3. Welke faciliteiten biedt ICT binnen wereldoriëntatie?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "3. Welke faciliteiten biedt ICT binnen wereldoriëntatie?"

Transcriptie

1 WO en ICT dat klikt! Gin Vanherweghe Met dank aan Kristf Van de Keere In de tekst vindt u heel wat hyperlinks (te herkennen aan het nummer tussen de haakjes). Surf naar waar u alle links kan aanklikken en de besprken websites, dcumenten, vrbeelden pnieuw kan bekijken. Krte inhud: 1. Een nieuwe kijk 2. Integratie 3. Welke faciliteiten biedt ICT binnen wereldriëntatie? 3.1 Infrmatie verzamelen Internet Educatieve sftware 3.2 Multimedia Bruikbare multimediale cd-rms Multimediale cd-rms in het klasgebeuren integreren. 3.3 Samenwerkend leren en cmmuniceren 3.4 De cmputer als creatief werktuig Vr de leraar A. Thematisch werken B. Cntractwerk C. Werkbladen aanmaken Vr de leerling Paint Wrd Publisher PwerPint Webeditr Diggi s Tlkit Open Office Org 3.5 Werktuig m te rdenen Reginaal ExpertiseNetwerk West-Vlaanderen Gin Vanherweghe pagina 1

2 1. Een nieuwe kijk Je hrt vaak zeggen dat je mét cmputers precies hetzelfde kan den als vreger, znder cmputers. Tch betekent deze nieuwe technlgie een nieuwe uitdaging. ICT draagt ngetwijfeld sterke mgelijkheden in zich m p een andere manier te gaan leren en lesgeven. Wanneer we de eindtermen vr wereldriëntatie (1a) erp nalezen, kmt ICT hierin bijna niet vr. Enkel binnen de basisinzichten techniek en brngebruik vinden we ICT explicieter terug: Eindtermen Wereldriëntatie en ICT Basisinzichten TECHNIEK 2.3 de leerlingen kunnen in hun mgeving infrmatieverwerkende tepassingen herkennen. de leerlingen leren effectief met infrmatica en infrmatieverwerking mgaan BRONGEBRUIK 7.1. de leerlingen kunnen p hun niveau verschillende infrmatiebrnnen raadplegen Tch is het al dan niet vrkmen van ICT in de eindtermen wereldriëntatie niet de vraag. De vraag is wel f ICT kan bijdragen m een aantal eindtermen te bereiken. Hier kunnen we psitief p antwrden. ICT sluit immers aan bij de maatschappijgerichte visie waarp de eindtermen gebaseerd zijn. Nieuwe media zijn immers mtiverend en bieden de kinderen kansen tt het nemen van initiatief. Bij succeservaringen wrdt k meegebuwd aan een psitief zelfbeeld. Nieuwe media maken het k gemakkelijker m rekening te huden met de individuele mgelijkheden en beheften. Het beschikbare materiaal wrdt immers gevarieerder, de pdrachten uitdagender en speelser. De kinderen krijgen k meer de kans m hun leerprces zelf te sturen. Dit alles is uiteraard enkel maar mgelijk als de leerkracht zelf de nieuwe mgelijkheden die ICT biedt, ziet en in het lesgebeuren inpast. Wanneer we de ICT-cmpetenties (1b) vr de basisschl ter hand nemen (met als ndertitel Via zinvlle ICT-integratie naar functinele ICT-cmpetentie ), ntdekken we de krachtige mgelijkheden van infrmatie- en cmmunicatietechnlgie als ndersteunend middel bij het leren en nderwijzen. Lessen WO zijn uitermate geschikt m een ICT-cmpnent in te schakelen! Reginaal ExpertiseNetwerk West-Vlaanderen Gin Vanherweghe pagina 2

3 2. Integratie Gebruik de cmputer als nderdeel van een cmplex geheel dat nderwijs heet. De cmputer is namelijk niet alles en lesgeven blijft natuurlijk het allerbelangrijkste. Wie enkel klassikaal lesgeeft, zal weinig vrdeel halen uit de cmputer in de klas. Het gebruik van de cmputer met geïntegreerd wrden in een individuele manier van lesgeven. Dit vereist wel een nieuwe aanpak. De rl van de leerkracht wijzigt sterk: de dcent wrdt een cach, de wandelende encyclpedie wrdt een ervaren gids. Het gebruik van de cmputer past mi in de vernieuwingen waarmee het nderwijs met leren mgaan. Het beste is te trachten ICT te integreren in de lespraktijk. ICT-integratie is tevens de weg naar het verwerven van ICT-cmpetentie. Niet wat de kinderen weten f kennen ver de cmputer is belangrijk, wel wat ze ermee kunnen den: ICT staat in dienst van de nderwijspraktijk. Vandaar de klemtn p zinvlle tepassingen vr de nderwijscntext die bvendien een meerwaarde bieden. We gebruiken gewne klasactiviteiten die verrijkt wrden dr de inbreng van ICT. Een vrbeeld m dit te den in de lessen wereldriëntatie: Krte intrductie van het thema dr de leerkracht en/f de leerlingen (misschien een krte PwerPintvrstelling, even surfen naar een website ) Explratie van het thema. (vrtaken) De leerlingen gaan vraf p verkenning en zeken naar infrmatie in de (klas)biblitheek, in tijdschriften, p vide, p het internet, p cd-rm's... een interview, de werkelijkheid Gericht p nderzek gaan Aan de hand van de gevnden infrmatie wrdt het thema afgebakend. Er vlgt een instructie dr de leerkracht. De leerlingen gaan gericht p zek naar infrmatie in de (klas)biblitheek, p vide, p het internet, p cd-rm's... eventueel aan de hand van werkbladen. Rapprtering en verwerking van de gevnden resultaten aan de hand van een werkstuk in PwerPint, Wrd, Publisher f via een tneeltje, dialg p cassette De leerkracht vertelt k ng wat Het aanbieden en afwerken van de kernleerstf Evaluatie Reginaal ExpertiseNetwerk West-Vlaanderen Gin Vanherweghe pagina 3

4 3. Welke faciliteiten biedt ICT binnen wereldriëntatie? 3.1. Infrmatie verzamelen Internet He langer he meer vind je internetsites die aansluiten bij een bepaalde methde f handbek. Z vind je dikwijls p z'n site extra (en actuele) achtergrndinfrmatie ver de nderwerpen die in een thema aan bd kunnen kmen. Maar k interessante links naar sites van hetzelfde thema, een discussiefrum en sms interactieve efeningen. Enkele vrbeelden: De Nieuwe Wereld (311a) is een internetsite die extra infrmatie biedt bij de gelijknamige methde. Er is een virtuele leraarskamer waar je extra infrmatie kan pvragen en zelf aanvullen. In de linktheek vind je verwijzingen naar webpagina s, nderverdeeld per WO-thema en per leeftijdsgrep. Heel wat aanvullend materiaal (werkbladen, ft s, tips, ) kan geraadpleegd en gedwnlad wrden. Ok Piramide (311b) en Wersignaal (311c) bieden deze infrmatie aan. Explrian (311d) is een website die leerlingen, leerkrachten en uders meeneemt p een ntdekkingsreis p internet. Je stapt in het ruimteschip en laat je meeveren dr nieuwsgierige buitenaardse wezens. Zij willen nze aarde ntdekken en vragen daarvr de hulp van de leerlingen. Explrian is in de eerste plaats een echte prjectenmachine waarbij leerlingen en leerkrachten uitdagingen aangaan en vervlgens de resultaten van hun werk publiceren p de site m het vr te stellen aan andere klassen. Explrian bestaat uit 5 mdules f werkstatins. Die mdules kmen vereen met de thema s van het dmein wereldriëntatie uit de eindtermen en leerplannen vr het basisnderwijs. Het vernieuwende van Explrian is dat de inhud niet dr buitenstaanders gemaakt wrdt, maar dr de klassen zelf. Ze zien niet alleen hun eigen bijdragen p de site verschijnen, maar kunnen k de prjecten van andere klassen bekijken en becmmentariëren. Het is dus k een brn van infrmatie! Via Explrian kunnen de leerlingen en leerkrachten p een interactieve manier een schat aan infrmatie raadplegen. Ben je p zek naar een les, een tekst, ft s f een spreekbeurt ver de kruisspin, Lenard Da Vinci? Snuffel dan eens dr de bijdragen van andere klassen f klik p de Indexplrian, een snelle zekmachine die je in een wip alle infrmatie geeft ver je nderwerp en de beiendste sites erver p een rijtje zet. Explrian is tevens een prikkel tt zelfwerkzaamheid en creativiteit. Leerlingen maken zelf een tijdschrift p het net, den metingen ver het weer in hun mgeving en zetten de resultaten van hun nderzek p Explrian. Ze vergelijken resultaten en nderzeken de bijdragen van andere klassen. Ze zetten een tentnstelling p met ft s van zelfgemaakte kunstwerken f maken een reprtage ver hun zee- f bsklas, vastenprject Internet kan k gebruikt wrden m iets rechtstreeks te verifiëren. Is het wel een ander seizen aan de andere kant van de wereld? Is het daar winter als het bij ns zmer is? Hebben ze een ander klimaat? Dit kan gecheckt wrden via f via chatten, maar hiervr zijn de zekmachines f prtaalsites ideale werkinstrumenten (yah, ggle (311e), altavista, klascement, bptheek, ). Het is belangrijk dat leerlingen de zekmachines efficiënt leren gebruiken. Zekmachines vr vlwassenen zijn meestal niet z makkelijk te gebruiken en geven sms ngewenste resultaten Reginaal ExpertiseNetwerk West-Vlaanderen Gin Vanherweghe pagina 4

5 Een heel geie zekmachine, zeker vr de leerling, maar k vr de leerkracht is Netwijs (311f). De gevnden zekresultaten wrden verzichtelijk weergegeven én de lijst greit dagelijks verder aan. Sites zals Klastitularis (311g), de Digitheek (311h), Een klik p de wereld (311i), Kinderen Webhtel (311j), Wat zek je? (311k) en Zek het eens p (311l) bieden links aan, meestal gegrepeerd per niveau f nderwerp. Lagere klassen beschikken ng niet ver de vaardigheden m dergelijke zekmachines te gebruiken. De leerkracht maakt best vraf een mapje aan in de Favrieten zdat de leerlingen met deze selectie gericht gaan surfen. Een klaswebsite met enkele links naar sites die de vrbije en huidige WO-thema s als nderwerp hebben, laat de leerlingen te m zich k thuis wat verder te verdiepen. De leerkracht van het vierde leerjaar uit Bezinge bijvrbeeld maakte z n webpagina (311m). Er bevinden zich p verschillende plaatsen webcams (311n). Dit zijn camera's die m de zveel secnden een beeld maken van een bepaald gebied en deze p internet zetten. Z staan er webcam's p vulkanen, in grte steden, aan nze kust... Om p de actualiteit in te gaan, kan men eveneens terecht p het internet. Een aantal websites zijn gespecialiseerd in het rechtstreeks verslag uitbrengen ver actuele gebeurtenissen, sms met videbeelden. Denk maar aan VRT-nieuws.net (311) f beluister het radinieuws (311p) even pnieuw. Het jeugdjurnaal p Nederland (311q) biedt actuele inf p maat aan Educatieve sftware Educatieve sftware zijn meestal prgramma's die een afgebakend leerstfnderdeel aanbieden. De leerlingen kunnen deze leerstf dan verwerven en/f verwerken. Het is lang niet altijd mgelijk m een duidelijk nderscheid te maken tussen educatieve sftware en sftware vr edutainment. - Bij educatieve sftware is het hfddel dat de gebruiker via het prgramma de vrpgestelde leerdelen bereikt. - Sftware vr edutainment zijn vrnamelijk spelletjes met een vrijblijvende educatieve inhud. Educatieve sftware kan een pen f een geslten karakter hebben. Geslten sftware heeft een sterk sturend karakter. Dit hudt in dat het leertraject p vrhand z ged als vlledig bepaald is. De leerling met precies de leerweg vlgen die is uitgestippeld dr het prgramma. Geslten sftware wrdt meestal ntwikkeld m cgnitieve denkprcessen te activeren (zals het inefenen f memriseren van eenvudige rekenkundige bewerkingen). Drill and practice prgramma s zijn de meest uitgesprken tepassingen van geslten sftware. Dit zijn prgramma s die uitsluitend zijn ntwikkeld m een mlijnd leerstfnderdeel in te efenen, bijvrbeeld vr getalprducten f bepaalde spellingspdrachten. Vr WO kan je bijvrbeeld de cd-rm Plat (312a-312b) hier nderbrengen. Uitgeverij Van In speelt in p het integreren van sftware binnen de lessen WO en heeft nu reeds bij haar WO-methde vr elke klas een cd-rm ntwikkeld. Bij pen sftware wrden de leerdelen en het leertraject niet duidelijk dr het prgramma pgegeven. De delstellingen wrden vlledig bepaald dr de leraar (f de leerling). De gebruiker heeft hierbij een grte vrijheid in het uitstippelen van de leerrute. Het prgramma is slechts een handig transprtmiddel. Men spreekt dan eigenlijk ver de cmputer als leer- en werkinstrument. In de categrie van pen sftware vallen prgramma s zals tekstverwerkers, rekenvellen, infrmatieve prgramma s (encyclpedieën, ) en cmmunicatieprgramma s zals . Reginaal ExpertiseNetwerk West-Vlaanderen Gin Vanherweghe pagina 5

6 De integratie van een sftwarepakket gebeurt niet van de ene dag p de andere. Het zeken naar de meest geschikte sftware kan een ware speurtcht zijn. Ls van de kwaliteit van de prgramma s, met de sftware tegemet kmen aan de eisen die je vraf pstelt. Al gauw zul je merken dat lang niet alle sftware beantwrdt aan de verwachtingen. Dit kan verschillende redenen hebben. Het prgramma sluit bijvrbeeld nvldende aan bij het leerplan f is teveel gericht p taken die je evenged znder cmputer kunt uitveren. Je kunt pas van geschikte educatieve sftware spreken als het een tegevegde waarde heeft vr jezelf f vr de leerlingen. In samenwerking met Nederland werd een databank met educatieve sftware ntwikkeld vr het basisnderwijs: de Vlaams-Nederlandse prgrammamatrix (312c). De prgrammamatrix bevat Nederlandstalige educatieve sftwarepakketten die dr didactici, leraren en nderwijskundigen wrden beschreven p vlak van een aantal criteria zals inhud en gebruiksvriendelijkheid. Op die manier vind je gemakkelijker je weg in het nverzichtelijke en vaak nbekende aanbd van educatieve sftware Multimedia De cmputer als hulpmiddel in de klas gebruiken, biedt nuttige mgelijkheden. Het is heel leuk vr de leerlingen m even de cmputer te gebruiken m beelden en filmpjes te bekijken. Een les ver de hningbij bijvrbeeld kan pgefrist wrden dr een kijkje te gaan nemen naar een vide he de bij blemen bestuift f een animatie he de bijendans verlpt. Onder andere Encarta (32a) bevat deze beelden. Een prima encyclpedie p maat vr de bvenbuw is de Spectrum Kinderencyclpedie (32b-32c), bijna een must vr de lagere schl. Ok p het internet vind je heel wat interessant multimediaal materiaal: na de les ver de werking van een sluis kunnen de leerlingen bijvrbeeld interactief de sluisdeuren bedienen (32d). Een filmclipje bekijken p de schltv-beeldbank (32e) spreekt sterk aan, f een (gratis) prgramma dwnladen en de gevaren van de ddehekspiegel ervaren met de sftware Van Grt Gewicht (32f) Bruikbare multimediale cd-rms Een lijstje met een aantal bruikbare infrmatieve cd-rms vr de lagere schl is niet z makkelijk p te stellen (en up t date te huden). Onthud dat twee f drie geie cd-rms beter zijn dan een hele reeks (321a-321b-321c) Multimediale cd-rms in het klasgebeuren integreren Navigeren en zeken in infrmatieve cd-rms kan je p verschillende manieren in de klassituatie aan bd laten kmen: (Vrbeelden van de EHBO-fiches vind je bij (322d) en (322e).) Vrij verkennen Zwel in de cmputerklas als met de klas-pc('s) in hekenwerk. De leerling experimenteert met de cd-rm, hij bladert vrij dr de infrmatie. De begeleider bserveert: welke zijn de technische meilijkheden, welke zijn de inhudelijke prblemen? De begeleider heeft vraf de cd-rm geëxplreerd. Aan de hand van de bservatie (f vraf dr de begeleider) wrden EHBO-fiches pgemaakt, die helpen bij het navigeren: He start je de cd-rm p? He blader je dr deze cd-rm? De leerling geeft zijn ervaringen weer. Reginaal ExpertiseNetwerk West-Vlaanderen Gin Vanherweghe pagina 6

7 Gericht zeken tijdens WERO-les Op een klascmputer. Tijdens de les wrdt ter verduidelijking een item pgezcht. De begeleider zrgt vr de keuze van die specifieke cd-rm. De EHBO-fiches helpen de leerling vlug p te starten en te navigeren. De leerling geeft het resultaat weer, f de klas gaat een afbeelding, vide bekijken p het scherm. Leerkracht geeft een pdrachtenkaart Zwel in de cmputerklas als met de klas-pc('s) in hekenwerk f cntractwerk. De leerling neemt een pdrachtenfiche en start de bijpassende cd-rm p. Hier staat de zekvaardigheid centraal. De begeleider cntrleert nadien f alle pdrachten naar behren uitgeverd werden. De EHBO-fiches helpen de leerling vlug p te starten en te navigeren. De leerling vult de pdrachtenkaart aan met de gegevens die hij p het beeldscherm vindt. Open pdracht vanuit de leerling zelf Zwel in de cmputerklas als met de klas-pc('s) in hekenwerk. De leerling gaat infrmatie zeken in functie van een spreekbeurt f een werkstuk. De begeleider laat de leerlingen niet vrij verkennen, maar laat ze nteren vraf welke items ver het nderwerp ze willen ntdekken. Hij vraagt tijdens het prces f de gevnden infrmatie wel bruikbaar is. De EHBO-fiches helpen de leerling vlug p te starten en te navigeren. Ok de EHBO-fiche die aangeeft he ze infrmatie kunnen vernemen van een cd-rm kan nu geraadpleegd wrden. De leerling dient hier cd-rms met gelijklpende inhud te berdelen naar bruikbaarheid. Vral naar inhud, maar k technisch (vernemen van de infrmatie). Infrmatiebrnnen vergelijken Op de klascmputer(s). Meilijker in de cmputerklas mdat de andere infbrnnen daar niet aanwezig zijn. De leerling gebruikt verschillende infrmatiebrnnen m gegevens p te zeken: meer dan één cd-rm, gebruik van internet, beken, vide, interview, werkelijkheid, cmbinaties van de brnnen hierbven. Het belangrijkste del is hier niet de gevnden infrmatie, maar wel het vergelijken van de verschillende brnnen Samenwerkend leren en cmmuniceren Het is uitermate interessant wanneer leerlingen kennis niet meer individueel verwerven, maar cöperatief. Dr samen te werken en samen te denken, wrdt infrmatie vanuit vele invalsheken en standpunten benaderd en wrdt de kritische zin bevrderd. Leerlingen brengen riginele ideeën aan en kmen samen tt plssingen. Dr de cnfrntatie met verschillende meningen van anderen kan een leerling zijn eigen kennis pbuwen. Explrian (311d) is bijvrbeeld z gerganiseerd dat verschillende klassen met elkaar in cntact kunnen kmen waardr ze hun appreciatie kunnen uitdrukken ver het werk van anderen f zich kunnen inspireren, maar waardr ze k kritiek kunnen uitefenen, vragen stellen en reageren. Reginaal ExpertiseNetwerk West-Vlaanderen Gin Vanherweghe pagina 7

8 Ok het internetprject Terra Nva (33a) biedt p het vlak van samenwerkend leren ruime mgelijkheden. Terra Nva is een vlledig uitgewerkt lespakket waarmee een klas ca. 30 lesuren aan de slag kan. In dit pakket wrdt intensief gebruik gemaakt van educatieve sftware en (ptineel) van het internet. Het bestrijkt eindtermen uit de leergebieden wereldriëntatie, taal, wiskunde en muzische vrming. De verschillende activiteiten kaderen allen binnen een raamverhaal - de zektcht naar de verdwenen ntdekkingsreiziger Gene Savy. De uitdagingen die zich tijdens deze zektcht p een natuurlijke manier aandienen, bieden de leerlingen uitgebreide kansen m allerlei vaardigheden en vakinhuden te verwerven. Het kaderverhaal verbindt al de lesactiviteiten tt een samenhangend geheel, zdat de leerlingen naar een duidelijk en mtiverend del tewerken. Het verhaal is nderverdeeld in vijf rndes: aanlprnde, eerste expeditiernde, tweede expeditiernde, derde expeditiernde, finale. In de aanlp raken de leerlingen betrkken in de intrige. In verschillende stapjes maken ze kennis met de persnages en vernemen ze wat hun pdracht is. Na de aanlp vlgen drie expeditierndes, waarin de leerlingen in grepjes het mysterie steeds verder zullen ntrafelen. De uiteindelijke ntknping vindt plaats in de finalernde. Om in een vlgende rnde te geraken, zullen de leerlingen telkens (klassikaal f in grep) een aantal pdrachten tt een ged einde meten brengen. OnderStrm (33b) is de pvlger van het educatieve sftware-prject Terra Nva. Terra Nva werkte hierbij met educatieve sftware (cd-rms), terwijl OnderStrm gebruik maakt van het internet. Je heft Terra Nva niet te kennen m met OnderStrm aan de slag te kunnen gaan. In het internetprject OnderStrm plaatst Reggie leerlingen van het lager nderwijs vr een uitdaging. Omdat Reggie zich grte zrgen maakt ver nze milieuprblemen, daagt ze de leerlingen uit m zveel mgelijk energie te besparen en z het leefmilieu te redden. OnderStrm helpt de leerlingen m deze uitdaging aan te gaan: He kan je energie besparen? En he kan het internet je daarbij helpen? De website van Reggie vrmt de uitvalsbasis van het prject. De verschillende lesactiviteiten wrden gekppeld aan nderdelen van deze website. Gedurende 10 à 20 lesuren gaan de leerlingen p zek naar antwrden p hun vragen. De leerkracht krijgt een vlledig uitgewerkt en gratis lespakket (handleiding + kpieerbladen) ter beschikking. Het prject is flexibel inpasbaar in de nderwijspraktijk en kan p elk mment gestart wrden. Elke deelnemende leerkracht kiest zelf f het prject ver een krtere f langere tijdsperide wrdt ingezet. Er wrdt gewerkt aan delstellingen uit het reguliere nderwijscurriculum (vrnamelijk gesitueerd binnen wereldriëntatie). Z kan het prject eenvudig geïntegreerd wrden in de klaspraktijk. Tegelijkertijd leren leerlingen deltreffend mgaan met ICT. Deelname en materiaal zijn pnieuw vlledig gratis. Een webquest (33c-33d) is een nderzeksgerichte activiteit waarbij de infrmatie waarrnd wrdt gewerkt geheel f gedeeltelijk kmt van brnnen afkmstig van het internet en die resulteert in een creatief werkstuk waarin de gerdende infrmatie verwerkt is. Het werkstuk kan geheel f gedeeltelijk met de cmputer wrden aangemaakt (b.v. een PwerPintpresentatie). Een webquest bestaat ndzakelijkerwijze uit vlgende nderdelen: * Een inleiding waarin krt geschetst wrdt waarver het nderzek gaat, eventueel aangevuld met wat achtergrndinfrmatie * Een duidelijke pdrachtbeschrijving. * Een verzicht van infrmatiebrnnen die kunnen helpen m het nderzek uit te veren. Het grtste deel van die brnnen bevindt zich p het internet. Deze infrmatie kan wrden aangevuld met infrmatie in beken, tijdschriften... die vr de leerlingen bereikbaar zijn. Reginaal ExpertiseNetwerk West-Vlaanderen Gin Vanherweghe pagina 8

9 * Een beschrijving van een mgelijke aanpak in duidelijke stappen. Dit deeltje bevat k een aantal tips ver he de gevnden infrmatie kan wrden gerdend en gepresenteerd. * Een cnclusie waarbij de leerling uitgendigd wrdt m te reflecteren ver het drgemaakte leerprces De cmputer als creatief werktuig Vr de leraar Het gebruik van ICT maakt vele werkvrmen mgelijk zals thematisch nderwijs, cntractwerk en hekenwerk. Hiernder wrden een aantal vrbeelden gegeven ver he deze werkvrmen kunnen geïntegreerd wrden in de dagelijkse nderwijspraktijk. A. Thematisch werken. Een vrbeeld van he de resultaten van een prject rnd kunst in een website kunnen resulteren (341a). Ik ben een kunstenaar Deelthema uit de methde De Nieuwe Wereld - 6 de leerjaar Uitgeverij Van In Stappen, deelthema s Zeken naar je klavertje vier De kunstkffer van Rembrandt: - krant - ftreprtage - dcumentaire In de huid van de kunstenaar We zullen eens zien We hebben de eer en het genegen Evaluatie Uitdaging: een website maken van dit prject ICT - zeken p internet en infrmatieve cd-rm s - infrmatie afdrukken - infrmatieve cd-rm s en internet - Ms Publisher (werken met een sjabln) - werken met afbeeldingen - knippen, plakken en kpiëren - scannen - pslaan in de geie map (bestandbeheer) - PwerPint-presentatie - scenari in Wrd - pc als hulpleraar - digitale ft s nemen en afdrukken - digitale ft s nemen - teksten in Ms Publisher - ft s in werkstuk invegen - affiche, grte teksten en ftcllage in Publisher - ftpresentatie in PwerPint - pc als hulpleraar (cd-rm bij de methde) - afbeeldingen verzamelen - Frntpage Express als webeditr - PwerPintvrstellingen, Wrd en Ms Publisher mzetten naar webpagina s - ft s bekijken en srteren - ft s webklaar maken - teksten herschikken - gastenbek aanvragen en bijhuden - webruimte aanvragen en upladen van de site Reginaal ExpertiseNetwerk West-Vlaanderen Gin Vanherweghe pagina 9

10 B. Cntractwerk In dit vrbeeld wrden thematisch werk en hekenwerk gekppeld aan cntractwerk. Dit vrbeeld van cntractwerk - lpt ver twee weken (elke namiddag 90 minuten); - is thematisch pgevat; - maakt gebruik van de website landschappen ; - laat de leerlingen vral in grep werken; - is bruikbaar vr de derde graad basisnderwijs. Het thema dat wrdt behandeld, handelt ver landschappen. Bij het cntractwerk zullen de leerlingen regelmatig de website landschappen (341b) meten raadplegen. Week 1: De instructieweek Vlgende nderdelen kmen aan bd: - Het thema landschappen wrdt besprken (brainstrmen, kringgesprek). - Er wrdt een impressietcht gemaakt. We trekken er met de leerlingen p uit en huden halt vr een schets f een ft (een hele namiddag). - Er wrden interviews en enquêtes bij de inwners afgenmen met nder meer vlgende vragen: Zijn jullie tevreden met het landschap waarin jullie leven? Wat is er de jngste tien jaren zal veranderd? Week 2: De cntractwerkweek In het begin van de week: - bespreken van het pgestelde cntract en de ndertekening - de planning - de symblen van het cntract - de afspraken in de klas De afwerking p het einde van de week: - De werken, tekeningen, ft s en dergelijke wrden gedigitaliseerd en krijgen een plaats p de website. - De resultaten van de enquête kunnen drgestuurd wrden naar andere schlen. - De brchures wrden bekeken en besprken. Daarna nemen de leerlingen ze mee m uit te delen buiten de schl. - Een kringgesprek ver landschappen en kunst ter afsluiting van het prject. Ok wrdt tijdens dit kringgesprek het prject geëvalueerd. Het gebruikte les materiaal (pdrachtenkaarten, cntract) is te vinden p (341c). C. Werkbladen aanmaken met de cmputer. Werkblaadjes ndersteunen het nderwijsleerprces in de basisschl. Naast het inhudelijk aspect, dat ngetwijfeld het belangrijkste is, met k aandacht besteed wrden aan de vrm van het werkblaadje. Een gede lay-ut kan een extra stimulans zijn vr de kinderen m met het werkblaadje te werken. Z kunnen strips f cartns mtiverend zijn m bepaalde inhuden aan te brengen. Het is zelfs vrij makkelijk m drlinkwerkbladen te maken. Dit zijn digitale werkbladen (vb. gemaakt in WORD) waarbij de leerling, dr te klikken p een pictgram f internetadres meteen drgeschakeld wrdt naar een website waar hij/zij de infrmatie, ndig m de pdrachten p te lssen, vindt. Vrbeelden hiervan vind je p het Schlenplein (341d). De tekstverwerker WORD biedt uitgebreide mgelijkheden m aantrekkelijke werkblaadjes te maken. Z is het mgelijk m vanaf de website van het KATHO (341e) een sjabln te dwnladen vr werkblaadjes. Een sjabln is een mdelfrmulier f mdelbestand, dat geactiveerd kan wrden wanneer je een Reginaal ExpertiseNetwerk West-Vlaanderen Gin Vanherweghe pagina 10

11 werkblaadje wil aanmaken in WORD. Het mdelfrmulier bevat een aantal eigenschappen die vraf ingesteld zijn. De handleiding bij het sjabln is k beschikbaar p de bvengenemde site. Online lespakketten vind je eveneens bij Anywize (341f). Na het installeren van een speciale webbrwser kan men de gewenste pakketten dwnladen en kunnen deze k znder internetverbinding gebruikt wrden. De werkbladen zijn hier in Wrd f Excel geschreven. Eveneens maakt men gebruik van andere digitale naslagwerken p cd-rm. Op de website van Anywize kan u zich registeren en het materiaal gratis! gebruiken. Als leerkracht is er heel wat lesmateriaal beschikbaar p het internet en niet alleen vr WO. Na wat aanpassen aan de lkale f actuele situatie en u hebt prima werkbladen. Kijk maar even in het leerkrachtendeel van Netwijs (311f) f p de CMOdwnladpagina s (341g) bijvrbeeld Vr de leerling Naast het verwerven van kennis met behulp van de cmputer, kan verwrven kennis k creatief verwerkt wrden. Leerlingen kunnen met behulp van de cmputer een thema f nderwerp vrstellen aan de hand van een PwerPintvrstelling, een krant, een Painttekening, een website... Vrbeelden hiervan vind je p de ndersteunende website bij deze tekst: - Een les ver de magen van een ke verwerkt in MS Paint (342a) - Verkeersbrden ntwerpen in MS Paint (342a) - Een werkstuk ver Crsica verwerkt in Wrd (342b) - Een prject rnd ns Belgenlandje in MS publisher (342c) - Enkele verwerkingen in pwerpint: - verslag van een bezek aan het cntainerpark (342d) - spreekbeurt ver de frel (342e) - een quiz ver Frankrijk (342f) - het nieuws van de week (342g) - basisschl Kinderland te Krtrijk een prject rnd kunst (met een PwerPintpresentatie, een krant, ftreprtage, ) (341a) - Thinkquest: een reeks websites dr kinderen ver vele nderwerpen (342h) - de leerkrachten eerste leerjaar brengen verslag uit van wat er in de klas gebeurt rnd WO (342i) - Een snelle manier m een website (met de klas) te buwen, met weinig webbuwkennis, is gebruik te maken van weblgs (342h) Werktuig m te rdenen Heel wat materiaal zals werkblaadjes, teksten en cursussen kan gedigitaliseerd wrden en pgeslaan wrden p de harde schijf, cd-rm f diskette. Het pvragen en penen van deze bestanden kan bijna met één enkele muisklik gebeuren. Gedaan met al die mapjes en die grte papierberg in de klas! Uiteraard dienen de leerlingen ver een geie kennis van het bestandsbeheer p cmputer te beschikken (35a). Belangrijk bij het vernemen van infrmatie is het leren selecteren uit het aangebden materiaal. Alle tekst f alle afbeeldingen gewn vernemen heeft niet veel zin. Alles dient gescreend te wrden p bruikbaarheid. Heel wat cd-rms bieden de mgelijkheid m infrmatie ver te nemen binnen de interface. Indien dit niet vrzien is kan altijd via PrintScreen een schermafdruk gemaakt wrden en eventueel na bewerken- in een andere tepassing geplakt wrden. He je dit det vindt u p ns WegWijsWeb (35b). Reginaal ExpertiseNetwerk West-Vlaanderen Gin Vanherweghe pagina 11

12 De Spectrum-kinderencyclpedie bijvrbeeld bezit een ntitiepagina waar eigen artikels aangemaakt kunnen wrden met gegevens uit de cd-rm. Een verzicht van de mgelijkheden: Afdrukken znder bewerken. Indien ingebuwd in het prgramma: - Gehele artikel afdrukken. Kan gebruikt wrden m de kernzinnen in de tekst aan te duiden. - Selectie uit het artikel afdrukken. - Een afbeelding afdrukken. Indien het prgramma het niet telaat: - Een schermft nemen van het venster -f het gehele scherm- en afdrukken via bijvrbeeld Paint. De tekst kan k afgedrukt wrden, maar kan dan niet gewijzigd wrden (tekst is deel van de afbeelding). Overbrengen naar applicatiesftware en bewerken. - Technische kennis ndig (kpiëren, plakken ) - Inhud aanpassen: Afbeeldingen: wegnemen van nbruikbare delen Tekst: verwijderen van zinnen, tekst aanvullen, aanpassen met eigen infrmatie Gebruik van de kpieermachine. Afbeeldingen uit beken gebruiken in de teksten: crrecte ruimte vrzien p de pagina. Gebruik van ingescande afbeeldingen. Invegen van digitale ft s (werkelijkheidspname, uit een bek ) Er is k heel wat administratieve sftware p de markt die je kan helpen bij planning (agenda, schlwerkplan ), bij het pstellen van een (leerling)vlgsysteem f bij rapprtering (zie cd-rm: Juf, er zit een muis p mijn bank van het rivierenprject). Tch is een rekenblad zals Excel f een database zals Access f Filemaker niet z nverkmelijk meilijk te hanteren m gegevens te rdenen en te bewaren. Een reeks geie afbeeldingen kunnen bijvrbeeld bewaard wrden in PwerPint. De stap naar een presentatie is dan maar heel klein meer Om infrmatie te rdenen en een gegevensbank aan te leggen kan bijvrbeeld het prgramma Diggi s Kaartenbak (35c) gebruikt wrden. Op een eenvudige manier leren kinderen zelf infrmatie verzamelen, rdenen en bewaren: een adressenlijst van de klasgenten, de kenmerken van dieren en planten, een persnlijke bekenlijst Ze vlgen gewn de verschillende stappen m een kaartenbak samen te stellen en te ntwerpen, m infrmatie te te vegen aan de kaartenbak en die infrmatie te gebruiken. De leerlingen beslissen welke gegevens ze willen bewaren en maken de ndige velden aan. Met een ntwerp-tl kiezen ze de lay-ut p het scherm. Het tevegen en verwijderen van kaarten wijst zichzelf uit. Het drzeken f srteren van het bestand gebeurt dr het beantwrden van eenvudige vragen. Op dezelfde manier kunnen de leerlingen bepaalde selecties maken en afdrukken. Stap vr stap krijgen ze inzicht in het samenstellen en gebruiken van gegevensbestanden. Ok kunnen beelden, geluiden en videfragmenten tegevegd wrden. Maak k even kennis met de andere nderdelen van Diggi s Tlkit: Schrijfblk, Tekends, Rekenblad en Plakbek. Z zie je dat niet enkel Micrsft Office gebruikt kan wrden m WO en ICT te integreren. Of gebruikt u misschien het gratis Open Office Org? Reginaal ExpertiseNetwerk West-Vlaanderen Gin Vanherweghe pagina 12

1. Gebruik van de online tekstverwerker op de schoolwebsite.

1. Gebruik van de online tekstverwerker op de schoolwebsite. 1. Gebruik van de nline tekstverwerker p de schlwebsite. Stap 1: aanmelden p de schlwebsite Gebruik je gebruikersnaam zals in Bingel. Stap 2: ga naar juw leerjaar in het menu bvenaan. Klik dan verder naar

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

Aan de hand van deze 3 lessen ontdekken de leerlingen dat er techniek in en om de Schelde, dus in onze regio, een erg belangrijke rol speelt.

Aan de hand van deze 3 lessen ontdekken de leerlingen dat er techniek in en om de Schelde, dus in onze regio, een erg belangrijke rol speelt. Techniek & de Schelde Aan de hand van deze 3 lessen ntdekken de leerlingen dat er techniek in en m de Schelde, dus in nze regi, een erg belangrijke rl speelt. Gerelateerde kerndelen Vlaanderen, Primair

Nadere informatie

Beschrijving S-Flex Orderimport

Beschrijving S-Flex Orderimport Beschrijving S-Flex Orderimprt --------------------------------------------------------------------------------------------------- Versie 2.3 januari 2014 Het prgramma S-Flex Orderimprt is een prgramma

Nadere informatie

Lesbeschrijving. Historische bronnen - beeldmateriaal

Lesbeschrijving. Historische bronnen - beeldmateriaal Lesbeschrijving Histrische brnnen - beeldmateriaal Aan de hand van deze les ntdekken de leerlingen dat de Schelde niet alleen nu, maar k vreger al veelvuldig als nderwerp p ft s werd gezet en vrkwam p

Nadere informatie

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs.

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht p Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Dia 1 Opmerking vr de presentatr: in het geval u tijd te krt kmt, kunt u de blauwe tekst als ptineel beschuwen

Nadere informatie

Uitwerking kerndoel 2 Nederlandse taal

Uitwerking kerndoel 2 Nederlandse taal Uitwerking kerndel 2 Nederlandse taal Tussendelen en leerlijnen Nederlandse taal Primair nderwijs In samenwerking met het expertisecentrum Nederlands Enschede, 1 juni 2006 Nederlands kerndel 2 Stichting

Nadere informatie

Instructiekaart. Een webquest maken op basis van een Google Sites sjabloon. zelfstandig leren. 1 Inloggen of aanmelden

Instructiekaart. Een webquest maken op basis van een Google Sites sjabloon. zelfstandig leren. 1 Inloggen of aanmelden Instructiekaart Datum pmaak: 18 maart 2013 ICT zelfstandig leren Aard Een webquest maken p basis van een Ggle Sites sjabln Om niet van een lege Ggle Site te meten vertrekken werd in een sjabln de structuur

Nadere informatie

Succesvol samenwerken met ouders. Onderzoek Ouderbetrokkenheid. Bundel in te kijken in de leraarskamer. http://flob.sint-niklaas.

Succesvol samenwerken met ouders. Onderzoek Ouderbetrokkenheid. Bundel in te kijken in de leraarskamer. http://flob.sint-niklaas. Onderzek Ouderbetrkkenheid V.U. : Lieve Van Daele, Grte Markt 1, 9100 Sint-Niklaas Succesvl samenwerken met uders Bundel in te kijken in de leraarskamer http://flb.sint-niklaas.be ONDERZOEK GOK-PROJECT

Nadere informatie

Dactylografie/Toegepaste informatica 6KA/VK

Dactylografie/Toegepaste informatica 6KA/VK Dactylgrafie/Tegepaste infrmatica 6KA/VK Thierry Willekens, leerkracht Kninklijk Technisch Atheneum Ml 2007 WOORD VOORAF Alle leerlingen hebben in de 2 de graad en in het eerste leerjaar van de 3 de graad

Nadere informatie

Lesbeschrijving. Historische bronnen - beeldmateriaal

Lesbeschrijving. Historische bronnen - beeldmateriaal Lesbeschrijving Histrische brnnen - beeldmateriaal Aan de hand van deze les ntdekken de leerlingen dat de Schelde niet alleen nu, maar k vreger al veelvuldig als nderwerp p ft s werd gezet en vrkwam p

Nadere informatie

Handleiding TechFinder: gebruikers

Handleiding TechFinder: gebruikers Handleiding TechFinder: gebruikers Wetenschap- en techniekaanbd p maat Inhud Wat is TechFinder?... 1 Vr wie?... 1 Registreren... 1 Inlggen... 2 Prduct zeken... 3 Resultaat zekpdracht... 6 Prduct aanvragen...

Nadere informatie

Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwoording 2. Doelstellingen 3. Model 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning.

Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwoording 2. Doelstellingen 3. Model 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning. Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwrding 2. Delstellingen 3. Mdel 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning 1 Verantwrding: Wij willen binnen het nderwijs dat wij geven rekening huden met de

Nadere informatie

BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE

BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE Begeleiding van leerlingen met ernstige rekenprblemen en/f dyscalculie Delen en uitgangspunten Binnen het Veluws Cllege Crtenbsch hanteren wij het Prtcl Ernstige

Nadere informatie

Voorbeeld oefentypes online e-learningmodules CommArt Int.

Voorbeeld oefentypes online e-learningmodules CommArt Int. Vrbeeld efentypes nline e-learningmdules CmmArt Int. In dit dcument wrdt verwezen naar de specifieke inhud van een van nze e- learningmdules. De efentypes wrden echter gebruikt in alle e-learningmdules

Nadere informatie

Zorg op K.S.T.S. Temse-Velle

Zorg op K.S.T.S. Temse-Velle Zrg p K.S.T.S. Temse-Velle Beste uders, De zrgwerking p nze schl bestaat al heel wat jaren en is vrtdurend in beweging. Enerzijds mdat de wetgeving i.v.m. zrg verandert, anderzijds mdat leerlingzrg zelf

Nadere informatie

Getallen 1 is een programma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip).

Getallen 1 is een programma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip). Getallen 1 Getallen 1 is een prgramma vr het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip). Delgrep Rekenen en Wiskunde Getallen 1 Getallen 1 is geschikt vr grep 7 en 8 van de basisschl en de eerste

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie TECHNIEKEN VAN MARKTONDERZOEK

ECTS-fiche. 1. Identificatie TECHNIEKEN VAN MARKTONDERZOEK ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is m een uitgebreid verzicht te krijgen van de invulling en pbuw van de mdule. Er bestaat slechts één ECTS-fiche vr elke mdule. 1. Identificatie Opleiding GRADUAAT MARKETING

Nadere informatie

Masterclass SharePoint Online. in het onderwijs. APS IT-diensten, Utrecht

Masterclass SharePoint Online. in het onderwijs. APS IT-diensten, Utrecht Office 365 in het nderwijs Masterclass SharePint Online Masterclass Office 365 - SharePint Online in het nderwijs. APS IT-diensten, Utrecht Micrsft Office 365 in het nderwijs Micrsft Office 365 biedt nderwijsinstellingen

Nadere informatie

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten Pestprtcl basisschl Pieter Wijten Basisschl Pieter Wijten werkt aan een veilig schlklimaat waarin kinderen respectvl met elkaar mgaan. Ze hanteert drie principes: Ik zrg ged vr mezelf Ik zrg ged vr de

Nadere informatie

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 Inhud Respns... 1 Samenvatting van de resultaten... 1 Vragen ver de pleiding... 2 Vragen ver de stagiair... 3 Wat ziet u als sterke punten van de pleiding CMD?... 4 Wat

Nadere informatie

Alle secundaire scholen, binnen de regio MidLim, met een klasgroep in de 2de of 3de graad waarin: o o o o o

Alle secundaire scholen, binnen de regio MidLim, met een klasgroep in de 2de of 3de graad waarin: o o o o o Klas-in-zicht Een negatieve grepsdynamiek, leerlingen die niet met elkaar vereen kunnen kmen, een vertrebelde relatie tussen leerlingen en leerkrachten, meilijk les kunnen geven dr strend gedrag, zijn

Nadere informatie

CONVERSIE VAN QUEEN 3 OF 4 NAAR QUEEN 5.49

CONVERSIE VAN QUEEN 3 OF 4 NAAR QUEEN 5.49 2013 Quadrant Sftware B.V. CONVERSIE VAN QUEEN 3 OF 4 NAAR QUEEN 5.49 Dit dcument beschrijft de cnversie van een Queen-administratie van release 3 f 4 naar Queen 5.49. De cnversie van een dergelijke administratie

Nadere informatie

Versie 140509. Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding.

Versie 140509. Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding. Versie 140509 Prfieldelen Prfiel Media, Vrmgeving en ICT vmb BB KB GL Prfieldeel 1: Audivisuele vrmgeving en prductie een audivisuele (AV) prductie van 2 tt 3 minuten maken van script tt film en deze presenteren

Nadere informatie

Goede afspraken maken goede vrienden

Goede afspraken maken goede vrienden Dag van de demcratie Gede afspraken maken gede vrienden Delstellingen Kinderen verkennen eigen standpunt ver klasafspraken. Kinderen verkennen de standpunten van klasgenten ver klasafspraken. De kinderen

Nadere informatie

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen Vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstaligen Prvincieplein 1 Cntact: Functieprfiel: Leerndersteuner Vrbereidingsjaar Hger Onderwijs vr Anderstaligen Samenvatting Als leerndersteuner begeleid en ndersteun

Nadere informatie

P/MVI/1.4. Deeltaak: een idee voor het maken van een animatie uitwerken tot een script en een storyboard

P/MVI/1.4. Deeltaak: een idee voor het maken van een animatie uitwerken tot een script en een storyboard Prfieldelen Prfiel Media, vrmgeving en ICT BB KB GL 1 Audivisuele vrmgeving en prductie Taak: een audivisuele (AV) prductie van 2 tt 3 minuten maken van script tt film en deze presenteren een AV animatie

Nadere informatie

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7 Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 2 van 7 Vergaderen Elke vergadering kent een vaste structuur en een vaste vlgrde. Deze structuur

Nadere informatie

beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek op het Newmancollege. 1. Inleiding

beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek op het Newmancollege. 1. Inleiding beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek p het Newmancllege. 1. Inleiding Het Newmancllege streeft naar een sterke prfilering p het gebied van de bètatechnische vakken. De argumenten

Nadere informatie

Stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012

Stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012 Stappenplan BTW-verhging van 19 naar 21% per 1 ktber 2012 Supprt ID: 57354 Versies: AccuntView Windws Dit stappenplan hebt u ndig m uw administraties in AccuntView gereed te maken vr het nieuwe BTW-percentage.

Nadere informatie

Doelgroepen Dit educatieve lespakket is bedoeld voor de groepen 5,6 en de groepen 7,8.

Doelgroepen Dit educatieve lespakket is bedoeld voor de groepen 5,6 en de groepen 7,8. Dcentenhandleiding Beleef Het Verleden met Ltte Delgrepen Dit educatieve lespakket is bedeld vr de grepen 5,6 en de grepen 7,8. Middelen Data-DVD: Inzet van filmmateriaal via digibrd. 4 afleveringen met

Nadere informatie

Vlaanderen: Primair onderwijs Brongebruik Kerndoel 7: De leerlingen kunnen op hun niveau verschillende informatiebronnen raadplegen.

Vlaanderen: Primair onderwijs Brongebruik Kerndoel 7: De leerlingen kunnen op hun niveau verschillende informatiebronnen raadplegen. Lesbeschrijving Brn vr Werk Aan de hand van deze 5 lessen ntdekken de leerlingen dat de Schelde veel mgelijkheden biedt vr werk. En daarmee van essentieel belang is vr nze regi. Relatie met kerndelen:

Nadere informatie

Scenario Onderwijstijd. Thuisles

Scenario Onderwijstijd. Thuisles Scenari Onderwijstijd Thuisles Erik Mndriaan en JaapJan Vrm ROC Deltin Cllege, Zwlle ktber 2013 Scenari: Thuisles Algemeen Dit scenari is ntwikkeld mdat er gedacht wrdt dat het elementen bevat die ervr

Nadere informatie

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD Sinds 1 september 2004 kan elke schl een uderraad prichten vlgens het participatiedecreet. Het schlbestuur is verplicht m een uderraad p te richten als 10% van de uders er

Nadere informatie

Beleidsplan ICT ENMS 2016-2020 ENMS

Beleidsplan ICT ENMS 2016-2020 ENMS Beleidsplan ICT ENMS 2016-2020 ENMS 1. Missie en visie van de schl vertaald naar ICT 1.1 Missie De Eerste Nederlandse Mntessri Schl wil kwalitatief ged, mdern mntessrinderwijs bieden. De schl gaat uit

Nadere informatie

Hardware Practicum Informatica klas 4

Hardware Practicum Informatica klas 4 Hardware practicum Infrmatica Klas 4 Hardware Practicum Infrmatica klas 4 - Dit practicum bestaat uit 2 delen (een uitgebreidere beschrijving van beide delen staat verderp in dit dcument): Deel 1 draait

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Inhud 1. Wat is MAS? 1.1 MAS algemeen. 1.2 MAS p het Gren van Prinstererlyceum 1.3 Deadlines 2. Stage zeken 2.1 De stage cördinatr p schl. 2.2 Masactief 3. De frmulieren 3.1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

Relatiegeschenk. Design en Maatschappij. ontwerpen

Relatiegeschenk. Design en Maatschappij. ontwerpen Relatiegeschenk Design en Maatschappij ntwerpen STAP 1 Wat is de pdracht? Ontwerp vr een winkel f bedrijf bij ju in de buurt een relatiegeschenk. Een relatiegeschenk geef je aan juw klanten m ze aan juw

Nadere informatie

Lesbeschrijving. Havens aan de Schelde. Aan de hand van deze 3 lessen maken de leerlingen kennis met de dieren die in en om de Schelde leven

Lesbeschrijving. Havens aan de Schelde. Aan de hand van deze 3 lessen maken de leerlingen kennis met de dieren die in en om de Schelde leven Lesbeschrijving Havens aan de Schelde Aan de hand van deze 3 lessen maken de leerlingen kennis met de dieren die in en m de Schelde leven Relatie met kerndelen: Vlaanderen: Vlaanderen Nederland Primair

Nadere informatie

Inloggen. Nieuwsbrieven. Nieuwe nieuwsbrief aanmaken. Snippet

Inloggen. Nieuwsbrieven. Nieuwe nieuwsbrief aanmaken. Snippet Inlggen - Lg in p: https://dialgue.triplis.cm NB. Triplis kan met alle reguliere brwsers wrden gebruikt, echter wrdt het gebruik van Firefx aangeraden en het gebruik Internet Explrer afgeraden. - Vul bij

Nadere informatie

Waarom is de zee zout? - Kijkersvraag voor het Klokhuis-

Waarom is de zee zout? - Kijkersvraag voor het Klokhuis- Waarm is de zee zut? - Kijkersvraag vr het Klkhuis- Vakgebied: Aardrijkskunde Niveau: Klas 3 vmb; Klas 2&3 hav/vw, zie verderp in dit dcument. Tijdsduur: +/- 3 uur, verschilt per niveau In deze pdracht

Nadere informatie

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken :

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken : Versie: ktber 2016 Huiswerk Op nze schl wrdt in diverse grepen huiswerk gegeven. Onder huiswerk verstaan we werk dat vanuit de schl meegegeven wrdt en waarvan verwacht wrdt dat het dr de kinderen thuis

Nadere informatie

Veel leesplezier, en neemt u vooral contact met ons op voor uw vragen en opmerkingen, DEALERS GEZOCHT

Veel leesplezier, en neemt u vooral contact met ons op voor uw vragen en opmerkingen, DEALERS GEZOCHT Nieuwsbrief Lente 2010 Meneer, Mevruw, Geachte klant, Het is lente! Eindelijk, de zn is weer terug in ns land! Een lang winterseizen ligt achter de rug, de plannen zijn gemaakt, en de tijd van actie is

Nadere informatie

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Verkrte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Starten met OTIB-skillsmanager OTIB-skillsmanager is een instrument m het gesprek dat u gaat veren met uw leidinggevende vr te bereiden. U wrdt gevraagd

Nadere informatie

Saxionstudent.nl CE 1

Saxionstudent.nl CE 1 Thema: Marktanalyse (semester 1) Prject: Desk en Fieldresearch 56357 Vrwrd Vr u ligt het plan van aanpak vr het prject Desk en Fieldresearch, vr het thema marktanalyse van semester 1. Het is de bedeling

Nadere informatie

Inhoudsopgave... 1. 1 Aanmelden als nieuwe gebruiker... 2. 2 Woningen beheren... 3. 2.1 Een nieuwe woning invoeren... 3

Inhoudsopgave... 1. 1 Aanmelden als nieuwe gebruiker... 2. 2 Woningen beheren... 3. 2.1 Een nieuwe woning invoeren... 3 Inhudspgave Inhudspgave... 1 1 Aanmelden als nieuwe gebruiker... 2 2 Wningen beheren... 3 2.1 Een nieuwe wning inveren... 3 2.2 Wijzigen bjectgegevens... 5 2.3 Aanbdpagina eigen website...... 5 2.4 Eigen

Nadere informatie

LEERVRAAG 2. - Informatie: - informeren. - observeren. - middelen zoeken. - actie ondernemen. - evalueren

LEERVRAAG 2. - Informatie: - informeren. - observeren. - middelen zoeken. - actie ondernemen. - evalueren LEERVRAAG 2 Leervraag (wat is /he kan ik vraag) He krijg ik een vllediger beeld van de hulp die Daan krijgt? Activiteiten uit stappenpla n - infrmeren - bserveren - middelen zeken - actie ndernemen - evalueren

Nadere informatie

HANDLEIDING ROBO ROBO

HANDLEIDING ROBO ROBO HANDLEIDING ROBO ROBO 1 Op vrhand 1.1 Materiaal klaarzetten 1 RbRb buwds per 2 kinderen Platen met parcurs vr RbRb Aut en dansvler vr RbRb Dancebt 1.2 Cmputers klaarmaken 1 cmputer per 2 kinderen met hierp

Nadere informatie

Toetsen omzetten van Word naar Wintoets 4.0

Toetsen omzetten van Word naar Wintoets 4.0 WinTets Tetsmzetting - Uitgeverij De Rde Planeet 2012 Tetsen mzetten van Wrd naar Wintets 4.0 Veel ude tetsen zijn ntwikkeld binnen Micrsft Wrd. Dr ze m te zetten naar een itembank binnen WinTets, kunnen

Nadere informatie

HOW TO REVIEW THE LITERATURE AND CONDUCT ETHICAL STUDIES

HOW TO REVIEW THE LITERATURE AND CONDUCT ETHICAL STUDIES HOW TO REVIEW THE LITERATURE AND CONDUCT ETHICAL STUDIES The literature review Het is belangrijk m te bepalen wat anderen al ver het prbleem geleerd hebben vr je het zelf bestudeerd. Het idee van een literatuurstudie

Nadere informatie

Instructie formulierenmodule

Instructie formulierenmodule Instructie frmulierenmdule De frmulierenmdule is een uitgebreide mdule en maakt het mgelijk m bepaalde infrmatie van gebruikers p een gestandaardiseerde manier binnen te krijgen per e-mail. Denk aan een

Nadere informatie

Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden

Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden Delstellingen Diepgaand inzicht krijgen in infrmatiebehefte m.b.t. WOII persnlijke betekenis WOII ntstaan interesse in WOII beiende/interessante thema s gebruik en

Nadere informatie

PROJECTBESCHRIJVING HISTORISCHE PLEKKEN

PROJECTBESCHRIJVING HISTORISCHE PLEKKEN PROJECTBESCHRIJVING HISTORISCHE PLEKKEN Leerlijn Cultureel Erfged Thema Identiteit Grep 5 en 6 Maart 2016 Cultuurnderwijs p zijn Haags Leerlijn Cultureel Erfged Thema Identiteit Grep 5 en 6 Maart 2016

Nadere informatie

Let op!! Niet zwemmen i.v.m. blauwalg. Leerdoelen: Kerndoelen Curriculum watereducatie SLO: NME leergebied: Werkvormen: Vakgebied: Niveau: Tijdsduur:

Let op!! Niet zwemmen i.v.m. blauwalg. Leerdoelen: Kerndoelen Curriculum watereducatie SLO: NME leergebied: Werkvormen: Vakgebied: Niveau: Tijdsduur: Let p!! Niet zwemmen i.v.m. blauwalg Vakgebied: Niveau: Tijdsduur: Bilgie, Aardrijkskunde klas 3 hav/vw ± 140 minuten Niet zwemmen i.v.m. blauwalg, we zien deze brden steeds vaker. Maar wat is blauwalg

Nadere informatie

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014 Evaluatierapprt Scalda - Grep 3 29 januari 26 maart 2014 1. Inleiding, deelnemers en activiteiten In dit dcument wrden de bevindingen weergegeven van begeleiders en deelnemers die betrkken waren bij de

Nadere informatie

Presentatie eisen reisweek

Presentatie eisen reisweek Presentatie eisen reisweek Beste reisadviseurs, De aftrap is genmen. We zijn begnnen aan een spannende strijd m te bepalen he nze werkweek er in juni 2013 uit zal zien. Natuurlijk lijkt het een beetje

Nadere informatie

1. Opstellen van de enquête

1. Opstellen van de enquête Tips vr enquêtes: meten = weten = actie Een enquête is meer dan een vragenlijstje. Het is een ideaal cmmunicatie- en drukkingsmiddel m milieuprblemen te registreren en aan te kaarten in de media f bij

Nadere informatie

Groep 6. Werkboek Werkstuk

Groep 6. Werkboek Werkstuk Grep 6 Werkbek Werkstuk Naam: Wat ga je den? In de kmende tijd ga je werken aan een werkstuk. Je met je vrstellen dat je ver juw nderwerp gaat vertellen. Net zals bij een spreekbeurt! Maar nu schrijf je

Nadere informatie

Telling GON-leerlingen Buitengewoon Basis- en Secundair onderwijs.

Telling GON-leerlingen Buitengewoon Basis- en Secundair onderwijs. Telling GON-leerlingen Buitengewn Basis- en Secundair nderwijs. Vanaf wis@d versie 3.7.0 Het GON (geïntegreerd nderwijs) is een samenwerking tussen het gewn nderwijs en het buitengewn nderwijs. Het is

Nadere informatie

Van afvalrace tot kringloop

Van afvalrace tot kringloop Dag van de Aarde 1 ste graad Van afvalrace tt kringlp Delstellingen De leerlingen bedenken ideeën m zrg te dragen vr de Aarde: hergebruiken, recycleren, cnsuminderen. De leerlingen verruimen hun blik dr

Nadere informatie

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool PEST PROTOCOL Prins Willem-Alexanderschl Wat is een pestprtcl? Een pestprtcl is een aantal vereenkmsten ver het tegengaan van pesten. Een afspraak tussen de schl, de kinderen en de uders. Waarm een pestprtcl?

Nadere informatie

Belangrijke mededeling voor gebruikers van een nieuwe CampusShop laptop.

Belangrijke mededeling voor gebruikers van een nieuwe CampusShop laptop. Instructie sftware dwnlad CampusShp.be Belangrijke mededeling vr gebruikers van een nieuwe CampusShp laptp. Heb je een vlledige versie van het Micrsft Office prgramma gekcht? Verwijder vr het installeren

Nadere informatie

Onze school gebruikt hierbij naast het SPCO veiligheidplan, in ieder geval de volgende hulpmiddelen:

Onze school gebruikt hierbij naast het SPCO veiligheidplan, in ieder geval de volgende hulpmiddelen: Graaf Jan van Mntfrtschl Beleid ter vrkming en/f regulering van pestgedrag 1. 1 Inleiding: Iedere schl heeft een veilig schlklimaat ndig. Op de Graaf Jan van Mntfrtschl zijn wij ns ervan bewust dat veiligheid

Nadere informatie

Release Notes Three Ships MobileApp. Three Ships N@Tschool! versie 11.5

Release Notes Three Ships MobileApp. Three Ships N@Tschool! versie 11.5 Release Ntes Three Ships MbileApp Three Ships N@Tschl! versie 11.5 13-6-2012 Aan de gebruiker Wij stellen uw terugkppeling zeer p prijs. Met uw vragen en pmerkingen ver het prduct Three Ships N@Tschl!

Nadere informatie

ISBN 978 90 78688 01 3 Eerste druk, vierde oplage

ISBN 978 90 78688 01 3 Eerste druk, vierde oplage 2008 Leskist.nl, Nrdhrn Alle rechten vrbehuden. Niets uit deze uitgave mag wrden verveelvudigd, pgeslagen in een geautmatiseerd gegevensbestand f penbaar gemaakt, in enige vrm f p enige wijze, hetzij elektrnisch,

Nadere informatie

EXPERTISESTEEKKAART. Deze activiteiten zijn tot stand gekomen in samenwerking met therapeuten van het V.O.C. Rozenweelde.

EXPERTISESTEEKKAART. Deze activiteiten zijn tot stand gekomen in samenwerking met therapeuten van het V.O.C. Rozenweelde. EXPERTISESTEEKKAART 1) Naam van de schl/dienst/vrziening: BLO Znnehart Adresgegevens: Sprtlaan 18 8211 Aartrijke 2) Dmein van expertise: Activiteiten: basale stimulatie en sensrische activiteit 3) Beschrijving

Nadere informatie

Documentatie. KERN Timemanagement

Documentatie. KERN Timemanagement Dcumentatie KERN Timemanagement Versie 2.0 28 mei 2010 Inhud KERN en Kerninfrmatie.nl... 3 Inleiding KERN uren... 3 KERN urenregistratie: de input... 5 Aanwezigheid van medewerkers bekijken... 10 Samenvatting...

Nadere informatie

Producten en prijzen 2012

Producten en prijzen 2012 TypeWrld Pstbus 38 2410 AA Bdegraven Nederland Tel. 0172-65 09 83 Fax 0172-61 83 15 www.instruct.nl instruct@instruct.nl België www.instruct.be instruct@instruct.be Prducten en prijzen 2012 TypeWrld Leren

Nadere informatie

Documentatie voor update BHIwin 9.01

Documentatie voor update BHIwin 9.01 Dcumentatie vr update BHIwin 9.01 1. Elektrnische BTW-aangifte... 3 1.1 Algemeen.... 3 1.2 Tepassing in prgramma... 3 1.3 Instellen map... 4 2. Aankpfactuur Factr aftrekbaar... 5 3. Rapprtenbeheer... 6

Nadere informatie

E- mailadressen uit QBS exporteren naar uw website.

E- mailadressen uit QBS exporteren naar uw website. E- mailadressen uit QBS exprteren naar uw website. STAP 1: Maak een crrect selectie van uw klanten die u wenst te benaderen (bv. Particulieren) A) Klik bvenaan p Selecties B) Selecteer hier als: Tabel:

Nadere informatie

Wat is Answergarden? Answergarden is een gratis tooltje waarmee je snel de mening/stemming/kennis van een groep kunt polsen.

Wat is Answergarden? Answergarden is een gratis tooltje waarmee je snel de mening/stemming/kennis van een groep kunt polsen. Inhud Wat is Answergarden?... 2 Lesideeën... 2 He maak je een vraag... 2 Invullen... 4 Je resultaat bewaren... 4 Als je wilt: meer mgelijkheden en instellingen... 5 Wijzigingen drveren... 5 Blz. 1 Wat

Nadere informatie

Huiswerkgids. groep 5-6. Ranninkschool. Schooljaar

Huiswerkgids. groep 5-6. Ranninkschool. Schooljaar Huiswerkgids grep 5-6 Ranninkschl Schljaar 2014-2015 Huiswerkgids grep 5-6 In deze gids is alle infrmatie ver huiswerk in grep 5-6 te vinden! Inhud: Hfdstuk 1 Hfdstuk 2 Hfdstuk 3 Waarm huiswerk? Huiswerk

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

Leerkracht/ leden van de vakgroep: S. Veldeman, L. Verbaeten. Leervak: Wetenschappen informatica vorming Leerjaar: 5

Leerkracht/ leden van de vakgroep: S. Veldeman, L. Verbaeten. Leervak: Wetenschappen informatica vorming Leerjaar: 5 Schljaar: 007-008 Leerkracht/ leden van de vakgrep: S. Veldeman, L. Verbaeten Leervak: Wetenschappen infrmatica vrming Leerjaar: 5 Aantal wekelijkse lestijden: Basisptie/Studierichting: Wetenschappen-Wiskunde

Nadere informatie

Beleidsplan ICT 2005-2006 op het niveau van de Scholengemeenschap O.L.V. van Groeninge

Beleidsplan ICT 2005-2006 op het niveau van de Scholengemeenschap O.L.V. van Groeninge Schlengemeenschap O.L.V. van greninge Beleidsplan ICT 2005-2006 p het niveau van de Schlengemeenschap O.L.V. van Greninge Inhud: A. Algemene delen... 1 B. Cncrete invulling... 2 1. Infrmatie... 2 2. Ondersteuning...

Nadere informatie

OLAT: Online learning & training

OLAT: Online learning & training OLAT: Online learning & training Handleiding vr starters 1. Aanmelden NEVA-website: https://neva.ned.univie.ac.at/ Gebruikerslgin OLAT-website: http://lat.ned.univie.ac.at/lat/dmz/ OLAT-anmeldung Selecteer

Nadere informatie

Handleiding Site to Edit Modules Vergadering & Forum

Handleiding Site to Edit Modules Vergadering & Forum THAR Design Kipbmweg 15 7636 RC AGELO E-mail: inf@thar.nl Website: www.thar.nl KvK nummer: 08165396 BTW nummer: NL8186.22.416.B01 Rekeningnummer: 45.09.80.59 Handleiding Site t Edit Mdules Vergadering

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk 1 Inleiding 2

INHOUD. Hoofdstuk 1 Inleiding 2 INHOUD Hfdstuk 1 Inleiding 2 Hfdstuk 2 Wat hudt die extra begeleiding in? 4 LWOO Praktijknderwijs Wie kmt ervr in aanmerking? Wie beslist daarver? Hfdstuk 3 Wat hudt het nderzek van het COB in? 7 Welke

Nadere informatie

Instructie voor de PowerPointpresentatie voor Duits

Instructie voor de PowerPointpresentatie voor Duits 1 Werkuur klas 3 2014 2015 Instructie vr de PwerPintpresentatie vr Duits Blk 2 Eind ktber tt de kerstvakantie 2014. Duits Thematische pdracht: maak een PwerPintpresentatie ver een nderwerp uit de Duitse

Nadere informatie

Het Muiswerkprogramma Basisgrammatica bestrijkt de grammatica die nodig is voor het leren van de Nederlandse spelling en zinsbouw.

Het Muiswerkprogramma Basisgrammatica bestrijkt de grammatica die nodig is voor het leren van de Nederlandse spelling en zinsbouw. BASISGRAMMATICA Het Muiswerkprgramma Basisgrammatica bestrijkt de grammatica die ndig is vr het leren van de Nederlandse spelling en zinsbuw. Delgrepen Basisgrammatica Het cmputerprgramma Basisgrammatica

Nadere informatie

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs Cursussen CJG (samenwerking tussen De Meerpaal en het nderwijs in Drnten) Vrtgezet Onderwijs 1 Faalangst (vrtgezet nderwijs) Faalangsttraining is vr jngeren die gespannen zijn en (te) veel nadenken ver

Nadere informatie

Mama Lief. Elen Lescoat en Orianne Lallemand ISBN 978 90 5924 444 3. Vanaf 3 jaar NUR 273. Uitgeverij Bakermat. Suggesties: Emy Geyskens

Mama Lief. Elen Lescoat en Orianne Lallemand ISBN 978 90 5924 444 3. Vanaf 3 jaar NUR 273. Uitgeverij Bakermat. Suggesties: Emy Geyskens Elen Lescat en Orianne Lallemand ISBN 978 90 5924 444 3 Vanaf 3 jaar NUR 273 Suggesties: Emy Geyskens Krte inhud 1 Mijn mama is een fee. Haar jurk is een blesem, haar juwelen de zn en zij de miste. Mama

Nadere informatie

Analytische boekhouding

Analytische boekhouding Analytische Bekhuding Analytische bekhuding 1 Vrbereiding... 2 1.1 Dssier instellingen... 2 1.2 Analytische rekeningen maken... 3 2 Analytisch beken... 4 2.1 Kppeling... 5 2.2 Bekingsvrstellen (mdellen)...

Nadere informatie

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces list Veranderaanpak Inhud en Prces AdMva 2011 www.admva.nl www.arbcatalgusvvt.nl list Veranderaanpak Inhud en Prces www.arbcatalgusvvt.nl Clfn Sturen p Werkdrukbalans en Energie AdMva 2011 Erna van der

Nadere informatie

Eerstelijns ServicePunt B.V.

Eerstelijns ServicePunt B.V. WebsiteService 2015 Eerstelijns ServicePunt B.V. Eerstelijns ServicePunt B.V. Trenallee 20, Videlab Strijp-S 5617 BC Eindhven inf@eerstelijnsservicepunt.nl www.eerstelijnsservicepunt.nl De WebsiteService

Nadere informatie

Voor. Introductie. Internet. Installatie. Voorbereiding. Opstart

Voor. Introductie. Internet. Installatie. Voorbereiding. Opstart Vr Intrductie Internet Kennismaking en infrmatiemment Samen uitzeken f Bednet in deze mstandigheden een ged idee is Speedtest uitveren: http://www.bednet.be/speedtest Bednet werkt enkel p bekabeld netwerk!

Nadere informatie

Muiswerk Studievaardigheid richt zich op de belangrijkste deelvaardigheden die nodig zijn voor studievaardigheid.

Muiswerk Studievaardigheid richt zich op de belangrijkste deelvaardigheden die nodig zijn voor studievaardigheid. Studievaardigheid Muiswerk Studievaardigheid richt zich p de belangrijkste deelvaardigheden die ndig zijn vr studievaardigheid. Delgrep Studievaardigheid Muiswerk Studievaardigheid is bedeld vr het vrtgezet

Nadere informatie

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa)

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa) PEDAGOGISCHE VISIE A. Algemeen De pedaggische visie vertelt he de schl met leerlingen, persneel en uders van leerlingen wil mgaan en wat de schl verwacht ten aanzien van de relatie tussen leerlingen en

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Computerboekhouden i Code A3-3561 Lestijden 60 Studiepunten

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Computerboekhouden i Code A3-3561 Lestijden 60 Studiepunten ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Bekhuden Mdule Cmputerbekhuden i Cde A3-3561 Lestijden 60 Studiepunten Ingeschatte ttale 90 lesuren (lestijden + studie-uren) studiebelasting (in uren) 1 Mgelijkheid

Nadere informatie

Grote practische opdracht klas 3 1

Grote practische opdracht klas 3 1 1 Aardrijkskunde Praktische pdracht Aardrijkskunde. Dit schljaar met je een praktische pdracht maken vr het vak aardrijkskunde. Hiermee met je tenminste 10 klkuren bezig zijn geweest, ftewel 14 lesuren.

Nadere informatie

Bewegen en samenleving 3.3 (Sportcultuur) Opdracht 3 Maken van een documentaire

Bewegen en samenleving 3.3 (Sportcultuur) Opdracht 3 Maken van een documentaire Bewegen en samenleving 3.3 (Sprtcultuur) Opdracht 3 Maken van een dcumentaire Klas: Dcent: Schljaar: Peride: FASE 3/4 del Activiteit / vaardigheden Omvang Samenwerking Tetsing (vrm) Berdeling weging Inzicht

Nadere informatie

Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau College

Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau College Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau Cllege vr schljaar 2014-2015 Plaatsingsrichtlijnen p het Dr. Nassau Cllege In de kmende jaren zal de Cit eindtets in het basisnderwijs niet meer afgenmen wrden in februari,

Nadere informatie

Groep 1-2A: Juf Jacqueline (maandag, dinsdag en woensdag) Juf Kathelijne (donderdag en vrijdag) Groep 1-2B: Juf Georgina (ma-vr)

Groep 1-2A: Juf Jacqueline (maandag, dinsdag en woensdag) Juf Kathelijne (donderdag en vrijdag) Groep 1-2B: Juf Georgina (ma-vr) RKBS Inghelsenberghe Wilhelminastraat 48 4564 AE Sint Jansteen tel: 0114-314380 inghelsenberghe@gperspect.nl www.inghelsenberghe.nl Infrmatie grep 1-2 Grepsleerkrachten: Grep 1-2A: Juf Jacqueline (maandag,

Nadere informatie

Programmeren als gereedschap om te leren

Programmeren als gereedschap om te leren Prgrammeren als gereedschap m te leren Waarm leren prgrammeren? Met prgrammeren kunnen kinderen hun ideeën vrmgeven met beweging, geluid, beeld en interactiviteit. Ze krijgen inzicht in de achterkant van

Nadere informatie

Spreken Aandacht voor een goede spreekhouding d.m.v. actieve deelname aan klasgesprekken.

Spreken Aandacht voor een goede spreekhouding d.m.v. actieve deelname aan klasgesprekken. Wat is het V-niveau? In het V-niveau f vrderingsniveau wrden kennis en vaardigheden verder ingeefend en uitgebreid. Hiervr steunt men p de verwrven basiskennis vanuit het initiatieniveau f de lagere schl.

Nadere informatie

Kwaliteitsaspecten van onderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van opleiders

Kwaliteitsaspecten van onderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van opleiders Kwaliteitsaspecten van nderwijs Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van pleiders Clfn Titel Kwaliteitsaspecten van nderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van pleiders. Auteur

Nadere informatie

Zorgen voor de aarde met Gloob & Teo

Zorgen voor de aarde met Gloob & Teo Zrgen vr de aarde met Glb & Te Dag van de Aarde udste kleuters Delstellingen De kinderen ntdekken dat ze infrmatie kunnen bekmen dankzij verschillende zintuigen. De kinderen bedenken ideeën m afval te

Nadere informatie

OUDERBLIK. Een rugzak vol ideeën voor ouders en school SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE MET OUDERS

OUDERBLIK. Een rugzak vol ideeën voor ouders en school SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE MET OUDERS OUDERBLIK Een rugzak vl ideeën vr uders en schl SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE MET OUDERS 2012 1. Schriftelijke cmmunicatie met anderstalige uders Schriftelijke cmmunicatie gaat ver alle cmmunicatie naar uders

Nadere informatie