Inhoud. Releasenotes FirstWatch 5.20

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. Releasenotes FirstWatch 5.20"

Transcriptie

1 Releasenotes FirstWatch 5.20 Versie FirstWatch 5.20 bevat nieuwe functionaliteiten en verbeteringen die zijn voortgekomen uit helpdeskvragen en suggesties van gebruikers. De onderwerpen zijn ingedeeld in enkele hoofdgroepen. Op deze manier staan de voor u meest relevante onderwerpen bij elkaar. Er staan enkele uitgewerkte voorbeelden in de releasenotes. Voor een beter begrip is het raadzaam om dat in uw eigen systeem uit te proberen. Inhoud Belangrijk voor iedereen die bij FirstWatch is betrokken... 3 Integratie met Prio BAG-koppeling... 3 Coördinaten... 4 Nieuwe velden en bladwijzers... 4 FirstWatch - Persoon... 4 FirstWatch Bouwwerk... 4 Normtijd uitvoering rooster... 5 Instellen normtijd... 5 Begin en einde normtijd... 6 Voorbeeld gebruik normtijd... 6 Kaartweergave bouwwerk... 8 Uitvoer naar Excel... 9 Automatische (management)rapportages FirstWatch... 9 Standaard export-formaat Overstappen naar een ander rooster uitgebreid Koppeling BRIStoets Belangrijk voor Inspecteurs Veldomschrijvingen Historie Installaties - aantal Filter Notitie Openstaande stappen Rapportage Aantal dagen in procedure Einddatum vergunning Belangrijk voor Applicatiebeheerders Database BAG-compliant maken Standaard inspecteur Main<Gebruikersnaam>.ini bestanden Groepsaanpassing bouwwerken Variabelen bestandsnaam nieuwe brieven Rooster niet meer starten Pagina 1 van 33

2 Mapnaam tekeningen instelbaar Verberg In behandeling / Afgehandeld Rapportage Bouwwerken zonder BAG-id Rapportage Categorieën - CEBES Rapportage Roosters - CEBES Stappenplan Koppeling Smartdocuments / MIT-Office Overige wijzigingen Categoriecode Voortgangsbalk Basistabellen aanpassen Stapschema nieuwe roosters Laatst gekozen bouwwerk Bouwlaag / verblijfsvloer Samenvoegen bouwwerken Lay-out bouwwerkrooster scherm Wijzigen adres Sortering openstaande stappen Stap-Details Excel document Documenten / tekeningen toevoegen Stapcode tabblad Planning / Archief Persoonlijke selecties / gegevensrechten Contactpersoon stap: Koppeling MoHIS Tips & Trucs Oude stapgegevens gebruiken in brieven Bladwijzertool Conditiefilters maken Gevaarlijke stoffen Roosters Gebruiksbesluit / Omgevingsvergunning Pagina 2 van 33

3 Belangrijk voor iedereen die bij FirstWatch is betrokken Integratie met Prio112 Prio112 is een online platform dat alle informatie over de veiligheid van bedrijven beheert én beschikbaar stelt aan hulpdiensten tijdens incidenten. Met Prio112 registreren bedrijven essentiële gegevens rondom veiligheid. Hierdoor zijn hulpdiensten tijdens een incident op de hoogte van de actuele situatie van onder meer: algemene bedrijfs- en contactgegevens het aantal aanwezige personen per locatie en op elk moment van de dag de aanwezige (brand)gevaarlijke stoffen, met hierbij vermeld de hoeveelheid en de locatie van de opslagplaats activiteiten, per locatie en op elk moment van de dag aanwezige voorzieningen, zoals sleutelkluis, aanvalsplannen en brandmeldinstallaties certificeringen en vergunningen Natuurlijk is het uitermate handig om vanuit FirstWatch de actuele stand van zaken bij een bedrijf te controleren en zo nodig aan te vullen. Op het tabblad Bouwwerk heeft u daartoe de mogelijkheid om op een knop Prio112 te klikken. Hierdoor wordt automatisch het betreffende bouwwerk, met alle openbare bedrijfsinformatie, in Prio112 getoond. Als de knop niet zichtbaar is, dan is het bedrijf niet geregistreerd in Prio112 (of is er nog geen BAG-id toegekend). BAG-koppeling Met ingang van FirstWatch versie 5.20 is de koppeling met de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) toegevoegd. Er zijn nieuwe velden toegevoegd. Bij het toevoegen van een adres kunt u, door middel van het invoeren van de postcode, huisnummer en eventueel huisnummertoevoeging, het juiste adres ophalen uit de BAG. Hiervoor is het nodig dat u op uw werkplek toegang heeft tot internet. Pagina 3 van 33

4 Met behulp van de knop Invoeren zonder BAG kunt u adressen invoeren zonder de nieuwe BAG-functionaliteit, op de manier die u voorheen al in FirstWatch gebruikte. Deze kunt u bijvoorbeeld gebruiken bij het toevoegen van postbusadressen. Coördinaten Met ingang van deze versie zijn naast de bekende X- en Y-coördinaat uit het RD-stelsel (Rijks Driehoek) ook de geografische coördinaten Noorderbreedte (NB) en Oosterlengte (OL) toegevoegd. Deze worden automatische gevuld vanuit de BAG. Nieuwe velden en bladwijzers Er zijn nieuwe velden toegevoegd: FirstWatch - Persoon Afdeling (per persoon) Functie (per persoon) FirstWatch Bouwwerk KvK-nummer Oosterlengte en Noorderbreedte Gebouw Pagina 4 van 33

5 FirstWatch Bouwwerk Roosters Startdatum rooster en Einddatum rooster Zaakaanduiding Datum aanvraag Aard bouwwerk Bovenstaande velden zijn vanaf deze versie tevens toegevoegd als bladwijzer. Daarnaast is er vanaf deze versie een bladwijzer toegevoegd voor het veld Bedrijfsservicenummer. Normtijd uitvoering rooster Per rooster (Beheer-Basisgegevens-Rooster-Rooster) is het mogelijk om een Normtijd in dagen op te voeren. Deze normtijd, inclusief eventuele overschrijding, wordt per bouwwerkrooster getoond. Instellen normtijd Ga naar Beheer-Basisgegevens-Rooster-Rooster. Kies vervolgens een rooster en ga naar het tabblad Basisgegevens. Hier kan het veld Normtijd uitvoering rooster worden gevuld met het maximale aantal dagen (=doorlooptijd) dat over dit rooster mag worden gedaan. Hierin tellen weekend- en feestdagen mee. Pagina 5 van 33

6 Begin en einde normtijd Het is aan de gebruiker om te bepalen bij welke stap in een rooster de normtijd ingaat en bij welke stap deze wordt beëindigd. In het tabblad Stappen kan per stap worden aangegeven of het een Startstap of een Eindstap betreft. Vanaf de Startstap gaat FirstWatch bijhouden hoe lang de procedure loopt. Wanneer de Eindstap is gepasseerd, berekent FirstWatch automatisch hoe lang de procedure heeft gelopen. Het is mogelijk om meerdere start- en eindstappen te definiëren. Voorbeeld gebruik normtijd In bovenstaand voorbeeld is al aangegeven wat de start- en eindstappen zijn. Wilt u zien hoe de normtijd werkt, stel dan in uw eigen systeem de start- en eindstap in en doe het volgende: Open een bouwwerk en start het betreffende rooster (in bovenstaand voorbeeld Gebruiksmelding ). Doorloop alle stappen zoals gebruikelijk. Merk op dat na het afhandelen van de (start)stap Ontvangst gebruiksmelding het veld Startdatum rooster op het tabblad Basisgegevens wordt gevuld. Merk op dat na het afhandelen van de (eind)stap Ontvangst gebruiksmelding het veld Einddatum rooster op het tabblad Basisgegevens wordt gevuld. Pagina 6 van 33

7 De volgende situaties zijn mogelijk: Startstap gevuld, maar geen normtijd: FirstWatch laat zien hoe lang de procedure tot nu toe loopt. (het scherm toont de tekst In procedure ). Is er wel een normtijd gevuld (en zowel de startdatum rooster als de einddatum rooster zijn gevuld) wordt de eventuele overschrijding getoond of het aantal overgebleven dagen. Bij een rooster dat in behandeling is en normtijd en startdatum zijn gevuld, staan in groen de dagen die nog te gaan zijn voor het verstrijken van de normtijd. (het scherm toont de tekst Nog te gaan ). Bij een rooster, waarbij normtijd, startdatum en einddatum zijn gevuld, is de procedure binnen de gestelde normtijd afgehandeld en staan in groen de dagen die nog over waren. (het scherm toont de tekst Nog over ). In bovenstaand voorbeeld is het rooster Gebruiksmelding drie dagen vóór afloop van de normtijd afgehandeld en heeft dan ook een groene kleur. Pagina 7 van 33

8 Bij een eventuele overschrijding wordt deze in het rood weergegeven. (het scherm toont de tekst Overschrijding ). De overschrijding is tevens zichtbaar in de openstaande stappen én in het tabblad Roosters bij een bouwwerk. Kaartweergave bouwwerk Op het tabblad Bouwwerk (2) is een kaartweergave toegevoegd. Met behulp van de knop Kaart vergroten krijgt u een grotere weergave van de kaart. Tevens is het mogelijk om, door het oranje poppetje te verslepen naar de kaart, Street View te gebruiken. Pagina 8 van 33

9 Uitvoer naar Excel Vanaf deze versie is het mogelijk om eigen rapporten, inclusief standaardfilters, direct te exporteren naar Excel. Hiermee wordt het Excel document opgeslagen in een tijdelijke map om snel een weergave te creëren. De gebruiker kan het bestand, indien gewenst, vanuit Excel elders opslaan Automatische (management)rapportages FirstWatch Met ingang van FirstWatch versie 5.20 introduceren we een nieuwe dienst met betrekking tot het maken van (management)rapportages. Met behulp van Excel krijgt u binnen enkele muisklikken informatie over: Aantal uitgevoerde taken (per rooster/stap, per kadastrale gemeente) Aantal uitgevoerde taken per inspecteur (per rooster/stap, per kadastrale gemeente) Bestede uren per bevoegd gezag Grafische weergave van de uitgevoerde taken (per rooster, per kadastrale gemeente) Pagina 9 van 33

10 Pagina 10 van 33

11 De kosten voor deze dienst bedragen éénmalig 750,-. Eventuele aanpassingen worden op basis van nacalculatie tegen het dan geldende tarief gefactureerd. Pagina 11 van 33

12 Standaard export-formaat Bij het exporteren van een eigen rapport wordt nu standaard het formaat.xls gekozen. Overstappen naar een ander rooster uitgebreid Vanaf FirstWatch versie 5.10 was het al mogelijk om vanuit een bepaald rooster een willekeurige stap in een ander rooster op te starten. U kunt bijvoorbeeld vanuit de stap Bevestiging brandveilig gebruik uit het rooster Gebruiksmelding het rooster Controle starten. Vanaf deze versie is het mogelijk om meerdere roosters in één keer te starten. In onderstaand voorbeeld wordten vanuit het rooster Gebruiksmelding, bij de stap M Bevestiging brandveilig gebruik, twee nieuwe roosters Brandmeldinstallatie en Controle gestart terwijl het rooster Gebruiksmelding door blijft lopen. Ga naar Beheer Basisgegevens Rooster Rooster en kies het rooster Brandmeldinstallatie of Controle. Ga naar het tabblad Stappen en vink, bij de stap die u op wilt laten starten vanuit het rooster Gebruiksmelding, de optie Opstarten vanuit een ander rooster aan. Doe dit bij de juiste stap(pen) bij beide roosters. Ga naar Beheer Basisgegevens Rooster Rooster en kies het rooster Gebruiksmelding Open het tabblad Stappen en geef bij de stap Bevestiging brandveilig gebruik aan dat er drie opvolgers zijn. Pagina 12 van 33

13 Open het tabblad Schema en voeg een nieuwe regel toe. Als Bronblok dient de stap Bevestiging brandveilig gebruik te worden gekozen. Merk op dat als Doelblok, naast bestaande stappen in het rooster Gebruiksmelding ook de stappen uit andere roosters zichtbaar zijn. Stappen uit een ander rooster zijn beschikbaar als Opstarten vanuit een ander rooster staat aangevinkt). Pagina 13 van 33

14 In bovenstaand voorbeeld hebben we gerealiseerd dat de stap Bevestiging brandveilig gebruik drie opvolgers heeft. Dit kan zijn naar de stappen: o C Start C0001: Procedure Brandinstallatie o C Risicoklasse A (uit rooster Controle ) o M Bevestiging + voorwaarden (uit lopend rooster Gebruiksmelding Wanneer we het bovenstaande bij een bouwwerkrooster gaan toepassen ziet dat er als volgt uit: Start het rooster Gebruiksmelding op bij een bouwwerk en open de details Doorloop de procedure, met behulp van Automatische stap tot de stap Bevestiging brandveilig gebruik" Wanneer we nu op Automatische stap klikken, krijgen we de drie eerder opgegeven opvolgers in beeld: Wanneer we nu kiezen voor bijvoorbeeld Risicoklasse A wordt er een nieuw scherm getoond waarbij tevens de inspecteur voor deze betreffende stap moet worden aangegeven: Dit scherm herhaalt zich vervolgens voor elk van bovenstaande stappen. Het resultaat is dat er voor dit bouwwerk nu drie roosters openstaan: Let op: het aantal opvolgers moet overeenkomen met het aantal regels in het schema. Wanneer er drie opvolgers voor een stap zijn mogen er ook maar drie regels in het schema voorkomen. Pagina 14 van 33

15 Koppeling BRIStoets Wat is BRIStoets BRIStoets is de nieuwe opvolger van het toetsprogramma CKB-online (Collectieve Kwaliteitsnormering Bouwvergunningen). Het is een nieuw toetsprogramma dat bouwplannen snel, efficiënt, transparant én eenduidig toetst aan de eisen van het Bouwbesluit volgens de CKB-systematiek of een eigen gemeentelijk toetsbeleid. Het programma is ontwikkeld in samenspraak met de Vereniging BWT Nederland en de praktische inbreng van gebruikers. U kunt aangeven op welke aspecten van het Bouwbesluit dient te worden getoetst en op welk toetsingsniveau. Ook kunt u een bouwaanvraag bekijken op inhoudelijke toetsbaarheid. Dan weet u al vroeg in het proces of de aanvraag toetsbaar is en waar de belangrijkste veiligheidsrisico's zitten. Koppeling FirstWatch BRIStoets FirstWatch is geïntegreerd met BRIStoets. Met BRIStoets kunt u snel, efficiënt, transparant en eenduidig bouwplannen toetsen aan de eisen van het bouwbesluit. U heeft de mogelijkheid om, geheel automatisch (per stap), gegevens over een bouwwerk over te zetten naar BRIStoets. Met behulp van deze gegevens kan er een bouwplantoets worden uitgevoerd. Het dossier binnen BRIStoets (al dan niet afgesloten) kan op elk willekeurig moment vanuit FirstWatch worden opgeroepen. Nadat de bouwplantoets is uitgevoerd kan het controlerapport aan de betreffende stap in FirstWatch worden gehangen en kan de procedure binnen FirstWatch worden vervolgd. Belangrijk is het uitgangspunt dat informatie uit de organisatie komt en deze ook weer terug de organisatie in moet. Dit betekent dat vastgelegde controles direct beschikbaar zijn in uw centrale beheer-, meldingen- en vergunningensystemen door directe koppelingen. Haal gegevens bij de bron is een belangrijk uitgangspunt bij de koppeling tussen FirstWatch en BRIStoets. Meer informatie over BRIStoets kunt u vinden op Heeft u interesse in de koppeling tussen FirstWatch en BRIStoets, neem dan contact op met onze helpdesk. Pagina 15 van 33

16 Afbeelding 1: Overzicht dossiers Afbeelding 2: Verantwoordelijkheden Pagina 16 van 33

17 Afbeelding 3: Toets Pagina 17 van 33

18 Belangrijk voor Inspecteurs Veldomschrijvingen De veldomschrijvingen zijn met ingang van deze versie verder aangevuld. Veldomschrijvingen bevatten, zoals de naam al doet vermoeden, een nadere toelichting wat er bedoeld wordt met een veld. Om deze omschrijving op te halen kunt u gebruik maken van de functietoets <F3>. Historie De lay-out van de twee bestanden Historie.dot en Historie kort.dot is herzien. Er zijn nieuwe velden toegevoegd, de uitlijning van de FirstWatch velden is verbeterd en er is een nette koptekst toegevoegd. De nieuwe versies worden met de patch meegeleverd. Raadpleeg uw applicatiebeheerder voor de implementatie van deze bestanden in FirstWatch. Installaties - aantal Het veld aantal is uitgebreid tot maximaal drie posities voor de komma en twee achter de komma. Hierdoor is het mogelijk om bijvoorbeeld de vertraging van de doormelding in decimale minuten vast te leggen, waarbij 01:30 (1 minuut en 30 seconden) dient te worden geregistreerd als 1,50. Pagina 18 van 33

19 Filter Wanneer een bouwwerk is geopend, kunt u in de standaard werkbalk door middel van de knop een filter aanmaken, waarmee u alleen de gewenste bouwwerken in beeld krijgt. Nadat u op <OK> heeft geklikt, krijgt u door middel van het lijst-pictogram selectie in beeld. de gewenste Pagina 19 van 33

20 Door nogmaals te klikken op de knop kunt u het filter weer verwijderen. Wanneer u het bouwwerkscherm afsluit en opnieuw opstart, wordt het standaard filter weer geplaatst. In het gedeelte Tips & Trucs van deze releasenotes vindt u een overzicht van de standaard uitgeleverde conditiefilters. Notitie In het openstaande stappenscherm is het mogelijk om een notitie toe te voegen of te bewerken (mits de gebruiker hier de juiste rechten voor heeft). Het is dus niet meer noodzakelijk om het bouwwerkrooster op te starten alvorens u een notitie bij de betreffende stap kunt toevoegen. Dit kan voortaan direct via het openstaande stappenscherm. Aan het vinkje in de kolom Notitie kunt u zien of er een notitie aanwezig is. Let op: Gebruikers die alleen leesrechten hebben mogen notities wel inzien, maar kunnen geen wijzigingen aanbrengen. Openstaande stappen In de openstaande stappenlijst is de kolom Risicoklasse, In procedure en Overschrijding opgenomen. Rapportage Aantal dagen in procedure Binnen Eigen rapporten is het rapport Aantal dagen in procedure CEBES toegevoegd. Op dit rapport is per bouwwerkrooster zichtbaar wat de norm is/was voor het betreffende rooster en hoeveel dagen de normtijd al dan niet is overschreden. Ook is op dit rapport zichtbaar hoeveel dagen een procedure reeds loopt of gelopen heeft. Einddatum vergunning De einddatum vergunning van een bouwwerkrooster wordt vanaf deze versie niet meer standaard gevuld. Voorheen werd dit veld gevuld door bij de Datum vergunning vijf jaar op te tellen. Pagina 20 van 33

21 Belangrijk voor Applicatiebeheerders Database BAG-compliant maken Iedereen die het menu Administratie heeft kan de menufunctie Database BAG compliant maken gebruiken. Deze functie kent twee opties: Postcodetabel opschonen en BAG identificaties toevoegen. Postcodetabel opschonen Deze optie zorgt ervoor dat uw postcodetabel gelijkgetrokken met de BAG database. Alle postcoderecords (behalve de postbussen) worden stuk voor stuk gecheckt met de BAG database. Indien er een postcodematch wordt gevonden, dan wordt de straat en plaats aangepast. Wanneer er geen postcodematch wordt gevonden, dan wordt met behulp van de straat, huisnummer en plaats combinatie gecheckt of de postcode correct is. Als dit niet het geval is, wordt de postcode aangepast. Na het draaien van de opschoning worden in de datamap van FirstWatch twee excelsheets weggeschreven, een sheet met foutieve postcodes en een met aanpassingen. Het sheet met foutieve postcodes bevat alle postcodes die niet overeenkomen met de BAG database. Wanneer bij een postcode de kolommen Bouwwerk en Persoon leeg zijn bestaat dus geen koppeling met een bouwwerk of persoon. Het betreffende postcoderecord kan dan worden verwijderd. Het sheet met aanpassingen toont alle wijzigingen die door de opschoning in uw postcodetabel zijn doorgevoerd. Mocht u het gevoel hebben dat er iets niet goed is gegaan, kunt u dit sheet als naslag gebruiken en controleren wat de opschoning precies heeft aangepast. BAG identificaties toevoegen De optie BAG identificaties toevoegen zorgt ervoor dat de bouwwerkadressen worden voorzien van een BAG-id. Het programma bekijkt of er voor de postcode-huisnummer combinatie een BAG-id kan worden gevonden. Tevens zorgt dit programma ervoor dat de Geografische en Rijksdriehoekcoördinaten aan het bouwwerk worden toegevoegd. Standaard inspecteur In het menu Beheer-Instellingen is bij de optie Bouwwerk Rooster op het tabblad Algemeen een instelling Standaard insp. bijgekomen. Dit is een verplicht veld dat moet worden gevuld met een in dienst zijnde inspecteur. De standaard inspecteur wordt gekoppeld aan alle stappen waar geen inspecteur is opgevoerd. Ook wordt deze inspecteur aan nieuwe stappen gekoppeld wanneer er geen voor de hand liggende inspecteur is gevonden. Dit laatste is vaak het geval bij het automatisch opstarten van een nieuw rooster. Main<Gebruikersnaam>.ini bestanden De Main<gebruikersnaam>.ini bestanden worden bij het patchen gekopieerd naar de map Data. In deze bestanden worden de gebruikersinstellingen per gebruiker opgeslagen, zoals de positie en schermgrootte van het scherm met openstaande stappen of de kolombreedtes van de bouwwerklijst. Pagina 21 van 33

22 Groepsaanpassing bouwwerken Het aantal velden van de menufunctie FirstWatch Speciale acties Groepsaanpassing bouwwerken is uitgebreid. Met Groepsaanpassing bouwwerken kunt u op een snelle en eenvoudige manier bepaalde gegevens voor een groep bouwwerken aanpassen. Let op: Deze actie kan alleen worden uitgevoerd wanneer niemand in FirstWatch is ingelogd. Aangezien dit een ingrijpende actie is, is het raadzaam om te controleren of een recente back-up van de database aanwezig is, alvorens deze actie uit te voeren. Voorbeeld: Door onderstaande stappen te volgen, veranderen we in alle bouwwerken met prioriteit 2 de prioriteit in 3. Ga naar FirstWatch Speciale acties Groepsaanpassing bouwwerken In het Zoekscherm vult u bij Prioriteit 2 t/m 2 in. Tip: Lees de Wildcard Help voor het maken van uitgebreidere selecties. Door op <OK> te klikken krijgt u alle bouwwerken met prioriteit 2 Dubbelklik op één van de bouwwerken in de lijst. Onderstaand scherm verschijnt: Pagina 22 van 33

23 Links staan in de Beschikbare bouwwerken alle beschikbare bouwwerken (ongeacht de prioriteit). Rechts staan in de Geselecteerde bouwwerken alle bouwwerken met Prioriteit 2. Door in het veld Prioriteit een 3 te zetten en vervolgens op Wijzigingen doorvoeren te klikken, wordt de prioriteit van alle bouwwerken uit de Geselecteerde bouwwerken veranderd naar 3. Pagina 23 van 33

24 Variabelen bestandsnaam nieuwe brieven De velden Bevoegd gezag, Zaakaanduiding, PostcodeCijfers, PostcodeLetters en Gebouw zijn toegevoegd als variabelen bij de instelling Bestandsnaam nieuwe brieven. Let op: Wanneer velden, die gebruikt worden als map naam in Bestandsnaam nieuwe brieven, niet zijn gevuld, wordt er automatisch een map aangemaakt met als naam (een gedeelte van) de veldnaam, bijvoorbeeld BEVOEGD_GEZAG. Pagina 24 van 33

25 Rooster niet meer starten Per rooster is er voor de applicatiebeheerder een mogelijkheid Niet meer starten bijgekomen om ervoor te zorgen dat een rooster niet meer kan worden opgestart. Deze optie is bedoeld om op een eenvoudige en doeltreffende manier een rooster uit te faseren in verband met de komst van een nieuw rooster. Het vinkje Buiten gebruik is vanaf deze versie alleen zichtbaar bij FirstWatch-klanten met versie A, waarbij maximaal drie actieve roosters aanwezig mogen zijn. Alle roosters waarbij Buiten gebruik aan staat, worden niet als actieve roosters meegeteld. Merk op dat de lay-out van dit scherm op enkele punten is aangepast. Mapnaam tekeningen instelbaar Via Beheer Instellingen kan de applicatiebeheerder in het tabblad Koppelingen het pad voor het wegschrijven van documenten en/of tekeningen, die per bouwwerkrooster gekoppeld kunnen worden, met variabelen definiëren. De mogelijkheden zijn gelijk aan de instellingen voor de bestandsnaam nieuwe brieven. Bij het koppelen of ophalen van documenten en/of tekeningen wordt dit pad met variabelen gebruikt. Deze instelling vervangt de functionaliteit in versie 5.12 dat er automatisch een map van het rooster wordt aangemaakt. Let er dus op dat, indien gewenst, de instelling Mapnaam tekeningen wordt gevuld. Pagina 25 van 33

26 Verberg In behandeling / Afgehandeld Via Beheer Inspecteurs kunt u per inspecteur aangeven of de knoppen In behandeling en Afgehandeld verborgen moeten worden. Deze knoppen zijn zichtbaar op het tabblad Details- Stap van een bouwwerkrooster. Hiermee voorkomt u dat inspecteurs zelf, ongewenst, stappen handmatig op afgehandeld zetten of juist in behandeling nemen zonder gebruik te maken van de geëigende knoppen. Rapportage Bouwwerken zonder BAG-id Binnen Eigen rapporten is een nieuw rapport Bouwwerken zonder BAG-id - CEBES. Dit rapport toont alle bouwwerkadressen zonder BAG-id. Rapportage Categorieën - CEBES Binnen Eigen rapporten is een nieuw rapport Categorieën - CEBES. Dit rapport toont alle basisgegevens van de aanwezige categorieën. Rapportage Roosters - CEBES Binnen Eigen rapporten is een nieuw rapport Roosters - CEBES. Dit rapport toont alle basisgegevens van de aanwezige roosters. Stappenplan De knop Stappenplan onder het tabblad Details-Stap van een bouwwerkrooster was niet actief wanneer er een nieuw rooster werd gestart. Dit is met ingang van versie 5.20 hersteld. Alvorens deze functie kan worden gebruikt, dient de applicatiebeheerder via Beheer Basisgegevens Rooster Rooster eerst een stappenplan te koppelen. Koppeling Smartdocuments / MIT-Office Om misverstanden te voorkomen zijn de als voorbeeld bedoelde XML bestanden die in de data map van FirstWatch worden geplaatst vanaf deze versie leeg. Dat wil zeggen dat alle velden aanwezig zijn, maar er geen waarden zijn ingevuld. Deze bestanden zijn alleen bedoeld voor het maken van sjablonen voor één van beide systemen. De XML bestanden die in de Temp -map van de gebruiker staan (zie omgevingsvariabelen van Windows) worden actief gebruikt voor het opmaken van de uiteindelijke brief. Pagina 26 van 33

27 Overige wijzigingen Categoriecode Vanaf FirstWatch versie 5.20 is het niet meer mogelijk om dubbele categoriecodes toe te voegen. Er wordt, bij het uitvoeren van de update naar versie 5.20, gecontroleerd of er dubbele categoriecodes aanwezig zijn. Indien dit het geval is worden deze automatisch uniek gemaakt door het cijfer 1 achter de code te zetten. Opmerking 1: U kunt de nu verschillend gemaakte categorieën weer samenvoegen met de functie onder Administratie - Hulpmiddelen Samenvoegen gegevens. Voorwaarde daarvoor is dat de omschrijvingen, zoals in het voorbeeld hierboven, exact aan elkaar gelijk zijn. Opmerking 2: Als u de verschillend gemaakte categorieën beide wilt blijven gebruiken, moet u eventuele selecties die zijn gemaakt bij bijvoorbeeld (eigen) rapporten, controleren en indien nodig aanpassen. Voortgangsbalk Bij het opstarten van FirstWatch is de voortgang zichtbaar gemaakt door middel van een voortgangsbalk. Basistabellen aanpassen Vanaf FirstWatch versie 5.11 is het mogelijk om, wanneer de gebruiker daartoe is gemachtigd, velden toe te voegen aan de volgende tabellen: Installatie vereist Doormelding installatie vereist Certificering installatie vereist Zelfredzaamheid Status rooster Deze tabellen werden voorheen door CEBES onderhouden en konden door de gebruiker niet worden aangepast. Om deze tabellen te kunnen aanvullen, dient de applicatiebeheerder deze, via menurechten, beschikbaar te stellen aan de betreffende gebruiker (of voor zichzelf). Standaard zijn deze tabellen niet in het menu beschikbaar. Na het uitvoeren van een update kon het voorkomen dat de eigen toegevoegde waarden niet zichtbaar waren bij een bouwwerk. In versie 5.20 is dit hersteld. Pagina 27 van 33

28 Stapschema nieuwe roosters Bij het definiëren van het roosterschema (onder Beheer Basisgegevens Rooster Rooster ) wordt de melding Ongeldige invoer, bij het toevoegen van elke regel, niet meer weergegeven. Schema s kunnen dus zonder onnodige tussenschermen worden gecreëerd. Laatst gekozen bouwwerk Het ophalen van het laatst gekozen bouwwerk, vanuit de bouwwerklijst, werkte in versie 5.12 niet correct. In deze versie is de functie van deze knop hersteld. Bouwlaag / verblijfsvloer Vanaf deze versie is een aantal verbeteringen doorgevoerd met betrekking tot de velden Hoogste bouwlaag, Laagste bouwlaag, Hoogste verblijfsvloer en Laagste verblijfsvloer. De capaciteit van de maximale en minimale waarden zijn vergroot (inclusief decimalen). Samenvoegen bouwwerken Vanaf versie 5.12 is het mogelijk om bouwwerken samen te voegen. Tot op heden waren alleen de kolommen Archiefnummer en Naam bouwwerk beschikbaar. Hier is nu ook het Bezoekadres aan toegevoegd. Bovendien is het nu mogelijk om op alle drie de kolommen te sorteren. Deze wijzigingen zijn vanaf nu ook beschikbaar bij de speciale acties Terughalen bouwwerk en Kopiëren bouwwerken. Pagina 28 van 33

29 Lay-out bouwwerkrooster scherm Door de toevoeging van de normtijden aan het bouwwerkroosterscherm is de lay-out op enkele punten aangepast. Wijzigen adres In voorgaande versies was het mogelijk om in het openstaande stappenscherm wijzigingen aan te brengen in de kolom Adres. Deze wijzigingen werden echter niet opgeslagen in de database. Vanaf deze versie is het niet meer mogelijk om het adres hier aan te passen. Sortering openstaande stappen Het openstaande stappenscherm werd voorheen altijd gesorteerd op Vermoedelijke einddatum. Vanaf versie 5.20 is er een tweede sortering bijgekomen op Postcode Adres. Stap-Details Excel document Wanneer een gebruiker bij een stap een Excel document heeft gegenereerd en vervolgens met behulp van Automatische stap verder wil in de procedure, bleef de stap waarbij het Excel document is gegenereerd openstaan ondanks dat er een nieuwere stap is gekozen. De gebruiker moest eerst naar het tabblad Planning/Archief, de nieuwe stap selecteren, en vervolgens terug naar Details/Stap. Dit hoeft met ingang van deze versie niet meer. Documenten / tekeningen toevoegen Wanneer bij het koppelen van meerdere documenten, de bestandsnamen worden aangepast werd alleen het laatste document verplaatst. Dit gebeurt nu met alle betrokken documenten. Pagina 29 van 33

30 Stapcode tabblad Planning / Archief De stapcode (bloknaam) is toegevoegd aan de omschrijving van de actienaam in het tabblad Planning / Archief van een bouwwerkrooster. Persoonlijke selecties / gegevensrechten Na het instellen van persoonlijke selecties of gegevensrechten kwamen niet altijd de juiste inspecteurs naar voren bij de betreffende stappen binnen de bouwwerkroosters. Dit is vanaf deze versie hersteld. Contactpersoon stap Het veld Contactpersoon stap werd in een aantal gevallen gevuld met contactpersonen uit een eerder gekozen of geopend bouwwerk. Dit was alleen het geval bij bouwwerken waar geen contactpersoon aanwezig was. Dit euvel is verholpen. Koppeling MoHIS De variabele "Stap documentnummer" onder bestandsnaam nieuwe brieven werd niet juist meegenomen bij de importactie van MoHIS naar FirstWatch. Het documentnummer werd vanuit MoHIS gevuld in FirstWatch, maar werd niet meegenomen als variabele in de bestandsnaam verzonden brief. Dit is hersteld. Pagina 30 van 33

31 Tips & Trucs Oude stapgegevens gebruiken in brieven Ook gegevens uit oudere stappen kunt u, vanaf versie 5.00, exporteren naar Word. Dit kan met de volgende bladwijzercode: Y/Zc+Stapcode+_+gegevensnaam. De Y is vast wanneer de eerst voorkomende keer van deze stap wordt bedoeld. De Z is vast indien de laatst voorkomende keer van deze stap wordt bedoeld. De c staat voor een cijfer tussen 1 en 9, voor het geval dat een gegeven meer dan eens wordt verlangd. De gegevensnamen zijn: einddatum, startdatum, duur, inspecteur, telefoon, verzondenbrief, stap, stapomschrijving, dagen, waarschuwingstermijn, actie, actieomschrijving, standaardbrief, datumdocument en documentnummer. Wilt u bijvoorbeeld einddatum van de laatste keer dat de stap Bevestiging ontvangst (met code GM120 ) is gezet in uw brief opnemen dan gebruikt u de code: Z1GM120_einddatum (mocht u deze variabele meer dan een keer willen gebruiken dan nummert u gewoonweg door Z2GM120_einddatum, Z3GM120_einddatum, etc.). Bladwijzertool In verband met de komst van Microsoft Office 2007/2010 is een nieuwe versie van het bladwijzertool (cebesmcr.dotm) ontwikkeld. Deze bladwijzertool werkt met Office 2007 of hoger. Wanneer u een oudere versie van Microsoft Office gebruikt, kunt u de bestaande bladwijzertool (cebesmcr.dot) blijven gebruiken. Pagina 31 van 33

32 Conditiefilters maken Het is mogelijk om diverse conditiefilters aan te maken zodat alleen de gewenste resultaten worden getoond. Deze selectie per tabel (Bouwwerk, Postcodes, Categorieën, etc.) worden gemaakt via de knop. Voor het gemak zijn bij de tabellen Bouwwerk en Postcodes standaard enkele conditiefilters opgenomen: Deze standaard CEBES-condities zijn: BHV aanwezig, Bevoegd gezag, Buiten gebruik, Kadastrale gemeente, Prioriteit, RAC - OMS-nummer, Risicoklasse, Soort gebruik. Een gebruiker met status C kan filters Voor algemeen gebruik beschikbaar stellen zodat deze door iedereen kunnen worden gebruikt. Een gebruiker kan alleen persoonlijke filters maken. Gevaarlijke stoffen Wist u dat het tabblad Gevaarlijke stoffen voor meer doeleinden kan worden gebruikt dan alleen het registreren van gevaarlijke stoffen? U kunt bijvoorbeeld denken aan de opslag van vuurwerk. Pagina 32 van 33

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Gebruik handleiding 103: Deze handleiding is bestemd voor wijkhoofden en Vrienden die gegevens gaan verwerken en bewerken in een wijk binnen een

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Handleiding Medewerkersagenda. PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier

Handleiding Medewerkersagenda. PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier Handleiding PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier De agenda in PlanCare 2 De agenda kent verschillende invalshoeken of benaderingswijzen. Centraal staat de Cliëntagenda waar alle afspraken en

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Vanuit KraamZorgCompleet is het voortaan mogelijk om via ZorgMail beveiligd te communiceren met andere partijen in de zorg, mits zij ook zijn aangesloten bij

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2 maken... 2 Matrixkaart... 3 Open vragen kaart... 5 wijzigen... 6 verwijderen... 7 gebruiken... 7 Handelingen met huidige selectie... 8 PlanCare Dossier V11.4 - Pagina 1 van

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

Table of contents 2 / 15

Table of contents 2 / 15 Office+ 1 / 15 Table of contents Introductie... 3 Installatie... 4 Installatie... 4 Licentie... 7 Werken met Office+... 8 Instellingen... 8 Office+ i.c.m. module Relatiebeheer... 9 Office+ i.c.m. module

Nadere informatie

Central Station Urenregistratie

Central Station Urenregistratie Central Station Urenregistratie Inhoud 1 Inleiding...3 2 Uren boeken in 4 stappen...4 2.1 Stap 1: Urenregistratie starten... 4 2.1.1 Inloggen... 4 2.1.2 Aanmaken nieuw urenformulier (eenmaal per week)...

Nadere informatie

Tips en Tricks basis. Microsoft CRM Revisie: versie 1.0

Tips en Tricks basis. Microsoft CRM Revisie: versie 1.0 Tips en Tricks basis Microsoft CRM 2016 Revisie: versie 1.0 Datum: 23/03/2016 Inhoud 1. Basisinstellingen... 3 1.1 INSTELLEN STARTPAGINA... 3 1.2 INSTELLEN AANTAL REGELS PER PAGINA... 3 2. Algemene bediening...

Nadere informatie

Handleiding Wlijn Databeheer Internet

Handleiding Wlijn Databeheer Internet Handleiding Wlijn Databeheer Internet W9000 databeheer internet Leza Horeca & Winkel Management Van Dedemstraat 6 16274 NN Hoorn DATABEHEER INTERNET ( W9000) Voorraad Databeheer Internet Bestaat uit 3

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Scan+ Introductie Met Scan+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Instructie GIR Handhaven. Afhandelen postvak Met overtredingen. Juli 2017 Versie

Instructie GIR Handhaven. Afhandelen postvak Met overtredingen. Juli 2017 Versie Instructie GIR Handhaven Afhandelen postvak Met overtredingen Juli 2017 Versie 17.2.1 Inhoudsopgave 1 Procesbeschrijving... 3 1.1 Postvak Met overtredingen... 3 1.2 Beoordelen van het inspectierapport...

Nadere informatie

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 2 Inhoud: Opstart scherm PassanSoft... 1 Het hoofdmenu van PassanSoft wordt geopend... 4 Verklaring extra knoppen weergegeven

Nadere informatie

Release-notes LRP 3.1.22. LedenRegistratie Protestantse Kerk

Release-notes LRP 3.1.22. LedenRegistratie Protestantse Kerk Release-notes LRP 3.1.22 LedenRegistratie Protestantse Kerk Inhoud 1. Aanhef... 2 2. Tijdelijk- en correspondentieadres op looplijst en in sortering... 2 3. E-mails sturen voor Actie Kerkbalans... 2 4.

Nadere informatie

Aan de slag met AdminView

Aan de slag met AdminView Aan de slag met AdminView uitgebreide handleiding S for Software B.V. Gildeweg 6 3771 NB Barneveld tel 0342 820 996 fax 0342 820 997 e-mail info@sforsoftware.nl web www.sforsoftware.nl Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Automatisering voor Financiële Dienstverleners. Werken met Queries en Merge Documenten. For more information visit our website at www.pyrrho.

Automatisering voor Financiële Dienstverleners. Werken met Queries en Merge Documenten. For more information visit our website at www.pyrrho. Automatisering voor Financiële Dienstverleners Werken met Queries en Merge Documenten For more information visit our website at www.pyrrho.com Date: Document Nr: 30 maart, 2007 UBizzMerge, Versie 4.0 Status:

Nadere informatie

Wijzigingen Release 1.4 oktober 2010

Wijzigingen Release 1.4 oktober 2010 Wijzigingen Release 1.4 oktober 2010 Inleiding Er is met name geïnvesteerd in meer controle voor beheerders, zodat deze MWIB zelf beter kunnen beheren. De mogelijkheid om acties te verwijderen is toegevoegd,

Nadere informatie

Update PlusPort Academy januari 2013

Update PlusPort Academy januari 2013 Update PlusPort Academy januari 2013 In dit document beschrijven we de verbeteringen die zijn doorgevoerd in de update van 14 februari 2013 Inhoud 1. 5 workshops... 3 2. Events... 4 2.1. Event toevoegen...

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 4.0. KraamzorgCompleet versie 4.0

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 4.0. KraamzorgCompleet versie 4.0 Update documentatie KraamZorgCompleet versie 4.0 KraamzorgCompleet versie 4.0 Inhoudsopgave Update documentatie versie 4.0 Hoofdstuk 1 Declareren partusassistentie...1 1.1 Declareren partusassistentie

Nadere informatie

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar ! Bijlage inlezen nieuwe tarieven (vanaf 3.2) Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar Scipio 3.303 biedt ondersteuning om gebruikers alle tarieven van de verschillende verzekeraars in één keer

Nadere informatie

Welke NAW-gegevens kunt u via de data export in de uitstroommonitor plaatsen?

Welke NAW-gegevens kunt u via de data export in de uitstroommonitor plaatsen? Handleiding data-export uit magister naar de uitstroommonitor Met behulp van deze handleiding informeren we u over de wijze waarop u gebruik kunt maken van een zogenaamde data-export uit Magister naar

Nadere informatie

Aan de slag met de LEDENADMINISTRATIE

Aan de slag met de LEDENADMINISTRATIE Aan de slag met de LEDENADMINISTRATIE Het maken en gebruiken van rapportages 1. Rapportages en Excel Een rapportage gebruikt u om een bestand aan te maken: u wilt bijvoorbeeld etiketten uitdraaien, een

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

Instructie RFM modules

Instructie RFM modules Instructie RFM module Introductie RFM staat voor Registratie Flow Module. De RFM module vormt de basis voor een aantal nieuwe modules binnen equse Indicate: - Calamiteiten - Klachten - Kindermishandeling

Nadere informatie

Captain Reader. E-captain help E-captain help http://help.e-captain.nl

Captain Reader. E-captain help E-captain help http://help.e-captain.nl 1 / 7 Captain Reader De e-captain reader is een applicatie om een automatische koppeling tussen Microsoft Word en e-captain tot stand te brengen. Zo kunt u op een eenvoudige manier uw gegevens uit e-captain

Nadere informatie

Nieuw in versie Autoflex 9.1

Nieuw in versie Autoflex 9.1 Nieuw in versie Autoflex 9.1 Onderstaande items zijn veranderd dan wel toegevoegd in versie 9.1. De geel gearceerde items worden erna wat verder uitgediept met schermvoorbeelden. Verkoop Mogelijkheid voor

Nadere informatie

Opstarten/instellen Sportlink Bond

Opstarten/instellen Sportlink Bond Opstarten/instellen Sportlink Bond Inhoud 1.1 Inloggen... 2 1.2 Instellen voorkeursseizoen en voorkeur waterpolo... 3 1.3 Menustructuur... 4 1.4 Overzichten: Tabellen... 5 1.5 Overzichten: Kolominstellingen

Nadere informatie

Een toekomst voor ieder kind. www.altra.nl

Een toekomst voor ieder kind. www.altra.nl Een toekomst voor ieder kind www.altra.nl Excel Tips en trucs Knippen/kopiëren Kolommen verplaatsen Het is handig om de kolommen met de module en locatie als eerste twee in het overzicht te hebben. Selecteer

Nadere informatie

AFO 113 Authoritybeheer

AFO 113 Authoritybeheer AFO 113 Authoritybeheer 113.1 Inleiding Authority records die gebruikt worden in de catalogusmodule kunnen via deze AFO beheerd worden. U kunt hier records opzoeken, wijzigen, verwijderen of toevoegen.

Nadere informatie

Outlook 2010 tips & trucs

Outlook 2010 tips & trucs Outlook 2010 tips & trucs I N H O U D S O P G A V E 1 Algemeen... 1 1.1 Werkbalk snelle toegang... 1 1.2 Snelle stappen... 1 2 E-mail... 2 2.1 Regels... 2 2.2 CC mail onderscheiden... 2 2.3 Verwijderde

Nadere informatie

Gebruikershandleiding People Inc. en Microloon

Gebruikershandleiding People Inc. en Microloon Gebruikershandleiding People Inc. en Microloon I Gebruikershandleiding People Inc. en Microloon Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 People Inc.& Microloon 2... 2 1.1 Inleiding... 2 1.2 Exporteren vanuit People Inc....

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET QDAC VOLLEDIG

AAN DE SLAG MET QDAC VOLLEDIG AAN DE SLAG MET QDAC VOLLEDIG INHOUD Het uiterlijk van QDAC... 2 De rode draad... 4 Openen van een Excel bestand... 4 Totaliseren van velden... 6 Sorteren van velden... 7 Analyses: Gaps... 8 Openen van

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

Instructie voor een mail-merge VZVZ toestemmingsformulier in Word.

Instructie voor een mail-merge VZVZ toestemmingsformulier in Word. Instructie voor een mail-merge VZVZ toestemmingsformulier in Word. NB: Voor deze instructie is gebruik gemaakt van Office 2016 op een Windows 7 computer; de taal staat ingesteld op Nederlands. In grote

Nadere informatie

Ziekteverzuim 2014. Handleiding

Ziekteverzuim 2014. Handleiding Ziekteverzuim 2014 Handleiding Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Easy Template B.V.

Nadere informatie

W2105 Import Externe Bestanden

W2105 Import Externe Bestanden W2105 Import Externe Bestanden www.mpluskassa.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Toevoegen artikel import...4 3 Wijzigen artikel import...9 W2105 Import Externe Bestanden 2 1 Inleiding In deze handleiding

Nadere informatie

Zorgmail handleiding. Inhoud

Zorgmail handleiding. Inhoud Inhoud 1. Beginnen met Zorgmail pag. 2 2. Het instellen van Zorgmail pag. 2 3. Het gebruik van Zorgmail m.b.t. Artsen pag. 3 4. Het aanpassen van de lay-out van Zorgmail pag. 4 5. Werken met Zorgmail pag.

Nadere informatie

Handboek ZooEasy Online Contacten

Handboek ZooEasy Online Contacten Handboek ZooEasy Online Contacten Datum: juni 2012 Versie: 1.04 Inhoudsopgave 1. ONDERHOUD CONTACTEN... 3 1.1. INLEIDING... 3 1.1.1. KOPPELING BASISTABELLEN... 3 1.1.2. KOPPELING ROLLEN EN AUTORISATIES...

Nadere informatie

Handleiding capaciteitsplanning

Handleiding capaciteitsplanning Handleiding capaciteitsplanning Inhoud Inleiding... 3 1. Home... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Medewerker invoeren / wijzigen / verwijderen... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3. Project invoeren

Nadere informatie

Release notes 5.2.4. Inhoud

Release notes 5.2.4. Inhoud Release notes 5.2.4 Deze release heeft vooral wijzigingen aan het legionella dossier. De wijzigingen hebben betrekking op vereenvoudiging in registratie en beheer van activiteiten 1. Release datum 1 november

Nadere informatie

Gebruikershandleiding scannen personeelsdossiers (PaXS)

Gebruikershandleiding scannen personeelsdossiers (PaXS) Gebruikershandleiding scannen personeelsdossiers (PaXS) Inhoudsopgave Bestanden uploaden... 2 Omschrijving upload applicatie... 2 Bestanden uploaden... 3 Bestanden verwerken... 5 Omschrijving PaXS applicatie...

Nadere informatie

Handboek ZooEasy Online Wachtlijst

Handboek ZooEasy Online Wachtlijst Handboek ZooEasy Online Wachtlijst Datum: Juni2012 Versie: 1.04 Inhoudsopgave 1. WACHTLIJST... 3 1.1. INLEIDING... 3 1.1.1. KOPPELING BASISTABELLEN... 3 1.1.2. KOPPELING ROLLEN EN AUTORISATIES... 4 1.1.2.1.

Nadere informatie

Invoegen... 8 Invulpunt... 9 Nieuwe bouwsteen maken... 9 Bouwsteen opslaan... 10. Wijze van werken in Outlook... 11 Informatie...

Invoegen... 8 Invulpunt... 9 Nieuwe bouwsteen maken... 9 Bouwsteen opslaan... 10. Wijze van werken in Outlook... 11 Informatie... ProDoc Bouwstenen voor Word & Outlook 2007 Inhoud Kopiëren bestanden... 2 Hoofdmap Bouwstenen... 2 Bouwsteen.dotm... 2 Installatie Bouwstenenmodule onder Word 2007... 3 Installatie Bouwstenenmodule onder

Nadere informatie

Dagplanning. Aanpassingen in Regelneef 6.8.0 Pagina 1 van 6

Dagplanning. Aanpassingen in Regelneef 6.8.0 Pagina 1 van 6 Aanpassingen in Regelneef 6.8.0 Pagina 1 van 6 6.8.0 5 september 2013 Dagplanning Het is nu, binnen een plaatsing, mogelijk om per dag vast te leggen wanneer men werkt. We noemen dit de dagplanning. Per

Nadere informatie

HANDLEIDING DIGITAAL COLLECTE SYSTEEM (DCS)

HANDLEIDING DIGITAAL COLLECTE SYSTEEM (DCS) HANDLEIDING DIGITAAL COLLECTE SYSTEEM (DCS) Fonds verstandelijk gehandicapten Mei 2015 Inhoudsopgave HOE KOM IK IN HET SYSTEEM?... - 3 - UITLEG PER FUNCTIE... - 4 - Algemeen - 4 - Home - 4 - Plaatselijke

Nadere informatie

Assessment handleiding

Assessment handleiding Assessment handleiding versie 2016.1.2 Met behulp van deze korte handleiding kunt u stapsgewijs een Assessment onderzoek uitvoeren binnen Dariuz Works. U kunt een uitgebreide handleiding terugvinden op

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Startscherm trainer

SportCTM 2.0 Startscherm trainer SportCTM 2.0 Startscherm trainer Inloggen Webapplicatie Via inlog.dotcomsport.com kun je in inloggen op de webapplicatie van het SportCTM. Wij adviseren onderstaande browsers Windows: Internet Explorer,

Nadere informatie

HANDLEIDING Q1600 Fashion

HANDLEIDING Q1600 Fashion HANDLEIDING Q1600 Fashion Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Beheer...4 Kleurlijsten beheren...4 Kleurlijst groep aanmaken...6 Kleurlijst groep verwijderen...6 Kleuren (kleurnummers) aanmaken/wijzigen...7

Nadere informatie

Handleiding draaien en gebruiken Omzet & OHW overzicht

Handleiding draaien en gebruiken Omzet & OHW overzicht Handleiding draaien en gebruiken Omzet & OHW overzicht Versie 0.1 NederCare B.V. Postbus 185 3900 AD Veenendaal Tel.: 0318-500449 Fax: 0318-500391 Rabobank: Veenendaal nr.: 15.55.86.890 K.v.K. te Utrecht

Nadere informatie

Na het inloggen met de gegevens die je hebt gekregen, verschijnt het overzichtsscherm zoals hieronder:

Na het inloggen met de gegevens die je hebt gekregen, verschijnt het overzichtsscherm zoals hieronder: Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van websites kan worden ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS). De websites van Muismedia

Nadere informatie

Transacties Rubriceren. BankingTools Cashflow v5.1

Transacties Rubriceren. BankingTools Cashflow v5.1 Transacties Rubriceren BankingTools Cashflow v5.1 Bespaar geld en spaar het milieu! Lees de handleiding vanaf uw beeldscherm. Wilt u toch de handleiding afdrukken? Kiest u dan voor de speciale optie meerdere

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Agenda. Hoofdstuk 2 Lesdashboard. Index. 2.1 Algemeen. 2.2 Huiswerk. 2.3 Aantekening. 2.4 Aanwezigheid. 2.5 Opdracht. 2.

Hoofdstuk 1 Agenda. Hoofdstuk 2 Lesdashboard. Index. 2.1 Algemeen. 2.2 Huiswerk. 2.3 Aantekening. 2.4 Aanwezigheid. 2.5 Opdracht. 2. Hoofdstuk 1 Agenda Hoofdstuk 2 3 9 2.1 Algemeen 10 2.2 Huiswerk 10 2.3 Aantekening 14 2.4 Aanwezigheid 14 2.5 Opdracht 17 2.6 Studiewijzer 17 2.7 Historie 18 2.8 Opgaven 18 Index 19 Hoofdstuk I Agenda

Nadere informatie

HANDLEIDING Q1500 Voorraadbeheer

HANDLEIDING Q1500 Voorraadbeheer HANDLEIDING Q1500 Voorraadbeheer Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Inkoopopdrachten...4 Inkoopopdracht aanmaken...4 Levering maken van inkoopopdracht...9 Inkoopopdracht wijzigen...11 Inkoopopdracht annuleren...12

Nadere informatie

Handleiding dashboard. 3WA SaaS platform

Handleiding dashboard. 3WA SaaS platform Handleiding dashboard 3WA SaaS platform 151021 versie 1.0.2 Inhoud Inloggen... 3 Menu... 4 Algemeen... 5 Beginscherm... 5 Toevoegen widget aan dashboard... 5 Overige functionaliteiten bij widgets... 8

Nadere informatie

9. MEMO'S. Handleiding Unit4 Auditor 8.1 Pagina 100 van 260

9. MEMO'S. Handleiding Unit4 Auditor 8.1 Pagina 100 van 260 9. MEMO'S In Unit4 Auditor kunt u in een uit te voeren taak een aantekening toevoegen. In de aantekening beschrijft u de bevindingen met betrekking tot de uitvoering van de betreffende taak. Daarnaast

Nadere informatie

Algemene basis instructies

Algemene basis instructies Inhoud: Algemene basis instructies... 2 Pictogrammen en knoppen... 2 Overzicht... 3 Navigeren (bladeren)... 3 Gegevens filteren... 4 Getoonde gegevens... 5 Archief... 5 Album... 5 Tabbladen en velden...

Nadere informatie

Klikt u op dan komt er een scherm of u dit bestand wilt of

Klikt u op dan komt er een scherm of u dit bestand wilt of Enkele nuttige tips om met VARB te werken. U start uw internetbrowser en gaat naar https://www.varb.nl er komt een schermpje Certificaat bevestigen, klik op OK. Het volgende scherm is Voer Pin in, u vult

Nadere informatie

Trainingsmateriaal Osiris 6. Tentamenbureau

Trainingsmateriaal Osiris 6. Tentamenbureau Trainingsmateriaal Osiris 6. Tentamenbureau Utwente, [Publish Date] Versie: 0.1, Statusdocument: Concept, Auteur: Laurens Smit ii Revisie Datum Versie Status Omschrijving Auteur Reviews Datum Versie Problemen

Nadere informatie

Easy Template. Urenregistratie personeel. Gulperberg 63 3453 RW De Meern

Easy Template. Urenregistratie personeel. Gulperberg 63 3453 RW De Meern Easy Template Gulperberg 63 3453 RW De Meern Tel: 030-232 1092 Fax: 030-2321013 E-mail: info@easytemplate.nl Website: www.easytemplate.nl ABN-AMRO 55 70 72 441 IBAN: NL75ABNA0557072441 BIC: ABNANL2A KVK

Nadere informatie

Etiketten maken (post)

Etiketten maken (post) Etiketten maken (post) Het is mogelijk om van de gegevens uit Sportlink Club etiketten aan te maken. Allereerst moet u hiervoor de gegevens vanuit Sportlink Club exporteren naar Excel. In Excel dient u

Nadere informatie

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be Kluwer Office DMS Basic Medewerker Software.kluwer.be Contents 1 Document Management System... 4 1.1 Alure Desktop... 4 1.1.1 IPad... 4 1.1.2 IMail... 6 1.2 CRM... 8 1.2.1 Algemeen... 8 1.2.2 Padvinder...

Nadere informatie

mijnnaktuinbouw - Keuringen

mijnnaktuinbouw - Keuringen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Nieuwe update mijnnaktuinbouw - Keuringen... 2 Uw keuringendossier altijd beschikbaar... 2 Uw jaarlijkse teeltaangifte... 3 1 Voorlopige teeltaangiftes voor u klaargezet

Nadere informatie

Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven

Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Taxis Pitane Link (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Inhoud Wat is Taxis Pitane Link?... 4 Inloggen in Taxis Pitane Link... 5 Wachtwoord vergeten... 6 Startscherm of hoofdmenu... 7 Helpvensters

Nadere informatie

Zorgplan maken, wijzigen of inzien

Zorgplan maken, wijzigen of inzien Zorgplan maken, wijzigen of Inleiding Een zorgplan geeft doelen met een streefdatum en bijbehorende acties weer. Meerdere zorgplannen kunnen ingevoerd worden, maar er kan maar één zorgplan actief zijn.

Nadere informatie

Landelijk Indicatie Protocol (LIP)

Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 1 of 18 Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Welkom bij LIP Lip is ontstaan uit een toegevoegde module aan het kraamzorg administratie pakket van

Nadere informatie

Release Notes v 1.1 0.22

Release Notes v 1.1 0.22 1/17 Release Notes v 1.1 0.22 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in cheqpoint 1.1 aan de betreffende versie. Al deze informatie is confidentieel en mag niet zonder de schriftelijke

Nadere informatie

Het twee of meer planningssysteem ziet er als volgt uit wanneer de gebruiker is ingelogged.

Het twee of meer planningssysteem ziet er als volgt uit wanneer de gebruiker is ingelogged. Twee of meer planningssysteem Het twee of meer planningssysteem ziet er als volgt uit wanneer de gebruiker is ingelogged. Inloggen Het systeem is gebaseerd op user verificatie. Hiervoor kan elke gebruiker

Nadere informatie

Legal Eagle archiveren vanaf versie 2.20

Legal Eagle archiveren vanaf versie 2.20 Legal Eagle archiveren vanaf versie 2.20 Sdu uitgevers/advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl juni 2013 1 Inhoud Legal Eagle archiveren vanaf versie 2.20... 1 Vooraf.... 3 1. Archiveerfuncties...

Nadere informatie

HANDLEIDING SPORTLINK CLUB DEELNEMERSLIJSTEN

HANDLEIDING SPORTLINK CLUB DEELNEMERSLIJSTEN HANDLEIDING SPORTLINK CLUB DEELNEMERSLIJSTEN Sportlink Services 28-3-2013 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 2 1.1 De handleiding... 2 1.2 Onvolkomenheden... 2 2. AAN DE SLAG MET DE FUNCTIONALITEIT DEELNEMERSLIJSTEN...

Nadere informatie

Overzicht functies (nieuw/gewijzigd) HRM-Reviews v.3

Overzicht functies (nieuw/gewijzigd) HRM-Reviews v.3 Overzicht functies (nieuw/gewijzigd) HRM-Reviews v.3 Layout HRM-Reviews Reviews heeft een compleet nieuw uiterlijk gekregen. De navigatiebalk is grijs met witte letters en heeft altijd de volgende knoppen

Nadere informatie

Handleiding Nieuwe versie Wikiwijs Maken. Overzicht van veranderingen en nieuwe functionaliteiten

Handleiding Nieuwe versie Wikiwijs Maken. Overzicht van veranderingen en nieuwe functionaliteiten Handleiding Nieuwe versie Wikiwijs Maken Overzicht van veranderingen en nieuwe functionaliteiten Datum: 3 juni 2013 Wat is er nieuw? Op 3 juni 2013 is er een nieuwe versie van Wikiwijs Maken beschikbaar.

Nadere informatie

Handboek ZooEasy Online Uitslagen

Handboek ZooEasy Online Uitslagen Handboek ZooEasy Online Uitslagen Datum: Juni 2012 Versie: 1.04 Inhoudsopgave 1. ONDERHOUD UITSLAGEN... 3 1.1. INLEIDING... 3 1.1.1. KOPPELING BASISTABELLEN... 3 1.1.2. KOPPELING ROLLEN EN AUTORISATIES...

Nadere informatie

Handleiding 4CIS InfoBase Project Projectbeheer Urenregistratie Kostenregistratie Factureren op basis van kostenregistratie

Handleiding 4CIS InfoBase Project Projectbeheer Urenregistratie Kostenregistratie Factureren op basis van kostenregistratie Handleiding 4CIS InfoBase Project Projectbeheer Urenregistratie Kostenregistratie Factureren op basis van kostenregistratie 4CIS InfoBase 3.2.0 4CIS, 1999-2002, alle rechten voorbehouden Zakelijke software

Nadere informatie

Quickstart. Browser instellingen

Quickstart. Browser instellingen Browser instellingen Projectadministratie is getest onder : Mac OS 10.3 met Safari versie 1.3 Mac OS 10.4 met Safari versie 2.0.3 (417.9.2) Windows met Internet Explorer versie 6.0.2900.2180. Belangrijke

Nadere informatie

In drie stappen uw Pakketten versturen met MijnPost

In drie stappen uw Pakketten versturen met MijnPost In drie stappen uw Pakketten versturen met MijnPost MijnPost is een online omgeving waar u snel en gemakkelijk gratis al uw postzaken kunt regelen. Zoals de verzending van uw Pakketten. Met MijnPost kunt

Nadere informatie

Handleiding 4CIS Synchro

Handleiding 4CIS Synchro Zakelijke software s voor verkoop, dienstverlening en administratie Handleiding 4CIS Synchro Optimale ondersteuning van uw frontoffice Optimale communicatie tussen uw frontoffice en backoffice 4CIS InfoBase

Nadere informatie

Inhoud van dit document

Inhoud van dit document Handleiding OVM Menu versie 1.0.0 (definitief) november 2012 Inhoud van dit document 1 INLEIDING... 2 2 MENU... 3 3 GEBRUIKERSBEHEER... 4 3.1 SORTEREN EN FILTEREN... 5 3.2 'UITGESTELD' BEHEER... 5 3.3

Nadere informatie

Workflow. Taak Sjablonen

Workflow. Taak Sjablonen Workflow Workflow beheer Bij elke klant in RADAR (het vinkje klant staat aan in het tabblad ALGEMEEN van het bedrijf of de familie) kunt u een planning maken van een aantal periodieke taken, bijvoorbeeld:

Nadere informatie

Onderwijstools 2.0, Kennisnet

Onderwijstools 2.0, Kennisnet Onderwijstools 2.0, Kennisnet Gebruikershandleiding Kennisnet. Leren vernieuwen. Stichting Kennisnet Paletsingel 32 T 0800 321 22 33 2718 NT Zoetermeer M info@kennisnet.nl Postbus 778 I kennisnet.nl 2700

Nadere informatie

Mailing/Selecties maken

Mailing/Selecties maken Mailing/Selecties maken In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u een Brief mailing, een e-mail mailing of adresetiketten kunt maken voor een groep relaties die aan bepaalde criteria voldoen. Selectie van

Nadere informatie

Inhoudsopgave. PlanCare Dossier V11.7 Onderhoud arrangement, product, handeling

Inhoudsopgave. PlanCare Dossier V11.7 Onderhoud arrangement, product, handeling Inhoudsopgave Inleiding... 2 Project/Product... 3 Proces... 3 Producten definiëren... 4 Producten koppelen aan een Project... 5 Koppelen van Personeel aan Producten... 8 Producten aan mutaties koppelen...

Nadere informatie

ACT! link XL voor SnelStart handleiding

ACT! link XL voor SnelStart handleiding ACT! link XL voor SnelStart handleiding Installatie ACT! link XL voor SnelStart... 2 Instellen:... 3 Relatiecode:... 6 Ordernummer... 6 Notitie... 6 Ordersjabloon... 7 Bedrijven... 8 Een volgende administratie

Nadere informatie

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van Muismedia websites wordt ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS): de ContentPublisher.

Nadere informatie

Factuur Beheer. Gebruikers handleiding

Factuur Beheer. Gebruikers handleiding Factuur Beheer Gebruikers handleiding COPYRIGHT 2002 Factuur Beheer Pakket 1 Factuur Beheer door ing. K.H. Welling Factuur Beheer is een boekhoudkundig programma. In dit programma kunnen facturen voor

Nadere informatie

Periodieke facturen Deze functie is beschikbaar in de volledige versie van RADAR. RADAR Lite heeft deze functie niet.

Periodieke facturen Deze functie is beschikbaar in de volledige versie van RADAR. RADAR Lite heeft deze functie niet. Periodieke facturen Deze functie is beschikbaar in de volledige versie van RADAR. RADAR Lite heeft deze functie niet. Periodieke facturen klaarzetten(het sjabloon voor de termijnfactuur maken) Een periodieke

Nadere informatie

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 3.3. KraamzorgCompleet versie 3.3

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 3.3. KraamzorgCompleet versie 3.3 Update documentatie KraamZorgCompleet versie 3.3 KraamzorgCompleet versie 3.3 Inhoudsopgave Update documentatie versie 3.3 Hoofdstuk 1 Tarieven per verzekeringsconcern...1 1.1 Verzekeringsconcerns...1

Nadere informatie

Handleiding draaien en gebruiken Achmea dyslexie monitor

Handleiding draaien en gebruiken Achmea dyslexie monitor Handleiding draaien en gebruiken Achmea dyslexie monitor Versie 1.0 NederCare B.V. Postbus 185 3900 AD Veenendaal Tel.: 0318-500449 Fax: 0318-500391 Rabobank: Veenendaal nr.: 15.55.86.890 K.v.K. te Utrecht

Nadere informatie

Release datum: 11 juni 2012

Release datum: 11 juni 2012 Highlights 1 HSExpert versie 5.2 Begin juni is versie 5.2 van HSExpert gereleased. In versie 5.2 zijn vooral wijzigingen op het RiAxion (Arbo) dossier doorgevoerd. Daarnaast zijn er wat kleinere wijzigingen

Nadere informatie

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Versie 5.0 december 2011 Inhoudsopgave UBplus Gebruik UBplusOnline per klant instellen 2 Gebruik

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen 1. Inleiding..2 2. Selecteren van openstaande posten. 2 3. Genereren van aanmaningen.....4 4. Electronisch Aanmanen...5 1 1. Inleiding

Nadere informatie

ITware. Itware gebruikershandleiding

ITware. Itware gebruikershandleiding Itware gebruikershandleiding Werking ITware kort samengevat: ITware is een hulpprogramma voor uw webwinkel. Producten kunnen op éénvoudige wijze, al dan niet automatisch, worden geplaatst en onderhouden.

Nadere informatie

1. Inhoudsopgave Vooraf Stap 1: Functie aanvragen Stap 2: Certificaat installeren Stap 3: URL registreren...

1. Inhoudsopgave Vooraf Stap 1: Functie aanvragen Stap 2: Certificaat installeren Stap 3: URL registreren... Handleiding OSO 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 3 3. Stap 1: Functie aanvragen... 4 4. Stap 2: Certificaat installeren... 5 5. Stap 3: URL registreren... 6 6. Overstapdossier klaarzetten

Nadere informatie

In dit document vindt u de beschrijving van alle aanpassingen die in SalonNet zijn doorgevoerd vanaf versie 2.08 (augustus 2013)

In dit document vindt u de beschrijving van alle aanpassingen die in SalonNet zijn doorgevoerd vanaf versie 2.08 (augustus 2013) December 2013 Geachte SalonNet gebruiker, In dit document vindt u de beschrijving van alle aanpassingen die in SalonNet zijn doorgevoerd vanaf versie 2.08 (augustus 2013) Met welke versie van SalonNet

Nadere informatie

Handleiding TWYSK Risicotool. Online webapplicatie voor het vastleggen en beheren van risico-informatie

Handleiding TWYSK Risicotool. Online webapplicatie voor het vastleggen en beheren van risico-informatie Handleiding TWYSK Risicotool Online webapplicatie voor het vastleggen en beheren van risico-informatie Handleiding Twysk risicotool De Twysk risicotool is in opdracht van Twynstra Gudde ontwikkeld als

Nadere informatie

Quick Guide VivianCMS

Quick Guide VivianCMS Quick Guide VivianCMS Contactformulier creëren Versie: 1.0 Startdatum: 24 juli 2006 Datum laatste wijziging: 24 juli 2006 Opmerking: Gepubliceerd op http://www.viviancms.nl Inhoud 1 Inleiding...3 1.1 Contactformulier

Nadere informatie

Ridder R8 Financieel: openen nieuw boekjaar

Ridder R8 Financieel: openen nieuw boekjaar Ridder R8 Financieel: openen nieuw boekjaar Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Nieuw boekjaar - Ridder R8 v8... 2 2. Journaalposten verplaatsen naar historie... 6 3. Koppeling met AccountView... 8 4.

Nadere informatie

Handleiding Service Apotheken. Serviceapotheek.tevreden.nl

Handleiding Service Apotheken. Serviceapotheek.tevreden.nl Handleiding Service Apotheken Serviceapotheek.tevreden.nl Inhoud 1. Inloggen op Serviceapotheek.tevreden.nl 3 2. Dashboard 4 Rapportcijfers 4 Toon resultaten 4 Download in PDF 4 Startdatum / Einddatum

Nadere informatie