3. Welke faciliteiten biedt ICT binnen wereldoriëntatie?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "3. Welke faciliteiten biedt ICT binnen wereldoriëntatie?"

Transcriptie

1 WO en ICT dat klikt! Gin Vanherweghe Met dank aan Kristf Van de Keere In de tekst vindt u heel wat hyperlinks (te herkennen aan het nummer tussen de haakjes). Surf naar waar u alle links kan aanklikken en de besprken websites, dcumenten, vrbeelden pnieuw kan bekijken. Krte inhud: 1. Een nieuwe kijk 2. Integratie 3. Welke faciliteiten biedt ICT binnen wereldriëntatie? 3.1 Infrmatie verzamelen Internet Educatieve sftware 3.2 Multimedia Bruikbare multimediale cd-rms Multimediale cd-rms in het klasgebeuren integreren. 3.3 Samenwerkend leren en cmmuniceren 3.4 De cmputer als creatief werktuig Vr de leraar A. Thematisch werken B. Cntractwerk C. Werkbladen aanmaken Vr de leerling Paint Wrd Publisher PwerPint Webeditr Diggi s Tlkit Open Office Org 3.5 Werktuig m te rdenen Reginaal ExpertiseNetwerk West-Vlaanderen Gin Vanherweghe pagina 1

2 1. Een nieuwe kijk Je hrt vaak zeggen dat je mét cmputers precies hetzelfde kan den als vreger, znder cmputers. Tch betekent deze nieuwe technlgie een nieuwe uitdaging. ICT draagt ngetwijfeld sterke mgelijkheden in zich m p een andere manier te gaan leren en lesgeven. Wanneer we de eindtermen vr wereldriëntatie (1a) erp nalezen, kmt ICT hierin bijna niet vr. Enkel binnen de basisinzichten techniek en brngebruik vinden we ICT explicieter terug: Eindtermen Wereldriëntatie en ICT Basisinzichten TECHNIEK 2.3 de leerlingen kunnen in hun mgeving infrmatieverwerkende tepassingen herkennen. de leerlingen leren effectief met infrmatica en infrmatieverwerking mgaan BRONGEBRUIK 7.1. de leerlingen kunnen p hun niveau verschillende infrmatiebrnnen raadplegen Tch is het al dan niet vrkmen van ICT in de eindtermen wereldriëntatie niet de vraag. De vraag is wel f ICT kan bijdragen m een aantal eindtermen te bereiken. Hier kunnen we psitief p antwrden. ICT sluit immers aan bij de maatschappijgerichte visie waarp de eindtermen gebaseerd zijn. Nieuwe media zijn immers mtiverend en bieden de kinderen kansen tt het nemen van initiatief. Bij succeservaringen wrdt k meegebuwd aan een psitief zelfbeeld. Nieuwe media maken het k gemakkelijker m rekening te huden met de individuele mgelijkheden en beheften. Het beschikbare materiaal wrdt immers gevarieerder, de pdrachten uitdagender en speelser. De kinderen krijgen k meer de kans m hun leerprces zelf te sturen. Dit alles is uiteraard enkel maar mgelijk als de leerkracht zelf de nieuwe mgelijkheden die ICT biedt, ziet en in het lesgebeuren inpast. Wanneer we de ICT-cmpetenties (1b) vr de basisschl ter hand nemen (met als ndertitel Via zinvlle ICT-integratie naar functinele ICT-cmpetentie ), ntdekken we de krachtige mgelijkheden van infrmatie- en cmmunicatietechnlgie als ndersteunend middel bij het leren en nderwijzen. Lessen WO zijn uitermate geschikt m een ICT-cmpnent in te schakelen! Reginaal ExpertiseNetwerk West-Vlaanderen Gin Vanherweghe pagina 2

3 2. Integratie Gebruik de cmputer als nderdeel van een cmplex geheel dat nderwijs heet. De cmputer is namelijk niet alles en lesgeven blijft natuurlijk het allerbelangrijkste. Wie enkel klassikaal lesgeeft, zal weinig vrdeel halen uit de cmputer in de klas. Het gebruik van de cmputer met geïntegreerd wrden in een individuele manier van lesgeven. Dit vereist wel een nieuwe aanpak. De rl van de leerkracht wijzigt sterk: de dcent wrdt een cach, de wandelende encyclpedie wrdt een ervaren gids. Het gebruik van de cmputer past mi in de vernieuwingen waarmee het nderwijs met leren mgaan. Het beste is te trachten ICT te integreren in de lespraktijk. ICT-integratie is tevens de weg naar het verwerven van ICT-cmpetentie. Niet wat de kinderen weten f kennen ver de cmputer is belangrijk, wel wat ze ermee kunnen den: ICT staat in dienst van de nderwijspraktijk. Vandaar de klemtn p zinvlle tepassingen vr de nderwijscntext die bvendien een meerwaarde bieden. We gebruiken gewne klasactiviteiten die verrijkt wrden dr de inbreng van ICT. Een vrbeeld m dit te den in de lessen wereldriëntatie: Krte intrductie van het thema dr de leerkracht en/f de leerlingen (misschien een krte PwerPintvrstelling, even surfen naar een website ) Explratie van het thema. (vrtaken) De leerlingen gaan vraf p verkenning en zeken naar infrmatie in de (klas)biblitheek, in tijdschriften, p vide, p het internet, p cd-rm's... een interview, de werkelijkheid Gericht p nderzek gaan Aan de hand van de gevnden infrmatie wrdt het thema afgebakend. Er vlgt een instructie dr de leerkracht. De leerlingen gaan gericht p zek naar infrmatie in de (klas)biblitheek, p vide, p het internet, p cd-rm's... eventueel aan de hand van werkbladen. Rapprtering en verwerking van de gevnden resultaten aan de hand van een werkstuk in PwerPint, Wrd, Publisher f via een tneeltje, dialg p cassette De leerkracht vertelt k ng wat Het aanbieden en afwerken van de kernleerstf Evaluatie Reginaal ExpertiseNetwerk West-Vlaanderen Gin Vanherweghe pagina 3

4 3. Welke faciliteiten biedt ICT binnen wereldriëntatie? 3.1. Infrmatie verzamelen Internet He langer he meer vind je internetsites die aansluiten bij een bepaalde methde f handbek. Z vind je dikwijls p z'n site extra (en actuele) achtergrndinfrmatie ver de nderwerpen die in een thema aan bd kunnen kmen. Maar k interessante links naar sites van hetzelfde thema, een discussiefrum en sms interactieve efeningen. Enkele vrbeelden: De Nieuwe Wereld (311a) is een internetsite die extra infrmatie biedt bij de gelijknamige methde. Er is een virtuele leraarskamer waar je extra infrmatie kan pvragen en zelf aanvullen. In de linktheek vind je verwijzingen naar webpagina s, nderverdeeld per WO-thema en per leeftijdsgrep. Heel wat aanvullend materiaal (werkbladen, ft s, tips, ) kan geraadpleegd en gedwnlad wrden. Ok Piramide (311b) en Wersignaal (311c) bieden deze infrmatie aan. Explrian (311d) is een website die leerlingen, leerkrachten en uders meeneemt p een ntdekkingsreis p internet. Je stapt in het ruimteschip en laat je meeveren dr nieuwsgierige buitenaardse wezens. Zij willen nze aarde ntdekken en vragen daarvr de hulp van de leerlingen. Explrian is in de eerste plaats een echte prjectenmachine waarbij leerlingen en leerkrachten uitdagingen aangaan en vervlgens de resultaten van hun werk publiceren p de site m het vr te stellen aan andere klassen. Explrian bestaat uit 5 mdules f werkstatins. Die mdules kmen vereen met de thema s van het dmein wereldriëntatie uit de eindtermen en leerplannen vr het basisnderwijs. Het vernieuwende van Explrian is dat de inhud niet dr buitenstaanders gemaakt wrdt, maar dr de klassen zelf. Ze zien niet alleen hun eigen bijdragen p de site verschijnen, maar kunnen k de prjecten van andere klassen bekijken en becmmentariëren. Het is dus k een brn van infrmatie! Via Explrian kunnen de leerlingen en leerkrachten p een interactieve manier een schat aan infrmatie raadplegen. Ben je p zek naar een les, een tekst, ft s f een spreekbeurt ver de kruisspin, Lenard Da Vinci? Snuffel dan eens dr de bijdragen van andere klassen f klik p de Indexplrian, een snelle zekmachine die je in een wip alle infrmatie geeft ver je nderwerp en de beiendste sites erver p een rijtje zet. Explrian is tevens een prikkel tt zelfwerkzaamheid en creativiteit. Leerlingen maken zelf een tijdschrift p het net, den metingen ver het weer in hun mgeving en zetten de resultaten van hun nderzek p Explrian. Ze vergelijken resultaten en nderzeken de bijdragen van andere klassen. Ze zetten een tentnstelling p met ft s van zelfgemaakte kunstwerken f maken een reprtage ver hun zee- f bsklas, vastenprject Internet kan k gebruikt wrden m iets rechtstreeks te verifiëren. Is het wel een ander seizen aan de andere kant van de wereld? Is het daar winter als het bij ns zmer is? Hebben ze een ander klimaat? Dit kan gecheckt wrden via f via chatten, maar hiervr zijn de zekmachines f prtaalsites ideale werkinstrumenten (yah, ggle (311e), altavista, klascement, bptheek, ). Het is belangrijk dat leerlingen de zekmachines efficiënt leren gebruiken. Zekmachines vr vlwassenen zijn meestal niet z makkelijk te gebruiken en geven sms ngewenste resultaten Reginaal ExpertiseNetwerk West-Vlaanderen Gin Vanherweghe pagina 4

5 Een heel geie zekmachine, zeker vr de leerling, maar k vr de leerkracht is Netwijs (311f). De gevnden zekresultaten wrden verzichtelijk weergegeven én de lijst greit dagelijks verder aan. Sites zals Klastitularis (311g), de Digitheek (311h), Een klik p de wereld (311i), Kinderen Webhtel (311j), Wat zek je? (311k) en Zek het eens p (311l) bieden links aan, meestal gegrepeerd per niveau f nderwerp. Lagere klassen beschikken ng niet ver de vaardigheden m dergelijke zekmachines te gebruiken. De leerkracht maakt best vraf een mapje aan in de Favrieten zdat de leerlingen met deze selectie gericht gaan surfen. Een klaswebsite met enkele links naar sites die de vrbije en huidige WO-thema s als nderwerp hebben, laat de leerlingen te m zich k thuis wat verder te verdiepen. De leerkracht van het vierde leerjaar uit Bezinge bijvrbeeld maakte z n webpagina (311m). Er bevinden zich p verschillende plaatsen webcams (311n). Dit zijn camera's die m de zveel secnden een beeld maken van een bepaald gebied en deze p internet zetten. Z staan er webcam's p vulkanen, in grte steden, aan nze kust... Om p de actualiteit in te gaan, kan men eveneens terecht p het internet. Een aantal websites zijn gespecialiseerd in het rechtstreeks verslag uitbrengen ver actuele gebeurtenissen, sms met videbeelden. Denk maar aan VRT-nieuws.net (311) f beluister het radinieuws (311p) even pnieuw. Het jeugdjurnaal p Nederland (311q) biedt actuele inf p maat aan Educatieve sftware Educatieve sftware zijn meestal prgramma's die een afgebakend leerstfnderdeel aanbieden. De leerlingen kunnen deze leerstf dan verwerven en/f verwerken. Het is lang niet altijd mgelijk m een duidelijk nderscheid te maken tussen educatieve sftware en sftware vr edutainment. - Bij educatieve sftware is het hfddel dat de gebruiker via het prgramma de vrpgestelde leerdelen bereikt. - Sftware vr edutainment zijn vrnamelijk spelletjes met een vrijblijvende educatieve inhud. Educatieve sftware kan een pen f een geslten karakter hebben. Geslten sftware heeft een sterk sturend karakter. Dit hudt in dat het leertraject p vrhand z ged als vlledig bepaald is. De leerling met precies de leerweg vlgen die is uitgestippeld dr het prgramma. Geslten sftware wrdt meestal ntwikkeld m cgnitieve denkprcessen te activeren (zals het inefenen f memriseren van eenvudige rekenkundige bewerkingen). Drill and practice prgramma s zijn de meest uitgesprken tepassingen van geslten sftware. Dit zijn prgramma s die uitsluitend zijn ntwikkeld m een mlijnd leerstfnderdeel in te efenen, bijvrbeeld vr getalprducten f bepaalde spellingspdrachten. Vr WO kan je bijvrbeeld de cd-rm Plat (312a-312b) hier nderbrengen. Uitgeverij Van In speelt in p het integreren van sftware binnen de lessen WO en heeft nu reeds bij haar WO-methde vr elke klas een cd-rm ntwikkeld. Bij pen sftware wrden de leerdelen en het leertraject niet duidelijk dr het prgramma pgegeven. De delstellingen wrden vlledig bepaald dr de leraar (f de leerling). De gebruiker heeft hierbij een grte vrijheid in het uitstippelen van de leerrute. Het prgramma is slechts een handig transprtmiddel. Men spreekt dan eigenlijk ver de cmputer als leer- en werkinstrument. In de categrie van pen sftware vallen prgramma s zals tekstverwerkers, rekenvellen, infrmatieve prgramma s (encyclpedieën, ) en cmmunicatieprgramma s zals . Reginaal ExpertiseNetwerk West-Vlaanderen Gin Vanherweghe pagina 5

6 De integratie van een sftwarepakket gebeurt niet van de ene dag p de andere. Het zeken naar de meest geschikte sftware kan een ware speurtcht zijn. Ls van de kwaliteit van de prgramma s, met de sftware tegemet kmen aan de eisen die je vraf pstelt. Al gauw zul je merken dat lang niet alle sftware beantwrdt aan de verwachtingen. Dit kan verschillende redenen hebben. Het prgramma sluit bijvrbeeld nvldende aan bij het leerplan f is teveel gericht p taken die je evenged znder cmputer kunt uitveren. Je kunt pas van geschikte educatieve sftware spreken als het een tegevegde waarde heeft vr jezelf f vr de leerlingen. In samenwerking met Nederland werd een databank met educatieve sftware ntwikkeld vr het basisnderwijs: de Vlaams-Nederlandse prgrammamatrix (312c). De prgrammamatrix bevat Nederlandstalige educatieve sftwarepakketten die dr didactici, leraren en nderwijskundigen wrden beschreven p vlak van een aantal criteria zals inhud en gebruiksvriendelijkheid. Op die manier vind je gemakkelijker je weg in het nverzichtelijke en vaak nbekende aanbd van educatieve sftware Multimedia De cmputer als hulpmiddel in de klas gebruiken, biedt nuttige mgelijkheden. Het is heel leuk vr de leerlingen m even de cmputer te gebruiken m beelden en filmpjes te bekijken. Een les ver de hningbij bijvrbeeld kan pgefrist wrden dr een kijkje te gaan nemen naar een vide he de bij blemen bestuift f een animatie he de bijendans verlpt. Onder andere Encarta (32a) bevat deze beelden. Een prima encyclpedie p maat vr de bvenbuw is de Spectrum Kinderencyclpedie (32b-32c), bijna een must vr de lagere schl. Ok p het internet vind je heel wat interessant multimediaal materiaal: na de les ver de werking van een sluis kunnen de leerlingen bijvrbeeld interactief de sluisdeuren bedienen (32d). Een filmclipje bekijken p de schltv-beeldbank (32e) spreekt sterk aan, f een (gratis) prgramma dwnladen en de gevaren van de ddehekspiegel ervaren met de sftware Van Grt Gewicht (32f) Bruikbare multimediale cd-rms Een lijstje met een aantal bruikbare infrmatieve cd-rms vr de lagere schl is niet z makkelijk p te stellen (en up t date te huden). Onthud dat twee f drie geie cd-rms beter zijn dan een hele reeks (321a-321b-321c) Multimediale cd-rms in het klasgebeuren integreren Navigeren en zeken in infrmatieve cd-rms kan je p verschillende manieren in de klassituatie aan bd laten kmen: (Vrbeelden van de EHBO-fiches vind je bij (322d) en (322e).) Vrij verkennen Zwel in de cmputerklas als met de klas-pc('s) in hekenwerk. De leerling experimenteert met de cd-rm, hij bladert vrij dr de infrmatie. De begeleider bserveert: welke zijn de technische meilijkheden, welke zijn de inhudelijke prblemen? De begeleider heeft vraf de cd-rm geëxplreerd. Aan de hand van de bservatie (f vraf dr de begeleider) wrden EHBO-fiches pgemaakt, die helpen bij het navigeren: He start je de cd-rm p? He blader je dr deze cd-rm? De leerling geeft zijn ervaringen weer. Reginaal ExpertiseNetwerk West-Vlaanderen Gin Vanherweghe pagina 6

7 Gericht zeken tijdens WERO-les Op een klascmputer. Tijdens de les wrdt ter verduidelijking een item pgezcht. De begeleider zrgt vr de keuze van die specifieke cd-rm. De EHBO-fiches helpen de leerling vlug p te starten en te navigeren. De leerling geeft het resultaat weer, f de klas gaat een afbeelding, vide bekijken p het scherm. Leerkracht geeft een pdrachtenkaart Zwel in de cmputerklas als met de klas-pc('s) in hekenwerk f cntractwerk. De leerling neemt een pdrachtenfiche en start de bijpassende cd-rm p. Hier staat de zekvaardigheid centraal. De begeleider cntrleert nadien f alle pdrachten naar behren uitgeverd werden. De EHBO-fiches helpen de leerling vlug p te starten en te navigeren. De leerling vult de pdrachtenkaart aan met de gegevens die hij p het beeldscherm vindt. Open pdracht vanuit de leerling zelf Zwel in de cmputerklas als met de klas-pc('s) in hekenwerk. De leerling gaat infrmatie zeken in functie van een spreekbeurt f een werkstuk. De begeleider laat de leerlingen niet vrij verkennen, maar laat ze nteren vraf welke items ver het nderwerp ze willen ntdekken. Hij vraagt tijdens het prces f de gevnden infrmatie wel bruikbaar is. De EHBO-fiches helpen de leerling vlug p te starten en te navigeren. Ok de EHBO-fiche die aangeeft he ze infrmatie kunnen vernemen van een cd-rm kan nu geraadpleegd wrden. De leerling dient hier cd-rms met gelijklpende inhud te berdelen naar bruikbaarheid. Vral naar inhud, maar k technisch (vernemen van de infrmatie). Infrmatiebrnnen vergelijken Op de klascmputer(s). Meilijker in de cmputerklas mdat de andere infbrnnen daar niet aanwezig zijn. De leerling gebruikt verschillende infrmatiebrnnen m gegevens p te zeken: meer dan één cd-rm, gebruik van internet, beken, vide, interview, werkelijkheid, cmbinaties van de brnnen hierbven. Het belangrijkste del is hier niet de gevnden infrmatie, maar wel het vergelijken van de verschillende brnnen Samenwerkend leren en cmmuniceren Het is uitermate interessant wanneer leerlingen kennis niet meer individueel verwerven, maar cöperatief. Dr samen te werken en samen te denken, wrdt infrmatie vanuit vele invalsheken en standpunten benaderd en wrdt de kritische zin bevrderd. Leerlingen brengen riginele ideeën aan en kmen samen tt plssingen. Dr de cnfrntatie met verschillende meningen van anderen kan een leerling zijn eigen kennis pbuwen. Explrian (311d) is bijvrbeeld z gerganiseerd dat verschillende klassen met elkaar in cntact kunnen kmen waardr ze hun appreciatie kunnen uitdrukken ver het werk van anderen f zich kunnen inspireren, maar waardr ze k kritiek kunnen uitefenen, vragen stellen en reageren. Reginaal ExpertiseNetwerk West-Vlaanderen Gin Vanherweghe pagina 7

8 Ok het internetprject Terra Nva (33a) biedt p het vlak van samenwerkend leren ruime mgelijkheden. Terra Nva is een vlledig uitgewerkt lespakket waarmee een klas ca. 30 lesuren aan de slag kan. In dit pakket wrdt intensief gebruik gemaakt van educatieve sftware en (ptineel) van het internet. Het bestrijkt eindtermen uit de leergebieden wereldriëntatie, taal, wiskunde en muzische vrming. De verschillende activiteiten kaderen allen binnen een raamverhaal - de zektcht naar de verdwenen ntdekkingsreiziger Gene Savy. De uitdagingen die zich tijdens deze zektcht p een natuurlijke manier aandienen, bieden de leerlingen uitgebreide kansen m allerlei vaardigheden en vakinhuden te verwerven. Het kaderverhaal verbindt al de lesactiviteiten tt een samenhangend geheel, zdat de leerlingen naar een duidelijk en mtiverend del tewerken. Het verhaal is nderverdeeld in vijf rndes: aanlprnde, eerste expeditiernde, tweede expeditiernde, derde expeditiernde, finale. In de aanlp raken de leerlingen betrkken in de intrige. In verschillende stapjes maken ze kennis met de persnages en vernemen ze wat hun pdracht is. Na de aanlp vlgen drie expeditierndes, waarin de leerlingen in grepjes het mysterie steeds verder zullen ntrafelen. De uiteindelijke ntknping vindt plaats in de finalernde. Om in een vlgende rnde te geraken, zullen de leerlingen telkens (klassikaal f in grep) een aantal pdrachten tt een ged einde meten brengen. OnderStrm (33b) is de pvlger van het educatieve sftware-prject Terra Nva. Terra Nva werkte hierbij met educatieve sftware (cd-rms), terwijl OnderStrm gebruik maakt van het internet. Je heft Terra Nva niet te kennen m met OnderStrm aan de slag te kunnen gaan. In het internetprject OnderStrm plaatst Reggie leerlingen van het lager nderwijs vr een uitdaging. Omdat Reggie zich grte zrgen maakt ver nze milieuprblemen, daagt ze de leerlingen uit m zveel mgelijk energie te besparen en z het leefmilieu te redden. OnderStrm helpt de leerlingen m deze uitdaging aan te gaan: He kan je energie besparen? En he kan het internet je daarbij helpen? De website van Reggie vrmt de uitvalsbasis van het prject. De verschillende lesactiviteiten wrden gekppeld aan nderdelen van deze website. Gedurende 10 à 20 lesuren gaan de leerlingen p zek naar antwrden p hun vragen. De leerkracht krijgt een vlledig uitgewerkt en gratis lespakket (handleiding + kpieerbladen) ter beschikking. Het prject is flexibel inpasbaar in de nderwijspraktijk en kan p elk mment gestart wrden. Elke deelnemende leerkracht kiest zelf f het prject ver een krtere f langere tijdsperide wrdt ingezet. Er wrdt gewerkt aan delstellingen uit het reguliere nderwijscurriculum (vrnamelijk gesitueerd binnen wereldriëntatie). Z kan het prject eenvudig geïntegreerd wrden in de klaspraktijk. Tegelijkertijd leren leerlingen deltreffend mgaan met ICT. Deelname en materiaal zijn pnieuw vlledig gratis. Een webquest (33c-33d) is een nderzeksgerichte activiteit waarbij de infrmatie waarrnd wrdt gewerkt geheel f gedeeltelijk kmt van brnnen afkmstig van het internet en die resulteert in een creatief werkstuk waarin de gerdende infrmatie verwerkt is. Het werkstuk kan geheel f gedeeltelijk met de cmputer wrden aangemaakt (b.v. een PwerPintpresentatie). Een webquest bestaat ndzakelijkerwijze uit vlgende nderdelen: * Een inleiding waarin krt geschetst wrdt waarver het nderzek gaat, eventueel aangevuld met wat achtergrndinfrmatie * Een duidelijke pdrachtbeschrijving. * Een verzicht van infrmatiebrnnen die kunnen helpen m het nderzek uit te veren. Het grtste deel van die brnnen bevindt zich p het internet. Deze infrmatie kan wrden aangevuld met infrmatie in beken, tijdschriften... die vr de leerlingen bereikbaar zijn. Reginaal ExpertiseNetwerk West-Vlaanderen Gin Vanherweghe pagina 8

9 * Een beschrijving van een mgelijke aanpak in duidelijke stappen. Dit deeltje bevat k een aantal tips ver he de gevnden infrmatie kan wrden gerdend en gepresenteerd. * Een cnclusie waarbij de leerling uitgendigd wrdt m te reflecteren ver het drgemaakte leerprces De cmputer als creatief werktuig Vr de leraar Het gebruik van ICT maakt vele werkvrmen mgelijk zals thematisch nderwijs, cntractwerk en hekenwerk. Hiernder wrden een aantal vrbeelden gegeven ver he deze werkvrmen kunnen geïntegreerd wrden in de dagelijkse nderwijspraktijk. A. Thematisch werken. Een vrbeeld van he de resultaten van een prject rnd kunst in een website kunnen resulteren (341a). Ik ben een kunstenaar Deelthema uit de methde De Nieuwe Wereld - 6 de leerjaar Uitgeverij Van In Stappen, deelthema s Zeken naar je klavertje vier De kunstkffer van Rembrandt: - krant - ftreprtage - dcumentaire In de huid van de kunstenaar We zullen eens zien We hebben de eer en het genegen Evaluatie Uitdaging: een website maken van dit prject ICT - zeken p internet en infrmatieve cd-rm s - infrmatie afdrukken - infrmatieve cd-rm s en internet - Ms Publisher (werken met een sjabln) - werken met afbeeldingen - knippen, plakken en kpiëren - scannen - pslaan in de geie map (bestandbeheer) - PwerPint-presentatie - scenari in Wrd - pc als hulpleraar - digitale ft s nemen en afdrukken - digitale ft s nemen - teksten in Ms Publisher - ft s in werkstuk invegen - affiche, grte teksten en ftcllage in Publisher - ftpresentatie in PwerPint - pc als hulpleraar (cd-rm bij de methde) - afbeeldingen verzamelen - Frntpage Express als webeditr - PwerPintvrstellingen, Wrd en Ms Publisher mzetten naar webpagina s - ft s bekijken en srteren - ft s webklaar maken - teksten herschikken - gastenbek aanvragen en bijhuden - webruimte aanvragen en upladen van de site Reginaal ExpertiseNetwerk West-Vlaanderen Gin Vanherweghe pagina 9

10 B. Cntractwerk In dit vrbeeld wrden thematisch werk en hekenwerk gekppeld aan cntractwerk. Dit vrbeeld van cntractwerk - lpt ver twee weken (elke namiddag 90 minuten); - is thematisch pgevat; - maakt gebruik van de website landschappen ; - laat de leerlingen vral in grep werken; - is bruikbaar vr de derde graad basisnderwijs. Het thema dat wrdt behandeld, handelt ver landschappen. Bij het cntractwerk zullen de leerlingen regelmatig de website landschappen (341b) meten raadplegen. Week 1: De instructieweek Vlgende nderdelen kmen aan bd: - Het thema landschappen wrdt besprken (brainstrmen, kringgesprek). - Er wrdt een impressietcht gemaakt. We trekken er met de leerlingen p uit en huden halt vr een schets f een ft (een hele namiddag). - Er wrden interviews en enquêtes bij de inwners afgenmen met nder meer vlgende vragen: Zijn jullie tevreden met het landschap waarin jullie leven? Wat is er de jngste tien jaren zal veranderd? Week 2: De cntractwerkweek In het begin van de week: - bespreken van het pgestelde cntract en de ndertekening - de planning - de symblen van het cntract - de afspraken in de klas De afwerking p het einde van de week: - De werken, tekeningen, ft s en dergelijke wrden gedigitaliseerd en krijgen een plaats p de website. - De resultaten van de enquête kunnen drgestuurd wrden naar andere schlen. - De brchures wrden bekeken en besprken. Daarna nemen de leerlingen ze mee m uit te delen buiten de schl. - Een kringgesprek ver landschappen en kunst ter afsluiting van het prject. Ok wrdt tijdens dit kringgesprek het prject geëvalueerd. Het gebruikte les materiaal (pdrachtenkaarten, cntract) is te vinden p (341c). C. Werkbladen aanmaken met de cmputer. Werkblaadjes ndersteunen het nderwijsleerprces in de basisschl. Naast het inhudelijk aspect, dat ngetwijfeld het belangrijkste is, met k aandacht besteed wrden aan de vrm van het werkblaadje. Een gede lay-ut kan een extra stimulans zijn vr de kinderen m met het werkblaadje te werken. Z kunnen strips f cartns mtiverend zijn m bepaalde inhuden aan te brengen. Het is zelfs vrij makkelijk m drlinkwerkbladen te maken. Dit zijn digitale werkbladen (vb. gemaakt in WORD) waarbij de leerling, dr te klikken p een pictgram f internetadres meteen drgeschakeld wrdt naar een website waar hij/zij de infrmatie, ndig m de pdrachten p te lssen, vindt. Vrbeelden hiervan vind je p het Schlenplein (341d). De tekstverwerker WORD biedt uitgebreide mgelijkheden m aantrekkelijke werkblaadjes te maken. Z is het mgelijk m vanaf de website van het KATHO (341e) een sjabln te dwnladen vr werkblaadjes. Een sjabln is een mdelfrmulier f mdelbestand, dat geactiveerd kan wrden wanneer je een Reginaal ExpertiseNetwerk West-Vlaanderen Gin Vanherweghe pagina 10

11 werkblaadje wil aanmaken in WORD. Het mdelfrmulier bevat een aantal eigenschappen die vraf ingesteld zijn. De handleiding bij het sjabln is k beschikbaar p de bvengenemde site. Online lespakketten vind je eveneens bij Anywize (341f). Na het installeren van een speciale webbrwser kan men de gewenste pakketten dwnladen en kunnen deze k znder internetverbinding gebruikt wrden. De werkbladen zijn hier in Wrd f Excel geschreven. Eveneens maakt men gebruik van andere digitale naslagwerken p cd-rm. Op de website van Anywize kan u zich registeren en het materiaal gratis! gebruiken. Als leerkracht is er heel wat lesmateriaal beschikbaar p het internet en niet alleen vr WO. Na wat aanpassen aan de lkale f actuele situatie en u hebt prima werkbladen. Kijk maar even in het leerkrachtendeel van Netwijs (311f) f p de CMOdwnladpagina s (341g) bijvrbeeld Vr de leerling Naast het verwerven van kennis met behulp van de cmputer, kan verwrven kennis k creatief verwerkt wrden. Leerlingen kunnen met behulp van de cmputer een thema f nderwerp vrstellen aan de hand van een PwerPintvrstelling, een krant, een Painttekening, een website... Vrbeelden hiervan vind je p de ndersteunende website bij deze tekst: - Een les ver de magen van een ke verwerkt in MS Paint (342a) - Verkeersbrden ntwerpen in MS Paint (342a) - Een werkstuk ver Crsica verwerkt in Wrd (342b) - Een prject rnd ns Belgenlandje in MS publisher (342c) - Enkele verwerkingen in pwerpint: - verslag van een bezek aan het cntainerpark (342d) - spreekbeurt ver de frel (342e) - een quiz ver Frankrijk (342f) - het nieuws van de week (342g) - basisschl Kinderland te Krtrijk een prject rnd kunst (met een PwerPintpresentatie, een krant, ftreprtage, ) (341a) - Thinkquest: een reeks websites dr kinderen ver vele nderwerpen (342h) - de leerkrachten eerste leerjaar brengen verslag uit van wat er in de klas gebeurt rnd WO (342i) - Een snelle manier m een website (met de klas) te buwen, met weinig webbuwkennis, is gebruik te maken van weblgs (342h) Werktuig m te rdenen Heel wat materiaal zals werkblaadjes, teksten en cursussen kan gedigitaliseerd wrden en pgeslaan wrden p de harde schijf, cd-rm f diskette. Het pvragen en penen van deze bestanden kan bijna met één enkele muisklik gebeuren. Gedaan met al die mapjes en die grte papierberg in de klas! Uiteraard dienen de leerlingen ver een geie kennis van het bestandsbeheer p cmputer te beschikken (35a). Belangrijk bij het vernemen van infrmatie is het leren selecteren uit het aangebden materiaal. Alle tekst f alle afbeeldingen gewn vernemen heeft niet veel zin. Alles dient gescreend te wrden p bruikbaarheid. Heel wat cd-rms bieden de mgelijkheid m infrmatie ver te nemen binnen de interface. Indien dit niet vrzien is kan altijd via PrintScreen een schermafdruk gemaakt wrden en eventueel na bewerken- in een andere tepassing geplakt wrden. He je dit det vindt u p ns WegWijsWeb (35b). Reginaal ExpertiseNetwerk West-Vlaanderen Gin Vanherweghe pagina 11

12 De Spectrum-kinderencyclpedie bijvrbeeld bezit een ntitiepagina waar eigen artikels aangemaakt kunnen wrden met gegevens uit de cd-rm. Een verzicht van de mgelijkheden: Afdrukken znder bewerken. Indien ingebuwd in het prgramma: - Gehele artikel afdrukken. Kan gebruikt wrden m de kernzinnen in de tekst aan te duiden. - Selectie uit het artikel afdrukken. - Een afbeelding afdrukken. Indien het prgramma het niet telaat: - Een schermft nemen van het venster -f het gehele scherm- en afdrukken via bijvrbeeld Paint. De tekst kan k afgedrukt wrden, maar kan dan niet gewijzigd wrden (tekst is deel van de afbeelding). Overbrengen naar applicatiesftware en bewerken. - Technische kennis ndig (kpiëren, plakken ) - Inhud aanpassen: Afbeeldingen: wegnemen van nbruikbare delen Tekst: verwijderen van zinnen, tekst aanvullen, aanpassen met eigen infrmatie Gebruik van de kpieermachine. Afbeeldingen uit beken gebruiken in de teksten: crrecte ruimte vrzien p de pagina. Gebruik van ingescande afbeeldingen. Invegen van digitale ft s (werkelijkheidspname, uit een bek ) Er is k heel wat administratieve sftware p de markt die je kan helpen bij planning (agenda, schlwerkplan ), bij het pstellen van een (leerling)vlgsysteem f bij rapprtering (zie cd-rm: Juf, er zit een muis p mijn bank van het rivierenprject). Tch is een rekenblad zals Excel f een database zals Access f Filemaker niet z nverkmelijk meilijk te hanteren m gegevens te rdenen en te bewaren. Een reeks geie afbeeldingen kunnen bijvrbeeld bewaard wrden in PwerPint. De stap naar een presentatie is dan maar heel klein meer Om infrmatie te rdenen en een gegevensbank aan te leggen kan bijvrbeeld het prgramma Diggi s Kaartenbak (35c) gebruikt wrden. Op een eenvudige manier leren kinderen zelf infrmatie verzamelen, rdenen en bewaren: een adressenlijst van de klasgenten, de kenmerken van dieren en planten, een persnlijke bekenlijst Ze vlgen gewn de verschillende stappen m een kaartenbak samen te stellen en te ntwerpen, m infrmatie te te vegen aan de kaartenbak en die infrmatie te gebruiken. De leerlingen beslissen welke gegevens ze willen bewaren en maken de ndige velden aan. Met een ntwerp-tl kiezen ze de lay-ut p het scherm. Het tevegen en verwijderen van kaarten wijst zichzelf uit. Het drzeken f srteren van het bestand gebeurt dr het beantwrden van eenvudige vragen. Op dezelfde manier kunnen de leerlingen bepaalde selecties maken en afdrukken. Stap vr stap krijgen ze inzicht in het samenstellen en gebruiken van gegevensbestanden. Ok kunnen beelden, geluiden en videfragmenten tegevegd wrden. Maak k even kennis met de andere nderdelen van Diggi s Tlkit: Schrijfblk, Tekends, Rekenblad en Plakbek. Z zie je dat niet enkel Micrsft Office gebruikt kan wrden m WO en ICT te integreren. Of gebruikt u misschien het gratis Open Office Org? Reginaal ExpertiseNetwerk West-Vlaanderen Gin Vanherweghe pagina 12

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN 1 REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN HANDLEIDING Titularis: Prf. dr. Linda Van Ly C- Titularis: Prf. dr. Gustaaf Crnelis Begeleiders: dra. Esther Gudsmit & dra. Eva De Mesmaeker Academiejaar 2014-2015

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

Inspiratiegids voor bibliotheken en cultuur- en gemeenschapscentra

Inspiratiegids voor bibliotheken en cultuur- en gemeenschapscentra Inspiratiegids vr biblitheken en cultuur- en gemeenschapscentra Dit werk valt nder de Creative Cmmns licentie Naamsvermelding-NietCmmercieel-gelijkDelen 2.0 België Inhudspgave Vrwrd... 4 Het leven zals

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. 1 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Inhud De vakken p het Bertrand Russell Cllege in de tweede fase... 3 Prfielkeuzefrmulier HAVO...

Nadere informatie

blieft? Over communicatiekanalen en tips om jongeren te bereiken voor een zichtbare Week van de Amateurkunsten.

blieft? Over communicatiekanalen en tips om jongeren te bereiken voor een zichtbare Week van de Amateurkunsten. Eveline Masquelier Prmtr: Nancy De Blieck Academiejaar 2013-2014 Bachelr in het Sciaal Werk: sciaal- cultureel werk blieft? Over cmmunicatiekanalen en tips m jngeren te bereiken vr een zichtbare Week van

Nadere informatie

VCOV vzw Interleuvenlaan 15A - 3001 Leuven Tel(016) 38 81 00 Fax (016) 40 86 70 info@vcov.be www.vcov.be

VCOV vzw Interleuvenlaan 15A - 3001 Leuven Tel(016) 38 81 00 Fax (016) 40 86 70 info@vcov.be www.vcov.be VAARDIG VERGADEREN SYLLABUS VOOR ACTIEVE OUDERS OP SCHOOL VCOV vzw Interleuvenlaan 15A - 3001 Leuven Tel(016) 38 81 00 Fax (016) 40 86 70 inf@vcv.be www.vcv.be INHOUDSOPGAVE Inleiding 1. De uderraad; een

Nadere informatie

Beveiliging ICT. Yvan Gielens Welzijnskoepel West-Brabant 1-1-2010

Beveiliging ICT. Yvan Gielens Welzijnskoepel West-Brabant 1-1-2010 2010 Beveiliging ICT Yvan Gielens Welzijnskepel West-Brabant 1-1-2010 Inleiding Vrwrd Via wrkshps zal ik te samen met de systeembeheerders prberen punten uiteen te zetten en deze p een eenvudige manier

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolplan

Inhoudsopgave schoolplan 1 Inhudspgave schlplan Pagina 1. Inleiding 1.0 Vrwrd 3 1.1 uitgangspunten 5 1.2 De grndslag vr het functineren van de Viersprng 6 1.3 Delen en functies van het plan 1.4 Prcedure pstellen en vaststellen

Nadere informatie

De Taallijn Interactief taalonderwijs in groep 1 en 2

De Taallijn Interactief taalonderwijs in groep 1 en 2 De Taallijn Interactief taalnderwijs in grep 1 en 2 Sinterklaas kmt lgeren! Activiteitencyclus vr grep 1 en 2 Expertisecentrum Nederlands Inhudspgave Inleiding 3 Vrbeeld van een planningsrster 4 Vrbereiding

Nadere informatie

STUDIEGIDS BOEKHOUDKUNDIGE BEDIENDE 2014-2015

STUDIEGIDS BOEKHOUDKUNDIGE BEDIENDE 2014-2015 Tm Devrme vlgt mmenteel de pleiding Bekhudkundige bediende bij CVOWW. Hij vlgt dit in cmbinatie met Aanvullende Algemene Vrming m z zijn secundair diplma te behalen. He kwam je p het idee m vr Bekhudkundige

Nadere informatie

Tom Devrome volgt momenteel de opleiding Boekhoudkundige bediende bij CVOWW. Hij volgt dit in combinatie met Aanvullende Algemene Vorming om zo zijn

Tom Devrome volgt momenteel de opleiding Boekhoudkundige bediende bij CVOWW. Hij volgt dit in combinatie met Aanvullende Algemene Vorming om zo zijn Tm Devrme vlgt mmenteel de pleiding Bekhudkundige bediende bij CVOWW. Hij vlgt dit in cmbinatie met Aanvullende Algemene Vrming m z zijn secundair diplma te behalen. 2 He kwam je p het idee m vr Bekhudkundige

Nadere informatie

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK Peter van t Riet, Inge Strijker, Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie, Hgeschl Windesheim, Zwlle 2011 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 ONDERZOEK IN HET HBO... 3 3 VIER SOORTEN ONDERZOEK... 3 Tepassingsgericht

Nadere informatie

Releasenotes 2002, 2015

Releasenotes 2002, 2015 Stamgilde Develpment (0570) 546 226 inf@stamgilde.cm www.stamgilde.cm Releasentes 2002, 2015 Stamgilde Develpment, De Wandelingen 45, 8131 WD WIJHE, Tel: (0570) 546 226, Fax: (0847) 11 66 90 K.v.K. Utrecht,

Nadere informatie

Praktische tips voor de kmo die wil werken aan een genderbewust personeelsbeleid

Praktische tips voor de kmo die wil werken aan een genderbewust personeelsbeleid Praktische tips vr de km die wil werken aan een genderbewust persneelsbeleid blanc Cntactgegevens Kamer van Kphandel Ost-Vlaanderen Anne Knings Prjectcördinatr C-efficiënt tel. 052 33 98 35 anne.knings@kvkv.vka.be

Nadere informatie

BOEKHOUDKUNDIG BEDIENDE

BOEKHOUDKUNDIG BEDIENDE BOEKHOUDKUNDIG BEDIENDE SECRETARIAATSMEDEWERKER 2015-2016 INHOUD 1 VOORWOORD 1 2 OVER DE OPLEIDING ZELF 3 2.1 WAAROM KIEZEN VOOR ÉÉN VAN DEZE OPLEIDINGEN? 3 2.2 TOELATINGSVOORWAARDEN 3 2.3 ORGANISATIE

Nadere informatie

Leren omgaan met energie

Leren omgaan met energie Leren mgaan met energie Met dank aan: CSG Reggesteyn, OBS De Peppel, & PCBS Jan Barbier Inhudspgaven Inleiding... 3 1. De Centrale verwarming... 4 Leerlingen pdracht... 4 Dcenten handleiding... 11 2. De

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste lezer,

VOORWOORD. Beste lezer, VOORWOORD Beste lezer, Vr ju ligt het nieuwe Jeugdbeleidsplan 2011-2013 dat je een verzicht geeft van de vele delstellingen rnd jeugdbeleid die de stad zichzelf stelt en de middelen die wrden ingezet m

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

Computercursus. Vereniging Dorpsbelang Gaast

Computercursus. Vereniging Dorpsbelang Gaast Cmputercursus Vereniging Drpsbelang Gaast email: cmptercursus@gaast.eu Pagina - 1 Cursus Onderdeel 4 Cmputercursus 2014 Deze pagina bevat alle infrmatie ver de cmputer cursus van Vereniging Drpsbelang

Nadere informatie

Customer Relation Management (CRM)

Customer Relation Management (CRM) Custmer Relatin Management (CRM) Markt In nze Westerse samenleving zien we p marketinggebied steeds meer de ntwikkeling van verzadigde markten, grte cncurrentiedruk, internatinalisering en steeds krter

Nadere informatie

Inhoud. TabForce Handleiding Mobistar V1.0 Page 1

Inhoud. TabForce Handleiding Mobistar V1.0 Page 1 HANDLEIDING Inhud 1. Inleiding...2 2. Initiële cnfiguratie...3 2.1 De eerste stappen...3 2.2 Een Apple ID aanmaken...3 3. Registratieprcedure... 11 3.1 U ntving de registratie mail p uw TabFrce... 11 3.2

Nadere informatie

Handleiding voorbereidingsopdracht

Handleiding voorbereidingsopdracht Handleiding vrbereidingspdracht Verplichte training berepsethiek accuntants in business Uitleg prces en inhud Algemeen: telichting vrbereidingspdracht Inleiding Vrafgaand aan de verplichte training Berepsethiek

Nadere informatie

Thuis in de Stad-prijs 2012

Thuis in de Stad-prijs 2012 Thuis in de Stad-prijs 2012 Inschrijvingsfrmulier Digitaal psturen naar inf@thuisindestad.be U krijgt een ntvangstmelding Waarvr dient dit frmulier? Met dit frmulier dingt u mee naar de Thuis in de Stad-prijs

Nadere informatie

Tips voor een kwaliteitsvolle website: De milieubeweging op het wereldwijde web

Tips voor een kwaliteitsvolle website: De milieubeweging op het wereldwijde web Tips vr een kwaliteitsvlle website: De milieubeweging p het wereldwijde web In de cmmunicatiemix van je vereniging is de website één van de kanalen die je gebruikt m je bdschap en activiteiten kenbaar

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 1 SCHOOL MET DE BIJBEL MARKTVELD 11 3264 AL NIEUW-BEIJERLAND Schlplan 2011-2015 Schl met de Bijbel NB Inhudspgave 1. Inleiding... 4 1.1 Del en functie schlplan... 4 1.2 Ttstandkming

Nadere informatie

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties Expertmeeting ZZP-ers en tekmstige arbeidsrelaties He kunnen we succesvlle kenmerken van ZZP-ers vertalen naar tekmstige arbeidsrelaties? vrrnde dcument resultaat van een expertmeeting p 12 februari 2010

Nadere informatie

Landschoot.be Karel Van Landschoot Appelboom 2a 9991 Adegem +32.485936601 karel@landschoot.be

Landschoot.be Karel Van Landschoot Appelboom 2a 9991 Adegem +32.485936601 karel@landschoot.be MassaMail is een cncept van Landscht.be Landscht.be Karel Van Landscht Appelbm 2a 9991 Adegem +32.485936601 karel@landscht.be De algemene vrwaarden kunnen gelezen wrden p http://www.massamail.be/algemene_vrwaarden.htm

Nadere informatie