DUIVEN

M d W A R C H I T E C T U U R & S T E D E N B O U W PROJECT: NIEUWBOUW SATURN NIEUWGRAAF DUIVEN CARTOGRAAF DUIVEN ALGEMEEN: -CONSTRUCTIEVE ELEMENTEN UITSLUITEND CONFORM OPGAVE CONSTRUCTEUR -BOUWFYSICA EN BRANDVEILIGHEID CONFORM RAPPORTAGES -VOOR ALLE MATERIALEN EN ONDERDELEN TE ALLEN TIJDE DE VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

KALKZANDSTEEN KLEINFORMATEN

KALKZANDSTEEN KLEINFORMATEN KALKZANDSTEEN KLEINFORMATEN De complete oplossing voor elk bouwwerk Metselstenen Metselstenen van KST Kalkzandsteen worden gebruikt voor het metselen van dragende en niet-dragende wanden. Tevens kunnen

Nadere informatie

D D

D D D162506886 D162506886 Projectgegevens Projectnaam : Bemmelmans te Lent (2015-10) Projectnummer : PR7837 Datum : 31 oktober 2016 Tekening : BA-01 d.d. - Versie : Opdrachtgever : Gemaakt door : 1.0 Groenhart

Nadere informatie

Rapportage Freetool MRPI Milieuprestatie Gebouw

Rapportage Freetool MRPI Milieuprestatie Gebouw In deze rapportage zijn de resultaten en de invoer opgenomen van de milieuprestatieberekening gebouw van R15-02. De resultaten zijn verdeeld naar de verplichte milieuprestatieberekening voor het bouwbesluit

Nadere informatie

Rapportage Freetool MRPI Milieuprestatie Gebouw

Rapportage Freetool MRPI Milieuprestatie Gebouw In deze rapportage zijn de resultaten en de invoer opgenomen van de milieuprestatieberekening gebouw van Woning Fam. Nap. De resultaten zijn verdeeld naar de verplichte milieuprestatieberekening voor het

Nadere informatie

Afwerk- en kleurenstaat uitvoering DEFINITIEF

Afwerk- en kleurenstaat uitvoering DEFINITIEF Afwerk- en kleurenstaat uitvoering DEFINITIEF project 12.06 verbouwing en nieuwbouw CPO project Akkerstraat Eindhoven opdrachtgever CPO-vereniging Akkerstraat De Schrijver datum 12 maart 2015 UITVOERING

Nadere informatie

Rapportage Freetool MRPI Milieuprestatie Gebouw

Rapportage Freetool MRPI Milieuprestatie Gebouw In deze rapportage zijn de resultaten en de invoer opgenomen van de milieuprestatieberekening gebouw van 9 woningen Gerard Doustraat Voorthuizen. De resultaten zijn verdeeld naar de verplichte milieuprestatieberekening

Nadere informatie

Bouwdeelkosten. Bouwkundig

Bouwdeelkosten. Bouwkundig Bouwdeelkosten Bouwkundig Bouwdeelkosten Bouwkundig Een uitgave van Vakmedianet Bouwdata Samenstelling Miriam Derksen E-mail: redactiekosteninformatie@vakmedianet.nl Uitgever Mieke Stikkelorum Adres Postbus

Nadere informatie

cætshage architectenbureau detail 01 horizontale principe detaillering binnenwanden 1:5 horizontale principe detaillering aansluting binnenwanden 1:5

cætshage architectenbureau detail 01 horizontale principe detaillering binnenwanden 1:5 horizontale principe detaillering aansluting binnenwanden 1:5 25 50 25 100 Metal Stud profielen, breedte 75 mm h.o.h. max 600 mm Metal Stud profielen, breedte 50 mm h.o.h. max 600 mm 100 Metal Stud profielen, breedte 50 mm h.o.h. max 600 mm 25 75 10 75 25 210 Metal

Nadere informatie

Rapportage Freetool MRPI Milieuprestatie Gebouw

Rapportage Freetool MRPI Milieuprestatie Gebouw In deze rapportage zijn de resultaten en de invoer opgenomen van de milieuprestatieberekening gebouw van Nieuwbouw bedrijfsruimte met kantoor. De resultaten zijn verdeeld naar de verplichte milieuprestatieberekening

Nadere informatie

Mariastraat 6 Bavel - Uitbreiding woning. BraBouw DEFINITIEF ONTWERP woonadvies

Mariastraat 6 Bavel - Uitbreiding woning. BraBouw DEFINITIEF ONTWERP woonadvies DEFINITIEF ONTWERP 21-12-2013 Situatie Perceel bestaande schuur verwijderen en afvoeren Sloop bestaande berging Fotoblad bestaand nieuw Begane Grond 1:100 dubbele deuren donkergrijs met bovenraam conform

Nadere informatie

SfB Pst Omschrijving Hoev. Eenh Norm Uren Loon Norm en Materieel Norm en Stelpost Norm Totaal

SfB Pst Omschrijving Hoev. Eenh Norm Uren Loon Norm en Materieel Norm en Stelpost Norm Totaal DUNCAN pagina: 1 11 BODEMVOORZIENINGEN 11.10 GROND A * Opschonen van terrein 001 - Opschonen terrein 1,00 m2 - - - - - 1,20 1,00-1,00 --- * Sub-totaal 1,00 m2 - - - 1,00-1,00 B * Bouwraam 001 - Bouwplank

Nadere informatie

Projectgegevens. Versie software en databases. Projectnaam : 112 appartementen de Verleyding te Leiden Projectnummer : PR6943

Projectgegevens. Versie software en databases. Projectnaam : 112 appartementen de Verleyding te Leiden Projectnummer : PR6943 Projectgegevens Projectnaam : 112 appartementen de Verleyding te Leiden Projectnummer : PR6943 Datum : 1 december 2015 Tekening : Voorontwerp d.d. 29 oktober 2015 Versie : Opdrachtgever : Gemaakt door

Nadere informatie

Rapportage Freetool MRPI Milieuprestatie Gebouw

Rapportage Freetool MRPI Milieuprestatie Gebouw ~ MRPI----- milieu relevante product informatle Rapportage Freetool MRPI Milieuprestatie Gebouw In deze rapportage zijn de resultaten en de invoer opgenomen van de milieuprestatieberekening gebouw van

Nadere informatie

MIDDELEN Blad : 1 Print-datum : 11-02-2011 Print-tijd : 13:26:53. Een heid. heid

MIDDELEN Blad : 1 Print-datum : 11-02-2011 Print-tijd : 13:26:53. Een heid. heid MIDDELEN Blad : 1 TKCB Bouwkostenadvies b.v., Kleppere 11L, 6651 KM Druten Projectnummer : TKCB Bouwkostenadvies b.v. Omschrijving : VOORBEELD BOUWKOSTENBESTAND MIDDELEN Opsteldatum : Wijzigingsdatum :

Nadere informatie

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT PODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PODUCT 6330 6020 3305 2410 615 2255 1040 685 1200 840 5930 1125 1080 250 1040 2325 PODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PODUCT 2930+ 2700+ 1990+ 2951+ 5 0 4000 1750 4080

Nadere informatie

Detail 01. Detail 01 10.2107 SCHAAL: 02-03-2012 1 : 5

Detail 01. Detail 01 10.2107 SCHAAL: 02-03-2012 1 : 5 0 50 50 90 +700, o.k. kozijn Betahaak ophangsysteem Aluminium waterslag 59 9 650 0 00 0 90 Tussen bevestiging corten staal en gepoadercoat staal neopreen toepassen 5 +70, b.k. vensterbank Aluminium kozijn,

Nadere informatie

2-kap Vrijstaand. Exterieur

2-kap Vrijstaand. Exterieur Huizen Exterieur Gevelsteen plint Baksteen, halfsteensverband, Antracietzwart bezand Baksteen, halfsteensverband Antracietzwart bezand Voegwerk plint Verdiept Antracietzwart Verdiept Antracietzwart Gevelsteen

Nadere informatie

Projectgegevens. Versie software en databases. Projectnaam : Temming 1e Brandenburgerweg 16a te Bilthoven Projectnummer : PR7355

Projectgegevens. Versie software en databases. Projectnaam : Temming 1e Brandenburgerweg 16a te Bilthoven Projectnummer : PR7355 Projectgegevens Projectnaam : Temming 1e Brandenburgerweg 16a te Bilthoven Projectnummer : PR7355 Datum : 16 maart 2016 Tekening : bestektekening d.d. 10 juni 2015 Versie : Opdrachtgever : Gemaakt door

Nadere informatie

ACE Advanced Cost Estimator voor staalconstructies

ACE Advanced Cost Estimator voor staalconstructies Inleiding In dit deel zijn de belangrijkste stappen voor het uitvoeren van een ACE berekening uitgelegd voor een verdiepinggebouw. De nadruk ligt op de volgorde van de commando's. Er zal geen achtergrondinformatie

Nadere informatie

Uw alles-in-één-hand prefab-partner

Uw alles-in-één-hand prefab-partner Uw alles-in-één-hand prefab-partner Begane grond Verdieping Voorraad Holle wand Massieve wanden Dat bouwt sneller, efficiënter en dus winstgevender! VEEL PRAKTISCHE VOORDELEN geïntegreerd reken- en tekenwerk

Nadere informatie

Rapportage Freetool MRPI Milieuprestatie Gebouw

Rapportage Freetool MRPI Milieuprestatie Gebouw Rapportage Freetool MRPI Milieuprestatie Gebouw In deze rapportage zijn de resultaten en de invoer opgenomen van de milieuprestatieberekening gebouw van 15063_Dijkstra_Bovensmilde. De resultaten zijn verdeeld

Nadere informatie

Rapportage Freetool MRPI Milieuprestatie Gebouw

Rapportage Freetool MRPI Milieuprestatie Gebouw In deze rapportage zijn de resultaten en de invoer opgenomen van de milieuprestatieberekening gebouw van 1318 Blaupot Ten Catehof Kootwijk. De resultaten zijn verdeeld naar de verplichte milieuprestatieberekening

Nadere informatie

Projectgegevens. Versie software en databases. Projectnaam : Woek Warmelinck kavel 5-6 te Ijzerlo Projectnummer : PR7394

Projectgegevens. Versie software en databases. Projectnaam : Woek Warmelinck kavel 5-6 te Ijzerlo Projectnummer : PR7394 Projectgegevens Projectnaam : Woek Warmelinck kavel 5-6 te Ijzerlo Projectnummer : PR7394 Datum : 25 maart 2016 Tekening : K1023 d.d. 8 maart 2016 Versie : Opdrachtgever : Gemaakt door : 1.0 ERS architekten

Nadere informatie

Winket bv Huisvestingseconomie, bouwkosten en bestekken. 2014 03 03 EcoQuaestor 2014.01.xlsx niveau 6 1/27

Winket bv Huisvestingseconomie, bouwkosten en bestekken. 2014 03 03 EcoQuaestor 2014.01.xlsx niveau 6 1/27 1D 1D 00.00.2 Gevels 1D 00.00.3 21 1D 21. buitenwandafbouwconstructies 21.00 1D 21.00 buitenwanden; bouwvoorzieningen 1D 21.00.10-0 steigers tbv maatregelen aan bestaande gevel 1D 21.00.10-011 gevel gesloten:

Nadere informatie

Winket bv Huisvestingseconomie, bouwkosten en bestekken. 2014 03 03 EcoQuaestor 2014.01.xlsx niveau 6 1/27

Winket bv Huisvestingseconomie, bouwkosten en bestekken. 2014 03 03 EcoQuaestor 2014.01.xlsx niveau 6 1/27 1D 1D 00.00.2 Gevels 1D 00.00.3 21 1D 21. buitenwandafbouwconstructies 21.00 1D 21.00 buitenwanden; bouwvoorzieningen 1D 21.00.10-0 steigers tbv maatregelen aan bestaande gevel 1D 21.00.10-011 gevel gesloten:

Nadere informatie

str DETAIL 1 GEVEL: baksteen w.f. volgens monster luchtspouw spouwisolatie 82 mm Eurowall Rc=3,5m2 K/W kalkzandsteen 120mm funderingsstrook 200x600

str DETAIL 1 GEVEL: baksteen w.f. volgens monster luchtspouw spouwisolatie 82 mm Eurowall Rc=3,5m2 K/W kalkzandsteen 120mm funderingsstrook 200x600 360 75 50 235 o.k. kozijn 500+ hardstenen onderdorpel vensterbank kunst-steen b.k. afwerklaag Peil=0 500 VLOER: zand- cementdekvloer dik 70 mm betonvloer d=120mm vloer isolatie EPS Rc=3,5m K/W kantstrook

Nadere informatie

Rapportage Freetool MRPI Milieuprestatie Gebouw

Rapportage Freetool MRPI Milieuprestatie Gebouw Rapportage Freetool MRPI Milieuprestatie Gebouw In deze rapportage zijn de resultaten en de invoer opgenomen van de milieuprestatieberekening gebouw van familie Boersma Snip. De resultaten zijn verdeeld

Nadere informatie

Voorbeeld elementenbegroting DO-fase

Voorbeeld elementenbegroting DO-fase Nl-Sfb code S Omschrijving Hoevhdl Ehd Eenheidsprijs Totaal * Algemene gegevens # Afmetingen project # - peil is 0,3 m1 + NAP # bruto vloeroppervlak 1973,00 m2 # bruto inhoud 6095,00 m3 # # totaal appartementen

Nadere informatie

CPO de Woongaard. Kavel 3 & 4

CPO de Woongaard. Kavel 3 & 4 CPO de Woongaard Kavel 3 & 4 Geachte geïnteresseerde, Hartelijk dank voor uw interesse in onze CPO De Woongaard. Wij zijn een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap die aan de Doornsteeg 14 woningen

Nadere informatie

Rapportage Freetool MRPI Milieuprestatie Gebouw

Rapportage Freetool MRPI Milieuprestatie Gebouw Rapportage Freetool MRPI Milieuprestatie Gebouw In deze rapportage zijn de resultaten en de invoer opgenomen van de milieuprestatieberekening gebouw van Type A - Helena's Hof Hoofddorp. De resultaten zijn

Nadere informatie

Timmerman niveau 2. In dit document vindt u het voortgangsoverzicht en de praktijktoetsen bij de nieuwe methode Timmerman.

Timmerman niveau 2. In dit document vindt u het voortgangsoverzicht en de praktijktoetsen bij de nieuwe methode Timmerman. Timmerman niveau 2 Voor de opleiding Timmerman niveau 2 maakt een aantal roc vanaf schooljaar 2012-2013 gebruik van de nieuwe lesmethode van Fundeon. Bij deze methode hoort ook een aangepaste trajectmap.

Nadere informatie

Rapportage Freetool MRPI Milieuprestatie Gebouw

Rapportage Freetool MRPI Milieuprestatie Gebouw Rapportage Freetool MRPI Milieuprestatie Gebouw In deze rapportage zijn de resultaten en de invoer opgenomen van de milieuprestatieberekening gebouw van Kavels A7+A8 Welnastraat. De resultaten zijn verdeeld

Nadere informatie

MPG Berekening Bouwbesluit 2012 MPG = 0,66

MPG Berekening Bouwbesluit 2012 MPG = 0,66 Projectnaam : Groeneveldt Lekdijk 86 te Nieuw-Lekkerland Projectnummer : PR6565 Datum : 31-09-2015 Tekening: DO-0 d.d.8 juni 2015 Versie : v 1.0 Opdrachtgever : Brand BBA bv gemaakt door: MTM MPG Berekening

Nadere informatie

Rapportage Freetool MRPI Milieuprestatie Gebouw

Rapportage Freetool MRPI Milieuprestatie Gebouw Rapportage Freetool MRPI Milieuprestatie Gebouw In deze rapportage zijn de resultaten en de invoer opgenomen van de milieuprestatieberekening gebouw van Nieuwbouw vrijstaande woning Fam. Dormston. De resultaten

Nadere informatie

opdrachtgever: werk: Schiphol Hotel Badhoevedorp onderwerp: schaal: 1:100 / 50 / 10 datum:

opdrachtgever: werk: Schiphol Hotel Badhoevedorp onderwerp: schaal: 1:100 / 50 / 10 datum: voor overzicht plattegronden, gevels en doorsneden zie _BA-21 t.m. 32 alle maten (in mm) onderling en in het werk te kontroleren opdrachtgever: CRADLE OF DEVELOPMENT AMSTERDAM werk: Schiphol Hotel Badhoevedorp

Nadere informatie

Winket bv Huisvestingseconomie, bouwkosten en bestekken. 2014 03 03 EcoQuaestor 2014.01.xlsx niveau 6 1/17

Winket bv Huisvestingseconomie, bouwkosten en bestekken. 2014 03 03 EcoQuaestor 2014.01.xlsx niveau 6 1/17 1C 1C 00.00.2 Daken 1C 00.00.3 27 1C 27. dakafbouwconstructies 27.00 1C 27.00 daken; bouwvoorzieningen 1C 27.00.10-0 algemene maatregelen aan best. dakrand/goot 1C 27.00.10-011 dakrandconstr.: onderhoudsinspectie

Nadere informatie

Winket bv Huisvestingseconomie, bouwkosten en bestekken. 2014 03 03 EcoQuaestor 2014.01.xlsx niveau 6 1/9

Winket bv Huisvestingseconomie, bouwkosten en bestekken. 2014 03 03 EcoQuaestor 2014.01.xlsx niveau 6 1/9 1F 1F 00.00.2 Vloeren 1F 00.00.3 23 1F 23. vloerafbouwconstructies 23.00 1F 23.00 vloerafbouwconstructies; bouwvoorzieningen 1F 23.00.10-0 algemene maatregelen bestaand balkon/galerij 1F 23.00.10-011 balkon/galerij:

Nadere informatie

VLCS PRINCIPE DETAILS TO-12 ARCHITECTEN PROJECT OMSCHRIJVING NIEUWBOUW WONINGEN PLAN LAGE HEIDE TE VALKENSWAARD

VLCS PRINCIPE DETAILS TO-12 ARCHITECTEN PROJECT OMSCHRIJVING NIEUWBOUW WONINGEN PLAN LAGE HEIDE TE VALKENSWAARD PRINCIPE DETAILS BLADNO. TO-12 PROJECT OMSCHRIJVING OMSCHRIJVING NIEUWBOUW WONINGEN PLAN LAGE HEIDE TE VALKENSWAARD OPDRACHTGEVER PROJECT ZUID B.V. DE WAAL 38 5684 PH BEST MGR. BIERMANSPLEIN 2 5563 BH

Nadere informatie

KAVELS ONDER ARCHITECTUUR LELYSTAD

KAVELS ONDER ARCHITECTUUR LELYSTAD KAVELS ONDER ARCHITECTUUR LELYSTAD KAVEL 4: BOUWKOSTEN BEREKENING 29 FEBRUARI 2012 Bouwbedrijf Heimensen bv, Postbus 327, 3880 AH PUTTEN Bouwbedrijf Noordersluis Pagina:2 Totaal Totaal Totaal Totaal uur-

Nadere informatie

13 12 9 11 10 6/7 8 5 4 16 3 1/2 14 15 5 16

13 12 9 11 10 6/7 8 5 4 16 3 1/2 14 15 5 16 9 11 13 12 10 8 5 6/7 4 16 3 1/2 14 5 15 16 13 12 16 6 7/8 3 1 2 01 baluster Min: 1000 kunststeen waterdicht manchet Max: 200 open stootvoeg waterkerende laag cellenbeton baluster 25 120 70 130 30 14 45

Nadere informatie

BIJLAGE: Constructieschema s woning

BIJLAGE: Constructieschema s woning BIJLAGE: Constructieschema s woning Nieuwbouw vrijstaande woning Jurdensdijk 1A te De Heurne Onderdeel: Constructieschema s behorende bij statische berekening woning Berekend door: : ing. R. Haank Project

Nadere informatie

Fam. de Wit. Uitbreiding woning

Fam. de Wit. Uitbreiding woning Fam. de Wit Uitbreiding woning Projectnummer : 2013-08-3 Adres : Dorpstraat 120 Postcode Plaats : 8107 AB : Broekland Kostenpeildatum : 12-08-2013 Pagina 1 / 9 Projectnummer : 2013-08-3 2Jours On-line

Nadere informatie

Naam: MFC Maashees. werknr. SABO1401 Stichtingskosten datum

Naam: MFC Maashees. werknr. SABO1401 Stichtingskosten datum werknr. Naam: MFC Maashees SABO1401 Stichtingskosten datum. 13-04-2015 par. onderdeel hoeveelh eid eenheid prijs per eenheid kosten excl. btw A ontwikkelingskosten: 1) architectenkosten ontwerp 8.650,00

Nadere informatie

Bijlage 6 bij besluit 2015/2961-V1. V en V

Bijlage 6 bij besluit 2015/2961-V1. V en V Bijlage 6 bij besluit 2015/2961-V1 V en V 360 120 140 100 kalkzandsteen d=120m metselwerk 100mm metalstud wand 12mm mdf en 12,5mm gipsplaat 124 houten binnenkozijn 30min brandwerend metselwerk verankeren

Nadere informatie

OVERZICHT DETAILS/ SUMMARY OF DETAILS Quantum Vloeren in gebouwen (excl parkeergarages)/ Quantum Floors in buildings ( excl.

OVERZICHT DETAILS/ SUMMARY OF DETAILS Quantum Vloeren in gebouwen (excl parkeergarages)/ Quantum Floors in buildings ( excl. 6. VOORBEELDEN VAN AANSLUITINGEN OVERZICHT DETAILS/ SUMMARY OF DETAILS Quantum Vloeren in gebouwen (excl parkeergarages)/ Quantum Floors in buildings ( excl. car parks) QD8 QD9 QD7 QD5 QD6 QD4 vert. doorsnede

Nadere informatie

CELLA Detailnr.: 01. Schaal: 1:5 Omschrijving: Fundering. Datum: 27-5-2013. Ontwerpers: Groep 04

CELLA Detailnr.: 01. Schaal: 1:5 Omschrijving: Fundering. Datum: 27-5-2013. Ontwerpers: Groep 04 600 150 200 50 400 280 214 100 40 140 214 1 Kalkzandsteen 214mm XPS 140mm Luchtspouw 40mm Metselwerk 100mm Geisoleerde kanaalplaatvloer Peil = 0 Dekvloer Peil - 50 Maaiveld Klinkers Open stootvoeg Funderingsbalk

Nadere informatie

INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER

INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER 1. Inleiding Om toegang te krijgen tot het systeem van de Orde van Architecten Vlaamse Raad waarmee u uw digitaal visum kan verkrijgen, dient u te beschikken over een

Nadere informatie

Noordgevel blok C. Zuidgevel blok C. Oostgevel. Binnengevel oostzijde blok C. Hazelaarstraat e.o. I.o.v. GroenWest Woerden Detailoverzicht

Noordgevel blok C. Zuidgevel blok C. Oostgevel. Binnengevel oostzijde blok C. Hazelaarstraat e.o. I.o.v. GroenWest Woerden Detailoverzicht 16 Noordgevel blok C 17 18 Zuidgevel blok C 22 15 09 19 02 03 01 08 07 13 06 05 14 Oostgevel 04 12 03 01 11 20 10 21 I.o.v. GroenWest Woerden Detailoverzicht Binnengevel oostzijde blok C schaal project

Nadere informatie

GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN CONSTRUCTIE TEKENING AANBOUW

GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN CONSTRUCTIE TEKENING AANBOUW GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN CONSTRUCTIE TEKENING AANBOUW 1. Project Omschrijving Het gaat om het gedeeltelijk vergroten van een bestaande hoekwoning. Naast een bijkeuken en uitbreiding van de bestaande woonkamer

Nadere informatie

BA-61. alle maten in het werk te controleren! project: DETAILLIJST BA-61. bladnr. omschrijving schaal datum wijz a wijz. b wijz. c wijz. d wijz.

BA-61. alle maten in het werk te controleren! project: DETAILLIJST BA-61. bladnr. omschrijving schaal datum wijz a wijz. b wijz. c wijz. d wijz. DETAILLIJST BA-61 bladnr. omschrijving schaal datum wijz a wijz. b wijz. c wijz. d wijz. e H0.01 kozijn / woningscheidende wand 1:5 18-12-2015 22-12-2015 24-12-2015 H0.02 kopgevel / HSB-mw 1:5 22-12-2015

Nadere informatie

Kavel 13 Bouwkundig Ingenieursburo. 101301 Ceres Goes Appartementen

Kavel 13 Bouwkundig Ingenieursburo. 101301 Ceres Goes Appartementen Blz 1 11.10 Bodemvoorzieningen; grond 1,00 ELEM 12.30.00.010 Bouwrijp maken NVT 12.40.00.010 Ontgraven van grond t.b.v. funderingsstroken, leidingen, 500,00 m3 5,00 2.500,00 5,00 2.500,00 kruipruimte 12.50.00.010

Nadere informatie

Rapportage Freetool MRPI Milieuprestatie Gebouw

Rapportage Freetool MRPI Milieuprestatie Gebouw Rapportage Freetool MRPI Milieuprestatie Gebouw In deze rapportage zijn de resultaten en de invoer opgenomen van de milieuprestatieberekening gebouw van Schoolstraat 9. De resultaten zijn verdeeld naar

Nadere informatie

mei principe details incisielaag DO.901 1:5 / 1:10 Principe Details Fenix I Heijmans 01.11.2014 Projectnr.: Project: Opdrachtgever: Schaal: Onderwerp:

mei principe details incisielaag DO.901 1:5 / 1:10 Principe Details Fenix I Heijmans 01.11.2014 Projectnr.: Project: Opdrachtgever: Schaal: Onderwerp: principe details incisielaag architects and planners Schiehavenkade 522 3024 EZ Rotterdam t: +31(0)10 4252222 info@-arch.eu www.-arch.eu Project: Fenix I Projectnr.: 13011 Opdrachtgever: Heijmans Schaal:

Nadere informatie

029 Skatepark Noord Detaillijst Omgevingsvergunning Aambeeldstraat 12 1 : 50 07/06/17. Waterspiegelplein 10C 1051PB Amsterdam

029 Skatepark Noord Detaillijst Omgevingsvergunning Aambeeldstraat 12 1 : 50 07/06/17. Waterspiegelplein 10C 1051PB Amsterdam detail V6 detail V1 detail V2 detail V7 detail V8 detail V9 detail V3 detail V4 detail V12 Detail V5 Detaillijst Detail H2 Detail H2 0 200 55 413 74 179 15 382 A2 Bestaande dak Isolatie damprammende laag

Nadere informatie

inbo bouwkunde Geeresteinselaan 57 Postbus EB Woudenberg T +31 (0) inbo b.v.

inbo bouwkunde Geeresteinselaan 57 Postbus EB Woudenberg T +31 (0) inbo b.v. inbo bouwkunde T +31 (0)33 286 82 11 Info@inbo.com inbo b.v. Opdrachtgever architect leider Getekend nummer ROSEBROOM BV TCONCEPT R. Wallet s JTvB File Datum 24-02-2017 Woudenberg Handelsregister Amersfoort

Nadere informatie

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Laatste revisie: 29 juli 2009 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1 Installatie ODBC driver... 2 2 Systeeminstellingen in AbiFire5... 3 2.1 Aanmaken extern profiel...

Nadere informatie

Woningtype Populieren Nieuwbouw Uitweg

Woningtype Populieren Nieuwbouw Uitweg Woningtype Populieren Nieuwbouw Uitweg Uitbreidingsmogelijkheden Goldewijk Doetinchem B.V. Bedrijventerrein Verheulsweide Nijverheidsweg 12 7005 BJ Doetinchem Tel.: (0314) 75 11 11 www.goldewijk.nl Uitbreidingsmogelijkheden,

Nadere informatie

Rapportage Freetool MRPI Milieuprestatie Gebouw

Rapportage Freetool MRPI Milieuprestatie Gebouw Rapportage Freetool MRPI Milieuprestatie Gebouw In deze rapportage zijn de resultaten en de invoer opgenomen van de milieuprestatieberekening gebouw van Catharijnesteeg. De resultaten zijn verdeeld naar

Nadere informatie

Woonfabriek Tieleman Dros Omschrijving Bouwdelen

Woonfabriek Tieleman Dros Omschrijving Bouwdelen 1 Woonfabriek Tieleman Dros Omschrijving Bouwdelen Versie: 2014-11-10 INHOUD Inhoud... 1 OPBOUW BOUWDELEN RENOVATIE BOUWDEEL 1 (BD1)... 4 BD1: opbouw gevels... 4 Gevelopbouw BD1-10 (van buiten naar binnen):...

Nadere informatie

BOUWAANVRAAG A-12. project. : Nieuwbouw 2 appartementengebouwen : Peperkampweg Delden. opdrachtgever. : Wonen Delden : Postbus 105, 7490 AC Delden

BOUWAANVRAAG A-12. project. : Nieuwbouw 2 appartementengebouwen : Peperkampweg Delden. opdrachtgever. : Wonen Delden : Postbus 105, 7490 AC Delden : Peperkampweg Delden opdrachtgever : Wonen Delden : Postbus 105, 7490 AC Delden : Details getekend : A.C. formaat : A3 gew. A-12 11' 494 494 100 43 351 metselwerk 100mm isolatie 137mm kalkzandsteen 214mm

Nadere informatie

principe details 1-24

principe details 1-24 principe details 1-24 Van Riemsdijkweg 78 3088 HD Rotterdam 010-4777172 url: www.deroonvanes.nl e-mail: we@deroonvanes.nl opdrachtgever project Stirca BV Bergschenhoek Herbestemming kantoor/woongebouw

Nadere informatie

Handleiding gebruik Vtlb-calculator

Handleiding gebruik Vtlb-calculator Handleiding gebruik Vtlb-calculator De Vtlb-calculator is een programma gemaakt voor Windows. Bent u een Apple gebruiker, zie uitleg onder aan de pagina. Let op! In Windows 10 wordt standaard de Edge browser

Nadere informatie

1.4. Installatie toelichting. RoTekst. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening

1.4. Installatie toelichting. RoTekst. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 1.4 Installatie toelichting V RoTekst Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening Copyright Deze publicatie is een uitgave van Crotec BV, s-hertogenbosch (KvK Oost Brabant 1715 9294) Alle rechten

Nadere informatie

KNPL 150 KNPL 165 KNPL 200 KNPL 260/265 KNPL 320 KNPL 400. De kanaalplaatvloer wordt toegepast in woningbouw en utiliteitbouw.

KNPL 150 KNPL 165 KNPL 200 KNPL 260/265 KNPL 320 KNPL 400. De kanaalplaatvloer wordt toegepast in woningbouw en utiliteitbouw. De kanaalplaatvloer wordt toegepast in woningbouw en utiliteitbouw. De vloer is snel en makkelijk te leggen Uitvoering ongeïsoleerd en geïsoleerd. De vloer is geschikt voor projecten - Grote overspanningen

Nadere informatie

VLCS PRINCIPE DETAILS TO-08 ARCHITECTEN PROJECT OMSCHRIJVING NIEUWBOUW WONINGEN PLAN LAGE HEIDE TE VALKENSWAARD

VLCS PRINCIPE DETAILS TO-08 ARCHITECTEN PROJECT OMSCHRIJVING NIEUWBOUW WONINGEN PLAN LAGE HEIDE TE VALKENSWAARD PRINCIPE DETAILS BLADNO. TO-08 PROJECT OMSCHRIJVING OMSCHRIJVING NIEUWBOUW WONINGEN PLAN LAGE HEIDE TE VALKENSWAARD OPDRACHTGEVER PROJECT ZUID B.V. DE WAAL 38 5684 PH BEST MGR. BIERMANSPLEIN 2 5563 BH

Nadere informatie

MILIEUPRESTATIE. Nieuwbouw van een woonhuis aan de Abt van den Eyndenstraat, kavel 18 te Valkenswaard

MILIEUPRESTATIE. Nieuwbouw van een woonhuis aan de Abt van den Eyndenstraat, kavel 18 te Valkenswaard MILIEUPRESTATIE Nieuwbouw van een woonhuis aan de Abt van den Eyndenstraat, kavel 18 te Valkenswaard In opdracht van: Dhr. en Mw. D. Dijkstra Karel Mollenstraat Zuid 94 5554 CH VALKENSWAARD Rapportnummer

Nadere informatie