GFI-producthandleiding. Handleiding Outlook Connector

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GFI-producthandleiding. Handleiding Outlook Connector"

Transcriptie

1 GFI-producthandleiding Handleiding Outlook Connector

2 De informatie en inhoud van dit document is alleen bedoeld ter informatie en wordt geleverd als zodanig en zonder garantie in welke vorm dan ook, expliciet, impliciet of anderszins, waaronder, zonder beperking, enige garantie van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, en niet-inbreukmakendheid. GFI Software kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, waaronder gevolgschade of enige andere schade, voortvloeiend uit het gebruik van dit document. De informatie in dit document is afkomstig van openbaar beschikbare bronnen. Hoewel GFI alles in het werk stelt om correcte informatie aan te bieden, kan de volledigheid, nauwkeurigheid, actualiteit of geschiktheid van de informatie niet worden gegarandeerd en kan hierop geen aanspraak worden gemaakt. GFI kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor drukfouten, verouderde informatie of fouten. GFI biedt geen garantie, expliciet of impliciet, en aanvaardt geen wettelijke verplichtingen of verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document. Als u van mening bent dat dit document foutieve informatie bevat, kunt u contact met ons opnemen waarna wij uw opmerkingen zo snel mogelijk zullen bekijken. Alle product- en bedrijfsnamen die hier worden vermeld, kunnen handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaars. Microsoft en Windows zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. GFI Archiver is een copyright van GFI SOFTWARE Ltd GFI Software Ltd. Alle rechten voorbehouden. Documentversie: V Laatst bijgewerkt (maand/dag/jaar): 12/02/2015

3 1 Inleiding Over GFI Archiver Over Outlook Connector 4 2 gebruiken Outlook Connector starten Outlook Connector Het Outlook Connector-postvak mappen Zoeken Geavanceerd zoeken s verwijderen 9 3 bewaken Outlook Connector De Outlook Connector-statusbalk (alleen voor Microsoft Outlook 2000/2003/2007) Tabblad Lint in Outlook Connector (Microsoft Outlook 2010/13) Synchronisatie controleren Offline werken 15 4 configureren Outlook Connector Synchronisatie-instellingen De URL van de GFI Archiver-server wijzigen Het synchronisatie-interval aanpassen Het maximum aantal s in de lokale cache Offline toegang Een nieuw postvak toevoegen Database-instellingen in- en uitschakelen Outlook Connector Taalinstellingen 23 5 Probleemoplossing en support Inleiding GFI SkyNet Webforum Technische ondersteuning aanvragen Documentatie Outlook Connector Problemen met 25 6 Verklarende woordenlijst 28 7 Index 33

4 1 Inleiding 1.1 Over GFI Archiver GFI Archiver is een krachtige, gebruiksvriendelijke oplossing voor het archiveren van s, waarmee u alle interne en externe s in één centraal archief kunt archiveren. Dit archief kunt u vervolgens eenvoudig beheren vanuit de browsergebaseerde interface van GFI Archiver, zodat bevoegde gebruikers de gearchiveerde s kunnen bekijken en doorzoeken. 1.2 Over Outlook Connector Outlook Connector is een invoegtoepassing waarmee u GFI Archiver met Microsoft Outlook kunt synchroniseren. Met Outlook Connector kunnen gebruikers de s in GFI Archiver zijn gearchiveerd, in Microsoft Outlook bekijken. Gearchiveerde s worden in Microsoft Outlook weergegeven in een georganiseerde mappenstructuur die overeenkomt met die van het postvak van de gebruiker. OPMERKING De functie Ophalen postvak met mappenstructuur moet in GFI Archiver zijn ingeschakeld zodat de e- mails in Outlook Connector kunnen worden weergegeven in een mappenstructuur die vergelijkbaar is met die van het postvak van de gebruiker. GFI Archiver 1 Inleiding 4

5 2 gebruiken Outlook Connector Wanneer de installatie eenmaal is voltooid, wordt Outlook Connector automatisch geregistreerd in Microsoft Outlook. Microsoft Outlook zal automatisch proberen verbinding te maken met GFI Archiver via de URL die tijdens de installatie is opgegeven. Synchronisatie met GFI Archiver kunt u automatisch laten uitvoeren op het opgegeven tijdsinterval of handmatig uitvoeren via de statusbalk in Outlook Connector. Outlook Connector voegt automatisch de map GFI Archiver-postvak aan de mappenlijst van Microsoft Outlook toe. Standaard is er slechts één postvak beschikbaar (het postvak van de gebruiker die is aangemeld). Indien gewenst kunt u later andere postvakken toevoegen. Er verschijnt een werkbalk waarop de synchronisatiestatus van de GFI Archiver-server wordt weergegeven. OPMERKING Standaard worden in Outlook Connector de s gesynchroniseerd en weergegeven die de afgelopen 365 dagen zijn verzonden en ontvangen. Voor meer informatie over het instellen van het aantal dagen voor synchronisatie raadpleegt u 2.1 starten Outlook Connector Outlook Connector wordt automatisch gestart. 1. Open Microsoft Outlook. 2. Tijdens het opstarten probeert Outlook Connector automatisch verbinding te maken met behulp van de opgegeven aanmeldingsgegevens. 3. Als de verificatie mislukt, wordt de gebruiker gevraagd de gebruikersnaam en het wachtwoord op te geven. 2.2 Het Outlook Connector-postvak Tijdens de installatie van Outlook Connector wordt automatisch een nieuw postvak met de naam GFI Archiver-postvak aan de mappenlijst van Microsoft Outlook toegevoegd mappen Het archief in het GFI Archiver-postvak wordt met dezelfde structuur voor mappen weergegeven als de map met s in Microsoft Outlook. Normaal gesproken bevat deze structuur het postvak IN en de bijbehorende submappen, de map met verzonden items en andere e- mailmappen. OPMERKING De functie Ophalen postvak met mappenstructuur moet in GFI Archiver zijn ingeschakeld zodat de e- mails in Outlook Connector kunnen worden weergegeven in een mappenstructuur die vergelijkbaar is met die van het postvak van de gebruiker. De headers worden in de bijbehorende map weergegeven. Wanneer u een header selecteert, wordt deze opgehaald van de GFI Archiver-server en in het leesvenster van Microsoft GFI Archiver 2 gebruiken Outlook Connector 5

6 Outlook weergegeven. Standaard worden er headers opgeslagen. Als u dit aantal wilt wijzigen, raadpleegt u het hoofdstuk Het maximum aantal s in de lokale cache. Schermafbeelding 1: Office 2003/2007: s in het postvak IN van Outlook Connector GFI Archiver 2 gebruiken Outlook Connector 6

7 Schermafbeelding 2: Office 2010: s in het postvak IN van Outlook Connector Zoeken In Outlook Connector kunnen gebruikers s zoeken in het postvak met gearchiveerde s. Als u op de knop Zoeken klikt, maakt Microsoft Outlook verbinding met de GFI Archiver-server, waarna de zoekpagina in een afzonderlijk venster wordt geladen. 1. Klik op Zoeken. OPMERKING De knop Zoeken vindt u in Microsoft Outlook 2010 op het tabblad GFI Archiver van het lint. In eerdere versies van Microsoft Outlook kunt u de knop vinden op de statusbalk van Outlook Connector. GFI Archiver 2 gebruiken Outlook Connector 7

8 Standaard wordt in GFI Archiver de eenvoudige zoekinterface weergegeven waarmee u naar tekst in s kunt zoeken. 2. Typ de tekst die u zoekt in het tekstvak Alle gearchiveerde s doorzoeken voor gebruiker. OPMERKING Het gebruik van jokertekens is als volgt toegestaan:? - komt overeen met één willekeurig teken. * - Komt overeen met elke willekeurige tekenreeks. Bijvoorbeeld: Als u wilt zoeken naar s waarin het woord 'Nederlands' voorkomt, geeft u in het tekstvak Zoeken naar 'ne??s' of 'ne*s' op. 3. Selecteer een datumbereik in de lijst s doorzoeken vanaf. 4. <Optioneel> Als u bent aangemeld met een gebruikersaccount waarmee toegang tot andere gebruikersaccounts kan worden verkregen en u een eenvoudige zoekactie uitvoert, worden standaard alleen uw s doorzocht. 5. Klik op. De s waarin het woord voorkomt dat u hebt opgegeven, worden onder het gebied Zoeken weergegeven. In GFI Archiver worden standaard maximaal 25 s per pagina weergegeven. Als de opgegeven zoektekst in meer dan 25 s voorkomt, worden de s in GFI Archiver over meerdere pagina's verdeeld. Als u door de pagina's met zoekresultaten wilt navigeren, klikt u op de weergegeven paginakoppelingen Geavanceerd zoeken Klik op om de functie Geavanceerd zoeken weer te geven. Schermafbeelding 3: Geavanceerde zoekopties 2. Gebruik in het gedeelte Geavanceerde zoekopties de functies die hieronder worden beschreven om een geavanceerde zoekactie uit te voeren. GFI Archiver 2 gebruiken Outlook Connector 8

9 OPTIE Archief Verzenddatum Bevat (alle/één) OMSCHRIJVING Hiermee kunt u aangeven in welk archief de zoekactie moet worden uitgevoerd. Selecteer een of meer archieven in de lijst met beschikbare archieven. Hiermee kunt u aangeven wanneer de is verzonden die u zoekt. Hiermee kunt u aangeven of de s moeten worden weergegeven die aan alle voorwaarden voldoen of de s die aan één van de voorwaarden voldoen. Selecteer de gewenste optie in de vervolgkeuzelijst: Eén: hiermee worden de s weergegeven die aan minstens één van de opgegeven voorwaarden voldoen. Alle: hiermee worden de s weergegeven die aan alle opgegeven voorwaarden voldoen s verwijderen In Outlook Connector kunt u s uit uw archief verwijderen. OPMERKING s kunnen niet worden verwijderd wanneer een juridische bewaarplicht is ingeschakeld. Neem voor meer informatie contact op met uw systeembeheerder. Ga als volgt te werk om een te verwijderen: 1. Zoek de die u wilt verwijderen. 2. Druk op Delete op uw toetsenbord of klik met de rechtermuisknop op de geselecteerde en selecteer Verwijderen in het contextmenu. GFI Archiver 2 gebruiken Outlook Connector 9

10 3 bewaken Outlook Connector In dit gedeelte wordt beschreven hoe u de statusbalk in Microsoft Outlook 2000/2003/2007 en het tabblad Lint in Microsoft Outlook 2010 kunt gebruiken. 3.1 De Outlook Connector-statusbalk (alleen voor Microsoft Outlook 2000/2003/2007) Schermafbeelding 4: De statusbalk van Outlook Connector Op de statusbalk van GFI Archiver Outlook Connector wordt de status van Outlook Connector weergegeven. De status van GFI Archiver is Online, Offline of Synchroniseren. OPMERKING De werkbalkoptie is pas beschikbaar nadat u Microsoft Outlook opnieuw hebt opgestart. De status van de synchronisatie wordt via een pictogram aangegeven: : de GFI Archiver-server is online en de synchronisatie is foutloos uitgevoerd. : de GFI Archiver-server is online en tijdens de synchronisatie is een fout opgetreden. : er is een fout opgetreden bij het maken van verbinding met de GFI Archiver-server. : Outlook Connector is handmatig ingesteld op Offline. Als u de synchronisatie handmatig wilt starten, klikt u op de werkbalk van GFI Archiver en selecteert u Nu synchroniseren. 3.2 Tabblad Lint in Outlook Connector (Microsoft Outlook 2010/13) In Microsoft Outlook 2010/13 wordt de Outlook Connector-status op het tabblad Startpagina van het lint in Microsoft Outlook weergegeven. OPMERKING De GFI Archiver-opties zijn pas beschikbaar nadat u Microsoft Outlook opnieuw hebt opgestart. De status van de synchronisatie wordt via een pictogram aangegeven: : de GFI Archiver-server is online en de synchronisatie is foutloos uitgevoerd. : de GFI Archiver-server is online en tijdens de synchronisatie is een fout opgetreden. GFI Archiver 3 bewaken Outlook Connector 10

11 : er is een fout opgetreden bij het maken van verbinding met de GFI Archiver-server. : Outlook Connector is handmatig ingesteld op Offline. Als u de synchronisatie handmatig wilt starten, klikt u op de werkbalk van GFI Archiver en selecteert u Nu synchroniseren. 3.3 Synchronisatie controleren In het volgende overzicht leest u hoe u de synchronisatievoortgang kunt controleren. Microsoft Outlook 2000/2003/2007: Klik op de werkbalk van GFI Archiver en kies Status weergeven in de vervolgkeuzelijst. Microsoft Outlook 2010: klik op de optie Status. Schermafbeelding 5: Synchronisatievoortgang Het synchronisatieproces bestaat uit drie fasen. Tijdens deze fasen worden de volgende stappen uitgevoerd in Outlook Connector: Fase 1: Verbinding maken: met behulp van de URL die in het venster Instellingen is opgegeven, wordt verbinding gemaakt met de GFI Archiver-server. Fase 2: headers synchroniseren. De headers worden gedownload naar een lokale database. GFI Archiver 3 bewaken Outlook Connector 11

12 Fase 3: s downloaden. De s worden gedownload zodat deze offline kunnen worden bekeken. Meer informatie over de verschillende synchronisatieprocessen vindt u op het tabblad Activiteit. Schermafbeelding 6: Synchronisatieoverzicht Als de synchronisatie is voltooid, verschijnt een overzicht met de volgende gegevens. Starttijd: het tijdstip waarop de synchronisatie is gestart. Duur: de tijd die het synchroniseren in beslag heeft genomen. Headers gesynchroniseerd: het aantal headers dat lokaal is gedownload. s gedownload: het aantal volledige s dat lokaal is gedownload zodat ze offline kunnen worden bekeken. Synchronisatiefouten Om verschillende redenen kunnen er fouten optreden tijdens de synchronisatie tussen Outlook Connector en de GFI Archiver-server. GFI Archiver 3 bewaken Outlook Connector 12

13 Schermafbeelding 7: Synchronisatiefout Als er een fout optreedt, kunt u de details ervan bekijken in het overzicht. U kunt ook klikken op Fouten bekijken om het tabblad Activiteit weer te geven. GFI Archiver 3 bewaken Outlook Connector 13

14 Schermafbeelding 8: Lijst met synchronisatieactiviteiten Standaard worden de laatste 1000 synchronisatieactiviteiten geregistreerd. Ga als volgt te werk om het aantal synchronisatieactiviteiten te wijzigen: 1. Sluit Microsoft Outlook en voer de stappen in het volgende overzicht uit. Voor Windows XP en eerder: <C:\Documents and Settings\<user>\Local Settings\Application Data\GFI\MailArchiver 6\> Voor Windows Vista en later: <C:\Users\<user>\AppData\Local\GFI\MailArchiver 6\> 2. Open het bestand GeneralSettings.xml in een teksteditor. 3. Zoek het element MaxNumberOfErrors en wijzig de waarde van 1000 (standaard) in de gewenste waarde. 4. Sla het bestand GeneralSettings.xml op en sluit het bestand. 5. Open Microsoft Outlook om de wijzigingen toe te passen. Synchronisatiegeschiedenis Als u de geschiedenis van alle synchronisatieprocessen wilt bekijken, klikt u op de werkbalk van GFI Archiver en kiest u Status weergeven. Selecteer vervolgens het tabblad Geschiedenis. GFI Archiver 3 bewaken Outlook Connector 14

15 Schermafbeelding 9: Synchronisatiegeschiedenis De gegevens van alle synchronisatiepogingen worden weergegeven. Standaard worden de laatste 1000 synchronisatiepogingen geregistreerd. Ga als volgt te werk om het aantal synchronisatiepogingen te wijzigen dat wordt weergegeven: 1. Sluit Microsoft Outlook en voer de stappen in het volgende overzicht uit. Voor Windows XP en eerder: <c:\documents and Settings\<user>\Local Settings\Application Data\GFI\MailArchiver 6\> Voor Windows Vista en later: <c:\users\<user>\appdata\local\gfi\mailarchiver 6\> 2. Open het bestand GeneralSettings.xml in een teksteditor. 3. Zoek het element MaxNumberofSyncHistory en wijzig de waarde van 1000 (standaard) in de gewenste waarde. 4. Sla het bestand GeneralSettings.xml op en sluit het bestand. 3.4 Offline werken Als u offline werkt, zijn alle functies van Outlook Connector beschikbaar. De synchronisatie met de e- mailarchieven in GFI Archiver wordt echter uitgesteld. U kunt de functie voor offline werken gebruiken om het netwerkbandbreedtegebruik te beperken als u GFI Archiver niet beschikbaar is. GFI Archiver 3 bewaken Outlook Connector 15

16 Voer de stappen in het volgende overzicht uit om de offline modus in Outlook Connector in te schakelen. Microsoft Outlook 2000/2003/2007: Klik op de werkbalk van GFI Archiver en selecteer Offline werken. Als u de synchronisatie weer wilt starten, herhaalt u de procedure. Microsoft Outlook 2010: Ga naar het tabblad Startpagina in Microsoft Outlook en klik op het tabblad GFI Archiver op Offline werken. GFI Archiver 3 bewaken Outlook Connector 16

17 4 configureren Outlook Connector Als Outlook Connector op de computer van een gebruiker is geïnstalleerd, werkt Outlook Connector naar behoren als u de standaardinstellingen handhaaft. U kunt echter verschillende instellingen wijzigen om het programma aan de voorkeuren van de gebruiker aan te passen. In dit gedeelte komen de volgende onderwerpen aan bod: Synchronisatie configureren Een nieuw postvak toevoegen De database configureren GFI Archiver Outlook Connector in- en uitschakelen Taalopties instellen 4.1 Synchronisatie-instellingen Als u de Outlook Connector-instellingen wilt weergeven, start u Microsoft Outlook en volgt u de stappen in het onderstaande overzicht. Microsoft Outlook 2000/2003/2007: Klik in het menu van Microsoft Outlook op GFI Archiver en selecteer Instellingen. Microsoft Outlook 2010: Selecteer Opties > Instellingen in het GFI Archiver-gebied op het tabblad Startpagina. Schermafbeelding 10: Het dialoogvenster Geavanceerde eigenschappen GFI Archiver 4 configureren Outlook Connector 17

18 4.1.1 De URL van de GFI Archiver-server wijzigen BELANGRIJK Neem contact op met uw systeembeheerder als u de URL van de GFI Archiver-server wilt wijzigen. 1. Typ in het tekstvak URL van GFI Archiver-server van het dialoogvenster Geavanceerde eigenschappen voor het GFI Archiver-postvak de nieuwe URL van de GFI Archiver-server. 2. Klik op Controleren om te controleren of de opgegeven URL de juiste URL voor de GFI Archiverserver is. Als de controle mislukt, neemt u voor de juiste URL contact op met uw systeembeheerder Het synchronisatie-interval aanpassen Typ in het tekstvak Synchronisatie-interval van het dialoogvenster Geavanceerde eigenschappen voor het GFI Archiver-postvak het tijdsinterval voor synchronisatie met de GFI Archiver-server. Standaard wordt Outlook Connector elke vijf minuten met de server gesynchroniseerd Het maximum aantal s in de lokale cache Typ in het dialoogvenster Geavanceerde eigenschappen voor het GFI Archiver-postvak het aantal e- mailheaders dat in de lokale cache van de gebruiker moet worden opgeslagen. Standaard worden headers opgeslagen. Als u dit aantal wilt wijzigen, typt u een nieuwe waarde in het vak Maximum aantal s in de lokale cache. Als het aantal s wordt overschreden dat u hier hebt opgegeven, worden de oudste headers verwijderd en vervangen door de recentste s Offline toegang In Outlook Connector kunnen gebruikers hun s ook bekijken als er geen verbinding is met de GFI Archiver-server. Ga als volgt te werk om de instellingen voor offline toegang te configureren: 1. Start het eigenschappenvenster van Outlook Connector en selecteer het tabblad Offline toegang. GFI Archiver 4 configureren Outlook Connector 18

19 Schermafbeelding 11: Offline toegang configureren 2. Als u offline toegang wilt inschakelen of uitschakelen, schakelt u het selectievakje Activeer ondersteuning voor offline toegang in of uit. 3. Als offline toegang is ingeschakeld, geeft u in het tekstvak Bewaar de s die u heeft ontvangen de voorbije: het aantal dagen op dat de s moeten worden opgeslagen die u lokaal hebt ontvangen. De s die ouder zijn dan het opgegeven aantal dagen, worden uit het geheugen verwijderd. Alleen de headers worden bewaard zodat u ze kunt ophalen. 4.2 Een nieuw postvak toevoegen Standaard wordt in GFI Archiver met behulp van de aanmeldingsgegevens die tijdens de installatie zijn opgegeven, verbinding gemaakt met slechts één postvak. U kunt als volgt Outlook Connector zo configureren, dat verbinding met meerdere postvakken wordt gemaakt: 1. Volg de onderstaande stappen om het scherm Gegevensbestandsbeheer van Microsoft Outlook te laden. Microsoft Outlook 2000/2003/2007: ga naar Bestand > Gegevensbestandsbeheer. Microsoft Outlook 2010: klik op het tabblad Bestand, klik op de knop Accountinstellingen en selecteer de optie Accountinstellingen. Selecteer het tabblad Gegevensbestanden. GFI Archiver 4 configureren Outlook Connector 19

20 Schermafbeelding 12: Een nieuw postvak toevoegen 2. Selecteer GFI Archiver-postvak in het dialoogvenster of op het tabblad en klik op Toevoegen. Schermafbeelding 13: Het type opslag selecteren 3. Selecteer GFI Archiver en klik op OK. Er wordt een dialoogvenster weergegeven met een lijst postvakken van gebruikers waartoe de aangemelde gebruiker toegang heeft. GFI Archiver 4 configureren Outlook Connector 20

21 Schermafbeelding 14: Gebruikers selecteren 4. Selecteer het postvak dat u wilt toevoegen en klik op OK. De nieuwe postvakken worden toegevoegd aan Microsoft Outlook -mappenlijst. OPMERKING Als de gebruiker geen toegang heeft tot de postvakken, is de lijst met gebruikers leeg en wordt er een foutmelding weergegeven. Schermafbeelding 15: Toegevoegde postvakken GFI Archiver 4 configureren Outlook Connector 21

22 4.3 Database-instellingen Met Outlook Connector worden de volgende gegevens in de lokale database opgeslagen: headers van alle s in de GFI Archiver-archieven s die toegankelijk zijn als er geen verbinding is tussen GFI Archiver en Microsoft Outlook (offline toegang) U kunt deze database-instellingen als volgt weergeven: 1. Klik vanuit de mappen van Microsoft Outlook met de rechtermuisknop op het GFI Archiverpostvak om de volgende opties te configureren en te selecteren. Microsoft Outlook 2000/2003/2007: Eigenschappen voor 'GFI Archiver-postvak ' Microsoft Outlook 2010: Eigenschappen van gegevensbestand 2. Klik in het eigenschappenvenster op Geavanceerd. Schermafbeelding 16: Database-instellingen In het dialoogvenster van Outlook Connector worden de naam van het postvak, het databasepad en de databasegrootte weergegeven. Klik op archief opnieuw synchroniseren om de lokaal opgeslagen database te verwijderen en alle gegevens voor het desbetreffende postvak opnieuw te synchroniseren wanneer Microsoft Outlook opnieuw wordt opgestart. 4.4 in- en uitschakelen Outlook Connector De functionaliteit van Outlook Connector kan worden uitgeschakeld zodat geen van de functies beschikbaar zijn. U kunt als volgt Outlook Connector in- of uitschakelen: GFI Archiver 4 configureren Outlook Connector 22

23 1. Ga naar Start > Programma's > GFI Archiver Outlook Connector en selecteer Outlook Connector inschakelen of Outlook Connector uitschakelen. 2. Start Microsoft Outlook opnieuw op om Outlook Connector in of uit te schakelen. 4.5 Taalinstellingen Standaard wordt de taal voor het zoekknooppunt in Outlook Connector ingesteld op Engels. Ga als volgt te werk om de taal van de zoekfunctie te wijzigen: 1. Laad de volgende URL in Microsoft Internet Explorer : virtuele GFI Archiver-map> Bijvoorbeeld: 2. Voer uw aanmeldingsgegevens in (gebruikersnaam en wachtwoord waarmee u zich bij Windows hebt aangemeld) als u hierom wordt gevraagd. 3. Klik op de gebruikersnaam die in de rechterbovenhoek van het scherm wordt weergegeven. 4. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Taalopties de taal die u wilt weergeven. 5. Klik op Opslaan. De webinterface wordt in GFI Archiver opnieuw geladen in de geselecteerde taal. GFI Archiver 4 configureren Outlook Connector 23

24 5 Probleemoplossing en support 5.1 Inleiding Deze sectie bevat informatie die u kan helpen problemen op te lossen die u kunt tegenkomen bij het gebruik van dit product. De belangrijkste informatiebronnen voor het oplossen van deze problemen zijn: Deze handleiding GFI SkyNet-artikelen Webforum Contact opnemen met het GFI Technical Support-team 5.2 GFI SkyNet GFI Software Ltd onderhoudt een uitgebreide Knowledge Base-opslagplaats die antwoorden op de meest voorkomende problemen biedt. GFI SkyNet bevat altijd de nieuwste technische ondersteuningsinformatie en patches. Als u in deze handleiding geen oplossing voor een probleem kunt vinden, raadpleegt u GFI SkyNet. 5.3 Webforum Technische ondersteuning voor gebruikers is beschikbaar op het GFI-webforum. 5.4 Technische ondersteuning aanvragen Als de bovenstaande informatiebronnen geen oplossing voor uw problemen bevatten, neemt u contact op met het GFI Technical Support-team door online een aanvraagformulier voor ondersteuning in te vullen of door te bellen. Online: Vul het formulier voor ondersteuningsaanvraag in en volg de instructies op deze pagina nauwkeurig op om ondersteuning aan te vragen. Telefonisch: Voor het juiste telefoonnummer van technische ondersteuning in uw regio gaat u naar onze website. OPMERKING Zorg dat u uw klantnummer bij de hand hebt voordat u contact opneemt met het Technical Supportteam Uw klantnummer is het online-accountnummer dat aan u wordt toegewezen wanneer u voor het eerst uw licentiesleutels registreert in de GFI Customer Area. Wij beantwoorden uw vraag binnen 24 uur, afhankelijk van uw tijdzone. 5.5 Documentatie Als deze handleiding niet aan uw verwachtingen voldoet of als u van mening bent dat de documentatie op welke manier dan ook kan worden verbeterd, kunt u ons dit laten weten door een e- mail te sturen naar GFI Archiver 5 Probleemoplossing en support 24

25 5.6 Outlook Connector Problemen met PROBLEEM Direct na de installatie geeft Outlook Connector een waarschuwingsteken weer in Microsoft Outlook In Outlook Connector worden alleen de s gesynchroniseerd en bewaard die de afgelopen 365 dagen zijn verzonden en ontvangen. OPLOSSING Oorzaak Dit is normaal. Nadat u Outlook Connector hebt geïnstalleerd, moeten de s worden gesynchroniseerd met GFI Archiver. Oorzaak Standaard worden in Outlook Connector alleen de s gesynchroniseerd en bewaard die de afgelopen 365 dagen zijn verzonden en ontvangen. Oplossing Dit standaardgedrag kunt u aanpassen door een speciale sleutel in het configuratiebestand GeneralSettings.xml te wijzigen. Dit doet u als volgt: 1. Sluit Microsoft Outlook en voer de stappen in het volgende overzicht uit. Voor Windows XP en eerder: <c:\documents and Settings\user\Local Settings\Application Data\GFI\MailArchiver 6\> Voor Windows Vista: De zoekpagina van GFI Archiver wordt niet weergegeven in de zoekmap van Microsoft Outlook <c:\users\usera\appdata\local\gfi\mailarchiver 6\> 2. Open het bestand GeneralSettings.xml in een teksteditor. 3. Zoek het element SynchronizeDaysSpan en wijzig de waarde van 365 (standaard) in het aantal dagen dat s in Outlook Connector moeten worden weergegeven. Bijvoorbeeld: Als u de s van de laatste vijf jaar wilt weergeven, stelt u de regel als volgt in: <SynchronizeDaysSpan>1826</SynchronizeDaysSpan> 4. Sla het bestand GeneralSettings.xml op en sluit het bestand. 5. Verwijder de lokale cache uit dezelfde directory. De lokale cache is normaal gesproken een lang nummer met de extensie.fdb. Als u niet zeker weet welke cache u moet verwijderen, opent u het bestand StoreSettings.xml en zoekt u de archief-id van de gebruiker waarvan u de cache wilt aanpassen. 6. Open Microsoft Outlook en synchroniseer Outlook Connector met GFI Archiver om de wijzigingen door te voeren. Oorzaak In Microsoft Outlook is de startpagina-instelling uitgeschakeld voor nietstandaardarchieven. Het GFI Archiver-postvak is een nietstandaardarchief en wordt daarom beïnvloed door dit beleid. Oplossing Raadpleeg de Knowledge Base voor meer informatie over het oplossen van dit probleem: GFI Archiver 5 Probleemoplossing en support 25

26 PROBLEEM Een van de volgende problemen is opgetreden: Offline toegang kan niet worden ingeschakeld vanuit het dialoogvenster Instellingen. De waarde voor het aantal dagen voor offline toegang kan niet worden verhoogd. Outlook Connector wordt niet gesynchroniseerd met GFI Archiver Het synchroniseren in Outlook Connector wordt beëindigd als de accu als energiebron op de laptop wordt gebruikt. Synchronisatiefouten HTTP-fouten OPLOSSING Mogelijke oorzaak De instellingen voor offline toegang zijn automatisch geconfigureerd door de systeembeheerder of de functie is uitgeschakeld door de systeembeheerder. Mogelijke oplossing Vraag uw systeembeheerder om meer informatie. Oorzaak 1 Er is geen verbinding tussen de clientcomputer en de GFI Archiver-server. Oplossing 1 Controleer de URL van GFI Archiver bij uw systeembeheerder. U kunt de URL wijzigen in het dialoogvenster Instellingen van Outlook Connector. Oorzaak 2 Outlook Connector is uitgeschakeld Oplossing 2 Schakel Outlook Connector op de volgende manier in: kies Start > Programma's > GFI Archiver Outlook Connector > Outlook Connector inschakelen en start Microsoft Outlook vervolgens opnieuw op. Oorzaak Om accustroom te sparen, wordt het synchroniseren in Outlook Connector standaard beëindigd als de accu als energiebron op de laptop wordt gebruikt. Oplossing U kunt Outlook Connector als volgt synchroniseren als de accu als energiebron wordt gebruikt: 1. Voer de stappen in het volgende overzicht uit.» Voor Windows XP en eerder: Ga naar <c:\documents and Settings\<gebruiker>\Local Settings\Application Data\GFI\Archiver 6\>» Voor Windows Vista: Ga naar <c:\users\<gebruiker>\appdata\local\gfi\archiver 6\> 2. Open het bestand GeneralSettings.xml in een teksteditor. 3. Voeg een nieuw element met de naam IgnorePowerStatus aan de lijst met elementen toe. Wijs als volgt de waarde 1 aan het element toe: <IgnorePowerStatus>1</IgnorePowerStatus> 4. Sla het bestand GeneralSettings.xml op en sluit het bestand. Mogelijke oorzaak HTTP-fouten zijn het gevolg van problemen met de netwerkconfiguratie. Mogelijke oplossing Raadpleeg voor meer informatie de volgende websites: GFI Archiver 5 Probleemoplossing en support 26

GFI-producthandleiding. Handleiding Outlook ConnectorImplementatiehandleiding GFI MailArchiver en Office 365

GFI-producthandleiding. Handleiding Outlook ConnectorImplementatiehandleiding GFI MailArchiver en Office 365 GFI-producthandleiding Handleiding Outlook ConnectorImplementatiehandleiding GFI MailArchiver en Office 365 De informatie en inhoud van dit document is alleen bedoeld ter informatie en wordt geleverd als

Nadere informatie

GFI-producthandleiding. GFI MailArchiver Outlook Addon

GFI-producthandleiding. GFI MailArchiver Outlook Addon GFI-producthandleiding GFI MailArchiver Outlook Addon De informatie en inhoud van dit document is alleen bedoeld ter informatie en wordt geleverd als zodanig en zonder garantie in welke vorm dan ook, expliciet,

Nadere informatie

Handleiding samenvatting:...... 1 Configuratie........ 3 Algeheel overzicht...... 14 Ondersteuning van oudere versies......

Handleiding samenvatting:...... 1 Configuratie........ 3 Algeheel overzicht...... 14 Ondersteuning van oudere versies...... U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Norton Password Manager Gebruikershandleiding De software die in dit boek wordt beschreven, wordt geleverd met een gebruiksrechtovereenkomst en mag alleen worden gebruikt volgens

Nadere informatie

Modular Messaging Versie 3 Gebruikershandleiding voor de client voor Microsoft Outlook

Modular Messaging Versie 3 Gebruikershandleiding voor de client voor Microsoft Outlook Modular Messaging Versie 3 Gebruikershandleiding voor de client voor Microsoft Outlook Januari 2006 2006 Avaya Inc. Alle rechten voorbehouden. Opmerking Hoewel zoveel mogelijk in het werk is gesteld om

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor avast! BackUp voor Windows

Gebruikershandleiding voor avast! BackUp voor Windows Gebruikershandleiding voor avast! BackUp voor Windows Inhoud Hoofdstuk 1: Overzicht van avast! BackUp...5 Hoofdstuk 2: avast! BackUp installeren...7 avast! BackUp downloaden...7 De avast! BackUp-client

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor Nokia Mail for Exchange 3.0

Gebruikershandleiding voor Nokia Mail for Exchange 3.0 Gebruikershandleiding voor Nokia Mail for Exchange 3.0 2009 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia en Nokia Connecting People zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Andere

Nadere informatie

Smart Touch gebruiken

Smart Touch gebruiken A-61770_nl Smart Touch gebruiken versie 1.7 De functies van Smart Touch gebruiken Inhoud Overzicht... 2 Smart Touch starten... 2 Smart Touch gebruiken met de standaard functienummers en vooraf gedefinieerde

Nadere informatie

A-61708_nl. Smart Touch gebruiken versie 1.6

A-61708_nl. Smart Touch gebruiken versie 1.6 A-61708_nl Smart Touch gebruiken versie 1.6 De functies van Smart Touch gebruiken Inhoud Overzicht... 2 Smart Touch starten... 2 Smart Touch gebruiken met de standaard functienummers en vooraf gedefinieerde

Nadere informatie

Introductie Mamut Online Backup

Introductie Mamut Online Backup Mamut Active Services Introductie Mamut Online Backup Versie 4 MOB.BKL.INTRO.NL.040.01 1 Mamut Online Backup Inhoud Mamut Online Backup... 3 Nieuw in versie 4... 5 Introductie... 6 Aan de slag... 12 Zo

Nadere informatie

IBM SmartCloud inotes. IBM SmartCloud inotes Gebruikershandleiding

IBM SmartCloud inotes. IBM SmartCloud inotes Gebruikershandleiding IBM SmartCloud inotes IBM SmartCloud inotes Gebruikershandleiding IBM SmartCloud inotes IBM SmartCloud inotes Gebruikershandleiding Opmerking Lees eerst Kennisgevingen op pagina 51. Deze publicatie heeft

Nadere informatie

Handleiding Zakelijk Office 365 Instap & Standaard Versie april 2014

Handleiding Zakelijk Office 365 Instap & Standaard Versie april 2014 Handleiding Zakelijk Office 365 Instap & Standaard Versie april 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Inloggen op Zelfservice Cloud 4 2.2 Rechten kopen of wijzigen

Nadere informatie

Novell Vibe-invoegtoepassing

Novell Vibe-invoegtoepassing Novell Vibe-invoegtoepassing 5 juni 2012 Novell Snel aan de slag Met behulp van de Novell Vibe-invoegtoepassing voor Microsoft Office kunt u werken met documenten op de Vibe-site zonder dat u Microsoft

Nadere informatie

Kaspersky Anti-Virus 2010 HANDLEIDING

Kaspersky Anti-Virus 2010 HANDLEIDING Kaspersky Anti-Virus 2010 HANDLEIDING P R O G R A M M A V E R S I E : 9. 0 E S S E N T I Ë L E R E P A R A T I E 2 Geachte gebruiker! Hartelijk dank voor uw keuze van ons product. We hopen dat deze documentatie

Nadere informatie

Volledige installatie-instructies vindt u in de Installatiehandleiding voor Novell Vibe 4.0.

Volledige installatie-instructies vindt u in de Installatiehandleiding voor Novell Vibe 4.0. Leesmij-bestand voor Novell Vibe 4.0 Maart 2015 1 Productoverzicht Novell Vibe is een samenwerkingsprogramma voor ondernemingen, dat is ontworpen ter verbetering van de individuele productiviteit en teameffectiviteit

Nadere informatie

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 Gebruikershandleiding Microsoft Windows 8.1/8/7/Vista/XP x86 SP3/XP x64 SP2 Klik hier om de recentste versie van dit document te downloaden ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 Copyright

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding bij Norton Save and Restore De software die in dit boek wordt beschreven, wordt geleverd met een licentieovereenkomst en mag alleen worden gebruikt volgens de

Nadere informatie

Kaspersky Internet Security Gebruikershandleiding

Kaspersky Internet Security Gebruikershandleiding Kaspersky Internet Security Gebruikershandleiding PROGRAMMAVERSIE: 15.0 Geachte gebruiker, Hartelijk dank voor uw keuze van ons product. We hopen dat dit document u helpt bij uw werk en antwoorden over

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Inhoud 1. Auteursrechten... 4 2. begrijpen...5 2.1 Over...5 2.2 Connect YOU versus Connect ALL en Connect SEND... 7 2.3 Werken met en Connectors... 8 2.3.1 Connector-eigenschappen...

Nadere informatie

ESET MAIL SECURITY VOOR MICROSOFT EXCHANGE SERVER

ESET MAIL SECURITY VOOR MICROSOFT EXCHANGE SERVER ESET MAIL SECURITY VOOR MICROSOFT EXCHANGE SERVER Installatiehandleiding en Gebruikershandleiding Microsoft Windows Server 2000 / 2003 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Klik hier om de recentste versie

Nadere informatie

HP LaserJet P3005-serie printers HP geïntegreerde webserver gebruikershandleiding

HP LaserJet P3005-serie printers HP geïntegreerde webserver gebruikershandleiding HP LaserJet P005-serie printers HP geïntegreerde webserver gebruikershandleiding HP geïntegreerde webserver Gebruikershandleiding Copyright 005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Verveelvuldiging,

Nadere informatie

ESET NOD32 ANTIVIRUS 6

ESET NOD32 ANTIVIRUS 6 ESET NOD32 ANTIVIRUS 6 Gebruikershandleiding (bedoeld voor productversie 6.0 en hoger) Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server Klik hier om de recentste versie van dit document te downloaden

Nadere informatie

Gebruikershandleiding versie 8.00

Gebruikershandleiding versie 8.00 versie 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Beperkte garantie Norman garandeert dat de bijgevoegde cd-rom en documentatie geen productiefouten bevatten.

Nadere informatie

hp geïntegreerde webserver hp LaserJet 4345mfp

hp geïntegreerde webserver hp LaserJet 4345mfp gebruik use hp geïntegreerde webserver hp LaserJet 5mfp HP Geïntegreerde webserver Gebruikershandleiding Copyright 00 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Verveelvuldiging, bewerking en

Nadere informatie

Acronis Internet Security Suite 2010 Handleiding

Acronis Internet Security Suite 2010 Handleiding Handleiding Acronis Internet Security Suite 2010 Handleiding Uitgegeven 2010.05.20 Copyright 2010 Acronis Wettelijke bepaling Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit boek mag worden gereproduceerd

Nadere informatie

Parallels Plesk Panel

Parallels Plesk Panel Parallels Plesk Panel Mededeling met betrekking tot het auteursrecht ISBN: Niet beschikbaar Parallels 660 SW 39 th Street Suite 205 Renton, Washington 98057 USA Telefoon: +1 (425) 282 6400 Fax: +1 (425)

Nadere informatie

Norton Security with Backup

Norton Security with Backup TM Norton Security with Backup Producthandleiding Zorg voor het milieu: een vanzelfsprekende zaak. Symantec heeft de kaft van deze handleiding verwijderd om de ecologische voetafdruk van onze producten

Nadere informatie

// Mamut Business Software. Updatehandleiding

// Mamut Business Software. Updatehandleiding // Mamut Business Software Updatehandleiding Inhoud Over updates naar een nieuwe versie 3 Back-up maken 6 Update naar de laatste versie 8 Verplaats het programma naar een andere computer/server 15 Zo verplaatst

Nadere informatie

Office 365 for education de juiste keuze!

Office 365 for education de juiste keuze! STARTERSGIDS Inhoud 1. Microsoft Office 365, de juiste keuze! 1 2. Aanmelden 5 3. Aan de slag 10 4. Teamsite en openbare site 22 5. Overal werken met Office 365 27 Disclaimer De resultaten van de in deze

Nadere informatie

Het handboek van KMail

Het handboek van KMail Daniel Naber David Rugge Laurent Montel Scarlett Clark Vertaling van het handboek: Niels Reedijk Vertaler/Nalezer: Tom Albers Vertaler/Nalezer: Rinse de Vries Vertaler/Nalezer: Natalie Koning Vertaler/Nalezer:

Nadere informatie